Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer Bjørnar Skjevik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik"

Transkript

1 Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer Bjørnar Skjevik

2 Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA)

3 Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Lov om aksjeselskaper av 13 juni AKSJELOVEN Stiftelsesdokument Aksjekapitalen Forhøyelse av aksjekapital Aksjeeierbok Organer Aksjonærenes rettigheter

4 Aksjonærenes rettigheter ( AS ) Administrativt : Avgi stemme på selskapets generalforsamling Økonomisk : Retten til utbytte Tegningsrettigheter/Forkjøpsrett 10 % Eierandel: Kan kreve innløsning Kan kreve ekstraordinær GF 33 % Eierandel: Negativt flertall kan blokkere vedtektsendringer, fisjon, fusjon etc. 50 % Eierandel: Avgjørende innflytelse på valg av styre Utbytte! 66 % Eierandel: Bestemmende innflytelse på det meste vedtekter etc. 90 % Eierandel: Rett til å innløse minoritetsaksjonærer 100 % Eierandel: Full kontroll

5 Aksjeselskapets organer ( AS ) Generalforsamling Bedriftsforsamling Styre Administrasjon Her må det være klare roller og orden i rekkene!

6 Generalforsamling Øverste besluttende organ En aksje, en stemme Vedtekter Utnevne styre hvis ikke BF Fusjon / fisjon / oppløsning etc Utnevne 2/3 av medlemmene til BF Godkjenne årsregnskap og ballanse disponering av overskudd, dekning av underskudd

7 Bedriftsforsamling Bedriftsforsamling hvis flere enn 200 ansatte Velger selskapets styremedlemmer og utnevner leder og nestleder Gi uttalelse til Generalforsamling om styrets forslag til årsregnskap og ballanse, samt styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av tap Kontroll med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet Treffer avgjørelse etter forslag fra styret hva gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken

8 Styret # Ivareta forvaltningen av selskapet på vegne av eieren # I h.h.t Aksjeloven, vedtekter og styreinstruks Forvaltning av selskapet Selskapets økonomiske stilling - hver 3. mnd Kostnader og likviditet Handleplikt!! Informasjonsplikt

9 Når kontrolloppgaven er ivaretatt er styrets viktigste oppgave : Støtte opp om daglig leders arbeid! Gi tilbakemelding Stille vår kompetanse til rådighet Bruke vårt nettverk Bidra til et godt omdømme Komme med ideer og innspill Engasjere seg

10 Valg av styremedlemmer Eierens viktigste oppgave! Deler eierens visjoner og verdigrunnlag Skikkethet foran representasjon Komplementær kunnskap og erfaring Nese for å lukte problemer og muligheter Endringskompetanse og gjennomføringskraft Stell godt med styret når det godt bytt styre hvis det ikke leverer!

11

12 NTE som regionalt selskap Leka Kolsvik NORDLAND Beslutningskompetanse i regionen Regional forankring Regional verdiskaping Høy og variert kompetanse SØR- TRØNDELAG Rørvik Vikna Vindmøllepark Lauvsnes Brattingfoss Follafoss Ormsetfoss Hundhammerfjellet Vindmøllepark Malm Inderøy Ytre Namdal, Kolvereid Namsskogan Limingen Røyrvikfoss Tunnsjødal Tunnsjø Åsmulfoss Tunnsjøfoss Linnvasselv Aunfoss Øvre Fiskumfoss Overhalla Nedre Fiskumfoss Lierne Indre Namdal, Grong Namsos Bogna STEINKJER Snåsa Vanvikan Trondheim Mosvik Leksvik Frosta Stjørdal Verdal Levanger Skogn Funna Meråker Tevla Hovedkontor Avdelingskontor Nett/Installasjon Nett/inst.enheter NTE expertbutikk Kraftstasjon Vindmøllepark

13 NTEs organisasjon Konsernstruktur fra NTE Holding AS Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve Strat./forr.utv. Økonomi/finans IKT Kommunikasjon og organisasjon Innkjøp/logistikk NTE Nett AS NTE Energi AS NTE Entreprenør AS NTE Marked AS

14 NTEs virksomhet NTE Energi NTE Nett NTE Elektro NTE Marked 4 TWh kraft Omsetning 2010: 1,7 mrd kr Resultat 2010: 972 mill kr 24 hel- og 4 deleide vannkraftverk 2 vindparker km nett Omsetning 2010: 609 mill kr Resultat 2010: 152 mill kr Oppetid: 99,98 % Omsetning 2010: 432 mill kr Resultat 2010: 15 mill kr 6 geografiske markedsområder Service- og prosjektmarked NTE Entreprise Omsetning 2010: 1,3 mrd kr Resultat 2010: - 90 mill kr Kraftsalg Bredbånd Butikker

15 Etablert 1919 Follafoss kraftstasjon i drift 1923 Nøkkeltall 2010 (i 1000 kr): 2010 Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat 160 Egenkapital Totalkapital Ansatte Kraftproduksjon (GWh) 3 930

16 NTEs betydning i Nord-Trøndelag Økonomiske bidrag fra NTE til eier: Renter på ansvarlig lån 150 millioner kroner Utbytte 2010: 20 millioner kroner Konsesjonskraft og garantiprovisjon: 38 millioner kroner Økonomiske bidrag til nordtrønderske kommuner: 133 millioner kroner Inntektsvirkninger i Nord-Trøndelag utenfor NTE: 1 milliard kroner Sysselsettingsvirkning i Nord-Trøndelag: Sysselsatte utenfor NTE Kilde: Samfunnsregnskap NTE 2010/Trøndelag forskning og utvikling

17 NTE samfunnsrolle Mandat: Fylkestingets vedtak mars 2007 Fylkestingets vedtak juni 2007 Styrevedtak august 2009 fastlegger selskapets utøvelse av samfunnsrollen: Forretningsmessig drift Pålitelig infrastruktur over hele fylket Oppetid strømnett i 2010: 99,98 prosent Bygger ut fiberbasert bredbånd» Kommersielt» Bygdefiber med stor lokal innsats Forretningsutvikling basert på kjernevirksomhet, kompetanse og kapital Tett samarbeid med idrett og kultur 15 millioner årlig til store og små kultur- og idrettsaktiviteter Stiklastadir, Olav Duuns barndomsheim, fylkesmannsgården, NTE Arena i Rock City, Vitensenteret

18

19 Selskapets organer Generalforsamling Medlem av fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling Godkjenner årsoppgjør og regnskap Velger bedriftsforsamling Bedriftsforsamling Gammel bedriftsforsamling består av 54 medlemmer,36 valgt av eier, 18 av ansatte Ny bedriftsforsamling består fra høst 2011 av 18 medlemmer 12 valgt av eier, 6 av ansatte

20 Bedriftsforsamling ( forts--) Velger medlemmer til styre samt styrets leder og nestleder (Vedtekter og aksjelov) Tilsyn med styrets og daglig leders forvaltning av selskapet ((vedtekter og aksjelov) Etter forslag fra styret beslutte større investeringer og rasjonalisering eller omlegging av drifting som medfører større endring eller omdisponering av arbeidsstokken (vedtekter,styreinstruks og aksjelov) Vedtekter og styreinstruks skal forelegges Bedriftsforsamling til uttalelse før endelig godkjennelse av generalforsamlingen ( Vedtekter) Gi uttalelse til generalforsamling om styrets forslag til resultatregnskap og ballanse, samt styrets forslag til anvendelse av overskudd/dekning av tap (Vedtekter, styreinstruks og aksjelov)

21 Styret 7 medlemmer: 5 aksjonærvalgte og 2+ observatør valgt av de ansatte Aksjeloven Vedtekter vedtatt i generalforsamling 26.august 2011 Oppgaver, ansvar og forpliktelser fastsatt i styreinstruks Særskilte bestemmelser

22 Eiermøte / Dialogforum Nytt organ etter reduksjon av bedriftsforsamlingen Forum for informasjon og drøfting mellom selskap og eier Hovedtillitsvalgte deltar Fylkestinget Aktuelle orienteringer fra styret etter ønske fra Fylkesrådet

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17

Året som gikk Sentrale hendelser 2012 side 14. Styrets beretning Konsernets virksomhet side 17 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Fakta om NTE Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Hovedtall side 7 Eierskap og virksomhetsstyring side 8 Konsernstyret side 8 Styrer i datterselskapene side 10 Konsernledelsen

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 20

Innhold. Året som gikk side 20 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Fakta om NTE side 4 Historien side 5 Visjonen side 6 Våre verdier side 7 Hovedtall side 8 Konsernstyret side 9 Eierskap og virksomhetsstyring side 13 Konsernledelsen side 13 Datterselskap

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Aktivt Eierskap enkelt forklart

Aktivt Eierskap enkelt forklart VEILEDER TIL AGDER-KOMMUNENES EIERSKAP I AGDER ENERGI Aktivt Eierskap enkelt forklart Innhold 1 Sørlandets eget energiselskap 2 Visjon, kjernevirksomhet og satsing 3 Verdiskaping i energibransjen 4 Avtalene

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering:

Visjon Foretakets visjon slår fast en tydelig kunde- og markedsorientering: Styrets beretning Konsernets virksomhet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune

Steinkjerhallen AS. Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune Steinkjerhallen AS Et aksjeselskap eid av Steinkjer kommune og Nord Trøndelag Fylkeskommune 2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Eierskapskontroll: gjennomføring og metode...

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Styreleders tale til bedriftsforsamlingen i NTE Holding AS den 4. mai 2011 Tusen takk til Rebella Hex, spilt av Mildrid Ryan, som har valgt å besøke nettopp NTE sin bedriftsforsamling når hun første gang

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Stolte eiere. Ren TrønderEnergi. Sponsor. Kronikk. Fiber. Fakta om TrønderEnergi. Konsernsjefen har ordet. Kraftfull verdiskapning

Stolte eiere. Ren TrønderEnergi. Sponsor. Kronikk. Fiber. Fakta om TrønderEnergi. Konsernsjefen har ordet. Kraftfull verdiskapning ÅRSRAPPORT 4 INNHoLD 2009 var et ekstremt år på mange måter. Klima og miljø sto på dagsorden som aldri før. Konkurransen om bredbåndskundene tilspisset seg her hjemme, samtidig som vi åpnet historiens

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer