FYLKESÅRSMØTE Hotel Union Geiranger mai Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1"

Transkript

1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger mai 2015 Side: 1

2 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

3 Innholdsfortegnelse Velkomen til årsmøtet 2015, side 5 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering, side 6 a) Godkjenning av innkalling og fullmakter, side 6 b) Godkjenning av sakliste, side 7 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige, side 9 a) Dirigenter, side 9 b) Referenter, side 9 c) Tellekorps, side 9 d) Redaksjonsnemnd, side 9 e) Protokollunderskrivere, side 9 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden, side 10 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer, side 11 a) Møtereglement, side 11 b) Valgreglement, side 11 Årsmøtesak 05/2015: Årsmeldinger, side 4 Evaluering av prioriterte satsingsområder, side 17 Vedlegg 1: Årsmelding fra hovedtillitsvalgte (HTV-F), side 19 Vedlegg 2: Årsmelding fra Kursutvalget / Organisasjonsutvalget, side 20 Vedlegg 3: Årsmelding fra Utdanningspolitisk utvalg (UPU), side 22 Vedlegg 4: Årsmelding fra Utvalg for arbeidsmiljø(ufa), side 24 Vedlegg 5: Årsmelding frå leiarrådet, side 25 Vedlegg 6: Årsmelding frå personalnemnda, side 26 Vedlegg 7: Årsmelding fylkeskontor, fylkesstyret og ansatte, side 12 Eget hefte Årsmelding og regnskap Årsmøtesak 06/2015: Regnskap, side 29 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid, side 14 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene, side 16 Side: 3

4 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden, side 17 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv, side 18 Årsmøtesak 11/2015: Vedtektsendringer, side 22 Årsmøtesak 12/2015: Saker fra lokallagene, side 26 a. Sentrale seniortiltak for barnehagelærarar, side 26 b. Deltakelse på kurs og møter arrangert av fylkeslaget, side 27 c. Kva skjer med organisasjonen etter kommunereforma?, side 29 d. Rekruttering av lærarutdannarar, side 31 e. KS som forhandlingsmotpart til lærarane i skulen, side 33 Årsmøtesak 13/2015: Saker fra fylkesstyret 35 a. Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærarar i barnehage og skule, side 35 b. Kvalitet i voksenopplæringa, side 37 c. Lærertetthet i barnehage og skole, side 39 d. Profesjonsetisk råd, side 41 Årsmøtesak 14/2015: Landsmøtesaker - Vi utdanner Norge, side 43 Årsmøtesak 15/2015: Resolusjoner Side: 4

5 Velkommen til fylkesårsmøtet 2015 Dette er det 5.ordinære årsmøtet i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, og fjerde gangen vi møtes til fylkesårsmøte i vakre Geiranger. Siden forrige fylkesårsmøte mai 2012, har Utdanningsforbundet vært gjennom mange og viktige hendelser, som har vist i praksis hva slagordet «sterkere sammen» fra da Utdanningsforbundet ble stifta i 2001, virkelig innebærer. Som landets nest største fagforening med godt over medlemmer er det Utdanningsforbundet som representerer lærerprofesjonen i hele utdanningssystemet fra barnehage til høyskole/universitet. Gjennom å framstå som en tydelig og sterk profesjonsorganisasjon, er Utdanningsforbundet med og tar ansvar for barnehagebarns, elevers og studenters rett til god utdanning. Fylkesårsmøtet er fylkeslaget sitt øverste styrende organ. Her skal delegatene i tillegg til å behandle vanlig årsmøtesaker som meldinger, regnskap og budsjett, også fatte vedtak i en rekke faglige og politiske saker. Jeg ønsker alle vel møtt til fylkesårsmøtet 2015 et årsmøte som forhåpentligvis vil skape engasjement og debatt, og som vil peke ut retninga for det videre arbeidet til beste for medlemmene i den kommende 4-årsperioden. Geiranger 6. mai 2015 Borghild Moe fylkesleder Side: 5

6 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og fullmakter En oppdatert delegatliste legges fram når fylkesårsmøtet åpner. Borghild Moe Side: 6 Innkallingen og delegatenes fullmakter godkjennes.

7 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering Borghild Moe b) Godkjenning av sakliste Fylkesstyrets forslag til sakliste godkjennes. 1. Konstituering: Saksansvar: Borghild Moe a) Godkjenning av innkalling og fullmakter. b) Godkjenning av sakliste. 2. Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter 3. Godkjenning av dagsorden. Saksansvar: Dirigenter 4. Fastsetting av reglementer. Saksansvar: Dirigenter a) Møtereglement b) Valgreglement 5. Årsmeldinger. Saksansvar: Borghild Moe 6. Regnskap. Saksansvar: Anne Marie Bergset 7. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid. Saksansvar: Borghild Moe 8. Valg av alternativer innenfor vedtektene: Saksansvar: Gerd Botn Brattli a) Sammensetting av fylkesstyret, antall medlem mer og varamedlemmer b) Sammensetning av valgnemnda, antall medlemmer og varamedlemmer Side: 7

8 9. Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden. Saksansvar: Kjell Arthur Rødal 10. Valg og forslag til sentrale verv: a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda b) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda c) Hovedtillitsvalgt fylke (særmøte) - valg av Hovedtillitsvalgt fylke - nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg h) Forslag kandidater til sentrale verv. Saksansvar: Mette Spange 11. Vedtektsendringer: Saksansvar: Ole Bjørn Helberg 12. Saker fra lokallagene: Saksansvar: - Innledere fra lokallag og fylkesstyret 13. Saker fra fylkesstyret: a) Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærar i barnehage og skule Innleder: Gerd Botn Brattli b) Sak om voksenopplæring Innleder: Mette Spange c) Lærertetthet i barnehage og skole Innleder: Hilde Holmeide Aandahl og Anne Marie Bergset d) Profesjonsetisk råd Innleder: Sindre Sandbakk 14. Landsmøtesaker: - Vi utdanner Norge. 1. Lønns- og arbeidsvilkår Innleder: Borghild Moe 2. Organisasjon i utvikling Innleder: Anne Marie Bergset 15. Resolusjoner: Saksansvar: redaksjonskomiteen Resolusjonene legges fram på fylkesårsmøtet Side: 8

9 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe Fylkesstyret foreslår følgende dirigenter: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende refereter: Bernt Bigton (leder) Jorunn Sagevik Karin Fiskerstrand Eivor Sæther c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i tellekorpset: Ikke avklart Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden (vara) d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i redaksjonskomitèen. Gerd Botn Brattli Ikke avklart Ikke avklart Ikke avklart e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende protokollunderskrivere. Marianne Berge, lokallagsleder Ålesund Turid Stokke, lokallagsleder Sula Som dirigenter velges: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes Som referenter velges: Jorunn Sagevik (leder) Bernt Bigton Karin Fiskerstrand Eivor Sæther Som tellekorps velges: Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden Som medlemmer i redaksjonskomitéen velges: Gerd Botn Brattli (leder) Som protokollunderskrivere velges: Marianne Berge Turid Stokke Side: 9

10 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden ONSDAG 6. MAI Ankomst og innsjekk for delegater og gjester Lunsj Åpning av årsmøtet med kulturinnslag Årsmøte Kaffepause m/rundstykker og frukt SÆRMØTE FOR VALG AV HTV-F Guidet båttur på fjorden Middag TORSDAG 7. MAI Årsmøte Kaffepause gjærbakst/frukt Årsmøte Lunsj Årsmøte Kaffepause med m/rundstykker og frukt Årsmøte Aperitiff Festmiddag (pent antrekk) FREDAG 8. MAI Årsmøte med hilsningstale fra Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied Kaffepause med gjærbakst/frukt og utsjekking Årsmøte Lunsj Bussavgang Møte for det nyvalgte fylkesstyret Dirigentenes forslag til dagsorden godkjennes Side: 10

11 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer a) Møtereglement 1. Fylkesleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere får utvidet taletid. 4. Representanter som ønsker ordet, gir melding om dette ved å vise nummerskilt. Saksinnledere og medlemmer av fylkesstyret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum et halvt minutts taletid. I tillegg har taleren et halvt minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. 6. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. 7. Alle representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum et halvt minutts taletid. Når noen ønsker ordet til dagsorden, forretningsorden, saksopplysning eller replikk, viser vi til orientering i stemmeblokka. 8. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. 9. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og delegasjon. 10. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 11. Representantene har stemmeplikt. Representanter som er ute i oppdrag for årsmøtet, kalles normalt inn i salen for å delta i avstemninger. 12. Møtet avgjør voteringsmåten. 13. Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Representantene leverer sitt nummerskilt til ledere av tellekorps når de forlater møtesalen under forhandlingene. Møtereglementet vedtas. b) Valgreglement Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for en fireårsperiode fra 1.8. årsmøteåret til etter påfølgende ordinært årsmøte. Alle valg skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Årsmøtets flertall kan likevel vedta å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen, eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Oversikt over valg på årsmøtet (kronologisk rekkefølge) 1. dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 2. leder og nestleder 3. tillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøte) 4. valg av hovedtillitsvalgte som styremedlem 5. øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer 6. delegater og varadelegater til landsmøtet 7. valgnemnd fylke for perioden Side: 11

12 I tillegg foreslås kandidater til sentrale tillitsverv, jf i vedtektene og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. 1. Valg av leder (plenum) Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Valg av nestleder (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(e) og vara hovedtillitsvalgt(e) for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningforbundet. Særmøtet nominerer en HTV-F for fast plass i fylkesstyret. Selve valget til plassen i fylkesstyret skjer i plenum. I særmøtet må det også settes opp en prioritert varaliste for HTV-F (Se pkt 7). 4. Valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem (plenum) Se nominering punkt 3 5. Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 (det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene) og at den vedtektsfesta representasjonen fra ulike medlemsgrupper ivaretas når leder, nestleder og HTV regnes med. Dersom valgene av leder, nestleder og HTV har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering: Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og HTV) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder og HTV regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 (med forsøksparagrafen) samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og HTV er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Side: 12

13 Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. 6. Valg av varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) Det velges minst 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder så langt det passer. 7. Valg av vara HTV-F Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (Se pkt 3). 8. Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene samt sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Årsmøtet kan bestemme om varadelegatene skal velges én og én, i så fall følges samme valgprosedyre som for leder. Velges varadelegatene samlet, følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn. Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den øverst rangerte varadelegaten for denne medlemsgruppen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. 9. Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. 10. Forslag til sentrale verv (plenum) Det vises til egne retningslinjer for prosedyre foran landsmøtevalg. Valgreglementet vedtas. Side: 13

14 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid Saksansvarlig: Borghild Moe I henhold til vedtektenes skal fylkesårsmøtet behandle sak om retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode. I 2013 vedtok Sentralstyret satsingsområder for Utdanningsforbundet i landsmøteperioden Det ble pekt ut 6 hovedområder som skal være førende for hele organisasjonen på alle nivå. Til hvert av disse områdene har så fylkesstyret vedtatt særskilte prioriteringer for det enkelte år, som har blitt sendt til lokallaga i form av egne rundskriv. Høsten 2015 skal det være Landsmøte i Utdanningsforbundet. Prioriteringene for kommende periode vil naturligvis være avhengig av vedtaka der, samt de vedtak som et nytt Sentralstyre vil fatte. Dette innebærer at de retningslinjene som her legges fram for årsmøtet, dels er vedtatt for 2015, og dels er avhengige av vedtak på kommende (årsmøte) Landsmøte og i nytt Sentralstyre. Prioriterte innsatsområder for Disse er som nevnt de samme strategiske innsatsområdene vedtatt av Sentralstyret for perioden : Profesjonsetikk Profesjonsutvikling og kvalitet Styring, ledelse og medbestemmelse Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid Klima og miljø. Sentralstyret bestemte videre at for hele organisasjonen skal følgende saker ha topp prioritet i 2015: barnehagepolitisk offensiv, arbeidstid i barnehage og skole, samt kommunevalgkampen. Det vises for øvrig til rundskriv Viktige områder for fylkeslaget Barnehagepolitisk offensiv. Det overordna målet med offensiven er å få lovfesta en barnehagelærernorm på minst 50%. Vi vet ikke når forslag til en ny barnehagelov vil bli lagt fram, men offensiven vil prege arbeidet både i fylkesstyret og i lokallaga inntil normen er lovfesta. Arbeidstid i barnehage og skole. Arbeidstidsavtalen i barnehagen/ks går ut Det betyr at implementering, informasjon og skolering i en ny avtale vil prege arbeidet i fylkeslaget fra Også innen PBL-området blir arbeidstid en viktig del av tariffoppgjøra i perioden Arbeidstidsavtalen i skoleverket gjelder i perioden Det betyr at kommende periode vil bli prega av implementering av dagens avtale, samt reforhandling høsten 2017 med mulighet for at den kan bli en del av hovedtariffoppgjøret i Arbeidstidsavtalene er helt sentrale element når det gjelder profesjonens muligheter til å tilby barn og unge barnehager og skoler av høy kvalitet. Kamp for disse avtalene vil derfor bli en høyt prioritert oppgave framover. Valgkamper. Valgkamper er viktige arena for Utdanningsforbundet der vi kan profilere egen politikk og framstå som sentrale premissleverandører i utdanningsspørsmål som ekspertene i midten. Det er Stortingsvalg i 2017, og Kommunevalg i 2019 noe som vil prege arbeidet både i fylkesstyret og lokallaga, i form av medieutspill, direkte møter med politikere og valgdebatter. Tariffoppgjør. Det er hovedtariffoppgjør både i 2016 og i Hvilke tema som vil bli særlig aktuelle i disse oppgjøra, vet vi ikke nå. Men mye tyder på at pensjon kan bli svært sentralt framover. Videre vil det bli viktig å snu mindrelønnsutviklinga i skoleverket, og sørge for at kompetanse blir høyere verdsatt for alle våre medlemsgrupper. Fylkeslagets oppgave i tariffoppgjør er å bidra til en god konfliktberedskap, herunder å informere og mobilisere rundt aktuelle tariffspørsmål. En viktig oppgave for fylkesstyret er også å veilede og bistå lokallaga i lokale forhandlinger. Side: 14

15 Profesjonsetikk. Arbeidet med profesjonsetikk må være et kontinuerlig innsatsområde på alle nivå for en profesjonsorganisasjon som Utdanningsforbundet. Spørsmålet om det skal etableres et profesjonsetisk råd vil bli tatt opp på Landsmøtet i Fortsatt arbeid med den profesjonsetiske plattformen og eventuell implementering av et profesjonsetisk råd vil derfor bli et prioritert område for fylkesstyret i perioden. Kommunereformen. Arbeidet med kommunesammenslåinger vil bli svært sentralt for hele organisasjonen i perioden. Det er viktig at rettene til medbestemmelse i prosesser rundt arbeidet sikres i henhold til Hovedavtalen. Viktige prinsipper for Utdanningsforbundet å ivareta i dette arbeidet, er likeverdige opplæringstilbud, hindre økt privatisering, og arbeide for bedre barnehage og skolefaglig kompetanse i kommunene. Videre vil nye kommunegrenser også få konsekvenser for Utdanningsforbundet sin interne organisering. Fylkesstyret vil følge opp dette arbeidet, og bistå tillitsvalgte i lokallaga. Organisasjonsutvikling. Evalueringa av streiken på KS-området i 2014 ga tydelig uttrykk for at det er en «strekk i laget». Den viste at forbundet må forbedre og styrke kommunikasjonen mellom nivåene, øke medlemsnærheten og sørge for bedre forankring av politikken vår blant medlemmene. Hvordan dette konkret skal skje, vil blant annet bli tema på Landsmøtet høsten 2015, og et sentralt arbeid for fylkesstyret å følge opp i kommende periode. Intensivere arbeidet i fylkeslaget med å gøre Utdanningsforbundet til en attraktiv organisasjon for ledere. Å sørge for at Utdanningsforbundet er synlig i media, må fortsatt være en viktig oppgave for fylkesstyret. Gjennom medieutspill kan vi komme med innspill i sentrale utdanningspolitiske saker, og slik nå fram til politikere og opinionen. Skolering av tillitsvalgte Utdanningsforbundet gjennomfører hvert år en omfattende skolering av tillitsvalgte i lokallaga og på arbeidsplassnivå. Fylkesstyret må fortsatt sørge for at tillitsvalgte i alle medlemsgrupper får en god skolering som gjør at de kan ivareta verva sine, og får mulighet til reell medbestemmelse i henhold til Hovedavtalene. I tillegg bør vi fortsette som medarrangører i konferanser der vi får profilert Utdanningsforbundet og satt viktige tema på dagsorden. Arbeidsmiljø. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal vil fortsette satsinga arbeidsmiljøspørsmål i kommende periode. I tillegg vil arbeidet også i kommende periode bli prega av mange store og små saker som det ikke er mulig å forutse nå. Disse kommer ofte i form av henvendelser fra tillitsvalgte og enkeltmedlemmer, og noen ganger i form av omfattende personalsaker. Fylkesstyret mener at det er vesentlig at Utdanningsforbundets prioriteringer gjenfinnes i de valg som gjøres av alle ledd i organisasjonen, både lokalt, på fylkesnivå og sentralt. For fylkesstyret vil det fortsatt være viktig å trekke ledermøtene inn i debatter om veivalg og strategier, slik at lokallaga i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og fylkesleddet fremdeles kan trekke i samme retning og sette kreftene inn mot de samme utfordringene til samme tid. Retningslinjene for arbeidet i årsmøteperioden vedtas. Side: 15

16 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene. Saksansvar: Gerd Botn Brattli Bakgrunn for saka : Vedtektene for Utdanningsforbundet. Retningslinjer for årsmøte i fylkeslag samansetjing, val og valreglement a) Samansetjing av fylkesstyret, tal på medlemer og varamedlemer Saksutgreiing: Fylkesstyret handsama denne saka på februarmøtet Vedtektene seier at vi kan ha eit fylkesstyre på maksimum 13 medlemmar 15.1 seier følgjande om kjønnskvoteringa: Det skal takast sikte på ein kvinnedel på minst 50 % i alle valde organisasjonsledd. og 15.2 seier følgjande om samansetjinga: Medlemsgruppene barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring / fagskule skal vere representerte i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskule og universitet og fagleg og administrativt støttesystem skal til vanleg vere representerte i fylkesstyret. Det skal vere minst ein leiarrepresentant i fylkesstyret. Fylkesstyret har evaluert arbeidet i inneverande periode og vurdert at talet medlemar er tilfredsstillande. I starten av perioden hadde fylkesstyret 12 medlemer sidan det lukkast å få ein representant frå medlemsgruppe UH. Frå august 2013 vart talet på medlemar redusert til 11 då representanten frå UH flytta til anna fylke. Talet på varamedlemer har inneverande periode vore 10. Fylkesårsmøtet 2012 vedtok at ein auka talet på vara sidan ein i førre periode nytta heile varalista. Det har i denne peiroden ikkje vore trong om å nytte varamedlemer verken som fast møtande eller til opprykk til faste medlemer. Likevel ser fylkesstyret det nyttig at årsmøtet går inn for at ein har ei varaliste på 9 evt. 10 medlemer. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 11 medlemmar i årsmøteperioden Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på fylkesstyremedlemmar til 12. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på varamedlemer til 10. b) Samansetjing av valnemnda, talet på medlemer og varamedlemer. Saksutgreiing: Årsmøtet vel ein valkomité som har like mange medlemer som fylkesstyret, med frådrag av leiar og nestleiar, og er sett saman i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar jf Kvoteringa omfattar også leiar og nestleiar av valkomiteen. Sidan valnemnda ikkje er noko vedtaksført organ, er det ikkje nødvendig å ta omsyn til 15.2, som er sitert i sak 8a). Fylkesstyret går likevel inn for at representasjonen skal vere lik den i fylkesstyret. Fylkesstyret har ei valnemnd med 9 (10) medlemmar. Valnemnda har 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Side: 16

17 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden Saksansvar: Kjell Arthur Rødal Fylkesstyrets rammebudsjett blir lagt fram for delegatene ved ankomst til årsmøtet. Fylkesstyrets rammebudsjett for fireårsperioden vedtas. Side: 17

18 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv Valgnemnda Mette Spange Bjarnhild R Ulriksborg a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som fylkesleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Borghild Moe a) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som nestleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Anne Marie Bergset c) Hovedtillitsvalgt fylke valg av Hovedtillitsvalgt fylke nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgnemnda har fremmet forslag på hovedtillitsvalgte for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen. Følgende valg og nominasjoner foretas i særmøte: Særmøtet velger HTV-F1, HTV-F2, HTV-F3 og HTV-F4. Særmøtet nominerer en av disse for fast plass i fylkesstyret. Særmøtet setter også opp en prioritert varaliste (se pkt 7 i valgreglementet). Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (se pkt 3 i valgreglementet) Valgnemndas innstilling: HTV1 fylket: Ole Bjørn Helberg HTV2 : Gerd Botn Brattli HTV3 : Frank-Inge Riise HTV4 : Wenche Hatlebakk Eidhamar d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda Innstilling fra særmøtet til valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Innstilling fra særmøtet til valg av vara for hovedtillitsvalgt på fylkesnivå, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Side: 18

19 e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret framgår av innstilling til vedtak: Som styremedlemmer velges: Hilde Holmeide Aandahl (B) Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg (B) Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Mette Spange (G) Julie Gunstensen (G) Håvard Moe (G) Gerd Botn Brattli (V) Ole Bjørn Helberg (V) Tore Fosseide (V)/leder Som varamedlemmer velges: 1. vara: Ina Margrethe Enoksen (G) 2. vara: Heidi Mordal Ilestad (B) 3. vara: Jofrid Klæboe (V), fagskule 4. vara: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) 5. vara: Anne Grethe Selliseth (G)/leder 6. vara: Gunn Tove Aksnes (B) 7. vara: Ingunn Havnen (V)/leder 8. vara: Toril Hansegård (G) 9. vara: Merete Melbø Bergsvik (G) f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet framgår av innstilling til vedtak: Som delegater velges: Fylkesleder Borghild Moe (V) Fylkesnestleder Anne Marie Bergset (G) Fylkesstyremedlem Hilde H. Aandahl (B) Fylkesstyremedlem Bjarnhild R. Ulriksborg (B) Fylkesstyremedlem Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Fylkesstyremedlem Mette Spange (G) Fylkesstyremedlem Julie Gunstensen (G) Fylkesstyremedlem Håvard Moe (G) Fylkesstyremedlem Gerd B. Brattli (V) Fylkesstyremedlem Tore Fosseide (V)/leder Som varadelegater velges: 1. Fylkesstyremedlem: Ole Bjørn Helberg (V) vara fst: Ina Margrethe Enoksen (G) vara fst: Heidi Mordal Ilestad (B) vara fst: Jofrid Klæboe (V) vara fst: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) vara fst: Anne Grethe Selliseth (G) vara fst: Gunn Tove Aksnes (B) 8. lokallagsleder: Marianne Berge (G) 9. lokallagsleder: Frantz Terje Gregersen (G) 10. lokallagsleder: Cecilie Sandvik (G)/leder Side: 19

20 g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg I henhold til vedtektene 50 skal fylkesårsmøtet velge valgnemnd. 50 VALGKOMITE: 50.1 Årsmøtet velger valgkomite som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder, og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler. Jf 15. Valgkomiteen konstituerer seg og velger et arbeidsutvalg Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomite. Fylkesstyret vil i perioden være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Valgnemda skal da være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Vara er i prioritert rekkefølge. Forslag til valgnemnd fylke for perioden Kjell Arthur Rødal (G) Rigmor Tretnes Knutsson(B) Marianne Berge(G) Odd Helge Tonheim(UH) May-Sissel Richardsen Osvik (V) Lise Brandstad Øksenvåg (B) Cecilie Sandvik (G) Øystein Risan (V) Sølvi Dimmen (FAS) Eli Smisetfoss (G) Forslag til valgnemnd for perioden velges som skissert. Varalista for valgnemnd i prioritert rekkefølge: 1. Tora Vaag (G) 2. Svein Olav Farstad(G) 3. Ole Erik Bøe (G) 4. Anja Rørset (B) 5. Hilde Osdal (UH) 6. Henrik Stensønes (V) 7. Synnøve Karin Hagen (B) 8. Unni Stenersen Brandeggen (FAS) 9. Stig Grimstad (G) 10. Lillian Harstad (V) Forslag til vara for valgnemnda perioden velges som skissert Side: 20

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer