FYLKESÅRSMØTE Hotel Union Geiranger mai Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1"

Transkript

1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger mai 2015 Side: 1

2 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

3 Innholdsfortegnelse Velkomen til årsmøtet 2015, side 5 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering, side 6 a) Godkjenning av innkalling og fullmakter, side 6 b) Godkjenning av sakliste, side 7 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige, side 9 a) Dirigenter, side 9 b) Referenter, side 9 c) Tellekorps, side 9 d) Redaksjonsnemnd, side 9 e) Protokollunderskrivere, side 9 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden, side 10 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer, side 11 a) Møtereglement, side 11 b) Valgreglement, side 11 Årsmøtesak 05/2015: Årsmeldinger, side 4 Evaluering av prioriterte satsingsområder, side 17 Vedlegg 1: Årsmelding fra hovedtillitsvalgte (HTV-F), side 19 Vedlegg 2: Årsmelding fra Kursutvalget / Organisasjonsutvalget, side 20 Vedlegg 3: Årsmelding fra Utdanningspolitisk utvalg (UPU), side 22 Vedlegg 4: Årsmelding fra Utvalg for arbeidsmiljø(ufa), side 24 Vedlegg 5: Årsmelding frå leiarrådet, side 25 Vedlegg 6: Årsmelding frå personalnemnda, side 26 Vedlegg 7: Årsmelding fylkeskontor, fylkesstyret og ansatte, side 12 Eget hefte Årsmelding og regnskap Årsmøtesak 06/2015: Regnskap, side 29 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid, side 14 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene, side 16 Side: 3

4 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden, side 17 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv, side 18 Årsmøtesak 11/2015: Vedtektsendringer, side 22 Årsmøtesak 12/2015: Saker fra lokallagene, side 26 a. Sentrale seniortiltak for barnehagelærarar, side 26 b. Deltakelse på kurs og møter arrangert av fylkeslaget, side 27 c. Kva skjer med organisasjonen etter kommunereforma?, side 29 d. Rekruttering av lærarutdannarar, side 31 e. KS som forhandlingsmotpart til lærarane i skulen, side 33 Årsmøtesak 13/2015: Saker fra fylkesstyret 35 a. Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærarar i barnehage og skule, side 35 b. Kvalitet i voksenopplæringa, side 37 c. Lærertetthet i barnehage og skole, side 39 d. Profesjonsetisk råd, side 41 Årsmøtesak 14/2015: Landsmøtesaker - Vi utdanner Norge, side 43 Årsmøtesak 15/2015: Resolusjoner Side: 4

5 Velkommen til fylkesårsmøtet 2015 Dette er det 5.ordinære årsmøtet i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, og fjerde gangen vi møtes til fylkesårsmøte i vakre Geiranger. Siden forrige fylkesårsmøte mai 2012, har Utdanningsforbundet vært gjennom mange og viktige hendelser, som har vist i praksis hva slagordet «sterkere sammen» fra da Utdanningsforbundet ble stifta i 2001, virkelig innebærer. Som landets nest største fagforening med godt over medlemmer er det Utdanningsforbundet som representerer lærerprofesjonen i hele utdanningssystemet fra barnehage til høyskole/universitet. Gjennom å framstå som en tydelig og sterk profesjonsorganisasjon, er Utdanningsforbundet med og tar ansvar for barnehagebarns, elevers og studenters rett til god utdanning. Fylkesårsmøtet er fylkeslaget sitt øverste styrende organ. Her skal delegatene i tillegg til å behandle vanlig årsmøtesaker som meldinger, regnskap og budsjett, også fatte vedtak i en rekke faglige og politiske saker. Jeg ønsker alle vel møtt til fylkesårsmøtet 2015 et årsmøte som forhåpentligvis vil skape engasjement og debatt, og som vil peke ut retninga for det videre arbeidet til beste for medlemmene i den kommende 4-årsperioden. Geiranger 6. mai 2015 Borghild Moe fylkesleder Side: 5

6 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering a) Godkjenning av innkalling og fullmakter En oppdatert delegatliste legges fram når fylkesårsmøtet åpner. Borghild Moe Side: 6 Innkallingen og delegatenes fullmakter godkjennes.

7 Årsmøtesak 01/2015: Konstituering Borghild Moe b) Godkjenning av sakliste Fylkesstyrets forslag til sakliste godkjennes. 1. Konstituering: Saksansvar: Borghild Moe a) Godkjenning av innkalling og fullmakter. b) Godkjenning av sakliste. 2. Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter 3. Godkjenning av dagsorden. Saksansvar: Dirigenter 4. Fastsetting av reglementer. Saksansvar: Dirigenter a) Møtereglement b) Valgreglement 5. Årsmeldinger. Saksansvar: Borghild Moe 6. Regnskap. Saksansvar: Anne Marie Bergset 7. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid. Saksansvar: Borghild Moe 8. Valg av alternativer innenfor vedtektene: Saksansvar: Gerd Botn Brattli a) Sammensetting av fylkesstyret, antall medlem mer og varamedlemmer b) Sammensetning av valgnemnda, antall medlemmer og varamedlemmer Side: 7

8 9. Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden. Saksansvar: Kjell Arthur Rødal 10. Valg og forslag til sentrale verv: a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda b) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda c) Hovedtillitsvalgt fylke (særmøte) - valg av Hovedtillitsvalgt fylke - nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg h) Forslag kandidater til sentrale verv. Saksansvar: Mette Spange 11. Vedtektsendringer: Saksansvar: Ole Bjørn Helberg 12. Saker fra lokallagene: Saksansvar: - Innledere fra lokallag og fylkesstyret 13. Saker fra fylkesstyret: a) Tilfredsstillande kontorarbeidsplassar for lærar i barnehage og skule Innleder: Gerd Botn Brattli b) Sak om voksenopplæring Innleder: Mette Spange c) Lærertetthet i barnehage og skole Innleder: Hilde Holmeide Aandahl og Anne Marie Bergset d) Profesjonsetisk råd Innleder: Sindre Sandbakk 14. Landsmøtesaker: - Vi utdanner Norge. 1. Lønns- og arbeidsvilkår Innleder: Borghild Moe 2. Organisasjon i utvikling Innleder: Anne Marie Bergset 15. Resolusjoner: Saksansvar: redaksjonskomiteen Resolusjonene legges fram på fylkesårsmøtet Side: 8

9 Årsmøtesak 02/2015: Valg av møteansvarlige a) Dirigenter. Saksansvar: Borghild Moe Fylkesstyret foreslår følgende dirigenter: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes b) Referenter. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende refereter: Bernt Bigton (leder) Jorunn Sagevik Karin Fiskerstrand Eivor Sæther c) Tellekorps. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i tellekorpset: Ikke avklart Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden (vara) d) Redaksjonskomitè. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende medlemmer i redaksjonskomitèen. Gerd Botn Brattli Ikke avklart Ikke avklart Ikke avklart e) Protokollunderskrivere. Saksansvar: Dirigenter Fylkesstyret foreslår følgende protokollunderskrivere. Marianne Berge, lokallagsleder Ålesund Turid Stokke, lokallagsleder Sula Som dirigenter velges: Marit Tone Aasen Gunnar Rutle Geir Einar Sandnes Reidun Myrvågnes Som referenter velges: Jorunn Sagevik (leder) Bernt Bigton Karin Fiskerstrand Eivor Sæther Som tellekorps velges: Ranveig Furu Iselin Holand Mork John Arne Henden Som medlemmer i redaksjonskomitéen velges: Gerd Botn Brattli (leder) Som protokollunderskrivere velges: Marianne Berge Turid Stokke Side: 9

10 Årsmøtesak 03/2015: Godkjenning av dagsorden ONSDAG 6. MAI Ankomst og innsjekk for delegater og gjester Lunsj Åpning av årsmøtet med kulturinnslag Årsmøte Kaffepause m/rundstykker og frukt SÆRMØTE FOR VALG AV HTV-F Guidet båttur på fjorden Middag TORSDAG 7. MAI Årsmøte Kaffepause gjærbakst/frukt Årsmøte Lunsj Årsmøte Kaffepause med m/rundstykker og frukt Årsmøte Aperitiff Festmiddag (pent antrekk) FREDAG 8. MAI Årsmøte med hilsningstale fra Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied Kaffepause med gjærbakst/frukt og utsjekking Årsmøte Lunsj Bussavgang Møte for det nyvalgte fylkesstyret Dirigentenes forslag til dagsorden godkjennes Side: 10

11 Årsmøtesak 04/2015: Fastsetting av reglementer a) Møtereglement 1. Fylkesleder åpner møtet og leder forhandlingene under godkjenning av innkalling og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Årsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn såfremt møtet ikke gjør annet vedtak. 3. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere får utvidet taletid. 4. Representanter som ønsker ordet, gir melding om dette ved å vise nummerskilt. Saksinnledere og medlemmer av fylkesstyret kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum et halvt minutts taletid. I tillegg har taleren et halvt minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk. 6. De som ønsker ordet, må tale fra den faste talerstolen. 7. Alle representanter som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum et halvt minutts taletid. Når noen ønsker ordet til dagsorden, forretningsorden, saksopplysning eller replikk, viser vi til orientering i stemmeblokka. 8. Dirigenter og representanter kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. 9. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og delegasjon. 10. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 11. Representantene har stemmeplikt. Representanter som er ute i oppdrag for årsmøtet, kalles normalt inn i salen for å delta i avstemninger. 12. Møtet avgjør voteringsmåten. 13. Alle representanter med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Representantene leverer sitt nummerskilt til ledere av tellekorps når de forlater møtesalen under forhandlingene. Møtereglementet vedtas. b) Valgreglement Generelt om valgene Valgene gjelder formelt for en fireårsperiode fra 1.8. årsmøteåret til etter påfølgende ordinært årsmøte. Alle valg skal være skriftlige dersom minst én delegat på årsmøtet krever det. Årsmøtets flertall kan likevel vedta å gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen, og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er innstilt av valgkomiteen, eller som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Oversikt over valg på årsmøtet (kronologisk rekkefølge) 1. dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere 2. leder og nestleder 3. tillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøte) 4. valg av hovedtillitsvalgte som styremedlem 5. øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer 6. delegater og varadelegater til landsmøtet 7. valgnemnd fylke for perioden Side: 11

12 I tillegg foreslås kandidater til sentrale tillitsverv, jf i vedtektene og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. 1. Valg av leder (plenum) Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Valg av nestleder (plenum) Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(e) og vara hovedtillitsvalgt(e) for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningforbundet. Særmøtet nominerer en HTV-F for fast plass i fylkesstyret. Selve valget til plassen i fylkesstyret skjer i plenum. I særmøtet må det også settes opp en prioritert varaliste for HTV-F (Se pkt 7). 4. Valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem (plenum) Se nominering punkt 3 5. Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 (det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene) og at den vedtektsfesta representasjonen fra ulike medlemsgrupper ivaretas når leder, nestleder og HTV regnes med. Dersom valgene av leder, nestleder og HTV har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige styremedlemmer. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering: Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder og HTV) regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder og HTV regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 (med forsøksparagrafen) samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder og HTV er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Side: 12

13 Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. 6. Valg av varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) Det velges minst 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder så langt det passer. 7. Valg av vara HTV-F Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (Se pkt 3). 8. Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Så snart fylkesstyret mottar melding fra sentralstyret om fordeling av delegatplasser mellom fylkeslagene samt sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte fylkeslagene, må fylkesstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. Det vises til egne retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer. Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret Valg av varadelegater gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Årsmøtet kan bestemme om varadelegatene skal velges én og én, i så fall følges samme valgprosedyre som for leder. Velges varadelegatene samlet, følges valgprosedyre som for øvrige styremedlemmer, men uten justering i etterkant for kjønn. Årsmøtet må være oppmerksom på at ved forfall fra en kvinne i delegasjonen, kan en annen enn den øverst rangerte varadelegaten for denne medlemsgruppen måtte rykke opp for å ivareta kravet til kjønnsfordeling. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. 9. Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Antallet skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i 15. Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. 10. Forslag til sentrale verv (plenum) Det vises til egne retningslinjer for prosedyre foran landsmøtevalg. Valgreglementet vedtas. Side: 13

14 Årsmøtesak 07/2015: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid Saksansvarlig: Borghild Moe I henhold til vedtektenes skal fylkesårsmøtet behandle sak om retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode. I 2013 vedtok Sentralstyret satsingsområder for Utdanningsforbundet i landsmøteperioden Det ble pekt ut 6 hovedområder som skal være førende for hele organisasjonen på alle nivå. Til hvert av disse områdene har så fylkesstyret vedtatt særskilte prioriteringer for det enkelte år, som har blitt sendt til lokallaga i form av egne rundskriv. Høsten 2015 skal det være Landsmøte i Utdanningsforbundet. Prioriteringene for kommende periode vil naturligvis være avhengig av vedtaka der, samt de vedtak som et nytt Sentralstyre vil fatte. Dette innebærer at de retningslinjene som her legges fram for årsmøtet, dels er vedtatt for 2015, og dels er avhengige av vedtak på kommende (årsmøte) Landsmøte og i nytt Sentralstyre. Prioriterte innsatsområder for Disse er som nevnt de samme strategiske innsatsområdene vedtatt av Sentralstyret for perioden : Profesjonsetikk Profesjonsutvikling og kvalitet Styring, ledelse og medbestemmelse Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid Klima og miljø. Sentralstyret bestemte videre at for hele organisasjonen skal følgende saker ha topp prioritet i 2015: barnehagepolitisk offensiv, arbeidstid i barnehage og skole, samt kommunevalgkampen. Det vises for øvrig til rundskriv Viktige områder for fylkeslaget Barnehagepolitisk offensiv. Det overordna målet med offensiven er å få lovfesta en barnehagelærernorm på minst 50%. Vi vet ikke når forslag til en ny barnehagelov vil bli lagt fram, men offensiven vil prege arbeidet både i fylkesstyret og i lokallaga inntil normen er lovfesta. Arbeidstid i barnehage og skole. Arbeidstidsavtalen i barnehagen/ks går ut Det betyr at implementering, informasjon og skolering i en ny avtale vil prege arbeidet i fylkeslaget fra Også innen PBL-området blir arbeidstid en viktig del av tariffoppgjøra i perioden Arbeidstidsavtalen i skoleverket gjelder i perioden Det betyr at kommende periode vil bli prega av implementering av dagens avtale, samt reforhandling høsten 2017 med mulighet for at den kan bli en del av hovedtariffoppgjøret i Arbeidstidsavtalene er helt sentrale element når det gjelder profesjonens muligheter til å tilby barn og unge barnehager og skoler av høy kvalitet. Kamp for disse avtalene vil derfor bli en høyt prioritert oppgave framover. Valgkamper. Valgkamper er viktige arena for Utdanningsforbundet der vi kan profilere egen politikk og framstå som sentrale premissleverandører i utdanningsspørsmål som ekspertene i midten. Det er Stortingsvalg i 2017, og Kommunevalg i 2019 noe som vil prege arbeidet både i fylkesstyret og lokallaga, i form av medieutspill, direkte møter med politikere og valgdebatter. Tariffoppgjør. Det er hovedtariffoppgjør både i 2016 og i Hvilke tema som vil bli særlig aktuelle i disse oppgjøra, vet vi ikke nå. Men mye tyder på at pensjon kan bli svært sentralt framover. Videre vil det bli viktig å snu mindrelønnsutviklinga i skoleverket, og sørge for at kompetanse blir høyere verdsatt for alle våre medlemsgrupper. Fylkeslagets oppgave i tariffoppgjør er å bidra til en god konfliktberedskap, herunder å informere og mobilisere rundt aktuelle tariffspørsmål. En viktig oppgave for fylkesstyret er også å veilede og bistå lokallaga i lokale forhandlinger. Side: 14

15 Profesjonsetikk. Arbeidet med profesjonsetikk må være et kontinuerlig innsatsområde på alle nivå for en profesjonsorganisasjon som Utdanningsforbundet. Spørsmålet om det skal etableres et profesjonsetisk råd vil bli tatt opp på Landsmøtet i Fortsatt arbeid med den profesjonsetiske plattformen og eventuell implementering av et profesjonsetisk råd vil derfor bli et prioritert område for fylkesstyret i perioden. Kommunereformen. Arbeidet med kommunesammenslåinger vil bli svært sentralt for hele organisasjonen i perioden. Det er viktig at rettene til medbestemmelse i prosesser rundt arbeidet sikres i henhold til Hovedavtalen. Viktige prinsipper for Utdanningsforbundet å ivareta i dette arbeidet, er likeverdige opplæringstilbud, hindre økt privatisering, og arbeide for bedre barnehage og skolefaglig kompetanse i kommunene. Videre vil nye kommunegrenser også få konsekvenser for Utdanningsforbundet sin interne organisering. Fylkesstyret vil følge opp dette arbeidet, og bistå tillitsvalgte i lokallaga. Organisasjonsutvikling. Evalueringa av streiken på KS-området i 2014 ga tydelig uttrykk for at det er en «strekk i laget». Den viste at forbundet må forbedre og styrke kommunikasjonen mellom nivåene, øke medlemsnærheten og sørge for bedre forankring av politikken vår blant medlemmene. Hvordan dette konkret skal skje, vil blant annet bli tema på Landsmøtet høsten 2015, og et sentralt arbeid for fylkesstyret å følge opp i kommende periode. Intensivere arbeidet i fylkeslaget med å gøre Utdanningsforbundet til en attraktiv organisasjon for ledere. Å sørge for at Utdanningsforbundet er synlig i media, må fortsatt være en viktig oppgave for fylkesstyret. Gjennom medieutspill kan vi komme med innspill i sentrale utdanningspolitiske saker, og slik nå fram til politikere og opinionen. Skolering av tillitsvalgte Utdanningsforbundet gjennomfører hvert år en omfattende skolering av tillitsvalgte i lokallaga og på arbeidsplassnivå. Fylkesstyret må fortsatt sørge for at tillitsvalgte i alle medlemsgrupper får en god skolering som gjør at de kan ivareta verva sine, og får mulighet til reell medbestemmelse i henhold til Hovedavtalene. I tillegg bør vi fortsette som medarrangører i konferanser der vi får profilert Utdanningsforbundet og satt viktige tema på dagsorden. Arbeidsmiljø. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal vil fortsette satsinga arbeidsmiljøspørsmål i kommende periode. I tillegg vil arbeidet også i kommende periode bli prega av mange store og små saker som det ikke er mulig å forutse nå. Disse kommer ofte i form av henvendelser fra tillitsvalgte og enkeltmedlemmer, og noen ganger i form av omfattende personalsaker. Fylkesstyret mener at det er vesentlig at Utdanningsforbundets prioriteringer gjenfinnes i de valg som gjøres av alle ledd i organisasjonen, både lokalt, på fylkesnivå og sentralt. For fylkesstyret vil det fortsatt være viktig å trekke ledermøtene inn i debatter om veivalg og strategier, slik at lokallaga i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal og fylkesleddet fremdeles kan trekke i samme retning og sette kreftene inn mot de samme utfordringene til samme tid. Retningslinjene for arbeidet i årsmøteperioden vedtas. Side: 15

16 Årsmøtesak 08/2015: Val av alternativ innafor vedtektene. Saksansvar: Gerd Botn Brattli Bakgrunn for saka : Vedtektene for Utdanningsforbundet. Retningslinjer for årsmøte i fylkeslag samansetjing, val og valreglement a) Samansetjing av fylkesstyret, tal på medlemer og varamedlemer Saksutgreiing: Fylkesstyret handsama denne saka på februarmøtet Vedtektene seier at vi kan ha eit fylkesstyre på maksimum 13 medlemmar 15.1 seier følgjande om kjønnskvoteringa: Det skal takast sikte på ein kvinnedel på minst 50 % i alle valde organisasjonsledd. og 15.2 seier følgjande om samansetjinga: Medlemsgruppene barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring / fagskule skal vere representerte i fylkesstyret. Medlemsgruppene høgskule og universitet og fagleg og administrativt støttesystem skal til vanleg vere representerte i fylkesstyret. Det skal vere minst ein leiarrepresentant i fylkesstyret. Fylkesstyret har evaluert arbeidet i inneverande periode og vurdert at talet medlemar er tilfredsstillande. I starten av perioden hadde fylkesstyret 12 medlemer sidan det lukkast å få ein representant frå medlemsgruppe UH. Frå august 2013 vart talet på medlemar redusert til 11 då representanten frå UH flytta til anna fylke. Talet på varamedlemer har inneverande periode vore 10. Fylkesårsmøtet 2012 vedtok at ein auka talet på vara sidan ein i førre periode nytta heile varalista. Det har i denne peiroden ikkje vore trong om å nytte varamedlemer verken som fast møtande eller til opprykk til faste medlemer. Likevel ser fylkesstyret det nyttig at årsmøtet går inn for at ein har ei varaliste på 9 evt. 10 medlemer. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 11 medlemmar i årsmøteperioden Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på fylkesstyremedlemmar til 12. Fylkesstyret i Møre og Romsdal skal ha 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Dersom ein lukkast i å få ein representant frå UH, så aukast talet på varamedlemer til 10. b) Samansetjing av valnemnda, talet på medlemer og varamedlemer. Saksutgreiing: Årsmøtet vel ein valkomité som har like mange medlemer som fylkesstyret, med frådrag av leiar og nestleiar, og er sett saman i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar jf Kvoteringa omfattar også leiar og nestleiar av valkomiteen. Sidan valnemnda ikkje er noko vedtaksført organ, er det ikkje nødvendig å ta omsyn til 15.2, som er sitert i sak 8a). Fylkesstyret går likevel inn for at representasjonen skal vere lik den i fylkesstyret. Fylkesstyret har ei valnemnd med 9 (10) medlemmar. Valnemnda har 9 varamedlemer i prioritert rekkefølgje. Side: 16

17 Årsmøtesak 09/2015: Fylkesstyrets rammebudsjett for perioden Saksansvar: Kjell Arthur Rødal Fylkesstyrets rammebudsjett blir lagt fram for delegatene ved ankomst til årsmøtet. Fylkesstyrets rammebudsjett for fireårsperioden vedtas. Side: 17

18 Årsmøtesak 10/2015: Valg og forslag til sentrale verv Valgnemnda Mette Spange Bjarnhild R Ulriksborg a) Valg av fylkesleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som fylkesleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Borghild Moe a) Valg av nestleder Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av fylkesleder framgår av innstilling til vedtak: Som nestleder for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2019 velges Anne Marie Bergset c) Hovedtillitsvalgt fylke valg av Hovedtillitsvalgt fylke nominasjon av Hovedtillitsvalgt fylke som fylkesstyremedlem Særmøte for valg av hovedtillitsvalgte på fylkesnivå (HTV-F) Valgnemnda har fremmet forslag på hovedtillitsvalgte for medlemmer tilsatt i fylkeskommunen. Følgende valg og nominasjoner foretas i særmøte: Særmøtet velger HTV-F1, HTV-F2, HTV-F3 og HTV-F4. Særmøtet nominerer en av disse for fast plass i fylkesstyret. Særmøtet setter også opp en prioritert varaliste (se pkt 7 i valgreglementet). Det er varalisten for hovedtillitsvalgte som skal brukes dersom HTV-F melder forfall, eller går ut av fylkesstyret. (se pkt 3 i valgreglementet) Valgnemndas innstilling: HTV1 fylket: Ole Bjørn Helberg HTV2 : Gerd Botn Brattli HTV3 : Frank-Inge Riise HTV4 : Wenche Hatlebakk Eidhamar d) Valg av Hovedtillitsvalgt-fylke som fylkesstyremedlem. Saksansvar: Valgnemnda Innstilling fra særmøtet til valg av hovedtillitsvalgt på fylkesnivå som styremedlem, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Innstilling fra særmøtet til valg av vara for hovedtillitsvalgt på fylkesnivå, legges fram for fylkesårsmøtet for votering i plenum. Side: 18

19 e) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i fylkesstyret. Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret framgår av innstilling til vedtak: Som styremedlemmer velges: Hilde Holmeide Aandahl (B) Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg (B) Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Mette Spange (G) Julie Gunstensen (G) Håvard Moe (G) Gerd Botn Brattli (V) Ole Bjørn Helberg (V) Tore Fosseide (V)/leder Som varamedlemmer velges: 1. vara: Ina Margrethe Enoksen (G) 2. vara: Heidi Mordal Ilestad (B) 3. vara: Jofrid Klæboe (V), fagskule 4. vara: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) 5. vara: Anne Grethe Selliseth (G)/leder 6. vara: Gunn Tove Aksnes (B) 7. vara: Ingunn Havnen (V)/leder 8. vara: Toril Hansegård (G) 9. vara: Merete Melbø Bergsvik (G) f) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet Saksansvar: Valgnemnda Valgnemndas innstilling til valg av delegater og varadelegater til landsmøtet framgår av innstilling til vedtak: Som delegater velges: Fylkesleder Borghild Moe (V) Fylkesnestleder Anne Marie Bergset (G) Fylkesstyremedlem Hilde H. Aandahl (B) Fylkesstyremedlem Bjarnhild R. Ulriksborg (B) Fylkesstyremedlem Randi Lyngbø Ottesen (FAS) Fylkesstyremedlem Mette Spange (G) Fylkesstyremedlem Julie Gunstensen (G) Fylkesstyremedlem Håvard Moe (G) Fylkesstyremedlem Gerd B. Brattli (V) Fylkesstyremedlem Tore Fosseide (V)/leder Som varadelegater velges: 1. Fylkesstyremedlem: Ole Bjørn Helberg (V) vara fst: Ina Margrethe Enoksen (G) vara fst: Heidi Mordal Ilestad (B) vara fst: Jofrid Klæboe (V) vara fst: Orlaug Bjørdal Kårstad (G) vara fst: Anne Grethe Selliseth (G) vara fst: Gunn Tove Aksnes (B) 8. lokallagsleder: Marianne Berge (G) 9. lokallagsleder: Frantz Terje Gregersen (G) 10. lokallagsleder: Cecilie Sandvik (G)/leder Side: 19

20 g) Valg av valgnemnd fylke for perioden Saksansvar: Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg I henhold til vedtektene 50 skal fylkesårsmøtet velge valgnemnd. 50 VALGKOMITE: 50.1 Årsmøtet velger valgkomite som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder, og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler. Jf 15. Valgkomiteen konstituerer seg og velger et arbeidsutvalg Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomite. Fylkesstyret vil i perioden være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Valgnemda skal da være sammensatt av medlemmer og varamedlemmer. Vara er i prioritert rekkefølge. Forslag til valgnemnd fylke for perioden Kjell Arthur Rødal (G) Rigmor Tretnes Knutsson(B) Marianne Berge(G) Odd Helge Tonheim(UH) May-Sissel Richardsen Osvik (V) Lise Brandstad Øksenvåg (B) Cecilie Sandvik (G) Øystein Risan (V) Sølvi Dimmen (FAS) Eli Smisetfoss (G) Forslag til valgnemnd for perioden velges som skissert. Varalista for valgnemnd i prioritert rekkefølge: 1. Tora Vaag (G) 2. Svein Olav Farstad(G) 3. Ole Erik Bøe (G) 4. Anja Rørset (B) 5. Hilde Osdal (UH) 6. Henrik Stensønes (V) 7. Synnøve Karin Hagen (B) 8. Unni Stenersen Brandeggen (FAS) 9. Stig Grimstad (G) 10. Lillian Harstad (V) Forslag til vara for valgnemnda perioden velges som skissert Side: 20

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta

Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Kandidatar til tillitsverv i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal 2015-19, per 8.april 2015, med nominasjonar frå lokallagsårsmøta Her er alle kandidatane som har fått melding om per 27.03.15, oppdatert

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe

Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. OU-19/12. Borghild Moe Aktuelle saker i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal OU-19/12. Borghild Moe Saker høyt på dagsorden høsten 2012: Lokale forhandlinger Landsmøtet i Utdanningsforbundet Arbeidstidsavtalene i skole og barnehage

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar. Rolv Sæter og Anne Marie Bergset

Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar. Rolv Sæter og Anne Marie Bergset Organisasjonskunnskap Hovedavtalen og permisjonsrettar Rolv Sæter og Anne Marie Bergset Hovedstruktur i Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..." s2 Denne økta handlar om Kven har ansvaret

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Fylkesårsmøte 2012. Geiranger 9. - 11. mai. Utdanningsforbundet. Møre og Romsdal. Versjon 23. april 2012

Fylkesårsmøte 2012. Geiranger 9. - 11. mai. Utdanningsforbundet. Møre og Romsdal. Versjon 23. april 2012 Fylkesårsmøte 2012 Geiranger 9. - 11. mai Versjon 23. april 2012 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Side 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ organisasjonssekretær Utdanningsforbundet

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Landsmøte litt info

Landsmøte litt info Landsmøte 2015 - litt info Delegasjonen fra Akershus: 14 av 180 delegater Landsmøtet = 180 delegater + 13 fra sentralstyret = 193 Steffen Handal Valgt til ny leder av et enstemmig landsmøte Nestledere:

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer