Innhold. Året som gikk side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Året som gikk side 20"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Innhold Fakta om NTE side 4 Historien side 5 Visjonen side 6 Våre verdier side 7 Hovedtall side 8 Konsernstyret side 9 Eierskap og virksomhetsstyring side 13 Konsernledelsen side 13 Datterselskap side 16 Organisasjonskart side 18 Kart over NTEs aktivitet side 19 Året som gikk side 20 Styrets beretning Økonomiske resultater side 22 Kontantstrøm og kapitalforhold side 25 Resultatdisponering side 26 Personale og organisasjon side 27 Helse, miljø og sikkerhet side 28 Forretningsutvikling side 29 Samfunnsansvar side 30 Forretningsområder side 30 Rammebetingelser og framtidsutsikter side 33 Resultatregnskap side 34 Balanse side 35 Kontantstrømoppstilling side 38 Regnskapsprinsipper side 39 Noter side 44 Revisors beretning side 62

3 Samfunnsregnskap side 64 Lokal engasjement side 70 Forretningsutvikling side 72 Energi og klima side 73 Miljøhendelser side 75 Miljøtiltak i vassdrag side 76 Miljøhensyn i skogrydding side 78 Bærekraftrapport side 79 Strategi og analyse side 79 Organisasjonsprofil side 80 Rapportens omfang side 81 Stryringsstruktur og ledelse side 82 Økonomiske forhold side 83 Miljø og klima side 84 Arbeidsforhold side 84 Menneskerettigheter og leverandører side 85 Samfunn side 85 Produktansvar

4 Fakta om NTE NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i Målet den gang var å bidra til moderniseringen av Nord-Trøndelag gjennom å sikre tilstrekkelig elektrisk kraft både til næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger, i tillegg til den kraft som ble levert fra en rekke små, kommunale e-verk. Fra de siste årene like før andre verdenskrig til ut på 1980-tallet overtok NTE alle kommunale e-verk i Nord-Trøndelag, slik at selskapet i dag eier så å si all kraftproduksjon i fylket og alt fordelings- og regionalnett. NTE har siden midt på 1920-tallet drevet både installasjonsvirksomhet og salg av elektriske forbruksartikler. NTE er i dag et av landets største selskaper innen produksjon, omsetning og distribusjon av kraft og innen elektroentrepriser. De siste årene har telekommunikasjon, først og fremst basert på fiber, blitt en viktig del av virksomheten. Igjen moderniserer vi Nord-Trøndelag. Visjon: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Verdier: Nærhet, pålitelighet, åpenhet Selskaper i NTE-konsernet: NTE Holding AS konsern NTE Energi AS NTE Nett AS NTE Entreprenør, inkl. NTE Elektro AS og NTE Entreprise AS NTE Marked AS inkl. NTE Handel AS 4

5 Historie Fra foss til fiber Framsynthet, tro og vilje til å satse. Det preget de 44 ordførerne som i juni 1919 møttes til fylkesting i Steinkjer for å ta stilling til det store spørsmålet: var det riktig å etablere Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og satse millioner på å bygge den første kraftstasjonen? De 44 ble enige, det nye e-verket ble etablert og fire år seinere kunne de første kilowattene tenne lys og drive maskiner, fylkesverket kunne innta en sentral posisjon i folks hverdagsliv. Fylkestinget la med sitt vedtak om å opprette et fylkesverk, grunnlaget for den store moderniseringen av Nord-Trøndelag. Kommunale e-verk var allerede i drift i enkelte kommuner, men etter 1919 skjøt elektrifiseringen for alvor fart. De første turbinene i kraftstasjonen i Follafoss var forventet å gi kraft til å dekke behovet i Nord-Trøndelag i lang tid framover. Behovet økte imidlertid raskt, både i næringsliv og husholdinger, utover 30-tallet ble først nye turbiner satt inn i Follafoss. Utover siste del av og på 50-tallet begynte de store vannkraftutbyggingene, elvekraftverk i Namsen og store overføringer i Indre Namdal for øvrig. Utbyggingene av Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN) fra Namsvatnet og ned til Tunnsjø var så omfattende at fylkeskommunen ikke hadde økonomisk løfteevne til å finansiere utbyggingen alene gjennom NTE. Resultatet ble at Staten gikk inn med en 50 prosent eierandel i KØN, en andel som NTE for øvrig kjøpte ut i Samtidig med de store kraftutbyggingene, overtok NTE fra slutten av 1930-tallet til ut i 1980-åra de kommunale e-verkene i fylket. Når NTE i 1988 også overtok kraftverkene i Meråker på hjemfall fra Elkem, var selskapet fylkesdekkende både som netteier og kraftprodusent. Allerede i 1991 reiste NTE den første vindmølleparken i landet, med fem turbiner på Husfjellet på Vikna. Seinere har NTE vært en ledende vindkraftaktør i landet, både som eier og utbygger av utviklingsparken på Hundhammerfjellet og som mangeårig eier av vindmølleprodusenten ScanWind. I 2011 startet byggingen av første trinn av Ytre Vikna vindpark og nå når grønne sertifikater er etablert i det norske el-markedet, er NTE i posisjon til å realisere flere prosjekter på Trøndelagskysten. Det forutsetter imidlertid at det også bygges nett i området. Historien om NTE er historien om en av landets største eiere av strømnett og en av landets største kraftprodusenter. Men det er også historien om hvordan Nord-Trøndelag ble modernisert, om hvordan elektrisiteten ble ført inn i folks heimer og om hvordan nye forbruksartikler ble gjort tilgjengelig for en stadig mer kjøpesterk befolkning. 5

6 Både installasjonsvirksomhet og butikker for salg av elektriske artikler har nemlig siden 1920-tallet vært en del av bedriften, også etter at de kommunale e-verkene ble overtatt. Gjennom store deler av 1900-tallet bidro NTE sterkt til moderniseringen av Nord- Trøndelag, først gjennom utbygging av eget linjenett ut fra kraftstasjonen i Follafoss og seinere fornying av linjenett som ble overtatt fra kommunene. Nå er moderniseringsbehovet et annet, Trøndelag skal gjøres livskraftig gjenom å utvikle smarte løsninger både for kommunikasjon og for bærekraftig energiproduksjon og -bruk. Vi bygger infrastruktur for digital kommunikasjon basert på fiber og tilbyr smarte løsninger i boliger, for kommunikasjon og energistyring. I løpet av 90 år har vegen gått fra foss til fiber, men fossen er stadig en avgjørende del av NTEs liv. Visjonen NTEs visjon er: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag. 6

7 Våre verdier NTE og NTEs ansatte skal kjennetegnes av kjerneverdiene nærhet, pålitelighet og åpenhet, ved at vi er opptatt av kundens behov, leverer produkter og tjenester til avtalt tid, pris og kvalitet og oppmuntrer til nye ideer og løsninger. For NTE betyr vediene dette: Nærhet - Vi er nær og til stede i i folk flest sitt hverdagsliv, er hjelpsomme, oppmerksomme og bryr oss om menneskene. Pålitelighet - Vi er kvalitetsbevisste i alt vi gjør. Vi har lang erfaring og tenker langsiktig og helhetlig. Åpenhet - Vi er utviklingsorienterte, søker kulturell variasjon og har endringsvilje. Vi er sterke, tør å satse og trives med å gå egne veier og være i front av samfunnsutviklingen. 7

8 Hovedtall (mill.kr) Brutto driftsresultat (EBITDA) = Driftsresultat + ordinære avskrivinger + nedskrivinger Netto rentebærende gjeld = Rentebærende gjeld Bankinnskudd, kontanter o l NVE-kapital = Avkastningsgrunnlag for beregning av inntektsrammen Mer-/mindreinntekt = Akkumulert forskjell mellom faktiske inntekter fra nettleie og inntektsrammen 8

9 Konsernstyret Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, to ordinære medlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte. Bjørnar Skjevik, Verran (f. 1948) ble valgt til styreleder i NTE i Han er utdannet ingeniør i mekaniske fag og arbeider nå som selvstendig rådgiver, blant annet for NAV. Skjevik var fram til 2008 ansatt i Aker Kværner, sist som viseadministrerende direktør i Aker Kværner Field Development Europe, med ansvar for norske og russiske offshoreverft. Han har før den tid hatt en rekke lederverv i Aker, blant annet som administrerende direktør for Aker Verdal og Aker Stord. Han har vært styreleder i NHO Trøndelag og er nå styreleder i Salsnes Filter og medlem i styret for Stiklestad Nasjonale kultursenter og i styret for Stiklestad Hotell. John Håvard Solum, Grong (f 1966) har sittet i NTEs styre siden 2007 og er nå nesteleder i konsernstyret. Han er utdannet sivilagronom innen økonomi og har de siste ti årene vært banksjef i Grong Sparebank. Han er tidligere rådmann i Høylandet kommune og spesialrådgiver i SND (nå Innovasjon Norge). Solum er leder i representantskapet i Terra-Gruppen, leder i styrene i alle datterselskapene i gruppen og styremedlem Namdalshagen AS i Namsos. Kari Aarnes, Steinkjer (f 1957) kom inn i NTEs styre i Kari Aarnes er utdannet sosionom med videreutdanning innen pedagogikk, veiledning og ledelse. Hun har siden 2003 vært leder for bystyresekretariatet i Trondheim kommune. Kari Aarnes gikk ut av styret i mai Ragnar Lyng, Leksvik (f 1953) har vært styremedlem siden Ragnar Lyng er eier og leder av Lyng Gruppen AS med datterselskaper. Han er utdannet kjemiingeniør fra NTH og har siden 1977 arbeidet som leder i Lyng-selskapene, Lyng Rør AS, Elsafe International AS og senere morselskapet Lyng Gruppen AS. I tillegg var han en periode daglig leder for Anfi del Mar SA på Kanariøyene. Ragnar Lyng har lang erfaring som styreleder og styremedlem i mange Lyng-selskap og eksterne selskap. 9

10 Arnhild Holstad, Namsos (f 1963) har vært styremedlem siden Hun er utdannet cand.mag. og journalist og er informasjonssjef i Statsskog SF og var i perioden politisk rådgiver i Arbeidsog inkluderingsdepartementet. Hun har videre jobbet blant annet som prosjektleder i Olav Duun Innovasjon og som journalist i Namdalsavisa. Arnhild Holstad er nestleder i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og styremedlem i SpareBank 1 SMN. Unni Storstad, Inderøy (f 1962) kom inn i NTEs styre i Unni Storstad er utdannet EDB-ingeniør og økonom med allsidig erfaring fra lederjobber i offentlig og privat sektor. Unni Storstad har siden 2009 vært administrerende direktør i Coop Inn-Trøndelag SA. Hun har som leder i samvirkelaget en rekke styreverv i selskaper som laget er engasjert i, og er også styremedlem i IT-selskapene Triona AS og morselskapet Triona AB. Svein Welde, Verran (f 1949) er ansattevalgt styremedlem og har sittet i NTEs styre siden Svein Welde er avdelingssjef for Drift i NTE Energi AS og har tidligere vært hovedtillitsvalgt i EL&ITforbundet i NTE. Han er utdannet elektriker og energioperatør og har vært ansatt i NTE siden Bjørn Helmersen, Namsos (f 1969) kom inn i konsernstyret som ansattevalgt i Han er utdannet elektrikter og har siden 2005 vært heltids tillitsvalgt i NTE Klubb i EL&IT-forbundet, de siste årene som hovedtillitsvalgt. Han har jobbet i NTE siden Bjørn Helmersen var styremedlem i NTE Elektro AS i 2 år før han ble valgt inn i styret i NTE Holding AS. Tore Gudmundsen, Steinkjer (f 1972), observatør for ansatte i styret siden 2009 og er til daglig ingeniør i NTE Nett AS. Han begynte i NTE i 1990 og er utdannet ingeniør innen elkraft. Geir Håkon Reitan, Børsa i Skaun, Bjørnar Gulstad, Steinkjer og Kurt Benonisen, Steinkjer er varamedlemmer for henholdsvis Welde, Helmersen og Gudmundsen. 10

11 Styrer i datterselskapene NTE Nett AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Anngjerd Pleym, Trondheim Marit Haugen, Steinkjer Alf Daniel Moen, Stjørdal Odd Mikkelsen, Røyrvik Vidar Dale, Steinkjer (ansatterepresentant), vara: Erling Tønne, Steinkjer Thor Haltbrekken, Steinkjer (ansatterepresentant), vara: Tore Chruicshank, Steinkjer NTE Energi AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Anne Karin Hemmingsen, Trondheim Trine Vekseth, Oslo Christian Stav, Steinkjer Stig Myhr, Levanger Trine Riseth, Steinkjer Per Storli, Sparbu (ansatterepresentant) Terje Aalberg, Harran (ansatterepresentant) Terje Amdahl, Steinkjer (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Dag Frode Borgan, Rørvik 2. Roger Holmquist, Follafoss 3. Are Kjetil Norgård, Steinkjer NTE Entreprenør AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Kenneth Brandsås, Inderøy Kasper Nordmelan, Gjerdrum Lene Anita Ertsaas, Trondheim Anne E. Tromsdal, Verdal NTE Elektro AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Roar Skatland, Steinkjer Mette Rostad, Verdal Lene Ertsaas, Stjørdal Christian Stav Vibeke Tronstad Selnes, Steinkjer Magne Råde, Steinkjer (ansatterepresentant) Gunnar Walleraunet, Levanger (ansatterepresentant) Tommy Hunnestad, Rørvik (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 11

12 1. Bjørn Storli, Verdal 2. Jan Inge Kaspersen, Stjørdal 3. Marius Vikan, Namsos NTE Entreprise AS Stig Myhr, Skogn (styreleder) Christian Stav, Steinkjer Håvard Belbo, Steinkjer Mona Haugen, Trondheim Petter Austheim. Steinkjer (ansatterepresentant) Odd Einar Ness, Namsos (ansatterepresentant) NTE Marked AS Torbjørn R. Skjerve (styreleder) Jan Morten Ruud, Asker Randi Østbø, Stjørdal Inge Bartnes, Steinkjer Elisabeth Tronstad. Steinkjer Dag Lenhard Røyseng, Sparbu (ansatterepresentant) Stig Frode Mære, Steinkjer (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Berit Rennan, Steinkjer 2. Helge Furunes, Steinkjer NTE Handel AS Harald Lein, Skogn (styreleder) Kjell Bøgeberg, Trondheim Mona Haugen, Trondheim Gunn Elisabeth Guldahl, Steinkjer Morten Minsaas, Steinkjer Michael Kaldahl, Namsos (ansatterepresentant) Geir Erik Larsen, Verdal (ansatterepresentant) Ansattevalgte vararepresentanter: 1. Thomas Bjørken, Verdal 2. Hege Andersson, Fosslandsosen 12

13 Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling, som fra våren 2012 består av 18 medlemmer, 12 valgt av eieren og 6 av ansatte. Våren 2012 ble det også for første gang gjennomført dialogmøte der fylkestinget, tillitsvalgte og ledelsen i NTE deltok. Fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling. Det er etablert gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse, styret og bedriftsforsamlingen. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter under datterselskapene. Hele konsernet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO Konsernledelsen Konsernledelsen i NTE Holding AS består av konsernsjef og direktørene for forretningsområdene og stabene. Torbjørn R. Skjerve, konsernsjef Torbjørn R. Skjerve (f 1949) er utdannet sivilagronom og har ledet NTE siden Han har tidligere vært styreleder i Norsk Kjøtt/Gilde, landbruksdirektør i Nord-Trøndelag og rektor ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Han er styreleder i NTEs heleide datterselskaper NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Elektro AS og NTE Marked AS. Christian Stav, konserndirektør økonomi og finans Christian Stav (f 1968) er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker og har vært konserndirektør i NTE siden Han har 15 års erfaring fra revisjons- og konsulentoppdrag i Arthur Andersen & Co og Ernst & Young, senest som partner i avdelingen for transaksjonsrådgivning. Stav er styremedlem i NTE Energi AS, NTE Elektro AS og NTE Entreprise AS og innehar også andre styreverv på vegne av NTE. 13

14 Inge Bartnes, konserndirektør kommunikasjon og organisasjon Inge Bartnes (f 1970) har hovedfag i statsvitenskap og har vært kommunikasjonsdirektør i NTE siden I perioden oktober 2005 oktober 2007 var han statssekretær og stabssjef i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har tidligere arbeidet i Burson - Marsteller, vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet, ledet Senterungdommens Landsforbund og jobbet i Forsvaret. Inge Bartnes er styremedlem i NTE Marked AS. Håvard Belbo, konserndirektør strategi og forretningsutvikling og adm. direktør i NTE Elektro AS Håvard Belbo (f 1970) er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Hochschule St. Gallen. Han har vært konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i NTE siden 2008 og i tillegg administrerende direktør for datterselskapet NTE Elektro AS siden Han innehar i tillegg flere eksterne styreverv på vegne av NTE. Håvard Belbo har tidligere vært adm. direktør i Øverbygg AS og strategirådgiver i konsulentselskapet McKinsey&Company Inc. Morten Minsaas, konserndirektør innkjøp og logistikk Morten Minsaas (f 1965) er utdannet ved Luftkrigsskolen og har vært konserndirektør i NTE siden Minsaas hadde i perioden flere ulike stillinger ved Luftforsvarets Forsyningskommando, og har etter det arbeidet som konsulent i Ernst & Young, Cap Gemini og som partner i mindre konsulentselskap før han i 2007 ble ansatt i den nyopprettede stillingen som konserndirektør innkjøp og logistikk. Kristin Selvaag, konserndirektør IKT Kristin Selvaag (f 1960) har master i Teknologiledelse fra NTNU. Hun begynte i NTE i 2008 og ble konserndirektør for IKT i Hun har tidligere vært assisterende IT-direktør ved NTNU, IT-sjef i EDB Novit og TrønderEnergi, og har jobbet innen IT-ledelse i Norsk Hydro, Mobile Media og Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite. Kenneth Brandsås, adm. direktør i NTE Energi AS Kenneth Brandsås (f 1969) er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk fra NTH og Master of Management fra BI. Han har vært ansatt i NTE siden 1995, først tilknyttet driftssentralen, seinere som avdelingsleder og stedfortreder for direktøren i nettdivisjonen, fra 2003 divisjonssjef i energidivisjonen og fra 2008 administrerende direktør i datterselskapet NTE Energi AS. 14

15 Jan A. Foosnæs, adm. direktør i NTE Nett AS Jan A. Foosnæs (f 1950) har doktorgrad innen høyspenningsteknologi. I perioden var han ansatt ved NTH i Trondheim, og i perioden ved EFI (nå Sintef Energi). Foosnæs har vært ansatt i NTE siden 1984, i 1996 ble han avdelingsleder i Nettdivisjonen og fra 1999 divisjonssjef samme sted og administrerende direktør i NTE Nett AS fra Han var styreleder i Enøk-senteret AS fra 1996 fram til 2003 da selskapet ble avviklet. Harald A. Lein, adm. direktør i NTE Marked AS Harald A. Lein (f 1956) er utdannet sivilagronom. Han kom til NTE som leder for det nyetablerte markedsselskapet i 2008 og var før den tid salgs- og markedsdirektør og medlem av konsernledelsen samt konsernbanksjef både i privat- og bedriftsmarkedsdivisjonen i SpareBank1 SMN. Fram til 1995 var han salgssjef og senere markedssjef i Gjensidige Midt-Norge. Han er i dag styreleder i NTE Handel AS, og styremedlem i Felleskjøpet Agri SA og SMN Regnskap AS. Endringer i konsernledelsen fra 1. mars 2012: Trygve Kvernland, adm. direktør i NTE Nett AS Trygve Kvernland (f 1959) er samfunnsviter med hovedfag i organisasjonssosiologi og er i tillegg utdannet ingeniør og økonom. Han har de siste årene vært knyttet til NTE som prosjektleder og har siden 1. januar 2012 vært konstituert adm. direktør for det nyetablerte datterselskapet NTE Entreprenør AS. Han har bakgrunn blant annet fra ulike lederstillinger i Telenorkonsernet og fra strategisk forretningsrådgivning som partner og eier i eget konsulentselskap. Stig Myhr, adm. direktør i NTE Nett AS Stig Myhr (f 1968) er utdannet elverksmontør med læretid i NTE og seinere sivilingeniør fra NTNU innen elkraftteknikk. Han kommer fra stillingen som leder for prosjektkontoret i Statkraft og har jobbet som prosjektleder og leder for ulike avdelinger i Trondheim Energi, blant annet som prosjektleder for utbyggingen av Leirfossene kraftverk og i en periode vært adm. direktør for Trondheim Energi Kraft. 15

16 Datterselskap NTE Energi AS NTE Energi AS eier og driver kraftstasjoner og anlegg i flere kommuner i Nord-Trøndelag. Selskapet er også sameier i anlegg lokalisert i Bindal kommune i Nordland gjennom Åbjørakraft og i Sverige gjennom Linnvasselv Kraftlag AL. Videre eier NTE Energi AS 50 % av selskapet Norsk Vannkraftproduksjon AS som eier 100 % av kraftselskapene Siso Energi AS og Lakshola Energi AS beliggende i Straumen kommune i Nordland. Med økende etterspørsel etter ren og fornybar energi vurderes selskapets fremtidsutsikter som gode. Årlig inntjening vil i noen grad kunne variere med svingninger i kraftprisene. Selskapet har under planlegging, eller til godkjenning hos offentlig myndigheter, flere kraftprosjekt. Myndighetenes nærmere avklaring av grønne sertifikater øker sannsynligheten for utbygging av flere vann- og vindkraftprosjekter. I 2011 startet Sarepta Energi AS utbyggingen av Ytre Vikna Vindpark trinn 1, NTE Energi AS eier Sarepta sammen med TrønderEnergi AS. NTE Nett AS NTE Nett AS har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Selskapet framstår fortsatt som et svært effektivt selskap i bransjen, men det forutsettes at det jobbes kontinuerlig med forbedringsprosesser for at vi i framtiden også skal framstå som et av de mest effektive selskapene. Fornyelsesbehovet er økende i årene som kommer. NTE Nett AS har i løpet av de siste årene bygget opp en organisasjon for å ivareta de store reinvesteringsprosjektene som kommer. Selskapet er solid og har ansatte med høy kompetanse Selskapet er derfor godt rustet til å møte utfordringene som kommer. Blant annet innføringen av AMS i løpet av

17 NTE Elektro AS NTE Elektro AS leverer elektroinstallasjoner i service- og prosjektmarkedet. Entreprisevirksomheten er organisert i eget heleid datterselskap. Det er hard konkurranse både innenfor selskapets markedssegmenter, men økt fokus på energiøkonomisering og miljø gir grunnlag for nye vekstområder, blant annet smarte hus. NTE Elektro solgte i 2011 virksomheten i NTE VVS. NTE Elektros virksomhet er fra 2012 lagt inn i nyetablerte NTE Entreprenør AS. NTE Entreprise NTE Entreprise er et datterselskap i NTE Elektro. Selskapet jobber innenfor prosjektmarkedet innen elektroinstallasjon, nettutbygging o l. og har utviklet spesialkompetanse innen AUS, arbeid under spenning. NTE Entreprise er fra 2012 et datterselskap i NTE Entreprenør AS. NTE Marked AS Det meste av NTEs markeds- og kunderettede virksomhet er samlet i NTE Marked AS. Selskapet omfatter kraftsalg, fiber og kundeservice og det heleide datterselskapet NTE Handel AS Selskapets framtidige resultat påvirkes i størst grad av kraftmarkedets utvikling i Midt-Norge. Ny sikringsstrategi er under implementering, og vil ha som formål å redusere den finansielle risikoen tilknyttet kraftsalgsvirksomheten. Etterspørselen etter fiberbaserte tjenester øker, og behovet for kraftleveranser er stabilt på bedrifts- og husholdningssiden. 17

18 NTE Handel AS NTE Handel AS driver salg av elektriske forbruksartikler gjennom butikker tilknyttet Expert-kjeden. Selskapet eier og driver 10 elektrobutikker i Nord-Trøndelag og en elektrobutikk i Trondheim. Butikkenes har en viktig rolle som markedskanal for en rekke av NTEs produkter og tjenester gjennom konseptet NTE i butikk og dermed som NTEs ytterpunkt mot selskapets mange kunder. Organisasjonskart 18

19 19 Kart over NTEs aktivitet i Trøndelag

20 Året som gikk Januar: NM på ski Steinkjer skiklubb arrangerte NM på ski, med NTE og Expertkjeden som presenting sponsors, gjennom den største arrangementsavtalen NTE noen gang har inngått. Fiberåpning i Namsskogan Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete åpnet det nye fibernettet i Namsskogan kommune. Namsskogan ble dermed en av de første kommuner i landet som tilbyr fiberbasert bredbånd til alle innbyggere. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom kommunen, NTE, fylkeskommunen og Statnett og kostet vel 30 millioner kroner. Mars: Klimaavdelingen i NTE VVS AS ble solgt til Mælen Blikk og Ventilasjon AS med Ivar Mælen som majoritetseier og daglig leder. Seinere i 2011 ble den øvrige virksomheten i NTE VVS solgt til ansatte, som etablerte selskapet Stjørdal Rør AS. April: Arbeidet med første byggetrinn i den nye vindparken på Ytre Vikna kunne starte etter at Enova bidro med 228 millioner kroner til prosjektet. De 17 turbinene skal være produksjonsklare i løpet av 2012 og produsere 120 GWh årlig, eller nok elektrisitet til å dekke årsforbruket i rundt husstander. Det tyske TV-selskapet ZDF fulgte i tre uker elektrikeren Barabara fra Berlin, som hospiterte hos NTE. Programmet ble sendt på den nasjonale fjernsynskanalen i juni. Mai: Partnere for nyskaping, NTE, Sparebank1 SMN og NTNU, arrangerte Innovator På arrangementet, som kalles gründernes Oscarfest, kåres årets beste, kommersielle ideer i Trøndelag. NTE Handels Expertbutikk på Stjørdal ble kåret til beste handlereide Expertbutikk i Norge i Prisen ble utdelt på Elektrofil, Experts salgsmesse og var basert på butikkenes driftsresultat blant de 123 handlereide butikkene over hele landet. 20

21 Juni: Trygve Kvernland ble ansatt som ny nettdirektør i NTE, etter at Jan A. Foosnæs besluttet å gå over i ny stilling i nettselskapet etter å ha ledet NTE Nett i 13 år. Statoil solgte sin 50-prosentandel i vindkraftselskapet Sarepta Energi AS til TrønderEnergi. Sarepta ble i sin tid etablert av NTE og Hydro, ved fusjonen mellom Statoil og Hydros energivirksomhet, kom Statoil inn som NTEs partner i selskapet. Juli: NVE ga NTE Energi AS konsesjon til å bygge og drive Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune. Småkraftverket vil produsere 5,5 GWh pr år, tilsvarende årsforbruket til husstander. August: NTE og de øvrige eierne av bioenergiselskapet BioVarme AS solgte selskapet til Statkraft. Selskapet har siden 1997 levert varme og kjøling basert på fornybare energikilder til større kunder i Midt-Norge og på Østlandet. September: Stig Myhr ble ansatt som administrerende direktør i det nye datterselskapet NTE Entreprenør AS. Entreprenørselskapet skal omfatte NTE Elektro AS, NTE Entreprise AS og avdelingene NTE Nettvedlikehold og NTE Energiutvikling. Oktober: NTE ga også i 2011 et bidrag på til TV-aksjonen. November: Pilotprosjektet Demo Steinkjer vervet 700 kunder til utprøving av smarte strømmålere i forkant av utrullingen av avanserte målesystemer i hele landet i løpet av Demo Steinkjer skal de neste årene være en nasjonal testarena for smartere energiløsninger. NTE etablerte sammen med Fedem Technology i Trondheim og tidligere ansatte i GE selskapet InTurbine AS for å sikre viktig kompetanse i forbindelse med at GE avslutter vindsatsingen i Verdal og Trondheim. Det nye selskapet skal drive rådgivningsvirksomhet innen fornybar energi. NTE inngikk sin største samarbeidsavtale i Nord-Trøndelag noen gang med kompetanse- og opplevelsessenteret Rock City i Namsos. I 12 år framover skal den store konsertarenaen i sentret betegnes NTE Arena. 17 medarbeidere fikk utdelt gullur for 30 års ansettelse, konsernsjef Torbjørn R. Skjerve takket de ansatte for lang og tro tjeneste. 21

22 Desember: NTE Nett offentliggorde at nettleia for husholdningskunder i 2012 skal reduseres med 1000 kr for en husstand som bruker kwh i året ble avsluttet med et forrykende uvær over store deler av landet. I Nord-Trøndelag ble rundt husstander uten strøm på kvelden første juledag. De fleste fikk strømmen tilbake i løpet av natta, mens noen få kunder måtte vente i nærmere tre døgn på å få gjenopprettet normal strømforsyning. Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, elektroentreprenørtjenester og omsetning av elektriske forbruksartikler. Forretningskontoret ligger i Steinkjer kommune. NTEs eier legger til grunn et langsiktig perspektiv for sitt eierskap med et finansielt, industrielt og regionalt formål for utviklingen av konsernet. Finansielt skal NTE ta vare på og videreutvikle eierens verdier i selskapet og oppnå langsiktig og god avkastning gjennom effektiv og forretningsmessig drift. Industrielt skal konsernet være en kunde- og markedsorientert bedrift som leverer gode produkter, tjenester og infrastruktur til kundene. På basis av forretningsmessig drift skal NTE utøve en aktiv samfunnsrolle og bidra til utviklingen av Nord- Trøndelag. Denne rollen bygger på at konsernets hovedkontor ligger i Nord-Trøndelag og dermed gir kontroll over egen utvikling, kapital og kompetanse. Videre er et solid økonomisk fundament og en sterk markedsposisjon i regionen avgjørende for utøvelse av samfunnsrollen. Året 2011 Midt-Norge gikk inn i 2011 med en historisk lav magasinfylling og fare for perioder med for lite kraft i regionen. En forholdsvis mild etterjulsvinter bidro imidlertid til at kraftkrisen uteble og betydelig nedbør i siste halvår ga magasinfylling godt over det normale ved inngangen til vinteren 2011/2012. Styret har også i 2011 hatt fokus på konsernets underliggende lønnsomhet for å konsolidere situasjonen, og det er gjennomført organisatoriske endringer og markedstilpasninger, særlig i den konkurranseutsatte delen av virksomheten. 22

23 Økonomiske resultater Fortsatt drift I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat Forretningsåret 2011 er for konsernet NTE gjort opp med et resultat før skatter på 381 millioner kroner, mot 614 millioner kroner i Som følge av nedskriving av finansielle anleggsmidler, er årsresultatet etter skatt minus 14,6 millioner kroner mot et overskudd på 160 millioner kroner året før. Den underliggende driften i de fleste av NTEs virksomhetsområder er god. NTE Energi og NTE Nett leverer de største bidragene til resultatet. NTE Elektro fortsetter den positive utviklingen fra siste år, mens det fremdeles er lønnsomhetsutfordringer for større entrepriseprosjekter. Også i NTE Marked fortsetter den positive utviklingen med en betydelig resultatforbedring i kraftsalg, men butikkvirksomheten oppnådde heller ikke i 2011 positivt resultat. Sammen med de øvrige eierne i telekomselskapet Ventelo, inngikk NTE i desember 2011 avtale om salg av aksjene i Ventelo til EQT. NTE har i regnskapet for 2011 skrevet ned investeringene i Ventelo med 162 millioner kroner. Under visse forutsetninger kan det utbetales et tilleggsvederlag for aksjene. NTE har i regnskapet valgt ikke å ta hensyn til denne mulige, framtidige inntekten. Konsernet hadde en skattekostnad på 395 millioner kroner mot 455 millioner kroner i

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering

Årsrapport 2012. Finansiell rapportering BKK Årsrapport 2012 1 2012 2011 2010 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 240 4 230 3 717 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 2 325 3 015 1 622 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 1

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder 02 Nøkkeltall 03 Hjerte i den grønne regionen 04 Organisasjon Årsberetning 2010 05 06 11 Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 12 Virksomhetsområder 17 Regnskap 21 Noter Dialecta Kommunikasjon,

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

BKK Årsrapport 2011 1

BKK Årsrapport 2011 1 BKK Årsrapport 2011 1 2011 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 230 3 717 4 164 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 3 015 1 622 1 947 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 2

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2006

Å r s r a p p o r t 2006 For miljøets skyld Å r s r a p p o r t 2006 www.ringeriks-kraft.no Rikeriks-Kraft produserer miljøvennlig fornybar energi. Det gjør vi for miljøets skyld og for deg som skal bo her. Innhold Verdiskapning

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005

www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 www.ringeriks-kraft.no ÅRSRAPPORT 2005 Ringeriks-Kraft satser på «resultatorientert ledelse under felles verdier». Dette skapes gjennom målrettet arbeid både internt og eksternt. Vi tar et ansvar for å

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer