Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter."

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING

2 Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Pålogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene... 7 Ikonoversikt... 9 Oppgavetyper Klikk, lytt og si Klikk, lytt og les Klikk, lytt, les og si Klikk, lytt og skriv Klikk på Lytt og klikk på Trekk strek til Trekk strek mellom Trekk strek fra til Lytt og les Lytt og skriv Lytt, les og si Lytt, les og klikk på Lytt og klikk på Dra bilder til Dra ord til Dra bokstav til Dra inn i Finn parene Del ord i stavelser Del opp i ord Skriv ordene riktig Skriv ord til bildene Les og skriv riktig ord Skriv inn ord som mangler Skriv riktig setning Skriv spørsmål Les og dra riktig ord Les og skriv Les og forstå Lag ord Lag nye ord Lag setninger Bøy substantivene Bøy verbene Sett punktum og stor bokstav Sett punktum, spørsmålstegn og stor bokstav Les teksten Les og lær Øvinger med mye skriving Øvinger med fri skriving

3 Innledning Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på læreplanens nivå 1 og 2 og dekker de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Eleven får trene uttale, bygge opp begrepsapparatet sitt og blir kjent med strukturer i det norske språket. Nettressursen er ordnet etter temaene familie, skole, årstider, kropp, klær, mat, bolig, natur, fritid og følelser og transport, samt en ABC-uttaledel. Læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tekniske krav For å kjøre nettressursen må man ha en datamaskin tilkoblet Internett. Nettleser: Microsoft Internet Explorer (OBS! En del oppgaver er ikke støttet på Internet Explorer 9), Mozilla Firefox eller Google Chrome. Java: Minimum versjon 1.5.0_06. Om nødvendig må du oppdatere til siste versjon. Noen av oppgavetypene krever også den nyeste versjonen av Macromedias Flash Player installert. 3

4 Å komme i gang Pålogging Finn først fram til påloggingssiden ved å skrive nettadressen til ressursen i adressefeltet til nettleseren og trykke Linjeskift. Dersom du ikke husker nettadressen, vil du alltid kunne komme til påloggingssiden via nettsidenee til Fagbokforlaget. Eksempel: Her vil du også få generell informasjon om nettressursen. Påloggingssiden har noen faste elementer: Felt for brukernavn Felt for passord Knapp for pålogging Knapp for glemt passord Knapp for registrering av nye brukere Eksempel fra nettressurs Klar, ferdig, norsk! Elever som har fåttt tilsendt brukernavn og passord på e-post eller på annen måte, kan logge inn ved å legge inn brukernavnn og passord i feltene før de klikker Logg på. De kommer da rett inn i hovedmenyen. 4

5 Registrering av nye brukere Når skolen bestiller læremiddelet, får bestiller en PIN-kode somm skal brukes til registrering av nye brukere. Eleven selv eller bestilleren klikker på Registrer nyy bruker. Følgende skjermbilde vises: For å registrere ny bruker legges felles-pin-koden inn i feltet PIN-kode. Deretter legges kontaktinformasjon, brukernavn og passord inn i feltene. E-postadresse er nødvendig for at eleven skal kunne få tilsendt passordett sitt på nytt dersom det glemmes. Til slutt klikker man Opprett konto brukernavn og passord. ogg den nye brukeren fårr en e-post med blant annet Glemt passord Dersom en bruker har glemt passordet sitt, kan han klikke på Glemt G passord siden åpnes:. Denne 5

6 Brukeren legger inn den registrerte e-postadressen i feltet og klikker på Send passord. Brukeren vil da få tilsendtt passordet sitt i en e-post. Sjekk spam-mapps pen dersom ikke e-posten dukker opp i innboksen. Snarvei til påloggingssidenn For å gjøre det raskere og enklere å loggee på, kan du klikke på høyre h musetast når du er inne på påloggingssiden. Da kan du velge Lag snarvei og det legger seg s et ikon på skrivebordet. Neste gang kan du dobbeltklikke på dettee ikonet for å komme til t påloggingssiden. 6

7 Struktur Menyene TRINN Nettressursen er delt i to. Dett er én del for 1. til 4. trinn og én for 5. til 10. trinn. Når du kommer inn i nettressursen, må du først velge mellom disse to aldersinndelingene. Hovedforskjellen er at vi i 5 10-modulen bruker mindre skrift, og o at vi i større grad forutsetter at elevene kan lese. Klikk på den aldersinndelingen du vil gå til, 1 4 eller TEMA Når du har valgt trinn, kommer du inn i temamenyen. Nettressursen har tii temaer pluss en ABC-uttaledel. Til sammen vil du dekke svært mange av de grunnleggendee begrepenee og språkstrukturene i det norske språket vedd å arbeide i nettressursen. Klikk på det temaet du vil arbeide med. (Her er vi i ferd med å klikke på temaet «Familie».) 7

8 NIVÅ Når du har valgt tema, må du velge mellom nivå 1 og nivå 2. Dette er nivåinndelingenn Læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige bruker.. Eleven vil ha en naturlig progresjon gjennom å starte med å lytte og gjenkjenne, fortsette med å velge riktige ord, skrive etter mønster og skrive etter lyd. Til slutt vil eleven utfordres til fri skriving. Velg ettt av de to nivåene. OPPGAVE Hvert nivå har mange oppgaver, og hver oppgave består av tre seks sider.. Nivået vi har valgt, har i dette eksemplet sju oppgaver. Nivå 1 inneholder gjennomgående færre oppgaver enn nivå 2. Oppgaven i dettee eksemplet består av femm sider. 8

9 BRØDSMULESTI Du kan hele tiden følge med på hvor du er i strukturen ved å holde øye med «brødsmulestien» til høyre for logoen. Aktuelt skjermbilde navngis i tekst,, mens du kan holde musepekeren over brødsmulene for å se hvilke andre veivalg du harr tatt i navigeringen. Viser hvilken oppgave du arbeider med. «Brødsmuler» Når du klikker på lydknappen, blir teksten lest opp. Navigering til forrige oppgave. Rød farge markerer hvilken side i oppgaven du er på. Ved å klikke på kulenee kan man navigere mellomm sidene. Navigering til neste side. Ikonoversikt Spill av lyd Gå til forrige side Gå til neste side Gå til forrige oppgaveo Gå til neste oppgave Sjekk én og én løsning i øvingen Oppgaven er riktig løst Sjekk helee øvingen Nullstill øvingen og start på nytt For å åpne et Word-dokument, til bruk i skriv selv-oppgaver Sidenummer. Gå til aktuell side. 9

10 Oppgavetyper Klikk, lytt og si Klikk, lytt og les Klikk, lytt, les og si s Klikk, lytt og skriv Forskjellige kombinasjoner av å lytte, si, lese og skrive. Når eleven bevegerr markøren til en del av bildet (eller til et annet bilde, dersom siden har flere bilder), får denne delen (eller dette bildet) rødfarge. Klikk, og du både hører og ser teksten. Gjenta G teksten selv, enten muntlig eller skriftlig. I noen øvinger ser eleven bilde og tekst først, og skal så klikke og o lytte, eventuelt klikke, lytte, lese og si. Eksemplet viser hva som skjer når vi klikker på gutten til venstre på bildet. Vi hører teksten «Jeg heter Amin.», og den samme teksten visess i skjermbildet. Klikk, lytt og skriv: Flytt markøren til et bilde (her: bildet øverst til venstre), og det blir rødt. Klikk, og lyden blir spilt. Skriv så det du har hørt. Deretter kan du trykke på den røde knappenn og sjekke om det du har skrevet, er riktig. I så fall endres knappens farge til grønn. Hvis du har skrevet feil, f forblir den rød. Du får også automatisk tilbakemelding. Skriv ordet du hører. Sjekk så om det er riktig. ( Rød knapp blir grønn.) Automatisk tilbakemelding. Hvis du har skrevet feil, får du beskjed om å prøve igjen. Nullstill helee øvingen og start på nytt. Klikk i den grønne haken (eller i det røde krysset, dersom du fikk melding om at det var feil), for å fjernee den automatiske tilbakemeldingen. 10

11 Klikk på Lytt og klikkk på Enkel oppgavetype, øvinger stort sett uten lyd, men også noen med lyd. Eleven skal finne lengste/ /korteste ord, velge riktig ord i enn bestemt bildesammenheng, bestemme om et utsagn er riktig/galt, osv. Eksempel: Klikk på riktig mengdeord, mange eller mye: Eleven er i ferd med å velge (klikke i sirkelen for) «mange» blomster. Eksempel: Bestem om utsagnet er riktig eller galt: Eleven klikker i sirkelen for rett eller galt ut for hvert utsagn. Tilbakemelding kommerr umiddelbart for hvert utsagn. Her har eleven klikket på «Rett» for at læreren jobber på sykehuset. Umiddelbar feilmelding har kommet. Eleven klikker på det røde krysset og prøver enten det samme utsagnett igjen og fortsetter med resten av øvingen, eller tar den helt på nytt. 11

12 Trekk strek til Trekkk strek mellom Trekk strek fra til Går ut på å finne hva som passer sammen. Kan for eksempel være to bilder som har ord som rimer, eller et bilde som passer sammen med en bokstav eller et e ord, o.l. Ved å klikke på lydikonene og høre, finner eleven noe som passer sammen på øverste ø og nederste linje. Ved å klikke på bildet som passer i øverste rad, og det bildet, den bokstaven eller det ordet i nederste rad som eleven mener hører sammen med øverste rad, kommerr det fram en blå strek mellom de to elementene. Slik skal eleven fortsette til allee elementene øverst og nederst er knyttet sammen. Dersom alt er riktig, kommer den automatiskea e tilbakemeldingen «Gratulerer!» fram. Dersom eleven har koblet sammen feil par, vil det komme opp en beskjed om det nårr alle forbindelsene er opprettet. Eleven får i såå fall beskjed om å prøve igjen. I eksemplet har vi klikket på bildenee med rimordene «mor» og «bror». Vi ser den blå streken mellomm ordene. Start på nytt enten underveis i øvingen, eller etter automatisk tilbake- melding. I dennee øvingen gjelder det å kombinere slik at vi får nye, sammensatte ord, i dette tilfellet ordet «skolegård». 12

13 Lytt og les Lytt og skriv Lytt og klikk på Lytt, les og si Lytt, les og klikk påå Her skal eleven klikke på tekstene i venstre kolonne. Ordet blir opplest, ogg eleven skal klikke i sirkelen i den ruten som har tilsvarende farge som «kolonneove erskrift». Umiddelbar tilbakemelding for hver avkryssing blir gitt. Her har vi klikket i sirkelen i den kolonnen som har blå som «kolonneoverskrift». Vi har klikket i venstre kolonne på teksten «gul», og «gul» blir opplest. Da skal vi krysse av i sirkelen på samme rad i ruten i nest borteste kolonne. Her skal eleven først klikke på bildet, lytte og deretter skrive den oppleste teksten i den gule ruten under bildet. Klikk på rød knapp for å sjekke om skrivingen er riktig. Skriv det du hørte da du klikket på bildet. Knappen blir grønn når svaret er riktig. Nå hører vi på lyden til dettee bildet. 13

14 Høre på større tekstmengder: I denne øvingen skal eleven høre på / lese en større mengde tekst. Teksten skal ikke skrives, men kan gjentas muntlig. 14

15 Dra bilder til Dra ord til Dra bokstav til Dra D inn i Ulike varianter av å dra bilder, ord, substantiv, verb, bokstaver,, setninger osv. inn til en bestemt plass. Det kan være til t for eksempel en bestemt plass på en linje eller i en boks. Vi velger det elementet vi vil dra, klikker samtidig som vi holder nede, og drar elementet til den plassen vi mener er den riktige. Eksempel: Bilder: Først hører vi hvilket ord som er lest inn på bildet. Vi bestemmer hvilke bilder som har med skole å gjøre, og drar dem bort til rutene til høyre. Sjekk svar når alle rutene er fylt. De to første bildenee er valgt. Vi velger neste bilde som har med skole å gjøre, og drar det til neste ledige rute til høyre. Sjekk til slutt. Prøv evt. påå nytt. Eksempel: Ord (her verb): Her skal vi velge verb for hver setning og dra dem bort til streken. Vi får umiddelbar tilbakemelding for hver setning. Ord som kan dras, er markert med m grønt. I andre setning har vi valgt verbet «leker», og tilbakemeldingenn kommer umiddelbart opp. 15

16 Eksempel: Substantiv og kjønn: Her skal vi bestemme hva som er hankjønn, hunnkjønn og intetkjønn av ordene som står hulter til bulter borte til høyre. Vi sjekkerr svaret vårt når alle ordene er dratt inn på plass. Vårt valg av neste ord til kolonnen for hunkjønnsord er «bokhylle», som vi skal dra bort til midterste kolonne. Eksempel: Velg riktig alternativ for å fullføre setningen, og dra alternativeta t til streken: Her gjelder det å kombinere hva bildet forteller, med det alternativet somm passer til bildet. Alternativene står under starten på hver setning. Dra så det aktuelle alternativet til streken. I tredjee bilde ser vi en lesebok. Eleven har valgt alternativ og er klar til å dra «vi skal ta opp leseboka.» til linjen som begynner med «Læreren sier at». 16

17 Finn parene Memory. Antall ruter (og dermed vanskegrad) varierer fra øving til øving. Eleven skal åpne to og to luker for å finnee to like bilder eller bilde og tekst som passerr sammen. Når eleven klikker på en luke, kommer bildet fram sammen medd lyd til bildet. Det gjelder å huske de lukene som er åpnet. Når eleven har funnet et par, blir bildenee ståendee åpne. Slik blir det færre og færree lukkede luker å åpne,, inntil alle par er funnet. Husk: Vent med å åpne nye luker til de too som er åpnet, har lukket seg igjen! (eventuelt blir ståendee åpne, hvis det var et par). Når eleven har funnet alle parene og klikker for å fjerne den automatiske tilbakemeldingen, blir alle lukene lukket, og eleven kan eventuelt begynne på nytt. Lukene har fått nye plasser, så dermed blir det et helt nyttt «spill». To par er funnet. Eleven tror at «mor» er i denne ruten, og skal nå klikke for å åpne den. Her er det tekst og bilde som utgjør et par. 17

18 Del ord i stavelser Del opp i ord Eksempel: Del ordene i stavelser: Øverstee grå linje gir eleven et eksempel. Eleven fortsetter på samme måtee å dele oppp ordene. Det kan være ord derr flere løsninger er mulig. I så fall blir b alternative løsninger godtatt. Eleven har delt opp «rådyr» i to stavelser (rå-dyr) og er i ferd med å klikke på rød sirkel for å få tilbakemelding. Eksempel: Del opp i ord: Her skal eleven lage ord. Ordremsene borte til venstre skal deles opp i enkeltord. Antall gule felt gir eleven pekepinn om hvor mange ord det skal deles i. Eleven har delt «fossbladtrerot» i fire ord (foss / blad / tre / rot), og er i ferd med å klikke på rød sirkel for å få tilbakemelding. 18

19 Skriv ordene riktig Skriv ord til bildene Les og skriv riktig ord Skriv inn ord som mangler Eleven har byttet rekkefølge på bokstaver for å lage navn på himmellegemer, og er i ferd med å sjekke svaret sitt. Eleven tror at fra de tre forslagene på høyre siden er ordet «hard» det beste valget. Ord som skal skrives, er markert med blått. Eleven har klikket på lydikonet for å høre ordet som skal skrives inn i kryssordet og er i ferd med å sjekke om svaret er riktig. 19

20 Skriv riktig setning Skriv spørsmål Eksempel: Skriv riktig setning til bildet: Eleven må bestemme hvilken setning passer best til bildet og skrive den inn i det gule feltet. Husk: Du må huske stor forbokstav, komma og punktum. Eleven velgerr den av de fire setningene som best beskriver bildet. Eksempel: Skriv spørsmål: Eleven har gjort setningen om til et spørsmål og er i gang med å klikke på knappen for å få tilbakemelding. 20

21 Les og dra riktig ord Les og skriv Les og forståå I disse øvingene er det fokus på leseforståelsen. Her er det baree overskriften som inneholder lyd. Resten skal eleven lese og forstå, slikk at forskjellige oppdrag i øvingenee kan løses. Et par eksempler: Les og dra riktigg verb til streken. Eleven velger riktig verb fra listen til t høyre ogg drar det til riktig plass. Lengre tekst som skal leses og forstås. 21

22 Lag ord Lag nye ord Øvinger der eleven enten skal lage ord ved å fylle på med de bokstavene som mangler, eller ved å sette sammen to enstavelsesord till et ord med to stavelser. Eleven drar én og én vokal fra bollen bort til riktig plass, inntil alle ord er komplette og bollen er tom. (Vi ser at vokalen «o» står for tur til neste ord, som skal bli «globus».) Eleven lager sammensatte ord. Som vi ser, har eleven laget ordet «sommertid». Nestee for tur er «pels», som skal settes sammen til «vinterpels». 22

23 Lag setninger Øvingene går ut på å dra ord som s står hulter til bulter på en linje, til riktig plass slik att det blir meningsfulle setninger av det. I begge eksemplene nedenfor får eleven hjelp på vei mot løsningen. Størrelsen på rutenee antyder hvor lange ord det er plass til. Dessuten begynner noen ord med stor bokstav, og andre avsluttes med punktum. Bøy substantivene Bøy verbene Grammatikktrening. Det første ordet er satt inn som eksempel. Eleven bøyer substantivenee og får separat tilbakemelding for hver linje. I denne oppgaven skal verbene bøyes. 23

24 Sett punktum og stor bokstav Sett punktum, spørsmålstegn og stor bokstav Trening i tegnsetting. Eleven må gjenskrive setninger med stor bokstav og punktum hvor det er nødvendig. Les teksten Les og lær Disse øvingene starter med en side med en tekst som eleven skal lese og lære seg. Teksten danner grunnlaget for øvingene som kommer på de følgende sidene. Et eksempel: Her er en innledendee tekst som beskriver Rahele og flere andre personer. På de neste sidene i øvingen er det spørsmål/gjøringer som går på den innledende teksten. Her er en slik side. Det er ikke lett å huske alt fra den innledende teksten. Tips: Hvis du trengerr å se teksten igjen, kan du bruke ikonene nederst eller sidekulene oppe til høyre for å navigere mellomm sidene. 24

25 Øvinger med mye skriving Noen øvinger inneholder ganske lange setninger som er lest inn, og som eleven så skal gjenta skriftlig. (Eleven kan klikke på bildet og høre teksten flere ganger.) Her er et eksempel: Se eksempel. Det vi har skrevet inn, var lydsporet til det første bildet. (To setninger, de kan sjekkes hver for seg. ) Vi klikker på det neste bildet for å høre lydsporet til det. Øvinger med fri skriving Noen øvinger utfordrer elevene til fri skriving. De er gjerne koblet sammenn med en foregående side som gir enkelte ideer om innhold, enten i formm av tekst eller som bilder. Eksempel: Vi ser at føste side i denne øvingen gir mange stikkord til mulig innhold. På neste side i øvingenn får eleven oppdraget («Skriv din dagbok.») Eleven klikker på ikonet «Last ned arbeidsark», og det kommer opp en dialogboks (se neste side). 25

26 Klikk på «Åpne» for å få opp dokumentet du skal skrive i eller velg «Lagre» for å lagre dokumentet. Tekstarket kommer fram. Her kan elevenn skrive fritt. I dette eksemplet fårr eleven oppp en tabell som er tilpasset dagbokeksemplet vårt. Teksten kan lagres og eventuelt sendess lærer på e-post. I andre tekstark kan det være lagt inn ideer i stikkords form til mulig m innhold. 26

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer