Knut Frode Berg Holganjarg 9730 Karasjok Karasjok 20. juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Frode Berg Holganjarg 9730 Karasjok Karasjok 20. juni 2011"

Transkript

1 Knut Frode Berg Holganjarg 9730 Karasjok Karasjok 20. juni 2011 Finnmarks Eiendommen Grunn og renigheter Postboks Vadsø Sak: Restaurering av hytte ved Sådgejohka i Karasjok kommune. Jee Knut Frode har restaurert hytta til min far oppe ved Sådgejohka. Denne hytta ble bygd i 1956, etter at den opprinnelige hytta brant ned i Den hytta som brant ned var satt opp i slutten av 1800 tallet i forbindelse med gullgraving. Sådgejohka er et område som ble brukt til gullgraving. Min bestefar Ole William Berg, kom til Sådgejohka i 1897 for å jobbe hos konsul Brom. Brom drev med muting ved Sådgejohka. Etter kort tid overtok Ole William bevillingen av konsul Brom. I 1934 solgte han bevillingen til AJS Nye Alluvium i Oslo. I dette flrmaet var min bestefar ansatt. Etter noen år. overtok Ole William på nytt rettighetene oppe ved Sådgejohka oe han overtok maskinene og bygningene.(vedlegg I). Han drev med muting fram til andre verdenskrig. Han døde i 1943 og gullgravetiden for han var over. Denne hytta ble senere brukt av min far og hans familie under evakueringa av Finnmark. Etter at evakueringa var over, flyttet sønnene ned til Karasjok. Enka til Ole William og døtrene ble boende ved Sådgejohka, til forretningen og huset var bygd opp i Karasjok. Min tante Amalie Berg flyttet tilbake til Sådgejohka og ble boende der. Etter at denne bygningen brant ned, bygde min far opp en liten hytte og en stall ved siden av grunnmuren til den nedbrente hytta (vedlege 2). Denne hytta ble ikke mye brukt av min familie. I 1982 kom Jarle Vadder opp til Sådgejohka, han beeynte å orde denne hytta. (vedleeg 3) etter at han flyttet ned, kom Robert Gulbrandsen opp til dit opp. I 1999 søkte jeg om gamme erklærine på denne plassen. Denne erklærineen fikk jeg fra Statskog, (vedlegg 4) da ble Hytta/Gammen målt opp til 4*3 meter måll utvendig begynte etterkommerc etter Gulbrand Berg å restaurere denne hytta, etter de målene som sto oppført i gammeerklæringen. Vi løftet hytta opp og satt den på lekasteiner, for at den skulle komme opp fra bakken. Vi brukte vanlig bygningsmateriale under restaureringa. Hytta holder målene 4*3 meter og den er 2.5.meter høy på det høyeste punkt. Denne hytta har den sarmne fasong som den opprinnelige hytta (vedlegg 5).

2 Jeg søker derfor om å få gårdsnummer og bruksnummer på denne plassen, slik at plassen og hytta blir i vår familie. Dette begrunner jeg med, at plassen har vært og blitt brukt av min familie siden Jeg vil også ta vare på dette, som et gammelt kulturminne fra gullgravertiden. Jeg sendte et brev til Finnmarkskommisjonen den 19. mai 2011 ang. eiendomsrett ved Sådgejohka. (ved legg 6). Fikk svar fra dem, at jeg måtte skaffe mer informasjon om plassen. (Vedlegg 7). De som hadde brukt hytta, hadde lagt igjen mye søppel rundt hytta. Jeg målte dette området til ca.3 mål. Alt dette ryddet min fami lie og alt søppelet ble fraktet ned til Karasjok med traktor. Jeg tok masse bilder som kan bekrefie dette (Se vedlegg 8) Med vennlig hilsen Knut Frode Berg j7-17e4-16/ Jeg Knut Frode ber har rettet opp på vedleggene, det var blitt feil årstall på vedlegg 2. På vedlegg 6 og 7 har jeg skrevet inn datoene på brevene. Knut berg. - LAI1 Informasjonskilder: Eventyr i nord, Hans Lideman, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1963 Per Ove Biti, 9730 Karasjok 8. vedlegg: Vedlegg 1 Bilde av den opprinnelige hytta. Vedlegg 2 Bilde av den hytta og stallen som min far bygde opp i Vedlegg 3 Vedlegg 4 Jarle Vadder, Skien Statskog. Vedlegg 5 Bilder av den restaurerte hytta anno 2010 Vedlegg 6 Brev til Finnmarkskommisjonen. 19. mai 2011 Vedlegg 7 Svar fra Finnmarkskommisjonen. 27. september 2011 Vedlegg 8 Bilder av søpla som ble fraktet ned til Karasjok.

3

4 s 4. I L'et. tr, ffi iit ; I:.. hub,,th! heri4ci

5 Hei! Og takk for telefonsamtalen! Juni 1982 ankom jeg Sargejok første gang. I følge boka "Eventyr i Nord" av Hans Lidman skulle det befinne seg ei lita hytte og et lite uthus i Sargejok. Hytta fant jeg, - ei lita bu på temmelig nøyaktig 2 x 3 meter, - men den var i en svært dårlig forfatning. Taket hadde råtnet og falt sammen. Også døra var borte. Ingen ovn. Gulvet var av planker og forholdsvis bra. Det samme var veggene, - de hadde ikke råtnet og kunne stort sett benyttes som de var. Senga var råtnet, men en benk av en trestokk samt en liten krakk kunne benyttes. Uthuset var bare en rålten plankehaug. Jeg fant planker borte ved det gamle gullfeltet, og tok også noen planker fra låven "Berit Samuel" ved Bavtajokka, - og fikk reparert taket. Laget også et lite bislag foran døra, slik at jeg hadde to dorer. La deretter plast på taket og torv oppå der igjen. La også plast og et tykt torvlag rundt hele bytta. Hele sommeren gikk med til "hyttebygging", og da den var ferdig så den mest ut som en jord-gamme fra utsiden. Men innvendig var veggene, gulvet og taket av planker. Jeg filck en ovn av Johannes P. Kemi og fikk denne opp med et par elg-jegere (Berglund/Grønvold) i oktober 1982 og overvintret i Sargejok i to vintrer. Reiste fra Sargejok senhøsten Fikk et brev senere på året fra Robert Gullbrandsen som spurte om han kunne få låne hytta, - han trengte et sted han kunne bo om sommeren. Dette svarte jeg at bare ville være hyggelig! Selv er det noen år siden jeg har vært i Sargejok, men i 2009 var en kamerat av meg der. Han tok noen bilder av hytta, og etter det jeg kunne se hadde ikke Robert gjort noe særlig med den. Gardiner, kopper, bilder på veggen, bestikk og kjøkkenutstyr, benk og krakk, bord og ovn etc. etc, var akkurat slik jeg husket det. Men hytta var meget rotete, og bar preg av sterkt forfall. Taket var lekk, etter som jeg kunne se, og mye av torva rundt hytta hadde seget sammen. Den trengte uten tvil en stor reparasjon! Jeg nevnte for folk i Karasjok i fjor at jeg syntes det var merkelig at Karasjok kommune bare lot et slikt gammelt kulturminne stå å forfalle. Det er jo på en måte en "arv fra fortiden". Selv om jeg hadde lagt torv rundt den, var jo selve planke-hytta, slik jeg fant den, mye eldre. Det var derfor hyggelig å høre at du og Roberts sønn har vært og reparert, - og etter som jeg forstod, også bygget noe på den?? Den er sikket blitt fin! Det er flott at noen tar seg bryet med å bevare fortiden. Helt sikkert var det en spesiell opplevelse for Roberts sønn også!

6 Saie I av I u 4 SJ)(Uf) S?'Ih fti'i H?Ift:ih< HkQ I rh+)1! bn 043 It)7 1418o32o4i nh 21111

7 Statsk Finnmark ki c(ltç y Vir dato Vår ref /98/PS (21) Dens dato Dens ref REK Knut Frode Berg Holganjarga 9730 Karasjok Saksbehandler: Per Stene Telefon GAMMEERKLÆRING TIL UTLEVERING - ERKLÆRINGSNR KARASJOK KOMMUNE./. Viser til tidligere korrespondanse og sender til utlevering original garnmeerklæring i 1 eks., idet det andre eks. beholdes av vårt kontor - erklæringsnr Karasjok. Karasjok kommune orienteres om utstedt erklæring ved gjenpart av dette brevet. Med hilsen Finnmark jordsalgskontor avj i Jordtal ef thakeir Kristiansen Kontorsjef Gjenpart m/kopi av erklæringen: Karasjok kommune, teknisk etat, 9730 Karasjok Fleseark jordsalistootor Bea/kaadressc Stafskog Haereark Besaksadreaat Dateweica 1, 9815 VADS0 Stetees bas - Vedst. H/B TFoesten ALTA Skogromdierven Tdefoa: Telefoa: Telefaks: Telefah:

8 Delmem11181 Erkkeringsnummer: (21) Sak: Ark: (21 ) ERKLÆRING OM GAMMETOMT Beliggenhet: Sad'gejohka - Karasjok kommune Kartreferanse: Se baksiden. Representant for brukerne av gammen er: Navn: Knut Frode Berg Fnr.: Adresse: Holganjarga, 9730 Karasjok Generelle bestemmelser: Det er ikke tatt stilling til eierforholdet til gammen. Gammen skal stå ulåst og brukes slik gammetradisjonen tilsier. Til vedlikeholdet brukes materialer som finnes på stedet, torv og stein slik som opprinnelig brukt. Det skal holdes ryddig og pent rundt gammen. Så fremt gammen forfaller slik at den ikke lenger kan brukes, opphører rettigheten til å ha ha gammen, og den kan da fjernes og tomta ryddes, uten varsel. Det skal gis skriftlig melding til jordsalgskontoret om ny representant for brukerne. Erklæringen kan ikke tinglyses som hefte på statsgrunn uten etter jordsalgskontorets samtykke. For denne gammen gjelder spesielt: litvendig grunnfiate 3x4 m t yuergang 1 m2. Foto/andre opplysninger: Gammen er oppført i tilknylning til gullgraverfeltet ved Sad'gejohka. Gammen er befart juni 1999 av Fjelltjenesten, avd. Karasjok. Gammen er i god stand. Bilder av gammen ligger på saksdokumentene. Statskog SF v/finnmark jordsalgskontor, Vadsø, den L44x45,UK f den17-.01/ 2000 diog FJkk cor -/t Olav Joki / ' dsalgs 5:5 b0 V Adi Lk"44 Knut Frode Berg / representant for brukerne

9 Kartreferanse: N50: kartblad Koordinatsystem: 25 EUREF 89 (blått) 35 ED 50 (svart) x (nord) i meter 7()69231i y (cist i meter KARTUTSNITT:

10

11

12 ., :

13 ct Knut Frode Berg Holganjarg 9730 Karasjok Karasjok 19. mai 2011 Finnmarkskommisjonen Postboks Tana Sak: Soknad om eiendomsrett ved Sådgejohka. Knut Frode søker om eiendomsrett ved Sådgejohka i Karasjok kommune. Dette er et område som ble brukt til gullgraving. Min bestefar Ole William Berg. kom til Sadgejohka i 1897 for å jobbe hos konsul Brom. Brom drev med muling ved Sådgejohka. Etter kort tid overtok Ole William bevillingen av konsul Brom. I 1934 solgte han bevillingen til AIS Nye Alluvium i Oslo. I dette firmaet var Ole ansatt. Etter noen år, overtok Ole William på nytt rettighetene oppe ved Sådgejohka. Han overtok maskiner og bygninger og det hele. Han drev med muting fram til krigen. Han døde i 1943 og gullgravetiden for han var over. Min far Gulbrand Berg var OfiSå aktiv med sin far fra g fram til krigen. Opp ved Sadgejohka, var det bygd hus hvor de ansatte og rettighetshaverne bodde. Dette huset ble brukt under evakueringa, hvor familien Berg overvintret. I 1953 brant dette huset ned, og det ble oppført et lite hytte ved siden av det nedbrente huset. Sommeren 2010 ble denne hytta restaurert av etterkommere av Gulbrand Berg. Det er i dag Knut Frode som har hovedansvaret for denne hytta og plassen ved Sådgejohka. Se vedlegg 1. I denne soknaden vil jeg benytte meg av Finnmarksloven 31 om varsling av mulige rettighetshaver til et bestemt område. Med vennlig hilsen Knut Frode Berg Jeg har brukt boka -Eventyr i nord- som informasjonskildet. Litteraturliste: Eventyr i nord. Hans Lidernan. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1963 I. vedlegg

14 ,,ec("62,??7 f / ,06 Finnmarkseiendernmen Finnrnarkkuopmodat /01043 PST (21) Berg Knut Frode Holganjarg 9730 KARAS3OK Per Stene lit FORELØPIG MELDING 11 a annet ledd i forvaltningsloven: "Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. 1 svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis nk svar kan ventes." Sak: UREG1STRERT BYGGVERK VED SADGE3OHKA, 3F. ERKLÆRING KARAS3OK Saken blir behandlet av: Finnmarkseiendommen/Finnmarkkuopmodat Saken blir trolig ikke behandlet før om 30 uker. Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang: FeFo-styret har i sak 47/2011 gjort vedtak om at det skal utarbeides retningslinjer for behandling av kontraktsløse byggverk i utmark. Retningslinjer forventes utarbeidet og vedtatt i løpet av våren Retningslinjene behandles under vårt saksnr. 11/ Når retningslinjer er vedtatt vil din søknad - vårt saksnr. 11/ straks bli tatt til behandling. Med hilsen/dearvvuodaiguin Per Stene saksbehandler Kopi til orientering: Karasjok kommune, Rådhusgata 4, 9730 KARASJOK Finnmarkskommisjonen, Domstoladministrasjonen, 7485 TRONDHEIM (Saksref.: / brev av ) pqstip felo no 1,11v1N fero rio

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8060 Patent nr. 323168 Patentsøknad nr. 20053351 Inndag: 2005.07.11 Løpedag: 2005.07.11 Patenthaver: Knut Reinhardt Hovden, Storgata 13A, 3183 Horten (tidl.

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Okhaldhunga Times, Juni 2015

Okhaldhunga Times, Juni 2015 Okhaldhunga Times, Juni 2015 Kjære venner Som mange vel har fått med seg, fikk vi et nytt jordskjelv her to uker etter det første. Det var litt mindre, men til gjengjeld hadde det sitt episenter mye nærmere

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Hans Olav Lahlum. Huset ved havet

Hans Olav Lahlum. Huset ved havet Hans Olav Lahlum Huset ved havet Prolog Lørdag 9. juni 2012 KAPITTEL 1 EN UVENTET TELEFONSAMTALE «Det gjelder nettannonsen du svarte på. Jeg kan la hele huset i Vindfjorden gå med tomt og innbo for en

Detaljer

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar:

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar: Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «En ny start» Spørsmål til novellen 1. Hva er de største forskjellene mellom Rico og Jens? 2. Hvorfor vil ikke Rico snakke med Jens? 3. Hvorfor

Detaljer

DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63

DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63 Hålltorp_Hålltorp 3/2/11 12:02 PM Side 1 DET FØLES SOM OM VI HAR LÆRT Å GÅ PÅ NYTT 63 Hålltorp_Hålltorp 3/2/11 12:02 PM Side 2 Vi byttet et stressende byliv mot et rolig liv på landet. Vi løp hele tiden,

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00

Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 NR. 100 september 2011 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innkalling til årsmøtet i EAK 17. september Årsberetning, regnskap og budsjett Sted: Fjellheimen kl. 17:00 Innløsing av tomter - hva er praksis? Hyttestrid

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember 2009. Nr. 10

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember 2009. Nr. 10 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Org.nr: 991 074 023 Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember 2009. Nr. 10 Neste medlemsmøte i BVK: Tirsdag

Detaljer

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere!

Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Heisann alle fine Nytt Liv-faddere og støttespillere! Her kommer det noen ord fra Cochabamba. Først og fremst kan jeg fortelle at vi nå er inne i den kaldeste epoken i året, med kalde kvelder og morgner.

Detaljer

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken.

En annen historie. Om det å bo i Oslo. Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005. bidrag til en revisjon av boligpolitikken. En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende og eldre leietakere 2005 bidrag til en revisjon av boligpolitikken Av Anne Helset En annen historie Om det å bo i Oslo Samtaler med middelaldrende

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2-2011 - 25. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett Oppgaver/utdrag fra Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett for nettpublisering DEL II SMÅ OPPGAVER....... 35 Familierett... 36 Samboerrett. 47 Arverett... 49 Hva vil du

Detaljer

ByggLett: Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

ByggLett: Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling ByggLett: Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling En fremtidsvisjon om garasjebyggeren Sjur Vi har laget et persongalleri med tre virtuelle personer som hver representerer relevante brukergrupper

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer