Årsmøte Sandnes Idrettslag Alpingruppa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa"

Transkript

1 Årsmøte 2011 Sandnes Idrettslag Alpingruppa Saksliste 1. Åpning av møtet ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen 4. Årsberetning 5. Behandling av regnskap Orientering om budsjett Innkomne saker 8. Valg 9. Avslutning 1

2 Årsrapport 2011 Gruppens tillitsvalgte: Leder: Nestleder Kasserer: Materialforvalter: Oppmann: Sportslig leder Styremedlem 1 Styremedlem 2 Styremedlem 3 John Mork Torbjørg Opedal Ingunn Bjerkelo Jostein Korneliussen Kristin Auestad Timmy R. Hansen Sasa Mimic Erling Evensen Thor Einar Finne Representasjon: SI Hovedstyre: John Mork, Ove Vikse (Revisor) Skikretsen: Anders Opedal, leder i alpinkomitéen i A&R frem til mai 2011 Kristin Auestad, medlem i alpinkomitéen fra mai 2011 Kretsting: John Mork, Anders Opedal og Kristin Auestad representerte SI på kretstinget til A&R skikrets mai Kretstinget ble avholdt i Sauda Styreverv: Anders Opedal sitter i styret i Ålsheia Skisenter AS Utmerkelser: Ingrid Opedal ble tildelt skikretsens innsatspokal for sesongen 2010/2011 Styremøter: Styret har hatt 5 styremøter i 2011 Medlemsoversikt 2011: Gruppen har ca. 120 medlemmer pr. desember Sportslige aktiviteter i 2011 Barmark og ski trening Barmarkstreningen har høsten 2011 vært ledet av Timmy Hansen og Sasa Mimic Det har vært relativ dårlig oppslutning på barmarkstreningene noe som skyldes dels få aktive løpere samt kollisjon med andre aktiviteter som fotball etc. Vinteren 2011 ble preget av dårlige forhold i Ålsheia og dette førte til lite aktivitet i sirdal samt mye reising på de mest aktive. Skiklubbene i sør-fylke har fremdeles et veldig godt samarbeid og har derfor også hatt felles ansvar for skitreningene. Fra Sandnes Il har stort sette Anders Opedal vært trener. 2

3 Romjulsamling Det var ingen organisert romjulsamling i form av felles reise og opphold. Samlingen foregikk i Ålsheia og var et felles treningstilbud til alle i samarbeid med Jæren Alpinklubb og Skiforeningen i Stavanger. Samlinger i regi av sonen og regionen Sonekomiteen arrangerte to samlinger på Folgefonna i perioden mai-juni. Det var flere deltakere fra Sandnes Idrettslag. I tillegg arrangerte sonen samling i Hintertux i høstferien. I Hintertux deltok Sandnes med 22 deltakere med stort og smått. Utvida kretssamlinger fortsatte videre som året før. Sandnes har deltatt med følgende løpere på dette opplegget. FIS-gruppe: Erik Auestad Svendsen, Ingrid Opedal Hovedlandsgruppe: Morten Auestad Svendsen, Sandra L. Hetland Landsfinalegruppe: Kirsti Opedal. Opplegget for disse gruppene har vært litt forskjellig, men felles er at de har vært i regi av A&R skikrets og hatt element av både skitrening, barmarkstrening og samlinger. Utvidet kretssamling ble i 2011 redusert med 60% av opprinnelig plan. FIS Samlinger i regi av Hovden Skigymnas. Erik Auestad Svendsen og Ingrid Opedal har deltatt på FIS samlinger sammen med Hovden skigymnas. De har hatt flere samlinger bl.a. en ekstra uke i Østerrike på grunn av mangel på snø i Norge. På grunn av skade måtte Ingrid trekke seg mot slutten av høsten, mens Erik fortsatte og var også med på de første FIS rennene på Geilo i desember. Deltakelse på lokale renn: I 2011 deltok alpingruppa på følgende renn i kretsen: Arrangør Sted Kommentar Hovden Sportsklubb Hovden Kvalik renn SL+SSL Jæren Alpinklubb Ålsheia Aarbakkerennet SL+SSL Sauda Idrettslag Svandalen KM Super G, Super Kombi Sauda Idrettslag Svandalen KM SL + SSL Sandnes IL Ålsheia Kvalikrenn SL Skiforeningen Ålsheia Kvalikrenn SSL Plogen Skiklubb Haukeli Haukelirennet SL+SSL Skiforeningen Ålsheia Palmerennet Sandnes Il Ålsheia Paralellslalåm SI/Jæren/Skif. Ålsheia Påskerennet Klubbmesterskap Ble arrangert i Ålsheia helgen før påske. Telenor karusellen Det ble arrangert en Telenor karusell i Ålsheia. Over 100 deltakere i et fellesarrangement med Jæren AK og Skiforeningen i Stvg. Dessverre var forholdene og været dårlig denne dagen, og oppfølging i ettertid for dårlig til at dette medførte rekruttering til klubben. 3

4 Kretsmesterskap I 2011 fikk vi 7 gull, 6 sølv og 3 bronse i kretsmesterskap Medalje Navn Gren Gull K Jr.1 Julie Olsen Super G Gull K Jr.1 Julie Olsen Super Kombi Gull K Jr.1 Julie Olsen SSL Gull K Jr.1 Julie Olsen SL Gull J 14/15 Ingrid Opedal SSL Gull G 14/15 Erik Auestad Svendsen SSL Gull G 14/15 Erik Auestad Svendsen SL Sølv K Jr.1 Lisa Finne Super G Sølv K Jr.1 Lisa Finne Super Kombi Sølv J 14/15 Ingrid Opedal Super G Sølv J 14/15 Ingrid Opedal Super Kombi Sølv G 14/15 Erik Auestad Svendsen Super G Sølv G 14/15 Erik Auestad Svendsen Super Kombi Bronse J 14/15 Ingrid Opedal SL Bronse M senior Olav Dag Borgersen SSL Bronse M senior Olav Dag Borgersen SL Hovedlandsrennet på Voss 2011 (14 og 15 år) I 2011 deltok vi med Erik Auestad Svendsen og Ingrid Opedal Landsfinalen i Jølster 2011(12 og 13 år) I 2011 deltok vi med Morten Auestad Svendsen Junior NM: I 2011 deltok vi med Julie Olsen på NM jr.1 i utfor, super G, og super Combi på Hafjell, samt Julie Olsen og Lisa Finne på NM Jr.1 i SL og SSL på Hovden. Veteran NM: I 2011 deltok Olav Dag Borgersen på veteran NM på Kvitfjell. 5 plass i SL og 8. plass i SSL Hovden Skigymnas: Morten Laksesvela begynte på Jibbelinjen på Hovden skigymnas skoleåret 2011/2012. Julie Olsen kom inn på Alpinlinjen men måtte avstå pga ryggoperasjon. Hun begynte imidlertid i 2 semester (januar 2012) Skader: Ingrid Opedal skadet seg i Hintertux, og mistet dessverre oppkjøring til ny sesong. Skaden ser dessverre ut til å bli langvarig og medfører at Ingrids aktivitet i 2012 blir minimal. Kirsti Opedal skadet seg under Super G i Sauda og mistet dessverre resten av sesongen inkludert en sikker deltakelse på Landsfinalen. Julie Olsen fikk prolaps i ryggen, og mistet slutten av sesongen og hele oppkjøringen til ny. Hun har gjennomgått en vellykket operasjon og er nå skikkelig i gang igjen. 4

5 Treneropplæring: Det var ingen trenerkurs med deltakere fra Sandnes IL i 2011 Teknisk Delegert(TD): Anders Opedal og Tore Lunde er sertifisert som TD i kretsen. Hovedstyret: Alpingruppen har ved John Mork deltatt på månedlige møter i hovedstyret hvor vi har rapportert om aktiviteter og situasjonen ellers i gruppen. Ove Vikse er revisor i hovedstyret. Sosiale medier: Sandnes Idrettslag har felles webside for alle 4 gruppene. Vi har ikke vært flinke nok med regelmessige oppdateringer av denne. I de senere årene har vi sett at andre kanaler er mer egnet til kort informasjon enn www. Derfor har vi i SI alpin opprettet egen Facebook profil. Arbeid/Innsats: Det er i løpet av 2011 sesongen nedlagt følgende frivillige arbeidsmengder i alpingruppen. Gjør oppmerksom på at noen av disse tallene er estimert. Styrearbeid: 5 møter x 3 timer x 9 deltagere Styrearbeid utenom møter Rennplanlegging 2 møter x 5 deltagere x 3 timer Dugnadsarbeid Ålsheia Diverse dugnadsarbeid Komitéarbeid Hovedstyret/skikrets Treningsledelse barmark 4 timer i uka 25 uker Skitrening onsdager og helger/romjul: Samlinger. Folgefonna, Hintertux Arrangementsarbeid: 5 dg renn/skidag Sum: 135 timer 225 timer 30 timer 105 timer 60 timer 45 timer 100 timer 400 timer 450 timer 125 timer 1675 timer Spesifikasjon dugnadsarbeid 2011: Vi har i 2011 hatt 8 dugnadsjobber under vinter/sommer sesongen. 4 stk for Ålsheia alpint Dugnad ifm Blinkfestivalen i Sandnes. Skidag for Kruse Smith Skidag for TS Dugnad med riving av tak etc. på Kverneland Vertskap SI Hytta 5

6 Arrangement 2011: Vi har i 2011 hatt ansvar for, og deltatt på følgende arrangement: Telenorkarusell i Ålsheia (samarbeid SI, JAK, Skif.) Kvalifiseringsrenn i SSL i Ålsheia (eget) Parallellslalåmrenn i Ålsheia(eget) Påskerennet i Ålsheia (samarbeid SI, JAK, Skif.) Voksenrenn i Ålsheia (samarbeid SI, JAK, Skif.) Klubbemesterskap (eget) Sponsorarbeid: I 2011 har det stort sett vært styret som har jobbet med sponsorsaker. Her må vi nok gjøre en bedre jobb fremover for fortsatt kunne støtte aktivitet til de aktive. Våre sponsorer har vært Seabrokers, Kruse Smith, Anko, Sola Betong og Industri Kran AS Resultatregnskap, 2011: Alpingruppa har en sunn økonomi. I 2011 vil gruppen få et overskudd på ca ,- Dette er en gledelig utvikling og en av målsettingene vi satte oss. Vi må imidlertid fortsatt fokusere på inntektsbringende arbeid som sponsor, dugnad, støtteordninger etc. De fleste sponsoravtalene vi har nå går ut i 2012, og det vil være avgjørende for videre støtte til aktive at vi får på plass nye avtaler. Vi har i 2011 dekket startkontingent, subsidiert sesongkort i Ålsheia, kjøregodtgjørelse til trenerer. I 2011 har vi støttet kr. 200 pr. dag på ski. Gruppen har også subsidiert klubbklær til de aktive i Målsetting: Gjennom fysisk aktivitet, samhold, motivasjon, engasjement og tilhørighet for aktive deltakere og deres familie har vi som mål å skape varig skiglede hos våre medlemmer. Vi ønsker å satse på bredde og søker å utvikle medlemmenes sportslige og sosiale egenskaper. Det er gjennom bredde vi klarer å få frem toppene, samt at toppene er avgjørende for å skape bredde. Disse hører dermed sammen og vi må bli mer bevisst på samspill mellom disse. For sesongen 2011/2012 er et av hovedmålene mer aktivitet i Sirdal for de yngste. Sporten er nede i en bølgedal når det gjelder rekruttering, og vi jobber med flere tiltak for å bedre dette. Vi har søkt og fått godkjent 3 Telenorkarusell arrangement, og vil sammen med Jæren og Skiforeningen arrangere disse i Ålsheia for å øke rekruttering til sporten. Alpinsporten har de siste årene vært i endring, og vi må som klubb tilpasse oss nye grener og konkurranseformer. På bakgrunn av dette vil vi fremover også forsøke å legge til rette for aktiviteter som skicross og freestyle. I tillegg til dette har vi ikke i sørfylket et organisert opplegg for alpinsport for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er noe vi som klubb bør ta tak i. Imidlertid krever det både ressurser og kompetanse, og vi vil søke samarbeid med de andre klubbene, skikretsen og aktuelle interesseorganisasjoner for om mulig å få til et opplegg rundt dette. Videre vil vi som gruppe være en aktiv pådriver for å hjelpe Ålsheia til å legge til rette for sportslig aktivitet. Vi vil være positive til dugnadsarbeid i Ålsheia også kommende sesong da dette er vinn/vinn situasjon for sporten. 6

7 I tillegg vil vi forsøke å holde medlemmene aktive med skiidrett også etter ungdomsskoletrinnet. Vi vil også gjøre tiltak for å skape aktivitet for løpere som har lagt opp eller trappet ned satsingen. Målsetting er å beholde de i lokale aktiviteter slik at vi øker deltakerantallet bland junior og seniorklassene. Sportslig er målsettingen å få løpere kvalifisert til Landsfinale og Hovedlandsrenn. I tillegg vil vi jobbe for å rekruttere løpere til Hovden skigymnas, og gi disse løperne den støtte og oppbakking som trengs. Klubben vil forsøke å legge til rette for at medlemmene deltar på renn utenfor fylke uavhengig av innsats fra den enkeltes foreldre. Alle aktive er pålagt å bruke klubbklær under all trening og renndeltagelse. Vi har også målsetting om å utdanne trenere slik at vi har et eget opplegg å tilby våre løpere uavhengig av kretsopplegget. Økonomi vil også være et viktig satsingsområde for å bidra til sportslig aktivitet. Det er derfor viktig å beholde positive resultat i gruppen slik at vi har økonomi til å drive aktiviteter. Til dette er inntekter i form av sponsor og diverse støtteordninger viktig å ha fokus på. Til slutt vil jeg få takke alle aktive og ledere samt andre som har bidratt for klubben og sporten. Vi har som sagt hatt en aktiv sesong med mange flotte prestasjoner og vi håper på bedre rekruttering og større aktivitet i Sirdal i årene som kommer. Med sportslig hilsen John Mork Leder alpingruppa 7

8 Sak 5: Regnskap 2011 Se vedlagt regnskap for Gjør oppmerksom på at regnskapet i skrivende stund ikke er revidert. Noter til regnskap: Eiendeler egne og felles med andre klubber: Egen staur og felles staur i Ålsheia ca. 300 stk Egne driller/bor 2 stk Egne skruere 4 stk Felles sikkerhetsmatter/nett 3 stk Felles tidtakeranlegg 1 stk Stoppeklokker (egne) 4 stk Portflagg (egne) 180 stk Startnummer (egne) 250 stk Walkie Talkier m/ladere og kofferter (egne) 17 stk Medisinskrin m/utstyr (eget) 2 stk Tilhenger (egen) 1 stk River (felles) 2 stk Ryggsprøyte (egen) 1 stk Smørebord (eget) 1 stk Tvinger (egne) 2 sett Treningsutstyr for barmark: Landhockeysett, skumputer, hoppestativer, baller med mer. Sak 6 Budsjett 2012 Orientering om budsjettarbeid for Budsjettet skal endelig godkjennes av årsmøte i Hovedstyret. Sak 8 Valg 2011 Formann/Leder John Mork På valg Nestformann Torbjørg Opedal Ikke på valg Sportslig leder Timmy R. Hansen På valg Kasserer Ingunn Bjerkelo Ikke på valg Oppmann Kristin Auestad På valg Materialforvalter Jostein Korneliussen På valg Styremedlem 1 Sasa Mimic Ikke på valg Styremedlem 2 Erling Evensen På valg Styremedlem 3 Thor Einar Finne Ikke på valg Valgkomité Johnny Olsen, Ove Vikse 8

9 Referat fra årsmøte i Sandnes Idrettslag Alpingruppa Årsmøtet ble avholdt på SI hytta torsdag den 1. mars 2012 kl 19:00 1. Årsmøtet ble åpnet av styreleder John Mork. 2. Innkalling og saksliste ble godkjent av årsmøtet. 3. John Mork ble valgt til ordstyrer, Erling Evensen ble valgt til referent og Magne Øygard og Johnny Olsen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen. 4. Årsrapport for 2011 ble lest opp av styreleder. Ingen kommentarer fra årsmøtet. 5. Styreleder orienterte årsmøtet om regnskapet for Noen nøkkeltall: Inntekter ,- Utgifter ,- Resultat ,- Ingen kommentarer fra årsmøtet. Regnskapet er ennå ikke revidert av revisor. Regnskapet for SI Alpint skal godkjennes av årsmøtet i Sandnes Idrettslag mandag 5. mars Styreleder orienterte om forslag til budsjett for Noen nøkkeltall: Inntekter ,- Utgifter ,- Resultat 0,- Budsjettet for 2012 legger opp til inntekter på fra sponsoravtaler ,- er allerede fakturert for 2012 for eksisterende avtaler. De resterende ,- må fremskaffes ved å inngå nye sponsoravtaler. SI Alpingruppas budsjett for 2012 legges frem for og godkjennes av årsmøtet i Sandnes Idrettslag mandag 5. mars Innkomne saker Ingen innkomne saker. 8. Valg Valgkomiteen har bestått av Johnny Olsen og Ove Vikse Følgende styremedlemmer var ikke på valg og blir sittende Torbjørg Opedal Ingunn Bjerkelo Saša Mimic Thor Einar Finne Følgende ble valgt som medlemmer i styret av årsmøtet John Mork Timmy Hansen Kristin Auestad Tore Lunde Alle styremedlemmer velges for to år ad gangen (ihht til SIs vedtekter). Kristin Auestad ba om mulighet til å velge å tre ut av styret etter et år. Dette ble godkjent av årsmøtet. 9

10 Valgkomiteen foreslo at antall medlemmer i styret reduseres fra ni til åtte. Årsmøtet godkjente dette. Følgende forlater styret. Årsmøtet takker for innsatsen. Jostein Korneliussen Erling Evensen Disse er også valgkomite for styrevalget ved årsmøtet i Årsmøtet ber styret fordele arbeidsoppgavene seg i mellom i første styremøte. John Mork har sagt seg villig til å ta et år som styreleder. I henhold til vedtak på årsmøtet i 2011 starter det nye styrets arbeid den 1. mai Årsmøtet avsluttet 10

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009

Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Årsmelding Ålen IL skigruppa sesongen 2009 Styret har bestått av: Leder (konstituert): Ingrid Reitan Sekretær: Jan Arild Sivertsgård Styremedlem: Per Inge Breen Terje Hegseth Ann Edel Moholdt (kasserer)

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700. 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik

Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700. 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik Finmark er nå på tur opp igjen med aktive løpere og sådan

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015)

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2014-15 (aktivitet høst 2014/vinter 2015) Adr.: c/o Steinar Vaadal Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180 E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com Internett: http://www.tssl.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer