Innhold / Table of contents

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview with the Norwegian Climate and Pollution Agency s director general 14 Bakgrunn / Background 20 Produsenter og importører / Producers and importers 24 Fakta / Facts 26 Logistikk og drift / Logistics and operations 28 Kommunikasjon / Communications 38 Samarbeid / Collaboration 44 Innsamling / Collection 50 Intervju med styreformann / Interview with the Chairman of the Board 52 Økonomi / Finance 57 Styret / Board of Directors 58 Nøkkeltall / Key figures 60 Administrasjonen / Administration 61 Resirk-systemet / How the system works

3 10 med panting Norsk Resirk drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge I 2009, selskapets ellevte drifts, ble 92 prosent av alle bokser og 90 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet Norsk Resirk operates the refundable deposit scheme for cans and non-refillable plastic bottles in Norway 92 per cent of all cans and 90 per cent of all bottles were collected and recycled in 2009, the company s 11th year in operation

4 10 med panting 4

5 10 med panting Innledning ved adm direktør Introduction by the CEO Retur på opptur Utfordringen n vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, samtidig som omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker øker, sier Kjell Olav A Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk En grundig gjennomgang av verdikjeden førte til flere tiltak for å styrke og effektivisere driften i fjor var et jubileums for Resirk og panteordningen I løpet av de ti første ene har ordningen oppnådd gode resultater, noe som ikke minst skyldes det tette og gode samarbeidet med produsenter, handel og importører Målet vt har vært høyest mulig returprosent Utfordringen n vi har høye returandeler er å fortsette å heve returen, ikke minst siden omsetningen og mangfoldet av bokser og flasker fortsatt øker Uansett vil vi fortsette å utvikle oss med markedet, slik at handel, produsenter og importører skal ha interesse og nytte av å være medlem av Norsk Resirk, sier Maldum Mer rettferdig system Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, godkjente i fjor energigjenvinning som en del av ordningens returprosenter Vi har dokumentert at de fleste av boksene og flaskene som ikke samles inn gjennom Resirksystemet, g til energigjenvinning De blir altså ikke kastet i naturen, men havner i restavfallet og blir utnyttet i energigjenvinningsanlegg Klif har derfor godkjent at også dette tomgodset skal telles som returnert Dette gir et mer rettferdig bilde n vi sammenliknes med de andre retursystemene, forteller Maldum Ønsker høyverdig gjenvinning Målet er imidlertid ikke forbrenning, men høyverdig materialgjenvinning Mens tomgods som kastes i restavfallet energigjenvinnes og blir til varme, blir bokser og flasker som kommer inn gjennom Resirks pantesystem til produkter av tilsvarende kvalitet som det opprinnelige Gjennom vt system blir bokser til nye bokser, og flasker til nye flasker og plastprodukter Denne prosessen er mer energibesparende enn forbrenning Så selv om vi nå f inkludert energigjenvinning i returprosenten, jobber vi aktivt for å få alt inn gjennom det ordinære pantesystemet og v lukkede kjede, presiserer den engasjerte pantedirektøren Søkelys på panteøyeblikket Han er opptatt av at høy retur også er knyttet til panteøyeblikket Sølete panteautomater, bokser som blir avvist og alarmer som uler n man panter, gir en dligere panteopplevelse Resirk er derfor i tett dialog med handel og automatleverandører, blant annet for å forbedre renhold og vedlikehold av panteautomatene I tiden fremover vil mange av de eldre panteautomatene bli erstattet med nye, bedre og raskere modeller Blander bokser og flasker En ombygging av Resirks mottaksanlegg på Alnabru i fjor, har også gitt andre muligheter for forbedringer Nå kan anlegget ta i mot sekker og kasser der flasker og bokser er blandet, for deretter å gjøre en industriell sortering En prøveordning ved ni butikker i Oslo-området viser en 30 prosent reduksjon i antall alarmer i de automatene der vi fyller bokser og flasker i samme sekk, avslører Maldum Men det er også flere fordeler med en felles sekk for tomgodset Butikkene slipper å sortere tomgodset før det sendes til oss, fyllingsgraden i kartongene øker, og vi f plass til flere enheter per transport Dette gir både en økonomisk og miljømessig gevinst, forteller Maldum, som på sikt vil utvide ordningen også til andre deler av landet

6 10 med panting Innledning ved adm direktør Introduction by the CEO 6 Lav retur på energidrikk Maldum er svært fornøyd med at returprosenten på flasker og bokser har økt de siste ene, til tross for fortsatt økning i omsetning og volumer Men det finnes et unntak fra de hyggelige pantetallene, nemlig energidrikkene Her er returen på rundt 50 prosent, og det bekymrer pantesjefen Vi jobber nå med analyse av returtall og målgrupper, i tett dialog med produsenter og importører Sannsynligvis skyldes de lave returtallene blant annet at dette er produkter som drikkes n man er på farten og utenfor sine vanlige panterutiner, eller at mange ikke er klar over at det er pant på disse Å øke retur av energidrikkemballasje er et viktig satsningsområde for oss i 2010, sier han English summary Rising returns Norsk Resirk s return rate is extremely high Yet despite the steady rise in the volume of bottles and cans in circulation, increasing the return rate remains a challenge, according to Norsk Resirk s CEO Kjell Olav A Maldum An important target for 2010 is to raise the return rate for energy beverage containers, which is currently no more than around 50 per cent Norway s refundable deposit scheme celebrated its 10th anniversary in 2009 During this period remarkable results have been achieved, not least due to a close cooperation between producers, importers and retailers To strengthen and streamline operations in the years ahead, a thorough review of Norsk Resirk s entire value chain was carried out last year PANTESJEFER: Petter Northug og Kjell Olav Maldum har inngått et samarbeid for å øke returen av energidrikker Mer om dette på side 24

7 10 med panting 7

8 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 8 JUBILEUMSGJESTER: Fra venstre: Synnøve Castillano/Norsk Resirk, Egil Sætveit/Coop, Ellen Hambro/Klif, Ivar «Ravi» Johansen, Børge Brende/ Norges Røde Kors, Kjell Olav Maldum/Norsk Resirk Foran: Victor/Miljøagentene

9 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary Panting er et enkelt valg I september markerte Norsk Resirk sitt 10-sjubileum på mottaksanlegget på Alnabru Representanter fra handel, bryggerier, importører, samarbeidspartnere og andre forbindelser var samlet til fest Panting er et enkelt valg, påpekte panteordningens frontfigur Ivar «Ravi» Johansen, som var konferansier for anledningen 9 Stemningen var god og gratulasjonene satt løst da handel, bryggerier, importører, samarbeidspartnere og andre forbindelser var samlet på Alnabru for å feire Norsk Resirks første ti Panteordningens kjente frontfigur Ravi var konferansier for anledningen Herlig ukomplisert Da jeg ble spurt om å jobbe for Resirk for første gang i 2006, var avgjørelsen enkel å ta Det er nok av gode saker å vie seg til her i verden, så slik sett er ikke Resirk enestående Men i tillegg til at panting av flasker og bokser er en viktig sak, så er det herlig ukomplisert Panting er noe alle fra åtte til åtti kan forstå, og alle vet at det er miljøvennlig, påpekte Ravi fra scenekanten Takknemlig jubilant Pantesjefen Kjell Olav A Maldum benyttet anledningen til å takke alle pantere Vi brukte ti med motstand og protester på å etablere panteordningen Nå har Norsk Resirk vært i drift i ti, og over 2,5 milliarder bokser og flasker har blitt pantet i løpet av den tiden Det er ikke lenger tvil om at vi har livets rett, og at godt samarbeid i alle ledd er et viktig bidrag i panteordningens suksessformel Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjør dette mulig, fra produsenter og handel til alle forbrukerne som panter, sa en takknemlig Maldum Nestleder i Resirks styre, Egil Sætveit fra Coop, påpekte at det gode samarbeidet i alle ledd av pantesystemet skaper misunnelse nedover i Europa Samtidig viste han til den gledelige holdningsendringen der det i dag er aksept for at gjenvinnbar emballasje er like miljøvennlig som ombruksemballasje Fremtidens pantere Både direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet og generalsekretær Børge Brende i Norges Røde Kors var blant gratulantene som takket panteordningen for både store miljøgevinster, miljøvennlige holdningsendringer, og ikke minst gode inntekter til frivillige organisasjoner Festens mest sjarmerende innslag var 7 gamle Victor, som fortalte om Miljøagentenes oppdrag med å inspisere pantesteder landet rundt Arbeidet med å motivere neste generasjons pantere er åpenbart i gang English summary Returning empty containers is a simple choice Norsk Resirk celebrated its 10th anniversary in September The celebrations took place at the company s collection facility in Oslo Among those offering their congratulations were representatives from the retail trade, the brewery industry, importers and business partners CEO Kjell Olav A Maldum thanked all those who return their empty containers We spent ten years battling opposition to the establishment of the refundable deposit scheme Now we have been in operation for ten years, and more than 25 billion bottles and cans have been returned

10 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 10

11 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 11 Stemningsbilder fra jubileumsfeiringen på Norsk Resirks anlegg på Alnabru, 3 september 2009

12 10 med panting 10-sjubileum 10 year anniversary 12

13 10 med panting Intervju med Klif-direktør Interview with the Climate and Pollution Agency s director general Klif-direktør Ellen Hambro: Motstanden mot Resirk virker merkelig i dag 13 I dag er det rart å tenke tilbake på motstanden mot Resirk-systemet før starten i 1999 Tenk at dette var noe mange fryktet og protesterte mot! Det virker like pussig i dag som den massive motstanden mot røykeloven før den kom Nå er jo panting av drikkevarer på boks noe vi ser på som helt naturlig og miljøvennlig Dette er viktig lærdom å ta med seg, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Hun har fulgt Resirk siden ideen ble unnfanget og systemet ble født På 1990-tallet var hun i Miljøverndepartementet, senere kom hun til Statens Forurensningstilsyn (SFT), som fra nytt ble Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet fører tilsyn med Resirk og de andre returselskapene Husker motstanden Hambro husker hvordan fagforeninger og miljøvernere kjempet i evis for å stoppe innføringen av et pantesystem for gjenvinnbare bokser og flasker Dette ble presentert som en dligere løsning enn ombruk av flasker Så kom ordningen, og protestene stilnet I dag ville det trolig blitt ramaskrik om gjenvinnbare bokser og flasker forsvant Dette viser meg at tiltak som i utgangspunktet er upopulære, fort kan bli populære Det kan være en nyttig erfaring å ha med seg videre, forteller direktøren entusiastisk Forventningene innfridd Da Resirk feiret sine første ti med fest på mottaksanlegget på Alnabru sist høst, var Ellen Hambro en naturlig gjest Hun gratulerte jubilanten, og påpekte at Resirk kan vise til svært gode resultater som blir lagt merke til i fagmiljøene, både i Norge og utlandet Resirk beviser at pant er et effektiv hjelpemiddel for å sikre miljøvennlig adferd, og viderefører den norske pantetradisjonen på en god måte Jeg synes også at Resirk har gjort en god jobb med reklame og informasjon, og på den måten har selskapet bidratt til å påvirke nordmenns holdning til returog gjenvinningsløsninger generelt Vi har i oss en grunnholdning om at det er galt å kaste ressurser, og Resirks reklame forsterker dette English summary Opposition to Resirk seems strange today There was strong opposition to Resirk s refundable deposit scheme when it was set up in 1999 Many people felt that a refundable deposit scheme for recyclable bottles and cans was not as good a solution as reusable bottles But opposition quickly faded when the scheme went into operation, explains Ellen Hambro, director general of the Norwegian Climate and Pollution Agency Resirk proves that a refundable deposit is an effective means of fostering environment-friendly behaviour, and is an excellent extension of the Norwegian refundable deposit tradition

14 10 med panting Bakgrunn Background Energisk endring I fjor ble det solgt 359,1 millioner bokser og 112,1 millioner plastflasker med pantemerker i Norge De fleste boksene var fylt med øl, mens flertallet av flaskene inneholdt vann Salget av energidrikker økte betydelig 14 Stort volum av øl og vann samsvarer med tidligere, mens økningen i salg av energidrikker på boks var nytt av et I 2009 var 7,6 prosent av boksene fylt med energidrikk, mot bare 4,0 prosent i 2008 Salg av energidrikker på flaske gikk noe ned I løpet av 2009 ble det returnert 305,3 millioner bokser og 90,8 millioner flasker med pantemerker Tallene viser at returandelen for flasker og bokser også økte i 2009 Det totale salget av bokser økte med 6,4 prosent, mens det var en nedgang i salget av flasker med pantemerke tilsvarende 6,4 prosent * Klima- og forurensningsdirektoratet godkjente i 2009, for første gang, at også pantemerkede flasker og bokser som g til energigjenvinning skal telles som en del av Resirks returprosenter I 2009 godkjente Klif en returandel på boks på 92 prosent, hvorav cirka 4 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg Godkjent returprosent på PET var på totalt 90 prosent, hvorav cirka 8 prosent var materialgjenvinning fra energigjenvinningsanlegg % 84% 89% 91% 92% 92% 93% 92% 92% 91% 92% * % 77% 78% 80% 82% 82% 82% 81% 90% * % % Boks PET English summary Increasing energy Last year 3591 million refundable cans and 1121 million refundable plastic bottles were sold in Norway Most of the cans were filled with beer, while the majority of bottles contained water The biggest change from previous years was the sharp rise in sales of canned energy drinks In million refundable cans and 908 million refundable bottles were returned * In 2009 the Norwegian Climate and Pollution Agency accepted for the first time that refundable bottles and cans which are used for energy recovery should also be counted as part of Resirk s return rate figures

15 10 med panting Bakgrunn Background Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group 15 Annet / Other 2,1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 4,5 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Energidrikk Energy drinks 7,6 % Bokser Cans Øl / Beer 83,6 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 4,5 % Annet / Other 2,1 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 2,2 % Energidrikk / Energy drinks 7,6 % Øl / Beer 83,6 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 12,9 % Energidrikk / Energy drinks 4,6 % Vann / Water 43,2 % Saft og juice / Squash and juice 31,9 % Annet / Other 7,5 % Annet Other 7,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 12,9 % Energidrikk Energy drinks 4,6 % Saft og juice Squash and juice 31,9 % Vann / Water 43,2 %

16 10 med panting Bakgrunn Background Slik synker avgiften n returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased 16 kr 5,99 Miljøavgiften på bokser (kr 4,97) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,02) en samlet avgift på kr 5,99 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% 5,- Bokser kr 4,02 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 3,00) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,02) en samlet avgift på kr 4,02 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Avgift, kr 3,- 4,- PET Flasker kr 1,32 Godkjent returandel på 90% gir en samlet avgift på bare kr 1,32 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet kr 1,41 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,41 for bokser i Resirk-systemet 2,- 1,- kr 1,02 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 1,02 25 Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften

17

18 10 med panting Bakgrunn Background Dobbel Earth Hour - hver dag! 18 Å pante krever bitte lite av deg, men betyr mye for miljøet Miljøgevinsten kommer fra redusert materialbruk, redusert energibruk og reduserte utslipp Energibesparelsen ved panting av bokser og flasker i Norge tilsvarte i 2009 «Earth Hour» to timer hver dag! Alt som pantes gjenvinnes, og det gir en solid miljøgevinst Gjenvinning av plastflasker reduserer bruken av ny olje, og gjenvinning av aluminiumsbokser reduserer behovet for ny aluminium Evig liv Aluminium kan gjenvinnes utallige ganger Å lage ny aluminium av pantede bokser krever 20 ganger mindre energi enn å lage helt nytt metall Returpack har regnet ut at gjenvinning av en kilo aluminium sparer 14 kilowattimer strøm, altså like mye som å ha en 100 watts lyspære på i 140 timer med bokser Norsk Resirk sendte til gjenvinning i fjor Da blir besparelsen kilowattimer I tillegg kommer energigevinsten ved gjenvinning av plastflaskene, beregnet til kilowattimer 100 millioner kwh Dermed sparte norske pantere nesten 100 millioner kwh i 2009 Sammenligner vi dette med miljømarkeringen Earth Hour, som i følge Dagbladet reduserte strømbruken med kwh, tilsvarer det 949 Earth Hour, altså mer enn dobbel Earth Hour hver dag I tillegg kommer ressurs- og CO 2 -gevinsten Imponerende Dette er imponerende i seg selv, men miljøverdien synes best n vi legger inn alle de kiloene English summary Double Earth Hour every day! Claiming the refund on bottles and cans is a small matter for you and me, but has a big impact on the environment The environmental benefits come from reductions in materials and energy consumption and reduced emissions Everything that is returned is recycled, and that adds up to a solid environmental benefit Recycling plastic bottles reduces the amount of new oil used, and recycling aluminium cans cuts the amount of primary aluminium used In 2009 the energy saved by returning refundable bottles and cans in Norway was the equivalent of a double «Earth Hour» every single day!

19 10 med panting 19

20 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Naturlig nykommer 20 Isklar er nykommer på det norske flaskevannmarkedet, men har allerede begynt å forsyne seg godt av markedsandelene Oppskriften på suksessen har vært fokus på kvalitet, design og miljø Flaskevannet Isklar tappes fra en kilde under den gamle Folgefonna-isbreen i Hardanger Det ble første gang lansert i England ven 2008, og i Norge senere samme Årsaken til at vi først lanserte i England, skyldes at dette er et svært tøft marked med et stort utvalg av ulike typer flaskevann Tankegangen var at hvis vi lyktes i England, ville vi kunne lykkes på nær sagt alle markeder, forteller Peter Krogh, administrerende direktør i Isklar Rask suksess Lanseringen i England ble en suksess Etter halvannet på markedet var Isklar det raskest selgende vannet på halvlitersflasker i britisk dagligvarehandel I Norge ble det gjort en prelansering i Deli de Luca fra november 2008, og på kort tid stod Isklar for mer enn 50 prosent av vannsalget i kioskkjeden Senere har distribusjonen og salget blitt utvidet til flere dagligvare- og kioskkjeder, samt bensinstasjoner Store ambisjoner Eierskapet i Isklar er delt mellom norske Jova Holding og det omanske selskapet Sabco LLC, som eies av selveste kongefamilien i Oman Sabco st bak et av Midtøstens mest velkjente vannmerker og et av verdens mest moderne resirkuleringsanlegg for plast Isklar skulle dermed ha gode forutsetninger for å kunne forfølge sin ambisjon om å bli et av verdens ledende merker innen flaskevann Prisbelønt konsept Det er kombinasjonen av kvalitet, design og miljø som forklarer mye av suksessen til Isklar Isklar markedsføres som et rent og friskt naturlig mineralvann Kvalitetene ved vannet gjenspeiles i designet av flaskene, som gir assosiasjoner til isbreer og ren natur, sier Krogh Så vellykket har konseptet vært at Isklar vant prisen for verdens beste flaskevannkonsept under Water Innovation Awards i 2008 Dette er flaskevannsbransjens svar på «Oscar», og over 200 merker fra 40 land deltok Karbonnøytralt vann Isklar er opptatt av å minimere miljø- og klimapåvirkningen i alle ledd av produksjon og distribusjon Vi arbeider kontinuerlig med å redusere utslippene ve, og er stolte over at Isklar er det eneste karbonnøytrale vannet i norske butikkhyller, forteller Krogh, som gjerne ramser opp noen av de konkrete miljøtiltakene Blant annet samarbeider

21 10 med panting kapittel chapter 21

22 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers 22 bedriften med Sea-Cargo, som transporterer varer fra aluminiumsindustrien i Odda, innerst i Hardangerfjorden N lasteskipene med aluminium stevner ut fjorden, stopper de ved Isklar-tapperiet og tar med flaskevannet som skal til det internasjonale markedet Ved å utnytte kapasiteten på allerede eksisterende skipsruter, reduserer vi miljøutslippene knyttet til transport, sier han Grønn energi I tillegg bruker tapperiet kun sertifisert grønn energi fra lokale kraftleverandører, det benyttes bare elektriske trucker og alt avfall blir kildesortert Alle møbler er dessuten produsert av gjenvunnet materiale Noen klimautslipp blir det selvfølgelig, blant annet ved fly- og biltransport Men da har vi som en regel at vi kjøper klimakvoter for 120 prosent av det vi produserer av utslipp, sier han Viktig samarbeid Krogh poengterer også at samarbeidet med Norsk Resirk er viktig for en bedrift som vil vise miljøansvar Norsk Resirk gjør mye for å skape økt bevissthet om miljø og gjenvinning, og vi er stolte av å være med i dette samarbeidet Dette er også viktig for kundene ve, som vi vet har høy miljøbevissthet og er opptatt av pant som en del av miljøengasjementet English summary Natural newcomer The Isklar brand of bottled water is drawn from a source beneath the Folgefonna glacier in Norway s Hardanger region The brand was launched in the UK and Norway in 2008, and has already captured a substantial market share Its success derives from a strong focus on quality, design and environmental considerations In 2008 Isklar won the award for the world s best bottled water concept at the Water Innovation Awards Isklar is keen to minimise the environmental impact of its production and distribution activities In this context, says Peter Krogh, Isklar s CEO, the company s collaboration with Norsk Resirk is extremely important Norsk Resirk does a lot to raise public awareness regarding the environment and recycling, and we are proud to be a partner in this effort, he says ISKAR: Adm direktør Peter Krogh i Isklar jobber målrettet med fokus på kvalitet, design og miljø

23 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Medlemmer av Norsk Resirk f avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet, f delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen De siste ene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet Dette foreg enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver N produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke 23 Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på wwwresirkno Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return scheme for cans and plastic bottles This results in lower environmental taxes on these beverage containers The environmental tax has been reduced by several kroner in recent years thanks to the high rate of return To be enroled in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks prior to the release in the Norwegian market Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with product samples of the packaging in question The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval The registration procedure is described step by step at wwwresirkno Printed material may be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Arvid Nordquist as Bama Gruppen AS Divisjon Trading Berentsens Brygghus AS Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Bringwell Norge AS (tidl Validus NNP AS) Cembo Production DA Chiquita Banana Company Coca Cola Drikker AS Coop Norge AS CULT Norge AS Eira Import AS Fema Foods AS Friends Foundation Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS Hemsedal Kildevann AS HGL Hanson Gourmet Line AS Hoyer Industrier AS ICA NORGE AS Interbev AS Interbrands Wine & Spirits ISKLAR AS Jensen & Co AS Lehre & Bergesen Import AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Lofotpils AS Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren METNOR AS Middelthon Engros AS Mikropartner AS Multibev AS Nils Karlsen Agentur Norcrisp AS Nordic Beverage Company AB Nordic Refreshment Company AS Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS PLtz Aass A/S Panther Trading Norge AS Polaris Water AS Prof Scandinavia Pure Nature AS Redbull Norway AS Redlight Beer Norge AS Rema Trading AS Ringnes AS Rogaland Konservefabrikk AS Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS STAUR Foods AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Tine Meieriet Øst BA Trebuchet AS Trio Bryggeri Union Bryggeri AS UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Waterhouse AS Water of Norway AS YelloVenture Ajour per mars 2010 Up to date as of March 2010

24 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers 24

25 10 med panting Produsenter og importører Producers and importers Gullgutt skal gi panteseier I fjor eksploderte salget av energidrikk på boks i Norge Samtidig dukket de samme produktene opp som verstinger på pantestatistikken, flere med under 50 prosent retur Det vekket vinnerinstinktet i Petter Northug, som engasjerte seg for å få energidrikk til pantetoppen 25 I fjor utviklet det seg en ny utfordring for panteordningen Salget av energidrikk på boks eksploderte, samtidig som det viste seg at disse produktene har svært lave returtall Flere energidrikker lå under 50 prosent i retur, noe som truet med å trekke den totale returen ned og miljøavgiftene opp Northug på sporet En som har bidratt til økningen i energidrikksalget er Red Bulls frontfigur Petter Northug Men verken Resirk, Red Bull eller Petter Northug selv ville akseptere at bare halvparten av Red Bull-boksene som kjøpes blir pantet Et samarbeid ble raskt etablert, vinnerinstinktene vekket og målet var soleklart: Å få energidrikkene inn på pantetoppen Jeg lever av å gå på ski, og er tett på naturen Derfor er jeg ekstra opptatt av å ta vare på miljøet og klimaet Som forbilde for andre vil jeg gjøre mitt for å bidra til høyere retur på Red Bull og andre energidrikker Alle som drikker energidrikk, bør ha krefter til å komme seg til nærmeste pantested også, påpeker Petter Northug, som villig stilte opp som frontfigur i en pantekampanje Pant på farten Vi er ikke helt sikre på hvorfor akkurat energidrikkene ikke blir pantet, forteller Kjell Olav A Maldum i Resirk Det kan skyldes at folk ikke vet at det er pant på slike bokser, eller at folk kjøper produktene enkeltvis n de er på farten, og derfor har lettere for å kaste dem i søpla, sier pantedirektøren Han tror ikke alle er klar over hvor tilgjengelig panteordningen faktisk er Alle som selger bokser og flasker med pantemerke er også forpliktet til å gi pant Over pantesteder inkluderer også kiosker, bensinstasjoner og marinaer, så selv om du er på farten er det ikke langt til nærmeste pantested English summary Golden boy goes for returns success The return rate for bottles and cans is extremely high, with one exception: energy beverages Although sales of energy beverages have exploded in recent years, they have a return rate of less than 50 per cent Now cross-country skier and Olympic gold medallist Petter Northug has joined the effort to increase the return rate for energy beverages With energy beverage producer Red Bull as one of his main sponsors, Northug feels a particular responsibility to spread the word Everyone who drinks energy beverages should have the strength to get to their nearest container return point, he says I live for skiing and spend a lot of time out in the countryside That is why I am particularly keen to protect the environment and the climate

26 10 med panting Logistikk og drift Logistics and operations Bedre og mer effektiv logistikk 26 I 2009 startet Resirk prosessen med å innføre et helt nytt logistikksystem Det nye verktøyet vil forenkle og effektivisere logistikk knyttet til pantede flasker og bokser til glede for både produsenter, importører og Resirk Det nye systemet fra Axapta vil håndtere logistikkdata fra alle ve transportører i forhold til henting av tomgods i butikk, mellomtransport og frakt til gjenvinning i inn- og utland I tillegg kan alle produsenter og importører rapportere inn sitt månedlige salg rett inn i en felles database, forteller Tor Guttulsrud, økonomisjef i Resirk Systematiserte data Logistikkdataene vil komme inn jevnere og mer systematisert enn hva de gjør i dag Vi f mulighet til å lage nye og grundigere analyser, med tanke på å skape bedre vareflyt og å få mer effekt ut i alle ledd av verdikjeden Da f vi en annen og bedre kontroll med transportkostnader og andre kostnadsdrivere Mulighetene for både kostnads- og miljøbesparelser vil kunne bli mye større, tilføyer logistikksjef Bent Ringvold Mindre tid og færre feil Ansatte hos samarbeidspartnere og i Resirk vil spare både tid og ressurser med det nye systemet Løpende rapportering fra produsenter, importører og transportører har til nå foregått per Excel-ark, som har blitt sendt Resirk per e-post Manuell punching av disse dataene er både tungvint og svært tidkrevende Faren for feil blir dessuten stor n dataene må gjennom flere ulike ledd før de er registrert i datasystemet Dette unng vi med det nye verktøyet, sier Guttulsrud Rulles ut i 2010 Planene for omleggingen til Axapta-systemet startet i 2009, og Resirk regner med å ha mye på plass i løpet av første halv 2010 Vi jobber nå med å skreddersy løsningen, og ser på hvordan vi på best mulig måte kobler opp den enkelte eksterne aktør til det nye systemet Noen av aktørene, blant annet enkelte dagligvarekjeder, satser på full integrasjon mot løsninger som allerede er i drift, forteller Guttulsrud og Ringvold English summary More effective logistics In 2010 Norsk Resirk will be introducing a new logistics tool The new system will simplify and streamline the logistics associated with recyclable bottles and cans Among other things, the system will make it easier to create reports and produce high-quality logistics analyses The new logistics tool will enable not only Norsk Resirk, but also beverage producers, importers and retailers, to save time and resources, explains Bent Ringvold, Norsk Resirk s head of logistics

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2007 Satelittovervåkning for rent hav Side 6-11 Seks nye år for Rune Teisrud Side 12-16 Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31 Bokutlån

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million Ta gjerne med magasinet hjem RBK gleder seg til å bo på lerkendal Rom for ALLE stamgjest nr. 1 million egne sider for barna Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #2-2013 SCANDIC ER

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2008 IMOs generalsekretær Side 6 11 Sjømanns kirken i London Side 18 23 Velferden: SHIP shape Side 28-29 Linjedåp Side 36-37 At OSM we

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014

Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 Foto: Kjetil Alsvik Internmagasin for ConocoPhillips Norge Nr. 1, 2014 I 25 år har ConocoPhillips hatt bedriftsbarnehage i Tananger. 2013 Høy aktivitet og vi leverte I begynnelsen av fjoråret sa jeg at

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen

Referat. Søndag 7. april. nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte. - fellesskap i hverdagen Referat Søndag 7. april nnn LandSMøte 2013 7. - 11. april - OsLO KONGResseNteR det 24. ordinære landsmøte - fellesskap i hverdagen Dagsreferatene For hver landsmøtedag skrives det referat av alt som skjer

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Business i Danmark

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Business i Danmark 01 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Business i Danmark Leder Kjære leser! Vi fortsetter med temanumre i Mercur, som virker å ha falt i smak. I år vil vi primært fokusere på

Detaljer

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Bot 1 Navigare og bedring 1-2014 Ønsker sjøvett i skolen Fotokonkurransen for sjøfolk

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 10 år 2000 2010 «vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 tilbakeblikk på 10 år med norgesgruppen / side 1 21 stort intervju med Sverre Leiro / side 6 8 et konsern blir til / side 26

Detaljer

Dronningfisk til Dronningen

Dronningfisk til Dronningen EKSPORTUTVALGET FOR FISK MED STATISTICS ALSO IN ENGLISH FOR HELE 27 Dronningfisk til Dronningen En smak av norsk sjømat i London Merking i kjøledisken merkes på bunnlinjen styrket innsats i Russland UKRAINSKE

Detaljer