ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3"

Transkript

1 Årsregnskap 2009

2 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: Web: Postboks 720, Strømsø Fax: Mail: 3003 Drammen Org.nr. NO MVA Bank:

4 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 4-5 høydepunkter 2009 Oppkjøp av Bevesys; I første halvår ble oppkjøpet av finske Bevesys gjennomført. Et oppkjøp av en konkurrent i et fremmed land medfører risiko, men dette har imidlertid overgått forventningene. Den finske organisasjonen fungerer nå veldig bra sammen med resten av konsernet. Oppkjøpet har tilført både produkt og struktur i henhold til forventningene. Det ble under siste halvdel av 2009 gjennomført en nedbemanningsprosess, hvor denne var delvis en følge av rasjonaliserings-potensialet som oppsto i forbindelse med oppkjøpet. I andre halvdel av 2009 ble de finske produkter lansert i Sverige og Norge. Disse installasjonene er blitt godt mottatt i begge land, men i det norske markedet er potensialet for disse industrimaskiner noe begrenset på grunn av et begrenset antall butikker av den størrelsen som trenger maskiner i denne kategorien. Derfor besluttet Repant å selge fortrinnsvis Cosmos maskiner i det norske markedet. I Sverige er potensialet i det store produktsegmentet større på grunn av et større antall store butikker som krever installasjoner som kan håndtere svært store volumer. Viktig rammeavtale med Coop Trading og ICA Sverige; I juni 2009 ble det inngått rammeavtale med Coop Trading som er en felles innkjøpsorganisasjon for Coop Norge, Danmark og Sverige. Under denne avtalen har Repant levert maskiner til Coop Norge med svært gode resultater. De første leveransene til Danmark ville finne sted kort tid etter at avtalen ble undertegnet, men dette har ikke blitt realisert på grunn av at godkjenningen fra DRS har tatt lenger tid enn antatt. Den første maskinen til Coop Danmark skulle i henhold til opprinnelig plan leveres i februar 2010, men p.g.a. sen godkjenning fra DRS har salgsprosessen i Danmark blitt forsinket. Det forventes at muligheten for salg og leveranser til Danmark først vil bli i siste halvdel av I Sverige har Repant ennå ikke hatt muligheten til å levere noe utstyr, men det forventes installasjon av testmaskin i første halvdel av I løpet av oktober, ble det signert rammeavtaler med ICA Sverige. Kort tid etter at det ble gjort var den første test installasjon av Tellus (fra oppkjøpet av Bevesys) av ICA s største detaljhandel segmenter Maxi. Resultatet av dette var bra og både kjøpmannen og vår distributør i Sverige, er svært fornøyd. Dette er et godt grunnlag for økt salg til Sverige og ikke minst deres største segment, hvor Repant tidligere ikke har vært konkurransedyktige.

5

6 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Lansering av Cosmos; I løpet av året ble den nye Cosmos maskinen lansert og har blitt godt mottatt. Representanter fra de nordiske dagligvarekjeder har besøkt Repant og blitt vist produktene. I løpet av siste halvdel av året, har Proactivity og Promotion blitt installert på alle Cosmos maskiner i felt. Vi har fått utelukkende positiv mottakelse av dette. Proaktiv og Promotion pakkene vil bli lansert i løpet av første halvdel av 2010, som produktpakke. I november, arrangerte vi åpent hus dag på Repants hovedkontor i Drammen, da både nye og gamle kunder ble invitert til en presentasjon av Repant nyeste produkter. Emisjon Fullført Emisjon; En Emisjon ble gjennomført i oktober som hevet en nettoproveny på millioner kroner. Viktig ordre i Finland; I det finske markedet har Repant vunnet prestisjefylt ordre i konkurranse med både Tomra og Wincor Nixdorf. Blant annet en installasjon av 6 salgsautomater og 15 komprimatorer og en mengde annet utstyr, til en ordreverdi på ca. EUR Dette anlegget håndterer mer enn 6 millioner enheter emballasje per år. For Repant var dette en stor milepæl og en bekreftelse på at oppkjøpet av Bevesys var en riktig og strategisk beslutning. Dette har også fått oppmerksomhet i andre markeder, og vil trolig påvirket beslutning om å installere tilsvarende bakromsløsninger i større butikker.

7 GRAFISK FARGESKJERM MED TOUCH-FUNKSJON hurtig panting, opp til 60 enheter pr/min KVITTERING Dynamiske knapper

8 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 8-9 Adm. direktør Gudmund Larsen Året 2009 har vært et begivenhetsrikt år der videreutvikling av Cosmos konseptet har gitt en rekke funksjoner som bidrar til å gjøre Repants panteautomater til de beste på markedet. De etablerte funksjoner har blitt presentert og svært godt mottatt av distributører og kunder. De fleste funksjoner har vært tilstede på maskinene som er levert til norske kunder. Vi har erfart at sanntids overvåking og utbyttesystem og andre funksjoner som er innenfor det vi kaller proaktivitet, har overgått våre forventninger. Vårt mål er at disse funksjonene bør inngå på leveransen av alle våre returautomater. På denne måten sikrer vi at vi har den mest sikre driften av maskinene på markedet og dermed fornøyde kundene. Vi er også overbevist om at en returautomat kan brukes til mer enn en returautomat. Vi har utviklet løsninger som bevisstgjør forbrukerne til å handle i butikker som har en Repant retur automat. For dette har vi etablert en rekke funksjoner som faller inn under det vi kaller promotion. I Promotion pakken er det lokal donasjon som vakte mest oppmerksomhet. De kundene som har denne funksjonen installert, er veldig fornøyde. De har tatt til etterretning at de lokale kundene ofte er engasjert i lokale sportslige klubber og veldedige organisasjoner. Ved å aktivere disse forretningene som mottaker av donasjoner, skaper dette ringvirkninger i lokalmiljøet. I neste omgang leder dette til økt omsetning i gjeldene butikk, ved at flere kunder med tilknytning til nevnte organisasjoner foretrekker å pante og handle i disse butikkene. Med proaktiv og Promotion pakken setter vi en helt ny standard for automater. Denne standarden er på mange områder patentsøkt, og vi har stor tro på at vi klarer å opprettholde det teknologiske fortrinnet i forhold til våre konkurrenter, på deler av dette området. I løpet av året har vi kjøpt Bevesys, en tidligere konkurrent av finsk opprinnelse. Vi vil arbeidet hardt for å nyttegjøre synergien mellom Repant og Bevesys. Integrasjonsprosessen har gått bedre enn forventet og vi har lykkes i å utnytte de verdier som fantes i Bevesys på en god måte. Vår produktportefølje er betydelig utvidet, noe som betyr at vi nå i stor grad kan konkurrere godt i alle segmenter. Organisatorisk finner vi også en naturlig deling av ansvar, og vi har økt fokus på produksjon og logistikk som nå er fullt ut reflektert i den finske organisasjonen. Dette har økt vår leveringssikkerhet og kvaliteten på våre produkter. Kjøpet av Bevesys har også gitt oss viktig kunnskap om hvordan man kjører hele verdikjeden, da Bevesys i Finland selv driver salg og service. Selv om vi i de fleste markeder opererer gjennom distributører, så har vi erfaring i det finske markedet med direkte kundeorienterte løsninger. Erfaringen fra Finland kan bistå våre distributører med tanke på arbeidet rundt produkter og tjenester. I slutten av 2009, har vi også gjennomført en nedbemanning i organisasjonen, delvis som et resultat av duplikasjoner som alltid oppstår ved oppkjøp av et selskap innenfor samme bransje, men vi har også redusert vår utviklingsavdeling da vi nå har avsluttet de fleste store utviklingsprosjekter som vi har arbeidet med de siste årene. Dette betyr at vi går inn i 2010 med en effektiv organisasjon og en komplett produktportefølje. I løpet av året har vi brukt betydelige ressurser for å gjøre Repants nye produkter kjent på markedet. Vi har en markedsstrategi som fokuserer på å tydeliggjøre Repants konkurransefortrinn, primært gjennom proaktivitet og Promotion, hvor vi kan vise kunden at man kan forvente en driftssikker maskin og en større kunde tilstrømming, om en velger panteautomat fra Repant. Salg og inntjening har økt, selv om det er på et uakseptabelt lavt nivå. Likevel regner vi snart med å få en effekt av våre satsningsområder. Finansielt har vi fortsatt behov for tilskudd av kapital. I løpet av det siste året, har vi implementert en emisjon og refinansiert selskapet. En kassekreditt ramme på 15 MNOK ble etablert i siste del av Kassekreditt rammen er fra 1. mars belastet med 7,5 MNOK. Noen form for kapitaltilskudd vil det være behov for det neste året. Det jobbes derfor med en plan for refinansiering våren 2010.

9

10 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Repants muligheter Repants produksjon av panteautomater er et viktig og høyst aktuelt bidrag til et bedre og renere miljø. Fortsatt er det mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser og EU jobber med harmonisering av et felles pantesystem. Distribusjon Repant er et selskap med ambisjoner om vekst, og har derfor sikret seg distribusjonsavtaler i viktige land med store potensielle markeder. Noen av agentene dekker flere land, mens andre kun fokuserer på sitt hjemmemarked. Repant bruker mye av sin tid med distributørene, ikke bare for å motivere til økt salg, men for å sikre at viktig tilbakemelding fra sluttbrukerne blir implementert. Med oppkjøpet av finske Bevesys i Q2 2009, har Repant fått adgang til flere nye markeder. Teknologi De fleste konsumenter kjenner en panteautomat bare fra forsiden, og ville nok blitt overrasket om de var klar over hvor mye teknologi den lille miljøvennlige enheten inneholder. Teknologien i Cosmos, panteautomaten som ble lansert våren 2009, er ny og omfattende. Med full integrasjon mot Repant Online Center vil både bruk, drift og vedlikehold effektiviseres. Automaten kommuniserer om eventuelle problemer, når det er behov for rengjøring og bytte av deler for å nevne noe. Automaten har ett nytt dynamisk brukergrensesnitt som åpner for nye innovative løsninger. Gode produkter Repants produktportefølje dekker alle typer dagligvarehandel, fra de minste kioskene med liten plass, til store supermarkeder. Cosmos topper Repants produktportefølje. Comsos har gjennomgått en omfattende testperiode i butikk. I denne perioden har vi erfart at Cosmos er en pantautomat som er robust og meget

11 brukervennlig både for brukeren, butikkens medarbeidere og servicepersonell. Den er enkel å betjene, lett å holde ren og har avansert driftssikker teknologi. Cosmos er et attraktivt produkt og er priset på en slik måte at det forventes gode salg og tilfredse kunder. Design Cosmos lanseres med moderne design. Med en dør i glass er det enkelt å gjøre kundetilpasning på både farge og trykk. Ambisjoner 2009 er et år som preges av Cosmos-lanseringen, men salget er godt støttet av de returautomater som har kommet til gjennom oppkjøpet av Bevesys. Repant forventer at markedsandelene vil vokse. De viktigste parametrene er produkter med større kundenytte p.g.a. at produktene tilfører noe mer enn bare håndtering av tom emballasje. Det er høyere driftssikkerhet gjennom smarte tekniske løsninger der realtidsovervåkning, intelligent varsling og utbyttesystem er de viktigste.

12 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Repants markeder Gjennom Repant sine distribusjonsavtaler dekkes; Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Frankrike, Østerrike, Estland, Romania, Latvia og Litauen. Repant har egen distribusjon i Finland. Gjennom oppkjøpet av Bevesys er Repant godt representert i de viktigste markedene. Hjemmemarkedet Konsumenter i Repants hjemmemarked ligger på verdenstoppen når det gjelder panting av flasker. Bare i Norge ble det i 2008 pantet over 395 millioner bokser og flasker med pantemerke. Det er 45 millioner flere enn året før, og en økning på nesten 13 prosent. (Kilde: Norsk Resirk). Også i Sverige, Danmark og Tyskland øker andelen resirkulert emballasje. Den sterkeste veksten forventes å skje i de øvrige markedene, som følge av økende fokus på miljø og kommende direktiv fra EU. Med godt innarbeidede rutiner for panting på hjemmemarkedet, fokuserer Repant å vinne høyere markedsandeler. Selskapet har posisjonert seg mot sine konkurrenter, både på service, support, og med attraktive priser. På hjemmemarkedet forventer Repant å opparbeide en 30 prosent markedsandel på maskinsalg innen Europa Repants produktportefølje dekker alle typer forretninger, fra de minste kioskene med liten plass, til store supermarkeder. Repant har sikret seg viktige distribusjons avtaler i hele Europa. Når Repant inngår et samarbeid med en distributør, er distributøren ofte allerede en ledende leverandør til detaljister i sine markeder. Slik utnytter distributørene og Repant det beste i hverandre. Distributørene har førstehåndskjennskap til sitt marked, og rapporterer til Repant som lager panteautomater skreddersydd til det aktuelle markedet Repant skal vokse i. Bevesys Med oppkjøpet av finske Bevesys i Q2-2009, har Repant fått en sterkt utvidet markedsdekning. Dette gir Repant et bredere produktspekter, større konkurransefortrinn og tilgang til nye markeder som Finland, Østerrike, Tsjekkia, Kroatia, Ungarn, Slovenia, Nederland og Slovakia. De to selskapene har ingen

13 overlappende markeder og kun delvis overlappende produkter. Ikke minst er Bevesys sterk på utvikling av bakrom, og Repant og Bevesys vil utnytte synergien mellom hverandres moderne og avanserte teknologi. Ettermarked Når flasken forsvinner inn i automaten, skal konsumenten få tilbake pantepenger, og flaskene skal sorteres riktig. Avansert teknologi sørger for å identifisere flaskene enklest mulig, og sorterer flaskene til riktig rom. Repant jobber for at panteautomatene skal være minimalt belastende for butikkbetjeningen. Med Repant Online Center, som introduseres til markedet med den nye Cosmos-maskinen, sender automaten beskjed direkte til distributøren om eventuelle problemer. Ny, avansert teknologi sørger for at behov for rengjøring og bytting av deler blir oppfattet av maskinen selv. Selv om maskinene er stabile, vil de ha behov for service og tilsyn. Etter utløpet av den ordinære garantiperioden, vil salg av slitedeler utgjøre en inntektskilde for Repant.

14 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Repant - Nøkkeltall fra resultatregnskapet tall i tusen NOK Driftsinntekter Driftsresultat (EBITDA) Netto finanskostnader Resultat før skatt fra BALANSEN Utviklingskostnader Goodwill Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Egenkapital Kassekreditt Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

15

16 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Årsberetning for regnskapsåret 2009 Sammendrag og viktige hendelser i året Sammendrag, og viktige hendelser i året 2009 har vært et år med store omstillinger og intensiv utvikling. Selskapet har nå en struktur og riktig utstyr for å håndtere en stor vekst. Selskapets produkter har vært gjennom innovativt utviklingsarbeid og dette har ført til at Repant i dag bør ha en stor teknisk fordel. Pr. 31. desember 2009 var det 47 ansatte i Repant gruppen. Av disse var 4 kvinner og 43 menn. Det tilsvarer en kvinneandel på 8,5 % prosent. Det var ingen andre ansatte i konsernet. Den aksjonærvalgte delen av styret består av 2 kvinner og 3 menn. Med det oppfylles lovens krav om kvinneandel i styret. Restrukturering og synergier etter oppkjøpet av Bevesys, i mai 2009, har ført til at lønnskostnadene er redusert, med full virkning fra mars Cosmos-maskinen med moderne design og dynamisk brukergrensesnitt setter en ny standard for automater. En standard som i stor grad er patentsøkte løsninger, slik at de tekniske fortrinn kan opprettholdes over tid. Kjøpet av Bevesys har brakt mye av det Repant manglet, hovedsakelig i form av produkter for de største butikkene, men også en egen produksjonsenhet. Den nye strukturen for produksjon og logistikkfunksjonen er organisert i Repant`s finske datterselskap (tidligere Bevesys), noe som har resultert i at Repant har fått økt produksjonskapasitet og forbedret fleksibilitet for kunde tilpassninger. Bevesys har installert 1419 panteautomater i Europa og tilsammen vil selskapene ha 4470 installerte maskiner i Europa. Produktene fra Bevesys er nå delvis utstyrt med design og dynamiske grensesnitt som er utviklet av Repant. Denne nye teknologien kan tilbys også til de største butikkene. Det har gått med mye tid og energi til opptrening av salg -og servicerepresentanter av Repants distributører, men dette er en forutsetning for å nå målet om 30% markedsandel på nysalg. Erfaringene etter lanseringen av Cosmos i Norge har overgått forventningene og Repant er nå klar for å kunne gå inn i andre markeder med dette produktet. Repant opplevde i 2009 at finanskrisen medførte en større moderasjon i kundenes investeringsvilje, vi ser at dette til en viss grad også har vært tilfelle i første del av Q1, 2010, men vi forventer en forbedring på denne situasjonen utover våren. Imidlertid har denne situasjonen i Sverige, Norge og Danmark ført til et stort antall gamle maskiner. Det antas at høye service og vedlikeholdskostnader, gjør at motivasjonen for utbytte er økende. Repant er med dagens løsninger i en god posisjon til å bli med i konkurranse, om dette markedet. Repant salget i Finland økte i siste del av Dette er en konsekvens av kundenes gode erfaringer med tidligere Bevesys leveranser, samt at selskapenes sammenslåing har gitt økt tillit fra våre kunder. De finske kundene, så vel som i andre markeder, har visst stor interesse for ny teknologi. Virksomhetens art og beliggenhet Repant ASA konsernet utvikler, produserer, markedsfører, selger og vedlikeholder systemer for kostnadseffektivt mottak og håndtering av drikkevareemballasje som er pålagt pant. Repant ASA har hovedkontor i Drammen. Salg, service og distribusjon av det svenske markedet ble frem til april 2008 ivaretatt av selskapets heleide svenske datterselskap, Repant AB. I april 2008 ble all virksomhet over-dratt til PSI Antonson AB. PSI Antonson AB ivaretar i sin helhet salg og service for det svenske markedet. Repant AB fungerer nå som konsernets salgskanal til europeiske distributører, men det vurderes avviklet i løpet av 2010, da dette nå overføres til Bevesys Finland OY. Fortsatt drift Selskapet har fram til nå i hovedsak blitt finansiert via kapitaltilskudd fra aksjeeierne og dette kommer fremdeles til å være tilfelle på kort og mellomlang sikt. Det forventes ikke at virksomheten er selvfinansiert før tidligst etter utgangen av Selskapets likviditetssituasjon basert på forventet resultat kan medføre usikkerhet om fortsatt drift. Selskapet vil være avhengig av kapitaltilførsel, lånefinansiering og/eller ny egenkapital. Videre utvikling i ordreinngang, og særlig knyttet til mulige store ordre, vil være faktorer som påvirker styrets valg av finansieringsstrategi. I tillegg til dette er det stilt garanti fra hovedaksjonær ut 2010 og dette faktum gjør at selskapet får handlingsrom, samtidig som fortsatt drift blir å anse som forsvarlig. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det derfor at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

17 Redegjørelse for årsregnskapet Konsernet hadde i 2009 driftsinntekter på MNOK 26,1 sammenlignet med MNOK 20,8 året før. Det totale underskuddet ( før skatt ) i 2009 har blitt redusert til MNOK -45,9 fra MNOK -57,3 i Omsetningen i 2009 er fremdeles lav og grunnen til dette er dels utfasing av gamle produkter og lansering av nye. I 2010 vil det bli full fokus på lansering av nye produkter, spesielt Cosmos. I resultatet er varelageret nedskrevet med MNOK 5,8, som knytter seg til utdaterte varer, som en følge av innføring av ny teknologi. Det vises for øvrig til redegjørelsen under note 6. Konsernet har en delvis tilfredsstillende likviditetssituasjon ved utgangen av regnskapsåret, med MNOK 3,3 i kontanter og bankinnskudd, samt en gjenværende ubenyttet kassekreditt på MNOK 12,6. Denne kassekredittavtalen løper til Det antas at konsernet, på kort sikt, trenger en økning i kassekreditten, for å finansiere vekst. Konsernet har vesentlige estimatposter i regnskapet og det vil alltid være knyttet risiko til vurderingen av disse postene. For konsernet gjelder dette særlig goodwill posten som avser oppkjøpet av Bevesys og de aktiverte utviklingskostnadene. I regnskapet for 2009 er goodwill oppført til MNOK 10,8 og aktiverte utviklingskostnader til MNOK 20,9 hvorav MNOK 12 aktivert under året og MNOK 8,8 avskrevet under året. Goodwill posten er vurdert etter eget prinsipp, mens aktiverte utviklingskostnader er vurdert etter samme prinsipp som tidligere år. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultat av virksomheten for Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er omtalt her, som har betydning for det avlagte regnskap. Årsregnskapet for konsernet er utarbeidet i henhold til IFRS. Morselskapets årsregnskap er basert på NGAAP. i arbeidskapitalen, samt at driftsresultatet inneholder store av- og nedskrivninger. Kontantstrøm fra investeringer var på minus MNOK -8,7, noe som reflekterer konsernets betydelige aktiviteter knyttet til utvikling. Kontantstrøm fra finansiering utgjorde MNOK 43,5 og består i hovedsak av emisjonen gjennomført i oktober. Finansiell risiko Konsernets virksomhet medfører eksponering for valutarisiko, hovedsakelig mot euro og svenske kroner. Generelt vil en styrking av den norske kronen mot disse valutaene medføre reduserte inntekter for Repant. Det benyttes ingen finansielle instrumenter for å redusere denne risikoen. Konsernets finansielle risiko er primært knyttet til kundefordringer. Styrets oppfatning er at den finansielle risikoen er moderat. Konsernets flervaluta kassekreditt har flytende rente. Risiko for at konsernets motparter ikke oppfyller sine forpliktelser anses som lav, selv om det har vært tap på fordringer i Det har ikke blitt inngått avtaler, hvor risikoen for tap begrenses. Markeder og distribusjon Våre distributører har inngående kjennskap til sine markeder, og er viktige medspillere med tanke på utvikling av lokale og skreddersydde panteløsninger. Repants panteautomater dekker alle typer forretninger, fra små butikker til store supermarkeder. Kontantstrøm Konsernet hadde i 2009 en netto kontantstrøm på MNOK 7, etter finans. Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde minus MNOK -27,8, noe som var vesentlig bedre enn driftsresultatet, som en følge av forbedring

18 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Arbeidsmiljø Ledelsen anser arbeidsmiljøet i selskapet for å være bra, og det gjennomføres løpende tiltak for å opprettholde dette. Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i 2009 var 47 mot 32 i Sykefraværet var i 2009 på 3,6 prosent, på samme nivå som året tidligere. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ledelsen arbeider systematisk med HMS og oppfølging av sykefravær. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Forskning og utvikling I 2009 har konsernet brukt anslagsvis MNOK 9,2 på forskning og utvikling, som i all hovedsak har blitt benyttet til videre utvikling av den nye panteautomaten, Cosmos, og oppgradering av de tidigere finske Bevesys produktene. Kapital og aksjonærforhold Ved årets utløp var det aksjer i Repant ASA, mot ved årets begynnelse. Gjennomsnittlig antall aksjer i Repant har i 2009 vært Repant har i 2009 gjennomført en offentlig emisjon av aksjer med fulltegningsgaranti til kurs NOK 0,65. Emisjonen gav ett nettoproveny på Mnok Det er også blitt gjennomført en rettet emisjon med utstedelse av aksjer til kurs NOK 0,65 i forbindelse med oppkjøpet av finske Bevesys Finland OY. Likestilling Det er 47 ansatte i Repant gruppen, av disse er 4 kvinner. Vårt mål er at forskjellsbehandling knyttet til kjønn ikke skal forekomme. Det er innarbeidet en god policy for dette i konsernet, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak vedrørende dette i Diskriminering Repant Gruppen jobber aktivt for likestilling og mot disikriminering i egen virksomhet og ovenfor egne brukere. Selskapets ledelse arbeider for å styrke likviditeten i aksjen. Repants ansatte er tilbudt deltagelse i et opsjonsprogram, hvor innløsningskursen er NOK 0,65. Opsjonene kan innløses i 3 like deler i november 2009, 2010 og På grunn av at aksjekursen var 0,65 i november 2009 var det ingen innløsning av opsjoner. Opsjonsprogrammet er også beskrevet i regnskapets note nr. 21. Fremtidig utvikling Repants produksjon og salg av panteautomater er et viktig bidrag for å redusere forsøpling, energiforbruk og produksjon av ny emballasje, og på den måten redusere belastningen på miljøet. Det er fortsatt mange land i Europa som ikke har systematisert sin innsamling og gjenbruk av flasker og bokser, og EU jobber med harmoniseringen av et felles pantesystem. Repant skal fortsette å vokse gjennom viktige distribusjonsavtaler, og gjennom oppkjøpet av Bevesys. Dessuten fortsetter vi hele tiden å videreutvikle våre maskiner slik at de blir kontinuerlig oppdatert og ligger foran kundenes forventninger. For å gjennomføre dette har selskapet behov for å hente inn ytterligere egenkapital. Det henvises i denne sammenheng til momentet, fortsatt drift. Vi ser optimistisk på fremtiden. Med lanseringen av Cosmos i 2009, og forventet salgsvekst, vil 2010 ventelig være et år med vesentlig bedre økonomiske resultater. Det forventes at underskuddet vil bli betydelig redusert neste år. Men det understrekes at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold, og at det derfor er vanskelig å anslå fremtidig resultatutvikling. Forventede kontrakter uteble i Tyskland, primært p.g.a. at markedet ønsket å avvente den nye og bedre Cosmos automaten, hvor utvikling og kvalitetssikring tok betydelig lenger tid enn antatt. I takt med det reduserte salget i 2009, er det gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner, som gjør at selskapet står langt bedre rustet i kommende år.

19 Årsresultat og disponeringer Årets underskudd i morselskapet på MNOK -42,8 foreslås dekket med MNOK 13,2 fra overkursfond, og resten overføres til udekket underskudd. Selskapet har ingen fri egenkapital ved utgangen av Selskapets aksjekapital er på MNOK 75,6 og udekket underskudd er på minus MNOK -31,3. Drammen 12. april 2010 Olav Madsen Styreformann Gerald Engström Styremedlem Hege Espedal Styremedlem Dorthe Lie Styremedlem Antti Auno Styremedlem Sverre Isaksen Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

20 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Repant konsern resultatregnskap tall i tusen NOK Note Driftsinntekter Kostnader solgte varer Nedskriving varelager Personalkostnader 7, Avskrivninger 13, Nedskrivninger Andre driftskostnader 14,17,24, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Omregningsdifferanser fra valuta datterselskap Omregningsdifferanser Goodwill i annen valuta Totalresultat Postene i totaltresultatet er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 15. Basisresultat per aksje (tall i NOK) 20-0,513-1,535 Utvannet resultat per aksje (tall i NOK) 20-0,513-1,535

21 Repant konsern balanse per 31 desember tall i tusen NOK EIENDELER Note Utviklingskostnader og kjøpt patent Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 19, Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt og annen kortsiktig bankgjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 16, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 12. april 2010 Olav Madsen Styreformann Gerald Engström Styremedlem Hege Espedal Styremedlem Dorthe Lie Styremedlem Antti Auno Styremedlem Sverre Isaksen Ansatterep. Gudmund Larsen Adm direktør

22 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE Repant konsern endringer i egenkapitalen tall i tusen NOK Innskutt Overkurs- Omregnings- Annen kapital fond differanse egenkapital Sum EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Gjeldskonvertering Kontantemisjon Transaksjonskostnader ved emisjon Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Kapitalnedsettelse Tingsinnskudd i forbindelse med oppkjøp Kontantemisjon Transaksjonskostnader ved emisjon Aksjeopsjoner til ansatte Sum transaksjoner med aksjonærene Totalresultat EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Endring av oppstillingsplan vedrørende totalresultat fra 2008 medfører en endring av årsresultat fra til Differansen TNOK 145 kommer av at aksjebasert avlønning nå er inkludert i totalresultatet.

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer