RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR"

Transkript

1 MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON: ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM A DMINISTRATIV DOKUMENTANSVARLIG: ELI SANNE GODKJENT AV: KLINIKKDIREKTØR: BJØRN ØGLÆND INNHOLDSFORTEGNELSE: Funksjoner side 2 Display / bruk side 2 Oppkobling side 4 Kalibrering av sensoren Vask / vedlikehold Feilsøking Tilbehør / lagringsplass Referanser

2 2 FUNKSJONER Florian er en monitor som kan stå oppå SLE 2000 respiratoren. Bruk av Florian monitoren endrer ikke respiratorinnstillingen, men gir oss informasjon ( tidalvolum, minuttvvolum, kurver og loops ). Kan bare brukes med SLE 2000 respiratoren. Brukes sammen med en flow sensor ( likner på pneumotakk-delen vi har på Stephanie-respiratoren ). Kan registrere volum ned til 0,5 ml. Inspiratorisk og ekspiratorisk volum måles og vises på skjermen. Kan brukes både i konvensjonelle og HF modus. DISPLAY / BRUK MONITORENS BAKSIDE: 1. Strømtilkobling. 4A Av / på knapp for apparatet. Når apparatet settes på går det gjennom en selvtest Sensor ( = FLOW SENSOR ). Her fester en den 1. grå kabelen ( 3B ) som går mellom sensor ( 3A ) og monitoren. Sensoren må alltid kalibreres før den kobles til pasienten / respiratorslangene. Selve sensoren bør skiftes hver dag. Sensoren skal ikke 3B. 6. brukes hvis en skal gi medikamenter i forbindelse med sensoren for eksempel Pulmicort. Før bruk må sensoren kalibreres: I. For å kalibrere sensoren må det påsees at ingen 3A. flow passerer sensoren. En gjør det ved å holde sensoren tett mellom to fingre under hele kalibreringen ( en må ha på en steril hanske 3B. når en gjør det så en ikke skitner til sensoren ). II. Press og hold FLOW bryteren inne ( i ca. 3 sekunder ) til et kort signal høres. I mellomtiden vises meldingen: CHECKING SENSOR. Da er den aktuelle kalibrerings-prosedyren startet og indikeres med meldingen: CALIBRATING. På slutten av kalibreringsprosedyren skal kalibreringsindikatoren ha flyttet seg til midten av kalibreringssignalet. Et hørbart signal og meldingen: SENSOR CALIBRATED vises for å indikere at kalibreringen er riktig utført. III. Når sensoren er kalibrert kan den kobles til pasienten ( mellom pasientens tube og respiratorslangene ). For å få frem kurvebilde på skjermen trykker en på MONITOR. NB: Se under punktet: OPPKOBLING. 4. Proximal pressure. Her kobler en på en tynn gjennomsiktig plastslange på monitoren ( 4A ). Den har en Y- kobling i andre enden med en kort plastslagebit ( 4B ). En kobler den korte plastbiten til SLE respiratoren. Den plastslangen en løsnet fra SLE respiratoren ( 4C ) kobles til Y-koblingen fra monitoren. Slangene 4A / B og Y-koblingen er flergangs-slanger. 5. Oksygen senor. Vi har ikke det. Vi får derfor ikke opp O2 % i skjermbildet på Florian monitoren. Vi leser av barnets O2 behov på selve SLE 2000 respiratoren. ( Kommer fra 4A.) 6. Analog out. Vi har ikke det. 4B. 4C.

3 3 MONITORENS FRONT: 7. Indikator som lyser når apparatet er på Touch brytere. Pil-brytere: OPP/ NED / - / +. De stiller LCD skjermens kontrast, tidsskala, velger og setter alarmgrenser Set limits og Alarm mute. Stiller /viser alarmgrenser eller tar bort 11. hørbar alarm lyd. Ved en alarm kommer det opp en melding øverst på skjermen som forteller hva som er årsak til alarmen. Når årsaken til alarmen er ordnet vil meldingen forsvinne fra skjermen. A. Alarm mute: Gult lys indikerer at alarmen er stilnet ( avslått i 60 sekunder ). B. SET LIMIT- innstilling av alarmgrensene: *Manuell innstilling: Trykk SET LIMIT. Når en så kommer inn i ALARM LIMIT bilde kan en stille grensene ved å bruke piltastene ( knottene under punkt 7 ). *Automatisk innstilling: Trykk SET LIMIT og så AUTOSET. Florianmonitoren vil da måle verdiene i 60 sekunder før den setter aktuelle alarmgrenser. C. Endre lydstyrken på alarmene. En trykker på bjelle-symbolet til ønsket lydnivå høres. Det er to lydnivåer: et lavt og et høyt. Når Florian boksen settes på vil en automatisk få den høye alarmlyden. A. For å få tilbake kurvebilde på skjermen trykker en på symbolet helt til venstre under skjermen ( ser ut som en stor lyspære med et kryss over ). En kan også få kurvebilde tilbake ved å trykke på menyknotten ( 10 ). 10. Print. Sender skjermens innhold til skriver. Vi har ikke denne muligheten. 11. Meny. En blar ved å trykke flere ganger på knotten. Når en har vært inne og stilt på noe kommer en tilbake til kurvebilde ved å trykke på menyknotten igjen. A. CHECK SENSORS. Ved kalibrering skal en ha det bilde fremme. B. SYSTEM SETUP. Her kan en endre på: - LANGUAGE ( Språk ). Engelsk er det vi bruker. - DATE/TIME. Endres ved å først trykke på DATE og så piltastene. Avslutt ved å trykke DATE igjen. - SETTINGS = Innstillinger. Endres ved å først trykke SETTINGS/OPTIONS og så bruke piltastene opp/ned til å markere det en vil endre på og så bruke piltastene +/til å velge rett innstilling. Avslutt med å trykke SETTINGS / OPTIONS igjen: * Trykkmålingskilde. Vi skal alltid ha PRESSURE INTERNAL. * Display der en kan endre til lys eller mørk farge i skjermbildet. * High frequency ON eller OFF ( høyfrekvent behandling av eller på ). - ALARMS: Her kan en gå inn å slå PÅ / AV alle alarmer. Når alarmene er AV vil det lyse gult i ALARM MUTE ( knott 9 ). C. KURVEBILDE evt med en tallrekke på høyre side av skjermen. Se under punkt Led alarm indikatorer for: A. Systemfeil. B. Strømfeil. C. Pasient alarmer. 12B. 12A. 12C.

4 4 13. Skjermen. En vil vanligvis ha fremme to kurver på venstre side og en tallrekke på høyre side av skjermen. 13. A. Waves. Her kan en endre på kurvene. En kan velge mellom flow, volum og trykk kurve ( bare to av dem om gangen ). FLOW- og TRYKK-kurve er det vi bruker på Stephanie respiratorene. B. Loops: gir oss et bilde av hvor stive barnets lunger er. Trykk / volum loop viser dette best, men en kan også velge flow / volum eller trykk / flow loop. En velger hvilken loop en vil se på med å trykke flere ganger på loop knotten. C. Freeze. Her fryser en det aktuelle bildet. Ved å trykke freeze igjen fortsetter en som før. D. Numerics: gir oss en tallkurve på høyre side av skjermen. En kan velge mellom tre tallrekker: I. Averages. Den viser: - MV i liter (minuttvolum) - Vte i ml ( ekspiratorisk tidalvolum ) - Rate ( frekvens ) - Leak i %. Det sier noe om hvor stor tubelekasje der er. - O2 %. Her får vi bare frem en strek for vi har ikke O2 sensor. II. Breath-to-breath. Den viser: - MV i liter (minuttvolum) - Vte i ml ( ekspiratorisk tidalvolum ) - Rate ( frekvens ) III. Mechanics. Den viser: - Dynamisk compliance - Resistanse - Peak press - Mean press - Peep OPPKOBLING 1. Sett monitoren oppå SLE 2000 respiratoren og sett i strømkontakten. 2. Koble den tynne plastledningen med Y-stykke. Den lange plastslangen festes inn på baksiden av monitoren ( proximal pressure ). Den korte slangen kobles inn nede på SLE-respiratoren der hvor trykkslangen ellers er koblet. Y-stykket kobles til trykkslangen på slangesettet. 3. Den grå kabelen som går fra baksiden av monitoren ( sensor ) festes til den steriliserte brunlige flow sensoren ( 3A ). Pass på å ikke gjør flow sensoren usteril i endene. 4. Sett på apparatet: Av / På knotten er på baksiden av monitoren. Apparatet går gjennom en selvtest. Indikatorlyset foran på monitoren lyser når apparatet er satt på. 2. 3A.

5 5 5. Sensoren må alltid kalibreres før den brukes: A. For å kalibrere sensoren må det påsees at ingen flow passerer sensoren. En gjør det ved å holde sensoren tett mellom to fingre under hele kalibreringen ( en må ha på en steril hanske når en gjør det så en ikke 5A. gjør sensoren usteril ) 5A. Pass på at 5B. sensoren er koblet til den grå kabelen 5B før kalibreringen. B. Press og hold FLOW bryteren inne ( i ca. 3 sekunder ) til et kort signal høres. I mellomtiden vises meldingen: CHECKING SENSOR. Da er den aktuelle kalibrerings-prosedyren startet og indikeres med meldingen: CALIBRATING. På slutten av kalibreringsprosedyren skal kalibreringsindikatoren ha flyttet seg til midten av kalibreringssignalet. Et hørbart signal og meldingen: SENSOR CALIBRATED vises for å indikere at kalibreringen er riktig utført. C. Når sensoren er kalibrert kan den kobles til pasienten ( mellom pasientens tube og respiratorslangene ). For å få frem kurvebilde på skjermen trykker en på MONITOR. VASK / VEDLIKEHOLD -Apparatet tørkes av med såpevann etter bruk. -Plastslangene og Y stykke ( fra Floridanboksen til respiratoren ) vaskes i dekontaminatoren. -Sensoren må skylles forsiktig i vann rett etter bruk og legges i Virkon i ca. ½ time før den skylles forsiktig i vann igjen ( hvis vannstrålen er for sterk kan gitteret inni sensoren ødelegges). Sensoren bør skiftes daglig. Sensoren må da kalibreres på nytt før bruk. Sensoren skal steriliseres mellom hver pasient. FEILSØKNING Problem: En får ikke kalibrert sensoren ( flow sensor ). Løsning: En har ikke holdt sensoren tett nok under kalibreringen. Problem: En får meldingen: CLEAN SENSOR. Løsning: Skifte sensoren og kalibrer den før den kobles til respiratorslangene. Problem: Ofte alarmer. Løsning: gå inn via knott 8 SET LIMITS og endre alarmgrensene manuelt. FLERGANGSUTSTYR: TILBEHØR / LAGRINGSPLASS Floridan boksen Behandlings rom Plastslange og Y-stykke Behandlings rom Sensor Behandlings rom / Rent rom REFERANSER -SLE 2100 Florian monitor. Norsk bruksanvisning. Preliminær utgave august Informasjonsvideo om SLE respiratoren og Florian boksen. Ved Frank Løvstad. SIR. 3D 99.

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE

KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: KUVØSE AIR SHIELDS ISOLETTE C-100 GAMMEL TYPE SIDE:1 A V:6 REVISJON: 13 10 2005 15.12.00 ERSTATTER: 30 04

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

VAKI. Bruker manual. (Norsk)

VAKI. Bruker manual. (Norsk) VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk) Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is Internet: www.vaki.is 1

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer