Innhold / Table of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview with the Norwegian Climate and Pollution Agency s director general 14 Bakgrunn / Background 20 Produsenter og importører / Producers and importers 24 Fakta / Facts 26 Logistikk og drift / Logistics and operations 28 Kommunikasjon / Communications 38 Samarbeid / Collaboration 44 Innsamling / Collection 50 Intervju med styreformann / Interview with the Chairman of the Board 52 Økonomi / Finance 57 Styret / Board of Directors 58 Nøkkeltall / Key figures 60 Administrasjonen / Administration 61 Resirk-systemet / How the system works

3 10 med panting Norsk Resirk drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge I 2009, selskapets ellevte drifts, ble 92 prosent av alle bokser og 90 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet Norsk Resirk operates the refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles in Norway 92 per cent of all cans and 90 per cent of all bottles were collected and recycled in 2009, the company s 11th year in operation

4 10 med panting 4

5 10 med panting Innledning ved adm direktør Introduction by the CEO Retur på opptur Utfordringen n vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, samtidig som omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker øker, sier Kjell Olav A Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk En grundig gjennomgang av verdikjeden førte til flere tiltak for å styrke og effektivisere driften i fjor var et jubileums for Resirk og panteordningen I løpet av de ti første ene har ordningen oppnådd gode resultater, noe som ikke minst skyldes det tette og gode samarbeidet med produsenter, handel og importører Målet vt har vært høyest mulig returprosent Utfordringen n vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, ikke minst siden omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker fortsatt øker Uansett vil vi fortsette å utvikle oss med markedet, slik at handel, produsenter og importører skal ha interesse og nytte av å være medlem av Norsk Resirk, sier Maldum Mer rettferdig system Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, godkjente i fjor energigjenvinning som en del av ordningens returprosenter Vi har dokumentert at de fleste av boksene og flaskene som ikke samles inn gjennom Resirksystemet, g til energigjenvinning De blir altså ikke kastet i naturen, men havner i restavfallet og blir utnyttet i energigjenvinningsanlegg Klif har derfor godkjent at også dette tomgodset skal telles som returnert Dette gir et mer rettferdig bilde n vi sammenliknes med de andre retursystemene, forteller Maldum Ønsker høyverdig gjenvinning Målet er imidlertid ikke forbrenning, men høyverdig materialgjenvinning Mens tomgods som kastes i restavfallet energigjenvinnes og blir til varme, blir bokser og flasker som kommer inn gjennom Resirks pantesystem til produkter av tilsvarende kvalitet som det opprinnelige Gjennom vt system blir bokser til nye bokser, og flasker til nye flasker og plastprodukter Denne prosessen er mer energibesparende enn forbrenning Så selv om vi nå f inkludert energigjenvinning i returprosenten, jobber vi aktivt for å få alt inn gjennom det ordinære pantesystemet og v lukkede kjede, presiserer den engasjerte pantedirektøren Søkelys på panteøyeblikket Han er opptatt av at høy retur også er knyttet til panteøyeblikket Sølete panteautomater, bokser som blir avvist og alarmer som uler n man panter, gir en dligere panteopplevelse Resirk er derfor i tett dialog med handel og automatleverandører, blant annet for å forbedre renhold og vedlikehold av panteautomatene I tiden fremover vil mange av de eldre panteautomatene bli erstattet med nye, bedre og raskere modeller Blander bokser og flasker En ombygging av Resirks mottaksanlegg på Alnabru i fjor, har også gitt andre muligheter for forbedringer Nå kan anlegget ta i mot sekker og kasser der flasker og bokser er blandet, for deretter å gjøre en industriell sortering En prøveordning ved ni butikker i Oslo-området viser en 30 prosent reduksjon i antall alarmer i de automatene der vi fyller bokser og flasker i samme sekk, avslører Maldum Men det er også flere fordeler med en felles sekk for tomgodset Butikkene slipper å sortere tomgodset før det sendes til oss, fyllingsgraden i kartongene øker, og vi f plass til flere enheter per transport Dette gir både en økonomisk og miljømessig gevinst, forteller Maldum, som på sikt vil utvide ordningen også til andre deler av landet

6 10 med panting Innledning ved adm direktør Introduction by the CEO 6 Lav retur på energidrikk Maldum er svært fornøyd med at returprosenten på flasker og bokser har økt de siste ene, til tross for fortsatt økning i omsetning og volumer Men det finnes et unntak fra de hyggelige pantetallene, nemlig energidrikkene Her er returen på rundt 50 prosent, og det bekymrer pantesjefen Vi jobber nå med analyse av returtall og målgrupper, i tett dialog med produsenter og importører Sannsynligvis skyldes de lave returtallene blant annet at dette er produkter som drikkes n man er på farten og utenfor sine vanlige panterutiner, eller at mange ikke er klar over at det er pant på disse Å øke retur av energidrikkemballasje er et viktig satsningsområde for oss i 2010, sier han English summary Rising returns Norsk Resirk s return rate is extremely high Yet despite the steady rise in the volume of bottles and cans in circulation, increasing the return rate remains a challenge, according to Norsk Resirk s CEO Kjell Olav A Maldum An important target for 2010 is to raise the return rate for energy beverage containers, which is currently no more than around 50 per cent Norway s refundable deposit scheme celebrated its 10th anniversary in 2009 During this period remarkable results have been achieved, not least due to a close cooperation between producers, importers and retailers To strengthen and streamline operations in the years ahead, a thorough review of Norsk Resirk s entire value chain was carried out last year PANTESJEFER: Petter Northug og Kjell Olav Maldum har inngått et samarbeid for å øke returen av energidrikker Mer om dette på side 24

7 10 med panting 7

8 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 8 JUBILEUMSGJESTER: Fra venstre: Synnøve Castillano/Norsk Resirk, Egil Sætveit/Coop, Ellen Hambro/Klif, Ivar «Ravi» Johansen, Børge Brende/ Norges Røde Kors, Kjell Olav Maldum/Norsk Resirk Foran: Victor/Miljøagentene

9 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary Panting er et enkelt valg I september markerte Norsk Resirk sitt 10-sjubileum på mottaksanlegget på Alnabru Representanter fra handel, bryggerier, importører, samarbeidspartnere og andre forbindelser var samlet til fest Panting er et enkelt valg, påpekte panteordningens frontfigur Ivar «Ravi» Johansen, som var konferansier for anledningen 9 Stemningen var god og gratulasjonene satt løst da handel, bryggerier, importører, samarbeidspartnere og andre forbindelser var samlet på Alnabru for å feire Norsk Resirks første ti Panteordningens kjente frontfigur Ravi var konferansier for anledningen Herlig ukomplisert Da jeg ble spurt om å jobbe for Resirk for første gang i 2006, var avgjørelsen enkel å ta Det er nok av gode saker å vie seg til her i verden, så slik sett er ikke Resirk enestående Men i tillegg til at panting av flasker og bokser er en viktig sak, så er det herlig ukomplisert Panting er noe alle fra åtte til åtti kan forstå, og alle vet at det er miljøvennlig, påpekte Ravi fra scenekanten Takknemlig jubilant Pantesjefen Kjell Olav A Maldum benyttet anledningen til å takke alle pantere Vi brukte ti med motstand og protester på å etablere panteordningen Nå har Norsk Resirk vært i drift i ti, og over 2,5 milliarder bokser og flasker har blitt pantet i løpet av den tiden Det er ikke lenger tvil om at vi har livets rett, og at godt samarbeid i alle ledd er et viktig bidrag i panteordningens suksessformel Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjør dette mulig, fra produsenter og handel til alle forbrukerne som panter, sa en takknemlig Maldum Nestleder i Resirks styre, Egil Sætveit fra Coop, påpekte at det gode samarbeidet i alle ledd av pantesystemet skaper misunnelse nedover i Europa Samtidig viste han til den gledelige holdningsendringen der det i dag er aksept for at gjenvinnbar emballasje er like miljøvennlig som ombruksemballasje Fremtidens pantere Både direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet og generalsekretær Børge Brende i Norges Røde Kors var blant gratulantene som takket panteordningen for både store miljøgevinster, miljøvennlige holdningsendringer, og ikke minst gode inntekter til frivillige organisasjoner Festens mest sjarmerende innslag var 7 gamle Victor, som fortalte om Miljøagentenes oppdrag med å inspisere pantesteder landet rundt Arbeidet med å motivere neste generasjons pantere er åpenbart i gang English summary Returning empty containers is a simple choice Norsk Resirk celebrated its 10th anniversary in September The celebrations took place at the company s collection facility in Oslo Among those offering their congratulations were representatives from the retail trade, the brewery industry, importers and business partners CEO Kjell Olav A Maldum thanked all those who return their empty containers We spent ten years battling opposition to the establishment of the refundable deposit scheme Now we have been in operation for ten years, and more than 25 billion bottles and cans have been returned

10 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 10

11 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 11 Stemningsbilder fra jubileumsfeiringen på Norsk Resirks anlegg på Alnabru, 3 september 2009

12 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 12

13 10 med panting Intervju med Klif-direktør Interview with the Climate and Pollution Agency s director general Klif-direktør Ellen Hambro: Motstanden mot Resirk virker merkelig i dag 13 I dag er det rart å tenke tilbake på motstanden mot Resirk-systemet før starten i 1999 Tenk at dette var noe mange fryktet og protesterte mot! Det virker like pussig i dag som den massive motstanden mot røykeloven før den kom Nå er jo panting av drikkevarer på boks noe vi ser på som helt naturlig og miljøvennlig Dette er viktig lærdom å ta med seg, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Hun har fulgt Resirk siden ideen ble unnfanget og systemet ble født På 1990-tallet var hun i Miljøverndepartementet, senere kom hun til Statens Forurensningstilsyn (SFT), som fra nytt ble Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet fører tilsyn med Resirk og de andre returselskapene Husker motstanden Hambro husker hvordan fagforeninger og miljøvernere kjempet i evis for å stoppe innføringen av et pantesystem for gjenvinnbare bokser og flasker Dette ble presentert som en dligere løsning enn ombruk av flasker Så kom ordningen, og protestene stilnet I dag ville det trolig blitt ramaskrik om gjenvinnbare bokser og flasker forsvant Dette viser meg at tiltak som i utgangspunktet er upopulære, fort kan bli populære Det kan være en nyttig erfaring å ha med seg videre, forteller direktøren entusiastisk Forventningene innfridd Da Resirk feiret sine første ti med fest på mottaksanlegget på Alnabru sist høst, var Ellen Hambro en naturlig gjest Hun gratulerte jubilanten, og påpekte at Resirk kan vise til svært gode resultater som blir lagt merke til i fagmiljøene, både i Norge og utlandet Resirk beviser at pant er et effektiv hjelpemiddel for å sikre miljøvennlig adferd, og viderefører den norske pantetradisjonen på en god måte Jeg synes også at Resirk har gjort en god jobb med reklame og informasjon, og på den måten har selskapet bidratt til å påvirke nordmenns holdning til returog gjenvinningsløsninger generelt Vi har i oss en grunnholdning om at det er galt å kaste ressurser, og Resirks reklame forsterker dette English summary Opposition to Resirk seems strange today There was strong opposition to Resirk s refundable deposit scheme when it was set up in 1999 Many people felt that a refundable deposit scheme for recyclable bottles and cans was not as good a solution as reusable bottles But opposition quickly faded when the scheme went into operation, explains Ellen Hambro, director general of the Norwegian Climate and Pollution Agency Resirk proves that a refundable deposit is an effective means of fostering environment-friendly behaviour, and is an excellent extension of the Norwegian refundable deposit tradition

14 10 med panting Bakgrunn Background Energisk endring I fjor ble det solgt 359,1 millioner bokser og 112,1 millioner plastflasker med pantemerker i Norge De fleste boksene var fylt med øl, mens flertallet av flaskene inneholdt vann Salget av energidrikker økte betydelig 14 Stort volum av øl og vann samsvarer med tidligere, mens økningen i salg av energidrikker på boks var nytt av et I 2009 var 7,6 prosent av boksene fylt med energidrikk, mot bare 4,0 prosent i 2008 Salg av energidrikker på flaske gikk noe ned I løpet av 2009 ble det returnert 305,3 millioner bokser og 90,8 millioner flasker med pantemerker Tallene viser at returandelen for flasker og bokser også økte i 2009 Det totale salget av bokser økte med 6,4 prosent, mens det var en nedgang i salget av flasker med pantemerke tilsvarende 6,4 prosent * Klima- og forurensningsdirektoratet godkjente i 2009, for første gang, at også pantemerkede flasker og bokser som g til energigjenvinning skal telles som en del av Resirks returprosenter I 2009 godkjente Klif en returandel på boks på 92 prosent, hvorav cirka 4 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg Godkjent returprosent på PET var på totalt 90 prosent, hvorav cirka 8 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg % 84% 89% 91% 92% 92% 93% 92% 92% 91% 92% * % 77% 78% 80% 82% 82% 82% 81% 90% * % % Boks PET English summary Increasing energy Last year 3591 million refundable cans and 1121 million refundable plastic bottles were sold in Norway Most of the cans were filled with beer, while the majority of bottles contained water The biggest change from previous years was the sharp rise in sales of canned energy drinks In million refundable cans and 908 million refundable bottles were returned * In 2009 the Norwegian Climate and Pollution Agency accepted for the first time that refundable bottles and cans which are used for energy recovery should also be counted as part of Resirk s return rate figures

15 10 med panting Bakgrunn Background Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group 15 Annet / Other 2,1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 4,5 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Energidrikk Energy drinks 7,6 % Bokser Cans Øl / Beer 83,6 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 4,5 % Annet / Other 2,1 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Energidrikk / Energy drinks 7,6 % Øl / Beer 83,6 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 12,9 % Energidrikk / Energy drinks 4,6 % Vann / Water 43,2 % Saft og juice / Squash and juice 31,9 % Annet / Other 7,5 % Annet Other 7,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 12,9 % Energidrikk Energy drinks 4,6 % Saft og juice Squash and juice 31,9 % Vann / Water 43,2 %

16 10 med panting Bakgrunn Background Slik synker avgiften n returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased 16 kr 5,99 Miljøavgiften på bokser (kr 4,97) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,02) en samlet avgift på kr 5,99 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% 5,- Bokser kr 4,02 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 3,00) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,02) en samlet avgift på kr 4,02 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Avgift, kr 3,- 4,- PET Flasker kr 1,32 Godkjent returandel på 90% gir en samlet avgift på bare kr 1,32 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet kr 1,41 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,41 for bokser i Resirk-systemet 2,- 1,- kr 1,02 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 1,02 25 Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften

17

18 10 med panting Bakgrunn Background Dobbel Earth Hour - hver dag! 18 Å pante krever bitte lite av deg, men betyr mye for miljøet Miljøgevinsten kommer fra redusert materialbruk, redusert energibruk og reduserte utslipp Energibesparelsen ved panting av bokser og flasker i Norge tilsvarte i 2009 «Earth Hour» to timer hver dag! Alt som pantes gjenvinnes, og det gir en solid miljøgevinst Gjenvinning av plastflasker reduserer bruken av ny olje, og gjenvinning av aluminiumsbokser reduserer behovet for ny aluminium Evig liv Aluminium kan gjenvinnes utallige ganger Å lage ny aluminium av pantede bokser krever 20 ganger mindre energi enn å lage helt nytt metall Returpack har regnet ut at gjenvinning av en kilo aluminium sparer 14 kilowattimer strøm, altså like mye som å ha en 100 watts lyspære på i 140 timer med bokser Norsk Resirk sendte til gjenvinning i fjor Da blir besparelsen kilowattimer I tillegg kommer energigevinsten ved gjenvinning av plastflaskene, beregnet til kilowattimer 100 millioner kwh Dermed sparte norske pantere nesten 100 millioner kwh i 2009 Sammenligner vi dette med miljømarkeringen Earth Hour, som i følge Dagbladet reduserte strømbruken med kwh, tilsvarer det 949 Earth Hour, altså mer enn dobbel Earth Hour hver dag I tillegg kommer ressurs- og CO 2 -gevinsten Imponerende Dette er imponerende i seg selv, men miljøverdien synes best n vi legger inn alle de kiloene English summary Double Earth Hour every day! Claiming the refund on bottles and cans is a small matter for you and me, but has a big impact on the environment The environmental benefits come from reductions in materials and energy consumption and reduced emissions Everything that is returned is recycled, and that adds up to a solid environmental benefit Recycling plastic bottles reduces the amount of new oil used, and recycling aluminium cans cuts the amount of primary aluminium used In 2009 the energy saved by returning refundable bottles and cans in Norway was the equivalent of a double «Earth Hour» every single day!

19 10 med panting 19

20 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Naturlig nykommer 20 Isklar er nykommer på det norske flaskevannmarkedet, men har allerede begynt å forsyne seg godt av markedsandelene Oppskriften på suksessen har vært fokus på kvalitet, design og miljø Flaskevannet Isklar tappes fra en kilde under den gamle Folgefonna-isbreen i Hardanger Det ble første gang lansert i England ven 2008, og i Norge senere samme Årsaken til at vi først lanserte i England, skyldes at dette er et svært tøft marked med et stort utvalg av ulike typer flaskevann Tankegangen var at hvis vi lyktes i England, ville vi kunne lykkes på nær sagt alle markeder, forteller Peter Krogh, administrerende direktør i Isklar Rask suksess Lanseringen i England ble en suksess Etter halvannet på markedet var Isklar det raskest selgende vannet på halvlitersflasker i britisk dagligvarehandel I Norge ble det gjort en prelansering i Deli de Luca fra november 2008, og på kort tid stod Isklar for mer enn 50 prosent av vannsalget i kioskkjeden Senere har distribusjonen og salget blitt utvidet til flere dagligvare- og kioskkjeder, samt bensinstasjoner Store ambisjoner Eierskapet i Isklar er delt mellom norske Jova Holding og det omanske selskapet Sabco LLC, som eies av selveste kongefamilien i Oman Sabco st bak et av Midtøstens mest velkjente vannmerker og et av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg for plast Isklar skulle dermed ha gode forutsetninger for å kunne forfølge sin ambisjon om å bli et av verdens ledende merker innen flaskevann Prisbelønt konsept Det er kombinasjonen av kvalitet, design og miljø som forklarer mye av suksessen til Isklar Isklar markedsføres som et rent og friskt naturlig mineralvann Kvalitetene ved vannet gjenspeiles i designet av flaskene, som gir assosiasjoner til isbreer og ren natur, sier Krogh Så vellykket har konseptet vært at Isklar vant prisen for verdens beste flaskevannkonsept under Water Innovation Awards i 2008 Dette er flaskevannsbransjens svar på «Oscar», og over 200 merker fra 40 land deltok Karbonnøytralt vann Isklar er opptatt av å minimere miljø- og klimapåvirkningen i alle ledd av produksjon og distribusjon Vi arbeider kontinuerlig med å redusere utslippene ve, og er stolte over at Isklar er det eneste karbonnøytrale vannet i norske butikkhyller, forteller Krogh, som gjerne ramser opp noen av de konkrete miljøtiltakene Blant annet samarbeider

21 10 med panting kapittel chapter 21

22 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers 22 bedriften med Sea-Cargo, som transporterer varer fra aluminiumsindustrien i Odda, innerst i Hardangerfjorden N lasteskipene med aluminium stevner ut fjorden, stopper de ved Isklar-tapperiet og tar med flaskevannet som skal til det internasjonale markedet Ved å utnytte kapasiteten på allerede eksisterende skipsruter, reduserer vi miljøutslippene knyttet til transport, sier han Grønn energi I tillegg bruker tapperiet kun sertifisert grønn energi fra lokale kraftleverandører, det benyttes bare elektriske trucker og alt avfall blir kildesortert Alle møbler er dessuten produsert av gjenvunnet materiale Noen klimautslipp blir det selvfølgelig, blant annet ved fly- og biltransport Men da har vi som en regel at vi kjøper klimakvoter for 120 prosent av det vi produserer av utslipp, sier han Viktig samarbeid Krogh poengterer også at samarbeidet med Norsk Resirk er viktig for en bedrift som vil vise miljøansvar Norsk Resirk gjør mye for å skape økt bevissthet om miljø og gjenvinning, og vi er stolte av å være med i dette samarbeidet Dette er også viktig for kundene ve, som vi vet har høy miljøbevissthet og er opptatt av pant som en del av miljøengasjementet English summary Natural newcomer The Isklar brand of bottled water is drawn from a source beneath the Folgefonna glacier in Norway s Hardanger region The brand was launched in the UK and Norway in 2008, and has already captured a substantial market share Its success derives from a strong focus on quality, design and environmental considerations In 2008 Isklar won the award for the world s best bottled water concept at the Water Innovation Awards Isklar is keen to minimise the environmental impact of its production and distribution activities In this context, says Peter Krogh, Isklar s CEO, the company s collaboration with Norsk Resirk is extremely important Norsk Resirk does a lot to raise public awareness regarding the environment and recycling, and we are proud to be a partner in this effort, he says ISKAR: Adm direktør Peter Krogh i Isklar jobber målrettet med fokus på kvalitet, design og miljø

23 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Medlemmer av Norsk Resirk f avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet, f delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen De siste ene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet Dette foreg enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver N produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke 23 Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på wwwresirkno Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return scheme for cans and plastic bottles This results in lower environmental taxes on these beverage containers The environmental tax has been reduced by several kroner in recent years thanks to the high rate of return To be enroled in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks prior to the release in the Norwegian market Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with product samples of the packaging in question The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval The registration procedure is described step by step at wwwresirkno Printed material may be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Arvid Nordquist as Bama Gruppen AS Divisjon Trading Berentsens Brygghus AS Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Bringwell Norge AS (tidl Validus NNP AS) Cembo Production DA Chiquita Banana Company Coca Cola Drikker AS Coop Norge AS CULT Norge AS Eira Import AS Fema Foods AS Friends Foundation Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS Hemsedal Kildevann AS HGL Hanson Gourmet Line AS Hoyer Industrier AS ICA NORGE AS Interbev AS Interbrands Wine & Spirits ISKLAR AS Jensen & Co AS Lehre & Bergesen Import AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Lofotpils AS Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren METNOR AS Middelthon Engros AS Mikropartner AS Multibev AS Nils Karlsen Agentur Norcrisp AS Nordic Beverage Company AB Nordic Refreshment Company AS Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS PLtz Aass A/S Panther Trading Norge AS Polaris Water AS Prof Scandinavia Pure Nature AS Redbull Norway AS Redlight Beer Norge AS Rema Trading AS Ringnes AS Rogaland Konservefabrikk AS Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS STAUR Foods AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Tine Meieriet Øst BA Trebuchet AS Trio Bryggeri Union Bryggeri AS UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Waterhouse AS Water of Norway AS YelloVenture Ajour per mars 2010 Up to date as of March 2010

24 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers 24

25 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Gullgutt skal gi panteseier I fjor eksploderte salget av energidrikk på boks i Norge Samtidig dukket de samme produktene opp som verstinger på pantestatistikken, flere med under 50 prosent retur Det vekket vinnerinstinktet i Petter Northug, som engasjerte seg for å få energidrikk til pantetoppen 25 I fjor utviklet det seg en ny utfordring for panteordningen Salget av energidrikk på boks eksploderte, samtidig som det viste seg at disse produktene har svært lave returtall Flere energidrikker lå under 50 prosent i retur, noe som truet med å trekke den totale returen ned og miljøavgiftene opp Northug på sporet En som har bidratt til økningen i energidrikksalget er Red Bulls frontfigur Petter Northug Men verken Resirk, Red Bull eller Petter Northug selv ville akseptere at bare halvparten av Red Bull-boksene som kjøpes blir pantet Et samarbeid ble raskt etablert, vinnerinstinktene vekket og målet var soleklart: Å få energidrikkene inn på pantetoppen Jeg lever av å gå på ski, og er tett på naturen Derfor er jeg ekstra opptatt av å ta vare på miljøet og klimaet Som forbilde for andre vil jeg gjøre mitt for å bidra til høyere retur på Red Bull og andre energidrikker Alle som drikker energidrikk, bør ha krefter til å komme seg til nærmeste pantested også, påpeker Petter Northug, som villig stilte opp som frontfigur i en pantekampanje Pant på farten Vi er ikke helt sikre på hvorfor akkurat energidrikkene ikke blir pantet, forteller Kjell Olav A Maldum i Resirk Det kan skyldes at folk ikke vet at det er pant på slike bokser, eller at folk kjøper produktene enkeltvis n de er på farten, og derfor har lettere for å kaste dem i søpla, sier pantedirektøren Han tror ikke alle er klar over hvor tilgjengelig panteordningen faktisk er Alle som selger bokser og flasker med pantemerke er også forpliktet til å gi pant Over pantesteder inkluderer også kiosker, bensinstasjoner og marinaer, så selv om du er på farten er det ikke langt til nærmeste pantested English summary Golden boy goes for returns success The return rate for bottles and cans is extremely high, with one exception: energy beverages Although sales of energy beverages have exploded in recent years, they have a return rate of less than 50 per cent Now cross-country skier and Olympic gold medallist Petter Northug has joined the effort to increase the return rate for energy beverages With energy beverage producer Red Bull as one of his main sponsors, Northug feels a particular responsibility to spread the word Everyone who drinks energy beverages should have the strength to get to their nearest container return point, he says I live for skiing and spend a lot of time out in the countryside That is why I am particularly keen to protect the environment and the climate

26 10 med panting Logistikk og drift Logistics and operations Bedre og mer effektiv logistikk 26 I 2009 startet Resirk prosessen med å innføre et helt nytt logistikksystem Det nye verktøyet vil forenkle og effektivisere logistikk knyttet til pantede flasker og bokser til glede for både produsenter, importører og Resirk Det nye systemet fra Axapta vil håndtere logistikkdata fra alle ve transportører i forhold til henting av tomgods i butikk, mellomtransport og frakt til gjenvinning i inn- og utland I tillegg kan alle produsenter og importører rapportere inn sitt månedlige salg rett inn i en felles database, forteller Tor Guttulsrud, økonomisjef i Resirk Systematiserte data Logistikkdataene vil komme inn jevnere og mer systematisert enn hva de gjør i dag Vi f mulighet til å lage nye og grundigere analyser, med tanke på å skape bedre vareflyt og å få mer effekt ut i alle ledd av verdikjeden Da f vi en annen og bedre kontroll med transportkostnader og andre kostnadsdrivere Mulighetene for både kostnads- og miljøbesparelser vil kunne bli mye større, tilføyer logistikksjef Bent Ringvold Mindre tid og færre feil Ansatte hos samarbeidspartnere og i Resirk vil spare både tid og ressurser med det nye systemet Løpende rapportering fra produsenter, importører og transportører har til nå foregått per Excel-ark, som har blitt sendt Resirk per e-post Manuell punching av disse dataene er både tungvint og svært tidkrevende Faren for feil blir dessuten stor n dataene må gjennom flere ulike ledd før de er registrert i datasystemet Dette unng vi med det nye verktøyet, sier Guttulsrud Rulles ut i 2010 Planene for omleggingen til Axapta-systemet startet i 2009, og Resirk regner med å ha mye på plass i løpet av første halv 2010 Vi jobber nå med å skreddersy løsningen, og ser på hvordan vi på best mulig måte kobler opp den enkelte eksterne aktør til det nye systemet Noen av aktørene, blant annet enkelte dagligvarekjeder, satser på full integrasjon mot løsninger som allerede er i drift, forteller Guttulsrud og Ringvold English summary More effective logistics In 2010 Norsk Resirk will be introducing a new logistics tool The new system will simplify and streamline the logistics associated with recyclable bottles and cans Among other things, the system will make it easier to create reports and produce high-quality logistics analyses The new logistics tool will enable not only Norsk Resirk, but also beverage producers, importers and retailers, to save time and resources, explains Bent Ringvold, Norsk Resirk s head of logistics

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe?

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe? Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fordi hver gang du kjøper en flaske eller boks med pantemerket på betaler du enten 1,- eller 2,50 i pant. Vil du ha igjen disse pengene må du levere inn tomflaskene

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 8 Bakgrunn / Background 12 Produsenter og importører/producers and importers 18 Logistikk

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Markedsrapporten 2016

Markedsrapporten 2016 Varegruppenes utvikling i dagligvarehandelen Markedsrapporten 2016 Struktur og endring i dagligvaremarkedet. Markedsrapporten 2016 gir grunnleggende og oppdatert informasjon om kategoriutvikling, prisutvikling,

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse

UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse UNERVISNINGSMATERIALE Grunnskolen 1-7 klasse 1 Alt skolematerialet er hentet fra WWF-Sverige 2 Mål og Pedagogiske Grunnstener Mål Å skape en dypere kunnskap om energi og klima med fokus På Earth Hour og

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 31.03.09 Kr. 451,1 mill.. Pr. 28.04.09 Kr.

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Sarpsborg 5. februar 2009 Morten Sundell Agenda BROD Oppsummering av fjoråret Hovedaktiviteter Brewers og Europe Bryggerhøjskolen i København Ølsalgsrådet

Detaljer

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem Ringnes Supply Company as Postboks 7152 0307 OSLO Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/983 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Vedtak om fastsettelse av returandel

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea.

Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea. Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea. Gunvar L. Wie Fiskeriutsending Japan & Korea Pelagisk Arena, Ålesund - 31.august 2017 10% Forventet økning av sjømatkonsum frem mot 2025* *FAO

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr. 30.06.10

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2009. Aksjer. I 2009 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.09 Kr. 509,2 mill.. Pr. 03.03.09 Kr. 408,0 mill.. Pr.

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Effektive pakkeløsninger

Effektive pakkeløsninger BOK- OMSLAG Effektive pakkeløsninger Smart bruk av tid og penger! Bøker Kataloger CD/DVD TUBEN Plakater Bannere BØLGEPAPP POSE Plakater Kalendere Kataloger Fotografier CD/DVD OMSLAG Plakater ESKER Brevark

Detaljer

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen

Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Norsk Fiskeriretur en nasjonal returordning for fiskeriog oppdrettsnæringen av Øistein Aleksandersen Nofir et direkte resultat av bransjeinitativ Ideen ble unnfanget på AquaNor 2007 Forprosjekt oppdrettsredskap

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Forslag til endring av pantesatser for drikkevareemballasje

Forslag til endring av pantesatser for drikkevareemballasje Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.11.2017 Deres ref.: 14/961 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3548 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til endring av pantesatser

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring?

Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring? Presentasjon for Sjøsikkerhetskonferanse i Haugesund 2017 Kan forenkling forbedre sikkerhetsstyring? Erfaringer fra 20 SMS forbedringsprosjekt 1 Terje Løvøy Daglig Leder Lovoy AS terje@lovoy.info www.lovoy.info

Detaljer