ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3"

Transkript

1 Årsregnskap 2011

2 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank:

4 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 4-5 HØYDEPUNKTER 2011 UTVIDELSE AV RAMMEAVTALE MED COOP TRADING (Drammen, 14. januar 2011) Rammeavtale mellom Coop Trading og Repant ASA er utvidet til også å inkludere Finland, i tillegg til eksisterende avtale for Norge, Sverige og Danmark. Coop Trading representerer rundt butikker i Norden, og er en etablert nøkkelkunde for Repant. Coop er svært viktig for Repant og våre nordiske distributører (PSI Group ASA og Scanvægt AS). For oss er rammeavtalen enda en bekreftelse på at vi er en reell utfordrer også i det nordiske markedet med gode vekstmuligheter. Avtalen er strategisk viktig for Repant og representerer en solid plattform for vekst i Norden. Repant vil i hovedsak levere den nyutviklede panteautomaten COSMOS. Dette er automater med innovativ teknologi, designet for å gjøre resirkulering enkelt for brukerne og kostnadseffektivt for Repants kunder. RAMMEAVTALE MED KESKO FOOD LTD I FINLAND (Drammen, 08. september 2011) Kesko Food LTD har valgt Repant ASA, som leverandør av minst 120 panteautomater i løpet av de neste 2 årene. Kesko Food vil med dette bli en av Repants viktigste kunder. For oss er avtalen enda en bekreftelse på at vi er en reell utfordrer i det europeiske markedet, med gode vekstmuligheter. Repant vil i hovedsak levere den nyutviklede panteautomaten Cosmos i kombinasjon med Bevesort sorteringsløsninger. Dette er automater med innovativ teknologi, som er designet for å gjøre resirkulering enkel for brukerne og kostnadseffektivt for Repants kunder. Avtalen er strategisk viktig for oss og representerer en solid plattform for videre vekst.

5

6 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE LANSERING AV PANTEAUTOMAT FOR LYSEPÆRER (Drammen, 01. desember 2011) Repant ASA og det britiske selskapet REVEND RECYCLING LIMITED lanserer i felleskap en panteautomat for innsamling og resirkulering av lyspærer og batterier. Panteautomaten er den første av sitt slag i verden og er designet og utviklet av Revend Recycling og Repant i fellesskap. Den unike panteautomaten for lysepærer er basert på innovativ teknologi fra Repant s COSMOS panteautomat, brukt til drikkevareemballasje - bokser og flasker. For Repant er dette et spennende prosjekt der vi har tilpasset vår teknologi, slik at den kan benyttes også i beslektede produkter. Revend Recycling vil selge og markedsføre panteautomatene for lysepærer internasjonalt under sitt varemerke revend. Panteautomatene blir produsert av Repant. Økt etterspørsel for resirkulering av lyspærer og et internasjonalt skifte til CFL og LED lyspærer, samt batterier, er et viktig miljøpolitisk tiltak i mange land. Den nye serien med revend panteautomater vil bidra til å øke nasjonal gjenvinning og hjelpe industri og butikkjeder til å overholde sine resirkuleringsmål og miljøforpliktelser. Panteautomaten for resirkulering av lyspærer, med tilleggsenhet for husholdningsbatterier, er allerede installert i Storbritannia, hos en internasjonal kjede.

7 GRAFISK FARGESKJERM MED TOUCH-FUNKSJON HURTIG PANTING, OPP TIL 60 ENHETER PR/MIN KVITTERING DYNAMISKE KNAPPER

8 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 8-9 Adm. direktør Gudmund Larsen Året 2011 har vært et begivenhetsrikt år der hovedfokuset har vært å tilpasse Cosmos for det Tyske, Nederlandske og Danske markedet. Repant har sikret mange gode nøkkelinstallasjoner i disse markedene. Det betyr at de gamle produktlinjene er faset helt ut av sortimentet og salget fokuseres på COSMOS i alle markeder. Repant ASA som leverandør av minst 120 panteautomater i løpet av perioden 2012 og Repant er i gang med leveranser av panteautomaten COSMOS, i kombinasjon med Bevesort sorteringsløsninger. For Repant er rammeavtalen et strategisk viktig gjennombrudd og representerer en solid plattform for videre vekst. kostnadskontroll. I løpet av året er produksjonen i Finland i økende grad blitt strømlinjeformet og som et resultat av økt produksjonsvolum ser vi at den vil bli ytterligere optimalisert i I kombinasjon med standardisering av komponenter og cost engineering vil dette gi vesentlig lavere produksjonskostnader og bedret konkurranseevne. automater. Envipco er hovedsakelig representert i det amerikanske markedet og Repant i det europeiske markedet. Både Envipco og Repant ønsker å utvide sine respektive markeder og det er klart at selskapene har komplementær teknologi i sine porteføljer. Envipco leverer svært driftssikre og moderne komprimatorer på en OEM-basis, for bruk i Repant RVM systemer. Repant vil levere en tilpasset COSMOS infeed modul på en OEM basis til Envipco sin nyeste maskin, for høyvolum til det amerikanske markedet. og markedstilpasninger av maskiner, vil ressursene for 2012 dreie mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er foretatt nødvendige grep i selskapet for å stå bedre rustet i konkurransesituasjonen i tiden fremover. et spennende 2012.

9

10 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE Repants muligheter Repants produksjon av panteautomater er et viktig og et høyaktuelt bidrag til et bedre og renere miljø. Fortsatt er det mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser og EU jobber med harmonisering av et felles pantesystem. DISTRIBUSJON Repant er et selskap med ambisjoner om vekst og har derfor sikret seg distribusjonsavtaler i viktige land med store potensielle markeder. Noen av agentene dekker flere land, mens andre kun fokuserer på sitt hjemmemarked. Repant bruker mye av sin tid med distributørene, ikke bare for å motivere til økt salg, men også for å sikre at tilbakemeldinger fra sluttbrukerne blir ivaretatt. I Finland har vi en godt etablert organisasjon for salg, distribusjon og service. For ytterligere å styrke Repants konkurranseevne i det norske markedet, har Repant ASA og PSI Systems AS blitt enige om at Repant overtar salgs- og service-ansvaret for Repant produktene i Norge. Overgangen vil skje innen utgangen av Q Dette er en strategisk beslutning som gir Repant større muskler til å bearbeide de fire store dagligvarekjedene i Norge. Samtidig gir dette oss bedre kontroll over markedet, både på salgs- og servicesiden. I Tyskland har Repant i løpet av 2011 etablert egen organisasjon for salg og service. Dette er et stort, men også krevende marked, der Repant nå har etablert flere gode referanseinstallasjoner. Det er økende interesse for våre løsninger fra flere kjeder. TEKNOLOGI De fleste konsumenter kjenner en panteautomat bare fra forsiden og ville nok blitt overrasket om de var klar over hvor mye teknologi den lille miljøvennlige enheten inneholder. Teknologien i COSMOS, panteautomaten som ble lansert våren 2009, er innovativ og fremtidsrettet. Med full integrasjon mot Repant Online Center vil både bruk, drift og vedlikehold effektiviseres. Automaten kommuniserer om eventuelle problemer, når det er behov for rengjøring og bytte av deler for å nevne noe. Den har med sitt dynamiske brukergrensesnitt mulighet for flere innovative løsninger. Repant har inngått en samarbeidsavtale med Envipco Holding NV notert på NYSE Euronext Brussels ENVI angående teknologi og markedsutvikling. Envipco og Repant er begge produsenter av panteautomater. Envipco er hovedsakelig representert i det amerikanske markedet og Repant i det europeiske markedet. Både Envipco og Repant ønsker å utvide sine respektive markeder og det er klart at selskapene har komplementær teknologi i sine porteføljer. Envipco vil levere sin svært driftssikre og moderne komprimator på OEM-basis for bruk i Repant RVM systemer. Repant vil levere en tilpasset COSMOS infeed modul på OEM basis til Envipco sin nyeste maskin for høyvolum i det amerikanske markedet. GODE PRODUKTER Repants produktportefølje dekker alle typer dagligvare handel, fra kioskene til største

11 supermarkeder. COSMOS har vært i ordinært salg i snart 3 år. I denne perioden har vi erfart at COSMOS er en panteautomat som er robust og meget brukervennlig både for brukeren, butikkens medarbeidere og servicepersonell. Den er rask, enkel å betjene, lett å holde ren og har en avansert driftssikker teknologi. COSMOS er et attraktivt produkt og er priset på en slik måte at det forventes godt salg og tilfredse kunder. DESIGN COSMOS har designmessig et moderne uttrykk og er den eneste maskinen i markedet med dør i glass. Våre kunder er svært tilfreds med det tidsriktige designet. Mange kunder har også fått døren tilpasset eget design på farge og trykk. AMBISJONER Det er en klar forventing til at samarbeidet med Envipco vil gjøre oss ennå mer konkurransedyktige. Vi blir to aktører som kan utveksle det beste fra begge selskaper, der standardisering av viktige komponenter vil gi god innvirkning på både kvalitet og produksjonskostnader i fremtiden. Etter en lang periode med produktgodkjenninger og markedstilpasninger av maskiner, er selskapets ressurser dreid mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er således foretatt nødvendige grep for at Repant skal stå godt rustet i konkurransesituasjonen.

12 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE Repants markeder Repants produktportefølje dekker alle typer forretninger, fra kioskene til store supermarkeder. Repant har dessuten sikret seg viktige distribusjonsavtaler i hele Europa. Når Repant inngår et samarbeid med en distributør, er distributøren ofte allerede en ledende leverandør til detaljister i sine markeder. Slik utnytter distributørene og Repant det beste i hverandre. Distributørene har førstehåndskjennskap til sitt marked og rapporterer til Repant som utvikler og produserer panteautomater skreddersydd til de aktuelle markeder. Repant har posisjonert seg mot sine konkurrenter, både med svært konkurransedyktige produkter, god service og support samt attraktive priser. Gjennom Repant sine distribusjonsavtaler dekkes blant annet; Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Østerrike, Nederland, Belgia, Ungarn, UK, Irland og USA. Repant har egen distribusjon i Norge, Finland og Tyskland. HJEMMEMARKEDER (Norge, Sverige og Finland) Med en returandel av flasker og bokser på over 90%, er konsumenter i Repants hjemmemarkeder på verdenstoppen når det gjelder panting. I løpet av 2013 vil trolig de fleste brusflaskene på gjenfyllbare PET flasker utgå også i Norge. Flere store aktører har varslet at de vil erstatte de harde plastflaskene med myke plastflasker. Istedenfor å bli vasket og fylt opp igjen mange ganger vil flaskene bli smeltet om til nye gjenvinnbare flasker, etter hver gang. I Norge står det veldig mange maskiner av type Tomra600 fra Disse går på overtid og endringen til gjenvinnbare flasker vil føre til en langt større belastning på disse gamle maskinene. Den store økningen av antall plastflasker som må komprimeres vil derfor kunne trigge et behov for nye moderne pantemaskiner. Med godt innarbeidede rutiner for panting på hjemmemarkedene, fokuserer Repant å vinne salgsandel på 30-50%. Spesielt i Finland har Repant posisjonert seg mot sine konkurrenter. Både i Norge og Sverige har Repant tidligere hatt produkter som har vist seg for vedlikeholdsintensive i forhold til den store endringen mot gjenvinnbar emballasje. Repant har fått ryddet opp i mange av disse dårlige referansene i Dette har dreid kunder som har vært misfornøyde til å bli veldig fornøyde referansekunder. EUROPA I Tyskland har Repant etablert egen organisasjon for salg og service. Dette er et stort og krevende marked, der Repant har etablert flere gode referanseinstallasjoner. Det er økende interesse for våre løsninger fra flere kjeder. I Nederland skulle pantesystemet avvikles, men det er signalisert at lovpålagt pantesystem skal opprettholdes. Kjøpemennene har derfor begynt å kjøpe pantemaskiner igjen og bytter ut de eldste maskinene. Dette gjør Nederland til et spennende marked i de neste årene. Det forventes en økende returgrad i de øvrige markedene som følge av økende fokus på miljø og materialverdi. ETTERMARKED Når flasken forsvinner inn i automaten, skal konsumenten få tilbake pantepenger og flaskene skal sorteres riktig. Avansert teknologi sørger for å identifisere flaskene samt sorterer flaskene til riktig fraksjon. Repant jobber for at panteautomatene skal være minimalt belastende for konsumentene og butikkbetjeningen.

13 Selv om maskinene er stabile, vil de ha behov for service og tilsyn. Etter utløpet av den ordinære garantiperioden vil servicejobb og salg av slitedeler utgjøre en økende inntektskilde for Repant. Envipco og Repant vil i fellesskap utvikle en OEM komprimator for det Finske markedet. I kombinasjon av Repants markedsposisjon i Finland og Envipcos markedssuksess i Tyskland, forventer selskapene å kunne tilby de unike Envipco komprimatorer til andre RVM operatører og / eller detaljhandelkunder, på et meget kostnadseffektivt og konkurransedyktig grunnlag. Basert på suksess av dette i det finske markedet, er hensikten å utvide dette samarbeidet til andre markeder hvor Repant har egen serviceorganisasjon. LYSEPÆRER Repant og det britiske selskapet REVEND RECYCLING LIMITED lanserer i felleskap en panteautomat for innsamling og resirkulering av lyspærer og batterier. Panteautomaten er den første av sitt slag i verden og er designet og utviklet av Revend Recycling og Repant i fellesskap. Den unike panteautomaten for lysepærer er basert på innovativ teknologi fra Repants COSMOS panteautomat, brukt til drikkevareemballasje - bokser og flasker. For Repant er dette et spennende prosjekt der man har tilpasset etablert teknologi, slik at denne kan benyttes også i beslektede produkter. Revend Recycling vil selge og markedsføre panteautomatene for lysepærer internasjonalt under sitt varemerke revend. Panteautomatene blir produsert av Repant. Økt etterspørsel for resirkulering av lyspærer og et internasjonalt skifte til CFL og LED lyspærer, samt batterier, er et viktig miljøpolitisk tiltak i mange land. Den nye serien med revend panteautomater vil bidra til å øke nasjonal gjenvinning og hjelpe industri og butikkjeder til å overholde sine resirkuleringsmål og miljøforpliktelser.

14 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE Repant - Nøkkeltall FRA RESULTATREGNSKAPET TALL I TUSEN NOK Driftsinntekter Driftsresultat (EBITDA) Netto finanskostnader Resultat før skatt FRA BALANSEN Utviklingskostnader Goodwill Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Egenkapital Kassekreditt Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

15

16 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2011 SAMMENDRAG OG VIKTIGE HENDELSER I ÅRET Repants hovedfokus i 2011 har vært å tilpasse COSMOS for det Tyske, Nederlandske og Danske markedet. Repant har sikret mange gode nøkkelinstallasjoner i disse markedene. Det fokuseres på salg av COSMOS i alle markeder. Repant har sikret seg distribusjonsavtaler i viktige land, med store potensielle markeder. I 2011 er rammeavtale med Coop Trading utvidet til også å inkludere Finland, rammeavtale med Kesko Food LTD i Finland om leveranse av 120 panteautomater i løpet av de neste 2 år, er inngått og lansering av panteautomat for lysepærer er foretatt i fellesskap med det britiske selskapet REVEND RECYCLING LIMITED. Repant jobber kontinuerlig med effektiv drift og kostnadskontroll. I løpet av året er produksjonen i Finland i økende grad strømlinjeformet og den vil bli ytterligere optimalisert i 2012, som et resultat av økt volum. I kombinasjon med standardisering av komponenter og cost engineering vil dette gi vesentlig lavere produksjonskostnader og bedret konkurranseevne. Repant har fremdeles stor fokus på målrettet arbeid for å etablere gode relasjoner, for dermed å skape en langsiktig omsetningsvekst. Etter en lang periode med produktgodkjenninger og markedstilpasninger av maskiner, vil ressursene for 2012 dreie mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er foretatt nødvendige grep i selskapet for å stå bedre rustet i konkurransesituasjonen i tiden fremover. Pr. 31. desember 2011 var det 40 ansatte i Repant gruppen. Av disse var 4 kvinner og 36 menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 10 % prosent. Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinne og 3 menn. Med det oppfylles lovens krav om kvinneandel i styret. VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET Repant ASA konsernet utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder systemer for kostnadseffektivt mottak og håndtering av drikkevareemballasje som er pålagt pant. Repant ASA er et operativt selskap med hovedkontor i Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen. Repant har to 100% eide datterselskap, Repant AB og Bevesys Finland OY. Repant AB har ingen aktivitet mens Bevesys Finland OY håndterer produksjon til alle markeder og salg på deres hjemmemarked. Salg, service og distribusjon i det svenske markedet ivaretas av PSI Antonson AB. FORTSATT DRIFT Selskapets langsiktige finansieringpolicy er å sikre finansiering av vekststrategien med kontantstrøm generert fra virksomheten og relevant bankfinansiering. Inntil selskapet oppnår en positiv kontantstrøm, vil Repant ha behov for nye tilskudd av egenkapital. Konsernets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for morselskapet. Denne er fornyet og løper frem til og med 15. mai I 2012 er trekkfasiliteten forlenget til 15. mai Som følge av at konsernet har budsjettert med negativ kontantstrøm i 2011 og de første månedene i 2012, var det viktig for konsernet å fornye nåværende kassekredittavtale. For året 2012 forventes en positiv EBITDA, som kommentert i kvartalsregnskap Q Ledelsen vurderer en yttterligere fornyelse av kassekreditten etter dette og overvåker likviditetssituasjonen løpende. Det gjøres oppmerksom på at mer enn 50% av konsernets aksjekapital er tapt. Som følge av at konsernet har budsjettert med en positiv EBITDA for året 2012 samtidig som hovedaksjonær har stilt garanti for nødvendig finansiering for året, har styret funnet dagens situasjon tilfredsstillende. Selskapet kan være avhengig av ytterligere kapitaltilførsel, enten lånefinansiert og/eller som ny egenkapital. Videre utvikling i ordreinngang, og særlig knyttet til mulige store ordre, vil være faktorer som påvirker styrets valg av finansieringsstrategi. Hovedaksjonær har for øvrig stilt garanti og vil yte nødvendig finansiering frem til og med Dette faktum gjør at selskapet får handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det derfor at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Konsernet hadde en omsetningsvekst på 28 prosent fra 2010 til Driftsinntekter i 2011 er på MNOK 47,7 sammenlignet med MNOK 37,4 i året før. Underskudd etter skatt ble redusert til MNOK -25,2 i 2011 fra MNOK -31,4 i Ved utgangen av 2011 har konsernet MNOK 3,6 i kontanter og bankinnskudd, samt en gjenværende ubenyttet kassekreditt på MNOK 0,058.

17 Konsernet har vesentlige estimatposter i regnskapet og det vil alltid være knyttet risiko til vurderingen av disse postene. For konsernet gjelder dette særlig goodwill relatert til oppkjøpet av Bevesys og balanseførte utviklingsutgifter. I regnskapet for 2011 er goodwill innregnet med MNOK 10,1 og balanseførte utviklingsutgifter med MNOK 10,4 hvorav MNOK 1,7 balanseført under året og MNOK 4,5 avskrevet gjennom året. Goodwill posten testes årlig for verdifall, mens balanseførte utviklingskostnader er vurdert etter samme prinsipp som tidligere år. Den gode veksten i 2011 er i tråd med selskapets forventninger, og en konkret tydeliggjøring av den langsiktige strategiplanen som begynner å bære frukter. De reelle personalkostnadene for 2011 korrigert for balanseførte utviklingsutgifter (MNOK 1,6) utgjør MNOK 21,7, mot MNOK 23,1 med balanseførte utviklingsutgifter på MNOK 0,8 i Den reelle nedgangen i personalkostnader i 2011 mot foregående år er således MNOK 1,4. I løpet av de siste to årene er selskapets driftskostnader redusert med 17 %. I 2011 er andre driftskostnader redusert med 4 % fra MNOK 15,5 i 2010 til MNOK 15 i Reduksjonen kommer som følge av kontinuerlig fokus på kostnadsbesparelser og gode løsninger for effektiv drift. Driftsresultatet i 2011 har bedret seg med MNOK 5,8, MNOK 25,7 mot MNOK 31,4 i Totalresultatet utgjør MNOK -25,7 i 2011 mot MNOK 31,7 i Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultat av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er omtalt her, som har betydning for det avlagte regnskap. KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2011 en netto kontantstrøm på MNOK -26,3 mot MNOK 0,09 i Kontantstrøm fra driften utgjorde MNOK -23 mot MNOK - 27,7 i Kontantstrøm fra investeringer utgjorde MNOK -3,2 mot MNOK 1 i Kontantstrøm fra finansiering utgjorde MNOK -0,08 mot MNOK 28,8 i 2010 ( i 2010 ble det gjennomført en emisjonen i fjerde kvartal ). FINANSIELL RISIKO Konsernets virksomhet medfører eksponering for valutarisiko, hovedsakelig mot euro og svenske kroner. Generelt vil en styrking av den norske kronen mot disse valutaene medføre reduserte inntekter for Repant. Det benyttes ingen finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Konsernets finansielle risiko er primært knyttet til kundefordringer, hvor konsernet historisk har hatt lave tap. Styrets oppfatning er at den finansielle risikoen er moderat. Konsernets flervaluta kassekreditt har flytende rente. Risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine forpliktelser anses som lav. Det har ikke blitt inngått avtaler, hvor risikoen for tap begrenses. MARKEDER OG DISTRIBUSJON Repants distributører har inngående kjennskap til sine markeder og er viktige medspillere med tanke på utvikling av lokale og skreddersydde panteløsninger. Repants panteautomater dekker alle typer forretninger, fra små butikker til store supermarkeder. Årsregnskapet for konsernet er utarbeidet i henhold til IFRS. Morselskapets årsregnskap er basert på NGAAP.

18 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE ARBEIDSMILJØ Ledelsen anser arbeidsmiljøet i selskapet for å være bra, og det gjennomføres løpende tiltak for å opprettholde dette. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2011 var 40 mot 39 i Sykefraværet var i 2011 på 6,6 %, 2,2 % i Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ledelsen arbeider systematisk med HMS og oppfølging av sykefravær. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. FORSKNING OG UTVIKLING I 2011 har konsernet brukt anslagsvis MNOK 2,1 på forskning og utvikling, som i all hovedsak har blitt benyttet til videre utvikling av den nye panteautomaten, COSMOS, og oppgradering av de tidligere finske Bevesys produktene. KAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp var det aksjer i Repant ASA, mot ved årets begynnelse. Gjennomsnittlig antall aksjer i Repant har i 2011 vært På ordinær Generalforsamling 26. mai 2011 ble det vedtatt en gjennomføring av en spleis av aksjene i selskapet i forholdet 1:10, slik at 10 aksjer spleises til 1 aksje. Forut for aksjespleisen ble det gjennomført en kapitalforhøyelse på kr. 27,20 med nyutstedelse av 136 aksjer umiddelbart forut for aksjespleisen, for å unngå å måtte gjennomføre en kapitalnedsettelse ved å slette aksjer som ikke er delelige med 10 som følge av aksjespleisen. Selskapets aksjekapital vil dermed forhøyes med kr. 27,20 fra kr ,80 til og antall aksjer forhøyes fra til De nye aksjene er utstedt til selskapets største aksjeeier, Färna Invest AB. LIKESTILLING Det er 40 ansatte i Repant gruppen, hvorav 4 kvinner. Vårt mål er at forskjellsbehandling knyttet til kjønn ikke skal forekomme. Det er innarbeidet en god policy for dette i konsernet, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak vedrørende dette i Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinne og 3 menn. FREMTIDIG UTVIKLING Repants produksjon og salg av panteautomater er et viktig bidrag for å redusere forsøpling, energiforbruk og produksjon av ny emballasje, og på den måten redusere belastningen på miljøet. Det er fortsatt mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser, og EU jobber med harmoniseringen av et felles pantesystem. Repant skal fortsette å vokse gjennom egen distribusjon og viktige distribusjonsavtaler. Dessuten fortsetter selskapet hele tiden å viderutvikle maskiner slik at de blir kontinuerlig oppdatert og ligger foran kundenes forventninger. Vi ser optimistisk på fremtiden, etter inngåelse av rammeavtalen med Kesko Food LTD, ytterligere optimalisering av produksjonen i Finland i kombinasjon med standardisering av komponenter og cost engineering vil dette gi lavere produksjonskostnader og bedret konkurranseevne. Etter en lang periode med produktgodkjenninger og markedstilpasninger av maskiner, vil ressursene for 2012 dreie mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er foretatt nødvendige grep i selskapet for å stå bedre rustet i konkurransesituasjonen i tiden fremover. Repant vil fortsette arbeidet etter den langsiktige strategiplanen som er etablert og som gir resultater i henhold til forventningene. Gjennom forpliktende økonomisk sikkerhet, er Repant sikret trygghet og forutsigbarhet. Det er stilt garanti fra hovedaksjonær frem til og med , og dette faktum gjør at selskapet får handlingsrom samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. Henviser til kommentarer under avsnittet; fortsatt drift. Repant har sikret nøkkelinstallasjoner i flere viktige markeder. Bransjen preges av lang beslutningstid. Repant vil i 2012 posisjonere seg for økt aktivitet i ettermarkedet på etablerte automater. Med Repants løsninger varsler panteautomatene selv via e-post eller SMS om at glassbordet snart er fullt eller når maskinen må vaskes, etc. Dette er viktige beslutningsparametere for innkjøpere i dagligvarehandelen. DISKRIMINERING Repant Gruppen jobber aktivt for likestilling og mot disikriminering i egen virksomhet og ovenfor egne brukere.

19 ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årets underskudd i morselskapet på MNOK 26,4 foreslås dekket med MNOK 0 fra overkursfond, og resten overføres til udekket underskudd. Morselskapets frie egenkapital er MNOK 0. Drammen 26. april 2012 Olav Madsen Styreformann Niklas Engström Styremedlem Benedicte Tostrup Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

20 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE REPANT KONSERN OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT TALL I TUSEN NOK Note Driftsinntekter Varekost Personalkostnader 7, Avskrivninger 13, Andre driftskostnader 17,23, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter 8, Finanskostnader 8, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat Postene i totaltresultatet er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 15. Basisresultat per aksje (tall i NOK) 20-0,838-0,182 Utvannet resultat per aksje (tall i NOK) 20-0,838-0,182

21 REPANT KONSERN OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING PER 31. DESEMBER TALL I TUSEN NOK EIENDELER Note Utviklingskostnader og kjøpt patent Goodwill Sum immaterielle eiendeler Maskiner Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer 10, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 19, Sum innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt og annen kortsiktig bankgjeld 9, Offentlige avgifter Betalbar skatt 29 0 Annen kortsiktig gjeld 11,16, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 26. april 2012 Olav Madsen Styreformann Niklas Engström Styremedlem Benedicte Tostrup Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

22 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE REPANT KONSERN OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL TALL I TUSEN NOK Aksje- Annen Omregnings- Annen Sum kapital innskudd EK differanse EK EK EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Kapitalnedsettelse Kontantemisjon Transaksjonskostnader ved emisjon Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Totalresultat EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Kapitalnedsettelse Kontantemisjon Transaksjonskostnader ved emisjon Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer