Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING You allways forget something!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012. You allways forget something!!"

Transkript

1 Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012 You allways forget something!! 1 Stiftelsen Bergen Byspill

2 You always forget something, Solvei Stoutland. 2 Stiftelsen Bergen Byspill

3 STYRETS ÅRSMELDING 2012 Stiftelsen Bergen Byspill, etablert 1995, består av en gruppe profesjonelle scenekunstnere, med lang erfaring i å produsere scenekunst på utradisjonelt vis. Gruppen tar i bruk elementer fra fysisk teater, mime, akrobatikk, gjøgling, og musikkomposisjoner. Stiftelsen Bergen Byspill opprettet undergruppen Apropos teater i Apropos teater har som hovedmål å forske i nye teateruttrykk og samarbeidsformer. Vi produserer teater for barn og voksne og våre forestillinger vises på festivaler, i eget teaterhus, for Den kulturelle skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og den Kulturelle Bæremeisen. I tillegg har vi internasjonale samarbeidsprosjekter. I 2010 flyttet Stiftelsen Bergen Byspill til Fana og Ytrebygda bydel. Her holder vi til i Teaterhuset Paradis (også kjent som Brakken ) som ligger mellom Paradis Skole og Fana Gymnas. I disse lokalene holder administrasjonen til og vi har et eget scenerom, kostymelager og plass til 75 tilskuere. Styret har fram til bestått av: Jorunn Lullau Torunn Fisketjøn Solvei Stoutland Jan Kåre Breivik Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nytt styre ble valgt på styremøte Kristine Drake Vidar Fyllingsnes Jorunn Lullau Jan Kåre Breivik Torunn Fisketjøn Solvei Stoutland Styreleder 2 år Styremedlem 2 år Styremedlem 1 år Styremedlem 2 år Varamedlem Obervatør Teaterskolen Paradis ble etablert i Tre kvelder i uken tilbyr vi kurs til barn, unge og voksne. Elevene setter opp egne forestillinger og elitegruppen deltar som statister når Bergen Byspill gjennomfører forestillinger. Stiftelsen Bergen Byspill har hatt en rekke vellykkede samarbeid og kunstneriske produksjoner med Festspillene i Bergen, Kulturby 2000, Bergen Reiselivslag, Bergen Kommune, Nattjazz, Vestnorsk Jazzsenter, Helsedepartementet, Bergen nasjonale opera og Bergen Filharmoniske orkester. Vi har fått invitasjoner til teaterfestivaler i Sverige, Spania, Frankrike, Finland og Cuba. Stiftelsen Bergen Byspill 3

4 Daglig Leder Bergen Byspill har i flere år jobbet for å kunne ansette en daglig leder og produsent. De administrative oppgavene har økt betraktelig, og det er svært utfordrende å håndtere produsentoppgaver samtidig som man spiller og regisserer i en produksjon. Vi har søkt om økte tilskudd til dette i flere år, uten at tildelingene har økt. Stiftelsens økonomi er allikevel såpass god at styret gikk inn for å utlyse stilling som daglig leder i 20%, med ansettelse høsten Kristine Drake ble ansatt som daglig leder, med et forprosjekt for å utarbeide bedriftsprofil i 2012, og fast engasjement fra Stiftelsen Bergen Byspill er svært fornøyd med ansettelsen, og ser allerede store forbedringer i driften av teatergruppen. Vi håper denne profesjonaliseringen av driften vil øke teatergruppens aktivitet og kunstneriske utvikling. STIFTELSEN BERGEN BYSPILL BERGEN BYSPILL APROPOS TEATER TEATERSKOLEN Oppdrag og events for stat, fylke, kommune og næringsliv. Kundene er arrangører som Bergen kommune, Fløyrestauranten, Bergen Bymuseum, store bedrifter, jubileer osv. Setter opp aktuelle og samfunnskritiske stykker til barn og voksne. Samarbeider med scenekunstnere fra Norge, India, Canada, Frankrike, Cuba mm. Tilbyr kurs til barn og ungdom. Ønsker å opprette kurs for voksne, funksjonshemming, folk med annen etnisk bakgrunn. Ensemble består av musikere, profesjonelle skuespillere, medlemmer av Elitegruppen. Selger forestillinger til den kulturelle skolesekken, festivaler, kulturhus osv. Spiller i eget teaterhus I tillegg jobber vi med utviklingen av : TEATERHUSET PARADIS Drift og vedlikehold av huset Utvikling av husets funksjonaliteter Etablere huset som et aktivt teaterhus i bydelen 4 Stiftelsen Bergen Byspill

5 ÅRETS DRIFT Sum forestillinger/oppdrag 2012: Forestillinger : Ant. forestillinger : Ant. publikum : You always forget something ipanic 2 90 El trac 1 35 El flaco y el gordo 1 35 Cubansk aften Paradis 1 60 Peer Gynt Siljustøl Fløyen liten blåfugl filmet versjon 1 25 Morning mood Symfoni for to klovner Hansaspill Hanseatisk aften Ingen stjerner ved inngangen til helvete Events Annet/undervisning 353 SUM PUBLIKUMMERE I 2012: I panikk, Solvei Stoutland og Raul Capote Braña. Stiftelsen Bergen Byspill 5

6 Hovedtrekk i 2012 INTERNASJONAL UTVEKSLING Havanna-BERGEN DEL 1 I januar 2012 ble samarbeidet mellom scenekunstnere i Havanna, Cuba og Bergen (Stiftelsen Bergen Byspill) påbegynt. Det hele startet med en ide og en reise. Kunstnerisk leder Solvei Stoutland og styremedlem Jan-Kåre Breivik tok kontakt med skuespillere, regissører og prosjektleder i teaterprosjektet Tubo de Ensayo i Havanna (og Estudio Teatral i Santa Clara) under sin reise på Cuba desember-januar Kontakten med Tubo de Ensayo var god og vi hadde lange samtaler om muligheter for framtidig samarbeid. Under samtalene med scenekunstnerne i Tubo de Ensayo snakket vi mye om deres tolkninger av Jon Fosse, og deres kommende (mai 2012) gjestespill i Bergen under Festspillene (3xFosse). Særlig snakket vi om kulturelle utfordringer rundt å sette opp dramatikk fra andre deler av verden, med en annen mentalitet og væremåte og de oversettelsesutfordringene dette medfører. Vi utvekslet også erfaringer rundt Apropos Teaters eksperimentelle arbeid med tekster av Henrik Ibsen (Morgenstemning fra samfunnets utstøtte) og vi fikk en innføring cubanernes store dramatiker Virgilio Piñera. Der og da ble ideen om å utvikle et Bergensprosjekt rundt Piñeras dramatikk unnfanget som et motsvar til cubanernes arbeid med Fosse. Bergensprosjektet skulle også inneholde en sterk kulturutvekslingskomponent. Fra januar 2012 satte vi i gang forberedelsene for å ta imot Tubo de Ensayo i Bergen i juni, etter at Festspillengasjementet var over. I samarbeid med Festspillene, inngikk vi avtale om at de fikk flyttet på gruppens returbilletter til Cuba samtidig som vi garanterte for oppholdet til de 8-9 scenekunstnerne som kunne jobbe med oss. Den norske ambassaden i Havanna har vært gode støttespillere i hele prosessen. Denne delen av samarbeidsprosjektet resulterte i et program om og rundt Virgilio Piñeras dramatikk, bestående av flere komponenter fra 4.-9.juni juni: Oppstart av kunstnerisk workshop med alle involverte aktører i Apropos Teater - Bergen Byspill sine produksjonslokaler på Paradis i Bergen juni: Workshop fortsetter hos Apropos Teater - Bergen Byspill, om Virgilio Piñeras dramatikk, ledet av regissør William Ruiz Morales, fra Tubo de Ensayo. Under hele workshopprogrammet ble det jobbet med fragmenter fra Piñerastykkene Dos viejos panicos og Electra Garrigo - på tre språk paralellet. De spanske orginaltektsene, Kate Eatons oversettelser til engelsk og Tove Bakkes bestillingsoversettelse av Dos viejos panicos - To paniske gamlingar og eksisterende grovmanus av Electra på norsk (fra Nordic Black Theatre). Oversettere, skuespillere og workshopledere rapporterte gjensidig stort utbytte rundt å jobbe sammen om tekst og oversettelsenproblematikk - samt utvikling av et felles scenespråk utover det tekstlige-verbale. Deltakere: 8 kubanske scenekunstnere og 8 scenekunstnere fra Bergen/Norge. I tillegg: Oversettere og observatører. 6. juni ettermiddag: Offentlig samtale på Logen Bar, i Bergen, som del av Dialogog samtaleprogrammet til Festspillene i Bergen, om cubansk teater i dag, med særlig fokus på Virgilio Piñera (hans verk, og hans inflytelse). Samtalen ble ledet av Hans Jacob Olhdieck, fra Universitet i Bergen, og sosialantropolog Jan-Kåre Breivik, fra Uni Rokkansenteret, og involverte bidrag fra Yohayna Hernández González, William Ruiz Morales fra Tubo de Ensayo og Solvei Stoutland, kunstnerisk leder i Apropos Teater/Bergen Byspill. Den norske Piñera-oversetteren Tove Bakke bidro også, sammen med den engelske Piñera-oversetteren Kate Eaton. Samtalen foregikk på engelsk med simultantolking til og fra spansk. Arrangementet var åpent for alle og ble avsluttet med visning av filmen Breaking the ice. Jon Fosse in Havanna og samtale rundt hvordan Tubo de Ensayos Fossetriologi 6 Stiftelsen Bergen Byspill

7 kom i stand og ble mottatt. Følgende aktører var aktivt med i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Apropos Teater - Bergen Byspill ved Solvei Stoutland, Forskergruppen KIK (Karibia: identiteter og konflikter) ved UiB (ved Hans Jacob Ohldieck) og Uni Rokkansenteret (ved Jan-Kåre Breivik). Teaterprosjektet/gruppen Tubo de Ensayo fra Havanna, ved Yohayna Hernández González. Oversetter/gjendikter Tove Bakke, Oslo, oversetter/gjendikter Kate Eaton, London. 7.juni: fridag, med reise til Strandebarm, for å oppleve den andre halvparten av Tubo de Ensayos oppføring av Fossestykket, Namnet. Retur Bergen. 8. juni: Kunstnerisk workshop hos Apropos Teater - Bergen Byspill, ledet av teaterets kunstneriske leder Solvei Stoutland, med fokus på ensemblearbeid og fysisk teaterarbeid, noe hun har utviklet gjennom 20 år som regissør og skuespiller. Deltakere: 8 kubanske scenekunstnere og 8 scenekunstnere fra Bergen/ Norge. I tillegg: Oversettere og observatører. Et tv-team fra Cuba fulgte Tubo de Ensayos Bergensopphold, og i innslaget på cubansk tv fikk Piñeraworkshopen i Bergen og den offentlige samtalen under Festspillene storparten av sendetiden. Se lenke: catid=18:culturales&id=20157:teatro-noruego-a-la-habanera&option=com_content&view=article. Dette viser at vårt samarbeid blir lagt merke til på Cuba. Regissør og samarbeidspartner William Ruiz Morales uttrykker med sterke ord hvor unikt dette prosjektet er på Cuba, og at dette er første gang at scenekunstnere utenfor Cuba inngår i tett kompaniskap med cubanske scenekunstnere for å gjøre dyp utforskning og iscenesettelse av Virgilio Piñeras dramatikk. William Morales og Yohayna González mottok for øvrig Ibsen Scolarship i Skien samme høst, for prosjektet Ibsen in community work. 8. juni. Forberedelse til avslutning med kunstneriske bidrag fra Cuba og Norge. I tillegg holdt Hernández González innlegg om Piñeras betydning for cubansk scenekunst denne dagen, i Latinamerikaforum ved UiB i samarbeid med forskergruppen KIK. Kubansk-norsk kveld hos Apropos Teater - Bergen Byspill. Her gikk hele overskuddet fra salg av inngangsbilletter, mat og drikke direkte til Tubo de Ensayo. Dette utgjorde norske kroner (og er forøvrig holdt utenfor selve prosjektets budsjett og regnskap). Oversetter Tove Bakke intervjues av Cubansk TV i Teaterhuset Paradis. Del 1 av samarbeidet (workshop med mer) ble delfinansiert av Bergen Kommune (15 000,-) og Fritt Ord (30 000,-) samt ved stor egeninnsats fra Apropos Teater. 9. juni : Tidlig morgen, var det avreise for kubanerne fra Bergen til Havanna. Stiftelsen Bergen Byspill 7

8 Hovedtrekk i 2012, forts. INTERNASJONAL UTVEKSLING BERGEN-Havanna DEL 2 De Bergensbaserte scenekunstnere fra Piñeraworkshopen fortsatte prosjektet utover sommeren og høsten. Det ble igangsatt intensiv lesing av Piñeras dramatikk, og noen få stykker ble valgt ut (Siempre se olvida algo, Dos viejos panicos, El Trac og El flaco y el gordo). Det nye videreføringsprosjektet ble utmeislet, og fikk tittelen: «The transatlantic recipe : 4/5 Virgilio Piñera 1/5 Henrik Ibsen. Shaken, not stirred. Blended, not blurred». Prosjektet ble formulert med tanke på utvikling av cubansk-norsk samproduksjon av teater. Uten finansiering på plass, men etter invitasjon fra Piñerafestivalen i Havanna, satte vi igang med følgende i Bergen: 1. Produksjonstid for Siempre se olvida algo (You Always Forget Something) (med Kristian Nødtvedt Knudsen som regissør, og Solvei Stoutland, Torun Fisketjønn, Lise Aagaard, Marianne Nødtvedt Knudsen og Raul Capote Braña som skuespillere) i september og oktober 2012 i Apropos Teaters lokaler. Raul kom med som skuespiller fra slutten av september på Apropos Teaters artist in residence ordning. Det samme ordningen ble brukt for regissøren William Ruiz Morales som kom fra Havanna til Bergen for å jobbe med oss i oktober Etter invitasjon fra festivalen Espacio Ibsen i Havanna (organisert av den norske ambassaden på Cuba) startet forberedelsene til Morning mood. Solvei Stoutland (regi og skuespiller) forberedte Alegnis Castillo Zamora (skuespiller) på samproduksjonen. 4. Raul Capote Braña og William Ruiz Morales holdt forelesning om teater som samfunnsarbeid på Høgskolen i Bergen i oktober etter invitasjon. 2. ipanic: en utforskning av Piñeras Dos viejos panicos, med William Morales som kunstnerisk leder for den kollektive prosessen med Solvei Stoutland og Raul Capote Braña. Dette arbeidet resulterte i et multimedialt verk med bruk av dokumentarfilm i kombinasjon med dans og performance. For begge disse delprosjektene ble det gjennomført prøvevisninger for et invitert publikum på Teaterhuset på Paradis i slutten av oktober. Videre forarbeid med El Trac ble gjort av Lise Aagaard blant annet gjennom gjesteopphold i London hos Kate Eaton og kollegaer. Videre forarbeid med El flaco y el gordo ble gjort av Marianne Nødtvedt Knudsen i Bergen. Del 2 er støttet med midler fra UD/Danse og teratersenters resiestøtteordning stikk.no (40 000,-) og underskuddsgaranti fra Fond for utøvende kunstnere (60 000,-) og reisestøtte fra samme organisasjon for tre av prosjektets scenekunstnere (totalt ,-). 8 Stiftelsen Bergen Byspill

9 Følgende ble gjennomført på Cuba, i henhold til prosjektet «The transatlantic recipe: 4/5 Virgilio Piñera 1/5 Henrik Ibsen. Shaken, not stirred. Blended, not blurred.» Hovedmedvirkende: William Ruiz Morales/Regissør, Raul Capote Braña/Skuespiller og filmskaper, Solvei Stoutland/ Skuespiller og Regissør, Kristian Knudsen/Regissør, Torunn Fisketjønn/Skuespiller, Marianne N. Knudsen/Skuespiller og Regissør, Lise Aagaard/ Skuespiller og regissør, Alegnis Castillo Zamora, Skuespiller, Jan-Kåre Breivik/Produsent (I samarbeid mellom Apropos Teater Bergen Byspill og Tubo de Ensayo) Solvei Stoutland dro til Cuba 7.november og jobbet med Alegnis Castillo Zamora om Morning mood, og med Raul Capote Braña og William Ruiz Morales om ipanic. Cristina Gómez Baggethun (ansvarlig for nyoversetter av Ibsen fra norsk til spansk) og Raul Capote Braña bidro med oversettelsesarbeid for dette delprosjektet. Morning Mood From the Non-Pillars of Society. Skuespillere: Solvei Stoutland, Alegnis Castillo Zamora. Regi: Solvei Stoutland Prøver i Havanna fra november Forestillinger på Casona de Línea y Sala Adolfo Llauradó under festivalen Espacios Ibsen (arrangert av den Norske Ambasade) i november, Havanna, Cuba (24. og 25. november) Ekstra visning på Teatro Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (den 13. desember) You always forget something. Skuespillere: Solvei Stoutland, Marianne N. Knudsen, Lise Aagaard, Torunn Fisketjønn, og Raul Capote Braña. Regissør: Kristian Knudsen Prøver i Bergen september-oktober, i Havanna desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (14., 15. og 16. desember) ipanic (inspirert av Dos Viejos Panicos). (Work in progress) Eksperimentell performance med dokumentarfilm. Skuespillere: Solvei Stoutland, Raúl Capote Braña. Regissør: William Ruiz Morales Prøver i Bergen oktober-november, og I Havanna fra desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (10. desember) El trac work in progress. Skuespiller/Regissør: Lise Aagaard med 10 cubanske skuespillere fra Tubo de Ensayo - Prøver med cubanske skuespillere, musikere og dansere fra Tubo de Ensayo fra 3. til 10 desember Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember ) El Flaco y el Gordo (Virgilio Piñera) Skuespiller / Regissør: Marianne N. Knudsen (solo performance) Prøver i Bergen + 2 dager i Havanna Test av teater/installasjonskonsept Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember) Dokumentar Shaken, not stirred. Blended, not blurred (Bergen-Havanna). Konseptet endret: I stedet for dokumentar utvikles ideen til en kort fiksjonsfilm med tittelen Café Templado (basert på tekstfragmenter fra både Virgilio Piñera og Henrik Ibsen og teaterstykket Morning Mood) med innslag av migrasjonsproblematikk sett fra Norge og Cuba, etter ide fra Solvei Stoutland. Regi: Raúl Capote Braña og LaManigua, Skuespillere: Solvei Stoutland og Alegnis Castillo Zamora, med flere. Filmen ble produsert hos Kinocuba fra 17. til 21. desember med visning på kinoen Multicine de Infanta, Havanna. Filmen vakte oppsikt og ble invitert til Quebec internasjonale filmfestival i 2013 (Qinomada SAMARBEIDET MED CUBA FORTSETTER! Stiftelsen Bergen Byspill 9

10 NYE PRODUKSJONER Ingen Stjerner ved inngangen til Helvete En musikals performance - tolkning av Gunvor Hofmo. Gjennom skuespiller Solvei Stoutlands tolkning av Gunvor Hofmo, blir publikum presentert dagboknotater, dikt og biografiske tekster. Kristian Gullaksen på gitar og Boris Rodriguez Hauck på klarinett lager det musikalske bildet som underbygger forestillingens sinnsstemninger. Ingen stjerner ved inngangen til helvete, Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 10

11 You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Torunn Fisketjøn, Marianne N. Knudsen ipanic Solvei Stoutland og Raul Capote Braña You always forget something (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Med : Kristian Nødtvedt Knudsen som regissør, Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Lise Aagaard, Marianne Nødtvedt Knudsen og Raul Capote Braña som skuespillere. Prøver i Bergen september-oktober, i Havanna desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (14., 15. og 16. desember) El trac (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Skuespiller/Regissør : Lise Aagaard med 10 cubanske skuespillere fra Tubo de Ensayo Prøver med cubanske skuespillere, musikere og dansere fra Tubo de Ensayo fra 3. til 10 desember Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember ) ipanikk (inspirert av Dos viejos panicos av Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Eksperimentell performance med dokumentarfilm. Skuespillere : Solvei Stoutland, Raúl Capote Braña. Regissør: William Ruiz Morales Prøver i Bergen oktober-november, og I Havanna fra desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (10. desember) El flaco y el gordo (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Skuespiller/Regissør : Marianne N. Knudsen (solo performance) Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember) 11 Stiftelsen Bergen Byspill

12 Peer Gynt i Dovregubbens rike, Siljustøl. Utendørs teaterforestilling. 3. juni. Utdrag fra Peer Gynt av Henrik Ibsen. Oppdragsgiver : Kunstmuseene I Bergen, Troldhaugen og Siljustøl Museum. Med : Solvei Stoutland, Jorunn Lullau og alle elevene fra teaterskolen og Elitegruppen. Peer Gynt i Dovregubbens Rike, Solvei Stoutland med elever fra teaterhøyskolen Symfoni for to klovner - eller alt du burde vite om Henrik Ibsen Teaterforestilling. Produsert i samarbeid med Teateraterlieret/ Boris Hauck. Spilt på Vannkanten, Teaterhuset Paradis og Barnas Kulturhus. Symfoni for to klovner, Solvei Stoutland og Boris Hauck. Stiftelsen Bergen Byspill 12

13 FILM/ DOKU- MENTASJON: Café Templado kortfilm En samproduksjon mellom Apropos Teater, La Manigua og Tubo de Ensayo, omtalt ovenfor under Internasjonal utveksling Havanna Bergen. Fløyen liten blåfugl Ferdigredigert film av teaterforestillingen med samme navn (fra år 2000). Filmet av Sverre Stoutland og Gard Frostad Knudstad. Redeigert av Ingvild Hellesøy. Første visning 19.februar 2012 på Teaterhuset på Paradis. Håkonshall DOKUMENTAR. En dokumentar om hanseatisk underholdning ved Bergen Byspill Apropos Teater. Filmet og redigert av Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Bergen Byspill. Se : film fra YouTube YAFS (You always forget something) En trailer om teaterforestillingen. Filmet og redigert av Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Apropos Teater - Bergen Byspill. Se : film fra YouTube Teaterskolen en dokumentar En kortfilm om teaterskolen for barn hos Bergen Byspill. Filmet og redigert av Solvei Stoutland og Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Apropos Teater - Bergen Byspill. Se : film fra YouTube You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Torunn Fisketjøn, Marianne N. Knudsen 13 Stiftelsen Bergen Byspill

14 El flaco y el gordo Marianne N. Knudsen El Trac Lise Aagaard Cafe Templado Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Cafe Templado Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 14

15 Morning Mood Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 15

16 Stiftelsen Bergen Byspill 16

17 Artists in Residence Samme år som Teaterhuset Paradis ble tatt i bruk i 2010, opprettet Stiftelsen Bergen Byspill sin egen Artists in Residence - ordning. Dette gjorde vi for å forsterke vårt internasjonale arbeid og for å tilby våre gjester utenfra gode arbeidsbetingelser. Vi mottar ingen eksterne midler for ordningen, men vi bruker midler fra prosjektfinansiering når det er relevant og kan da også tilby reisestøtte. For det meste innebærer ordningen en stor finansiell og tidsmessig egeninnsats fra Bergen Byspill - Apropos Teater og kunstnerisk leder Solvei Stoutland. Det tilbys husrom, diett og kunstnerisk-sosialt fellesskap. I 2012 var følgende 9 personer gjester hos oss, gjennom Artists in Residence Yohayna Hernández González produsent og prosjektleder for Tubo de Ensayo (TE), Havanna, Cuba Raul Capote Braña skuespiller fra TE William Ruiz Morales regissør fra TE Vera Amarilis-Perez regissør fra TE Alegnis Castillo Zamora skuespiller fra TE Joanna Gómez Carbonell skuespiller fra TE Yasel Rivero Iturria skuespiller fra TE Grettel Pérez Mesa skuespiller fra TE Kate Eaton oversetter og skuespiller fra London Alle 9 hadde sitt opphold hos oss fra 4.-9.juni 2012, knyttet til workshop om Virgilio Piñera. Dette utgjør 45 gjestedøgn. Høsten 2012 gjestet Raul Capote Braña og William Ruiz Morales oss på ny, for å videreføre samarbeids prosjektet The transatlantic recipe. Raul Capote Braña fra 26.september 6.november William Ruiz Morales fra 14.oktober 4.november Dette utgjør 62 gjestedøgn For å synliggjøre verdien av egeninnsatsen kan disse døgnene ganges opp med statens satser for diett og overnatting (670, ,- = 1080,-). 107 x 1080,- = ,- Samlet 107 gjestedøgn. Stiftelsen Bergen Byspill 17

18 OPPDRAG FOR STAT, FYLKE, KOMMUNE OG NÆRINGSLIV Hansahallen 9. feb. Arr: Connecting Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau og elever fra Elitegruppen. DNB 5.mai. Grieghallen. Arrangement for alle ansatte I DNB Arr. Possibility Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Kolstad, Jan Kåre Breivik, Gabriella og elever fra Elitegruppen, Lars Kolstad, Jan Kåre Breivik, Matias Kolstad og Niklas Camerom Rysst. Grieghallen Radisson Blue Royal Hotell Bergen Nyåpning av Hotellet 6.juni. arr: Possibility Med: Jorunn Lullau, Fra Elitegruppen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Matias Kolstad, Stine Svellingen, Brita Gram Økland. Bergen Matfestival 8. og 9. sept. Arr. Fylkesmannen I Hordaland. Landbruksavdelinga. Med: solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Jorunn Lullau og aktører Bergenhusdagene 8. og 9.sept. arr Bymuseet i Bergen Med: Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Jorunn Lullau, Harriet Vossgård, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen, Brita Gram Økland. 800 publ. Ulvik Poesifestival sept. Ulvik poesifestival Med: Jorunn Lullau, Gunn Helen Johnsen og 8 og 9 klasse ved Brakanes skule. 300 publ. 18 Stiftelsen Bergen Byspill

19 Håkonshallen 19. sept. Arr: Havforskningsinstituttet. Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Topho Nordtveit og Laila Kolve. Slagerbanden v/ Lars Kolstad Fra teaterskolen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen 300 publ. Håkonshallen 27. sept. Arr: Bybanen. Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Topho Nordtveit og Dag Olav Larsen. Slagerbanden v/ Lars Kolstad Fra teaterskolen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen 300 publ. Osafestivalen 26. okt. Voss Bibliotek. Arr: Osafestivalen Med: Jorunn Lullau og Poul Höxbro, Danmark Fra Elitegruppen: Rebekka Grøan Lunde, Niklas Rysst, Gunn Helen Johnsen. 30 publ. Operafest 3.nov. Grieghallen arr: Bergen Nasjonale Opera Med: Jorunn Lullau, Josefine Asker Beck, Tuva Danhardt, Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Emma Gyllander, Niklas Rysst. 2 forestillinger ant. publ Stiftelsen Bergen Byspill 19

20 You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Marianne N. Knudsen Stiftelsen Bergen Byspill 20

21 Hansaspill på Bryggen Forestilling skrevet av Erling Gjelsvik i 2003 Kortversjon spilt under Ruinfestivalen på Bryggen i Bergen. 6.mai Bryggen Oppdragsgiver: Ruinfestivalen/ Barnas Kulturhus. Regi: Solvei Stoutland. Med: Gard Frostad Knudstad, Jorunn Lullau, Solvei Stoutland, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit, Ulrik Lullau, Niklas Rysst, Matias Kolstad, Stine Svellingen, Julia Reksten Bakkevig, Helene Moe, Gunn Helen Johnse, Harriet Vossgård. HanseatiskE SPILL 7.6 Schøtstuene. 110 publ. Arr: Museum Vest Med: Jorunn Lullau, Dag Olav Larsen og aktører fra elitegruppen Bryggen Tracteursted. 40 publ. Arr: Statoil. Med: Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit og elever fra elitegruppen Bryggen Tracteursted 18 publ. Universitetet i Bergen. Med: Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit og elever fra elitegruppen. Ulrik Lullau og Gard Frostad Knudstad I Hansaspill på Bryggen Lars Topho Nordtveit, Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen. Ulrik Lullau og Gard Frostad Knudstad I Hansaspill på Lars Topho Nordtveit, Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen Stiftelsen Bergen Byspill 21

22 ANNEN AKTIVITET I 2012 Teaterhuset Paradis Teaterhuset har kommet i skikkelig bruk og rommer nå en mengde med scenekunstaktiviteter som teaterproduksjon, øvingssted, arena for workshops og teaterskolevirksomhet og visningsarena. Seminardeltakelse og kompetansehevende tiltak Seminar med Eugenio Barba og Odinteateret under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, juni Solvei Stoutland og Jan-Kåre Breivik Arbeidet med å ruste opp Teaterhuset startet med et forprosjekt i november 2012 der vi kartlegger hva som skal gjøres, hvilke funksjoner vi ønsker å tilføre, kostnadsoversikt, dialog med eier og mulige samarbeidspartnere. Teaterskole for barn/ungdom Teaterskolen startet opp høsten 2010, med en elitegruppe for ungdom med scenisk erfaring. Tilbudet har gradvis blitt utvidet, og første barnegruppe startet opp i Disse elevene er nå videregående, og vi har startet opp en nybegynnergruppe for barn fra 8 år i tillegg. Ergo har vi tre kvelder med teaterskole i uken!! Søknadsskrivekurs i regi av Procen, deltager Kristine Drake. 2 dagers produsent kurs i regi av Procen, deltager Kristine Drake Kostymeutleie Vi har et stort og verdifullt kostymelager og vi leier ut kostymer til andre teaterlag og grupper. Gjennom fysisk arbeid og ensemblearbeid får elevene helt unike erfaringer med sin egen kropp og dens uttrykksmuligheter. Vi avsluttet forrige skoleår 2011/2012 med den store utendørsforestillingen Peer Gynt i Dovregubbens rike på Siljustøl. Der medvirket alle elevene fra elitegruppen og den første barnegruppen. Solvei Stoutland er instruktør for elitegruppen og videregående for barn. Jorunn Lullau er instruktør for barnegruppen (nybegynnere). Samarbeid med TeaterAtelieet på Fjellet Apropos Teater og Teateratelieet på Fjellet har samarbeidet om utvikling av to forestillinger: Ingen stjerner ved inngangen til helvete. En forestilling om Gunvor Hofmo, og Symfoni for to klovner- eller alt du må vite om Henrik Ibsen. Peer Gynt i Dovregubbens Rike, Solvei Stoutland med elever fra teaterhøyskolen Stiftelsen Bergen Byspill 22

23 VI HAR I 2012 SAMARBEIDET MED BL.A DISSE FRILANS SCENEKUNSTNERNE, MUSIKERNE OG OVERSETTERNE : Kristian N. Knudsen Marianne Nødtvedt Knudsen Gard Frostad Knudstad Grete Mikaelsen Lise Aagaard Torunn Fisketjøn Jorunn Lullau Solvei Stoutland Josefine Asker Beck Dag Olav Larsen Lars Topho Nordtveit Lars Kolstad Laila Kolve Slagerbanden til Lars Kolstad Boris Hauck Tove Bakke (spansk-norsk) Kate Eaton (spansk-engelsk) SAMARBEIDSPARTNERE OG OPPDRAGSGIVERE : Den Kulturelle Bæremeisen Symfoni for to klovner Bymuseet i Bergen Engasjerte oss på Eksersersplassen under Bergenhusdagene 8 og 9. sept. Matfestivalen 2012, ved Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga Engasjerte oss under Matfest 8. og 9.september på Bryggen. Kunstmuseene i Bergen, Troldhaugen og Siljustøl Museum Oppdragsgiver for oppdraget Per Gynt I Dovregubbens rike. Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen Vi samarbeider om forskningsbasert scenekunst og teater som samfunnsarbeid. Uni Rokkansenteret og HiB stiller sin forskning til disposisjon. Bellevue Restauranter Anbefalte sine kunder å bruke Bergen Byspill til arrangement på Bryggen Tracteursted, Fløien Folkerestaurant og Lyststedet Bellevue. Festspillene i Bergen Samarbeid om Dialogmøte på Logen Bar om cubansk teater under festspillene. Tubo de Ensayo Havanna Samarbeid om kulturutveksling og samproduksjon. La Manigua Havanna Samarbeid om kulturutveksling og samproduksjon av film og teater. Festivalene Espacio Ibsen og Piñera Teaterfestival i Havanna Inviterte oss til gjestespill og visninger av samproduksjoner. Den norske ambassaden i Havanna God samarbeidsrelasjon etablert i forbindelse med kultur- og teaterutvekslingen mellom Bergen og Havanna. Osafestivalen Felles forestilling under Osafestivalen på Voss med musiker Poul Höksbro fra Danmark. Ulvik poesifestival Workshop for 8.-9.klassinger ved Brakanes skule for produksjon av bidrag til åpningsforestilling for festivalen. Bergen Nasjonale Opera Innleid for medvirkning under Operafest Stiftelsen Bergen Byspill

STIFTELSEN BERGEN BYSPILL

STIFTELSEN BERGEN BYSPILL STIFTELSEN BERGEN BYSPILL ÅRSMELDING 2013 1 2 Ny logo utviklet i desember på Cuba. ET TILBAKEBLIKK. Stiftelsen Bergen Byspill (Stiftelsen), etablert i 1995, er et teaterkompani i det frie scenekunstfeltet.

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. 2014 - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13 ble etablert i forbindelse med forestillingen

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Teater Ibsen

Scenestatistikk.no 2014: Teater Ibsen Scenestatistikk.no 204: Teater Ibsen Status: Sendt inn per: 22.09.206 09:27 Utfylt av Navn Gry Wie E-post gry.wie@teateribsen.no Telefon 35 90 50 50 Egne produksjoner i 204 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss)

Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Rapport 2012 Den kulturelle spaserstokken, Tjøme kommune Den kulturelle spaserstokken (Dkss) Tjøme mottok fra kulturdepartementet NOK 25 000,- til aktiviteter til den kulturelle spaserstokken for 2012.

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013

Årsberetning 2012. Bergen, 29. mars 2013 Årsberetning 2012 Bergen, 29. mars 2013 AVGARDEs formål og målsetting Foreningen AVGARDE som ble stiftet høsten 2006 har som sitt formål å opprettholde en kontinuerlig arena for ny musikk i Bergen og omegn.

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Hordaland Teater

Scenestatistikk.no 2015: Hordaland Teater Scenestatistikk.no 215: Hordaland Teater Status: Sendt inn per: 8.7.216 2:36 Utfylt av Navn Linbjørg Sæterdal E-post linbjorg@hordalandteater.no Telefon 552222 Egne produksjoner i 215 Skriv inn tittel

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET

FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET FAGDAG TEATER 2017/2018 MED ELEVEN I FOKUS. GRUPPEN, INDIVIDET OG TEATERET PLAN FOR DAGEN Introduksjon og presentasjonsrunde Deltagende forelesning «Å tenne en ild» Øvelser, praktisk deling og diskusjon

Detaljer

FIFF 10 år! Verdal formannskap. 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder

FIFF 10 år! Verdal formannskap. 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder FIFF 10 år! Verdal formannskap 9. oktober 2014 Inger Marie Bakken, styreleder Lill Trude Myrslo, prosjektleder/festivalleder 1 Innhold Hva er FIFF? FIFF 2014 et variert tilbud! Veien framover 2 Hovedformål

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Peer for alle 2011» Foto: Borgny Berglund Tekst: Dag Balavoine Prosjektleder «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?»,

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Den Nationale Scene

Scenestatistikk.no 2015: Den Nationale Scene Scenestatistikk.no 215: Den Nationale Scene Status: Sendt inn per: 2.1.216 18:46 Utfylt av Navn Bente Hartvedt Ringstad E-post bente.hartvedt.ringstad@dns.no Telefon 91132844 Egne produksjoner i 215 Skriv

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Halvårsrapport 2016 vår

Halvårsrapport 2016 vår Sceneinstruktøren i Sør-Helgeland Cezary Szewczyk Gamle Vik 2 8920 Sømna Halvårsrapport 2016 vår I første del av 2016 har sceneinstruktøren i Sør Helgeland arbeidet med 277 deltakere, (derav 248 barn)

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret

Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Scenestatistikk.no 2014: Riksteatret Status: Sendt inn per: 28.06.2016 08:29 Utfylt av Navn Åse Ryvarden E-post ase@riksteatret.no Telefon 91514811 Egne produksjoner i 2014 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av:

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Norsk Filminstitutt, ExtraStiftelsen Helse og Rehablitering, Fritt

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN

HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN HALVÅRSRAPPORT VINTER/VÅR 2012 EILERTSEN & GRANADOS TEATER/ SCENEINSTRUKTØRENE I LOFOTEN KURS MED VIKINGMUSEET. UTVIKLING AV MANUS OG ISCENESETTELSE AV «GUDEROMMET» ÅPNING AV STAMSUND INTERNASJONALE TEATERFESTIVAL

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari...

19. - 21. JULI kl 1200-1900 + en nattsafari... PROGRAM VELKOMMEN TIL FESTIVAL! Verdens minste festival om de minste, for de minste skal bli en morsom og spennende festival om insekter for hele familien. Barneteatertrilogien fra insektverdenen er fullbyrdet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang

JA! Konsertinformasjon. En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen. JA! - med talestemmen. JA! - med kroppsspråk. Ann Kristin Andersson, sang Konsertinformasjon Foto:Nadia Frantsen JA! En dialog med førskolebarn! JA! - med sangstemmen JA! - med talestemmen JA! - med kroppsspråk JA! - med bevegelse Ann Kristin Andersson, sang Om programmet JA!

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov.

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov. R A P P O R T Søknads- ID: 85314, Tiltak for bedrede levekår, forebygging og rehabilitering. Søkerorganisasjon: Pascal Norge Prosjektleder: Lars Espen Rath Vestad 1 FORORD Se hele mennesket! var et bokprosjekt

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

program 2009/10 kulturskrinet

program 2009/10 kulturskrinet program 2009/10 kulturskrinet Obligatoriske opplegg barnetrinn trinn Tittel Beskrivelse tidspunkt 1. trinn Det er sant Fortellerbesøk fra Kulturskrinets egen Høsten 2009 at jeg fant... forteller, Tove

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør

Scenestatistikk.no 2014: Kilden - Opera Sør Scenestatistikk.no 4: Kilden - Opera Sør Status: Sendt inn per:.6.6 :44 Utfylt av Navn Frøydis Emilie Lind E-post froydis.lind@kilden.com Telefon 9776858 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Kulturpotetene. presenterer SPONSORPROSPEKT. - en herlig og sprø musikalsk komedie

Kulturpotetene. presenterer SPONSORPROSPEKT. - en herlig og sprø musikalsk komedie Kulturpotetene presenterer SPONSORPROSPEKT - en herlig og sprø musikalsk komedie Spelling Bee er en humormusikal om en gruppe tolvåringer på en stavekonkurranse. På skolen er de ikke spesielt populære

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Hordaland Teater

Scenestatistikk.no 2014: Hordaland Teater Scenestatistikk.no 214: Hordaland Teater Status: Sendt inn per: 16.1.217 17:28 Utfylt av Navn Linbjørg Sæterdal E-post linbjorg@hordalandteater.no Telefon 552222 Egne produksjoner i 214 Med Egne produksjoner

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00. Saksliste PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Rådhussalen Møtetid: kl. 13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 63/13 13/599 UTENDØRS TRENINGSPARK PS 64/13 13/627 SØKNAD

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning

PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014. for psykisk helse, kultur og forskning Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr. Mennesket er født fritt PORSGRUNNSKONFERANSEN 2014 for psykisk helse, kultur og forskning MÅLET MED PORSGRUNNSKONFERANSEN Distriktspsykiatrisk

Detaljer

Malecón Travel! Den Mest Autentiske Cubanske Aktøren i Norge!

Malecón Travel! Den Mest Autentiske Cubanske Aktøren i Norge! Malecón Travel! Den Mest Autentiske Cubanske Aktøren i Norge! Strandpromenaden Malecón, Havanna, er et sosialt møtested for kommunikasjon, dans og musikk, som mest av alt er Cuba. Vi ønsker å gi deltakere

Detaljer

HELGE REISTAD: OVERSIKT OVER KUNSTNERISK FOU-VIRKSOMHET/ NYSKAPENDE DRAMATIKK 1971-1997

HELGE REISTAD: OVERSIKT OVER KUNSTNERISK FOU-VIRKSOMHET/ NYSKAPENDE DRAMATIKK 1971-1997 HELGE REISTAD: OVERSIKT OVER KUNSTNERISK FOU-VIRKSOMHET/ NYSKAPENDE DRAMATIKK 1971-1997 REGI I TEATERGRUPPEN MUSIDRA 1971-1988 OG KLOMADU TEATER 1982-1998: 1971 Helge Reistad stiftet Teatergruppen Musidra

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Teater Ibsen

Scenestatistikk.no 2015: Teater Ibsen Scenestatistikk.no 215: Teater Ibsen Status: Sendt inn per: 1.1.217 6:53 Utfylt av Navn gry wie E-post gry.wie@teateribsen.no Telefon 97197866 Egne produksjoner i 215 Skriv inn tittel på ny produksjon

Detaljer

Kulturpotetene. presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE. - en herlig og sprø musikalsk komedie

Kulturpotetene. presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE. - en herlig og sprø musikalsk komedie Kulturpotetene presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE - en herlig og sprø musikalsk komedie Spelling Bee er en humormusikal om en gruppe tolvåringer på en stavekonkurranse. På skolen er de ikke spesielt populære

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama

Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Læreplan i teaterproduksjon - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26.

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

NTO teaterrapport for 2015

NTO teaterrapport for 2015 NTO teaterrapport for 5 Åarjelhsaemien Teatere Status: Sendt inn per: 4..7 :39 Utfylt av Navn Cecilia Persson E-post cecilia@asteatere.no Telefon 975665 Egne produksjoner i 5 Skriv inn tittel på ny produksjon

Detaljer

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet

Du skal få høre fuglesang. Bakgrunn. Konseptet Du skal få høre fuglesang. Prosjektrapport 2012 Bakgrunn På bakgrunn av erfaringene med Teater Fots forestilling De Røde Skoene (2008) som var en interaktiv forestilling for 1- åringer, ønsket jeg å undersøke

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen.

SONGBIRD. En tribute til Eva Cassidy. Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. SONGBIRD En tribute til Eva Cassidy Med Ingrid Kjosavik, Knut Aabø og Svein Olav Hyttebakk. Målgruppe: Ungdomstrinnet og den videregående skolen. Om programmet: I dag blir Eva Cassidy beskrevet som en

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Hålogaland Teater

Scenestatistikk.no 2015: Hålogaland Teater Scenestatistikk.no 215: Hålogaland Teater Status: Sendt inn per: 15.1.217 9:3 Utfylt av Navn Beate Stang Aas E-post beate@ht.tr.no Telefon 95268658 Egne produksjoner i 215 Skriv inn tittel på ny produksjon

Detaljer

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser

WORKSHOP SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN HØST 2016 ODYS ODY SEVS S reiser WORKSHOP HØST SCENOGRAFI DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2016 ODYSSEVS reiser historiefortelling med lys og skygge WORKSHOP SCENOGRAFI For å fortelle en historie kan man bruke forkjellige hjelpemidler for å

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Forslag til pedagogisk opplegg

Forslag til pedagogisk opplegg Forslag til pedagogisk opplegg "Vodka, vann og glasnost - en foxtrot for tre" Krigshistorie og eksistensielle spørsmål Slik vi ser det, belyser forestillingen "Vodka, vann og glasnost - en foxtrot for

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Teater Manu

Scenestatistikk.no 2014: Teater Manu Scenestatistikk.no 24: Teater Manu Status: Sendt inn per: 29.2.26 3: Utfylt av Navn Mathis J. Gran E-post mathis@teatermanu.no Telefon 23474 Egne produksjoner i 24 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014

Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Teater for inkludering og mangfold - mot 2014 Et lokalt prosjekt i regi av Eidsvoll Playbackteaterforening Rapport 25. juni 2014 Side 1 MÅL OG HENSIKT MED PROSJEKTET Prosjektet Teater for inkludering og

Detaljer

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema

Hvordan sende søknad. Oslo kommune Utdanningsetaten. - tilgang til søknadsskjema Hvordan sende søknad - tilgang til søknadsskjema Hva er en god beskrivelse av en kulturproduksjon? - tips til utfylling av skjema - kvalitetsvurdering av din produksjon Behandling av forslag til DKS Oslo

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner.

styrke brukets posisjon som sentral aktør innen produksjon og formidling av litterære produksjoner. Litteraturbruket 2009 Litteraturbruket ble igangsatt som et treårig prosjekt, og er nå inne i sitt siste år. Aktiviteten i 2009 har vært betydelig, noe omfanget av denne årsrapporten bekrefter. Vi er på

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Carte Blanche

Scenestatistikk.no 2014: Carte Blanche Scenestatistikk.no 4: Carte Blanche Status: Sendt inn per: 3..7 : Utfylt av Navn Kristin Raknes E-post kristin.raknes@ncb.no Telefon 5538696 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken Innledning Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken. Kolonnen til venstre angir feltnavn; de forskjellige feltene skal fylles inn for alle tiltak. Tiltakene skilles fra hverandre ved at de beskrives

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Den Kulturell Bæremeisen Våren og bygger videre på elementer derfra; dukketeaterscene, vi har et Mexicansk

Den Kulturell Bæremeisen Våren og bygger videre på elementer derfra; dukketeaterscene, vi har et Mexicansk Den Kulturell Bæremeisen Våren 2009 BAKGRUNN: Dette prosjektet kom i stand etter at Ytrebygda barnehage i mars i år hadde besøk av Boris Hauck og Alejandreo sitt dukketeater; Kaspar og den store Mexicanske

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer