Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner"

Transkript

1 Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen legger til rette for en effektiv og moderne digital og åpen forvaltning, samhandling og publikumsdialog, og er en komplett NOARK5-godkjent sak- og arkivløsning som sikrer at lovpålagte krav til journal og arkivering oppfylles. Løsningen forenkler generell dokumenthåndtering gjennom sin brukervennlighet, og effektiviserer saksbehandling gjennom elektroniske saksmapper og gode arbeids- og saksflytfunksjoner. Lean-baserte fremdriftsplaner er et sentralt verktøy for oversikt og status på både egne og avdelingens arbeidsmengde med mulighet for omfordeling, fristoppfølging og automatiserte aktiviteter eksempelvis utsending og journalføring av foreløpig svar. Økt effektivisering av saksbehandling og samhandling gjennom løsningens Microsoft SharePoint og Office plattform herunder samhandlingsrom og LYNC-integrasjon er også sentrale elementer. Et ledelsesverktøy og redskap for effektiv politisk saksbehandling Løsningen sikrer lederne enkel tilgang til rapporter, statistikk, relevante saksdetaljer og historikk, noe som gjør dette til et viktig ledelsesverktøy. Integrasjonskomponenter for Microsoft OneNote og app for ipad begge for papirløs behandling av interne og politiske møter, store saksmapper etc. gir betydelige kostnads- og miljømessige gevinster - for både ledere og politikere. Med våre nye apper for ipad herunder viktige lederverktøy som godkjenning av dokumenter etc. - styrkes denne delen av Public 360 for kommuner og fylkeskommuner ytterligere. Økt publikumsservice Løsningen støtter opp under målene om en åpen og publikumsorientert forvaltning gjennom internettbaserte tjenester for mottak av elektroniske skjema og henvendelser gjennom generiske, leverandør uavhengige import funksjoner, basert på etablerte standarder. Likeså innsyn for den enkelte gjennom Mine saker men også generell publisering av ugraderte saks og dokumentopplysninger hvor funksjon for innsynsbegjæring inngår. Et åpent og tilgjengelig integrasjonsgrensesnitt Løsningen er med sin tekniske arkitektur en meget god plattform i forhold til å fungere som en NOARK 5 arkivkjerne for andre fagsystemer eller for å bygge en fagspesifikk saksbehandlingsløsning. Løsningen tilbyr en rekke web services. Både standardiserte som KS NOARK web services, men også mer avanserte web services for dokumenter, saker, kontakter, aktiviteter inkludert møter, m.m. Public 360 for kommuner og fylkeskommuner tilbyr også ferdige standard integrasjonskomponenter mot 3.parts leverandører eksempelvis rekrutteringsløsning og skolesystem for fangst av arkivverdige dokumenter. Videre støtter basisløsningen standarder for integrasjon mot kart og matrikkel. Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner en ferdigkonfigurert bransjeløsning med rik funksjonalitet og store tilpasningsmuligheter

2 Public 360 for Kommune og Fylkeskommune STANDARDLØSNING FOR SAK- OG DOKUMENTHÅNDTERING En komplett løsning bygget på Microsoft SharePoint og Office som legger til rette for en effektiv og åpen digital forvaltning, samhandling og publikumsdialog. Løsningen inkluderer: NOARK 5 elektronisk arkiv Dokument- og korrespondansehåndtering Politiske prosesser Innbyggerdialog og selvbetjening Arbeidsflyt og samhandling Lean saksbehandling Inkluderte moduler: Møte- og utvalgsbehandling Plan og byggesak (K) KS NOARK 4 web services (K) Batch skanning (FK) FOT konfigurering (FK) Offentlig journal (FK) Politisk agenda (FK) Sikret sone (FK) Rett i mappa v 1.0 (FK) MS Office integrasjon MS Office Maldesigner Arbeidsflytverktøy MS Outlook integrasjon MS Search Server Express Web Services Dokument Kontakt Sak PROSESS Eiendom Formatkonvertering Prosjekt Aktivitet Administrator Active Directory synk. SharePoint Records Mngmt web services SharePoint BCS web services Anbefalte moduler og integrasjoner Andre moduler Integrasjoner og datafangst Apps Papirløse møter Importsenter Sikret sone PDF-signering Ekspedering Batch skanning Offentlig journal Politisk agenda KS NOARK 4 web services Innsynsbegjæring Virksomhetssøk Historisk søk File Viewer Kontraktshåndtering Styrende dokumenter Oppfølgingsmodul Ledelsesrapportering OEP eksport Klient skanning Foreleggelse Rekrutteringsløsninger (Visma, WebCruiter) Barnehage/SFO-løsninger Samarbeidsrom Mine saker Importsenter Lesetilgang fra portal Byggsøk integrasjon Plandialog integrasjon SAP integrasjon IFS integrasjon MS Dynamics CRM integrasjon emeetings edocuments eworker (K) - Inkludert for kommune (FK) - Inkludert for fylkeskommune Hva får du i standardløsningen? I den ferdigkonfigurerte standardløsningen Public 360 for Kommuner medfølger alltid: En sak- og arkivløsning som er godkjent som en komplett NOARK 5-løsning av Riksarkivet, inklusiv modul for møte- og utvalgsbehandling og saker innenfor teknisk sektor Generelle arkiv- og dokumentbehandlingsfunksjoner for andre typer ikke-journalpliktige dokumenter Journal/arkiv: verktøy for administrasjon av arkiv og klassifikasjonsstrukturer standardrapporter og restansekontroll funksjoner for utføring av for kassasjon logg på saks-, dokument- og filnivå verktøy for avlevering og deponering Rettigheter til å konfigurere og utvide løsningen etter behov med de verktøy som produktet stiller til rådighet Løsningen er prekonfigurert og installeres ferdig til bruk for alle roller, enten det er arkivarer, saksbehandlere, ledere eller andre. Konfigureringen er basert på krav og anbefalinger fra NOARK-standard og Software Innovations mangeårige erfaring med arbeid innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. Med Public 360 for Kommuner har du alle sentrale funksjoner i et komplett NOARK 5-system tilgjengelig.

3 Saksbehandling og ledelse: rollebaserte skreddersydde skrivebord for alle roller skreddersydde moduler for møte- og utvalgsbehandling og teknisk sektor oppgavelister, fristoppfølging og mulighet for varsling på e-post arbeidsflyt for kommentering og godkjenningen Fremdriftsplaner basert på Lean saksbehandling integrert dokumentproduksjon og arkivering automatisk versjonshåndtering av filer samhandlingsrom i SharePoint LYNC og Outlook-integrasjon Kart, Matrikkel og ByggSøk-integrasjon Public 360 for kommuner og fylkeskommuner omfatter også funksjonalitet for håndtering av ikke-journalpliktige dokumenter. Her kan alle typer dokumenter lagres og gjenfinnes, og du har avanserte funksjoner for revisjonsstyring og utgivelse, som kan brukes for håndtering av styrende dokumenter, presentasjonsmateriell, rundskriv eller annen informasjon som man vil dele på en kontrollert måte. Alle dokumenter kan knyttes til de virtuelle mapper som Public 360 for kommuner og fylkeskommuner tilbyr for strukturering av både saksarkiv og dokumentlager (saksmapper, kontaktmapper, prosjektmapper m.m). Selv om Public 360 for kommuner og fylkeskommuner leveres med en beste-praksis konfigurering har du i tillegg en rekke muligheter for å konfigurere og tilrettelegge løsningen videre, også på egenhånd. Det kan blant annet defineres nye skrivebord, favorittsøk og rapporter, SharePoint webparts, resultatlister, nye metadata, sakstyper, saksmaler, arbeidsflyt prosesser og look and feel -tema. Dette gjør at løsningen tettere kan tilpasses virksomhetens spesifikke behov. Alt uten programmering. Public 360 for kommuner og fylkeskommuner er bygget på 360 plattformen der følgende standardkomponenter og moduler alltid inngår: 360 -modellen : All generell funksjonalitet i 360 for håndtering av kontakter, saker, prosjekter, dokumenter og aktiviteter inkludert rettigheter til for videre å kunne modellere og konfigurere datamodell, relasjoner og skjermbilder. Microsoft SharePoint Foundation 2010: All funksjonalitet, webparts og funksjoner som leveres av Microsoft og som dermed kan benyttes i 360 standardløsning Microsoft Outlook integrasjon: Add-in til Outlook for arkivering av e-post med automatisk uttrekk av metadata og vedlegg, arkivering av avtaler, drag & drop arkivering av e-post, overføring av kontakter til lokal adressebok og integrert sending av e-post fra 360 webklient eller Outlook. Løsningen muliggjør dessuten bruk av Outlook som klient. Microsoft Office integrasjon: Add-in til Word, Excel og Powerpoint som støtter lagring av dokumenter i 360, lagring som vedlegg, bruk av standard tekster og tilgang til arbeidslister og søk i 360. Office-integrasjonen inkluderer også funksjonalitet for fletting av metadata til dokumentmaler. Microsoft Office maldesigner: Add-in som benyttes for å etablere koblinger mellom metadata i 360 og felter/ content controls i Word-maler. Dokumentproduksjon støtter også oppdatering av felter i 360 fra content controls til metadata i 360. Arbeidsflytverktøy: Innebygget funksjonalitet og teknologi for å styre og automatisere både dokumentog saksbehandlingsprosesser. Her inkluderes ferdige arbeidsflyter for kommentering, godkjenning og sending av dokumenter, muligheter for å definere sjekklister og Lean fremdriftsplaner, men også muligheter for å programmere avanserte automatiserte arbeidsprosesser med Windows WorkFlow Foundation. Husk at du i Public 360 for kommuner og fylkeskommuner også har tilgang til alle standardfunksjoner i SharePoint. Public 360 er en del av SharePoint og SharePoint er en del av Public 360.

4 Webdeler som selvstendige enheter: Standard 360 webdeler kan gjenbrukes i andre SharePoint sites ved å installere 360 BIF stand-alone rammeverket i disse site collections. Dokumentasjon og installasjonsprogram følger med. Microsoft Search Server Express plug-in i 360 : (Gratis)versjonen av Microsoft Search Server (Express) ferdig integrert i 360 for søk i eksterne kilder som filservere, nettsteder og Exchange parallelt med 360 Globalt søk Web Services: Gjennom 360 Web Services er det mulig å benytte seg av alle WCF-baserte web services som 360 tilbyr. All forretningslogikk i 360 eksponeres som web services. Dette gjør det mulig både å lese og skrive data og dokumenter. På toppen av disse lavnivå -tjenester kan det etableres høynivå -tjenester ( strongly-typed ) etter behov. Dokumentasjon og eksempler er tilgjengelig Formatkonvertering: Et serverprogram som automatisk konverterer Office-dokumenter til PDF/-A format og lagrer de nye formatvariantene i 360. Konvertering kan kjøres som en planlagt oppgave på server, eller initieres fra 360 webgrensesnitt. Administrator: Verktøy for å administrere 360 der brukerprofiler, tilgangsmatriser, kodetabeller, settinger m.m. kan oppdateres. Verktøy for administrasjon av metadata og teknisk konfigurering av løsningen er også tilgjengelig. SharePoint Records Management web services: Standard støtte for SharePoint Records Repository API webservice som gjør det mulig å arkivere filer fra SharePoint dokumentbibliotek til 360 med automatisk overføring av metadata. Kan konfigureres med standard SharePoint funksjoner og dokumentasjon og eksempler følger med. Sharepoint BCS web services: Standard services tilrettelagt for å gjøre 360 tilgjengelig i andre SharePoint sites via Business Connectivity Services som eksterne lister, som BCS webparts eller for søk. Dokumentasjon og eksempelkode følger med. Løsningen er prekonfigurert og installeres ferdig til bruk for alle roller, enten det er arkivarer, saksbehandlere, ledere eller andre.

5 Inkluderte moduler og komponenter: 360 Møte- og utvalgsbehandling: En modul skreddersydd for understøttelse av saksbehandlers utarbeidelse av politiske saker og møtesekretærens arbeidsprosesser knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved politisk behandling av saker i kommunen/fylkeskommunen. Modulen har også funksjonalitet for registrering av råd og utvalg, dets medlemmer inkl. økonomiske og juridisk interesser, samt rapporter og utskriftsmuligheter. 360 Plan- og byggesak er en modul skreddersydd for saksbehandling og prosesstøtte innenfor byggesak, oppmåling og plansaker. Arbeidsflytverktøyet Lean fremdriftsplaner står sentralt i denne modulen inklusiv tilhørende rapporter. Modulen leveres med standard integrasjonskomponenter mot Matrikkel, GIS/Kart og ByggSøk (Kun kommuner) 360 FOT Konfigurering: Standard komponent som ivaretar fylkeskommunale behov innen arkivforvaltning, saksbehandling og utvalgsbehandling. Modulen består dels av funksjonelle tillegg og dels av fylkeskommunale parametersettinger herunder egne rettighetsmatriser for sak, dokument, kontakter, utvalg og møter. (Kun fylkeskommuner) Rett i Mappa (RIM versjon 1.0): Integrasjonskomponent for mottak og lagring av arkivverdige dokumenter fra skolesystem (IST Exstens). (Kun fylkeskommuner) 360 Politisk Agenda: Dette er en publiseringsløsning for saksutredninger, vedtaks- og møtedokumenter produsert i modulen 360 Møte og utvalgsbehandling. Dokumentene eksporteres ut i egen innsynsdatabase. Publikum når informasjon både via menyer (utvalg møte) og via eget søkebilde med søkefelt for sakstittel, utvalg, m.m. (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Batch skanning: Dette er en modul for skanning og OCR-konvertering som benyttes for bunkeskanning av allerede registrerte dokumenter. Løsningen egner seg der rutinene er lagt opp slik at brukeren først registrerer dokumentene, genererer skilleark og deretter automatisk skanner og importerer hele bunker av dokumenter på en felles skanningstasjon. (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Papirløse møter: Denne løsningen lar sakskart med tilhørende dokumenter bli distribuert elektronisk til alle møtedeltakere på en effektiv og miljøvennlig måte. Alle dokumenter er strukturert som møtebøker som gir en enkel oversikt og navigering mellom saker og enkeltdokumenter. Løsningen inkluderer også funksjonalitet for egne notater og dokumentsøk i og på tvers av publiserte møter. 360 Papirløse møter kan leveres i to versjoner: Som Microsofts OneNote bøker til bruk på tablet-pc Anbefalte moduler og komponenter: I Public 360 finnes det en rekke tilvalgsmoduler for ulike formål: a) Beste-praksis oppsett, b) integrasjonskomponenter og c) forskjellige løsninger for data/ dokument/ skjemafangst. Du kan velge fritt fra denne menyen av moduler, uavhengig av bransjeløsning. Her vil nye moduler komme til etter hvert som produktet videreutvikles. Tilleggsmoduler som vanligvis velges av kunder med Public 360 for kommuner og fylkeskommuner, er: 360 Offentlig journal er en løsning for publisering av offentlig journal, postliste og tilhørende offentlige dokumenter på internett slik at informasjonen er søkbar og tilgjengelig for publikum. Løsningen gir også mulighet for bestilling av innsyn i dokumenter som ikke er publisert. Modulen har et brukergrensesnitt som også er tilpasset lesebrett og mobile enheter og kan enkelt integreres i virksomhetens egen internettportal. (Inkludert for fylkeskommuner) Som app for ipad 360

6 360 Ekspedering: Med denne modulen automatiseres og effektiviseres utsendelse av dokumenter. Ved ferdigstillelse av et dokument distribueres filer direkte til mottakere via ulike kanaler. 360 Ekspedering leveres med distribusjonskanal for e-post og send til printer. Nye adaptere for utsendelse kan tilpasses den enkelte virksomhet. 360 PDF-signering: En modul som gjør det mulig å påføre PDF- filer en digital signatur og/eller et stempel. Gjennom å påføre en digital signatur vil du i ettertid kunne verifisere hvem som har utgitt dokumentet, og at det ikke har blitt endret siden signaturen ble påført. Den digitale signaturen kan være et PKI-basert standard virksomhetssertifikat. KS NOARK 4 web services: KS N4 web services benyttes for kommunikasjon mellom NOARK baserte løsninger og andre fagsystemer. I henhold til standarden støtter disse web servicene 4 tjenester; get og put NoarkSak, get og put journalpost. Sistnevnte arkiverer en journalposter med 0 til mange elektroniske dokumenter. (Inkludert for kommuner) 360 Sikret sone: For håndtering av dokumenter med personsensitive data tilbys 360 Sikret sone. Løsningen oppfyller lovens krav til databeskyttelse, som betyr håndtering av informasjon i en sikret sone som er isolert fra Internett og e-postsystemer. Modulen gjør det enkelt å møte disse kravene uten å måtte behandle disse dokumentene i en separat og adskilt 360 -installasjon. Dette er muliggjort gjennom teknisk oppsett, tilgangskontroll og kontrollmekanismer ved distribusjon og arbeidsflyt (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Innsynsbegjæring: 360 Innsynsbegjæring er en modul som gjør det enkelt for virksomheten å registrere og behandle de begjæringer om innsyn i dokumenter som mottas. Modulen hjelper deg med å følge opp innsynsbegjæringer innenfor frister, og gjør det samtidig enkelt å ekspedere filer til mottaker dersom innsyn innvilges. Modulen leveres med relevante rapporter og støtter automatisk import av innsynsbegjæringer. Andre valgmuligheter: Klient skanning: Dette er en modul for skanning og OCR-konvertering som kan benyttes direkte fra 360 s webgrensesnitt. Løsningen egner seg der rutinene er lagt opp slik at brukeren benytter en bordskanner og/eller ønsker å skanne dokumentet samtidig som det registreres og arkiveres. 360 File Viewer: En tilleggsmodul som gjør at du kan lese filer direkte i 360 webklient uten å åpne andre applikasjoner. 360 File Viewer sløtter over 300 forskjellige filformater og krever ingen installasjon på klient-pc er. 360 Ledelsesrapportering: Modul for presentasjon av sak- og dokumentbehandlingsstatistikk i form av online rapporter og grafisk oversikt. Løsningen gir enkel og oversiktlig informasjon om virksomhetens produksjon samt trender i utviklingen. Løsningen støtter pivotering, drill-down og alternative visninger, og er basert på standard Microsoft BI løsninger, samtidig som den er fullt integrert i 360 s brukergrensesnitt. 360 Virksomhetssøk: Løsningen tilgjengeliggjør web services som eksterne søkemotorer kan benytte for crawling av 360 meta data og dokumenter, for deretter å gjøre informasjonen søkbar sammen med andre informasjonskilder i et felles virksomhetssøk. Det tilbys også web services for trimming av søkeresultat i forhold til tilgangskontroll, i tillegg til service for federated søk. Det vil si at 360 s interne søkemotor benyttes direkte. 360 Samarbeidsrom: Gjør det mulig for brukerne å opprette SharePoint samarbeidsrom knyttet til en sak eller et prosjekt i 360. Informasjon om saken/prosjektet, status samt tilhørende dokumenter kan presenteres i arbeidslister. Dette, sammen med sentrale funksjoner for lagring av dokumenter, gjør det mulig for interne og eksterne interessenter å lese og dele informasjon og å samarbeide om dokument før disse lagres i 360 s enhetlige struktur.

7 360 Mine saker: Mine saker er et sett med sikre web services som kan benyttes for at kunden selv kan se status og detaljer om sine saker i en ekstranettløsning. Autentisering kan for eksempel skje via eid eller BankID. Web services er konfigurerbare og tilbyr informasjon om for eksempel saksstatus, dokumenter og saksgang. 360 Styrende dokumenter: Med modulen for styrende dokumenter kan rutiner, prosedyrer, skjemaer, håndbøker og andre styringsdokumenter struktureres og vedlikeholdes. Sporbarhet sikres gjennom revisjonshåndtering, og kontroll sikres gjennom godkjenningsrutiner. Ansvar for vedlikehold og endring kan fordeles til avdelinger og personer. Bruk av feil dokument hindres ved at dynamiske linker til siste versjon automatisk oppdateres fra de intranett sider eller prosesskart der dokumentene er referert. 360 Kontraktshåndtering: Med denne modulen kan organisasjonen etablere et felles kontraktsarkiv og prosesser for oppfølging og endringshåndtering. Løsningen gir alle ansatte rask tilgang til alle gjeldende kontrakter og en oversikt over for eksempel utløpsperioder, kontraktsparter, internt ansvarlige, historikk og tidligere revisjoner. Løsningen støtter også prosesser ved forhandling, fornyelse og endring. All informasjon kan tilgangstyres. 360 Oppfølgingsmodul: Oppfølgingsmodulen (OM) er en frittstående tilleggsmodul til Doculive og Public 360. Modulen er et enkelt verktøy for oppfølging av eksempelvis politiske vedtak/ styrevedtak, virksomhetsplaner, prosjekter og beslutninger i ledermøter. I OM foretar brukeren innmelding og distribusjon av arbeidsoppgaver, rapportering på status og resultater samt oversikt og oppfølging. Løsningen ivaretar også tilgangsstyring og konfidensialitet og gir mulighet for kontroll og historikk på alle vedtak som har vært gjenstand for oppfølging. 360 Historisk søk: Med denne modulen kan gamle NOARK databaser fra DocuLive gjøres søkbare i 360 uten konvertering. Saker og dokumenter kan gjenfinnes og informasjon og fulltekstdokumenter presenteres i 360 webklient i SharePoint 360 Importsenter: 360 s Importsenter er et konfigurerbart sett med web services og Windows serverprogram som for eksempel kan benyttes for import av elektroniske skjema, for arkivering av dokumenter fra fagsystemer, eller for å opprette nye saker i 360. Importsenteret er meget fleksibelt og støtter prosesser som å opprette saker, dokumenter og kontaktdata i en og samme transaksjon. Microsoft Dynamics CRM integrasjon: Modulen gjør det mulig å etablere integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og 360 slik at kontakter kan synkroniseres fra CRM til 360, og 360 kan benyttes som arkiv for CRMløsningen. Alt som er registrert i 360 på kontaktenes saker, dokumenter, prosjekter eller lignende, kan også presenteres i Dynamics CRM brukergrensesnitt. 360 Rekrutteringsløsninger: Standard Integrasjonskomponent mot rekrutter ingsløsninger (Visma og Web- Cruiter) som gjør det mulig å ta imot og automatisk registrere og arkivere søknader og andre dokumenter som oppstår i rekrutteringsprosesser, slik at disse lagres i 360 s NOARK 5 arkiv i tråd med Riksarkivets anbefalinger. 360 Barnehage/SFO løsninger: Standard integrasjonskomponent basert på KS N4 webservices for automatisk overføring av arkivverdige dokumenter til 360 fra fagsystem for Barnehage og SFO (Oppad og Visma), slik at dokumenter fra disse arbeidsprosessene inngår i ett felles NOARK 5-basert elektronisk arkiv i PlanDialog Integrasjon: Standard integrasjonskomponent basert på GeoIntegrasjons-standarden som medfører at status på saksforløp samt journalposter i 360 blir gjort tilgjengelig og nås av publikum via GISleverandørenes PlanDialog modul. 360 ByggSøk Integrasjon: Standard integrasjonskomponent som automatisk oppretter ny byggesak, knytter til eiendom, saksparter og tilhørende dokument med elektroniske filer, basert på mottatt søknad via e-post fra ByggSøk. 360 Foreleggelse: 360 Foreleggelse er et beste-praksis oppsett som gjør at organisasjonen kan optimalisere sine interne foreleggelsesprosesser, ved å integrere bruk av forløpsmaler, avanserte godkjenningsprosesser og automatisk ekspedisjon av dokumenter til mottaker.

8 SAP integrasjon: Integrasjonen gjør det mulig å bruke 360 som eneste eller kompletterende arkivsystem for SAP. Dokumenter i 360 kan produseres og kobles til sentrale forretningsobjekter i ERP-systemet fra SAP- eller 360 grensesnittet. IFS integrasjon: Integrasjonen gjør det mulig å bruke 360 som eneste eller kompletterende arkivsystem for IFS. Dokumenter i 360 kan produseres og kobles til sentrale forretningsobjekter i ERP-systemet fra IFS- eller 360 grensesnittet. 360 edocuments: 360 edocuments er en ipad-app for strukturert presentasjon av dokumenter. Dokumentene struktureres i et egendefinert mappehierarki i SharePoint og publiseres videre ut til ipad. Appen er designet for å presentere dokumenter fra flere kilder, også dokumenter eksportert fra sak- og dokumenthåndteringsløsninger. 360 eworker: Appen 360 eworker er en mobil klient for 360. Med denne appen kan du lese dokumenter og utføre oppgaver knyttet til saksbehandling og dokumenthåndtering direkte fra ipad. 360 eworker har et brukervennlig grensesnitt designet for å forenkle arbeidet, øke effektivitet og skape en mer mobil arbeidshverdag. 360 Lesetilgang fra portal: Med 360 Lesetilgang fra portal kan virksomheten publisere informasjon lagret i 360 slik at de er tilgjengelig for alle, inkludert kontakter som ikke har tilgang til 360. Modulen baserer seg på publisering av forhåndsdefinerte lister i 360 slik at prosessen med tilgjengeliggjøring av informasjon forenkles, og man sikrer at det alltid er siste versjon av filen som publiseres. Fordeler med Public 360 for kommuner og fylkeskommuner Er en del av SharePoint, samtidig som SharePoint er en del av en unikt integrert totalløsning for Enterprise Content Management (ECM) Er en helhetlig og fleksibel løsning som dekker et bredt spekter behov innen dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og samhandling i offentlig sektor Er en beste-praksis bransjeløsning basert på mer enn 25 års samarbeid med offentlige virksomheter og som understøtter behovene i en moderne og fremtidsrettet offentlig forvaltning Sørger for en sikker informasjonshåndtering og en felles virksomhetshukommelse - i henhold til viktige arkivstandarder Er en fleksibel plattform for effektivisering av virksomhetsprosesser med arkitektur for åpen og enkel integrasjon med andre systemer Er en prekonfigurert bransjeløsning bygget på standard Microsoft teknologi, og sikrer derfor en rask innføring og lavere driftsomkostninger Har effektive og enkle brukergrensesnitt tilpasset brukernes roller, arbeidsoppgaver og prosesser inklusiv møte og utvalgsbehandling og arbeidsprosesser innen teknisk sektor. Anvendes direkte i kjente brukergrensesnitt som Microsoft Outlook, Office og SharePoint Skaper smidig saksbehandling med enkle prosessverktøy Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. Software Innovation AS Rolfsbuktveien 4C N-1364 Fornebu

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Saksbehandling i 360 for Bedrifter

Saksbehandling i 360 for Bedrifter Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering og bedre samhandling Powered by Saksbehandling i 360 for Bedrifter For effektiv prosesstøtte, smart oppgavehåndtering

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

Dokument- håndtering

Dokument- håndtering Dokumenthåndtering Denne brosjyren er laget av: ACOS AS Trykket av: Grafisk Trykk AS Dokument- håndtering Effektiv dokumenthåndtering ACOS WebSak er et moderne system for sikker og effektiv dokumenthåndtering.

Detaljer

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering

Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Ta kontroll over informasjonen og oppnå bedre kundeservice med strukturert dokumenthåndtering Business 360 er en standardløsning for dokumenthåndtering, elektronisk arkiv og saksbehandling som spiller

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram!

Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! Public 360 understøtter regjeringens digitaliseringsprogram! I 2012 lanserte regjeringen det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Programmet

Detaljer

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet NOARKSYSTEMER SHAREPOINT Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet 1 Hva er Sharepoint Samarbeidsverktøy utviklet av Microsoft benyttes bla til å dele dokumenter og

Detaljer

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner KDRS samling 23-24.05.2011 Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner HELHETLIG LØSNING FOR NORSKE KOMMUNER Moderne og effektiv

Detaljer

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og Utvikling/Fagportalprogrammet Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 Bakgrunn NAV søkte opprinnelig Riksarkivet

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad?

Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Skreddarsydd sakshandsamingssystem til ein låg kostnad? Noark-5 og fri programvare Astrid Øksenvåg Rådgiver ekor AS Dagens situasjon - papir arkiv / elektroniske arkiv Dagens papirarkiv: Saksarkiv Personalarkiv

Detaljer

360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk

360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Generelt om tilpasninger og tilpassede integrasjoner til er en markedsledende løsning bygd i henhold til moderne utviklings og arkitekturprinsipper. Produktet er

Detaljer

og effektiv earkivforvaltning

og effektiv earkivforvaltning Uttrekks- og avleveringsmodul og effektiv earkivforvaltning Kort om: Hva påvirker og styrer «fremtiden»? ACOS Løsningskonsept og vår erfaring Uttrekk & avlevering i teori Uttrekk & avlevering i praksis

Detaljer

Opplæring og klasseromskurs

Opplæring og klasseromskurs Opplæring og klasseromskurs Software Innovation Side 1 Innholdsfortegnelse Overordnet kursoversikt 3 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr 4 360 Grunnkurs Sluttbrukere 4 360 Videregående

Detaljer

Kontaktkonferansen 01.03.2016. Jean-Philippe André Caquet

Kontaktkonferansen 01.03.2016. Jean-Philippe André Caquet Kontaktkonferansen 01.03.2016 Jean-Philippe André Caquet Hva er TK@rkiv? TK@rkiv begynte som prosjekt for NOARK5-arkivkjerne for sikret sone og ble etter en lang tid til prosjekt for Arkiverings- og Registreringsløsning

Detaljer

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig Kunnskapsorganisering i endring Margareth Sand, Sarpsborg kommune (Felles:) (Enhet:) (Min:) Mange strategier for mappestruktur og navngiving av filer Vi har

Detaljer

Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling

Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling Målbilde for en effektiv elektronisk saksbehandling og samhandling Innhold 1. Innledning... 4 Formål med målbildet... 4 2. Oslo vognselskap... 4 3. Bakgrunn... 5 4. Rammer og andre føringer... 5 Digital

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur

Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur Felles kommunalt rammeverk for digitalisering - eller Felles kommunal IKT-arkitektur SAMDOK-konferansen, 12. november 2015 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS KS digitaliseringsarbeid Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Samdok-konferansen, Gardermoen 11.11.2015 Jon Atle Haugen Riksarkivet 1 Saksbehandling Verdi som

Detaljer

21 OCTOBER, ebyggesak. IT-Puls Trondheim Ole Desalu Vold EVRY OPEN

21 OCTOBER, ebyggesak. IT-Puls Trondheim Ole Desalu Vold EVRY OPEN 21 OCTOBER, 2017 ebyggesak IT-Puls Trondheim - 23.10.17 Ole Desalu Vold ole.vold@evry.com EVRY OPEN Bakgrunn Elements ebyggesak Bygget etter nasjonal produktspesifikasjonfagsystem for digital byggesaksbehandling

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning WebSak og einnsyn ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning OEP Eksport Via dette programmet opprettes det xml-filer med metadata. Disse filene lastes så opp til OEP-portalen publisering) OEP Mottak Mottar

Detaljer

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap

Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Enkel arkivering, sikker gjenfinning og deling av virksomhetskritisk informasjon i et stort informasjonslandskap Stian Bjørhei og Jon Andreas Pretorius s.1 s.2 Hafslund har produsert ren vannkraft i over

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

NOARK 4. Versjon 1, 2 og 3 av NOARK-standarden beskrev krav til elektronisk journalføring. NOARK 4 beskrev i tillegg. Ulemper

NOARK 4. Versjon 1, 2 og 3 av NOARK-standarden beskrev krav til elektronisk journalføring. NOARK 4 beskrev i tillegg. Ulemper NOrsk ARKivstandard 1984: NOARK 1 ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult som kravspesifikasjon for elektronisk journal 1987 NOARK 2 ble utviklet i samarbeid med Riksarkivaren 1990 Riksarkivaren

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as enorge - ekommune Alle nye interaktive, offentlige tjenester

Detaljer

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5

Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Norsk Arkivråd - Høstseminar 2009 Erfaringer med bruk av NOARK 5 Om å bestille et system for Statens Vegvesen v/ Espen Vaager, informasjonsarkitekt 1 Om å bestille et system for Statens Vegvesen Hovedpunkter

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

TRONDHEIM? Fagdag i Riksarkivet 10.03.2015

TRONDHEIM? Fagdag i Riksarkivet 10.03.2015 QUO VADIS TRONDHEIM? Fagdag i Riksarkivet 10.03.2015 Jean-Philippe Caquet Ikke paragrafer, men intensjoner Journalføring, Dokumentfangst,Arkiv vs Record Management Arkivlov: Journalføringsplikt og Arkivplikt

Detaljer

Forklaringer av funksjonskomponenter

Forklaringer av funksjonskomponenter Forklaringer av funksjonskomponenter 13. oktober 2009 Datautveksling mellom eksterne og interne systemer - muliggjør bedre styring og kvalitet på data elæring - muliggjør mer effektiv læring Fjernarbeid

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

KDRS 12.juni 2012. Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner

KDRS 12.juni 2012. Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner KDRS 12.juni 2012 Hvordan tenkes og jobber «noen» i dataindustrien om tema bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner Ivar Wessel Thomassen, direktør ACOS AS Vi ser nærmere på 1. Kort

Detaljer

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG

Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Your IT. Our passion. Din IT. Vår lidenskap. TRYGT, ENKELT OG TILGJENGELIG Om Upheads AS Etablert som NetPower i 1995 Endret navn til Upheads februar 2014 Hovedkontor i Sandnes Avdelinger i Bergen, Haugesund,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 Eiliv SVEEN Consulting Senior Manager, Information Management Kristine Synnøve BRORSON Consulting

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen

Bygg og bygningsdata i. Matrikkelen Bygg og bygningsdata i 1 Matrikkelen Geointegrasjon Matrikkelsamling 22. og 23 november 2017 Lars Fredrik Gyland 1 2 Agenda Historikk/bakgrunn/videreføring Hva kan fagområdene i geointegrasjon brukes til?

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Sharepoint som arkiv www.steria.no. Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13

Sharepoint som arkiv www.steria.no. Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13 Sharepoint som arkiv Jon Bjerkelien - Steria, 24.10.13 Hvor vi er nå Sakarkiv Arkiv Arkiv 1.Fangst 2.Forvaltning 3.Bevaring Fangst Er en undervurdert kunst Som alle sliter med Som vi bruker alt for lite

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Totalarkiv. Jean-Philippe Caquet Rådgiver Trondheim Byarkiv Samdok 12.11.2015

Totalarkiv. Jean-Philippe Caquet Rådgiver Trondheim Byarkiv Samdok 12.11.2015 Totalarkiv Jean-Philippe Caquet Rådgiver Trondheim Byarkiv Samdok 12.11.2015 ECM Enterprice Content Management Arkiverings- og Journalføringsplikt Begge er hjemlet i Arkivloven med forskjellige formål

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-dag 5. november 2015 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Samla samfunnsdokumentasjon SAMDOK Kommunale

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

Den Digitale kommunereform. Narvik, 7. 8.mars 2016

Den Digitale kommunereform. Narvik, 7. 8.mars 2016 Den Digitale kommunereform Narvik, 7. 8.mars 2016 Ivar Wessel Thomassen direktør Hvem er ACOS? ACOS er et firma med over 120 engasjerte medarbeidere som utvikler og implementerer programvare for offentlig

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner

HVORDAN TENKE NOARK 5. og hvordan lage kravspesifikasjoner HVORDAN TENKE NOARK 5 og hvordan lage kravspesifikasjoner Historikk NOARK står for NOrsk ARKivstandard Noark ble utarbeidet av forgjengeren til Statskonsult i 1984 NOARK var opprinnelig en kravspesifikasjon

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON SAK/ARKIVSYSTEM 12/005

KRAVSPESIFIKASJON SAK/ARKIVSYSTEM 12/005 KRAVSPESIFIKASJON SAK/ARKIVSYSTEM 12/005 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 1.1 Om dette dokumentet... 2 2. ABSOLUTTE KRAV... 2 2.1 Krav til Noark-5 godkjenning... 2 3. FUNKSJONELLE KRAV... 2 3.1 Krav til brukergrensesnitt...

Detaljer

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA NOARK-5 Litt historikk Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riksarkivarens forskrift, kapittel IX Elektronisk arkivering

Detaljer

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen

Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no. Få en bedre IT-hverdag i kommunen Tove M. Schei, Prosjektleder/Rådgiver Atea AS tove.schei@atea.no Få en bedre IT-hverdag i kommunen Effektiv samhandling, del 1 Bruk av Intranett til kommunikasjon av nyheter og kunngjøringer, samt til

Detaljer

Digital transformasjon

Digital transformasjon Digital transformasjon I Norge, i det offentlige, i Asker kommune, også med sak og arkiv?, også med ESA? Ole-Kristian Tangen Utviklingssjef Asker kommune Asker kommune i veldig korte trekk > 60.000 innbyggere

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her Fra fagsystem til sak- og arkivløsning Et eksempel på hvordan fagsystemer kan integreres mot arkivsystemer Paul Hallan Svendsen BiRK Prosjektleder Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Sak og Portaldagene

Detaljer

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg

Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene. Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Synkron overføring - Digitalt skapt materiale fra kommunene Petter B. Høiaas Rådgiver, IKA Kongsberg Hva er synkron overføring? «forenkle og effektivisere prosessene rundt arkivdanning i kommunal sektor»

Detaljer

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning

Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjema for godkjenning av Noark 5-løsning Egenerklæringsskjemaet skal fylles ut av den som søker Riksarkivaren om godkjenning av en Noark 5-løsning (leverandører, utviklere, organ som har

Detaljer

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER

NOARK EGENERKLÆRING OM SYSTEMFUNKSJONALITET FRA PRODUSENTER AV NOARK-SYSTEMER RIKSARKIVAREN Revidert 01.03.2004 Om den praktiske utfyllingen av skjemaet: Hvor opplysninger skal spesifiseres, kan det nødvendige antall ekstra linjer settes inn etter behov. Det kan brukes en fri form

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 21-2017 Styreportal - AdminControl Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende

Detaljer