Strategisk reiselivsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk reiselivsplan"

Transkript

1 Strategisk reiselivsplan Sammendrag... 2 Innledning... 2 Definisjon av reiselivet... 2 Organisering... 3 Status for reiselivet på Karmøy... 4 Sterke sider... 5 Svake sider... 5 Trusler... 5 Muligheter... 5 Markedsmuligheter og trender... 6 Ferie- & fritidsreiser... 6 Kurs & konferanse... 7 Hovedutfordringene til Karmøy... 7 Visjon... 8 Målsettinger for reiselivsplanen... 8 Strategier veien mot målet... 8 Produktutvikling... 8 Kompetanse... 8 Samarbeid... 8 Markedsføring... 8 Tiltak Handlingsprogram... 9 Tiltak 1: Markedsplan... 9 Tiltak 2: Vertskapskurs... 9 Tiltak 3: Båthavner... 9 Tiltak 4: Gamle Skudeneshavn... 9 Tiltak 5: Utvikle aktivitetskonsepter... 9 Tiltak 6: Natur- og kulturstier Tiltak 7: Skilting Tiltak 8: Kurs- og konferanse Tiltak 9: Rolleavklaring Resultatmåling Virkemidler Vedlegg Vedlegg Nordmenns besøk i utlandet

2 Sammendrag Reiselivet i Karmøy står sterkt, og grunnlaget for en videre utvikling er tilstede, først og fremst i ferie- og fritidsmarkedet. Reiselivet påvirkes for øvrig av den generelle utviklingen i næringsliv og offentlig virksomhet. Det forventes at en oppfølging av Næringspolitisk handlingsplan for Karmøy også vil stimulere veksten i reiselivet. Utfordringen fremover blir å gjøre Karmøy til et enda sterkere reisemål også utenom hovedsesongen (mai - september). En viktig strategi for Karmøy fremover, vil være å fortsatt satse sterkere på destinasjonselskapet som produkt koordinator og spydspiss i markedsføringen av kommunen. En annen strategi er å stimulere og tilrettelegge for produktutvikling. Plandokumentet inneholder flere strategier, men i stikkord faller disse inn under følgende hovedkategorier: Markedsføring Kompetanseutvikling Produktutvikling Avslutningsvis inneholder planen er rekke konkrete forslag til tiltak, hvor siktemålet er at arbeidet med å realisere disse er startet innen utgangen av Noen er allerede i gang. Planperioden er satt for 2006 til Innledning Strategisk Reiselivsplan for Karmøy har sin forankring i kommunens næringspolitiske handlingsplan vedtatt i kommunestyret våren Strategisk Reiselivsplan skal være et felles mål- og strategidokument for hele reiselivet i Karmøy. Planen skal være et grunnlag for utforming av handlingsplaner for reiselivet generelt i Karmøy. Nedenfor presiseres noen av begrepene som er benyttet i reiselivsplanen: Visjon er hva vi strekker oss etter Mål er hva vi ønsker å oppnå Strategi er veien vi vil gå Tiltak er de konkrete handlingene som vil bringe oss mot målet Definisjon av reiselivet Reiseliv er ingen bransje i tradisjonell forstand, men en næring som omfatter flere ulike bransjer. Det kan være vanskelig å avgrense reiselivsrelaterte bedrifter til en bestemt gruppe for eksempel bedriftsmarkedet. De aller fleste forretninger i en reisegenererende region vil på en eller annen måte påvirkes av reiselivet i området. Man har likevel kommet fram til at reiselivet som næring består av bedrifter fra flere bransjer. Det betyr at selv om turisten oppfatter et reisemål som én enhet, vil det totale reiselivsproduktet fra tilbyder sin side være svært sammensatt. SND (SND rapport nr 1;1998, Reiselivsnæringen 1996/97 ) definerer reiselivet på denne måten: et system av ulike bransjer og funksjoner som sammen oppfyller den reisende sitt behov og gir den reisende en opplevelse Aktørene i verdiskapningskjeden, som består av bedrifter, institusjoner, reiselivslag og kommunen, er gjensidig avhengige av hverandre for å tilfredsstille den tilreisende sitt behov. Det er en forutsetning for at et sted skal utvikles som reisemål at man har en tilfredsstillende reiselivsmessig infrastruktur. Med reiselivsmessig infrastruktur menes blant annet generelt vedlikehold av byrom parkeringsmuligheter for tilreisende, god skilting, offentlige toaletter, renovasjon osv. 2

3 Reiselivet kan deles inn i følgende kategorier: Overnatting Transport Servering Opplevelser Infrastruktur Denne planen er en strategiplan for Karmøy, men selve reiselivsproduktet Karmøy må også omfatte de kvaliteter som regionen ellers kan tilby. Ordforklaringer Ferie/ferietur: Ferietur omfatter opphold utenfor helårsboligen med ferieformål av minimum 4 overnattinger. Overnatting: Om man har vært på et sted over natten regnes det som en overnatting uansett om man sov eller ei - En overnatting tilsvarer en person som har overnattet en natt. Overnattingssted: Inkluderer hotell, campingplasser, hytter og norske vandrehjem. Reise: Reise omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet. Gjester: er enhver person som reiser til et sted utenfor hans/hennes ordinære oppholdsområde for kortere tid enn ett år, der formålet er fritid, forretning eller andre ikke betalte oppgaver. Dagsbesøkende: en gjest som ikke overnatter på besøksstedet, men som reiser ut og inn på samme dag. Turist: en gjest som overnatter minst en natt på besøksstedet. 3 former for turister: Innenlandsturister: de som reiser i det landet de har bopel i. Innkommende turister: omfatter de som reiser i et gitt land og har bopel i et annet land. Utgående turister: Omfatter de som har bopel i et gitt land, og reiser utenfor dette landet Både turister og dagsgjester er gjester, dvs. at antallet gjester er lik summen av antall turister og dagsgjester. Antall ankomster gjelder besøk og ikke personer. Dvs. at en og samme person kan reise flere ganger til et land, og det er antall ganger personen besøker landet som telles. 1 Organisering Hvordan er reiselivet organisert på ulike nivå i Norge. Organiseringen av det felles nasjonale og internasjonale salgs- og markedsføringsapparatet i Norge kan illustreres i følgende oppstilling: Innovasjon Norge (tidligere Norges Turistråd) Landsdelsselskap Destinasjonselskap 1 Kilde: WTO (World Travel Organisation) 3

4 Det er viktig å understreke at det ikke er kommandolinjer mellom de tre nivåene samarbeidslinjer. Innovasjon Norge har hovedansvaret for den generelle profileringen av Norge og norsk reiseliv i utlandet. Virksomheten ledes fra Oslo. Organisasjonen har kontorer i ca. 35 land. Fjord Norge AS (landsdelsselskap) skal drive nasjonal og spesielt internasjonal markedsføring av reiselivsnæringen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Aksjonærene i Fjord Norge AS er fylkeskommuner, reiselivsråd, destinasjonselskap, lokale reiselivslag, kommuner og reiselivsbedrifter. Karmøy kommune er aksjonær i Fjord Norge AS. Fjord Norge AS arbeider ut fra den målsetting at de fire fylkeskommunene skal finansiere den generelle profileringen av Fjord Norge som reisemål. I tillegg tilbyr selskapet spesielle markedsføringstjenester til enkeltbedrifter og organisasjoner. Fellesorganisasjonen for reiselivet lokalt er Destinasjon Haugalandet. Destinasjonselskapet er en medlemsorganisasjon for næring og kommuner i regionen. Karmøy kommune er en av selskapets største eiere. Selskapet skal ivareta reiselivets felles oppgaver innen markedsføring, profilering, produktkoordinering og turistinformasjon. Utgangspunktet for destinasjonselskapet er at det er reisemålet som etterspørres, ikke den enkelte bedrift. Innovasjon Norge Profilerer landet, områder og opplevelser mot markeder i utlandet Fjord Norge Profilerer vestlandet, områder og opplevelser mot markeder i utlandet Destinasjon Haugalandet Organisasjon der reiselivsbedrifter og kommuner er opptatt som medlemmer eller eiere. Hovedoppgaver er profilering og markedsføring Kommune Næring Reiselivslag Status for reiselivet på Karmøy Det er gjennomført en analyse hvor man har gjennomgått Karmøy sine styrker, svakheter, muligheter og trusler som reisemål. På alle disse fire punktene er det vurdert en rekke punkter. Styrkene og mulighetene er noe man bør både utnytte og forsterke slik at Karmøy styrkes som reisemål. De svakhetene som er nevnt må man gjøre mest mulig med for å eliminere dem. Når det gjelder truslene, så er dette faktorer som stort sett ligger utenfor egen påvirkningsmulighet, men som man likevel kan ta forhåndsregler i forhold til slik at de kan reduseres. 4

5 Sterke sider Avaldsnesområdet Skudeneshavn Nordvegen Historiesenter Visnes Gubeområde Hyttetilbudet Gode merkenavn... Flyplassen SAS hotel / overnatting Naturen, hav, kyst, lyngheier Helårs golfbaner Nordsjøruta / Nordsjøveien Dyreparken (kommer 2006) Strendene Lekeparken i Skudeneshavn Museene Svake sider Busstrafikken- dårlig korrespondanse med buss til Karmøy, Oslo og Stavanger B/B og pensjonat mangler (Skudeneshavn) Karmøy Kulturopplevelser fokuserer for snevert må se hele kommunen Turistinformasjon/distribusjon fra flyplassen er ikke rettet mot Karmøy, men Haugesund Få avganger fra Skudeneshavn til Mekjarvik Flaggruten Trusler Ferjen til Skudeneshavn etter T- forbindelsen Karmøy blir en "blindtarm" Flaggruten Sykkeltrafikken forsvinner Bomring Manglende samarbeid Muligheter Offentlige toaletter i hele kommunen Servicetilbud for båtturister Bedre åpningstider ved museene Bedre bevilgninger fra kommunen til turistrettede tiltak Utdanning av guider Bedre skolering av ansatte ved turistkontorene Bedre turistinformasjon/utvidet åpningstid Bedre skilting av aktiviteter og severdigheter Skilting av / om Skudenes sambandet Helårsdrift av alle turistkontor Gjestehavn i Åkra og Kopervik Sommerferje Skudeneshavn- Mekjarvik Surfing Sportsdykking 5

6 Markedsmuligheter og trender Ferie- & fritidsreiser Det moderne liv utøver økende press på menneskers daglige liv og stimulerer ønsket om mer fritid og avslapning. Etter hvert blir det et behov å "lade batteriene" og med det vil etterspørselen øke. Med hjelp av dagens lavprisfly selskap, tar man kortere og hyppigere ferier. Fokus på familien fører til et ønske om felles opplevelser gjennom ferier/reiser. Dagens turist har liten tid til å sette sammen turer selv og ønsker i større grad å velge mellom ferdigpakkede turer. Helse det gode liv Stressede forbrukere ønsker seg back to basics Mer fokus på organisk mat, trening, antirøyk osv. Økende oppmerksomhet på helse rent vann/frisk luft. Slow food/slow life maten er dyrket naturlig ikke industrielt Back to basic - miljøbevissthet Økende reisevirksomhet fører til større ødeleggelse av naturen og dette fører til økende miljøbevissthet blant de reisende Det attraktive ligger i det rene og uberørte som blir ødelagt av masseturisme hårfin balansegang Illojale turister på jakt etter opplevelser Mindre kundelojalitet/multiple choice turister. Mennesker under 40 er blitt et produkt av globale merkevarer; hovedmålet er frihet og moro det spiller ingen rolle hvilket land de finner det i. Ikke interessert i å reise til den samme destinasjonen eller ta den samme type ferie om igjen. Velger opplevelser fremfor destinasjon. Bestemmer seg for opplevelse eller type ferie og tar beslutningene mer spontant i forhold til de tilbudene man finner. Er ikke fornøyd med bare å se på naturen men vil delta selv. Reiseerfaring Ettersom turistene blir mer og mer reisevante, ønsker de høyere kvalitet til en lavere pris - billig flyselskapene tar markedsandeler. Mer blandet ferieatferd: en ferie i telt, den neste på luksushotell m/billigfly. Som en reaksjon på masseturismen ønsker turistene mer personlig og individuell behandling Mer erfarne turister vil bli mer kritiske til det kunstige - økt etterspørsel etter ekthet - inkludert lokal kultur, mat og nærhet til naturen. Vertskapsrollen blir viktig. Standardisering må gå hånd i hånd med en økende attraktivitet i form av leveranser/produkt lavkost standard kombinert med high touch. Økt behov for mobilitet fly and drive Oppsummering Konkurransen om turistene blir hardere. Den kommersielle overnattingstrafikken har vært god i Norge, men varierende fra forskjellige markeder. Utsiktene fremover er positive for Norge Trendene går i retning av etterspørsel etter opplevelser og det ekte, hvor lokal kultur, inkl. lokal mat er viktig. Erfarne turister ønsker å bli beriket økt kunnskap om kunst, kultur og historie. Fokus på opplevelser ikke bare se på, men delta. Forventer høy kvalitet til en god pris. 6

7 2 Eldre målgruppe. National Geographic Traveler Magazine, har kåret Fjord Norge til verdens beste uberørte reisemål! Kurs & konferanse Begrepet omfatter alle møteformer. Emnene teambuilding, incentives og kick off er mer spesialiserte konferanseformer. Konferansemarkedet er blitt mye tøffere de senere årene og mange har investert i fasiliteter som markedet har respondert positivt på. Karmøy har noe kapasitet på overnattingssiden, men har begrenset mulighet til å gjennomføre større arrangement. Haugesund som konferanseby er en stor utfordring. Likevel ligger det muligheter knyttet til de unike tilbudene innenfor opplevelser og kulturtilbud. Konkurransen vil i fremtiden være nært knyttet opp til opplevelsestilbudet i kommunen. Følgende momenter vil være viktige faktorer for vekst og lønnsomhet for reiselivet i Karmøy; I tråd med et økt individuelt reisemønster, være i stand til å utvikle nye og tilpassede produkter på opplevelsesfronten, spesielt rettet mot en økende individuell trend Sikre en miljøvennlig utvikling av reiselivstjenester Bidra til å påvirke at forholdene legges til rette for en positiv utvikling og et sterkt næringsliv på generelt grunnlag slik at kommunen opprettholder bosetting Noe av det viktigste med planarbeidet er at det skaper et eierforhold for reiselivsproduktet Karmøy, produktutvikling og markedsføring - både fra kommunalt og næringshold. Dette fører til felles ansvar og vilje til at Karmøy fortsatt skal være en ledende reiselivskommune. Hovedutfordringene til Karmøy Karmøy står overfor sentrale utfordringer når det gjelder: "Se Karmøy som en helhet " Reiseliv er næring Samarbeidsevnen og vilje blant aktørene Vi må yte service/gi tilbud ut fra de besøkendes behov Tilby aktiviteter og opplevelser for hele familien Finne sin posisjon i regionen Hovedutfordringene Kompetanse vertskapsfunksjonen herunder språkkunnskap herunder guiding Infrastruktur turistinformasjon informasjonstavler renovasjon Kommunikasjon bussforbindelser ferjesambandet Produktutvikling Samarbeid lokalt regionalt 2 Kilde: Innovasjon Norge 7

8 Visjon Et komplett utformet, lønnsomt kystkulturprodukt utviklet med respekt for våre fortrinn: Havet - Naturen Kulturen Historien De kvaliteter og særegenheter som gjør Karmøy til en ledende reiselivskommunen i regionen, skal bevares og videreutvikles slik at de gir alle besøkende positive opplevelser. Reiselivstilbudene skal være tilpasset det markedet etterspør i de ulike sesonger og de skal bygge på Karmøy sin særegne kultur og miljø. Reiselivet skal bidra til å skape vekst og lønnsomhet i kommunen i et nært og forpliktende samarbeide mellom privat og offentlig virksomhet. Målsettinger for reiselivsplanen Målsettinger er uttrykk for hva vi konkret tar sikte på å oppnå i løpet av planperioden. Målene skal være mulig å etterprøve. Karmøy kommune ønsker å delta i å legge grunnlaget for lønnsomme, meningsfylte arbeidsplasser innen reiselivsnæringen og sikre de eksisterende. Reiselivet skal utvikles med grunnlag i Karmøy sine fortrinn som skissert i visjonen. De reiselivsprodukter som utvikles skal være med på å gjøre Karmøy til en ledende reiselivskommune i regionen. Følgende målsettinger er satt: Bidra til å styrke reiselivstilbudet i kommunen og derigjennom øke antall tilreisende Bidra til en mer effektiv bruk av offentlige reiselivsmidler Bidra til en bedre samkjøring i aktørenes arbeid sammen med kommunen Bidra næringsutvikling innen turisme Bidra til bedre kommunikasjon Strategier veien mot målet I det følgende er det foreslått strategier som skal bygge opp under visjonen og målsetningene som er beskrevet foran. Noen av strategiene vil berøre flere mål. Følgende strategier er foreslått for å nå målene: Produktutvikling Utvikle reiselivsproduktet Karmøy Produktutvikling knyttet til kystkultur Kompetanse Øke servicenivået i næringen Samarbeid Utvikle et bedre samarbeid i reiselivsnæringen som fremmer samarbeid og rasjonell funksjonsdeling på alle nivå Styrke samarbeidet mellom kultur, friluftsliv og reiseliv i kommunen og regionen Markedsføring Styrke markedsføring gjennom destinasjonselskapet Styrke profilen til Karmøy 8

9 Tiltak Handlingsprogram Byggeklossene i strategiene skrittene som skal bringe oss fram på den veien som den enkelte strategi representerer. Noen skal realiseres lokalt, andre blir ivaretatt i blant annet i næringsplan for kommunen, SNP for Haugalandet og destinasjonselskapet sin årlige markedsplan for Haugalandet. De kostnader som her blir ført opp til hvert enkelt tiltak er økning i forhold til dagens budsjett. Tiltak 1: Markedsplan Markedsplanen skal bidra til å ivareta kommunikasjonen med markedet. Utvikle en plan som skal synliggjøre de prioritering som Karmøy gjør i forhold til hvilke markeder og målgrupper en ønsker å rette seg mot og hvilke tiltak som skal prioriteres. Synliggjøring av den økonomiske siden er i tillegg en sentral del. Tiltaksansvarlige: Kommunen i nært samarbeid med destinasjonselskapet Økonomi: (selve planarbeidet) Iverksettelse av planen, ca årlig Oppstart: våren 2006 Tiltak 2: Vertskapskurs Heve kvaliteten både i den private så vel som i den offentlige vertskapsrollen. Utvikle et kompetanseprogram som ivaretar utfordringer knyttet til opplæring innen språk, service og kvalitet, guiding, lokalkunnskap og historieformidling. Tiltaksansvarlige: Destinasjonselskapet sammen med kommunene og næringen. Økonomi: herav Karmøy kr Oppstart: 2006 Tiltak 3: Båthavner Etablering av gjestehavn på Feøy og i Åkra. Videreutvikle gjestehavnen i Kopervik og i Skudeneshavn. Utvikle en samlet prosjektplan for etablering av gjestehavn på Feøy og i Åkra samt videreutvikling av eksisterende gjestehavner i Kopervik og Skudeneshavn. Tiltaksansvarlige: Kommunen sammen med lokale forum/utviklingsselskap. Økonomi: Oppstart: vinteren 2007 Tiltak 4: Gamle Skudeneshavn Utvikle og ivareta attraksjonen Gamle Skudeneshavn og de muligheter som ligger der. Iverksette et forprosjekt/stedsutviklingsprosjekt med fokus på attraksjonen Gamle Skudeneshavn. Kartlegge stedets muligheter og utfordringer som en attraksjon og reisemål. Målet med forprosjektet er etablering av et hovedprosjekt for realisering og utvikling Skudeneshavn som et attraktivt reisemål og opplevelse. Tiltaksansvarlige: Kommunen sammen med aktørene i Skudeneshavn. Økonomi: Oppstart: 2006 Tiltak 5: Utvikle aktivitetskonsepter Produktutvikling spesielt tilrettelagt for ferie- og fritidsmarkedet. 9

10 Etablere samarbeidsprosjekt med aktuelle aktører knyttet til aktiviteter som blant annet sykling, vandring og fiske. Fokus må være tilrettelegging og tilgjengelighet av produkter. Videreutvikle aktivitetstilbudet på Bukkøy. Med fokus på ferie- og fritidsmarkedet, må potensialet på Bukkøy benyttes. Tiltaksansvarlige: Kommunen / Karmøy Kulturopplevelser AS / næringen Økonomi: Oppstart: våren 2007 Tiltak 6: Natur- og kulturstier Formål : Markedsføre natur- og kulturstier i Karmøy. Beskrivelse : Både skole- og kulturavdelingen og Teknisk etat arbeider med nye tur- og kulturstier kontinuerlig. Disse må markedsføres etterhvert som de er klare. Tiltaksansvarlige :Karmøy kommune / Destinasjonselskapet Økonomi : årlig Oppstart : våren 2006 Tiltak 7: Skilting Formål : Gi bedre informasjon til besøkende i Karmøy. Beskrivelse : Det er viktig at de som besøker Karmøy får god informasjon. For å få dette til må der skiltes. Dette må være til overnatting, severdigheter, fornminner, etc. Der må lages en skiltplan for hvert enkelt område. I tillegg ivareta vedlikehold av eksisterende skilter. Tiltaksansvarlige :Karmøy kommune Økonomi : årlig Oppstart : våren 2006 Tiltak 8: Kurs- og konferanse Skape økt trafikk til de som er tilbyder inn mot kurs- og konferansemarkedet. Næringen må sammen med destinasjonselskapet styrke markedsføringen av Karmøy og regionen som et attraktivt valg ved gjennomføring av kurs og konferanse. Videreutvikle konseptet Vikingtokt. Tiltaksansvarlige: Destinasjonselskapet Økonomi: Oppstart: pågående Tiltak 9: Rolleavklaring Rolleavklaring mellom Karmøy kommune, Destinasjon Haugalandet og Karmøy Kulturopplevelser AS. Gjennomføre en evaluering av reiselivsarbeidet i kommunen inkl. turistinformasjonen og markedsføring knyttet til Destinasjon Haugalandet, Karmøy Kulturopplevelser AS og andre samarbeidspartnere. Iverksette en prosess inn mot aktuelle parter for å få til en rasjonelle fordeling av oppgaver og ressurser. Fokus er samarbeid og funksjoner. Tiltaksansvarlige: Kommunen Økonomi: Oppstart: våren

11 Resultatmåling Hvordan måle effektene av tiltak som det legges opp til. Lønnsomhet Omsetningsutvikling Sysselsetting Nyetableringer Rogaland fylkeskommune har i sin Fylkesplan for presentert blant annet målsettingen om å utvikle god statistikk (samfunnsregnskap) som skal bidra til å synliggjøre verdiskapningen i reiselivet i fylket. For Karmøy og regionen vil det bli et viktig verktøy i arbeidet med resultatmåling. Målet er at arbeidet starter opp i Virkemidler Økonomiske virkemidler som er tilgjengelige RUP Innovasjon Norge Kommunale midler Fylkeskommunen legger til rette for finansiering av prosjekter gjennom RUP. Prosjekter som blir forankret i et Regionalt Utviklingsprogram, finansieres av Rogaland fylkeskommunen og eller andre i det regionale partnerskapet. Innovasjon Norge og Fylkesmannen vil i mange tilfeller inngå i et slik partnerskap. Det sentrale er at prosjektene har en forankring i et lokalt/regionalt partnerskap som for eksempel et fellesprosjekt mellom næringsaktører og offentlig. Kommunen sine virkemidler er knyttet opp til eget reiselivsbudsjett og kommunale tilskudd inn mot destinasjonselskapet. Vedlegg 1. Statistikk for Nord-Rogaland - overnatting og marked 2. Utdrag fra Avinors reisevaneundersøkelse på fly 2005 noen hovedresultater 1. tertial - Del 2: Utenlands rutetrafikk i første tertial pkt Kort markedsoversikt 11

12 Vedlegg 2 4. Besøkssteder i Norge og utlandet Utlendinger på besøk i Norge Med utlendinger mener vi her personer som er bosatt i utlandet. De ble spurt om hvilket sted som var hovedreisemålet i Norge. Til sammen ble 385 steder nevnt, mot 308 i Totalt sett har tilstrømningen av utenlandske besøkende til Norge med fly økt med personer i perioden. I tabell 4 er de 10 stedene med flest besøk i 2005 satt opp, og som tabellen viser har Oslo tatt en vesentlig andel av denne veksten. 49 prosent av de reisende oppgav Oslo som hovedreisemål i 2005 mot 45 prosent i Ellers dominerer de største byene, men vinterferiestedet Hemsedal er også med på listen. Ryan Airs rute mellom Haugesund og Stansted har bidratt til at Haugesund nå er en av de 10 mest besøkte stedene for flyreisende utlendinger. Tabell 4: Reiser med rutefly til Norge foretatt av personer med bosted i utlandet etter viktigste besøkssted. Første tertial 2003 og Viktigste besøkssted Antall Andel Antall Andel Oslo Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Lillehammer Haugesund Asker Hemsedal Ålesund Øvrige steder I alt Nordmenns besøk i utlandet Ikke mindre enn 146 land ble besøkt av nordmenn i utvalget i første tertial Til sammenligning ble det oppgitt 134 forskjellige besøksland i Antallet 12

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Masterplanen Oppdal som Strategiplan Kommentarer av Hilde Hammervold, adm dir, Norlandia Eiendom 1.oktober 2013

Masterplanen Oppdal som Strategiplan Kommentarer av Hilde Hammervold, adm dir, Norlandia Eiendom 1.oktober 2013 Til : Oppdal Næringsforening v/ Hans Jørgen Flor Oppdal Kommune v/ Ordfører Ola Røtvei Oslo 6.12.13. I den berusende glede over en etterlengtet og samlende Masterplan på Oppdal, som mange i det lokale

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1440-8967/2015 Saksbehandler: Katrine Kleiven Saksframlegg Bærekraftig reisemål - tilskudd fra Femundfondet Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Tanker og teori om attraktivitet

Tanker og teori om attraktivitet Buskerud fylkeskommune Tanker og teori om attraktivitet Lars Ueland Kobro forsker/statsviter/tankerløser Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Lars Ueland Kobro Hva kjennetegner attraktive steder? At det

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV

FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV FRESCOHALLEN PRESENTASJONSSENTER FOR KULTUR & REISELIV 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn I april 1998 ble Frescohallen tatt i bruk som informasjonssenter for kultur- og reiseliv. Fra å ha levd i relativt

Detaljer

Utvikling av reiselivsnæringen på Østlandet - med fokus på framtidig organisering

Utvikling av reiselivsnæringen på Østlandet - med fokus på framtidig organisering Utvikling av reiselivsnæringen på Østlandet - med fokus på framtidig organisering Reiselivsdirektør Per-Arne Tutin @perarnetuftin Østlandssamarbeidet 18.10.2012 Foto: Morten Brun, CH, Terje Rakke, Nordic

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008

Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme. ROSENDAL 10. april, 2008 Arenaprosjektet Innovativ Fjordturisme ROSENDAL 10. april, 2008 1 Visjon og hovedmål Visjon Fjord Norge skal bli det ledende kortferie-reisemålet i Europa basert på stedstypiske natur- og kulturopplevelser.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. 16.30 NB! Merk klokkeslett.

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. 16.30 NB! Merk klokkeslett. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: Kl. 16.30 NB! Merk klokkeslett. Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/41532690/51793114. Vararepresentantar

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT

SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT SERVICEAVTALE MELLOM VISIT TELEMARK AS OG BEDRIFT Denne avtalen ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) [navn på bedrift] og (2) Visit Telemark AS, org. nr. 913.193.423 som leverandør. 1. OM REISELIV SOM NÆRING

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen?

Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon. dialogkonferansen? Satsingsområder og tiltak for å utvikle Helgeland som reiselivsdestinasjon -Hva kom fram på dialogkonferansen? DIALOGKONFERANSE FOR REISELIVET PÅ HELGELAND 23.-24.SEPT 09 Hensikten med konferansen var

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Flyturisme fra England og Nederland

Flyturisme fra England og Nederland Saknr. 15/7156-8 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra England og Nederland Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Flyturisme fra England og Nederland er viktig strategisk

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015

HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI OG HITTIL I ÅR PR. 31.7.215 NORGE HISTORISK TOPP MÅNED FOR NORSKE HOTELLER I JULI 215 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk

Detaljer

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater

Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Godt samarbeid kommer ikke av seg selv Sammenhengen mellom godt samarbeid og gode resultater Eksempler fra Syklist velkommen konseptet Sandefjord, 25.4.2017 Rolf E Akselsen (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Brukerveiledning VN API

Brukerveiledning VN API Brukerveiledning VN API Forord Denne brukerveiledningen omhandler bruk av tjenesten VN API, et åpent Web API. API-et er ment for å brukes av Visit Norway, både nettsted og mobilapplikasjoner, samt andre

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING

SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING 1. Tilnærming Samene som urfolk i Skandinavia. Egne tradisjoner og levesett. Tradisjonelt jakt, fangst og nomadisme. Moderniseringsprosesser

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT Torill Olsson, 23 oktober 2012 REISELIVETS FIRE BEN OPPLEVELSE Andre bransjer Aktiviteter Overnatting Servering Transport FORSTUDIE I TILBUD OG MARKED OPPSUMMERING OPPLEVELSESTILBUD

Detaljer