HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord 2010-2013"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN - REGION NORD Interimsstyre I region Nord

2 INNHOLD Beskrivelse av regionen... 3 Mål Beskrivelse av mål og mulige tiltak:... 4 Aktivitetsplan med prioritering av aktivitet for region nord... 7 Virkemidler:... 7 Region nord... 8 Startforslag for aktivitet... 9 Nordland... 9 Troms Finnmark Evaluering av aktivitetsmål Videre mål

3 BESKRIVELSE AV REGIONEN Region Nord består av Nordland, Troms og Finnmark. Regionen preges av lange reiseavstander og et spredt bosettingsmønster. Arealet utgjør mer enn en tredjedel (34,9 %) av fastlands-norge, men med bare 9,6 % av total befolkning i Norge. Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Mosjøen er de største byene i regionen, med bysamfunn som Finnsnes, Hammerfest, Alta og Kirkenes i stadig vekst. Forholdene som beskriver Region Nord er også av de største utfordringene som møter klubber og lag som ønsker å drive med volleyballaktivitet. Hovedsakelig er disse utfordringene preget av reisemåte, vær - og føreforhold og ikke minst de økonomiske aspektene knyttet til lange avstander og et lite utbygd transporttilbud. En målsetning om økt aktivitet i Region Nord med flere aktive volleyballag vil føre til kortere reiseavstander særlig for aldersbestemte lag, og bedre kamptilbudet i regionen. MÅL Region Nord skal i kommende treårsperiode ha som mål å øke med 10 nye klubber og dermed øke aktiviteten og antall medlemmer både i eksisterende og nye klubber. Øke aktiviteten i eksisterende miljøer i bredde og topp. Revitalisering av tradisjonelt sterke volleyballmiljøer som fremgår av aktivitetsmål. Øke aktivitet i områder rundt eksisterende volleyballmiljøer Jobbe opp mot grunnskoler, videregående skoler og høgskoler for å bedre utdanningstilbudet innen volleyball Ta kontakt med ulike barne- og ungdomsmiljøer og organisasjoner i regionen. Tilrettelegging for økt aktivitet for sandvolleyball i klubber og kommuner Tilrettelegging for utdanning av flere trenere, dommere og administratorer på alle nivå. Minske frafall i aldersgruppen Skape mediainteresse for både bredde og toppidretten. 3

4 BESKRIVELSE AV MÅL OG MULIGE TILTAK: Øke aktivitet i eksisterende miljø i bredde og topp. Gjennom økt aktivitet i eksisterende klubber håper vi også å kunne dra nytte av de klubbene som har en godt etablert organisering og erfaring fra barne- og ungdomsidretten. Ved å lede aktivitet gjennom slike ressursklubber vil de kunne bidra til utvikling av aktivitet i regionen ved å stille opp med sin kunnskap og erfaring på mange områder. Det er ønskelig at et nytt regionsstyre legger tilrette for slike ressursklubber i regionene i samarbeid mellom klubber, region og forbund. Revitalisering av aktivitet i tradisjonelt sterke volleyballmiljø samt øke aktivitet i områder rundt eksisterende volleyballmiljøer. Regionen har stort potensial for økning av aktivitet. Dette særlig på bakgrunn av de tradisjonelt sterke volleyballmiljøene i regionen hvor vi anser det som spesielt viktig å iverksette/ivareta aktivitet. I tillegg må man satse geografisk rundt allerede eksisterende miljøer for å legge til rette for og oppfordre til volleyballaktivitet med korte reiseavstander. Herunder kan også aktivitet tilrettelegges over grensene (Sverige og Finland), noe som tidligere erfaringer fra aldersbestemte klasser har vist å være vellykket. Jobbe opp mot grunnskoler, videregående skoler og høgskoler for å bedre utdanningstilbudet innen volleyball. Ta kontakt med miljøer i aktuelle områder og bistå skoler med volleyballaktiviteter. Dette kan for eksempel innebære kursing av instruktører. Det vil også være viktig å ha en åpen dialog med kommuner og utdanningsinstitusjoner om mulighetene for samarbeid med eksisterende klubber. 4

5 Ta kontakt med ulike barne- og ungdomsmiljøer og organisasjoner i regionen. En måte å promotere og øke rekruttering til idretten på er gjennom kontakt med etablerte barne- og ungdomsmiljøer i regionen. Her kan mulige tilnærminger være deltakelse på samlinger, eller tilby muligheten for skreddersydde samlinger for organisasjonen. Kommunenes servicekontor kan her være en god bidragsyter for å komme i kontakt med aktuelle miljøer. Tilrettelegging for økt aktivitet innen sandvolleyball i klubber og kommuner. Det vil viktig å etablere kontakt mot kommuner i regionen for å informere om prosjekter som 1000 baner og lignende for å få etablert flere sandvolleybaner i Region Nord. Gjennom aktivt å holde kontakt med idrettsinstansene i kommuner og fylkeskommuner vil det også være mulig å hjelpe klubber gjennom midler til aktivitet fra disse. Det vil også være viktig å støtte de etablerte miljøene for å øke aktiviteten betydelig i regionen. Tilrettelegging for utdanning av flere trenere, dommere og administratorer på alle nivå. Det er viktig å beholde og øke aktiviteten i eksisterende klubber. Det må satses på trenerutvikling gjennom utdanning av trenere, dommere og administratorer. Sterke klubber med stor aktivitet vil være stabiliserende for miljøet samtidig som det er viktig for å øke aktiviteten i regionen. Det er også viktig å jobbe mot eksisterende klubber for videreutvikling av ressurspersoner for å sikre stabilt miljø i fremtiden. Det bør bli tatt initiativ til å opprette lokale grupper som kan være instruktører for nye trenere/klubber med vekt på øvelser, teknikk og skadeforebygging Minske frafallet blant aldersgruppa Frafallet har sannsynligvis flere årsaker. Den geografiske strukturen fører til at mange ungdommer må reise fra sine hjemsteder for å ta videregående og høyere utdanning. Det er viktig at eksisterende klubber i skolesentra tar initiativ til å finne disse ungdommene, og inkludere 5

6 de i eksisterende volleyballmiljø. Dette kan gjøres via kontakt med skoler, lage informasjonsmateriell som legges ut på nettsider og som retter seg direkte mot utdanningsmiljøene. Generelt. Vi anser formidling og kommunikasjon som grunnleggende for både gjennomføring av tiltak og måloppnåelse. Dette forutsetter tilgjengelige internettressurser med enkel navigering på Dette vil være en naturlig kanal for både spredning av generell informasjon, og som en base for rutiner for klubbetablering, søknad om midler, kontaktpersoner og lignende. Betydningen av foreldreressursen må tydeliggjøres langsgående for disse målene som her er satt opp, og bør ligge til grunn for mulig måloppnåelse. 6

7 AKTIVITETSPLAN MED PRIORITERING AV AKTIVITET FOR REGION NORD I aktivitetsplanen har interimsstyret valgt å legge frem forslag til virkemidler for måloppnåelse, for videre å presentere hvilke områder vi ser på som mest hensiktsmessig å starte med inndelt etter fylkesgrensene. Aktivitetsplanen må ikke betraktes som et låst dokument, men som et arbeidsverktøy under stadig redigering for best mulig måloppnåelse. VIRKEMIDLER: A- Kontakte potensielle miljøer D Arrangere samlinger (utvikling, trene, inspirasjon osv) B- Etablere ny klubb E Legge til rette for turneringer utover terminfestede C- Delta på turneringer F - Skolebesøk ( grunnskole, vgs, høgskoler og lignende) 7

8 REGION NORD Region Nord skal tilstrebe og øke aktiviteten i regionen. Dette ser vi for oss gjennom følgende aktivitetsmål: Aktivitetsmål Målset ning 1. Øke aktiviteten i eksisterende miljøer A-C 2. Få liv i tidligere sterke volleyball miljøer A-F E 3. Øke aktiviteten i nærområdet til eksisterende volleyball aktiviteter A-C E-F Jobbe mot grunnskoler, videregående skoler og høyskoler for å bedre 4. utdanningstilbudet innen volleyball A -F 5. Ta kontakt med barne og ungdomsmiljøer/organisasjoner i regionen A-E Oppn ådd Målset ning 6. Legge til rette for økt aktivitet innenfor sandvolleyballen A-E A-E 7. Redusere frafallet i aldersgruppen år F A-E D 8. Utdanning av trenere alle nivåer 9. Regionslag i alle aldersgrupper 10 Etablere en åpen U-12 og U-14 serie i volley A-E A-E Oppn ådd Målset ning Oppn ådd Målset ning Oppn ådd 8

9 STARTFORSLAG FOR AKTIVITET NORDLAND I Nordland tenker man at innsatsen må rettes mot kommuner og miljøer hvor man antar det er en viss aktivitet. I tillegg må man satse rundt allerede eksisterende miljøer for å få skapt aktivitet med korte reiseavstander. I dag er aktiviteten i fylket lokalisert til Vesterålen og Salten. Aktivitet i Vesterålen kan også koordineres med Troms satsing mot Harstad da det geografisk ligger nært til Vesterålen. Aktivitetsmål 9 Målse tning Oppn Målse Oppn Målse Oppn Målse ådd tning ådd tning ådd tning 1. Tverrlandet Idrettslag, Bodø A BFCE D 2. Nordstranda Idrettslag, Bodø (Skivik, Løpsmark) A BFCE D 3. Fauske A BCE D 4. Lødingen AF BCE D 5. Hadsel A BCE 6. Svolvær A BCE D 7. Leknes A BCE 8. Steigen ABCEF D 9. Ørnes AF BCE D 10. Glomfjord AF BCF D 11. Kjøpsvik AEF BCE 12. Narvik AEF BCE 13 Mosjøen AEF D 14 Innstrandens idrettslag C-D 15 Bodø volley C-D 16 Sortland volleyballklubb C-D 17 Øksil C-D Opp nådd

10 TROMS Troms har hatt sterke volleyballmiljøer og dratt fordel av å være et kompakt fylke med korte avstander. På tross av har det vært en nedgang både i antall aktive utøver og antall klubber. I Troms er en av utfordringene å få med ressurspersonene som finnes blant annet i skolen og bedriftsidretten for å skape aktivitet i aldersbestemte klasser. Det legges også vekt på å utvikle aktivitet i nær geografisk tilknytning til eksisterende klubber for å kunne bidra til lokal aktivitet. Det vil også være viktig å jobbe mot eksisterende klubber for å nå de overordnede målene for Region Nord. Aktivitetsmål Målse tning Oppn Målse Oppn Målse Oppn Målse ådd tning ådd tning ådd tning 1. Harstad A BEF C E 2. Finnsnes A BFD CE E 3. Husøy A BD FCE 4. Gratangen A DE F BC 5. Storfjord A FD C 6. Tromsø A F B 7. Botnhamn A F BC 8. Brøstadbotn D 9. Nord-Troms ADEF Opp nådd 10

11 FINNMARK I Finnmark er det særlig viktig å øke aktiviteten i nærheten av eksisterende klubber. I Alta er det aktivitet i to klubber men de er ikke meldt inn i krets mv. Her ønsker vi at klubbene tilbys besøk av utviklingskonsulent som sammen med Hammerfest volleballklubb finner ut hva de trenger for å øke aktiviteten. Det er et mål å få klubbene til å delta på rankingturneringer i Hammerfest i løpet av sesongen. Det er meget viktig at man holder en tett dialog opp mot eksisterende miljø som Hammerfest og Alta. Ved å bygge videre på disse miljøene, samt at disse miljøene trør støttende til kan man lykkes med disse planene. Aktivitetsmål 11 Målset ning Oppn Målset Oppn Målset Oppn Målset ådd ning ådd ning ådd ning 1. Alta A,F,C, D B-F F 2. Kvalsund A,F F B 3. Indrefjord A, F A,B, E,F D 4. Lakselv A,F B 5. Kokelv A A,F,B E D 6. Hammerfest A,F D,F,E,C F F 7. Honningsvåg A-F 8. Masi A F 9. Karasjok A-F F 10. Kautokeino A-F F 11. Øksfjord A-F A-B-F 12. Sørvær A A-F 13. Kirkenes A-F D-E 14. Tana A-F D-F-B 15. Båtsfjord. A-F D-F-B 16. Berlevåg A-F A-F 17. Kjøllefjord A-F A-F Oppn ådd

12 18. Mehamn A-F A-F 12

13 Aktivitetsplan Det prioriteres å ta kontakt med potensielle nye klubber, og ta kontakt med skoler for å legge til rette for god volleyball ved skoler vi vet de spiller volleyball. Utviklingskontakten må jobbe mot eksisterende klubber for å legge til rette til videreutdanning for ressurspersoner 1. Alta Hammerfest, Kokelv, Indrefjord 2. Aktivitetsplan Oppstart Mål Evaluering November 2010 November Tverrlandet og Nordstranda (Bodø) kontaktes Januar Hammerfest Fauske November 2010 og februar Januar 2011 Få liv i miljøer som nettopp er lagt ned Styrke aktivitet rundt eksisterende miljøer Nært samarbeid med HVBK, bruk dette som base for aktivitet ut i vestfylke.få liv i miljøer som nettopp er lagt ned Harstad Februar 2011 Starte klubbaktivitet Styrke aktivitet rundt 6. Finnsnes evt nye klubber som Husøy, Botnhamn, Gratangen Februar 2011 eksisterende miljø 7. Ørnes Mars Lødingen Mars 2011 Styrke aktivitet rundt eksisterende miljøer 9. Mosjøen Februar

14 EVALUERING AV AKTIVITETSMÅL Styret i Region Nord evaluerer aktivitetsmålene fortløpende. Evalueringstidspunkter settes til annenhver måned med oppstart i slutten av januar Neste evalueringstidspunkt blir mars 2011 og videre. VIDERE MÅL Avsnittet fylles ut videre i evalueringsperioden. 14

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos

Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Svøm langt 2015 Destinasjon Rhodos Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer