2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Ny distributør sør AmerikA sok i FiNlANd velger repant"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Repant ASA Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank:

2 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 2-3 høydepunkter 2013 Ny distributør Sør Amerika Repant ASA og Girboy s.r.l signerte 21. mai en distributøravtale for landene i Argentina, Chile og Uruguay. Dette er markeder hvor Repant forventer lave marginer, men markedene vil gi et godt bidrag til økt produksjonsvolum og fremtidig lavere produksjonskostnader. Vi antar Repants teknologi vil bli konkurransedyktig i Argentina, Chile og Uruguay, hvor pantesystemer for gjenfyllbare flasker allerede er etablert. Disse markedene har et pantesystem der nøyaktig formgjenkjenning av flasker er vesentlig og Repants teknologi i COSMOS tilfredsstiller dette behovet for de største dagligvarebutikkene. SOK i Finland velger Repant SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta (Coop Finland) har valgt Repant ASA som foretrukket leverandør av panteautomater, med levering innen 1. september Det at SOK som etablert kunde velger Repant som foretrukket leverandør for en forlenget periode, er en sterk bekreftelse på at Repant har tatt posisjon som en sterk utfordrer spesielt i det finske markedet.

3 Repant lanserer flere nyheter i Q COSMOS 1100; er en frittstående maskin for mindre butikker og er et meget viktig tilskudd i Repant sin produktportefølje. Maskinen er testet i flere markeder i Q Maskinen ble lansert på Euroshop messen i Düsseldorf, medio februar Det forventes en positiv salgsøkning i 2014, ved salg av COSMOS Oppstart av tellesenter i Tyskland, desember 2013, for registrering og mottakelse av DPG-emballasje. Neste tellesenter i Tyskland vil komme i løpet av Disse tellesentrene vil gi en god referanse for Repant sine panteautomater på det tyske markedet. Ny bakromsløsning - Seriefylling; Seriefylling ( SF ) er en unik løsning for fylling av flere beholdere fra samme komprimator. Løsningen gjør at plassen på smale bakrom kan utnyttes på en særdeles god måte. Hverdagen for butikkpersonalet blir enklere når maskinen kan tømmes raskt, uten driftsstans. Løsningen er fremtidsrettet og skreddersydd for de nye ½ pall-sekkene fra RESIRK. Repant har patentsøkt denne løsningen.

4 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 4-5

5 Adm. direktør Gudmund Larsen Året 2013 har vært et år der hovedfokuset har vært videre oppbygging av egen salgs -og serviceorganisasjon i Tyskland og Norge. Dette har for Norge allerede gitt stor effekt i form av sterk markedsandel til etablerte kunder. Vi ser et stort vekstpotentsial i alle våre markeder ved innpass i flere kjeder. Kjedene velger på selvstendig grunnlag hvilke leverandører de ønsker å benytte, men vi observerer at flere kjeder kun kjøper fra en leverandør og anser det som sannsynlig at de i fremtiden ønsker flere leverandører av panteautomater. Arbeidet med å få innpass hos disse er en kontinuerlig prosess som gradvis gir femskritt blant annet ved at flere kjeder i Norden nå ønsker testinstallasjoner. Vi har derfor stor tro på at vi i flere av våre hjemmemarkeder i 2014 kan få et bedre markedsgrunnlag. Repant er et selskap som fortsatt er på vei fra en utviklingsfase og over i en kommersialiserings- og vekstfase. Overgangen til vekstfasen har tatt lengre tid enn forutsatt, men Repant er nå i de fleste markeder i ferd med å bryte positiv EBIT. Omsetning har vært lavere enn forventet i enkelte viktige markeder som Tyskland, Østerrike, Nederland og Danmark, mye av dette skyldes svak konkurranseevne på kassemaskiner. Repant har nå styrket konkurranseevne med vår nyutviklede kassemaskin med betydelig kostnadsbesparelse, i forhold til våre tidligere modeller. Maskinen er, i løpet av 2013, innarbeidet i alle viktige kassemarkeder og tilfredsstiller også markedets forventning til lavt strømforbruk og solid funksjonalitet. Det er ikke oppnådd det forventede resultatet i 2013, noe som i stor grad skyldes kostnader i forbindelse med markedsposisjonering, spesielt i Tyskland, samt nedskriving av delelager til utgående modeller. Det vil i løpet av de 2 første kvartaler i 2014 gjennomføres effektiviseringer i både organisasjon og på produkter, som vil være viktige faktorer for å øke lønnsomheten i Våre sorteringsløsninger for bakrommet har gjennomgått en stor revisjon som gir ytterligere fleksibilitet, brukervennlighet og enda bedre konkurransekraft. Det nye produktet heter COSMOS XL og selges i Finland, Sverige, Norge og Tyskland. I tillegg til panteautomat, etterspør flere butikker designede returpunkt for mottak av resirkulerbare produkter som: Frityrolje, batterier, lysepærer, papp, plast og småelektronikk. Repant tilbyr nå flere innovative løsninger for dette. Repant har en økende salgstrend i alle sine markeder. Dette er mest synlig i Finland hvor vi har oppnådd en markedsandel på ca 50%. For Repant er dette viktige gjennombrudd og representerer en solid plattform for videre vekst. Etablerte kunder i flere markeder velger Repant i stadig økende grad og dette er en klar bekreftelse på at Repant ikke lenger bare er en utfordrer, men et reelt godt alternativ og en seriøs konkurrent. Repant er på rett vei, og vi ser frem til et fortsatt spennende 2014.

6 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 6-7 Repants muligheter Repants produksjon av panteautomater er et viktig og et høyst aktuelt bidrag til et bedre og renere miljø. Fortsatt er det mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser. Distribusjon Repant er et selskap med ambisjoner om vekst og har derfor sikret seg distribusjonsavtaler i viktige land med store potensielle markeder. Noen av agentene dekker flere land, mens andre kun fokuserer på sitt hjemmemarked. Repant bruker mye av sin tid med distributørene, ikke bare for å motivere til økt salg, men også for å sikre at tilbakemeldinger fra sluttbrukerne blir implementert. I Finland, Tyskland og Norge har vi godt etablert egen organisasjon for salg, distribusjon og service. Gode produkter Repant sin produktportefølje dekker alle typer dagligvarehandel, fra små butikker til de største supermarkeder. Cosmos har vært i ordinært salg i 5 år og i denne perioden har vi erfart at Cosmos er en pantautomat som er robust og meget brukervennlig for brukerne, butikkens medarbeidere så vel som servicepersonellet. Maskinen er rask, enkel å betjene, lett å holde ren og har en avansert driftssikker teknologi. Cosmos er et attraktivt produkt og er priset på en slik måte at det forventes godt salg og tilfredse kunder. Produktserien Cosmos XL er den nye generasjonen sorteringssystemer tilpasset butikker med store volum av gjenvinnbare bokser og plastflasker. I forbindelse med den store omlegningen til gjenvinnbare plastflasker i Norge, vil denne produktserien fullt ut tilfredsstille markedets behov. Design Cosmos har designmessig et moderne uttrykk og er den eneste maskinen i markedet med dør i glass. Våre kunder er svært tilfreds med det tidsriktige designet. Mange kunder har også fått døren tilpasset eget design, med farge og trykk. Samarbeidspartner Repant har en klar forventing til at samarbeidet med Envipco vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige. Samarbeidet vil gjøre at de to aktørene kan utveksle det beste fra begge selskaper, der standardisering av viktige komponenter vil gi god innvirkning på både kvalitet og produksjonskostnader i fremtiden. Ambisjoner Etter en lang periode med nye produkter og markedstilpasninger av maskiner, er selskapets ressurser dreid mot en enda mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er således foretatt nødvendige grep i hele organisasjonen for at Repant skal stå godt rustet i konkurransesituasjonen.

7

8 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE 8-9 Repants markeder Repants produktportefølje dekker alle typer forretninger, fra kiosker til store supermarked. Repant har sikret seg viktige distribusjonsavtaler i de aktuelle markeder. Det holdes kontinuerlig kontakt med mulige partnere i nye markeder som kan bli aktuelle samarbeidspartnere for Repant. Når Repant inngår et samarbeid med en distributør, er distributøren ofte allerede en ledende leverandør til detaljister i sine markeder. På denne måten utnytter distributørene og Repant det beste i hverandre. Distributørene har førstehåndskjennskap til sitt marked og rapporterer til Repant som utvikler og produserer panteautomater skreddersydd til de aktuelle markeder. Repant har posisjonert seg mot sine konkurrenter, både med svært konkurransedyktige produkter, god service og support samt attraktive priser. Gjennom Repants distribusjonsavtaler dekkes våre viktigste markeder; Sverige, Danmark, Østerrike og Kroatia. Repant har egen distribusjon i Norge, Finland og Tyskland. Repant sine hjemmemarkeder er Norge, Sverige og Finland Med en returandel av flasker og bokser på over 90%, er konsumenter i Repants hjemmemarked på verdenstoppen når det gjelder panting. Innen utgangen av 2015 vil alle brusflaskene på gjenfyllbare PET flasker utgå også i Norge. Alle de store aktørene erstatter de harde plastflaskene med myke plastflasker. Istedenfor å bli vasket og fylt opp igjen mange ganger vil flaskene bli smeltet om til nye gjenvinnbare flasker, etter hver gang. I Norge står det veldig mange maskiner av type Tomra600 fra Disse maskinene går på overtid og endringen til gjenvinnbare flasker fører til en langt større belastning på disse gamle maskinene. Den store økningen av antall plastflasker som må komprimeres trigger et behov for nye moderne pantemaskiner. Med godt innarbeidede rutiner for panting på hjemmemarkedene, fokuserer Repant å vinne salgsandel på 30-50%. Spesielt i Finland har Repant posisjonert seg mot sine konkurrenter. Både i Norge og Sverige har Repant tidligere hatt produkter som har vist seg for vedlikeholdsintensive i forhold til den store endringen mot gjenvinnbar emballasje. Repant har i de siste årene fått ryddet opp i mange av disse dårlige referansene. Dette har ført til at mange av Repants kunder, som tidligere har vært misfornøyde, har blitt veldig fornøyde og er i dag blant Repants mange referansekunder. Europa I Tyskland har Repant etablert egen organisasjon for salg og service. Dette er et stort og krevende marked, der Repant har etablert flere gode

9 referanseinstallasjoner. Det er økende interesse for våre løsninger fra flere kjeder. Kroatia har allerede et etablert pantesystem på gjenfyllbare glassflasker. I løpet av de neste månedene i 2014 er det forventet at den nye panteloven for PET- flasker og bokser vil tre i kraft, på det kroatiske markedet. Det forventes en økende returgrad i de øvrige markedene som følge av økende fokus på miljø og materialverdi. Ettermarked Når flasken forsvinner inn i automaten, skal konsumenten få pantepenger tilbake og flaskene skal sorteres riktig. Avansert teknologi sørger for å identifisere flaskene samt sortere flaskene til riktig fraksjon. Repant jobber for at panteautomatene skal være minimalt belastende for konsumentene og butikkbetjeningen. Selv om maskinene er stabile, vil de ha behov for service og tilsyn. Etter utløpet av den ordinære garantiperioden vil servicejobb og salg av slitedeler utgjøre en økende inntektskilde for Repant.

10 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant - Nøkkeltall fra resultatregnskapet tall i tusen NOK Driftsinntekter Driftsresultat (EBITDA) Netto finanskostnader Resultat før skatt fra BALANSEN Utviklingskostnader Goodwill Utsatt skatt Andre finansielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Egenkapital Kassekreditt Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

11 Årsberetning for regnskapsåret 2013 Årsberetning Repant sitt hovedfokus i 2013 har vært økt omsetning, effektiv drift og kostnadskontroll, for en bedret resultatutvikling. Repant er på vei fra utviklingsfasen over i en kommersialiserings-og vekstfase. Dette har tatt lengre tid enn forutsatt, men Repant er på god vei. Produktserien Cosmos XL er tilpasset butikker med store volum, gjennvinnbare bokser og plastflasker. I forbindelse med den forventede økningen av gjenvinnbare plastflasker i Norge, vil denne produktserien fullt ut tilfredsstille de behovene som er forventet. COSMOS 1100 er en frittstående maskin for mindre butikker og er et meget viktig tilskudd i Repant sin portefølje. Maskinen er testet i flere markeder i Q Maskinen ble lansert på Euroshop messen i Düsseldorf, medio februar Det forventes en positiv salgsøkning i 2014, ved salg av COSMOS Repant har utviklet ny konkurransekraftig teknologi innen kassegjenkjenning (ny kassemaskin). Produktet er lansert suksessivt og har gitt økt salg i 2013 og forventes å gi grunnlag for ytterligere økning i Viktige avtaler har kommet på plass i løpet av 2013; SOK i Finland (Coop Finland) har på nytt valgt Repant som foretrukket leverandør for panteautomater, med en avtale om levering innen 1. september At Repant forblir foretrukket leverandør for SOK, for en forlenget periode, er en bekreftelse på at Repant har tatt en posisjon som en stabil utfordrer i det finske markedet. Repant vil primært levere panteautomaten COSMOS XL, en meget robust panteautomat, med behovstilpassede sorteringssystemer. Videre har Repant signert en distributøravtale med Girboy s.r.l, for landene Argentina, Chile og Uruguay. Med denne avtalen vil Repant bli en attraktiv aktør i Sør Amerika, der flere land har etablert pantesystemer for gjenfyllbare flasker. Girboy har relasjoner med flere av de største dagligvarekjedene i verden og har i dag datterselskap i Argentina. Kroatia vil etter all sannsynlighet være det neste landet i Europa som innfører pantelov for PET flasker og boks. Det er forventet en innføring av pantesystemet med panteautomater i I løpet av året er produksjonen i Finland i økende grad strømlinjeformet og vil bli ytterligere optimalisert i tiden fremover, som en konsekvens av økt volum. I kombinasjon med standardisering av komponenter, bedre leverandøravtaler, samt at flere av produktene har gjennomgått betydelige kostnadsbesparelser i design, vil dette samlet gi vesentlig lavere produksjonskostnader, bedret konkurranseevne og redusert varelager. Pr. 31. desember 2013 var det 36 ansatte i Repant gruppen. Av disse var 4 kvinner og 32 menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 12 % prosent. Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinner og 2 menn, videre har styret en ansattvalgt representant. Virksomhetens art og beliggenhet Repant ASA konsernet utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder systemer for kostnadseffektivt mottak og håndtering av drikkevareemballasje som er pålagt pant. Repant ASA er et operativt selskap med hovedkontor i Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen. Repant har tre 100 % eide datterselskap, Repant AB, Bevesys Finland OY og Repant Vertrieb und Service GmbH. Repant AB har ingen aktivitet. Salg, service og distribusjon i det svenske markedet ivaretas av PSI Antonson AB. Bevesys Finland OY håndterer produksjon til alle markeder og salg på deres hjemmemarked. Repant Vertrieb und Service GmbH, foretar salg og service på det Tyske markedet. Fortsatt drift Konsernets langsiktige finansieringpolicy er å sikre finansiering av vekststrategien med kontantstrøm generert fra virksomheten og relevant bankfinansiering. Konsernets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for morselskapet. Denne er fornyet og løper frem til og med 15. desember Morselskapets egenkapital er tapt og både morselskapet og konsernet har negativ egenkapital. Styret holder seg løpende orientert om den økonomiske situasjonen og vurderer løpende selskapets økonomiske stilling og tiltak for å sikre forsvarlig drift. Det største fokuset fremover for konsernet er å oppnå økt omsetning. Selskapets eksterne finansieringskilde består av kassekredittavtale for konsernet. Hovedaksjonær Färna Invest har stilt garanti for nødvendig finansiering for frem til og med 31. januar 2015, i form av sikkerhet for kassekreditt. Avtalen om kassekreditt utløper 15. desember 2014, og det forventes at kassekredittavtalen kan forlenges. Konsernet kan være avhengig av ytterligere kapitaltilførsel, enten lånefinansiert og/eller som ny egenkapital. Den videre utviklingen i ordreinngang, og særlig knyttet til mulige store ordre, er faktorer som påvirker styrets valg av finansieringsstrategi. Garantien som er stilt av hovedaksjonæren gir konsernet handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det derfor at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Konsernet vil være avhengig av en likviditetstilførsel som følge av at avtalen om kassekreditten utløper 15. desember 2014, dersom forutsetningen om vekst i omsetning og positiv kontantstrøm ikke oppfylles, og avtalen ikke fornyes.

12 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Redegjørelse for årsregnskapet Totalt for året har konsernet en omsetningsøkning på MNOK 18,4 i 2013, som innebærer en økning på 40 % fra 2012 til Driftsinntekter utgjør MNOK 65 i 2013 mot MNOK 46,6 i Salgssituasjonen for 2013 sett under ett, har vært meget god i flere markeder, spesielt Norge, Sverige og Finland. I tillegg er Østerrike et marked hvor salgsaktiviteten er økende. I 2013 har utvikling av ny konkurransekraftig teknologi innen kassegjennkjenning styrket Repants konkurranseevne i flere viktige markeder. Resultat etter skatt for konsernet ble et underskudd på MNOK -16,7 i 2013, mot MNOK -18,2 i Underskuddet skyldes blant annet en meravsetning på varelager og økte kostnader relatert til vekst. Konsernets regnskap inneholder poster som i vesentlig grad inneholder estimater, og det vil alltid være knyttet risiko til vurderingen av disse postene. For konsernet gjelder dette særlig goodwill relatert til oppkjøpet av Bevesys, samt balanseførte utviklingsutgifter. I regnskapet for 2013 er goodwill innregnet med MNOK 10,9 og balanseførte utviklingsutgifter med MNOK 7,9. For sistnevnte post har det vært en tilgang på MNOK 2 og avskrivninger på MNOK 2,3 i Goodwill testes årlig for verdifall, mens balanseførte utviklingskostnader testes om det foreligger indikasjoner på verdifall. Personalkostnadene for 2013 korrigert for balanseførte utviklingsutgifter (MNOK 0,6) utgjør MNOK 21,9, mot MNOK 19,6 med balanseførte utviklingsutgifter på MNOK 1,1 i Den reelle økningen i personalkostnader i 2013 mot foregående år er således MNOK 2,3, mens netto økning utgjør MNOK 2,8. Andre driftskostnader for konsernet har økt med MNOK 2 fra I 2013 utgjør andre driftskostnader for konsernet MNOK 13 mot MNOK 11,5 i Kostnadsøkningen skyldes høyere servicekostnader i 2013 kontra 2012, som følge av at Repant overtok serviceansvaret for norske maskiner i slutten av 2. kvartal Økningen fra fjoråret skyldes også økte transport og reisekostnader, samt innleid bistand i administrasjonen. I tillegg er det i 4. kvartal gjort avsetninger for ukurante deler på utgående modeller. Ordinært resultat før skatt i 2013 er for konsernet forbedret med MNOK 1,6 MNOK. Resultat før skatt utgjorde MNOK -16,9 i 2013 mot MNOK -18,4 i Totalresultatet utgjør MNOK -15 i 2013 mot MNOK -18,8 i Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for konsernets og morselskapets utvikling og stilling, samt resultat av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er omtalt her, som har betydning for det avlagte regnskap. Årsregnskapet for konsernet er utarbeidet i henhold til IFRS. Morselskapets årsregnskap er basert på god norsk regnskapsskikk. Kontantstrøm Kontantstrøm fra driften utgjorde MNOK 10,4 i 2013 mot MNOK 12,3 i Kontantstrøm fra investeringer utgjorde MNOK 3,5 mot MNOK 1,7 i Kontantstrøm fra finansiering utgjorde MNOK 7,3 mot MNOK 0,9 i Finansiell risiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko gjennom valuta- og renterisiko, hovedsakelig mot euro og noe mot svenske kroner, samt at konsernets flervaluta kassekreditt har flytende rente. Generelt vil en styrking av den norske kronen mot disse valutaene medføre reduserte inntekter for Repant. Det benyttes ingen finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Med konsernets i hovedsak kortsiktige finansiering medfører ikke eksponeringen mot renteendringer vesentlig risiko. Konsernets kredittrisiko er primært knyttet til kundefordringer, hvor konsernet historisk har hatt lave tap. Risikoen for at konsernets motparter ikke oppfyller sine forpliktelser anses som lav. Det har ikke blitt inngått avtaler med formål å begrense risikoen for tap. For likviditetsrisikoen vises til omtale under avsnittet vedrørende fortsatt drift. Styrets oppfatning er at den finansielle risikoen er moderat. Markeder og distribusjon Våre distributører har inngående kjennskap til sine markeder og er viktige medspillere med tanke på utvikling av lokale og skreddersydde panteløsninger. Repants panteautomater dekker alle typer forretninger, fra små butikker til store supermarkeder. Forskning og utvikling I 2013 har konsernet balanseført forsknings og utviklingsutgifter med MNOK 2, i all hovedsak i forbindelse med videreutvikling av den nye panteautomaten Cosmos, klargjøring av Stand-alone maskin og Cost-save prosjektet som gradvis har gjort seg gjeldende fra august 2012, med om lag 15 % reduksjon på varekost. Oppgradering av de tidligere finske Bevesys maskinene har også krevd sin andel. Kapital og aksjonærforhold Ved årets utløp var det aksjer i Repant ASA, det samme antall som ved årets begynnelse. Gjennomsnittlig antall aksjer i Repant utgjør i 2013 dermed Redegjørelse om samfunnsansvar Repant har foreløpig ikke utviklet egne retningslinjer som omfatter alle områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon, i samsvar med regnskapsloven 3-3c. Repant er likevel opptatt av å ta ansvar for sentrale samfunnsmessige prinsipper.

13 Repants produksjon og salg av panteautomater er et viktig bidrag for å redusere forsøpling, energiforbruk og produksjon av ny emballasje og på den måten redusere belastningen på miljøet. Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Repant har som mål å overholde alle gjeldende antibestikkelseslover, inkludert den norske korrupsjonslovgivningen og alle gjeldende lokale lover der konsernet opererer og å gjenspeile alle transaksjoner i konsernets bøker og journaler. Dette gjelder også samarbeidspartnere som jobber på vegne av konsernet. løsninger varsler panteautomatene selv via e-post eller SMS, om glassbordet snart er fullt eller om når maskinen må vaskes etc. Dette er viktige beslutningsparametere for innkjøpere i dagligvarehandelen. Årsresultat og disponeringer Årets underskudd i morselskapet på MNOK -13,686 foreslås overført til udekket tap. Det er 36 ansatte i Repant gruppen, hvorav 4 kvinner. Vårt mål er at forskjellsbehandling knyttet til kjønn ikke skal forekomme. Det er innarbeidet en god policy for dette i konsernet og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak vedrørende dette i Den aksjonærvalgte delen av styret består av 1 kvinne og 2 menn. Konsernet jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering i egen virksomhet og ovenfor egne brukere. Arbeidsmiljø Ledelsen anser arbeidsmiljøet for å være bra og det gjennomføres løpende tiltak for å opprettholde dette. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2013 var 36, mot 35 antall årsverk i Sykefraværet i 2013 var på 1,4 %, mot 1,9 % i Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ledelsen arbeider systematisk med HMS og oppfølging av sykefravær. Fremtidig utvikling Det er fortsatt mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser og EU jobber med harmoniseringen av et felles pantesystem. Repant skal fortsette å vokse gjennom viktige distribusjons avtaler. Dessuten fortsetter vi hele tiden å videreutvikle våre maskiner slik at de blir kontinuerlig oppdatert og ligger foran kundenes forventninger. Vi ser optimistisk på fremtiden, samlet sett bør Repant stå bedre rustet enn noensinne til økt omsetning og en positiv resultatutvikling. Ressursene i 2014 vil i enda større grad en tidligere dreie seg mot en mer kostnadsoptimalisert og salgsorientert organisasjon. Det er foretatt nødvendige grep i selskapet for å stå bedre rustet i konkurransesituasjonen i tiden fremover. Repant vil fortsette arbeidet etter den langsiktige strategiplanen som er etablert, og som gir resultater i henhold til forventningene. Gjennom forpliktende økonomisk sikkerhet, er Repant sikret trygghet og forutsigbarhet. Garantien fra hovedaksjonær gir selskapet handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. Repant har sikret nøkkelinstallasjoner i flere viktige markeder. Bransjen preges av lang beslutningstid. Repant vil også i 2014 posisjonere seg for økt aktivitet i ettermarkedet på etablerte automater. Repant sine Drammen 29. april 2014 Olav Madsen Styreformann Benedicte Tostrup Styremedlem Gudmund Larsen Adm direktør Niklas Engström Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep.

14 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant konsern Oppstilling av totalresultat tall i tusen NOK Note Driftsinntekter Varekost Personalkostnader 7, Avskrivninger 13, Andre driftskostnader 17,23, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter 8, Finanskostnader 8, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder: Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat Postene i totaltresultatet er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 15. Basisresultat per aksje (tall i NOK) 20-0,55-0,60 Utvannet resultat per aksje (tall i NOK) 20-0,55-0,60

15 Repant konsern Oppstilling av finansiell stilling per 31. desember tall i tusen NOK EIENDELER Note Utviklingskostnader og kjøpt patent Goodwill Sum immaterielle eiendeler Maskiner Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Eiendel ved utsatt skatt Andre finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer 10, Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer 10, Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Aksjekapital 19, Sum innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt forpliktelse Sum langsiktig gjeld Kassekreditt og annen kortsiktig bankgjeld 9,11, Leverandørgjeld Kortsiktig rentebærende gjeld 9,11, Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11,16, Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Drammen 29. april 2014 Olav Madsen Styreformann Niklas Engström Styremedlem Benedicte Tostrup Styremedlem Frode Bryhn Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

16 ÅRSREGNSKAP 2013 SIDE Repant konsern Oppstilling av endringer i egenkapital tall i tusen NOK Aksje- Annen Omregnings- Annen Sum kapital innskutt EK differanse EK EK EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER

17 Repant konsern Oppstilling av kontantstrømmer tall i tusen NOK Note Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skattekostnad Avskrivning 13, Gevinst og tap ved salg av driftsmidler 0 56 Endring varer Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra drift Likvider tilført / brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler Investering i varige driftsmidler Salg av driftsmidler (salgssum) Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Nedbetaling av gjeld Opptak kortsiktig rentebærende gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto effekt av valutakursendringer Netto endring i likvider i året Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr (2) Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr ) I resultatet før skattekostnad inngår mottatt renteinntekter på TNOK 52 og utbetalte rentekostnader på TNOK ) Netto kontanter, bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter fremkommer av balansen som bokført verdi av kontanter og bankinnskudd fratrukket kassekredittgjeld. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet basert på den indirekte metoden.

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Årsregnskap 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2011 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007

årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side PB - 1 Årsregnskap 2007 Side 2-3 Repant Årsregnskap 2007 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr. NO968920863

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2014

byggma asa Årsrapport 2014 byggma asa Årsrapport 2014 Innhold Byggma ASA ledelse 3 Finansielle hovedtall / Financial key figures 4 Årsberetning 6 Resultatregnskap konsern 10 Balanse konsern 11 Kontantstrømoppstilling konsern 12

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer