Selskapet. WaterMaster Elektromagnetisk mengdemåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet. WaterMaster Elektromagnetisk mengdemåler"

Transkript

1 Programmeringsveiledning IM/WMP-NO Rev. F WaterMaster Selskapet Vi er godt etablert over hele verden innen utforming og produksjon av instrumentering for industriell prosesskontroll, strømmåling, analyse av gasser og væsker og miljømessige bruksområder. Som en del av ABB, som er verdensledende innen teknologi for prosessautomatisering, tilbyr vi kundene våre service, support og ekspertise for bruksområder over hele verden. For oss er det viktig med teamarbeid, kvalitetsproduksjon, avansert teknologi og uovertruffen service og kundestøtte. Kvaliteten, nøyaktigheten og ytelsen til selskapets produkter er et resultat av kombinasjonen av mer enn 100 års erfaring og et kontinuerlig program for nyskapende utforming og utvikling for å ta i bruk den nyeste teknologien.

2 Nøkkel: Standard tilgang Avansert tilgang Se instruksjonshåndboken IM/WM Se: avsnitt på side 14 Se: avsnitt på side 16 Se avsnitt på side 20 Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu Easy Setup Device Info Device Setup Display 4 Inn/ut 5) (Innenfor bakside) Language Next Easy Setup Edit Easy Setup 2 Q (Flowrate) Unit l/s Next 1 English Edit Manufacturer Sensor Transmitter Device Info Manufacturer Manufacturer Name Address 1 Address 2 Contact Device Setup Access Operating Mode Units QMax DN Probe QMax Damping Low Flow Cutoff User Span User Zero Mains Frequency Calibration Factors Display Language Contrast Operator Pages Flowrate Format Volume Format Date/Time Format Display Test Qmax Next Easy Setup Easy Setup 4 Volume & Pulse Unit 1 Next Easy Setup Pulse Width Next Next Damping Next Easy Setup Easy Setup Easy Setup Edit Edit Edit Edit Edit Edit Easy Setup 9 Mains Frequency 50 Hz Next Edit l/s ms 7 Pulses/Unit s 8 6 Sensor Sensor Type Sensor Size Probe Pipe Bore QMax DN TAG & ID Term Board S/W Calibration Properties Transmitter TX Type TAG & ID TX Version TX Run Hours TX Calibration Hvis Pulse Mode (Pulsmodus) settes til Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens), vises skjermbildet Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens) (6) i stedet for skjermbildet Pulses/Unit (Pulser/enhet) (7). Access Standard Password Advanced Password Client Enable Read Only Switch Operating Mode Meter Mode Flow Indication QMax DN QMax Damping Units Volume & Pulse Unit Q (Flowrate) Unit Velocity Unit QMax DN Probe Probe Pipe Bore Insertion Factor Profile Factor QMax Damping Edit Edit Edit Low Flow Cut-Off Flow Cutoff Level Hysteresis User Span User Span User Zero Manual Adjust Auto Adjust Mains Frequency Mains Frequency Calibration Factors Edit Edit Span Ss Zero Sz Trim St Calibration Mode Sensor Cal Drive Mode Excitation Current Factory Cutoff Fact. Cutoff No. Av. Cal Status Sv Sc Coil Measurement F Vises bare hvis Device Info (Enhetsinfo) / Sensor Type (Sensortype) er Probe. Language Language Contrast Contrast Operator Pages Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Flowrate Format Flowrate Format Volume Format Volume Format Date/Time Format Date/Time Format Display Test Display Test Edit OK Edit Edit

3 1 Sikkerhet Elektrisk sikkerhet Symboler Helse og sikkerhet Innledning Kvalitetskontroll Oppstartsforhold Datatyper Minnekonfigurasjon Alternative oppstartsskjermbilder Passord- og sikkerhetsalternativer Angi passord Standardpassord Endre passord Sikkerhet / beskyttet mot manipulering Oversikt over operatørsider og -menyer Operatørmenyer Menyer Device Info (Utstyrsinfo) Device Setup (Utstyrsoppsett) Display (Visning) Input/Output (Inngang/utgang) Process Alarm (Prosessalarm) Communication (Kommunikasjon) Totalizer (Teller) Diagnostics (Diagnostikk) Service HART -protokollen Oversikt Krav til maskinvare og programvare Konfigurasjon av HART-protokollen Tilkobling av HART-protokollen HART-spesifikk Device Type Manager (DTM FEX100 HART) Enheter som støttes (DTM FEX100 HART) DTM-versjonsoppføring (driver) Krav til PC-maskinvare/-operativsystem Få WaterMaster Device DTM Installere WaterMaster Device DTM Oppdatere WaterMaster Device DTM Få hjelp og ytterligere informasjon Avinstallere WaterMaster DTM IM/WMP-NO Rev. F 1

4 7 Feilsøking Alarmer Alarmkoder Tilkobling av ekstern datamaskin Utility Software for PC Installere Utility Software Feste serviceportadapteren til forsterkeren Konfigurere Service Port Splitter Oversikt over konfigurasjon Konfigurasjon av COM-port og -klient Stoppe tjenesten Starte tjenesten Sykliske utdata Parameterdump Remote HMI Fjernmontert display HART-klient Notater IM/WMP-NO Rev. F

5 1 Sikkerhet 1 Sikkerhet Informasjonen i denne håndboken er bare ment å hjelpe kundene våre med å oppnå effektiv bruk av utstyret vårt. Bruk av denne håndboken til andre formål er uttrykkelig forbudt, og innholdet kan ikke reproduseres helt eller delvis uten forhåndsgodkjennelse fra avdelingen for tekniske publikasjoner. 1.1 Elektrisk sikkerhet Dette utstyret oppfyller kravene i CEI/IEC :2001-2, Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use (Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk), og er i overensstemmelse med US NEC 500, NIST og OSHA. Hvis utstyret brukes på en måte som IKKE er spesifisert av selskapet, kan utstyrets beskyttelsesmekanismer bli svekket. 1.2 Symboler Det er mulig at ett eller flere av følgende symboler vises på utstyrets etiketter: Advarsel les instruksjoner i håndboken Bare likestrømforsyning Forsiktig fare for elektrisk støt Bare vekselstrømforsyning Beskyttende jordet terminal Både like- og vekselstrømforsyning Jordet terminal Utstyret beskyttes av dobbel isolering 1.3 Helse og sikkerhet Helse og sikkerhet Legg merke til følgende punkter for å sikre at produktene er trygge og ikke utgjør en helserisiko: Les de aktuelle avsnittene i disse instruksjonene nøye før du fortsetter. Advarsler på beholdere og innpakning må følges. Installering, bruk, vedlikehold og service må bare utføres av personell med relevant opplæring og i samsvar med den oppgitte informasjonen. Det må tas vanlige forholdsregler for sikkerhet for å unngå at det kan oppstå ulykker ved bruk under forhold med høyt trykk og/eller høy temperatur. Kjemikaler må oppbevares med god avstand til varmekilder og beskyttes mot ekstreme temperaturer, og pulver må holdes tørt. Det må benyttes vanlige fremgangsmåter for trygg håndtering. Ved avhending av kjemikalier må det ses til at ikke to kjemikalier blir blandet. Sikkerhetsråd for bruk av utstyret som beskrives i denne håndboken, eller relevante faredatablad (der det er aktuelt), kan fås ved å skrive til selskapets adresse som du finner på baksiden, sammen med informasjon om service og reservedeler. IM/WMP-NO Rev. F 3

6 2 Innledning 2 Innledning WaterMaster er en serie med elektromagnetiske mengdemåler med høy ytelse som måler elektrisk ledende væsker, og systemene leveres vanligvis konfigurert og kalibrert fra fabrikken. Denne programmeringshåndboken inneholder brukerinformasjon om WaterMaster-programvaren for brukere på nivåene Read Only (Skrivebeskyttet), Standard og Advanced (Avansert). Denne håndboken gjelder programvareversjon og nyere. Versjonsnummeret finner du på denne menyplasseringen: Device Info / Transmitter / TX Version / Application (Enhetsinfo / Forsterker / Forsterkerversjon / Applikasjon) se avsnitt 5.2.1, side 14. Advarsel. Systemkonfigurasjon skal bare utføres av brukere eller personell med godkjente tilgangsrettigheter (brukerrettigheter). Les alle de aktuelle avsnittene i denne håndboken før du konfigurerer systemet eller endrer systemparametrene. Installer og bruk dette utstyret slik det beskrives i instruksjonshåndboken (IM/WM-NO). Installer og bruk tilknyttet utstyr i samsvar med de aktuelle nasjonale og lokale standardene. Denne programmeringshåndboken bør brukes sammen med følgende publikasjoner: Brukerhåndbok IM/WM-NO Tillegg til brukerhåndbok, PROFIBUS RS485 Physical Layer (FEX100-DP) IM/WMPBS EN Tillegg til brukerhåndbok, PROFIBUS FEX100-DP Parameter Tables IM/WMPBST EN 2.1 Kvalitetskontroll UKAS-kalibreringslaboratorium nr er bare ett av ti strømkalibreringsanlegg selskapet driver, og det er betegnende for vårt engasjement for kvalitet og nøyaktighet Fig. 2.1 UKAS-kalibreringslaboratorium nr IM/WMP-NO Rev. F

7 3 Oppstartsforhold 3 Oppstartsforhold Som en del av oppstartsprosedyren kjøres det en automatisk kontroll av dataintegritet for å sammenligne og bekrefte data som er lagret i forsterkerminnet, med data som er lagret i sensorminnet se figur 3.1. Hvis datasettene er like, forutsettes normale bruksforhold, og operatørmenyen vises se avsnitt 5, side 9. Hvis dataene ikke er like, vises det alternative skjermbilder i henhold til de registrerte oppstartsforholdene. På disse skjermbildene er det mulig å synkronisere data og utstyr, slik det beskrives i avsnitt 3.3 på side Datatyper Data for systemet deles opp i tre hovedtyper: Sensordata består av sensorspesifikk informasjon som kalibreringsfaktorer, sensorkode og sensorserienummer. Sensordata lagres i forsterker og sensor. Anleggsdata anleggsspesifikk informasjon som mengde, volumenheter og område for pulsenhet. Anleggsdata lagres i både forsterker og sensor. Forsterkerdata informasjon som kalibreringsfaktorer, modellkode og -nummer lagres bare i forsterkerens minne. 3.2 Minnekonfigurasjon Minne tildeles i henhold til type system på følgende måte: I delte versjoner er forsterkerminnet montert i forsterkeren og sensorminnet montert i sensoren. I kompakte versjoner og delte versjoner der forsterkeren er koblet til ettermonterte sensorer, er forsterkerminnet og sensorminnet montert på forsterkerens bakplate). Strøm inn På ettermonteringssystemer og integrerte systemer er sensorminnet montert på forsterkerens bakplate Forsterkerminne Anleggsdata Sensordata Sensorminne Anleggsdata Sensordata forsterkerdata Fig. 3.1 Minneplassering på delt versjon IM/WMP-NO Rev. F 5

8 3 Oppstartsforhold 3.3 Alternative oppstartsskjermbilder Merknad. Hvis det registreres data som ikke er like, under oppstart (det registreres ikke normale bruksforhold), vises følgende oppstartsskjermbilder. System Startup NO SENSOR DETECTED Device Resetting Reset Run Offline No Sensor Detected (Ingen sensor registrert) Hvis det ikke registreres noen sensor under oppstart, kjøres det en prosess for automatisk gjenoppretting for å lete etter sensoren. Hvis det ikke registreres noen sensor, fortsetter denne prosessen til den stoppes manuelt. Hvis Run Offline (Kjør frakoblet) velges under den automatiske gjenopprettingen (ved å trykke på -tasten), slutter forsterkeren å fungere som en mengdemåler, og følgende forhold gjelder for forsterkeren: Anleggs- og forsterkerdata kan konfigureres (uavhengig av sensorplasseringen). Sensordata kan ikke konfigureres. System Startup DUAL SENSOR MEMORY REctify & Reset OK Merknad. Hvis dette skjermbildet vises på forsterkeren i en kompakt versjon, må du kontrollere at DIP-bryteren SW3 er i PÅ-stilling (se figur 3.2 for å se bryterplasseringer). Dual Sensor Memory (Dobbelt sensorminne) For kompakte versjoner og ettermonterte sensorer skal sensorminnet monteres på forsterkerens bakplate. Hvis det registreres to sensortyper (kompakt og delt) ved oppstart, vises advarselen DUAL SENSOR MEMORY (Dobbelt sensorminne). Dette løses ved å sette DIP-bryteren SW3 på forsterkerens bakplate i stillingen AV (se figur 3.2 for å se bryterplasseringer). DIP-brytere for konfigurasjon SW3 SW2 SW1 AV PÅ DIP-bryterfunksjoner SW1 skrivebeskyttet/mid-lås SW2 (fremtidig produkt) SW3 internt sensorminne Fig. 3.2 DIP-brytere for konfigurasjon 6 IM/WMP-NO Rev. F

9 3 Oppstartsforhold System Startup INSTALLATION CHANGED Identify Changed Item Transmitter Sensor Installation Changed (Endret installasjon) Hvis sensordataene som er lagret i forsterkerminnet, ikke samsvarer med sensor-id og dataene for den tilkoblede sensoren, vises advarselen INSTALLATION CHANGED (Installasjon endret). Dette skjermbildet muliggjør tilkobling av: en ny forsterker eller erstatningsforsterker til en eksisterende sensor erstattende sensorelektronikk til en eksisterende forsterker Det eller de endrede enhetene (forsterker eller sensor) kan identifiseres, og data kan kopieres slik: Transmitter (Forsterker) Velg dette alternativet for å kopiere data fra sensorminnet til forsterkerminnet og last opp telleverket fra sensorminnet. Følgende endringer kan foretas: Bytte av delt eller kompakt forsterkerelektronikk (patron) Bytte av delt forsterker ny installasjon Sensor Velg dette alternativet for å kopiere data fra forsterkerminnet til sensoren og laste opp telleverket fra sensorminnet. Følgende endringer kan foretas: Bytte av bakplate (kompakt versjon) Bytte sensor (målerør) Bytte av kompakt forsterker IM/WMP-NO Rev. F 7

10 4 Passord- og sikkerhetsalternativer 4 Passord- og sikkerhetsalternativer Passordbeskyttelse kan settes for tilgang til to nivåer, Standard og Advanced (Avansert). Det er bare brukere som logger seg på på avansert nivå, som kan foreta komplett sluttbrukerkonfigurasjon. Merknad. Det er ingen grense for hvor mange ganger en bruker kan forsøke å angi feil passord. Brukere på avansert nivå kan tilbakestille passord på både standard og avansert nivå, men de må kjenne til det eksisterende passordet for å kunne endre det. Passord på standard nivå kan bare tilbakestilles av brukere med tilgangsrettigheter på standard nivå. Merknad. Så snart passordene er angitt, er skrive-/lesetillatelsene som følger: Tilgang til nivået Read Only (Skrivebeskyttet) tillater visning av et redusert sett med skrivebeskyttede parametere. Det er ikke nødvendig å oppgi et passord for å få tilgang til disse parametrene. Tilgang til standard nivå tillater visning av et sett med standardparametere med lese- og skrivetilgang. Tilgang til avansert nivå tillater visning av alle tilgjengelige sluttbrukerparametere med lese- og skrivetilgang. 4.1 Angi passord Standardpassord WaterMaster-forsterkeren har standardpassord for tilgang til menyene på nivåene Standard og Advanced (Avansert). De to passordene er: Passord for Standard tilgang: 2 eller tom Passord for Avansert tilgang: 3 eller tom Passord kan inneholde opptil fem tegn, og det skilles ikke mellom store og små bokstaver. ABB anbefaler å endre standardpassordene etter bestilling, slik at uautorisert tilgang forhindres. Merknad. Etter tildeling av passord bør hvert passord noteres, og en kopi bør oppbevares på et trygt sted. Det er ikke mulig å få forsterkeren til å "gjenopprette" passord etter at de først er angitt Endre passord Passord endres på nivået Device Setup/Access (Enhetsoppsett/tilgang) se avsnitt 5.2.2, side 16 hvis du vil ha mer informasjon. 4.2 Sikkerhet / beskyttet mot manipulering For MID-kompatibel mengdemåler / ekstra sikkerhet kan du sette bryteren for skrivebeskyttelse/ MID-låsebeskyttelse til PÅ, slik at du sikrer måleren mot manipulering. Se figur 3.2 på side 6. Dette bryteralternativet kan brukes sammen med fysiske sikkerhetsforseglinger mot manipulering, slik at sikkerheten blir optimal. For HART-programvareversjoner før xx forhindrer denne bryteren pålogging via tastaturet eller bussen på alle sikkerhetsnivåer. For HART-programvareversjon xx og nyere og for alle PROFIBUS-versjoner på MID-målere blir alle målerrelaterte parametere låst og utilgjengelige på Service-nivået. Det er fortsatt mulig å endre parametere på Standard og Avansert nivå via tastaturet eller bussen. Se instruksjonshåndboken (IM/WM-NO) for å se plasseringer for forseglinger mot manipulering. 8 IM/WMP-NO Rev. F

11 5 Oversikt over operatørsider og -menyer 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Merknad. Du finner detaljert informasjon om å navigere i menyer og parametere i IM/WM-NO, avsnitt 5.1. Etter oppstart (hvis denne var vellykket) vises prosesskjermbildet (operatørside). Dette er den vanlige brukstilstanden til måleren. Du kommer til Operator Menu (Operatørmeny) og hovedmenyene (brukes til ekstra overvåking og til å konfigurere bruk) via en operatørside se Figur 5.1. Hver operatørside kan konfigureres til å vise informasjon i et format med én eller flere linjer. Det finnes også et alternativ for stolpediagram for tre av formatene se avsnitt 5.2.3, side 20. Hvis oppstarten ikke lykkes, vises det ikke en operatørside, men alternative System Startup-skjermbilder (Systemoppstart). Systemet forsøker å tilbakestille seg selv eller aktiverer identifisering og integrering av endrede systemelementer se avsnitt 3.3 på side 6. Operator Menu (Operatørmeny) Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Operator Page (Operatørside) TAG: DD04 Flow ml/s Access Level (Tilgangsnivå) Access Level Read Only Standard Advanced Operator Menu (Operatormeny) brukes: til å vise gjeldende alarmer (via menyen Diagnostics (Diagnostikk)) til å velge én operatørside (1, 2 eller 3) som standardvisning eller til å sette sidene i Autoscroll-modus (Autorulling blar automatisk gjennom én og én side) til å vise aktive signaler og verdiene deres (via menyen Signals View (Signalvisning)) Ikoner på operatørsiden Autorulling* Ikonet for autorulling ( ) vises når autorulling er aktivert (valgt med alternativet Autoscroll (Autorulling) på operatørmenyen se avsnitt 5.1, side 10). Låst* (nektet menytilgang) Låseikonet ( ) vises når den gjeldende brukeren nektes tilgang til menyene på grunn av tidsavbrudd eller fordi vedkommende forsøkte å angi et feil passord. *Hvis det vises en bruksfeil, skjules ikonene for autorulling og låsing (til feilen er fjernet). Access Level (Tilgangsnivå) brukes til å velge tilgang til menyer på nivåene Read Only (Skrivebeskyttet), Standard og Advanced (Avansert). Hvis du vil gå til disse menyene, blar du til ønsket nivå, trykker på for å vise skjermbildet Enter Password (Angi passord) og angir riktig passord se avsnitt 4.1, side 8. Bruker-/konfigurasjonsmenyer Menu Easy Setup Se avsnitt 5.2 på side 12 for å se en oversikt over menyene. 1 Se avsnitt 5.1 på side 10 for å få mer informasjon om disse alternativene. Fig. 5.1 Skjermnavigering IM/WMP-NO Rev. F 9

12 5 Oversikt over operatørsider og -menyer 5.1 Operatørmenyer Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View 2 Du kommer til operatørmenyene ved å trykke på -tasten under -ikonet fra en operatørside. Det finnes tre operatørsider for overvåking av driften. Disse kan konfigureres slik at de viser målte verdier i sanntid, totalsummer og andre tilgjengelige data. Merknad. Det er ikke mulig å konfigurere systemet eller endre data fra disse operatørmenyskjermbildene. Skjermoversikt Operation C Simulated/Fixed Current Output HART Address>0? Simulation Mode TAG: DD04 Flow Operator Menu Diagnostics Operator Page 1 Operator Page 2 Operator Page 3 Autoscroll Signals View ml/s 4 Avsnitt og funksjon Diagnostics (Diagnostikk) Velg denne menyen for å vise aktive systemdata for diagnostikk. Bruk tastene og til å bla gjennom all aktiv diagnostikk. Diagnostikk på dette skjermbildet inkluderer ikke logginformasjon som er tilgjengelig fra menyen Process Alarm/Diagnostic History (Prosessalarm/Diagnostikklogg) se avsnitt 5.2.5, side 25. Se avsnitt på side 39 for å se en liste over diagnostikkalarmer. Operator Page 1 (to 3) (Operatørside 1 (til 3)) Oppsett av operatørsidene utføres fra menyen Display (Visning) ved å velge de forhåndskonfigurerte visningsalternativene. Når det velges en operatørside (1, 2 eller 3), vises den, og Autoscroll (Autorulling) deaktiveres. Autoscroll (Autorulling) Når Autoscroll (Autorulling) velges, vises de tre operatørsidene (1, 2 eller 3) etter hverandre, og forsterkeren forblir i visningsmodus til det velges en enkeltside. Table 5.1 Oversikt over operatørmenyer 10 IM/WMP-NO Rev. F

13 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Skjermoversikt Signals View E1 3.03k E2 2.02k OE V Avsnitt og funksjon Signals View (Signalvisning) Verdier for aktive signaler vises som følger: Q Mengde Q% Qmax% (Maks. mengde) I Strøm ut i ma v Hastighet Totaltelleverk forover Totaltelleverk bakover Totalt netto E1 Elektrodemotstand E1 k E2 Elektrodemotstand E2 k E1 Elektrodespenning E1 V E2 Elektrodespenning E2 V E12 Interelektrodespenning V CDI Spolestrøm ma CDR Spole- og kabelmotstand (sløyfe) Table 5.1 Oversikt over operatørmenyer IM/WMP-NO Rev. F 11

14 5 Oversikt over operatørsider og -menyer 5.2 Menyer Hvis du vil åpne menyer fra en operatørside, trykker du på -tasten under -ikonet og angir et brukerpassord. Hvis du vil bla gjennom menyene, trykker du på tastene og. Skjermoversikt Avsnitt og funksjon Menu Easy Setup 1 Easy Setup (Enkelt oppsett) se instruksjonshåndboken (IM/WM-NO) Menyen Easy Setup (Enkelt oppsett) brukes til raskt oppsett av systemet og inneholder en serie alternativer for brukere med tilgangstillatelsene Standard og Advanced (Avansert). Brukere med Read Only-tilgang (Skrivebeskyttet) kan ikke velge noe på denne menyen. Menu Device Info 2 Device Info (Enhetsinfo) se avsnitt 5.2.1, side 14 Identifiserer referansedetaljer om anleggselementer som kode-/id-informasjon og samsvarsdata. Menu Device Setup 3 Device Setup (Enhetsoppsett) se avsnitt 5.2.2, side 16 Brukes til å angi innstillinger for anleggs-, forsterker- og sensordata. Menu Display 4 Display (Visning) se avsnitt 5.2.3, side 20 Her angis skjerminnstillinger og visningsformat. Menu Input/Output Menu Process Alarm 5 6 Input/Output (Inn/ut) se avsnitt 5.2.4, side 22 Brukes til logikk- og pulsoppsett og strøm ut-innstillinger. Merknad. Current Output-menyer (Strøm ut) er bare tilgjengelig på forsterker med HART. Process Alarm (Prosessalarm) se avsnitt 5.2.5, side 25 Brukes til å se gjennom og slette alarmloggen og til å angi maksimums- og minimumsgrenser for strømratealarmer (vises ikke på Read Only-nivået (Skrivebeskyttet)). Table 5.2 Oversikt over operatørmenyene 12 IM/WMP-NO Rev. F

15 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Skjermoversikt Menu Communication 7 Avsnitt og funksjon Communication (Kommunikasjon) se avsnitt 5.2.6, side 27 Konfigurasjon av forsterkerens serieport og oppsett for HART-kommunikasjon (vises ikke på Read Only-nivået (Skrivebeskyttet)). Merknad. Andre kommunikasjonsalternativer (som PROFIBUS) er også tilgjengelige, avhengig av forsterkerens kommunikasjonstype. Menu Totalizer 8 Totalizer (Telleverk) se avsnitt 5.2.7, side 29 Brukes til å tilbakestille telleverk for fremover, bakover og nettovolum (vises ikke på Read Only-nivået (Skrivebeskyttet)). Menu Diagnostics Diagnostics (Diagnostikk) se avsnitt 5.2.8, side 30 Brukes til å overvåke diagnostiske data og betjene måleren i simuleringsmodus. Menu Service 10 Service se avsnitt 5.2.9, side 32 Brukes til å vise forsterkerens Zero - og Span -informasjon samt gjenopprette innstillingene fra fabrikken. Denne menyen vises bare på tilgangsnivået Advanced (Avansert). Table 5.2 Oversikt over operatørmenyene (Fortsatt) IM/WMP-NO Rev. F 13

16 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Device Info (Utstyrsinfo) Menu Device Info 2 Inneholder referanseinformasjon for utstyr, inkludert versjonsnummer, informasjon om maskinvareplassering, kode-tag-/id-informasjon og samsvarsinformasjon. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Manufacturer (Produsent) Manufacturer Name (Produsentnavn) Viser navnet eller IDen til produsenten av forsterkeren. Navnet på produsenten. [ABB] [Angis på fabrikken] Address 1 (Adresse 1) Den første linjen i produsentens adresse. [Angis på fabrikken] Address 2 (Adresse 2) Den neste linjen i produsentens adresse. [Angis på fabrikken] Contact (Kontakt) Produsentens telefonnummer. [Angis på fabrikken] Sensor Omfatter følgende underparametere: Sensor Type (Sensortype) Sensor Size (Sensorstørrelse) Probe Pipe Bore (rørdiameter) Sensorens modelltype (for eksempel WM Full diameter). Sensorstørrelsen (for eksempel DN100). Probens diameter dette alternativet vises bare hvis sensortypen er Probe. [Angis på fabrikken] Mål i mm Dimensjon i mm QMax DN Den nominelle maksimale strømraten (Q3). Fylles ut automatisk TAG & ID (Kode og ID) Alternativene omfatter: Sensorspesifikke kode- Location TAG (Plasseringskode Tagno.) og ID-numre og SAP-samsvarsnummer Sensor TAG (Sensormerking Tagno.) Sensor ID (Sensor-ID) [Angis på fabrikken] SAP / ERP No. (SAP-/ERP-nr.) [Angis på fabrikken] Term Board S/W (Terminalbrettprogramvare) Programvareversjonen av sensorminnet. [Angis på fabrikken] 14 IM/WMP-NO Rev. F

17 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Sensor (fortsatt fra forrige side): Calibration (Kalibrering) Alternativene omfatter: Gir en oversikt over First Cal. Date (Dato for første kalibreringsinformasjon og kalibrering) (inkludert tidspunkt) ettermonteringsstatus for sensoren. Last Cal. Date (Dato for siste kalibrering) (inkludert tidspunkt) Cal. Cert Number (Kalibreringssertifikatnummer) [Angis på fabrikken] Last Cal. Location (Siste kalibreringslokasjon) [Geografisk] Cal. Mode (Kalibreringsmodus) [WaterMaster} MID Status* (MID-status) [Ikke-MID, ulåst eller låst] Properties Alternativene omfatter: (Egenskaper) Electrode Material (Elektrodemateriale) Transmitter (Forsterker) Lining Material (Linermateriale (innvendig bekledning)) Sensor Run Hours (Sensors driftstimer) Alternativene omfatter: TX Type (Forsterkertype) Forsterkermodell. Totalt antall timer sensoren har vært i bruk. [WaterMaster] TAG & ID (Tagno. og ID) Alternativene omfatter: TX TAG (Forsterkerkode) (beskrivelse) TX ID (Forsterker-ID) (numerisk) TX PIN (Forsterker-PIN-kode) SAP / ERP No. (SAP-/ERP-nr.) [Angis på fabrikken] TX Version Alternativene omfatter: (Forsterkerversjon) Application (Program) Versjonsnumre (hovedprogram) Application CRC (Program-CRC) Kontrollsum HART F/W (HART-fastvare) HART-fastvare Bootloader Bootloader H/W (Maskinvare) Maskinvare TX Run Hours Totalt antall timer forsterkeren har vært i bruk. (Forsterkerens driftstimer) TX Calibration (Forsterkerkalibrering) Alternativene omfatter: First Cal. Date (Dato for første kalibrering) (inkludert tidspunkt) Last Cal. Date (Dato for siste kalibrering) (inkludert tidspunkt) Gir en oversikt over kalibreringsinformasjon for forsterkeren. *Finnes bare på versjon xx og nyere. IM/WMP-NO Rev. F 15

18 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Device Setup (Utstyrsoppsett) Menu Device Setup 3 Brukes til å angi anleggs-, forsterker- og sensordata, inkludert brukertilgangsnivåer og sikkerhetskoder (passord), og til å angi kalibreringsparametere. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Access (Tilgang) Standard Password (Standardpassord) Advanced Password (Avansert-passord) Client Enable (Aktiver klient) Read Only Switch (Bryter for skrivebeskyttelse) Operating Mode (Bruksmodus) Meter Mode (Målermodus) Flow Indication (Visning av mengde) Brukes til å endre passordene for Standard [Tidsavbrudd etter fem minutter og Advanced (Avansert) se avsnitt 4, side 8. uten aktivitet] Alfanumerisk valg Standard-brukere kan bare redigere Standard-passord. Alfanumerisk passordvalg av passordet for Advanced-nivået (Avansert) (vises ikke på Standard-tilgangsnivået). Alternativene omfatter: HART Only (Bare HART) HMI Only (Bare HMI) HMI/HART Alternativene omfatter: Inactive (Inaktiv) Active (Aktiv) Alternativene omfatter: Forward And Reverse (Forover og bakover) Forward Only* (Bare forover) Reverse Only* (Bare bakover) Alternativene omfatter: Normal Reversed (Reversert) Advanced-brukere (Avansert) kan redigere passordene for Standard og Advanced (Avansert) [HMI/HART] Brukes til å aktivere/deaktivere HMI eller HART for kontrollsystemer der det er nødvendig å undertrykke lokale konfigurasjonsendringer. Viser statusen for skrivebeskyttelsesbryteren [Forward & Reverse] (Forover og bakover) Målermodusen kan stilles inn til å reagere på strøm i den valgte retningen [Normal] Snur strømningsretningen for en måler som er installert baklengs *For MID-låste mengdemålere (se avsnitt 4.2 på side 8) tillates bare Forward And Reverse (Forover og bakover). 16 IM/WMP-NO Rev. F

19 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Units (Enheter) Volume & Pulse Unit (Volum- og pulsenhet) Q (Flowrate) Unit (Strømrateenhet) Velocity Unit (Hastighetsenhet) QMaxDN Alternativene omfatter: m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls Ml Mugal Alternativene omfatter: m 3 /s, m 3 /min, m 3 /h, m 3 /d ft 3 /s, ft 3 /min, ft 3 /h, ft 3 /d ugal/s, ugal/min, ugal/h, ugal/d Mugal/d igal/s, igal/min, igal/h, igal/d bls/s, bls/min, bls/h, bls/d hl/h ml/s, ml/min l/s, l/min, l/h Ml/d Alternativene omfatter: m/(s, min) cm/(s, min) ft/(s, min) in/(s, min) [m 3 *] 1 bls = 31 amerikanske gallons [m 3 /h] 1 bls = 31 amerikanske gallons [m/s] [Sensoravhengig] Tilsvarende OIML/ISO/CEN Q3 *For MID-låste mengdemålere (se avsnitt 4.2 på side 8) er dette alltid m 3. IM/WMP-NO Rev. F 17

20 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Probe Vises bare hvis sensortypen er Probe. Alternativene omfatter: Probe Pipe Bore (rørdiameter) Insertion Factor (Innføringsfaktor) Profile Factor (Profilfaktor) Rørdiameter i mm Se brukerhåndboken for innstikkbar mengdemåler (prober) hvis du vil ha mer informasjon QMax (Maks. område) 0,02 <=Qmax/QmaxDN <= 2 [Sensoravhengig] Damping (Demping) Område: 0,02 til 60 sekunder [3 sek] Low Flow Cutoff (Sperre ved for liten mengde) Alternativene omfatter: Flow Cutoff Level (Sperrenivå) (0 til 10 % av QMax) Hysterese (0 til 50 % av mengde "cutoff"-nivået) [0 %*] Når mengden er under sperregrensen, er utgangsverdien 0 [20 %] User Span (Brukers område) Område: 250 til 250 % [100 %*] Justerer måleområde (%) User Zero (Nullpunkt for bruker) Mains Frequency (Nettfrekvens) Alternativene omfatter*: Manual Adjust (Manuell justering) Auto Adjust (Automatisk justering) Satt til 50 eller 60 Hz (tilsvarende den lokale nettfrekvensen). [0*]** Justerer målerens nullpunkt i mm/s Før alternativet for automatisk justering kan velges, må man forsikre seg om at røret er fullt og at ventilene er stengt [50 Hz] *For MID-låste mengdemålere (se avsnitt 4.2 på side 8) er User Span (Brukerområde) alltid 100 %, mens Low Flow Cutoff (Sperre for liten mengde) og User Zero (Nullpunkt for bruker) alltid er 0 %. **Standardverdien (0) påvirkes av prosessen med automatisk justering (standardverdien kan endres etter automatisk justering, slik at den passer for bruksforholdene) 18 IM/WMP-NO Rev. F

21 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad *For MID-låste mengdemålere (se avsnitt 4.2 på side 8) er dette alltid m 3. Calibration Factors (Kalibreringsfaktorer) Alternativene omfatter: Span Ss (Span Ss) Zero Sz (Nullpunkt Sz) [Angis på fabrikken, skrivebeskyttet] alle alternativer Justering av sensorspan i % Justering av sensornullpunkt i mm/s Trim St (Juster St) Calibration Mode (Kalibreringsmodus) [WaterMaster] Sensor Cal (Sensorkalibrering) Nøyaktighetsklasse/OIML-sertifis ert (M10) Drive Mode (Drivermodus) Excitation Current (Magnetiseringsstrøm) [180 ma] Factory Cutoff (Fabrikksperre) I mm/s Fact. Cutoff No. Av. (Gjennomsnitt for fabrikksperre) Cal Status (Kalibreringsstatus) Gjennomsnittsverdi ved cutoff -beregninger Angir om sensoren er kalibrert Sv Sc Coil Measurement F (Spolemåling F) Sensorkalibreringsfaktorer IM/WMP-NO Rev. F 19

22 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Display (Visning) Menu Display 4 Denne menyen brukes til å konfigurere og formatere informasjonen som vises, inkludert språk, antall linjer som vises (har innvirkning på tekststørrelsen), alternativer for stolpediagram, skjermkontrast og antall desimalplasser for data som vises. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Language (Språk) Contrast (Kontrast) Operator Pages 1 (to 3) (Operatørside 1 (til 3)) Display Mode (Visningsmodus) 1st Line (1. linje) (2nd Line) (2. linje) (3rd Line) (3. linje) Velger visningsspråket (engelsk/tysk/fransk/spansk/italiensk/polsk). Øker/reduserer visningskontrasten slik at den passer for de lokale forholdene. Angir antall linjer og hva slags informasjon som skal vises på hver operatørside. Velger antallet linjer med informasjon og hvor mange tegn som maksimalt skal vises på hver operatørside. Alternativene omfatter: 1 x 6, 1 x 6 + Bargraph (Stolpediagram) 1 x 9, 1 x 9 + Bargraph (Stolpediagram) 2 x 9, 2 x 9 + Bargraph (Stolpediagram) 3 x 9 Angir hva slags informasjon som skal vises på hver side. Alternativene omfatter: Volume Flowrate (Volumgjennomstrømning) Q% Current Out (Strøm ut) Velocity (Hastighet) Volume Forward (Volum forover) Volume Reverse (Volum bakover) Volume Net (Nettovolum) [English] (Engelsk) Bruk tastene og til å øke/redusere kontrasten. [1 x 6] Måleenheten bestemmer hvor mange tegn som vises: 1 x 6 viser én linje med opptil seks tegn. 2 x 9 viser to linjer, hver med opptil ni tegn. 3 x 9 viser tre linjer, hver med opptil ni tegn. + Bargraph (Stolpediagram) viser et stolpediagram med Q % på siden. 20 IM/WMP-NO Rev. F

23 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Flowrate Format (mengdeformat) Angir antallet desimalplasser som skal brukes for verdien som vises. Alternativene omfatter: x x.x til x.xxxxx (1 til 5 desimalplasser) Volume Format (Volumformat) Angir antallet desimalplasser som skal brukes for volumverdien som vises. Alternativene omfatter: x x.x til x.xxxxx (1 til 5 desimalplasser) Date / Time Format (Format for dato/klokkeslett) Display Test (Skjermtest) Angir datoformatet. Alternativene omfatter: DD-MM-YYYY (DD-MM-ÅÅÅÅ) MM-DD-YYYY (MM-DD-ÅÅÅÅ) YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD) Utfører en egentest for å kontrollere integriteten til skjermen. [x.xx] [x.xx} [YYYY-MM-DD] (ÅÅÅÅ-MM-DD) IM/WMP-NO Rev. F 21

24 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Input/Output (Inngang/utgang) Menu Input/Output 5 Denne menyen brukes til å konfigurere logikkstatuser, pulsstatuser og innstillinger for strøm ut. Merknad. Current Output-menyer (Strøm ut) er bare tilgjengelige på forsterkere med HART. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Output Readings (Utgangsverdier) Current (Strøm) D01 Pulses (D01-pulser) (eller) D01 State (D01-status) D02 Pulses (D02-pulser) (eller) D02 State (D02-status) Viser verdier for strømutgang og pulsutgang. Pulsutfrekvens (det vises bare ett alternativ). Logikkutstatus åpen/lukket (det vises bare ett alternativ). D03 State (D03-status) Høy/lav utstatus (åpen/lukket). Output Setup (Utgangsoppsett) D01/D02 Function (DO1-/DO2-funksjon) Logic Setup (Logikkoppsett) DO1 Logic (DO1-logikk) DO2 Logic (DO2-logikk) D03 Logic (DO3-logikk) Konfigurerer funksjonen til de digitale DO1- og DO2-utgangene. Alternativene omfatter: Pulse F/Pulse R (Puls forover / puls bakover) Pulse F/Logic (Puls forover / logikk) Pulse FR/Logic (Puls forover/bakover / logikk) Logic/Logic (Logikk/logikk) Konfigurerer funksjonaliteten til logikkutgangene. Alternativene omfatter: No Function (Ingen funksjon) F/R Signal (forward/reverse) (Signal forover/bakover) Digital Out Alarm (Digital utalarm) Current Output-menyer (Strømutgangmenyer) er bare tilgjengelige på forsterkere med HART. [ma] [Hz] Kontekstavhengig, avhengig av innstillingen for DO1/DO2 Function (DO1-/DO2-funksjon) [Åpen] Kontekstavhengig DO3 er bare logikk ut Alternativer for logikk/puls som velges på denne menyen, bestemmer hvilke alternativer som vises på menyene Output Reading (utgangsoppsettet) og Logic Setup (Logikkoppsett) [Pulse FR/Logic] (Puls forover/bakover / logikk) Puls forover/bakover Puls forover / logikkutgangene Puls forover/bakover / logikk Hvis DO1 = Logic (Logikk), vises DO1-menyen Hvis DO2 = Logic (Logikk), vises DO2-menyen [No Function] (Ingen funksjon) 22 IM/WMP-NO Rev. F

25 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Logic Setup (Logikkoppsett) (fortsatt fra forrige side): DO1 Config Alternativene omfatter: (DO1-konfig.) Alarm DO2 Config (DO2-konfig.) Min. Alarm (Minimumsalarm) DO3 Config Max. Alarm (Maksimumsalarm) (DO3-konfig.) Empty Pipe (Tomt rør) DO1 Action (DO1-handling) DO2 Action (DO2-handling) DO3 Action (DO3-handling) Pulse Setup (Pulsoppsett) Volume & Pulse Unit (Volum- og pulsenhet) Pulse Mode (Pulsmodus) Pulse Width* (Pulsbredde) Limit Frequency* (Grensefrekvens) Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens) Pulses / Unit (Pulser/enhet) Alternativene omfatter: Normally Open (Normalt åpen) Normally Closed (Normalt lukket) Alternativene omfatter: m 3 l ml ft 3 hl igal ugal bls Ml Mugal Alternativene omfatter: Pulse / Unit (Puls/enhet) Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens) Område: 0,09 til 2000,00 ms. Område: 0,25 til 5250 Hz. Vises bare i Pulse Mode (Pulsmodus) når Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens) er valgt. Vises bare i Pulse Mode (Pulsmodus) når Pulse/Unit (Puls/enhet) er valgt. [Alarm = på, andre alternativer = av] [Normally Open] (Normalt åpen) [m 3 ] 1 bls = 31 amerikanske gallons [Pulse/Unit] (Puls/enhet) Konfigurerer pulssystemet ved å angi Pulse/Unit (Puls/enhet) eller Fullscale Frequency (Fullskalafrekvens) [5,00] ms En minimumsverdi for Pulse Width (Pulsbredde) tillater en maksimumsverdi for Limit Frequency (Grensefrekvens) Begrenser utgangen ved denne frekvensen I denne modusen genereres denne frekvensen hvis Q % = 100 *Merknad. Parametrene Pulse Width (Pulsbredde) og Limit Frequency (Grensefrekvens) fungerer sammen. Angi den nødvendige pulsbredden først og deretter grensefrekvensen. [1,0] IM/WMP-NO Rev. F 23

26 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Current Output (Strømutgang) Denne menyen vises bare på forsterkere med HART. Forsterkere med andre busskommunikasjonstyper har ikke strømutgang. Iout For EP Alarm (Strømutgang for tomt rør-alarm) Alternativene omfatter: Off (Av) Q=0% High Alarm (Høy alarm) Low Alarm (Lav alarm) Iout For Alarm Alternativene omfatter: (Strømutgang for alarm) High Alarm (Høy alarm) Low Alarm (Lav alarm) Low Alarm Value (Verdi for lav alarm) High Alarm Value (Verdi for høy alarm) Mode (Modus) Verdiområde: 3,5 til 3,6 ma Verdiområde: 21,0 til 23,0 ma ma eller ma ma ma [Off] (Av) Tomt rør brukes til å velge strømutgang-verdien når et tomt rør oppdages [Low Alarm] (Nedre alarm) Strømutgang går til verdien for øvre eller nedre alarm i Alarm-tilstanden [3,6 ma] [21,8 ma] [4..20 ma] 4mA representerer Q = 0% 20 ma representerer Q = +100 % 4mA representerer Q = 100% 12 ma representerer Q = 0 % 20 ma representerer Q = +100 % 24 IM/WMP-NO Rev. F

27 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Process Alarm (Prosessalarm) Menu Process Alarm 6 Brukes til å se gjennom og tømme alarmloggen og til å angi minimums- og maksimumsgrenser for strømratealarm. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Diagnostic History (Diagnoselogg) Viser en liste over alarmer (siden forrige nullstilling). Inkluderer antall hendelser, total varighet og hvor lenge det er siden forrige hendelse. Data vises i følgende format: Operation S Low Flow Alarm n : 148 : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s [None] (Ingen) Bruk tastene og til å bla gjennom listen over alarmer n = Antallet ganger en alarm har blitt aktivert t = Totaltiden alarmen har vært aktiv tn = Tiden som har gått siden denne alarmen ble aktivert* Clear Alarm History (Tøm alarmlogg) Group Masking (Gruppemaskering) Maintenance Required (Vedlikehold er nødvendig) Function Check (Funksjonssjekk) Out of Specification (Utenfor spesifikasjonen) Individual Masking (Individuell maskering) Min. Alarm (Minimumsalarm) Max. Alarm (Maksimumsalarm) Overrange 103% (Utenfor området 103 %) Tømmer alarmloggen. Velger grupper med alarmer som skal maskeres eller aktiveres (det er ikke mulig å maskere gruppen Failure (Feil)). On/Off (På/av) On/Off (På/av) On/Off (På/av) On/Off (På/av) On/Off (På/av) On/Off (På/av) Alarmgruppene identifiseres i avsnitt 7.1 på side 31. [Off] (Av) [Off] (Av) [Off] (Av) [Off] (Av) [Off] (Av) [Off] (Av) *Hvis strømmen til forsterkeren brytes, fryses denne verdien for alarmen som oppstod rett før strømavbruddet. IM/WMP-NO Rev. F 25

28 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Flowrate Limits (Områdegrenser) Alarm Simulation (Alarmsimulering) Minimumsalarm: 0,00 til 130,00 %. Maksimumsalarm: 130,00 til 0,00 %. Gjør det mulig å velge og simulere hvilke som helst alarmtypeutdata. Dette velges fra en liste over alarmer som No Sensor (Ingen sensor), Empty Pipe (Tomt rør) osv. [0] [110,00] Programvaren undertrykker overlapping av verdiene for minimums-/maksimumsalarm [None] (Ingen) Kontroller at dette alternativet er satt til None (Ingen) under vanlig bruk 26 IM/WMP-NO Rev. F

29 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Communication (Kommunikasjon) Menu Communication 7 Brukes til å konfigurere forsterkerens serviceport og HART-parametere. Bare Advanced-brukere (Avansert) har tilgang til parametere på dette nivået. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad HART Device Address (Enhetsadresse) HART TAG (HART-kode) HART Descriptor (HART-beskrivelse) Manufacturer ID (Produsent-ID) Last HART Command (Forrige HART-kommando) Current Output HART (HART for strøm ut) Device Message (Enhetsmelding) Konfigurerer parametere for HART-kommunikasjon. Merknad. Denne menyen vises for alle kommunikasjonsvarianter, men den er bare aktivert for forsterkere med HART. Angir en enhetsadresse (0 til 15). [0] Bruk adresse 1 til 15 i Multidrop-modus Spesifiserer en unik kode (alfanumerisk tegnsett). Spesifiserer en unik beskrivelse (alfanumerisk tegnsett). Produsentens fabrikkangitte ID. [26] Viser det forrige HART-kommandonummeret som ble mottatt. Angir strømutgangen i HART-modus. Merknad. Current Output-menyer (Strøm ut) er bare tilgjengelig på forsterkere med HART. (Uninterruptible/Auto) (Kan ikke avbrytes / Automatisk) Viser en enhetsmelding. Maksimalt 8 tegn Maksimalt 16 tegn [Uninterruptible] I modusen Uninterruptible (Kan ikke avbrytes) deaktiveres HART-bruk over serviceporten. I modusen Auto (Automatisk) aktiveres HART-bruk over serviceporten Merknad. Hvis serviceport-hart brukes, deaktiveres HART for strøm ut Opptil 32 tegn IM/WMP-NO Rev. F 27

30 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Cyclic Data Out (Sykliske utdata) Viser en regelmessig oppdatert tabell med informasjon over serviceporten. Cyclic Update Rate Frekvensen sykliske data oppdateres med (Syklisk (verdiområde: 0,2 til 3600,00 s). oppdateringsfrekvens) Cyclic Update Sel. (Valg av syklisk oppdatering) Service Port (Serviceport) Max Baud Rate (Maks. Baud-rate) Hver gruppe kan aktiveres eller deaktiveres i henhold til typene sykliske data som skal oppdateres og (eventuelt) eksporteres til en PC. Alternativene omfatter: Flow Group (Flytgruppe) Outputs Group (Utdatagruppe) Electrodes Group (Elektrodegruppe) Status Group (Statusgruppe) Coil Group (Spolegruppe) TX Group (Forsterkergruppe) Vol. Totals Group (Volumtotalgruppe) Angir Baud-raten. Alternativer for Baud-rate (bps): [1 s] Sykliske data kan eksporteres til en PC via Service Port Splitter / serviceportadapteren (tilleggsutstyr) se avsnitt 8.5 på side 56 for å se informasjon om hvordan du gjennomfører en slik prosess [Disabled] (Deaktivert) [ bps] 28 IM/WMP-NO Rev. F

31 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Totalizer (Teller) Menu Totalizer 8 Lar Advanced-brukere (Avansert) tilbakestille data for bakover, forover og nettovolum individuelt. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Reset Totalizer (Tilbakestill teller) Volume FWD (Volum forover) Volume REV (Volum bakover) Volume NET (Nettovolum) All Volume (Alle volumer) Tilbakestiller tellerdataene. Tilbakestiller volumet forover Tilbakestiller volumet bakover Tilbakestiller nettovolumet Tilbakestiller alle totalverdier for volum [I/A] For MID-låste mengdemålere (se avsnitt 4.2 på side 8) undertrykkes alle tellertilbakestillinger. IM/WMP-NO Rev. F 29

32 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Diagnostics (Diagnostikk) Menu Diagnostics 9 Gjør det mulig å kjøre simuleringer. Diagnostiske data konfigureres ved fabrikken, og parametere kan bare endres av Advanced-brukere (Avansert). 123 Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Simulation (Simulering) Når du går til Simulation-nivået (Simulering), vises den valgte undermenyen (unntatt Off (Av)) under menyen Simulation Mode (Simuleringsmodus), slik at det er mulig å angi en simuleringsverdi. Simulation Mode (Simuleringsmodus) Alternativene omfatter: Off (Av) Flow Velocity (Strømningshastighet) Q Q% ( 200,00 til 200,00 %) Iout (Utgangsstrøm) (3,5 til 23 ma) Logic 1 [Pulse 1] (Logikk 1 [Puls 1]) Logic 2 [Pulse 2] (Logikk 2 [Puls 2]) Logic 3 [Pulse 3] (Logikk 3 [Puls 3]) HART Freq (HART-frekvens) (1200 Hz eller 2400 Hz) [Off] (Av) [m/s] [m 3 /h] [4 ma] Menyen som vises (Logic/Pulse (Logikk/Puls)), er avhengig av innstillingene for inn/ut for DO1/DO2 [1200 Hz] Measurements (Målinger) Omfatter: Elec. R E1 (Elektrodemotstand E1) Elektrode 1-motstand Elec. R E2 (Elektrodemotstand E2) Elektrode 2-motstand DC Off V (intern spenning) Elektrodespenningsdifferensial Coil & Cable R (Spole- og kabelmotstand) Spole- og kabelmotstand Coil L (Spoleinduktans) Spoleinduktans Sensor L Shift (Sensorinduktansendring) Spoleinduktansendring TX. AV. Gain Shift (Gjennomsnittlig forsterkningsendring for forsterkeren) Forsterkningsendring med automatisk kalibrering for forsterkeren 30 IM/WMP-NO Rev. F

33 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Limits (Grenser) Velocities (Hastigheter) NVRAM ABB Diagnostics (ABB-diagnostikk) Omfatter: [Limits (Grenser) angis på fabrikken] Elec. R Alarm Max EP Maksimumsnivå for motstandstur (Maksimumsalarm for elektrodemotstand tomt rør) Elec. R Alarm Min (Minimumsalarm for Motstandstur for oppdagelse elektrodemotstand) (elektroder) av kortslutning Elec. V +Limit (+-grense for elektrodespenning) Elec. V Limit ( -grense for elektrodespenning) Elec. V Diff. Limit (Differensialgrense for elektrodespenning) Coil I Alarm Band (Spole I-alarmbånd) Coil O/C R Limit (Motstandsgrense for spole med åpen krets) Coil S/C R Limit (Motstandsgrense for spole med kortslutning) Omfatter: Signal µv/ma Råsignalnivået i µv/ma TX Cal d Velocity (Forsterkerens kalibrerte hastighet) For bruk av kalibratorutstyr Snsr Cal d Velocity (Sensorens kalibrerte hastighet) Væskehastighet i sensoren (fabrikkinnstillinger) Snsr User Velocity (Sensorens brukerhastighet) Væskehastighet i sensoren (brukerinnstillinger) Omfatter: [Read only] (Skrivebeskyttet) Write Errors (Skrivefeil) Antall feil skrevet for det ikke-flyktige minnet Read Errors (Lesefeil) Verify Errors (Bekreftelsesfeil) Transmitter Restores (Forsterker gjenopprettes) Sensor Restores (Sensorgjenopprettinger) Plant Restores (Anleggsgjenopprettinger) WW Sensor Restores (WW-sensorgjenopprettinger) Summary Alarm (Sammendragsalarm) Omfatter: 0x Serviceinformasjonskode IM/WMP-NO Rev. F 31

34 5 Oversikt over operatørsider og -menyer Service Menu Service 10 På Service-menyen kan brukere på Advanced-nivå (Avansert) se informasjon om område og nullpunkt samt gjenopprette fabrikkinnstillingene. Parameter Kommentar/Område [Standard] Merknad Transmitter (Forsterker) TX Span (Forsterkerområde) TX Zero (Nullpunkt for forsterker) User Defaults (Brukerstandarder) Restore (Gjenopprett) Bare tilgjengelig på Advanced-nivået (Avansert). Skrivebeskyttet fabrikkjustert område for forsterker. Skrivebeskyttet fabrikkjustert nullpunkt for forsterker. Bare tilgjengelig på Advanced-nivået (Avansert). [100 %] [0,0000 mm/s] Brukes til å gjenopprette fabrikkinnstillingene. [Factory settings] (Fabrikkinnstillinger) 32 IM/WMP-NO Rev. F

35 6 HART -protokollen 6 HART -protokollen Merknad. Dette avsnittet gjelder bare for forsterkere med HART. 6.1 Oversikt Det er mulig å bestille WaterMaster-forsterkere som HART-kompatible og fabrikkalibrerte enheter. Med HART-protokollen er det mulig med samtidig indikering av prosessvariabler og digital kommunikasjon. Strømutgangssignalet på 4 til 20 ma (minimumsbelastning på 250 ) sender prosessinformasjon, og det digitale signalet brukes til kommunikasjon i to retninger. Den analoge prosessutverdien gjør det mulig å bruke analoge indikatorer, registreringsapparater og kontrollinnretninger, mens den samtidige digitale kommunikasjonen bruker HART-protokollen. 6.2 Krav til maskinvare og programvare Element Enhetsbehandling (maskinvare) Kompatibel administrasjonsprog ramvare Håndholdt terminal Beskrivelse Installer et HART-modem (FSK-modem (Frequency Shift Keyed)) for HART-kommunikasjon ved tilkobling til en PC. HART-modemet konverterer det analoge signalet på 4 til 20 ma til et digitalt utsignal (Bell Standard 202) og kobles til PCen ved hjelp av USB-tilkobling (eller RS232C). Det er også mulig å bruke en håndholdt terminal (se under). Administrasjonsprogramvare som er nødvendig for å kommunisere med HART-kompatible instrumenter ved hjelp av universelle kommandoer og kommandoer for vanlig praksis. Det er mulig å få tilgang til og konfigurere forsterkeren ved hjelp av en kompatibel håndholdt terminal (for eksempel HART HHT-type 375 eller tilsvarende). Forsterkertilkobling gjøres parallelt med strøm ut på 4 til 20 ma se instruksjonshåndboken (IM/WM-NO), Strømutgang (4 til 20 ma), hvis du vil ha mer informasjon om terminaltilkobling. Table 6.1 HART-protokollen krav til maskinvare og programvare IM/WMP-NO Rev. F 33

36 6 HART -protokollen 6.3 Konfigurasjon av HART-protokollen WaterMasters av HART-varianten leses og konfigureres ved hjelp av universelle kommandoer og kommandoer for vanlig praksis for følgende parametere: Q QMax (PV, URV) Damping (Demping) Iout (Strøm ut) Loop Test (Sløyfetest) (4 til 20 ma) HART Descriptor (HART-beskrivelse) HART Tag (HART-kode) HART Device Message (HART-enhetsmelding) 6.4 Tilkobling av HART-protokollen Figur 6.1 viser informasjon om tilkobling av HART-protokollen for WaterMaster-installasjoner. Merknad. Informasjonen om strøm ut-tilkobling er felles for både eksterne og integrerte forsterkere. HART-protokollen er også optisk tilgjengelig via den infrarøde serviceportadapteren se avsnitt 8, side XX XX HART-tilkoblinger ved terminalblokk 4 ma-strøm ut (Multidrop-tilkobling) 4 til 20 ma strøm ut (enkelttilkobling) se instruksjonshåndboken IM/WM-NO, Strøm ut Multidroptilkobling Enkelttilkobling 250 Ohm minimumsbelastning 375 PC-tilkobling (USB eller RS232) HART FSK-modem eller håndholdt terminal Sensor Fig. 6.1 Tilkobling av HART-protokollen (ekstern installasjon vises) 34 IM/WMP-NO Rev. F

37 6 HART -protokollen 6.5 HART-spesifikk Device Type Manager (DTM FEX100 HART) Merknad. WaterMasters med HART er bare kompatible med HART-spesifikke DTM (DTM FEX100 HART). DTMer for andre kommunikasjonsbussalternativer (for eksempel PROFIBUS) må samsvare med forsterkervarianten se DS/WM-EN for å få systemalternativer og bestillingsinformasjon. WaterMaster kan integreres i kontrollsystemer og konfigureringsenheter med et rammeprogram, for eksempel ABB AssetVision eller et lignende program fra en tredjepart. Med ABB-DTMer (Device Type Manager) for WaterMaster får du en helhetlig struktur for tilgang til enhetsparametere, konfigurasjon og bruk av enhetene og diagnostisering av problemer. FDT-teknologi (Field Device Tool) standardiserer kommunikasjons- og konfigurasjonsgrensesnittet mellom alle feltenheter og vertssystemer. DTM-enhetsdriver FDT-grensesnitt Rammeprogram Fig. 6.2 Eksempel på rammeprogram Enheter som støttes (DTM FEX100 HART) FEX100 HART WaterMaster elektromagnetisk mengdemåler med maskinvarerevisjon 02*, programvareversjon ** eller nyere og enhetsversjon 00*** eller nyere. Det er mulig å oppdatere eldre programvareversjoner for å få støtte for denne DTMen kontakt ABBs serviceavdeling hvis du vil ha mer informasjon. DTMen kan enten brukes på strømsløyfe 4 til 20 ma HART eller via frontpanelet ved hjelp av den infrarøde koblingen og ABB Service Port Splitter se avsnitt 8, side 48. Når du bruker Service Port Splitter, må du aktivere en COM-kanal for HART-klienten og identifisere dette COM-kanalnummeret i rammeprogrammet. * Maskinvarerevisjonen finner du på etiketten på WaterMaster-patronhuset. ** Programvareversjonen finner du i HMI-menyen (Grensesnitt) under Device Info / Transmitter / TX Version / Application (Enhetsinfo/Forsterker/Forsterkerversjon/Program) eller HART-kommando 136, spor 0. *** Enhetsversjonen finner du ved hjelp av HART-kommando 0. IM/WMP-NO Rev. F 35

38 6 HART -protokollen DTM-versjonsoppføring (driver) Enhets-DTMen skal kunne brukes i alle rammeprogrammer som oppfyller kravene i FDT 1.2/ Utgitt driverversjon Utgivelsesdato Utgivelsespakke/ -bibliotek Merknader Okt / Første utgivelse Table 6.2 DTM-versjonsoppføring (driver) Krav til PC-maskinvare/-operativsystem Følgende maskinvare/programvare er nødvendig: Prosessor Intel-kompatibel (2 GHz) 512 MB RAM Windows 2000 SP4 / XP SP2 eller SP3 / VISTA Microsoft.NET Framework 2.0 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller en lignende webleser Få WaterMaster Device DTM Last ned WaterMaster Device DTM fra ABBs webområde: Installere WaterMaster Device DTM Slik installerer du WaterMaster DTM-enhetsdriveren: 1. Lukk alle FDT-programmer. 2. Pakk opp WaterMaster Device DTM-ZIP-filen, og kjør Setup.exe fra hovedmappen. 3. Følg meldingene på skjermen for å fullføre installeringen Oppdatere WaterMaster Device DTM Nyere versjoner av WaterMaster Device DTM kan installeres over eldre versjoner. Hvis du vil gå tilbake til en eldre versjon, avinstallerer du den eksisterende (nyere) installasjonen før du installerer den eldre versjonen Få hjelp og ytterligere informasjon Hvis du trykker på F1 i WaterMaster Device DTM-vinduet, aktiveres det elektroniske hjelpesystemet. Hjelp angående integrering av WaterMaster Device DTM i FDT-rammeprogrammet finner du i den aktuelle dokumentasjonen for rammeprogrammet. 36 IM/WMP-NO Rev. F

39 6 HART -protokollen Avinstallere WaterMaster DTM Slik avinstallerer du WaterMaster Device DTM: 1. Åpne PCens Start-meny, velg Innstillinger/Kontrollpanel, og velg Legg til eller fjern programmer. Velg ABB DTM Hvis du bare vil fjerne WaterMaster Device DTM, velger du Endre. Følgende meny vises: Fig. 6.3 Dialogboks for ABBDTM500 InstallShield-veiviseren 3. Merk av for alternativet Uninstall (Avinstaller) for DTM FEX100 HART, og klikk på Next (Neste). 4. Følg meldingene på skjermen for å fullføre avinstalleringen. Merknad. Hvis du vil fjerne alle ABB Device DTMer basert på DTM500-biblioteket og DTM-bibliotekfilene, velger du Fjern fra dialogboksen Legg til eller fjern programmer og følger meldingene på skjermen. IM/WMP-NO Rev. F 37

40 7 Feilsøking 7 Feilsøking 7.1 Alarmer Alarmkoder og ikoner som er i samsvar med klassifiseringskoden NAMUR NE107, brukes til å definere feil under bruk og datainntasting. Følgende diagram viser en oversikt over en typisk alarmkode: Operation S Low Flow Alarm n : 148 t : 20h 04m 07s tn : 02h 53m 15s S Fig. 7.1 Eksempel på alarmkode og -komponenter Element Beskrivelse Element Beskrivelse 1 Statusikon (tilknyttet NAMUR-klassifiseringskode) 3: 2 Gruppenavn: Vedlikehold er nødvendig Utenfor spesifikasjonen Kontroller funksjonen Feil Electronics (Elektronikk) Sensor Configuration (Konfigurasjon) Operation (Bruk) 3 NAMUR-klassifiseringskode: M Vedlikehold er nødvendig S Utenfor spesifikasjonen C Kontroller funksjonen F Feil 4 Alarmprioritet: Ingen 001 til 050 Vedlikehold 051 til 100 Utenfor spesifikasjonen 101 til 150 Kontroller funksjonen 151 til 200 Feil 201 til Alarmnummer: Minimum 000 Maksimum Alarmtekst: Teksten omfatter en unik melding tilknyttet alarmkoden som vises. Hvis du vil se alarmkoder og alarmtekst, se avsnitt 7.1.1, side 39 Table 7.1 Alarmkodekomponenter 38 IM/WMP-NO Rev. F

41 7 Feilsøking Alarmkoder Følgende liste med alarmkoder kan brukes til feilsøking og alarmdiagnostikk: Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak _ Totalizer reset. (Tilbakestilt teller) Telleren er tilbakestilt til null. Brukeren ba om å tilbakestille telleren. Ingen _ HART multidrop enabled. (HART Multidrop er aktivert) Current output = 4mA. (Strøm ut = 4 ma) HARTinstrumentadressen er ikke 0. Merknad. Gjelder bare for HART-forsterkere. Adresse 1 til 15 er valgt. Strøm ut er derfor frosset på 4 ma (HART Multidrop). Velg adresse 0 hvis strøm ut på 4 til 20 ma er påkrevd. M At Qmax, volume display overrun <1600hrs. (Ved Qmax overskrider volumvisning <1600t.) Adjust units or resolution. (Juster enheter eller oppløsning.) Med en mengde tilsvarende Qmax, vil volumvisningen overskrides på under 1600 timer. Feil valg av Display Format (Visningsformat) eller Volume Units (Volumenheter) for denne målerstørrelsen. Juster innstillingen Volume Display Format (Volumvisningsformat) slik at det brukes færre sifre etter desimaltegnet. Velg andre volumenheter for denne målerstørrelsen. M Intermittent sensor comms. Check sensor wiring? (Periodisk sensorkomm. Kontrollere sensorledningsføring?) Periodisk datakommunikasjon er registrert mellom forsterkeren og elektronikken i den eksterne sensoren. Denne feilen oppstår bare på systemer med ekstern sensor der elektronikken er i enheten for ekstern sensor. Feil med sensorkabelen, åpen krets eller kortslutning, dårlige tilkoblinger. Feil med sensorelektronikken. Kontroller sensorkabelen og dennes tilkoblinger. Kontakt en lokal representant. Table 7.2 Alarmkoder IM/WMP-NO Rev. F 39

42 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak M Current output hardware fault. Contact service. (Feil med strøm ut-maskinvare. Kontakt service.) Det er registrert en kommunikasjonsfeil i kretsen for strøm ut. Merknad. Gjelder bare for forsterkere med HART. Feil med elektronikken i transmitteren. Bytt ut elektronikken (patronen). Kontakt en lokal representant. M OIML self-check limits exceeded. Contact service. (Grenser for OILM-egentest overskredet. Kontakt service.) Det er registrert OIML-egentestverdier for forsterker eller sensor som er utenfor verdiområdet. Uventet forringing av viktige forsterker- eller sensormålingsdeler. Kontakt en lokal representant. S Accuracy warning? (Nøyaktighetsadvarsel?) Electrode volts problem. (Problem med elektrodevolt.) Nøyaktigheten kan være påvirket av høy elektrodespenning. Høy absolutt elektrodespenning. Konfigurasjon av absolutte elektrodespenningsgrenser. Undersøk/løs problemet med elektrodespenning. Kontroller at sensorkryssbonding er i henhold til håndboken. Vurder å installere en ekstra ABB-væskekontaktring i rustfritt stål. Kontakt en lokal representant. Systemkalibreringen er ikke fullført riktig. S Sensor setup not complete. Finish setup, set 'Cal Status'. (Fullfør setup, og angi kalibreringsstatus.) Systemkalibreringsprosessen er ikke fullført riktig. Hvis forsterkeren er ettermontert på en gammel sensor, kontakter du en lokal representant for å få informasjon om oppgraderingsprosessen. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) 40 IM/WMP-NO Rev. F

43 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak S Low flow alarm (Lav alarm for mengde). Mengden er under Minimum Alarm-grensen (Minimumsalarm). Lav mengde. Minimum Alarm-grensen (Minimumsalarm) er ikke riktig konfigurert. Øk måleområde. Reduser verdien for Minimum Alarm-grensen (Minimumsalarm). S High flow alarm (Høy alarm for mengde). Mengden er over Maximum Alarm-grensen (Maksimumsalarm). Høy mengde. Maximum Alarm-grensen (Maksimumsalarm) er ikke riktig konfigurert. Reduser område. Øk verdien for Maximum Alarm-grensen (Maksimumsalarm). S Current output limited Q >103% Qmax. Check Qmax? (Begrenset strøm ut Q >103 % Qmax. Kontrollere Qmax?) Mengden er over 103 % av Qmax-grensen. 4 til 20 ma-utgangen er mettet. Volumtelleren fungerer fremdeles. Merknad. Gjelder bare for forsterkere med HART. Høy mengde. Qmax-innstillingen er for lav. Reduser område. Øk Qmax-verdien. S Short circuit electrode. (Kortslutningselektrode.) Check? (Elektrode med kortslutning. Kontrollere?) Det er oppdaget en elektrode med kortslutning. Elektrodefeil. Feil tilkobling. Elec R Alarm Min (Minimumsalarm for elektrodemotstand) har en for lav innstilling. Undersøk/reparer elektrodekretsen. Kontroller Electrode R Alarm Min (Minimumsalarm for elektrodemotstand). Kontroller elektrodesignalkablene for å forsikre deg om at det ikke finnes en kortslutning mellom skjermingen og de indre kjernene på terminal E1, S1, E2 og S2. Kontakt en lokal representant. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) IM/WMP-NO Rev. F 41

44 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak S Open circuit electrode (Åpen krets i elektroden). Check wiring? (Sjekk kobling) Electrode coated (Belagt elektrode) Det er oppdaget en elektrode med åpen krets. Feil med ødelagt elektrodeledning eller -kabel. Feil/dårlig tilkobling/kontakt. Elektrodens Elec R Alarm Max. EP (Maksimumsalarm for elektrodemotstand tomt rør) har en for lav innstilling. Undersøk/reparer elektrodekretsen. Kontroller Electrode R Alarm Max. EP (Maksimumsalarm for elektrodemotstand tomt rør). Kontakt en lokal representant. S Measurement starting. (Måling starter.) Målingssystemet kontrollerer og initialiserer elektronikken før det starter strømmålinger. Oppstart eller tilbakestilling har funnet sted. Ingen: Det forventes at denne alarmen finner sted når enheten starter opp. S Empty pipe (Tomt rør) If full, check EP trip limit (Hvis fullt sjekk tomt rør-grense). Tomt rør oppdaget. Røret er tomt, og elektrodene er ikke i kontakt med væske. Hvis røret er fullt, kan det hende at Electrode R Alarm Max. EP Limit (Grense for tomt rør) ikke er riktig konfigurert. Kontroller at målerrøret er fullt. Kontroller Electrode R Alarm Max. EP Limit (Grense for maksimumsalarm for elektrodemotstand tomt rør). Kontakt en lokal representant. C HART frequency simulation active. (Aktiv HART-frekvenssimulering.) HART-utdataene simulerer én av de to signaleringsfrekvensene. Merknad. Gjelder bare for forsterkere med HART. Simuleringsmodus er aktivert, og HART-frekvensen kjører med en verdi valgt av brukeren. Stopp simulering av HART-utfrekvens. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) 42 IM/WMP-NO Rev. F

45 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak C Logic simulation selected on OP3. (Logikksimulering valgt på OP3.) OP3-utdata simuleres. Simuleringsmodus er aktivert, og OP3-utlogikkstatusen kjører med en verdi valgt av brukeren. Stopp simulering av OP3-utlogikk. C Logic simulation selected on OP2. (Logikksimulering valgt på OP2.) OP2-utdata simuleres. Simuleringsmodus er aktivert, og OP2-utlogikkstatusen kjører med en verdi valgt av brukeren. Stopp simulering av OP2-utlogikk. C Logic simulation selected on OP1. (Logikksimulering valgt på OP1.) OP1-utstatusen simuleres. Simuleringsmodus er aktivert, og OP1-utlogikkstatusen kjører med en verdi valgt av brukeren. Stopp simulering av OP1-utlogikk. C Pulse simulation selected on OP2. (Pulssimulering er valgt på OP2.) C Pulse simulation selected on OP1. (Pulssimulering er valgt på OP1.) Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) OP2-utfrekvensen simuleres. OP1-utfrekvensen simuleres. Simuleringsmodus er aktivert, og OP2-utfrekvensen kjører med en verdi definert av brukeren. Dermed kan utfrekvensen kontrolleres med en teller. Simuleringsmodus er aktivert, og OP1-utfrekvensen kjører med en verdi definert av brukeren. Dette gjør at utgangsfrekvensen kan kontrolleres med en teller. Stopp simulering av OP2-utfrekvensen. Stopp simulering av OP1-utfrekvensen. IM/WMP-NO Rev. F 43

46 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak C Simulated/fixed current output. (Simulert/fast strømmutgang) HART addresse >0? Simulation mode? (Simuleringsmodus?) Strømutgangen er satt til en fast verdi. Merknad. Gjelder bare for forsterkere med HART. 4 til 20 ma-utgangen simuleres ved bruk av en valgt verdi. Dette gjør det mulig å kontrollere strømmen ved tilkoblingsterminalene med testutstyr. HART-instrumentadressen er ikke 0, så HART Multidropmodus er aktiv (strøm ut er fast på 4 ma). Stopp simulering av strøm ut på 4 til 20 ma. Sett HART-adressen til 0. C Simulation mode On. (Simuleringsmodus på.) Verdien for mengde eller strømningshastighet simuleres. Simuleringsmodus er aktivert, og enten mengde eller strømningshastigheten simuleres ved hjelp av en valgt verdi. Utgangene tilsvarer den simulerte verdi. Stopp simulering av mengde eller strømningshastighet. C Tx. simulator/ calibrator mode. (Modus for forsterkersimulator/-kalibrator.) Forsterkeren bruker en kalibrator eller en simulator. Sensorelektronikken for kalibrator/simulator er konfigurert for bruk av en kalibrator eller simulator. Fjern forsterkeren fra kalibratoren eller simulatoren. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) 44 IM/WMP-NO Rev. F

47 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak C Alarm simulation active. (Aktiv alarmsimulering) Det simuleres en alarm. En handling operatøren har gjort, har ført til at det simuleres en alarm. Stopp alarmsimuleringen. F Tx. measurement suspended. Contact service. (Forsterkermåling deaktivert. Kontakt service.) Målingen er stoppet. Høy differensialspenning eller over grensenivå. Bytt ut elektronikken (patronen). Kontroller sensorkryssbondingen (potensialet) eller høye nivåer av nettforstyrrelser som oppstår. Kontakt en lokal representant. F Bad flow data. (Korrupte data) Check wiring? (Sjekk tilkobling) Contact service. (Kontakt service.) Problem med data hentet fra forsterkerens målingssystem. Målingssystemet har oppdaget dataverdier som er utenfor grensene. Feil med ledningsføring eller kabler for sensor. Undersøk/reparer ledningsføringen og tilkoblingene for sensoren. Kontroller sensorkryssbondingen (potensialet) eller høye nivåer av nettforstyrrelser som oppstår. Kontakt en lokal representant. F Transmitter hardware fault. (Mekaniske feil) Contact service. (Kontakt service.) Det er oppdaget en feil med forsterkerelektronikken. Feil med elektronikken i forsterker (patronen). Bytt ut elektronikken (patronen). Kontakt en lokal representant. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) IM/WMP-NO Rev. F 45

48 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak F Check cable+coil resistance. (Sjekk kabel + coilmotstand) Cable too long? (For lang kabel?) Sensor Fault? (Sensorfeil) Contact service. (Kontakt service.) Det er oppdaget en sløyfemotstand som er utenfor området. Ledningsføring eller kabel for sensor er endret eller har feil. Undersøk / rett opp problemet med sløyfekretsen. Kontakt en lokal representant. F Short circuit coil/wiring. Check wiring? (Kontrollere tilkoblinger?) Det er oppdaget en spole med kortslutning. Feil med ledningsføring eller kabler for sensor. Undersøk / rett opp problemet med spolekretsen. Kontakt en lokal representant. F Open circuit coil/wiring. Check wiring? (Kontrollere tilkoblinger?) Det er oppdaget en spole med åpen krets. Feil med ledningsføring eller kabler for sensor. Konfigurasjon av Coil Open Circuit Resistance Limit (Motstandsgrense for spole med åpen krets). Undersøk / rett opp problemet med spolekretsen. Kontroller konfigurasjonen av Coil Open Circuit Resistance Limit (Motstandsgrense for spole med åpen krets). Kontakt en lokal representant. F Installation fault/condition. (Feil/tilstand for installasjon). Electrode problem? (Elektrodeproblem?) Det er oppdaget et problem med installasjonens elektrodepotensialer. Høy differensialelektrodespenning. Konfigurasjon av grenser for differensialelektrodespenning. Undersøk / rett opp problemet med elektrodespenning. Kontroller at sensoren er kryssbondet til røret. Kontakt en lokal representant. F Incompatible sensor. (Inkompatibel sensor). Contact service. (Kontakt service.) Inkompatible forsterker- og sensorkalibreringsstatus. Forsterkerens og sensorens kalibreringsstatus samsvarer ikke, og forsterkeren og sensoren kan ikke brukes sammen. Kontakt en lokal representant. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) 46 IM/WMP-NO Rev. F

49 7 Feilsøking Alarmkode og vist melding Beskrivelse Mulig(e) årsak(er) Korrigerende tiltak F Sammendrag av ikke-flyktige alarm-feil i forsterkerens lagringsenhet Contact service. (Kontakt service.) Det er oppdaget en minnefeil i forsterkerens ikke-flyktige minne. Det er oppdaget en CRC-feil i det ikke-flyktige minnet. Feil med forsterkerens elektronikk. Bytt ut elektronikken (patronen). Kontakt en lokal representant. F Tx. memory fault detected. Contact service. (Feil med forsterkerminnet oppdaget. Kontakt service.) Det er oppdaget en kommunikasjonsfeil med det innebygde forsterkerminnet. Minnekretsen i forsterkerelektronikken (patronen) er defekt. Bytt ut elektronikken (patronen). Kontakt en lokal representant. F Sensor memory not detected (Sensorminnet ikke detektert). Offline mode? (Frakoblet modus?) Check wiring? (Sjekk tilkoblinger) Check switches? (Kontrollere brytere?) Det er ikke detektert noe sensorminne. Det er ikke koblet til noen sensor. Måleren er i frakoblet modus. Kontroller sensorkabelen og dennes tilkoblinger. Koble til en sensor. Hvis det brukes en integrert måler, kontrollerer du bakplanets DIP-bryterkonfigurasjon se figur 3.2 på side 6. Kontakt en lokal representant. F Tx. code memory fault. Contact service. (Forsterker kodeminnefeil. Kontakt service.) Det er oppdaget ødelagt maskinvare i forsterkeren. Det er oppdaget en CRC-feil i forsterkerens ROM-kodeminne. Feil med elektronikken i forsterker (patronen). Kontakt en lokal representant. F Tx. data memory fault. Contact service. (Forsterkerdata minnefeil. Kontakt service.) Det er oppdaget en minnefeil i forsterkeren. Det er oppdaget en skrive-/lesefeil i forsterkerens dataminne. Feil med elektronikken i forsterker (patronen). Bytt ut elektronikken (patronen). Kontakt en lokal representant. Table 7.2 Alarmkoder (Fortsatt) IM/WMP-NO Rev. F 47

50 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.1 Utility Software for PC WaterMaster-forsterkere kan betjenes og konfigureres via en PC hvis Utility Software er installert (se avsnitt 8.2 på side 49) og serviceportadapteren (tilleggsutstyr) er koblet til (se avsnitt 8.3 på side 50). Merknad. Utility Software-CDen følger med serviceportadapteren (tilleggsutstyr). Med Utility Software er det også mulig å laste ned sykliske data og parameterdata og lagre dem i et kompatibelt regnearkprogram som Excel se avsnitt 8.5 på side 56 og avsnitt 8.6 på side 57. Følgende tabell inneholder en oversikt over verktøyene som trengs for ekstern betjening: Verktøy USB Service Port Microsoft.NET Framework Service Port Splitter (Comms. Port Driver) Remote HMI Funksjon Driver en Windows-programvaredriver som er nødvendig for at serviceportadapteren skal kunne brukes. Installeringshåndbok driverinstalleringshåndbøker for Windows XP- eller Windows 2000-operativsystemer. Et Microsoft-miljø som er nødvendig for å kunne bruke Service Port Splitter-tjenesten. En ABB-driver som er nødvendig for å behandle data (inkludert feilregistrering) som sendes fra forsterkeren til en fysisk port på en PC se avsnitt 8.4, side 51 hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering. Merknad. Når tjenesten kjører, multiplekses forsterkerdata til spesifikke klientprogrammer som er koblet til via opptil fire virtuelle COM-porter. Et ABB-PC-program som støtter et eksternt grensesnitt for WaterMasterog ProcessMaster-forsterkere se avsnitt 8.7, side 58. Table 8.1 Oversikt over Utility Software for PC 48 IM/WMP-NO Rev. F

51 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.2 Installere Utility Software Slik installerer du Utility Software på en PC: 1. Sett Utility Software-CDen i PCens CD-stasjon. Installeringsskjermbildet vises automatisk: 2. Installer verktøyene som står oppført i tabell 8.1 på side Når alle verktøyene er installert, klikker du på (Avslutt) og starter PCen på nytt. 4. Koble serviceportadapteren til forsterkeren, og koble USB-kabelen til PCen se avsnitt 8.3, side Konfigurer Service Port Splitter, se avsnitt 8.4, side 51. IM/WMP-NO Rev. F 49

52 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.3 Feste serviceportadapteren til forsterkeren Serviceportadapteren festes til forsterkerens glass med to sugekopper og kobles til PCen via USB-kabelen se figur 8.1. Forsiktig. Kontroller at glasskjermen og sugekoppene er rene, før du fester serviceportadapteren til forsterkeren. Ikke bruk serviceportadapteren i direkte sollys, da dette kan forhindre normal bruk. B C A D Fig. 8.1 Feste serviceportadapteren til forsterkeren Slik klargjør du serviceportadapteren til bruk: 1. Installer Utility Software-CDen A på PCen se avsnitt 8.2, side Plasser de to infrarøde portene forsiktig på innsiden av adapteren B på linje med de to infrarøde sensorkanalene på forsterkerens glasskjermen. 3. Fest serviceportadapteren C til forsterkerens glass ved hjelp av sugekoppene. 4. Koble USB-kabelen D til USB-porten på PCen. 50 IM/WMP-NO Rev. F

53 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.4 Konfigurere Service Port Splitter Oversikt over konfigurasjon Service Port Splitter kan konfigureres til å tilordne opptil fire virtuelle COM-porter til individuelle klientprogrammer. Data kan sendes til ulike virtuelle porter samtidig. En typisk konfigurasjon av virtuell port kan omfatte følgende innstillinger: Klient 1 tilordnet det eksterne grensesnittprogrammet. Klient 2 tilordnet et HART-kompatibelt program. Klient 3 tilordnet sykliske utdata (til et Excel-regneark). Klient 4 tilordnet parameterutdata (til et Excel-regneark eller en tekstfil). Parameterdataene omfatter konfigurasjonsinnstillinger. Figur 8.2 viser en typisk konfigurasjon med virtuelle porter (COM-numre velges under konfigureringen se avsnitt 8.4.2, side 52): Klient 1 Grensesnitt Klient 2 HART (kompatibelt program) Klient 4 Hyperterminal (sykliske utdata) Klient 7 Hyperterminal (parameterdump- SP-klient) COM 6 COM 7 COM 8 COM 9 Service Port Splitter COM 4 Serviceportadapter Grensesnitt Fig. 8.2 Typisk Service Port Splitter-konfigurasjon IM/WMP-NO Rev. F 51

54 8 Tilkobling av ekstern datamaskin Konfigurasjon av COM-port og -klient Slik konfigurerer du COM-portene og -klientene: 1. Koble serviceportadapteren til forsterkeren se avsnitt 8.3, side Start Service Port Splitter fra Start-menyen i Windows (Start\Programmer\ABB\Service Port Splitter) eller, hvis tjenesten allerede kjører, dobbeltklikk på ikonet i systemstatusfeltet: Service Port Splitter-ikon 3. Service Port Splitter-startskjermbildet vises. 4. Klikk på knappen Add Channel (Legg til kanal). Dialogboksen Set New Channel Port (Angi ny kanalport) vises: 5. I rullegardinlisten velger du et portnummer som tilsvarer USB-porten til den tilkoblede serviceporten. Klikk i avmerkingsboksen Channel Enabled (Aktivert kanal). 6. Klikk i avmerkingsboksen Channel Enabled (Aktivert kanal). Det valgte portnummeret vises i ruten Service Port Channels (Serviceportkanaler). 52 IM/WMP-NO Rev. F

55 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 7. Klikk på kategorien Clients (Klienter). Ruten Clients (Klienter) vises: 8. Klikk på Get Device Services (Hent enhetstjenester). Ruten Get Device Services (Hent enhetstjenester) fylles ut med de tilgjengelige tjenestene: 9. Plasser markøren i raden øverst, Client ID-tittelfeltet (Klient-ID), velg tittelen, og høyreklikk for å vise hurtigmenyen. 10. Velg Edit Client (Rediger klient). IM/WMP-NO Rev. F 53

56 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 11. Dialogboksen Edit Client (Rediger klient) vises: 12. I rullegardinfeltet Virtual COM Port ID (Virtuell COM-port-ID) velger du et ledig portnummer for denne klienten. 13. Fjern avmerkingen for Disabled (Deaktivert). 14. Klikk på OK for å vise konfigurasjonsinformasjonen om den endrede klienten i ruten Clients (Klienter). 15. Gjenta trinn 9 til 14 for å konfigurere hver av de gjenværende virtuelle portene. 54 IM/WMP-NO Rev. F

57 8 Tilkobling av ekstern datamaskin Stoppe tjenesten Slik stopper du Service Port Splitter-tjenesten: 1. Høyreklikk på statusfeltikonet for Service Port Splitter. Det vises en hurtigmeny. Service Port Splitter-ikon 2. Velg Stop Service (Stopp tjeneste). 3. Driveren lukkes, og tilkoblingen til den virtuelle porten avsluttes Starte tjenesten Slik starter du Service Port Splitter-tjenesten (på nytt): 1. Fra Start-menyen i Windows velger du Programmer\ABB\Service Port Splitter. 2. Tjenesten startes (på nytt), Service Port Splitter-ikonet vises (på nytt) i statusfeltet, og tilkoblingen til de virtuelle portene gjenopprettes. IM/WMP-NO Rev. F 55

58 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.5 Sykliske utdata Det er mulig å lagre sykliske data og eksportere dem til et regneark eller som tekst. Oppdateringsfrekvensen og datagruppene som skal aktiveres for eksport, velges med parametrene Communication / Cyclic Data Out / Cyclic Update Rate og Cyclic Update Sel (Kommunikasjon / Sykliske utdata / Syklisk oppdateringsfrekvens og Valg av syklisk oppdatering) se avsnitt 5.2.6, side 27. Merknad. Utdata er begrenset til tilgangstillatelsene som er tilgjengelige for brukeren på eksporttidspunktet. Slik eksporterer du sykliske data: 1. Åpne et terminalprogram. 2. Konfigurer terminalprogrammet slik at det kommuniserer med COM-porten som tidligere ble angitt for sykliske utdata (det er mulig å beholde standard COM-portinnstillinger). 3. Eksportprosessen startes ved å trykke på P på PCens tastatur (trykk på S for å stoppe). Det opprettes en topptekstrad, og aktiverte datagrupper eksporteres med den frekvensen som er angitt med parameteren Communication / Cyclic Data Out / Cyclic Update Rate (Kommunikasjon / Sykliske utdata / Syklisk oppdateringsfrekvens) se avsnitt 5.2.6, side Hvis du vil eksportere data til et regneark, bruker du registreringsfunksjonen til å lagre en tekstfil (*.txt) og åpner den i Excel. Velg filtypen som Delimited (Skilletegn) i Excels tekstimportveiviser. Deretter merkes og formateres data automatisk for visning og analyse. 56 IM/WMP-NO Rev. F

59 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.6 Parameterdump Merknad. Utdata er begrenset til tilgangstillatelsene som er tilgjengelige for brukeren på eksporttidspunktet. Med alternativet for parameterdump er det mulig å hente inn to typer informasjon: Konfigurasjonsinformasjon Informasjon om signaler og alarmer Slik kjører du en parameterdump for konfigurasjon: 1. Åpne et terminalprogram. 2. Konfigurer terminalprogrammet slik at det kommuniserer med COM-porten som er angitt for Parameter Dump SP Client (Parameterdump-SP-klient). 3. Eksportprosessen startes ved å trykke på C på PCens tastatur. Parameterdata og konfigurasjonsinnstillinger vises av terminalprogrammet. 4. Hvis du vil eksportere dataene til et regneark, registrerer du dataene som en tekstfil (*.txt), åpner den i Excel og velger filtypen som Delimited (Skilletegn), med ";" som skilletegn, i Excels tekstimportveiviser. Slik kjører du en parameterdump for signaler og alarmer: 1. Åpne et terminalprogram. 2. Konfigurer terminalprogrammet slik at det kommuniserer med COM-porten som er angitt for Parameter Dump SP Client (Parameterdump-SP-klient). 3. Eksportprosessen startes ved å trykke på I på PCens tastatur. Det opprettes en topptekstrad, og parameterdata og konfigurasjonsinnstillinger importeres til Hyperterminal. 4. Hvis du vil eksportere dataene til et regneark, registrerer du dataene som en tekstfil (*.txt), åpner den i Excel og velger filtypen som Delimited (Skilletegn), med ";" som skilletegn, i Excels tekstimportveiviser. IM/WMP-NO Rev. F 57

60 8 Tilkobling av ekstern datamaskin 8.7 Remote HMI Fjernmontert display Merknad. Programmet Remote HMI ligger på den medfølgende installerings-cden. Slik installerer du Remote HMI-programmet: 1. Start Remote HMI-programmet fra: [STASJON]\Programmer\ABB\ABB HMI Emulation 2. Fra menyen Options/Comms Ports (Alternativer/Kommunikasjonsporter) velger du COM-nummeret som er tilordnet denne klienten i Service Port Splitter. 3. Klikk på Save Settings (Lagre innstillinger). 4. Remote HMI betjenes ved å bruke musen og markøren til å velge tastene,, og på samme måte som når du bruker det fysiske grensesnittet. 58 IM/WMP-NO Rev. F

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

KROHNE Instrumentation. Drift og vedlikehold av mengdemålere.

KROHNE Instrumentation. Drift og vedlikehold av mengdemålere. KROHNE Instrumentation KROHNE Instrumentation Drift og vedlikehold av mengdemålere. Andreas Ekelund KROHNE Instrumentation Teknisk personell Roar Stormoen Avdelingssjef Olje & Gass Frode Endresen Salgssjef

Detaljer

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite REV 1.00 Digitalt alkometer FCA 9000 Lite ADMINISTRATORER Takk for at du har valgt FCA 9000 Lite Vi håper du vil oppleve toppteknologi med nøyaktigheten og påliteligheten til Fuel Cellsensorene. Veiledning

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Brukerhåndbok IM/WM-NO Rev. L1. WaterMaster Elektromagnetisk mengdemåler

Brukerhåndbok IM/WM-NO Rev. L1. WaterMaster Elektromagnetisk mengdemåler Brukerhåndbok IM/WM-NO Rev. L1 WaterMaster Selskapet Vi er godt etablert over hele verden innen utforming og produksjon av instrumentering for industriell prosesskontroll, strømmåling, analyse av gasser

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS atablad Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør Nøyaktighet ±0,25% Flow område 0,03 12 m/s N6 N2000 LC display Power supply 85 2 VC / 24 VC / 9 36 C IP67 hus USB interface Beskrivelse Forsterker

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon

SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Norsk versjon February, 2009 SB168-ES og M7CL Quick Setup Guide Om denne guiden Denne guiden inneholder informasjon om rask og enkel konfigurering av 48 inputs og 24

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

Oppløsning vil si antallet pixler det er i skjermen, i min skjerm er det 2560x1600px.

Oppløsning vil si antallet pixler det er i skjermen, i min skjerm er det 2560x1600px. 1) Printers: EPSON XP- 322 323 325 SERIES USB: Samsung Flash Drive FIT: Speed: up to 480 Mb7sec. Current Available (ma): 500, Current Required (ma): 300. Capacity: 128,31 GB (128 312 137 968 bytes). Available:

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering

Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Håndbok for ML2000 Konfigurasjon og oppgradering Innholdsfortegnelse 3 Konfigurasjon og oppgradering...2 3.1 Konfigurasjon av skjermenhet A-meny...2 3.2 Konfigurasjon av skiveenheter B-meny...2 3.2.1 Innledning...2

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger 1 Div. utstyr/måleutstyr BNC: Plugg (kontakt) 50Ω sørger for at både midtleder og kappe blir koplet til koaksialkabelen.

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon Installasjon av maskin- og programvare (REV. 01.2012) OVERSATT OG TILPASSET FRA ENGELSK FEBRUAR 2012 GRAVOGRAPH NORGE AS V/ TOR-JØRGEN MOSKAUG Innhold INSTALLASJON SOFTWARE...

Detaljer

Forenklet norsk bruksanvisning

Forenklet norsk bruksanvisning Forenklet norsk bruksanvisning Knappefunksjoner: Esc: Gå ut av nåværende side og henter foregående side eller meny. ᴠ: Pil nedover, går nedover sidenummer eller nedover menyliste. Ved innleggelse av tekst,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

A-NO ER OVERSETTELSE AV INSTRUKSJONSBOKEN

A-NO ER OVERSETTELSE AV INSTRUKSJONSBOKEN 200000592-A-NO-300914-ER OVERSETTELSE AV INSTRUKSJONSBOKEN Sist oppdatert: 25.1.2013 INNHOLD 1. Inngangs-/utgangsprioriteter 2. Menystruktur 3. Skjermknapp 4. Oppsettmeny for operatør 5. Oppsettmeny for

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer