Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN"

Transkript

1 Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN Tømrerfaget

2 Trondhjems Byggmesterlaug ble etablert i 1906 Lauget har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesse innen byggenæringen. Medlemmene i Trondhjems Byggmesterlaug er medlem av Norges Byggmesterforbund, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Byggmestrenes Servicekontor Laugets servicekontor som ivaretar kurs og kompetanse samt et opplæringskontor for Tømrerfaget med ca 120 medlemsbedrifter. Opplæringskontoret ble etablert i 1983 med formål å ivareta rekrutteringen gjennom å tegne lærekontrakter, markedsføre faget ovenfor ungdom som ønsker å ta en utdannelse innen Tømrerfaget. Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med oss eller klikk deg inn på: Are Søpstad Daglig leder Mobil: E-post: Bård Presthus Opplæringsrådgiver Mobil: E-post:

3 TØMRERTEORI Av Anders Frøstrup Dette er en bok som dere tømrerlærlinger får, og som skal benyttes som oppslagsverk i læretiden. Denne boken vil gi mange svar på arbeidsdagens utfordringer, og man skal lese denne slik at man er forberedt til arbeidsdagen. Lykke til.

4 Produksjon Måloppnåelse: Bra(B) Middels(M) Dårlig(D) Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: Besøk: Planlegge,utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid. Kunne planlegge små og større selvstendige jobber. Kunne tidsbestemme jobber av ulik art og størrelse. Kunne sette opp en fremdriftsplan. Kunne sett opp en bestillingsliste på materialer og verktøy til jobber av ulik størrelse. Kunne vurdere eget arbeid og dokumentere dette skriftlig. Utføre bygge og monteringsarbeid etter tegninger og beskrivelser. Kunne bruke tegninger som hjelpemiddel ved oppsetting av ulike konstruksjoner som gulv, vegg og tak. Kunne finne frem til detaljer og snitt-tegninger for å kunne utføre spesielle løsninger. Kunne bruke beskrivelser som hjelpemiddel for å utføre en jobb. Bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner i bygninger av tre,stål, mur og betong. Kunne sette opp konstruksjoner i tre med innfesting mot betong, leca, tegl eller stål. Kunne sette opp konstruksjoner i stål med innfesting mot betong, leca, tegl eller treverk. Kunne fore/lekte ut vegger av tre/stål på vegger av betong, leca eller tegl.

5 Produksjon forts. Besøk: Velge, tilvirke og bruke materialer til konstruksjoner og innredningsarbeid. Kunne velge riktig type materialer for ulike bruksområder. Kunne kappe og tilpasse ulike materialer til konstruksjoner og innredningsarbeider. Bygge og montere ulike typer etasjeskillere og legge ulike typer tregolv og trebaserte golv. Kunne rette opp og montere svill til grunnmur, ringmur og søyler med nødvendig tetting og innfesting etter tabeller og beskrivelse. Kunne bygge og rette opp ulike bjelkelagskonstruksjoner. Kunne skjøte bjelker med omleggskjøt, lask og skjult i ståldrager. Kunne lage div. utveksling i bjelkelag som for eks. for trapp og pipe. Kunne legge bærende undergolv av ulike typer trebaserte plater på bjelkelag. Kunne legge ulike typer stubbloft. Kunne legge selvbærende golv av golvbord og parkett. Kunne legge tilfarergulv med nødvendig fuktsikring. Kunne legge flytende golv av parkett, laminat eller golvbord på trebasert undergulv, trykkfast isolasjon eller på betong.

6 Produksjon forts. Besøk: Bygge og montere ulike typer komplette veggkonstruksjoner. Kunne bygge komplette utvendige veggkonstruksjoner i tre eller stål. Kunne montere ulike typer vindsperre i henhold til anvisning eller beskrivelse. Kunne lekte ut og montere de vanligste utvendige kledningstyper. Kunne inndeling og avslutning av kledning mot vindu, gesimser og hjørner. Kunne isolere ytterveggskonstruksjoner og montere dampsperre der det er påkrevet. Kunne bygge innvendige konstruksjoner i tre eller stål. Kunne montere spikerslag/kubbinger for kledning, innredning og div annet utstyr. Kunne isolere og montere ulike typer innvendig kledning som panel og plater. Bygge og montere ulike typer komplette takkonstruksjoner. Kunne bygge kalde takkonstruksjoner. Kunne bygge varme takkonstruksjoner. Kunne montere takstoler og sperrer med nødvendig innfesting og sikring. Kunne lage utvekslinger for ulike typer gjennomføringer i takkonstruksjoner. Kunne montere forenklet og bærende undertak. Kunne tekke tak med underlagpapp og pappshingel., takstein og plater. Kunne beregne lekteavstand for takstein og takplater og montere dette i henhold til beskrivelse. Kunne utføre tetting ved gjennomføring av røykpipe og luftekanaler. Kunne forberede montering av dampsperre ved innvendig bærevegg og drager. Kunne montere himlingslekter, fore ned himling på etasjeskillere av tre og betong og montere isolasjon, plater og panel.

7 Produksjon forts. Besøk: Montere vinduer og dører og isolere og tette rundt dem. Kunne montere og justere vinduer og dører i treverk både i ytterveggskonstruksjon og innervegg. Kunne montere og justere vinduer og dører i mur og betong både i ytterveggskonstruksjon og innervegg. Kunne montere komplett takvindu. Kunne isolere, fuge og tette rundt vinduer og dører i henhold til beskrivelse og krav. Bygge ulike typer utvendige trekonstruksjoner. Kunne bygge utvendige terrasser og balkonger med ulike typer golv og rekkverk og med der tilhørende trapper og repos. Montere ulike typer listverk utvendig og innvendig. Kunne montere utvendig listverk og beslag på dører og vinduer. Kunne montere innvendig listverk: gulv, tak, vindu og dører. Montere ulike typer innredning. Kunne montere kjøkken, bad og garderobe i henhold til monteringsanvisning. Ta vare på byggeskikker og byggetradisjoner ved utføring av rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid. Kunne bevare de ulike stilarter og byggetradisjoner gjennom rehabiliterings og vedlikeholdsarbeid. Kunne rehabilitere og vedlikeholde ulike bygningsdeler som, vinduer, dører, kledning og tak.

8 Produksjon forts. Besøk: Dokumentere eget arbeid ved bruk av preaksepterte løsninger. Kunne hente og bruke nødvendig informasjon fra gjeldende standard, byggeforskrifter, byggdetaljblader og kvalitetsdokumenter. Utføre arbeid i samsvar med kvalitetstyringssystem i byggenæringen. Kunne kontrollere sitt eget og andres utførte arbeid i henhold til tegning og beskrivelse på bakgrunn av bedriftens interne KS-system. Kunne utføre yrket på en faglig og forsvarlig måte i forhold til gjennomføring, kvalitet og sikkerhet. Utføre kildesortering og håndtere avfall. Kunne sortere de ulike avfallstypene på en byggeplass, og på en best mulig måte håndheve det i arbeidsdagen. Montere ulike typer stillas i samsvar med gjeldende regelverk. Kunne sette opp og demontere ulike typer stillas, etter gjeldende krav og regelverk. Bygge om eksisterende bygninger til nye funksjonsområder i samsvar med gjeldende regelverk. Kunne bygge om eksisterende rom til ny funksjon som for eksempel kjøkken, bad og kontorer osv. Kunne etterisolere, tette og utbedre eldre bygninger med hensyn til varmetap, lydisolering og brannvern. Bruke ulike typer målerverktøy. Kunne bruke målebånd, vater, kikkert og laser for høyde, retning og diagonalkontroll. Sikre estetiske og kulturelle verdier ved arbeid i faget. Kunne utføre arbeid med mål om å ta vare på de estetiske og kulturelle verdier i faget. Velge konstruksjoner og løsninger ved rehabiliterings og ombyggingsarbeid som forebygger skader. Kunne utføre arbeidsoppgaver med gulv, vegg og tak der man velger løsninger og materialer slik at man i ettertid unngår skader på konstruksjonen, det være seg belastning eller fuktskader for eksempel.

9 Produksjon forts. Besøk: Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Kunne bruke mottatt personlig verneutstyr når det er krav og behov for det. Kunne følge bedriftens rutiner og prosedyrer for internkontroll. Kunne utøve sitt yrke uten risiko for ulykker og skade gjennom ryddighet og sikkerhet. Kunne utføre arbeidet på en måte der man unngår ulykker og fare for skader på det ytre miljø, forurensing. Kunne kjenne til bedriftens stoffkartotek. Kunne delta på vernerunder. Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper. Kunne utøve sine daglige gjøremål uten fare for belastningskader ved bruk av riktige løfteteknikker.

10 Bransjelære Måloppnåelse: Bra(B) Middels(M) Dårlig(D) Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: Besøk: Gjøre rede for den historiske utviklinga av faget og hvor viktig det er for samfunnet i dag. Gjøre rede for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk for hvilke rettigheter og plikter kunden har vedr regler om klagerett Gjøre rede for gjeldende regelverk og drøfte etiske retningslinjer i faget. Drøfte hvor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen Utføre geometriske utregninger og dokumentasjon ved hjelp av digitalt verktøy Lage skisser og konstruksjonstegninger Gjøre rede for prinsippene ved oppgradering av eldre bygninger i samsvar med gjeldende regelverk Bruke grunnleggende bygningsfysikk i arbeid med faget Velge egne materialer til ulike typer arbeid og grunngi valgene Gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering

11 STATUS / VURDERINGSRAPPORT 1. BESØK Dato: Sted: 1. Hvordan er måloppnåelsen så langt i forhold til læreplanen, og er den ført? 2. Hvordan er punktlighet, fremmøte samt overholdelse av arbeidstid? 3. Hvordan trives du med jobben og miljøet i bedriften? 4. Har du gjennomført sikkerhetsopplæring i skolen/bedrift? 5. Føler du at du får god oppfølging av faglig leder? 6. Hvordan ivaretaes HMS og KS i bedrift? 7. Deltar du i tegningslesing? 8. Hva gjorde du på prosjekt til fordypning? Kommentar: Bedriftens kommentar: Opplæringskontorets vurdering: Tiltak: Utfylt av:

12 STATUS / VURDERINGSRAPPORT 2. BESØK Dato: Sted: 1. Hvor langt har du kommet i måloppnåelsen i følge læreplan, og er den ført? 2. Hvor engasjert er du i HMS og KS arbeid? 3. Hvordan er det med orden, trivsel og ryddighet på arbeidsplassen, og er brakkeforholdene slik du ønsker å ha det? 4. Opplever du at du får selvstendige arbeidsoppgaver? 5. Deltar du i tegningslesing? 6. I følge din egen vurdering i henhold til læreplan med måloppnåelse, er du da i stand til å utføre 1 års testen innenfor disse målene? Kommentar: Bedriftens kommentar: Opplæringskontorets vurdering: Tiltak: Utfylt av:

13 1-års test Prosedyre for 1 års test: Dato for testen: Lærebedrift: Lærling: FREMDRIFTSPLAN BESKRIVELSE: MERKN. Behovet for materialer og verktøy: Lærlingen setter opp en material- og verktøyliste samt arbeidstegninger) Dokumentasjon: Som lærling skal du skriftlig peke på det som du er fornøyd med, og eventuelle forhold du ikke er fornøyd med, eller ville ha gjort annerledes. Sted: Sign. fagl. leder: Dato: Sign. lærling Kopi sendes opplæringskontoret

14 STATUS / VURDERINGSRAPPORT 3. BESØK Dato: Sted: 1. Hva gjenstår av faglige arbeidsoppgaver i henhold til læreplan før eventuell prøveavleggelse, og er den ført? 2. Har den faglige opplæringen vært som forventet? 3. Hvordan er det med orden, trivsel og ryddighet på arbeidsplassen? 4. Hvordan er fokuset på HMS og KS vært i læreperioden? 5. Har du gjennomført 1år`s 6. Har du gjennomført kurs i Bransjelære? Kommentar: Bedriftens kommentar: Opplæringskontorets vurdering: Tiltak: Utfylt av:

15 Bedriftens ansvar Skrive arbeidsavtale med lærlingen. Arbeidsgiver og opplæringsansvar. Nødvendige forsikringer etter lov og forskrifter. Holde arbeidsklær og personlig verneutstyr. Lønne lærlingen etter gjeldende bestemmelser. Underveisvurdering av lærlingen. Gi lærlingen fri til å delta på kurs i opplæringskontorets regi. Ved eventuelle spørreundersøkelser fra fylkeskommunen skal bedriften gjennomføre dette. Varslingsplikt ved permittering av lærlinger og andre forhold som berører lærlingens utdanning.

16 Lærlingens forpliktelser Møte opp til riktig tid og holde ut arbeidsdagen. Være engasjert og søkende i arbeidsdagen. Ringe opp bedriften ved sykdomsfravær eller annet som gjør at man er forhindret fra å komme på arbeid. Behandle bedriftens verktøy og utstyr på en forsvarlig og sikker måte. Sørge for at læreplanen til en hver tid er oppdatert. Gi tilbakemelding til opplæringskontoret og bedriften ved adresseendring, bytte av telefonnummer, permittering og ved lengre sykdomsavbrekk. Tenke på hvem man representerer i arbeidsantrekk. Være bevisst når det gjelder din egen og andres sikkerhet i arbeidsdagen.

17 Opplæringskontorets ansvar Skrive lærekontrakt med lærlingen. Skrive opplæringsavtale mellom partene. Påse at lærekontrakten blir sendt til Opplæringsavdelinga for godkjenning. Påse at lærlingen fører opplæringsbok og at opplæringen skjer etter fastsatt læreplan. Oppmelding til fag / - svenneprøve. Bistand ved eventuelle konflikter. Påse at opplæringa skjer i henhold til Opplæringslova, Arbeidsmiljøloven. Påse at lærlingen får riktig lønn. Fellesoverenskomsten for byggfagene legges til grunn.

18 Egne notater:

19 Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: Produksjon Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid Utføre byggje- og monteringsarbeid etter tegninger og beskrivelser Bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner av tre og stål Bygge nye utvendige og innvendige konstruksjoner i bygninger av tre, mur, stål og betong Velge, tilvirke og bruke materialar til konstruksjoner og innredningsarbeid Bygge og montere ulike typer etasjeskillere og legge ulike typer tregulv og trebaserte gulv Bygge og montere ulike typer komplette veggkonstruksjoner Bygge og montere ulike typer komplette takkonstruksjoner Montere og isolere vinduer og dører og tette rundt de Bygge ulike typar utvendige trekonstruksjoner Montere ulike typer listverk utvendig og innvendig Montere ulike typer innredninger Ta vare på byggeskikker og byggetradisjoner ved utføring av rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid Dokumentere eget arbeid ved bruk av preaksepterte løsninger Utføre arbeid i samsvar med kvalitetsstyringssystem i byggenæringen Utføre kildesortering og håndtere avfall Montere ulike typer stillas i samsvar med gjeldende regelverk Bygge om eksisterende bygninger til nye funksjonsområder i samsvar med gjeldende regelverk Bruke ulike typer måleverktøy Sikre estetiske og kulturelle verdier ved arbeid i faget Velge konstruksjoner og løysinger ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som forebygger skader Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp Bransjelære Gjøre greie for den historiske utviklingen av faget og hvor viktig det er for samfunnet i dag Gjøre greie for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk for hvilke retter og plikter kunden, under dette regler om klagerett Gjøre greie for gjeldende regelverk og drøfte etiske retningslinjer i faget Drøfte hvor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen Utføre geometriske utregninger og dokumentasjon ved hjelp av digitale verktøy Lage skisser og konstruksjonstegninger Gjøre greie for prinsippene ved oppgradering av eldre bygninger i samsvar med gjeldende regelverk Bruke grunnleggende bygningsfysikk i arbeid med faget Velge materialer til ulike typer arbeid og grunngi valgene Gjøre greie for gjeldende regelverk for avfallshåndtering

20 Vi tilbyr kurs for våre lærlinger og medlemsbedrifter i: Bransjelære (lærlinger) Montering av Veluxvindu Varme arbeider Stillaskurs Liftkurs Nødvendige kurs etter lover og forskrifter Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal. Telefon

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer