Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme"

Transkript

1 Masfjordingen Masfjordingen Nr Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i ferd med å få ny salmebok i kyrkjene våre. No har den vore i bruk i snart eit år, og har lyst å presentere ei av dei nye julesalmane vi finn der. Salmen står på nr 71, og det er Eyvind Skeie som, fritt etter eit polsk motiv, har skrive teksten, til ein polsk folketone. Her er salmen «Røster frå himlen bryter nattens fred» Røster fra himlen bryter nattens fred. Gjeterne finner Jesu fødested. /: Under stjerner barnet hviler, griper krybbens strå og smiler. Det er julenatt. :/ Kom, la oss følge englers glade bud! Tilbe den lille, kalle ham vår Gud. /: Jordens folk skal juble sammen, himlens engler rope amen. Frelseren er født. :/ Barn, du som kjente Paradisets vår, deg har vi ventet mer enn tusen år. /: Konger og profeter så deg, alle slekter håpet på deg. Du er født i dag. :/ Syng, engleskarer, i det store kor! Syng, du Guds kirke, overalt på jord! /: Han som troner i det høye, og til jorden lot seg bøye, er i brød og vin. :/ Julesalme Gud sin eigen son oss gav, no ved juletide. Difor går eit lovsongshav over verda vide. Difor frå det høge kor, lyder det her nede: Gjeva er di sak på jord. Gjev og gjev med glede. Gjev til Gud så hjarta ditt. Finn det sikre feste. Gjev til alle, du er kvitt: Gjev dei av det beste. Gjev til du vert tom og arm, inkje skal du missa. Gjev til du vert rik og varm. Rikare er vissa. Frå bokmål v/ Jon Hope Velkomen til Julekonsertane 2014 Tid og stad : Sandnes kyrkje laurdag 13.desember kl Solheim kyrkje søndag 14.desember kl Frøyset kyrkje søndag 14.desember kl Side 1

2 Gudstenester Sjå også 7.des. 2.søndag i adventstida. 1 Kor 15,50-57 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer til Bergen Søndagsskulekrins. Søndagsskule under gudstenesta. (Kyrkjeskyss) 21.des. 3.søndag i adventstida. Luk 1,39-45 Granneheimen 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Familie og Medier. 24.des. Julaftan. Luk 2,1-20 Frøyset kyrkje 14.00: Julegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). Solheim kyrkje 16.15: Julegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). 25.des. Juledag. Joh 1,1-14 Sandnes kyrkje 12.00: Høgtidsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand (NMS). 26.des. 2.juledag. Joh 1,1-14 Solheim kyrkje 11.00: Høgtidsgudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer til Fjon Fjellkyrkje. 4.jan. Kristi openberringsdag. Luk 2,40 52 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) 11.jan. 2.søndag i openberringstida. Mark 1,3 11 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) 1 8.jan. 3.søndag i openberringstida. Ef 6,10-18 Solheim kyrkje 11.00: Misjonsog familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 1.febr. Såmannssøndagen. Mark 4,26 34 Frøyset kyrkje 11.00: Misjons- og familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 15.febr. Fastelavnssøndag. Joh 12,20 33 Sandnes kyrkje 11.00: Misjonsog familiegudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mukdahan, Thailand. (Kyrkjeskyss) 22.febr. 1.søndag i fastetida. Matt 16,21 23 Solheim kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss) Granneheimen 17.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. 8.mars 3.søndag i fastetida. Mark 9,17 29 Fjon Fjellkyrkje 12.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. I samband med konfirmantleir. Takkoffer til Fjon Fjellkyrkje 15.mars 4.søndag i fastetida. Joh 3,11 16 Frøyset kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss.) Solheim kyrkje 16.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til fasteinnsamlinga/kirkens nødhjelp. 22.mars Maria bodskapsdag. Luk 1,46 55 Sandnes kyrkje 11.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Nattverd. Takkoffer. (Kyrkjeskyss.) Frøyset kyrkje 16.00: Gudsteneste v/ Knut Fr. Sørheim. Takkoffer til fasteinnsamlinga/kirkens nødhjelp. Kyrkjeskyss Når ei gudsteneste i lista er merka med (Kyrkjeskyss), er det mogeleg å tinga skyss. For å tinga skyss, må ein seinast (laur)dagen før ringa tlf som er oppgjeven for kvart sokn. Prisen er kr 50,- tur/retur. Sandnes sokn: Ring Harald Mjanger Tlf / eller Magne Andvik Tlf / Solheim sokn: Ring Lise Dyrhovden Tlf Frøyset kyrkje: Ring Harald / Olga Birkeland Tlf Døypte : William Sverre Ynnesdal Mona Karin Ynnesdal og Kjell Åge Ynnesdal Fadrar: June-Iren Sleire-Ynnesdal, Snorre Folke Karlsen Sandra Strand Andvik Lillian Andvik og Jon Kjetil Strand Fadrar: Kristin Andvik, Siri Andvik, Katrine Skjelanger Kvinge, Petra Bolset Oline Krossøy (Døypt i Haus kyrkje) Hilde Sofie Krossøy og Tom Krossøy Fadrar: Mariann Fløtre, Nutinee Håland, Christian Krossøy, Per Marcus Pedersen Oskar Krossøy (Døypt i Haus kyrkje) Hilde Sofie Krossøy og Tom Krossøy Fadrar: Katrine Birkeland, Nicolai Krossøy, Alexander Krossøy, Tore Rosnes Sivert Steinestø Stusdal Randi Steinestø og Håvard Prestnes Stusdal Fadrar: Ida Duesund, Natalie Kjetland, Marit Steinestø, Audun Stusdal, Anders Stusdal Emil Hindenes Haugsvær Kristine Hindenes og Andreas Solheim Haugsvær Fadrar: Frida Solheim Haugsvær og Ingvild Hindenes Side 2

3 Fredsministeren «For eit barn er oss fødd.. Han har fått namnet.. Fredsfyrste» ( Jes 9,6) Kvar gong det kjem ei ny regjering, så lurer folk på kor mange ministrar og departement det vert. Kva med ein fredsminister? Er ikkje fred like viktig som jordbruk, fiske og kultur? I Jesaja 9,6 står det eit ord som elles ikkje finst i Bibelen. Fredsfyrste. Ordet vart truleg laga av Luther, for i Luther-bibelen av 1545 står ordet Friedefürst. Og så kom ordet etter kvart inn i dansk-norske omsetjingar. Fyrste var ein alminneleg tittel i Tyskland på Luther si tid. Men er eit noko framandt ord i det norske samfunnet i Det hebraiske ordet som står i Jes 9,6 tyder leiar, sjef, høvding, og det er i dette verset knytt til eit anna ord som betyr fred. Så ein kunne kanskje i moderne norsk omsetjing nytta «fredsminister». Vi vil nok tenke at ein fredsminister må vere ein person med lang og brei erfaring og med doktorgrad i konflikthandsaming. For det å skape fred kan vere ei usedvanleg krevjande utfordring anten det er i heimen, i lokalsamfunnet, i kyrkja eller i den store verda. Det overraskande i Jes 9 er at fredsministeren skal vere eit barn. Ikkje eit barn som skal vekse opp og etter lange studiar gjere seg kvalifisert til å verte valt til fredsminister. Nei, han skal vere fredsminister frå fødselen av. Som ein arveprins er berar av det kongelege frå fødselen av, er fredsministeren frå opphavet av berar av freden. Fredsarbeid er ikkje noko han kvalifiserer seg til. Han er eitt med freden i heile sitt vesen «Ære vere Gud i det høgste og fred på jorda», song englane på Betlehemsmarkene. Dette var ikkje eit godt juleønskje om noko som kanskje kunne kome til å skje i dei neste åra. Det var ei melding om at freden alt var komen til jorda. Freden kom med barnet. For ein del år sidan snakka eg med ein gamal mann som var dårleg til mote. «Når eg tenkjer attende på livet», sa han, «så er det så mangt som eg angrar på. Det er så vanskeleg å finne fred». Eg kunne seie til han at det er ikkje umogleg for noko menneske å finne fred. Jesus er komen med fred. Han er fredsministeren som har fred som sitt program. Men han er ingen diktator som tvingar folk til fred med makt. Han kom som eit barn. Freden vert teken i mot som ei gåve. Ei gåve som kan gjevast av eit barn. «For eit barn er oss fødd.. Han har fått namnet.. Fredsfyrste» Det er vanskeleg å vinne freden med våpen, og fredsdiplomati gjennom forhandlingar er serdeles krevjande. Rettssaker skaper ofte ikkje ro, men gjerne meir strid. Gudsbarnet som vart fødd til jord, kom med ein alternativ veg til fred. Ein veg gjennom det å oppgje sin eigen kamp, ta imot Guds gåve og gjennom det å gje medmenneske ei utstrakt og forsonande hand. Jesus sa sjølv: «Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det.» ( Joh 14,27), og «Sæle er dei som skaper fred, dei skal kallast Guds born» (Matt 5,9). Kva er julefred? Er det nysnø og juleferie, varme frå peisen og duft av granbar og pinnekjøt i huset? Den kristne julefreden går djupare. Fredsministeren viser oss ein veg til fred med Gud og til fred med dei medmenneska som vi vore i strid med. Med ynskje om ei god og fredfull julehøgtid. Geir Sørebø prost Emil August Reknes Larsen Anne Merethe Reknes og Odd-Gunnar Heggernes Larsen Fadrar: Mary-Ann Heggernes Larsen, Kolbjørn Reknes Vegard Kjetland Silje Vågseth Kjetland og Åsmund Kjetland Fadrar: Ingebjørg Kjetland, Laila Vågseth, Bente Matre, Stian Tverberg Eliane Haukeland Nystrand Sissel Haukeland og Endre Tynning Nystrand Fadrar: Susanne Daae Børnes, Trude Tynning Nystrand, Bergit Ynnesdal Thomas Totland Rong Roger Rong og Silje Totland Fadrar: Yvonne Rong, Leif Rune Rong, Elin Totland, Kristin Møvik Saman med kyrkjelyden vår og heile kyrkja har de fått del i eit heilagt ansvar: Å visa omsorg for borna, be for dei, læra dei sjølve å be og hjelpa dei å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så dei kan leva og veksa i den kristne trua. Side 3

4 Glimt frå barneforeiningsarbeidet på Sandnes Onsdag 26.november var det barneforening i kyrkjelydssalen på Sandnes, slik som de plar vera annankvar onsdag. Dette var siste barneforeininga før adventtida begynner. No er det berre ei barneforeining att før jul. Me nytta denne anledninga til å snakka litt saman om advent og jul. Mange visste at det no nærmar seg adventstid og at søndag 30.november er første søndag i advent. Då tenner me eit lys og det er berre 4 veker att til jul. Det var også klart at det er 4 søndagar i adventstida og at me skal tenna 4 lys før det vert jul. Kvifor har me så advent? Borna hadde klare tankar om at adventstida er ei ventetid der me skal førebu oss til jul. Me snakka ein del om at det me skal forbereda oss til og tenkja mykje på i adventstida er at Jesus kjem til jorda og vert født som eit lite barn. Neste spørsmål er om borna kan nokon adventssongar og det kan dei. Dei kan "Tenn lys" og "Adventlysa". Julepakker høyrer også med når jula nærmar seg og nokon har allereie Frivilligsentralen i Masfjorden når du på tlf / Dagleg leiar: Gunvor Fyllingsnes Adressa er: Frivilligsentralen i Masfjorden, 5981 Masfjordnes eller e-post: begynt på julehandelen. Det kan ikkje røpast kva som er inni pakkene, i allefall ikkje når pappaen sit lenger bak i kyrkja. Det var enighet om at det er kjekt å kjøpa pakker til andre, men det er aller kjekkast å få pakker. Det var mange forskjellige ønske kva som skal vera inni pakkene. Det er monopol, regnfrakk,, doktorting, tegnesaker, legofriends, legocity, prosjektor eller trylleting. Kvifor har me så jul og julepakker? Jau, det veit borna og. Me har jul fordi Jesus vart født, og det er hans bursdag me feirar når det er jul. Mange kan allereie julesongar og. Det er songen om Julebestemora ( Julekveldsvisa), Jul på Sandnes, En stjerne skinner i natt, Nå har vi vaska golvet og På låven sitter nissen. Så gled me oss til jul og til neste barneforeining. Neste barneforeining vert ei julebarneforeining. Avlidne : Ingeborg K. Døssland f Arne Birger Haugsdal f Ragnhild Haugsdal f Annlaug Skuggedal f Kåre Ynnesdal f Torger Molland f Inger Johanna Nordland....f Olav A Kvinge....f.1927 Eg er oppstoda og livet, seier Herren. Den som trur på meg, skal leva om han så døyr. Og kvar den som trur på meg, skal i all æva ikkje døy. Ny kyrkje i Knarvik Knarvik har fått ny kyrkje som var vigsla 30.november, 1.søndag i advent. Vi gratulerer og ynskjer Guds rike velsigning over kyrkja og gudstenester og arbeidet som skal ha sin plass der. Side 4

5 Helsing frå Thailand Både Sandnes, Solheim og Frøyset sokn gjev stadig støtte til misjons- og kyrkjelydsarbeidet som skjer i Mukdahan i Thailand mellom anna gjennom kyrkjeofringar i julehøgtida. Støtten vår går spesielt til prosjektet som har som mål å bygge opp og ruste ut lokalt leiarskap. Dette er eit prosjekt og eit arbeid som i høgste grad har gjeve resultat. Leiaren for prosjektet no heiter Onchan Phuyafa er sjølv thai og prest i Phibun kyrkjelyd, og leiar av distrikt 4 av Den evangelisklutherske kyrkja i Thailand. Han har på nettsida disippeloppdrag.blogspot. no/ skrive denne helsinga til alle som støttar prosjektet: Menighetene i distrikt 4 har opplevd store forandringer etter at lekmannsprosjektet startet. Mange er blitt døpt og flere leke ledere tjener i lokale kirker. Nye medlemmer kommer til kirkene. Menighetene i distrikt 4 ønsker å takke alle som bidrar til støtte og forbønn. Gud velsigne deg og menigheten. Vi vil be for dere, og er takknemlig for deres forbønn. Der skjer ting i Thailand: No arrangerer ungdom sjølv leirar Frå nettsida disippeloppdrag.blogspot.no/ Ved starten av året tok planlegginga av den første leiren til, Go On, som skulle bli arrangert i april. Det var fleire møte i løpet av februar og mars, blant anna i Fahuan. Go On, som er ein leir for ungdomsleiarar, og som er en førebuing til den store leiren Impuls i oktober kvart år, samla litt over 60 ungdomar i år. Her er bilde frå leiren: Endringar i kyrkjestaben I løpet av vel det siste halvåret har det skjedd fleire endringar i kyrkjestaben. Organisten i permisjon. I slutten av mai fekk organisten vår, Anne Merethe Reknes, sitt tredje barn, og har sidan då vore i omsorgspermisjon. Vi var heldige, og fekk ja frå Johannes Lyngset til å gå inne i størstedelen av stillinga (50 av 70%). Han er til dagleg lærar ved Nordhordland Folkehøgskule, men hadde planlagt å gå ned til 50% undervisning dette året, og har først og fremst teke på seg å spele til gudstenester og andaktane ved Sjukeheimen. I tillegg har Ann Jorun Hopen frå Bergen lova å vere til disposisjon for gravferder. Barne- og ungdomsarbeidaren slutta. Marit Nesse som har farta litt rundt i fjorden sist året, har sagt seg opp i stillinga som barne- og ungdomsarbeidar hos oss. Grunnen er at ho ynskjer å satse for fullt på firmaet sitt, Edel Formidling. Vi ynskjer Marit lukke til med arbeidet i Edel Formidling. (Kva det handlar om, kan du f.eks. lese litt om på nettsida hennar, edelformidling.no. Vi fekk då ein 30% stilling ledig. Det er ikkje alltid enkelt å få nokon i ei så lita stilling når det nesten berre er arbeid på kveld og i helgar. Men vi har no fått på plass to ungdomar som deler stillinga. Ei av dei, Siri Bernssen, er med på Fredagsklubb og FemPluss, den andre, Jeanette Brakvatne, er på Haugsvær Yngres og Tenklubben. Siri og Jeanette er på plass gjennom ein samarbeidsavtale med Nordhordland Indermisjon. Vi trur at dette er ei god ordning som vil fungerbra for oss i Masfjorden. Vi seier takk til Marit, og velkomen til Siri og Jeanette. Diakoni- og undervisningsleiaren i AFP - eller betre kjent berre som Gunvor. Ja, etter nær tretti år tilsett i ei stilling som sidan ho tok til i den midt på åttitalet, har skifta både karakter og tittel, er Gunvor Fyllingsnes på veg inn i 70% AFP, og reknar også med å gå heilt over pensjonisttilvære om ikkje lenge. Det er ei svært omfattande teneste ho har utført gjennom desse åra, ei teneste vi har stor grunn til å vere svært takksame for, og vil nok kome tilbake til dette når vi er over i året som kjem. Stillinga som diakoni- og undervisningsleiar (som også omfattar stillinga som dagleg leiar i Frivilligsentralen med 20%), blir i desse dagar lyst ledig heile eller delstilling, og det er med stor spenning vi håper at nokon vil fatte interesse for dette arbeidet som serleg gjeld ansvar for å legge til rette og leie den kyrkjelege trusopplæringa eit arbeid som soknene akkurat no er i ferd med å vedta dei nye planane for. Side 5

6 «Menneske treng menneske» Denne høsten er me 3 damer i kommunen som har fått tildelt ei ny rolle. Ei i kvar del av kommunen vår. Me skal koordinere frivillighetsarbeid som forebyggjande tiltak. Dette er ein del av satsinga i tråd med samhandlingsreformen: Frivillighetssatsing som forebygging i eldreomsorgen. Målet er å få gode møteplasser for våre sambygdinger, som ikkje lenger er i aktivt arbeidsliv. Andre er og velkomne innom for ein prat. Ein møteplass der ein kan ha samvær med andre. Denne møteplassen ønsker me å drive saman med primært helselaga. Me ønsker også velkomment samarbeid med andre frivillige organisasjoner, bedrifter og personer i kommunen. Me arbeider for at møteplassen skal vera ein arena der ei kjenner tilhørigheit med andre. Der ein kan ha gode samtaler, mimre og skape Side 6 nye minner i kvardagen. No er det eit tilbod om ein slik møteplass kvar 14 dag i alle delar av kommunen. Dette er i samarbeid med helselaga og frivillige. Dei tilbakemeldingane me får om verdien i desse treffa er utelukkande positive. Dei som deltar koser seg og praten går flittig. Me treng fleire frivillige. Dette skal ikkje vere ein erstatning for manglande politiske beslutningar og økonomisk sparetiltak. Dette skal vere eit tillegg til det offentlege ansvaret. Me ønsker i denne sammenheng å framsnakke helselaga under «Nasjonalforeningen for folkehelsa sine helselag» som viktige i forebyggjande sammenheng. Ein sterk lokal forankring av helselaga treng me etter vår meining. Dei bidrar på mange ulike arenaer og gir midler til aktivitetsfremmande tiltak for både små og store. Dessverre slit helselaga med rekruttering som mange andre lag og organisasjoner. Me oppfordrar både yngre og eldre krefter til å spandere litt nysgjerrighet på kva helselagsarbeid egentlig er. Er det noko for deg? Er det noko du brenn for og kunne tenke deg å drive med? Er det greit å miste den type organisasjon i bygda grunna rekrutteringsmangel? Kva verdier mister me då? Me opplever helselaga som gode samarbeidspartnere med gode fellesverdier. Frivilligheit handler om å hjelpe kvarandre til å leve eit godt liv. Alt er ikkje målbart og skal heller ikkje vere det. Å måle kvaliteten på ein relasjon og verdien av den, lar seg vanskelig gjere. Gjennom frivillig arbeid skaper me eit felleskap der me løfter i flokk og denne dugnaden skaper ei kraft i vårt samfunn. Det ligg i ordet frivillig det å være fri og villig til innsats. Alle kan være frivillig. Alle kan ikkje gjere like mykje men alle kan gjere

7 litt. Det handler ikkje nødvendigvis om å ta dei tyngste taka, dei største verva eller vere mest effektiv. Du er med på det du syns passer deg og når det passer deg. Og du tar fri frå det frivillige når det passer deg. Å være med å skape kan gi eigen indre vekst, tenk på det Me ønsker alle velkomne både deltakere og frivillige. Aktivitetsoversikt Ikkje alle aktivitetene herunder er drevet i denne regien men me tar med dei tilboda me veit om. Onsdagsturer i regi av Den Norske Turistforeningen, fordelt over heile kommunen. Informasjon om tid og sted finnes i egne brosjyrer for DNT. Indrefjorden Onsdager i partallsveker: Vaksenkafè kl Kafètreff på helselagsstova på Haugsværtunet kl Torsdag: Seniordans kl Første fredag kvar måned : Pensjonistmøte. Sørsida Andre mandag i måneden. Kl Bok- og strikkekafè på biblioteket v/sandnes skule. Tirsdag : Seniordans kl Onsdag ein gong i måneden. Føremiddagstreff Nord-Kvingo/Sandnes kl Onsdag ein gong i måneden. Seniortreff på Sandnes kafèen kl Nordbygda Tirsdager i oddetallsveker. Tirsdagstreff kl på Sleire grendahus. Andre tysdag i månaden. Bok- og strikkekafè kl på biblioteket v/nordbygda skule. Onsdag ein gong i måneden: Kafè på sjukeheimen. Skjer det andre aktivitet i bygdene som de meiner me burde vite om så ta gjerne kontakt med oss. Me er tilgjengelige for innspel, ta gjerne kontakt. Om du ønsker å delta i aktiviteter men møter utfordringer for å få det til så ta gjerne kontakt med oss. Frivillighetskoordinatorer Masfjorden kommune. Indrefjorden: Torill Storsæter tlf.nr Sørsida : Jorunn Færevaag tlf.nr Nordbygda. Laila Haukeland tlf.nr Reduksjon av prestetenesta i kommunen? I ein kort notis om at Knut Sørheim sluttar som prest i Masfjorden til sommaren, vart det også nemnt at bispedømet frå då av truleg vil gå inn for ein reduksjon av prestetenesta i Solund, Gulen og Masfjorden, og sjå prestetenesta i desse tre kommunane under eitt. Det er no klårt at dette kan bli ein realitet. Fellesråda og sokneråda i desse kommunane fekk siste veka i november brev frå bispedømeleiinga at ein der vil gå inn for reduksjon av prestetenesta frå 300% til 200%, og at den overskytande delen skal gå til styrking av prestetenesta i sør, serleg Meland. Brevet er sendt til høyring, med ein høyringsfrist til 2.februar, og med avgjerd i bispedømerådet 2.mars. Det er no opp til sokneråd, fellesråd og alle som vil engasjere seg i saka inkludert kommuneleiinga kome med innspill og framlegg i saka. I brevet frå bispedømet blir det altså gjort framlegg om reduksjon med ein tredel av den ressursen ein har i dag. Men leiinga har tydelegvis eit stykke på veg høyrt på det som har vore sagt om denne saka til no, og tek høgde for at dersom ein verkeleg skal gjere eit slikt inngrep, kan der vere ulike måtar å gjere det på, og har teke med fire ulike modellar i tillegg til at dei er opne for eventuelle andre løysingsforslag. Og dette er dei fire alternativa frå bispedømet: Den eine av dei tre stillingane som er der no, vert trekt inn og overført til Meland. Dette kan gjerast ved vakanse i stilling, det skjer sommaren re prestar skal arbeida i sokna i desse kommunane, til saman i 200% stilling. Dei må då også gjera teneste i andre sokn i prostiet. Det er prosten sitt ansvar å fordela ressursane på best mogeleg måte. Dersom Mo sokn (Modalen) går til Hardanger og Voss prosti, eit samarbeid med Vaksdal eksisterer allereie på ein del område, kan omfordeling i Nordhordland vert enklare ved at soknepresten i Ostereidet og Vike sokn også vert ansvarleg for Sandnes sokn. Då kan presten i Solund også ha ansvaret for Brekke sokn og presten i Gulen ha sokna Frøyset og Solheim i Masfjorden i tillegg til Gulen og Mjømna sokn. Dei tre kommunane beheld tre prestar i kvar sin 100% stilling, men berre 200% av kostnadene med dette vert betalt av Bjørgvin bispedøme. Resten, til saman 100% stilling + andre kostnader, må sokna i kommunane henta frå andre stader. Det kan t.d. vera trusopplæringsmidlar, innsamla midlar eller auka overføringar frå kommunane. Så langt Bispedømet sitt brev. Det er klart at uansett vil ein slik reduksjon få tydelege følgjer uansett. Til dømes er det slik alt i dag at når ein ikkje kan setje inn ordinær vikar dei søndagane presten skal ha frihelg kvar fjerde søndag og ein skal redusere stillinga med ein tredel, så vil talet på gudstenester gå ytterlegare ned, altså ei gudsteneste annankvar søndag fordelt på tre kyrkjer. Det blir ei utfordring som vil krevje at fleire let seg engasjere og tek ansvar om ein vidare framover skal halde oppe eit så levedyktig kyrkjelydsliv som mogeleg. Side 7

8 Glimt frå grunnlovsjubileumsmarkeringa i Masfjorden Masfjorden kommune markerte grunnlovsjubiléet med tre høgst ulike tilskipingar i kvar del av kommunen. Men om tilskipingane var svært ulike, hadde dei det til felles at dei var svært vellukka, og at dei kvar på sitt vis gjorde markeringa til ei verdig hending. Markeringa på Sandnes : Måndagskonsert med noko attåt Sandnes skulemusikk har i fleire år hatt måndagskonsert for foreldre og bygdefolk etter at dei har vore utanbygds og spelt konkurranse i helga. Slik også denne måndagen. Korpset kom att frå Mangerfestivalen med famnen full av pokalar. Men måndagskonserten var denne gongen utvida til å vera del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Korpset spelte programmet dei hadde framført på Manger laurdag, solist etter solist steig fram og gjorde sine ting, og som publikummar og medarrangør sit ein og kjenner at dette var ein rett måte å feira jubileet på. Ei gruppe unge framstormande aspirantar spelar så nokon kvar kjenner ei tåre i augnekroken. Korps, 17. mai og Grunnlova høyrer saman. Korpsrørsla var ein del av nasjonsbygginga. Korpsforkjempar Vibeke Valestrand delte tankar og røynsler frå si tid som musikant, korpsmor og korpsleiar lokalt og regionalt og sette korpsrørsla inn i ein nasjonal samanheng. Det er t.d berre knapt 60 år sidan jenter fekk bli med og spela i korps, og kven er det no som i stor grad er dei berande i skulekorpsa rundt i Noregs land? Men alt dreia seg ikkje om korps denne kvelden. Pianist Frode Skag Storheim akkompagnerte solistane slik han òg gjorde på Manger og let oss i tillegg få høyra noko av det norskaste som finst: Lyriske stykker av Edvard Grieg. Aspirantane i korpset er 8-9 år gamle. Seniordansarane som slapp til etter matpausen har naturleg nok ein noko høgare snittalder. Fleire av dei var korpsforeldre den gongen Sandnes skulemusikk vart. starta og har brukt atskillige timar på sying av uniformer og anna dugnadsarbeid for korpset. Men mjuke og ledige er dei, og dansegleda har dei i rikt mon enno. Skulemusikforeldra varta opp med jubileumskaker pynta i raudt, kvitt og blått. Dei hadde pynta og laga til i salen, dei bar stolar,dei selde kaker og kaffi. Nok ei understreking av kor viktige foreldra er i arbeidet med korpset og i kulturlivet i det heile. «Det er typisk norsk å vera god», sa landsmoder Gro ein gong. Det mest typisk norske er kanskje alt dugnadsarbeidet som blir lagt ned for å halda kulturlivet i gang i dei tusen små og store lokalsamfunn. Og tenkjer ein i dei baner, var den utvida måndagskonserten ei fin markering av ånda i Grunnlova. Så vart kvelden avslutta med at ei korg med «smaken av Masfjorden» trekt ut på inngangsbilletten. I korga låg det ulike produkt frå Masfjorden, både av åndeleg og fysisk art. Liknande korger skal trekkast på dei to andre arrangementa denne veka, på Matre onsdag og på Hosteland fredag. Grunnlovsjubileet i Masfjorden er i gang. Tekst: Alf Strand Foto: Tove Kristin Sleire Tistel Side 8

9 Markeringa på Matre : Dei verste åra i norsk historie Statsarkivar Yngve Nedrebø fanga alle tilhøyrarane då han onsdag kveld heldt føredrag om «Strilane og 1814». Dette var ein del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Statsarkivar Yngve Nedrebø fanga alle tilhøyrarane då han onsdag kveld heldt føredrag om «Strilane og 1814». Dette var ein del av Masfjorden kommune si markering av grunnlovsjubileet. Krigsåra var også uår med kaldt og surt ver, dårlege Søknad om spelemidlar avlingar og borkebrødstider. Særleg var 1812 eit hardt år, og statistikken viser at det i fleire av desse naudsåra døydde fleire personar enn det som vart fødde. Folketalet gjekk med andre ord ned pga svolt og sjukdom. For folk flest var desse åra verre enn okkupasjonsåra Den vanlege mann var meir oppteken av kampen for det daglege brød enn kva som gjekk føre seg på Eidsvoll. Gjennom små episodar frå historiske dokument gav Nedrebø oss smakebitar på strilane sin kamp for tilveret gjennom desse åra, ein kamp som toppa seg med det han kalla den andre strilekrigen. Då fekk strilane kjempa gjennom maksimalprisar på korn og ein heil del andre varer dei måtte kjøpa gjennom handelsmenn i Bergen. I ettertid merka ein ikkje mykje til at embetsmennene med Christi i spissen hadde vore med på å vedta grunnlova, hevda Nedrebø. Dei framsynte ideane frå Eidsvoll i vårdagane 1814 forsvann som dogg for sol då utsendingane kom tilbake til kvardagen. Då dømde dei etter Christian den femtes lov som før! Ytringsfridomen var berre ein paragraf i Grunnlova, og stemmeretten som vart innført, har vist seg å gjelda berre mellom 2 og 3 % av den norske befolkninga i mange år etter Før Nedrebø heldt sitt føredrag var klasse på Matre skule i elden med ein del norske songar dei hadde lært seg til jubileet i vår, og kulturkvelden vart avslutta med tonar frå vår tid, representert ved bandet «Life On Mars» frå kulturskulen. Innimellom hadde både vaksne og unge fått prøvt seg på quis med spørsmål som m.a. hadde med Grunnlova å gjera, og Matre helselag hadde sørgt for mat og drikke undervegs. I pausen kunne folk sjå på utstillinga om grunnlova som småskulen hadde laga i vår og den innramma plakaten frå sommaren 1814 der innbyggjarane i Nordhordland vert oppmoda om å skriva seg i manntalet for å få røysterett ved stortingsvalet. Det er alltid eit godt teikn når arrangøren må til å bera inn fleire stolar, og slik var det i gymsalen på Matre denne kvelden. Dette var det andre arrangementet denne veka i kommunen si markering av grunnlovsjubileet. Tekst og foto: Alf Strand Fristen for å søkja spelemidlar for 2015 er måndag 15. desember 2014 Ein søkjer på elektronisk skjema som ein finn på eller via heimesida/skjema/kultur og idrett Dersom du treng hjelp til å fylla ut søknaden, kontaktar du rådgjevar Alf Strand, tlf , epost Side 9

10 Markeringa i Nordbygda : Song og dans til ære for Grunnlova Song og dans stod i sentrum då det fredag vart sett punktum for grunnlovsjubileet i Masfjorden med kulturkveld i gymsalen på Nordbygda skule. Også her måtte arrangøren inn med meir stolar, det vart ganske fullsett i salen etter kvart. Lokale krefter saman med gode naboar gav oss ei god kulturoppleving. Dalsøyra og Nordbygda skulekorps slo an tonen alt i sitt fyrste nummer, og me kjende med ein gong at dette kom til å bli bra. Sidan overtok Strilaringen med norske dansar og songkoret Spleis med norske songar. Innimellom var det tid for allsong leia av Ottar Wiik og Jens Brekke frå Vik i Sogn. Dei hadde plukka ut nokre av dei gamle, norske songane som tilhøyrarane var godt kjende med. Dei to karane både song, spelte og fortalde og leia oss gjennom kvelden på ein framifrå måte med sin lune humor, gode historier og sprelske formuleringar. Dei fekk med sine innslag sett lyset på det nasjonale, på korleis framveksten av norsk språk og kultur gjekk parallelt med det politiske sjølvstendet. Jens Brekke gjorde òg stor lukke i rolla som Kolbein Hausa i eit par av Per Sivle sine Vossastubbar. Klassisk gitarspel med Ådne Matre Andersen sette eit verdig punktum for kvelden og for ei veke med mykje kultur. Og heilt til slutt kunne ordføraren fortelja at han var stolt av den kulturelle breidda som hadde vorte presentert denne veka. Og frå publikum var tilbakemeldinga klar: Dette var kjekt å vera med på! Om lag 400 menneske har vore innom dei tre arrangementa som var Masfjorden kommune si markering av 200-årsjubileet for Grunnlova. Tekst : Alf Strand Foto : Tove Kristin Sleire Tistel Om julestjerner og allergi Julestjerner er vakre plantar og populære gåver. Dessverre er det også slik at mange reagerer allergisk på dei. Av omsyn til dei det gjeld, har ein bestemt at julestjerner ikkje skal nyttast på sjukeheimen. Vi vil difor oppmode dei som planlegg å ta med ein juleplante til bebuarane, at dei unngår å ha med julestjerner, men heller finn ein annan vakker juleblome. Venleg helsing Helga Ellingsen rådgjevar helse, omsorg og sosial Side 10

11 Fagdag om samordning av beredskap i eit samfunn i endring Alle tilreisande fekk høyra og sjå korleis lokalmiljøet vårt samhandlar om å handtera akutt sjukdom og andre uønska hendingar i vårt distrikt. Mandag 24. november vart det gjennomført eit møte om korleis ein har organisert brann og beredskapsarbeidet i Gulen og Masfjorden. Møtet vart avhalde i det nye Sløvåg næringsbygg AS, med mange deltakarar både frå lokalt beredskapsmiljø, regionalt beredskapsnivå samt lokalpolitisk nivå og nasjonalt politisk nivå. På deltakarlista var kjende sentralpolitiske skikkelsar som Peter Christian Frølich, Ruth Grung, Liv Signe Navarsete for å nemne nokon. Det vart også gjennomført ein presentasjon av bilar og utstyr i brennvesenet. Gryteklututstilling Alle tilreisande fekk høyra og sjå korleis lokalmiljøet vårt samhandlar om å handtera akutt sjukdom og andre uønska hendingar i vårt distrikt. Det var fleire av dei tilreisande som såg utrusting og løysningar som dei ville ta med seg heim og implementera i eigne system. Sandsekkar til eldre Sigvald Kvinge Også denne vinteren vil Masfjorden kommune hjelpe til med å skaffe sandsekker. Fristen er 12. desember. Ordninga i år blir slik: Sandsekker på 15 kg kan tingast på telefon eller e-post: kommune.no innan 12. desember Masfjorden kommune køyrer ut sekkane som er bestilt innan denne datoen. Pris pr sekk er kr 75,-. Tekst: Liv Oda Dale Tidleg på 1900-talet kom grytekluten i bruk på kjøkkenet i norske heimar for at husmora skulle verna seg mot varmen frå store tunge gryter, panner og ulike jern Grytekluten har vore lite påakta og har ikkje hatt særleg prioritet som utstillingsobjekt. Det er heller ikkje skrive så mykje om temaet. Bok- og strikkekaféen på Hosteland har i haust jobba med å samla inn gryteklutar. Det vi har fått inn, heng på biblioteket. Så er det meininga å laga ei utstilling på sjukeheimen. Men vi ynskjer endå fleire. Det er facinerande å sjå kor mange ulike mønster som finst. Det viser vel at grytekluten etter kvart har fått ein tilleggsfunksjon. Frå å vera ein nyttig bruksgjenstand, har han og vorte ein dekorativ pyntegjenstand. Det finst nok ulike mønster rundt i heimane. Vi ville bli veldig glade om vi kunne få låna nokre. Dei kan leverast på biblioteket på Hosteland godt merka med namn. Også filialane på Matre og Sandnes kan ta i mot. FJON FRÅ FJELL TIL FJORD Gamalt og nytt frå Masfjorden Årgang 24 Hausten 2014 Også i år kjem det ut ei utgåve av Fjon frå fjell til fjord. Fjon frå fjell til fjord Årgang 24 Hausten 2014 Dette er 24. utgåva. Prisen er like tradisjonsrik som heftet sjølv - det kostar framleis kr.100. Det vil vere å få kjøpt på dei same plassane som har seld heftet før. Redaksjonen nyttar med dette høvet til å ynskje gamle og nye lesarar ei hyggeleg stund med heftet. Side 11 FJON FRÅ FJELL TIL FJORD Gamalt og nytt frå Masfjor Årgang Hausten 2

12 Fellesmøte våren 2015 Masfjorden kyrkjelyd Kyrkje- og prestekontor i kommunehuset: Direktenummer: Kyrkjeverja: Diakoni- og undervisningsleiar: Sokneprest: Kyrkjegardsarbeidar: Bustadtelefon / mobiltelefon / e-post: Sokneprest Knut Fr. Sørheim: / E-post: Kyrkjeverje Svein Kvamsdal: E-post: Organist Anne Merethe Reknes: E-post: Diakoni- og underv.leiar Gunvor Fyllingsnes: / E-post: Kyrkjegardsarbeidar Kolbjørn Reknes: / E-post: Kyrkjeleg fellesråd: Fellesrådsleiar: Arne J. Riisnes E-post: Sandnes sokn: Soknerådsleiar: Ragnhild Skuggedal: / Klokkar/kyrkjetenar Sandnes kyrkje, kontaktperson: Vebjørn Aasgard: Klokkar/kyrkjetenar Granneheimen Eldbjørg Mjanger: / Solheim sokn: Soknerådsleiar: Lise Dyrhovden: Klokkar: Mary Truwerk Kvamsdal Kyrkjetenar, kontaktperson: Marit Steinestø / Frøyset sokn: Soknerådsleiar: Terje Myrvang / Klokkar Lovise Matre: Kyrkjetenar Kolbjørn Reknes: / Masfjordingen er eit meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Bladet vert gjeve ut av sokna i samarbeid med kommunen. Redaksjonsnemnd for bladet er Gunvor Fyllingsnes, Frode Vee- Haugen og sokneprest Knut Fr. Sørheim. Formgjeving er ved Rune Garmann. Gjennom fleire år har Masfjorden Indremisjon arrangert møte på Fjon Fjellkyrkje ein torsdagskveld kvar månad. Desse møta er felles for heile Masfjorden. Ein talar innleier over eit tema, så et me kvelds saman, og etter det er det anledning til innlegg frå dei som er til stades. Kjekke kveldar. Våren 2015 vert det fellesmøte desse torsdagane: 29.januar, 12. februar, 12.mars, 9.april og 7.mai. Det vert forskjellige talarar, men alle kveldane kjem til å ha eit tema ut frå forskjellige sider ved Paulus sitt liv. Set av dagane og vert med på fellesmøte. Masfjorden Indremisjon Gjekk juleknasket hardt ut over tennene? Eg kjem til å arbeida som tannlege i Knarvik frå januar. Tannbehandling for vaksne kan ein då få hos : Tnl Johannes Øpstad Tnl Tor Olav Nordvik Burkhovdane Isdalstø Tlf Kontora ligg i 2. et hos Lindås Rør og sanitær. Venleg helsing Johannes Øpstad Tannlege Adressa til bladet er Masfjordingen, Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes. Bankgiro Side 12

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME

HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME HelgedagenKYRKJELYDSBLAD FOR TIME NR. 5 - oktober 2012 44. årg. Min Salme side 3 Vær ømhjertede side 4 Ivrige jenter side 6 Lagsgutten gutt side 10 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer