LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 4/ november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 4/2011. 25. november 2011"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2011 VELLYKKET KJELLERRYDDING 30 TONN KASTET Et tilbakevendende problem i vårt borettslag har vært overfylte kjellerrom. Selv om vi har bortkjøring en gang i måneden av stort avfall har problemet bare hopet seg opp. Brann- og redningsetaten I brev til styret påpekte Brann- og redningsetaten at vi hadde mye ulovlig lagring i fellesarealene og ba oss igangsette nødvendige tiltak. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 25. november 2011 I de rom, som ikke er rømningsveier, må det til enhver tid være fri passasje til nærmeste utgang. Etaten ba om tilbakemelding på tiltak som iverksettes av borettslaget. Det har de fått. Kjellerne tømmes Den 6. oktober ble det foretatt en storstilt rydding i kjellerne. Alle var med beboere, vaktmestere og styret. Vi hadde dessuten engasjert spreke folk fra Tveita idrettslag til å hjelpe oss med å få alt unna. Resultat ble særdeles vellykket. Hele 30 tonn skrot ble båret opp fra sportsrom, kjellerganger og tilfluktsrom. Selv om innsatsen var på topp gjenstår en blokk og 3 oppganger i en annen. (Se bilder). Dette skal vi få unna med det første. Lagring i rømningsveier skal ikke forekomme, heller ikke lagring av brennbart materiale utenfor boder, da dette medfører en økt brannbelastning og kan være til hinder for rask og sikker rømming av beboerne. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 Vi takker alle for vel utført arbeid. En spesiell takk til folkene fra Tveita IL. Vårt tilskudd til klubbkassa var vel anvendte penger. Husordensreglene Styret vil nå vurdere endringer i husordensreglene slik at skrot og ulovlig hensatte ting kan kastes uten varsel. VASKERIENE Generalforsamlingen har vedtatt å ikke fornye maskinparken i vaskeriene. De 24 år gamle maskinene ble ansett for å være helt ok. Maskiner som bryter sammen må dog erstattes. En ødelagt sentrifuge i Erlends vei 60 blir i disse dager erstattet med ny. Prisen er kr eks mva. Dersom vi i stedet hadde vedtatt å kjøpe nye maskiner ville sentrifugen vært en integrert del av maskinen og kostnaden spart. Vi er også varslet om at den lille vaskemaskin i Kristins vei 14 synger på siste verset. En reparasjon vil langt på vei koste det samme som ny maskin. FUKTIGHET OG MUGGLUKT I KJELLERE Det klages over fuktighet og mugglukt i enkelte kjellere. Dette vil vi forhåpentligvis få vite mer om når vedlikeholdsplanen fra OPAS foreligger. Vi hadde forhåpninger om at den skulle være ferdig allerede før ferien, men nå synes årsskiftet å være et mer realistisk mål. Planen tar sikte på å kartlegge vedlikeholdsbehov de neste 5-10 årene. ROTTER Det er meldt om rotter i enden av blokken i Erlends vei 19, S-bygg er bedt om å fjerne platene på utsiden for inspeksjon. VAKTMESTERKONTORENE PUSSES OPP Styret har besluttet å foreta en omfattende oppussing av vaktmesternes kontor, dusj, WC, kjøkken og oppholdsrom, samt å skifte ut noe av inventaret. Det var ikke en dag for tidlig. Rommene trenger oppussing. Det inventaret som står der har vaktmesterne anskaffet ved å ta inn igjen gjenstander som beboerne har kastet. Pristilbud er innhentet. Etter å ha vurdert disse har styret vedtatt å la firmaet Hansen og Rønning AS utføre arbeidet. De vil starte med det første. LITEN INTERESSE Borettslagenes styrer er ikke lenger pålagt å sende protokollen fra generalforsamlingen til alle, men den skal være tilgjengelig for de som ønsker å få dem. I Lohøgda-Nytt ba vi de som ønsket protokollen tilsendt ta kontakt med styret pr e-post eller telefon. Kun en andelseier av 777 ba om protokollen. Borettslaget ble derved spart for mye arbeid og papir. LOHØGDAS HJEMMESIDE Borettslagets hjemmeside er lagt ut på nettet. Siden inneholder en mengde stoff. Gå inn på:

3 DÅRLIGE LEKEPLASSER Det står ikke bra til på borettslagets få lekeplasser heller. Utstyret er ofte gammelt og nedslitt. Vi måtte nylig fjerne 3 husker og noen vippehester, som anses farlige å benytte. Mindre borettslag, med langt færre leiligheter har brukt større beløp på fornyelse av lekeplassene. Styret vil utplassere flere lekeapparater etter behov/forespørsel. OVERNATTING I VASKERIET LUKK VINDUENE Tidlig om morgenen, lørdag 10. september, fant en beboer et par som sov i vaskeriet i Kristins vei 39. Antageligvis var de fra østeuropa. Beboeren mente de hadde nøkler all den tid vinduene ikke stod oppe, men det hadde det nok gjort kvelden før. Vi har utplassert dette lille klatrehuset, som raskt ble meget populært hos de små. Det vil også bli satt ut en kurvhuske på toppen ved tennisplassen. Lekeplasser som på bildet over fremstår jo som litt stusslige da. Fra Lek og sikkerhet har vi innhentet pristilbud på en del lekeutstyr. Sluttsummen ligger på ca kr Det høres mye ut, men er det ikke. Lohøgda har vært svært tilbakeholdne med å bruke penger på dette området de siste årene. Da blir det kostbart når man skal foreta omfattende nyanskaffelser. Dette er en påminnelse til alle om å lukke igjen vinduene når man er ferdig i vaskeriet. TAKSLUK OG SKADER I forbindelse med en taklekkasje for kort tid siden ble vi gjort oppmerksom på at takslukene er i dårlig forfatning. Det var synd at dette ikke ble sett på i forbindelse med takomleggingen. Eventuelle tiltak får styret vurdere når tilstandsrapporten foreligger. Nortekk AS, som la nytt takbelegg i borettslaget, er bedt om å komme på befaring. Vaktmester og styreleder har meldt fra om at de hvite beslagene har bøyd seg opp flere steder. Vi anser dette for å være en garantisak. IKKE SETT STORSØPPEL VED SØPPELSKAPENE Enkelte har hatt den uvanen at de plasserer storsøppel ved siden av søppelhusene. Der blir det stående til noen, dvs vaktmester, tar det til bortkjøring. Det ser ikke pent ut. Noen ganger lukter det også. Det som ikke går inn i søppelhusene skal kastes sammen med stort avfall.

4 NOTISER - Arbeidet med å utskifting av oppgangs- og kjeller belysning er sluttført.. - Utskiftingen av garasjeporter ble avsluttet før ferien. Tilbakemeldingene er utelukk ende gode. Leietakerne har foretatt beising av listverket rundt porten. - Politiet har besvart vår forespørsel om merking og skilting av innkjørselen til Erlends vei Vi fikk tillatelse til oppmerking, men nei til skilting. - Fra Elektro-Sivert har styret mottatt tilbud på kontroll av 34 hovedfordelingstavler i Kristins vei 3-42 og Erlends vei Pris kr inkl. mva. Styret har ikke tatt stilling til tilbudet. Det vil først bli vurdert i når vedlikeholdsplanen fra OPAS foreligger. - Skillevegger i piper er skiftet ut. - Det vurderes å anskaffe en batteridrevet motorsykkel, som vaktmesterne kan benytte når de farter rundt med verktøy og deler til forskjellige oppdrag i laget. I dag benyttes i stor grad traktoren eller bil. - Vaktmesterne har feid samtlige kjellerganger og malt rekkverk. - Ny Lohøgda-vimpel har kommet på plass. - Det begynner å bli fullt der grøntavfallet er tømt i alle år. Hvis nødvendig kjøres avfallet bort i kontainer. MATLUKT OG VIFTER Det er ikke tillatt å koble kjøkkenvifte til avtrekkssystemet. Det fører bla. til matlukt hos naboen. Mange slike ulovlige tilkoblinger ble oppdaget under berederkontrollen. Disse er tilskrevet. FRAMLEIESØKNADER Styret har godkjent en framleiesøknad: VELKOMMEN SOM NY NABO Tidligere har vi tatt inn i avisen navn, adresse og leilighetsnummer på alle nye andelseiere. Vi har nå valgt å ta dette stoffet ut. Siden sommerferien har styret godkjent 19 nye andelseiere. Vi ønsker dere velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok og siste årsmelding. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir nøkler deretter utlevert. NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester eller hos styret, som også vil stå for monteringen. Ikke monter ringetablåskilt selv. Det oppstår ofte skader under forsøkene på å få navneskiltet på plass. Her trengs et spesialverktøy, som kun vaktmesterne har. VÆR OBS Flere beboere har varslet styret om at de har sett folk med øst-europeisk utseende snoke rundt i borettslaget. De later til å ha en spesiell interesse for sykler. Vi oppfordrer beboerne til å passe på, låse utgangsdører og lukke vaskerivinduer.

5 VANNSKADER I den endeløse serien av vannskader i borettslaget kan vi tilføye følgende: 1. I Erlends vei er det oppdaget lekkasje fra badegulv. Vann renner ned til underliggende etasje. Årsaken er utett overgang mellom sluket og gulvbelegget. Utbedringspålegg er gitt og arbeidet bestilt. 2. I Kristins vei oppsto lekkasje fra bereder, mens beboer var bortreist. Skader i to leiligheter. Utbedring er igangsatt. 3. I Erlends vei oppsto lekkasje fra bereder og gammelt blandebatteri på kjøkkenet. Utbedring er foretatt. 4. I Kristins vei oppsto vannlekkasje i baderom med skader i underliggende leilighet 5. I Erlends vei oppsto vannlekkasje med følgeskader i etasjen under. Lekkasjen ble oppdaget av vaktmester. Årsaken var utett bad, som følge av fraværende eller nedslitte membraner på gulv og vegg. Flisene faller av veggen og det sprutes på betong. I denne saken betyr det at selskapet ikke vil dekke utbedring på skaden på det utette våtrommet. Andelseier er tilskrevet og bedt om å foreta nødvendig utbedring snarest. 6. I Erlends vei oppsto lekkasje fra bereder. Beboer var heldigvis hjemme da det skjedde og fikk avverget en større skade. 7. I Kristins vei oppsto vannlekkasje fra taket på blokka. Årsaken var defekt taksluk. 8. I Kristins vei oppsto lekkasje på rør i baderom. Vann rant ned til underliggende leilighet. Takstmannen konkluderte med at arbeidet var amatørmessig utført. Pålegg om utbedring er sendt. Kanskje denne oversikten kan få flere til å innse nødvendigheten av å gjøre noe med beredere. NYE KJELLERVINDUER OG OPPUSSING AV VASKERIER Styret tar sikte på å behandle pristilbudene på nye kjellervinduer i november. Samtidig med vindusutskiftingen vil vaskeriene bli pusset opp. I tillegg til maling vil det bli foretatt noen gulvreparasjoner og noe rørleggerog elektrikerarbeid. I tillegg kommer diverse arbeider i sikringsskapene. OPAS vil stå for utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for totalentreprise, tilbudsutsendelse og kontrahering, oppfølging og kontroll, samt HMS-arbeidet. SPREKKDANNELSER I FJELL Styret har fotografert sprekkdannelsen i Sigrid Undset vei og oversendt bildene til Oslo kommune ved Samferdselsetaten. En geolog har vært på stedet. Han har sendt rapport til en entreprenør, som skal bestille sikring av fjellet så snart et firma har ledig kapasitet. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteen i borettslaget starter arbeidet over nyttår. Interesserte kan sende inn forslag til komiteen. Brevet kan legges i styrets postkasse på gavlveggen til Kristins vei 39. Det vil bli bragt videre til valgkomiteen så snart den begynner sitt arbeid.

6 KONTROLL AV BEREDERE OPAS har foretatt en forenklet VVS-kontroll i leilighetene i borettslaget, med fokus på berederne. Kontrollen omfattet også rør i kjøkken og på bad. Alt er dokumentert med foto. De lykkes bare i å komme inn i 491 leiligheter. Folk var bortreist eller ville ikke åpne døren. Styret har derfor bedt om at kontrollen fortsetter. TREFELLING Fra en del berørte beboere har styret mottatt søknad om felling av noen store og middels store trær mellom blokka i Kristins vei 34 og 24. Årsaken er at utsikten gror igjen. Av de første 491 kontrollerte berederne må 120 skiftes med en gang. Brev med pålegg om utskifting er sendt ut. Ytterligere 100 beredere er i en slik forfatning at man anbefaler utskifting. Husk å sende kopi av bekreftet utbedring til styret så slipper du purring. Den gjensto fortsatt 166 leiligheter som ikke er kontrollert, tross mange forsøk. Et styremedlem sitter nå og ringer disse for å avtale tid. Det er særdeles tidkrevende. Folk flest har vært positive til kontrollen. Styret får jevnlig inn meldinger om at dette var et bra tiltak. FORSØPLING I BARNEPARKEN Styret har også oversendt fotografier til Omsorgsbygg, som viser av forsøpling i barneparken. De har lovt å sende folk, som skal rydde opp. I samråd med vår gartner vil det bli foretatt felling av noen trær og en uttynning av underskogen. Et bjørketre ved Kristins vei 39 blir også fjernet etter klage fra beboere, som hevder at de hver dag må vaske hele bilen. Det vrimler av frø, fugleskitt og seig bjørkesaft. SEMINAR OG KURS Styreleder Laila el Aqil og styremedlem Synøve Furulund deltok på OBOS-seminar i Kragerø Det ble forelest i juss, økonomi, brannvern og lansering av nye styrerommet.net. Vaktmester Ørjan skal delta på kurs slik at han kan få sertifikat for og bli godkjent som kontrollør av lekeplasser. Ørjan skal også gjennomføre kurs i ugresssprøyting. Det vil gi ham adgang til både å handle inn sprøytemidler og foreta sprøyting.

7 OBOS VOKSER RASKT OBOS har som strategi å etablere seg i områdene rundt Oslofjorden, i det sentrale innlandet og i de største byene i Norge. Denne prosessen har gått langt raskere en forventet. Generalforsamlingen i OBOS sa mandag 26.september enstemmig ja til fusjon med boligbyggelagene på Jæren, Elverum og Hamar. Tidligere i år ble Fredrikstad boligbyggelag, Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag og Hetland boligbyggelag ved Stavanger fusjonert inn. Det innebærer at OBOS snart vil passere medlemmer. Selskapet har en mer enn 80 år lang historie som boligforvalter med rundt boligselskaper og nærmere boliger som kunder. OBOS har opprettet OBOS Østfold, OBOS Vestfold og OBOS Rogaland for å betjene borettslag og beboere i disse områdene. REKORD I ANTALL STYRE- SAKER, HENVENDELSER MV Lenge før året er omme kan vi slå fast at 2011 vil bli et rekordår hva angår aktiviteten i styret. Det gjelder på alle områder, som for eksempel antall styresaker, brev, e-poster mv. Mens vi tidligere behandlet rundt 150 styresaker årlig vil det i 2011 bli nærmere 350. Antallet henvendelser pr brev er nogen lunde konstant. Det er det imidlertid ikke tilfelle når det gjelder e-post. I forrige periode mottok og besvarte styreleder 1350 e-poster. Antallet har fortsatt å stige. Hva henvender man seg om? Det er så mangt. Det er mange andelseiere som har bodd her i år eller mer, uten å ha hatt behov for å kontakte styret. Det viser at man kan løse saker på egenhånd også. Dette er ingen oppfordring om ikke å ta kontakt med styret. Kan vi være til hjelp gjør vi gjerne det. MØTEPLAN - KONTORTID For 2. halvår 2011 har styret vedtatt følgende møteplan: 24.08, 15.09, 20.10, 24.11, Alle dager kl Konserndirektør Martin Mæland på generalforsamlingen i Hamar og omland boligbyggelag etter at fusjonen var vedtatt. Det må legges til at OBOS ikke forsøker å kjøpe opp disse selskapene. De har alle kommet til OBOS og bedt om at fusjon foretas. Årsaken har vært varierende, alt fra elendig økonomi til ønske om å kunne gi medlemmene best mulig tilbud. Det er all grunn til å anta at de fusjonene vi har vært gjennom siste halvåret ikke er de siste. Mange boligbyggelag sliter tungt og har behov for å inngå i et større fellesskap. Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i måneden, kl unntatt juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende. KJØPE SELGE BYTTE MISTET - FUNNET BARNEPASS - LITT AV HVERT Prøv en gratis annonse i Lohøgda-Nytt

8 VAKTMESTERKONTORET Vaktmesterkontoret ligger i Erlends vei 62, inngang fra gavlsiden. Beskjeder til vaktmesterne kan legges i postkassen samme sted. Vaktmesterne kan treffes på telefon mellom kl Vaktmesternes e-postadresse er: DU KAN OGSÅ BENYTTE E-POST Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret også kan skje ved å benytte e-post. Borettslagets e-postadresse er: Den er også tatt inn i rammen nederst på første side. ooooo00000ooooo STYRET ØNSKER ALLE I LOHØGDA BORETTSLAG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ooooo00000ooooo

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22.

LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 3-15 årgang 22. september 2014 AVFALLSBRØNNER Borettslaget overtok offisielt de nye avfallsbrønnene

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2013 KRAFTIG GEBYRHOPP Fra Vann- og avløpsetaten har vi mottatt melding om at årsgebyret for vann og avløp vil stige vesentlig. Gebyret

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014

LOHØGDA-NYTT. Nr 4-15 årgang 18. desember 2014 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil Nr 4-15 årgang 18. desember 2014 VARMEKABLENE ER PÅ PLASS Arbeidet med å legge varmekabler på de bratteste

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 Ammerudenganytt Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 GODT FRAMMØTE Borettslagets ordinære generalforsamling

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer