FYLKESÅRSMØTE Hotel Union Geiranger mai Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1"

Transkript

1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger mai 2015 Side: 1

2 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

3 Innholdsfortegnelse Velkomen til årsmøtet 2015, side 5 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering, side 6 a) Godkjenning av innkalling og fullmakter, side 6 b) Godkjenning av sakliste, side 7 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige, side 9 a) Dirigenter, side 9 b) Referenter, side 9 c) Tellekorps, side 9 d) Redaksjonsnemnd, side 9 e) Protokollunderskrivere, side 9 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden, side 10 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer, side 11 a) Møtereglement, side 11 b) Valgreglement, side 11 Årsmøtesak 05/2015: Årsmeldinger, side 4 Evaluering av prioriterte satsingsområder, side 17 Vedlegg 1: Årsmelding fra hovedtillitsvalgte (HTV-F), side 19 Vedlegg 2: Årsmelding fra Kursutvalget / Organisasjonsutvalget, side 20 Vedlegg 3: Årsmelding fra Utdanningspolitisk utvalg (UPU), side 22 Vedlegg 4: Årsmelding fra Utvalg for arbeidsmiljø(ufa), side 24 Vedlegg 5: Årsmelding frå leiarrådet, side 25 Vedlegg 6: Årsmelding frå personalnemnda, side 26 Vedlegg 7: Årsmelding fylkeskontor, fylkesstyret og ansatte, side 12 Eget hefte Årsmelding og regnskap Årsmøtesak 06/2015: Regnskap, side 29 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid, side 14 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene, side 16 Side: 3

4 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden, side 17 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv, side 18 Årsmøtesak 11/2015: Vedtektsendringer, side 22 Årsmøtesak 12/2015: Saker fra lokallagene, side 26 a. Sentrale seniortiltak for barnehagelærarar, side 26 b. Deltakelse på kurs og møter arrangert av fylkeslaget, side 27 c. Kva skjer med organisasjonen etter kommunereforma?, side 29 d. Rekruttering av lærarutdannarar, side 31 e. KS som forhandlingsmotpart til lærarane i skulen, side 33 Årsmøtesak 13/2015: Saker fra fylkesstyret 35 a. Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærarar i barnehage og skule, side 35 b. Kvalitet i voksenopplæringa, side 37 c. Lærertetthet i barnehage og skole, side 39 d. Profesjonsetisk råd, side 41 Årsmøtesak 14/2015: Landsmøtesaker - Vi utdanner Norge, side 43 Årsmøtesak 15/2015: Resolusjoner Side: 4

5 Velkommen til fylkesårsmøtet 2015 Dette er det 5.ordinære årsmøtet i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, og fjerde gangen vi møtes til fylkesårsmøte i vakre Geiranger. Siden forrige fylkesårsmøte mai 2012, har Utdanningsforbundet vært gjennom mange og viktige hendelser, som har vist i praksis hva slagordet «sterkere sammen» fra da Utdanningsforbundet ble stifta i 2001, virkelig innebærer. Som landets nest største fagforening med godt over medlemmer er det Utdanningsforbundet som representerer lærerprofesjonen i hele utdanningssystemet fra barnehage til høyskole/universitet. Gjennom å framstå som en tydelig og sterk profesjonsorganisasjon, er Utdanningsforbundet med og tar ansvar for barnehagebarns, elevers og studenters rett til god utdanning. Fylkesårsmøtet er fylkeslaget sitt øverste styrende organ. Her skal delegatene i tillegg til å behandle vanlig årsmøtesaker som meldinger, regnskap og budsjett, også fatte vedtak i en rekke faglige og politiske saker. Jeg ønsker alle vel møtt til fylkesårsmøtet 2015 et årsmøte som forhåpentligvis vil skape engasjement og debatt, og som vil peke ut retninga for det videre arbeidet til beste for medlemmene i den kommende 4-årsperioden. Geiranger 6. mai 2015 Borghild Moe fylkesleder Side: 5

6 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og fullmakter En oppdatert delegatliste legges fram når fylkesårsmøtet åpner. Borghild Moe Side: 6 Innkallingen og delegatenes fullmakter godkjennes.

7 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering Borghild Moe b) Godkjenning av sakliste Fylkesstyrets forslag til sakliste godkjennes. 1. Konstituering: Saksansvar: Borghild Moe a) Godkjenning av innkalling og fullmakter. b) Godkjenning av sakliste. 2. Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter 3. Godkjenning av dagsorden. Saksansvar: Dirigenter 4. Fastsetting av reglementer. Saksansvar: Dirigenter a) Møtereglement b) Valgreglement 5. Årsmeldinger. Saksansvar: Borghild Moe 6. Regnskap. Saksansvar: Anne Marie Bergset 7. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid. Saksansvar: Borghild Moe 8. Valg av alternativer innenfor vedtektene: Saksansvar: Gerd Botn Brattli a) Sammensetting av fylkesstyret, antall medlem mer og varamedlemmer b) Sammensetning av valgnemnda, antall medlemmer og varamedlemmer Side: 7

8 9. Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden. Saksansvar: Kjell Arthur Rødal 10. Valg og forslag til sentrale verv: a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda b) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda c) Hovedtillitsvalgt fylke (særmøte) - valg av Hovedtillitsvalgt fylke - nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg h) Forslag kandidater til sentrale verv. Saksansvar: Mette Spange 11. Vedtektsendringer: Saksansvar: Ole Bjørn Helberg 12. Saker fra lokallagene: Saksansvar: - Innledere fra lokallag og fylkesstyret 13. Saker fra fylkesstyret: a) Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærar i barnehage og skule Innleder: Gerd Botn Brattli b) Sak om voksenopplæring Innleder: Mette Spange c) Lærertetthet i barnehage og skole Innleder: Hilde Holmeide Aandahl og Anne Marie Bergset d) Profesjonsetisk råd Innleder: Sindre Sandbakk 14. Landsmøtesaker: - Vi utdanner Norge. 1. Lønns- og arbeidsvilkår Innleder: Borghild Moe 2. Organisasjon i utvikling Innleder: Anne Marie Bergset 15. Resolusjoner: Saksansvar: redaksjonskomiteen Resolusjonene legges fram på fylkesårsmøtet Side: 8

9 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe Fylkesstyret foreslår følgende dirigenter: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende refereter: Bernt Bigton (leder) Jorunn Sagevik Karin Fiskerstrand Eivor Sæther c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i tellekorpset: Ikke avklart Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden (vara) d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i redaksjonskomitèen. Gerd Botn Brattli Ikke avklart Ikke avklart Ikke avklart e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende protokollunderskrivere. Marianne Berge, lokallagsleder Ålesund Turid Stokke, lokallagsleder Sula Som dirigenter velges: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes Som referenter velges: Jorunn Sagevik (leder) Bernt Bigton Karin Fiskerstrand Eivor Sæther Som tellekorps velges: Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden Som medlemmer i redaksjonskomitéen velges: Gerd Botn Brattli (leder) Som protokollunderskrivere velges: Marianne Berge Turid Stokke Side: 9

10 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden ONSDAG 6. MAI Ankomst og innsjekk for delegater og gjester Lunsj Åpning av årsmøtet med kulturinnslag Årsmøte Kaffepause m/rundstykker og frukt SÆRMØTE FOR VALG AV HTV-F Guidet båttur på fjorden Middag TORSDAG 7. MAI Årsmøte Kaffepause gjærbakst/frukt Årsmøte Lunsj Årsmøte Kaffepause med m/rundstykker og frukt Årsmøte Aperitiff Festmiddag (pent antrekk) FREDAG 8. MAI Årsmøte med hilsningstale fra Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied Kaffepause med gjærbakst/frukt og utsjekking Årsmøte Lunsj Bussavgang Møte for det nyvalgte fylkesstyret Dirigentenes forslag til dagsorden godkjennes Side: 10

11 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer a) Møtereglement 1. Fylkesleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere får utvidet taletid. 4. Representanter som ønsker ordet, gir melding om dette ved å vise nummerskilt. Saksinnledere og medlemmer av fylkesstyret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum et halvt minutts taletid. I tillegg har taleren et halvt minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. 6. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. 7. Alle representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum et halvt minutts taletid. Når noen ønsker ordet til dagsorden, forretningsorden, saksopplysning eller replikk, viser vi til orientering i stemmeblokka. 8. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. 9. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og delegasjon. 10. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 11. Representantene har stemmeplikt. Representanter som er ute i oppdrag for årsmøtet, kalles normalt inn i salen for å delta i avstemninger. 12. Møtet avgjør voteringsmåten. 13. Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Representantene leverer sitt nummerskilt til ledere av tellekorps når de forlater møtesalen under forhandlingene. Møtereglementet vedtas. b) Valgreglement Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for en fireårsperiode fra 1.8. årsmøteåret til etter påfølgende ordinært årsmøte. Alle valg skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Årsmøtets flertall kan likevel vedta å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen, eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Oversikt over valg på årsmøtet (kronologisk rekkefølge) 1. dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 2. leder og nestleder 3. tillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøte) 4. valg av hovedtillitsvalgte som styremedlem 5. øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer 6. delegater og varadelegater til landsmøtet 7. valgnemnd fylke for perioden Side: 11

12 I tillegg foreslås kandidater til sentrale tillitsverv, jf i vedtektene og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. 1. Valg av leder (plenum) Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Valg av nestleder (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(e) og vara hovedtillitsvalgt(e) for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningforbundet. Særmøtet nominerer en HTV-F for fast plass i fylkesstyret. Selve valget til plassen i fylkesstyret skjer i plenum. I særmøtet må det også settes opp en prioritert varaliste for HTV-F (Se pkt 7). 4. Valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem (plenum) Se nominering punkt 3 5. Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 (det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene) og at den vedtektsfesta representasjonen fra ulike medlemsgrupper ivaretas når leder, nestleder og HTV regnes med. Dersom valgene av leder, nestleder og HTV har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering: Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og HTV) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder og HTV regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 (med forsøksparagrafen) samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og HTV er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Side: 12

13 Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. 6. Valg av varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) Det velges minst 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder så langt det passer. 7. Valg av vara HTV-F Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (Se pkt 3). 8. Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene samt sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Årsmøtet kan bestemme om varadelegatene skal velges én og én, i så fall følges samme valgprosedyre som for leder. Velges varadelegatene samlet, følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn. Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den øverst rangerte varadelegaten for denne medlemsgruppen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. 9. Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. 10. Forslag til sentrale verv (plenum) Det vises til egne retningslinjer for prosedyre foran landsmøtevalg. Valgreglementet vedtas. Side: 13

14 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid Saksansvarlig: Borghild Moe I henhold til vedtektenes skal fylkesårsmøtet behandle sak om retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode. I 2013 vedtok Sentralstyret satsingsområder for Utdanningsforbundet i landsmøteperioden Det ble pekt ut 6 hovedområder som skal være førende for hele organisasjonen på alle nivå. Til hvert av disse områdene har så fylkesstyret vedtatt særskilte prioriteringer for det enkelte år, som har blitt sendt til lokallaga i form av egne rundskriv. Høsten 2015 skal det være Landsmøte i Utdanningsforbundet. Prioriteringene for kommende periode vil naturligvis være avhengig av vedtaka der, samt de vedtak som et nytt Sentralstyre vil fatte. Dette innebærer at de retningslinjene som her legges fram for årsmøtet, dels er vedtatt for 2015, og dels er avhengige av vedtak på kommende (årsmøte) Landsmøte og i nytt Sentralstyre. Prioriterte innsatsområder for Disse er som nevnt de samme strategiske innsatsområdene vedtatt av Sentralstyret for perioden : Profesjonsetikk Profesjonsutvikling og kvalitet Styring, ledelse og medbestemmelse Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid Klima og miljø. Sentralstyret bestemte videre at for hele organisasjonen skal følgende saker ha topp prioritet i 2015: barnehagepolitisk offensiv, arbeidstid i barnehage og skole, samt kommunevalgkampen. Det vises for øvrig til rundskriv Viktige områder for fylkeslaget Barnehagepolitisk offensiv. Det overordna målet med offensiven er å få lovfesta en barnehagelærernorm på minst 50%. Vi vet ikke når forslag til en ny barnehagelov vil bli lagt fram, men offensiven vil prege arbeidet både i fylkesstyret og i lokallaga inntil normen er lovfesta. Arbeidstid i barnehage og skole. Arbeidstidsavtalen i barnehagen/ks går ut Det betyr at implementering, informasjon og skolering i en ny avtale vil prege arbeidet i fylkeslaget fra Også innen PBL-området blir arbeidstid en viktig del av tariffoppgjøra i perioden Arbeidstidsavtalen i skoleverket gjelder i perioden Det betyr at kommende periode vil bli prega av implementering av dagens avtale, samt reforhandling høsten 2017 med mulighet for at den kan bli en del av hovedtariffoppgjøret i Arbeidstidsavtalene er helt sentrale element når det gjelder profesjonens muligheter til å tilby barn og unge barnehager og skoler av høy kvalitet. Kamp for disse avtalene vil derfor bli en høyt prioritert oppgave framover. Valgkamper. Valgkamper er viktige arena for Utdanningsforbundet der vi kan profilere egen politikk og framstå som sentrale premissleverandører i utdanningsspørsmål som ekspertene i midten. Det er Stortingsvalg i 2017, og Kommunevalg i 2019 noe som vil prege arbeidet både i fylkesstyret og lokallaga, i form av medieutspill, direkte møter med politikere og valgdebatter. Tariffoppgjør. Det er hovedtariffoppgjør både i 2016 og i Hvilke tema som vil bli særlig aktuelle i disse oppgjøra, vet vi ikke nå. Men mye tyder på at pensjon kan bli svært sentralt framover. Videre vil det bli viktig å snu mindrelønnsutviklinga i skoleverket, og sørge for at kompetanse blir høyere verdsatt for alle våre medlemsgrupper. Fylkeslagets oppgave i tariffoppgjør er å bidra til en god konfliktberedskap, herunder å informere og mobilisere rundt aktuelle tariffspørsmål. En viktig oppgave for fylkesstyret er også å veilede og bistå lokallaga i lokale forhandlinger. Side: 14

15 Profesjonsetikk. Arbeidet med profesjonsetikk må være et kontinuerlig innsatsområde på alle nivå for en profesjonsorganisasjon som Utdanningsforbundet. Spørsmålet om det skal etableres et profesjonsetisk råd vil bli tatt opp på Landsmøtet i Fortsatt arbeid med den profesjonsetiske plattformen og eventuell implementering av et profesjonsetisk råd vil derfor bli et prioritert område for fylkesstyret i perioden. Kommunereformen. Arbeidet med kommunesammenslåinger vil bli svært sentralt for hele organisasjonen i perioden. Det er viktig at rettene til medbestemmelse i prosesser rundt arbeidet sikres i henhold til Hovedavtalen. Viktige prinsipper for Utdanningsforbundet å ivareta i dette arbeidet, er likeverdige opplæringstilbud, hindre økt privatisering, og arbeide for bedre barnehage og skolefaglig kompetanse i kommunene. Videre vil nye kommunegrenser også få konsekvenser for Utdanningsforbundet sin interne organisering. Fylkesstyret vil følge opp dette arbeidet, og bistå tillitsvalgte i lokallaga. Organisasjonsutvikling. Evalueringa av streiken på KS-området i 2014 ga tydelig uttrykk for at det er en «strekk i laget». Den viste at forbundet må forbedre og styrke kommunikasjonen mellom nivåene, øke medlemsnærheten og sørge for bedre forankring av politikken vår blant medlemmene. Hvordan dette konkret skal skje, vil blant annet bli tema på Landsmøtet høsten 2015, og et sentralt arbeid for fylkesstyret å følge opp i kommende periode. Intensivere arbeidet i fylkeslaget med å gøre Utdanningsforbundet til en attraktiv organisasjon for ledere. Å sørge for at Utdanningsforbundet er synlig i media, må fortsatt være en viktig oppgave for fylkesstyret. Gjennom medieutspill kan vi komme med innspill i sentrale utdanningspolitiske saker, og slik nå fram til politikere og opinionen. Skolering av tillitsvalgte Utdanningsforbundet gjennomfører hvert år en omfattende skolering av tillitsvalgte i lokallaga og på arbeidsplassnivå. Fylkesstyret må fortsatt sørge for at tillitsvalgte i alle medlemsgrupper får en god skolering som gjør at de kan ivareta verva sine, og får mulighet til reell medbestemmelse i henhold til Hovedavtalene. I tillegg bør vi fortsette som medarrangører i konferanser der vi får profilert Utdanningsforbundet og satt viktige tema på dagsorden. Arbeidsmiljø. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal vil fortsette satsinga arbeidsmiljøspørsmål i kommende periode. I tillegg vil arbeidet også i kommende periode bli prega av mange store og små saker som det ikke er mulig å forutse nå. Disse kommer ofte i form av henvendelser fra tillitsvalgte og enkeltmedlemmer, og noen ganger i form av omfattende personalsaker. Fylkesstyret mener at det er vesentlig at Utdanningsforbundets prioriteringer gjenfinnes i de valg som gjøres av alle ledd i organisasjonen, både lokalt, på fylkesnivå og sentralt. For fylkesstyret vil det fortsatt være viktig å trekke ledermøtene inn i debatter om veivalg og strategier, slik at lokallaga i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og fylkesleddet fremdeles kan trekke i samme retning og sette kreftene inn mot de samme utfordringene til samme tid. Retningslinjene for arbeidet i årsmøteperioden vedtas. Side: 15

16 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene. Saksansvar: Gerd Botn Brattli Bakgrunn for saka : Vedtektene for Utdanningsforbundet. Retningslinjer for årsmøte i fylkeslag samansetjing, val og valreglement a) Samansetjing av fylkesstyret, tal på medlemer og varamedlemer Saksutgreiing: Fylkesstyret handsama denne saka på februarmøtet Vedtektene seier at vi kan ha eit fylkesstyre på maksimum 13 medlemmar 15.1 seier følgjande om kjønnskvoteringa: Det skal takast sikte på ein kvinnedel på minst 50 % i alle valde organisasjonsledd. og 15.2 seier følgjande om samansetjinga: Medlemsgruppene barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring / fagskule skal vere representerte i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskule og universitet og fagleg og administrativt støttesystem skal til vanleg vere representerte i fylkesstyret. Det skal vere minst ein leiarrepresentant i fylkesstyret. Fylkesstyret har evaluert arbeidet i inneverande periode og vurdert at talet medlemar er tilfredsstillande. I starten av perioden hadde fylkesstyret 12 medlemer sidan det lukkast å få ein representant frå medlemsgruppe UH. Frå august 2013 vart talet på medlemar redusert til 11 då representanten frå UH flytta til anna fylke. Talet på varamedlemer har inneverande periode vore 10. Fylkesårsmøtet 2012 vedtok at ein auka talet på vara sidan ein i førre periode nytta heile varalista. Det har i denne peiroden ikkje vore trong om å nytte varamedlemer verken som fast møtande eller til opprykk til faste medlemer. Likevel ser fylkesstyret det nyttig at årsmøtet går inn for at ein har ei varaliste på 9 evt. 10 medlemer. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 11 medlemmar i årsmøteperioden Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på fylkesstyremedlemmar til 12. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på varamedlemer til 10. b) Samansetjing av valnemnda, talet på medlemer og varamedlemer. Saksutgreiing: Årsmøtet vel ein valkomité som har like mange medlemer som fylkesstyret, med frådrag av leiar og nestleiar, og er sett saman i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar jf Kvoteringa omfattar også leiar og nestleiar av valkomiteen. Sidan valnemnda ikkje er noko vedtaksført organ, er det ikkje nødvendig å ta omsyn til 15.2, som er sitert i sak 8a). Fylkesstyret går likevel inn for at representasjonen skal vere lik den i fylkesstyret. Fylkesstyret har ei valnemnd med 9 (10) medlemmar. Valnemnda har 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Side: 16

17 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden Saksansvar: Kjell Arthur Rødal Fylkesstyrets rammebudsjett blir lagt fram for delegatene ved ankomst til årsmøtet. Fylkesstyrets rammebudsjett for fireårsperioden vedtas. Side: 17

18 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv Valgnemnda Mette Spange Bjarnhild R Ulriksborg a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som fylkesleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Borghild Moe a) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som nestleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Anne Marie Bergset c) Hovedtillitsvalgt fylke valg av Hovedtillitsvalgt fylke nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgnemnda har fremmet forslag på hovedtillitsvalgte for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen. Følgende valg og nominasjoner foretas i særmøte: Særmøtet velger HTV-F1, HTV-F2, HTV-F3 og HTV-F4. Særmøtet nominerer en av disse for fast plass i fylkesstyret. Særmøtet setter også opp en prioritert varaliste (se pkt 7 i valgreglementet). Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (se pkt 3 i valgreglementet) Valgnemndas innstilling: HTV1 fylket: Ole Bjørn Helberg HTV2 : Gerd Botn Brattli HTV3 : Frank-Inge Riise HTV4 : Wenche Hatlebakk Eidhamar d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda Innstilling fra særmøtet til valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Innstilling fra særmøtet til valg av vara for hovedtillitsvalgt på fylkesnivå, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Side: 18

19 e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret framgår av innstilling til vedtak: Som styremedlemmer velges: Hilde Holmeide Aandahl (B) Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg (B) Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Mette Spange (G) Julie Gunstensen (G) Håvard Moe (G) Gerd Botn Brattli (V) Ole Bjørn Helberg (V) Tore Fosseide (V)/leder Som varamedlemmer velges: 1. vara: Ina Margrethe Enoksen (G) 2. vara: Heidi Mordal Ilestad (B) 3. vara: Jofrid Klæboe (V), fagskule 4. vara: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) 5. vara: Anne Grethe Selliseth (G)/leder 6. vara: Gunn Tove Aksnes (B) 7. vara: Ingunn Havnen (V)/leder 8. vara: Toril Hansegård (G) 9. vara: Merete Melbø Bergsvik (G) f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet framgår av innstilling til vedtak: Som delegater velges: Fylkesleder Borghild Moe (V) Fylkesnestleder Anne Marie Bergset (G) Fylkesstyremedlem Hilde H. Aandahl (B) Fylkesstyremedlem Bjarnhild R. Ulriksborg (B) Fylkesstyremedlem Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Fylkesstyremedlem Mette Spange (G) Fylkesstyremedlem Julie Gunstensen (G) Fylkesstyremedlem Håvard Moe (G) Fylkesstyremedlem Gerd B. Brattli (V) Fylkesstyremedlem Tore Fosseide (V)/leder Som varadelegater velges: 1. Fylkesstyremedlem: Ole Bjørn Helberg (V) vara fst: Ina Margrethe Enoksen (G) vara fst: Heidi Mordal Ilestad (B) vara fst: Jofrid Klæboe (V) vara fst: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) vara fst: Anne Grethe Selliseth (G) vara fst: Gunn Tove Aksnes (B) 8. lokallagsleder: Marianne Berge (G) 9. lokallagsleder: Frantz Terje Gregersen (G) 10. lokallagsleder: Cecilie Sandvik (G)/leder Side: 19

20 g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg I henhold til vedtektene 50 skal fylkesårsmøtet velge valgnemnd. 50 VALGKOMITE: 50.1 Årsmøtet velger valgkomite som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder, og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler. Jf 15. Valgkomiteen konstituerer seg og velger et arbeidsutvalg Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomite. Fylkesstyret vil i perioden være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Valgnemda skal da være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Vara er i prioritert rekkefølge. Forslag til valgnemnd fylke for perioden Kjell Arthur Rødal (G) Rigmor Tretnes Knutsson(B) Marianne Berge(G) Odd Helge Tonheim(UH) May-Sissel Richardsen Osvik (V) Lise Brandstad Øksenvåg (B) Cecilie Sandvik (G) Øystein Risan (V) Sølvi Dimmen (FAS) Eli Smisetfoss (G) Forslag til valgnemnd for perioden velges som skissert. Varalista for valgnemnd i prioritert rekkefølge: 1. Tora Vaag (G) 2. Svein Olav Farstad(G) 3. Ole Erik Bøe (G) 4. Anja Rørset (B) 5. Hilde Osdal (UH) 6. Henrik Stensønes (V) 7. Synnøve Karin Hagen (B) 8. Unni Stenersen Brandeggen (FAS) 9. Stig Grimstad (G) 10. Lillian Harstad (V) Forslag til vara for valgnemnda perioden velges som skissert Side: 20

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Her er alle kandidatane som har fått melding om per 27.03.15, oppdatert

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Fylkesårsmøte 2012. Geiranger 9. - 11. mai. Utdanningsforbundet. Møre og Romsdal. Versjon 23. april 2012

Fylkesårsmøte 2012. Geiranger 9. - 11. mai. Utdanningsforbundet. Møre og Romsdal. Versjon 23. april 2012 Fylkesårsmøte 2012 Geiranger 9. - 11. mai Versjon 23. april 2012 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Side 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ organisasjonssekretær Utdanningsforbundet

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Sist endret av Landsmøtet 2015 1 NAVN OG FORMÅL Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer