Lysregulering av trafikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysregulering av trafikk"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA KYBERNETIKKPROSJEKT HØSTEN 2009 Lysregulering av trafikk Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT KYBERNETKKPROSJEKT HØSTEN 2009 Emne: Kybernetikk prosjekt Tittel: Lysregulering av trafikk Prosjektgruppe: H09 Gruppedeltakere: Musaab A Al-Kayssi Thor Haakon Dale Azad Hamam Terje Helgen Erik-Håkon Strand Tilgjengelighet: Åpen Hovedveileder: Dietmar Winkler Godkjent for arkivering: Sammendrag: Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Innledning INNLEDNING Dette prosjektet er en kybernetikkoppgave laget av studenter ved elkraftstudie på Høgskolen i Telemark. Oppgaven var å lage et styresystem til lysregulering av et veikryss. Vi har sett for oss et kryss der to veier møtes, regulert det med trafikklys og implementert fotgjengeroverganger for begge veier. Rapporten gir et innblikk i hvordan Dymola fungerer, fremgangsmåten vi valgte for å løse oppgaven, og hvordan et enkelt trafikkryss kan reguleres. Hjelpverktøy til dette prosjekt: Dymola Microsoft Office Word 2007 Porsgrunn, Musaab A Al-Kayssi Thor Haakon Dale Azad Hamam Terje Helgen Erik-Håkon Strand Lysregulering av trafikk 2

4 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 2 Innholdsfortegnelse Tilstandsdiagram Modelica Dymola Modelica Language Modelica_StateGraph Fremgangsmetode Dokumentasjon Sikkerhet Bilister Fotgjengere Konklusjon Lysregulering av trafikk 3

5 Tilstandsdiagram 1 TILSTANDSDIAGRAM Diagrammet (Figur 1) består av tilstander. Tilstandene angir og deler opp hva og hvilken rekkefølge prosessen skal følge. Tilstandsdiagrammene har også en valgt start tilstand og slutt tilstand. Vi har også muligheten til å gå ut av en tilstand for å kjøre et mindre tilstandsdiagram for så å gå inn i den tilstanden som vi gikk ut av. Figur 1 viser vårt tilstandsdiagram for lyskryssets funksjon. Figur 1 Lysregulering av trafikk 4

6 Modelica 2 MODELICA 2.1 Dymola Dymola ble designet av Hilding Elmkvist ved det tekniske universitetet i Lund (LTH) i Sverige som en del av sin PhD avhandling i Dymola er et modelleringsverktøy som gjør det mulig å implementere maskinvarekomponenter for å simulere fysiske systemer. 2.2 Modelica Language Modelica er et fritt tilgjengelig objektorientert språk for modellering av store, komplekse og heterogene fysiske systemer. Det er egnet for multi-domene-modellering, for eksempel mekatroniske modeller i robotikk, bil og flyindustri programmer som involverer mekanisk, elektrisk, hydraulisk og kontroll subsystemer, prosessorientert programmer og generering og distribusjon av elektrisk kraft. Siden Modelica er nyttig for modell utveksling, er det viktig at bibliotekene til de mest brukte komponenter er tilgjengelige. Modelica Association utvikler og vedlikeholder en voksende Modelica Standard Library. Videre kan andre mennesker og organisasjoner utvikle frie og kommersielle Modelica biblioteker. Lysregulering av trafikk 5

7 Modelica 2.3 Modelica_StateGraph2 Å modellere med dette verktøyet starter med å definere sammenhengen vi skal simulere. Når tilstandene er definert bruker vi tilstands ikoner for å bygge handling ut fra dem. Handlingene kan være hva som helst. Tilstandene linkes sammen med transaksjons ikonene ved å markere enden på ikonet og lage en forbindelse mellom de ikoner som man ønsker skal henge sammen. En tilstands rekkefølge kan se slik ut, se Figur 2 Denne er satt sammen av tre tilstandsikoner (step1, step2, step3) og to transaksjonsikoner(t1, T2) men kan bygges opp og tilpasses så mange tilstander man vil. Pil markeringen på den øverste tilstanden, markerer at dette er start tilstanden (initial step). Transaksjons ikonene kan stilles inn med forskjellig tidsforsinkelse uavhengig av hverandre, og avhengig av hvor lenge en tilstand skal vare. Stilles tidsforsinkelsen inn med for eksempel 2sek. vil det gå 2sek mellom hver tilstand. Figur 2 Man kan lage en loop for å få tilstanden til å gjenta seg se Figur 3. Her er det også lagt inn tidsforsinkelse som er markert med rødt tall. Tidsforsinkelsen er her 1sek i transaksjon T2 og T3, men T1 ikke har noen forsinkelse. Start tilstanden er her også merket med initialstep i tillegg til pilen. Figur 3 Lysregulering av trafikk 6

8 Modelica For å få en verdi fra tilstandene må vi aktivere use active port, Figur 4. Dette er en boolsk tilgang, som gir enten 1 eller 0 som utgangssignal. Når use active port er gjort gjeldene ser man en rosa pil ut av ikonet, rosa markerer boolsk og pil ut betyr utgang. Denne utgangen brukes for å iverksette Figur 4 handling og kan kun benyttes sammen med boolske funksjoner. Figur 5 viser en loop som er tilknyttet de boolske funksjonene or og show value. Som vi ser av pilen starter loopen på toppen. Denne tilstanden gir signal til or porten og videre derifra til show value. Den første tilstanden i denne figuren holdes i 1sek. før neste tilstand iverksettes som holdes i 15sek. før neste, osv. Når alle tilstandene har blitt effektuert starter vi på toppen igjen og dette repeteres så lenge man ønsker det. Denne figuren kan være et utgangspunkt for å regulere et lyskryss. Vi kaller denne figuren basic model. Figur 5 Disse funksjonene kan lett settes sammen for å lage forskjellige mønster, de kan settes etter hverandre i serie og eller i parallell med hverandre. Det er også mulig å sette funksjonene sammen i en ramme kalt parallel, som gir nye muligheter. Det er enkle funksjoner som dette vi bruker for å løse oppgaven med å regulere et trafikkryss. Lysregulering av trafikk 7

9 Fremgangsmetode 3 FREMGANGSMETODE Vår fremgangsmetode var først og fremst skissering av selve prosjektet, altså trafikklyskrysset. Vi tegnet dette krysset med penn og papir slik at vi kunne se hvor mange hovedveier, sideveier og gangfelter vi ville ha. Etter skissering av lyskrysset satt vi opp alle tilstandene krysset måtte inneholde og hvor komplisert dette krysse skulle være. Vi bestemte oss for å lage systemet tidsstyrt fremfor sensorstyrt. Ved å ta utgangspunkt i et offentlig lyskryss bestemte vi hvor lenge hver tilstand skal vare. Hvilken vei skal ha grønt lys og hvilken vei skal ha rødt lys, hvor lang tid skal trinnene vare osv. Vi så også på hvordan fotgjenger overganger fungerte sammen med de forskjellige tilstandene for lyskrysset. Slik dannet vi et bilde av hvordan dette lyskrysset skulle bli. Vi brukte Dymola for å bringe dette prosjektet til realitet. Nå benyttet vi biblioteket Modelica_StateGraph2 som innholder alt vi trengte for å bygge lyskrysset. Vi lagde en modell kalt basic model (Figur 5) og brukte den til å bygge lyskrysset. Vi bestemte oss for å lage to parallelle looper og koble disse i serie. Den første loopen benyttet vi til å styre veiene vi har kalt A, B og C, D og den andre loopen benyttet vi til å styre veiene A->, B-> se Figur 6. Figur 6 For å oppnå serie virkning klipte vi loopen basic modell (Figur 5) og lot den gå ut av parallellen, for så å gå inn i neste parallell og loop. Figur 7 viser hvordan vi satte sammen looper og paralleller. Parallellen loop 1 har nå to parallelle serier mens parallellen loop 2 har en serie. Disse er koblet sammen og Loop 1 er merket initialstep, altså start loop. Neste skritt var å koble trafikklys inn i systemet sammen med trafikklys til fotgjengere. Vi sørget for at alle step hadde Figur 7 aktivert use active port slik at vi kunne koble Lysregulering av trafikk 8

10 Fremgangsmetode boolske funksjoner til systemet. Av Figur 8: CD og CDP grønt. Ser vi hvordan vi koblet lysene til systemet vårt. Vi har også gitt tidsforsinkelsene mellom hver tilstand forskjellige navn, slik at vi kan justere forsinkelsen på alle tilstander på en enklere måte. Det sikrer også at alle tilstander med likt navn får den samme forsinkelsen. De boolske funksjonene vi har brukt er nor port til styring av fotgjengerne, og show value for å vise lyset. Alle trafikklys er rammet inn og navnsatt i forhold til den veien de representerer. Fotgjengerlysa er merket P(pedestrian) og AB-> er pilregulert vei. Til slutt kontrollerte vi at alle lys fungerte sammen slik vi hadde planlagt og testet krysset med forskjellig Figur 8: CD og CDP grønt tidsforsinkelse. Figur 8 og 9 viser oss hvordan de forskjellige tilstandene blir aktivert og dermed gir signal til lysene. Vi ser at kryssende veier ikke har grønt samtidig. Figur 10 viser at AB-> er aktiv og dermed lyser de andre rødt. Figur 9: AB og ABP grønt Lysregulering av trafikk 9

11 Fremgangsmetode Figur 10: AB-> grønt 3.1 Dokumentasjon Modellen er beskrevet under info på CyberneticProject pakken. Der har vi beskrevet hvordan modellen vår fungerer og er sammensatt. Hver mappe i pakken har egen dokumentasjon. Lysregulering av trafikk 10

12 Sikkerhet 4 SIKKERHET Bruken av trafikklys er viktig for å opprettholde sikkerheten i trafikken, rundkjøringer har tatt over mye av jobben til trafikk lysene nå, men fortsatt kreves det trafikk lys. Det er veldig viktig med tanke på sikkerheten i vanskelige kryss og på trafikkerte steder. Under rush trafikken i større byer blir det mye sniking og farlig kjøring, i disse situasjonene har lys kryss en stor fordel fra rundkjøring og vanlige stikkveier med vikeplikt fra høye, siden det er elektronikken som tenker unngår vi feilvurderinger. 4.1 Bilister Trafikklys kan tjene til å optimalisere trafikkflyten. Ved høy trafikk tetthet, for eksempel ved flere kjørefelt i hver retning, tillater lyskrysset god kontroll over trafikkflyten og minsker ulykker betraktelig. Trafikklys kan bidra til å avverge trusler i kompliserte og uklare trafikk situasjoner. I kryss med mer enn fire retninger er muligheten for at sjåførene gjør feilvurderinger stor hvis det ikke er lysregulert, derfor vil lysregulering være fordelaktig. 4.2 Fotgjengere Trafikklys hjelper fotgjengere å krysse trafikkerte veier på en trygg måte. Mange fotgjengeroverganger er utstyrt med akustisk signal som gjør det enklere for synshemmede å fungere i trafikken. Hensyn som må tas er at fotgjengere og bilister som krysser hverandre ikke har grønt lys samtidig Lysregulering av trafikk 11

13 Konklusjon 5 KONKLUSJON Ut i fra kunnskapsforlaget fremmedordbok kan vi lese at kybernetikk bl.a. er vitenskapen om fysiske systemer med indre reguleringsmekanismer. Dette kan vi si at vi har praktisert når vi har virkeliggjort lyskryssmodellen vår i Dymola. Problemstillingen vår var å lage en modell for et lyskryss. Vi samarbeidet hele veien og fikk nyttig veiledning underveis noe som har gjort at vi har kommet fram til en enkel og funksjonell modell. Dymola med Modelica State Graph 2 viste seg samlet sett å være godt arbeidsverktøy til oppgaven. Den tidsstyrte varianten som vi ente opp med er en enkel modell av et lyskryss. Det er først og fremst de sensorstyrte systemene som dominerer, da tenker vi bl.a. på metallsensorer som sitter i bakken og registrer mengden metall i bilene. Disse vil sørge for bedre flyt i trafikken og kortere vente tid når det er lite trafikk. Videre har vi ikke inkludert trykknapper for aktivering av fotgjengerlysene eller akustisk signal for blinde, dette kan vi lett tilføre seinere om det er ønskelig. Denne modellen kunne ha blitt konstruert på flere måter og den har utviklings muligheter i forhold til det vi har nevnt over. Gjennom dette prosjektet har vi blitt kjent med Dymola, lært oss prosessen fra skisse til en ferdig modell og bygd vår modell i Dymola. Lysregulering av trafikk 12

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark

Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA GRUPPE 1, SEMESTERS PROSJEKT HØSTEN 2010 Web-basert Sikkerhetskurs F1-2-10 Web-basert sikkerhetskurs ved Høgskolen i Telemark Avdeling for

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Rapport Fadderukeappen

Rapport Fadderukeappen Rapport Fadderukeappen INF219 VÅR 2013 av Johan Rusvik og Marianne Grov 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Idé 3 Mål 3 Om prosjektet 3 Omfang 4 Hvorfor valgte vi dette prosjektet? 4 Arbeidsfordeling 4

Detaljer

HiST/AITeL Rapport nummer 1. Erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i Prosjektfaget.

HiST/AITeL Rapport nummer 1. Erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i Prosjektfaget. ISBN 82-7877-100-6 ISSN 1503-0423 HiST/AITeL Rapport nummer 1 Erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i Prosjektfaget. av Grethe Sandstrak og Bjørn Klefstad grethe.sandstrak@aitel.hist.no

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Undersøkelse av virkningene av nytt opplegg for undervisning i objektorientert programvareutvikling

RAPPORT RAPPORT. Undersøkelse av virkningene av nytt opplegg for undervisning i objektorientert programvareutvikling R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 51 RAPPORT RAPPORT Undersøkelse av virkningene av nytt opplegg for undervisning i objektorientert programvareutvikling Hallstein Asheim Hansen

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin

Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin Styring av Sluse Prosjekt Elektronikk og datamaskin Høst 2013 Av Morten Sundsøy og Christian Marås EL2-203 Elektronikk og datamaskin HiSF avd ingeniør og naturfag Forord I tredje semester ved Høgskulen

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I ANVENDT DATATEKNOLOGI OG INFORMASJONSTEKNOLOGI 2014. Nettbasert-Leksehjelp

HOVEDPROSJEKT I ANVENDT DATATEKNOLOGI OG INFORMASJONSTEKNOLOGI 2014. Nettbasert-Leksehjelp Våren 2014 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDPROSJEKT I ANVENDT DATATEKNOLOGI OG INFORMASJONSTEKNOLOGI 2014 Nettbasert-Leksehjelp Gruppe 38 Muna Ghafour (s180485) Ali Karaboga (s171198) Fahad Sajid (s177996)

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Ruteplanlegger og Flåtestyring. i CarAdmin

Ruteplanlegger og Flåtestyring. i CarAdmin BACHELOROPPGAVE: Ruteplanlegger og Flåtestyring i CarAdmin FORFATTERE: Else Dalby Marte Selsjord Bjørseth Trine Anita Grønvold 07HBINDA Dato: 19.5.2010 Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: Ruteplanlegger

Detaljer

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen

Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014. Av Bibliotech. Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Prosjektrapport - INF2260 - Høst 2014 Av Bibliotech Synne Ellefsen, Audun Haglund Norli, Lisa Mjøvik og Christoffer Olsen Side 1 av 18 Innhold Eksamensrapport INF2260 - Høst 2014 av Bibilitotech 1. Introduksjon...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

1. Trafikkavvikling 2. SIDRA 3. Fotgjengere 4. Tilfartskontroll

1. Trafikkavvikling 2. SIDRA 3. Fotgjengere 4. Tilfartskontroll NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tilpasning av SIDRA til norske forhold og uttesting av nye muligheter i versjon 4 Dato: 18.12.2009

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Dokumenter med mange bilder

Dokumenter med mange bilder Guide for studenter og ansatte Dokumenter med mange bilder Guiden viser planlegging og håndtering av dokumenter med mange bilder. Guiden viser og diskuterer komprimering og plassering av bilder i Word

Detaljer