360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk"

Transkript

1 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Generelt om tilpasninger og tilpassede integrasjoner til er en markedsledende løsning bygd i henhold til moderne utviklings og arkitekturprinsipper. Produktet er utviklet i.net. er et meget integrasjonsvennlig produkt, med en rekke integrasjonsgrensesnitt og verktøy som kan benyttes i alt fra enkle filbaserte integrasjoner, til WebServices som typisk benyttes i tidmessige integrasjonsarkitekturer, som for eksempel SOA. I forhold til tilpasninger er vel tilrettelagt for tilpasninger som ikke krever programmering. tilpasses i stor grad gjennom å konfigurere standardproduktet. Det er i tillegg mulig å konfigurere den logiske datamodellen i. Dette gir en enormt god mulighet til å tilpasse til de ulike prosesser og behov som de ulike kunder har. I tillegg til endringer gjennom konfigurasjon, er det også mulig å tilpasse gjennom å programmere tilpasninger i.net. Dette sikrer full fleksibilitet.

2 Prosess Ny funksjonalitet Konfigurasjon Tilpasninger Sak Kontakt Prosjekt Prosesstøtte Datamodell Dokument Aktivitet App X App Y Eiendom ESB Løsning App Z SOA Alle konfigurasjonsendringer av samt tilpasninger via.net kode, kan eksporteres til såkalte installasjonspakker. Disse pakkene kan distribueres til nye installasjoner, slik at deployment av en tilpasset/konfigurert -løsning, foregår på en ensartet og standardisert måte. Dette sikrer konsistens ved flytting av en tilpasset løsning mellom ulike miljøer. integrasjonsgrensesnitt og tilpasninger Skissen nedenfor gir et forenklet bilde av arkitekturen i, med muligheter for integrasjoner og tilpasninger:

3 Web Client - SharePoint Office Add-In Outlook Add-In Kundetilpasset tjenestelag / Ekstern applikasjon WebService kall Import NOARK 4 Prosesstøtte UserInterface Rendition Framework Web Services Business Logic Meta Layer Skjermbilde definisjoner Events BIF, Configurability Plug-In Metadata Data Filer Tilpasninger & Integrasjoner Tilpasninger & Integrasjoner WebServices versjon 4.1 har flere standard tjenestelag for integrasjoner, de viktigste er: Web Service All forretningslogikk i er tilgjengelig både via et.net API og som Web Services. Web Services er det generelle forretningslaget. Dette er et lavnivå forretningslag basert på utveksling av XML er. Tjenestelaget gir stor fleksibilitet, men kan være komplekst i bruk. Krever spesialistkompetanse. Importsenter Web Service Dette er et rammeverk for import som inneholder et tjenestelag på et høyere nivå enn Web Services. Tjenestelaget er basert på utveksling av XML er, men reduserer kompleksiteten ved bruken betraktelig i forhold til standard Web Services gjennom bruk av konfigurerbare defaultverdier og automatiserte oppslag mot kodetabeller. Web Servicene er således velegnet for generelle utviklere uten

4 inngående kunnskap om. Funksjonaliteten er noe begrenset i forhold til Web Services. Tjenestelaget støtter i dag: o Import av dokumenter, saker og filer med tilhørende metadata o Import av kontaktinformasjon o Generell import av filer API I tillegg til web service tjenestelaget inneholder Importsenter en Windows Service. Denne benyttes til import av filer; både dokumentfiler og metadata i XML-filer. Både sak, dokument og fil kan importeres via Windows Servicen. Tjenestelag for SharePoint Records Management Gir mulighet for å sende en kopi av et dokument fra SharePoint til for arkivering. Benyttes typisk i forbindelse med såkalt record management. Tjenestelag for SharePoint Business Connectivity Services Knytte data fra eksterne applikasjoner inn i SharePoint på en generisk måte. har et tjenestelag som implementerer dette SharePoint-grensesnittet. NOARK 4 Web Services støtter NOARK 4 Web Services. Dette er et leverandøruavhengig tjenestelag for kommunikasjon mellom fagsystemer og sak/arkivsystemer basert på NOARK 4. Standarden er definert av KS. Høynivå Web Services Web Services for å hente ut data fra 360º, f.eks. saker, kontakter, prosjekter, dokumenter osv. API (Business Logic, BL) All forretningslogikk i er tilgjengelig både via et.net API og som WebServices. API er det generelle forretningslaget. Dette er et lavnivå forretningslag basert på utveksling av XML er. API et gir stor fleksibilitet, men kan være komplekst i bruk. Krever spesialistkompetanse. API et er eksponert via COM+. Eventmodell Bruk av eventmodeller gjør at det er mulig å hekte på tilpasninger ved gitt hendelser i løsningen. Dette kan gjøres både i forretningslogikken og i skjermbildene. Forretningslogikk Modifikasjoner og tilpasninger gjøres via plug-in s til sin eventmodell. Denne eventmodellen ligger i sitt forretningslag, og muliggjør tilpasninger ved gitte hendelser Skjermbilder Som en del av det såkalte BIF-rammeverket, finnes et code behind eventbasert rammeverk for tilpasninger i skjermbildet. Metadata Metalaget i -arkitekturen gir en logisk datamodell; entitetsmodellen. Denne datamodellen er konfigurerbar. Metadataene definerer selve datamodellen, mens dataene

5 ligger lagret i en fysisk datamodell. Sammen med de underliggende data utgjør metalaget en kraftfull konfigurerbar datamodell som lar seg tilpasse til kundens behov. Den såkalte stjernemodellen i angir de entiteter som finnes som standard i løsning. Ved hjelp av relasjonene mellom entitetene kan brukeren effektivt finne aktuelle entiteter av ulike typer som er knyttet til en gitt entitet. Kontakt Sak Prosjekt Dokument Aktivitet Eiendom BIF SI Rendition Framework, også kalt BIF er et lag som definerer og genererer skjermbildene i. Endringer til eksisterende skjermbilder, og nye skjermbilder kan defineres via konfigurering av BIF. SharePoint 4.1 er utviklet i SharePoint Dette betyr at er svært tilrettelagt for å integreres inn i andre løsninger basert på SharePoint. Det er mulig å la deler av skjermbildene benyttes direkte inn i eksterne SharePoint portaler. Eksterne Søk For integrasjon mot Enterprise Søk tilbys også ferdige integrasjonskomponenter: For federation støttes OpenSearchXML og muligheter for crawling av metadata og dokumenter er også tilgjengelig via connectorer mot forskjellige søkesystemer. vil alltid kontrollere brukernes tilgang ved integrasjoner mot søk.

6 Brukere og Autentisering Autentisering av brukere håndteres fullstendig av AD/LDAP, bruker person og organisasjons-data kan importeres fra AD/LDAP, kontaktinformasjon kan importeres fra HR systemer og /eller kundesystemer og kan eksportere data og dokumenter til andre applikasjoner på XML format eller på annet vis. støtter både OEP-standarden og BEST-standarden (for sikker utveksling av dokumenter). Standard integrasjoner Under finnes eksempler på standard integrasjoner mot 360º. Enterprise Search Connector integrasjon med Enterprise Søk (for eksempel Microsoft Search Server og FAST) basert på OpenSearchXML og/eller Web Service Active Directory Synkronisering - tjeneste for overføring av organisasjons- og brukerdata fra AD til s interne registre Web Service Tool-kit - generelt webservice lag for lagring, søking og publisering av informasjon til/fra KS NOARK 4 Web Service standardisert grensesnitt mot for arkivering og gjenfinning av saksdokumenter OEP export for eksport til felles offentlig elektronisk postjournal Import Service for XML basert skjema og dokumentimport via webservice eller fil SharePoint RM Connector - som gjør det mulig å arkivere filer direkte fra SharePoint dokumentbibliotek til SharePoint Business Connectivity Services connector som gir mulighet for bruk av metadata direkte i SharePoint-lister WebCruiter-integrasjon standard integrasjon med WebCruiter rekrutteringsløsninger EasyCruit-integrasjon standard integrasjon med EasyCruit rekrutteringsløsninger Visma HR Rekruttering-integrasjon standard integrasjon med Visma HR rekrutteringsmodul Integrasjon med rekrutteringsløsninger har en generell integrasjonsmodul mot rekrutteringsløsninger som er basert på Importsenter. På toppen av denne bygges adaptere mot de ulike rekrutteringsløsninger. Per i dag støtter løsningen WebCruiter, Easycruit og Visma. Adaptere kan utvikles for andre løsninger.

7 Rekrutteringssystem Web service Adapter / Høynivå Webservice Importsenter 360º Søknader, utlysninger osv. overføres fra Rekrutteringssystemet til 360º ved hjelp av et adapter. Adapteret ligger på toppen av 360º Importsenter og eksponerer en «sterkt typet», høynivå web service. Denne håndterer import av dokumenter og saker. Importsenteret gir muligheten til å sette opp og konfigurere felter som ikke følger med selve overføringen, men som kreves av 360º. Denne typen integrasjon gjør at innstillinger som relatert til arkivfaget vil kunne håndteres i 360º, og at fagsystemet for rekruttering ikke trenger å forholde seg til arkivfaglige innstillinger. Den «sterkt typede» tjenesten gir også mindre rom for misforståelser i forhold til hvilke data som skal importeres i 360º. Web servicen er basert på Windows Communication Foundation. Det gjøres tilgjengelig som en WSDL som kan konsumeres av rekrutteringssystemet. Integrasjonsarkitektur Normalt baseres integrasjoner mot omkringliggende applikasjoner, på at det bygges et kundetilpasset tjenestelag på toppen av sine standard tjenestelag. Dette kundetilpassede tjenestelaget defineres med funksjonalitet som direkte støtter kundens behov. I tillegg kan det gjerne være sterkt typet. Det betyr at kommunikasjonen mot tjenestelaget ikke baseres på XML er som kan være tunge å arbeide med, men på direkte metodekall med parametere. Dermed blir utvikling mot det tilpassede tjenestelaget langt enklere enn mot de mer generelle, generiske tjenestelagene som er en del av standard. Alle tjenestelagene i benytter Windows Communication Foundation (WCF) som rammeverk. I en SOA (Service Oriented Architecture) kan det kundetilpassede tjenestelaget igjen konsumeres av kundens ESB (Enterprise Service Bus; tjenestebuss), som i skissen nedenfor:

8 Fagapplikasjon X WebServices Fagapplikasjon Y Kundetilpasset Tjenestelag Enterprise Service Bus For andre kunder, og i andre tilfeller vil en punkt-til-punkt integrasjon, via en WebService eller med ren filimport kunne være rett løsning. I tillegg til tjeneste- eller filbaserte applikasjonsintegrasjoner, vil integrasjon på skjermbildenivå ofte være hensiktsmessig. er en webbasert applikasjon, bygd i SharePoint Dette gir store muligheter til å integrere skjermbildekomponenter fra inn i andre applikasjoner, eller å utvikle skreddersydde skjermbildekomponenter som integreres i skjermbilder til andre applikasjoner. Integrasjonskonsept Applikasjonsintegrasjon Sentralt i integrasjonskonseptet ligger utvikling av et kundetilpasset høynivå tjenestelag. Dette tjenestelaget eksponerer tjenester innen to hovedkategorier, hvor hver kategori håndterer ulike typer data: Tjenester Master data Integrasjonskonseptet baseres på at vi utvikler et kundetilpasset høynivå tjenestelag på toppen av og de standard tjenestelag som finnes i. Samtidig støtter vi import via filer ved hjelp av Importsenter som er en standardkomponent i. Arkitekturen blir som følger:

9 Fagapplikasjon X Fil Fagapplikasjon Y MD Adapter Fagapplikasjon Z Master Data Tjenester Fil-poll Tilpasset tjenestelag Importsenter WebServices + filimport WebServices Tjenestelaget er også velegnet for bruk sammen med en ESB i en SOA:

10 Fagapplikasjon X Fagapplikasjon Y Fagapplikasjon Z Fil Enterprise Service Bus (ESB) MD Adapter Master Data Tjenester Fil-poll Tilpasset tjenestelag Importsenter WebServices + filimport WebServices Tjenester Tjenestelaget inneholder et sett med høynivå tjenester som eksponerer nødvendig funksjonalitet i forhold til de aktuelle integrasjoner mot. Primært vil dette være metoder for håndtering av saker, dokumenter, filer, aktiviteter, kontakter og brukere. Tjenestelaget er ikke en standard komponent, men tilpasset hver kunde. Hensikten med tjenestelaget er å sikre at kunden og leverandørene av de omkringliggende applikasjoner mest mulig effektivt kan utvikle integrasjoner mot. Det er derfor viktig å sikre rett granulering på de tilbudte tjenester, og å kunne tilpasse seg kundens integrasjons- og SOA-policies. Tjenestelaget vil typisk kunne inneholde metoder for: Hent saker. Returnerer liste over saker som matcher søkekriterier Hent dokumenter. Returner liste over dokumenter som matcher søkekriterier Hent filer for gitt dokument. Returner liste over filer med unike fil-nøkler Hent fil basert på unik fil-nøkkel Hent/søk kontakt Hent/søk aktivitet Hent/søk prosjekt Hent/søk bruker Opprett/endre sak Opprett/endre dokument Opprett/endre fil

11 Opprett/endre kontakt Opprett/endre aktivitet Opprett/endre prosjekt Opprett/endre bruker Master Data Master data er basis registre som finnes i flere av de ulike applikasjonene i en virksomhetsarkitektur. Dette er registre som tidligere ble vedlikeholdt separat i de ulike applikasjonene, men i de siste årene har trenden gått mot en automatisk synkronisering mellom applikasjonene. Dette betyr at en eller flere applikasjoner kan defineres som autorativ kilde (eller master) for et gitt register. Typiske master data registre, er ansatte, brukere, organisasjonsstruktur, kunder, leverandører, prosjekter, osv. At nødvendige felles basis registre er synkronisert, er ofte en forutsetning for gode integrasjoner. Spesielt viktig er det at det finnes en felles global primærnøkkel for de applikasjoner som skal integreres, slik at det for eksempel er mulig å referere til en innbygger, en ansatt, en leverandør, eller en kunde gjennom integrasjonen. Håndtering av rene master data er basert på vårt rammeverk for håndtering av master data i tilknytning til. Rammeverket har støtte for ulike integrasjonstyper mot omkringliggende applikasjoner: Applikasjon X Applikasjon Y Applikasjon Z Tabell View Trigger Endringstabell Web service Fil Adapter Applikasjon X Endring Adapter Applikasjon Y Poll Endring Adapter Applikasjon Z Poll Endring Poll Adapter Endring Obj Obj Obj Master Data Manager Rammeverket støtter tre hovedtyper av integrasjoner mot fagapplikasjonene: Push: Applikasjonen hvor endringen finner sted, detekterer selv at endring har skjedd, og kaller en webservice i Master Data Manager. Kun endrede data overføres, og overføringen skjer når endringen finner sted. Databaseintegrasjon med triggerbasert deteksjon av endring: Applikasjonen hvor endringen finner sted, kan ikke selv detektere at endring har skjedd. Ved hjelp av

12 triggere i applikasjonens database detekteres endring i det den skjer, og det opprettes en rad i en endringstabell. Master Data rammeverket poller så endringstabellen og henter over endringen. Kun endrede data overføres, og overføringen skjer relativt raskt etter at endringen finner sted. Pull: Master Data rammeverket henter over et komplett register (dvs. alle radene på en gang) eller deler av et register via en SQL, et webservice kall eller via filimport. Både endrede og ikke endrede data overføres, overføringen går regelmessig, men forholdsvis sjeldent. Typisk en gang hvert døgn. For hver applikasjon som skal kobles til Master Data Manager, må det utvikles et adapter som inneholder fagapplikasjonsspesifikke, registerspesifikke og kundespesifikke tilpasninger. Konseptuelt er det mulighet for synkronisering begge veier. I en basisløsning bør i alle fall registre synkroniseres inn til. For hver kundeinstallasjon er det nødvendig med en workshop for å avklare hvilke registre i hvilke fagapplikasjoner som skal synkroniseres til og fra. Fil-integrasjon Import Center (Importsenteret) er et sett med konfigurerbare web services og en Windows service. Disse kan benyttes til import av elektroniske skjema med metadata i form av XML-filer, og av dokumentfiler. Importen kan skje via kall til en web service, eller Importsenteret kan settes opp til å overvåke gitte kataloger hvor den importerer filer fra. Importsenteret er ekstremt fleksibelt og kan konfigureres til å opprette flere typer objekter innen samme transaksjon, som for eksempel saker, dokumenter og kontakter. Importsenteret er konfigurerbart slik at det kan håndtere XML er med ulike format. Det kan dermed settes opp til å tolke det aktuelle XML-formatet til det avleverende system. Det kan også settes opp faste verdier på metadata som ikke leveres i XML filen. Skjermbilde/klient-integrasjoner I noen tilfeller vil integrasjoner baseres på at vi leverer skjermbildekomponenter som kan benyttes inne i andre løsninger eller applikasjoners skjermbilder. Dette kan typisk benyttes ved: Integrasjon mot samhandlings- eller publiseringsløsninger i form av intranett, ekstranett og internettløsninger som for eksempel innbyggerportaler Integrasjon med fagapplikasjoner og saksbehandlingsløsninger Av teknologier som kan benyttes er følgende mest aktuelt: SharePoint: Ved integrasjon mot en SharePoint basert løsning er det mulig å installere sitt BIF-rammeverk på SharePoint-installasjonen, slik at webparts kan benyttes direkte. Spesialutviklede skjermbildekomponenter: Utvikling av prosjektspesifikk høynivå webservice, samt prosjektspesifikk webpart eller annen skjermbildekomponent. Feeds : støtter både RSS og Atom feeds. Kan benyttes til bl.a.: o Støtte for lesebrukere mot. Kan gi tilgang til søk oppslag mot fra en ekstern portal. Gir mulighet for anonyme brukere.

13 o Publisering av informasjon og dokumenter fra 360 inn i en portal o Hente oppdaterte lister fra inn i for eksempel Outlook eller en mobiltelefon via en RSS feeder.

14 Metodikk Software Innovation er i ferd med å utvikle en metodikk for design av kundetilpassede integrasjoner. Denne definerer hvilke områder som skal belyses ved et overordnet design og hvordan dette skal utføres. Sammen med vårt konsept for utvikling av integrasjoner sikrer dette gode, gjennomtenkte integrasjonsløsninger. Dette gir forutsigbarhet i forhold til både kvalitet og omfang. Overordnet Overordnet berører metodikken følgende områder gjennom å hente relevant informasjon om kundens forhold og krav, og å tilpasse/designe integrasjonsløsningen rundt inn i helheten på en mest mulig hensiktsmessig måte. Informasjon/krav-innhenting fra følgende områder: Forretningsprosesser Virksomhetsarkitektur Dataarkitektur & Master Data Management Integrasjonsarkitektur Nettverksarkitektur Identitetshåndtering, og relevante deler av ansattprosessen Sikkerhet Design av løsning: Integrasjonsarkitektur Bestemme/designe metoder i kundetilpasset tjenestelag Avklaringer/design rundt synkronisering av master data Design av plattform for o Antall system, eventuell flerselskapsløsning o Skalering, ytelse og servere o Sikkerhet, eventuelt valg av løsning for sikret sone Design av skjermbilder og skjermbildekomponenter

15 Virksomhetsarkitektur Fagappl. Applikasjonsarkitektur ERP HR System Dok Sak Portal Brukergrupper Prosesser CRM BI Informasjon Virksomhetsarkitektur Dataarkitektur Integrasjonsarkitektur App X App X App X App Y Fil Fil-poll ESB -, sikkerhet- og nettverksarkitektur Detaljert, sjekkliste for workshop/design Metodikken som her skisseres, er tenkt benyttet i et forprosjekt, eller i en initiell designfase. Metodikken har fokus på basis arkitektur, i tillegg til å se på hver enkelte integrasjon. Metodikken er basert på workshops sammen men kunden hvor følgende temaer gjennomgås, med fokus på informasjonsinnhentning: Generell gjennomgang og/eller kartlegging og/eller design av relevante deler av: o Virksomhetsarkitekturen Hovedprosesser, aktuelle prosesser Applikasjoner, applikasjonsarkitektur Brukergrupper, interessenter og eiere o Dataarkitekturen Master Data (Felles basis registre), unike nøkler

16 Rettigheter og roller for de ulike applikasjoner i forhold til master registre og kolonner. Hvem kan endre hva? Hvem abonnerer på hva? Arkitektur/modell for Master Data Management; single-copy, multiple-copy, continuous merge Overordnet logisk datamodell med entiteter og relasjoner o Integrasjonsarkitekturen & Policy Punkt til punkt SOA ESB (Enterprise Service Bus, SOA tjenestebus) Transport Kategorisering av tjenester Arbeidsflyt og orkestrering Regler og regelhåndtering o Nettverksarkitekturen Infrastruktur og infrastrukturkomponenter Nettverkstopologi og Soner Logging, feilhåndtering og overvåkning o Identitetshåndtering og sikkerhet IAM Brukere og tilgangsrettigheter, policies SSO o Sikkerhet Datasikring Systemsikring Meldingssikring Transportsikring Prosessikirng o Føringer IT Policy/strategi o Design av plattform for Ytelse Skalering Database Servere og konfigurasjon av de ulike -komponenter Speiling, failover & clustering For hver enkelte integrasjon: o Kartlegging av eksisterende prosess o Eventuelt design/redesign av prosess o Design av integrasjon bl.a. basert på info fra generell gjennomgang Applikasjonsarkitektur Master data og dataarkitektur CRUD mot gitte registre? Søk og oppslag Transaksjonsdata

17 Mapping av masterdata og transaksjonsdata mellom og omkringliggende løsninger Integrasjonsarkitektur konfigurasjon og oppsett Saks/Mappetyper Dokumenttyper Skjermbilder: Spesifikasjon av tilpassede og nye skjermbilder Metadata; utvidelse av datamodell. Entiteter og felt. Kodetabeller. Spesifikasjon forretningskomponenter (Business Logic) som kalles fra GUI Bruk av standard tjenestelag Spesifikasjon av tilpasset tjenestelag (tilpasset WebService lag) på utsiden av standard tjenestelag o Interface o Objektbeskrivelse Flyt, arbeidsflyt Regler og regelhåndtering Konfigurasjon Skjermbildeintegrasjoner Validering Rettigheter og tilgangsstyring BIF CodeBehind komponenter (Eventmodell i GUI) Enterprise search Import av skjemaer Periodiske jobber Omfanget av forprosjektet vil variere avhengig av størrelsen på løsningen, og på kundens modenhet og ambisjoner. I enkle tilfeller kan det holde med en dags arbeide, andre ganger fra noen dager, opp til noen ukeverk.

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST Drift Nyheter og forbedringer siden sist Ny funksjonalitet i integrasjonsmodulen mot IBX Strømlinjeformet kataloghåndtering for ehandel GS1 integrasjon Inkasso integrasjon

Detaljer

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene?

Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Hvordan kan en gjenbrukbar NOARK kjerne bidra til samhandling mellom forvaltningsnivåene? Thomas Sødring Høyskolen i Oslo thomas.sodring@jbi.hio.no +47 99 57 04 72 NOKIOS Workshop NOARK 5 26. Oktober 2010

Detaljer

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon!

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon! Oversikt System Replikering Integrasjon Web Services API I Utviklingsmiljø 3.0 Nyheter 3.0 Nyheter Publisering Publisering Publisering sansvarlig, Webmaster Konsulent, Rådgiver Utvikler Kontakt oss i Egroup

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Katalogsynkronisering i skyen

Katalogsynkronisering i skyen Katalogsynkronisering i skyen Å opprette og ivareta bruker og personalinformasjon i flere forskjellige systemer kan være både tidskrevende og kostbart. ID Manager Katalogsynkronisering er en struktur-

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE

SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE SAS IN A SOA WORLD MARIUS SOMMERSETH TEAM LEAD TECHNICAL ARCHITECTURE HVA ER WEB SERVICER OG TJENESTELAG? Fra Wikipedia: En web service er definert av W3C som et software system som er designet for å støtte

Detaljer

Bevaring av fagsystem og Noark 5

Bevaring av fagsystem og Noark 5 Bevaring av fagsystem og Noark 5 Thomas Sødring Førsteamanuensis Arkiv Høyskolen i Oslo og Akershus thomas.sodring@jbi.hio.no P-R428 22452610/99570472 1/34 I dag skal vi Litt om HiOA Snakke litt om Fra

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler

Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E. Steinar Kolnes, Senior utvikler Moderne integrasjonsarkitektur for B2C og B2E Steinar Kolnes, Senior utvikler Følg presentasjonen via egen enhet Dagens agenda BYOD som eksempel på moderne integrasjonsarkitektur for B2E og B2C Historikk

Detaljer

Sak- og portaldagene 2014

Sak- og portaldagene 2014 Sak- og portaldagene 2014 «Hvorfor valgte vi Interaktor» Tommy Andre Otnes Prosjektleder Fredrikstad kommune Følg oss på: Twitter: @fredrikstadkomm facebook.com\fredrikstad.kommune Nåværende Intranett

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Distributed object architecture

Distributed object architecture Forelesning IMT2243 6. April 2010 Tema: forts. arkitektur og design av programvare Prosjektstatus Programvarearkitektur Oppsummering fra før påske Distribuerte objektarkitektur MDA - Model Driven Architecture

Detaljer

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes 1 Innledning I dette bilaget beskrives arkitektur og systemlandskap for Visma Flyt PPT. 2 Visma Flyt Plattform Visma Flyt PPT er bygget på Vismas Flyt Plattform

Detaljer

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Generelle tilbakemeldinger som er diskutert i dokumentgjennomgangsmøte:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet NOARKSYSTEMER SHAREPOINT Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet 1 Hva er Sharepoint Samarbeidsverktøy utviklet av Microsoft benyttes bla til å dele dokumenter og

Detaljer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda MBS & MOD Mamut Business Software Mamut Online Desktop Produkt demo Mamut Business

Detaljer

Kontaktkonferansen 01.03.2016. Jean-Philippe André Caquet

Kontaktkonferansen 01.03.2016. Jean-Philippe André Caquet Kontaktkonferansen 01.03.2016 Jean-Philippe André Caquet Hva er TK@rkiv? TK@rkiv begynte som prosjekt for NOARK5-arkivkjerne for sikret sone og ble etter en lang tid til prosjekt for Arkiverings- og Registreringsløsning

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for Telefly NG Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 4 1. Introduksjon... 5 1.1 Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge... 5 1.2 Systemets formål

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Web Service Registry

Web Service Registry BACHELORPROSJEKT 21 Web Service Registry Prosjektpresentasjon Ola Hast og Eirik Kvalheim 05.05.2010 Dette dokumentet er en kort presentasjon av bachelorprosjektet Web Service Registry Innhold 1. Om oppgavestiller...

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning WebSak og einnsyn ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning OEP Eksport Via dette programmet opprettes det xml-filer med metadata. Disse filene lastes så opp til OEP-portalen publisering) OEP Mottak Mottar

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble

Oppsummering. Thomas Lohne Aanes Thomas Amble Oppsummering Thomas Lohne Aanes Thomas Amble 14.11.04 Kapittel 2: Data Modell Mål: Data som skal brukes av applikasjonen blir spesifisert på en formell og likevel intuitiv måte. Resultat: Vi får et konseptuelt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net.

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 3 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET... 4 2.1.

Detaljer

Bilag 3. Kundens tekniske plattform

Bilag 3. Kundens tekniske plattform Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag 3 Kundens tekniske plattform Anskaffelse av Løsning for utgående e-faktura DocuLive referanse nr 201201136-38 Side 1 av 6 1 OVERORDNET BESKRIVELSE

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Dokumentasjon Websak Appservice

Dokumentasjon Websak Appservice Dokumentasjon Websak Appservice 12.03.2012 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig samtykke

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning ( Synkron avlevering (STAT) /Riksantikvaren (RDF) Utarbeidet av Øystein Isaksen, Gunnar Urtegaard, Kari Frodesen

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-dag 5. november 2015 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Samla samfunnsdokumentasjon SAMDOK Kommunale

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy

Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation. Martin Lie Ole Kristian Heggøy Kapittel 13 Advanced Hypertext Implementation Martin Lie Ole Kristian Heggøy 08.11.04 Forbedring av arkitektur Problem med alt i ett -løsning: Spredning av forretningslogikk. Avhengighet mellom presentasjonssider

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør

Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør Fri programvare i helsesektoren en realitet! Presentasjon av Enkeltoppgjør Snorre Meland - Teknologidirektør Acando AS Acando AS Enkeltoppgjør 2 Ny nasjonal saksbehandlingsløsning for refusjon av reiseutgifter

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon

Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Eierskap, IKT relasjoner, roller og arbeidsflyt - etablering av master Enterprise HRM - masterdata for personalinformasjon Venke Ingeberg Ringstad Fungerende HR sjef Lovisenberg Diakonale Sykehus Bakgrunn

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009

Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime. Ragna Fossen, 05.03.2009 Identitetsstyring og tilgangskontroll innenfor et SOA-regime Ragna Fossen, 05.03.2009 On the Internet, nobody knows you re a dog. SOA-løsninger er på full fart inn i ITarkitekturen et effektivt verktøy

Detaljer

SAP og SOA. av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic

SAP og SOA. av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic SAP og SOA av Bjørn Arthur Kvalsvik Løsningsrådgiver SAP Nordic Innhold 1 Innledning... 1 3 2 Generelt... 2 4 3 SAP NetWeaver - SAP sin SOA plattform.... 3 5 3.1 Database og OS uavhengighet... 3.1 5 3.2

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo

Helhetlig integrasjonsplattform. Per Olav Nymo Helhetlig integrasjonsplattform Per Olav Nymo Affecto i korte trekk Bergen I Norge siden 1997 Spesialisert på Enterprise Information Management 130 ansatte i Oslo og Bergen 1.000 ansatte i Norden og Baltikum

Detaljer

Teknisk beskrivelse av løsning

Teknisk beskrivelse av løsning Teknisk beskrivelse av løsning Skytjeneste/ASP- løsning eller lokal installasjon hos kunde? efaktor leverer primært læringsplattformen Moodle som en SAAP- løsning. Portalen leveres med våre anbefalte standardinnstillinger

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

Unified Communication

Unified Communication Unified Communication Ståle Hansen MCITP Messaging, MCSE 2003, MCTS OCS 2007 stale.hansen@atea.no Agenda Trender i markedet Office Communications server 2007 Server topologi Demo Unified Communicaton En

Detaljer

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland,

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland, Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt Integrasjoner Skrevet av: Geir Bruskeland, geir@inthemix.no Siste revisjon: 4. februar 2009 1 Refererte og relaterte dokumenter Vedlegg Versjon Dokument

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

// PRESENTASJONER FRA NJAVA

// PRESENTASJONER FRA NJAVA // PRESENTASJONER FRA NJAVA } NAV i det store bildet Ingunn M. Godal } Nye ambisjoner, nye muligheter Torbjørn Larsen } Hvordan gjør vi det - våre behov Petter Hafskjold NAV i det store bildet John Dee

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren

Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren Dataporten sikker og enkel deling av data i UH-sektoren IT-forum Solstrand 4. mai 2016 Andreas Åkre Solberg andreas.solberg@uninett.no Service Provider SAML 2.0: KUN autentisering + SSO Generelt behov

Detaljer

itet isi Det handler om å dele itet.no

itet isi Det handler om å dele itet.no itet isi Det handler om å dele itet.no Det handler om å dele - og vi kan gjøre det enkelt for deg! itet isi [ ézé] gir muligheter for etablering av intranett, kundeportaler, arkivløsninger og arbeidsområder,

Detaljer

Veiledning til brukerdokumentasjonen

Veiledning til brukerdokumentasjonen Versjon 8.0 Veiledning til brukerdokumentasjonen Dato: 27.11.2008 Side i av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Viktig!... 4 2 Hvordan henger brukerdokumentasjonen sammen?... 5 2.1 Oppsett og

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen UTTREKK OG BEVARING FRA ELDRE FAGSYSTEM 21 nov 2012 KDRS Samling PROSJEKT Prosjektet fokuserer på utfordringen knyttet til bevaring av fagsystem slik beskrevet i Riksrevisjonens rapport. Prosjektets har

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Stian Bjørhei og Jon Andreas Pretorius s.1 s.2 Hafslund har produsert ren vannkraft i over

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer