Studieoversikten Sortert etter lærested

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieoversikten 2015. Sortert etter lærested"

Transkript

1 Studieoversikten 2015 Sortert etter lærested

2 Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som passer best for det enkelte studiet. De samme tabellene finner du på samordnaopptak.no/studier Studiekode En studiekode er den sekssifrede koden du fører opp på søknaden. De tre første sifrene representerer lærestedet, de tre neste studiet. Kravkode En kravkode angir de formelle opptakskravene til studiet. Type studium Gjennom Samordna opptak kan du søke på disse studietypene: bachelor, 3-årig master, 5-årig yrkesutdanning, 4 til 6-årig kandidat, 2-årig årsstudium, 1-årig Studieplasser Studieplasser angir antall planlagte studieplasser i Innhold/merknad Innhold og merknader angir fordypninger og spesialiseringer, i tillegg til opplysninger om varighet og type studium. Der det er angitt et faglig innhold kan du måtte velge mellom ulike fag. Poenggrenser i ordinær kvote og førstegangsvitnemålskvote Poenggrenser viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter suppleringsopptaket i Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsummer enn dette ved senere, lokale opptak. Hvis det står åpent under poenggrenser, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass i Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i Hvis feltet er blankt, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2014, eller så blir ikke poenggrensen oppgitt. Hvis det står nytt, er studiet enten nyopprettet i 2015, studiet var ikke med i opptaket i 2014 eller opptaket til studiet er omorganisert siden Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i Endringer i studieoversikten Vi tar forbehold om eventuelle endringer i opptakskrav, poengregler og studieopplysninger. Vi gjør også oppmerksom på at studier kan avlyses. For fullstendig oversikt over endringer se samordnaopptak.no/studier/endringer. Tilleggskrav Noen studier kan ha tilleggskrav som ikke går frem av kravkoden. Dette gjelder for eksempel krav om å legge frem politiattest ved studiestart. Les mer på Utgiver Samordna opptak Dato for utgivelse 1. februar 2015 Tabeller Ansvarlig for informasjon i lærestedstabellene er lærestedene. 2

3 Spesielle opptakskrav og kravkoder Noen studieprogram har opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Nedenfor kan du lese mer om de ulike kravkodene. Du kan lese mer om spesielle opptakskrav på ANIM Godkjent innsendt arbeidsprøve og opptaksprøve. ARKA Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sine nettsider. ARKI Opptaksprøve. Hjemmeoppgave legges ut 1. april på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sine nettsider. ARKN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende (R1+R og FYS1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. BIOI Du må ha matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2 og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1. BVDE Du må enten ha to års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietida. BYGHIG Du må ha minst ett års relevant yrkespraksis. Les mer om krav til praksis på hig.no/studietilbud/bachelor/byggeledelse FLYFAG Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og FYS1. Du må også bestå en opptaksprøve, se uit.no/luftfartsfag. FOTO Opptaksprøve. Opptaksprøven er tilgjengelig på fra 1. februar, med innsendingsfrist 15. mai. FØHIOA Du må ha minimum 20 % relevant arbeids - tilknytning i barnehage i studietiden. GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. HING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning er du kvalifisert uten generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk1. HOTA Du må ha minst ett års relevant praksis. ING4R2 Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) er du kvalifisert uten generell studiekompetanse. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter. Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. KJØK Du må ha fagbrev som kokk, institusjonskokk, servitør, resepsjonist, pølsemaker, baker, konditor eller tilsvarende. KULT Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. LÆMUNT Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng, og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆMUSB Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆMUSS Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆREAL Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og minst 35 skolepoeng og matematikk R1(eller S1 og S og enten mate matikk R1 og R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjons - teknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2 LÆRER Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng LÆRMUH Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk LÆRTEA Du må ha gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og minst 35 skolepoeng, og dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i drama/teater LÆRTON Du må ha minst karakteren 3 i norsk (393 årstimer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig. Du må også dokumentere tospråklig kompetanse etter nærmere informasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. MARTE Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning. MATRS Du må ha Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. MEROD Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2. MUNLAK Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på NLA Høgskolen sine nettsider. MUNLAL Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på NLA Høgskolen sine nettsider. 3

4 MUNTNU Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på NTNU sine nettsider. MUSFIH Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole sine nettsider. MUSIT Krav om godkjent musikkteknologisk arbeid etter retningslinjer gitt av NTNU. MUSUIB Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider. MUSUIO Opptaksprøve. Se nærmere informasjon på Universitetet i Oslo sine nettsider. NÆRM Du må ha generell studiekompetanse (GENS) eller bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskole - utdanning eller 1-årig tilpasningskurs. ORTO Du må ha Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1. POLITI fylle minst 20 år i opptaksåret oppnådd generell studiekompetanse innen 1. mars. minst karakteren 3 eller bedre i norsk hovedmål (393 timer), gjennomsnitt av standpunkt og eksamen godkjent førerkort klasse B norsk statsborgerskap plettfri vandel legeerklæring uttømmende politiattest tilfredsstillende fysikk og svømmeferdigheter personlig egnethet for tjenesten følgeskjema må sendes inn senest 20. mars opptaksprøve PREHOS Førerkort klasse B (personbil) og bestått fysisk opptaksprøve. PROD Opptaksprøve. Tilgjengelig på produktdesign fra 1. februar, innsendingsfrist 15. mai. REALFA Du må ha matematikk R1(eller matematikk S1 og S og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjons teknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. SAMI Du må ha samisk som første- eller andrespråk i videregående skole eller samisk språk ved forkurs for høyere utdanning eller bestått språktest i samisk SIVING Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S og R2 og Fysikk 1. Har du bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er du kvalifisert uten generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger) må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2. Har du godkjent teknisk fagskoleutdanning etter Lov om fagskoleutdanning av 2003, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole. SODH Du må ha minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietiden eller minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av siste 5 år. TANN Du må ha Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S eller Fysikk1 eller Kjemi 1. TRADHV Du må ha relevant fagbrev. TRAF Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene per 1. august. Som dokumentasjon forlanges attest for førerkortforhold datert, stemplet og signert av trafikkstasjon. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. TVPRO Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. TVREG Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. TVTEK Innen 15. april må du sende inn i fire eksemplarer til Høgskolen i Lillehammer av følgende: 1. Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak 2. Vitnemål og attester 3. Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk. CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve. VETE Du må ha Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S og Kjemi 1 og 2. YLBYGA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLDESH Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i design-/håndverksfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLEL Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLHS Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i helse-/oppvekstfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLREMA Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i restaurant-/matfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLSERV Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i service/samferdsel og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. YLTEKP Du må ha fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i teknikk-/produksjonsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen. 4

5 Studieoversikt Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Fredrik Fransonsvei 4, 4635 KRISTIANSAND Telefon: Telefaks: Alle årsstudier kan bygges ut til bachelorgrad. Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk GENS Årsstudium 20 åpent åpent Musikk og helse GENS Bachelor 20 nytt nytt Musikkteknologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Historie, religion, idéfag Kristendom, religion, livssyn og etikk GENS Årsstudium 20 åpent åpent Praktisk teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Teologi GENS Bachelor 20 åpent åpent Studieprogrammet har en fordypning i enten bibelvitenskap eller KRLE. Samfunnsfag, psykologi Interkulturell forståelse GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Interkulturelle studier GENS Bachelor 15 åpent åpent Studiet inneholder en 4 ukers studiereise. Kultur- og samfunnspsykologi GENS Bachelor 30 åpent åpent Psykologi GENS Årsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Postboks 6768 St. Olavs plass, Maridalsveien 29, 0130 OSLO Telefon: Telefaks: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Arkitekt ARKA Master 60 Design ARKI Master 30 Rangering på grunnlag av skoleoppgave og ordinære konkurransepoeng. Hjemmeoppgavene legges ut på 1. april 5

6 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Postboks 5144 Majorstua, 0302 OSLO Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning ved Det teologiske Menighetsfakultet, se Historie, religion, idéfag Katolsk presteutdanning GENS Master 5 alle alle Kirke, misjon og media GENS Årsstudium 60 nytt nytt All undervisning er på engelsk. Kristendom/RLE GENS Årsstudium 40 alle alle Metodistisk presteutdanning GENS Master 5 alle alle Teologi GENS Bachelor 10 alle alle Teologi, profesjonsstudium GENS 20 åpent åpent Profesjonsstudiet er 6-årig. Det er eget opptak til de siste 3 årene (høyere grad). Ungdom, kultur og tro 3) GENS Bachelor 15 alle alle Studieretninger for teologi, ungdomsledelse og menighetspedagogikk. Lærer- og lektorutdanning Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samf LÆRER Master 20 åpent åpent Programmet er 5-årig med integrert Praktiskpedagogisk utdanning (PPU) og leder fram til mastergrad. Samfunnsfag, psykologi Interkulturell kommunikasjon 4) GENS Årsstudium 20 alle alle Religion, kultur og samfunn GENS Bachelor 15 åpent åpent Studieretninger for Religion og samfunn, Kristendom/RLE og Samfunnsfag. Samfunnsfag GENS Årsstudium 40 alle alle Studiet inkluderer ett år ved Det pavelige universitet Sankt Thomas Aquinas (Angelicum) i Roma. Gir ikke opptak til profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. 3) Fullført grad gir opptak til masterutdanning for prester, diakoner eller kateketer avhengig av valgt studieretning (forutsatt C-snitt i bachelorgraden). 4) Studiereise til Kina er en del av studiet. Studentene kan regne med noe ekstra støtte fra Lånekassen, men må betale ca kroner selv (utlegg ca med støtte fra Lånekassen i etterkant). Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Postboks 184 Vinderen, 0319 OSLO Telefon: Telefaks: Master- og videreutdanninger, se Ergoterapeututdanning, Sandnes GENS Bachelor 40 alle alle Sosialt arbeid, Oslo GENS Bachelor Sosionomutdanning Sosialt arbeid, deltid, Oslo SODH Bachelor alle Sosionomutdanning Sykepleierutdanning, Oslo GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Rogaland GENS Bachelor alle Vernepleierutdanning, deltid, Rogaland GENS Bachelor Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Høgskole for barnehagelærerutdanning Thrond Nergaards veg 7, 7044 TRONDHEIM Telefon: Om muligheter for påbygging til mastergrad, 6 Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, deltid GENS Bachelor 78 alle alle Barnehagelærer, flerkulturell forståelse GENS Bachelor 35 alle alle Barnehagelærer, heltid GENS Bachelor 165 alle alle Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk GENS Bachelor 34 alle alle Barnehagelærer, natur- og friluftsliv GENS Bachelor 35 alle alle

7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) Opptakskontoret, Sinsenveien 15, 0572 Oslo Telefon: Sentralbord: Opptakskontor: fih.fjellhaug.no - Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad, samt andre studier med lokalt opptak, se fih.fjellhaug.no Estetiske fag, kunst- og musikkfag Musikk MUSFIH Årsstudium 20 åpent åpent Inneholder musikkteoretiske, utøvende og pedagogisk relevante fag for musikkarbeid i kirke og skole. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Historie, religion, idéfag Bibel og misjon GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet kan inngå i bachelor i teologi og misjon. Kristendomskunnskap GENS Årsstudium 25 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i teologi og misjon/rle. Religion, livssyn og etikk GENS Bachelor 15 åpent åpent Religion, livssyn og etikk, årsstudium GENS Årsstudium 15 åpent åpent Studiet kan inngå som 1. studieår i bachelor i RLE. Teologi og misjon GENS Bachelor 20 åpent åpent Studietur til Asia eller Øst-Afrika i andre semester, se: Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Ulriksdal 10, 5009 BERGEN Telefon: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. Høgskolen i Bergen (HiB) Opptakskontoret, Postboks 7030, 5020 Bergen Telefon: Estetiske fag, kunst- og musikkfag Drama GENS Årsstudium 19 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonsteknologi MATRS Bachelor Drift av datasystemer, Programutvikling, Web- og mobilteknologi Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutd., barns utvikling, lek og læring GENS Bachelor Barnehagelærerutd., kunst, kultur, kreativitet GENS Bachelor 65 alle alle Barnehagelærerutd., natur, helse og bevegelse GENS Bachelor 65 alle alle Barnehagelærerutd., språk, tekst og matematikk GENS Bachelor 65 alle alle Faglærer kroppsøving og idrettsfag LÆRER Bachelor Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn m/naturfag LÆRER Yrkesutd 32 alle alle Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn med RLE LÆRER Yrkesutd 36 alle alle Grunnskolelærer trinn med engelsk LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 16 alle alle Grunnskolelærer trinn med mat og helse LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med matematikk LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med musikk LÆMUSB Yrkesutd 20 alle alle Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med norsk LÆRER Yrkesutd Valgfag: engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag LÆRER Yrkesutd Valgfag: norsk, engelsk, naturfag, RLE, kunst og håndverk 7

8 Bioingeniørutdanning BIOI Bachelor Ergoterapeututdanning GENS Bachelor Folkehelsearbeid, kosthold og fysisk aktivitet GENS Bachelor Kosthold, fysisk aktivitet og helse Fysioterapeututdanning GENS Bachelor Radiografutdanning GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sykepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleierutdanning GENS Bachelor Språk, litteratur Tegnspråk og tolking GENS Bachelor 24 alle alle Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, automatisering HING Bachelor Satsningsområde er instrumentering og databehandling i forbindelse med olje- og gassproduksjon (over og undervanns) og landbaserte industrianlegg. Ingeniør, bygg HING Bachelor Konstruksjonsteknikk, Prosjekt- og byggeledelse, Miljø, plan- og infrastruktur Ingeniør, data HING Bachelor Drift av datasystemer, Programutvikling, Web- og mobilteknologi Ingeniør, elektronikk HING Bachelor alle Audioteknikk, Analog elektronikk. Embedded systems. Ingeniør, elkraftteknikk HING Bachelor alle Fordypningsområder Modellering og simuleringsteknikk, Planlegging og prosjektering, Energiøkonomisering, Fornybare energikilder, Elektroteknisk utstyr og systemer Ingeniør, energiteknologi HING Bachelor Ingeniør, kjemi HING Bachelor 30 alle alle Prosessteknologi, Miljøteknologi Ingeniør, kommunikasjonssystemer HING Bachelor 25 alle alle Nettverk, datautveksling, trådløs- og mobilkommmunikasjon, sensorer. Ingeniør, marinteknikk HING Bachelor Ingeniør, maskinteknikk HING Bachelor Ingeniør, produksjonsteknikk HING Bachelor Ingeniør, undervannsteknologi HING Bachelor Ingeniør, undervannsteknologi, Florø HING Bachelor 34 alle alle Ingeniør, undervannsteknologi, Kristiansund HING Bachelor 35 nytt nytt Landmåling og eiendomsdesign GENS Bachelor Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon 3) GENS Bachelor Adm/ledelse, Logistikk, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Markedsføring Søkere uten realfaglig fordypning: se Søkere må ha normalt syn og hørsel, og være førlige. Studiet kan avsluttes etter 1 år med karakterutskrift for 60 studiepoeng i tegnspråk. 3) Studiet kan avsluttes etter 2 år med vitnemål for kandidatstudium. (Høgskolekandidat). Høgskolen Betanien (HBB) Vestlundveien 19, 5145 FYLLINGSDALEN Telefon: Sykepleierutdanning GENS Bachelor Det forutsettes at studentene er innforstått med høgskolens tros- og verdigrunnlag. Ta kontakt med høgskolen for nærmere informasjon. 8

9 Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Campus Vestfold, seksjon for opptak, Postboks 4, 3199 Borre Telefon: , hverdager kl For informasjon om forkurs, videreutdanning, master og Phd programmer, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kunst og design, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Musikk, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Historie, religion, idéfag Historie, Vestfold GENS Bachelor 40 alle alle Historie, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett, ernæring og helse, Vestfold GENS Bachelor Informasjonsteknologi og informatikk Dynamisk webdesign, Ringerike GENS Bachelor 20 alle alle IT og informasjonssystemer, Ringerike GENS Bachelor 35 alle alle IT og informasjonssystemer, årsstudium, Ringerike GENS Årsstudium 15 alle alle Informasjonssystemer og IT-ledelse, Vestfold GENS Bachelor alle Informasjonssystemer, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 20 alle alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus og ledelse, Ringerike GENS Bachelor Jus, Ringerike GENS Bachelor Jus, årsstudium, Ringerike GENS Årsstudium Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærer, Drammen GENS Bachelor Barnehagelærer, Vestfold GENS Bachelor 90 alle alle Barnehagelærer, deltid, Vestfold GENS Bachelor 30 alle alle Deltidsstudium over 4 år. Grunnskolelærer, 1.-7., Drammen LÆRER Yrkesutd 25 alle alle Fag studieår: Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk, RLE. Se for informasjon om valg 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer, 1.-7., Sandvika LÆRER Yrkesutd 20 alle alle studieår undervises fra studiested i Bærum, Sandvika. 4. studieår undervises fra campus Vestfold og/eller campus Drammen. Grunnskolelærer, 1.-7., Vestfold LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Studiet gir 30 stp i norsk og matematikk, og fordypning i en av dem. I tillegg velges fagene engelsk eller musikk som 3. skolefag. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer, 1.-7., estetisk modell, Vestfold LÆRER Yrkesutd 10 alle alle Studiet gir 30 studiepoeng i både norsk og matematikk og fordypning 60 stp i kunst og håndverk. 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Valgfag 4. år. Grunnskolelærer, , MAT+NAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer, , MAT+NAT, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Matematikk (MAT) og Naturfag (NAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer, , NOR+SAM, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM) og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer, , NOR+SAM, Vestfold LÆRER Yrkesutd 30 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM) og Norsk (NOR). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår og evt. overgang til mastergrad. Grunnskolelærer, , SAM+MAT, Drammen LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Fag studieår: Samfunnsfag (SAM) og Matematikk (MAT). Pedagogikk og elevkunnskap er obligatorisk. Se for informasjon om valg i 4. studieår, evt. overgang til mastergrad. Lektorutdanning i historie, Vestfold LÆRER Master 25 alle alle Integrert 5-årig masterstudium i historie med norsk som undervisningsfag nummer to. Lektorutdanning i norsk, Vestfold LÆRER Master 10 alle alle Integrert 5-årig masterstudium i norsk. Matematikk og naturfag Matematikk, Vestfold REALFA Årsstudium 10 alle alle 9

10 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Visuell kommunikasjon, Drammen GENS Bachelor Grafisk design, Markedsføring, Medier og kommunikasjon. Optometri, Kongsberg GENS Bachelor alle Radiografi, Drammen GENS Bachelor Sykepleier, Drammen GENS Bachelor Sykepleier, Vestfold GENS Bachelor Pedagogiske fag Ungdomskunnskap, Vestfold GENS Årsstudium alle Reiselivsfag, hotellfag Event & Sport Management, Drammen GENS Årsstudium Kan inngå med 60 studiepoeng (ett år) i bachelorstudiet i reiselivsledelse. Event & Sport Management, deltid, Drammen GENS Årsstudium alle Deltidsstudium over 2 år. Kan inngå med 60 studiepoeng (ett år) i bachelorstudiet i reiselivsledelse. Reiselivsledelse, Ringerike GENS Bachelor 25 alle alle Samfunnsfag, psykologi Internasjonal forståelse og sam., deltid, Vestfold GENS Årsstudium 30 alle alle Deltidsstudium over to år. Sosiologi, Vestfold GENS Bachelor alle Sosiologi, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium Statsvitenskap, Drammen GENS Bachelor Statsvitenskap fordypningsområder innen menneskerettigheter, strategisk kommunikasjon og ledelse. Språk, litteratur Engelsk, Vestfold GENS Bachelor 15 alle alle 90 studiepoeng fordypning i engelsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 90 studiepoeng valgbare fag. Engelsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium alle Norsk, årsstudium, Vestfold GENS Årsstudium 10 alle alle Norsk, Vestfold GENS Bachelor 10 alle alle 90 studiepoeng fordypning i norsk over 3 år, inkludert bacheloroppgave. 90 studiepoeng valgbare fag. Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Ingeniør, data, Kongsberg HING Bachelor 30 alle alle Embedded Systems, Virtuelle systemer. Ingeniør, data, Vestfold HING Bachelor 20 alle alle Computer science, System- og programvareutvikling og datanettverk. Ingeniør, elektro, Kongsberg HING Bachelor 25 alle alle Kybernetikk og mekatronikk. Ingeniør, elektro-automasjon, Vestfold HING Bachelor 20 alle alle Industrianlegg, Maritime anlegg og bygningsautomasjon. Ingeniør, elektronikk, Vestfold HING Bachelor 5 alle alle Datasystemdesign, System on Chip Design og Kommunikasjonsteknologi. Ingeniør, maskin, Kongsberg HING Bachelor Produktutvikling. Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi, Vestfold HING Bachelor 15 alle alle Mikrosensorer, Mikro- og nanoteknologi og Materialer - strukturer og egenskaper. Ingeniør, produktdesign, Vestfold HING Bachelor 25 alle alle Produktutvikling, Konstruksjon og design. Marinteknisk drift, Vestfold MARTE Bachelor alle Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til maskinoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadett-tid. Maritim nautikk, Vestfold MARTE Bachelor alle Studiet gir det teoretiske grunnlag for sertifisering til dekksoffiser, Klasse 1. I tillegg kommer krav til kadetttid. Skipsfart logistikk, Vestfold GENS Bachelor alle Studiet er rettet mot landbasert virksomhet i tilknytning til skipsfart og logistikk. Økonomi og administrasjon Markesdføring, Ringerike GENS Bachelor Bachelorutdanning i markedsføring + master i økonomi og ledelse gir siviløkonomtittel Regnskap og revisjon, Vestfold GENS Bachelor Studiet i regnskap og revisjon er et profesjonsstudium, som sammen med 3 års praksis gir grunnlag for å søke Finanstilsynet om tittelen registrert revisor. Se nærmere informasjon på Siviløkonom - 5-årig integrert master, Kongsberg 3) MATRS Master Bedriftsøkonomisk analyse, Industrielløkonomi, Informasjonssystemer, Markedsføring, Strategi- og kompetanseledelse. Emner i 4. og 5. studieår har samlingsbasert undervisning på Ringerike. Siviløkonom, - 5-årig integrert master, Ringerike 3) MATRS Master 20 alle alle Bedriftsøkonomisk analyse, Informasjonssystemer, Markedsføring, Industriell økonomi, Strategi- og kompetanseledelse Økonomi og administrasjon, Vestfold GENS Bachelor Bedriftsøkonomisk analyse, Regnskap, Innovasjon og entreprenørskap. Økonomi og ledelse, Drammen GENS Bachelor Varehandelsledelse 10

11 Økonomi og ledelse, Kongsberg GENS Bachelor Bedriftsøkonomisk analyse, International management, Prosjektledelse. Økonomi og ledelse, Ringerike GENS Bachelor alle Bedriftsøkonomi, Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Regnskap Alternative veier for å bli kvalifisert til ingeniørutdanning er ved Tresemesterordning, Forkurs for ingeniør- og maritimeutdanninger og Realfagskurs. Søknad sendes elektronisk til Høgskolen i Buskerud og Vestfold via søknadsweb. Se nærmere informasjon på Studiet kan avsluttes etter 3 år med bachelorgrad 3) Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig Master i økonomi og ledelse. Se utfyllende informasjon på Høgskolen i Gjøvik (HiG) Postboks 191, Teknologiveien 22, 2802 GJØVIK Telefon: Telefaks: Informasjonsteknologi og informatikk Drift av nettverk og datasystemer MATRS Bachelor Fokus: ITIL, nettverk (Cisco CCNA), drift av Windows og Linux, virtualisering, ytelse og sikkerhet, programmering og scripting. Informasjonssikkerhet MATRS Bachelor Fokus: Sikker programmering, systemsikkerhet, nettverksadministrasjon, risikoanalyse. Informatikk MATRS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Programmering, databaser og IT-forståelse. Programvareutvikling MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Programmering, IT-strategi. Spillprogrammering MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Datagrafikk, kunstig intelligens, mobile enheter, spilldesign og spillalgoritmer. En del av studiet undervises på engelsk. Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Mediedesign GENS Bachelor alle Fokus: Typografi og informasjonsdesign. Profesjonsrettet utdanning innen grafisk design (også kalt visuell kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign). Papirbaserte medier, interaktive digitale medier og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom. Medieledelse GENS Bachelor 25 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging, prosjektledelse, innovasjon og bedrifts- og forretningssystemer. Medieledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot utvikling og drift av mediebedrifter. Markedsføring, merkevarebygging og bedrifts- og forretningssystemer. Medieproduksjon GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Medieproduksjon innen video, web, trykksaker og storytelling i moderne medier. Medieproduksjon, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle Fokus: Innholdsproduksjon og teori for moderne medier. Webutvikling GENS Bachelor alle Fokus: Utvikling av websider og mobile medier. Vekt på interaksjonsdesign, webprogrammering, brukerundersøkelser, testing, tilpassing og utvidelse av publiseringsplattformer, utviklingsprosess, innovasjon og kreativitet, praktiske og reelle prosjekter. Ergoterapiutdanning GENS Bachelor alle Fokus: Velferdsteknologi og universell utforming. Radiografutdanning GENS Bachelor Fokus: Radiografi; bildekvalitet og vurdering, pasientsikkerhet og simuleringstrening, anatomi. Utdanningen fokuserer på studentaktive læringsmetoder. Sykepleierutdanning GENS Bachelor Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. Sykepleierutdanning, deltid, Valdres GENS Bachelor alle Fokus: Studentaktive metoder og tekniske hjelpemidler for å gi studentene et godt læringsutbytte, feks ved hjelp av avansert simulering. 11

12 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur BIM, nettbasert GENS Årsstudium 15 alle alle Fokus: Bygningsinformasjonsmodellering, intelligent modellering, livsløpsanalyser og kostnadseffektivitet i alle bygg og anleggsfaser, inkludert FDV. Byggeledelse, fleksibel, nettbasert 3) BYGHIG Bachelor 20 alle alle Opptakskrav: GSK og minimum 1 års relevant yrkespraksis Fokus: Prosjektledelse Fornybar energi MATRS Bachelor 20 alle alle Fokus: Vannkraft, bioenergi, vindkraft, solenergi, fjernvarme, bærekraftighet, energimarkeder og energisystem ananyse. Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert 4) GENS Årsstudium alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geografiske informasjonssystemer (GIS) GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Geografiske informasjonssystemer, databaser og modellering. Geomatikk MATRS Bachelor 15 alle alle Fokus: Kombinerer landmåling og satelittposisjonering med informasjonsteknologi. Ingeniør, bygg 5) HING Bachelor 35 alle alle 3 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk, Landmåling. Ingeniør, bygg, fleksibel, nettbasert 6) HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Konstruksjon, Anleggsteknikk. Ingeniør, data 5) HING Bachelor 10 alle alle Studieretning: Drift av datasystemer. Ingeniør, elektro 5) HING Bachelor 10 alle alle 2 studieretninger: Elektronikk, Elkraft. Fokus for elektronikk: Trådløse systemer, teleteknikk, automatisering og roboter. Ingeniør, maskin 5) HING Bachelor 15 alle alle Studieretning: Industriell design. Fokus: Materialteknologi, konstruksjon/design og teknologiledelse. Ingeniør, maskin, fleksibel, nettbasert 6) HING Bachelor 10 alle alle Studieretning: Industriell design. Ingeniørfag, elektro, fleksibel, nettbasert 6) HING Bachelor 5 nytt nytt Studieretning: Elkraft Landmåling GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller Landmåling, nettbasert GENS Årsstudium alle Fokus: Landmåling, stikking, GIS, juss og digitale terrengmodeller. Teknologidesign og ledelse GENS Bachelor 20 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Teknologidesign og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 10 alle alle Fokus: Ledelse, produktutvikling og forståelse for produksjonsmetoder og prosesser. Mulighet for 2 år deltid. Økonomi og administrasjon Logistikk GENS Bachelor 20 nytt nytt Fokus: Prosessutforming, logistikk og transport Økonomi og ledelse GENS Bachelor 47 alle alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert 6) GENS Bachelor alle Fokus: Ledelses- og økonomistudium rettet mot privat næringsliv. Spesialisering innen strategigjennomføring eller handel. Økonomi og ledelse, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Fokus: Privat næringsliv. 4 år deltid. 2 år deltid. 3) 4,5 år, deltid, nettbasert og samlinger 4) 3 år deltid. 5) Søkere med generell studiekompetanse, uten fordypning i matematikk og fysikk (R1, R2 og FYS, søker lokalt opptak via Tresemesterordningen ved Høgskolen i Gjøvik.Søkere med relevant fagbrev søker opptak via y-vei gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Gjøvik. 6) 4 år deltid, nettbasert og samlinger. 12

13 Høgskolen i Harstad (HiH) Opptak, Postboks 1063, 9480 HARSTAD Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til mastergrad og annen videreutdanning, se Barnevernspedagogutdanning GENS Bachelor alle Barnevernspedagogutdanning, deltid GENS Bachelor 48 nytt nytt Sykepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleierutdanning GENS Bachelor 50 åpent åpent Samfunnsfag, psykologi Internasjonal beredskap GENS Bachelor alle Samfunnssikkerhet og beredskap i nordområdene, i et internasjonalt perspektiv. Økonomi og administrasjon Praktisk prosjektledelse, deltid GENS Årsstudium 30 alle alle Regnskap og revisjon GENS Bachelor 15 åpent åpent Økonomi og ledelse, profilering Regnskapsfører GENS Bachelor 20 nytt nytt Treårig bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskap kvalifiserer ikke for videre studier på masternivå i regnskap og revisjon, men vil, dersom studenten velger å skrive en fordypningsoppgave/ bacheloroppgave, kvalifisere til opptak på masterstudiet i økonomi og administrasjon som gir rett til sidetittelen siviløkonom. Retail Management GENS Bachelor 25 åpent åpent Økonomi og ledelse GENS Bachelor 60 åpent åpent Fordypningsmuligheter: Økonomistyring, Travel & Tourism, Advanced Marketing Økonomi og ledelse, årsstudium 3) GENS Årsstudium 30 åpent åpent Studiet kan gjennomføres som heltids- eller deltidsstudium. Deltidsstudiet følger ordinær undervisning, og er ikke samlingsbasert. Samlingsbasert i samarbeid med Norges Brannskole og Høgskolen i Narvik. Studiet kan avsluttes etter 2 år med graden høgskolekandidat. Studiet kan avsluttes etter 2 år med tittelen høgskolekandidat. 3) Studiet kan bygges på til bachelorgrad i Økonomi og ledelse. 13

14 Høgskolen i Hedmark (HiHm) Opptakskontoret, Postboks 400, 2418 ELVERUM Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Animasjon og digital kunst, Hamar GENS Bachelor 50 nytt nytt 3D-animasjon, Tegning, 3D-modellering, Konseptkunst, Motion Graphics Musikk, Hamar GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå som 1.studieår i Faglærerutdanningen i musikk Spillteknologi og simulering, Hamar GENS Bachelor Spill programmering, Simulering, App-utvikling, 3Dvisualisering, Spilldesign Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Agronomi, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Geologi, Husdyr, Jordlære, Mekanisering, Miljø og samfunn, Plantekultur, Næringsutvikl., Økonomi Agronomi, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i agronomi Jakt, fiske og naturveiledning, Evenstad GENS Årsstudium 15 alle alle Små- og storviltjakt, fluefiske, næringsutv, natuveiledn. Kan inngå i Bachelor i utmarksforvaltning. Landbruksteknikk, Blæstad GENS Bachelor 10 åpent åpent Bygningstekn., DAK, Husdyrmiljø, Hydraulikk, Jordlære, Mekanisering, Traktorlære, Verksted, Økonomi Landbruksteknikk, årsstudium, Blæstad GENS Årsstudium 10 åpent åpent Studiet tilsvarer 1. studieår i Bachelor i landbruksteknikk Skogbruk, Evenstad GENS Bachelor 15 alle alle Driftsteknikk, Skogskjøtsel, Skogøkonomi, Trebaserte produkter, Utmarksfag oa. Skogbruk, årsstudium, Evenstad GENS Årsstudium 10 alle alle Studiet kan inngå i Bachelor i skogbruk Utmarksforvaltning, Evenstad GENS Bachelor 20 alle alle Økologi, Arter og mangfold, Fiskeforvaltning, Viltforvaltning, Naturoppsyn oa. Økologisk landbruk, deltid, nett & saml 3) GENS Årsstudium 20 åpent åpent Husdyr, Jordlære, Planter, Økologisk landbruk. Studiet kan inngå i Bachelor i agronomi. Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Folkehelsearbeid, Elverum GENS Bachelor 20 alle alle Folkehelserelaterte fag, Fysiske aktiviteter, Psykologi og kommunikasjon, Praksis, Innovasjon Friluftsliv, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Friluftsliv, Uteaktiviteter, Ledelse av friluftslivsaktiviteter Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum GENS Bachelor 25 alle alle Idrettsped. m/trenerpraksis, Psykologi, Spesialisering i ulike idrettsgrener Idrett, Elverum GENS Årsstudium 60 åpent åpent Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, Hamar GENS Bachelor 100 åpent åpent Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert 4) GENS Bachelor 75 alle alle Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum LÆRER Bachelor 25 alle alle Faglærerutdanning i musikk, Hamar 5) LÆRMUH Bachelor 20 åpent åpent Grunnskolelærer trinn, Hamar 6) LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1.år: Pedagogikk & elevkunnsk. og enten engelsk, matte el. norsk. Fagvalg i år, se fotnote Grunnskolelærer trinn, Hamar 7) LÆRER Yrkesutd 60 åpent åpent 1. år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert 4) 7) 8) LÆRER Yrkesutd 40 åpent åpent 1.år: Matematikk, Norsk og Pedagogikk & elevkunnskap. Fagvalg i år, se fotnote Lektorutdanning i språkfag, Hamar LÆRER Master 30 nytt nytt Spesialisering i engelsk eller norsk, og med samfunnsfag som støttefag Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena 9) GENS Bachelor 20 alle alle Digital kommunikasjon, Økonomi og ledelse Mat, ernæring og helse, Elverum GENS Årsstudium 20 åpent åpent Ernæring, Folkehelse, Matvarekunnskap, Matteknologi, Matkultur, Matped., Samfunnsernæring Sykepleierutdanning, Elverum GENS Bachelor Sykepleierutdanning, Kongsvinger GENS Bachelor alle Sykepleierutdanning, deltid, samlingsbasert 10) GENS Bachelor alle Tannpleie, Elverum GENS Bachelor alle Pedagogiske fag Sosialpedagogikk, Elverum GENS Årsstudium 40 åpent åpent Samfunnsfag, psykologi Beredskap og krisehåndtering, Rena GENS Bachelor 20 nytt nytt Beredskap, informasjonssikkerhet, risikoanalyser, krisehåndtering, kommunikasjon, etikk, ledelse. Krisehåndtering, år, deltid, samlingsbasert GENS Årsstudium alle Krisehåndtering-/ledelse, kommunikasjon og beredskap. Kan inngå i bachelor i beredskap og krisehåndtering. Samfunnsfag, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent 14

15 Språk, litteratur Engelsk, Hamar GENS Årsstudium 25 åpent åpent Norsk, Hamar GENS Årsstudium 20 åpent åpent Økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomi, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, Hamar GENS Årsstudium 40 åpent åpent Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena 13) GENS Årsstudium 40 alle alle Økonomiske basisfag. Tilsvarer 1.år i flere av høgskolens bachelorutd. innen økonomi. Eiendomsmegling, Rena GENS Bachelor Jus, Markedsføring, Praktisk eiendomsmegling, Økonomi. Dekker utd.kravet for "eiendomsmegler". Ledelse og organisasjonsutvikling, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Endringsledelse, Jus, Organisasjonsutvikling, Personalledelse, Teamutvikling, Økonomi Music Management, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Ledelsesfag for musikkbransjen. Spesialisering gj. utenlandsopph.,el. prosjekt og valgfag Musikkproduksjon, Rena 9) 14) GENS Bachelor 20 alle alle Utvikling av musikk/lydproduksjon i kommersiell sammenheng Off. styring, ledelse og økonomi, deltid, Rena GENS Årsstudium 30 åpent åpent Stats- og kommunalkunnskap, Forvaltningsøkonomi, Organisasjonsforståelse, Personalledelse. Organisasjon og ledelse, Rena GENS Årsstudium 10 åpent åpent Bred inf. i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1. år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Organisasjon og ledelse, deltid, saml GENS Årsstudium alle Bred innføring i org- og ledelsesteori. Tilsvarer 1.år i Bachelor i ledelse og org.utvikling. Regnskap og revisjon, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Bed.øk, Revisjon, Regnskap, Jus, mm. Studiet gir teorigr.laget for å bli reg. revisor. Serviceledelse og markedsføring, Rena 15) GENS Bachelor 20 åpent åpent Kommunikasjon, Kundebehandl., Ledelse, Markedsføring, Service, Tjenesteutvikl., Økonomi Økonomi og administrasjon, Rena GENS Bachelor 20 åpent åpent Innovasjon, Ledelse, Markedsføring, Organisasjon, Regnskap, Samfunnsøkonomi, Økonomistyring Studenter må selv skaffe nødvendig PC med programvare. Det er en fordel med grunnleggende forkunnskaper i musikk, for eksempel musikklinje i videregående skole eller annen bred erfaring med musikk. 3) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. 4 obl. samlingsdager pr. semester på Blæstad (utenfor Hamar). 4) Nett- og samlingsbasert heltidsutdanning. Obligatoriske samlinger på Hamar, kombinert med obligatorisk praksis. Praksis tilrettelegges bare i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. 5) De kreves dokumenterte kunnskaper og ferdigheter i musikk. For nærmere informasjon, se eller kontakt høgskolen. 6) Mulige fagvalg: Kr.øv, Musikk, Naturfag, RLE, Samf.fag og eventuelle skolerelevante fag 7) Mulige fagvalg: Engelsk, Naturfag, RLE, Kroppsøving, Musikk, Samf.fag og skolerelevante fag. 8) Ikke alle fagvalg i 4. studieår blir samlingsbasert. 9) Studiet forutsetter kraftig datamaskin og spesiell programvare. 10) Deltidsutdanning over 4 år. 1 Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Rena. 1 Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Samlinger på Hamar. 13) Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år. Helgesamlinger på Rena (2-3 pr semester). 14) Det er en fordel med forkunnskaper innen musikk i form av å kunne spille et instrument. Studiet inkluderer et obligatorisk semester i utlandet. 15) Søkere med fagbrev innen service og samferdsel kan søke opptak gjennom Y-veien lokalt til høgskolen 15

16 Høgskolen i Lillehammer (HiL) Postboks 952, 2604 LILLEHAMMER Telefon: (studenttorget) - Telefaks: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor Idrett, årsstudium GENS Årsstudium Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Juss GENS Bachelor Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Film- og fjernsynsvitenskap GENS Bachelor 30 alle alle Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Kulturprosjektledelse KULT Bachelor 20 Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Kulturprosjektledelse, årsstudium GENS Årsstudium 20 alle alle TV-ledelse TVPRO Bachelor 10 Produksjonsleder og Redaktør/Kreativ produsent. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. TV-regi TVREG Bachelor 15 Enkamera- og flerkameraregi og Kreativ produsent/redaktør. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. TV-teknikk TVTEK Bachelor 40 Foto/Lyd/Klipp og flerkamerateknikk Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av opptaksprøve alene. Barnevern GENS Bachelor Sosialt arbeid GENS Bachelor Sosionomutdanning. Vernepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleieutdanning, deltid GENS Bachelor 50 nytt nytt Pedagogiske fag Pedagogikk GENS Bachelor 60 alle alle Pedagogikk, årsstudium GENS Årsstudium 100 alle alle Pedagogikk, årsstudium, deltid GENS Årsstudium 70 alle alle Reiselivsfag, hotellfag Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser GENS Bachelor 60 alle alle Reiseliv og turisme GENS Årsstudium 20 alle alle Reiselivsutvikling GENS Bachelor 50 alle alle Ledelse av destinasjoner Samfunnsfag, psykologi Internasjonale studier med historie GENS Bachelor 45 alle alle Internasjonale studier med historie, årsstudium GENS Årsstudium 30 alle alle Psykologi GENS Bachelor Bachelor of Science in Psychology Psykologi, årsstudium GENS Årsstudium Økonomi og administrasjon Organisasjon og ledelse GENS Bachelor Profilering: Personalfag. Sport Management GENS Bachelor Økonomi og administrasjon GENS Bachelor Økonomi og administrasjon, årsstudium GENS Årsstudium CV og essay, se punkt 1 til 3 i kravkoden, skal sendes i 4 eks. til høgskolen innen 15. april Studiet ble sist tilbudt i Poenggrensene i 2012 var 39.3 i ordinær kvote og "alle" i førstegangsvitnemålskvoten. 16

17 Høgskolen i Molde (HiM) Vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110, 6402 MOLDE Telefon: Om muligheter for opptak til videreutdanninger og mastergrad, se Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Årsstudium 20 alle alle Informasjonsteknologi og informatikk IT GENS Årsstudium 20 alle alle Juridiske fag, rettsvitenskap, politi Jus GENS Årsstudium Sykepleierutdanning GENS Bachelor Vernepleierutdanning GENS Bachelor Samfunnsfag, psykologi Jus og administrasjon GENS Bachelor 30 alle alle Sport Management GENS Bachelor Statsvitenskap GENS Årsstudium 30 alle alle Økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomi GENS Årsstudium 30 alle alle Logistikk og Supply Chain Management GENS Bachelor Petroleumslogistikk, Kristiansund GENS Bachelor Regnskap og revisjon GENS Bachelor 30 alle alle Økonomi og administrasjon GENS Bachelor 60 alle alle I tillegg til de obligatoriske kjernefagene kan man ta valgbare støtte- og utdypningsemner. Valgemnene er innen sentrale fagområder som: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Regnskap(regnskapsførerautorisasjon), Revisjon(registrert revisor), Juss, Informasjonsbehandling. Studenter blir fordelt mellom Molde og Kristiansund Campus. Undervisningen er hovedsakelig ved Molde Campus. Praksisstudiene foregår i hele regionen Romsdal og Nordmøre, i alle kommuner og ved begge sykehusene. Desentralisert studium med undervisning lagt til høgskolens lokaler i Kristiansund. 17

18 Høgskolen i Narvik (HiN) Postboks 385, Lodve Langes gt. 2, 8505 NARVIK Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging mastergrad, se Sykepleierutdanning GENS Bachelor Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Bygg HING Bachelor 35 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Samfunnsteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Bygg, Mo i Rana HING Bachelor 15 nytt nytt Studieretning: Prosjektingeniør Bygg - Helgeland Bygg, nettstøttet 3) HING Bachelor 20 åpent åpent Studieretninger: Konstruksjon og husbygging, Anlegg og produksjon, Samfunnsteknikk, Bergverks- og mineralteknologi Data/IT, master 4) SIVING Master 10 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Computer Science. Datateknikk HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Datateknikk, Bodø HING Bachelor 30 alle alle Fordypning: Helse IT Datateknikk, nettstøttet 3) HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Internetteknologi, Spillutvikling Elektro, første studieår, nettstøttet 5) HING Bachelor 10 åpent åpent Studieretninger: Elkraftteknikk, Industriell elektronikk,satelitteknologi Elektroteknikk, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Electrical Engineering. Elkraftteknikk 6) HING Bachelor 5 alle alle Fornybar energi HING Bachelor 10 åpent åpent Fornybar energi, nettstøttet 3) HING Bachelor 5 alle alle Industriell elektronikk 6) HING Bachelor 5 alle alle Industriell teknologi, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Industrial Engineering. Ingeniør, Alta, første studieår 7) HING Bachelor 25 åpent åpent Ingeniør grunnlagsfag - alle retninger. Ingeniørdesign, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Engineering Design. Integrert bygningsteknologi, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent Maskin HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon og produktutvikling / Produksjon, drift og vedlikehold / Teknologiledelse Maskin, Mo i Rana HING Bachelor 15 alle alle Fordypninger: Konstruksjon og produktutvikling / Produksjon, drift og vedl ikehold Maskin, nettstøttet 3) HING Bachelor 10 åpent åpent Fordypninger: Konstruksjon og produktutvikling / Produksjon, drift og vedlikehold / Teknologiledelse Prosessteknologi HING Bachelor 15 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, Metallurgi Prosessteknologi, nettstøttet 3) HING Bachelor 30 åpent åpent Fordypninger: Olje og gass, Metallurgi Satelitteknologi 6) HING Bachelor 5 alle alle Satelitteknologi, master 4) SIVING Master 5 åpent åpent De siste to årene vil undervisningen foregå på engelsk under studieprogrammet Master of Science - Satellite Engineering. Økonomi og administrasjon Økonomi og administrasjon GENS Bachelor 25 åpent åpent Profiler: Logistikk, Informasjonsteknologi Søkere med generell studiekompetanse, men som mangler realfagfagskravene (R1+R2 og FYS, kan søke opptak gjennom treterminordning via lokal søknadsweb direkte til høgskolen. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien via lokal søknadsweb direkte til høgskolen. 3) Fleksibel, nettstøttet ingeniørutdanning i kombinasjon med samlinger. Følger samme studieplan som ordinært ingeniørprogram. 4) Studiet består av 3-årig bachelor i ingeniørfag + 2-årig master i teknologi/sivilingeniør 5) Fleksibel, nettstøttet ingeniørutdanning, første studieår i kombinasjon med samlinger. De to siste årene må tas ordinært på campus. 6) Etter fullført studium tildeles graden Bachelor i ingeniørfag - Elektro. Søkere med relevant fagbrev kan søke opptak gjennom Y-veien via lokal søknadsweb direkte til høgskolen. 7) Første studieår for alle studieretninger. Garantert overgang til Narvik f.o.m. 2. år. 18

19 Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nesna, 8700 NESNA Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se Estetiske fag, kunst- og musikkfag Band GENS Årsstudium 20 åpent åpent Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Idrett GENS Bachelor 10 åpent åpent 1.semester kan tas i Nesna, Bali eller i Sydney. Se nettsider for informasjon. Idrett, årsstudium, Bali/Nesna GENS Årsstudium 5 åpent åpent 1. semester på Bali. Kan inngå som første år idrett bachelor Idrett, årsstudium, Nesna GENS Årsstudium 5 åpent åpent Kan inngå som første år bachelor idrett Idrett, årsstudium, Sydney/Nesna GENS Årsstudium 5 åpent åpent 1. semester i Sydney. Kan inngå som første år idrett bachelor Informasjonsteknologi og informatikk Informasjonssystemer, Mo i Rana GENS Bachelor 15 åpent åpent Informasjonssystemer, årsstudium, Mo i Rana GENS Årsstudium 5 åpent åpent Kan inngå som første år bachelor informasjonssystemer Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten GENS Bachelor 25 nytt nytt Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert GENS Bachelor 25 åpent åpent Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik LÆRER Yrkesutd 25 åpent åpent Videostøttet/ regionbasert utdanning. Helgeland, samling Nesna/video. Ofoten, samling Narvik/video. Grunnskolelærer trinn LÆRER Yrkesutd 25 åpent åpent Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Digitale medier, Mo i Rana GENS Årsstudium 20 åpent åpent Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen GENS Bachelor 25 åpent åpent 19

20 Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) HiNT opptak, postboks 93, 7601 LEVANGER Telefon: Telefaks: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og annen videreutdanning, se hint.no/studier Estetiske fag, kunst- og musikkfag Kunst og håndverk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Musikk, Levanger GENS Årsstudium 20 alle alle Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Husdyrvelferd, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Utmarksforvaltning, Steinkjer GENS Bachelor 25 alle alle Utmarksforvaltning, årsstudium, Steinkjer GENS Årsstudium 20 nytt nytt Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Friluftsliv, Levanger GENS Årsstudium 15 alle alle Idrett, Levanger GENS Årsstudium 30 alle alle Kroppsøving, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Lærer- og lektorutdanning Barnehagelærarutdanning, Levanger GENS Bachelor 60 alle alle Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger LÆMUNT Bachelor 10 Hovedområde: Rytmisk profil. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av en kombinasjon av ordinær rangering og opptaksprøve. Grunnskolelærerutdanning tr. deltid Levanger LÆRER Yrkesutd 20 alle alle Nettstudium med samlinger. Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 40 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger LÆRER Yrkesutd 60 alle alle Mer informasjon om hvilke fag som kan velges, finner du på Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger LÆRER Bachelor 30 alle alle Trafikklærerutdanning, Stjørdal TRAF Kandidat Autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning, krever oppfylt helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Multimedieteknologi, Steinkjer GENS Bachelor 30 alle alle Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer GENS Bachelor Farmasiutdanning, Namsos BIOI Bachelor 30 alle alle Reseptarutdanning Sykepleierutdanning, Levanger GENS Bachelor Sykepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor Vernepleierutdanning, Namsos GENS Bachelor alle Samfunnsfag, psykologi Geografi, nettbasert, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Nettstudium med samlinger. Samfunnsfag, Levanger GENS Årsstudium alle Sosiologi, Steinkjer GENS Årsstudium 50 alle alle Språk, litteratur Engelsk, Levanger GENS Årsstudium 10 alle alle Økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomi, Steinkjer GENS Årsstudium 10 alle alle Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer GENS Årsstudium 25 alle alle Regnskap, Steinkjer GENS Bachelor 20 alle alle Revisjon, Steinkjer GENS Bachelor 10 alle alle Økonomi og administrasjon, Steinkjer GENS Bachelor 40 alle alle Økonomistyring eller Bedriftsetablering og bedriftsutvikling Årsstudiet gir, sammen med lærerutdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen. Studentene må derfor velge fordypning i trinn 1-7 eller trinn 5-10 ved studiestart. For å få autorisasjon som trafikklærer etter endt utdanning må du fylle helsekrav tilsvarende krav til førerkort klasse D (buss) 20

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested

Studieoversikten 2014. Sortert etter lærested Studieoversikten 2014 Sortert etter lærested Forklaring til studieoversikten I studieoversikten er studiene gruppert under ulike utdanningsområder. Lærestedene har selv valgt det utdanningsområdet som

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv.

Studiekatalog. Norges nye profesjonshøyskole. Design og musikk. Helsefag og idrett. Ingeniør. Jus. Lærer. Maritime studier. Reiseliv. Design og musikk Helsefag og idrett Ingeniør IT Jus Lærer Studiekatalog Tittel 2014 / 15 Maritime studier Reiseliv Norges nye profesjonshøyskole Samfunnsfag Språk Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot

Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot Rådgiversamling 20. oktober 2009 09:30 15:00 Magnus Barfot Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen Programmet før lunsj 09.30-09.40: Innledning Utdanning i Bergen 09.40-10.20:

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer