KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE"

Transkript

1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE SIDE:1 A V:6 REVISJON: ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A DMINISTRATIV DOKUMENTANSVARLIG: ELI SANNE GODKJENT AV: A VDELINGSSPL.: SISSEL EIKE PETTERSEN SEKSJONSOVERLEGE: BJØRN ØGLÆND KLINIKKDIREKTØR: SISSEL M OE LICHTENBERG INNHOLDSFORTEGNELSE: Funksjoner side 2 Display / bruk: - Kuvøsen side 2 - Ekstra fuktekammer side 3 - Doble plastvegger - Varmetak - Vekt Kontroll Vask / vedlikehold Feilsøking Tilbehør / lagringsplass Referanser

2 2 FUNKSJONER Brukes til: 1. Små premature barn. 2. Barn som trenger oksygen. 3. Syke nyfødte. DISPLAY / BRUK Nederst på kuvøsestativet: 1. MAIN POWER er vanligvis plasert på baksiden av pedalene som regulerer høyden på kuvøsen. Main power skal alltid stå på STRØMTILKOBLINGEN. Er ved siden av main-power knotten. 3. PEDALER til å regulere høyden på kuvøsen. På noen gamle kuvøser er det ikke pedaler, men en knott under selve kuvøsen til venstre foran. Kontrollpanelet foran på kuvøsen: 4. AV / PÅ knapp ( power ) i nedre høyre hjørne. 5. AIR. Når AIR lyser er det innstilt kuvøsetemperatur som bestemmer. A. Nedre knott: her stiller en ønsket temperatur i kuvøseluften. B. Øvre knott: her vises reell temperatur i kuvøseluften. 6. SKIN. Når SKIN lyser er det innstilt hudtemperatur ( skin ) som bestemmer. Barnet 7. 6B. 6A. 5A. 5B. 4. MÅ ha på en temperaturprobe. Proben festes med den blanke siden mot huden. A. Nedre knott: her innstilles ønsket hudtemperatur som barnet skal ha. Avlest kuvøsetemperatur kan variere mye. B. Øvre knott: her vises reell hudtemperatur på barnet. NB Hvis temperaturproben ikke er festet skikkelig vil en måle feil hudtemperatur på barnet og kuvøsen vil gi for mye / lite varme. 7. ALARMS. Her lyser det når det går en alarm i kuvøsen. For å skru av alarmlyden må en trykke på SILENCE / RESET. Kontakt / probefester på kuvøsens høyre kortside: 8. POWER CORD. Strømtilførsel. Må alltid tas ut når kuvøsemotoren skal vaskes. 9. PATIENT PROBE. Feste for temperaturproben. Pilen på proben skal stå rett frem ( ved kl 09 på en klokke ). Kuvøsens venstre kortside: 10. VANNKAMMER. Tøm ut vann ved å snu plastkoblingen nedover. Fyll på 1 liter nytt vann hver dag. Når ekstra fuktekammer brukes ( baksiden av kuvøsen ) skal ikke dette vannkammeret brukes

3 3 Baksiden av kuvøsen: LUFTFILTER. Skal skiftes hver 3 måned. Den som vasker kuvøsen har ansvar for dette. En løsner platen på baksiden av 11A. kuvøsen ved å skru på de sorte knottene ( 11A ). Bak platen ser en det hvite filteret ( 11B ). 11B. Annet ekstrautstyr til kuvøsen: 12. EKSTRA FUKTEKAMMER. På noen av kuvøsene er det to sorte hull på baksiden av kuvøsen. Her kan vi feste på ekstra fuktekammer i plast. Vi kan da få høyere luftfuktighet i kuvøsen. Vi har to typer: gammel og ny. Punkt A til F er felles for begge typene. A. Varmeplate. Festes nede i metallplaten på kuvøsen. B. Strømkabel. C. Kabel til kontrollpanelet. 12C. 12B. 12D. 12A. 12E. 12F. D. AV / PÅ knott for ekstra fuktekammer. E. Sensor ( under selve vannkammeret ) som registrerer at fuktekammeret er skikkelig festet og at begge de sorte klemmene på siden er satt på. F. Vannkammer med lokk. Har en stripe som markerer max vannmengde. 12G. G. Kontrollpanel gammel type : Ønsket fuktighet stilles inn ved å trykke på pilene på reguleringsenheten ( den festes vanligvis på høyre kortside av kuvøsen ). H. Kontrollpanel ny type : I. Lyser ved alarm. 12H. II. Lyser når det er lite vann igjen i vannkammeret. III. Alarm av knott. Slår av alarmen i 2 minutter. Alarmen for lav vannstand IX. blir slått av i 15 minutter. III. IV. Viser luftfuktigheten i kuvøsen. I. V. Viser ønsket luftfuktighet i kuvøsen. IV. Hvis ikke tallet er fremme må en II. trykke på MODE knotten først. V. VI. Piltaster til å endre tallet for ønsket luftfuktighet. VII. VI. VII. Mode. Ved å trykke på den vil tallet under punkt E vises eller være skjult. XIII. VIII. Låser panelet. Må være avskrudd for at en skal kunne endre på innstillingene på panelet. X. IX. Kabel til sensor på veggen inni kuvøsen. X. Kabel til fuktekammeret. NB: Dersom ekstra fuktekammer brukes skal det ikke være vann i det vanlige fuktekammeret på kuvøsen.

4 4 13. DOBLE PLASTVEGGER I KUVØSEN. Dette kan brukes til barn som er små og trenger mye varme. Se etter om kuvøsen har runde eller avlange dører og velg tilsvarende doble vegger til kuvøsen og døren. Få noen andre til å vise deg dersom du ikke vet hvordan det skal gjøres. 14. VARMETAK. De minste premature barna trenger ekstra varme i kuvøsen, da bruker vi varmetaket. Det kan bare brukes på kuvøser med ovale dører. Det settes direkte oppå kuvøsen, en knott ( 14A ) skal passe ned i hullet på toppen av kuvøsen. En regulerer varmen via styringspanelet ( 14B ). Husk å koble til strømkabelen ( 14C ). NB: Skal ikke bruke doble vegger i kuvøsen sammen med varmetaket. NB: Skal alltid brukes sammen med hudstyring! 14A. 14B. 14C. 15. VEKT. Brukes Til små, dårlige barn som ikke kan flyttes ut på en vekt for å veies. A. Montering av vekten i kuvøsen: - Ta vekk madrassen i kuvøsen og sett inn vekten på brettet, la ledningen henge ut i fotenden av kuvøsen. - Legg oppå vektbrett og madrass. - Fest vektenheten på kuvøse. NB! Kontroller at nr. på vekt og måleenhet stemmer overens. B. Display på vekten: 15. Vekt. Vektbrettet Vektenhet. I. On/off. II. Zero = nullstiller. III. LBS/Kg. Vi kan velgeom vi vil veie i pund eller kilo. Bruk alltid Kg. IV. Weigh. Trykkes når vi vil veie pas. V. Display der en leser av vekten. C. Veie et barn: 15B. - Pas. legges helt flatt. - Fjern alle ledninger som er forsvarlig å fjerne. - Sjekk at ikke noe kommer bort i veggen på kuvøsen. - Trykk On, trykk zero, løft opp barnet. Vent I. II. III. IV. V. til du får 0,000, legg barnet ned midt på vekten og ta bort hendene dine. (Evt koble til respiratoren igjen. ) - Les av barnets vekt.. KONTROLL Kontroller at lamper lyser når du setter på kuvøsen, og at det viser 88,8 i temp. feltene og lydalarm skal høres. Før kuvøsen tas i bruk sjekk at brettet glir lett på skinnene, men at en ikke kan trekke det helt ut. Sjekk at evt vekt fungerer. Sjekk at O2 er tilkoblet, vann er fylt i vannkammeret og at kuvøsen har rett temp. Tilfør evt. O2 i kuvøsen. Ikke tett igjen åpningene rundt madrassbrettet, det vil hindre luftsirkulasjonen og varmeteppet. Klargjort kuvøse som står i beredskap skal ha temp. 35 C. Den skal stå uten vann, ha rent tøy og O2 slange tilkoblet. Kuvøsedekke og destilert vann klart oppå kuvøsen.

5 5 DAGLIG: VASK / VEDLIKEHOLD Vi vasker vekk synlige flekker når det trenges. Vannkammeret tømmes helt og fylles igjen med nytt sterilt vann. UKENTLIG: Vi skifter kuvøse hver uke ( unngå skift i helgen ). Rengjøringen utføres av den som har kjøkken/skylleromsarbeid. Vask av kuvøsen: NB: Hvis du ikke vet hvordan kuvøsen skal vaskes og settes sammen igjen må du få en til å vise deg det. * Etter minimum 45 min. avkjølingsperiode (varmeelementet kan være varmt så lenge) plukkes alle deler fra hverandre. Smådelene vaskes i dekontaminatoren og de store delene legges i såpevann i minimum 30 minutter, før det vaskes av og tørkes. * Motoren tas ut og settes i såpevann i spesialboks. OBS: må ikke dukkes helt under. Skitt i hvit vifte vaskes med tannbørst og vann. * Selve kuvøsen vaskes med såpevann. Ved smitte vaskes hele kuvøsen med Virkon 1%, vent i 30 min. før den vaskes med rent vann. OBS: Få vekk alle Virkon-restene. Virkon er hudirriterende, unngå hudkontakt. NB: kuvøsehetten må aldri vaskes med sprit. * Vannkammeret vaskes alltid med Virkon 1%, vent i 30 min. før den vaskes med rent vann. * Madrassen: Trekk av madrasstrekket og legg madrassen ut på kuvøselageret. Madrasstrekket sendes til husøkonom for vask ( vi legger trekket i grønn kurv på skyllerommet ). Ved smitte eller skitten madrass vaskes madrassen i dekontaminatoren ( på kuvøse- vaskerommet ) og tørkes godt etterpå. * Hver 3.mnd. skiftes. luftfilteret, eller oftere dersom det er skittent. Noter dato når det er skiftet. * Når alle delene er tørre monteres kuvøsen igjen, og settes klar til ny pasient. HVER 3.MND: Skift av filter, det finner du på baksiden av kuvøsen. ( Den som har ansvar for kjøkken / skyllerom har ansvar for dette. ) FEILSØKING Problem: Hudtemp. og aksilletemp. stemmer dårlig overens. Løsning: Hudproben har løsnet / står skjevt. ENGANGSUTSTYR: FLERGANGSUTSTYR: TILBEHØR/LAGRINGSPLASS Luftfilter Skap på kuvøsevask. Destillert vann Kuvøserom under stellevask. Kuvøsene Ekstra fukteelement Ekstra fuktekammer Varmetak Doble vegger Hudtemp.følere Rent rom/kuvøselager/kuvøsevask. Skap ved vask på kuvøserom. REFERANSER Bruksanvisning for Air-shields kuvøse Isolette c-100. År?