SUKSESSFAKTORER I SAMARBEIDET UTDANNING - BEDRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUKSESSFAKTORER I SAMARBEIDET UTDANNING - BEDRIFT"

Transkript

1 SUKSESSFAKTORER I SAMARBEIDET UTDANNING - BEDRIFT Årskonferansen for fagskoler, Kongsberg 5. mai 2011 Arne Landmark, Organisasjonsdirektør Backe Entreprenør Holding

2 Agenda OM BACKEGRUPPEN ARBEIDSTAKERE I BYGGENÆRINGEN HVEM ER DE OG HVOR GÅR DE? HVA HAR BRANSJEN BEHOV FOR? HVORDAN UTVIKLE I FELLESSKAP? AVSLUTNING 2

3 Agenda OM BACKEGRUPPEN ARBEIDSTAKERE I BYGGENÆRINGEN HVEM ER DE OG HVOR GÅR DE? HVA HAR BRANSJEN BEHOV FOR? HVORDAN UTVIKLE I FELLESSKAP? AVSLUTNING 3

4 Vi bygger lokalsamfunn Lokale entreprenører med sterk lokal tilhørighet Et av Norges ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap Utvikler og bygger næringsbygg og boliger 11 entreprenørselskap fra Trondheim og sørover Ca. 800 medarbeidere 2,4 mrd. i omsetning i 2010 Hovedkontor på Telenor Arena utenfor Oslo 4

5 Tilfredsstillende utvikling gjennom finanskrisen 5

6 Viktige hendelser i BackeGruppen i 2010 Etablering i Bergen og Trondheim Backe Prosjekt solgte 300 boliger flere enn noe annet år Organisatoriske endringer som følge av ny forretningsstrategi og Peder B. Backes bortgang BackeGruppen etablert som en av landets fremste OPS-aktører 6

7 Selskapsstruktur 7

8 BackeGruppen har klare ambisjoner Ledende entreprenørselskap i alle lokale markeder og fem milliarder kroner i omsetning i 2015 Blant de fem største i Oslo Blant de tre største i lokale markeder utenfor Oslo 007: Null skader, null feil, syv prosent resultatgrad Utvikling og bygging av boliger og m 2 næring årlig Oppbygging av eiendomsportefølje på 1 milliard kroner 8

9 Positiv verdiskaping er vår rettesnor Vi har et langsiktig perspektiv på alt vi gjør Vi når våre mål gjennom egen innsats ikke ved å misbruke makt eller utnytte andres svakheter Vi prioriterer tillit, troverdighet og omdømme fremfor kortsiktig gevinst 9

10 Nærhet til kundene og korte beslutningsveier Selvstendige entreprenørselskaper med lokal tilhørighet Finansiell styrke og fellesfunksjoner Karrieremuligheter på Østlandet og i Sandnes, Bergen og Trondheim Kompetanseutvikling og sertifisering gjennom BackeSkolen Fokus på helse, miljø og sikkerhet 10

11 Backe Entreprenør Holding BackeGruppens samlede entreprenørvirksomhet 11 selvstendige entreprenørselskaper Et murmesterfirma Et maskinutleiefirma Nasjonale kunder Felles støttefunksjoner innen HR, HMS/KS, energi og miljø, kommunikasjon, innkjøp og økonomi Kompetanseutvikling og sertifisering gjennom BackeSkolen Hovedkontor på Telenor Arena utenfor Oslo 11

12 BackeGruppen Entreprenørvirksomhet i vekst BERGEN Backer Entreprenør AS BÆRUM AS Ing. Gunnar M. Backe DRAMMEN Bøhmer Entreprenør AS ELVERUM Martin M. Bakken AS FREDRIKSTAD Backe Østfold AS GJØVIK AS Miljøbygg KLØFTA Agathon Borgen AS REVETAL Våle Bygg AS RUDSHØGDA Mjøsen Murmesterforretning AS SANDNES Backe Bygg AS SKIEN Buer Entreprenør AS TRONDHEIM Aasen Bygg AS 12 12

13 Backe Prosjekt: Aktiv byggherre innen bolig og næring Effektiv i alle ledd av verdikjeden fra utvikling til leveranse Primærmarked er Østlandsområdet Samarbeider med andre investorer Tilgang til BackeGruppens entreprenørkompetanse Solid erfaring fra kontakt med myndigheter og andre interessenter Hovedkontor på Telenor Arena utenfor Oslo 13

14 Gode fremtidsutsikter for boligutvikling og entreprenør Befolkningsvekst og fortetting av byene Eldrebølgen krever investeringer i infrastruktur og fleksible boligløsninger Energi og miljøkrav gir kommersielle muligheter Økte krav til kvalitet 14

15 Vi bidrar til utvikling av Oslos nye bydel SØRENGA Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Sørenga Utvikling KS LPO Arkitekter Boliger Totalentreprise 240 mill eks. mva Ca kvm. brutto

16 Hjertnespromenaden moderniserer Sandefjord HJERTNESPROMENADEN Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Hjertnespromenaden AS Lund Hagen Arkitekter Boliger Totalentreprise, forhandlet 126 mill eks. mva kvm

17 Elverums storstue fra visjon til virkelighet TERNINGEN ARENA Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Terningen Arena AS Bl.a. Anderssen & Fremming Næring, kultur og undervisning Totalentreprise, forhandlet 400 mill eks. mva kvm

18 Offentlig kontrakt basert på tillit og samarbeid NYE TÅSEN SKOLE Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Undervisningsbygg Oslo KF Arkitektpartner AS Skole Totalentreprise, samarbeidskontrakt 290 mill inkl. mva, rehab kvm. rehab, kvm. nybygg

19 Nyskapende løsninger for PDMT POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Backe Prosjekt LPO Arkitekter AS Næring Totalentreprise, forhandlet OPS kontrakt 85 mill eks. mva kvm

20 Kundeopplevelser i fokus på Maxbo stormarked MAXBO STORMARKED HVAM Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Hvam Næringsutvikling Niels Torp AS Næring Totalentreprise, åpen bok 290 mill inkl. mva kvm

21 Åpen bok-prosjekt for Baker Hughes BAKER HUGHES FASE 2 Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Baker Hughes Norge Bygg Kon Næring Totalentreprise, åpen bok 255 mill eks. mva Ca kvm

22 Vi bygger lokalsamfunn HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Kunde Arkitekt Prosjekttype Kontraktstype Kontraktssum Areal Byggeår Oppland fylkeskommune Lille Frøen AS Totalentreprise Skole 350 mill eks. mva kvm. BTA

23 Vi trenger flere på laget 23

24 Agenda OM BACKEGRUPPEN ARBEIDSTAKERE I BYGGENÆRINGEN HVEM ER DE OG HVOR GÅR DE? HVA HAR BRANSJEN BEHOV FOR? HVORDAN UTVIKLE I FELLESSKAP? AVSLUTNING 24

25 Grunnlag for FAFO undersøkelse System for persondata (SFP) i 2006 og 2008 (SSB) Påkoblet utdanningsdata Demografi Landbakgrunn NB! Tallene omfatter ikke innleie eller midlertidig utstasjonert arbeidskraft fra utlandet Historiske data om sysselsetting i bygg og anlegg fra nasjonalregnskapet Undersøkelse i 2010 blant BNLs medlemsbedrifter 25

26 Sysselsatte i byggenæringen etter alder (2008)

27 Avgang fra arbeidsstyrken , mobilitet 27

28 Tilgang til arbeidsstyrken , mobilitet 28

29 Oppsummering arbeidsmobilitet Byggenæringen rekrutterte flere enn den mistet i perioden : sysselsatte 2008: sysselsatte Samlet tilvekst er på arbeidstakere i perioden Samlet avgang Snaut flere i næringen i 2008 Det er en positiv balanse mellom byggenæringen og andre næringer Rekrutterer flere i arbeidsmarkedet enn næringen selv avgir til andre bransjer 29

30 Fremtidig arbeidskraftsbehov - scenarier Fortsatt vekst I 2009 økte sysselsettingen med 1 prosent Fra 2010 til 2014 forutsetter vi en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på 2,5 prosent per år I perioden legger vi inn liten byggeboom med en vekst på 4 prosent per år Fra 2018 og ut perioden legger vi så igjen til grunn en gjennomsnittlig vekst på 2,5 prosent per år Stabilitet Forutsetninger; vekselvis ett prosentpoeng og ett halvt prosentpoeng per år i hele perioden Nedgang Forutsetninger; et prosentpoeng ned per år frem til I perioden ned 5 prosent hvert år, deretter 1 prosent nedgang hvert år ut perioden For alle utviklingsforløpene forutsettes det avgangsalder 62 år, og at dersom noen slutter erstattes disse av en person på samme alder 30

31 Fremskriving av 3 ulike utviklingsforløp 31

32 Bedriftenes vurdering av tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Prosent 32

33 Bedriftenes vurdering av kvaliteten på nyutdannede innenfor ulike yrkesgrupper. Prosent 33

34 Agenda OM BACKEGRUPPEN ARBEIDSTAKERE I BYGGENÆRINGEN HVEM ER DE OG HVOR GÅR DE? HVA HAR BRANSJEN BEHOV FOR? HVORDAN UTVIKLE I FELLESSKAP? AVSLUTNING 34

35 Bransjens rekrutteringsbehov Byggebransjen kan ikke fortsette å miste folk i samme tempo som nå Bransjen mister for mange unge og klarer i for liten grad og holde på de eldre Fra 2020 slår også mangelen på rekruttering på 1990-tallet inn og vanskeliggjør situasjonen ytterligere Avhengigheten av arbeidskraft fra utlandet kan være risikabel på lang sikt Hvor lenge vil denne tilgangen vare? Byggebransjen kan få store vansker med å takle økt vekst dersom denne utviklingen ikke bremses 35

36 FINNMARK TROMS Stort rekrutteringsbehov: NORDLAND 8000 nye fagarbeidere hvert år frem mot 2030 NORD- TRØNDELAG 500 fagskoleteknikere SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND MØRE OG ROMSDAL OPPLAND BUSKERUD TELEMARK SØR- TRØNDELAG HEDMARK AKERSHUS ØSTFOLD 1000 ingeniører og sivilingeniør Ca 50 % av de som begynner i Vg1 gjennomfører BA med fagbrev i løpet av 5 år (NIFU Step) Kilde: BNL og NIFU Step AUST- AGDER VEST- AGDER 36 VESTFOLD

37 Formann 1960 Selvlært Stor respekt på grunn av sin stilling Lett tilgang på arbeidskraft Enkle materialer Lite konkurranse Enkle maskiner og utstyr

38 Arbeidsleder 1970 Teknisk utdanning Respekt på grunn av dyktighet Kapitalkrav korte byggetider Økonomistyring Nye produkter/materialer Maskinvalg Effektivitet

39 Produksjonsleder 2011 Krav til teknisk utdanning (Plan- og bygningslov) Lederegenskaper Kundekontakt - partnering HMS Datasystemer Plan- og bygningslov Opplæring Nye kontraktsformer NS 3430 og 3431 Stor konkurranse Knapphet på mannskap 1000 nye produkter pr. år Rutinekrav i bedriften Kvalitetssikring Avfallsplaner Resultatkrav på prosjekt Økte tekniske installasjoner Nye løsninger

40 Beslutninger Koordinering Familie Bestilling Fremdrift Møter Kvalitet Tekniske løsninger

41 Hvilke kunnskaper forventer bransjen at en fagskoletekniker skal besitte? Fagbrev (Mesterbrev) Relevante kunnskaper om offentlig regelverk Kunnskap rettet mot ledelse av produksjon Produksjonsplanlegging Produksjonsteknikk Utfordring for bransjen knyttet til produktivitet Kunnskap om nye gjennomføringsmetoder Kunnskap om ny teknologi (BIM) Kunnskap om produktivitetsfremmende metoder (LEAN, Trimmet bygging,etc) Konsekvenser dette har for rollen for de som kommer ut med fagskoleutdanning Men for å lykkes i dag, må alle kunne være ledere på sitt nivå Dette er vanskelig å lære i en skolesituasjon Forstå forskjellen mellom en av gutta og deres leder Være en god forhandler i de ulike rollene

42 42

43 Agenda OM BACKEGRUPPEN ARBEIDSTAKERE I BYGGENÆRINGEN HVEM ER DE OG HVOR GÅR DE? HVA HAR BRANSJEN BEHOV FOR? HVORDAN UTVIKLE I FELLESSKAP? AVSLUTNING 43

44 Hvordan utvikle i fellesskap Forpliktende samarbeid skole/bedrift - Partnerskapsavtale Konkrete ressurser defineres Forelesninger (kalk. prosjekt org. osv) Årsoppgaver Utplasseringer Sommerjobber

45 Eksempel fra Fagkskolen Tinius Olsen 45

46 Og da blir suksessfaktorer i samarbeidet ; Avtaler må brukes aktivt! Av 11 entreprenørselskaper i BackeGruppen har 2 et aktivt forhold til at de har en avtale! 2 mener å huske at de har hatt en avtale 7 har ingen avtale eller tett relasjon! Vi må legge konkrete handlingsplaner Årshjul som viser forelesninger, bedriftsbesøk, Avtale et årlig antall sommerjobber, utplasseringer Benytte fagskolens lærerkrefter i egen kursvirksomhet i BackeSkolen Bidra inn i BKA prosjekter Avtalen må være forpliktende for begge parter Forankret i selskapenes ledelse Årlige evalueringer 46

47 Spørsmål? 47

48 Takk for oppmerksomheten 48

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer