LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 4-15 årgang 18. desember 2014 VARMEKABLENE ER PÅ PLASS Arbeidet med å legge varmekabler på de bratteste stedene på gangveiene er avsluttet. Strømmen er satt på, og det virker utmerket. Varmekablene dekker ikke hele gangveiens bredde, men et cm bredt felt. Det skulle holde for alle. Sammen med den nye utebelysningen vi fikk på plass sist vinter vil dette gjøre det lettere og tryggere å ferdes ute på vinterstid, selv når det er som glattest. Vi har tatt noen bilder som viser arbeidets gang. Arbeidet er utført av Guthorm Hoff AS, mens OPAS har vært teknisk konsulent. Asfalten er skåret opp og fjernet. Varmekablene legges på en seng av sand, så følger en plastmatte før det legges sand på toppen og asfalteres. Strøm tas ut fra kjelleren i nærmeste blokk. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Sekretær Erik Martinsen har kontortid hver onsdag kl Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 KURS I BRANN OG SIKKERHET Det ble avholdt «brannkurs» for beboerne onsdag 17. september på tennisbanen. IF-Sikkerhetssenter sto for gjennomføringen av kurset og hadde med seg tilstrekkelig med slukkeapparater slik at alle som ønsket det fikk prøve seg. Underveis ble det informert om brannsikkerhetstiltak. Det møtte 60 beboere i alle aldre og de som ønsket å prøve et slukkeapparat fikk anledning til det. BARNEPARKEN SKAL RIVES Styret har mottatt nabovarsel om at den gamle barneparken i skogteigen mellom Erlends og Kristins vei endelig skal rives. Nabovarselet kommer fra Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune og gjelder kun riving og tilbakestilling som friområde. Barneparken har vært tagget ned og det samler seg mye søppel der, som våre vaktmestere har måttet ta seg av. FELLESKOSTNADENE ØKES Arbeidet med å gjennomføre den vedtatte rehabiliteringsplanen for borettslaget fortsetter med full kraft. Styret har besluttet å øke felleskostnadene med 10 % fra 1. mars GAMLE FRYSEROM I borettslaget finnes en del gamle fryserom. Slik rommene står i dag kan de ikke benyttes til noe som helst. Parkeringsleien økes fra kr 600 til kr 720 pr år. Garasjeleien forblir uforandret da den ble justert opp i fjor. Styret har derfor bedt vaktmester fremskaffe en oversikt over rommene og kontakte et firma for demontering og fjerning av boksene.

3 VELKOMMEN SOM NY NABO I perioden september - november 2014 godkjente styret 15 nye andelseiere. Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får siste årsmelding og et velkomstbrev. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Hverdager til kl Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir nøkler utlevert. NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmesteren, som også vil stå for monteringen. Styret oppfordrer alle til å benytte tilbudet slik at postkasser og tablå har riktig navn til enhver tid. Gule lapper på postkassene vil bli fjernet. Å skrive med tusj er hærverk. SERVICEAVTALE PÅ AVFALLSSYSTEMET Styret har inngått serviceavtale på det nye avfallssystemet med Steinbakken Entreprenør AS. Firmaet er totalleverandør av avfallssystemer og tilbyr service og vedlikehold på alle typer nedgravde avfallsanlegg. Tilbudet omfatter en årlig vask og ettersyn. Rengjøring omfatter vasking av beholdere med såpe og varmt vann. Slamsuging og bortkjøring av vannholdig avfall til godkjent mottak. Ettersyn av bevegelige deler i avfallsbrønnen, samt smøring av trinser og wiresystem. KAN IKKE HA 777 SJEFER Dersom du har noe å utsette på utførelsen av trappevasken ber vi deg ta dette opp med styret, som igjen vil kontakte daglig leder i firmaet. Det er ingen grunn til å kjefte på den som vasker. Vi er 777 andelseiere i Lohøgda. Alle bør forstå at man ikke kan ha 777 sjefer. Dessuten vil det dere har å si ikke nå fram til hverken styret eller vaskefirma. Igjen: Kontakt styret dersom du har noe å klage på. IKKE SLIPP INN UKJENTE Styret mottar ofte meldinger om at uvedkommende personer har klart å komme seg inn i oppgangene. Der har de intet å gjøre. Vi henstiller derfor til alle at dere ikke slipper andre inn i oppgangen enn de som eventuelt skal besøke dere. Ønsker du ikke besøk av for eksempel selgere er det full anledning til å benytte kikkehullet og kun slippe inn folk du ønsker besøk av.

4 NYE ADRESSEMERKER TIL LEILIGHETENE Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter skal ha sin egen adresse, på lik linje med eneboliger. Dette ble fulgt opp av borettslagenes styrer den gang. Forsvant ved dørutskiftingen I forbindelse med utskifting av entredører, har de offisielle boligmerkene blitt borte. Styret har derfor bestilt nye adressemerker. De vil bli lagt ut på dørmatta til hver enkelt i januar/februar. Nyttig å ha Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett. Ved flytting Når du flytter, skal bruksenhetsnummeret oppgis på flyttemeldingen til folkeregisteret. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bruksenhetsnummeret oppgis. Adressemerke Bruksenhetsnummeret består av én bokstav og fire tall. Ved utsending av adressemerker mottar du to merker. Det ene adressemerket skal festes på eller ved døren, og det andre kan du ta vare på. Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. For eksempel: 1. H0201: H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre. 2. Du bor i Strandgt. 2 H0203: H0203 viser altså at leiligheten ligger i andre etasje, og at det er den tredje leiligheten fra venstre. Bokstaven forteller om du bor i en Hovedetasje, Loftsetasje, Underetasje eller Kjelleretasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten din ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre når man kommer opp trappen. I Oslo og Bærum regner man fra venstre utenfor inngangsdøren til huset. Figuren viser standard adressemerke som sendes ut fra Kartverket (2 klebemerker). Veiadressen eventuelt matrikkeladressen står øverst og bruksenhetsnummeret midt under for å markere og utheve bruksenhetsnummeret. FEIING AV KJELLERROM Kjellerrommene trengte å feies. Over tid hadde det samlet seg en del støv og skitt. Noe av det kan være fra dørutskiftingen, selv om vi hadde inntrykk av at det firmaet ryddet godt opp etter seg. Uansett årsak. Vaktmesterne har foretatt feiingen.

5 DISSE HØRER HJEMME PÅ SENTERET Enkelte beboere tar med seg handlevogner fra senteret for å kjøre varene hjem. I borettslaget blir de hensatt foran oppganger eller på plener. Dette er ren forsøpling av borettslagets område. Hvis dere har klart å kjøre vognene fullastet hit burde dere lett kunne kjøre de tomme tilbake til senteret med det samme. I stedet blir det vaktmesters oppgave å samle vognene sammen og kjøre de opp til Tveita senter. Dette er misbruk av deres arbeidstid. PLAGSOM NABO Styret har gitt salgspålegg til ennå en beboer i Kristins vei, som er til stor sjenanse for sine naboer. Det spilles høy musikk til alle døgnets tider og i lange perioder uten stans. Leieforholdet medfører også at vedkommende til stadighet ringer på hos naboene for å låne nøkler eller andre ting. Politiet er tilkalt flere ganger. Svært rusede kommer på besøk og de ringer på hos de andre i oppgangen. Vi håper å ha avviklet leieforholdet til nyttår. NOTISER Søknad om trefelling Ved Erlends vei 15 vil et tre, som står foran balkongene og stenger for sol og utsikt, bli fjernet. Rørbrudd og vannskade I Kristins vei oppsto rørbrudd ved tilkoblingen til toalettet. Vann rant ned til etasjen under. Beboer oppdaget lekkasjen da de kom hjem fra ferie. Skadeomfang ca Forsikringssak med egenandel på kr Skaden er utbedret. Branntilløp I en leilighet i Erlends vei oppsto branntilløp på kjøkkenet. Et av barna lagde mat mens beboer sov. Barnet måtte på toalettet. Da tok det fyr. Det er registrert brannskader på overskap og kjøkkenvegg. Skadeomfang ca Forsikringssak med egenandel på kr Skaden er utbedret. Lekkasje fra bereder I Kristins vei oppsto lekkasje fra varmtvannsbereder. Årsaken var tette pakninger i blandeventil. Vann i stue og soverom. Skadeomfang ca Forsikringssak med egenandel på kr Skaden er utbedret. Henting av beis Beboere har opplevd det som vanskelig å hente beis til balkongen i arbeidstiden. Styret har derfor plassert et lager ved styrerommet. Det betyr at beis kan hentes også på kveldstid. Se åpningstid på siste side i avisen. REFUSJON FOR ENTREDØRER Refusjon for entredører er nå utbetalt til praktisk talt alle beboere som selv hadde foretatt dørutskifting. Det gjenstår noen svært få, som vi ikke har klart å komme i kontakt med. Vi regner med at disse dukker opp i løpet av vinteren.

6 HINDRET HENTING AV SØPPEL Styret har mottatt melding fra Renovasjonsetaten der de klager over at parkerte privatbiler foran avfallsstasjonene hindrer Renovasjonsetatens tømming av tankene. Solveig og Eili har sendt oss denne tilbakemeldingen fra sommerens Sverigetur «Har du ikke vært i Stockholm noen gang, burde du reise dit en tur. Dette er ikke p-plass i fall noen ikke har forstått det I et tilfelle nektet vedkommende å flytte bilen. Det er nesten ikke til å tro. Det er ikke tillatt å parkere noe som helst sted foran søppelkontainerne, uansett tid på døgnet. Styret vil be P-drift taue bort biler som står parkert foran innkastene til søppelkontainerne. Reiselederne Solveig og Eili Vi som dro fra Tveita 6. juni med buss har vært der. Vi kan fortelle dere at vi fikk og se og oppleve spennende, rare, morsomme ting. Vi har sett: Slott, Stadshuset, Gamla Stan, Mälaren og en fantastisk skjærgård. Hotellet vårt lå sentralt, og det var gangavstand til mange attraksjoner. MØTEPLAN Styrets siste møtedag i år er Møteplanen for 2015 blir tatt inn i neste avis. LOHØGDAS HJEMMESIDE Borettslagets hjemmeside ligger ute på nettet. Siden inneholder en mengde stoff. Det er styremedlemmene Solveig Nilsen og Terje Holmen som nå har ansvaret for å holde den ajour. Gå inn på: Stockholms smaleste gate: Mårten Trotzigs Gränd. Her bør du ikke støte på turister i XXL størrelse, for smuget er bare 90 cm bredt. Videre var mange av oss oppe i Stockholms høyeste punkt som er TV tårnet. En fantastisk utsikt over hele byen og skjærgården.

7 Veien hjem gikk via Karlstad og til Töcksfors hvor vi skulle handle. På veien kjørte vi inn i et voldsomt tordenvær. Inne på senteret slo lynet ned og mørkla hele senteret. I disse moderne tider virker da ikke kasser og betalingsautomater. Mange kom ut igjen til bussen uten varer. Da var det bare å dra hjem, og alle var fulle av opplevelser fra turen». STYRET OG VAKTMESTER ADRESSE - KONTORTID TELEFON - E-POSTADRESSE Lohøgda borettslag, Kristins vei 39, 0669 Oslo. Kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl til Onsdager kl Stengt juli og august (ferie). Telefon: E-post: Dag 3 var satt av til egen disposisjon. Veldig mange valgte å se Vasaskipet, noen dro til Gröna Lund, andre igjen brukte dagen til shopping eller museumsbesøk. Styreleder Laila el Aqil Telefon , hverdager etter E-post: Sekretær Erik Martinsen. Onsdager Telefon: E-post: Vaktmesterkontoret Erlends vei 62. Hverdager kl Telefon: E-post: Vaktmesterleder Lars Gulbrandsen. Hverdager Telefon: Vaktmester Terje Christensen Vaktmester Jarle Sjømoen Beboere på sightseeing Søndag etter en god frokost satte vi kursen mot Uppsala. Vi besøkte både domen og slottet. Her var det mye historie og flotte fortellinger. Uppsala er en meget gammel by med spennende historie. Visste du at byen er nord Europas eldste universitetsby? Velferdsutvalget Solveig Nilsen etter kl på hverdager Telefon: E-post: Eili Dahl Changezi. Hverdager etter kl Telefon: Valgkomite Roy Hansen, Arne Wiborg, Eili Dahl Changezi

8 Styret Leder: Laila el-aqil, Kristins vei 27. Nestleder: Gjert S. Løfgren, Erlends vei 48 Styremedlemmer: Roy Hansen, Kristins vei 38. Solveig Nilsen, Kristins vei 7. Terje Holmen, Erlends vei 15. Varamedlemmer: Victor Midtgård, Kristins vei 39. Berit Paulsen, Erlends vei 48. STYRET ØNSKER ALLE PÅ LOHØGDA OG GODT NYTT ÅR

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22.

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. september 2014 AVFALLSBRØNNER Borettslaget overtok offisielt de nye avfallsbrønnene

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 Ammerudenganytt Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 GODT FRAMMØTE Borettslagets ordinære generalforsamling

Detaljer

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen...

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR 3 2012-33 ÅRGANG Innholdet i denne utgaven er blant annet: Forsinket utgave av Skjønnskriften Tegningen er utført av Kjell Aukrust Skjønnskiften gjengir

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig.

Lekeplassene fikk et løft sist sommer med litt mer fargerik beis. Alle lekeapparatene er kontrollert sikkerhetsmessig. 1 Teisen Park Borettslag Kjære nabo! Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag I tråd med vedtak på fjorårets generalforsamling heter vi nå Teisen Park Borettslag. Et vedtak som har blitt

Detaljer

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag

Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Vedlegg vedrørende Teisen Park Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling med årsregnskap (s 1-49) Protokoll fra ordinær generalforsamling (s 50 53) Vedtekter (s 54 63) Husordensregler (s 64 67)

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer