-en utfordring for helse og sosialsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-en utfordring for helse og sosialsektoren"

Transkript

1 De sier de vil, men får det ikke til!! Mangelfull samhandling rundt individuell plan elektronisk eller ikke. Spl, MI. stipendiat Jorunn Bjerkan, NTNU/ HMN RHF Fagdag individuell plan HMN RHF Tjenestemottaker med behov for langvarige og koordinerte helseog/eller sosialtjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan 4 -en utfordring for helse og sosialsektoren 1

2 Intensjon med IP er brobygging (e)-ip en kort repitisjon IP er lov- og forskriftsfestet IP er både et dokument og en prosess eip er i tillegg et elektronisk dokumentasjons- og samhandlingsverktøy med tilgang for tjenesteytere og tjenestemottakere IP og eip: Samtykkebasert Sterk fokus på brukermedvirkning Kun Èn plan pr. tjenestemottaker En fast kontaktperson (koordinator) Plansamarbeid er ofte organisert i en ansvarsgruppe 2

3 Status IP: Utbredelse og antatt behov. Ordningen er innført for under 0.5 % av landets innbyggere Estimert behov: 2,5-3 % SamPro: Internettbasert IP utviklet av Helse Midt Norge RHF og Visma, (ca 65 kommuner i drift, -40 i midt) Andre IKT-løsninger for IP: Nettbaserte løsninger (Acos) Del av EPJ ( flere leverandører) Andre IKT- løsninger ( 1 kommersiell, div. andre lokale løsninger og maler) -Om kommuners samhandling rundt IP Spørreundersøkelse i 20 % av landets kommuner, 2006, J. Bjerkan Prosentvis fordeling Tar initiativ til IP Er koordinator for planer Deltar/samhandler i planprosessen Pasient/bruker pårørende Syke og vernepleiere Helsesøstre Fysio-ergoterapeuter ofte Av og til sjelden 37 2 ofte Av og til sjelden ofte Av og til sjelden Sosionomer Barnevern og PPT Flyktningetjenesten Fastlegen Sykehus Lærere og forskolelærere

4 Flere utfordringer: Lav kunnskap om IP, spesielt i somatiske enheter og NAV Planer er ulikt oppdatert og distribuert Planer er duplisert Manglende innsyn for tjenestemottakere Ved eip ( erfaring fra SamPro-prosjektet): Variabelt IKT-nivå blant ansatte og brukere Tilgangsterskel: Variabel PC-tilgang/internett-tilgang Påloggingsterskel: Et ekstra system å logge seg på Opplæringsterskel: Grunnopplæring og endringer ved nye programvareversjoner Tiltak for å legge til rette for bruk av IP: Planmaler, Kurspakker Veiledere fra SH-dir Opplegg fra Fylkemannen/ SKUR/SINTEF helse Web-basert løsning E-læringspakker 4

5 Årsaksmodell for å belyse mangelfull IP-samhandling Organisasjonsstruktur og (e)ip Hovedutfordringen: IP har et styringsproblem! Det mangler tilrettelegging for samhandling på tvers av hierarki, profesjoner og stillinger: Ingen klar forankring med ressurser fra ledelse Ikke klart mandat for oppgaven Flere strukturelle barrierer: Juridiske: lovverk i strid Økonomiske: Hvem betaler hva, når? 5

6 Rollemønstre og (e)ip Profesjoners ulikheter Ulike hierarkiske nivå Å ikke kunne styre egen tid Å ikke kunne velge bort eller delegere oppgaver Sprikende perspektiv: Eget fag - samhandling med andre Brennende engasjement -vegrerne Brukerens portvakt - advokat Effektivitet - kvalitet IP i et kjønnsperspektiv: flink-pike-syndromet Holdninger og (e)ip -oppfatninger og forståelse Hvordan forholder deltakere i et IP-samarbeid seg, og på bakgrunn av hva? Uuttalte eller ubevisste Personlige Rollebaserte og /eller sosialiserte Kjønn og rolle/fag 6

7 Teknologi og (e)ip Strategier og verktøy Prosentvis fordeling Alltid/ofte Av og til Sjelden/aldri IP skrives ved hjelp av EPJ IP skrives i spesielle IKT-system IP skrives i vanlig tekstbehandling Ip skrives for hånd Å møtes for å skrive en plan Bruk av brev og E-post Bruk av telefon Det sendes ut kopi av plan Fra kommuneundersøkelse, 2006, J. Bjerkan En mulig forklaringsmodell: IP som prosjekt i lys av struktur og rolle Prosjekter: Prosjektgrupper er løsrevet fra linjeorg Prosjektleder oppnevnes/ansettes Klare rammebetingelser: Tidsramme Mandat Myndighet/anerkjennelse Ressurser (personell og økonomi) Mål og resultatorientering IP: =prosjektform =Koordinator Fagperson, brukerradvokat, flink pike/utvidet husmorrolle eller profesjonell prosjektleder??? IP har uklare strukturelle betingelser Uklar tidsplan, Uklart mandat Uklar ansvarsfordeling og myndighet/anerkjennelse Ressurser mangler Uklar målstyring og resultatevaluering 7

8 Hvilke prosjekt kan lykkes under slike rammebetingelser? Skoler, alle nivå / PPT NAV Somatisk spesialisthelsetjenest Psykiatrisk spesialisthelsetjene Rusbehandling Hjemmetjenesten Andre.. Fastlegen Hvordan nå målsettingen for (e)ip?? 1: Få på plass forankring og struktur: i ledelsen tverrfaglig og tverretatlig ansvar for behov for tid og ressurser til gjennomføring 8

9 Hvordan nå målsettingen for (e)ip?? 2: Få på plass forståelse av holdninger og roller: Forstå kompleksiteten i samhandlingen Kjenne roller og skjønne hvilke hatter man har på Brukerstyring opp mot faglighet Erkjenne egne reaksjonsmønstre og holdninger Hvordan nå målsettingen for (e)ip?? 3: Få på plass verktøy/ teknologi som duger: Ressurspersoner og -grupper på både IP og eip Sammenholde med koordinerende enheter (Krav i forskrift om habilitering og rehabilitering) Pragmatiske og enkle løsninger for planarbeidet IKT-verktøy som svarer til behovet Informasjon og opplæring: E-læring, kurs, ressurspersoner 9

10 10

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer