BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING MORSMÅLSMODULER

2 Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Innlogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til innloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene... 7 Symboler på sidene Å navigere i ressursen Oversikt over ressursen Trinn Trinn Trinn Trinn Oppgavetyper Bokstavoppslag Lesetrening Sett ring Lag par Klikk på meg Klikk, lytt og skriv Flervalgsoppgaver Lag par memory Nedtrekksliste Klikk på knapper med ord Riktig rekkefølge

3 Innledning Morsmål Urdu er en digital læringsressurs for elever i grunnskolen som fårr morsmålsopplæring i urdu. Nettressursenn er laget med utgangspunkt i Bashir Ahmad og Riffat Hussains læreverk Urdu Gulistan 1 4, men kan brukes uavhengig av dette verket. Innholdet i nettressursen er tilrettelagt av Farhat Naveed Khan og Yasmin Naz. Læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tekniske krav For å kjøre nettressursen må man ha en datamaskin tilkoblet Internett. Nettleser: Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox Java: Minimum versjon Om nødvendig må du oppdatere til sistee versjon. Noen av oppgavetypene krever også denn nyeste versjonen av Macromedia as Flash Player installert. Font: For best mulig lesing må man laste ned fontenn Jameel Noori Nastaleeq. Lenke til t denne fonten finnes under instrukser øverst til høyre i nettressursen. Språk og tastatur: For å gjøre innskrivingsoppgaver må man skifte til urdu språk og astatur. Under instrukser øverst til høyre i nettressursen kan man klikkee seg inn i en veiledning til hvordan man gjør dette. 3

4 Å komme i gang Innlogging Finn først fram til innloggingssiden ved å skrive nettadressen til ressursen i adressefeltet til nettleseren og trykke Linjeskift. Dersom du ikke husker nettadressen, vil du alltid kunne komme til innloggingssiden via nettsidene til Fagbokforlaget. Eksempel: Her vil du også få generell informasjon om nettressursen. Innloggingssiden har noen faste elementer: Felt for brukernavn Felt for passord Knapp for nnlogging Knapp for glemt passord Knapp for registrering av nye brukere Eksempel fra morsmålsmodul Urdu Gulistan Elever som har fåttt tilsendt brukernavn og passord på e-post eller på annen måte, kan logge inn ved å legge inn brukernavnn og passord i feltene før de klikker Logg inn.. De kommer da rett inn i hovedmenyen. 4

5 Registrering av nye brukere Når skolen bestiller læremiddelet, får bestiller en PIN-kode somm skal brukes til registrering av nye brukere. Eleven selv eller bestilleren klikker på Registrer nyy bruker. Følgende skjermbilde vises: For å registrere ny bruker legges felles-pin-koden inn i feltet PIN-kode. Deretter legges kontaktinformasjon, brukernavn og passord inn i feltene. E-postadresse er nødvendig for at eleven skal kunne få tilsendt passordett sitt på nytt dersom det glemmes. Til slutt klikker man Opprett konto brukernavn og passord. ogg den nye brukeren fårr en e-post med blant annet Glemt passord Dersom en bruker har glemt passordet sitt, kan han klikke på Glemt G passord siden åpnes:. Denne 5

6 Brukeren legger inn den registrerte e-postadressen i feltet og klikker på Send passord Brukeren vil da få tilsendtt passordet sitt i en e-post. Sjekk spam-mapps pen dersom ikke e-posten dukker opp i innboksen. Snarvei til innloggingssiden For å gjøre det raskere og enklere å loggee inn, kan du klikke på høyre musetast når du er inne på innloggingssiden. Da kan du velge Lagg snarvei og det legger seg et ikon på skrivebordet. Neste gang kan du dobbeltklikke på dettee ikonet for å komme til t innloggingssiden. 6

7 Struktur Menyene Urdu gulistan nettressurs er delt i fire trinn slik bøkene er det. Man klikker på aktuell «bok» for å komme til neste nivå. Hovedmeny: Undermeny trinn 1: 7

8 Undermeny trinn 2: Undermeny trinn 3: 8

9 Undermeny trinn 4: 9

10 Symboler på sidene Klikk på blå ellerr grønn trekant (startknapp) og enn lydfil spilles av. Klikk på blå ellerr grønn stoppknapp ogg lydavspillingen stanser. Når man klikkerr på denne knappen fårr man opp et resultat: Eksempel: Ditt resultat er 16 %. Dersom du prøver å løse en oppgave på p nytt, vil du kunne sjekke svaret på nytt ved å klikke på knappen. Å navigere i ressursen For å bevege seg inn over i ressursen klikker man på knappene på menysidene. Skal man bakover, bør man bruke «brødsmulestien». Det er den grønne stripen på bildet. De enkelte nivåenee er representert med en tekst. Klikker man på teksten, tas t man direkte til denne menyen. Man kan også navigere bakover ved å bruke funksjonalitet i nettleseren. 10

11 Oversikt over ressursen Trinn 1 SETT RING Alfabetet Marker ordene som har bokstaven i seg KLIKK PÅ MEG Alfabetet Klikke på pingvinen og skrive på eget ark. 1 «Klikk på meg og skriv av teksten.» 2 «Lagre dokumentet i en mappe på maskinen din.» 3 Klikk her. LESETRENING Alfabetet Lese og lytte til teksten, sammenhengende og ord for ord LAG PAR Alfabetet Dra/slipp. Kombinere bilde og ord BOKSTAVOPPSLAG Alfabetet Lytte og velge riktig ord MARKER RIKTIG ORD Alfabetet Markere ordene som har bokstaven 11

12 Trinn 2 TEMATEKSTER MED SPØRSMÅL Tekster med flervalgsoppgaver LAG PAR URDU-NORSK Alfabetet Kombinere ord på norsk og urdu BOKSTAVOPPSLAG TILLEGGSBOKSTAVER Tilleggsbokstaver «Klikk, lytt og skriv ordet som har bokstaven i seg.» ILLUSTRASJONER MED OPPGAVER 1 Lese setninger. Velge riktig ord 2 Kombinere ord og enkeltbokstaver 3 Kombinere ord. Memory 4 Velge riktig ord 5 Memory 6 Dra/slipp ord til enkeltbokstaver 7 Velg riktig ord 8 Entall/flertall 9 Dra/slipp 10 Markere vinterting 11 Marker vinterklær 12 Entall/flertall 13 Velge riktig ord 14 Entall/flertall 15 Bokstaver og ord 16 Velge riktig ord. Svare på spørsmål 17 Entall/flertall 18 Dyrenavn og bilder 19 Hva spiser dyra? Velge 20 Dager. Velge 21 Spørsmål. Velge alternativ 22 Entall/flertall 23 Velge alternativ til spørsmål 24 Dra/slipp 12

13 Trinn 3 ORD 1 Spørreord Velge spørreord 2 Månedene og ordenstallene Velge riktig ord 3 Alfabetisk rekkefølge 4 Grønnsaker 5 Frukt 6 Urdu norsk 7 8 Gåter 9 11 Ord og antonymer Bildeoppgave. Klikke på ord som relaterer seg til bildet GRAMMATIKK Verb 1 5 Markere verb 6 8 Velge riktig verb til setningen. 9 Klikke på verb som relaterer seg til bildet. 10 Forklaring på alle ordklassene. Hvilken ordklasse hører ordet til? Markere verb Klikke på verb 15 Klikke på verb Adjektiv 1 3 Markere adjektiv 4 Markere adjektiv 5 Forklaring på alle ordklassene. Hvilken ordklasse hører ordet til? 6 Klikke på adjektiv 7 8 Klikke på adjektiv 9 12 Markere adjektiv Substantiv 1 4 Markere substantiv 5 6 Forklaring på alle ordklassene. Hvilken ordklasse hører ordet til? 7 9 Entall flertall Markere substantiv 13 Klikke på substantiv 14 Klikke på substantiv 15 Klikke på substantiv TEKSTER 1 6 Faktatekst med oppgaver 7 15 Dikt. Finne rim. Velge riktig ord 13

14 Trinn 4 ORD 1 4 Synonymer 5 6 Ord og antonymer 7 8 Bilde. Klikke på ord som relaterer seg til bildet 9 10 Norsk urdu Alfabetisk rekkefølge Gåter 15 Norsk urdu 16 Månedene og ordenstallene GRAMMATIKK Substantiv 1 3 Entall flertall 4 5 Hankjønn/hunkjønn 6 7 Egennavn 8 9 Fellesnavn 10 Egennavn 11 Fellesnavn Verb Markere verb Klikke på verb Adjektiv Markere adjektiv Klikke på adjektiv TEKSTER 1 4 Tekst med oppgaver 5 6 Fortelling. Kombinere tekst og bilde. 7 8 Dikt. Finne rim Ordtak Dikt. Finne rim. 14

15 Oppgavetyper Bokstavoppslag Lytte til ordene og deretter velge riktig ord i nedtrekksliste. En oppgaveside per bokstav/tegn. Når man klikker på Sjekk svar,, vil riktige svar skifte farge til grønt, og gale svar får en rød ramme. Man kan forsøke på nytt til man har alle svar riktig. 15

16 Lesetrening Lesetekster med lydstøtte. En side per bokstav/tegn. Klikk på blå startknapp for å spille av helee setninger øverst på siden. Den blå trekanten endres til en blå stoppknapp. Dersom man vil stanse avspillingen, klikker man på stoppknappen. Klikk på den grønne startknappen for å høre hele teksten nederst på siden. Knappen endres til en grønn stoppknapp og man kan stanse lydavspillingen ved å klikke på den. 16

17 Klikk på den blå startknappen for å sette i gang en opplesing avv teksten, ord for ord. Det ordet som leses, markeres med rød farge. Startknappen endress til en stoppknapp under opplesingen, og man kan stanse lydavspillingen ved å klikke på den. 17

18 Sett ring I denne oppgavetypen skal man klikke påå bilder/ordd som oppfyller kriteriene i oppgaveteksten. Riktige svar vises med en grønn ring, galee svar med en rød boks. Riktig ordd vises under bildet der det er aktuelt, ellers vises ordet «riktig» eller «galt». 18

19 Lag par Elementer i høyre og venstre spalte skal kombineres riktig. Elementet i høyre spalte dras til riktig plass i midtfeltet. Dersom man velger feil, dukker det oppp en rød prikk til venstre for teksten, og elementet spretter tilbake til høyre spalte. Dersom man velgerr riktig kombinasjon, blir løsningen stående. Det finnes flere varianter av denne oppgaven. Det kan være kombinasjon av bilde/ord og enkelttegn/ord. 19

20 Klikk på meg Avskrift. Til hver bokstav finnes det et word-dokument med en liten tekst egnet for avskrift digitalt, eller man kan skrive ut dokumentet og skrive teksten for hånd. Det er selvsagt muligheter for fri skriving også. Man kommer først til en introduksjonsside. Klikker man på pingvinen, åpnes word- dokumentet. Dokumentet kan lagres på vanlig måte. Word-dokument: 20

21 Klikk, lytt og skriv Lytt på lydfilen til teksten og skriv s ordenee med aktuell bokstav i skrivefeltet. Riktig svar markeres med grønn tekst, mens galt svar markeres med en rødd ramme. 21

22 Flervalgsoppgaver Flervalgsoppgaver brukes i ulike sammenhenger. For eksempel knyttet til spørsmål til tekst. Man kan løse oppgaven ved å velge ett av flere alternativer. Når man har valgt riktig, vises svaret medd grønn farge. Har mann valgt feil alternativ vil løsningen bli stående, og man kan velge et nytt alternativ. 22

23 Lag par memory I denne oppgavetypen skal man klikke påå memory-kortene somm hører sammen. Velger man riktig kombinasjon, snur kortene seg. Man kan følge med på omm man gjør riktig eller feil f i statusindikatoren nederst på siden. s Når man er ferdig med et spillebrett, kan man klikke Stokk om for å spille igjen. Memory kommer i ulike varianter. Norske ord/ord på morsmål, enkelttegn/ord, ord/ bilde, entall/flertall. 23

24 Nedtrekksliste Velge riktig alternativ til en luke eller som svar på et spørsmål. Riktig svar vises med grønn tekst, mens galt svar vises med en rød ramme. 24

25 Klikk på knapper med ord Oppgaven går ut på å klikke på ord som oppfyller kriteriet i oppgaveteksten. Det kan være ord som har relasjon til et bilde, eller ordd av en spesiell ordklasse. Når man klikker, får man opp tilbakemelding på om valget var riktig r eller galt. 25

26 Riktig rekkefølgee Plasseree ord eller bilder i en bestemt rekkefølge. For eksempel skal man plassere ord i alfabetisk rekkefølge. Elementer fra høyrespaltene dras til det grå g feltet till høyre for riktig r nummer. Riktig svar blir stående, mens galt svar gir en rød prikk og elementet spretter tilbake til høyrespalten. 26

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. BRUKERVEILEDNING Innhold Innledning... 3 Tekniske krav... 3 Å komme i gang... 4 Pålogging... 4 Registrering av nye brukere... 5 Glemt passord... 5 Snarvei til påloggingssiden... 6 Struktur... 7 Menyene...

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Lingua Studio - veiledning

Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning Lingua Studio - veiledning 1 Oppstart 1.1 VIKTIG INFORMASJON FØR DU BEGYNNER Å ARBEIDE MED LINGUA STUDIO 4 1.2 1.3 Dette bør du vite om lyd og mikrofon 6 Dette bør du vite om

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer