Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme"

Transkript

1 Masfjordingen Masfjordingen Nr Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i ferd med å få ny salmebok i kyrkjene våre. No har den vore i bruk i snart eit år, og har lyst å presentere ei av dei nye julesalmane vi finn der. Salmen står på nr 71, og det er Eyvind Skeie som, fritt etter eit polsk motiv, har skrive teksten, til ein polsk folketone. Her er salmen «Røster frå himlen bryter nattens fred» Røster fra himlen bryter nattens fred. Gjeterne finner Jesu fødested. /: Under stjerner barnet hviler, griper krybbens strå og smiler. Det er julenatt. :/ Kom, la oss følge englers glade bud! Tilbe den lille, kalle ham vår Gud. /: Jordens folk skal juble sammen, himlens engler rope amen. Frelseren er født. :/ Barn, du som kjente Paradisets vår, deg har vi ventet mer enn tusen år. /: Konger og profeter så deg, alle slekter håpet på deg. Du er født i dag. :/ Syng, engleskarer, i det store kor! Syng, du Guds kirke, overalt på jord! /: Han som troner i det høye, og til jorden lot seg bøye, er i brød og vin. :/ Julesalme Gud sin eigen son oss gav, no ved juletide. Difor går eit lovsongshav over verda vide. Difor frå det høge kor, lyder det her nede: Gjeva er di sak på jord. Gjev og gjev med glede. Gjev til Gud så hjarta ditt. Finn det sikre feste. Gjev til alle, du er kvitt: Gjev dei av det beste. Gjev til du vert tom og arm, inkje skal du missa. Gjev til du vert rik og varm. Rikare er vissa. Frå bokmål v/ Jon Hope Velkomen til Julekonsertane 2014 Tid og stad : Sandnes kyrkje laurdag 13.desember kl Solheim kyrkje søndag 14.desember kl Frøyset kyrkje søndag 14.desember kl Side 1

2 Gudstenester Sjå også 7.des. 2.søndag i adventstida. 1 Kor 15,50-57 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer til Bergen Søndagsskulekrins. Søndagsskule under gudstenesta. (Kyrkjeskyss) 21.des. 3.søndag i adventstida. Luk 1,39-45 Granneheimen 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Familie og Medier. 24.des. Julaftan. Luk 2,1-20 Frøyset kyrkje 14.00: Julegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). Solheim kyrkje 16.15: Julegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). 25.des. Juledag. Joh 1,1-14 Sandnes kyrkje 12.00: Høgtidsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). 26.des. 2.juledag. Joh 1,1-14 Solheim kyrkje 11.00: Høgtidsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer til Fjon Fjellkyrkje. 4.jan. Kristi openberringsdag. Luk 2,40 52 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) 11.jan. 2.søndag i openberringstida. Mark 1,3 11 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) 1 8.jan. 3.søndag i openberringstida. Ef 6,10-18 Solheim kyrkje 11.00: Misjonsog familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 1.febr. Såmannssøndagen. Mark 4,26 34 Frøyset kyrkje 11.00: Misjons- og familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 15.febr. Fastelavnssøndag. Joh 12,20 33 Sandnes kyrkje 11.00: Misjonsog familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 22.febr. 1.søndag i fastetida. Matt 16,21 23 Solheim kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) Granneheimen 17.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. 8.mars 3.søndag i fastetida. Mark 9,17 29 Fjon Fjellkyrkje 12.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. I samband med konfirmantleir. Takkoffer til Fjon Fjellkyrkje 15.mars 4.søndag i fastetida. Joh 3,11 16 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss.) Solheim kyrkje 16.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til fasteinnsamlinga/kirkens nødhjelp. 22.mars Maria bodskapsdag. Luk 1,46 55 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss.) Frøyset kyrkje 16.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til fasteinnsamlinga/kirkens nødhjelp. Kyrkjeskyss Når ei gudsteneste i lista er merka med (Kyrkjeskyss), er det mogeleg å tinga skyss. For å tinga skyss, må ein seinast (laur)dagen før ringa tlf som er oppgjeven for kvart sokn. Prisen er kr 50,- tur/retur. Sandnes sokn: Ring Harald Mjanger Tlf / eller Magne Andvik Tlf / Solheim sokn: Ring Lise Dyrhovden Tlf Frøyset kyrkje: Ring Harald / Olga Birkeland Tlf Døypte : William Sverre Ynnesdal Mona Karin Ynnesdal og Kjell Åge Ynnesdal Fadrar: June-Iren Sleire-Ynnesdal, Snorre Folke Karlsen Sandra Strand Andvik Lillian Andvik og Jon Kjetil Strand Fadrar: Kristin Andvik, Siri Andvik, Katrine Skjelanger Kvinge, Petra Bolset Oline Krossøy (Døypt i Haus kyrkje) Hilde Sofie Krossøy og Tom Krossøy Fadrar: Mariann Fløtre, Nutinee Håland, Christian Krossøy, Per Marcus Pedersen Oskar Krossøy (Døypt i Haus kyrkje) Hilde Sofie Krossøy og Tom Krossøy Fadrar: Katrine Birkeland, Nicolai Krossøy, Alexander Krossøy, Tore Rosnes Sivert Steinestø Stusdal Randi Steinestø og Håvard Prestnes Stusdal Fadrar: Ida Duesund, Natalie Kjetland, Marit Steinestø, Audun Stusdal, Anders Stusdal Emil Hindenes Haugsvær Kristine Hindenes og Andreas Solheim Haugsvær Fadrar: Frida Solheim Haugsvær og Ingvild Hindenes Side 2

3 Fredsministeren «For eit barn er oss fødd.. Han har fått namnet.. Fredsfyrste» ( Jes 9,6) Kvar gong det kjem ei ny regjering, så lurer folk på kor mange ministrar og departement det vert. Kva med ein fredsminister? Er ikkje fred like viktig som jordbruk, fiske og kultur? I Jesaja 9,6 står det eit ord som elles ikkje finst i Bibelen. Fredsfyrste. Ordet vart truleg laga av Luther, for i Luther-bibelen av 1545 står ordet Friedefürst. Og så kom ordet etter kvart inn i dansk-norske omsetjingar. Fyrste var ein alminneleg tittel i Tyskland på Luther si tid. Men er eit noko framandt ord i det norske samfunnet i Det hebraiske ordet som står i Jes 9,6 tyder leiar, sjef, høvding, og det er i dette verset knytt til eit anna ord som betyr fred. Så ein kunne kanskje i moderne norsk omsetjing nytta «fredsminister». Vi vil nok tenke at ein fredsminister må vere ein person med lang og brei erfaring og med doktorgrad i konflikthandsaming. For det å skape fred kan vere ei usedvanleg krevjande utfordring anten det er i heimen, i lokalsamfunnet, i kyrkja eller i den store verda. Det overraskande i Jes 9 er at fredsministeren skal vere eit barn. Ikkje eit barn som skal vekse opp og etter lange studiar gjere seg kvalifisert til å verte valt til fredsminister. Nei, han skal vere fredsminister frå fødselen av. Som ein arveprins er berar av det kongelege frå fødselen av, er fredsministeren frå opphavet av berar av freden. Fredsarbeid er ikkje noko han kvalifiserer seg til. Han er eitt med freden i heile sitt vesen «Ære vere Gud i det høgste og fred på jorda», song englane på Betlehemsmarkene. Dette var ikkje eit godt juleønskje om noko som kanskje kunne kome til å skje i dei neste åra. Det var ei melding om at freden alt var komen til jorda. Freden kom med barnet. For ein del år sidan snakka eg med ein gamal mann som var dårleg til mote. «Når eg tenkjer attende på livet», sa han, «så er det så mangt som eg angrar på. Det er så vanskeleg å finne fred». Eg kunne seie til han at det er ikkje umogleg for noko menneske å finne fred. Jesus er komen med fred. Han er fredsministeren som har fred som sitt program. Men han er ingen diktator som tvingar folk til fred med makt. Han kom som eit barn. Freden vert teken i mot som ei gåve. Ei gåve som kan gjevast av eit barn. «For eit barn er oss fødd.. Han har fått namnet.. Fredsfyrste» Det er vanskeleg å vinne freden med våpen, og fredsdiplomati gjennom forhandlingar er serdeles krevjande. Rettssaker skaper ofte ikkje ro, men gjerne meir strid. Gudsbarnet som vart fødd til jord, kom med ein alternativ veg til fred. Ein veg gjennom det å oppgje sin eigen kamp, ta imot Guds gåve og gjennom det å gje medmenneske ei utstrakt og forsonande hand. Jesus sa sjølv: «Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det.» ( Joh 14,27), og «Sæle er dei som skaper fred, dei skal kallast Guds born» (Matt 5,9). Kva er julefred? Er det nysnø og juleferie, varme frå peisen og duft av granbar og pinnekjøt i huset? Den kristne julefreden går djupare. Fredsministeren viser oss ein veg til fred med Gud og til fred med dei medmenneska som vi vore i strid med. Med ynskje om ei god og fredfull julehøgtid. Geir Sørebø prost Emil August Reknes Larsen Anne Merethe Reknes og Odd-Gunnar Heggernes Larsen Fadrar: Mary-Ann Heggernes Larsen, Kolbjørn Reknes Vegard Kjetland Silje Vågseth Kjetland og Åsmund Kjetland Fadrar: Ingebjørg Kjetland, Laila Vågseth, Bente Matre, Stian Tverberg Eliane Haukeland Nystrand Sissel Haukeland og Endre Tynning Nystrand Fadrar: Susanne Daae Børnes, Trude Tynning Nystrand, Bergit Ynnesdal Thomas Totland Rong Roger Rong og Silje Totland Fadrar: Yvonne Rong, Leif Rune Rong, Elin Totland, Kristin Møvik Saman med kyrkjelyden vår og heile kyrkja har de fått del i eit heilagt ansvar: Å visa omsorg for borna, be for dei, læra dei sjølve å be og hjelpa dei å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så dei kan leva og veksa i den kristne trua. Side 3

4 Glimt frå barneforeiningsarbeidet på Sandnes Onsdag 26.november var det barneforening i kyrkjelydssalen på Sandnes, slik som de plar vera annankvar onsdag. Dette var siste barneforeininga før adventtida begynner. No er det berre ei barneforeining att før jul. Me nytta denne anledninga til å snakka litt saman om advent og jul. Mange visste at det no nærmar seg adventstid og at søndag 30.november er første søndag i advent. Då tenner me eit lys og det er berre 4 veker att til jul. Det var også klart at det er 4 søndagar i adventstida og at me skal tenna 4 lys før det vert jul. Kvifor har me så advent? Borna hadde klare tankar om at adventstida er ei ventetid der me skal førebu oss til jul. Me snakka ein del om at det me skal forbereda oss til og tenkja mykje på i adventstida er at Jesus kjem til jorda og vert født som eit lite barn. Neste spørsmål er om borna kan nokon adventssongar og det kan dei. Dei kan "Tenn lys" og "Adventlysa". Julepakker høyrer også med når jula nærmar seg og nokon har allereie Frivilligsentralen i Masfjorden når du på tlf / Dagleg leiar: Gunvor Fyllingsnes Adressa er: Frivilligsentralen i Masfjorden, 5981 Masfjordnes eller e-post: begynt på julehandelen. Det kan ikkje røpast kva som er inni pakkene, i allefall ikkje når pappaen sit lenger bak i kyrkja. Det var enighet om at det er kjekt å kjøpa pakker til andre, men det er aller kjekkast å få pakker. Det var mange forskjellige ønske kva som skal vera inni pakkene. Det er monopol, regnfrakk,, doktorting, tegnesaker, legofriends, legocity, prosjektor eller trylleting. Kvifor har me så jul og julepakker? Jau, det veit borna og. Me har jul fordi Jesus vart født, og det er hans bursdag me feirar når det er jul. Mange kan allereie julesongar og. Det er songen om Julebestemora ( Julekveldsvisa), Jul på Sandnes, En stjerne skinner i natt, Nå har vi vaska golvet og På låven sitter nissen. Så gled me oss til jul og til neste barneforeining. Neste barneforeining vert ei julebarneforeining. Avlidne : Ingeborg K. Døssland f Arne Birger Haugsdal f Ragnhild Haugsdal f Annlaug Skuggedal f Kåre Ynnesdal f Torger Molland f Inger Johanna Nordland....f Olav A Kvinge....f.1927 Eg er oppstoda og livet, seier Herren. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som trur på meg, skal i all æva ikkje døy. Ny kyrkje i Knarvik Knarvik har fått ny kyrkje som var vigsla 30.november, 1.søndag i advent. Vi gratulerer og ynskjer Guds rike velsigning over kyrkja og gudstenester og arbeidet som skal ha sin plass der. Side 4

5 Helsing frå Thailand Både Sandnes, Solheim og Frøyset sokn gjev stadig støtte til misjons- og kyrkjelydsarbeidet som skjer i Mukdahan i Thailand mellom anna gjennom kyrkjeofringar i julehøgtida. Støtten vår går spesielt til prosjektet som har som mål å bygge opp og ruste ut lokalt leiarskap. Dette er eit prosjekt og eit arbeid som i høgste grad har gjeve resultat. Leiaren for prosjektet no heiter Onchan Phuyafa er sjølv thai og prest i Phibun kyrkjelyd, og leiar av distrikt 4 av Den evangelisklutherske kyrkja i Thailand. Han har på nettsida disippeloppdrag.blogspot. no/ skrive denne helsinga til alle som støttar prosjektet: Menighetene i distrikt 4 har opplevd store forandringer etter at lekmannsprosjektet startet. Mange er blitt døpt og flere leke ledere tjener i lokale kirker. Nye medlemmer kommer til kirkene. Menighetene i distrikt 4 ønsker å takke alle som bidrar til støtte og forbønn. Gud velsigne deg og menigheten. Vi vil be for dere, og er takknemlig for deres forbønn. Der skjer ting i Thailand: No arrangerer ungdom sjølv leirar Frå nettsida disippeloppdrag.blogspot.no/ Ved starten av året tok planlegginga av den første leiren til, Go On, som skulle bli arrangert i april. Det var fleire møte i løpet av februar og mars, blant anna i Fahuan. Go On, som er ein leir for ungdomsleiarar, og som er en førebuing til den store leiren Impuls i oktober kvart år, samla litt over 60 ungdomar i år. Her er bilde frå leiren: Endringar i kyrkjestaben I løpet av vel det siste halvåret har det skjedd fleire endringar i kyrkjestaben. Organisten i permisjon. I slutten av mai fekk organisten vår, Anne Merethe Reknes, sitt tredje barn, og har sidan då vore i omsorgspermisjon. Vi var heldige, og fekk ja frå Johannes Lyngset til å gå inne i størstedelen av stillinga (50 av 70%). Han er til dagleg lærar ved Nordhordland Folkehøgskule, men hadde planlagt å gå ned til 50% undervisning dette året, og har først og fremst teke på seg å spele til gudstenester og andaktane ved Sjukeheimen. I tillegg har Ann Jorun Hopen frå Bergen lova å vere til disposisjon for gravferder. Barne- og ungdomsarbeidaren slutta. Marit Nesse som har farta litt rundt i fjorden sist året, har sagt seg opp i stillinga som barne- og ungdomsarbeidar hos oss. Grunnen er at ho ynskjer å satse for fullt på firmaet sitt, Edel Formidling. Vi ynskjer Marit lukke til med arbeidet i Edel Formidling. (Kva det handlar om, kan du f.eks. lese litt om på nettsida hennar, edelformidling.no. Vi fekk då ein 30% stilling ledig. Det er ikkje alltid enkelt å få nokon i ei så lita stilling når det nesten berre er arbeid på kveld og i helgar. Men vi har no fått på plass to ungdomar som deler stillinga. Ei av dei, Siri Bernssen, er med på Fredagsklubb og FemPluss, den andre, Jeanette Brakvatne, er på Haugsvær Yngres og Tenklubben. Siri og Jeanette er på plass gjennom ein samarbeidsavtale med Nordhordland Indermisjon. Vi trur at dette er ei god ordning som vil fungerbra for oss i Masfjorden. Vi seier takk til Marit, og velkomen til Siri og Jeanette. Diakoni- og undervisningsleiaren i AFP - eller betre kjent berre som Gunvor. Ja, etter nær tretti år tilsett i ei stilling som sidan ho tok til i den midt på åttitalet, har skifta både karakter og tittel, er Gunvor Fyllingsnes på veg inn i 70% AFP, og reknar også med å gå heilt over pensjonisttilvære om ikkje lenge. Det er ei svært omfattande teneste ho har utført gjennom desse åra, ei teneste vi har stor grunn til å vere svært takksame for, og vil nok kome tilbake til dette når vi er over i året som kjem. Stillinga som diakoni- og undervisningsleiar (som også omfattar stillinga som dagleg leiar i Frivilligsentralen med 20%), blir i desse dagar lyst ledig heile eller delstilling, og det er med stor spenning vi håper at nokon vil fatte interesse for dette arbeidet som serleg gjeld ansvar for å legge til rette og leie den kyrkjelege trusopplæringa eit arbeid som soknene akkurat no er i ferd med å vedta dei nye planane for. Side 5

6 «Menneske treng menneske» Denne høsten er me 3 damer i kommunen som har fått tildelt ei ny rolle. Ei i kvar del av kommunen vår. Me skal koordinere frivillighetsarbeid som forebyggjande tiltak. Dette er ein del av satsinga i tråd med samhandlingsreformen: Frivillighetssatsing som forebygging i eldreomsorgen. Målet er å få gode møteplasser for våre sambygdinger, som ikkje lenger er i aktivt arbeidsliv. Andre er og velkomne innom for ein prat. Ein møteplass der ein kan ha samvær med andre. Denne møteplassen ønsker me å drive saman med primært helselaga. Me ønsker også velkomment samarbeid med andre frivillige organisasjoner, bedrifter og personer i kommunen. Me arbeider for at møteplassen skal vera ein arena der ei kjenner tilhørigheit med andre. Der ein kan ha gode samtaler, mimre og skape Side 6 nye minner i kvardagen. No er det eit tilbod om ein slik møteplass kvar 14 dag i alle delar av kommunen. Dette er i samarbeid med helselaga og frivillige. Dei tilbakemeldingane me får om verdien i desse treffa er utelukkande positive. Dei som deltar koser seg og praten går flittig. Me treng fleire frivillige. Dette skal ikkje vere ein erstatning for manglande politiske beslutningar og økonomisk sparetiltak. Dette skal vere eit tillegg til det offentlege ansvaret. Me ønsker i denne sammenheng å framsnakke helselaga under «Nasjonalforeningen for folkehelsa sine helselag» som viktige i forebyggjande sammenheng. Ein sterk lokal forankring av helselaga treng me etter vår meining. Dei bidrar på mange ulike arenaer og gir midler til aktivitetsfremmande tiltak for både små og store. Dessverre slit helselaga med rekruttering som mange andre lag og organisasjoner. Me oppfordrar både yngre og eldre krefter til å spandere litt nysgjerrighet på kva helselagsarbeid egentlig er. Er det noko for deg? Er det noko du brenn for og kunne tenke deg å drive med? Er det greit å miste den type organisasjon i bygda grunna rekrutteringsmangel? Kva verdier mister me då? Me opplever helselaga som gode samarbeidspartnere med gode fellesverdier. Frivilligheit handler om å hjelpe kvarandre til å leve eit godt liv. Alt er ikkje målbart og skal heller ikkje vere det. Å måle kvaliteten på ein relasjon og verdien av den, lar seg vanskelig gjere. Gjennom frivillig arbeid skaper me eit felleskap der me løfter i flokk og denne dugnaden skaper ei kraft i vårt samfunn. Det ligg i ordet frivillig det å være fri og villig til innsats. Alle kan være frivillig. Alle kan ikkje gjere like mykje men alle kan gjere

7 litt. Det handler ikkje nødvendigvis om å ta dei tyngste taka, dei største verva eller vere mest effektiv. Du er med på det du syns passer deg og når det passer deg. Og du tar fri frå det frivillige når det passer deg. Å være med å skape kan gi eigen indre vekst, tenk på det Me ønsker alle velkomne både deltakere og frivillige. Aktivitetsoversikt Ikkje alle aktivitetene herunder er drevet i denne regien men me tar med dei tilboda me veit om. Onsdagsturer i regi av Den Norske Turistforeningen, fordelt over heile kommunen. Informasjon om tid og sted finnes i egne brosjyrer for DNT. Indrefjorden Onsdager i partallsveker: Vaksenkafè kl Kafètreff på helselagsstova på Haugsværtunet kl Torsdag: Seniordans kl Første fredag kvar måned : Pensjonistmøte. Sørsida Andre mandag i måneden. Kl Bok- og strikkekafè på biblioteket v/sandnes skule. Tirsdag : Seniordans kl Onsdag ein gong i måneden. Føremiddagstreff Nord-Kvingo/Sandnes kl Onsdag ein gong i måneden. Seniortreff på Sandnes kafèen kl Nordbygda Tirsdager i oddetallsveker. Tirsdagstreff kl på Sleire grendahus. Andre tysdag i månaden. Bok- og strikkekafè kl på biblioteket v/nordbygda skule. Onsdag ein gong i måneden: Kafè på sjukeheimen. Skjer det andre aktivitet i bygdene som de meiner me burde vite om så ta gjerne kontakt med oss. Me er tilgjengelige for innspel, ta gjerne kontakt. Om du ønsker å delta i aktiviteter men møter utfordringer for å få det til så ta gjerne kontakt med oss. Frivillighetskoordinatorer Masfjorden kommune. Indrefjorden: Torill Storsæter tlf.nr Sørsida : Jorunn Færevaag tlf.nr Nordbygda. Laila Haukeland tlf.nr Reduksjon av prestetenesta i kommunen? I ein kort notis om at Knut Sørheim sluttar som prest i Masfjorden til sommaren, vart det også nemnt at bispedømet frå då av truleg vil gå inn for ein reduksjon av prestetenesta i Solund, Gulen og Masfjorden, og sjå prestetenesta i desse tre kommunane under eitt. Det er no klårt at dette kan bli ein realitet. Fellesråda og sokneråda i desse kommunane fekk siste veka i november brev frå bispedømeleiinga at ein der vil gå inn for reduksjon av prestetenesta frå 300% til 200%, og at den overskytande delen skal gå til styrking av prestetenesta i sør, serleg Meland. Brevet er sendt til høyring, med ein høyringsfrist til 2.februar, og med avgjerd i bispedømerådet 2.mars. Det er no opp til sokneråd, fellesråd og alle som vil engasjere seg i saka inkludert kommuneleiinga kome med innspill og framlegg i saka. I brevet frå bispedømet blir det altså gjort framlegg om reduksjon med ein tredel av den ressursen ein har i dag. Men leiinga har tydelegvis eit stykke på veg høyrt på det som har vore sagt om denne saka til no, og tek høgde for at dersom ein verkeleg skal gjere eit slikt inngrep, kan der vere ulike måtar å gjere det på, og har teke med fire ulike modellar i tillegg til at dei er opne for eventuelle andre løysingsforslag. Og dette er dei fire alternativa frå bispedømet: Den eine av dei tre stillingane som er der no, vert trekt inn og overført til Meland. Dette kan gjerast ved vakanse i stilling, det skjer sommaren re prestar skal arbeida i sokna i desse kommunane, til saman i 200% stilling. Dei må då også gjera teneste i andre sokn i prostiet. Det er prosten sitt ansvar å fordela ressursane på best mogeleg måte. Dersom Mo sokn (Modalen) går til Hardanger og Voss prosti, eit samarbeid med Vaksdal eksisterer allereie på ein del område, kan omfordeling i Nordhordland vert enklare ved at soknepresten i Ostereidet og Vike sokn også vert ansvarleg for Sandnes sokn. Då kan presten i Solund også ha ansvaret for Brekke sokn og presten i Gulen ha sokna Frøyset og Solheim i Masfjorden i tillegg til Gulen og Mjømna sokn. Dei tre kommunane beheld tre prestar i kvar sin 100% stilling, men berre 200% av kostnadene med dette vert betalt av Bjørgvin bispedøme. Resten, til saman 100% stilling + andre kostnader, må sokna i kommunane henta frå andre stader. Det kan t.d. vera trusopplæringsmidlar, innsamla midlar eller auka overføringar frå kommunane. Så langt Bispedømet sitt brev. Det er klart at uansett vil ein slik reduksjon få tydelege følgjer uansett. Til dømes er det slik alt i dag at når ein ikkje kan setje inn ordinær vikar dei søndagane presten skal ha frihelg kvar fjerde søndag og ein skal redusere stillinga med ein tredel, så vil talet på gudstenester gå ytterlegare ned, altså ei gudsteneste annankvar søndag fordelt på tre kyrkjer. Det blir ei utfordring som vil krevje at fleire let seg engasjere og tek ansvar om ein vidare framover skal halde oppe eit så levedyktig kyrkjelydsliv som mogeleg. Side 7

8 Glimt frå grunnlovsjubileumsmarkeringa i Masfjorden Masfjorden kommune markerte grunnlovsjubiléet med tre høgst ulike tilskipingar i kvar del av kommunen. Men om tilskipingane var svært ulike, hadde dei det til felles at dei var svært vellukka, og at dei kvar på sitt vis gjorde markeringa til ei verdig hending. Markeringa på Sandnes : Måndagskonsert med noko attåt Sandnes skulemusikk har i fleire år hatt måndagskonsert for foreldre og bygdefolk etter at dei har vore utanbygds og spelt konkurranse i helga. Slik også denne måndagen. Korpset kom att frå Mangerfestivalen med famnen full av pokalar. Men måndagskonserten var denne gongen utvida til å vera del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Korpset spelte programmet dei hadde framført på Manger laurdag, solist etter solist steig fram og gjorde sine ting, og som publikummar og medarrangør sit ein og kjenner at dette var ein rett måte å feira jubileet på. Ei gruppe unge framstormande aspirantar spelar så nokon kvar kjenner ei tåre i augnekroken. Korps, 17. mai og Grunnlova høyrer saman. Korpsrørsla var ein del av nasjonsbygginga. Korpsforkjempar Vibeke Valestrand delte tankar og røynsler frå si tid som musikant, korpsmor og korpsleiar lokalt og regionalt og sette korpsrørsla inn i ein nasjonal samanheng. Det er t.d berre knapt 60 år sidan jenter fekk bli med og spela i korps, og kven er det no som i stor grad er dei berande i skulekorpsa rundt i Noregs land? Men alt dreia seg ikkje om korps denne kvelden. Pianist Frode Skag Storheim akkompagnerte solistane slik han òg gjorde på Manger og let oss i tillegg få høyra noko av det norskaste som finst: Lyriske stykker av Edvard Grieg. Aspirantane i korpset er 8-9 år gamle. Seniordansarane som slapp til etter matpausen har naturleg nok ein noko høgare snittalder. Fleire av dei var korpsforeldre den gongen Sandnes skulemusikk vart. starta og har brukt atskillige timar på sying av uniformer og anna dugnadsarbeid for korpset. Men mjuke og ledige er dei, og dansegleda har dei i rikt mon enno. Skulemusikforeldra varta opp med jubileumskaker pynta i raudt, kvitt og blått. Dei hadde pynta og laga til i salen, dei bar stolar,dei selde kaker og kaffi. Nok ei understreking av kor viktige foreldra er i arbeidet med korpset og i kulturlivet i det heile. «Det er typisk norsk å vera god», sa landsmoder Gro ein gong. Det mest typisk norske er kanskje alt dugnadsarbeidet som blir lagt ned for å halda kulturlivet i gang i dei tusen små og store lokalsamfunn. Og tenkjer ein i dei baner, var den utvida måndagskonserten ei fin markering av ånda i Grunnlova. Så vart kvelden avslutta med at ei korg med «smaken av Masfjorden» trekt ut på inngangsbilletten. I korga låg det ulike produkt frå Masfjorden, både av åndeleg og fysisk art. Liknande korger skal trekkast på dei to andre arrangementa denne veka, på Matre onsdag og på Hosteland fredag. Grunnlovsjubileet i Masfjorden er i gang. Tekst: Alf Strand Foto: Tove Kristin Sleire Tistel Side 8

9 Markeringa på Matre : Dei verste åra i norsk historie Statsarkivar Yngve Nedrebø fanga alle tilhøyrarane då han onsdag kveld heldt føredrag om «Strilane og 1814». Dette var ein del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Statsarkivar Yngve Nedrebø fanga alle tilhøyrarane då han onsdag kveld heldt føredrag om «Strilane og 1814». Dette var ein del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Krigsåra var også uår med kaldt og surt ver, dårlege Søknad om spelemidlar avlingar og borkebrødstider. Særleg var 1812 eit hardt år, og statistikken viser at det i fleire av desse naudsåra døydde fleire personar enn det som vart fødde. Folketalet gjekk med andre ord ned pga svolt og sjukdom. For folk flest var desse åra verre enn okkupasjonsåra Den vanlege mann var meir oppteken av kampen for det daglege brød enn kva som gjekk føre seg på Eidsvoll. Gjennom små episodar frå historiske dokument gav Nedrebø oss smakebitar på strilane sin kamp for tilveret gjennom desse åra, ein kamp som toppa seg med det han kalla den andre strilekrigen. Då fekk strilane kjempa gjennom maksimalprisar på korn og ein heil del andre varer dei måtte kjøpa gjennom handelsmenn i Bergen. I ettertid merka ein ikkje mykje til at embetsmennene med Christi i spissen hadde vore med på å vedta grunnlova, hevda Nedrebø. Dei framsynte ideane frå Eidsvoll i vårdagane 1814 forsvann som dogg for sol då utsendingane kom tilbake til kvardagen. Då dømde dei etter Christian den femtes lov som før! Ytringsfridomen var berre ein paragraf i Grunnlova, og stemmeretten som vart innført, har vist seg å gjelda berre mellom 2 og 3 % av den norske befolkninga i mange år etter Før Nedrebø heldt sitt føredrag var klasse på Matre skule i elden med ein del norske songar dei hadde lært seg til jubileet i vår, og kulturkvelden vart avslutta med tonar frå vår tid, representert ved bandet «Life On Mars» frå kulturskulen. Innimellom hadde både vaksne og unge fått prøvt seg på quis med spørsmål som m.a. hadde med Grunnlova å gjera, og Matre helselag hadde sørgt for mat og drikke undervegs. I pausen kunne folk sjå på utstillinga om grunnlova som småskulen hadde laga i vår og den innramma plakaten frå sommaren 1814 der innbyggjarane i Nordhordland vert oppmoda om å skriva seg i manntalet for å få røysterett ved stortingsvalet. Det er alltid eit godt teikn når arrangøren må til å bera inn fleire stolar, og slik var det i gymsalen på Matre denne kvelden. Dette var det andre arrangementet denne veka i kommunen si markering av grunnlovsjubileet. Tekst og foto: Alf Strand Fristen for å søkja spelemidlar for 2015 er måndag 15. desember 2014 Ein søkjer på elektronisk skjema som ein finn på eller via heimesida/skjema/kultur og idrett Dersom du treng hjelp til å fylla ut søknaden, kontaktar du rådgjevar Alf Strand, tlf , epost Side 9

10 Markeringa i Nordbygda : Song og dans til ære for Grunnlova Song og dans stod i sentrum då det fredag vart sett punktum for grunnlovsjubileet i Masfjorden med kulturkveld i gymsalen på Nordbygda skule. Også her måtte arrangøren inn med meir stolar, det vart ganske fullsett i salen etter kvart. Lokale krefter saman med gode naboar gav oss ei god kulturoppleving. Dalsøyra og Nordbygda skulekorps slo an tonen alt i sitt fyrste nummer, og me kjende med ein gong at dette kom til å bli bra. Sidan overtok Strilaringen med norske dansar og songkoret Spleis med norske songar. Innimellom var det tid for allsong leia av Ottar Wiik og Jens Brekke frå Vik i Sogn. Dei hadde plukka ut nokre av dei gamle, norske songane som tilhøyrarane var godt kjende med. Dei to karane både song, spelte og fortalde og leia oss gjennom kvelden på ein framifrå måte med sin lune humor, gode historier og sprelske formuleringar. Dei fekk med sine innslag sett lyset på det nasjonale, på korleis framveksten av norsk språk og kultur gjekk parallelt med det politiske sjølvstendet. Jens Brekke gjorde òg stor lukke i rolla som Kolbein Hausa i eit par av Per Sivle sine Vossastubbar. Klassisk gitarspel med Ådne Matre Andersen sette eit verdig punktum for kvelden og for ei veke med mykje kultur. Og heilt til slutt kunne ordføraren fortelja at han var stolt av den kulturelle breidda som hadde vorte presentert denne veka. Og frå publikum var tilbakemeldinga klar: Dette var kjekt å vera med på! Om lag 400 menneske har vore innom dei tre arrangementa som var Masfjorden kommune si markering av 200-årsjubileet for Grunnlova. Tekst : Alf Strand Foto : Tove Kristin Sleire Tistel Om julestjerner og allergi Julestjerner er vakre plantar og populære gåver. Dessverre er det også slik at mange reagerer allergisk på dei. Av omsyn til dei det gjeld, har ein bestemt at julestjerner ikkje skal nyttast på sjukeheimen. Vi vil difor oppmode dei som planlegg å ta med ein juleplante til bebuarane, at dei unngår å ha med julestjerner, men heller finn ein annan vakker juleblome. Venleg helsing Helga Ellingsen rådgjevar helse, omsorg og sosial Side 10

11 Fagdag om samordning av beredskap i eit samfunn i endring Alle tilreisande fekk høyra og sjå korleis lokalmiljøet vårt samhandlar om å handtera akutt sjukdom og andre uønska hendingar i vårt distrikt. Mandag 24. november vart det gjennomført eit møte om korleis ein har organisert brann og beredskapsarbeidet i Gulen og Masfjorden. Møtet vart avhalde i det nye Sløvåg næringsbygg AS, med mange deltakarar både frå lokalt beredskapsmiljø, regionalt beredskapsnivå samt lokalpolitisk nivå og nasjonalt politisk nivå. På deltakarlista var kjende sentralpolitiske skikkelsar som Peter Christian Frølich, Ruth Grung, Liv Signe Navarsete for å nemne nokon. Det vart også gjennomført ein presentasjon av bilar og utstyr i brennvesenet. Gryteklututstilling Alle tilreisande fekk høyra og sjå korleis lokalmiljøet vårt samhandlar om å handtera akutt sjukdom og andre uønska hendingar i vårt distrikt. Det var fleire av dei tilreisande som såg utrusting og løysningar som dei ville ta med seg heim og implementera i eigne system. Sandsekkar til eldre Sigvald Kvinge Også denne vinteren vil Masfjorden kommune hjelpe til med å skaffe sandsekker. Fristen er 12. desember. Ordninga i år blir slik: Sandsekker på 15 kg kan tingast på telefon eller e-post: kommune.no innan 12. desember Masfjorden kommune køyrer ut sekkane som er bestilt innan denne datoen. Pris pr sekk er kr 75,-. Tekst: Liv Oda Dale Tidleg på 1900-talet kom grytekluten i bruk på kjøkkenet i norske heimar for at husmora skulle verna seg mot varmen frå store tunge gryter, panner og ulike jern Grytekluten har vore lite påakta og har ikkje hatt særleg prioritet som utstillingsobjekt. Det er heller ikkje skrive så mykje om temaet. Bok- og strikkekaféen på Hosteland har i haust jobba med å samla inn gryteklutar. Det vi har fått inn, heng på biblioteket. Så er det meininga å laga ei utstilling på sjukeheimen. Men vi ynskjer endå fleire. Det er facinerande å sjå kor mange ulike mønster som finst. Det viser vel at grytekluten etter kvart har fått ein tilleggsfunksjon. Frå å vera ein nyttig bruksgjenstand, har han og vorte ein dekorativ pyntegjenstand. Det finst nok ulike mønster rundt i heimane. Vi ville bli veldig glade om vi kunne få låna nokre. Dei kan leverast på biblioteket på Hosteland godt merka med namn. Også filialane på Matre og Sandnes kan ta i mot. FJON FRÅ FJELL TIL FJORD Gamalt og nytt frå Masfjorden Årgang 24 Hausten 2014 Også i år kjem det ut ei utgåve av Fjon frå fjell til fjord. Fjon frå fjell til fjord Årgang 24 Hausten 2014 Dette er 24. utgåva. Prisen er like tradisjonsrik som heftet sjølv - det kostar framleis kr.100. Det vil vere å få kjøpt på dei same plassane som har seld heftet før. Redaksjonen nyttar med dette høvet til å ynskje gamle og nye lesarar ei hyggeleg stund med heftet. Side 11 FJON FRÅ FJELL TIL FJORD Gamalt og nytt frå Masfjor Årgang Hausten 2

12 Fellesmøte våren 2015 Masfjorden kyrkjelyd Kyrkje- og prestekontor i kommunehuset: Direktenummer: Kyrkjeverja: Diakoni- og undervisningsleiar: Sokneprest: Kyrkjegardsarbeidar: Bustadtelefon / mobiltelefon / e-post: Sokneprest Knut Fr. Sørheim: / E-post: Kyrkjeverje Svein Kvamsdal: E-post: Organist Anne Merethe Reknes: E-post: Diakoni- og underv.leiar Gunvor Fyllingsnes: / E-post: Kyrkjegardsarbeidar Kolbjørn Reknes: / E-post: Kyrkjeleg fellesråd: Fellesrådsleiar: Arne J. Riisnes E-post: Sandnes sokn: Soknerådsleiar: Ragnhild Skuggedal: / Klokkar/kyrkjetenar Sandnes kyrkje, kontaktperson: Vebjørn Aasgard: Klokkar/kyrkjetenar Granneheimen Eldbjørg Mjanger: / Solheim sokn: Soknerådsleiar: Lise Dyrhovden: Klokkar: Mary Truwerk Kvamsdal Kyrkjetenar, kontaktperson: Marit Steinestø / Frøyset sokn: Soknerådsleiar: Terje Myrvang / Klokkar Lovise Matre: Kyrkjetenar Kolbjørn Reknes: / Masfjordingen er eit meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Bladet vert gjeve ut av sokna i samarbeid med kommunen. Redaksjonsnemnd for bladet er Gunvor Fyllingsnes, Frode Vee- Haugen og sokneprest Knut Fr. Sørheim. Formgjeving er ved Rune Garmann. Gjennom fleire år har Masfjorden Indremisjon arrangert møte på Fjon Fjellkyrkje ein torsdagskveld kvar månad. Desse møta er felles for heile Masfjorden. Ein talar innleier over eit tema, så et me kvelds saman, og etter det er det anledning til innlegg frå dei som er til stades. Kjekke kveldar. Våren 2015 vert det fellesmøte desse torsdagane: 29.januar, 12. februar, 12.mars, 9.april og 7.mai. Det vert forskjellige talarar, men alle kveldane kjem til å ha eit tema ut frå forskjellige sider ved Paulus sitt liv. Set av dagane og vert med på fellesmøte. Masfjorden Indremisjon Gjekk juleknasket hardt ut over tennene? Eg kjem til å arbeida som tannlege i Knarvik frå januar. Tannbehandling for vaksne kan ein då få hos : Tnl Johannes Øpstad Tnl Tor Olav Nordvik Burkhovdane Isdalstø Tlf Kontora ligg i 2. et hos Lindås Rør og sanitær. Venleg helsing Johannes Øpstad Tannlege Adressa til bladet er Masfjordingen, Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes. Bankgiro Side 12

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT!

SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! SPRÅK - MYKJE MEIR ENN BARE PRAT! Gode sitat og tankar Det synest vera eit kjennemerke på godt stell at spedbarnet ikkje berre vert bada i vatn, men også i språklyd og kroppskontakt! Ved å læra at meiningar

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

RELIGIØSE HØGTIDER I NOREG

RELIGIØSE HØGTIDER I NOREG 1 Høgtidsdagar I alle land, kulturar og religionar finst det dagar som vert feira eller markerte på ein spesiell måte. Dette vert gjort for til dømes å minnast ei historisk hending, både religiøs og nasjonal.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer