FFF 27. mai Prosjekt e-valg2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FFF 27. mai 2010. Prosjekt e-valg2011"

Transkript

1 FFF 27. mai 2010 Prosjekt e-valg2011 1

2 Prosjektomfang e-valg2011 Valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra ErgoGroup og Indra E-stemmegivning via internett i forhåndsstemmelokaler og hjemmefra Innføre avkryssing i elektronisk manntall i alle valglokaler E-valg er et supplement til stemmegivning på papir 2 Kommunal- og regionaldepartementet

3 10 forsøkskommuner Bodø Bremanger Hammerfest (16 år) Mandal (16 år) Radøy Re (16 år) Tynset Vefsn Sandnes Ålesund (16 år) 3 Kommunal- og regionaldepartementet

4 Hvorfor skal vi ha e-valg? Øke tilgjengeligheten for velgergrupper som: Funksjonshemmede, for eksempel blinde/svaksynte og bevegelseshemmede Velgere i utlandet Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger Større åpenhet og bedre statlig kontroll med det administrative valgsystemet og e-valgsystemet Effektivisering av valggjennomføringen gir raskere og mer korrekt valgoppgjør 4 Kommunal- og regionaldepartementet

5 Premisser for e-valgsløsningen Forskriftene baseres på valglovgivningen Forsøksparagraf og forskrifter Europarådets rekommandasjon for e-valg Rek Forholdet til EMK Full åpenhet og innsyn i prosjekt og løsning Statlig eiet, driftet og forvaltet valgløsning Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene - som i dag 5 Kommunal- og regionaldepartementet

6 Prosjektstruktur 6 Kommunal- og regionaldepartementet

7 Hovedmilepæler Kommunal- og regionaldepartementet

8 Erfaringer fra andre land Estland har gjennomført e-valg ved 2 parlamentsvalg, EU-parlamentsvalg og lokalvalg Sveits har lovfestet e-valg i to kantoner, og en tredje kanton er i forsøksfase England tenker seg om etter forsøk i 2002, 2003, 2005 og 2007 Frankrike har gjennomført to e-valg for velgere utenriks Finland, omvalg i 3 kommuner 8 Kommunal- og regionaldepartementet

9 Stemmegivning via internett - Logg på - Avgi stemme E-valgsystemet Kvitteringskode Valgkort 9 Kommunal- og regionaldepartementet

10 Hvordan vet systemet hvem jeg er? Når du møter opp i valglokalet for å stemme, må du i dag identifisere deg De siste to valgene har du også måttet legitimere deg På samme måte må du legitimere deg overfor e- valgsystemet, slik at det kan identifisere deg => Denne prosessen kalles autentisering 10 Kommunal- og regionaldepartementet

11 Autentisering 11 Kommunal- og regionaldepartementet

12 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Client>> Velg språk A A A Spørsmål og svar Velg språk/ Select language: Bokmål Nynorsk Sámegiella English Hva er dette? (info om siden) Forsøk Følgende kommuner: Hammerfest. Hvem har stemmerett? Utlendinger som har vært registrert I 3 år 16-åringer I følgende kommuner... Hva trenger jeg for åstemme? Mobiltelefon Registrert bruker på MinID (link til MinId, les om hvordan man får dette..) Er det trygt å stemme elektronisk? Gå videre

13

14

15

16 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Client>> Velg språk Dan Sørensen Startside Logg ut A A A Spørsmål og svar Under følger en liste over hvilke valg du har stemmerett ved. Du kan stemme elektronisk såmange ganger du vil. For åstemme flere ganger ved sammevalg mådu logge deg ut og inn igjen. Dersom du stemmer påpapir eller elektronisk I valglokalet vil dette overstyre alle elektroniske stemmer. Kommunestyrevalget i Ålesund kommune Gå videre Fylkestingsvalget i Møre og Romsdal Gå videre

17 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Det er 9 partier / grupper som stiller til valg i Ålesund kommune. Det norske Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Demokratene Tverrpolitisk liste for Ålesund Avgi blank stemme Avbryt og gå til startsiden Gå videre

18 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Senterpartiethar 16 kandidater. Dersom du ønsker åvære med og bestemme hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi personstemme ved åklikke ved siden av kandidatens navn. 01. Bård Brørby f Inger Gogstad f Bjørnar Odden f Nina Beate Berg f Andreas S Tønnesland f Berit Lunde f Jan Wetter f Else Margrethe Strand f Peder Rolstad f Eva Johanne Luke f Kari Helen Røste f Kjell Reidar Bråten f Bjørn Opdahl f Mette Bråthen f Geir Kleppan f Tom Hammerstad f Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Gå videre

19 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Her kan du gi personstemme til andre partier / grupper enn Senterpartiet, såkalte slengere. Du kan legge til inntil 7 kandidater. Velg parti V V Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Gå videre

20 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Her kan du gi personstemme til andre partier / grupper enn Senterpartiet, såkalte slengere. Du kan legge til inntil 7 kandidater. Kristelig Folkeparti V V Legg Erlend til ny Wiborg, kandidat f Stig Tore Nordberg, f Bente F. Stensrød, f Monica C Gåsvatn, f Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Gå videre

21 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Her kan du gi personstemme til andre partier / grupper enn Senterpartiet, såkalte slengere. Du kan legge til inntil 7 kandidater. 01. Erlend Wiborg (Kristelig Folkeparti) f. 1984, Ålesund Slette Velg parti V V Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Gå videre

22 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Vennligst kontroller at hele din stemmeseddel er korrekt Du har valgt følgende parti / gruppe: Senterpartiet Du har gitt personstemme til disse kandidatene: 01. Bård Brørby f Nina Beate Berg f Berit Lunde f Kari Helen Røste f Du har gitt personstemmer til andre partier / grupper (slengere): 01. Erlend Wiborg (Kristelig Folkeparti) f. 1962, Ålesund Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Send inn stemmeseddel

23 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Vennligst kontroller at hele din stemmeseddel er korrekt Du har valgt følgende parti / gruppe: Senterpartiet Du har gitt personstemme til disse kandidatene: 01. Bård Brørby f Nina Beate Berg f Berit Lunde f Kari Helen Røste f Din stemme sendes inn. Vennligst vent Du har gitt personstemmer til andre partier / grupper (slengere): 01. Erlend Wiborg (Kristelig Folkeparti) f. 1962, Ålesund Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Send inn stemmeseddel

24 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Kommunestyrevalget Client>> Velg språk i Ålesund kommune Dan Sørensen Logg ut A A A Spørsmål og svar 1. Velg parti / gruppe >> 2. Endre stemmeseddel >> 3. Kontroller og send inn Vennligst kontroller at hele din stemmeseddel er korrekt Du har valgt følgende parti / gruppe: Senterpartiet Du vil om kort tid motta en bekreftelseskode til din mobiltelefon. Denne koden kan du bruke til åkontrollere Du har gitt personstemme til disse kandidatene: den avgitte stemmen på ditt valgkort. Les mer 01. Bård Brørby f Nina Beate Berg f Berit Lunde f Kari Helen Røste f Din stemme er nå blitt registrert. Du har gitt personstemmer til andre partier / grupper (slengere): 01. Erlend Wiborg (Kristelig Folkeparti) f. 1962, Ålesund OK Gå tilbake Avbryt og gå til startsiden Send inn stemmeseddel

25 Norges elektroniske valgsystem 2011 evoting Client>> Velg språk Dan Sørensen Startside Logg ut A A A Spørsmål og svar Under følger en liste over hvilke valg du har stemmerett ved. Du kan stemme elektronisk såmange ganger du vil. For åstemme flere ganger ved sammevalg mådu logge deg ut og inn igjen. Dersom du stemmer påpapir eller elektronisk I valglokalet vil dette overstyre alle elektroniske stemmer. Kommunestyrevalget i Ålesund kommune Stemme avgitt Fylkestingsvalget i Møre og Romsdal Gå videre

26 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold 26 Kommunal- og regionaldepartementet

27 Åpenhet og gjennomsiktighet i alle faser av prosjektet Åpen kildekode Etterprøvbarhet og lekmannskontroll Kryptografiske korrekthetsbeviser Alle hendelser i systemet blir logget Disse loggene kan ikke endres 27 Kommunal- og regionaldepartementet

28 Kjøp og salg av stemmer Man kan stemme flere ganger Kvittering på sms for alle stemmer, ikke bare den endelige Stemmer avgitt i valglokalet går foran stemmer avgitt hjemmefra Man må ha velgerens eid Det innebærer at velgeren gir fra seg mer enn stemmen sin I praksis vil storstilt kjøp og salg av stemmer alltid bli oppdaget 28 Kommunal- og regionaldepartementet

29 Utilbørlig påvirkning Man kan stemme flere ganger Kvittering på sms for alle stemmer, ikke bare den endelige Stemmer avgitt i valglokalet overskriver stemmer avgitt hjemmefra Systemet vil aldri vise at du har stemt tidligere 29 Kommunal- og regionaldepartementet

30 Sikkerhet på hjemmedatamaskiner og hemmelighold Virus, malware, hacking Hva er hemmelighold? 30 Kommunal- og regionaldepartementet

31 Kryptering og lagring av stemmer

32 Teknisk løsning Distribusjon av hemmeligheter Velger Stemmemottaker Hjemme- PC Internett Administrativt system Stemmebekreftelse Returkodegenerator Air gap Telling M av N nøkkeldeler fra parter med motstridende interesser

33 Telling av stemmer Parti A 2 Parti B 1

34 Samarbeid med forsøkskommunene Systemutvikling/spesifikasjon Testing av systemet sentralt og lokalt Utforming av valgrutiner (rutineportal) Utvikle et opplæringsprogram Utarbeide et sentralt informasjonsopplegg Gjennomføringen av samarbeidet Samlinger og workshops Felles dokumentportal 34 Kommunal- og regionaldepartementet

35 Oppgaver som må utføres i forsøkskommunene Forberede gjennomføring i egen kommune Tilpasse sentrale rutiner til lokale forhold Tilrettelegge valglokaler og oppgradere infrastruktur Utarbeide informasjonsopplegg lokalt Tilrettelegge for lokale folkeavstemninger Evalueringen av forsøket etter valget i Kommunal- og regionaldepartementet

36 Portal sentrale rutiner

37 Portal kommunene

38 38 Kommunal- og regionaldepartementet

39 39 Kommunal- og regionaldepartementet

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Valgstyret 04.04.2013 Oversikt over frister ved valget - regjeringen.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/for-valgmedarbeidere/oversikt-... Side 1 av 2 29.01.2013

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012

Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 Referatsaker Valgstyret 13.09.2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i følge liste 1 Ü JUL 2012 Deres ref. Vår ref. 12/1988 Dato 10.07.2012 Sametingsvalget

Detaljer

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse

Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011. Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Signe Bock Segaard og Jo Saglie (red.) Evaluering av forsøket med e-valg 2011 Tilgjengelighet for velgere, tillit, hemmelig valg og valgdeltagelse Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Internasjonal valgobservasjon Universitetet i Bergen - 1. semester 2007.

Internasjonal valgobservasjon Universitetet i Bergen - 1. semester 2007. Internasjonal valgobservasjon Universitetet i Bergen - 1. semester 2007. Innleveringsoppgave - Leif E Broch Oppgave: Discuss problems that may arise with the introduction of electronic voting in light

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Dokumentere et arbeidsoppdrag

Dokumentere et arbeidsoppdrag Ved opprettelse av enkeltstående arbeidsoppdrag, kan du benytte Opprett funksjonen på forsiden(hjem) til Dokker. 1 Elev/lærling Dokker er det ideelle dokumentasjonsverktøyet. Du kan dokumentere et arbeidsoppdrag,

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK

FÅ TING GJORT MED OUTLOOK FÅ TING GJORT SAMMENDRAG Hvor mye ville din bedrift tjent hvis alle de ansatte fikk 2-10 timer ekstra hver uke? Basert på David Allen sine GTDprinsipper vil Outlook og hverdagen oppleves helt annerledes

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer