Habilitering gode eksempler på samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Habilitering gode eksempler på samhandling"

Transkript

1 Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror vi nytter Rehabiliteringsforum Innlandet

2 Rammebetingelser for habilitering i kommunene 48 kommuner - ulik størrelse på innbyggertall og areal Ulik organisering og oppbygging av tjenestene Ulik prioritering av fagkompetanse Ulike muligheter for rekruttering av fagpersoner Generalist - spesialist Ulik erfaring med diagnoser /funksjonshemninger Rehabiliteringsforum Innlandet

3 Rammebetingelser for habilitering i spesialisthelsetjenesten SI Divisjon Habilitering og Rehabilitering En av flere divisjoner i Sykehuset Innlandet Flere avdelinger geografisk spredt på to fylker Habiliteringstjenesten i ppland Habiliteringstjenesten i Hedmark Private instanser med avtaler med Helse Sør- Øst Rehabiliteringsforum Innlandet

4 Hvem samhandler med hvem Pårørende / verge NAV / NAV Hjelpemiddel sentral Kommunale fagpersoner ( helse, omsorg, opplæring) Bruker /pasient Kompetanse sentre Spesialisthels etjenesten (sykehus døgn / poliklinikk) SI Habiliterings tjenesten Rehabiliteringsforum Innlandet

5 Hvordan samhandles det i kommunen Hvor tverrfaglig kontra flerfaglig Ansvarsgruppemodell Individuell plan og koordinator Kontaktperson / koordinator Systemkoordinator som koordinator i enkeltsaker Fast møteinnkaller og referent Bruker /pårørende koordinerer Avhengig av kompleksitet Kan variere fra sak til sak avhengig av fagpersonene Rehabiliteringsforum Innlandet

6 Hvordan samhandles det innad i spesialisthelsetjenesten, private institusjoner En saksansvarlig / koordinator overfor hver enkelt bruker Individuelle plan Hvordan samhandles det på tvers av nivåer Rehabiliteringsforum Innlandet

7 Hva samhandler vi om på tvers av nivåer Konkrete faglige oppgaver rundt en bruker Fra henvisning til avslutning (diagnostikk og funksjonsutredninger, intensiv spesialisert opplæring og trening, råd og veiledning til kommunale samarbeidspartnere og pårørende) Kompetanseoverføring i tråd med oppgaveoverføring i samhandlingsreformen -»Ny rolle for kommunehelsetjenesten med utvidet ansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og habilitering/rehabilitering er bærebjelken i samhandlingsreformen» Systemrettet kompetanseheving /-overføring Kurs/seminarer rettet mot brukergrupper, pårørende og fageprsoner i kommunen Etablere fagadministrative rutiner Personalveiledning/kompetanseheving/kurs Rehabiliteringsforum Innlandet

8 Individuell plan og koordinator, Tynset kommune Forankring - i hele organisasjonen, fra oppstart i 2006 og i driftsfase Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Systemkoordinator for individuell plan, 30 % stilling Individuell plan System for henvendelser, bruk av planverktøy Enkelt planskjema pplæring og veiledning av koordinatorer Hvor har vi lykkes best? Psykiatri og rus Habilitering - barn, unge, voksne Koordinator Førende prinsipp; fra der innsatsen er størst Helsestasjon barnehage - skole - tjenesten for funksjonshemmede Skifte av arena skifte av koordinator Rehabiliteringsforum Innlandet

9 Kontaktperson - koordinator Erfaringer: Koordinator er «Nøkkelen» i samhandling Systemkoordinators rolle i brukersaker som motor og igangsetter i oppstart Koordinatorfunksjonen i eller i tillegg til faggruppa «nærkoordinator» kontra «fjernkoordinator Inn og sikre overganger Skreddersøm etter behov og rammebetingelser Rehabiliteringsforum Innlandet

10 Individuell plan samhandling på tvers Fra habiliteringstjenesten mot kommunene: Bistå på systemnivå informasjon, opplæring, veiledning i kommunene Samling for koordinatorer Hedmark 2013 Bistår på individnivå veiledning av koordinatorer og fagapparatet i felles brukersaker Tiltakshaver i brukers plan Nytteverdi av IP avhengig av kvalitet på innhold og om det er en dynamisk plan som er utgangpunkt for møter og samtaler Lager mål, evaluerer osv i basis-/ansvarsgrupper Spesielt viktig ved planlegging av overganger til nye arenaer og livsfaser Rehabiliteringsforum Innlandet

11 Web-basert individuell plan Acos, Sampro (Visma) IKT - Godkjent og sikker lagringsplass for alle Effektiv kommunikasjon alt på et sted, tilgang for alle IKT løsninger og kunnskaper tida jobber med oss Fremtidsrettet nyttig samhandlingsverktøy Avhengig av ressurs -«motor» for oppstart og i drift. Driftsansvar av system, opplæring og veiledning ACS-samarbeid mellom kommunene Stange, Løten og Hamar Web-løsning fungerer der det ville fungert med andre planløsninger Økt brukermedvirkning eierforhold til egen plan - bruker ser hva som blir gjort Spesielt godt egnet i forhold til habilitering Ivrige foreldre og koordinatorer, - datakunnskaper Acos god mal på referater : sak oppfølging ansvarlig - evaluering Sampro, Acos - IP Rehabiliteringsforum Innlandet

12 Forpliktende samarbeid mellom habiliteringstjenesten og kommunene Henvisning Fordel med tverrfaglig forberedelse og utfylling av skjema Utredning - telefonisk kontakt, ambulant ppstart - Samarbeidsavtale Gjennomføring ppfølging Sjekkliste for ambulant oppfølging En modell til nytte også for samhandling innad i kommunen? Rehabiliteringsforum Innlandet

13 Forpliktende samarbeid i kommunen og med andre aktører Behov for forankring og lederskap gjennom hele prosessen Tips: Helse Sør-Øst: «Faghefte for habiliteringstjenestene for voksne i slo, Akershus, Østfold, ppland og Hedmark Samarbeidsavtale mellom NAV hjelpemiddelsentral hjelpemidler en viktig del av habiliteringen Kompetansesentre Frambu, Beitostølen Rehabiliteringsforum Innlandet

14 Kompetanseoverføring og nettverksbygging Samarbeidsprosjekt mellom Lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten i ppland og Gjøvik kommune. Lærings- og mestringskurs for pårørende til funksjonshemmede barn (8 ettermiddager a 3 timer) Brukerrepresentanter deltar i planlegging Formål: Avklaring av oppgavedeling, kompetansedeling Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen (helsepedagogisk metodikk og fagspesifikk kompetanse Synliggjøring av utfordringer på systemnivå knyttet til gjennomføringsmulighet for lærings- og mestringstilbud i kommunene Dele erfaringer, overføringsverdi til andre kommuner Rehabiliteringsforum Innlandet

15 Team-modell «Team Per», «Team Kari» Assistenter i skole og avlastning samlet i Avlastningstjenesten Færre personer å forholde seg til for bruker, pårørende Sikre lik praksis Enklere samhandling Tilhører samme enhet, samme leder Rasjonelt, økonomisk Rehabiliteringsforum Innlandet

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan

Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Koordinerende enhet - hva, hvorfor og hvordan Hvordan vi tenker og arbeider, erfaringer Regional erfaringskonferanse om habiliteringstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Oslo 03.12.2012

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer