PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005"

Transkript

1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A DMINISTRATIV DOKUMENTANSVARLIG: ELI SANNE GODKJENT AV: A VDELINGSSPL.: SISSEL EIKE PETTERSEN 1 SEKSJONSOVERLEGE: BJØRN ØGLÆND KLINIKKDIREKTØR: SISSEL M OE LICHTENBERG INNHOLDSFORTEGNELSE: Funksjoner side 2 Display / bruk side 2 Vask / vedlikehold side 4 Feilsøking Tilbehør / lagringsplass Bestilling av tilbehør Referanser BARNEKLINIKKEN 3D SIDE:1 A V:5

2 2 FUNKSJONER Apparatet brukes i avdelingen og under transporter. Det har flere funksjoner: * Sp O2 / pleth = metning / puls (puls via metning) * EKG / respirasjon. * Blodtrykk ( NBP = non innvasivt og ABP = innvasivt trykk ). * Måle huud temperaturen. DISPLAY / BRUK APPARATETS FORSIDE: 1. AV / PÅ bryter nede til venstre. Lyser grønt rett til høyre når apparatet er på. 9A. 2. KVITTER FOR ALARM. En skrur av lyden på alarmen. 3. ALARMER AV / PÅ. Alarmen blir slått av av i tre minutter og det lyser en rød bjelle til høyre for knotten. Det kommer også opp en tekst øverst i skjermbilde: hvor lang tid det er igjen av de tre minuttene. NB! Under transport i helikopter kan en ikke høre alarmene så en må da kunne følge med på selve skjermbilde for å se alarmene.. 8A og 7. 8B. 9B. 4. OPPSETT. Her kan en få frem de enkelte parametrene. En trykker seg frem til det en ønsker ved å bruke piltastene på sidene av skjermbilde. For så å gå inn i det enkelte parameter trykk på den runde sirkelen som er mellom piltastene ( = Bekreft ). Trykk deg så ned til det du vil se på eller endre, trykk bekreft, endre opp / ned med piltastene og så trykk bekreft igjen. For å gå tilbake til standard skjerm trykk på knott STANDARD BILDE. 6. NETTSTRØM. Lyser når apparatet står koblet til strøm. 7. BATTERI. Lyser gult når batteriet lades og lyser grønt når batteriet er fulladet. Fullt oppladet batteri varer ca. 2 ½ time ( hvis en ikke måler BT veldig ofte ). Lyser ikke på batteridrift, men når det begynner å blinke rødt er det 5 minutters brukstid igjen. Nede i høyre hjørne av displayet ser en et batteri med flere felt. Når alle feltene er lyse er batteriet fulladet. Ekstra batteri ligger i med. kjøleskapet. For å sjekke om det er fulladet trykker en på batteriindikatoren på selve batteriet. Hvis alle fire feltene lyser grønt er batteriet fulladet. De grønne lysene slukker automatisk rett etterpå. NB! Apparatet skal alltid stå til lading i avdelingen. 8. SKJERMEN / DISPLAYET A. En får frem kurver etter hvilke ledninger en har koblet til apparatet. Hvis en bruker måling av invasivt trykk ( ABP ), kan en ikke bruke temp. måleren. I nedre høyre hjørne av skjermen er en batteri- indikator. Når alle 4 feltene er hvite er batteriet i apparatet fullt. Når noe er sort er ikke batteriet fulladet. Se under punkt 10. B. Nederst på skjermen er det et lys grått felt med symboler. Dette kalles SMARTTASTER. Se punkt 9 B. 9. BERØRINGS-STRIPER. Grå felt på sidene og under skjermen.

3 3 Fortsettelse punkt 9: A. Berørings-stripene på siden av parametrene: En kan trykke ved siden av det parameteret en ønsker å endre / sjekke innstilling på. En får da frem et lite vindu med en meny. En beveger seg opp og ned i menyen ved hjelp av pilene oppe og nede i disse to feltene. Når en vil gå inn og endre på en linje trykker en så på den lille rundingen mellom piltastene ( = Bekreft ). Endre så oppover eller nedover med piltastene og trykk så på bekreft. En kommer tilbake til standard skjermbilde ved å trykke på knotten: Standard bilde ( knott 5 ). B. Berørings-stripen under smarttastene / skjermen som består av tre sider. En blar seg frem og tilbake ved å trykke helt til høyre eller venstre på nedre berørings-stripe. En endrer innstillinger eller starter / stopper målinger under den aktuelle smarttast. En kan bla. starte BT ( NBP ) måling, nullstille v/arteriekran ( innvasiv trykkmåling = ABP ), endre lys og alarm lydstyrke og sette apparatet i STANDBY. Se 8B. APPARATETS HØYRE SIDE: 10. FESTE FOR STØMKABELEN BATTERI. Luken åpnes ved å skyve den mot høyre og så åpne den. Fullt oppladet batteri varer ca. 2 ½ time ( hvis en ikke måler BT veldig ofte ). Ekstra batteri ligger i medisinkjøleskapet. Batteriene har indikator ( 11A ). Når alle fire feltene lyser grønt er batteriet fulladet ( lysene slukkes automatisk etterpå ). Se under punkt 7. NB! Apparatet skal alltid stå til lading når det er i avdelingen. Med.tekn.avd. skifter batteri hvert 2. år. 11. APPARATETS VENSTRE SIDE: 12. KABLENE settes inn i en pasientmodul som kan løsnes fra apparatet. Hos oss står den alltid festet på. NB! Hvis invasivt trykk måles ( ABP = Trykk ) kan en ikke bruke temp. måleren. 11A. 12. A. SpO2 = Metning. En kan også ha PLETH = pulsfrekvens fra SpO2 signalet ( hvis en ikke bruker ekg elektroder på barnet ). B. EKG /Respirasjon. Her må vi koble til elektroder på barnets bryst. Resp. Frekvensen vi får kan være upålitelig. Rød elektrode festes på høyre side av brystet, gul på øvre del av brystet og grønn under venstre arm. C. BT: noninvasivt ( = NBP ) og invasivt ( = ABP-Trykk ). I. Noninvasivt ( NBP ). Rett kabel festes i kontakten NBP på siden av apparatet. Det er viktig å bruke rett størrelse på mansjetten. Mansjettens bredde skal dekke ca. 2/3 av barnets overarm. Mansjettene som brukes har bare en hvit ledning med spiss ( og IKKE skruefeste i enden ). En kan velge tre typer målinger: * Automatisk: Trykk på Oppsett. Trykk deg nedover med piltastene på siden av skjermen til: NBP. Trykk på den lille rundingen ( 9A ) på siden av skjermen ( = Bekreft ). Du kommer inn i NBP bildet. Trykk deg nedover til: NBP som vil vise AV eller PÅ (det ligger langt nede på listen og du ser det ikke i begynnelsen). Du endrer det til PÅ ved å trykke på bekreftknappen. Trykk deg så oppover igjen til Auto / Man. Hvis det viser Auto er det rett. Hvis det viser Man trykk på

4 4 Fortsettelse punkt 12C I: bekreftknappen på siden av skjermen- det vil da forandre seg til Auto. Gå et trinn ned til Tidsintervall. Velg rett tid og bekreft den. Gå så opp til Start /Stopp og start målingene ( evt. trykk på Start / Stopp under det grå feltet i nedre kant av skjermbildet ). * En enkelt måling: Trykk på START / STOPP under det grå feltet ( 8 A ) i nederste kant av skjermbilde. * 3NBP Akutt. Da vil det bli gjort fortløpende målinger i en 5 min. periode ( vi bruker vanligvis ikke denne funksjonen). En starter den ved å trykke under NBP akutt i det grå feltet i nedre kant av skjermbildet II. Invasivt trykk. (ABP) Rett kabel festes i kontakten TRYKK på siden av apparatet. ( Det er samme kabel som vi bruker på de store HP skjermene våre). For å starte funksjonen trykk på Oppsett. Trykk deg nedover med piltastene på siden av skjermen til du kommer til ABP. Trykk på den lille rundingen på siden av skjermen ( = Bekreft 9A ). Du kommer inn i ABP bildet. Trykk deg nedover til ABP som vil vise AV eller PÅ ( det ligger langt nede på listen og du ser det ikke i begynnelsen ). Du endrer det til PÅ ved å trykke på bekreftknappen. For å NULLSTILLE transduseren: * Trykk deg opp til NULL ABP ( eller trykk rett på nulltasten nede på skjermbildet ). * Lukk transduseren til pasienten og åpne til luft. * Trykk på bekreftknappen på siden av skjermen eller trykk under NULL tasten nede på skjermbildet. En skal få meldingen TRYKK null utført kl. Da har en kalibrert ferdig. Det skal være nok å kalibrer hver gang vi skifter settet ( ca annen hver dag ). NB! Transduseren må alltid ligge i barnets hjertehøyde. Når vi tar nytt sett må den kvite proppen med hull skiftes ut, da der er hull i den ( evt. etter kalibreringen ). D. TEMPERATUR. Kabelen / temperaturproben er brun i enden som festes på siden av apparatet. Når proben settes i apparatet kommer temperaturen frem på skjermen. Festes på barnet på samme måte som temperaturhudstyringen i kuvøsene. Brukes når vi transporterer pasienter. Kan ikke brukes samtidig som invasivt trykk ( ABP ). APPARATETS BAKSIDE: 13. Kroker til å feste apparatet på en seng eller lignende. UNDER APPARATET: 14. FESTEPLATE UNDER APPARATET. Den tas av ved å trykke på den blå knotten nede foran. Dette blir kun gjort når vi skal bruke apparatet på reisekuvøsen- der det er satt fast en annen festeplate VASK / VEDLIKEHOLD Apparatet tørkes av med såpevann. Ledningene tørkes av med såpevann. 70 % desinf. sprit bare ved smitte. NB! APPARATET SKAL ALLTID STÅ TIL LADING NÅR DET IKKE ER I BRUK.

5 5 FEILSØKING SPO2 MÅLEREN Problem: SpO2 tar ikke skikkelig inn. Løsning: -Skift plass regelmessig. -Sjekk at det lyser stabilt rødt i proben. Hvis den blinker eller lyser svakt kan det være brudd i ledningen. -Sjekk at koblingen står skikkelig sammen. EKG / RESPIRASJONEN Problem: EKG / resp tar ikke skikkelig inn. Løsning: -Sjekk at elektrodene er skikkelig festet på barnets bryst og i kontakten. -Evt skift elektroder / avledning. -Endre størrelsen på EKG kompleksene. NB! Nyfødte barn har ofte et fettlag på huden. Tørk av med LITT 70% desinf.sprit der elektrodene skal festes ( små premature tåler lite sprit pga tynn hud ). INVASIVT BT Problem: En får ikke kalibrert måleren. Løsning: En har ikke stengt inn til pasienten og åpnet til luft. Problem: En får usikre målinger: Løsning: Kalibrer på nytt og sjekk at transduseren ligger i barnets hjertehøyde. Problem: Flat BT`s kurve på skjermen / viser bare MEAN trykket. Løsning: -Sjekk stillingen på barnets hånd / arm / fot ( der arteriekranen ligger ). -Skyll litt væske gjennom arteriesettet vanligvis 1-2 ml ( mengde etter barnets størrelse ). Engangsutstyr: Flergangsutstyr: UTSTYR TILBEHØR / LAGRINGSPLASS Tape til SpO2 måler EKG elektroder Arteriesett Probie ( til å feste tempføleren ) BT`s mansjetter Kabel til arteriesett Temperatur kabel Behandlingsrom / Behandlingsrom Kuvøserom ( oppe på hyllen ved kuvøseplass 3 ) BESTILLING AV TILBEHØR STED PRIS LAGERBEHOLDNING REFERANSER Viridia M3 monitor/viridia pasientmodul HP skjerm. Brukerhåndbok. Hewlett Pacard. 10/ 97.

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE SIDE:1 A V:6 REVISJON: 13 10 2005 15.12.00 ERSTATTER: 30 04

Detaljer

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT

OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: OKSYGENTILFØRSEL VIA NESEKATETER MED FISHER & PAYKEL FUKTEKAMMER OG FISHER & PAYKEL FERDIGSETT REVISJON:

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

1 Generell bruk 1 M8000-9001E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11

1 Generell bruk 1 M8000-9001E. M3015A og M3016A Microstream og hovedstrøm-co 2 -tilleggsmoduler 10 M3012A tilleggsmodul for hemodynamikk 11 M8000-9001E 1Innhold 1 Generell bruk 1 Introduksjon 1 IntelliVue MP20/MP30 2 MP20/MP30 - deler og knapper 2 IntelliVue MP40/MP50 3 MP40/MP50 - deler og knapper 4 IntelliVue MP60/MP70 5 MP60/MP70 - deler

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 norsk 101 Norsk 101 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukermanual FlexiBar Rapid Master

Brukermanual FlexiBar Rapid Master Brukermanual FlexiBar Rapid Master MMN - dli 28.10.09 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Symboler... 3 3. Forhåndsregler... 4 4. Systembeskrivelse... 5 4.1 Enheter... 5 4.1.1 Flexibar med master...... 6 4.1.2

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukermanual. Cascade 3

Brukermanual. Cascade 3 Brukermanual Cascade 3 MMN - dli 21.10.09 MMN - dli 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Symboler... 3 3. Forhåndsregler... 4 4. Systembeskrivelse... 5 4.1 Enheter... 5 4.1.1 Nøkkler... 6 4.1.2 Tastepanel,

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3

Montering av EKKO. Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 Montering av EKKO Bildet under er fra selve programmeringen, og slik det kommer. 1: Monter tre SMD-transistorer; Q1 - Q3 2: Et sted i planleggingen av variabel lysstyrke forsvant et viktig jordpunk for

Detaljer