Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv"

Transkript

1 Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling med takk til kollega Lars Harald Vik! 1

2 Ett stort vekstområde og tre små Utbygging av vei og bane gir raskere reise ("en time til byen") Aksept for lengre arbeidsreise Arbeidsmarkedsregionene er større i dag enn da de ble definert for statistikkformål, men ennå mange ABS-regioner i fylket Kommunene må styrke sitt samarbeid for helhetlig planlegging av arbeid, bolig, service Kilde: STFK 2

3 Statistikk og prognose for sysselsetting etter utdanning Forventet fortsatt sterk økning i sysselsetting med fag- og yrkesopplæring på videregående nivå bachelorgrad, særlig helsevesen og tekniske fag Underkapasitet på begge disse områdene Kilde: SSB 3

4 ledige stillinger og arbeidsledige* Strukturendring i arbeidslivet Mangel på arbeidskraft fordi arbeidsstyrken er for liten, kompenseres noe ved innvandring Utfordring å tiltrekke seg og å holde på utenlandsk arbeidskraft Forventet betydelig økende utfordring i helsevesenet, kommunene må rigge seg annerledes ift samhandlingsreformen Ikke bare utdanningsinstitusjonene, men også FoU-miljøene kan bidra gjennom å bidra til teknisk og organisatorisk innovasjon i helsevesenet Mangel på erfarne og/eller flinke nøkkelpersoner i små og mellomstore bedrifter Mismatch mot utdanningens relevans *Omtrent. Varierer over tid. Kilder: SSB og NAV 4

5 Primær og utvinni ng Industri Bygg og anlegg Varehandel og reparasjon Hotell og restaurant Transport og kommunikasjon Forretningsmessig tjeneste yti ng Andre tjenester Alle Får riktig kompetanse fra videregående utdanning i distriktet Får riktig kompetanse fra høgere utdanning i distriktet Foruroligende at bedriftene vurderer tilbudet fra utdanningsinstitusjonene enda lavere enn tilbudet i lokalt arbeidsmarked Primær og utvinni ng Industri Bygg og anlegg Varehandel og reparasjon Hotell og restaurant Transport og kommunikasjon Forretningsmessig tjeneste yti ng Andre tjenester Alle Finner det meste av nødvendig kompetanse i lokalt arbeidsmarked Tegnforklaring 1: Sterkt uenig 2: Uenig 3: Litt uenig 4: Verken enig eller uenig 5: Litt enig 6: Enig 7: Sterkt enig N = 1073 til 1137 hbarv09hno.gph 6 Jun 2007 (v09hno.dta 31 O ct 2004)

6 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppla nd Buskerud Vestfold Telemark Aust- Agder Vest- Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Alle Får riktig kompetanse fra videregående utdanning i distriktet Får riktig kompetanse fra høgere utdanning i distriktet Finner det meste av nødvendig kompetanse i lokalt arbeidsmarked hbarv09fylke.gph 6 Jun 2007 (v09fylke.dta 1 Nov 2004) Skyldes ikke at tilbudet er for smalt i det enkelte fylke, men problemer med utdanningens kvalitet og relevans for bedriftenes behov

7 Gjennomstrømmingsmodellen for å styrke realfagene BH BS US VGS UoH Dr 1. Motivere til økt interesse for realfag 2. Øke omfanget av undervisningen 3. Omorganisere undervisningen 4. Modernisere undervisningen

8 Alternativ: Åpne veggen mellom utdanning og arbeidsliv Større praksisinnslag og studentjobber i høyere utdanning, særlig sammen med virksomheter i lærestedets egen region Bedre samarbeid skole/lærebedrift i videregående opplæring Praksisnær undervisning i grunnskolen i samarbeid mellom lærer og bedrift Kan begynne på barnehagenivå Styrker kvalitet i læring, elevmotivasjon, relevans i utdanningen Styrker elevenes forståelse av arbeidsliv, yrke, lokale jobbmuligheter Styrker lærernes forståelse av fagenes relevans På høyere nivå kan dette gå hånd i hånd med å styrke bedriftenes relasjoner til forskningsmiljøene Utfordring å finne kostnadseffektive og praktiske modeller 8

9 Blir studentene igjen i Trøndelag etter studier i Trondheim? Nasjonal utdanningskapasitet i Trondheim en fantastisk ressurs Motstridende resultater fra ulike undersøkelser, vet ikke hva som skyldes endring over tid og hva som skyldes forskjell i undersøkelsesmetode Trenger bedre forståelse av strømmene i systemet og motivasjonsfaktorer Trenger større kontaktflate mellom bedrifter i hele fylket og lærestedene Langsom økning i sysselsettingsandelen med høyere utdanning i industri, stort underutnyttet potensial Nyutdannede vil helst ha jobb nær studiested eller hjemsted, dvs størst tilbud av nyutdannede rundt høgskolene Fjernundervisning som alternativ for de små vekstsentrene? Fra Studieby 1 til Karriereregion 1? Hva må gjøres? 9

10 Attraktivitet noen mikromomenter I byen: bedrifter søker gode sivil/ingeniører, får menn som søkere, som også trenger jobb til sine koner, som jobber i helse eller utdanning, sektorer der det er overskudd i byen pga stort utdanningstilbud I distriktet: kommuner søker gode sykepleiere og lærere, får kvinner som søkere, som også trenger jobb til sine menn, som jobber i tekniske fag, sektorer der det ikke er næringsgrunnlag i distriktet I fraflyttingsstrøk: boliger tilgjengelig, men ofte lav standard, nesten like dyrt å bygge i distriktet som i sentrum I små senter: brukbare boliger omsettes i konkurranse mellom byfolk som skal ha fritidsbolig og innflyttere til senteret som ikke kan matche prisen 10

11 Oppsummering kommunenes utfordringer: Samarbeid seg imellom og med FoU-miljøene om samhandlingsreformen og organisatorisk og teknisk innovasjon i helsesektoren Samarbeid med bedrifter og utdanningsinstitusjoner om å åpne veggene mellom utdanningssystemet på alle nivå og arbeidsgivere i næringsliv og forvaltning Bidra til bedre forståelse av systemiske forhold som vil være avgjørende for utvikling av bærekraftige bo- og næringsmiljø, særlig i de små vekstsentrene, og til arbeidsformer som kan utnytte denne forståelsen 11

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» OM UNGDOMS VALG OG SKOLENS RÅDGIVNING Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen Hell 5. februar 2015 Trond Buland, NTNU PLU Evaluering

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer