Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug. Håndbok Medlemsbedrifter"

Transkript

1 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Håndbok Medlemsbedrifter 2014

2 Velkommen som lærebedrift Byggmestrenes Servicekontor ønsker dere velkommen som lærebedrift. Opplæringskontoret har små mellomstore bedrifter. Alle bedrifter skal på en best mulig måte gi lærlingene praktisk opplæring i faget. Intensjonen med å rekruttere lærlinger er å sikre gode fagarbeidere til bedriftene. Mål for Et opplæringen godt samspill mellom er lærlinger, at eleven bedrifter skal opplæringskontor Produksjon gir økt kompetanse for alle. kunne: Å forberede planlegge, lærlingen utføre, på arbeidslivet dokumentere er så viktig oppgave vurdere samtidig som lærlingen har forventninger til bedriften. Dette går på trivelige eget arbeid kollegaer, ryddige lønns- arbeidsvilkår samt god faglig opplæring. Planlegging, arbeide gjennomføring i henhold evaluering til gjeldende er sentralt regelverk i opplæringen. God for planlegging helse, miljø gjør det lettere sikkerhet å lære er grunnlag for evaluering av bruke lærlingen preaksepterte bedriftens arbeid. En løsninger lærling ofte til uerfaren dokumentasjonsarbeid Læretiden gir bedriften en unik mulighet til å forme lærlingen med arbeidslivet. i tråd med bedriftens verdier holdninger. Fagarbeiderne må være bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer uerfaren lærling. En hver fagarbeider som har med seg lærling, bevisst på hvilke signaler de sender. Negativitet smitter raskt over på en ung må velge, vise tålmodighet bruke ovenfor vedlikeholde den som skal lære seg relevant faget. verktøy utstyr velge, bearbeide bruke materialer på en Kontoradresse: økonomisk måte Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal Kontoret motta materialer åpent: Man utstyr - Fre kl kontrollere Telefon: kvalitet 72 mengde sette ut, sikre kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser Are Søpstad Daglig leder Mobil: forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler E-post: montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter Bård Presthus Mats Bergh utsparinger Opplæringsrådgiver Mobil: E-post: Opplæringsrådgiver Mobil: E-post:

3 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor Org.nr.: Laugskontoret For medlemmer i Trondhjems Byggmesterlaug Opplæringskontoret For Opplæringsbedrifter med lærlinger Trondhjems Byggmesterlaug ble opprettet i Lauget opprettet Byggmestrenes Servicekontor i 1983 med formål om å sikre rekrutteringen til faget gjennom lærlingeordningen. Byggmestrenes Servicekontor driver opplæringskontoret Laugskontoret: Har som formål å ivareta medlemmenes faglige merkantile interesser innen byggenæringen samt verne om tømrerfagets tradisjonelle betydning samtidig tilpasse faget til tidens skiftende krav. Opplæringskontoret: Opplæringskontorets overordnede mål er å drive ivareta rekrutteringen til faget samt oppfølging av lærlinger i våre medlemsbedrifter.

4 VEDTEKTER I OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMRERFAGET. Generelt: Opplæringskontoret for tømrerfaget ble vedtatt opprettet av Trondhjems Byggmesterlaug Mål for opplæringen i medlemsmøtet er den at eleven Kontoret skal er kunne: etablert som et selvstendig Produksjon servicekontor med eget styre regnskap. planlegge, utføre, dokumentere vurdere Formål: Kontoret eget arbeid er opprettet for å tilrettelegge, koordinere effektivisere de deltagende arbeide bedrifters i henhold opplæringsvirksomhet til gjeldende i tømrerfaget- regelverk vil utføre bedriftens for helse, oppgaver miljø i forbindelse sikkerhet med opprettelse av kontrakt, påmelding til bruke pliktig skolegang preaksepterte oppmelding løsninger til svenneprøve. til dokumentasjonsarbeid Hvis det p.g.a. dårlig sysselsetting eller andre forhold skulle bli behov for å flytte bruke lærlingen byggenæringens fra bedrift til annen, kvalitetsstyringssystemer kan kontoret bistå med dette. Skolering velge, av bruke voksne arbeidere vedlikeholde i faget, kommer så relevant inn under verktøy utstyr kontorets virkeområde. velge, bearbeide bruke materialer på en Deltagere: Alle økonomisk bedrifter i Trondheim måte omegn som driver lovlig virksomhet i tømrerfaget motta kan materialer delta i opplæringskontoret. utstyr kontrollere kvalitet mengde 1 sette Styret ut, sikre kontrollere høyder, akser Kontoret ledes av et styre på 4 medlemmer. Formann viseformann mål ved bruk av manuelt elektronisk velges av Trondhjems Byggmesterlaug. 2 medlemmer velges av generalforsamlingen. måleutstyr Alle arbeide avgjørelser etter treffes med tegninger alminnelig flertall. arbeidsbeskrivelser formannens stemme som to. Styret har fullmakt i alle saker som I saker med stemmelikhet teller ikke forskale spesielt er ulike tillagt generalforsamlingen. konstruksjoner bygningsdeler 2. Generalforsamlingen Generalforsamlingen montere innstøpingsgods, holdes hvert år innen utgangen isolasjonsprodukter innkalles med 14 dagers utsparinger skriftlig varsel til deltagerne. av Mai mnd. Den Ledsaget av årsberetning, regnskap budsjett dagsorden.

5 På generalforsamlingen har hver deltagende bedrift rett til å møte med en representant. Hver representant har en stemme. Ingen kan møte med fullmakt fra mer enn en bedrift. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Endringer i nåværende vedtekter kreves 2/3 flertall. Generalforsamlingen er den øverste myndighet ved kontoret. Styret kan innkalle Mål for til ekstraordinær opplæringen generalforsamling. er at eleven Innkallingen skal skjer kunne: da som til ordinær Produksjon generalforsamling. planlegge, utføre, dokumentere vurdere eget 3. Administrasjon arbeid Kontorets arbeide administrasjon i henhold utføres til av gjeldende daglig leder i samarbeid regelverk med styret. Utfyllende retningslinjer for virksomheten utarbeides av styret for godkjenning for helse, av miljø generalforsamlingen. sikkerhet bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid 4. Økonomi Kontorets bruke virksomhet byggenæringens finansieres gjennom kvalitetsstyringssystemer på lærlingestilskuddet. Størrelsen på avgiften fastsettes for hvert en opplæringsavgift som trekkes år i forhold til budsjett av generalforsamlingen. Styret kan foreslå andre former velge, for finansiering bruke fordeling vedlikeholde av eventuelt relevant overskudd som verktøy utstyr av generalforsamlingen. Daglig leder styrets formann godkjennes innehar velge, prokura. bearbeide bruke materialer på en økonomisk måte 5. motta Fonds- materialer stipend mm. utstyr kontrollere I den utstrekning kontoret opparbeider overskudd skal dette avsettes til fonds kvalitet for å fremme mengde fagutdannelse i tømrerfaget. Retningslinjer sette ut, for sikre forvaltning kontrollere av fondet, utdeling høyder, av stipend m.m. akser utarbeides av mål styret ved godkjennes bruk av manuelt generalforsamlingen. elektronisk måleutstyr 6. arbeide Endring etter av virksomheten tegninger arbeidsbeskrivelser I den utstrekning det måtte bli aktuelt, kan driften ved kontoret utvides til så å omfatte andre fag eller områder enn tømrerfaget. Retningslinjer for dette forskale utarbeides ulike av styret konstruksjoner for godkjenning av generalforsamlingen. bygningsdeler 7. montere Oppløsning innstøpingsgods, isolasjonsprodukter oppløsning av kontoret utsparinger skal eventuelle midler forvaltes av Trondhjems Ved Byggmesterlaug i samarbeide med Kirke- Undervisningsdepartementet til fremme av Yrkesopplæringsnemnda i Trondheim.

6 GENERELLE PROSEDYRER FOR OPPLÆRINGSKONTORET Kontraktforberedelse Påse at lærlingen leverer de kompetansebevisene som skal ligge til grunn ved tegning av lærekontrakten. Kompetansebevisene gjennomgås læretiden fastsettes etter disse. Kompetansebevis Mål for opplæringen fra bestått VG 1 er Bygg at eleven Anleggsteknikk skal / kunne: VG 2 Byggteknikk. Ved Produksjon eldre lærlinger kan kurs tidligere praksis godskrives. Eventuell planlegge, lærlingskole utføre, må gjennomføres. dokumentere vurdere eget arbeid Kontraktmøte arbeide i henhold til gjeldende regelverk Dato for ansettelse fastsettes av bedriften. Gjennomgang av lærekontrakt, opplæringsbok, for helse, miljø Opplæringslova, sikkerhet læreplan, opplæringskontorets rutiner, lønn bruke under læretiden, preaksepterte lærlingens løsninger bedriftens forpliktelser. til dokumentasjonsarbeid underskrives på tre eksemplarer av lærling, bedrift Kontrakten opplæringskontoret. bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer skal skrives mellom partene. Arbeidsavtale Opplæringsavtale mellom bedrift Opplæringskontor skrives. velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy utstyr Instruktører Lærling velge, bedrift bearbeide utarbeider en plan bruke for å nå materialer opplæringsmålene på i en samsvar økonomisk med gjeldende måte læreplan. Dette gjelder eventuell skole/kurs som motta lærlingen materialer har krav på i følge opplæringsplanen. utstyr kontrollere Bedriften bør ha en eller flere instruktører som skal være kontaktperson mellom kvalitet partene. Den mengde som blir er instruktør må være utdannet svenn, eller sette ha minimum ut, sikre 6 års praksis kontrollere i faget. høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk Varslingsplikt måleutstyr Ved arbeide endring av etter opplæringen tegninger i forhold til sykefravær, arbeidsbeskrivelser driftsstans, permitteringer, konkurs o.l. skal opplæringskontoret bli varslet omgående. Opplæringsbok forskale ulike /vurdering konstruksjoner bygningsdeler skal påse at opplæringsboka blir ført. Opplæringskontoret Det montere lærlingens innstøpingsgods, ansvar å føre opplæringsbok. isolasjonsprodukter avvik i læreplanen utsparinger skal opplæringskontoret fagansvarlig sammen Ved med lærlingen vurdere tiltak for å rette på avviket.

7 Byggeplassbesøk Opplæringskontoret skal ha som mål å besøke lærlingen 3 ganger i perioden. Ellers etter behov. Oppmelding til fag- eller svenneprøven Opplæringskontoret melder lærlingen opp til svenneprøve 1 måned før kontraktens Mål for utløp. opplæringen Før oppmelding er skjer at kontakter eleven opplæringskontoret skal kunne: lærebedrift Produksjon lærling. Oppmeldingsskjema oversendes Opplæringsavdelingen planlegge, utføre, i fylket. dokumentere vurdere Kopi eget sendes arbeid bedrift lærling ved oppmelding til bedrift når godkjenning arbeide av i oppmeldingen henhold foreligger. til gjeldende regelverk Lærlingen skal planlegge,gjennomføre evaluere svennestykket etter prøvenemndas for helse, miljø beskrivelse sikkerhet forskrifter. Bedriften bruke skal preaksepterte fremskaffe prøvested, løsninger materialer til nødvendige doku-verktømentasjonsarbeid at lærlingen skal kunne gjennomføre svennestykket. Planlegging for koordineres bruke av byggenæringens den ansvarlige instruktør kvalitetsstyringssystemer skal ha melding om når fag- eller svenneprøven starter. på byggeplassen. Opplæringskontoret Ved velge, avlagt bruke svenneprøve/fagprøve vedlikeholde relevant verktøy har utstyr ikke noen forpliktelser etter at lærlingen har bestått/ikke Bedriften bestått velge, svennestykket. bearbeide Videre ansettelse bruke skjer materialer i mellom partene. på Det en skal da økonomisk tegnes en ny ansettelsesavtale. måte Ved stryk har ikke bedriften annen forpliktelse motta enn materialer å være behjelpelig utstyr med ny prøve. kontrollere Heving kvalitet av lærekontrakt. mengde Ved sette en eventuell ut, sikre heving av lærekontrakt kontrollere skal dette høyder, skje etter akser Opplæringslova mål ved bruk 4-6. av manuelt elektronisk Det måleutstyr kan holdes avklaringsmøte mellom bedriften, lærlingen opplæringskontoret. arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser Arkivering. All korrespondanse mellom bedrift, lærling Opplæringskontor skal arkiveres forskale hos opplæringskontoret. ulike konstruksjoner Opplæringskontoret bygningsdeler av brev referater som bedrift lærling selv har avholdt. skal alltid ha en gjenpart montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

8 Budsjett Budsjett sendes opplæringsbedriften hvert år. Det samme gjelder årsregnskap årsmelding. Lærlingtilskudd Opplæringskontoret mottar tilskudd på lærlingene. Melding om utbetalingens Mål for opplæringen størrelse sendes bedriften er at 14 eleven dager før skal pengene kunne: overføres bedriftens Produksjon konto. Opplæringskontoret overfører pengene en gang pr år. (februar/mars planlegge, året utføre, etter) dokumentere vurdere Fordelingsnøkkelen eget arbeid i % vedr. tilskudd besluttes på Trondhjems Byggmesterlaugs arbeide i henhold Generalforsamling til gjeldende hvert år. regelverk Tilskuddet for helse, følger miljø lærlingen hvis sikkerhet lærlingen flyttes til en annen bedrift. Bedrifter bruke som preaksepterte ikke fullfører opplæringa, løsninger avvikler driften til dokumentasjonsarbeid har ikke krav på utbetaling av tilskuddet. eller går konkurs bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy utstyr velge, bearbeide bruke materialer på en økonomisk måte motta materialer utstyr kontrollere kvalitet mengde sette ut, sikre kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

9 Opplæringskontorets Ansvar Skrive lærekontrakt med lærlingen. Skrive opplæringsavtale mellom partene. Påse at lærekontrakten blir sendt til Opplæringsavdelinga for godkjenning. Påse at lærlingen fører opplæringsbok at opplæringa skjer etter Mål fastsatt for opplæringen læreplanen. er at eleven skal kunne: Produksjon Oppmelding til fag-/svenneprøve. planlegge, Bistand ved eventuelle utføre, konflikter. dokumentere vurdere eget Påse arbeid at opplæringa skjer i henhold til Opplæringsloven arbeide arbeidsmiljøloven. i henhold til gjeldende regelverk Påse at lærlingen får riktig lønn. for Fellesoverenskomsten helse, miljø for sikkerhet byggfagene legges til grunn. bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid Forpliktelser Lærlingens bruke Møte opp byggenæringens til riktig tid. kvalitetsstyringssystemer Være engasjert søkende i arbeidsdagen. Varslingsplikt til bedriften ved sykdomsfravær etc. velge, Behandle bruke bedriftens verktøy vedlikeholde utstyr på en relevant forsvarlig verktøy Sørge utstyr for at læreplanen til en hver tid er oppdatert. sikker måte. velge, Gi tilbakemelding bearbeide til opplæringskontoret bruke materialer ved adresseendring, på en lengre økonomisk sykdomsavbrekk måte etc. motta Tenk på materialer hvem man representerer utstyr i arbeidsantrekk. kontrollere Være bevisst når det gjelder egen andres sikkerhet i arbeidsdagen. kvalitet mengde Bedriftens sette ut, Ansvar sikre kontrollere høyder, akser Skrive mål arbeidsavtale ved bruk med av lærlingen. manuelt elektronisk måleutstyr Arbeidsgiver opplæringsansvar. arbeide Nødvendige etter forsikringer tegninger etter lov forskrifter. arbeidsbeskrivelser Holde arbeidsklær, personlig verneutstyr etc. Lønne lærlingen etter gjeldende bestemmelser. forskale Underveisvurdering ulike konstruksjoner av lærlingen. bygningsdeler Gi lærlingen fri med lønn til å delta på kurs i opplæringskontorets regi. montere Ved eventuelle innstøpingsgods, spørreundersøkelser fra fylkeskommunen isolasjonsprodukter bedriften gjennomføre utsparinger dette. skal Varslingsplikt ved permittering av lærlinger andre forhold som berører lærlingens utdanning.

10 Permittering av lærlinger Hovedavtalen mellom LO NHO er den som blir lagt til grunn når det gjelder permittering av lærlinger. Hovedavtalen om permittering danner så mønster for arbeidsgivere arbeidstakere som ikke er organisert. Lærlinger er som hovedregel unntatt permitteringer som følge av redusert ordretilgang Mål for opplæringen med mindre virksomheten er at stopper eleven helt opp. skal kunne: Ved Produksjon eventuell permittering skal partene i bedriften konferere det skal føres protokoll planlegge, som skal underskrives. utføre, dokumentere Bedriften har så plikt til vurdere å melde fra til NAV. Etter eget hovedavtalen arbeid mellom LO NHO 8-3 skal permitteringer arbeide gis i henhold med 14 dagers til varsel. gjeldende regelverk Sør-Trøndelag fylkeskommune skal umiddelbart motta skriftlig varsel om for permittering. helse, miljø Dette for å se sikkerhet på tiltak som kan avhjelpe den som permitteres. bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid opplæringsloven 4-4 er lærebedriften pålagt å gi slik melding Etter dersom bruke det stopper byggenæringens eller utvikler seg slik kvalitetsstyringssystemer mulig å gi lærlingen tilfredsstillende opplæring. at de ikke lenger finner det Permitteringer velge, bruke er et virkemiddel vedlikeholde ved midlertidige relevant innskrenkninger. verktøy permitteringer utstyr er det fem formelle krav du minimum må kjenne til. Ved bruk av velge, bearbeide bruke materialer på en VARSELFRIST økonomisk 14 dager måte her jobber arbeidstaker får lønn på vanlig måte. Arbeidsgiver motta materialer har lønnsplikt de 20 første utstyr permitteringsdagene kontrollere disse dagene er ikke arbeidstaker på jobb. Arbeidstaker kvalitet kan mengde ikke permitteres uten lønn i mer enn 26 uker. sette ut, sikre kontrollere høyder, akser Arbeidstaker mål ved må permitteres bruk av med manuelt mer enn 50% for elektronisk å ha rett på dagpenger måleutstyr fra NAV. Dersom arbeide arbeidsgiver etter senere tegninger må si opp arbeidstakere arbeidsbeskrivelser som er permittert gjelder det vanlig oppsigelsestid med lønnsplikt i hele oppsigelsestiden arbeidstaker er da så forpliktet til å utføre arbeid. forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler er en gjensidig forståelse mellom partene i arbeidslivet om at lærlinger Det ikke montere skal permitteres innstøpingsgods, så lenge det ikke går utover isolasjonsprodukter opplæring. Dette utsparinger for å sikre opplæring ta hensyn til at lærlinger sikkerheten en kan gi forsvarlig som regel ikke har opparbeidet noen gode rettigheter til dagpenger.

11 Lønnssatser gjeldende fra 1. april Fellesoverenskomsten for Byggfag Voksne Fagarbeidere Minstefortjeneste kr 182,50 pr time Voksne (ufaglærte/minst 1 års bransjeerfaring) kr. 171,00 pr time Voksne ufaglærte uten bransjeerfaring) kr 164,00 pr time Arbeidstakere Mål for opplæringen under 18 år er at eleven skal kr kunne: 110,00 pr time Produksjon Rettighetslærlinger planlegge, utføre, avlønnes etter dokumentere bedriftens lønnssystem. vurdere Grunnlaget for beregning eget arbeid av lønnen er nyutdannede fagarbeideres fortjeneste. Følgende arbeide tabell i viser henhold avlønningen til for gjeldende lærlinger med: regelverk 2 for år helse, i bedrift: miljø sikkerhet 0 bruke - 6 mnd preaksepterte 30 % av fagarbeiderlønn løsninger til dokumentasjonsarbeid 6-12 mnd 40 % bruke mnd byggenæringens 55 % kvalitetsstyringssystemer mnd 75 % velge, år i bedriften: bruke vedlikeholde relevant verktøy Halvår utstyr 30 % av fagarbeiderlønn velge, bearbeide 35 % bruke materialer på en 3. økonomisk 40 måte % 4. motta materialer 45 % utstyr kontrollere % 6. kvalitet mengde 75 % sette ut, sikre kontrollere høyder, akser Rettighetslærlinger mål ved bruk inntatt av etter manuelt Opplæringslova elektronisk (4 år i bedrift): (Personer måleutstyr som etter sakkyndig vurdering er lite skolemotiverte) arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser 1. halvår 30 % av fagarbeiders lønn % 3. forskale ulike 40 % konstruksjoner bygningsdeler 40 % montere innstøpingsgods, 50 % isolasjonsprodukter 55 % utsparinger % % Lærlingen har ingen krav på lønn under ordinær skolegang.

12 Lærlinger inntatt etter forskrift til Opplæringslova 4.5: (Lærling med avvikende kontraktsvilkår- ikke Rettighetslærlinger 1.Halvår 45 % av fagarbeiders lønn % % 4. Mål for opplæringen 60 % er at eleven skal kunne: 5. Produksjon70 % 6. planlegge, 80 utføre, % dokumentere vurdere 7. eget arbeid 80 % 8. arbeide i henhold 80 % til gjeldende regelverk Disse for helse, lærlingene miljø har ikke krav sikkerhet på lønn under ordinær skolegang. Bedriften bruke holder preaksepterte lærlingen med gratis løsninger verktøy til dokumentasjonsarbeid gangtidsbestemmelser Reise Holder bruke skyss byggenæringens selv - Satsene gjelder pr dag. kvalitetsstyringssystemer Avstand fra hjem til arbeidsplass. Voksne Unge/lærlinger Fra velge, 7,5-15 km bruke vedlikeholde kr 86,50 relevant kr verktøy utstyr km kr 143,30 kr 121,80 73,52 Fra Fra velge, bearbeide km bruke kr materialer 168,30 kr på 143,05 en Fra økonomisk km måte kr 192,70 kr 163,79 motta materialer utstyr kontrollere Avstander over 60 km tilrådes ikke dagpendling. kvalitet mengde Overtidsgodtgjørelse sette ut, sikre 234,53 kontrollere pr time høyder, akser Lærlinger mål skal ved ha hjelpearbeiders bruk av manuelt lønn ved overtid. elektronisk All måleutstyr overtid de 5 første virkedagene i uken betales med 50% av satsene, inntil arbeide kl etter Likeså arbeid tegninger inntil kl på arbeidsbeskrivelser lørdager. Overtid de 5 første virkedagene etter kl betales med 100% av satsene. Overtid forskale etter kl 13:00 ulike på konstruksjoner lørdager samt søn- helligdager bygningsdeler av satsene. betales med 100% montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

13 Lover Forskrifter Arbeidsmiljøloven, opplæringsloven samt fellesoverenskomsten gir utfyllende bestemmelser om lærling læretid. En lærling har en tidsbestemt ansettelsesavtale som varer fra kontraktens start til slutt. Videre ansettelse skjer mellom partene. Det Mål er ingen for opplæringen automatikk i å fortsette er i at bedriften. eleven skal kunne: Produksjon Bevegelige planlegge, helligdager utføre, dokumentere vurdere Arbeidstaker eget arbeid som ikke jobber 1. eller 17. mai, skal likevel ha fullt betalt for arbeide disse dagene. i henhold Dette forutsatt til at gjeldende dagene ikke faller regelverk på en søndag eller annen helligdag. Vilkåret for å få betalt for 1. eller 17. mai er enten at man for har helse, jobbet miljø for arbeidsgiveren sikkerhet i mer enn 30 dager eller at man har et arbeidsforhold bruke preaksepterte som er ment å vare løsninger lengre enn 30 dager. til dokumentasjonsarbeid Det bruke finnes byggenæringens lovregler for bevegelige kvalitetsstyringssystemer mai. Man har dermed verken krav på kompensasjon for lønn eller krav helligdager som det gjør for på lønnstillegg for helligdagene etter loven. velge, bruke vedlikeholde relevant verktøy har utstyr de fleste tariffavtalene bestemmelser om dette. Skal man Derimot gjøre velge, gjeldende bearbeide et krav på lønnskompensasjon bruke materialer eller lønnstillegg på som en har sitt økonomisk grunnlag i en tariffavtale, måte må man være fagorganisert eller på annen måte motta være omfattet materialer av tariffavtalens utstyr regler. kontrollere Følgende dager er å anse som bevegelige helligdager: kvalitet mengde * Nyttårsdag sette ut, (1. sikre januar) kontrollere * Skjærtorsdag høyder, akser * Langfredag mål ved bruk av manuelt * 2. påskedag elektronisk * måleutstyr Kristi Himmelfartsdag * 2. pinsedag * 1. arbeide juledag etter tegninger * 2. juledag arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger

14 Innholdet i verktøykasse for lærlinger i tømrerfaget: Baufilblad 24 t. Baufilbue Snekkerbile Mål Stifthammer for opplæringen (Rapid) er at eleven skal kunne: Produksjon Tommestokk 2 m. planlegge, Brekkjern 25 /60 utføre, cm. dokumentere vurdere eget Målbånd arbeid10 m. arbeide Dor 2,5 mm. i henhold til gjeldende regelverk for Gipsrasp helse, miljø sikkerhet bruke Hammer preaksepterte 16 oz. løsninger til dokumentasjonsarbeid Hammerholder bruke Hengelås byggenæringens 40 mm. kvalitetsstyringssystemer Huggjern 12 mm. velge, Huggjern bruke 25 mm. vedlikeholde relevant verktøy Hørselvern utstyr velge, Håndsag bearbeide bruke materialer på en økonomisk Kniv med slire måte 208 mm. motta Kombitang, materialer Kniplex utstyr kontrollere kvalitet Krittsnor 30 mengde m, m/kritt sette Platesaks, ut, sikre Wiss, høyre, kontrollere grønn høyder, akser Rotterumpe mål ved bruk gips 6120 av manuelt elektronisk måleutstyr Skrutrekkersett 6 deler arbeide Snekkervinkel etter 30 tegninger cm. arbeidsbeskrivelser Platekniv med blad forskale Tømmermannsblyant ulike konstruksjoner 180 mm. bygningsdeler Vater 60 cm. montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter utsparinger HMS: Hansker, vernebriller, hjelm, hørselvern

15 Innholdet i verktøykasse for lærlinger i betongfaget: Følgende verktøyliste legges til grunn for beregning av verktøygodtgjørelsen for stein-, jord- sementarbeidere: Mål Verktøykasse for opplæringen er at eleven skal kunne: Produksjon Kantevinkel planlegge, Hammer med utføre, stålskaft dokumentere vurdere eget Loddestokk arbeid (vater) arbeide Vinkel i henhold til gjeldende regelverk for Øks, helse, 1.4 kg miljø 248 sikkerhet bruke Brekkjern, preaksepterte 60 cm. løsninger til dokumentasjonsarbeid Hengelodd 300 g bruke Snor byggenæringens kvalitetsstyringssystemer Tommestokk, 5 stk. pr. år velge, Tømmermannsblyanter, bruke vedlikeholde 10 stk pr. år. relevant verktøy Stemjern, utstyr 2 stk pr. år velge, Stikksager bearbeide tannspissherdede, bruke 5 stk materialer pr. år på en økonomisk Morakniv m/slire måte motta Krittsnor materialer (Hylse) utstyr kontrollere kvalitet Langvater 1.9 mengde m sette Målebånd ut, sikre 15 m kontrollere høyder, akser mål ved bruk av manuelt elektronisk måleutstyr arbeide etter tegninger arbeidsbeskrivelser forskale ulike konstruksjoner bygningsdeler Kontoradresse: montere innstøpingsgods, Kvenildmyra 5, 7072 Heimdal isolasjonsprodukter åpent: Man utsparinger - Fre kl Kontoret Telefon:

16 Byggmestrenes Servicekontor Trondhjems Byggmesterlaug

Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN

Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN Trondhjems Byggmesterlaug Byggmestrenes Servicekontor LÆREPLAN Tømrerfaget Trondhjems Byggmesterlaug ble etablert i 1906 Lauget har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile interesse innen

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST for bergindustrien 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for Heisfaget Utløp14.05.2016 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2014 2016 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Wallboardoverenskomsten

Wallboardoverenskomsten Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 50 Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer