LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2013 KRAFTIG GEBYRHOPP Fra Vann- og avløpsetaten har vi mottatt melding om at årsgebyret for vann og avløp vil stige vesentlig. Gebyret beregnes ut fra antall m2 gebyrpliktig areal. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 25. mars 2013 TAGGING Fredag kveld/natt til 26. januar var taggere på ferde i borettslaget. 10 garasjeporter var tilgriset som vist på bildet. Årsaken til økningen er at beregningsgrunnlaget er endret. Forskjellen skyldes i hovedsak at kjellerarealer nå skal medregnes i samsvar med reglene i Norsk Standard Tilknyttet bruksareal beregnes etter innvendige mål. Alle etasjer inkluderes i beregningen, også kjeller dersom takhøyden er over 1,90 meter. Innvendige skillevegger inngår i bruksarealet. Dog ikke arealer med egen inngang, og som ikke er tilknyttet øvrige bygningsarealer. Hos oss er dette garasjene. Vaktmesterne engasjerte et firma som fikk det fjernet, men det blir ikke helt som før. Forskriftsendringen ble vedtatt allerede i 1993, med virkning fra Vann- og avløpsetaten ble oppmerksomme på feilen hos oss etter å ha mottatt informasjon fra Plan- og bygningsetaten. Bruksarealet i Lohøgda økte med dette fra m2 til m2. Det vil medføre en økning på ca kr pr år. I 2013 blir gebyret kr Vi får kanskje være glade for at feilen ikke ble oppdaget tidligere. De var også inne i en oppgang i Erlends vei. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 SIKRINGSSKAPENE ELEKTRO-SIVERT ER I RUTE Den storstilte utskiftingen av sikringsskapene er nå avsluttet i Kristins vei. Det omfattet ca 330 skap. Elektro-Sivert er godt i gang i Erlends vei og regner med at utskiftingen vil være avsluttet innen påske. Det har så langt gått greit, uten spesielle problemer for berørte beboere. Strømmen er borte noen timer mens arbeidet pågår. Det er det hele. Wattmeteret frakobles Wattmeteret (amp-måleren) blir frakoblet. Årsaken er at den ikke er godkjent for mer 25 amp. Alle har nå fått hovedsikring på 40 amp. Nytt wattmeter m/trafo for 2x40A vil koste inkl mva ferdig montert. Slik ser de nye skapene ut Mye amatørmessig fuskearbeid Underveis blir det avdekket altfor mye ulovlig fuskearbeid og mulig svart arbeid. I omlag 15% av skapene ser man ulovligheter. Dette blir uten unntak underkjent. Alle skap uten jordfeilsikring har blitt skiftet i sin helhet. De skapene som er oppdatert fra før og ikke har overspenningsvern, får dette montert nå. Godkjente rehabiliteringer Elektro-Sivert anslår at antall godkjente, dvs tidligere rehabiliterte skap, vil være ca Mye tilleggsarbeider Mange beboere (ca 60 %) benytter anledningen til å foreta tilleggsbestillinger mens de har en elektriker i huset. Det dreier seg om ekstra strømkurser og arbeider i leiligheten. Infratec etterkontrollerer Infratec vil senere foreta kontroll i borettslaget i forbindelse med rehabiliteringen. Da må alle som har rehabilitert skapet i denne omgang framlegge den dokumentasjonen de har mottatt fra Elektro-Sivert. Samme krav gjelder de som har rehabilitert skapet tidligere. Dere må framvise originalfaktura, samsvarserklæring og sluttkontroll for å dokumentere at arbeidet er utført av et autorisert firma. Hvis ikke blir arbeidet gjort om. Refusjon Refusjon til de som har oppgradert skapet sitt og fått dette godkjent vil bli utbetalt fra OBOS i løpet av april/mai. Vi tar Kristins vei først og fortsetter deretter Erlends vei. Hovedskapene Når arbeidet i leilighetene er avsluttet står hovedskapene for tur.

3 GENERALFORSAMLINGEN 2013 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag den 3. juni, kl i Haugerud kirke. Styret beklager stedsvalget, men skolen vil ikke avtale utleie før etter at eksamen er avsluttet, dvs langt ut i mai. Da blir det for kort tid for øvrige frister. Forslag Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 3. april. Forslag som blir levert senere kan ikke behandles på årets generalforsamling. På dette møtet vil styret få mulighet til en siste justering av budsjettforslaget for 2013, før det går i trykken. OBOS vil også bidra med sin del av det obligatoriske stoffet i årsmeldingen, samt regnskapstallene. Valg Valgkomiteen er tilskrevet med anmodning om å levere sin innstilling i god tid. Komiteen har et ansvarsfullt arbeid. De skal finne fram til kvalifiserte og villige kandidater til alle tillitsvervene i borettslaget. RADONMÅLING I LOHØGDA For å bringe på det rene om det er noen strålefare fra radon i Lohøgda har styret vedtatt å utplassere målere, som vist på bildet. Fra forrige generalforsamling Årsmelding, budsjett og regnskap Forberedelsene til generalforsamlingen går etter planen. Styret har avsluttet sitt arbeid med årsmeldingen for 2012 og holder på med budsjettet for På regnskapsmøtet 14. mars vil OBOS legge fram regnskapstallene for styret til gjennomgang og godkjenning. Deretter skal revisor gjøre sin jobb. Fra forrige generalforsamling Målerne er små, med en diameter rundt 5 cm. Det er utplassert 1 radonmålere i utvalgte leiligheter i U-etasje, eventuelt 1.etasje. Målerne vil bli hentet inn igjen etter 2 måneder. De oversendes Radon Lab, som gir borettslaget tilbakemelding om resultatet. Statens strålevern uttaler at man skal prøve å komme under 100 beq innendørs, men vil akseptere 200 beq, før tiltak iverksettes. Det er styret som har ansvar for å måle og iverksette eventuelle tiltak. Måleverdiene kan variere over tid. Statens strålevern anbefaler måling hvert 5 år. Målingene skal tas i oppholdsrom hvor man oppholder seg over lang tid - som stue og soverom. Målinger skal foretas i vinterhalvåret. Resultatet av målingen kommer i Lohøgda- Nytt.

4 SØPPEL Stor underkapasitet i Lohøgda Renholdsetaten (REN) legger til grunn minimum 110 liter restavfall pr. leilighet pr. uke. Det vil si at Lohøgda skulle hatt en søppelkapasitet på liter pr. uke. Vi har imidlertid en avtale om kun liter pr. uke. Vaktmesterne sliter med søpla Da er det ikke noe rart at vi sliter med restavfall sier vaktmesterne. De flytter eller stamper (beintråkker) liter søppel hver uke. Dette er både uhygienisk og tungt arbeid. Dessuten helt meningsløst om vi hadde nok beholdere. Det er dessuten mulig det er i strid med HMS bestemmelser. Papirbeholdere Det er ikke mulig å få oftere henting av papir. Det må derfor utplasseres flere papirbeholdere. De er ikke gebyrpliktige. UTVIDET DRENERING Det oppsto ny vanninntrenging i Kristins vei. Vannet fløt ut over kjellergulvet. Denne oppgangen var ikke tatt med i oppdraget til Frank Johansen AS. Vann utover gulvet i ny oppgang. Snart historie Nytt forslag i samarbeid med REN Borettslaget samarbeider med Renholdsetaten om plasseringen av de nye søppelhusene. Færre søppelstasjoner Antall avfallspunkter eller hentestasjoner vil nå bli 21, mot tidligere 30. Kapasiteten totalt økes i samsvar med normen og belastningen på hver stasjon blir bedre tilpasset antall leiligheter. Renovasjonsgebyret øker en god del Renovasjonsgebyret øker en god del, men til gjengjeld vil vi få god kapasitet og vaktmesterne en bedre arbeidsdag. De ser virkelig fram til at det blir orden på dette. Drenering her er absolutt påkrevet og vil bli tillagt jobben. Firmaet ligger 3-4 uker etter planen. Årsaken er sykdom. De regner imidlertid med å ta dette inn igjen ved å sette på flere folk. Trappene er et problem. De står på en betongblokk, som vil synke når telen går. Etterarbeid blir derfor nødvendig. ANDRE VANNSKADER Det ble oppdaget at vann rant ned langs soilrøret i vaskerommet i Kristins vei 16. Rørlegger var på befaring men fant ikke ut hva årsaken var. Det gjorde OBOS forsikring, som kunne fortelle at det var lekkasje på avløpsledning i sjakt mellom bad og klosettrom. Forsikringen dekket kun 40 % av vannskaden, fordi utbedringen går over i vedlikehold. Vannskade i Erlends vei. Skaden skyldes lekkasje fra år gammel bereder. Forsikringssak. Egenandelen på kr

5 KLAGER FRA BEBOERNE Styret mottar klager på likt og ulikt fra beboerne. Her er et utvalg: Det klages over vasking av mopper i vaskemaskinene. Styret har lagt eget rundskriv i postkassene. Det vaskes malerutstyr i vaskekummen i vaskeriet. Det klages på at det ikke blir måkt og strødd i helgene. Klage på tramping i oppgangen, dører som blir smelt igjen om kveld/natt. Sigaretter og snusklyser i og utenfor oppgangen. Storsøppel samler seg igjen i fellesarealene. Parkering foran garasjene. Mating av fugler fra balkong. Husk at: For å kunne gripe inn må styret ha navn på vedkommende. TETTE RØR KLOAKK UT OVER BADEGULV En beboer i Kristins vei opplevde en natt at kloakk og avløpsvann fløt utover badegulvet da naboen i etasjen over benyttet toalettet. Beboer måtte tilkalle rørlegger for høytrykksspyling av avløpsrør og fikk selv en møkkajobb med å få tørket opp og gjort rent. Noe tilsvarende har skjedd med en annen beboer tidligere. Styret vil derfor bestille filming av avløpsrørene i 4-5 blokker, for å få et bilde av den generelle standarden på og i rørene. Filmen vil bli vurdert av OPAS VVS avdeling, som vil foreslå nødvendige tiltak. Det kan bli aktuelt å foreta full rensing av avløpsrørene. Noe annet er at de mange rørproblemene vi opplever er et tegn på at tid for utskifting nærmer seg. Kanskje tidligere enn vi antar. HENT BRANNVARSLER OG BRANNSLUKKER Vaktmesterne opplyser at det fortsatt er 30 andelseiere som ikke har hentet ny brannslukker og røykvarsler. Ring vaktmesterkontoret og avtal tid for henting. Syke og gamle kan få dette levert på døren. IKKE SLIPP INN UKJENTE Styret mottar stadig oftere e-post om uvedkommende som ringer på dørene. Beboere klager på at andre beboere slipper inn uvedkommende og spør hva vi kan gjøre med dette. Svaret er helt enkelt ikke slipp andre inn enn de som skal besøke deg. SALGSPÅLEGG TIL PLAGSOM NABO Styret har gitt salgspålegg til en beboer i Kristins vei, som er til stor sjenanse for sine naboer. Det spilles høy musikk til alle døgnets tider og i lange perioder uten stans. Leieforholdet medfører også at vedkommende til stadighet ringer på hos naboene for å låne nøkler, eller andre ting. Det kommer også svært rusede personer på besøk. De ringer på hos andre beboere fordi, de ikke helt vet hvor de skal. MØTEPLAN - KONTORTID Styremøter resten av første halvår 2013 avholdes: 14.03, 18.04, og alle dager kl Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl Unntatt juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende.

6 JULETREFESTEN Lørdag 5. januar ble det dekket og pyntet til fest i aulaen på Hellerud videregående skole. I overkant av 60 spente barn og voksne gledet seg til et par timer sammen. De voksne fikk gratis lodd ved inngangen. Gevinsten var en flott fruktkurv gitt av Meny. Velferdsutvalget opplever at det er stigende deltagelse for juletrefest. Dette er gledelig, og i år møtte flere enn på lenge. Festen ble ledet av Vestre Aker Musikkorps. Det ble gang rundt juletreet, leker for både voksne og barn. Morsomme leker med samarbeid ga mye latter. Solveig og Eilis hjemmebakte kaker Velferdsutvalget klarte å fremskaffe fine premier Vi så konkurranseinstinkt blant beboerne. Tradisjonen på juletrefesten er pølser og brus til barna. De voksne koser seg med kaffe og hjemmebakte marsipankaker og bløtkaker, bakt av Solveig og Eili. Loddsalg hører også med. Mange glade barn vant både på ett og to lodd. Ingen sure miner. Hvis man ikke hadde vunnet på loddene sine fikk alle premier til slutt, en kosebamse og skrivesett. For å lage en stor fest kreves mye jobb, og vi takker våre hjelpere på det varmeste. Disse bidro på festen: Reidun Christensen, Jorun Semmerud og Laila Halseth. Sjåfører som hentet og brakte utstyr/mat var Arne Roen, Roushan Birkeland og Synøve Furulund. Hilsen Velferdsutvalget - Solveig og Eili VAKTMESTER HAR SAGT OPP OG NY ER TILSATT Vaktmester Ørjan Reiser-Bjørnå har sagt opp sin stilling hos. Hans siste arbeidsdag på Lohøgda blir 19. mars. Vi ønsker Ørjan lykke til i sin nye jobb. Som Ørjans etterfølger har styret tilsatt Jarle Sjømoen. Han begynner hos oss allerede 2. april. I neste nummer vil vi presentere Jarle. NYE DEKODERE Fra Canal Digital har vi fått beskjed om at de nye dekoderne kommer i månedsskiftet april/mai. Endelig leveringsdato kommer senere.

7 KJELLEREN INTET SØPPELROM Det er ikke lenger siden i sommer at vi ved en storstilt innsats av vaktmestere og Tveita idrettslag kastet 30 tonn med søppel fra kjellerrom og ganger. Kun få dager etter begynte forsøplingen igjen. Alle må forstå at det ikke er slik vi skal ha det hos oss. UTEAREALER - LEKEPLASSER Styret har blitt enige med OPAS om at de skal prosjektere 4 lekeplasser og 4 oppholdsplasser. Lekeplassene vil bli gitt en rund form, mens oppholdsplassene blir ovale. Utvalget av lekeapparater, benker, bord osv. er av høy kvalitet. OPAS vil i første omgang detaljtegne to lekeplasser og to oppholdsplasser. De andre kommer senere. Plassen på kommunal grunn (ved tennisbanen) beholdes slik den er. Det blir altså i alt 9 plasser. OPAS utarbeidet søknaden om bomiljøtilskudd for oss og sendte den til Husbanken. Det ble innvilget, selv om vi i utgangspunktet ikke var i prioritert gruppe. Tilskuddet var på kr Hva tenker du med, du som har satt fra deg dette lasset i kjellergangen? Rydding koster penger og det er dine naboer som må betale det over husleien. Et kostnadsoverslag for alt vil foreligge ca 15. april. OPAS søker Husbanken om støtte før fristen går ut 1. mai Planlagt utbyggingsperiode vil være 3 år. GESIMSENE REPARERES Arbeidet med å utbedre skader og sikre innfestingen av gesimsplatene starter midt i mars. Oppdraget gikk til Prosjektmester AS, som regner med å få jobben gjort forholdsvis raskt selv om det fortsatt er vinter. NAVNESKILT ER GRATIS Her brytes både husordensregler og branninstruks Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester, som også vil stå for monteringen. Ikke monter ringetablåskilt selv. Det oppstår ofte skader under forsøkene på å få navneskiltet på plass. Her trengs et spesialverktøy, som kun vaktmesterne har.

8 LOHØGDAS HJEMMESIDE Borettslagets hjemmeside ligger ute på nettet. Siden inneholder en mengde stoff. Det er styremedlemmene Solveig Nilsen og Synøve Furulund som nå har overtatt ansvaret for å holde den ajour. Du kan gå inn på: DU KAN OGSÅ BENYTTE E-POST Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret også kan skje ved å benytte e-post. Borettslagets e-postadresse er: Styret Leder: Laila el-aqil, Kristins vei 27. Nestleder: Erik Martinsen, Kristins vei 25. Styremedlemmer: Synøve Furulund, Erlends vei 4. Solveig Nilsen, Kristins vei 7. Gjert Løfgren Erlends vei 48. Varamedlemmer: Roy Hansen, Kristins vei 38. Holger Rasmussen, Erlends vei 46. Berit Paulsen, Erlends vei 48. Tor-Vidar Rauø, Kristins vei 3. BILDE FRA BYGGETIDEN Marit og Jan Kristiansen har sendt oss dette fine bildet fra byggetiden.