STIFTELSEN BERGEN BYSPILL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTELSEN BERGEN BYSPILL"

Transkript

1 STIFTELSEN BERGEN BYSPILL ÅRSMELDING

2 2 Ny logo utviklet i desember på Cuba.

3 ET TILBAKEBLIKK. Stiftelsen Bergen Byspill (Stiftelsen), etablert i 1995, er et teaterkompani i det frie scenekunstfeltet. Kompaniet består av profesjonelle scenekunstnere som har lang erfaring i å produsere samfunnsaktuell scenekunst på utradisjonelt vis til barn, unge og voksne, innenlands og utenlands. I snart 20 år har byens borgere, næringslivet, kommune, fylke og statlige etater vist interesse for våre mange utendørs aktiviteter om det har vært byspill, gjøglerier, styltegåing, byparader, middelalder spel, Hansaspel osv. Derfor har vi nå samlet denne type produksjonen under navnet Bergen Byspill. I 2009 opprettet Stiftelsen undergruppen Apropos Teater for å samle alle sine kunstneriske sceneproduksjoner under en paraply. Apropos Teater har som formål å forske i nye teateruttrykk og samarbeidsformer samt å produsere teater for barn, unge og voksne. Disse produksjonene skal vises så bredt som mulig; gjennom eget teaterhus, på Cornerteateret i Bergen, for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle Bæremeisen, Den kulturelle Spaserstokken, på festivaler og gjennom internasjonale samarbeidsprosjekt. Teaterskolen Paradis ble etablert i Tre kvelder i uken tilbyr vi kurs til barn, unge og voksne. Elevene setter opp egne forestillinger og Elitegruppen deltar som statister når Bergen Byspill gjennomfører produksjoner. Stiftelsen flyttet til Fana og Ytrebygda bydel i Her holder vi til i det vi har kalt Teaterhuset Paradis (tidligere omtalt som Brakken ). I disse lokalene finner du administasjonen, Teaterskolen Paradis, vårt kostymelager, øvingsrom og en teatersal med plass til ca 50 personer. Vi har et godt samarbeid med bydelen og vi er veldig fornøyd med Teaterhuset vårt. Styrets sammensetning i 2013: Kristine Drake Vidar Fyllingsnes Jorunn Lullau Jan Kåre Breivik Torunn Fisketjønn Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem 3

4 4 Nye skilt, produsert i Disse henger på Teaterhuset Paradis.

5 STIFTELSEN BERGEN BYSPILL Ved inngangen til 2013 hadde Stiftelsen allerede foretatt en omstrukturering av organisasjonen. Vi hadde seksjonert og skilt fra hverandre en del faglige områder på følgende måte: Bergen Byspill, Apropos Teater, Teaterskolen Paradis og Teaterhuset Paradis. Begrunnelsen for dette var å tydeliggjøre og samle ulike målgrupper og faglige kompetanseområder. Teaterhuset Paradis: krever egne driftskvalifikasjoner, har helt egne målgrupper og krav som det er hensiktsmessig å synliggjøre administrativt. Teaterskolen Paradis: Å drifte en teaterskole er omfattende og svært krevende. For sikre at vi leverer høy kvalitet hver uke til våre elever samtidig som vi skal vurdere utviklingsmuligheter, krever eget fokus og spisskompetanse. Tiden var også inne til å skille våre kunstneriske scenekunstproduksjoner fra middelalderspel, gjøglerier og utendørs aktiviteter. Merkevaren Bergen Byspill er viden kjent og det var riktig å kommunisere tydelig til våre mange samarbeidspartnere at denne typen sceniske prosjekter er noe annet enn våre kunstfaglige produksjoner. Derfor startet vi året med å innføre Apropos Teater som en selvstendig enhet. En naturlig vei videre vil være å skille disse enheten enda mer fra hverandre i forhold til offentlige tilskuddspartnere, distributører og publikum. BERGEN BYSPILL Oppdrag og events for stat, fylke, kommune og næringsliv. Kundene er arrangører som Bergen kommune, Fløyresturanten, Bergen Bymuseum, store bedrifter og jubileer osv. Ensemble består av musikere, profesjonelle skuespillere og medlemmer av Elitegruppen. APROPOS TEATER Setter opp samfunnsaktuelle stykker til barn og voksne. Sammarbeider med scenekunstnere fra Norge, India, Spania, Frankrike, Cuba mm. Selger forestillinger til den kulturelle skolesekken, festivaler, kulturhus osv. Spiller i eget teaterhus. TEATERSKOLEN PARADIS Tilbyr kurs til barn,ungdom og voksne. Ønsker å opprette kurs for funksjonshemmede og folk med annen etnisk bakgrunn. 5

6 ALT SKJEDDE I 2013 ORD FRA DAGLIG LEDER - KRISTINE DRAKE Året 2013 ble et viktig år for Stiftelsen Bergen Byspill. Etter 19 års drift skulle endelig Stiftelsen bli en ung voksen og etablere en moderne organisasjon som skal sikre forutsigbarhet og kontinuitet i det kunstfaglige arbeidet. Stiftelsen har vært en del av den Bergenske kunstscene i 19 år og i disse årene har vårt fokus vært å produsere nyskapende scenekunst. Det frie scenekunstfeltet i Bergen er i stadig utvikling og vi er glad for at bransjen stadig streber etter å profesjonalisere seg og bidra til samspill og felles utvikling. Etter at vi fikk vi våre egne produksjonslokaler i Fana bydel i 2010 har vi produsert 8 nye forestillinger. Dette er et uvanlig høyt nivå for en kunstinstitusjon med vår beskjedne økonomi. Men vi har vært heldige å hatt muligheten til å utvikle oss på våre egne premisser og det har gitt oss effektiv erfaring med kunstproduksjon. Viser til vårt flerårige samarbeid med Cubanske scenekunstnere der vi har produsert flere produksjoner. Takket være nøysomhet og en porsjon bergensk kremmerånd, har Stiftelsen opp gjennom årene bygget opp en egenkapital. Det er disse oppsparte midlene som nå har blitt benyttet til å ansette daglig leder / produsent i 20% stilling, ansette kunstnerisk leder i 20% stilling, utvendig oppussing av Teaterhuset Paradis, utbedring og styrking av vårt kommunikasjonsmateriell med mer. Samtidig har vi gjennomført følgende nyskapninger i 2013: Teaterskolen Paradis utvidet tilbudet til barn og opprettet en ekstra klasse for aldersgruppen 8 12 år. Teaterskolen Paradis opprettet høsten 2013 en klasse for voksne, den første i sitt slag i Bergen den gangen. Vi har turnert for DKS Bergen kommune både vår og høst. Vi har øket antall forestillinger i løpet av 2013 sammenlignet med Vi har beholdt vår posisjon som leverandør av events for næringsliv og offentlige etater. Teaterhuset Paradis fikk en etterlengtet utvendig opprustning. Vårt internasjonale arbeid er forsterket og utvidet i løpet av året og involverer flere spennende samarbeidsprosjekt enn noensinne! 6

7 Kristine Drake Ambisjonene for 2014 er å fortsatt bidra til å gjøre Bergen kjent som et nordisk tyngdepunkt for den eksperimentelle, modige og fremtidsrettede scenekunsten. Dette skal vi gjøre gjennom å forsette å produsere nyskapende scenekunst, utvide vårt nedslagsfelt og sørge for at stadig flere publikummere får se våre produksjoner samt bidra til å synliggjøre Bergen i en internasjonal sammenheng. Vi skal fortsette å være en aktiv kunstinstitusjon i vårt nærmiljø og vi skal bidra til å styrke samarbeid og fellesskap i det frie scenekunstfeltet. Stiftelsen Bergen Byspill har blitt en ung voksen og er en institusjon full av kraft, skaperglede, entusiasme og glød. Leve det frie scenekunstfeltet! - Kristine Drake 7

8 KUNSTNERISK LEDER SOLVEI STOUTLAND - KUNSTERNISK LEDER. GRUNNLEGGER AV BERGEN BYSPILL OG APROPOS TEATER. Solvei Stoutland. Grunnlegger av Bergen Byspill og Apropos Teater, fungerer som kunstnerisk leder, teatersjef, skuespiller, regissør og event maker. Hun underviser tre av gruppene på teaterskolen. Hun er nøkkelperson i det internasjonale teaterarbeidet vårt og hun er ansvarlig for valg av repertoire og kunstnerisk gjennomføring av alle produksjoner. Hun mottar for tiden Statens kunstnerstipend (to-årig) og det er dette som gjør det mulig for henne å dedikere all sin tid til Stiftelsen. For å holde seg oppdatert kunstnerisk samt å være i stadig utvikling deltar hun hvert år på diverse kurs og work shops. I år deltok hun på: Norsk Skuespillerforbunds workshop: Coaching the actor with Pascal Emmanuel Luneau. Vi ser det som særdeles viktig at Kunstnerisk leder får mulighet til å utvikle seg videre i faget. Deltagelse på kurs, seminarer og workshops utvikler og styrker kompetansen ikke bare for Solvei, men for alle som arbeider sammen med henne i stiftelsen. Kurset ble arrangert i samarbeid med Skuespillerog dansealliansen. Med coaching menes forarbeidet med skuespillerne; prøvetiden, som settes bort til en skuespillercoach. En coach jobber med skuespillerne i forkant, og er i tett dialog med regissøren og kommer med forslag til hvordan de forskjellige scenene kan løses, en metode han har utviklet i mer enn 20 år og som tar utgangspunkt i en kroppslig tilnærming hentet fra dans, musikk, samt faktiske erfaringer fra filminnspillinger og teaterprøver. 8

9 OVERSIKT OVER KREATIVE PARTNERE Anna Watson (mentor) Gard Frostad Knudstad (skuespiller og komponist) Dag Olav Larsen (musiker) Julian Stoutland (lyd og lys) Raúl Capote Brena (skuespiller og film-regissør) Torunn Fisketjønn (skuespiller) Willian Ruiz Morales (regissør) Grethe Michaelsen (skuespiller) Jorunn Lullau (skuespiller og teaterinstruktør) Josefine Asker Beck (skuespiller) Lars Topho Nordtveit (musiker) Pål Louis Kaupang Rasmussen (skuespiller) Tubo de Ensayo, Havana La Manigua, Cooperativa Audiovisual Den norske ambassaden, Havana OVERSIKT OVER SAMMARBEIDS PARTNERE Fana og Ytrebygda Kulturkontor Vestlandske teatersenter Høgskolen i Bergen Uni Rokkasenteret Cornerteateret Proscen 9

10 ÅRETS DRIFT Forestillinger, oppdrag og publikum i 2013 FORESTILLINGER: ANT. FORESTILLINGER: ANT. PUBLIKUM: Dikt i bevegelse TRØBBEL 20 Symfoni for to klovner 6 5, In the box Events Annet/Undervisning SUM: , TRØBBEL

11 Jan Kåre Breivik i Turku, Finland 11

12 APROPOS TEATER Setter opp samfunnsaktuelle stykker til barn og voksne. Sammarbeider med scenekunstnere fra Norge, India, Skandinavia, Spania, Frankrike, Cuba mm. Selger forestillinger til den kulturelle skolesekken, festivaler, kulturhus osv. Spiller i eget teaterhus. DIKT I BEVEGELSE Et konsept vi har turnert med i flere år for DKS Hordaland fylke. Opplegget går ut på at våre skuespillere tilbringer en dag sammen med en klasse for å arbeide med dikt. Fokus er presentasjonsteknikk, stemmearbeid, dramaøvelser/ fysisk aktivitet, konsentrasjon, samspill og kreativitet. Vi viser utradisjonelle måter å analysere og dramatisere tekst på, og tilslutt øver de ulike gruppene inn en framføring av sitt dikt som gruppene så viser for hverandre. Viktige momenter er at elevene får respekt for eget arbeid og får en sjanse til å prøve seg. SYMFONI FOR TO KLOVNER. Co-produksjon. En morsom klovneforestilling med mange nyskapende ideer og, - ikke minst - informasjon om Henrik Ibsen! Hva vet barn, unge eller voksne om Henrik Ibsen? Med få ord, bare de nødvendigste, forteller de to klovnene livshistorien til Henrik Ibsen. Små klovnescener følger hverandre som en varieté. En forestilling bygget på kroppsspråk, spilleglede og musikalitet. En ordentlig Ibsen Varieté for barn. 12

13 Josefine og Benjamin In The Box IN THE BOX Co-produksjon. Denne produksjonen er en reiseforestilling i en 2CV, med 1920-tallets tidskoloritt, Charleston style. In the box handler om å leve og arbeide sammen på turné i en bil. Forestillingen berører temaer som kjærlighet, irritasjon, søvnløshet, ambisjoner, promping og andre frustrasjoner i hverdagslivet. Josefine og Benjamin stiger inn i en klassisk 2CV og drar ut i verden, til rytmene av Charleston og jazz. 13

14 APROPOS TEATER PRESENTERER: TRØBBEL ET BURLESKT PERFORMANCEKONSEPT I BYROMMET TRØBBEL OG SÅRBARHET PREGER ALT MENNESKELIG LIV. LIVET, EN LINEDANS HVOR ALLE STÅR I FARE FOR Å MISTE BALANSEN. TRØBBEL ER EN HYLLEST TIL DEN FRIE TANKEN. TRØBBEL ER EN PROSTEST MOT GRUPPEPRESS OG MOTETYRANNI TRØBBEL DUKKER OPP DER DU MINST VENTER DET. IF YOU RE LOOKING FOR TROUBLE, YOU CAME TO THE RIGHT PLACE! Raúl, Grethe, Solvei og Josefine 14

15 FORESTILLINGEN BESTÅR AV 3 AKTER; 2 PÅ 10 MINUTTER OG 1 PÅ 15 MINUTTER. 4 SKUESPILLERE. Trøbbel har turnert med DKS Bergen kommune, både vår og høst. Stykket oppsøker elevene på sitt område. Og de vet ikke hva som skal foregå. De ulike tablåene foregår på ulike og uventede steder på skolens område. Dette fører til en ny type nærhet til elevene som gjør det vanskelig for dem å ikke forholde seg til innholdet og /eller til teater som uttrykksform. Det sceniske formspråket er sammensatt og består av Buto Sirkus Boffon Tekstbasert teater Levende musikk. Forestillingens samfunnskritiske budskap fremføres på den måten med stor spennvidde og bredde. Og dette bidrar til at elevene følger med, er interessert, at de blir stående, at det på en måte er umulig å snu seg vekk for overraskelsesmomentene er så mange og kommer så tett på. Kombinasjonen av tekster og karakterer gjør Trøbbel til et samfunnsaktuelt stykke. Stykket lanserer Bieber-hysteri, avhengighet, reality-manien, popstjerne drømmen. Samtidig som noen av tekstene maner til ettertenksomhet, til å reflektere over de valg man tar, til å følge sine egne drømmer og ikke de til fiktive karakterer i en tv-serie. Tempoet i stykket, hyppigheten av utskiftninger og byggingen mot katarsis, bringer frem viktigheten hos publikum til å komme til en slags konklusjon, til å velge side, til å ta stilling Hva mener egentlig jeg om dette?. Det blir sterkt for enkelte! ÅPNING, CORNERTEATERE 07. SEPTEMBER Apropos Teater deltok under åpningen med performance innslag fra Trøbbel. KULTURNATT 13. SEPTEMBER Apropos Teater deltok under åpningen med performance innslag fra Trøbbel. 15

16 8 MIN BY NR8 - UKE «Trøbbel» i skolegården: Dette stykket bryter med alle forventninger Elevene ved Breimyra skole var fullstendig uforberedt da teaterstykket Trøbbel ble fremført i friminuttet, midt blant dem. tekst og foto: MagNe fonn hafskor I den ene enden av skolens fellesareal kommer en blondine trillende på en barnevogn innredet som et alter for Justin Bieber-tilbedelse. I den andre enden kommer en dresskledd «amerikansk tv-reporter» for å snakke med elevene. MaSSegalSkap Intervjuene foregår på engelsk, og reporteren gjentar ikke nødvendigvis det samme som elevene sier når han henvender seg til kamera. Slik får han frem hvordan media kan lage en egen historie ved å forvrenge det som blir sagt. Ingen reagerer på det, de intervjuede er tilsynelatende lykkelige for muligheten til å få være på tv. Belieber-damen på sin side virker helt henført. Hun tar frem et lite kosedyr som hun hevder er Justin Biebers avdøde hamster. Denne går hun så rundt med, og lar elevene få kysse den. En tredje figur 16 kommer inn med hvitmalt ansikt, mens hun roper ut et budskap om massegalskap og suggesjon; en fjerde virker påtagelig ruset, og roper etter ritalin. Dette får ungdommene både til å le og til å trekke seg litt unna. mentar til hvordan folk søker sammen i grupper i stedet for bare å være seg selv; være et menneske. «Outside of society, that s where I want to be» synger Patti Smith. Søker oppmerksomhet Det er en gripende forestilling, spesielt når sistnevnte rollefigur tydelig gir inntrykk av at hun ikke har det så bra. Finnes det noe mer ensomt enn å oppsøke folkemengder, for så å skrike mot dem? Hun vil ha oppmerksomhet, men blir møtt med redsel. Tårene hennes virker ekte, så ekte at flere av elevene blir tydelig i villrede. For enkelte er det nok en lettelse når det endelig ringer inn til ny time. Dette stykket bryter med alle forventninger til hva en forestilling skal være, sier Solvei Stoutland, kunstnerisk leder ved Bergen byspill - Apropos teater, etter at elevene er gått hver til sitt. livet foran BokSeN Vi ler av sauene fordi de følger etter hverandre. Men vi mennesker har utkonkurrert sauene, sier hun. Sauene må ha en sauehund for på holde seg på linjen, mens vi holder hverandre på plass ved å gjøre narr av, kritisere, fordømme og baksnakke hverandre. Hvis vi tror at vi kan gjøre hva som helst mot andre mennesker uten at de vil hate oss, så har vi et stort problem. I denne delen av forestillingen advarer hun de unge mot å tro på alt de hører og leser på nettet. Hun forteller dem at de er virkelige mennesker, mens alt de hører og ser på nettet er en illusjon. Folk lever hele livet foran en boks. De tenker som boksen, spiser som boksen og kler seg som boksen. Det er dette som er massegalskap; og det er dét rollefiguren min prøver å fortelle dem. SIvIlISaSjoNSkrItIkk Dette er den 18. bergensskolen de fire skuespillerne besøker. Gruppen består av Grethe Mikaelsen, som blant annet spiller en hvitmalt butoh-danser, Pål Louis Kaupang Rasmussen (reporteren), Solvei Stoutland («belieber»-blondine) og Josefine Asker Beck i rollen som narkoman. Stykket deres heter Trøbbel, og foregår over en hel skoledag. Vi tar opp alt fra rusproblematikk og selvskading til det å falle utenfor, være annerledes, og bli skubbet ut fra fellesskapet, forklarer Grethe Mikaelsen. I tråd med Patti Smith-låten «Rock n Roll Nigger» presenterer hun en slags sivilisasjonskritikk; en kom- DIalog MeD elevene Etter forestillingen får elevene utdelt et anonymt spørreskjema, der de blir spurt om sitt forhold til både rus, psykiske problemer og mobbing. Svarene de gir danner så utgangspunkt for samtaler. Vi vet at barn fra hjem med mye problemer har vanskelig for å snakke om det de opplever, sier Solvei Stoutland. Tanken er å gjøre det lettere å snakke om ting.

17 MIN BY NR8 - UKE der, og sa rare ting, sier Zainab Kiawu, som likevel syntes at dette var noe som frisket opp skoledagen. PÅ TV: Når jentene forteller at de aldri har opplevd trøbbel på skolen, blir det oversatt til at de er privilegerte nord menn som aldri har opplevd noen problemer. Fra venstre: «Reporter» Pål Louis Kaupang Rasmussen, Emilie, Ingeborg og Andrea. Vi har mer enn nok av alt, unntatt omsorg for hverandre. Grethe Mikaelsen med, og lar elevene få kysse den. I stedet for å dekke over? Ja, det er det de fleste gjør, sier Mikaelsen. Og folk rundt spiller «det skjer ikke» for å slippe å bry seg. Dette er et tabu vi trenger å bryte. Vi har mer enn nok av alt, unntatt omsorg for hverandre. på StraM line Det er mange i dag som ikke klarer å balansere på den linen som samfunnet forlanger at du skal være oppe på, legger Stoutland til. Selvskading er blitt veldig utbredt. Vi vet at årsaken er at man ikke får snakket om problemene. Da blir de liggende som en udetonert bombe. Selvskading er vel en lidelse som er typisk for vår tid? Ja, jeg husker hvordan det var før. Da het det hysteri. Vår kultur skaper måter å få ut denne smerten på, enten det er via datamaskiner, rusmisbruk eller selvskading eller overdreven idoldyrking, mener Stoutland. Det handler om å døyve smerten? Ja, eller om å rømme fra virkeligheten, sier Mikaelsen. flere typer SelvSkaDINg Josefine Asker Beck, som spiller narkoman i deler av forestillingen, utdyper gjerne. Dersom man har angst inne i seg, slipper man unna et øyeblikk ved å tilføre fysisk smerte eller rus, sier hun. Det er veldig vanskelig å håndtere noe som bare er tanker; mentalt surr i hjernen. Man klarer ikke å Bergen byspill bruk elementer fra fysisk teater, mime, akroba- skolesekken. - stilne tankene, og må finne måter å distrahere seg selv. Jeg tror det handler om selvskading uansett metode. Hvordan skapte du denne ensomme rollefiguren? Rollen er fremarbeidet ved å spandere mye tid i Nygårdsparken, der jeg har intervjuet mange mennesker, forteller hun. Det har tatt lang tid, ofte fordi de trodde at jeg var sivilpoliti eller spaner. erfaringer MeD rus Beck er opptatt av rusproblematikk, blant annet fordi hun har sett hvor ødeleggende lovlig rus kan være, da i form av piller på resept. Hvorfor er Ritalin og Lyrica til tenåringsjenter akseptert, mens vi reagerer dersom de tar amfetamin eller røyker hasj? spør hun. Karakteren har hun skapt både ut fra det hun har sett i Nygårdsparken og erfaringer fra egen familie med folk som tar lovlige stoffer. Hun mener at media her spiller en rolle, blant annet med et overdrevet fokus på kosthold og trening. Spiseforstyrrelser og stoffmisbruk går ofte hånd i hånd, sier hun. Jeg har bakgrunn fra sirkuskultur, der man ikke får gjøre akrobatiske øvelser dersom man ikke er slank. fortsetter 17

18 INTERNASJONAL UTVEKSLING OG SAMARBEIDSPROSJEKT I TURKU I MAI I slutten av mai 2013 var Stiftelsen Bergen Byspill representert ved NNDRs (nordic Network of Disability Research) internasjonale disabilitykonfanse (ved Solvei Soutland og Jan-Kåre Breivik) i Turku. Formålet var blant annet promotering av Stiftelsens oppdrag for NNDRs neste konferanse som skal avholdes i Bergen i mai Dette er en stor internasjonal konferanse hvor Apropos Teater skal stå for konferansens kunstneriske program (åpning, in-your-face performances underveis, og avslutning). NNDRs president, professor Simo Vehmas (Helsinki), var forøvrig på besøk hos oss i Bergen i mars 2013, blant annet for å utveksle synspunkter knyttet til forholdet mellom kunstfeltet og disabilityforskningen. Apropos Teater sitt engasjement i slike sammenhenger er en forlengelse av vår satsing på forskningsbasert scenekunst. 2. PARIS I JUNI I juni gjennomførte kunstnerisk leder Solvei Stoutland tre viktige møter i Paris. Disse handlet om forsterking av eksisterende internasjonalt nettverk og forberedelse av framtidige samproduksjoner: Møte med Nora Armani (skuespiller og filmskaper) og president for Rated SR Socially Relevant filmfestival (New York). Møte med skuespiller og regissør Meriem Menant (Emma Le Clown) om en mulig samproduksjon og workshop. Utforsking av location i Paris, La Defence, sammen med billedkunstner Marte Aas (http://www.marteaas.com). Dette forstudiet skal resultere i et tverrkunstnerisk filmprosjekt. 3. MADRID I DESEMBER I begynnelsen av desember besøkte Stiftelsen Bergen Byspill (ved Solvei Soutland og Jan-Kåre Breivik) et interessant miljø ved Universidad Compultense i Madrid, Fakultet for sosialt arbeid. Formålet var å forsterke nettverket blant samfunnsvitenskapelige og sosialfaglige miljøer med genuin interesse for forskningsbasert scenekunst og koblingen mellom forskning/undervisning i feltet community work and art. Våre Madridkontakter er invitert til Bergen to ganger i 2014 og det planlegges også gjenvisitt i Madrid med kunstnerisk-faglig program. Alt dette skjer i samarbeid med Masterutdanningen i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen. 18

19 19

20 20

21 4. HAVANNA I DESEMBER ( OG JANUAR 2014 ) Teaterproduksjon: ipanikk. Etter to år med work in prosess på dette prosjektet gikk vi inn i fase tre; prøveperiode for ferdigstiling av forestilling. Etter visning på Piñerafestivalen i Havanna desember 2012 har prosjektet ligget i dvale til vi begynte ny prøveperiode i desember Forestillingen hadde premiere i Havanna 2 februar og Bergen 12 februar Postproduksjon Cafe Templado. Parallelt med prøveperiode på ipanikk i Havanna gjennomførte vi postproduksjon av filmen Café Templado som ble produsert og vist under filmfestivalen i Havanna i desember Ny lyd, nykomponert musikk og forbedret farge samt teksting var blant forbedringer som ble utført. Filmen ble også søkt inn til SR Socially Relevant film festival New York. The Transatlantic Recipe. Samarbeidet med cubanske scenekunstere videreføres, slik vi har sett ovenfor. Dette innebærer at prosjektet: «The transatlantic recipe : 4/5 Virgilio Piñera 1/5 Henrik Ibsen. Shaken, not stirred. Blended, not blurred» fortsetter med uforminsket styrke inn i Prosjektet handler om videreutvikling av cubansk-norsk samproduksjon av teater. Café Templado 21

22 PRESSEDEKNING Arbeidet med å nå fram til presse og media er resursskrevende og gir ofte svært lav uttelling. Vi har gjennom året likevell hatt meget god kommunikasjon med blandt andre Fanaposten og Bergensavisen. Bergens Tidende har derimot lagt seg på en profil hvor det frie teaterfeltet ikke er prioritert. Vi har også vært aktiv på de sosiale medier, særlig facebook. Avisartikkel om Trøbbel fra Bergens Avisen 22

23 23

24 TEATERSKOLEN PARADIS Teaterskolen Paradis ble etablert i Da begynte vi med en elitegruppe og en barnegruppe. I år har vi fem ulike kurs som vi tilbyr til barn, unge og voksne. Gruppe 1: 8 10 år, øver tirsdager kl 16 17:30 Gruppe 2: år, øver tirsdager kl 17:30 19:30 Til sommeravslutningen viste gruppe 2 sin egen produksjon av Snehvit. Instruktør: Jorunn Lullau. Gruppe 3: Er for viderekommende elever fra år. Elevene øver 2 timer hver mandag. Denne gruppen har jobbet med Den lille prinsen. Vi hadde 35 elever i 2013 på disse trinnene og vi forventer en økning I Instruktør: Solvei Stoutland. Gruppe 4: Er en elitegruppe som består av profesjonelle skuespillere unge voksne med mye teatererfaring som søker seg mot det profesjonelle feltet. Denne gruppen brukes ofte i våre forestillinger og oppdrag. Instruktør: Solvei Stoutland. Gruppe 5: Teaterskole for voksne (studenter og yrkesaktive). Kurs på 8 ganger utført dette året. Instruktør: Solvei Stoutland. Elevene forbredere på å spille Den Lille Prinsen 24

25 Teaterskole elever sammen med instruktører TEATERSKOLE FOR VOKSNE Teaterskolen Paradis ble høsten 2013 utvidet til også å gjelde for voksne. Dette pionerprosjektet ble gjennomført intensivt i månedene oktober og november. Kurset ble raskt fulltegnet med en spennende sammensetningen av voksne teaterinteresserte med god spredning i alder, kjønn, språklig tilhørighet og erfaring, og alle deltakerne var meget godt fornøyd. De fleste uttrykte ønske om å få fortsette, og flere rapporterte om økt trygghet i egen yrkesutøvelse (også erfarne lærere og helsepersonell). Gjennom fysiske øvelser og ensemblearbeid fikk de voksne deltakerne nye og unike erfaringer med egen kropps uttrykksmuligheter i samspill med andre. Så vidt vi vet eksisterer det svært få (om noen) teaterkurs for voksne ledet av profesjonelle utøvende og skapende scenekunstnere. Hos oss er det Solvei Stoutland som er instruktør. Voksengruppen 25

26 BERGEN BYSPILL Oppdrag og events for stat, fylke, kommune og næringsliv. Kundene er arrangører som Bergen kommune, Fløyresturanten, Bergen Bymuseum, store bedrifter og jubileer osv. Ensemble består av musikere, profesjonelle skuespillere og medlemmer av Elitegruppen. Åpning av Hotel Clarion nr 13, Torgallmenningen 8,14,18,19,20. Juni. Arr: Chioce Hotels AS Publikum: 650 Forestillinger: 5 Sted: Torgallmenningen, Bergen Bergenhusdagene 7,8. September. Arr. Bymuseet i Bergen Publikum: 500 Forestillinger: 2 Sted: Bergenhus Festning Gledesspiker 21. September Arr. Vidar Fyllingsnes sitt bryllup. Publikum: 50 Sted: Oleanna sin fabrikk Hanseatisk aften 15. Juni. Arr. Fjell og Fjordkonferanser AS Publikum: 50 Sted: Schøttstuene Bergen Matfestival 7,8. September. Arr. Fylkesmannen I Hordaland, Landbruksavdelinga Publikum: 500 Forestillinger: 2 Sted: Bryggen, Bergen Blåtur for Sundt Motehus 8.Juni. Arr. Varner Invest AS Publikum: 30 Sted: Teaterhuset Paradis Ylvis Innslag. Gullruten 11. Mai. Arr: Concord TV AS Publikum: 1200 Sted: Grieghallen, Bergen Heksene På Bryggen 25. August. Arr: Temte Productions AS Publikum: 30 Sted: Bryggen, Bergen 26

27 Åpning av Hotel Clarion, Torgallmenningen Bergenhusdagene 27

28 ARTISTS IN RESIDENCE Stiftelsen Bergen Byspill videreførte i 2013 sin egen Artists in Residence - ordning, - for å forsterke vårt internasjonale arbeid og for å tilby våre gjester utenfra gode arbeidsbetingelser. Vi mottar ingen eksterne midler for ordningen, men vi bruker prosjektfinansiering når det er relevant og kan da også tilby reisestøtte. For det meste innebærer ordningen en stor finansiell og tidsmessig egeninnsats fra Stiftelsen. Det tilbys husrom, fellesmåltider og et kunstnerisk-sosialt fellesskap. I 2013 var Raúl Capote Braña igjen gjest hos oss, gjennom Artists in Residence, i to perioder; Første periode fra januar. andre periode fra 6.mars til 24.april. Raúl bidro i stor grad til utviklingen av produksjonen Trøbbel, hvor han også var med som skuespiller, samt filmarbeid/redigering knyttet til løpende dokumentasjon av prosjektet. Raúls tilstedeværelse utgjorde 58 gjestedøgn i For å synliggjøre verdien av Stiftelsen Bergen Byspills egeninnsats kan disse døgnene ganges opp med statens satser for diett og overnatting (670, ,- = 1080,-). 58 x 1080,- = ,- 28

29 KOSTYME UTLEIE Bergen Byspill har et unikt lager med kostymer og rekvisitter. Vi leier ut til andre teaterorganisasjoner, til filmproduksjoner og til private. Der finnes ingen lignende tilbud på Vestlandet. SAMARBEID MED NOROFF FILMINSTITUTT Vi har åpnet for samarbeid med filmstudenter på Vestlandet. Vi spiller selv eller formidler kontakt med andre skuespillere eller statister til deres filmproduksjoner. ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE: Stiftelsen Bergen Byspill mottar fast driftsstøtte fra Bergen kommune. Andre økonomiske bidragsytere er: DKS Bergen kommune, Fond for utøvende kunstnere, Kulturrådet, Scenekunstbruket, DKS Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Fond for frilansere 29

30 30 Stiftelsen Bergen Byspill mottar fast driftsstøtte fra Bergen kommune.

Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012. You allways forget something!!

Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012. You allways forget something!! Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012 You allways forget something!! 1 Stiftelsen Bergen Byspill You always forget something, Solvei Stoutland. 2 Stiftelsen Bergen Byspill STYRETS ÅRSMELDING 2012 Stiftelsen

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillersenter Welhavens gt. 1 0166 Oslo Tlf: 22 20 65 60 post@skuespillersenter.no Stikkordet nr. 2-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Ferd Sosiale Entreprenører 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Ferd Sosiale Entreprenører 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Gjør det umulige mulig Styreleder, Johan H. Andresen jr. 2 Leder, Katinka Greve Leiner 3 Norges første Phd kandidat i sosialt

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe

HATS som ressurs Intervju med politikere. Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe 2 HATS som ressurs Intervju med politikere Kollegaer etterlyses Intervju med Finn Arve Sørbøe Rettigheter i revy Hvorfor er det så vanskelig å få nye tillitsvalgte? Vardøhus Musikkteater skriver manus

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer