OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT"

Transkript

1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON: ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A DMINISTRATIV DOKUMENTANSVARLIG: ELI SANNE GODKJENT AV: A VDELINGSSPL.: SISSEL EIKE PETTERSEN SEKSJONSOVERLEGE: BJØRN ØGLÆND KLINIKKDIREKTØR: SISSEL M OE LICHTENBERG INNHOLDSFORTEGNELSE: Funksjoner side 2 Display / bruk side 2 Kontroll / stell side 4 Vask side 4 Feilsøking Tilbehør / lagringsplass Bestilling av tilbehør Referanser SIDE:1 A V:5

2 2 FUNKSJONER Brukes til barn som trenger en lav, jevn oksygentilførsel. Med nesekateter sikres jevn, direkte og fuktet tilførsel av oksygen. Nesekateteret er en overgang mellom n-cpap og mikroflowmeter. Apnoeprofylakse. 1. DISPLAY Nesekateteret. Ferdigpakket fra Fisher & Paykel. Pakken merket: RT091 Premature Nasal Cannula. Dette nesekateteret har kort slange og et blått koblingsstykke i enden ( i motsetning til de andre nesekateterne vi har med lang slange ) Slangesettet og fuktekammer er ferdigpakket i sammen. Pakken merket: RT329 Infant Respiratory Care System. Består av 4 deler: Fuktekammer ( 2A ), blått slangesett med varmetråd ( 2B ), blå slange uten varmetråd ( 2C ) og en hvit plastdel ( 2D ) som har en ventil som vil løses ut hvis trykket blir for høyt. 5A. 2D. 2A. 2B. 2C A Fuktekammeret høyre side: 3. Av / På bryter er på høyre side av fuktekammeret. Fuktekammeret har ikke batteri. 4. Ledning fra fuktekammeret til varmetråden i enden av det blå slangesettet ( 2B ). NB: Vær obs på at leningefestet ( sort del på ledningen, 4A ) som skal inn i slangesettet er mer rund enn den vi bruker til CPAP slangesettene. Ledningene med de runde koblingsstykkene skal ligge i esken med nye slangesett. 5. Kontakt for temperaturføleren. Temperaturføleren har to punkter på ledningen. Den nærmest kontakten ( 5A ) settes inn på toppen av fuktekammeret og den andre settes inn på slangesettet. Fuktekammeret toppen: 6. Varmeplate for fuktekammeret. Når en skal sette inn eller ta vekk fuktekammeret må den hvite ringen foran trykkes ned. Vi bruker nå engangs- fuktekammer MR290 som fyller seg selv både til respirator og CPAP. Bruker 1000 ml poser med sterilt vann. Posene med sterilt vann skal henge så høyt som mulig over fuktekammeret.

3 3 Fuktekammeret foran: 7. TEMPERATURE CONTROL: Justere temperaturen. Normalinnstilling er ca 38ºC til 39 ºC når en bruker nesekatete, men er avhengig av barnets vekt og temperatur AIRWAY TEMPERATURE: Avlesning av innstilt temperatur = temp ved siste temp. målepunkt. Fra siste temp. målepunkt ( grå slangen ). Det er alltid noen cm med plastslange fra målepunktet og inn til barnet CHAMBER TEMP: Ved å holde knappen inne, vil det grønne indikatolyset lyse. Det viser temperaturen i fuktekammerets utløp. Lyser bare et øyeblikk før den går tilbake til å vise innstilt temperatur. 10. STAND BY: Ved å holde knappen inne i ett sekund kommer man inn i stand by mode hvorpå det gule indikatorlyset vil begynne å blinke. Etter 20 minutter vil fukteren automatisk returnere til oppvarming og normal operasjon. 11. HEATHER WIRE: Slår av strømmen til varmeledningen og nullstiller alarmparametrene automatisk. Det grønne indikatorlyset vil lyse når varmelednings- funksjonen er slått på. Vi skal alltid ha heather wire på når barnet ligger tilkoblet. 12. Innstilling av fukting i slangene. For å få god fukting i slangene har prousenten anbefalt å stille CHAMBER CONTROL på 2. Temperaturen ut fra fuktekammeret vil da være 2 C mindre enn det ute ved siste temperaturmålepunkt. Barnet vil få samme temperatur tilført, men varmetråden vil måtte jobbe aktivt. Ved for mye vann i slangene kan det være nødvendig å skru ned til -3. Da vil varmetråden varme mer og dermed holde fuktigheten som damp, og ikke at den faller ned som vann i slangene. 13. SET LOW: Gult indikatorlys vil lyse konstant dersom temperaturen på UTGANGEN FRA FUKTEKAM14. MERET blir satt til mindre enn 31ºC. Gassen kan 15. ved denne temperatur ikke fukte nok MUTE: Slår av alarm i 3 minutter TEMP PROBE: Rødt indikatorlys vil blinke og 20. vi hører en alarm dersom temperaturføleren ikke 21. er tilkoblet, plugg ikke er satt korrekt i eller ved feil på en av følerne HEATHER WIRE: Skal alltid lyse grønt ved siden av når den er på. Rødt indikatorlys vil blinke og vi hører en alarm hvis varmeledning ikke er tilkoblet, plugg ikke satt korrekt i eller ved feil på varmeledning. 17. CHAMBER TEMP HIGH: Gult indikatorlys vil blinke og vi hører alarm hvis gasstemperaturen fra fuktekammeret er mer enn 4 ºC høyere enn innstilt temperatur i mer enn 20 minutt. Hvis det er 10 ºC for høy temp. vil alarmen gå straks. 18. AIRWAY TEMP HIGH: Ved varmeledningsfunksjon aktivert ( heather wire on ): Rød indikatorlys vil blinke og vi hører alarm hvis gasstemperaturen fremme med pasient er mer enn 2 ºC enn satt temperatur.

4 4 19. CHAMBER TEMP LOW: Gult indikatorlys vil blinke og vi hører alarm hvis gasstemperaturen fra fuktekammer er mer enn 4 ºC lavere enn innstilt i mer enn 20 minutt. Hvis det er 10 ºC for lav temp. vil alarmen gå straks. 20. AIRWAY TEMP LOW: Rødt indikatorlys blinker og vi hører alarm hvis gasstemperatur til pasient er 2-4 ºC lavere enn set temp. 21. SEE MANUAL: Lyser hele tiden når det er en mikroprosessfeil og fukteren ikke fungerer. NB: MÅ STRAKS LEVERES TIL SERVICE Flowmeter med O2 mikser: Sett på en grønn O slange fra flowmeteret til toppen av hvit plasdel ( se punkt 2C ). Mikroflowmeteret gir lav flow med 100% O2. Flere nyfødtteam har undersøkt hva flowmengden har å si med tanke på hva den kontinuerlige flowen gir av trykk. CPAP-trykket ble målt hos barn som lå med konvensjonell N-CPAP og hos barn som lå med nesekateter med høyere flow enn vanlig. Resultatet var at det var lett å oppnå et positivt trykk med kun nesekateter og høy flow. For å oppnå PEEP 5 måtte man justere flow etter størrelse på barnet. Legene bestemmer hvilken flow barnet skal ha, men eksempel er 800 g: liter, 1500 g: ca 2,0 liter og g: 2,5 liter. KONTROLL / STELL Nesekateret tres over barnets hode. Pass på at at de to klørne vender nedover. Klipp litt duoderm til hvert kinn. Skal beskytte huden mot merker fra kateteret. Prøv å plastre nærmest mulig nesen. Fest Tegaderm over kateteret. NB: Mange av barna som trenger nesekateter har hatt n-cpap over lang tid. Det innebærer at de har irriterte neseslimhinner fra før og mye sekret. Tross fuktig vil et nesekateter alltid irritere. Derfor er nesestell viktig! Minst en gang pr. dag. Drypp med en dråpe saltvann i hvert nesebor og se om dråpen forsvinner. Gjør den det, er neseboret åpent og det er ikke nødvendig og suge barnet. Bruk vattpinne og rens neseboret. Dersom barnet og utstyr flyttes, må nesekateteret ALLTID kobles ifra fuktekammeret. Fuktekammeret skal ALLTID plasseres lavere enn pasienten. Løftes fuktekammeret høyere enn barnet, vil vannet renne inn i barnets nese. Når en bruker fuktekammer med automatisk fylling, skal pose med sterilt vann henge så høyt som mulig over kammeret. Sjekk om barnet får mye luft blåst ned i magen under behandlingen. Kateteret må ALLTID være tilkoblet en O2 -mikser for å unngå å gi 100 % O2. Ekstra fukting for å unngå uttørring av slimhinnene i nesen. - Hvis det blir mye kondens i slangesettet kan en skru Chamber control ( 12 ) ned fra -2 til Pakke inn den blå slangen ( uten varmetråd ) i for eksempel en varm tøybleie. - Evt ta vekk den blå slangen uten varmetråd ( 2C ). En vil da få varme i slangesettet helt frem til nesekateteret ( men slangesettet blir veldig kort ).

5 5 VASK - Fuktekammeret / nesekateteret: Engangs. Skiftes samtidig som en skifter slangesett. - Temperaturføleren: flergangs. Tørkes av med såpevann. De to målepunktene som settes inn i sterilt slangesett sprites med 70 % desinf. sprit. Må aldri vaskes i dekontaminatoren eller steriliseres. - Kabel til varmetråd : Flergangs. Tørkes av med såpevann. - Varmeelementet: Vaskes av med såpevann. FEILSØKING Problem: Alarmer. Løsning: - Sjekk lampen som lyser. - Pass på at temperaturføleren er satt skikkelig i på alle tre punktene. - Se etter at kabelen til varmetråden er skikkelig i på begge punkter. Problem: Alarm viser lav temp i airway temp punkt nr 20. Løsning: Sjekk at rett kabel er i bruk, og satt skikkelig inn i slangesettet. Se punkt 4A. Tøm ut vann ved øverste temperaturføler. Problem: Mye vann i slangene. Løsning: Skru ned temperaturen i fuktekammeret. Kontroller chamber controll. Evt. sette ned chamber controll til 3. Pakke inn den blå slangen ( der det ikke er varmetråd ). Ta vekk den blå slangen uten varmetråd i. Engangsutstyr: TILBEHØR / LAGRINGSPLASS Slangesett Fuktekammer Sterilt vann Skap på medisinrom Flergangsutstyr: Varmeelementet Temperaturføler Kabel til varmetråd UTSTYR STED Behandlingsrom / kuvøselager Behandlingsrom / rentrom BESTILLING AV TILBEHØR PRIS LAGERBEHOLDNING REFERANSER - Brukermanual Fisher & Paykel fuktekammer MR 730. November Prosedyre om oksygentilførsel via nesekateter, av sykepleier Bente N. Rimestad. 3D, SUS, oktober 2005 og mai 2006.

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE SIDE:1 A V:6 REVISJON: 13 10 2005 15.12.00 ERSTATTER: 30 04

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: 55 90 30 00 KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS-

Detaljer

Installasjon og Bruk

Installasjon og Bruk Bruker manual 8020 E og A 2013 No: VER 01 www.spanordic.no Jacuzzi 8020 E 8020 A Installasjon og Bruk 8020 E 8020 A Utendørs Jacuzzi Meny Innhold I. Sikkerhet II. Introduksjon av moduser, display, kontroll

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer