Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner"

Transkript

1 Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen legger til rette for en effektiv og moderne digital og åpen forvaltning, samhandling og publikumsdialog, og er en komplett NOARK5-godkjent sak- og arkivløsning som sikrer at lovpålagte krav til journal og arkivering oppfylles. Løsningen forenkler generell dokumenthåndtering gjennom sin brukervennlighet, og effektiviserer saksbehandling gjennom elektroniske saksmapper og gode arbeids- og saksflytfunksjoner. Lean-baserte fremdriftsplaner er et sentralt verktøy for oversikt og status på både egne og avdelingens arbeidsmengde med mulighet for omfordeling, fristoppfølging og automatiserte aktiviteter eksempelvis utsending og journalføring av foreløpig svar. Økt effektivisering av saksbehandling og samhandling gjennom løsningens Microsoft SharePoint og Office plattform herunder samhandlingsrom og LYNC-integrasjon er også sentrale elementer. Et ledelsesverktøy og redskap for effektiv politisk saksbehandling Løsningen sikrer lederne enkel tilgang til rapporter, statistikk, relevante saksdetaljer og historikk, noe som gjør dette til et viktig ledelsesverktøy. Integrasjonskomponenter for Microsoft OneNote og app for ipad begge for papirløs behandling av interne og politiske møter, store saksmapper etc. gir betydelige kostnads- og miljømessige gevinster - for både ledere og politikere. Med våre nye apper for ipad herunder viktige lederverktøy som godkjenning av dokumenter etc. - styrkes denne delen av Public 360 for kommuner og fylkeskommuner ytterligere. Økt publikumsservice Løsningen støtter opp under målene om en åpen og publikumsorientert forvaltning gjennom internettbaserte tjenester for mottak av elektroniske skjema og henvendelser gjennom generiske, leverandør uavhengige import funksjoner, basert på etablerte standarder. Likeså innsyn for den enkelte gjennom Mine saker men også generell publisering av ugraderte saks og dokumentopplysninger hvor funksjon for innsynsbegjæring inngår. Et åpent og tilgjengelig integrasjonsgrensesnitt Løsningen er med sin tekniske arkitektur en meget god plattform i forhold til å fungere som en NOARK 5 arkivkjerne for andre fagsystemer eller for å bygge en fagspesifikk saksbehandlingsløsning. Løsningen tilbyr en rekke web services. Både standardiserte som KS NOARK web services, men også mer avanserte web services for dokumenter, saker, kontakter, aktiviteter inkludert møter, m.m. Public 360 for kommuner og fylkeskommuner tilbyr også ferdige standard integrasjonskomponenter mot 3.parts leverandører eksempelvis rekrutteringsløsning og skolesystem for fangst av arkivverdige dokumenter. Videre støtter basisløsningen standarder for integrasjon mot kart og matrikkel. Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner en ferdigkonfigurert bransjeløsning med rik funksjonalitet og store tilpasningsmuligheter

2 Public 360 for Kommune og Fylkeskommune STANDARDLØSNING FOR SAK- OG DOKUMENTHÅNDTERING En komplett løsning bygget på Microsoft SharePoint og Office som legger til rette for en effektiv og åpen digital forvaltning, samhandling og publikumsdialog. Løsningen inkluderer: NOARK 5 elektronisk arkiv Dokument- og korrespondansehåndtering Politiske prosesser Innbyggerdialog og selvbetjening Arbeidsflyt og samhandling Lean saksbehandling Inkluderte moduler: Møte- og utvalgsbehandling Plan og byggesak (K) KS NOARK 4 web services (K) Batch skanning (FK) FOT konfigurering (FK) Offentlig journal (FK) Politisk agenda (FK) Sikret sone (FK) Rett i mappa v 1.0 (FK) MS Office integrasjon MS Office Maldesigner Arbeidsflytverktøy MS Outlook integrasjon MS Search Server Express Web Services Dokument Kontakt Sak PROSESS Eiendom Formatkonvertering Prosjekt Aktivitet Administrator Active Directory synk. SharePoint Records Mngmt web services SharePoint BCS web services Anbefalte moduler og integrasjoner Andre moduler Integrasjoner og datafangst Apps Papirløse møter Importsenter Sikret sone PDF-signering Ekspedering Batch skanning Offentlig journal Politisk agenda KS NOARK 4 web services Innsynsbegjæring Virksomhetssøk Historisk søk File Viewer Kontraktshåndtering Styrende dokumenter Oppfølgingsmodul Ledelsesrapportering OEP eksport Klient skanning Foreleggelse Rekrutteringsløsninger (Visma, WebCruiter) Barnehage/SFO-løsninger Samarbeidsrom Mine saker Importsenter Lesetilgang fra portal Byggsøk integrasjon Plandialog integrasjon SAP integrasjon IFS integrasjon MS Dynamics CRM integrasjon emeetings edocuments eworker (K) - Inkludert for kommune (FK) - Inkludert for fylkeskommune Hva får du i standardløsningen? I den ferdigkonfigurerte standardløsningen Public 360 for Kommuner medfølger alltid: En sak- og arkivløsning som er godkjent som en komplett NOARK 5-løsning av Riksarkivet, inklusiv modul for møte- og utvalgsbehandling og saker innenfor teknisk sektor Generelle arkiv- og dokumentbehandlingsfunksjoner for andre typer ikke-journalpliktige dokumenter Journal/arkiv: verktøy for administrasjon av arkiv og klassifikasjonsstrukturer standardrapporter og restansekontroll funksjoner for utføring av for kassasjon logg på saks-, dokument- og filnivå verktøy for avlevering og deponering Rettigheter til å konfigurere og utvide løsningen etter behov med de verktøy som produktet stiller til rådighet Løsningen er prekonfigurert og installeres ferdig til bruk for alle roller, enten det er arkivarer, saksbehandlere, ledere eller andre. Konfigureringen er basert på krav og anbefalinger fra NOARK-standard og Software Innovations mangeårige erfaring med arbeid innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. Med Public 360 for Kommuner har du alle sentrale funksjoner i et komplett NOARK 5-system tilgjengelig.

3 Saksbehandling og ledelse: rollebaserte skreddersydde skrivebord for alle roller skreddersydde moduler for møte- og utvalgsbehandling og teknisk sektor oppgavelister, fristoppfølging og mulighet for varsling på e-post arbeidsflyt for kommentering og godkjenningen Fremdriftsplaner basert på Lean saksbehandling integrert dokumentproduksjon og arkivering automatisk versjonshåndtering av filer samhandlingsrom i SharePoint LYNC og Outlook-integrasjon Kart, Matrikkel og ByggSøk-integrasjon Public 360 for kommuner og fylkeskommuner omfatter også funksjonalitet for håndtering av ikke-journalpliktige dokumenter. Her kan alle typer dokumenter lagres og gjenfinnes, og du har avanserte funksjoner for revisjonsstyring og utgivelse, som kan brukes for håndtering av styrende dokumenter, presentasjonsmateriell, rundskriv eller annen informasjon som man vil dele på en kontrollert måte. Alle dokumenter kan knyttes til de virtuelle mapper som Public 360 for kommuner og fylkeskommuner tilbyr for strukturering av både saksarkiv og dokumentlager (saksmapper, kontaktmapper, prosjektmapper m.m). Selv om Public 360 for kommuner og fylkeskommuner leveres med en beste-praksis konfigurering har du i tillegg en rekke muligheter for å konfigurere og tilrettelegge løsningen videre, også på egenhånd. Det kan blant annet defineres nye skrivebord, favorittsøk og rapporter, SharePoint webparts, resultatlister, nye metadata, sakstyper, saksmaler, arbeidsflyt prosesser og look and feel -tema. Dette gjør at løsningen tettere kan tilpasses virksomhetens spesifikke behov. Alt uten programmering. Public 360 for kommuner og fylkeskommuner er bygget på 360 plattformen der følgende standardkomponenter og moduler alltid inngår: 360 -modellen : All generell funksjonalitet i 360 for håndtering av kontakter, saker, prosjekter, dokumenter og aktiviteter inkludert rettigheter til for videre å kunne modellere og konfigurere datamodell, relasjoner og skjermbilder. Microsoft SharePoint Foundation 2010: All funksjonalitet, webparts og funksjoner som leveres av Microsoft og som dermed kan benyttes i 360 standardløsning Microsoft Outlook integrasjon: Add-in til Outlook for arkivering av e-post med automatisk uttrekk av metadata og vedlegg, arkivering av avtaler, drag & drop arkivering av e-post, overføring av kontakter til lokal adressebok og integrert sending av e-post fra 360 webklient eller Outlook. Løsningen muliggjør dessuten bruk av Outlook som klient. Microsoft Office integrasjon: Add-in til Word, Excel og Powerpoint som støtter lagring av dokumenter i 360, lagring som vedlegg, bruk av standard tekster og tilgang til arbeidslister og søk i 360. Office-integrasjonen inkluderer også funksjonalitet for fletting av metadata til dokumentmaler. Microsoft Office maldesigner: Add-in som benyttes for å etablere koblinger mellom metadata i 360 og felter/ content controls i Word-maler. Dokumentproduksjon støtter også oppdatering av felter i 360 fra content controls til metadata i 360. Arbeidsflytverktøy: Innebygget funksjonalitet og teknologi for å styre og automatisere både dokumentog saksbehandlingsprosesser. Her inkluderes ferdige arbeidsflyter for kommentering, godkjenning og sending av dokumenter, muligheter for å definere sjekklister og Lean fremdriftsplaner, men også muligheter for å programmere avanserte automatiserte arbeidsprosesser med Windows WorkFlow Foundation. Husk at du i Public 360 for kommuner og fylkeskommuner også har tilgang til alle standardfunksjoner i SharePoint. Public 360 er en del av SharePoint og SharePoint er en del av Public 360.

4 Webdeler som selvstendige enheter: Standard 360 webdeler kan gjenbrukes i andre SharePoint sites ved å installere 360 BIF stand-alone rammeverket i disse site collections. Dokumentasjon og installasjonsprogram følger med. Microsoft Search Server Express plug-in i 360 : (Gratis)versjonen av Microsoft Search Server (Express) ferdig integrert i 360 for søk i eksterne kilder som filservere, nettsteder og Exchange parallelt med 360 Globalt søk Web Services: Gjennom 360 Web Services er det mulig å benytte seg av alle WCF-baserte web services som 360 tilbyr. All forretningslogikk i 360 eksponeres som web services. Dette gjør det mulig både å lese og skrive data og dokumenter. På toppen av disse lavnivå -tjenester kan det etableres høynivå -tjenester ( strongly-typed ) etter behov. Dokumentasjon og eksempler er tilgjengelig Formatkonvertering: Et serverprogram som automatisk konverterer Office-dokumenter til PDF/-A format og lagrer de nye formatvariantene i 360. Konvertering kan kjøres som en planlagt oppgave på server, eller initieres fra 360 webgrensesnitt. Administrator: Verktøy for å administrere 360 der brukerprofiler, tilgangsmatriser, kodetabeller, settinger m.m. kan oppdateres. Verktøy for administrasjon av metadata og teknisk konfigurering av løsningen er også tilgjengelig. SharePoint Records Management web services: Standard støtte for SharePoint Records Repository API webservice som gjør det mulig å arkivere filer fra SharePoint dokumentbibliotek til 360 med automatisk overføring av metadata. Kan konfigureres med standard SharePoint funksjoner og dokumentasjon og eksempler følger med. Sharepoint BCS web services: Standard services tilrettelagt for å gjøre 360 tilgjengelig i andre SharePoint sites via Business Connectivity Services som eksterne lister, som BCS webparts eller for søk. Dokumentasjon og eksempelkode følger med. Løsningen er prekonfigurert og installeres ferdig til bruk for alle roller, enten det er arkivarer, saksbehandlere, ledere eller andre.

5 Inkluderte moduler og komponenter: 360 Møte- og utvalgsbehandling: En modul skreddersydd for understøttelse av saksbehandlers utarbeidelse av politiske saker og møtesekretærens arbeidsprosesser knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved politisk behandling av saker i kommunen/fylkeskommunen. Modulen har også funksjonalitet for registrering av råd og utvalg, dets medlemmer inkl. økonomiske og juridisk interesser, samt rapporter og utskriftsmuligheter. 360 Plan- og byggesak er en modul skreddersydd for saksbehandling og prosesstøtte innenfor byggesak, oppmåling og plansaker. Arbeidsflytverktøyet Lean fremdriftsplaner står sentralt i denne modulen inklusiv tilhørende rapporter. Modulen leveres med standard integrasjonskomponenter mot Matrikkel, GIS/Kart og ByggSøk (Kun kommuner) 360 FOT Konfigurering: Standard komponent som ivaretar fylkeskommunale behov innen arkivforvaltning, saksbehandling og utvalgsbehandling. Modulen består dels av funksjonelle tillegg og dels av fylkeskommunale parametersettinger herunder egne rettighetsmatriser for sak, dokument, kontakter, utvalg og møter. (Kun fylkeskommuner) Rett i Mappa (RIM versjon 1.0): Integrasjonskomponent for mottak og lagring av arkivverdige dokumenter fra skolesystem (IST Exstens). (Kun fylkeskommuner) 360 Politisk Agenda: Dette er en publiseringsløsning for saksutredninger, vedtaks- og møtedokumenter produsert i modulen 360 Møte og utvalgsbehandling. Dokumentene eksporteres ut i egen innsynsdatabase. Publikum når informasjon både via menyer (utvalg møte) og via eget søkebilde med søkefelt for sakstittel, utvalg, m.m. (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Batch skanning: Dette er en modul for skanning og OCR-konvertering som benyttes for bunkeskanning av allerede registrerte dokumenter. Løsningen egner seg der rutinene er lagt opp slik at brukeren først registrerer dokumentene, genererer skilleark og deretter automatisk skanner og importerer hele bunker av dokumenter på en felles skanningstasjon. (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Papirløse møter: Denne løsningen lar sakskart med tilhørende dokumenter bli distribuert elektronisk til alle møtedeltakere på en effektiv og miljøvennlig måte. Alle dokumenter er strukturert som møtebøker som gir en enkel oversikt og navigering mellom saker og enkeltdokumenter. Løsningen inkluderer også funksjonalitet for egne notater og dokumentsøk i og på tvers av publiserte møter. 360 Papirløse møter kan leveres i to versjoner: Som Microsofts OneNote bøker til bruk på tablet-pc Anbefalte moduler og komponenter: I Public 360 finnes det en rekke tilvalgsmoduler for ulike formål: a) Beste-praksis oppsett, b) integrasjonskomponenter og c) forskjellige løsninger for data/ dokument/ skjemafangst. Du kan velge fritt fra denne menyen av moduler, uavhengig av bransjeløsning. Her vil nye moduler komme til etter hvert som produktet videreutvikles. Tilleggsmoduler som vanligvis velges av kunder med Public 360 for kommuner og fylkeskommuner, er: 360 Offentlig journal er en løsning for publisering av offentlig journal, postliste og tilhørende offentlige dokumenter på internett slik at informasjonen er søkbar og tilgjengelig for publikum. Løsningen gir også mulighet for bestilling av innsyn i dokumenter som ikke er publisert. Modulen har et brukergrensesnitt som også er tilpasset lesebrett og mobile enheter og kan enkelt integreres i virksomhetens egen internettportal. (Inkludert for fylkeskommuner) Som app for ipad 360

6 360 Ekspedering: Med denne modulen automatiseres og effektiviseres utsendelse av dokumenter. Ved ferdigstillelse av et dokument distribueres filer direkte til mottakere via ulike kanaler. 360 Ekspedering leveres med distribusjonskanal for e-post og send til printer. Nye adaptere for utsendelse kan tilpasses den enkelte virksomhet. 360 PDF-signering: En modul som gjør det mulig å påføre PDF- filer en digital signatur og/eller et stempel. Gjennom å påføre en digital signatur vil du i ettertid kunne verifisere hvem som har utgitt dokumentet, og at det ikke har blitt endret siden signaturen ble påført. Den digitale signaturen kan være et PKI-basert standard virksomhetssertifikat. KS NOARK 4 web services: KS N4 web services benyttes for kommunikasjon mellom NOARK baserte løsninger og andre fagsystemer. I henhold til standarden støtter disse web servicene 4 tjenester; get og put NoarkSak, get og put journalpost. Sistnevnte arkiverer en journalposter med 0 til mange elektroniske dokumenter. (Inkludert for kommuner) 360 Sikret sone: For håndtering av dokumenter med personsensitive data tilbys 360 Sikret sone. Løsningen oppfyller lovens krav til databeskyttelse, som betyr håndtering av informasjon i en sikret sone som er isolert fra Internett og e-postsystemer. Modulen gjør det enkelt å møte disse kravene uten å måtte behandle disse dokumentene i en separat og adskilt 360 -installasjon. Dette er muliggjort gjennom teknisk oppsett, tilgangskontroll og kontrollmekanismer ved distribusjon og arbeidsflyt (Inkludert for fylkeskommuner) 360 Innsynsbegjæring: 360 Innsynsbegjæring er en modul som gjør det enkelt for virksomheten å registrere og behandle de begjæringer om innsyn i dokumenter som mottas. Modulen hjelper deg med å følge opp innsynsbegjæringer innenfor frister, og gjør det samtidig enkelt å ekspedere filer til mottaker dersom innsyn innvilges. Modulen leveres med relevante rapporter og støtter automatisk import av innsynsbegjæringer. Andre valgmuligheter: Klient skanning: Dette er en modul for skanning og OCR-konvertering som kan benyttes direkte fra 360 s webgrensesnitt. Løsningen egner seg der rutinene er lagt opp slik at brukeren benytter en bordskanner og/eller ønsker å skanne dokumentet samtidig som det registreres og arkiveres. 360 File Viewer: En tilleggsmodul som gjør at du kan lese filer direkte i 360 webklient uten å åpne andre applikasjoner. 360 File Viewer sløtter over 300 forskjellige filformater og krever ingen installasjon på klient-pc er. 360 Ledelsesrapportering: Modul for presentasjon av sak- og dokumentbehandlingsstatistikk i form av online rapporter og grafisk oversikt. Løsningen gir enkel og oversiktlig informasjon om virksomhetens produksjon samt trender i utviklingen. Løsningen støtter pivotering, drill-down og alternative visninger, og er basert på standard Microsoft BI løsninger, samtidig som den er fullt integrert i 360 s brukergrensesnitt. 360 Virksomhetssøk: Løsningen tilgjengeliggjør web services som eksterne søkemotorer kan benytte for crawling av 360 meta data og dokumenter, for deretter å gjøre informasjonen søkbar sammen med andre informasjonskilder i et felles virksomhetssøk. Det tilbys også web services for trimming av søkeresultat i forhold til tilgangskontroll, i tillegg til service for federated søk. Det vil si at 360 s interne søkemotor benyttes direkte. 360 Samarbeidsrom: Gjør det mulig for brukerne å opprette SharePoint samarbeidsrom knyttet til en sak eller et prosjekt i 360. Informasjon om saken/prosjektet, status samt tilhørende dokumenter kan presenteres i arbeidslister. Dette, sammen med sentrale funksjoner for lagring av dokumenter, gjør det mulig for interne og eksterne interessenter å lese og dele informasjon og å samarbeide om dokument før disse lagres i 360 s enhetlige struktur.

7 360 Mine saker: Mine saker er et sett med sikre web services som kan benyttes for at kunden selv kan se status og detaljer om sine saker i en ekstranettløsning. Autentisering kan for eksempel skje via eid eller BankID. Web services er konfigurerbare og tilbyr informasjon om for eksempel saksstatus, dokumenter og saksgang. 360 Styrende dokumenter: Med modulen for styrende dokumenter kan rutiner, prosedyrer, skjemaer, håndbøker og andre styringsdokumenter struktureres og vedlikeholdes. Sporbarhet sikres gjennom revisjonshåndtering, og kontroll sikres gjennom godkjenningsrutiner. Ansvar for vedlikehold og endring kan fordeles til avdelinger og personer. Bruk av feil dokument hindres ved at dynamiske linker til siste versjon automatisk oppdateres fra de intranett sider eller prosesskart der dokumentene er referert. 360 Kontraktshåndtering: Med denne modulen kan organisasjonen etablere et felles kontraktsarkiv og prosesser for oppfølging og endringshåndtering. Løsningen gir alle ansatte rask tilgang til alle gjeldende kontrakter og en oversikt over for eksempel utløpsperioder, kontraktsparter, internt ansvarlige, historikk og tidligere revisjoner. Løsningen støtter også prosesser ved forhandling, fornyelse og endring. All informasjon kan tilgangstyres. 360 Oppfølgingsmodul: Oppfølgingsmodulen (OM) er en frittstående tilleggsmodul til Doculive og Public 360. Modulen er et enkelt verktøy for oppfølging av eksempelvis politiske vedtak/ styrevedtak, virksomhetsplaner, prosjekter og beslutninger i ledermøter. I OM foretar brukeren innmelding og distribusjon av arbeidsoppgaver, rapportering på status og resultater samt oversikt og oppfølging. Løsningen ivaretar også tilgangsstyring og konfidensialitet og gir mulighet for kontroll og historikk på alle vedtak som har vært gjenstand for oppfølging. 360 Historisk søk: Med denne modulen kan gamle NOARK databaser fra DocuLive gjøres søkbare i 360 uten konvertering. Saker og dokumenter kan gjenfinnes og informasjon og fulltekstdokumenter presenteres i 360 webklient i SharePoint 360 Importsenter: 360 s Importsenter er et konfigurerbart sett med web services og Windows serverprogram som for eksempel kan benyttes for import av elektroniske skjema, for arkivering av dokumenter fra fagsystemer, eller for å opprette nye saker i 360. Importsenteret er meget fleksibelt og støtter prosesser som å opprette saker, dokumenter og kontaktdata i en og samme transaksjon. Microsoft Dynamics CRM integrasjon: Modulen gjør det mulig å etablere integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og 360 slik at kontakter kan synkroniseres fra CRM til 360, og 360 kan benyttes som arkiv for CRMløsningen. Alt som er registrert i 360 på kontaktenes saker, dokumenter, prosjekter eller lignende, kan også presenteres i Dynamics CRM brukergrensesnitt. 360 Rekrutteringsløsninger: Standard Integrasjonskomponent mot rekrutter ingsløsninger (Visma og Web- Cruiter) som gjør det mulig å ta imot og automatisk registrere og arkivere søknader og andre dokumenter som oppstår i rekrutteringsprosesser, slik at disse lagres i 360 s NOARK 5 arkiv i tråd med Riksarkivets anbefalinger. 360 Barnehage/SFO løsninger: Standard integrasjonskomponent basert på KS N4 webservices for automatisk overføring av arkivverdige dokumenter til 360 fra fagsystem for Barnehage og SFO (Oppad og Visma), slik at dokumenter fra disse arbeidsprosessene inngår i ett felles NOARK 5-basert elektronisk arkiv i PlanDialog Integrasjon: Standard integrasjonskomponent basert på GeoIntegrasjons-standarden som medfører at status på saksforløp samt journalposter i 360 blir gjort tilgjengelig og nås av publikum via GISleverandørenes PlanDialog modul. 360 ByggSøk Integrasjon: Standard integrasjonskomponent som automatisk oppretter ny byggesak, knytter til eiendom, saksparter og tilhørende dokument med elektroniske filer, basert på mottatt søknad via e-post fra ByggSøk. 360 Foreleggelse: 360 Foreleggelse er et beste-praksis oppsett som gjør at organisasjonen kan optimalisere sine interne foreleggelsesprosesser, ved å integrere bruk av forløpsmaler, avanserte godkjenningsprosesser og automatisk ekspedisjon av dokumenter til mottaker.

8 SAP integrasjon: Integrasjonen gjør det mulig å bruke 360 som eneste eller kompletterende arkivsystem for SAP. Dokumenter i 360 kan produseres og kobles til sentrale forretningsobjekter i ERP-systemet fra SAP- eller 360 grensesnittet. IFS integrasjon: Integrasjonen gjør det mulig å bruke 360 som eneste eller kompletterende arkivsystem for IFS. Dokumenter i 360 kan produseres og kobles til sentrale forretningsobjekter i ERP-systemet fra IFS- eller 360 grensesnittet. 360 edocuments: 360 edocuments er en ipad-app for strukturert presentasjon av dokumenter. Dokumentene struktureres i et egendefinert mappehierarki i SharePoint og publiseres videre ut til ipad. Appen er designet for å presentere dokumenter fra flere kilder, også dokumenter eksportert fra sak- og dokumenthåndteringsløsninger. 360 eworker: Appen 360 eworker er en mobil klient for 360. Med denne appen kan du lese dokumenter og utføre oppgaver knyttet til saksbehandling og dokumenthåndtering direkte fra ipad. 360 eworker har et brukervennlig grensesnitt designet for å forenkle arbeidet, øke effektivitet og skape en mer mobil arbeidshverdag. 360 Lesetilgang fra portal: Med 360 Lesetilgang fra portal kan virksomheten publisere informasjon lagret i 360 slik at de er tilgjengelig for alle, inkludert kontakter som ikke har tilgang til 360. Modulen baserer seg på publisering av forhåndsdefinerte lister i 360 slik at prosessen med tilgjengeliggjøring av informasjon forenkles, og man sikrer at det alltid er siste versjon av filen som publiseres. Fordeler med Public 360 for kommuner og fylkeskommuner Er en del av SharePoint, samtidig som SharePoint er en del av en unikt integrert totalløsning for Enterprise Content Management (ECM) Er en helhetlig og fleksibel løsning som dekker et bredt spekter behov innen dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og samhandling i offentlig sektor Er en beste-praksis bransjeløsning basert på mer enn 25 års samarbeid med offentlige virksomheter og som understøtter behovene i en moderne og fremtidsrettet offentlig forvaltning Sørger for en sikker informasjonshåndtering og en felles virksomhetshukommelse - i henhold til viktige arkivstandarder Er en fleksibel plattform for effektivisering av virksomhetsprosesser med arkitektur for åpen og enkel integrasjon med andre systemer Er en prekonfigurert bransjeløsning bygget på standard Microsoft teknologi, og sikrer derfor en rask innføring og lavere driftsomkostninger Har effektive og enkle brukergrensesnitt tilpasset brukernes roller, arbeidsoppgaver og prosesser inklusiv møte og utvalgsbehandling og arbeidsprosesser innen teknisk sektor. Anvendes direkte i kjente brukergrensesnitt som Microsoft Outlook, Office og SharePoint Skaper smidig saksbehandling med enkle prosessverktøy Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. Software Innovation AS Rolfsbuktveien 4C N-1364 Fornebu

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Grunnlaget for suksess

Grunnlaget for suksess Introduksjon til XS Office Det webbaserte kontoret Savner du en felles møteplass hvor samhandlingen i din virksomhet kan gjøres bedre? XS Office er en ny løsning for å forbedre samhandlingen og organiseringen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SPIN nytt intranett. SN Power har hatt et intranett basert på SharePoint 2007 og så behovet for å lansere et nytt basert på SharePoint 2010.

SPIN nytt intranett. SN Power har hatt et intranett basert på SharePoint 2007 og så behovet for å lansere et nytt basert på SharePoint 2010. SN Power SN Power er et datterselskap av Statkraft som investerer i fornybar energi. Selskapet eier vannkraftverk og vindmølleparker i flere verdensdeler. Kravspesifisering og design av nytt intranett

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Alt går fortere i dag. Det forventes

Alt går fortere i dag. Det forventes Vår største test av noensinne: Jobb bedre sammen med full oversikt Hvordan kan du jobbe mer effektivt og få oversikt over arbeidsdagen? Hvordan skal du følge opp eksisterende kunder og skaffe deg nye?

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Imaker SiteServer versjon 3.3

Imaker SiteServer versjon 3.3 Imaker SiteServer versjon 3.3 Utfyllende informasjon finner du på: www.imaker.no/33 Imaker AS 2004 Imaker publiseringsløsning Imaker publiseringsløsning er webbasert programvare som publiserer informasjon

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer