Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING You allways forget something!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012. You allways forget something!!"

Transkript

1 Stiftelsen Bergen Byspill ÅRSMELDING 2012 You allways forget something!! 1 Stiftelsen Bergen Byspill

2 You always forget something, Solvei Stoutland. 2 Stiftelsen Bergen Byspill

3 STYRETS ÅRSMELDING 2012 Stiftelsen Bergen Byspill, etablert 1995, består av en gruppe profesjonelle scenekunstnere, med lang erfaring i å produsere scenekunst på utradisjonelt vis. Gruppen tar i bruk elementer fra fysisk teater, mime, akrobatikk, gjøgling, og musikkomposisjoner. Stiftelsen Bergen Byspill opprettet undergruppen Apropos teater i Apropos teater har som hovedmål å forske i nye teateruttrykk og samarbeidsformer. Vi produserer teater for barn og voksne og våre forestillinger vises på festivaler, i eget teaterhus, for Den kulturelle skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og den Kulturelle Bæremeisen. I tillegg har vi internasjonale samarbeidsprosjekter. I 2010 flyttet Stiftelsen Bergen Byspill til Fana og Ytrebygda bydel. Her holder vi til i Teaterhuset Paradis (også kjent som Brakken ) som ligger mellom Paradis Skole og Fana Gymnas. I disse lokalene holder administrasjonen til og vi har et eget scenerom, kostymelager og plass til 75 tilskuere. Styret har fram til bestått av: Jorunn Lullau Torunn Fisketjøn Solvei Stoutland Jan Kåre Breivik Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nytt styre ble valgt på styremøte Kristine Drake Vidar Fyllingsnes Jorunn Lullau Jan Kåre Breivik Torunn Fisketjøn Solvei Stoutland Styreleder 2 år Styremedlem 2 år Styremedlem 1 år Styremedlem 2 år Varamedlem Obervatør Teaterskolen Paradis ble etablert i Tre kvelder i uken tilbyr vi kurs til barn, unge og voksne. Elevene setter opp egne forestillinger og elitegruppen deltar som statister når Bergen Byspill gjennomfører forestillinger. Stiftelsen Bergen Byspill har hatt en rekke vellykkede samarbeid og kunstneriske produksjoner med Festspillene i Bergen, Kulturby 2000, Bergen Reiselivslag, Bergen Kommune, Nattjazz, Vestnorsk Jazzsenter, Helsedepartementet, Bergen nasjonale opera og Bergen Filharmoniske orkester. Vi har fått invitasjoner til teaterfestivaler i Sverige, Spania, Frankrike, Finland og Cuba. Stiftelsen Bergen Byspill 3

4 Daglig Leder Bergen Byspill har i flere år jobbet for å kunne ansette en daglig leder og produsent. De administrative oppgavene har økt betraktelig, og det er svært utfordrende å håndtere produsentoppgaver samtidig som man spiller og regisserer i en produksjon. Vi har søkt om økte tilskudd til dette i flere år, uten at tildelingene har økt. Stiftelsens økonomi er allikevel såpass god at styret gikk inn for å utlyse stilling som daglig leder i 20%, med ansettelse høsten Kristine Drake ble ansatt som daglig leder, med et forprosjekt for å utarbeide bedriftsprofil i 2012, og fast engasjement fra Stiftelsen Bergen Byspill er svært fornøyd med ansettelsen, og ser allerede store forbedringer i driften av teatergruppen. Vi håper denne profesjonaliseringen av driften vil øke teatergruppens aktivitet og kunstneriske utvikling. STIFTELSEN BERGEN BYSPILL BERGEN BYSPILL APROPOS TEATER TEATERSKOLEN Oppdrag og events for stat, fylke, kommune og næringsliv. Kundene er arrangører som Bergen kommune, Fløyrestauranten, Bergen Bymuseum, store bedrifter, jubileer osv. Setter opp aktuelle og samfunnskritiske stykker til barn og voksne. Samarbeider med scenekunstnere fra Norge, India, Canada, Frankrike, Cuba mm. Tilbyr kurs til barn og ungdom. Ønsker å opprette kurs for voksne, funksjonshemming, folk med annen etnisk bakgrunn. Ensemble består av musikere, profesjonelle skuespillere, medlemmer av Elitegruppen. Selger forestillinger til den kulturelle skolesekken, festivaler, kulturhus osv. Spiller i eget teaterhus I tillegg jobber vi med utviklingen av : TEATERHUSET PARADIS Drift og vedlikehold av huset Utvikling av husets funksjonaliteter Etablere huset som et aktivt teaterhus i bydelen 4 Stiftelsen Bergen Byspill

5 ÅRETS DRIFT Sum forestillinger/oppdrag 2012: Forestillinger : Ant. forestillinger : Ant. publikum : You always forget something ipanic 2 90 El trac 1 35 El flaco y el gordo 1 35 Cubansk aften Paradis 1 60 Peer Gynt Siljustøl Fløyen liten blåfugl filmet versjon 1 25 Morning mood Symfoni for to klovner Hansaspill Hanseatisk aften Ingen stjerner ved inngangen til helvete Events Annet/undervisning 353 SUM PUBLIKUMMERE I 2012: I panikk, Solvei Stoutland og Raul Capote Braña. Stiftelsen Bergen Byspill 5

6 Hovedtrekk i 2012 INTERNASJONAL UTVEKSLING Havanna-BERGEN DEL 1 I januar 2012 ble samarbeidet mellom scenekunstnere i Havanna, Cuba og Bergen (Stiftelsen Bergen Byspill) påbegynt. Det hele startet med en ide og en reise. Kunstnerisk leder Solvei Stoutland og styremedlem Jan-Kåre Breivik tok kontakt med skuespillere, regissører og prosjektleder i teaterprosjektet Tubo de Ensayo i Havanna (og Estudio Teatral i Santa Clara) under sin reise på Cuba desember-januar Kontakten med Tubo de Ensayo var god og vi hadde lange samtaler om muligheter for framtidig samarbeid. Under samtalene med scenekunstnerne i Tubo de Ensayo snakket vi mye om deres tolkninger av Jon Fosse, og deres kommende (mai 2012) gjestespill i Bergen under Festspillene (3xFosse). Særlig snakket vi om kulturelle utfordringer rundt å sette opp dramatikk fra andre deler av verden, med en annen mentalitet og væremåte og de oversettelsesutfordringene dette medfører. Vi utvekslet også erfaringer rundt Apropos Teaters eksperimentelle arbeid med tekster av Henrik Ibsen (Morgenstemning fra samfunnets utstøtte) og vi fikk en innføring cubanernes store dramatiker Virgilio Piñera. Der og da ble ideen om å utvikle et Bergensprosjekt rundt Piñeras dramatikk unnfanget som et motsvar til cubanernes arbeid med Fosse. Bergensprosjektet skulle også inneholde en sterk kulturutvekslingskomponent. Fra januar 2012 satte vi i gang forberedelsene for å ta imot Tubo de Ensayo i Bergen i juni, etter at Festspillengasjementet var over. I samarbeid med Festspillene, inngikk vi avtale om at de fikk flyttet på gruppens returbilletter til Cuba samtidig som vi garanterte for oppholdet til de 8-9 scenekunstnerne som kunne jobbe med oss. Den norske ambassaden i Havanna har vært gode støttespillere i hele prosessen. Denne delen av samarbeidsprosjektet resulterte i et program om og rundt Virgilio Piñeras dramatikk, bestående av flere komponenter fra 4.-9.juni juni: Oppstart av kunstnerisk workshop med alle involverte aktører i Apropos Teater - Bergen Byspill sine produksjonslokaler på Paradis i Bergen juni: Workshop fortsetter hos Apropos Teater - Bergen Byspill, om Virgilio Piñeras dramatikk, ledet av regissør William Ruiz Morales, fra Tubo de Ensayo. Under hele workshopprogrammet ble det jobbet med fragmenter fra Piñerastykkene Dos viejos panicos og Electra Garrigo - på tre språk paralellet. De spanske orginaltektsene, Kate Eatons oversettelser til engelsk og Tove Bakkes bestillingsoversettelse av Dos viejos panicos - To paniske gamlingar og eksisterende grovmanus av Electra på norsk (fra Nordic Black Theatre). Oversettere, skuespillere og workshopledere rapporterte gjensidig stort utbytte rundt å jobbe sammen om tekst og oversettelsenproblematikk - samt utvikling av et felles scenespråk utover det tekstlige-verbale. Deltakere: 8 kubanske scenekunstnere og 8 scenekunstnere fra Bergen/Norge. I tillegg: Oversettere og observatører. 6. juni ettermiddag: Offentlig samtale på Logen Bar, i Bergen, som del av Dialogog samtaleprogrammet til Festspillene i Bergen, om cubansk teater i dag, med særlig fokus på Virgilio Piñera (hans verk, og hans inflytelse). Samtalen ble ledet av Hans Jacob Olhdieck, fra Universitet i Bergen, og sosialantropolog Jan-Kåre Breivik, fra Uni Rokkansenteret, og involverte bidrag fra Yohayna Hernández González, William Ruiz Morales fra Tubo de Ensayo og Solvei Stoutland, kunstnerisk leder i Apropos Teater/Bergen Byspill. Den norske Piñera-oversetteren Tove Bakke bidro også, sammen med den engelske Piñera-oversetteren Kate Eaton. Samtalen foregikk på engelsk med simultantolking til og fra spansk. Arrangementet var åpent for alle og ble avsluttet med visning av filmen Breaking the ice. Jon Fosse in Havanna og samtale rundt hvordan Tubo de Ensayos Fossetriologi 6 Stiftelsen Bergen Byspill

7 kom i stand og ble mottatt. Følgende aktører var aktivt med i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Apropos Teater - Bergen Byspill ved Solvei Stoutland, Forskergruppen KIK (Karibia: identiteter og konflikter) ved UiB (ved Hans Jacob Ohldieck) og Uni Rokkansenteret (ved Jan-Kåre Breivik). Teaterprosjektet/gruppen Tubo de Ensayo fra Havanna, ved Yohayna Hernández González. Oversetter/gjendikter Tove Bakke, Oslo, oversetter/gjendikter Kate Eaton, London. 7.juni: fridag, med reise til Strandebarm, for å oppleve den andre halvparten av Tubo de Ensayos oppføring av Fossestykket, Namnet. Retur Bergen. 8. juni: Kunstnerisk workshop hos Apropos Teater - Bergen Byspill, ledet av teaterets kunstneriske leder Solvei Stoutland, med fokus på ensemblearbeid og fysisk teaterarbeid, noe hun har utviklet gjennom 20 år som regissør og skuespiller. Deltakere: 8 kubanske scenekunstnere og 8 scenekunstnere fra Bergen/ Norge. I tillegg: Oversettere og observatører. Et tv-team fra Cuba fulgte Tubo de Ensayos Bergensopphold, og i innslaget på cubansk tv fikk Piñeraworkshopen i Bergen og den offentlige samtalen under Festspillene storparten av sendetiden. Se lenke: catid=18:culturales&id=20157:teatro-noruego-a-la-habanera&option=com_content&view=article. Dette viser at vårt samarbeid blir lagt merke til på Cuba. Regissør og samarbeidspartner William Ruiz Morales uttrykker med sterke ord hvor unikt dette prosjektet er på Cuba, og at dette er første gang at scenekunstnere utenfor Cuba inngår i tett kompaniskap med cubanske scenekunstnere for å gjøre dyp utforskning og iscenesettelse av Virgilio Piñeras dramatikk. William Morales og Yohayna González mottok for øvrig Ibsen Scolarship i Skien samme høst, for prosjektet Ibsen in community work. 8. juni. Forberedelse til avslutning med kunstneriske bidrag fra Cuba og Norge. I tillegg holdt Hernández González innlegg om Piñeras betydning for cubansk scenekunst denne dagen, i Latinamerikaforum ved UiB i samarbeid med forskergruppen KIK. Kubansk-norsk kveld hos Apropos Teater - Bergen Byspill. Her gikk hele overskuddet fra salg av inngangsbilletter, mat og drikke direkte til Tubo de Ensayo. Dette utgjorde norske kroner (og er forøvrig holdt utenfor selve prosjektets budsjett og regnskap). Oversetter Tove Bakke intervjues av Cubansk TV i Teaterhuset Paradis. Del 1 av samarbeidet (workshop med mer) ble delfinansiert av Bergen Kommune (15 000,-) og Fritt Ord (30 000,-) samt ved stor egeninnsats fra Apropos Teater. 9. juni : Tidlig morgen, var det avreise for kubanerne fra Bergen til Havanna. Stiftelsen Bergen Byspill 7

8 Hovedtrekk i 2012, forts. INTERNASJONAL UTVEKSLING BERGEN-Havanna DEL 2 De Bergensbaserte scenekunstnere fra Piñeraworkshopen fortsatte prosjektet utover sommeren og høsten. Det ble igangsatt intensiv lesing av Piñeras dramatikk, og noen få stykker ble valgt ut (Siempre se olvida algo, Dos viejos panicos, El Trac og El flaco y el gordo). Det nye videreføringsprosjektet ble utmeislet, og fikk tittelen: «The transatlantic recipe : 4/5 Virgilio Piñera 1/5 Henrik Ibsen. Shaken, not stirred. Blended, not blurred». Prosjektet ble formulert med tanke på utvikling av cubansk-norsk samproduksjon av teater. Uten finansiering på plass, men etter invitasjon fra Piñerafestivalen i Havanna, satte vi igang med følgende i Bergen: 1. Produksjonstid for Siempre se olvida algo (You Always Forget Something) (med Kristian Nødtvedt Knudsen som regissør, og Solvei Stoutland, Torun Fisketjønn, Lise Aagaard, Marianne Nødtvedt Knudsen og Raul Capote Braña som skuespillere) i september og oktober 2012 i Apropos Teaters lokaler. Raul kom med som skuespiller fra slutten av september på Apropos Teaters artist in residence ordning. Det samme ordningen ble brukt for regissøren William Ruiz Morales som kom fra Havanna til Bergen for å jobbe med oss i oktober Etter invitasjon fra festivalen Espacio Ibsen i Havanna (organisert av den norske ambassaden på Cuba) startet forberedelsene til Morning mood. Solvei Stoutland (regi og skuespiller) forberedte Alegnis Castillo Zamora (skuespiller) på samproduksjonen. 4. Raul Capote Braña og William Ruiz Morales holdt forelesning om teater som samfunnsarbeid på Høgskolen i Bergen i oktober etter invitasjon. 2. ipanic: en utforskning av Piñeras Dos viejos panicos, med William Morales som kunstnerisk leder for den kollektive prosessen med Solvei Stoutland og Raul Capote Braña. Dette arbeidet resulterte i et multimedialt verk med bruk av dokumentarfilm i kombinasjon med dans og performance. For begge disse delprosjektene ble det gjennomført prøvevisninger for et invitert publikum på Teaterhuset på Paradis i slutten av oktober. Videre forarbeid med El Trac ble gjort av Lise Aagaard blant annet gjennom gjesteopphold i London hos Kate Eaton og kollegaer. Videre forarbeid med El flaco y el gordo ble gjort av Marianne Nødtvedt Knudsen i Bergen. Del 2 er støttet med midler fra UD/Danse og teratersenters resiestøtteordning stikk.no (40 000,-) og underskuddsgaranti fra Fond for utøvende kunstnere (60 000,-) og reisestøtte fra samme organisasjon for tre av prosjektets scenekunstnere (totalt ,-). 8 Stiftelsen Bergen Byspill

9 Følgende ble gjennomført på Cuba, i henhold til prosjektet «The transatlantic recipe: 4/5 Virgilio Piñera 1/5 Henrik Ibsen. Shaken, not stirred. Blended, not blurred.» Hovedmedvirkende: William Ruiz Morales/Regissør, Raul Capote Braña/Skuespiller og filmskaper, Solvei Stoutland/ Skuespiller og Regissør, Kristian Knudsen/Regissør, Torunn Fisketjønn/Skuespiller, Marianne N. Knudsen/Skuespiller og Regissør, Lise Aagaard/ Skuespiller og regissør, Alegnis Castillo Zamora, Skuespiller, Jan-Kåre Breivik/Produsent (I samarbeid mellom Apropos Teater Bergen Byspill og Tubo de Ensayo) Solvei Stoutland dro til Cuba 7.november og jobbet med Alegnis Castillo Zamora om Morning mood, og med Raul Capote Braña og William Ruiz Morales om ipanic. Cristina Gómez Baggethun (ansvarlig for nyoversetter av Ibsen fra norsk til spansk) og Raul Capote Braña bidro med oversettelsesarbeid for dette delprosjektet. Morning Mood From the Non-Pillars of Society. Skuespillere: Solvei Stoutland, Alegnis Castillo Zamora. Regi: Solvei Stoutland Prøver i Havanna fra november Forestillinger på Casona de Línea y Sala Adolfo Llauradó under festivalen Espacios Ibsen (arrangert av den Norske Ambasade) i november, Havanna, Cuba (24. og 25. november) Ekstra visning på Teatro Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (den 13. desember) You always forget something. Skuespillere: Solvei Stoutland, Marianne N. Knudsen, Lise Aagaard, Torunn Fisketjønn, og Raul Capote Braña. Regissør: Kristian Knudsen Prøver i Bergen september-oktober, i Havanna desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (14., 15. og 16. desember) ipanic (inspirert av Dos Viejos Panicos). (Work in progress) Eksperimentell performance med dokumentarfilm. Skuespillere: Solvei Stoutland, Raúl Capote Braña. Regissør: William Ruiz Morales Prøver i Bergen oktober-november, og I Havanna fra desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (10. desember) El trac work in progress. Skuespiller/Regissør: Lise Aagaard med 10 cubanske skuespillere fra Tubo de Ensayo - Prøver med cubanske skuespillere, musikere og dansere fra Tubo de Ensayo fra 3. til 10 desember Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember ) El Flaco y el Gordo (Virgilio Piñera) Skuespiller / Regissør: Marianne N. Knudsen (solo performance) Prøver i Bergen + 2 dager i Havanna Test av teater/installasjonskonsept Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember) Dokumentar Shaken, not stirred. Blended, not blurred (Bergen-Havanna). Konseptet endret: I stedet for dokumentar utvikles ideen til en kort fiksjonsfilm med tittelen Café Templado (basert på tekstfragmenter fra både Virgilio Piñera og Henrik Ibsen og teaterstykket Morning Mood) med innslag av migrasjonsproblematikk sett fra Norge og Cuba, etter ide fra Solvei Stoutland. Regi: Raúl Capote Braña og LaManigua, Skuespillere: Solvei Stoutland og Alegnis Castillo Zamora, med flere. Filmen ble produsert hos Kinocuba fra 17. til 21. desember med visning på kinoen Multicine de Infanta, Havanna. Filmen vakte oppsikt og ble invitert til Quebec internasjonale filmfestival i 2013 (Qinomada SAMARBEIDET MED CUBA FORTSETTER! Stiftelsen Bergen Byspill 9

10 NYE PRODUKSJONER Ingen Stjerner ved inngangen til Helvete En musikals performance - tolkning av Gunvor Hofmo. Gjennom skuespiller Solvei Stoutlands tolkning av Gunvor Hofmo, blir publikum presentert dagboknotater, dikt og biografiske tekster. Kristian Gullaksen på gitar og Boris Rodriguez Hauck på klarinett lager det musikalske bildet som underbygger forestillingens sinnsstemninger. Ingen stjerner ved inngangen til helvete, Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 10

11 You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Torunn Fisketjøn, Marianne N. Knudsen ipanic Solvei Stoutland og Raul Capote Braña You always forget something (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Med : Kristian Nødtvedt Knudsen som regissør, Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Lise Aagaard, Marianne Nødtvedt Knudsen og Raul Capote Braña som skuespillere. Prøver i Bergen september-oktober, i Havanna desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (14., 15. og 16. desember) El trac (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Skuespiller/Regissør : Lise Aagaard med 10 cubanske skuespillere fra Tubo de Ensayo Prøver med cubanske skuespillere, musikere og dansere fra Tubo de Ensayo fra 3. til 10 desember Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember ) ipanikk (inspirert av Dos viejos panicos av Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Eksperimentell performance med dokumentarfilm. Skuespillere : Solvei Stoutland, Raúl Capote Braña. Regissør: William Ruiz Morales Prøver i Bergen oktober-november, og I Havanna fra desember Forestillinger på Teatro Raquel Revuelta, Havanna, Cuba (10. desember) El flaco y el gordo (Virgilio Piñera) Teaterforestilling. En samproduksjon mellom Apropos Teater og Tubo de Ensayo. Skuespiller/Regissør : Marianne N. Knudsen (solo performance) Visning på Raquel Revuelta Theatre, Havanna, Cuba (10. desember) 11 Stiftelsen Bergen Byspill

12 Peer Gynt i Dovregubbens rike, Siljustøl. Utendørs teaterforestilling. 3. juni. Utdrag fra Peer Gynt av Henrik Ibsen. Oppdragsgiver : Kunstmuseene I Bergen, Troldhaugen og Siljustøl Museum. Med : Solvei Stoutland, Jorunn Lullau og alle elevene fra teaterskolen og Elitegruppen. Peer Gynt i Dovregubbens Rike, Solvei Stoutland med elever fra teaterhøyskolen Symfoni for to klovner - eller alt du burde vite om Henrik Ibsen Teaterforestilling. Produsert i samarbeid med Teateraterlieret/ Boris Hauck. Spilt på Vannkanten, Teaterhuset Paradis og Barnas Kulturhus. Symfoni for to klovner, Solvei Stoutland og Boris Hauck. Stiftelsen Bergen Byspill 12

13 FILM/ DOKU- MENTASJON: Café Templado kortfilm En samproduksjon mellom Apropos Teater, La Manigua og Tubo de Ensayo, omtalt ovenfor under Internasjonal utveksling Havanna Bergen. Fløyen liten blåfugl Ferdigredigert film av teaterforestillingen med samme navn (fra år 2000). Filmet av Sverre Stoutland og Gard Frostad Knudstad. Redeigert av Ingvild Hellesøy. Første visning 19.februar 2012 på Teaterhuset på Paradis. Håkonshall DOKUMENTAR. En dokumentar om hanseatisk underholdning ved Bergen Byspill Apropos Teater. Filmet og redigert av Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Bergen Byspill. Se : film fra YouTube YAFS (You always forget something) En trailer om teaterforestillingen. Filmet og redigert av Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Apropos Teater - Bergen Byspill. Se : film fra YouTube Teaterskolen en dokumentar En kortfilm om teaterskolen for barn hos Bergen Byspill. Filmet og redigert av Solvei Stoutland og Raúl Capote Braña/La Manigua i samarbeid med Apropos Teater - Bergen Byspill. Se : film fra YouTube You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Torunn Fisketjøn, Marianne N. Knudsen 13 Stiftelsen Bergen Byspill

14 El flaco y el gordo Marianne N. Knudsen El Trac Lise Aagaard Cafe Templado Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Cafe Templado Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 14

15 Morning Mood Alegnis Castillo Zamora og Solvei Stoutland Stiftelsen Bergen Byspill 15

16 Stiftelsen Bergen Byspill 16

17 Artists in Residence Samme år som Teaterhuset Paradis ble tatt i bruk i 2010, opprettet Stiftelsen Bergen Byspill sin egen Artists in Residence - ordning. Dette gjorde vi for å forsterke vårt internasjonale arbeid og for å tilby våre gjester utenfra gode arbeidsbetingelser. Vi mottar ingen eksterne midler for ordningen, men vi bruker midler fra prosjektfinansiering når det er relevant og kan da også tilby reisestøtte. For det meste innebærer ordningen en stor finansiell og tidsmessig egeninnsats fra Bergen Byspill - Apropos Teater og kunstnerisk leder Solvei Stoutland. Det tilbys husrom, diett og kunstnerisk-sosialt fellesskap. I 2012 var følgende 9 personer gjester hos oss, gjennom Artists in Residence Yohayna Hernández González produsent og prosjektleder for Tubo de Ensayo (TE), Havanna, Cuba Raul Capote Braña skuespiller fra TE William Ruiz Morales regissør fra TE Vera Amarilis-Perez regissør fra TE Alegnis Castillo Zamora skuespiller fra TE Joanna Gómez Carbonell skuespiller fra TE Yasel Rivero Iturria skuespiller fra TE Grettel Pérez Mesa skuespiller fra TE Kate Eaton oversetter og skuespiller fra London Alle 9 hadde sitt opphold hos oss fra 4.-9.juni 2012, knyttet til workshop om Virgilio Piñera. Dette utgjør 45 gjestedøgn. Høsten 2012 gjestet Raul Capote Braña og William Ruiz Morales oss på ny, for å videreføre samarbeids prosjektet The transatlantic recipe. Raul Capote Braña fra 26.september 6.november William Ruiz Morales fra 14.oktober 4.november Dette utgjør 62 gjestedøgn For å synliggjøre verdien av egeninnsatsen kan disse døgnene ganges opp med statens satser for diett og overnatting (670, ,- = 1080,-). 107 x 1080,- = ,- Samlet 107 gjestedøgn. Stiftelsen Bergen Byspill 17

18 OPPDRAG FOR STAT, FYLKE, KOMMUNE OG NÆRINGSLIV Hansahallen 9. feb. Arr: Connecting Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau og elever fra Elitegruppen. DNB 5.mai. Grieghallen. Arrangement for alle ansatte I DNB Arr. Possibility Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Kolstad, Jan Kåre Breivik, Gabriella og elever fra Elitegruppen, Lars Kolstad, Jan Kåre Breivik, Matias Kolstad og Niklas Camerom Rysst. Grieghallen Radisson Blue Royal Hotell Bergen Nyåpning av Hotellet 6.juni. arr: Possibility Med: Jorunn Lullau, Fra Elitegruppen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Matias Kolstad, Stine Svellingen, Brita Gram Økland. Bergen Matfestival 8. og 9. sept. Arr. Fylkesmannen I Hordaland. Landbruksavdelinga. Med: solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Jorunn Lullau og aktører Bergenhusdagene 8. og 9.sept. arr Bymuseet i Bergen Med: Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Jorunn Lullau, Harriet Vossgård, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen, Brita Gram Økland. 800 publ. Ulvik Poesifestival sept. Ulvik poesifestival Med: Jorunn Lullau, Gunn Helen Johnsen og 8 og 9 klasse ved Brakanes skule. 300 publ. 18 Stiftelsen Bergen Byspill

19 Håkonshallen 19. sept. Arr: Havforskningsinstituttet. Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Topho Nordtveit og Laila Kolve. Slagerbanden v/ Lars Kolstad Fra teaterskolen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen 300 publ. Håkonshallen 27. sept. Arr: Bybanen. Med: Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Lars Topho Nordtveit og Dag Olav Larsen. Slagerbanden v/ Lars Kolstad Fra teaterskolen: Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Rebekka Grøan Lunde, Emma Gyllander, Niklas Rysst, Helene Moe, Gunn Helen Johnsen 300 publ. Osafestivalen 26. okt. Voss Bibliotek. Arr: Osafestivalen Med: Jorunn Lullau og Poul Höxbro, Danmark Fra Elitegruppen: Rebekka Grøan Lunde, Niklas Rysst, Gunn Helen Johnsen. 30 publ. Operafest 3.nov. Grieghallen arr: Bergen Nasjonale Opera Med: Jorunn Lullau, Josefine Asker Beck, Tuva Danhardt, Julian Holden Stoutland, Harriet Vossgård, Emma Gyllander, Niklas Rysst. 2 forestillinger ant. publ Stiftelsen Bergen Byspill 19

20 You always forget something, Solvei Stoutland, Lisa Aasgaard, Marianne N. Knudsen Stiftelsen Bergen Byspill 20

21 Hansaspill på Bryggen Forestilling skrevet av Erling Gjelsvik i 2003 Kortversjon spilt under Ruinfestivalen på Bryggen i Bergen. 6.mai Bryggen Oppdragsgiver: Ruinfestivalen/ Barnas Kulturhus. Regi: Solvei Stoutland. Med: Gard Frostad Knudstad, Jorunn Lullau, Solvei Stoutland, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit, Ulrik Lullau, Niklas Rysst, Matias Kolstad, Stine Svellingen, Julia Reksten Bakkevig, Helene Moe, Gunn Helen Johnse, Harriet Vossgård. HanseatiskE SPILL 7.6 Schøtstuene. 110 publ. Arr: Museum Vest Med: Jorunn Lullau, Dag Olav Larsen og aktører fra elitegruppen Bryggen Tracteursted. 40 publ. Arr: Statoil. Med: Solvei Stoutland, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit og elever fra elitegruppen Bryggen Tracteursted 18 publ. Universitetet i Bergen. Med: Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen, Lars Topho Nordtveit og elever fra elitegruppen. Ulrik Lullau og Gard Frostad Knudstad I Hansaspill på Bryggen Lars Topho Nordtveit, Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen. Ulrik Lullau og Gard Frostad Knudstad I Hansaspill på Lars Topho Nordtveit, Solvei Stoutland, Jorunn Lullau, Torunn Fisketjøn, Dag Olav Larsen Stiftelsen Bergen Byspill 21

22 ANNEN AKTIVITET I 2012 Teaterhuset Paradis Teaterhuset har kommet i skikkelig bruk og rommer nå en mengde med scenekunstaktiviteter som teaterproduksjon, øvingssted, arena for workshops og teaterskolevirksomhet og visningsarena. Seminardeltakelse og kompetansehevende tiltak Seminar med Eugenio Barba og Odinteateret under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, juni Solvei Stoutland og Jan-Kåre Breivik Arbeidet med å ruste opp Teaterhuset startet med et forprosjekt i november 2012 der vi kartlegger hva som skal gjøres, hvilke funksjoner vi ønsker å tilføre, kostnadsoversikt, dialog med eier og mulige samarbeidspartnere. Teaterskole for barn/ungdom Teaterskolen startet opp høsten 2010, med en elitegruppe for ungdom med scenisk erfaring. Tilbudet har gradvis blitt utvidet, og første barnegruppe startet opp i Disse elevene er nå videregående, og vi har startet opp en nybegynnergruppe for barn fra 8 år i tillegg. Ergo har vi tre kvelder med teaterskole i uken!! Søknadsskrivekurs i regi av Procen, deltager Kristine Drake. 2 dagers produsent kurs i regi av Procen, deltager Kristine Drake Kostymeutleie Vi har et stort og verdifullt kostymelager og vi leier ut kostymer til andre teaterlag og grupper. Gjennom fysisk arbeid og ensemblearbeid får elevene helt unike erfaringer med sin egen kropp og dens uttrykksmuligheter. Vi avsluttet forrige skoleår 2011/2012 med den store utendørsforestillingen Peer Gynt i Dovregubbens rike på Siljustøl. Der medvirket alle elevene fra elitegruppen og den første barnegruppen. Solvei Stoutland er instruktør for elitegruppen og videregående for barn. Jorunn Lullau er instruktør for barnegruppen (nybegynnere). Samarbeid med TeaterAtelieet på Fjellet Apropos Teater og Teateratelieet på Fjellet har samarbeidet om utvikling av to forestillinger: Ingen stjerner ved inngangen til helvete. En forestilling om Gunvor Hofmo, og Symfoni for to klovner- eller alt du må vite om Henrik Ibsen. Peer Gynt i Dovregubbens Rike, Solvei Stoutland med elever fra teaterhøyskolen Stiftelsen Bergen Byspill 22

23 VI HAR I 2012 SAMARBEIDET MED BL.A DISSE FRILANS SCENEKUNSTNERNE, MUSIKERNE OG OVERSETTERNE : Kristian N. Knudsen Marianne Nødtvedt Knudsen Gard Frostad Knudstad Grete Mikaelsen Lise Aagaard Torunn Fisketjøn Jorunn Lullau Solvei Stoutland Josefine Asker Beck Dag Olav Larsen Lars Topho Nordtveit Lars Kolstad Laila Kolve Slagerbanden til Lars Kolstad Boris Hauck Tove Bakke (spansk-norsk) Kate Eaton (spansk-engelsk) SAMARBEIDSPARTNERE OG OPPDRAGSGIVERE : Den Kulturelle Bæremeisen Symfoni for to klovner Bymuseet i Bergen Engasjerte oss på Eksersersplassen under Bergenhusdagene 8 og 9. sept. Matfestivalen 2012, ved Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga Engasjerte oss under Matfest 8. og 9.september på Bryggen. Kunstmuseene i Bergen, Troldhaugen og Siljustøl Museum Oppdragsgiver for oppdraget Per Gynt I Dovregubbens rike. Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen Vi samarbeider om forskningsbasert scenekunst og teater som samfunnsarbeid. Uni Rokkansenteret og HiB stiller sin forskning til disposisjon. Bellevue Restauranter Anbefalte sine kunder å bruke Bergen Byspill til arrangement på Bryggen Tracteursted, Fløien Folkerestaurant og Lyststedet Bellevue. Festspillene i Bergen Samarbeid om Dialogmøte på Logen Bar om cubansk teater under festspillene. Tubo de Ensayo Havanna Samarbeid om kulturutveksling og samproduksjon. La Manigua Havanna Samarbeid om kulturutveksling og samproduksjon av film og teater. Festivalene Espacio Ibsen og Piñera Teaterfestival i Havanna Inviterte oss til gjestespill og visninger av samproduksjoner. Den norske ambassaden i Havanna God samarbeidsrelasjon etablert i forbindelse med kultur- og teaterutvekslingen mellom Bergen og Havanna. Osafestivalen Felles forestilling under Osafestivalen på Voss med musiker Poul Höksbro fra Danmark. Ulvik poesifestival Workshop for 8.-9.klassinger ved Brakanes skule for produksjon av bidrag til åpningsforestilling for festivalen. Bergen Nasjonale Opera Innleid for medvirkning under Operafest Stiftelsen Bergen Byspill

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris

ÅRSRAPPORT2006. 18 år med virksomhet. kort om Studium Actoris. Studium Actoris ÅRSRAPPORT2006 Studium Actoris Målsettinger: Å utforske skuespillerkunsten og samarbeide med enkeltaktører og andre grupper på tvers av kunstområdene ved å skape egne forestillinger, organisere gjesteforestillinger

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring våren 2012 Prosjekt RadArt Å skape varighet og forandring Våren 2012 Rapporten er skrevet av: Kristina Junttila, prosjektleder 8.8.2011 1.8.2012

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å dele en bølge Del 1 Våren 2011 Prosjekt RadArt Å dele en bølge Første del Prosjekt RadArt våren 2011 Å dele en bølge Del 1 Innovativ markedsskapning Del 1: Vårscenefest

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYDEPUNKTER 2011... 3 RAPPORT 2011... 4 Ferske sceners base... 4 Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra

Detaljer

Trøndelag Teater 2010 2013

Trøndelag Teater 2010 2013 Trøndelag Teater 2010 2013 Evalueringsunderlag Innledning kort presentasjon av teatret Trøndelag Teater er en av Midt-Norges største kulturinstitusjoner og landsdelens største teater. Teatret har fem scener

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

TEATERFESTIVAL FOR BARN OG UNGE I BERGEN

TEATERFESTIVAL FOR BARN OG UNGE I BERGEN 06 MiniMidi TEATERFESTIVAL FOR BARN OG UNGE I BERGEN TORSDAG 29. NOVEMBER LØRDAG 2. DESEMBER informasjonsblad for Vestlandske Teatersenter. Årg. 8 PROGRAM MINIMIDIMAXI 2006 1 KJÆRE FESTIVALDELTAGERE OG

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING TVIBIT 2013

ÅRSMELDING TVIBIT 2013 ÅRSMELDING TVIBIT 2013 1 Redaktør Vilde Fjeldheim Wold Korrektur og språkvask Vilde Fjeldheim Wold Grafisk utforming Liv Ragnhild Kjellman Forsidefoto Bianca Emilia Fjellstad Tekst av Anette Tunheim Jakobsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Side 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Side 2 Innhold 1. OPPSUMMERING AV FESTIVALEN... 3 2. GJENNOMFØRING AV DØLAJAZZ 2013... 4 2.1. Programarbeid...

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2001 Bergen senter for elektronisk kunst INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DRIFT OG ORGANISASJON 2 2.1. Målsetting 2 2.2. Organisasjon 3 2.3. Økonomi 4 2.4. Informasjon 5 3. SAMARBEID 7 3.1. Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

melding 1 2013 Års- melding

melding 1 2013 Års- melding Årsmelding 1 2013 Årsmelding 2 3 2013 Innholdsfortegnelse 1. Om Viken Filmsenter 4 1.1 Visjon og formål 4 1.2 Målgrupper 4 1.3 Lokaliteter og personalet 4 1.4 Eierskap og finansiering 4 2. Virksomhet 5

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer