Mobilbank kontrollspørsmål apper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilbank kontrollspørsmål apper"

Transkript

1 Egenevalueringsskjema Mobilbank DATO:

2 Evalueringsskjema Mobilbank apper Del 1 Del 2 Strategi og sikkerhetspolicy Kost-nytte og ROS-analyser Utvikling og oppdatering Avtaler Driftsrelaterte spørsmål Distribusjon og personalisering av appen Innlogging til appen og til banken Programmering og signering av appen Transportsikkerhet Infiserte og "sprengte" telefoner Logging/oppbevaring av informasjon Overvåking Oppdatering av appen 2 Finanstilsynet

3 Del 1 spørsmål til eier av forretningsområdet Innledning Foretaket bør ha etablert administrative rutiner som sikrer at utvikling og bruk av apper er i henhold til foretakets forretningsstrategi, at sikkerheten overvåkes og at utviklingen er gjort på bakgrunn av nødvendig dokumentasjon, som f.eks. risikovurderinger. Omfang/avgrensing ene nedenfor er isolert til risikoer som er knyttet til app-banker. Eventuelle funksjoner i nettbanken som appen (gjen)bruker, omtales ikke her. Se i tilfellet tilsynsmodulen som gjelder for nettbank. Denne delen av tilsynsmodulen for apper til bruk i mobile enheter er ment å besvares av forretningsområdet som står som eier av løsningen. Strategi og sikkerhetspolicy 1. Har foretaket etablert en sikkerhetspolicy? 2. Er det etablert en strategi for hvordan foretaket skal håndtere egen merkevare? 3. Er utvikling av apper for mobile løsninger en følge av foretakets forretningsstrategi? 4. Er det i foretaket en dokumentert strategi for hvilken funksjonalitet av tjenesten som skal ligge på kundens mobile enhet? 5. Er det en del av foretakets strategi å lagre noe av informasjonen fra kundens mobil som del av "Big Data" datafangst? 6. Er det i foretakets dokumentasjon om informasjonssikkerhet dokumentert at løsninger på mobile enheter skal ha tilsvarende sikkerhetsnivå som f.eks. løsninger for PC? Kost-nytte og ROS-analyser 7. Er det gjennomført kost-nytte analyser som belyser hensikt og forventet resultat? Finanstilsynet 3

4 8. Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse som viser de risikoer som en ny eller endret app vil utgjøre for foretakets øvrige løsninger? 9. Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse som viser de risikoer som kunder kan utsettes for ved bruk av løsningen? Utvikling og oppdatering 10. Gjennomføres utvikling og produksjonssetting av apper i samsvar med foretakets utviklingsprosess? (også der utviklingen er utkontraktert) 11. Ved oppdateringer og produksjonssetting av apper, eventuelt en sikkerhetsoppgradering, er det etablert tiltak som sikrer at kunder må oppdatere appen før den kan benyttes mot foretakets produksjonsmiljø? 12. Ved bruk av eksterne leverandører for utvikling av apper, gjennomføres det kodegjennomgang med dokumentert resultat av foretaket før apper settes i produksjon? Avtaler 13. Etableres det egne avtaler med kundene for bruken av appen? 14. Innhentes det godkjenning fra kunden for å benytte informasjon som er på kundens mobile enhet, som f.eks. GPS, adressebok osv.? 15. Har foretaket en strategi om hvordan appen skal distribueres? Driftsrelaterte spørsmål 16. Er det etablert måleparametere som viser om bruken av foretakets apper svarer til forutsetningene fra kost-nytte-vurderingen? 17. Innvirker bruken av apper på foretakets katastrofeplan? 18. Har kundesenter eller mottakere av kundehenvendelser fått opplæring i innhold og funksjonalitet av apper foretaket tilbyr sine kunder? 4 Finanstilsynet

5 19. Er det etablert tiltak av foretaket som overvåker risikoen relatert til informasjonssikkerhet? 20. Er det avklart i organisasjonen hvor ansvaret for eierskap, utvikling og drift av løsningen ligger? 21. Er det gjennomført penetrasjonstester med apper som inngangsport mot foretakets produksjonssystemer? Finanstilsynet 5

6 Del 2 spørsmål til ansvarlige for utvikling og drift Innledning De forskjellige bankenes apper er mer eller mindre funksjonsrike. Enkelte er tynne klienter mot nettbanken, der det ikke skjer lagring lokalt i mobilen. Andre apper har omfattende prosessering og lagring. Spørreskjemaet er ikke uttømmende når det gjelder omfang og detaljeringsgrad for området. Omfang/avgrensing ene nedenfor er isolert til risikoer som er knyttet til bank-apper. Eventuelle funksjoner i nettbanken som appen (gjen)bruker, omtales ikke her. Se i tilfellet tilsynsmodulen som gjelder for nettbank. "Liten risikoanalyse" Finanstilsynet anser risikoen knyttet til bank-apper som moderat til liten. Enkeltkunder kan bli rammet. Sårbarheter som blir avdekket, forventes å kunne bli utbedret før stor skade er skjedd. Denne delen av tilsynsmodulen for apper til bruk i mobile enheter er ment å besvares av de ansvarlige for utvikling og drift av løsningen. Distribusjon og personalisering av appen 1. Hvordan distribueres appen ut til kundene? A) Innlogget i nettbanken B) I nettbanken ikke innlogget C) Google Apps / Android Market D) Annet 2. Blir kundene informert om hva som er godkjente nedlastingsplasser? 3. Knyttes en app-instans til en bestemt mobil? Hvordan skjer evt. dette? 4. Er det mulig for banken å slette appen til en bestemt kunde? 6 Finanstilsynet

7 Innlogging til appen og til banken 5. Kreves det passord for å åpne appen? 6. Kreves det to-faktor-autentisering med engangskode for pålogging til banken? 7. Lages engangskoden av mobilen? Hvis ja, blir kunden oppfordret til å sperre banken hvis mobilen er på avveie (på samme måte som kunden skal sperre banken hvis "brikken" er på avveie?) Hvis nei, hvordan har banken tenkt? 8. Lagres passord eller PIN i appen? Hvis ja, kommenter. Er det krypteringsfunksjon i appen? Programmering og signering av appen 9. Ligger Apple Secure Coding Guides 1, Android Developers Guide 2 Section Security and Permission, eller tilsvarende, til grunn for utviklingen? 10. Er OWASP Top 10 Mobile Risk 3 hensyntatt ved utviklingen av appen? 11. Er appen digitalt signert av banken? 12. Hvis ja på spm. 11, har banken lagt til rette for at kunden skal kontrollere bankens signatur? Hvordan? Transportsikkerhet 13. Er all nettverkskommunikasjon kryptert, typisk ved bruk av SSL/TLS? 14. Gjelder dette også for linker som kunden kan benytte inne i appen? 15. Hvis ja på spm. 13, har banken lagt til rette for at kunden skal kontrollere serversertifikatet? 1 https://developer.apple.com/library/ios/documentation/security/conceptual/securecodingguide/securecodingg uide.pdf 2 https://developer.android.com/guide/index.html 3 https://www.owasp.org/index.php/owasp_mobile_security_project#tab=top_10_mobile_risks Finanstilsynet 7

8 Hvordan er dette lagt til rette? 16. Er det kryptering på applikasjonsnivå? Kommentér (Hva sier foretakets risikoanalyse på dette punkt?) 17. Hvis nei på spm. 16, hvordan oppnås ende-til-ende sikkerhet? Infiserte og "sprengte" telefoner 18. erer appen hver gang om mobilen er infisert eller på annen måte utrygg før den gir kunden tilgang til banken? 19. Tillates det at applikasjonen kjører på "rootede/jailbreakede" enheter? Hvis nei, hvordan hindres dette? 20. Benyttes all sikkerhet som Sandbox kan gi? Kommenter? Logging/oppbevaring av informasjon 21. Lagrer appen sensitiv informasjon i logger utenfor Sandbox 4. (Da er det en risiko for at de leses av fremmede apper) 22. Lagres personlig/sensitiv informasjon lokalt i applikasjonen? Hvis ja, kommentér. Blir dataene kryptert? 23. Hvis ja på spm. 16, hva er motivet for lagringen? Er det for eksempel kontekstinformasjon som lagres i sikkerhetsøyemed, som lokasjonsdata, antall feilede forsøk på å åpne appen, forsøk på å endre appen e.l.? 24. Dersom appen behandler persondata, er det (kfr. POL 5 ) klargjort: hvem som er ansvarlig for appen? hensikten med behandlingen? hvilke data som behandles? om data videresendes og evt. til hvem? om data videreselges og evt. til hvem? hvordan data slettes? 4 5 Personopplysningsloven 8 Finanstilsynet

9 hvilke sikkerhetselementer som inngår? hvilke rettigheter kunden har og hvordan disse skal utøves? hvilken jurisdiksjon som gjelder for behandlingen? 25. Blir informasjonen i 24 presentert for kunden før nedlasting? Overvåking 26. Lager banken en kundeprofil basert på kontekstinformasjon (bruksmønster: # innlogginger pr. uke/mnd., transaksjoner, varighet, lokasjon) som gjør at banken kjenner igjen den rette kunden, og kan eventuelt avsløre angripere og stenge disse ute før misbruk finner sted? 27. Benytter banken tredjeparts overvåking eller tilsvarende, eks. Threatmetrix 6? Oppdatering av appen 28. Applikasjoner kan ha sikkerhetshull som kan utgjøre risiko for tjenesten. Derfor er det viktig å få oppdatert klienten. Hvordan verifiseres det at kundene bruker siste versjon av applikasjonen? 6 Finanstilsynet 9

10 10 Finanstilsynet

11

12 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2013 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2013 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Eksempel på datadisiplininstruks

Eksempel på datadisiplininstruks Eksempel på datadisiplininstruks Denne datadisiplininstruksen gjelder bruk av [bedriftens navn]s datautstyr, nettverk og datasystemer, inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner. 1. Hovedprinsipp Den ansatte

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2012 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

i lys av 20/2011 DATO: RUNDSKRIV: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Rundskriv Økte krav til bankene i lys av driftsproblemene i påsken 2011 RUNDSKRIV: 20/2011 DATO: 15.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo 1 Innledning Finanstilsynet

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner

Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Atle Årnes og Catharina Nes 15. september 2011 Sammendrag Mobilapplikasjoner, såkalte apps, er et marked i kraftig

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner

Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Trusselvurderinger, sikkerhetsvurderinger og anbefalinger Versjon 1.0 24. juni 2002 KITH Rapport 11/02 ISBN 82-7846-136-8 KITH-rapport Tittel Informasjonssikkerhet

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer