Studieoversikten Sortert etter lærested

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested"

Transkript

1 Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested

2 Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som passer best for det enkelte studiet. De samme tabellene finner du på samordnaopptak.no/studier Studiekode En studiekode er den sekssifrede koden du fører opp på søknaden. De tre første sifrene representerer lærestedet, de tre neste studiet. Kravkode En kravkode angir de formelle opptakskravene til studiet. Type studium I det samordnede opptaket kan du søke på disse studietypene: Bachelor, 3-årig Master, 5-årig Yrkesutdanning, 4 til 6-årig Kandidat, 2-årig Årsstudium, 1-årig Avviker et studium fra normal lengde finner du informasjon om det på våre nettsider. Studieplasser Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i Poenggrenser i ordinær kvote og førstegangsvitnemålskvote Poenggrenser viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale opptak. Hvis det står åpent under poenggrenser, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass. Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i Hvis det står nytt, er studiet enten nyopprettet i 2014, studiet var ikke med i opptaket i 2013 eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i Innhold/merknad Innhold og merknader angir fordypninger og spesialiseringer, i tillegg til opplysninger om varighet og type studium. Der det er angitt et faglig innhold kan du måtte velge mellom ulike fag. 2

3 Spesielle opptakskrav og kravkoder Noen studieprogram har opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Nedenfor kan du lese mer om de ulike kravkodene. ANIM Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve. ARKA Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos nettsider. ARKI Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos nettsider. ARKN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. BIOI Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1. BVDE Du må enten ha to års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietida. FLYFAG Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og FYS1. Du må også bestå en opptaksprøve, se uit.no/luftfartsfag. FOTO Opptaksprøve. Tilgjengelig på fotojournalistikk fra 1. februar, innsendingsfrist 15. mai. FØHIOA Du må ha minimum 20 % relevant arbeidstilknytning i studietiden. GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. HING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1. HOTA Du må ha minst ett års relevant praksis. ING4R2 Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. KJØK Du må ha fagbrev som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller tilsvarende. KULT Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. LÆMUSB Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høyere nivå gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig minst 35 skolepoeng, og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆREAL Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig minst 35 skolepoeng, og matematikk R1/(S1 og S og enten matematikk R1 og R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjons - teknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2 LÆRER Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høyere nivå gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig, og minst 35 skolepoeng LÆRSAM Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studie - kompetansefaget matematikk (224 timer) og gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (309 timer) og samisk første-/andrespråk (309 timer) og minst 35 skolepoeng. Hvis du har dokumentert samisk på annen måte, beregnes gjennomsnittskarakteren på grunnlag av karakterene i norsk. LÆRTOS Du må dokumentere tospråklig kompetanse etter nærmere informasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. MARTE Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. MATRS Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. MEROD Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2. MUHIHM Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Hedmark. MUHINT Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. MUNTNU Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra NTNU. MUSFIH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. MUSHSH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen Stord/Haugesund. MUSHVO Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskulen i Volda. MUSIT Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU. MUSTAF Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Staffeldtsgate. MUSUIB Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen. 3

4 MUSUIO Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo. NÆRM Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskole - utdanning eller 1-årig tilpasningskurs. POLITI Må fylle minst 20 år i opptaksåret Ha minst karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål (393 timer), gjennomsnitt av standpunkt og eksamen Godkjent førerkort klasse B Norsk statsborgerskap Plettfri vandel Legeerklæring Uttømmende politiattest Tilfredsstillende fysikk og svømmeferdigheter Personlig egnethet for tjenesten Følgeskjema må sendes inn senest 22.mars Opptaksprøve PREHOS Førerkort klasse B (personbil) og bestått fysisk opptaksprøve. Les om fysisk opptaksprøve på PROD Opptaksprøve. Tilgjengelig på produktdesign fra 1. februar, innsendingsfrist 15. mai. REALFA Du må ha matematikk R1(eller matematikk S1 og S og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjons teknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. SIVING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1 Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. SODH Du må ha minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietiden eller minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av siste 5 år. TANN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S eller Fysikk1 eller Kjemi 1. TRADHV Du må ha relevant fagbrev som tømrer eller lignende. TRAF Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene per 1. august. Som dokumentasjon forlanges attest for førerkortforhold datert, stemplet og signert av trafikkstasjon. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. TVPRO Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve TVREG/TVLYD/TVFOTO Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve TVTEK Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; regi og/eller teknikk CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve VETE Du må ha Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S og Kjemi 1 og 2. YLBYGA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLDESH Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i design-/håndverksfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opp - læringen. YLEL Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLHS Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i helse-/oppvekstfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLREMA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i restaurant-/matfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLSERV Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i service/samferdsel og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLTEKP Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i teknikk-/produksjonsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opp - læringen. 4

5 Studieoversikt Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Fredrik Fransonsvei 4, 4635 KRISTIANSAND Telefon: Telefaks: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad. Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk GENS Bachelor 10 åpent åpent Musikk, årsstudium GENS Årsstudium 10 åpent åpent Musikkteknologi GENS Bachelor 25 åpent åpent Historie, religion, idéfag Bibelvitenskap GENS Bachelor 5 åpent åpent Kristendom, religion, livssyn og etikk GENS Årsstudium 15 åpent åpent Praktisk teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Interkulturell forståelse GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Interkulturelle studier GENS Bachelor 10 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Kultur- og samfunnspsykologi GENS Bachelor 30 åpent åpent Psykologi GENS Årsstudium 15 åpent åpent Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Postboks 6768 St. Olavs plass, Maridalsveien 29, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Arkitekt ARKA Master Design ARKI Master Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng. Hjemmeoppgavene legges ut på 1. april 5

6 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Postboks 5144 Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning ved Det teologiske Menighetsfakultet, se Historie, religion, idéfag Katolsk presteutdanning GENS 5 nytt nytt Kristendom/RLE GENS Årsstudium 40 alle alle Metodistisk presteutdanning GENS Master 5 nytt nytt Teologi GENS Bachelor 10 alle alle Teologi, profesjonsstudium GENS 20 åpent åpent Profesjonsstudiet er 6-årig. Det er eget opptak til de siste 3 årene (høyere grad). Ungdom, kultur og tro 3) GENS Bachelor 15 alle alle Studieretninger for teologi, ungdomsledelse og menighetspedagogikk. Lærer- og lektorutdanning Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf. 4) LÆRER Master 20 åpent åpent Programmet er 5-årig med integrert Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) og leder fram til mastergrad. Interkulturell kommunikasjon 5) GENS Årsstudium 20 alle alle Religion, kultur og samfunn GENS Bachelor 15 åpent åpent Studieretninger for Religion og samfunn, Kristendom/RLE og Samfunnsfag. Samfunnsfag GENS Årsstudium 40 alle alle Studiet inkluderer ett år ved Det pavelige universitet Sankt Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma. Gir ikke opptak til profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. 3) Fullført grad gir opptak til masterutdanning for prester, diakoner eller kateketer avhengig av valgt studieretning (forutsatt C-snitt i bachelorgraden). 4) Alle søkere må framlegge politiattest i forbindelse med opptak. Krav om karakteren C eller bedre for opptak til studiets masterdel. 5) Studiereise til Kenya er en del av studiet. Studentene kan regne med noe ekstra støtte fra Lånekassen, men må betale ca kroner selv (utlegg ca med støtte fra Lånekassen i etterkant). Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Postboks 184 Vinderen, 0319 OSLO Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se Ergoterapeututdanning, Rogaland GENS Bachelor 40 alle alle Sosialt arbeid, Oslo GENS Bachelor Sosionomutdanning Sosialt arbeid, deltid, Oslo SODH Bachelor alle Sosionomutdanning Sykepleierutdanning, Oslo GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Rogaland GENS Bachelor Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland GENS Bachelor 20 nytt nytt Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Høgskole for barnehagelærerutdanning Thoning Owesens gate 18, 7044 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til mastergrad, 6 Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, hovedmodell heltid GENS Bachelor 165 alle alle Barnehagelærer, hovedmodell, deltid GENS Bachelor 78 alle alle Barnehagelærer, kunstfaglig profil GENS Bachelor 34 alle alle Barnehagelærer, natur- og friluftsprofil GENS Bachelor 35 alle alle Barnehagelærer, vekt på kulturelt mangfold GENS Bachelor 35 alle alle

7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Opptakskontoret, Sinsenveien 15, 0572 Oslo Telefon: Sentralbord: Opptakskontor: fih.fjellhaug.no - Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk MUSFIH Årsstudium 20 åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Historie, religion, idéfag Bibel og misjon GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet kan inngå i bachelor i teologi og misjon. Kristendomskunnskap GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i teologi og misjon/rle. Religion, livssyn og etikk GENS Bachelor 15 åpent åpent Religion, livssyn og etikk, årsstudium GENS Årsstudium 30 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i RLE. Teologi og misjon GENS Bachelor 20 åpent åpent Studietur til Asia eller Øst-Afrika i andre semester, se: Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Ulriksdal 10, 5009 BERGEN Telefon: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Høgskolen i Bergen (HiB) Opptakskontoret, Telefon: Telefaks: Estetiske fag, kunst- og musikkfag Drama GENS Årsstudium 19 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonsteknologi MATRS Bachelor Drift av datasystemer, System- og programutvikling, Web- og mobiltjenester Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring GENS Bachelor alle Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet GENS Bachelor 60 alle alle Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse GENS Bachelor 80 alle alle Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk GENS Bachelor 40 alle alle Faglærer kroppsøving og idrettsfag GENS Bachelor Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn m/naturfag LÆRER Yrkesutd 32 alle alle Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag LÆRER Yrkesutd 36 alle alle Grunnskolelærer trinn med RLE LÆRER Yrkesutd 36 alle alle Grunnskolelærer trinn med engelsk LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd alle Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 16 alle alle Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med matematikk LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk 7

8 Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med norsk LÆRER Yrkesutd Valgfag: engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Bioingeniørutdanning BIOI Bachelor Ergoterapeututdanning GENS Bachelor Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet GENS Bachelor Kosthold, fysisk aktivitet og helse Fysioterapeututdanning GENS Bachelor Radiografutdanning GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sykepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleierutdanning GENS Bachelor Språk, litteratur Tegnspråk og tolking 3) GENS Bachelor 24 alle alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, automatisering HING Bachelor Satsningsområde er instrumentering og databehandling i forbindelse med olje- og gassproduksjon (over og undervanns) og landbaserte industrianlegg. Ingeniør, bygg HING Bachelor alle Anleggsteknikk, Konstruksjonsteknikk, Teknisk samfunnsplanlegging Ingeniør, data HING Bachelor Drift av datasystemer, System- og programutvikling, Web- og mobiltjenester Ingeniør, elektronikk HING Bachelor alle Audioteknikk, Analog elektronikk. Embedded systems. Ingeniør, elkraftteknikk HING Bachelor alle Fordypningsområder er elektriske produksjonsanlegg, høyspenningssystemer, kraftelektronikk, elektriske motordrifter og elektriske installasjoner innenfor landbasert og offshore/maritime anlegg. Ingeniør, energiteknologi HING Bachelor alle Ingeniør, kjemi HING Bachelor 30 alle alle Kjemiteknikk/prosesskjemi, vannkvalitet og miljø i akvatiske systemer Ingeniør, kommunikasjonssystemer HING Bachelor 25 alle alle Nettverk, datautveksling, trådløs- og mobilkommmunikasjon, sensorer. Ingeniør, marinteknikk HING Bachelor Ingeniør, maskinteknikk HING Bachelor Ingeniør, produksjonsteknikk HING Bachelor alle Ingeniør, undervannsteknologi HING Bachelor Ingeniør, undervannsteknologi, Florø HING Bachelor 34 nytt nytt Landmåling og eiendomsdesign GENS Bachelor ) GENS Bachelor Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring Søkere uten realfaglig fordypning: se Alle studenter må velge et fag, se 3) Søkere må ha normalt syn og hørsel, og være førlige. Studiet kan avsluttes etter 1 år med karakterutskrift for 60 studiepoeng i tegnspråk. 4) Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat). Høgskolen Betanien (HBB) Vestlundveien 19, 5145 FYLLINGSDALEN Telefon: Telefaks: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. 8

9 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Opptakskontoret, Postboks 235, 3603 Kongsberg Telefon: , hverdager 10:00-14: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt. Historie, religion, idéfag Historie, Vestfold GENS Bachelor 40 alle alle Historie, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett, ernæring og helse, Vestfold GENS Bachelor Informasjonsteknologi og informatikk Dynamisk webdesign, Ringerike GENS Bachelor 10 alle alle IT og informasjonssystemer, Ringerike GENS Bachelor 18 alle alle IT og informasjonssystemer, årstudium, Ringerike GENS Årsstudium 10 alle alle Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold GENS Bachelor alle Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus og ledelse, Ringerike GENS Bachelor Jus, Ringerike GENS Bachelor Jus, årsstudium, Ringerike GENS Årsstudium Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, Drammen GENS Bachelor 45 nytt nytt Barnehagelærer, Vestfold GENS Bachelor 90 alle alle Barnehagelærer, deltid, Vestfold GENS Bachelor 30 alle alle Grunnskolelærer 1.-7., Drammen LÆRER Yrkesutd 40 alle alle Fag studieår: Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk, RLE. Se for informasjon om valg i 3. og 4. studieår og evt. overgang til mastergrad Grunnskolelærer 1.-7., Bærum LÆRER Yrkesutd 25 nytt nytt Første studieår undervises fra studiested i Bærum, Sandvika. Studiestedet i studieår er campus Vestfold og campus Drammen. Grunnskolelærer 1.-7., Vestfold LÆRER Yrkesutd 25 alle alle Studiet gir 30 stp i norsk og matematikk, og fordypning i en av dem. I tillegg velges fagene engelsk eller musikk som 3. skolefag. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer 1.-7., estetisk modell, Vestfold LÆRER Yrkesutd 10 alle alle Studiet gir 30 studiepoeng i både norsk og matematikk og fordypning 60 stp i kunst og håndverk. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer , MAT+NAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , MAT+NAT, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , NOR+SAM, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM))og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , NOR+SAM, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM))og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , SAM+MAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM)og Matematikk (MAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår, evt. overgang til mastergrad. Kunst og design, Vestfold GENS Årsstudium 20 nytt nytt Lektorutdanning i historie, Vestfold LÆRER Master 25 alle alle Integrert 5-årig masterstudium i historie med norsk som undervisningsfag nummer to. Lektorutdanning i norsk, Vestfold LÆRER Master 10 nytt nytt Integrert 5-årig masterstudium i norsk. Musikk, Vestfold GENS Årsstudium 20 nytt nytt 9

10 Matematikk og naturfag Matematikk, Vestfold REALFA Årsstudium 10 alle alle Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Visuell kommunikasjon, Drammen GENS Bachelor Grafisk design, Markedsføring, Medier og kommunikasjon. Optometri, Kongsberg GENS Bachelor 66 alle alle Radiograf, Drammen GENS Bachelor alle Sykepleier, Drammen GENS Bachelor Sykepleier, Vestfold GENS Bachelor Pedagogiske fag Ungdomskunnskap, Vestfold GENS Årsstudium alle Reiselivsfag, hotellfag Event & Sport Management, Drammen GENS Årsstudium Kan inngå som ett år av bachelorstudiet i Reiselivsledelse. Event & Sport Management, deltid, Drammen GENS Årsstudium 10 alle alle Kan inngå som ett år av bachelorstudiet i Reiselivsledelse. Reiselivsledelse, Ringerike GENS Bachelor 20 alle alle Internasjonal forståelse og samarbeid, Vestfold GENS Årsstudium 30 alle alle Deltidsstudium over to år. Sosiologi, Vestfold GENS Bachelor alle Sosiologi, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium Statsvitenskap, Drammen GENS Bachelor Statsvitenskap med 30 studiepoeng Menneskerettigheter og det flerkulturelle samfunn. Mulighet for å ta frie emner i Markedsføring, Ledelse, Medier. Språk, litteratur Engelsk, Vestfold GENS Bachelor 15 alle alle 15 studiepoeng felles modul i språkfag, 90 stp fordypning i engelsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 75 stp valgbare fag. Engelsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium Norsk, Vestfold GENS Bachelor 5 alle alle 15 studiepoeng felles modul i språkfag, 90 stp fordypning i norsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 75 stp valgbare fag. Norsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 5 alle alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, data, Kongsberg 3) HING Bachelor 34 alle alle Embedded Systems, Virtuelle systemer. Ingeniør, data, Vestfold 3) HING Bachelor 5 alle alle Computer science, System- og programvareutvikling og datanettverk. Ingeniør, elektro, Kongsberg 3) 4) HING Bachelor 38 alle alle Kybernetikk og mekatronikk. Ingeniør, elektro, Vestfold 3) HING Bachelor 15 alle alle Datasystemdesign, System on Chip Design og Kommunikasjonsteknologi. Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold 3) HING Bachelor 20 alle alle Industrianlegg, Maritime anlegg og bygningsautomasjon. Ingeniør, maskin, Kongsberg 3) 4) HING Bachelor 42 alle alle Produktutvikling. Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold 3) HING Bachelor 20 alle alle Mikrosensorer, Mikro- og nanoteknologi og Materialer - strukturer og egenskaper. Ingeniør, produktdesign, Vestfold 3) HING Bachelor 25 alle alle Produktutvikling, Konstruksjon og design. Lysdesign, Drammen GENS Bachelor 25 alle alle Design, Naturvitenskap, Arkitektur, Teknologi og Visuell kommunikasjon Marinteknisk drift, Vestfold MARTE Bachelor alle Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til maskinoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadetttid. Nautikk, Vestfold MARTE Bachelor Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til dekksoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadett-tid. Skipsfart og logistikk, Vestfold GENS Bachelor alle Studiet er rettet mot landbasert virksomhet i tilknytning til skipsfart og logistikk. Bedriftsøkonomi, Vestfold GENS Årsstudium Markedsføring, Ringerike GENS Bachelor Bachelorutdanning i markedsføring + master i økonomi og ledelse gir siviløkonomtittel Regnskap og revisjon, Vestfold GENS Bachelor alle, Vestfold GENS Bachelor Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg 5) MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Hønefoss. Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike 5) MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse 10

11 Økonomi og ledelse, Drammen GENS Bachelor Studiet er under etablering, se nærmere informasjon på høyskolens nettsider. Økonomi og ledelse, Hønefoss GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap Økonomi og ledelse, Kongsberg GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse. Søkere med idrett årsstudium kan søke seg direkte inn på 2. året via lokalt opptak, se Studieprogrammet er en del av tilbudet i Oslofjordalliansen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 3) Alternative veier for å bli kvalifisert til ingeniørutdanning er ved Tresemesterordning, Forkurs for ingeniør- og maritimeutdanninger og Realfagskurs. Søknad sendes elektronisk til Høgskolen i Buskerud og Vestfold via søknadsweb. Se nærmere informasjon på 4) Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak til ingeniørutdanning via Y-veien. 5) Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad Høgskolen i Gjøvik (HiG) Postboks 191, Teknologiveien 22, 2802 GJØVIK Telefon: / Telefaks: Informasjonsteknologi og informatikk Drift av nettverk og datasystemer MATRS Bachelor alle Fokus: ITIL, nettverk (Cisco CCNA), drift av Windows og Linux, virtualisering, ytelse og sikkerhet, programmering og scripting. Informasjonssikkerhet MATRS Bachelor alle Fokus: Sikker programmering, systemsikkerhet, nettverksadministrasjon, risikoanalyse. Informatikk MATRS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Programmering, databaser og IT-forståelse. Ingeniør, data HING Bachelor 10 alle alle Fordypning innen IT-drift eller programvareutvikling. Programvareutvikling MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Programmering, IT-strategi. Spillprogrammering MATRS Bachelor Fokus: Datagrafikk, kunstig intelligens, mobile enheter, spilldesign og spillalgoritmer. En del av studiet undervises på engelsk. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Mediedesign GENS Bachelor Fokus: Typografi og informasjonsdesign. Profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Medieledelse GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer. Medieledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer. Medieproduksjon GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Medieproduksjon innen video, web, trykksaker og storytelling i moderne medier. Medieproduksjon, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Innholdsproduksjon og teori for moderne medier. Webutvikling GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Utvikling av websider og mobile medier. Vekt på interaksjonsdesign, webprogrammering, brukerundersøkelser, testing, tilpassing og utvidelse av publiseringsplattformer, utviklingsprosess, innovasjon og kreativitet, praktiske og reelle prosjekter. Ergoterapiutdanning GENS Bachelor alle Fokus: Velferdsteknologi og universell utforming. Radiografutdanning GENS Bachelor alle Fokus: Radiografi; bildekvalitet og vurdering, pasientsikkerhet og simuleringstrening, anatomi. Utdanningen fokuserer på studentaktive læringsmetoder. Sykepleierutdanning GENS Bachelor Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved 11

12 hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Valdres GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Teknologi, ingeniørfag og arkitektur BIM, nettbasert 3) GENS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Bygningsinformasjonsmodellering, intelligent modellering, livsløpsanalyser og kostnadseffektivitet i alle bygg og anleggsfaser, inkludert FDV. Byggeledelse, fleksibel 4) GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Prosjektledelse Fornybar energi MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Vannkraft, bioenergi, vindkraft, solenergi, fjernvarme, bærekraftighet, energimarkeder og energisystem ananyse. Geografiske info.systemer (GIS), deltid, nett 5) GENS Årsstudium alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geografiske informasjonssystemer (GIS) GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geomatikk MATRS Bachelor 15 alle alle Fokus: Kombinerer landmåling og satelittposisjonering med informasjonsteknologi. Ingeniør, bygg HING Bachelor 35 alle alle 3 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk, Landmåling. Ingeniør, bygg, fleksibel 5) HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk. Se nettsiden til HiG for mer informasjon om studiet Ingeniør, elektro HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter. Ingeniør, maskin HING Bachelor 15 alle alle Studieretning: Industriell design. Fokus: Materialteknologi, konstruksjon/design og teknologiledelse. Ingeniør, maskin, fleksibel 6) HING Bachelor 10 alle alle Studieretning: Industriell design. Se nettsiden til HiG for mer informasjon om studiet Landmåling GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller Landmåling, nettbasert 3) GENS Årsstudium alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller. Teknologidesign og ledelse GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Teknologidesign og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Mulighet for 2 år deltid. Økonomi og ledelse GENS Bachelor Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, fleksibel 6) GENS Bachelor alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv. Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS, søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik.Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik. 4 år deltid. 3) 2 år deltid. 4) 4,5 år, deltid, nettbasert og samlinger 5) 3 år deltid. 6) 4 år deltid, nettbasert og samlinger. 12

13 Høgskolen i Harstad (HiH) Havnegata 5, 9480 HARSTAD Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Barnevernspedagogutdanning GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning GENS Bachelor alle Vernepleierutdanning GENS Bachelor 50 åpent åpent Internasjonal beredskap GENS Bachelor 40 nytt nytt Samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene, i et internasjonalt perspektiv. Praktisk prosjektledelse GENS Årsstudium 10 nytt nytt Praktisk prosjektledelse - deltid GENS Årsstudium 20 alle alle Regnskap og revisjon GENS Bachelor 15 åpent åpent Retail Management GENS Bachelor 25 åpent åpent Økonomi og ledelse GENS Bachelor 70 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing Økonomi og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Dette avklares med studenten ved studiestart. Samlingsbasert i samarbeid med Norges Brannskole og Høgskolen i Narvik. Studiet kan avsluttes etter 2 år med graden høgskolekandidat. Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. 13

14 Høgskolen i Hedmark (HiHm) Opptakskontoret, Postboks 400, 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Animasjon, Hamar GENS Bachelor D- og 3D animasjon, 3D-modellering, Lyd-, spesialeffekt- og videoproduksjon, Tegning. Musikk, Hamar GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk Spillteknologi og simulering, Hamar GENS Bachelor Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3Dvisualisering, Spilldesign Virtuell kunst og design, Hamar GENS Bachelor Konseptkunst, Tegning, Digital grafikk, 2D- og 3D-kunst, Design, Visuell kommunikasjon Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Agronomi, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære, Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi Agronomi, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i agronomi Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad GENS Årsstudium 10 nytt nytt Små- og storviltjakt, fluefiske, næringsutv, natuveiledn. Kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning. Landbruksteknikk, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i landbruksteknikk Skogbruk, Evenstad GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa. Skogbruk, årsstudium, Evenstad GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i skogbruk Utmarksforvaltning, Evenstad GENS Bachelor 20 alle alle Økologi, Arter og mangfold, Fiskeforvaltning, Viltforvaltning, Naturoppsyn oa. Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 3) GENS Årsstudium 20 åpent åpent Husdyr, Jordlære, Planter, Økologisk landbruk. Studiet kan inngå i Bachelor i agronomi. Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehelse, Elverum GENS Bachelor 20 alle alle Folkehelserelaterte fag, Fysiske aktiviteter, Helsepedagogikk med praksis, Innovasjon Friluftsliv, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Friluftsliv, Uteaktiviteter. Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum GENS Bachelor Idrettsped. m/trenerpraksis, Psykologi, Spesialisering i ulike idrettsgrener Idrett, Elverum GENS Årsstudium 60 åpent åpent Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, Hamar GENS Bachelor 105 åpent åpent Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert 4) GENS Bachelor alle Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum GENS Bachelor 40 alle alle Faglærerutdanning i musikk, Hamar 5) MUHIHM Bachelor 20 åpent åpent Grunnskolelærer trinn, Hamar 6) LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i år, se fotn. 10. Grunnskolelærer trinn, Hamar 7) LÆRER Yrkesutd 50 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2. Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert 4) 7) 8) LÆRER Yrkesutd 30 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 & 3. Grunnskolelærerutdanning trinn, Gran 7) 8) 9) LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 og 3 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kongsvinger 7) 8) 10) LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 og 3 Lektorutdanning i engelsk, Hamar LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i engelsk, samt et undervisningsfag nummer to Lektorutdanning i norsk, Hamar LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i norsk, samt et undervisningsfag nummer to. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Digital medieproduksjon, Rena GENS Bachelor 15 alle alle Film, Foto, Journalistikk, Medievitenskap, Radio, Video Mediefag, Rena GENS Årsstudium 10 nytt nytt Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i digital medieproduksjon. Mat, ernæring og helse, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Ernæring, Folkehelse, Trygg mat, Matforsyn.,-forbruk & miljø, Mattekn, Matkultur, Matped. Sykepleierutdanning, Elverum GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning, Kongsvinger GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 13) GENS Bachelor alle Tannpleie, Elverum GENS Bachelor alle 14

15 Pedagogiske fag Sosialpedagogikk, Elverum GENS Årsstudium 40 åpent åpent Krisehåndtering, deltid, samlingsbasert 14) GENS Årsstudium alle Krisehåndtering-/ledelse, kommunikasjon og beredskap Samfunnsfag, Hamar GENS Årsstudium 20 nytt nytt Språk, litteratur Engelsk, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent Norsk, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent Bedriftsøkonomi, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 15) GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 16) GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Eiendomsmegling, Rena GENS Bachelor 25 alle alle Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler". Innovasjon og entreprenørskap, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bedriftsetablering, Forretningsplan, Nyskaping, Utviklingsprosesser Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena GENS Bachelor 15 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi Music Management, Rena GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag Musikkproduksjon, Rena 1 17) GENS Bachelor Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 18) GENS Årsstudium 20 nytt nytt Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse. Organisasjon og ledelse, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 14) GENS Årsstudium 50 alle alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Regnskap og revisjon, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor. Serviceledelse og markedsføring, Rena 19) GENS Bachelor 15 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi, Rena GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring Høgskolen tilbyr leasing av nødvendig PC og programvare for ca kr pr kvartal. Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk tilsvarende musikklinje i videregående opplæring 3) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. 4 obl. samlingsdager pr. semester på Blæstad (utenfor Hamar). 4) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. 5) De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se eller kontakt høgskolen. 6) Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag 7) Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag. 8) Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert. 9) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Gran supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Oppland, Akershus og Oslo. 10) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Kongsvinger supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Hedmark, Akershus og Oslo. 1 Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare. 1 De to første studieårene gjennomføres i sin helhet på Kongsvinger. 3.studieår blir det samlinger i Elverum, mens praksis og arbeid med bacheloroppgave vil foregå i Kongsvinger. 13) Deltidsutdanning over 4 år. Praksis tilbys kun i Nord-Østerdal, og samlingene foregår i Elverum. 14) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena. 15) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar. 16) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2-3 pr semester). 17) Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet. 18) Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena. 19) Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen 15

16 Høgskolen i Lillehammer (HiL) Postboks 952, 2604 LILLEHAMMER Telefon: (studenttorget) - Telefaks: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor Idrett, årsstudium GENS Årsstudium Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Juss GENS Bachelor Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Dokumentarfilmproduksjon-Foto TVFOTO Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Dokumentarfilmproduksjon-Regi TVREG Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd TVLYD Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Film- og fjernsynsvitenskap GENS Bachelor 30 alle alle Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Flerkameraproduksjon TVTEK Bachelor 20 Regi og Teknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Kulturprosjektledelse KULT Bachelor 20 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Kulturprosjektledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Produksjons- og prosjektledelse TVPRO Bachelor 12 Spesialisering: Flerkamera og Dokumentar Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Barnevern GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sosionomutdanning. Vernepleierutdanning GENS Bachelor Pedagogiske fag Pedagogikk GENS Bachelor 60 alle alle Pedagogikk, deltid GENS Årsstudium 70 alle alle Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium 100 alle alle Reiselivsfag, hotellfag Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser GENS Bachelor 60 alle alle Reiseliv og turisme GENS Årsstudium 20 alle alle Reiselivsledelse GENS Bachelor 50 alle alle Sports and Outdoors Tourism GENS Årsstudium 20 nytt nytt Internasjonale studier med historie GENS Bachelor 45 alle alle Internasjonale studier med historie, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Psykologi GENS Bachelor Bachelor of Science in Psychology Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium Organisasjon og ledelse GENS Bachelor Profilering: Personalfag. Sports Management GENS Bachelor 20 nytt nytt GENS Bachelor , årsstudium GENS Årsstudium CV, essay og passbilde, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april 16

17 Høgskolen i Molde (HiM) Vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110, 6402 MOLDE Telefon: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Årsstudium 20 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk IT GENS Årsstudium alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus GENS Årsstudium Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund GENS Bachelor 40 alle alle Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde GENS Bachelor alle Vernepleierutdanning GENS Bachelor alle Jus og administrasjon GENS Bachelor 30 alle alle Sport Management GENS Bachelor Statsvitenskap GENS Årsstudium 30 alle alle Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium 30 alle alle Logistikk og Supply Chain Management GENS Bachelor Petroleumslogistikk, Kristiansund GENS Bachelor Regnskap og revisjon GENS Bachelor alle GENS Bachelor alle Spesialiseringer: Organisasjon og ledelse, Økonomisk styring, Regnskap, Revisjon, Logistikk, Informasjonsbehandling, Jus, Innovasjon og entreprenørskap Studenter i studiegruppe Kristiansund har praksisstudier i Kristiansund og på Nordmøre. Undervisning i øvingsavdeling, gruppeveiledning, eksamensavvikling og deler av teoriundervisningen gis i Kristiansund. Det meste av teoriundervisningen gis på Molde Campus sammen med studiegruppe Molde. Studentene får ikke reisestøtte til fellesundervisningen i Molde. Desentralisert studium med undervisning lagt til høgskolens lokaler i Kristiansund. 17

18 Høgskolen i Narvik (HiN) Postboks 385, Lodve Langes gt. 2, 8505 NARVIK Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging mastergrad, se Sykepleierutdanning GENS Bachelor alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bygg HING Bachelor 35 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Kommunalteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Bygg, nettstøttet 3) HING Bachelor 20 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Kommunalteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Data/IT 4) SIVING Master 10 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Computer Science. Datateknikk HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Datateknikk, nettstøttet 3) HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Elektro, første studieår, nettstøttet 3) HING Bachelor 10 åpent åpent Studieretninger: Elkraftteknikk, Industriell elektronikk,satelitteknologi Elektroteknikk 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Electrical Engineering. Elkraftteknikk 5) HING Bachelor 5 alle alle Fornybar energi HING Bachelor 10 åpent åpent Fornybar energi nettstøttet 3) HING Bachelor 5 alle alle Industriell elektronikk 5) HING Bachelor 5 alle alle Industriell teknologi 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Industrial Engineering. Ingeniør, første studieår, Alta 6) HING Bachelor 25 åpent åpent Ingeniør, første studieår, Bodø 7) HING Bachelor 30 alle alle Ingeniør, første studieår, Mo i Rana 8) HING Bachelor 30 alle alle Ingeniørdesign 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Engineering Design. Integrert bygningsteknologi 4) SIVING Master 5 åpent åpent Maskin HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon, Produksjon, Teknologiledelse Maskin, nettstøttet 3) HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon, Produksjon, Teknologiledelse Prosessteknologi HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, PV(metallurgi) Prosessteknologi, nettstøttet 3) HING Bachelor 30 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, PV(metallurgi) Satelitteknologi 5) HING Bachelor 5 alle alle Satelitteknologi, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen forgå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering GENS Bachelor 25 åpent åpent Profiler: Logistikk, Informasjonsteknologi Søkere med generell studiekompetanse, men som mangler realfagfagskravene (R1+R2 og FYS, kan søke opptak gjennom treterminordning lokalt til høgskolen. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen. 3) Fleksibel, nettstøttet ingeniørutdanning i kombinasjon med samlinger. Følger samme studieplan som ordinært ingeniørprogram. 4) Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør 5) Etter fullført studium tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - Elektro. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen. 6) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger Garantert overgang til Narvik f.o.m. 2. år. 7) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger. Fra og med 2. studieår kan du velge å gå videre og ta hele studiet innen datateknikk i Bodø eller få tilbud om overgang til andre studieretninger i Narvik. 8) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger. Fra og med 2. studieår kan du velge å gå videre og ta hele ingeniørstudiet innen Bygg eller Maskin i Mo i Rana,eller få tilbud om overgang til andre studieretninger i Narvik. 18

19 Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nesna, 8700 NESNA Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Band GENS Årsstudium 5 nytt nytt Kunst og håndverk GENS Årsstudium 10 åpent åpent Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor 20 åpent åpent 1. semester kan tas valgfritt i Bali, Sydney eller Nesna. Se nettsider for informasjon. Idrett årsstudium Bali/Nesna GENS Årsstudium 10 alle alle 1. semester på Bali. Idrett årsstudium Nesna GENS Årsstudium 10 åpent åpent Idrett årsstudium Sydney/Nesna GENS Årsstudium 20 alle alle 1. semester i Sydney. Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonssystemer, Mo i Rana GENS Bachelor 5 alle alle Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana GENS Årsstudium 5 alle alle Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, deltid, Oppdal GENS Bachelor 20 nytt nytt Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert GENS Bachelor 30 alle alle Grunnskolelærer 1-7, Nesna/ Helgeland LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Nettstøttet/ regionbasert utdanning Grunnskolelærer LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Matematikk og naturfag Naturfag REALFA Årsstudium 5 åpent åpent Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Medieproduksjon og sosiale medier, Mo i Rana GENS Årsstudium 20 alle alle Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen GENS Bachelor 20 åpent åpent Samfunnsfag GENS Årsstudium 5 åpent åpent Språk, litteratur Engelsk GENS Årsstudium 10 åpent åpent 1.semester kan tas i Nesna, Bali eller i Sydney. Se nettsider for informasjon. 19

20 Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) HiNT opptak, postboks 93, 7601 LEVANGER Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kunst og håndverk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Musikk, Levanger GENS Årsstudium 20 alle alle Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Husdyrvelferd, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Naturforvaltning, Steinkjer REALFA Bachelor 10 alle alle Utmarksforvaltning, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Friluftsliv, Levanger GENS Årsstudium 15 alle alle Idrett, Levanger GENS Årsstudium 30 alle alle Kroppsøving, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærarutdanning, Levanger GENS Bachelor 60 alle alle Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger MUHINT Bachelor 10 Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Grunnskolelærerutdanning tr. deltid Levanger LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Nettstudium med samlinger. Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 40 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 60 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger GENS Bachelor alle Trafikklærerutdanning, Stjørdal TRAF Kandidat Autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning, krever oppfylt helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Multimedieteknologi, Steinkjer GENS Bachelor 30 alle alle Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer GENS Bachelor alle Farmasiutdanning, Namsos BIOI Bachelor 30 alle alle Reseptarutdanning Sykepleierutdanning, Levanger GENS Bachelor Sykepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor alle Geografi, nettbasert, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Nettstudium med samlinger. Samfunnsfag, Levanger GENS Årsstudium alle Sosiologi, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Språk, litteratur Engelsk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Bedriftsøkonomi, Steinkjer GENS Årsstudium 10 alle alle Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Regnskap, Steinkjer GENS Bachelor 20 alle alle Revisjon, Steinkjer GENS Bachelor 10 alle alle, Steinkjer GENS Bachelor 40 alle alle Økonomistyring eller Bedriftsetablering og bedriftsutvikling Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart. For å få autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning må du fylle helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) 20

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme

A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme A VEDTATTE OPPTAKSKRITERIER VED VURDERING AV SØKERE MED REALKOMPETANSE VED OPPTAK TIL HØGSKOLEN I HEDMARK (versjon febr-2011) Endringer kan forekomme Alle som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 10 Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 10 Kvalitetsreformen

Detaljer

Ulik bakgrunn samme mulighet?

Ulik bakgrunn samme mulighet? Rapport 2004:11 Ulik bakgrunn samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generel t studiekompetente studenter Birgit Abelsen Siri Ulfsdatter Søreng Carola Kleemann Foto: Bjørnar Johansen Tittel

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S.

IKT og læring i høyere utdanning. Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning. Cathrine Tømte Dorothy S. IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte Dorothy S. Olsen Rapport 32/2013 IKT og læring i høyere utdanning Kvalitativ undersøkelse

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen ØF-rapport 14/ /2012 Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelsee av læringsmål av Vegard Johansen Tina Mathisen

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer