LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en oversikt over vedlikeholdsbehovet de nærmeste årene. Likeledes er tatt med en oversikt over årlig investeringsbehov. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 10. februar 2012 GJENGER I KJELLERE Styret har fått flere meldinger om at ungdomsgjenger har tatt opphold i kjellere og vaskerier utover kvelden og natta. Dette gjelder flere steder i borettslaget, bla Erlends vei 54, 56 og 58, samt i Kristins vei 16. Ungdommene griser til og tagger på veggene. De røyker, drikker og ruser seg på alkohol og dop. Erlends vei 58 var verst Vaskeriet bar tydelig preg av hard festing. Det så ikke ut. En madrass som skulle kastes var lagt inn i tørkerommet, overalt var det snusklyser og sneiper, sammen med søppel og rot. Vinduet sto åpent og ølbokser lå utenfor. Gardinen var revet ned. Lamper er knust. Selve planen er svært omfattende. Styret har fått utarbeidet en brosjyre, som både er et sammendrag av tiltakene og en plan for gjennomføringen. Den vil bli delt ut til alle beboere tidlig i februar. Styret inviterer til stort informasjonsmøte den 29. februar kl i aulaen på Hellerud videregående skole Representanter fra OPAS, som har stått for undersøkelsen, vil gå gjennom hovedpunktene i planen og svare på spørsmål. Urin og avføring Flere steder i Erlends vei 54, 56 og 58 var det urinert. Under trappa i nr 58 hadde en gjort fra seg. Kristins vei 16 Her har vaskeriet og tilfluktsrommet blitt benyttet. Rommene er tilgriset. Snusklyser og sneiper ligger overalt og hasjlukta henger i lufta. Beboerne må engasjere seg mer Begge steder vil beboerne nå engasjere seg å foreta kontroller om kveldene. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 Egne ungdommer må være innblandet Ungdommer fra borettslaget må ha vært med. Det benyttes nøkkel. Foreldre vil bli holdt ansvarlige Foreldre bes om å følge nøye med. De må snakke med og forsikre seg om at deres egne ungdommer ikke er med. Foreldrene vil bli holdt økonomisk ansvarlig og kan i siste instans risikere salgspålegg. NYE KJELLERVINDUER OPPUSSING AV VASKERIER Ved fristens utløp var det innkommet fire pristilbud på utskifting av kjellervinduer, samtidig med vindusutskiftingen vil vaskeriene bli pusset opp. I tillegg til maling vil det bli foretatt noen gulvreparasjoner og dørene vil bli skiftet. Det samme gjelder blandebatteriene. I tillegg kommer diverse arbeider i sikringsskapene. Pristilbudene varierer en del. Det dyreste tilbudet ligger ca 50 % over det rimeligste. Nå foretar OPAS etterregning og kontroll av tilbudene. Vi antar oppstart vil bli i februar/ mars. GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 5. juni kl i aulaen på Hellerud vg.skole. Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 5.april. Forslag som blir levert senere kan ikke behandles på årets generalforsamling. Forberedelsene til generalforsamlingen går etter planen. Styret har avsluttet sitt arbeid med årsmeldingen for 2011 og holder på med budsjettet for På regnskapsmøtet i mars vil OBOS legge fram regnskapstallene for styret til gjennomgang og godkjenning. Deretter skal revisor gjøre sin jobb. På dette møtet vil styret få mulighet til en siste justering av budsjettforslaget for 2012, før det går i trykken. OBOS vil også bidra med sin del av det obligatoriske stoffet i årsmeldingen, samt regnskapstallene. Valgkomiteen er tilskrevet med anmodning om å levere sin innstilling i god tid. Komiteen har et ansvarsfullt arbeid. De skal finne fram til kvalifiserte og villige kandidater til alle tillitsvervene i borettslaget. ENDRINGER I HUSORDENSREGLENE Styret vurderer å foreslå enkelte endringer i husordensreglene, som vil gjøre det mulig å fjerne ulovlig hensatte gjenstander i fellesarealene (jfr artikkel om brannsikkerhet). Likeledes må det inn et klart forbud mot tilkobling av avtrekksvifter til ventilasjonsanlegget. Det vurderes også en innstramming av reglene for uteparkeringsplasser, som vil kunne frigi plasser og kutte lange ventelister. NOTISER - Geir Lindskog Mathisen fra Norsk Brannvern har møtt styret og gitt en orientering om internkontroll/hms-brannsikkerhet. - Vernerunde foretatt med OPAS Ny runde i januar Brann- og redningsetaten har foretatt befaring med styret Rapporten er mottatt. Se andre artikler i avisen. - Canal Digital er invitert til neste styremøte for å presentere nye tilbud og muligheter. - En takluke blåste ned en uværsdag dag. En annen var i så dårlig forfatning at begge måtte skiftes ut.

3 BRANNSIKKERHETEN PÅ LOHØGDA STATUSRAPPORT I desember i fjor ble det avholdt befaring i borettslaget med Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Viktige punkter vedrørende HMS-arbeidet og brannsikkerheten i borettslaget ble diskutert og evaluert. Brann- og redningsetaten hadde en del kommentarer, anbefalinger og forbedringsområder. Det vil bli for mye å ta inn hele rapporten i avisen vår. Vi nøyer oss med det som er nevnt under «Anmerkninger» og «Oppfølgingspunkter», og det var ikke lite. Brennbart materiale - brannskap Lagring av brennbart materiale i fellesområder skal ikke forekomme. Det er nødvendig å redusere lagring av brennbart materiale i vaktmesternes bod, garasje og verksted. Styret har bestilt to brannskap til dette formål. Røykvarslere og slukkeutstyr I 2012 vil samtlige brannslukkere og røykvarslere bli skiftet ut. Det vil bli foretatt en verkstedoverhaling av samtlige brannslukkere. I praksis blir det en såkalt bytteservice der vi tar inn gamle trykkladede apparater og bytter disse med apparater, som er overhalt. Røykvarslerne vil bli byttet ut med såkalte optiske detektorer, som vil gi bedre sikkerhet. Dessuten slår ikke disse så lett ut på matos og damp. En annen fordel er at disse er utstyrt med batterier som har 10 års levetid. Borettslaget vil innføre rutiner for kontroll og vedlikehold av røykvarslere og slukkeutstyr. Gjennomføringer tettes Gjennom årene er det boret en rekke hull i veggene for bla. rør og kabler. Slike gjennomføringer skulle ha vært tettet umiddelbart med brannhemmende masse for å ivareta branncellene. Dette arbeidet vil bli igangsatt umiddelbart. Dører i fellesområder Brann- og redningsetaten ber om at dørene i fellesområdene blir oppgradert til dagens standard for å ivareta, god brannseksjonering. Styret vil innhente pristilbud på arbeidet. Andre tiltak - Røykventilasjoner skal kontrolleres regelmessig. - Dieseltank utenfor garasjer skal etterses jevnlig. - Branninstruks er hengt opp i oppgangene. Årsaken til at oppmøtested er angitt er for at brannvesenet skal kunne telle antall beboere som er kommet ut og for at de skal kunne hente inn informasjon om det er noen inni bygget som trenger hjelp for å komme ut, handicap og dårlig hørsel etc. - Det vil bli lagt inn regelmessig kontroll/ vedlikehold av el-anlegget. - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten vil bli dokumentert skriftlig. Handlingsplan Brann- og redningsetaten ber om en skriftlig tilbakemelding, i form av en handlings plan, på hvordan laget tenker å løse dette. INTERNKONTROLL Pål Fjellvang fra OBOS Prosjekt har hatt et avsluttende møte med styreleder og vaktmesterleder vedrørende innføring av HMS-rutiner. Heretter skal 2 styremedlemmer, minimum 2 ganger i året gjennomføre vernerunder. Befaringen skal omfatte alle fellesarealer, inkl. vaskerom, vaktmesterkontor, kjellere, styrerom og utomhus arealer på Lohøgda. Befaringen skal refereres og arkiveres i internkontrollmappen. Strakstiltak - All HMS-relatert dokumentasjon settes inn i felles HMS-mappe. - Roller og ansvar for vaktmester og innleide virksomheter skal avklares.

4 Andre forhold Øvrige punkter på listen skal gjennomgås innen neste vernerunde om 6 mnd. Organisatorisk tiltak vil bli igangsatt innen rimelig tid. NYE VASKEMASKINER I vaskeriet i Erlends vei 72 ble det i desember satt inn to nye vaskemaskiner fra Miele. Nye stikkontakter er satt opp og sikringsskapet oppdatert. En av de gamle maskinene var fullstendig utslitt. Den andre ble tatt ut for å benyttes som reserve-/delemaskin. Det er gjennomført kurs for beboerne som benytter vaskeriet. Gleden over å få nye maskiner var stor. FRA ÅRSMELDINGEN FOR 2011 I 2011 ble det avholdt både ekstraordinær og ordinær generalforsamling. I perioden er det holdt ett konstituerende styremøte og 15 ordinære styremøter. Styret har behandlet 339 saker (2010: 269). Styret har mottatt og besvart ca e- poster og ca. 50 brev i perioden. I tillegg har styret avviklet 23 tirsdagsmøter. Her har arbeidet bestått av arkivering, korrespondanse, saksbehandling vedrørende tildeling av garasjer og parkeringsplasser, samt forberedelser til styremøter. Vi oppfordrer beboerne til å benytte e-post ved henvendelse til styret. Styremedlemmer har deltatt på seminar hos Canal Digital og hatt møter med Elektro- Sivert Installasjon AS, Friluftsetaten, Din Hage AS, Tveita idrettslag, Boligbygg (Oslo kommune), OPAS (OBOS Prosjekt A/S), OBOS finans, OBOS Skadeforsikring AS og forvaltningskonsulent Erik Braathen, OBOS Tveita. Styrets e-postadresse er: TAKK TIL BEBOERNE I forbindelse med julen mottok styret og vaktmesterne svært mange hyggelige tilbakemeldinger fra beboerne i form av telefoner, e-poster og kort. Vi benytter denne anledningen til å takke så mye for det. Spesielt hyggelig synes jeg det var å få ros for jobben vi prøver å gjøre og informasjonen som gis gjennom Lohøgda-nytt. Vennlig hilsen Laila el Aqil OBOS-ANNONSEN KUN PÅ NETT OBOS-annonsen, som viser hvilke OBOSboliger som er til salgs med forkjøpsrett, er fra 1.desember 2011 kun å finne på internett. Tidligere har annonsen vært rykket inn i enkelte store papiraviser, bla. Aftenposten. Heretter må du slå opp på: https://obos1.obos.no/boligmarked/. VANNSKADER I en leilighet i Erlends vei oppsto lekkasje fra baderom. Vann rant ned til leiligheten under. Årsaken var tett sluk. Styret minner om alles plikt til regelmessig å foreta rensing av sluk. I Kristins vei skjedde noe tilsvarende. Eier er bedt om å utbedre skaden. MØTEPLAN - KONTORTID 1. halvår 2012 har styret følgende møteplan: 18.01, 15.02, 14.03, 19.04, og Alle dager kl Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl Unntatt juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende.

5 KILDESORTERING I OSLO Alle husstander i Oslo omfattes nå av ordningen med kildesortering. I butikkene får du utlevert ruller med søppelposer med forskjellige farger til henholdsvis plast (blå pose) og matavfall (grønn pose). Restavfallet skal legges i en hvit pose. Den skaffer du selv ved å vrenge en ordinær bærepose. Alle posene skal kastes samme sted som før. Selve sorteringen skjer først når posene kommer fram til sorteringsanlegget. I starten blir det sikkert en overgang for husstandene, og kanskje er det også litt liten plass under kjøkkenbenken, men etter en stund vil nok de fleste foreta sorteringen helt automatisk. I tillegg til den direkte miljøeffekten, er en slik ordning med på å bevisstgjøre oss på hva vi kaster og hvilket forbruk vi egentlig har. Plast egner seg godt til materialgjenvinning. Ting som lages av gjenvunnet plast er for eksempel: Bøtter, leker fleecegensere og kontorstoler. Nesten all myk og hard plast fra husholdninger kan gjenvinnes. Kildesortert matavfall kan brukes til å produsere biogass, som igjen kan brukes til drivstoff til busser og andre kjøretøy, eller til miljøvennlig biogjødsel. Biogass i busser gir renere byluft og mindre støy. SLIK KILDESORTERER DU Tre sorter søppel skal i tre ulike poser, som igjen skal hver sin egen bøtte. PLASTAVFALL Dette avfallet skal i blå poser: All plastemballasje som plastflasker (uten pant), kanner, folie, poser sekker, kopper, bokser, blomsterpotter og isopor. Plastemballasjen må være ren og tørr, så skyll og vask lett før du kaster. Du skal ikke kaste leker, bestikk, penner, slanger, kjøkkenredskaper, tannkremtuber eller majonesposer. MATAVFALL Matavfallet skal i grønne poser: Skall, skrell, skrotter, grut, teposer, husholdningspapir, bein- og matrester generelt. Ruller med søppelposer fås gratis i butikkene HVORFOR SORTERE SØPPELET DITT? Hver Oslo-borger produserer i dag 391 kilo husholdningsavfall årlig. Av dette ble kun 77 kilo papir og 11 kilo glass- og metallemballasje kildesortert. Plast har lang nedbrytingstid og er meget forurensende å produsere. For hver kilo med plast som produseres, brukes 2 kilo olje. RESTAVFALL For å kaste restavfallet benytter du vanlige handleposer som du vrenger og som tydelig skiller seg fra de blå og grønne posene: Lett nedbrytbart organisk avfall som blomster og potteplanter kattesand, bleier, større rester av saus og suppe, samt matavfall med emballasje skal i restavfallet. LURER DU PÅ HVA SOM SKAL HVOR? Gå inn på:

6 VELKOMMEN SOM NY NABO Tidligere har vi tatt inn i avisen navn, adresse og leilighetsnummer på alle nye andelseiere. Vi har nå valgt å ta dette stoffet ut. I desember og januar godkjente styret 4 nye andelseiere. Vi ønsker dere velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok og siste årsmelding. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir nøkler deretter utlevert. OBOS KJØPER GÅRDPASS For å styrke sin posisjon i et stadig voksende marked for vaktmester- og driftstjenester har OBOS kjøpt opp eiendomsserviceselskapet Gårdpass AS. Gjennom datterselskapet OBOS eiendomsdrift tilbyr OBOS allerede i dag ulike driftstjenester til boligselskaper og næringsbygg. Med oppkjøpet av Gårdpass blir tjenestene flere og mer varierte. I tillegg får man, gjennom en større organisasjon og flere ansatte, styrket den samlede kompetansen både i administrasjonen og i tjenesteproduksjonen. Gårdpass ser positivt på oppkjøpet og OBOS som en solid eier i framtida. Selskapet har i dag rundt 50 ansatte og ca 100 sesongengasjerte medarbeidere. Tips om rengjøring NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester eller hos styret, som også vil stå for monteringen. Ikke monter ringetablåskilt selv. Det oppstår ofte skader under forsøkene på å få navneskiltet på plass. Her trengs et spesialverktøy, som kun vaktmesterne har. KJØPE SELGE BYTTE MISTET - FUNNET BARNEPASS - LITT AV HVERT Prøv en gratis annonse i Lohøgda-Nytt Hvis du har det rotete hjemme skal du gjøre følgende: 1: Opprett en ny mappe på din PC 2: Navngi mappen "rot i huset" 3: Ta et glass vin 4: Høyreklikk for å slette mappen 5: PC'en vil deretter spørre: "Vil du fjerne rot i huset permanent?" 6: Klikk på JA knappen 7: Plasser beina på bordet, drikk vin og kos deg.

7 JULETUREN I DESEMBER Lørdag 3. desember om morgenen dro en fullastet buss fra Lohøgda til Ärjäng. Det var snø-slaps, men hva betyr det når man skal på handletur i nabolandet. Foto: Eili Changezi To av deltakerne underholdt med sang til stor jubel fra de andre. Liv og Knud Foto: Arne Roen Solveig og Eili i velferdsutvalget var utkledd som nissemor/nissefar. Nissefar kom på bussen i Sigrid Undsets vei med sekken full av smågaver til alle. Underveis var det stopp med testing av pølser og årets juleakevitt. Den ble godkjent. Fast innslag på velferdsutvalgets turer er gratis lodd til alle og mange vant. En del av gavene hadde Solveig og Eili fått av butikker på Tveita senter, Canal Digital, OBOS, Tine Meierier og noen fine smykker fra en gavmild beboer. Foto: Solveig Nilsen Foto: Claudio Ferretti Rudolf og musemor Foto: Arne Roen Frokost ble servert på Best Western Hotel i Ärjäng. Alle spiste seg gode og mette før turen gikk videre til systembolaget. Storhandelen tok vi i Töcksfors senter, der handlelysten var stor. Da sulten meldte seg utpå dagen stoppet vi på l Solstrand Terrasse i Ørje, hvor julemiddag ble servert. Tom og Turid med nissemor og nissefar

8 Velferdsutvalget takker alle som bidrar med godt humør, og som gjør turen god for alle. Vi ønsker flere velkommen til å bli med. JULETREFESTEN Det var hyggelig å se så mange pyntede og glade barn. Gleden ble selvsagt enda større da nissen kom med sekken full av gaver og godterier til alle barna. Lørdag den 7. januar arrangerte velferdsutvalget, det vil si Solveig og Eili, juletrefest i aulaen på Hellerud videregående skole. De fikk god hjelp av noen beboere, som bidro til en vellykket fest. Stor takk til dere. Foto: Solveig Nilsen Foto: Solveig Nilsen Det ble servert hjembakte bløtkaker og kaffe til de voksne. Barna koste seg med pølser og brus. Barna fikk oppleve det de kom for, nemlig gang rundt juletreet, leker og underholdning. Onkel Asle stod for både underholdningen og trekkspillmusikken til gangen rundt juletreet. Lotteriet hadde flere fine gevinster, noe som gjorde at ønskene til mange ble oppfylt. Det var trøstepremier til alle barna til slutt. Vi takker velferdsutvalget, som hadde en travel uke i forveien med å få alt på plass. Hyggelig er det også å kunne registrere at interessen for juletrefesten var mye større denne gangen, enn året før. Antall deltagere var nesten fordoblet. Velferdsutvalgets håper at alle fikk en god, morsom, opplevelsesrik og hyggelig juletrefest. oooooo00000oooooo VAKTMESTERKONTORET Vaktmesterkontoret ligger i Erlends vei 62, inngang fra gavlsiden. Beskjeder til vaktmesterne kan legges i postkassen samme sted. Vaktmesterne kan treffes på telefon mellom kl Vaktmesternes e-postadresse er:

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR 3 2012-33 ÅRGANG Innholdet i denne utgaven er blant annet: Forsinket utgave av Skjønnskriften Tegningen er utført av Kjell Aukrust Skjønnskiften gjengir

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2005

ÅRSBERETNING FOR 2005 1 Teisen borettslag ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Styreleder John Larssen Prost Hallings vei 14 Nestleder

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer