Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter."

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING

2 Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Pålogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene... 7 Ikonoversikt... 9 Oppgavetyper Klikk, lytt og si Klikk, lytt og les Klikk, lytt, les og si Klikk, lytt og skriv Klikk på Lytt og klikk på Trekk strek til Trekk strek mellom Trekk strek fra til Lytt og les Lytt og skriv Lytt, les og si Lytt, les og klikk på Lytt og klikk på Dra bilder til Dra ord til Dra bokstav til Dra inn i Finn parene Del ord i stavelser Del opp i ord Skriv ordene riktig Skriv ord til bildene Les og skriv riktig ord Skriv inn ord som mangler Skriv riktig setning Skriv spørsmål Les og dra riktig ord Les og skriv Les og forstå Lag ord Lag nye ord Lag setninger Bøy substantivene Bøy verbene Sett punktum og stor bokstav Sett punktum, spørsmålstegn og stor bokstav Les teksten Les og lær Øvinger med mye skriving Øvinger med fri skriving

3 Innledning Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Nettressursen har et rikt utvalg av motiverende oppgaver på læreplanens nivå 1 og 2 og dekker de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Eleven får trene uttale, bygge opp begrepsapparatet sitt og blir kjent med strukturer i det norske språket. Nettressursen er ordnet etter temaene familie, skole, årstider, kropp, klær, mat, bolig, natur, fritid og følelser og transport, samt en ABC-uttaledel. Læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tekniske krav For å kjøre nettressursen må man ha en datamaskin tilkoblet Internett. Nettleser: Microsoft Internet Explorer (OBS! En del oppgaver er ikke støttet på Internet Explorer 9), Mozilla Firefox eller Google Chrome. Java: Minimum versjon 1.5.0_06. Om nødvendig må du oppdatere til siste versjon. Noen av oppgavetypene krever også den nyeste versjonen av Macromedias Flash Player installert. 3

4 Å komme i gang Pålogging Finn først fram til påloggingssiden ved å skrive nettadressen til ressursen i adressefeltet til nettleseren og trykke Linjeskift. Dersom du ikke husker nettadressen, vil du alltid kunne komme til påloggingssiden via nettsidenee til Fagbokforlaget. Eksempel: Her vil du også få generell informasjon om nettressursen. Påloggingssiden har noen faste elementer: Felt for brukernavn Felt for passord Knapp for pålogging Knapp for glemt passord Knapp for registrering av nye brukere Eksempel fra nettressurs Klar, ferdig, norsk! Elever som har fåttt tilsendt brukernavn og passord på e-post eller på annen måte, kan logge inn ved å legge inn brukernavnn og passord i feltene før de klikker Logg på. De kommer da rett inn i hovedmenyen. 4

5 Registrering av nye brukere Når skolen bestiller læremiddelet, får bestiller en PIN-kode somm skal brukes til registrering av nye brukere. Eleven selv eller bestilleren klikker på Registrer nyy bruker. Følgende skjermbilde vises: For å registrere ny bruker legges felles-pin-koden inn i feltet PIN-kode. Deretter legges kontaktinformasjon, brukernavn og passord inn i feltene. E-postadresse er nødvendig for at eleven skal kunne få tilsendt passordett sitt på nytt dersom det glemmes. Til slutt klikker man Opprett konto brukernavn og passord. ogg den nye brukeren fårr en e-post med blant annet Glemt passord Dersom en bruker har glemt passordet sitt, kan han klikke på Glemt G passord siden åpnes:. Denne 5

6 Brukeren legger inn den registrerte e-postadressen i feltet og klikker på Send passord. Brukeren vil da få tilsendtt passordet sitt i en e-post. Sjekk spam-mapps pen dersom ikke e-posten dukker opp i innboksen. Snarvei til påloggingssidenn For å gjøre det raskere og enklere å loggee på, kan du klikke på høyre h musetast når du er inne på påloggingssiden. Da kan du velge Lag snarvei og det legger seg s et ikon på skrivebordet. Neste gang kan du dobbeltklikke på dettee ikonet for å komme til t påloggingssiden. 6

7 Struktur Menyene TRINN Nettressursen er delt i to. Dett er én del for 1. til 4. trinn og én for 5. til 10. trinn. Når du kommer inn i nettressursen, må du først velge mellom disse to aldersinndelingene. Hovedforskjellen er at vi i 5 10-modulen bruker mindre skrift, og o at vi i større grad forutsetter at elevene kan lese. Klikk på den aldersinndelingen du vil gå til, 1 4 eller TEMA Når du har valgt trinn, kommer du inn i temamenyen. Nettressursen har tii temaer pluss en ABC-uttaledel. Til sammen vil du dekke svært mange av de grunnleggendee begrepenee og språkstrukturene i det norske språket vedd å arbeide i nettressursen. Klikk på det temaet du vil arbeide med. (Her er vi i ferd med å klikke på temaet «Familie».) 7

8 NIVÅ Når du har valgt tema, må du velge mellom nivå 1 og nivå 2. Dette er nivåinndelingenn Læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige bruker.. Eleven vil ha en naturlig progresjon gjennom å starte med å lytte og gjenkjenne, fortsette med å velge riktige ord, skrive etter mønster og skrive etter lyd. Til slutt vil eleven utfordres til fri skriving. Velg ettt av de to nivåene. OPPGAVE Hvert nivå har mange oppgaver, og hver oppgave består av tre seks sider.. Nivået vi har valgt, har i dette eksemplet sju oppgaver. Nivå 1 inneholder gjennomgående færre oppgaver enn nivå 2. Oppgaven i dettee eksemplet består av femm sider. 8

9 BRØDSMULESTI Du kan hele tiden følge med på hvor du er i strukturen ved å holde øye med «brødsmulestien» til høyre for logoen. Aktuelt skjermbilde navngis i tekst,, mens du kan holde musepekeren over brødsmulene for å se hvilke andre veivalg du harr tatt i navigeringen. Viser hvilken oppgave du arbeider med. «Brødsmuler» Når du klikker på lydknappen, blir teksten lest opp. Navigering til forrige oppgave. Rød farge markerer hvilken side i oppgaven du er på. Ved å klikke på kulenee kan man navigere mellomm sidene. Navigering til neste side. Ikonoversikt Spill av lyd Gå til forrige side Gå til neste side Gå til forrige oppgaveo Gå til neste oppgave Sjekk én og én løsning i øvingen Oppgaven er riktig løst Sjekk helee øvingen Nullstill øvingen og start på nytt For å åpne et Word-dokument, til bruk i skriv selv-oppgaver Sidenummer. Gå til aktuell side. 9

10 Oppgavetyper Klikk, lytt og si Klikk, lytt og les Klikk, lytt, les og si s Klikk, lytt og skriv Forskjellige kombinasjoner av å lytte, si, lese og skrive. Når eleven bevegerr markøren til en del av bildet (eller til et annet bilde, dersom siden har flere bilder), får denne delen (eller dette bildet) rødfarge. Klikk, og du både hører og ser teksten. Gjenta G teksten selv, enten muntlig eller skriftlig. I noen øvinger ser eleven bilde og tekst først, og skal så klikke og o lytte, eventuelt klikke, lytte, lese og si. Eksemplet viser hva som skjer når vi klikker på gutten til venstre på bildet. Vi hører teksten «Jeg heter Amin.», og den samme teksten visess i skjermbildet. Klikk, lytt og skriv: Flytt markøren til et bilde (her: bildet øverst til venstre), og det blir rødt. Klikk, og lyden blir spilt. Skriv så det du har hørt. Deretter kan du trykke på den røde knappenn og sjekke om det du har skrevet, er riktig. I så fall endres knappens farge til grønn. Hvis du har skrevet feil, f forblir den rød. Du får også automatisk tilbakemelding. Skriv ordet du hører. Sjekk så om det er riktig. ( Rød knapp blir grønn.) Automatisk tilbakemelding. Hvis du har skrevet feil, får du beskjed om å prøve igjen. Nullstill helee øvingen og start på nytt. Klikk i den grønne haken (eller i det røde krysset, dersom du fikk melding om at det var feil), for å fjernee den automatiske tilbakemeldingen. 10

11 Klikk på Lytt og klikkk på Enkel oppgavetype, øvinger stort sett uten lyd, men også noen med lyd. Eleven skal finne lengste/ /korteste ord, velge riktig ord i enn bestemt bildesammenheng, bestemme om et utsagn er riktig/galt, osv. Eksempel: Klikk på riktig mengdeord, mange eller mye: Eleven er i ferd med å velge (klikke i sirkelen for) «mange» blomster. Eksempel: Bestem om utsagnet er riktig eller galt: Eleven klikker i sirkelen for rett eller galt ut for hvert utsagn. Tilbakemelding kommerr umiddelbart for hvert utsagn. Her har eleven klikket på «Rett» for at læreren jobber på sykehuset. Umiddelbar feilmelding har kommet. Eleven klikker på det røde krysset og prøver enten det samme utsagnett igjen og fortsetter med resten av øvingen, eller tar den helt på nytt. 11

12 Trekk strek til Trekkk strek mellom Trekk strek fra til Går ut på å finne hva som passer sammen. Kan for eksempel være to bilder som har ord som rimer, eller et bilde som passer sammen med en bokstav eller et e ord, o.l. Ved å klikke på lydikonene og høre, finner eleven noe som passer sammen på øverste ø og nederste linje. Ved å klikke på bildet som passer i øverste rad, og det bildet, den bokstaven eller det ordet i nederste rad som eleven mener hører sammen med øverste rad, kommerr det fram en blå strek mellom de to elementene. Slik skal eleven fortsette til allee elementene øverst og nederst er knyttet sammen. Dersom alt er riktig, kommer den automatiskea e tilbakemeldingen «Gratulerer!» fram. Dersom eleven har koblet sammen feil par, vil det komme opp en beskjed om det nårr alle forbindelsene er opprettet. Eleven får i såå fall beskjed om å prøve igjen. I eksemplet har vi klikket på bildenee med rimordene «mor» og «bror». Vi ser den blå streken mellomm ordene. Start på nytt enten underveis i øvingen, eller etter automatisk tilbake- melding. I dennee øvingen gjelder det å kombinere slik at vi får nye, sammensatte ord, i dette tilfellet ordet «skolegård». 12

13 Lytt og les Lytt og skriv Lytt og klikk på Lytt, les og si Lytt, les og klikk påå Her skal eleven klikke på tekstene i venstre kolonne. Ordet blir opplest, ogg eleven skal klikke i sirkelen i den ruten som har tilsvarende farge som «kolonneove erskrift». Umiddelbar tilbakemelding for hver avkryssing blir gitt. Her har vi klikket i sirkelen i den kolonnen som har blå som «kolonneoverskrift». Vi har klikket i venstre kolonne på teksten «gul», og «gul» blir opplest. Da skal vi krysse av i sirkelen på samme rad i ruten i nest borteste kolonne. Her skal eleven først klikke på bildet, lytte og deretter skrive den oppleste teksten i den gule ruten under bildet. Klikk på rød knapp for å sjekke om skrivingen er riktig. Skriv det du hørte da du klikket på bildet. Knappen blir grønn når svaret er riktig. Nå hører vi på lyden til dettee bildet. 13

14 Høre på større tekstmengder: I denne øvingen skal eleven høre på / lese en større mengde tekst. Teksten skal ikke skrives, men kan gjentas muntlig. 14

15 Dra bilder til Dra ord til Dra bokstav til Dra D inn i Ulike varianter av å dra bilder, ord, substantiv, verb, bokstaver,, setninger osv. inn til en bestemt plass. Det kan være til t for eksempel en bestemt plass på en linje eller i en boks. Vi velger det elementet vi vil dra, klikker samtidig som vi holder nede, og drar elementet til den plassen vi mener er den riktige. Eksempel: Bilder: Først hører vi hvilket ord som er lest inn på bildet. Vi bestemmer hvilke bilder som har med skole å gjøre, og drar dem bort til rutene til høyre. Sjekk svar når alle rutene er fylt. De to første bildenee er valgt. Vi velger neste bilde som har med skole å gjøre, og drar det til neste ledige rute til høyre. Sjekk til slutt. Prøv evt. påå nytt. Eksempel: Ord (her verb): Her skal vi velge verb for hver setning og dra dem bort til streken. Vi får umiddelbar tilbakemelding for hver setning. Ord som kan dras, er markert med m grønt. I andre setning har vi valgt verbet «leker», og tilbakemeldingenn kommer umiddelbart opp. 15

16 Eksempel: Substantiv og kjønn: Her skal vi bestemme hva som er hankjønn, hunnkjønn og intetkjønn av ordene som står hulter til bulter borte til høyre. Vi sjekkerr svaret vårt når alle ordene er dratt inn på plass. Vårt valg av neste ord til kolonnen for hunkjønnsord er «bokhylle», som vi skal dra bort til midterste kolonne. Eksempel: Velg riktig alternativ for å fullføre setningen, og dra alternativeta t til streken: Her gjelder det å kombinere hva bildet forteller, med det alternativet somm passer til bildet. Alternativene står under starten på hver setning. Dra så det aktuelle alternativet til streken. I tredjee bilde ser vi en lesebok. Eleven har valgt alternativ og er klar til å dra «vi skal ta opp leseboka.» til linjen som begynner med «Læreren sier at». 16

17 Finn parene Memory. Antall ruter (og dermed vanskegrad) varierer fra øving til øving. Eleven skal åpne to og to luker for å finnee to like bilder eller bilde og tekst som passerr sammen. Når eleven klikker på en luke, kommer bildet fram sammen medd lyd til bildet. Det gjelder å huske de lukene som er åpnet. Når eleven har funnet et par, blir bildenee ståendee åpne. Slik blir det færre og færree lukkede luker å åpne,, inntil alle par er funnet. Husk: Vent med å åpne nye luker til de too som er åpnet, har lukket seg igjen! (eventuelt blir ståendee åpne, hvis det var et par). Når eleven har funnet alle parene og klikker for å fjerne den automatiske tilbakemeldingen, blir alle lukene lukket, og eleven kan eventuelt begynne på nytt. Lukene har fått nye plasser, så dermed blir det et helt nyttt «spill». To par er funnet. Eleven tror at «mor» er i denne ruten, og skal nå klikke for å åpne den. Her er det tekst og bilde som utgjør et par. 17

18 Del ord i stavelser Del opp i ord Eksempel: Del ordene i stavelser: Øverstee grå linje gir eleven et eksempel. Eleven fortsetter på samme måtee å dele oppp ordene. Det kan være ord derr flere løsninger er mulig. I så fall blir b alternative løsninger godtatt. Eleven har delt opp «rådyr» i to stavelser (rå-dyr) og er i ferd med å klikke på rød sirkel for å få tilbakemelding. Eksempel: Del opp i ord: Her skal eleven lage ord. Ordremsene borte til venstre skal deles opp i enkeltord. Antall gule felt gir eleven pekepinn om hvor mange ord det skal deles i. Eleven har delt «fossbladtrerot» i fire ord (foss / blad / tre / rot), og er i ferd med å klikke på rød sirkel for å få tilbakemelding. 18

19 Skriv ordene riktig Skriv ord til bildene Les og skriv riktig ord Skriv inn ord som mangler Eleven har byttet rekkefølge på bokstaver for å lage navn på himmellegemer, og er i ferd med å sjekke svaret sitt. Eleven tror at fra de tre forslagene på høyre siden er ordet «hard» det beste valget. Ord som skal skrives, er markert med blått. Eleven har klikket på lydikonet for å høre ordet som skal skrives inn i kryssordet og er i ferd med å sjekke om svaret er riktig. 19

20 Skriv riktig setning Skriv spørsmål Eksempel: Skriv riktig setning til bildet: Eleven må bestemme hvilken setning passer best til bildet og skrive den inn i det gule feltet. Husk: Du må huske stor forbokstav, komma og punktum. Eleven velgerr den av de fire setningene som best beskriver bildet. Eksempel: Skriv spørsmål: Eleven har gjort setningen om til et spørsmål og er i gang med å klikke på knappen for å få tilbakemelding. 20

21 Les og dra riktig ord Les og skriv Les og forståå I disse øvingene er det fokus på leseforståelsen. Her er det baree overskriften som inneholder lyd. Resten skal eleven lese og forstå, slikk at forskjellige oppdrag i øvingenee kan løses. Et par eksempler: Les og dra riktigg verb til streken. Eleven velger riktig verb fra listen til t høyre ogg drar det til riktig plass. Lengre tekst som skal leses og forstås. 21

22 Lag ord Lag nye ord Øvinger der eleven enten skal lage ord ved å fylle på med de bokstavene som mangler, eller ved å sette sammen to enstavelsesord till et ord med to stavelser. Eleven drar én og én vokal fra bollen bort til riktig plass, inntil alle ord er komplette og bollen er tom. (Vi ser at vokalen «o» står for tur til neste ord, som skal bli «globus».) Eleven lager sammensatte ord. Som vi ser, har eleven laget ordet «sommertid». Nestee for tur er «pels», som skal settes sammen til «vinterpels». 22

23 Lag setninger Øvingene går ut på å dra ord som s står hulter til bulter på en linje, til riktig plass slik att det blir meningsfulle setninger av det. I begge eksemplene nedenfor får eleven hjelp på vei mot løsningen. Størrelsen på rutenee antyder hvor lange ord det er plass til. Dessuten begynner noen ord med stor bokstav, og andre avsluttes med punktum. Bøy substantivene Bøy verbene Grammatikktrening. Det første ordet er satt inn som eksempel. Eleven bøyer substantivenee og får separat tilbakemelding for hver linje. I denne oppgaven skal verbene bøyes. 23

24 Sett punktum og stor bokstav Sett punktum, spørsmålstegn og stor bokstav Trening i tegnsetting. Eleven må gjenskrive setninger med stor bokstav og punktum hvor det er nødvendig. Les teksten Les og lær Disse øvingene starter med en side med en tekst som eleven skal lese og lære seg. Teksten danner grunnlaget for øvingene som kommer på de følgende sidene. Et eksempel: Her er en innledendee tekst som beskriver Rahele og flere andre personer. På de neste sidene i øvingen er det spørsmål/gjøringer som går på den innledende teksten. Her er en slik side. Det er ikke lett å huske alt fra den innledende teksten. Tips: Hvis du trengerr å se teksten igjen, kan du bruke ikonene nederst eller sidekulene oppe til høyre for å navigere mellomm sidene. 24

25 Øvinger med mye skriving Noen øvinger inneholder ganske lange setninger som er lest inn, og som eleven så skal gjenta skriftlig. (Eleven kan klikke på bildet og høre teksten flere ganger.) Her er et eksempel: Se eksempel. Det vi har skrevet inn, var lydsporet til det første bildet. (To setninger, de kan sjekkes hver for seg. ) Vi klikker på det neste bildet for å høre lydsporet til det. Øvinger med fri skriving Noen øvinger utfordrer elevene til fri skriving. De er gjerne koblet sammenn med en foregående side som gir enkelte ideer om innhold, enten i formm av tekst eller som bilder. Eksempel: Vi ser at føste side i denne øvingen gir mange stikkord til mulig innhold. På neste side i øvingenn får eleven oppdraget («Skriv din dagbok.») Eleven klikker på ikonet «Last ned arbeidsark», og det kommer opp en dialogboks (se neste side). 25

26 Klikk på «Åpne» for å få opp dokumentet du skal skrive i eller velg «Lagre» for å lagre dokumentet. Tekstarket kommer fram. Her kan elevenn skrive fritt. I dette eksemplet fårr eleven oppp en tabell som er tilpasset dagbokeksemplet vårt. Teksten kan lagres og eventuelt sendess lærer på e-post. I andre tekstark kan det være lagt inn ideer i stikkords form til mulig m innhold. 26

BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER

BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Innlogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til innloggingssiden... 6 Struktur...

Detaljer

To typer skriftlige oppgaver... 35 6 Navigering... 37 Søkefelt... 38 Høyremenyen... 39 Mine besvarelser... 39 Mine meldinger... 40 Kategorisering av

To typer skriftlige oppgaver... 35 6 Navigering... 37 Søkefelt... 38 Høyremenyen... 39 Mine besvarelser... 39 Mine meldinger... 40 Kategorisering av Innhold 1 Innledning... 3 2 Tekniske krav... 3 3 Hvordan komme i gang... 4 Innlogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Med og uten veileder... 7

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM

ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM BRUKERVEILEDNING INTERNETTBASERT ENERGIOVERVÅKINGSPROGRAM Utviklet av INTRODUKSJON For å få tilgang til energiovervåkningssystemet kan en hvilken som helst datamaskin med internettilkobling benyttes. Det

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN

DIGITALE FOTSPOR I NATUREN DIGITALE FOTSPOR I NATUREN Mapp It! har gjennom flere år vært arbeidstittel på denne applikasjonen. Når den nå skal tilgjengeligjøres for et større publikum, har vi lyst til at den får et nytt egennavn.

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL)

Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Manual for innlevering av eksamensbesvarelser på it s learning (ITL) Først og fremst: start internett og gå til siden www.itslearning.com ITLs eksamensmodul har en egen påloggingsside, du kan altså ikke

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 004 08.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer