2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Repant ASA Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank:

2 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 2-3 høydepunkter 2013 Ny distributør Sør Amerika Repant ASA og Girboy s.r.l signerte 21. mai en distributøravtale for landene i Argentina, Chile og Uruguay. Dette er markeder hvor Repant forventer lave marginer, men markedene vil gi et godt bidrag til økt produksjonsvolum og fremtidig lavere produksjonskostnader. Vi antar Repants teknologi vil bli konkurransedyktig i Argentina, Chile og Uruguay, hvor pantesystemer for gjenfyllbare flasker allerede er etablert. Disse markedene har et pantesystem der nøyaktig formgjenkjenning av flasker er vesentlig og Repants teknologi i COSMOS tilfredsstiller dette behovet for de største dagligvarebutikkene. SOK i Finland velger Repant SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta (Coop Finland) har valgt Repant ASA som foretrukket leverandør av panteautomater, med levering innen 1. september Det at SOK som etablert kunde velger Repant som foretrukket leverandør for en forlenget periode, er en sterk bekreftelse på at Repant har tatt posisjon som en sterk utfordrer spesielt i det finske markedet.

3 Repant lanserer flere nyheter i Q COSMOS 1100; er en frittstående maskin for mindre butikker og er et meget viktig tilskudd i Repant sin produktportefølje. Maskinen er testet i flere markeder i Q Maskinen ble lansert på Euroshop messen i Düsseldorf, medio februar Det forventes en positiv salgsøkning i 2014, ved salg av COSMOS Oppstart av tellesenter i Tyskland, desember 2013, for registrering og mottakelse av DPG-emballasje. Neste tellesenter i Tyskland vil komme i løpet av Disse tellesentrene vil gi en god referanse for Repant sine panteautomater på det tyske markedet. Ny bakromsløsning - Seriefylling; Seriefylling ( SF ) er en unik løsning for fylling av flere beholdere fra samme komprimator. Løsningen gjør at plassen på smale bakrom kan utnyttes på en særdeles god måte. Hverdagen for butikkpersonalet blir enklere når maskinen kan tømmes raskt, uten driftsstans. Løsningen er fremtidsrettet og skreddersydd for de nye ½ pall-sekkene fra RESIRK. Repant har patentsøkt denne løsningen.

4 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 4-5

5 Adm. direktør Gudmund Larsen Året 2013 har vært et år der hovedfokuset har vært videre oppbygging av egen salgs -og serviceorganisasjon i Tyskland og Norge. Dette har for Norge allerede gitt stor effekt i form av sterk markedsandel til etablerte kunder. Vi ser et stort vekstpotentsial i alle våre markeder ved innpass i flere kjeder. Kjedene velger på selvstendig grunnlag hvilke leverandører de ønsker å benytte, men vi observerer at flere kjeder kun kjøper fra en leverandør og anser det som sannsynlig at de i fremtiden ønsker flere leverandører av panteautomater. Arbeidet med å få innpass hos disse er en kontinuerlig prosess som gradvis gir femskritt blant annet ved at flere kjeder i Norden nå ønsker testinstallasjoner. Vi har derfor stor tro på at vi i flere av våre hjemmemarkeder i 2014 kan få et bedre markedsgrunnlag. Repant er et selskap som fortsatt er på vei fra en utviklingsfase og over i en kommersialiserings- og vekstfase. Overgangen til vekstfasen har tatt lengre tid enn forutsatt, men Repant er nå i de fleste markeder i ferd med å bryte positiv EBIT. Omsetning har vært lavere enn forventet i enkelte viktige markeder som Tyskland, Østerrike, Nederland og Danmark, mye av dette skyldes svak konkurranseevne på kassemaskiner. Repant har nå styrket konkurranseevne med vår nyutviklede kassemaskin med betydelig kostnadsbesparelse, i forhold til våre tidligere modeller. Maskinen er, i løpet av 2013, innarbeidet i alle viktige kassemarkeder og tilfredsstiller også markedets forventning til lavt strømforbruk og solid funksjonalitet. Det er ikke oppnådd det forventede resultatet i 2013, noe som i stor grad skyldes kostnader i forbindelse med markedsposisjonering, spesielt i Tyskland, samt nedskriving av delelager til utgående modeller. Det vil i løpet av de 2 første kvartaler i 2014 gjennomføres effektiviseringer i både organisasjon og på produkter, som vil være viktige faktorer for å øke lønnsomheten i Våre sorteringsløsninger for bakrommet har gjennomgått en stor revisjon som gir ytterligere fleksibilitet, brukervennlighet og enda bedre konkurransekraft. Det nye produktet heter COSMOS XL og selges i Finland, Sverige, Norge og Tyskland. I tillegg til panteautomat, etterspør flere butikker designede returpunkt for mottak av resirkulerbare produkter som: Frityrolje, batterier, lysepærer, papp, plast og småelektronikk. Repant tilbyr nå flere innovative løsninger for dette. Repant har en økende salgstrend i alle sine markeder. Dette er mest synlig i Finland hvor vi har oppnådd en markedsandel på ca 50%. For Repant er dette viktige gjennombrudd og representerer en solid plattform for videre vekst. Etablerte kunder i flere markeder velger Repant i stadig økende grad og dette er en klar bekreftelse på at Repant ikke lenger bare er en utfordrer, men et reelt godt alternativ og en seriøs konkurrent. Repant er på rett vei, og vi ser frem til et fortsatt spennende 2014.

6 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 6-7 Repants muligheter Repants produksjon av panteautomater er et viktig og et høyst aktuelt bidrag til et bedre og renere miljø. Fortsatt er det mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser. Distribusjon Repant er et selskap med ambisjoner om vekst og har derfor sikret seg distribusjonsavtaler i viktige land med store potensielle markeder. Noen av agentene dekker flere land, mens andre kun fokuserer på sitt hjemmemarked. Repant bruker mye av sin tid med distributørene, ikke bare for å motivere til økt salg, men også for å sikre at tilbakemeldinger fra sluttbrukerne blir implementert. I Finland, Tyskland og Norge har vi godt etablert egen organisasjon for salg, distribusjon og service. Gode produkter Repant sin produktportefølje dekker alle typer dagligvarehandel, fra små butikker til de største supermarkeder. Cosmos har vært i ordinært salg i 5 år og i denne perioden har vi erfart at Cosmos er en pantautomat som er robust og meget brukervennlig for brukerne, butikkens medarbeidere så vel som servicepersonellet. Maskinen er rask, enkel å betjene, lett å holde ren og har en avansert driftssikker teknologi. Cosmos er et attraktivt produkt og er priset på en slik måte at det forventes godt salg og tilfredse kunder. Produktserien Cosmos XL er den nye generasjonen sorteringssystemer tilpasset butikker med store volum av gjenvinnbare bokser og plastflasker. I forbindelse med den store omlegningen til gjenvinnbare plastflasker i Norge, vil denne produktserien fullt ut tilfredsstille markedets behov. Design Cosmos har designmessig et moderne uttrykk og er den eneste maskinen i markedet med dør i glass. Våre kunder er svært tilfreds med det tidsriktige designet. Mange kunder har også fått døren tilpasset eget design, med farge og trykk. Samarbeidspartner Repant har en klar forventing til at samarbeidet med Envipco vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige. Samarbeidet vil gjøre at de to aktørene kan utveksle det beste fra begge selskaper, der standardisering av viktige komponenter vil gi god innvirkning på både kvalitet og produksjonskostnader i fremtiden. Ambisjoner Etter en lang periode med nye produkter og markedstilpasninger av maskiner, er selskapets ressurser dreid mot en enda mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er således foretatt nødvendige grep i hele organisasjonen for at Repant skal stå godt rustet i konkurransesituasjonen.

7

8 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 8-9 Repants markeder Repants produktportefølje dekker alle typer forretninger, fra kiosker til store supermarked. Repant har sikret seg viktige distribusjonsavtaler i de aktuelle markeder. Det holdes kontinuerlig kontakt med mulige partnere i nye markeder som kan bli aktuelle samarbeidspartnere for Repant. Når Repant inngår et samarbeid med en distributør, er distributøren ofte allerede en ledende leverandør til detaljister i sine markeder. På denne måten utnytter distributørene og Repant det beste i hverandre. Distributørene har førstehåndskjennskap til sitt marked og rapporterer til Repant som utvikler og produserer panteautomater skreddersydd til de aktuelle markeder. Repant har posisjonert seg mot sine konkurrenter, både med svært konkurransedyktige produkter, god service og support samt attraktive priser. Gjennom Repants distribusjonsavtaler dekkes våre viktigste markeder; Sverige, Danmark, Østerrike og Kroatia. Repant har egen distribusjon i Norge, Finland og Tyskland. Repant sine hjemmemarkeder er Norge, Sverige og Finland Med en returandel av flasker og bokser på over 90%, er konsumenter i Repants hjemmemarked på verdenstoppen når det gjelder panting. Innen utgangen av 2015 vil alle brusflaskene på gjenfyllbare PET flasker utgå også i Norge. Alle de store aktørene erstatter de harde plastflaskene med myke plastflasker. Istedenfor å bli vasket og fylt opp igjen mange ganger vil flaskene bli smeltet om til nye gjenvinnbare flasker, etter hver gang. I Norge står det veldig mange maskiner av type Tomra600 fra Disse maskinene går på overtid og endringen til gjenvinnbare flasker fører til en langt større belastning på disse gamle maskinene. Den store økningen av antall plastflasker som må komprimeres trigger et behov for nye moderne pantemaskiner. Med godt innarbeidede rutiner for panting på hjemmemarkedene, fokuserer Repant å vinne salgsandel på 30-50%. Spesielt i Finland har Repant posisjonert seg mot sine konkurrenter. Både i Norge og Sverige har Repant tidligere hatt produkter som har vist seg for vedlikeholdsintensive i forhold til den store endringen mot gjenvinnbar emballasje. Repant har i de siste årene fått ryddet opp i mange av disse dårlige referansene. Dette har ført til at mange av Repants kunder, som tidligere har vært misfornøyde, har blitt veldig fornøyde og er i dag blant Repants mange referansekunder. Europa I Tyskland har Repant etablert egen organisasjon for salg og service. Dette er et stort og krevende marked, der Repant har etablert flere gode

9 referanseinstallasjoner. Det er økende interesse for våre løsninger fra flere kjeder. Kroatia har allerede et etablert pantesystem på gjenfyllbare glassflasker. I løpet av de neste månedene i 2014 er det forventet at den nye panteloven for PET- flasker og bokser vil tre i kraft, på det kroatiske markedet. Det forventes en økende returgrad i de øvrige markedene som følge av økende fokus på miljø og materialverdi. Ettermarked Når flasken forsvinner inn i automaten, skal konsumenten få pantepenger tilbake og flaskene skal sorteres riktig. Avansert teknologi sørger for å identifisere flaskene samt sortere flaskene til riktig fraksjon. Repant jobber for at panteautomatene skal være minimalt belastende for konsumentene og butikkbetjeningen. Selv om maskinene er stabile, vil de ha behov for service og tilsyn. Etter utløpet av den ordinære garantiperioden vil servicejobb og salg av slitedeler utgjøre en økende inntektskilde for Repant.

10 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant - Nøkkeltall fra resultatregnskapet tall i tusen NOK Driftsinntekter Driftsresultat (EBITDA) Netto finanskostnader Resultat før skatt fra BALANSEN Utviklingskostnader Goodwill Utsatt skatt Andre finansielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Egenkapital Kassekreditt Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Årsberetning for regnskapsåret 2013 Årsberetning Repant sitt hovedfokus i 2013 har vært økt omsetning, effektiv drift og kostnadskontroll, for en bedret resultatutvikling. Repant er på vei fra utviklingsfasen over i en kommersialiserings-og vekstfase. Dette har tatt lengre tid enn forutsatt, men Repant er på god vei. Produktserien Cosmos XL er tilpasset butikker med store volum, gjennvinnbare bokser og plastflasker. I forbindelse med den forventede økningen av gjenvinnbare plastflasker i Norge, vil denne produktserien fullt ut tilfredsstille de behovene som er forventet. COSMOS 1100 er en frittstående maskin for mindre butikker og er et meget viktig tilskudd i Repant sin portefølje. Maskinen er testet i flere markeder i Q Maskinen ble lansert på Euroshop messen i Düsseldorf, medio februar Det forventes en positiv salgsøkning i 2014, ved salg av COSMOS Repant har utviklet ny konkurransekraftig teknologi innen kassegjenkjenning (ny kassemaskin). Produktet er lansert suksessivt og har gitt økt salg i 2013 og forventes å gi grunnlag for ytterligere økning i Viktige avtaler har kommet på plass i løpet av 2013; SOK i Finland (Coop Finland) har på nytt valgt Repant som foretrukket leverandør for panteautomater, med en avtale om levering innen 1. september At Repant forblir foretrukket leverandør for SOK, for en forlenget periode, er en bekreftelse på at Repant har tatt en posisjon som en stabil utfordrer i det finske markedet. Repant vil primært levere panteautomaten COSMOS XL, en meget robust panteautomat, med behovstilpassede sorteringssystemer. Videre har Repant signert en distributøravtale med Girboy s.r.l, for landene Argentina, Chile og Uruguay. Med denne avtalen vil Repant bli en attraktiv aktør i Sør Amerika, der flere land har etablert pantesystemer for gjenfyllbare flasker. Girboy har relasjoner med flere av de største dagligvarekjedene i verden og har i dag datterselskap i Argentina. Kroatia vil etter all sannsynlighet være det neste landet i Europa som innfører pantelov for PET flasker og boks. Det er forventet en innføring av pantesystemet med panteautomater i I løpet av året er produksjonen i Finland i økende grad strømlinjeformet og vil bli ytterligere optimalisert i tiden fremover, som en konsekvens av økt volum. I kombinasjon med standardisering av komponenter, bedre leverandøravtaler, samt at flere av produktene har gjennomgått betydelige kostnadsbesparelser i design, vil dette samlet gi vesentlig lavere produksjonskostnader, bedret konkurranseevne og redusert varelager. Pr. 31. desember 2013 var det 36 ansatte i Repant gruppen. Av disse var 4 kvinner og 32 menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 12 % prosent. Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinner og 2 menn, videre har styret en ansattvalgt representant. Virksomhetens art og beliggenhet Repant ASA konsernet utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder systemer for kostnadseffektivt mottak og håndtering av drikkevareemballasje som er pålagt pant. Repant ASA er et operativt selskap med hovedkontor i Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen. Repant har tre 100 % eide datterselskap, Repant AB, Bevesys Finland OY og Repant Vertrieb und Service GmbH. Repant AB har ingen aktivitet. Salg, service og distribusjon i det svenske markedet ivaretas av PSI Antonson AB. Bevesys Finland OY håndterer produksjon til alle markeder og salg på deres hjemmemarked. Repant Vertrieb und Service GmbH, foretar salg og service på det Tyske markedet. Fortsatt drift Konsernets langsiktige finansieringpolicy er å sikre finansiering av vekststrategien med kontantstrøm generert fra virksomheten og relevant bankfinansiering. Konsernets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for morselskapet. Denne er fornyet og løper frem til og med 15. desember Morselskapets egenkapital er tapt og både morselskapet og konsernet har negativ egenkapital. Styret holder seg løpende orientert om den økonomiske situasjonen og vurderer løpende selskapets økonomiske stilling og tiltak for å sikre forsvarlig drift. Det største fokuset fremover for konsernet er å oppnå økt omsetning. Selskapets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for konsernet. Hovedaksjonær Färna Invest har stilt garanti for nødvendig finansiering for frem til og med 31. januar 2015, i form av sikkerhet for kassekreditt. Avtalen om kassekreditt utløper 15. desember 2014, og det forventes at kassekredittavtalen kan forlenges. Konsernet kan være avhengig av ytterligere kapitaltilførsel, enten lånefinansiert og/eller som ny egenkapital. Den videre utviklingen i ordreinngang, og særlig knyttet til mulige store ordre, er faktorer som påvirker styrets valg av finansieringsstrategi. Garantien som er stilt av hovedaksjonæren gir konsernet handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det derfor at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Konsernet vil være avhengig av en likviditetstilførsel som følge av at avtalen om kassekreditten utløper 15. desember 2014, dersom forutsetningen om vekst i omsetning og positiv kontantstrøm ikke oppfylles, og avtalen ikke fornyes.

12 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Redegjørelse for årsregnskapet Totalt for året har konsernet en omsetningsøkning på MNOK 18,4 i 2013, som innebærer en økning på 40 % fra 2012 til Driftsinntekter utgjør MNOK 65 i 2013 mot MNOK 46,6 i Salgssituasjonen for 2013 sett under ett, har vært meget god i flere markeder, spesielt Norge, Sverige og Finland. I tillegg er Østerrike et marked hvor salgsaktiviteten er økende. I 2013 har utvikling av ny konkurransekraftig teknologi innen kassegjennkjenning styrket Repants konkurranseevne i flere viktige markeder. Resultat etter skatt for konsernet ble et underskudd på MNOK -16,7 i 2013, mot MNOK -18,2 i Underskuddet skyldes blant annet en meravsetning på varelager og økte kostnader relatert til vekst. Konsernets regnskap inneholder poster som i vesentlig grad inneholder estimater, og det vil alltid være knyttet risiko til vurderingen av disse postene. For konsernet gjelder dette særlig goodwill relatert til oppkjøpet av Bevesys, samt balanseførte utviklingsutgifter. I regnskapet for 2013 er goodwill innregnet med MNOK 10,9 og balanseførte utviklingsutgifter med MNOK 7,9. For sistnevnte post har det vært en tilgang på MNOK 2 og avskrivninger på MNOK 2,3 i Goodwill testes årlig for verdifall, mens balanseførte utviklingskostnader testes om det foreligger indikasjoner på verdifall. Personalkostnadene for 2013 korrigert for balanseførte utviklingsutgifter (MNOK 0,6) utgjør MNOK 21,9, mot MNOK 19,6 med balanseførte utviklingsutgifter på MNOK 1,1 i Den reelle økningen i personalkostnader i 2013 mot foregående år er således MNOK 2,3, mens netto økning utgjør MNOK 2,8. Andre driftskostnader for konsernet har økt med MNOK 2 fra I 2013 utgjør andre driftskostnader for konsernet MNOK 13 mot MNOK 11,5 i Kostnadsøkningen skyldes høyere servicekostnader i 2013 kontra 2012, som følge av at Repant overtok serviceansvaret for norske maskiner i slutten av 2. kvartal Økningen fra fjoråret skyldes også økte transport og reisekostnader, samt innleid bistand i administrasjonen. I tillegg er det i 4. kvartal gjort avsetninger for ukurante deler på utgående modeller. Ordinært resultat før skatt i 2013 er for konsernet forbedret med MNOK 1,6 MNOK. Resultat før skatt utgjorde MNOK -16,9 i 2013 mot MNOK -18,4 i Totalresultatet utgjør MNOK -15 i 2013 mot MNOK -18,8 i Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for konsernets og morselskapets utvikling og stilling, samt resultat av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er omtalt her, som har betydning for det avlagte regnskap. Årsregnskapet for konsernet er utarbeidet i henhold til IFRS. Morselskapets årsregnskap er basert på god norsk regnskapsskikk. Kontantstrøm Kontantstrøm fra driften utgjorde MNOK 10,4 i 2013 mot MNOK 12,3 i Kontantstrøm fra investeringer utgjorde MNOK 3,5 mot MNOK 1,7 i Kontantstrøm fra finansiering utgjorde MNOK 7,3 mot MNOK 0,9 i Finansiell risiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko gjennom valuta- og renterisiko, hovedsakelig mot euro og noe mot svenske kroner, samt at konsernets flervaluta kassekreditt har flytende rente. Generelt vil en styrking av den norske kronen mot disse valutaene medføre reduserte inntekter for Repant. Det benyttes ingen finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Med konsernets i hovedsak kortsiktige finansiering medfører ikke eksponeringen mot renteendringer vesentlig risiko. Konsernets kredittrisiko er primært knyttet til kundefordringer, hvor konsernet historisk har hatt lave tap. Risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine forpliktelser anses som lav. Det har ikke blitt inngått avtaler med formål å begrense risikoen for tap. For likviditetsrisikoen vises til omtale under avsnittet vedrørende fortsatt drift. Styrets oppfatning er at den finansielle risikoen er moderat. Markeder og distribusjon Våre distributører har inngående kjennskap til sine markeder og er viktige medspillere med tanke på utvikling av lokale og skreddersydde panteløsninger. Repants panteautomater dekker alle typer forretninger, fra små butikker til store supermarkeder. Forskning og utvikling I 2013 har konsernet balanseført forsknings og utviklingsutgifter med MNOK 2, i all hovedsak i forbindelse med videreutvikling av den nye panteautomaten Cosmos, klargjøring av Stand-alone maskin og Cost-save prosjektet som gradvis har gjort seg gjeldende fra august 2012, med om lag 15 % reduksjon på varekost. Oppgradering av de tidligere finske Bevesys maskinene har også krevd sin andel. Kapital og aksjonærforhold Ved årets utløp var det aksjer i Repant ASA, det samme antall som ved årets begynnelse. Gjennomsnittlig antall aksjer i Repant utgjør i 2013 dermed Redegjørelse om samfunnsansvar Repant har foreløpig ikke utviklet egne retningslinjer som omfatter alle områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon, i samsvar med regnskapsloven 3-3c. Repant er likevel opptatt av å ta ansvar for sentrale samfunnsmessige prinsipper.

13 Repants produksjon og salg av panteautomater er et viktig bidrag for å redusere forsøpling, energiforbruk og produksjon av ny emballasje og på den måten redusere belastningen på miljøet. Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Repant har som mål å overholde alle gjeldende antibestikkelseslover, inkludert den norske korrupsjonslovgivningen og alle gjeldende lokale lover der konsernet opererer og å gjenspeile alle transaksjoner i konsernets bøker og journaler. Dette gjelder også samarbeidspartnere som jobber på vegne av konsernet. løsninger varsler panteautomatene selv via e-post eller SMS, om glassbordet snart er fullt eller om når maskinen må vaskes etc. Dette er viktige beslutningsparametere for innkjøpere i dagligvarehandelen. Årsresultat og disponeringer Årets underskudd i morselskapet på MNOK -13,686 foreslås overført til udekket tap. Det er 36 ansatte i Repant gruppen, hvorav 4 kvinner. Vårt mål er at forskjellsbehandling knyttet til kjønn ikke skal forekomme. Det er innarbeidet en god policy for dette i konsernet og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak vedrørende dette i Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinne og 2 menn. Konsernet jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering i egen virksomhet og ovenfor egne brukere. Arbeidsmiljø Ledelsen anser arbeidsmiljøet for å være bra og det gjennomføres løpende tiltak for å opprettholde dette. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2013 var 36, mot 35 antall årsverk i Sykefraværet i 2013 var på 1,4 %, mot 1,9 % i Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ledelsen arbeider systematisk med HMS og oppfølging av sykefravær. Fremtidig utvikling Det er fortsatt mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser og EU jobber med harmoniseringen av et felles pantesystem. Repant skal fortsette å vokse gjennom viktige distribusjons avtaler. Dessuten fortsetter vi hele tiden å videreutvikle våre maskiner slik at de blir kontinuerlig oppdatert og ligger foran kundenes forventninger. Vi ser optimistisk på fremtiden, samlet sett bør Repant stå bedre rustet enn noensinne til økt omsetning og en positiv resultatutvikling. Ressursene i 2014 vil i enda større grad en tidligere dreie seg mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er foretatt nødvendige grep i selskapet for å stå bedre rustet i konkurransesituasjonen i tiden fremover. Repant vil fortsette arbeidet etter den langsiktige strategiplanen som er etablert, og som gir resultater i henhold til forventningene. Gjennom forpliktende økonomisk sikkerhet, er Repant sikret trygghet og forutsigbarhet. Garantien fra hovedaksjonær gir selskapet handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. Repant har sikret nøkkelinstallasjoner i flere viktige markeder. Bransjen preges av lang beslutningstid. Repant vil også i 2014 posisjonere seg for økt aktivitet i ettermarkedet på etablerte automater. Repant sine Drammen 29. april 2014 Olav Madsen Styreformann Benedicte Tostrup Styremedlem Gudmund Larsen Adm direktør Niklas Engström Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep.

14 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant konsern Oppstilling av totalresultat tall i tusen NOK Note Driftsinntekter Varekost Personalkostnader 7, Avskrivninger 13, Andre driftskostnader 17,23, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter 8, Finanskostnader 8, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder: Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat Postene i totaltresultatet er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 15. Basisresultat per aksje (tall i NOK) 20-0,55-0,60 Utvannet resultat per aksje (tall i NOK) 20-0,55-0,60

15 Repant konsern Oppstilling av finansiell stilling per 31. desember tall i tusen NOK EIENDELER Note Utviklingskostnader og kjøpt patent Goodwill Sum immaterielle eiendeler Maskiner Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Eiendel ved utsatt skatt Andre finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer 10, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Aksjekapital 19, Sum innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt forpliktelse Sum langsiktig gjeld Kassekreditt og annen kortsiktig bankgjeld 9,11, Leverandørgjeld Kortsiktig rentebærende gjeld 9,11, Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11,16, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Drammen 29. april 2014 Olav Madsen Styreformann Niklas Engström Styremedlem Benedicte Tostrup Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

16 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant konsern Oppstilling av endringer i egenkapital tall i tusen NOK Aksje- Annen Omregnings- Annen Sum kapital innskutt EK differanse EK EK EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER

17 Repant konsern Oppstilling av kontantstrømmer tall i tusen NOK Note Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad Avskrivning 13, Gevinst og tap ved salg av driftsmidler 0 56 Endring varer Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra drift Likvider tilført / brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler Investering i varige driftsmidler Salg av driftsmidler (salgssum) Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av gjeld Opptak kortsiktig rentebærende gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto effekt av valutakursendringer Netto endring i likvider i året Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr (2) Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr ) I resultatet før skattekostnad inngår mottatt renteinntekter på TNOK 52 og utbetalte rentekostnader på TNOK ) Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter fremkommer av balansen som bokført verdi av kontanter og bankinnskudd fratrukket kassekredittgjeld. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet basert på den indirekte metoden.

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Repant Årsregnskap 2012

Repant Årsregnskap 2012 Repant Årsregnskap 2012 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863 MVA Bank: 8150.10.77895 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Q1 Kvartalsrapport 2013. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q1 Kvartalsrapport 2013. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q1 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2012. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2012. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2012 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Q2 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Q2 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Q2 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Q3 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Q3 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Q4 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Q4 Kvartalsrapport Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Q4 Kvartalsrapport 2013 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q4 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q4 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Høydepunkter 3. Konsernets resultat 4. Kommentarer til resultat 5. Konsernets balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Egenkapitalutvikling 8. Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2010 SIDE 2-3 Årsregnskap 2010 ÅRSREGNSKAP 2010 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2010 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer