Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter"

Transkript

1 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Håndbok Medlemsbedrifter 2014

2 Velkommen som lærebedrift Byggmestrenes Servicekontor ønsker dere velkommen som lærebedrift. Opplæringskontoret har små mellomstore bedrifter. Alle bedrifter skal på en best mulig måte gi lærlingene praktisk opplæring i faget. Intensjonen med å rekruttere lærlinger er å sikre gode fagarbeidere til bedriftene. Mål for Et opplæringen godt samspill mellom er lærlinger, at eleven bedrifter skal opplæringskontor Produksjon gir økt kompetanse for alle. kunne: Å forberede planlegge, lærlingen utføre, på arbeidslivet dokumentere er så viktig oppgave vurdere samtidig som lærlingen har forventninger til bedriften. Dette går på trivelige eget arbeid kollegaer, ryddige lønns- arbeidsvilkår samt god faglig opplæring. Planlegging, arbeide gjennomføring i henhold evaluering til gjeldende er sentralt regelverk i opplæringen. God for planlegging helse, miljø gjør det lettere sikkerhet å lære er grunnlag for evaluering av bruke lærlingen preaksepterte bedriftens arbeid. En løsninger lærling ofte til uerfaren dokumentasjonsarbeid Læretiden gir bedriften en unik mulighet til å forme lærlingen med arbeidslivet. i tråd med bedriftens verdier holdninger. Fagarbeiderne må være bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer uerfaren lærling. En hver fagarbeider som har med seg lærling, bevisst på hvilke signaler de sender. Negativitet smitter raskt over på en ung må velge, vise tålmodighet bruke ovenfor vedlikeholde den som skal lære seg relevant faget. verktøy utstyr velge, bearbeide bruke materialer på en Kontoradresse: økonomisk måte Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal Kontoret motta materialer åpent: Man utstyr - Fre kl kontrollere Telefon: kvalitet 72 mengde sette ut, sikre kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser Are Søpstad Daglig leder Mobil: forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler E-post: montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter Bård Presthus Mats Bergh utsparinger Opplæringsrådgiver Mobil: E-post: Opplæringsrådgiver Mobil: E-post:

3 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor Org.nr.: Laugskontoret For medlemmer i Trondhjems Byggmesterlaug Opplæringskontoret For Opplæringsbedrifter med lærlinger Trondhjems Byggmesterlaug ble opprettet i Lauget opprettet Byggmestrenes Servicekontor i 1983 med formål om å sikre rekrutteringen til faget gjennom lærlingeordningen. Byggmestrenes Servicekontor driver opplæringskontoret Laugskontoret: Har som formål å ivareta medlemmenes faglige merkantile interesser innen byggenæringen samt verne om tømrerfagets tradisjonelle betydning samtidig tilpasse faget til tidens skiftende krav. Opplæringskontoret: Opplæringskontorets overordnede mål er å drive ivareta rekrutteringen til faget samt oppfølging av lærlinger i våre medlemsbedrifter.

4 VEDTEKTER I OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET. Generelt: Opplæringskontoret for tømrerfaget ble vedtatt opprettet av Trondhjems Byggmesterlaug Mål for opplæringen i medlemsmøtet er den at eleven Kontoret skal er kunne: etablert som et selvstendig Produksjon servicekontor med eget styre regnskap. planlegge, utføre, dokumentere vurdere Formål: Kontoret eget arbeid er opprettet for å tilrettelegge, koordinere effektivisere de deltagende arbeide bedrifters i henhold opplæringsvirksomhet til gjeldende i tømrerfaget- regelverk vil utføre bedriftens for helse, oppgaver miljø i forbindelse sikkerhet med opprettelse av kontrakt, påmelding til bruke pliktig skolegang preaksepterte oppmelding løsninger til svenneprøve. til dokumentasjonsarbeid Hvis det p.g.a. dårlig sysselsetting eller andre forhold skulle bli behov for å flytte bruke lærlingen byggenæringens fra bedrift til annen, kvalitetsstyringssystemer kan kontoret bistå med dette. Skolering velge, av bruke voksne arbeidere vedlikeholde i faget, kommer så relevant inn under verktøy utstyr kontorets virkeområde. velge, bearbeide bruke materialer på en Deltagere: Alle økonomisk bedrifter i Trondheim måte omegn som driver lovlig virksomhet i tømrerfaget motta kan materialer delta i opplæringskontoret. utstyr kontrollere kvalitet mengde 1 sette Styret ut, sikre kontrollere høyder, akser Kontoret ledes av et styre på 4 medlemmer. Formann viseformann mål ved bruk av manuelt elektronisk velges av Trondhjems Byggmesterlaug. 2 medlemmer velges av generalforsamlingen. måleutstyr Alle arbeide avgjørelser etter treffes med tegninger alminnelig flertall. arbeidsbeskrivelser formannens stemme som to. Styret har fullmakt i alle saker som I saker med stemmelikhet teller ikke forskale spesielt er ulike tillagt generalforsamlingen. konstruksjoner bygningsdeler 2. Generalforsamlingen Generalforsamlingen montere innstøpingsgods, holdes hvert år innen utgangen isolasjonsprodukter innkalles med 14 dagers utsparinger skriftlig varsel til deltagerne. av Mai mnd. Den Ledsaget av årsberetning, regnskap budsjett dagsorden.

5 På generalforsamlingen har hver deltagende bedrift rett til å møte med en representant. Hver representant har en stemme. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn en bedrift. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Endringer i nåværende vedtekter kreves 2/3 flertall. Generalforsamlingen er den øverste myndighet ved kontoret. Styret kan innkalle Mål for til ekstraordinær opplæringen generalforsamling. er at eleven Innkallingen skal skjer kunne: da som til ordinær Produksjon generalforsamling. planlegge, utføre, dokumentere vurdere eget 3. Administrasjon arbeid Kontorets arbeide administrasjon i henhold utføres til av gjeldende daglig leder i samarbeid regelverk med styret. Utfyllende retningslinjer for virksomheten utarbeides av styret for godkjenning for helse, av miljø generalforsamlingen. sikkerhet bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid 4. Økonomi Kontorets bruke virksomhet byggenæringens finansieres gjennom kvalitetsstyringssystemer på lærlingestilskuddet. Størrelsen på avgiften fastsettes for hvert en opplæringsavgift som trekkes år i forhold til budsjett av generalforsamlingen. Styret kan foreslå andre former velge, for finansiering bruke fordeling vedlikeholde av eventuelt relevant overskudd som verktøy utstyr av generalforsamlingen. Daglig leder styrets formann godkjennes innehar velge, prokura. bearbeide bruke materialer på en økonomisk måte 5. motta Fonds- materialer stipend mm. utstyr kontrollere I den utstrekning kontoret opparbeider overskudd skal dette avsettes til fonds kvalitet for å fremme mengde fagutdannelse i tømrerfaget. Retningslinjer sette ut, for sikre forvaltning kontrollere av fondet, utdeling høyder, av stipend m.m. akser utarbeides av mål styret ved godkjennes bruk av manuelt generalforsamlingen. elektronisk måleutstyr 6. arbeide Endring etter av virksomheten tegninger arbeidsbeskrivelser I den utstrekning det måtte bli aktuelt, kan driften ved kontoret utvides til så å omfatte andre fag eller områder enn tømrerfaget. Retningslinjer for dette forskale utarbeides ulike av styret konstruksjoner for godkjenning av generalforsamlingen. bygningsdeler 7. montere Oppløsning innstøpingsgods, isolasjonsprodukter oppløsning av kontoret utsparinger skal eventuelle midler forvaltes av Trondhjems Ved Byggmesterlaug i samarbeide med Kirke- Undervisningsdepartementet til fremme av Yrkesopplæringsnemnda i Trondheim.

6 GENERELLE PROSEDYRER FOR OPPLÆRINGSKONTORET Kontraktforberedelse Påse at lærlingen leverer de kompetansebevisene som skal ligge til grunn ved tegning av lærekontrakten. Kompetansebevisene gjennomgås læretiden fastsettes etter disse. Kompetansebevis Mål for opplæringen fra bestått VG 1 er Bygg at eleven Anleggsteknikk skal / kunne: VG 2 Byggteknikk. Ved Produksjon eldre lærlinger kan kurs tidligere praksis godskrives. Eventuell planlegge, lærlingskole utføre, må gjennomføres. dokumentere vurdere eget arbeid Kontraktmøte arbeide i henhold til gjeldende regelverk Dato for ansettelse fastsettes av bedriften. Gjennomgang av lærekontrakt, opplæringsbok, for helse, miljø Opplæringslova, sikkerhet læreplan, opplæringskontorets rutiner, lønn bruke under læretiden, preaksepterte lærlingens løsninger bedriftens forpliktelser. til dokumentasjonsarbeid underskrives på tre eksemplarer av lærling, bedrift Kontrakten opplæringskontoret. bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer skal skrives mellom partene. Arbeidsavtale Opplæringsavtale mellom bedrift Opplæringskontor skrives. velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy utstyr Instruktører Lærling velge, bedrift bearbeide utarbeider en plan bruke for å nå materialer opplæringsmålene på i en samsvar økonomisk med gjeldende måte læreplan. Dette gjelder eventuell skole/kurs som motta lærlingen materialer har krav på i følge opplæringsplanen. utstyr kontrollere Bedriften bør ha en eller flere instruktører som skal være kontaktperson mellom kvalitet partene. Den mengde som blir er instruktør må være utdannet svenn, eller sette ha minimum ut, sikre 6 års praksis kontrollere i faget. høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk Varslingsplikt måleutstyr Ved arbeide endring av etter opplæringen tegninger i forhold til sykefravær, arbeidsbeskrivelser driftsstans, permitteringer, konkurs o.l. skal opplæringskontoret bli varslet omgående. Opplæringsbok forskale ulike /vurdering konstruksjoner bygningsdeler skal påse at opplæringsboka blir ført. Opplæringskontoret Det montere lærlingens innstøpingsgods, ansvar å føre opplæringsbok. isolasjonsprodukter avvik i læreplanen utsparinger skal opplæringskontoret fagansvarlig sammen Ved med lærlingen vurdere tiltak for å rette på avviket.

7 Byggeplassbesøk Opplæringskontoret skal ha som mål å besøke lærlingen 3 ganger i perioden. Ellers etter behov. Oppmelding til fag- eller svenneprøven Opplæringskontoret melder lærlingen opp til svenneprøve 1 måned før kontraktens Mål for utløp. opplæringen Før oppmelding er skjer at kontakter eleven opplæringskontoret skal kunne: lærebedrift Produksjon lærling. Oppmeldingsskjema oversendes Opplæringsavdelingen planlegge, utføre, i fylket. dokumentere vurdere Kopi eget sendes arbeid bedrift lærling ved oppmelding til bedrift når godkjenning arbeide av i oppmeldingen henhold foreligger. til gjeldende regelverk Lærlingen skal planlegge,gjennomføre evaluere svennestykket etter prøvenemndas for helse, miljø beskrivelse sikkerhet forskrifter. Bedriften bruke skal preaksepterte fremskaffe prøvested, løsninger materialer til nødvendige doku-verktømentasjonsarbeid at lærlingen skal kunne gjennomføre svennestykket. Planlegging for koordineres bruke av byggenæringens den ansvarlige instruktør kvalitetsstyringssystemer skal ha melding om når fag- eller svenneprøven starter. på byggeplassen. Opplæringskontoret Ved velge, avlagt bruke svenneprøve/fagprøve vedlikeholde relevant verktøy har utstyr ikke noen forpliktelser etter at lærlingen har bestått/ikke Bedriften bestått velge, svennestykket. bearbeide Videre ansettelse bruke skjer materialer i mellom partene. på Det en skal da økonomisk tegnes en ny ansettelsesavtale. måte Ved stryk har ikke bedriften annen forpliktelse motta enn materialer å være behjelpelig utstyr med ny prøve. kontrollere Heving kvalitet av lærekontrakt. mengde Ved sette en eventuell ut, sikre heving av lærekontrakt kontrollere skal dette høyder, skje etter akser Opplæringslova mål ved bruk 4-6. av manuelt elektronisk Det måleutstyr kan holdes avklaringsmøte mellom bedriften, lærlingen opplæringskontoret. arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser Arkivering. All korrespondanse mellom bedrift, lærling Opplæringskontor skal arkiveres forskale hos opplæringskontoret. ulike konstruksjoner Opplæringskontoret bygningsdeler av brev referater som bedrift lærling selv har avholdt. skal alltid ha en gjenpart montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

8 Budsjett Budsjett sendes opplæringsbedriften hvert år. Det samme gjelder årsregnskap årsmelding. Lærlingtilskudd Opplæringskontoret mottar tilskudd på lærlingene. Melding om utbetalingens Mål for opplæringen størrelse sendes bedriften er at 14 eleven dager før skal pengene kunne: overføres bedriftens Produksjon konto. Opplæringskontoret overfører pengene en gang pr år. (februar/mars planlegge, året utføre, etter) dokumentere vurdere Fordelingsnøkkelen eget arbeid i % vedr. tilskudd besluttes på Trondhjems Byggmesterlaugs arbeide i henhold Generalforsamling til gjeldende hvert år. regelverk Tilskuddet for helse, følger miljø lærlingen hvis sikkerhet lærlingen flyttes til en annen bedrift. Bedrifter bruke som preaksepterte ikke fullfører opplæringa, løsninger avvikler driften til dokumentasjonsarbeid har ikke krav på utbetaling av tilskuddet. eller går konkurs bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy utstyr velge, bearbeide bruke materialer på en økonomisk måte motta materialer utstyr kontrollere kvalitet mengde sette ut, sikre kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

9 Opplæringskontorets Ansvar Skrive lærekontrakt med lærlingen. Skrive opplæringsavtale mellom partene. Påse at lærekontrakten blir sendt til Opplæringsavdelinga for godkjenning. Påse at lærlingen fører opplæringsbok at opplæringa skjer etter Mål fastsatt for opplæringen læreplanen. er at eleven skal kunne: Produksjon Oppmelding til fag-/svenneprøve. planlegge, Bistand ved eventuelle utføre, konflikter. dokumentere vurdere eget Påse arbeid at opplæringa skjer i henhold til Opplæringsloven arbeide arbeidsmiljøloven. i henhold til gjeldende regelverk Påse at lærlingen får riktig lønn. for Fellesoverenskomsten helse, miljø for sikkerhet byggfagene legges til grunn. bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid Forpliktelser Lærlingens bruke Møte opp byggenæringens til riktig tid. kvalitetsstyringssystemer Være engasjert søkende i arbeidsdagen. Varslingsplikt til bedriften ved sykdomsfravær etc. velge, Behandle bruke bedriftens verktøy vedlikeholde utstyr på en relevant forsvarlig verktøy Sørge utstyr for at læreplanen til en hver tid er oppdatert. sikker måte. velge, Gi tilbakemelding bearbeide til opplæringskontoret bruke materialer ved adresseendring, på en lengre økonomisk sykdomsavbrekk måte etc. motta Tenk på materialer hvem man representerer utstyr i arbeidsantrekk. kontrollere Være bevisst når det gjelder egen andres sikkerhet i arbeidsdagen. kvalitet mengde Bedriftens sette ut, Ansvar sikre kontrollere høyder, akser Skrive mål arbeidsavtale ved bruk med av lærlingen. manuelt elektronisk måleutstyr Arbeidsgiver opplæringsansvar. arbeide Nødvendige etter forsikringer tegninger etter lov forskrifter. arbeidsbeskrivelser Holde arbeidsklær, personlig verneutstyr etc. Lønne lærlingen etter gjeldende bestemmelser. forskale Underveisvurdering ulike konstruksjoner av lærlingen. bygningsdeler Gi lærlingen fri med lønn til å delta på kurs i opplæringskontorets regi. montere Ved eventuelle innstøpingsgods, spørreundersøkelser fra fylkeskommunen isolasjonsprodukter bedriften gjennomføre utsparinger dette. skal Varslingsplikt ved permittering av lærlinger andre forhold som berører lærlingens utdanning.

10 Permittering av lærlinger Hovedavtalen mellom LO NHO er den som blir lagt til grunn når det gjelder permittering av lærlinger. Hovedavtalen om permittering danner så mønster for arbeidsgivere arbeidstakere som ikke er organisert. Lærlinger er som hovedregel unntatt permitteringer som følge av redusert ordretilgang Mål for opplæringen med mindre virksomheten er at stopper eleven helt opp. skal kunne: Ved Produksjon eventuell permittering skal partene i bedriften konferere det skal føres protokoll planlegge, som skal underskrives. utføre, dokumentere Bedriften har så plikt til vurdere å melde fra til NAV. Etter eget hovedavtalen arbeid mellom LO NHO 8-3 skal permitteringer arbeide gis i henhold med 14 dagers til varsel. gjeldende regelverk Sør-Trøndelag fylkeskommune skal umiddelbart motta skriftlig varsel om for permittering. helse, miljø Dette for å se sikkerhet på tiltak som kan avhjelpe den som permitteres. bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid opplæringsloven 4-4 er lærebedriften pålagt å gi slik melding Etter dersom bruke det stopper byggenæringens eller utvikler seg slik kvalitetsstyringssystemer mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring. at de ikke lenger finner det Permitteringer velge, bruke er et virkemiddel vedlikeholde ved midlertidige relevant innskrenkninger. verktøy permitteringer utstyr er det fem formelle krav du minimum må kjenne til. Ved bruk av velge, bearbeide bruke materialer på en VARSELFRIST økonomisk 14 dager måte her jobber arbeidstaker får lønn på vanlig måte. Arbeidsgiver motta materialer har lønnsplikt de 20 første utstyr permitteringsdagene kontrollere disse dagene er ikke arbeidstaker på jobb. Arbeidstaker kvalitet kan mengde ikke permitteres uten lønn i mer enn 26 uker. sette ut, sikre kontrollere høyder, akser Arbeidstaker mål ved må permitteres bruk av med manuelt mer enn 50% for elektronisk å ha rett på dagpenger måleutstyr fra NAV. Dersom arbeide arbeidsgiver etter senere tegninger må si opp arbeidstakere arbeidsbeskrivelser som er permittert gjelder det vanlig oppsigelsestid med lønnsplikt i hele oppsigelsestiden arbeidstaker er da så forpliktet til å utføre arbeid. forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler er en gjensidig forståelse mellom partene i arbeidslivet om at lærlinger Det ikke montere skal permitteres innstøpingsgods, så lenge det ikke går utover isolasjonsprodukter opplæring. Dette utsparinger for å sikre opplæring ta hensyn til at lærlinger sikkerheten en kan gi forsvarlig som regel ikke har opparbeidet noen gode rettigheter til dagpenger.

11 Lønnssatser gjeldende fra 1. april Fellesoverenskomsten for Byggfag Voksne Fagarbeidere Minstefortjeneste kr 182,50 pr time Voksne (ufaglærte/minst 1 års bransjeerfaring) kr. 171,00 pr time Voksne ufaglærte uten bransjeerfaring) kr 164,00 pr time Arbeidstakere Mål for opplæringen under 18 år er at eleven skal kr kunne: 110,00 pr time Produksjon Rettighetslærlinger planlegge, utføre, avlønnes etter dokumentere bedriftens lønnssystem. vurdere Grunnlaget for beregning eget arbeid av lønnen er nyutdannede fagarbeideres fortjeneste. Følgende arbeide tabell i viser henhold avlønningen til for gjeldende lærlinger med: regelverk 2 for år helse, i bedrift: miljø sikkerhet 0 bruke - 6 mnd preaksepterte 30 % av fagarbeiderlønn løsninger til dokumentasjonsarbeid 6-12 mnd 40 % bruke mnd byggenæringens 55 % kvalitetsstyringssystemer mnd 75 % velge, år i bedriften: bruke vedlikeholde relevant verktøy Halvår utstyr 30 % av fagarbeiderlønn velge, bearbeide 35 % bruke materialer på en 3. økonomisk 40 måte % 4. motta materialer 45 % utstyr kontrollere % 6. kvalitet mengde 75 % sette ut, sikre kontrollere høyder, akser Rettighetslærlinger mål ved bruk inntatt av etter manuelt Opplæringslova elektronisk (4 år i bedrift): (Personer måleutstyr som etter sakkyndig vurdering er lite skolemotiverte) arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser 1. halvår 30 % av fagarbeiders lønn % 3. forskale ulike 40 % konstruksjoner bygningsdeler 40 % montere innstøpingsgods, 50 % isolasjonsprodukter 55 % utsparinger % % Lærlingen har ingen krav på lønn under ordinær skolegang.

12 Lærlinger inntatt etter forskrift til Opplæringslova 4.5: (Lærling med avvikende kontraktsvilkår- ikke Rettighetslærlinger 1.Halvår 45 % av fagarbeiders lønn % % 4. Mål for opplæringen 60 % er at eleven skal kunne: 5. Produksjon70 % 6. planlegge, 80 utføre, % dokumentere vurdere 7. eget arbeid 80 % 8. arbeide i henhold 80 % til gjeldende regelverk Disse for helse, lærlingene miljø har ikke krav sikkerhet på lønn under ordinær skolegang. Bedriften bruke holder preaksepterte lærlingen med gratis løsninger verktøy til dokumentasjonsarbeid gangtidsbestemmelser Reise Holder bruke skyss byggenæringens selv - Satsene gjelder pr dag. kvalitetsstyringssystemer Avstand fra hjem til arbeidsplass. Voksne Unge/lærlinger Fra velge, 7,5-15 km bruke vedlikeholde kr 86,50 relevant kr verktøy utstyr km kr 143,30 kr 121,80 73,52 Fra Fra velge, bearbeide km bruke kr materialer 168,30 kr på 143,05 en Fra økonomisk km måte kr 192,70 kr 163,79 motta materialer utstyr kontrollere Avstander over 60 km tilrådes ikke dagpendling. kvalitet mengde Overtidsgodtgjørelse sette ut, sikre 234,53 kontrollere pr time høyder, akser Lærlinger mål skal ved ha hjelpearbeiders bruk av manuelt lønn ved overtid. elektronisk All måleutstyr overtid de 5 første virkedagene i uken betales med 50% av satsene, inntil arbeide kl etter Likeså arbeid tegninger inntil kl på arbeidsbeskrivelser lørdager. Overtid de 5 første virkedagene etter kl betales med 100% av satsene. Overtid forskale etter kl 13:00 ulike på konstruksjoner lørdager samt søn- helligdager bygningsdeler av satsene. betales med 100% montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

13 Lover Forskrifter Arbeidsmiljøloven, opplæringsloven samt fellesoverenskomsten gir utfyllende bestemmelser om lærling læretid. En lærling har en tidsbestemt ansettelsesavtale som varer fra kontraktens start til slutt. Videre ansettelse skjer mellom partene. Det Mål er ingen for opplæringen automatikk i å fortsette er i at bedriften. eleven skal kunne: Produksjon Bevegelige planlegge, helligdager utføre, dokumentere vurdere Arbeidstaker eget arbeid som ikke jobber 1. eller 17. mai, skal likevel ha fullt betalt for arbeide disse dagene. i henhold Dette forutsatt til at gjeldende dagene ikke faller regelverk på en søndag eller annen helligdag. Vilkåret for å få betalt for 1. eller 17. mai er enten at man for har helse, jobbet miljø for arbeidsgiveren sikkerhet i mer enn 30 dager eller at man har et arbeidsforhold bruke preaksepterte som er ment å vare løsninger lengre enn 30 dager. til dokumentasjonsarbeid Det bruke finnes byggenæringens lovregler for bevegelige kvalitetsstyringssystemer mai. Man har dermed verken krav på kompensasjon for lønn eller krav helligdager som det gjør for på lønnstillegg for helligdagene etter loven. velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy har utstyr de fleste tariffavtalene bestemmelser om dette. Skal man Derimot gjøre velge, gjeldende bearbeide et krav på lønnskompensasjon bruke materialer eller lønnstillegg på som en har sitt økonomisk grunnlag i en tariffavtale, måte må man være fagorganisert eller på annen måte motta være omfattet materialer av tariffavtalens utstyr regler. kontrollere Følgende dager er å anse som bevegelige helligdager: kvalitet mengde * Nyttårsdag sette ut, (1. sikre januar) kontrollere * Skjærtorsdag høyder, akser * Langfredag mål ved bruk av manuelt * 2. påskedag elektronisk * måleutstyr Kristi Himmelfartsdag * 2. pinsedag * 1. arbeide juledag etter tegninger * 2. juledag arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

14 Innholdet i verktøykasse for lærlinger i tømrerfaget: Baufilblad 24 t. Baufilbue Snekkerbile Mål Stifthammer for opplæringen (Rapid) er at eleven skal kunne: Produksjon Tommestokk 2 m. planlegge, Brekkjern 25 /60 utføre, cm. dokumentere vurdere eget Målbånd arbeid10 m. arbeide Dor 2,5 mm. i henhold til gjeldende regelverk for Gipsrasp helse, miljø sikkerhet bruke Hammer preaksepterte 16 oz. løsninger til dokumentasjonsarbeid Hammerholder bruke Hengelås byggenæringens 40 mm. kvalitetsstyringssystemer Huggjern 12 mm. velge, Huggjern bruke 25 mm. vedlikeholde relevant verktøy Hørselvern utstyr velge, Håndsag bearbeide bruke materialer på en økonomisk Kniv med slire måte 208 mm. motta Kombitang, materialer Kniplex utstyr kontrollere kvalitet Krittsnor 30 mengde m, m/kritt sette Platesaks, ut, sikre Wiss, høyre, kontrollere grønn høyder, akser Rotterumpe mål ved bruk gips 6120 av manuelt elektronisk måleutstyr Skrutrekkersett 6 deler arbeide Snekkervinkel etter 30 tegninger cm. arbeidsbeskrivelser Platekniv med blad forskale Tømmermannsblyant ulike konstruksjoner 180 mm. bygningsdeler Vater 60 cm. montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger HMS: Hansker, vernebriller, hjelm, hørselvern

15 Innholdet i verktøykasse for lærlinger i betongfaget: Følgende verktøyliste legges til grunn for beregning av verktøygodtgjørelsen for stein-, jord- sementarbeidere: Mål Verktøykasse for opplæringen er at eleven skal kunne: Produksjon Kantevinkel planlegge, Hammer med utføre, stålskaft dokumentere vurdere eget Loddestokk arbeid (vater) arbeide Vinkel i henhold til gjeldende regelverk for Øks, helse, 1.4 kg miljø 248 sikkerhet bruke Brekkjern, preaksepterte 60 cm. løsninger til dokumentasjonsarbeid Hengelodd 300 g bruke Snor byggenæringens kvalitetsstyringssystemer Tommestokk, 5 stk. pr. år velge, Tømmermannsblyanter, bruke vedlikeholde 10 stk pr. år. relevant verktøy Stemjern, utstyr 2 stk pr. år velge, Stikksager bearbeide tannspissherdede, bruke 5 stk materialer pr. år på en økonomisk Morakniv m/slire måte motta Krittsnor materialer (Hylse) utstyr kontrollere kvalitet Langvater 1.9 mengde m sette Målebånd ut, sikre 15 m kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler Kontoradresse: montere innstøpingsgods, Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal isolasjonsprodukter åpent: Man utsparinger - Fre kl Kontoret Telefon:

16 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Håndbok Medlemsbedrifter 2015 Velkommen som lærebedrift Byggmestrenes Servicekontor ønsker dere velkommen som lærebedrift. Opplæringskontoret består

Detaljer

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Håndbok Medlemsbedrifter 2017 Velkommen som lærebedrift Byggmestrenes Servicekontor ønsker dere velkommen som lærebedrift. Opplæringskontoret består

Detaljer

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. HÅNDBOK LÆRLINGER Betongfaget

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. HÅNDBOK LÆRLINGER Betongfaget Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug HÅNDBOK LÆRLINGER Betongfaget Trondhjems Byggmesterlaug ble etablert i 1906 Lauget har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesse

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal

VEDTEKTER FOR ELFO Agder. 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal VEDTEKTER FOR ELFO Agder 1 Kontorets form og navn 1.1 Opplæringskontoret er organisert som en forening, og foreningens navn skal være: ELFO Agder Kontoret skal være lokalisert i Arendal 2 Definisjoner

Detaljer

Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN

Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN Tømrerfaget Trondhjems Byggmesterlaug ble etablert i 1906 Lauget har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesse innen

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Vurdering i betongfaget

Vurdering i betongfaget Vurdering i betongfaget Hovedområde Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planlegging Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forhold til HMS er nøye vurdert, og kanditaten skal kunne drøfte

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR FAG I KOMMUNAL SEKTOR I NORD-TRØNDELAG SA Pr. 19.04.2016 1 - NAVN Selskapets navn er Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor i Nord- Trøndelag SA, forkortet til

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. HÅNDBOK LÆRLINGER Tømrerfaget

Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. HÅNDBOK LÆRLINGER Tømrerfaget Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug HÅNDBOK LÆRLINGER Tømrerfaget Trondhjems Byggmesterlaug ble etablert i 1906 Lauget har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesse

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BETONGFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå

Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Spekter side 1 21. september 2017 Hva betyr læreplassen for meg? Erlend Berg Lærling i fjor sjåfør nå Lærling i Nettbuss Bussjåfør? Hvorfor? Spekter 21. september 2017 side 2 Utdanningsforløp Spekter 21.

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen OPPLÆRINGSBOK Opplæring i finmekanikerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer