Studieoversikten Sortert etter lærested

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested"

Transkript

1 Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested

2 Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som passer best for det enkelte studiet. De samme tabellene finner du på samordnaopptak.no/studier Studiekode En studiekode er den sekssifrede koden du fører opp på søknaden. De tre første sifrene representerer lærestedet, de tre neste studiet. Kravkode En kravkode angir de formelle opptakskravene til studiet. Type studium I det samordnede opptaket kan du søke på disse studietypene: Bachelor, 3-årig Master, 5-årig Yrkesutdanning, 4 til 6-årig Kandidat, 2-årig Årsstudium, 1-årig Avviker et studium fra normal lengde finner du informasjon om det på våre nettsider. Studieplasser Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i Poenggrenser i ordinær kvote og førstegangsvitnemålskvote Poenggrenser viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale opptak. Hvis det står åpent under poenggrenser, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass. Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i Hvis det står nytt, er studiet enten nyopprettet i 2014, studiet var ikke med i opptaket i 2013 eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i Innhold/merknad Innhold og merknader angir fordypninger og spesialiseringer, i tillegg til opplysninger om varighet og type studium. Der det er angitt et faglig innhold kan du måtte velge mellom ulike fag. 2

3 Spesielle opptakskrav og kravkoder Noen studieprogram har opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Nedenfor kan du lese mer om de ulike kravkodene. ANIM Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve. ARKA Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos nettsider. ARKI Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos nettsider. ARKN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. BIOI Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1. BVDE Du må enten ha to års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietida. FLYFAG Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og FYS1. Du må også bestå en opptaksprøve, se uit.no/luftfartsfag. FOTO Opptaksprøve. Tilgjengelig på fotojournalistikk fra 1. februar, innsendingsfrist 15. mai. FØHIOA Du må ha minimum 20 % relevant arbeidstilknytning i studietiden. GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. HING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1. HOTA Du må ha minst ett års relevant praksis. ING4R2 Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. KJØK Du må ha fagbrev som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller tilsvarende. KULT Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. LÆMUSB Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høyere nivå gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig minst 35 skolepoeng, og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆREAL Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig minst 35 skolepoeng, og matematikk R1/(S1 og S og enten matematikk R1 og R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjons - teknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2 LÆRER Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høyere nivå gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, sidemål og muntlig, og minst 35 skolepoeng LÆRSAM Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studie - kompetansefaget matematikk (224 timer) og gjennomsnittskarakteren 3 i norsk (309 timer) og samisk første-/andrespråk (309 timer) og minst 35 skolepoeng. Hvis du har dokumentert samisk på annen måte, beregnes gjennomsnittskarakteren på grunnlag av karakterene i norsk. LÆRTOS Du må dokumentere tospråklig kompetanse etter nærmere informasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. MARTE Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. MATRS Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. MEROD Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2. MUHIHM Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Hedmark. MUHINT Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. MUNTNU Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra NTNU. MUSFIH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. MUSHSH Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen Stord/Haugesund. MUSHVO Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskulen i Volda. MUSIT Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU. MUSTAF Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Høgskolen i Staffeldtsgate. MUSUIB Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Universitetet i Bergen. 3

4 MUSUIO Opptaksprøve. Nærmere informasjon fra Universitetet i Oslo. NÆRM Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskole - utdanning eller 1-årig tilpasningskurs. POLITI Må fylle minst 20 år i opptaksåret Ha minst karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål (393 timer), gjennomsnitt av standpunkt og eksamen Godkjent førerkort klasse B Norsk statsborgerskap Plettfri vandel Legeerklæring Uttømmende politiattest Tilfredsstillende fysikk og svømmeferdigheter Personlig egnethet for tjenesten Følgeskjema må sendes inn senest 22.mars Opptaksprøve PREHOS Førerkort klasse B (personbil) og bestått fysisk opptaksprøve. Les om fysisk opptaksprøve på PROD Opptaksprøve. Tilgjengelig på produktdesign fra 1. februar, innsendingsfrist 15. mai. REALFA Du må ha matematikk R1(eller matematikk S1 og S og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjons teknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. SIVING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1 Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er du kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. SODH Du må ha minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietiden eller minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av siste 5 år. TANN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S eller Fysikk1 eller Kjemi 1. TRADHV Du må ha relevant fagbrev som tømrer eller lignende. TRAF Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene per 1. august. Som dokumentasjon forlanges attest for førerkortforhold datert, stemplet og signert av trafikkstasjon. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. TVPRO Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve TVREG/TVLYD/TVFOTO Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve TVTEK Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak, samt et passfoto 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; regi og/eller teknikk CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve VETE Du må ha Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S og Kjemi 1 og 2. YLBYGA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLDESH Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i design-/håndverksfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opp - læringen. YLEL Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLHS Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i helse-/oppvekstfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLREMA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i restaurant-/matfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLSERV Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i service/samferdsel og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLTEKP Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i teknikk-/produksjonsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opp - læringen. 4

5 Studieoversikt Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Fredrik Fransonsvei 4, 4635 KRISTIANSAND Telefon: Telefaks: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad. Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk GENS Bachelor 10 åpent åpent Musikk, årsstudium GENS Årsstudium 10 åpent åpent Musikkteknologi GENS Bachelor 25 åpent åpent Historie, religion, idéfag Bibelvitenskap GENS Bachelor 5 åpent åpent Kristendom, religion, livssyn og etikk GENS Årsstudium 15 åpent åpent Praktisk teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Interkulturell forståelse GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Interkulturelle studier GENS Bachelor 10 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Kultur- og samfunnspsykologi GENS Bachelor 30 åpent åpent Psykologi GENS Årsstudium 15 åpent åpent Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Postboks 6768 St. Olavs plass, Maridalsveien 29, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Arkitekt ARKA Master Design ARKI Master Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng. Hjemmeoppgavene legges ut på 1. april 5

6 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Postboks 5144 Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning ved Det teologiske Menighetsfakultet, se Historie, religion, idéfag Katolsk presteutdanning GENS 5 nytt nytt Kristendom/RLE GENS Årsstudium 40 alle alle Metodistisk presteutdanning GENS Master 5 nytt nytt Teologi GENS Bachelor 10 alle alle Teologi, profesjonsstudium GENS 20 åpent åpent Profesjonsstudiet er 6-årig. Det er eget opptak til de siste 3 årene (høyere grad). Ungdom, kultur og tro 3) GENS Bachelor 15 alle alle Studieretninger for teologi, ungdomsledelse og menighetspedagogikk. Lærer- og lektorutdanning Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf. 4) LÆRER Master 20 åpent åpent Programmet er 5-årig med integrert Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) og leder fram til mastergrad. Interkulturell kommunikasjon 5) GENS Årsstudium 20 alle alle Religion, kultur og samfunn GENS Bachelor 15 åpent åpent Studieretninger for Religion og samfunn, Kristendom/RLE og Samfunnsfag. Samfunnsfag GENS Årsstudium 40 alle alle Studiet inkluderer ett år ved Det pavelige universitet Sankt Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma. Gir ikke opptak til profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. 3) Fullført grad gir opptak til masterutdanning for prester, diakoner eller kateketer avhengig av valgt studieretning (forutsatt C-snitt i bachelorgraden). 4) Alle søkere må framlegge politiattest i forbindelse med opptak. Krav om karakteren C eller bedre for opptak til studiets masterdel. 5) Studiereise til Kenya er en del av studiet. Studentene kan regne med noe ekstra støtte fra Lånekassen, men må betale ca kroner selv (utlegg ca med støtte fra Lånekassen i etterkant). Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Postboks 184 Vinderen, 0319 OSLO Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til mastergrad, se Ergoterapeututdanning, Rogaland GENS Bachelor 40 alle alle Sosialt arbeid, Oslo GENS Bachelor Sosionomutdanning Sosialt arbeid, deltid, Oslo SODH Bachelor alle Sosionomutdanning Sykepleierutdanning, Oslo GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Rogaland GENS Bachelor Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland GENS Bachelor 20 nytt nytt Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Høgskole for barnehagelærerutdanning Thoning Owesens gate 18, 7044 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til mastergrad, 6 Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, hovedmodell heltid GENS Bachelor 165 alle alle Barnehagelærer, hovedmodell, deltid GENS Bachelor 78 alle alle Barnehagelærer, kunstfaglig profil GENS Bachelor 34 alle alle Barnehagelærer, natur- og friluftsprofil GENS Bachelor 35 alle alle Barnehagelærer, vekt på kulturelt mangfold GENS Bachelor 35 alle alle

7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Opptakskontoret, Sinsenveien 15, 0572 Oslo Telefon: Sentralbord: Opptakskontor: fih.fjellhaug.no - Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk MUSFIH Årsstudium 20 åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Historie, religion, idéfag Bibel og misjon GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet kan inngå i bachelor i teologi og misjon. Kristendomskunnskap GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i teologi og misjon/rle. Religion, livssyn og etikk GENS Bachelor 15 åpent åpent Religion, livssyn og etikk, årsstudium GENS Årsstudium 30 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i RLE. Teologi og misjon GENS Bachelor 20 åpent åpent Studietur til Asia eller Øst-Afrika i andre semester, se: Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Ulriksdal 10, 5009 BERGEN Telefon: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Høgskolen i Bergen (HiB) Opptakskontoret, Telefon: Telefaks: Estetiske fag, kunst- og musikkfag Drama GENS Årsstudium 19 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonsteknologi MATRS Bachelor Drift av datasystemer, System- og programutvikling, Web- og mobiltjenester Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring GENS Bachelor alle Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet GENS Bachelor 60 alle alle Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse GENS Bachelor 80 alle alle Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk GENS Bachelor 40 alle alle Faglærer kroppsøving og idrettsfag GENS Bachelor Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn m/naturfag LÆRER Yrkesutd 32 alle alle Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag LÆRER Yrkesutd 36 alle alle Grunnskolelærer trinn med RLE LÆRER Yrkesutd 36 alle alle Grunnskolelærer trinn med engelsk LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd alle Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 16 alle alle Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med matematikk LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk 7

8 Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med norsk LÆRER Yrkesutd Valgfag: engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Bioingeniørutdanning BIOI Bachelor Ergoterapeututdanning GENS Bachelor Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet GENS Bachelor Kosthold, fysisk aktivitet og helse Fysioterapeututdanning GENS Bachelor Radiografutdanning GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sykepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleierutdanning GENS Bachelor Språk, litteratur Tegnspråk og tolking 3) GENS Bachelor 24 alle alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, automatisering HING Bachelor Satsningsområde er instrumentering og databehandling i forbindelse med olje- og gassproduksjon (over og undervanns) og landbaserte industrianlegg. Ingeniør, bygg HING Bachelor alle Anleggsteknikk, Konstruksjonsteknikk, Teknisk samfunnsplanlegging Ingeniør, data HING Bachelor Drift av datasystemer, System- og programutvikling, Web- og mobiltjenester Ingeniør, elektronikk HING Bachelor alle Audioteknikk, Analog elektronikk. Embedded systems. Ingeniør, elkraftteknikk HING Bachelor alle Fordypningsområder er elektriske produksjonsanlegg, høyspenningssystemer, kraftelektronikk, elektriske motordrifter og elektriske installasjoner innenfor landbasert og offshore/maritime anlegg. Ingeniør, energiteknologi HING Bachelor alle Ingeniør, kjemi HING Bachelor 30 alle alle Kjemiteknikk/prosesskjemi, vannkvalitet og miljø i akvatiske systemer Ingeniør, kommunikasjonssystemer HING Bachelor 25 alle alle Nettverk, datautveksling, trådløs- og mobilkommmunikasjon, sensorer. Ingeniør, marinteknikk HING Bachelor Ingeniør, maskinteknikk HING Bachelor Ingeniør, produksjonsteknikk HING Bachelor alle Ingeniør, undervannsteknologi HING Bachelor Ingeniør, undervannsteknologi, Florø HING Bachelor 34 nytt nytt Landmåling og eiendomsdesign GENS Bachelor ) GENS Bachelor Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring Søkere uten realfaglig fordypning: se Alle studenter må velge et fag, se 3) Søkere må ha normalt syn og hørsel, og være førlige. Studiet kan avsluttes etter 1 år med karakterutskrift for 60 studiepoeng i tegnspråk. 4) Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat). Høgskolen Betanien (HBB) Vestlundveien 19, 5145 FYLLINGSDALEN Telefon: Telefaks: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. 8

9 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Opptakskontoret, Postboks 235, 3603 Kongsberg Telefon: , hverdager 10:00-14: For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert etter en fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt. Historie, religion, idéfag Historie, Vestfold GENS Bachelor 40 alle alle Historie, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett, ernæring og helse, Vestfold GENS Bachelor Informasjonsteknologi og informatikk Dynamisk webdesign, Ringerike GENS Bachelor 10 alle alle IT og informasjonssystemer, Ringerike GENS Bachelor 18 alle alle IT og informasjonssystemer, årstudium, Ringerike GENS Årsstudium 10 alle alle Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold GENS Bachelor alle Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus og ledelse, Ringerike GENS Bachelor Jus, Ringerike GENS Bachelor Jus, årsstudium, Ringerike GENS Årsstudium Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, Drammen GENS Bachelor 45 nytt nytt Barnehagelærer, Vestfold GENS Bachelor 90 alle alle Barnehagelærer, deltid, Vestfold GENS Bachelor 30 alle alle Grunnskolelærer 1.-7., Drammen LÆRER Yrkesutd 40 alle alle Fag studieår: Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk, RLE. Se for informasjon om valg i 3. og 4. studieår og evt. overgang til mastergrad Grunnskolelærer 1.-7., Bærum LÆRER Yrkesutd 25 nytt nytt Første studieår undervises fra studiested i Bærum, Sandvika. Studiestedet i studieår er campus Vestfold og campus Drammen. Grunnskolelærer 1.-7., Vestfold LÆRER Yrkesutd 25 alle alle Studiet gir 30 stp i norsk og matematikk, og fordypning i en av dem. I tillegg velges fagene engelsk eller musikk som 3. skolefag. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer 1.-7., estetisk modell, Vestfold LÆRER Yrkesutd 10 alle alle Studiet gir 30 studiepoeng i både norsk og matematikk og fordypning 60 stp i kunst og håndverk. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer , MAT+NAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , MAT+NAT, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , NOR+SAM, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM))og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , NOR+SAM, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM))og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer , SAM+MAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM)og Matematikk (MAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår, evt. overgang til mastergrad. Kunst og design, Vestfold GENS Årsstudium 20 nytt nytt Lektorutdanning i historie, Vestfold LÆRER Master 25 alle alle Integrert 5-årig masterstudium i historie med norsk som undervisningsfag nummer to. Lektorutdanning i norsk, Vestfold LÆRER Master 10 nytt nytt Integrert 5-årig masterstudium i norsk. Musikk, Vestfold GENS Årsstudium 20 nytt nytt 9

10 Matematikk og naturfag Matematikk, Vestfold REALFA Årsstudium 10 alle alle Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Visuell kommunikasjon, Drammen GENS Bachelor Grafisk design, Markedsføring, Medier og kommunikasjon. Optometri, Kongsberg GENS Bachelor 66 alle alle Radiograf, Drammen GENS Bachelor alle Sykepleier, Drammen GENS Bachelor Sykepleier, Vestfold GENS Bachelor Pedagogiske fag Ungdomskunnskap, Vestfold GENS Årsstudium alle Reiselivsfag, hotellfag Event & Sport Management, Drammen GENS Årsstudium Kan inngå som ett år av bachelorstudiet i Reiselivsledelse. Event & Sport Management, deltid, Drammen GENS Årsstudium 10 alle alle Kan inngå som ett år av bachelorstudiet i Reiselivsledelse. Reiselivsledelse, Ringerike GENS Bachelor 20 alle alle Internasjonal forståelse og samarbeid, Vestfold GENS Årsstudium 30 alle alle Deltidsstudium over to år. Sosiologi, Vestfold GENS Bachelor alle Sosiologi, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium Statsvitenskap, Drammen GENS Bachelor Statsvitenskap med 30 studiepoeng Menneskerettigheter og det flerkulturelle samfunn. Mulighet for å ta frie emner i Markedsføring, Ledelse, Medier. Språk, litteratur Engelsk, Vestfold GENS Bachelor 15 alle alle 15 studiepoeng felles modul i språkfag, 90 stp fordypning i engelsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 75 stp valgbare fag. Engelsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium Norsk, Vestfold GENS Bachelor 5 alle alle 15 studiepoeng felles modul i språkfag, 90 stp fordypning i norsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 75 stp valgbare fag. Norsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 5 alle alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, data, Kongsberg 3) HING Bachelor 34 alle alle Embedded Systems, Virtuelle systemer. Ingeniør, data, Vestfold 3) HING Bachelor 5 alle alle Computer science, System- og programvareutvikling og datanettverk. Ingeniør, elektro, Kongsberg 3) 4) HING Bachelor 38 alle alle Kybernetikk og mekatronikk. Ingeniør, elektro, Vestfold 3) HING Bachelor 15 alle alle Datasystemdesign, System on Chip Design og Kommunikasjonsteknologi. Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold 3) HING Bachelor 20 alle alle Industrianlegg, Maritime anlegg og bygningsautomasjon. Ingeniør, maskin, Kongsberg 3) 4) HING Bachelor 42 alle alle Produktutvikling. Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold 3) HING Bachelor 20 alle alle Mikrosensorer, Mikro- og nanoteknologi og Materialer - strukturer og egenskaper. Ingeniør, produktdesign, Vestfold 3) HING Bachelor 25 alle alle Produktutvikling, Konstruksjon og design. Lysdesign, Drammen GENS Bachelor 25 alle alle Design, Naturvitenskap, Arkitektur, Teknologi og Visuell kommunikasjon Marinteknisk drift, Vestfold MARTE Bachelor alle Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til maskinoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadetttid. Nautikk, Vestfold MARTE Bachelor Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til dekksoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadett-tid. Skipsfart og logistikk, Vestfold GENS Bachelor alle Studiet er rettet mot landbasert virksomhet i tilknytning til skipsfart og logistikk. Bedriftsøkonomi, Vestfold GENS Årsstudium Markedsføring, Ringerike GENS Bachelor Bachelorutdanning i markedsføring + master i økonomi og ledelse gir siviløkonomtittel Regnskap og revisjon, Vestfold GENS Bachelor alle, Vestfold GENS Bachelor Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg 5) MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Hønefoss. Økonomi og ledelse - siviløkonom, Ringerike 5) MATRS Master 10 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse 10

11 Økonomi og ledelse, Drammen GENS Bachelor Studiet er under etablering, se nærmere informasjon på høyskolens nettsider. Økonomi og ledelse, Hønefoss GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap Økonomi og ledelse, Kongsberg GENS Bachelor 60 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse. Søkere med idrett årsstudium kan søke seg direkte inn på 2. året via lokalt opptak, se Studieprogrammet er en del av tilbudet i Oslofjordalliansen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Østfold og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 3) Alternative veier for å bli kvalifisert til ingeniørutdanning er ved Tresemesterordning, Forkurs for ingeniør- og maritimeutdanninger og Realfagskurs. Søknad sendes elektronisk til Høgskolen i Buskerud og Vestfold via søknadsweb. Se nærmere informasjon på 4) Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak til ingeniørutdanning via Y-veien. 5) Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad Høgskolen i Gjøvik (HiG) Postboks 191, Teknologiveien 22, 2802 GJØVIK Telefon: / Telefaks: Informasjonsteknologi og informatikk Drift av nettverk og datasystemer MATRS Bachelor alle Fokus: ITIL, nettverk (Cisco CCNA), drift av Windows og Linux, virtualisering, ytelse og sikkerhet, programmering og scripting. Informasjonssikkerhet MATRS Bachelor alle Fokus: Sikker programmering, systemsikkerhet, nettverksadministrasjon, risikoanalyse. Informatikk MATRS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Programmering, databaser og IT-forståelse. Ingeniør, data HING Bachelor 10 alle alle Fordypning innen IT-drift eller programvareutvikling. Programvareutvikling MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Programmering, IT-strategi. Spillprogrammering MATRS Bachelor Fokus: Datagrafikk, kunstig intelligens, mobile enheter, spilldesign og spillalgoritmer. En del av studiet undervises på engelsk. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Mediedesign GENS Bachelor Fokus: Typografi og informasjonsdesign. Profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Medieledelse GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer. Medieledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer. Medieproduksjon GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Medieproduksjon innen video, web, trykksaker og storytelling i moderne medier. Medieproduksjon, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Innholdsproduksjon og teori for moderne medier. Webutvikling GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Utvikling av websider og mobile medier. Vekt på interaksjonsdesign, webprogrammering, brukerundersøkelser, testing, tilpassing og utvidelse av publiseringsplattformer, utviklingsprosess, innovasjon og kreativitet, praktiske og reelle prosjekter. Ergoterapiutdanning GENS Bachelor alle Fokus: Velferdsteknologi og universell utforming. Radiografutdanning GENS Bachelor alle Fokus: Radiografi; bildekvalitet og vurdering, pasientsikkerhet og simuleringstrening, anatomi. Utdanningen fokuserer på studentaktive læringsmetoder. Sykepleierutdanning GENS Bachelor Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved 11

12 hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Valdres GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Teknologi, ingeniørfag og arkitektur BIM, nettbasert 3) GENS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Bygningsinformasjonsmodellering, intelligent modellering, livsløpsanalyser og kostnadseffektivitet i alle bygg og anleggsfaser, inkludert FDV. Byggeledelse, fleksibel 4) GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Prosjektledelse Fornybar energi MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Vannkraft, bioenergi, vindkraft, solenergi, fjernvarme, bærekraftighet, energimarkeder og energisystem ananyse. Geografiske info.systemer (GIS), deltid, nett 5) GENS Årsstudium alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geografiske informasjonssystemer (GIS) GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geomatikk MATRS Bachelor 15 alle alle Fokus: Kombinerer landmåling og satelittposisjonering med informasjonsteknologi. Ingeniør, bygg HING Bachelor 35 alle alle 3 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk, Landmåling. Ingeniør, bygg, fleksibel 5) HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk. Se nettsiden til HiG for mer informasjon om studiet Ingeniør, elektro HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter. Ingeniør, maskin HING Bachelor 15 alle alle Studieretning: Industriell design. Fokus: Materialteknologi, konstruksjon/design og teknologiledelse. Ingeniør, maskin, fleksibel 6) HING Bachelor 10 alle alle Studieretning: Industriell design. Se nettsiden til HiG for mer informasjon om studiet Landmåling GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller Landmåling, nettbasert 3) GENS Årsstudium alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller. Teknologidesign og ledelse GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Teknologidesign og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Mulighet for 2 år deltid. Økonomi og ledelse GENS Bachelor Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, fleksibel 6) GENS Bachelor alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv. Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS, søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik.Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik. 4 år deltid. 3) 2 år deltid. 4) 4,5 år, deltid, nettbasert og samlinger 5) 3 år deltid. 6) 4 år deltid, nettbasert og samlinger. 12

13 Høgskolen i Harstad (HiH) Havnegata 5, 9480 HARSTAD Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Barnevernspedagogutdanning GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning GENS Bachelor alle Vernepleierutdanning GENS Bachelor 50 åpent åpent Internasjonal beredskap GENS Bachelor 40 nytt nytt Samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene, i et internasjonalt perspektiv. Praktisk prosjektledelse GENS Årsstudium 10 nytt nytt Praktisk prosjektledelse - deltid GENS Årsstudium 20 alle alle Regnskap og revisjon GENS Bachelor 15 åpent åpent Retail Management GENS Bachelor 25 åpent åpent Økonomi og ledelse GENS Bachelor 70 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing Økonomi og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Dette avklares med studenten ved studiestart. Samlingsbasert i samarbeid med Norges Brannskole og Høgskolen i Narvik. Studiet kan avsluttes etter 2 år med graden høgskolekandidat. Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. 13

14 Høgskolen i Hedmark (HiHm) Opptakskontoret, Postboks 400, 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Animasjon, Hamar GENS Bachelor D- og 3D animasjon, 3D-modellering, Lyd-, spesialeffekt- og videoproduksjon, Tegning. Musikk, Hamar GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk Spillteknologi og simulering, Hamar GENS Bachelor Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3Dvisualisering, Spilldesign Virtuell kunst og design, Hamar GENS Bachelor Konseptkunst, Tegning, Digital grafikk, 2D- og 3D-kunst, Design, Visuell kommunikasjon Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Agronomi, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære, Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi Agronomi, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i agronomi Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad GENS Årsstudium 10 nytt nytt Små- og storviltjakt, fluefiske, næringsutv, natuveiledn. Kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning. Landbruksteknikk, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i landbruksteknikk Skogbruk, Evenstad GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa. Skogbruk, årsstudium, Evenstad GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i skogbruk Utmarksforvaltning, Evenstad GENS Bachelor 20 alle alle Økologi, Arter og mangfold, Fiskeforvaltning, Viltforvaltning, Naturoppsyn oa. Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 3) GENS Årsstudium 20 åpent åpent Husdyr, Jordlære, Planter, Økologisk landbruk. Studiet kan inngå i Bachelor i agronomi. Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehelse, Elverum GENS Bachelor 20 alle alle Folkehelserelaterte fag, Fysiske aktiviteter, Helsepedagogikk med praksis, Innovasjon Friluftsliv, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Friluftsliv, Uteaktiviteter. Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum GENS Bachelor Idrettsped. m/trenerpraksis, Psykologi, Spesialisering i ulike idrettsgrener Idrett, Elverum GENS Årsstudium 60 åpent åpent Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, Hamar GENS Bachelor 105 åpent åpent Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert 4) GENS Bachelor alle Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum GENS Bachelor 40 alle alle Faglærerutdanning i musikk, Hamar 5) MUHIHM Bachelor 20 åpent åpent Grunnskolelærer trinn, Hamar 6) LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i år, se fotn. 10. Grunnskolelærer trinn, Hamar 7) LÆRER Yrkesutd 50 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2. Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert 4) 7) 8) LÆRER Yrkesutd 30 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 & 3. Grunnskolelærerutdanning trinn, Gran 7) 8) 9) LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 og 3 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kongsvinger 7) 8) 10) LÆRER Yrkesutd 10 nytt nytt 1.år: Matematikk, norsk, pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote 2 og 3 Lektorutdanning i engelsk, Hamar LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i engelsk, samt et undervisningsfag nummer to Lektorutdanning i norsk, Hamar LÆRER Master 15 åpent åpent Integrert 5-årig studium m/master i norsk, samt et undervisningsfag nummer to. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Digital medieproduksjon, Rena GENS Bachelor 15 alle alle Film, Foto, Journalistikk, Medievitenskap, Radio, Video Mediefag, Rena GENS Årsstudium 10 nytt nytt Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i digital medieproduksjon. Mat, ernæring og helse, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Ernæring, Folkehelse, Trygg mat, Matforsyn.,-forbruk & miljø, Mattekn, Matkultur, Matped. Sykepleierutdanning, Elverum GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning, Kongsvinger GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 13) GENS Bachelor alle Tannpleie, Elverum GENS Bachelor alle 14

15 Pedagogiske fag Sosialpedagogikk, Elverum GENS Årsstudium 40 åpent åpent Krisehåndtering, deltid, samlingsbasert 14) GENS Årsstudium alle Krisehåndtering-/ledelse, kommunikasjon og beredskap Samfunnsfag, Hamar GENS Årsstudium 20 nytt nytt Språk, litteratur Engelsk, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent Norsk, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent Bedriftsøkonomi, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar 15) GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 16) GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Eiendomsmegling, Rena GENS Bachelor 25 alle alle Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler". Innovasjon og entreprenørskap, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bedriftsetablering, Forretningsplan, Nyskaping, Utviklingsprosesser Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena GENS Bachelor 15 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi Music Management, Rena GENS Bachelor 15 alle alle Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag Musikkproduksjon, Rena 1 17) GENS Bachelor Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena 18) GENS Årsstudium 20 nytt nytt Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse. Organisasjon og ledelse, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Organisasjon og ledelse, deltid, saml. 14) GENS Årsstudium 50 alle alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Regnskap og revisjon, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor. Serviceledelse og markedsføring, Rena 19) GENS Bachelor 15 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi, Rena GENS Bachelor 25 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring Høgskolen tilbyr leasing av nødvendig PC og programvare for ca kr pr kvartal. Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk tilsvarende musikklinje i videregående opplæring 3) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. 4 obl. samlingsdager pr. semester på Blæstad (utenfor Hamar). 4) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. 5) De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se eller kontakt høgskolen. 6) Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag 7) Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag. 8) Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert. 9) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Gran supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Oppland, Akershus og Oslo. 10) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning med lokal undervisning på Kongsvinger supplert med obligatoriske samlinger på campus Hamar. Praksis tilrettelegges i Hedmark, Akershus og Oslo. 1 Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare. 1 De to første studieårene gjennomføres i sin helhet på Kongsvinger. 3.studieår blir det samlinger i Elverum, mens praksis og arbeid med bacheloroppgave vil foregå i Kongsvinger. 13) Deltidsutdanning over 4 år. Praksis tilbys kun i Nord-Østerdal, og samlingene foregår i Elverum. 14) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena. 15) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar. 16) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2-3 pr semester). 17) Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument.studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet. 18) Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena. 19) Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen 15

16 Høgskolen i Lillehammer (HiL) Postboks 952, 2604 LILLEHAMMER Telefon: (studenttorget) - Telefaks: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor Idrett, årsstudium GENS Årsstudium Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Juss GENS Bachelor Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Dokumentarfilmproduksjon-Foto TVFOTO Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Dokumentarfilmproduksjon-Regi TVREG Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd TVLYD Bachelor 6 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Film- og fjernsynsvitenskap GENS Bachelor 30 alle alle Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Flerkameraproduksjon TVTEK Bachelor 20 Regi og Teknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Kulturprosjektledelse KULT Bachelor 20 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Kulturprosjektledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Produksjons- og prosjektledelse TVPRO Bachelor 12 Spesialisering: Flerkamera og Dokumentar Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Barnevern GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sosionomutdanning. Vernepleierutdanning GENS Bachelor Pedagogiske fag Pedagogikk GENS Bachelor 60 alle alle Pedagogikk, deltid GENS Årsstudium 70 alle alle Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium 100 alle alle Reiselivsfag, hotellfag Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser GENS Bachelor 60 alle alle Reiseliv og turisme GENS Årsstudium 20 alle alle Reiselivsledelse GENS Bachelor 50 alle alle Sports and Outdoors Tourism GENS Årsstudium 20 nytt nytt Internasjonale studier med historie GENS Bachelor 45 alle alle Internasjonale studier med historie, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Psykologi GENS Bachelor Bachelor of Science in Psychology Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium Organisasjon og ledelse GENS Bachelor Profilering: Personalfag. Sports Management GENS Bachelor 20 nytt nytt GENS Bachelor , årsstudium GENS Årsstudium CV, essay og passbilde, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april 16

17 Høgskolen i Molde (HiM) Vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110, 6402 MOLDE Telefon: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Årsstudium 20 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk IT GENS Årsstudium alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus GENS Årsstudium Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund GENS Bachelor 40 alle alle Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde GENS Bachelor alle Vernepleierutdanning GENS Bachelor alle Jus og administrasjon GENS Bachelor 30 alle alle Sport Management GENS Bachelor Statsvitenskap GENS Årsstudium 30 alle alle Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium 30 alle alle Logistikk og Supply Chain Management GENS Bachelor Petroleumslogistikk, Kristiansund GENS Bachelor Regnskap og revisjon GENS Bachelor alle GENS Bachelor alle Spesialiseringer: Organisasjon og ledelse, Økonomisk styring, Regnskap, Revisjon, Logistikk, Informasjonsbehandling, Jus, Innovasjon og entreprenørskap Studenter i studiegruppe Kristiansund har praksisstudier i Kristiansund og på Nordmøre. Undervisning i øvingsavdeling, gruppeveiledning, eksamensavvikling og deler av teoriundervisningen gis i Kristiansund. Det meste av teoriundervisningen gis på Molde Campus sammen med studiegruppe Molde. Studentene får ikke reisestøtte til fellesundervisningen i Molde. Desentralisert studium med undervisning lagt til høgskolens lokaler i Kristiansund. 17

18 Høgskolen i Narvik (HiN) Postboks 385, Lodve Langes gt. 2, 8505 NARVIK Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging mastergrad, se Sykepleierutdanning GENS Bachelor alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bygg HING Bachelor 35 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Kommunalteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Bygg, nettstøttet 3) HING Bachelor 20 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Kommunalteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Data/IT 4) SIVING Master 10 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Computer Science. Datateknikk HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Datateknikk, nettstøttet 3) HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Elektro, første studieår, nettstøttet 3) HING Bachelor 10 åpent åpent Studieretninger: Elkraftteknikk, Industriell elektronikk,satelitteknologi Elektroteknikk 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Electrical Engineering. Elkraftteknikk 5) HING Bachelor 5 alle alle Fornybar energi HING Bachelor 10 åpent åpent Fornybar energi nettstøttet 3) HING Bachelor 5 alle alle Industriell elektronikk 5) HING Bachelor 5 alle alle Industriell teknologi 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Industrial Engineering. Ingeniør, første studieår, Alta 6) HING Bachelor 25 åpent åpent Ingeniør, første studieår, Bodø 7) HING Bachelor 30 alle alle Ingeniør, første studieår, Mo i Rana 8) HING Bachelor 30 alle alle Ingeniørdesign 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Engineering Design. Integrert bygningsteknologi 4) SIVING Master 5 åpent åpent Maskin HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon, Produksjon, Teknologiledelse Maskin, nettstøttet 3) HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon, Produksjon, Teknologiledelse Prosessteknologi HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, PV(metallurgi) Prosessteknologi, nettstøttet 3) HING Bachelor 30 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, PV(metallurgi) Satelitteknologi 5) HING Bachelor 5 alle alle Satelitteknologi, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen forgå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering GENS Bachelor 25 åpent åpent Profiler: Logistikk, Informasjonsteknologi Søkere med generell studiekompetanse, men som mangler realfagfagskravene (R1+R2 og FYS, kan søke opptak gjennom treterminordning lokalt til høgskolen. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen. 3) Fleksibel, nettstøttet ingeniørutdanning i kombinasjon med samlinger. Følger samme studieplan som ordinært ingeniørprogram. 4) Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør 5) Etter fullført studium tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - Elektro. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen. 6) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger Garantert overgang til Narvik f.o.m. 2. år. 7) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger. Fra og med 2. studieår kan du velge å gå videre og ta hele studiet innen datateknikk i Bodø eller få tilbud om overgang til andre studieretninger i Narvik. 8) Ingeniør - grunnlagsfag. Første studieår for alle studieretninger. Fra og med 2. studieår kan du velge å gå videre og ta hele ingeniørstudiet innen Bygg eller Maskin i Mo i Rana,eller få tilbud om overgang til andre studieretninger i Narvik. 18

19 Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nesna, 8700 NESNA Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Band GENS Årsstudium 5 nytt nytt Kunst og håndverk GENS Årsstudium 10 åpent åpent Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor 20 åpent åpent 1. semester kan tas valgfritt i Bali, Sydney eller Nesna. Se nettsider for informasjon. Idrett årsstudium Bali/Nesna GENS Årsstudium 10 alle alle 1. semester på Bali. Idrett årsstudium Nesna GENS Årsstudium 10 åpent åpent Idrett årsstudium Sydney/Nesna GENS Årsstudium 20 alle alle 1. semester i Sydney. Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonssystemer, Mo i Rana GENS Bachelor 5 alle alle Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana GENS Årsstudium 5 alle alle Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, deltid, Oppdal GENS Bachelor 20 nytt nytt Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert GENS Bachelor 30 alle alle Grunnskolelærer 1-7, Nesna/ Helgeland LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Nettstøttet/ regionbasert utdanning Grunnskolelærer LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Matematikk og naturfag Naturfag REALFA Årsstudium 5 åpent åpent Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Medieproduksjon og sosiale medier, Mo i Rana GENS Årsstudium 20 alle alle Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen GENS Bachelor 20 åpent åpent Samfunnsfag GENS Årsstudium 5 åpent åpent Språk, litteratur Engelsk GENS Årsstudium 10 åpent åpent 1.semester kan tas i Nesna, Bali eller i Sydney. Se nettsider for informasjon. 19

20 Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) HiNT opptak, postboks 93, 7601 LEVANGER Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kunst og håndverk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Musikk, Levanger GENS Årsstudium 20 alle alle Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Husdyrvelferd, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Naturforvaltning, Steinkjer REALFA Bachelor 10 alle alle Utmarksforvaltning, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Friluftsliv, Levanger GENS Årsstudium 15 alle alle Idrett, Levanger GENS Årsstudium 30 alle alle Kroppsøving, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærarutdanning, Levanger GENS Bachelor 60 alle alle Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger MUHINT Bachelor 10 Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Grunnskolelærerutdanning tr. deltid Levanger LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Nettstudium med samlinger. Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 40 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 60 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger GENS Bachelor alle Trafikklærerutdanning, Stjørdal TRAF Kandidat Autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning, krever oppfylt helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Multimedieteknologi, Steinkjer GENS Bachelor 30 alle alle Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer GENS Bachelor alle Farmasiutdanning, Namsos BIOI Bachelor 30 alle alle Reseptarutdanning Sykepleierutdanning, Levanger GENS Bachelor Sykepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor alle Geografi, nettbasert, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Nettstudium med samlinger. Samfunnsfag, Levanger GENS Årsstudium alle Sosiologi, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Språk, litteratur Engelsk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Bedriftsøkonomi, Steinkjer GENS Årsstudium 10 alle alle Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Regnskap, Steinkjer GENS Bachelor 20 alle alle Revisjon, Steinkjer GENS Bachelor 10 alle alle, Steinkjer GENS Bachelor 40 alle alle Økonomistyring eller Bedriftsetablering og bedriftsutvikling Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart. For å få autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning må du fylle helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) 20

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Studieoversikten 2015. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2015. Sortert etter lærested Studieoversikten 2015 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon

HØGSKOLEN I INNLANDET. STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak Versjon HØGSKOLEN I INNLANDET STUDIESPESIFIKKE MINSTEKRAV FOR SØKERE PÅ REALKOMPETANSE gjelder for opptak 2017 Versjon 31.01.2017 Følgende minstekrav gjelder for vurdering av opptak på grunnlag av realkompetanse:

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer

Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Barnehagelærer Studienavn 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk 3D & VFX Administrasjon og ledelse Administrasjon og organisasjonsvitenskap Administrasjon og organisasjonsvitenskap Afrikastudier Afrikastudier

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016

NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 NASJONALT OPPTAK søkertall pr april 2016 3 576 personer har søkt studium ved HH som sitt førstevalg i år HH har 159 flere primærsøkere enn fjoråret Søkingen til høyere utdanning går opp med 3,2 %. Høgskolens

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 WANG Toppidrett Tønsberg FELLESFAG VG3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Eksamen: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Eksamen

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje.

Møtet innledes med en presentasjon av årets markedsføringskampanje. Innkalling Innkalling til styremøte 14. mai 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer