Innhold. Året som gikk side 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Året som gikk side 20"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Innhold Fakta om NTE side 4 Historien side 5 Visjonen side 6 Våre verdier side 7 Hovedtall side 8 Konsernstyret side 9 Eierskap og virksomhetsstyring side 13 Konsernledelsen side 13 Datterselskap side 16 Organisasjonskart side 18 Kart over NTEs aktivitet side 19 Året som gikk side 20 Styrets beretning Økonomiske resultater side 22 Kontantstrøm og kapitalforhold side 25 Resultatdisponering side 26 Personale og organisasjon side 27 Helse, miljø og sikkerhet side 28 Forretningsutvikling side 29 Samfunnsansvar side 30 Forretningsområder side 30 Rammebetingelser og framtidsutsikter side 33 Resultatregnskap side 34 Balanse side 35 Kontantstrømoppstilling side 38 Regnskapsprinsipper side 39 Noter side 44 Revisors beretning side 62

3 Samfunnsregnskap side 64 Lokal engasjement side 70 Forretningsutvikling side 72 Energi og klima side 73 Miljøhendelser side 75 Miljøtiltak i vassdrag side 76 Miljøhensyn i skogrydding side 78 Bærekraftrapport side 79 Strategi og analyse side 79 Organisasjonsprofil side 80 Rapportens omfang side 81 Stryringsstruktur og ledelse side 82 Økonomiske forhold side 83 Miljø og klima side 84 Arbeidsforhold side 84 Menneskerettigheter og leverandører side 85 Samfunn side 85 Produktansvar

4 Fakta om NTE NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i Målet den gang var å bidra til moderniseringen av Nord-Trøndelag gjennom å sikre tilstrekkelig elektrisk kraft både til næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger, i tillegg til den kraft som ble levert fra en rekke små, kommunale e-verk. Fra de siste årene like før andre verdenskrig til ut på 1980-tallet overtok NTE alle kommunale e-verk i Nord-Trøndelag, slik at selskapet i dag eier så å si all kraftproduksjon i fylket og alt fordelings- og regionalnett. NTE har siden midt på 1920-tallet drevet både installasjonsvirksomhet og salg av elektriske forbruksartikler. NTE er i dag et av landets største selskaper innen produksjon, omsetning og distribusjon av kraft og innen elektroentrepriser. De siste årene har telekommunikasjon, først og fremst basert på fiber, blitt en viktig del av virksomheten. Igjen moderniserer vi Nord-Trøndelag. Visjon: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Verdier: Nærhet, pålitelighet, åpenhet Selskaper i NTE-konsernet: NTE Holding AS konsern NTE Energi AS NTE Nett AS NTE Entreprenør, inkl. NTE Elektro AS og NTE Entreprise AS NTE Marked AS inkl. NTE Handel AS 4

5 Historie Fra foss til fiber Framsynthet, tro og vilje til å satse. Det preget de 44 ordførerne som i juni 1919 møttes til fylkesting i Steinkjer for å ta stilling til det store spørsmålet: var det riktig å etablere Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og satse millioner på å bygge den første kraftstasjonen? De 44 ble enige, det nye e-verket ble etablert og fire år seinere kunne de første kilowattene tenne lys og drive maskiner, fylkesverket kunne innta en sentral posisjon i folks hverdagsliv. Fylkestinget la med sitt vedtak om å opprette et fylkesverk, grunnlaget for den store moderniseringen av Nord-Trøndelag. Kommunale e-verk var allerede i drift i enkelte kommuner, men etter 1919 skjøt elektrifiseringen for alvor fart. De første turbinene i kraftstasjonen i Follafoss var forventet å gi kraft til å dekke behovet i Nord-Trøndelag i lang tid framover. Behovet økte imidlertid raskt, både i næringsliv og husholdinger, utover 30-tallet ble først nye turbiner satt inn i Follafoss. Utover siste del av og på 50-tallet begynte de store vannkraftutbyggingene, elvekraftverk i Namsen og store overføringer i Indre Namdal for øvrig. Utbyggingene av Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) fra Namsvatnet og ned til Tunnsjø var så omfattende at fylkeskommunen ikke hadde økonomisk løfteevne til å finansiere utbyggingen alene gjennom NTE. Resultatet ble at Staten gikk inn med en 50 prosent eierandel i KØN, en andel som NTE for øvrig kjøpte ut i Samtidig med de store kraftutbyggingene, overtok NTE fra slutten av 1930-tallet til ut i 1980-åra de kommunale e-verkene i fylket. Når NTE i 1988 også overtok kraftverkene i Meråker på hjemfall fra Elkem, var selskapet fylkesdekkende både som netteier og kraftprodusent. Allerede i 1991 reiste NTE den første vindmølleparken i landet, med fem turbiner på Husfjellet på Vikna. Seinere har NTE vært en ledende vindkraftaktør i landet, både som eier og utbygger av utviklingsparken på Hundhammerfjellet og som mangeårig eier av vindmølleprodusenten ScanWind. I 2011 startet byggingen av første trinn av Ytre Vikna vindpark og nå når grønne sertifikater er etablert i det norske el-markedet, er NTE i posisjon til å realisere flere prosjekter på Trøndelagskysten. Det forutsetter imidlertid at det også bygges nett i området. Historien om NTE er historien om en av landets største eiere av strømnett og en av landets største kraftprodusenter. Men det er også historien om hvordan Nord-Trøndelag ble modernisert, om hvordan elektrisiteten ble ført inn i folks heimer og om hvordan nye forbruksartikler ble gjort tilgjengelig for en stadig mer kjøpesterk befolkning. 5

6 Både installasjonsvirksomhet og butikker for salg av elektriske artikler har nemlig siden 1920-tallet vært en del av bedriften, også etter at de kommunale e-verkene ble overtatt. Gjennom store deler av 1900-tallet bidro NTE sterkt til moderniseringen av Nord- Trøndelag, først gjennom utbygging av eget linjenett ut fra kraftstasjonen i Follafoss og seinere fornying av linjenett som ble overtatt fra kommunene. Nå er moderniseringsbehovet et annet, Trøndelag skal gjøres livskraftig gjenom å utvikle smarte løsninger både for kommunikasjon og for bærekraftig energiproduksjon og -bruk. Vi bygger infrastruktur for digital kommunikasjon basert på fiber og tilbyr smarte løsninger i boliger, for kommunikasjon og energistyring. I løpet av 90 år har vegen gått fra foss til fiber, men fossen er stadig en avgjørende del av NTEs liv. Visjonen NTEs visjon er: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag. 6

7 Våre verdier NTE og NTEs ansatte skal kjennetegnes av kjerneverdiene nærhet, pålitelighet og åpenhet, ved at vi er opptatt av kundens behov, leverer produkter og tjenester til avtalt tid, pris og kvalitet og oppmuntrer til nye ideer og løsninger. For NTE betyr vediene dette: Nærhet - Vi er nær og til stede i i folk flest sitt hverdagsliv, er hjelpsomme, oppmerksomme og bryr oss om menneskene. Pålitelighet - Vi er kvalitetsbevisste i alt vi gjør. Vi har lang erfaring og tenker langsiktig og helhetlig. Åpenhet - Vi er utviklingsorienterte, søker kulturell variasjon og har endringsvilje. Vi er sterke, tør å satse og trives med å gå egne veier og være i front av samfunnsutviklingen. 7

8 Hovedtall (mill.kr) Brutto driftsresultat (EBITDA) = Driftsresultat + ordinære avskrivinger + nedskrivinger Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld Bankinnskudd, kontanter o l NVE-kapital = Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsrammen Mer-/mindreinntekt = Akkumulert forskjell mellom faktiske inntekter fra nettleie og inntektsrammen 8

9 Konsernstyret Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, to ordinære medlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte. Bjørnar Skjevik, Verran (f. 1948) ble valgt til styreleder i NTE i Han er utdannet ingeniør i mekaniske fag og arbeider nå som selvstendig rådgiver, blant annet for NAV. Skjevik var fram til 2008 ansatt i Aker Kværner, sist som viseadministrerende direktør i Aker Kværner Field Development Europe, med ansvar for norske og russiske offshoreverft. Han har før den tid hatt en rekke lederverv i Aker, blant annet som administrerende direktør for Aker Verdal og Aker Stord. Han har vært styreleder i NHO Trøndelag og er nå styreleder i Salsnes Filter og medlem i styret for Stiklestad Nasjonale kultursenter og i styret for Stiklestad Hotell. John Håvard Solum, Grong (f 1966) har sittet i NTEs styre siden 2007 og er nå nesteleder i konsernstyret. Han er utdannet sivilagronom innen økonomi og har de siste ti årene vært banksjef i Grong Sparebank. Han er tidligere rådmann i Høylandet kommune og spesialrådgiver i SND (nå Innovasjon Norge). Solum er leder i representantskapet i Terra-Gruppen, leder i styrene i alle datterselskapene i gruppen og styremedlem Namdalshagen AS i Namsos. Kari Aarnes, Steinkjer (f 1957) kom inn i NTEs styre i Kari Aarnes er utdannet sosionom med videreutdanning innen pedagogikk, veiledning og ledelse. Hun har siden 2003 vært leder for bystyresekretariatet i Trondheim kommune. Kari Aarnes gikk ut av styret i mai Ragnar Lyng, Leksvik (f 1953) har vært styremedlem siden Ragnar Lyng er eier og leder av Lyng Gruppen AS med datterselskaper. Han er utdannet kjemiingeniør fra NTH og har siden 1977 arbeidet som leder i Lyng-selskapene, Lyng Rør AS, Elsafe International AS og senere morselskapet Lyng Gruppen AS. I tillegg var han en periode daglig leder for Anfi del Mar SA på Kanariøyene. Ragnar Lyng har lang erfaring som styreleder og styremedlem i mange Lyng-selskap og eksterne selskap. 9

10 Arnhild Holstad, Namsos (f 1963) har vært styremedlem siden Hun er utdannet cand.mag. og journalist og er informasjonssjef i Statsskog SF og var i perioden politisk rådgiver i Arbeidsog inkluderingsdepartementet. Hun har videre jobbet blant annet som prosjektleder i Olav Duun Innovasjon og som journalist i Namdalsavisa. Arnhild Holstad er nestleder i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og styremedlem i SpareBank 1 SMN. Unni Storstad, Inderøy (f 1962) kom inn i NTEs styre i Unni Storstad er utdannet EDB-ingeniør og økonom med allsidig erfaring fra lederjobber i offentlig og privat sektor. Unni Storstad har siden 2009 vært administrerende direktør i Coop Inn-Trøndelag SA. Hun har som leder i samvirkelaget en rekke styreverv i selskaper som laget er engasjert i, og er også styremedlem i IT-selskapene Triona AS og morselskapet Triona AB. Svein Welde, Verran (f 1949) er ansattevalgt styremedlem og har sittet i NTEs styre siden Svein Welde er avdelingssjef for Drift i NTE Energi AS og har tidligere vært hovedtillitsvalgt i EL&ITforbundet i NTE. Han er utdannet elektriker og energioperatør og har vært ansatt i NTE siden Bjørn Helmersen, Namsos (f 1969) kom inn i konsernstyret som ansattevalgt i Han er utdannet elektrikter og har siden 2005 vært heltids tillitsvalgt i NTE Klubb i EL&IT-forbundet, de siste årene som hovedtillitsvalgt. Han har jobbet i NTE siden Bjørn Helmersen var styremedlem i NTE Elektro AS i 2 år før han ble valgt inn i styret i NTE Holding AS. Tore Gudmundsen, Steinkjer (f 1972), observatør for ansatte i styret siden 2009 og er til daglig ingeniør i NTE Nett AS. Han begynte i NTE i 1990 og er utdannet ingeniør innen elkraft. Geir Håkon Reitan, Børsa i Skaun, Bjørnar Gulstad, Steinkjer og Kurt Benonisen, Steinkjer er varamedlemmer for henholdsvis Welde, Helmersen og Gudmundsen. 10

11 Styrer i datterselskapene NTE Nett AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Anngjerd Pleym, Trondheim Marit Haugen, Steinkjer Alf Daniel Moen, Stjørdal Odd Mikkelsen, Røyrvik Vidar Dale, Steinkjer (ansatterepresentant), vara: Erling Tønne, Steinkjer Thor Haltbrekken, Steinkjer (ansatterepresentant), vara: Tore Chruicshank, Steinkjer NTE Energi AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Anne Karin Hemmingsen, Trondheim Trine Vekseth, Oslo Christian Stav, Steinkjer Stig Myhr, Levanger Trine Riseth, Steinkjer Per Storli, Sparbu (ansatterepresentant) Terje Aalberg, Harran (ansatterepresentant) Terje Amdahl, Steinkjer (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Dag Frode Borgan, Rørvik 2. Roger Holmquist, Follafoss 3. Are Kjetil Norgård, Steinkjer NTE Entreprenør AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Kenneth Brandsås, Inderøy Kasper Nordmelan, Gjerdrum Lene Anita Ertsaas, Trondheim Anne E. Tromsdal, Verdal NTE Elektro AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Roar Skatland, Steinkjer Mette Rostad, Verdal Lene Ertsaas, Stjørdal Christian Stav Vibeke Tronstad Selnes, Steinkjer Magne Råde, Steinkjer (ansatterepresentant) Gunnar Walleraunet, Levanger (ansatterepresentant) Tommy Hunnestad, Rørvik (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 11

12 1. Bjørn Storli, Verdal 2. Jan Inge Kaspersen, Stjørdal 3. Marius Vikan, Namsos NTE Entreprise AS Stig Myhr, Skogn (styreleder) Christian Stav, Steinkjer Håvard Belbo, Steinkjer Mona Haugen, Trondheim Petter Austheim. Steinkjer (ansatterepresentant) Odd Einar Ness, Namsos (ansatterepresentant) NTE Marked AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Jan Morten Ruud, Asker Randi Østbø, Stjørdal Inge Bartnes, Steinkjer Elisabeth Tronstad. Steinkjer Dag Lenhard Røyseng, Sparbu (ansatterepresentant) Stig Frode Mære, Steinkjer (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Berit Rennan, Steinkjer 2. Helge Furunes, Steinkjer NTE Handel AS Harald Lein, Skogn (styreleder) Kjell Bøgeberg, Trondheim Mona Haugen, Trondheim Gunn Elisabeth Guldahl, Steinkjer Morten Minsaas, Steinkjer Michael Kaldahl, Namsos (ansatterepresentant) Geir Erik Larsen, Verdal (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Thomas Bjørken, Verdal 2. Hege Andersson, Fosslandsosen 12

13 Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling, som fra våren 2012 består av 18 medlemmer, 12 valgt av eieren og 6 av ansatte. Våren 2012 ble det også for første gang gjennomført dialogmøte der fylkestinget, tillitsvalgte og ledelsen i NTE deltok. Fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling. Det er etablert gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse, styret og bedriftsforsamlingen. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter under datterselskapene. Hele konsernet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO Konsernledelsen Konsernledelsen i NTE Holding AS består av konsernsjef og direktørene for forretningsområdene og stabene. Torbjørn R. Skjerve, konsernsjef Torbjørn R. Skjerve (f 1949) er utdannet sivilagronom og har ledet NTE siden Han har tidligere vært styreleder i Norsk Kjøtt/Gilde, landbruksdirektør i Nord-Trøndelag og rektor ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Han er styreleder i NTEs heleide datterselskaper NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Elektro AS og NTE Marked AS. Christian Stav, konserndirektør økonomi og finans Christian Stav (f 1968) er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker og har vært konserndirektør i NTE siden Han har 15 års erfaring fra revisjons- og konsulentoppdrag i Arthur Andersen & Co og Ernst & Young, senest som partner i avdelingen for transaksjonsrådgivning. Stav er styremedlem i NTE Energi AS, NTE Elektro AS og NTE Entreprise AS og innehar også andre styreverv på vegne av NTE. 13

14 Inge Bartnes, konserndirektør kommunikasjon og organisasjon Inge Bartnes (f 1970) har hovedfag i statsvitenskap og har vært kommunikasjonsdirektør i NTE siden I perioden oktober 2005 oktober 2007 var han statssekretær og stabssjef i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har tidligere arbeidet i Burson - Marsteller, vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, ledet Senterungdommens Landsforbund og jobbet i Forsvaret. Inge Bartnes er styremedlem i NTE Marked AS. Håvard Belbo, konserndirektør strategi og forretningsutvikling og adm. direktør i NTE Elektro AS Håvard Belbo (f 1970) er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Hochschule St. Gallen. Han har vært konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i NTE siden 2008 og i tillegg administrerende direktør for datterselskapet NTE Elektro AS siden Han innehar i tillegg flere eksterne styreverv på vegne av NTE. Håvard Belbo har tidligere vært adm. direktør i Øverbygg AS og strategirådgiver i konsulentselskapet McKinsey&Company Inc. Morten Minsaas, konserndirektør innkjøp og logistikk Morten Minsaas (f 1965) er utdannet ved Luftkrigsskolen og har vært konserndirektør i NTE siden Minsaas hadde i perioden flere ulike stillinger ved Luftforsvarets Forsyningskommando, og har etter det arbeidet som konsulent i Ernst & Young, Cap Gemini og som partner i mindre konsulentselskap før han i 2007 ble ansatt i den nyopprettede stillingen som konserndirektør innkjøp og logistikk. Kristin Selvaag, konserndirektør IKT Kristin Selvaag (f 1960) har master i Teknologiledelse fra NTNU. Hun begynte i NTE i 2008 og ble konserndirektør for IKT i Hun har tidligere vært assisterende IT-direktør ved NTNU, IT-sjef i EDB Novit og TrønderEnergi, og har jobbet innen IT-ledelse i Norsk Hydro, Mobile Media og Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite. Kenneth Brandsås, adm. direktør i NTE Energi AS Kenneth Brandsås (f 1969) er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk fra NTH og Master of Management fra BI. Han har vært ansatt i NTE siden 1995, først tilknyttet driftssentralen, seinere som avdelingsleder og stedfortreder for direktøren i nettdivisjonen, fra 2003 divisjonssjef i energidivisjonen og fra 2008 administrerende direktør i datterselskapet NTE Energi AS. 14

15 Jan A. Foosnæs, adm. direktør i NTE Nett AS Jan A. Foosnæs (f 1950) har doktorgrad innen høyspenningsteknologi. I perioden var han ansatt ved NTH i Trondheim, og i perioden ved EFI (nå Sintef Energi). Foosnæs har vært ansatt i NTE siden 1984, i 1996 ble han avdelingsleder i Nettdivisjonen og fra 1999 divisjonssjef samme sted og administrerende direktør i NTE Nett AS fra Han var styreleder i Enøk-senteret AS fra 1996 fram til 2003 da selskapet ble avviklet. Harald A. Lein, adm. direktør i NTE Marked AS Harald A. Lein (f 1956) er utdannet sivilagronom. Han kom til NTE som leder for det nyetablerte markedsselskapet i 2008 og var før den tid salgs- og markedsdirektør og medlem av konsernledelsen samt konsernbanksjef både i privat- og bedriftsmarkedsdivisjonen i SpareBank1 SMN. Fram til 1995 var han salgssjef og senere markedssjef i Gjensidige Midt-Norge. Han er i dag styreleder i NTE Handel AS, og styremedlem i Felleskjøpet Agri SA og SMN Regnskap AS. Endringer i konsernledelsen fra 1. mars 2012: Trygve Kvernland, adm. direktør i NTE Nett AS Trygve Kvernland (f 1959) er samfunnsviter med hovedfag i organisasjonssosiologi og er i tillegg utdannet ingeniør og økonom. Han har de siste årene vært knyttet til NTE som prosjektleder og har siden 1. januar 2012 vært konstituert adm. direktør for det nyetablerte datterselskapet NTE Entreprenør AS. Han har bakgrunn blant annet fra ulike lederstillinger i Telenorkonsernet og fra strategisk forretningsrådgivning som partner og eier i eget konsulentselskap. Stig Myhr, adm. direktør i NTE Nett AS Stig Myhr (f 1968) er utdannet elverksmontør med læretid i NTE og seinere sivilingeniør fra NTNU innen elkraftteknikk. Han kommer fra stillingen som leder for prosjektkontoret i Statkraft og har jobbet som prosjektleder og leder for ulike avdelinger i Trondheim Energi, blant annet som prosjektleder for utbyggingen av Leirfossene kraftverk og i en periode vært adm. direktør for Trondheim Energi Kraft. 15

16 Datterselskap NTE Energi AS NTE Energi AS eier og driver kraftstasjoner og anlegg i flere kommuner i Nord-Trøndelag. Selskapet er også sameier i anlegg lokalisert i Bindal kommune i Nordland gjennom Åbjørakraft og i Sverige gjennom Linnvasselv Kraftlag AL. Videre eier NTE Energi AS 50 % av selskapet Norsk Vannkraftproduksjon AS som eier 100 % av kraftselskapene Siso Energi AS og Lakshola Energi AS beliggende i Straumen kommune i Nordland. Med økende etterspørsel etter ren og fornybar energi vurderes selskapets fremtidsutsikter som gode. Årlig inntjening vil i noen grad kunne variere med svingninger i kraftprisene. Selskapet har under planlegging, eller til godkjenning hos offentlig myndigheter, flere kraftprosjekt. Myndighetenes nærmere avklaring av grønne sertifikater øker sannsynligheten for utbygging av flere vann- og vindkraftprosjekter. I 2011 startet Sarepta Energi AS utbyggingen av Ytre Vikna Vindpark trinn 1, NTE Energi AS eier Sarepta sammen med TrønderEnergi AS. NTE Nett AS NTE Nett AS har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Selskapet framstår fortsatt som et svært effektivt selskap i bransjen, men det forutsettes at det jobbes kontinuerlig med forbedringsprosesser for at vi i framtiden også skal framstå som et av de mest effektive selskapene. Fornyelsesbehovet er økende i årene som kommer. NTE Nett AS har i løpet av de siste årene bygget opp en organisasjon for å ivareta de store reinvesteringsprosjektene som kommer. Selskapet er solid og har ansatte med høy kompetanse Selskapet er derfor godt rustet til å møte utfordringene som kommer. Blant annet innføringen av AMS i løpet av

17 NTE Elektro AS NTE Elektro AS leverer elektroinstallasjoner i service- og prosjektmarkedet. Entreprisevirksomheten er organisert i eget heleid datterselskap. Det er hard konkurranse både innenfor selskapets markedssegmenter, men økt fokus på energiøkonomisering og miljø gir grunnlag for nye vekstområder, blant annet smarte hus. NTE Elektro solgte i 2011 virksomheten i NTE VVS. NTE Elektros virksomhet er fra 2012 lagt inn i nyetablerte NTE Entreprenør AS. NTE Entreprise NTE Entreprise er et datterselskap i NTE Elektro. Selskapet jobber innenfor prosjektmarkedet innen elektroinstallasjon, nettutbygging o l. og har utviklet spesialkompetanse innen AUS, arbeid under spenning. NTE Entreprise er fra 2012 et datterselskap i NTE Entreprenør AS. NTE Marked AS Det meste av NTEs markeds- og kunderettede virksomhet er samlet i NTE Marked AS. Selskapet omfatter kraftsalg, fiber og kundeservice og det heleide datterselskapet NTE Handel AS Selskapets framtidige resultat påvirkes i størst grad av kraftmarkedets utvikling i Midt-Norge. Ny sikringsstrategi er under implementering, og vil ha som formål å redusere den finansielle risikoen tilknyttet kraftsalgsvirksomheten. Etterspørselen etter fiberbaserte tjenester øker, og behovet for kraftleveranser er stabilt på bedrifts- og husholdningssiden. 17

18 NTE Handel AS NTE Handel AS driver salg av elektriske forbruksartikler gjennom butikker tilknyttet Expert-kjeden. Selskapet eier og driver 10 elektrobutikker i Nord-Trøndelag og en elektrobutikk i Trondheim. Butikkenes har en viktig rolle som markedskanal for en rekke av NTEs produkter og tjenester gjennom konseptet NTE i butikk og dermed som NTEs ytterpunkt mot selskapets mange kunder. Organisasjonskart 18

19 19 Kart over NTEs aktivitet i Trøndelag

20 Året som gikk Januar: NM på ski Steinkjer skiklubb arrangerte NM på ski, med NTE og Expertkjeden som presenting sponsors, gjennom den største arrangementsavtalen NTE noen gang har inngått. Fiberåpning i Namsskogan Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete åpnet det nye fibernettet i Namsskogan kommune. Namsskogan ble dermed en av de første kommuner i landet som tilbyr fiberbasert bredbånd til alle innbyggere. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom kommunen, NTE, fylkeskommunen og Statnett og kostet vel 30 millioner kroner. Mars: Klimaavdelingen i NTE VVS AS ble solgt til Mælen Blikk og Ventilasjon AS med Ivar Mælen som majoritetseier og daglig leder. Seinere i 2011 ble den øvrige virksomheten i NTE VVS solgt til ansatte, som etablerte selskapet Stjørdal Rør AS. April: Arbeidet med første byggetrinn i den nye vindparken på Ytre Vikna kunne starte etter at Enova bidro med 228 millioner kroner til prosjektet. De 17 turbinene skal være produksjonsklare i løpet av 2012 og produsere 120 GWh årlig, eller nok elektrisitet til å dekke årsforbruket i rundt husstander. Det tyske TV-selskapet ZDF fulgte i tre uker elektrikeren Barabara fra Berlin, som hospiterte hos NTE. Programmet ble sendt på den nasjonale fjernsynskanalen i juni. Mai: Partnere for nyskaping, NTE, Sparebank1 SMN og NTNU, arrangerte Innovator På arrangementet, som kalles gründernes Oscarfest, kåres årets beste, kommersielle ideer i Trøndelag. NTE Handels Expertbutikk på Stjørdal ble kåret til beste handlereide Expertbutikk i Norge i Prisen ble utdelt på Elektrofil, Experts salgsmesse og var basert på butikkenes driftsresultat blant de 123 handlereide butikkene over hele landet. 20

21 Juni: Trygve Kvernland ble ansatt som ny nettdirektør i NTE, etter at Jan A. Foosnæs besluttet å gå over i ny stilling i nettselskapet etter å ha ledet NTE Nett i 13 år. Statoil solgte sin 50-prosentandel i vindkraftselskapet Sarepta Energi AS til TrønderEnergi. Sarepta ble i sin tid etablert av NTE og Hydro, ved fusjonen mellom Statoil og Hydros energivirksomhet, kom Statoil inn som NTEs partner i selskapet. Juli: NVE ga NTE Energi AS konsesjon til å bygge og drive Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune. Småkraftverket vil produsere 5,5 GWh pr år, tilsvarende årsforbruket til husstander. August: NTE og de øvrige eierne av bioenergiselskapet BioVarme AS solgte selskapet til Statkraft. Selskapet har siden 1997 levert varme og kjøling basert på fornybare energikilder til større kunder i Midt-Norge og på Østlandet. September: Stig Myhr ble ansatt som administrerende direktør i det nye datterselskapet NTE Entreprenør AS. Entreprenørselskapet skal omfatte NTE Elektro AS, NTE Entreprise AS og avdelingene NTE Nettvedlikehold og NTE Energiutvikling. Oktober: NTE ga også i 2011 et bidrag på til TV-aksjonen. November: Pilotprosjektet Demo Steinkjer vervet 700 kunder til utprøving av smarte strømmålere i forkant av utrullingen av avanserte målesystemer i hele landet i løpet av Demo Steinkjer skal de neste årene være en nasjonal testarena for smartere energiløsninger. NTE etablerte sammen med Fedem Technology i Trondheim og tidligere ansatte i GE selskapet InTurbine AS for å sikre viktig kompetanse i forbindelse med at GE avslutter vindsatsingen i Verdal og Trondheim. Det nye selskapet skal drive rådgivningsvirksomhet innen fornybar energi. NTE inngikk sin største samarbeidsavtale i Nord-Trøndelag noen gang med kompetanse- og opplevelsessenteret Rock City i Namsos. I 12 år framover skal den store konsertarenaen i sentret betegnes NTE Arena. 17 medarbeidere fikk utdelt gullur for 30 års ansettelse, konsernsjef Torbjørn R. Skjerve takket de ansatte for lang og tro tjeneste. 21

22 Desember: NTE Nett offentliggorde at nettleia for husholdningskunder i 2012 skal reduseres med 1000 kr for en husstand som bruker kwh i året ble avsluttet med et forrykende uvær over store deler av landet. I Nord-Trøndelag ble rundt husstander uten strøm på kvelden første juledag. De fleste fikk strømmen tilbake i løpet av natta, mens noen få kunder måtte vente i nærmere tre døgn på å få gjenopprettet normal strømforsyning. Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenørtjenester og omsetning av elektriske forbruksartikler. Forretningskontoret ligger i Steinkjer kommune. NTEs eier legger til grunn et langsiktig perspektiv for sitt eierskap med et finansielt, industrielt og regionalt formål for utviklingen av konsernet. Finansielt skal NTE ta vare på og videreutvikle eierens verdier i selskapet og oppnå langsiktig og god avkastning gjennom effektiv og forretningsmessig drift. Industrielt skal konsernet være en kunde- og markedsorientert bedrift som leverer gode produkter, tjenester og infrastruktur til kundene. På basis av forretningsmessig drift skal NTE utøve en aktiv samfunnsrolle og bidra til utviklingen av Nord- Trøndelag. Denne rollen bygger på at konsernets hovedkontor ligger i Nord-Trøndelag og dermed gir kontroll over egen utvikling, kapital og kompetanse. Videre er et solid økonomisk fundament og en sterk markedsposisjon i regionen avgjørende for utøvelse av samfunnsrollen. Året 2011 Midt-Norge gikk inn i 2011 med en historisk lav magasinfylling og fare for perioder med for lite kraft i regionen. En forholdsvis mild etterjulsvinter bidro imidlertid til at kraftkrisen uteble og betydelig nedbør i siste halvår ga magasinfylling godt over det normale ved inngangen til vinteren 2011/2012. Styret har også i 2011 hatt fokus på konsernets underliggende lønnsomhet for å konsolidere situasjonen, og det er gjennomført organisatoriske endringer og markedstilpasninger, særlig i den konkurranseutsatte delen av virksomheten. 22

23 Økonomiske resultater Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat Forretningsåret 2011 er for konsernet NTE gjort opp med et resultat før skatter på 381 millioner kroner, mot 614 millioner kroner i Som følge av nedskriving av finansielle anleggsmidler, er årsresultatet etter skatt minus 14,6 millioner kroner mot et overskudd på 160 millioner kroner året før. Den underliggende driften i de fleste av NTEs virksomhetsområder er god. NTE Energi og NTE Nett leverer de største bidragene til resultatet. NTE Elektro fortsetter den positive utviklingen fra siste år, mens det fremdeles er lønnsomhetsutfordringer for større entrepriseprosjekter. Også i NTE Marked fortsetter den positive utviklingen med en betydelig resultatforbedring i kraftsalg, men butikkvirksomheten oppnådde heller ikke i 2011 positivt resultat. Sammen med de øvrige eierne i telekomselskapet Ventelo, inngikk NTE i desember 2011 avtale om salg av aksjene i Ventelo til EQT. NTE har i regnskapet for 2011 skrevet ned investeringene i Ventelo med 162 millioner kroner. Under visse forutsetninger kan det utbetales et tilleggsvederlag for aksjene. NTE har i regnskapet valgt ikke å ta hensyn til denne mulige, framtidige inntekten. Konsernet hadde en skattekostnad på 395 millioner kroner mot 455 millioner kroner i

Styrets beretning. Økonomiske resultater

Styrets beretning. Økonomiske resultater Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede. Utvikling av improvisasjonskompetanse Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve: Slik tenker og planlegger vi for det uventede Utvikling av improvisasjonskompetanse NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i

Detaljer

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011

ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 ENERGINETTVERK VITENSENTERET 7. Sept. 2011 Begynnelsen Over 90 år er gått siden starten med tradisjonell vannkraftutbygging. NTE har produsert vannkraft siden 1923, og eier og driver i dag 26 kraftverk.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav

Kommunebesøk. Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Kommunebesøk Styreleder Bjørnar Skjevik Konsernsjef Christian Stav Agenda Kort innledning om fakta og rolle Muligheter og utfordringer fremover for hvert virksomhetsområde Grep for å sikre videre vekst

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer