Men selv om det totale årlige forbruket blir lavt er det uvisst om forbrukstoppene vil reduseres. Introduksjonen av effektkrevende elek-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Men selv om det totale årlige forbruket blir lavt er det uvisst om forbrukstoppene vil reduseres. Introduksjonen av effektkrevende elek-"

Transkript

1 Av Bjarne Tufte, Agder Energi Nett Sammendrag "Smart Village Skarpnes" er et FoU prosjekt støttet av Norges Forskningsråd med hovedfokus på å undersøke hvordan det elektriske distribusjonsnettet kan dimensjoneres på en optimal måte i fremtiden. Introduksjon av lavenergiboliger med solcelleanlegg forventes å gi endrede forbruksmønstre, og det trengs nye modeller for effektiv drift og investering i elektrisitetsnettet. Utbyggingsfeltet består av totalt 40 husstander med nær-nullenergi standard, lokalisert på Skarpnes utenfor Arendal i Aust-Agder fylke. Husstandene vil være utstyrt med både geovarmepumper og solcellepaneler. Prosjektet vil undersøke hvordan strømproduksjon fra solcelleanlegget sammenfaller med forbruksprofilen i hjemmene, og hvordan dette påvirker bruken av strømnettet. Basert på innsamlede data fra prosjektet vil det bli utviklet nye dimensjoneringskriterier for distribusjonsnettet og foreslått en nettariffstruktur bedre tilpasset fremtidens forbruksmønster. Data fra Skarpnes vil også gi et bedre grunnlag for nettoperatører til å kunne vurdere og utvikle forretningsmodeller tilpasset fremtidens energimarked. Med TEK 15 [1] introduseres nye krav i byggesektoren som leder vei mot at alle nye boliger skal bygges etter passivhus standarden. Dette vil redusere energibehovet til oppvarming betydelig. Som en konsekvens av tilrettelegging for PV-produksjon (strøm fra solcellepanel) med NVE's plusskundeordning [2] forventes det også at det vil bli bygget mange nær-nullenergi hus og leiligheter innen Konsekvensen er at det årlige elektrisitetsforbruket kjøpt fra nettet vil bli vesentlig lavere enn det som er vanlig for dagens boliger. Dette medfører reduserte energiutgifter for beboerne og med dagens tariffstruktur for nettleie, reduserte inntekter for nettoperatørene. Men selv om det totale årlige forbruket blir lavt er det uvisst om forbrukstoppene vil reduseres. Introduksjonen av effektkrevende elek- 289

2 trisk utstyr som induksjonstopper, gjennomstrømmings varmere for varmtvann samt elbil-ladere indikerer tvert imot økt effektbehov i fremtidens boliger. Dette er en utfordring for nettselskapene, inkludert Agder Energi Nett. Strømnettet må dimensjoneres for å kunne takle den maksimale effekttoppen, og derfor er det viktig å forstå både hvordan det totale energiforbruket og effektforbruket vil endre seg fremover. Nettselskapene vil trenge nye modeller og verktøy for å sikre effektiv drift av nettet. I det Norsk Forskningsråd støttede FoU prosjektet "Smart Village Skarpnes" vil en se på hvordan det elektriske distribusjonsnettet kan dimensjoneres på en optimal måte i fremtiden. Introduksjon av lavenergiboliger med solcelleanlegg forventes å gi endrede forbruksmønstre, og det trengs nye modeller for effektiv drift og investering i elektrisitetsnettet. Prosjektet vil undersøke hvordan strømproduksjon fra solcelleanlegget sammenfaller med forbruksprofilen i hjemmene, og hvordan dette påvirker bruken av strømnettet. Med solceller vil boligene på Skarpnes både kjøpe og levere elektrisitet fra/til strømnettet. Strømkunder som dekker en stor andel av sitt årlige elektrisitetsforbruk ved hjelp av eget solcelleanlegg vil utfordre dagens forretningsmodeller og nettariffstruktur. Data fra Skarpnes vil også gi et bedre grunnlag for nettoperatører til å kunne vurdere og utvikle forretningsmodeller tilpasset fremtidens energimarked. På Skarpnes planlegger Skanska et boligfelt [3] hvor det skal bygges 17 eneboliger, 20 leiligheter og 3 rekkehus. Både eneboligene og leilighetene bygges med en kombinasjon av klimavennlige og energiøkonomiske løsninger som gjør boligene selvforsynt med energi. Boligprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Skanska, Sintef Byggforsk, Norges Forskningsråd og Agder Energi og er Nordens første boligfelt med nullhus. Det vil bli lokalisert på Skarpnes utenfor Arendal i Aust-Agder fylke. Byggene vil i tillegg til energibrønner også være utstyrt med solcellepaneler og solvarmere til oppvarming av både varmtvann og gulvvarme. Balansert ventilasjon med forvarming gir en varmegjenvinngsgrad 290

3 på 90%. I tillegg vil boligene bli utstyrt med "hot fill" vaske- og oppvaskmaskiner som tar varmtvann direkte inn i maskinen. Boligene vil bli utstyrt med både induksjonstopper og gjennomstrøingsvarmere for å sikre høy nok temperatur på vannet. Belysning vil være LED. En forventer også at det vil bli etablert uttak for lading av elbil. Prosjektes hovedmål er å kartlegge husholdningenes forbruksmønster og hvordan dette samspiller med produksjon fra PV-anlegget. Det vil bli installert egne effektmålere i boligene, både på inntakskabel og enkeltkurser, dette gjelder først og fremst PV-anlegget, men også varmepumpe og solfanger/varmtvann pumper samt varmeelement for heving av temperatur på varmtvannet. For PV-anlegget kan det være aktuelt å måle både på DC- og AC-siden. I tillegg til måling av energiforbruk og effekt vil en for varme/kjølesystemet (varmtvann, romvarme, ventilasjon) også installere flowmeters og temperatursensorer i regi av EBLE [4] I tillegg til AMS måler som installeres i alle boenheten vil det i utvekslingspunktet mellom nettselskapet og kunden monteres en ElSpec spenningskvalitetsmåler som også måler effekt. Dette gir mulighet til å ta ut følgende effekt og energidata: Totalforbruk i boligen Kjøpt og solgt elektrisitet fra/til nettet Produksjon fra PV-systemet Forbruk for varmepumpe-systemet 291

4 Forbruk for ventilasjon, vifter og pumper, belysning Forbruk for solfangersystemets pumpe For å kartlegge det totale energibehovet til boligene vil en i tillegg måle: Levert energi fra solfangere Levert energi fra jordvarmesystemet Energiforbruk til varmtvann Energiforbruk til ventilasjon Med denne måleutrustningen forventer en å få en god forståelse for hvordan disse null-energiboligene forbruker (og produserer) elektrisk og termisk energi, både med hensyn på momentane effektbehov og totale energibehov som funksjon av tid (døgnvariasjoner og årstidsvariasjoner). Vi ønsker spesielt å dokumentere hvordan profilen for strømforbruk i boligen sammenfaller med profilen for solstrømproduksjon. Elektrisitet vil produseres ved bruk av solceller. Egenprodusert elektrisitet fra solcelleanlegget vil bli dimensjonert slik at man går i null over året. I deler av året vil man eksportere(selge) elektrisitet til nettet (sommeren), mens man i andre perioder må importeres strøm fra nettet (vinter). Årsproduksjonen for hele Skarpnesutbyggingen vil bli i størrelsesorden 163 MWh. Dette utgjør ca. 39 kwh/m2år (kvm BRA), og balanserer derfor elektrisk behov til byggene, som vist i figur under. Elektriske apparater i oppholdsrom og kjøkken blir som i ordinære hus, men belysning vil dekkes av LED lamper. Romoppvarming og varmt vann til tappekraner, oppvask og klesvask produseres via varmeveksler fra energibrønn og solfangere. I tillegg til varmepumpe vil varmtvann bli varmet opp med gjennomstrømningsvannvarmer for å få høy nok temperatur. Det vil være et separat ventilasjonssystem med spjeld og vifter for å unngå fukt og sørge for sirkulering av luft. Solcellene vil plasseres på tak, og med orientering sør-vest eller sørøst. Takhelningen blir 30 grader. Nødvendig solcelleareal for å gå helt i balanse over året (nullenergi, nullutslipp) blir ca. 45 m 2 for småhusene (154 m2 BRA) og i gjennomsnitt 23 m 2 for hver av leilighetene (snitt størrelse 78 m 2 BRA) totalt ca 450 m 2 for boligblokkene. Samlet solcelleareal for prosjektet blir ca m 2 292

5 Erfaringsmessig bidrar ikke et enkelt plusshus i elektrisitetsnettet så mye at det påvirker nettet nevneverdig. Hovedformålet med prosjektet er å dokumentere hvordan et helt byggefelt med nullhus med effektkrevende utstyr påvirker nettet. Ettersom boligene ikke har elektrisk oppvarming i tillegg til at varmvann primæroppvarmes med geovarme/soloppvarming via varmeveksler, forventes et mye jevnere belastning mellom sommer og vinter. Men som en følge av effektintensive apparater som induksjonstopper, billadere og gjennomstrømmingsvarmere forventes større effekttopper i den 293

6 enkelte bolig. Kombinert med egenproduksjon fra PV-anlegg vil den totale effektvariasjon øke. Spørsmålet blir hvor store blir effekttoppene når, hvor ofte og får en samtidighet innenfor boligområdet slik at den akkumulerte effektbelastningen på nettet blir vesentlig større enn det en dimensjonerer nettet for idag. Med mange omformere og reaktive laster samtidig som de ohmske lastene reduseres forventer en også økt reaktiv flyt og mer harmoniske spenninger i nettet. Det vil bli etablert en egen smart nettstasjon med effekt og spenningskvalitetsmåling. Det betyr at man i prosjektet ikke vil installere spenningskvalitetsmålere i hvert hus. Videre ansees det som lite sannsynlig at PV-anlegget vil forårsaker problemer med spenningskvalitet; det er mer sannsynlig at slike problemer eventuelt vil være forårsaket av elektrisk utstyr (loads) benyttet i boligen. [1] TEK 15 Energiregler 2015, Forslag til endringer i TEK for Nybygg, Rambøll pdf [2] NVE's plusskundeordning gene2013/sesjons3/fladen_131016%20plusskunde%20energidage ne.pdf [4] Skanska. Et hjem for fremtiden [3] EBLE Evaluering av passivhus i Norge 294

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Innhold Bakgrunn... 2 Grunnlag og forutsetninger... 2 Beskrivelse av den tekniske løsningen (Sol / flis / pellets)... 3 Solfangersystemet...

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport

Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Bærekraftige samspillsløsninger i et smartere nett Prosjektrapport Andre FLAKKE Ole Kristian Håkonsen FOSSE Håvard HANSEN Martin HÅBERG Mats-Julian Nilsen MOKSNESS Torger NORDGÅRDEN Gruppe 3 TET4850 Eksperter

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet

Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Eksperter i Team TET4850 Smart Grid Prisregimets effekt på kraftnettet Gruppe 4 Beate Norheim Brynjar Jacobsen Filip Andre Larsen Tomren Jonas Tøgersen Kjellstadli Kari Vingdal Silje Johannessen 30.04.1014

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet

Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Effektkrevende elektrisk utstyr, utfordring for nettet Informasjonsmøte installatører 29.1.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. Tendenser mot mer effektkrevende utsyr og utfordringer 2. Hva er utfordrende

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Høringsuttalelse om Statnett SFs Konseptvalgutredning for Nettplan Stor-Oslo

Høringsuttalelse om Statnett SFs Konseptvalgutredning for Nettplan Stor-Oslo Olje- og Energidepartementet postmottak@oed.dep.no Oslo, 15/02/2014 Høringsuttalelse om Statnett SFs Konseptvalgutredning for Nettplan Stor-Oslo Det vises til Olje- og energidepartementets (OEDs) høring

Detaljer

Det første sertifiserte passivhus i Norge

Det første sertifiserte passivhus i Norge Paper Passivhus Norden 2008 Det første sertifiserte passivhus i Norge Dipl.-Ing. Arkitekt Michael Klinski; Sivilarkitekt Lars K. Halleraker; Husbanken Region øst, Postboks 1243 Vika, N-0110 Oslo; michael.klinski@husbanken.no;

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Noen tanker om utviklingen frem til 2030 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2. Strøm- og nett 3. Fjernvarme 4. Tanker om 2030 s.2 Disposisjon 1. Bakgrunn - Hafslund 2.

Detaljer