Auksjon av fenotypetesta okser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Auksjon av fenotypetesta okser"

Transkript

1 Auksjon av fenotypetesta okser Staur Gård 23. april 216, kl Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene på tribunen fra kl Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør: TYR i samarbeid med Nortura Felleskjøpet Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken

2 Husk å oppgi produsentnummer! Vi bruker hvert år mye unødvendig tid i etterkant på å spore opp kjøpernes produsentnummer for å få meldt ut oksene fra vår besetning i Storfekjøttkontrollen/Husdyrregisteret. Vær derfor snill før på produsentnummeret på informasjonsarket du får tildelt når du har fått tilslaget. Har du en mulig toppokse? Vi skal ta inn 8 nye okser til teststasjonen på Staur kommende høst. Har du en lovende oksekalv som er født mellom 22/ /3-216 er stambokførbar av en av de fem rasene vi tester på Staur? Her er noen frister: 9.mai Påmeldingsfrist Hårprøve med skjema for avstamningskontroll, samt P-bevis sendes inn sammen med påmeldingsskjema. Dersom det ikke er sendt inn hårprøve av mor tidligere, må dette gjøres. Se for mer informasjon. 13. mai Frist for innsending av hårprøver Takk til Nortura for å ha tatt på seg uttransport av okser! Det kan være lurt å holde ut! Underveis i auksjonen vil noen av våre samarbeidspartnere sponsorer komme med overraskelser som vil bli trukket ut blant de tilstedeværende. Det kan derfor være lurt å holde ut! Opplysninger i årets katal Det er gentestet hornstatus for enkeltdyr i denne testomgangen. Dette er gjort på et utenlandsk laboratorium. Testmetoden har høy sikkerhet. Resultatene finnes under tekst på de enkelte oksene. 2

3 Auksjonssalær Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på 5 %. Betaling Faktura sendes etter at oksen er transportert ut til kjøper. TYR har pant i dyret fram til fakturabeløpet er betalt inn. Transport e er ulykkesforsikret med inntil 3 kroner til de forlater fjøsdøra på Staur. Egentransport skjer på eget ansvar. e må være ute av stasjonen senest torsdag 28.april. Nortura organiserer uttransport for de som ikke har mulighet til å hente oksen selv. Denne transporten samordnes dersom mulig. Transportkostnadene belastes kjøper etter gjeldende Nortura satser. Forsikring e er ulykkesforsikret for inntil 3 kroner så lenge de står i TYRs varetekt. Semin- reserveokser blir tilleggforsikret etter avtale med oppdretter. * Spesielt for seminokser Seminoksene antas å være ferdig i semintjeneste utpå seinhøsten. Dersom en eksportsatsing krever en større lagerbeholdning enn hva som kan produseres på ordinær tid, forbeholder TYR seg retten å holde igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall sæddoser. Dersom en vellykket eksport er avhengig av gode bilder tatt av oksene når de er eldre, må kjøper stille oksen til rådighet for fotrafering. Kjøper vil i så fall bli kontaktet av TYR Diverse informasjon 1. Hornstatus: Alle okser er vurdert for hornstatus ved ett års alder. Det gjøres oppmerksom på at selv om oksen er kollet, kan den være bærer av hornet genet dermed kunne gi hornete avkom. Hornanlegg for foreldre besteforeldre til dyret står oppgitt dersom dette er registrert i Storfekjøttkontrollen. I tillegg er alle dyr av Aberdeen Angus homozygot kollet. 2. : e er kåret ved cirka ett års alder. Den lineære kåringen er delt i tre hoveddeler; kropp (k), muskel (m) bein (b). Det er utregnet samlepoeng for de ulike kategoriene. Gjennomsnittet for hver egenskap er Bildene er tatt i løpet av to dager den samme uka, det vil si at oksene har ulik alder ved fotrafering. 4. Alle okser er klauvbeskjært ved cirka 13 måneders alder. Klauvvekst ble da målt. 5. e har fått registrert testikkelmål testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette er oksen ikke testet for fruktbarhet. Det anbefales på det sterkeste å drektighetsundersøke kyrne i besetningen etter en tid for å se at oksen faktisk er fruktbar. Seminoksenes fruktbarhet vil etter hvert bli testet. 6. Dersom TYR-eide okser viser seg å ikke være fruktbar, betaler TYR for mellomlegget mellom kjøpesummen slakteoppgjøret. Dersom avlereide okser viser seg å ikke være fruktbar, betaler oppdretter for mellomlegget mellom kjøpesummen slakteoppgjøret. Det anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å sikre seg at oksen er fruktbar. Det utbetales ikke kompensasjon for utsatt kalvingstidspunkt. 7. Alle okser tatt inn til test er DNA-genotypet avstamningskontrollert mot mor far. 3

4 Veterinærattest for testomgang 215/216 TYR testingsstasjon, Staur gård, 2335 STANGE Det er ingen tegn til smittsom sykdom i besetningen. Besetningen er ikke pålagt noen offentlige restriksjoner på grunn av smittsom sykdom. Ved ankomst Staur høsten 215 fikk alle okser lagt ned magnet for å forebygge kvast. Alle dyra ble så behandlet mot invollsparasitter lus ved ankomst (Eprinex pour-on vet oppløsning). Behandlingen ble gjentatt i januar 216 (Bayticol vet. ektoparasittmiddel) som standard deretter på mistanke om lus i enkeltbinger våren 216. Høsten 215 ble alle oksene vaksinert mot ringorm (Ringvac Bovilis) luftveissjukdom (Bovilis Bovipast RSP vet). Begge vaksinene blir gitt 2 ganger. Vaksinasjonen mot ringorm antas å ha livslang effekt. Det ble på høsten så tatt blodprøver av alle oksene for serolisk kontroll av Scmallenberg virus (SBV), corona virus, BRSV parainfluensa. Det har vært god helse gjennom hele testperioden. Tre okser ble behandlet med antibiotika mot klauvspalteflegmone høsten 215. To okser fikk satt ned kraftfôrmengden pga. tendens til trommesyke. Utover det har det ikke vært foretatt noen medikamentell behandling på grunn av sykdom annet enn forebyggende behandling denne høsten vinteren. Lisel Huse Olsen Stasjonsveterinær på testingsstasjonen for kjøttfe på Staur

5 Kjøpeavtale for fenotypetesta okse Avtalen gjelder okse:.. Katalnummer: Kjøper: Tlf:.. 1. er fenotypetesta på Staur teststasjon er tiltenkt til auksjon. 2. All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i mottakerbesetningen. Dyr som omsettes kan dessuten ha blitt smittet av nye sykdommer i perioden like før uttak fra teststasjon, uten at det er registrert sykdomssymptomer (selv om stasjonen står under veterinært oppsyn). Selger kan ikke garantere at slik smitte ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko. Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å ta forholdsregler ved introduksjon av nye dyr i egen besetning, blant annet å holde dyret isolert i 14 dager før dyret tas inn i besetningen. 3. har fått registrert testikkelmål testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette er oksen ikke testet for fruktbarhet. 4. Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det passerer ut døra fra stasjonen. 5. Transport av dyr fra teststasjonen til en ny besetning er kjøpers ansvar, men TYR kan være behjelpelig med å organisere uttransport. Ny eier, eller den som er ansvarlig for transport av oksen til ny eier, kvitterer for mottak av dyret når det blir hentet. Dersom eier selv ikke henter dyret skal TYR ha mottatt bekreftelse på person som henter dyret står ansvarlig for transporten. 6. ble solgt for kr. (ekskl. mva). I tillegg kommer 5 % i auksjonssalær. Faktura sendes til kjøper etter at oksen er sendt fra teststasjonen/seminstasjonen. 7. Dersom oksen viser seg ikke å være fruktbar, betaler selger for mellomlegget mellom kjøpesummen slakteoppgjøret. Det anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å bekrefte at oksen er fruktbar. Krav om refusjon fra selger knyttet til fruktbarhet for auksjonsgodkjente okser må fremmes før 1.november i kjøpsåret. Uttatte seminokser som viser seg å ikke være fruktbare ved seminstasjonen medfører heving av kjøpet. 8. Utbetaling til oppdretter finner sted når TYR har mottatt oppgjør for oksen. TYR har pant i dyret fram til fakturabeløpet er betalt inn. TYR påroper seg retten til å hente okser som ikke er betalt innen 2 måneder fra salgsdato. 9. Uoverensstemmelse mellom kjøper selger søkes løst i minnelighet. Dersom en ikke oppnår enighet sendes saken til voldgift. Kostnader knyttet til tvistenemnda belastes partene. TYR er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for mer enn oksens salgsverdi. 1. Dersom en eksportsatsing krever en større lagerbeholdning enn hva som kan produseres på ordinær tid, forbeholder TYR seg retten å holde igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall sæddoser. Dersom en vellykket eksport er avhengig av gode bilder tatt når oksene er eldre enn når de står på seminstasjonen, forplikter kjøper seg å stille oksen til rådighet for fotrafering. Staur, 23. april 216. Kjøpers underskrift.. På vegne av kjøper 5

6 Katalnummer Kim av Nordstu Innsetter: Ståle Westby Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Irina av Nordstu (Kollet) Morfar: USA BLUE & GRAY JACKSON 9V (Kollet) Morfars far: USA B/R NEW FRONTIER 95 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 94* 1* 15* 113* 18* 19* Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 5,- Mormor: NOR Berta av Nordstu (Kollet) Mormors far: NOR 744 Thunder av Dagrød Oksedata, Staur ,8 1,7 8, cm 3,26 %,57 cm Fødselsvekt 38 kg 2 dager 331 kg 365 dager 623 kg Vitale mål, cm 12 cm 49 cm 118 cm 48 cm 5 cm 37 cm 65 cm 11 cm 313 Kim av Nordstu er oksen med desidert høgest rangtall på 115. Meget god på tilvekst FUP. Best på eksteriør den høgeste ryggmuskelen som er målt på Angus på Staur. Også over snittet på marmo, men mangler litt på grovfôropptak. Lite brukt morfarside, med Blue & Grey Jackson. Både far morfar skal være positive for moregenskaper 2 dg med avlsverdi på 18. En bra stor, meget lang okse som er herlig formet kjøttsatt i alle deler. Bra bevegelser, men mangler litt på optimum noen steder på bein klauver. Ikke helt optimal klauvform på bakbein. Kim er helhetlig sett den klart beste i den store gruppen etter Lawson General blant alle oksene i årets test. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 9 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 9 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 94 Muskel: 93 Bein: 81 HELHET: 89 Aberdeen Angus 6

7 Katalnummer Kløpper av Nordstu Innsetter: Ståle Westby Født: Far: NOR 7417 Betong av Dagrød (Kollet) Farfar: NOR Kincaid ET av Dagrød (Kollet) Farmor: NOR (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Gulla av Nordstu (Kollet) Morfar: CAN HF EL TIGRE 28U (Kollet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 39,- Mormor: NOR 2361 Vår av Nordstu (Kollet) Farfars far: USA CONNEALY KINCAID Farmors far: NOR DUKE 2 AV DAGRØD Morfars far: CAN HF KODIAK Mormors far: NOR NILS AV MOEN Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* 112** 11** 16** 99* 18** 127* 97** 16* 95* Oksedata, Staur ,4 2,3 7,55 cm 3,44 %,58 cm Fødselsvekt 35 kg 2 dager 296 kg 365 dager 562 kg Vitale mål, cm 116 cm 5 cm 116 cm 46 cm 47 cm 35 cm 65 cm 16 cm 3133 Kløpper av Nordstu ble rangert som beste sønn etter Betong av Dagrød. Dette pga. den lite brukte morfar side, med HF El Tigre som morfar. Kløpper er så best av Betong sønnene på eksteriør, nest best i årets test, beste sønn på morsindeks 2 dg, med avlsverdi på 95 moras indeks er 1. Kløpper er en middels stor, kompakt herlig okse, i alle deler. Spesielt godt lårfylde. Gode bein klauver, men mangler litt på kam. helt i toppen med 18! Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 9 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 88 Muskel: 9 Bein: 88 HELHET: 89 Aberdeen Angus 7

8 Katalnummer Kid av Vølstad Innsetter: Onar Lima Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3652 Hannah av Vølstad (Kollet) Morfar: USA J W K SLEEPY BOY 8134 () Morfars far: USA VDAR LUCYS BOY Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 14 14** 12* 115* 18 15* 87 1 Kategori: Reserve Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 39,- Mormor: NOR PIA (Kollet) Mormors far: NOR 9852 POPP AV MOLLAND Oksedata, Staur ,2 2,1 7,9 cm 3,86 %,84 cm Fødselsvekt 38 kg 2 dager 313 kg 365 dager 564 kg Vitale mål, cm 124 cm 49 cm 119 cm 47 cm 52 cm 35 cm 65 cm 111 cm Kid av Vølstad er nest beste sønn etter Lawson General med rangtall på 19. Kid er best på tilvekst, meget god på marmo jevnt bra på eksteriør. Han er middels på GFO FUP. Svak på fett middels på ryggmuskel. Har lettkalveren Sleepy Boy som morfar, har gjennomsnittlige avlsverdier for fødsel. Kan dermed være reserve for begge semin oksene. Kompakt middels stor okse. Greit kjøttsatt i alle deler, men mangler litt på innerlår. Fine klauver bein. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 88 Muskel: 88 Bein: 84 HELHET: 87 Aberdeen Angus 8

9 Katalnummer Kardinal Av Are Innsetter: Tom Are Født: Far: NOR 7417 Betong av Dagrød (Kollet) Farfar: NOR Kincaid ET av Dagrød (Kollet) Farmor: NOR (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3251 Toms Tina (Kollet) Morfar: NOR 741 Victor av Selotten (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR 1899 TORI AV ARE () Farfars far: USA CONNEALY KINCAID Farmors far: NOR DUKE 2 AV DAGRØD Morfars far: NOR 74 HOVIN SPADER Mormors far: NOR 5959 MERO AV DAGRØD Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 13 16** 1* 113* 13* 19** 125* 96** 12 78* Oksedata, Staur ,3 2 6,8 cm 3,6 %,63 cm Fødselsvekt 38 kg 2 dager 287 kg 365 dager 598 kg Vitale mål, cm 125 cm 47 cm 12 cm 47 cm 55 cm 41 cm 64 cm 112 cm 3137 Kardinal av Are har nest høyest rangtall totalt med 19. Han er meget god på GFO tilvekst. Er så sterk på eksteriør marmo. Mangler litt på FUP muskel. Bra avlsverdier for fødselsforløp med tradisjonelle trygge linjer i oksen. Kan derfor betegnes som en okse som er bra på fødselsforløp produksjon men lite å bidra med når det gjelder melkeevne til døtre. Bra lang stor okse. Bra bein gode klauver bak men litt utflytende klauver foran (litt løs i kodeleddet) men en bra kjøttsatt okse. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 87 Muskel: 85 Bein: 84 HELHET: 85 Aberdeen Angus 9

10 Katalnummer Krekar av Funnaune Innsetter: Magnus Ness Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Gøril av Funnaune (Kollet) Morfar: NOR 7426 Detektiv av Dagrød (Kollet) Morfars far: USA CONNEALY FOUNDATION 426 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97 12** 98* 115* * Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR 2392 AVA (Kollet) Mormors far: NOR 5259 Oksedata, Staur ,3 2,1 7,19 cm 2,27 %,38 cm Fødselsvekt 37 kg 2 dager 39 kg 365 dager 586 kg Vitale mål, cm 126 cm 48 cm 12 cm 45 cm 47 cm 39 cm 64 cm 116 cm 3131 Krekar av Funnaune hadde i testen, høy tilvekst, høyt grovfôropptak, rundt snitte for FUP lite fett. Har sin styrke på fødselsforløp, tilvekst sannsynligvis god på egenskapen for døtrenes, mor har avlsverdi på 115. Morfar er Detektiv av Dagrød. Bra stor lang okse. Nærmest perfekte bein klauver. Mangler noe bredde gjennom hele dyret litt på lårfylde. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 6 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 84 Muskel: 77 Bein: 86 HELHET: 81 Aberdeen Angus 1

11 Katalnummer Karsten av Grani Innsetter: Trond Harald Dahl Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Gunda av Grani (Kollet) Morfar: NOR 7425 Dunder av Bnes (Kollet) Morfars far: NOR 7414 Apollo av Nordstu Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 94 12** 15* 117* 118* 118* Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR (Kollet) Mormors far: USA SUMMITCREST PRIME CUT 1G42 Oksedata, Staur ,6 2,3 7,31 cm 2,49 %,5 cm Fødselsvekt 4 kg 2 dager 296 kg 365 dager 613 kg Vitale mål, cm 123 cm 48 cm 121 cm 48 cm 54 cm 4 cm 63 cm 113 cm 3138 Karsten av Grani hadde testens høyeste start vekt på 394 kg. I testen så hadde han høyest grovfôropptak av alle på 3,6 men var litt dårlig på fôrutnytting. Morfar er Dunder av Bnes, en okse som er god på morsevne 2 dg, mora har avlsverdi for morsindeks 2 dg på 127. Så dette er vel den kombinasjonen med Lawson General som kan gi både høy tilvekst melk i døtrene! Bra lang stor okse. Meget djup har særdeles bra frampart rygg, men mangler litt på lårfylde innerlår. Bra bein klauver. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 8 8 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 88 Muskel: 88 Bein: 81 HELHET: 86 Aberdeen Angus 11

12 Katalnummer King av Bnes Innsetter: Per Ivar Laumann Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Charlotte av Bnes (Kollet) Morfar: NOR 5547 Hovin Arrow (Kollet) Morfars far: GBR UK5638 WEDDERLIE NETMARK A281 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97 94** 14* 112** 11* 11* Minstepris: kr 35,- Mormor: NOR () Mormors far: NOR DUKE 1 AV DAGRØD Oksedata, Staur ,1 7,45 cm 3,51 %,63 cm Fødselsvekt 41 kg 2 dager 295 kg 365 dager 551 kg Vitale mål, cm 121 cm 5 cm 118 cm 46 cm 48 cm 37 cm 62 cm 111 cm 3139 King av Bnes er en okse som er meget god på marmorenings % 3,5(!) stor rygg muskel 7,45. Dette er nok så en okse som er god på morsegenskaper 2 dg, mor har 115 i avlsverdi. er som snittet for egenskaper grovfôropptak fôrutnytting. Morfars far er Wedderlie Netmark. En lavstilt, bra lang okse med god bredde gjennom hele dyret. Jevnt bra kjøttsatt i alle deler med funksjonelle bein klauver. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 85 Muskel: 88 Bein: 84 HELHET: 86 Aberdeen Angus 12

13 Katalnummer Hovin Kaiser Innsetter: Espen Krstad Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 4736 Hovin Gunvor (Kollet) Morfar: NOR 7425 Dunder av Bnes (Kollet) Morfars far: NOR 7414 Apollo av Nordstu Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 92 99** 16* 116* Minstepris: kr 35,- Mormor: NOR Hovin Binta (Kollet) Mormors far: NOR 747 Kronborg Rambo Oksedata, Staur ,2 2,2 7,25 cm 2,17 %,43 cm Fødselsvekt 38 kg 2 dager 252 kg 365 dager 552 kg Vitale mål, cm 122 cm 47 cm 119 cm 47 cm 5 cm 34 cm 65 cm 118 cm 3136 Hovin Kaiser er en flott okse som hadde en høy tilvekst grovfôropptak under testen. Også her er det Dunder av Bnes som er morfar. Kaiser er en kompakt type, men litt løs i bøgene. Mangler litt innerlår lårfylde men er ellers greit kjøttsatt. Gode bein klauver. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 6 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 76 Muskel: 8 Bein: 81 HELHET: 8 Aberdeen Angus 13

14 Katalnummer Li s Kevin Lawson Innsetter: Steinar Schanke Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3341 Gina fra li (Kollet) Morfar: NOR (Kollet) Mormor: NOR 2214 GUDRUN AV LIE (Kollet) Morfars far: NOR Mormors far: NOR JACK AV AMLA Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe * 93* 15* 13* 12* Minstepris: kr 33,- Oksedata, Staur ,8 2 7,4 cm 4,32 %,81 cm Fødselsvekt 35 kg 2 dager 288 kg 365 dager 519 kg Vitale mål, cm 12 cm 47 cm 116 cm 43 cm 49 cm 38 cm 64 cm 117 cm 3131 Li s Kevin Lawson har den høyeste marmos prosenten som er målt på Angus på Staur 4,32%! Han har så en stor ryggmuskel. Etter avlsverdier så er dette en okse som er god på fødselsforløp, nær gjennomsnittet for andre egenskaper. Litt liten, men meget pent sammensatt okse. Mangler litt bredde foran på innerlår. Gode bein klauver, men kunne hatt noe mer krysshelning. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 5 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 78 Muskel: 83 Bein: 84 HELHET: 83 Aberdeen Angus 14

15 Katalnummer Kingo av Utne Innsetter: Niels Jørgen Aarvik Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Mor: NOR (Vet ikke) Morfar: DNK RØNNEKILDE UNIK (Kollet) Morfars far: DNK MØNLINE IMPROVEMENT 342 ET Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 86 96* 1* 113* Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR () Mormors far: DNK AJSHØJ PE-OT Oksedata, Staur ,2 2,4 6,82 cm 2,41 %,39 cm Fødselsvekt 39 kg 2 dager 247 kg 365 dager 486 kg Vitale mål, cm 124 cm 47 cm 12 cm 43 cm 49 cm 39 cm 63 cm 11 cm 3132 Kingo av Utne. Her er Lawson General kombinert med Rønnekilde Unik. Kingo er en okse som er litt over gjennomsnittet på de fleste avlsverdier. Vi forventer så at han skal være god på morsegenskaper 2 dg, men er for få døtre til at det enda er kommet avlsverdier for egenskapen. Greit stor lang okse med herlige bein klauver. Mangler litt bredde dybde i framparten, men er ellers meget godt kjøttsatt. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 7 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 9 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 92 Muskel: 85 Bein: 88 HELHET: 88 Aberdeen Angus 15

16 Katalnummer Korporal av Kredal Innsetter: Torfinn Bakke Født: Far: AUS VLYG173 LAWSONS GENERAL G173 (Kollet) Farfar: AUS VLYB1155 LAWSONS TANK B1155 (Kollet) Farfars far: AUS VLYX1235 LAWSONS TANK X1235 Avlsverdier, april 216 Farmor: AUS VLYD172 LAWSONS SCHWARZENEGGER D172 (Kollet) Farmors far: USA TEHAMA SCHWARZENEGGER N6 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3863 av Kredal (Kollet) Morfar: NOR 742 Carl av Grani (Kollet) Morfars far: NOR 741 Victor av Selotten Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 95 92** 14* 14* 1* 98* Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR 2524 av Kredal (Kollet) Mormors far: NOR OLUF av BAKKEN Oksedata, Staur ,9 2,2 7,13 cm 2,21 %,4 cm Fødselsvekt 4 kg 2 dager 25 kg 365 dager 511 kg Vitale mål, cm 12 cm 49 cm 115 cm 46 cm 5 cm 39 cm 62 cm 15 cm 3135 Korporal av Kredal har Carl av Grani som morfar, han hadde sin store styrke som lettkalver. Korporal er god på eksteriør fettdybde, middels på egenskapene fôrutnytting muskeldybde. Litt lavstilt bra lang okse, god bredde i hele dyret. Godt kjøttsatt i alle deler, men mangler litt på innerlår. Meget gode bein klauver, flott type. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 85 Muskel: 88 Bein: 83 HELHET: 86 Aberdeen Angus 16

17 Katalnummer Kong Providence av Fjøsbakken Innsetter: Arne Jan Midtigård Født: Far: NOR Max Providence av Fjøsbakken (Kollet) Farfar: USA S A V PROVIDENCE 6922 (Kollet) Farfars far: USA S A V 4 PREDOMINANT 4438 Farmor: CAN COLDSTREAM BLACKBIRD 45R (Kollet) Farmors far: USA CONNEALY LEAD ON Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Bambini av Fjøsbakken (Kollet) Morfar: NOR 7411 Hovin Velixir (Kollet) Morfars far: USA ANKONIAN ELIXIR 1 Minstepris: kr 5,- Mormor: NOR BAMBI AV FJØSBAKKEN () Mormors far: DNK VESTERSKOVEN LEGACY Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12 91* 15* Oksedata, Staur ,9 2,2 6,65 cm 2,58 %,48 cm Fødselsvekt 39 kg 2 dager 31 kg 365 dager 538 kg Vitale mål, cm 12 cm 48 cm 122 cm 45 cm 51 cm 36 cm 64 cm 119 cm Kong Providence av Fjøsbakken har avstamning etter privatimport, med linjer fra de amerikanske oppdretterne Shaff Angus Valley (SAV), som ikke er mye brukt i Norge. Morfar til Kong er Hovin Velixir, en okse som hadde sin styrke i tilvekst moregenskaper, noe en nok kan forvente i Kong så. Kong er en litt lavstilt bra lang okse. Jevnt godt kjøttsatt i alle deler, men mangler litt på kam lårfylde. Bra bakbein! Eller så har oksen et veldig godt lynne! Snill som en hund kan kanskje lære å «gi labb» eller klauv;-)) Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 8 Kropp: 85 Muskel: 85 Bein: 81 HELHET: 84 Aberdeen Angus 17

18 Katalnummer Kaizer av Rindal Innsetter: Thomas/Anne Rindal Født: Far: CAN C AXA GOLDEN-OAK XCEED ET 74X (Kollet) Farfar: CAN C29142 SHF RIB EYE M326 R117 (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS JR NELLIE 528N (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3262 av Rindal (Hornet) Morfar: DNK MOESKÆR SALUTE 994 () Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 39,- Mormor: NOR Una av Rindal (Kollet) Farfars far: USA KCF BENNETT 38 M326 Farmors far: CAN C NCX 23C JUPITER 16J Morfars far: CAN C REMITALL HOLLYWOOD Mormors far: NOR 938 Oskar av Mo Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 93 11** 14** 98* 97* 99* Oksedata, Staur ,7 2 7,4 cm 2,45 %,5 cm Fødselsvekt 43 kg 2 dager 38 kg 365 dager 58 kg Vitale mål, cm 121 cm 49 cm 119 cm 5 cm 53 cm 36 cm 64 cm 112 cm Hypotrichosis: Fri Kaizer av Rindal er sønn av den canadiske oksen AXA Golden Oak Xceed. Xceed er en middelstor kjøttfull sønn av legendariske SHF Ribeye M326 R117. Som morfar finner vi Moeskær Salute. Kaizer av Rindal avslutter testen med gode tall på tilvekst, grovfôropptak fôrutnyttelse. Men det er likevel eksteriøret en 9er på kåringen som virkelig trekker denne oksen opp. er kompakt, meget godt kjøttsatt med fantastisk utstråling. Meget bra dybde, god bredde i hele dyret. Bra lend meget god lårdybde lårfylde. Meget gode bein klauver. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 9 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 9 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 9 Lårfylde 9 9 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 86 Muskel: 89 Bein: 87 HELHET: 88 Hereford 18

19 Katalnummer KIWI AV SØNDRE MO Innsetter: Ole Moe Født: Far: CAN C29414 WLL GLOBAL FORCE 7X (Kollet) Farfar: CAN C WLB GLOBAL 72M 5S (Kollet) Farmor: CAN C CORP CREEK STACIE 6S (Kollet) Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 3237 MORLIK AV SØNDRE MO (Kollet) Morfar: NOR 7133 KB Cassius 48 (Kollet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 39,- Mormor: NOR 2818 MARTA AV SØNDRE MO (Kollet) Farfars far: CAN C HAROLDSON WLB MUTUMBO ET 72M Avlsverdier, april 216 Farmors far: CAN C FORC 29F BOOMER 18L Morfars far: CAN C K-COW NACHO MAN ET 36N Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe * 99* 114* 19* 111* Mormors far: NOR SYVER AV SØNDRE MO Oksedata, Staur ,7 1,8 6,96 cm 3,28 %,69 cm Fødselsvekt 41 kg 2 dager 324 kg 365 dager 594 kg Vitale mål, cm 129 cm 53 cm 124 cm 51 cm 53 cm 39 cm 66 cm 114 cm Hypotrichosis: Fri Kiwi av Søndre Mo er sønn av den canadiske importoksen WLL Global Force. Som morfar finner vi KB Cassius 48. Her ligger bra med tilvekst i begge sider av stamtavla. Kiwi ender så testen med årgangens beste tilvekst, kommer veldig bra ut på fôrutnyttelse. Oppnår så årgangens høyeste rangtall. En stor pent sammensatt okse med gode bein klauver. Meget bra frampart rygg. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 9 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 88 Muskel: 86 Bein: 87 HELHET: 87 Hereford 19

20 Katalnummer Karsten av Rindal Innsetter: Thomas/Anne Rindal Født: Far: CAN C BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet) Farfar: CAN C NCX WINCHESTER 745W (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet) Hornanlegg: Nyvler Mor: NOR Helga av Rindal (Kollet) Morfar: CAN C SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR 3844 Astrid av Rindal (Kollet) Farfars far: CAN C STAR 26P HEMI 413S ET Avlsverdier, april 216 Farmors far: CAN C SQUARE-D EDGE 694D Morfars far: CAN C Remitall Super Duty 42S Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 16 16** 14** 16** 14* 16* Mormors far: CAN PC WILGOR SQD 55K BIG NORTH- ERN 1S Oksedata, Staur ,9 2,2 7,76 cm 3,23 %,72 cm Fødselsvekt 44 kg 2 dager 321 kg 365 dager 598 kg Vitale mål, cm 127 cm 49 cm 124 cm 5 cm 53 cm 37 cm 69 cm 113 cm Hypotrichosis: Fri Karsten av Rindal er den oksen fra søskengruppa etter Bare Mr You Tube 4Y som gjør det best i testen. You Tube er av en litt mindre type, har vist seg å gi lette kalvinger både i Canada i Norge. Som morfar finner vi så en importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist seg å avle bra bredde kjøttfylde, har indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres evne kalv. Karsten av Rindal kommer ut med høyt grovfôropptak bra ryggmuskelmål, samt veldig god kåring. Bra stor dyp okse med meget god bakpart. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 9 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 9 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 89 Muskel: 85 Bein: 84 HELHET: 86 Hereford 2

21 Katalnummer Kalas PP av Skaare Innsetter: Magne Skaare Født: Far: CAN C BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet) Farfar: CAN C NCX WINCHESTER 745W (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Elise av Skaare (Vet ikke) Morfar: NOR 7122 Anton av Søndre Mo (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR Belinda av Skaare (Kollet) Farfars far: CAN C STAR 26P HEMI 413S ET Farmors far: CAN C SQUARE-D EDGE 694D Morfars far: DNK SLYK`S SUPERSTAR 769 Mormors far: NOR 9381 Olaves av Deset Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 1 11** 96* 96* 95 11* Oksedata, Staur ,7 2,1 7,59 cm 3,26 %,63 cm Fødselsvekt 42 kg 2 dager 285 kg 365 dager 533 kg Vitale mål, cm 125 cm 48 cm 12 cm 46 cm 51 cm 38 cm 65 cm 113 cm Hypotrichosis: Fri Kalas av Skaare er enda en sønn av Bare Mr You Tube 4Y. Her brukt på ei ku etter Anton av Søndre Mo. Både far morfar representerer lette kalvinger. Anton av Søndre Mo har vært eliteokse i Norge pga av evnen til å avle lette kalvinger god slakteklasse. Kalas av Skaare er en stor bra lang okse som er meget pent sammensatt. Bra kjøttsatt i alle deler. Gode bein klauver. er homozygot kolla PP. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 84 Muskel: 85 Bein: 83 HELHET: 84 Hereford 21

22 Katalnummer KENNETH PP av Kleivi Innsetter: Finn Arne Askje Født: Far: CAN C SQUARE-D TORTUGA 953T (Kollet) Farfar: CAN C WILGOR 55K NORTHEASTERN OL 2N (Kollet) Farfars far: CAN C REMITALL ONLINE 122L Farmor: CAN C SQUARE-D AMEENA 753M (Kollet) Farmors far: CAN C SQUARE-D SAFARI LAD 529J Hornanlegg: Kollet Mor: NOR HEIDI ET av Kleivi (Kollet) Morfar: CAN C SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet) Morfars far: CAN C Remitall Super Duty 42S Minstepris: kr 33,- Mormor: DNK MOESKÆR AMBROSIA 934 (Kollet) Mormors far: CAN C ONONDAGA STOCKMASTER 3J Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 92 99* 11* 15* 13* 16* Oksedata, Staur ,2 2,4 7,66 cm 3,11 %,65 cm Fødselsvekt 41 kg 2 dager 288 kg 365 dager 572 kg Vitale mål, cm 131 cm 47 cm 126 cm 48 cm 57 cm 36 cm 66 cm 12 cm Hypotrichosis: Fri Kenneth av Kleivi er sønn av canadiske Square-D Tortuga. Tortuga har i Norge vist seg å gi lette kalvinger. Som morfar finner vi så en importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist seg å avle bra bredde kjøttfylde, har indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres evne kalv. Kenneth av Kleivi har årgangens beste grovfôropptak havner høyt på tilvekst. En høgreist, stor lang okse med bra dybde. Greit kjøttsatt okse. er homozygot kolla PP Overlinje 5 4 Størrelse 7 8 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 78 Muskel: 8 Bein: 77 HELHET: 79 Hereford 22

23 Katalnummer Kaizer ET av Aaland Innsetter: Tom Tengesdal Født: Far: CAN C BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet) Farfar: CAN C NCX WINCHESTER 745W (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet) Hornanlegg: Nyvler Mor: DNK MOESKÆR JESSICA 1362 (Kollet) Morfar: USA SR CG HARD ROCK 573 (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: CAN C TT PETUNIA 128P (Kollet) Farfars far: CAN C STAR 26P HEMI 413S ET Farmors far: CAN C SQUARE-D EDGE 694D Morfars far: USA DB HARD DRIVE ET Mormors far: USA P STAR TOHON 25M ET Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 112* 97* 12* 14* 17* Oksedata, Staur ,7 2,2 7,5 cm 3,5 %,53 cm Fødselsvekt 42 kg 2 dager 384 kg 365 dager 599 kg Vitale mål, cm 124 cm 5 cm 12 cm 5 cm 52 cm 4 cm 65 cm 112 cm Hypotrichosis: Fri Kaizer ET av Aaland er embryoavkom sønn av Bare Mr You Tube 4Y. You Tube har i Norge vist seg å avle lette kalvinger. Som morfar finner vi SR CG Hard Rock 573. Hard Rock representerer forholdsvis ny genetikk for Norge er en okse med gode EPDer på spesielt tilvekst melk. Sikkerheten på EPDene er så god. Kaizer er årgangens beste okse på marmo. er en middels stor okse med meget god kjøttsetnad i alle deler, spesielt god på rygg lårdybde. Bra klauver. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 9 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 9 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 9 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 4 Hasestilling 9 7 Forstilling 9 9 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 86 Muskel: 89 Bein: 77 HELHET: 85 Hereford 23

24 Katalnummer Kasper PP av Skaare Innsetter: Magne Skaare Født: Far: CAN C BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet) Farfar: CAN C NCX WINCHESTER 745W (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 4741 Huldra av Skaare (Kollet) Morfar: NOR 5771 Fridtjof av Skaare (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: NOR 3241 Frøken av Skaare (Kollet) Farfars far: CAN C STAR 26P HEMI 413S ET Farmors far: CAN C SQUARE-D EDGE 694D Morfars far: DNK SKOVSLUNDS VIAGRA Mormors far: NOR 712 VL Mysil Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12 11* 97* 99* 96 1 Oksedata, Staur ,8 2,5 7,93 cm 2,93 %,58 cm Fødselsvekt 44 kg 2 dager 33 kg 365 dager 528 kg Vitale mål, cm 125 cm 48 cm 115 cm 45 cm 47 cm 38 cm 63 cm 115 cm Hypotrichosis: Fri 3135 Kasper av Skaare er så sønn av Bare Mr You Tube. You Tube representerer lette kalvinger en litt mindre type. Som morfar finner vi Fridtjof av Skaare, som igjen er en sønn av danske Skovslunds Viagra. Kasper av Skaare har årgangens beste ryggmuskelmål, er en kompakt middels stor okse. Veldig bra kjøttsatt i alle deler. Veldig dyp foran. Bra bein klauver. er homozygot kolla PP. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 79 Muskel: 85 Bein: 84 HELHET: 83 Hereford 24

25 Katalnummer KRISTIAN PP av Kleivi Innsetter: Finn Arne Askje Født: Far: CAN C BARE MR YOU TUBE 4Y (Kollet) Farfar: CAN C NCX WINCHESTER 745W (Kollet) Farmor: CAN C NCX MISS WHIPLASH 3W (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR HANNE ET av Kleivi (Kollet) Morfar: CAN C SQUARE-D DIESEL 957U (Kollet) Minstepris: kr 33,- Mormor: DNK MOESKÆR AMBROSIA 934 (Kollet) Farfars far: CAN C STAR 26P HEMI 413S ET Farmors far: CAN C SQUARE-D EDGE 694D Morfars far: CAN C Remitall Super Duty 42S Mormors far: CAN C ONONDAGA STOCKMASTER 3J Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe * 95* 16* 18* 11* Oksedata, Staur ,6 2,3 7,31 cm 2,46 %,48 cm Fødselsvekt 41 kg 2 dager 288 kg 365 dager 519 kg Vitale mål, cm 12 cm 46 cm 119 cm 44 cm 51 cm 34 cm 6 cm 113 cm Hypotrichosis: Fri Kristian av Kleivi er sønn av Bare Mr You Tube 4Y. You Tube er av en litt mindre type, har vist seg å gi lette kalvinger både i Canada i Norge. Som morfar finner vi så en importokse; Square-D Diesel. Diesel har i Norge vist seg å avle bra bredde kjøttfylde, har indeks på slakteklasse på121. Også på melk kommer Diesel bra ut med indeks på 115 på døtres evne kalv. Kristian av Kleivi er jevnt greit kjøttsatt i alle deler, har meget gode bein klauver. er homozygot kolla PP. Overlinje 5 5 Størrelse 7 5 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 8 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 79 Muskel: 8 Bein: 87 HELHET: 82 Hereford 25

26 Katalnummer Knight ET av Aaland Innsetter: Tom Tengesdal Født: Far: CAN C SQUARE-D TORTUGA 953T (Kollet) Farfar: CAN C WILGOR 55K NORTHEASTERN OL 2N (Kollet) Farfars far: CAN C REMITALL ONLINE 122L Farmor: CAN C SQUARE-D AMEENA 753M (Kollet) Farmors far: CAN C SQUARE-D SAFARI LAD 529J Hornanlegg: Kollet Mor: DNK MOESKÆR PEBBLES 1297 (Kollet) Morfar: CAN C H EASY DEAL 69 ET (Kollet) Morfars far: CAN C BR DM CHANNING ET Minstepris: kr 33,- Mormor: CAN C ANL SBS 36N PEBBLES ET 33R (Kollet) Mormors far: CAN C HF 4L BEYOND 36N Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97 79* 98* 11* 15* Oksedata, Staur ,1 2 7,24 cm 3,25 %,62 cm Fødselsvekt 38 kg 2 dager 341 kg 365 dager 561 kg Vitale mål, cm 123 cm 48 cm 122 cm 49 cm 51 cm 37 cm 64 cm 118 cm Hypotrichosis: Fri Knight ET av Aaland er embryoavkom med Square-D Tortuga som far. Som morfar finner vi H Easy Deal 69, som har mye god genetikk i stamtavla. Remitall Online C-S Pure Gold 9817 for å nevne noen. C-S Pure Gold skapte overskrifter i 2, da Lone Star Hereford kjøpte 1/3 del for 1. USD. I ettertid har Pure Gold satt store spor i Herefordavlen, er kanskje mest kjent for å avle mye melk. Easy Deal 69 er så en okse med svært gode EPDer for melk, samt lette kalvinger. Knight ET av Aaland er en litt mindre type, men veldig pent sammensatt okse. Svært god bakpart god rygg, samt gode bein klauver. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 85 Muskel: 85 Bein: 84 HELHET: 85 Hereford 26

27 Katalnummer Kelvin av Finsrud Innsetter: Øystein Finsrud Født: Far: FRA ATHOS (Hornet) Farfar: FRA NATUR (Hornet) Farmor: FRA TOPASE (Vet ikke) Hornanlegg: Hornet Mor: NOR 2779 (Hornet) Morfar: NOR VINTER AV DILLERUD (Kollet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 46,- Mormor: SWE JASMIN AV L:A HARRIE () Farfars far: FRA EXCLUSIF Farmors far: FRA LORSINI Morfars far: NOR 9667 Onassis av Bakke Mormors far: SWE 3536 EGLANT AV NYBO Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 92 89** 12** 17** 111* 18** 98 11* Oksedata, Staur ,9 1,8 8,68 cm 1,26 %,26 cm Fødselsvekt 51 kg 2 dager 337 kg 365 dager 667 kg Vitale mål, cm 136 cm 52 cm 129 cm 51 cm 53 cm 38 cm 67 cm 125 cm Q24X: Fri Kelvin av Finsrud: Athos x Vinter av Dillerud. Kommer ut med høyest rangtall 112. Har sine sterkeste sider på tilvekst, FUP, muskeldybde eksteriør. En utmerket morfarokse. er hornet. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 89 Muskel: 84 Bein: 84 HELHET: 85 Charolais 27

28 Katalnummer Karl av Hamremoen Innsetter: Hans Terje Hamremoen Født: Far: NOR 775 Erlend av Bakke (Hornet) Farfar: FRA SAUMUR () Farmor: NOR 2373 A Tamise av bakke (Hornet) Hornanlegg: Hornet Mor: NOR 32 av Hamremoen (Hornet) Morfar: FRA SNOOPY () Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 46,- Mormor: NOR 1738 SOLVEIG (Kollet) Farfars far: FRA IGLOO.MIC Farmors far: FRA LE REBEL Morfars far: FRA HARRISON Mormors far: NOR 5525 LEON AV FINSRUD Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12 13** 95** 17* 15* 111** 11* 112** 16 85* Oksedata, Staur ,9 1,8 8,86 cm 1,31 %,27 cm Fødselsvekt 47 kg 2 dager 348 kg 365 dager 74 kg Vitale mål, cm 132 cm 52 cm 126 cm 52 cm 54 cm 39 cm 69 cm 118 cm Q24X: Fri Karl av Hamremoen: Erlend av Bakke x Snoopy. Har 111 i rangtall, god på tilvekst. FUP muskeldybde. Jamt god på andre egenskaper. Gode avlsverdier på tilvekst slakteegenskaper. Etter sin far en utmerket produksjonsokse. er hornet. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 8 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 7 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 86 Muskel: 81 Bein: 84 HELHET: 83 Charolais 28

29 Katalnummer KB KRAMER 698 Innsetter: Kjell Bredholt Født: Far: SWE VB FERB (Kollet) Farfar: SWE CHEER AC STRÖMSNÄS () Farmor: SWE B GERBE AV SONARP () Hornanlegg: Kollet Mor: NOR KB EMERAUDE 614 (Hornet) Morfar: FRA ARTOIS (Hornet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 46,- Mormor: NOR KB EMERAUDE 287 (Kollet) Farfars far: SWE VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS ET Avlsverdier, april 216 Farmors far: SWE REDDING AV JÄTSBERG T-111 Morfars far: FRA TERNOIS Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe * 82** 11** 98* 95** Mormors far: FRA HABIT Oksedata, Staur ,1 1,8 8,5 cm,73 %,21 cm Fødselsvekt 41 kg 2 dager 378 kg 365 dager 687 kg Vitale mål, cm 136 cm 51 cm 127 cm 49 cm 55 cm 37 cm 69 cm 125 cm Q24X: Fri KB KRAMER 698: VB Ferb x Artois. på 17 med høgt grovfôropptak god fôrutnytting. Er å regne som en ekstrem lett kalver med 81 i nulldagersvekt 124 i fødselsforløp kvige. er kollet. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling 8 6 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 86 Muskel: 83 Bein: 8 HELHET: 82 Charolais 29

30 Katalnummer Krutt av Dillerud Innsetter: Knut Otto Espeseth Født: Far: SWE 6394 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP (Kollet) Farfar: SWE VETERAN AV SIMONTORP (Kollet) Farmor: SWE KARLA AV SIMONTORP (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR Ellen av Dillerud (Kollet) Morfar: NOR 749 Balalaika av Veistad (Kollet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 46,- Mormor: NOR SALLY AV DILLERUD (Hornet) Farfars far: SWE MAR KATZ AV STRØMSNÅS Farmors far: SWE NETO AV SJUNNETORP Morfars far: SWE SATURNUS AV SIMONTORP Mormors far: NOR NIKODEMUS AV SÖRBRAATE Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12 17** 1** 17** 18* 15** Oksedata, Staur ,1 2 8,15 cm 2,36 %,34 cm Fødselsvekt 49 kg 2 dager 354 kg 365 dager 672 kg Vitale mål, cm 132 cm 52 cm 126 cm 48 cm 52 cm 37 cm 67 cm 118 cm Q24X: Fri Krutt av Dillerud: Fleetwood mac av Simontorp x Ballalaika av Veistad. Rangtal på 16 med sine sterkeste sider GFO, intramuskulært fett eksteriør. Etter avstamning bør oksen være bra på produksjon moregenskaper. er kollet. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 9 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 86 Muskel: 84 Bein: 84 HELHET: 85 Charolais 3

31 Katalnummer Komatsu av Lenna Innsetter: Anne Harald Graarud Født: Far: NOR 779 Espen av Bakke (Nyvler) Farfar: SWE 5966 BEST AV BACKAGÅRDEN (Nyvler) Farmor: NOR 2385 B Nansi av BAKKE (Kollet) Hornanlegg: Kollet Mor: NOR HULDA av Lenna (Hornet) Morfar: FRA TREZEGOAL (Hornet) Kategori: Semin Tilgjengelig: Desember* Minstepris: kr 46,- Mormor: NOR 2362 Vivil av Lenna (Hornet) Farfars far: SWE ULYSSES AV SIMONTORP Farmors far: SWE SATURNUS AV SIMONTORP Morfars far: FRA JUMPER Mormors far: NOR Razzel av Høyfjell Avlsverdier, april 216 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe ** 94** 12** 12* 16** 14* 1** * Oksedata, Staur ,3 2 8,34 cm 1,32 %,27 cm Fødselsvekt 48 kg 2 dager 344 kg 365 dager 647 kg Vitale mål, cm 133 cm 54 cm 13 cm 49 cm 52 cm 36 cm 66 cm 119 cm Q24X: Fri Komatsu av Lenna: Espen av Bakke x Trezegoal. Rangtal på 14 med høgt grovfor opptak flott eksteriør. En lettkalver med gode avlsverdier for moregenskaper. er kollet. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 9 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 8 Innerlår 8 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 89 Muskel: 86 Bein: 87 HELHET: 87 Charolais 31

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D Auksjonskatalog Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle Fredag 8. September 2017, kl 13.00 Plass: Ridebanen, område D Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken Auksjonssalær Alle priser

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi 5 Rangering Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Avlsverdi Mjølk Fettgruppe www.norskangus.no Avlsverdi Avlsverdi Prioriterte fedre til testen 2013 2014 Norske eliteokser: Nye importokser: Førsteprioritet

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi 22 Rangering www.hereford.no Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista.

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 21. april 2012, klokka 12.00 (åpent fjøs fra klokka 10.00 til 11.30) Ta med varme klær! Arrangør: TYR Felleskjøpet og Nortura Auksjonarius: Halvor Nordli Limousin

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 18280232/0379-70076 Opprinnelsesmerke: 18280232/0379 (2009) Fødseldato: 17/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0171 Kjønn: Okse Hornstatus: Hornet Stamboknr: 70076 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet: Norge

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser OKSEKATALOGEN for kjøttfe 2016 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE Okse KATALOGEN 2017 Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 26. april 214, kl. 12. Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør:

Detaljer

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde Aberdeen Angus 31100 Indiana av Nordstu Blue & Gray Jackson 90V Caspar av Grani 456 147 456 1075 4,2 3,9 6,18 0,31 8 31101 Ingo av Høystad Blue & Gray Jackson 90V HOVIN POWER 520 147 520 1197 4,6 3,5 7,54

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0612231258 Individ 06122312/1146-59903 Opprinnelsesmerke: 06122312/1146 (2012) Fødseldato: 18/12/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1146 Kjønn: Okse Hornstatus: Kollet Stamboknr: 59903 Kategori: Ungdyr

Detaljer

Protokoll styremøte. 15.mars 2016

Protokoll styremøte. 15.mars 2016 Protokoll styremøte 15.mars 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF AXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15 Kriterie Med avlsverdier: Ja Fødselsår: Ikke valgt Nasjonalitet: Utenlandsk Seminokse: Ja Tilgjengelig semin: Nei Kjønn: Ikke valgt Stamboknr/Seminnr: Ikke valgt Navn: Rase: Charolais Innmeldt: Nei Avstamning

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan eksteriøregenskaper hos kjøttfe i norge resultater fra fenotypetest, egenskaper i kjøttproduksjon og teoretisk holdbarhet Exterior characteristics in beef cattle in Norway - Results from phenotypic testing,

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2013: Tid: 16-17.11.13. Sted: Rica Meyergården Hotell, Postboks 128 Fr. Nansensgt. 28, 8601 MO I RANA, telefon; 75 13 40 00 Program for årsmøtet 2013 Lørdag 16.11.13

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra møte for vurdering

Detaljer

Ungdyr beiter eller fores med silo, og lever bekymrings fritt blant likesinnede. Ungdyrslakt kommer fra dyr som er mellom 15 og 18 måneder gamle.

Ungdyr beiter eller fores med silo, og lever bekymrings fritt blant likesinnede. Ungdyrslakt kommer fra dyr som er mellom 15 og 18 måneder gamle. Horgen gård Horgen gård ligger i Nes kommune, Akershus omkring 40 minutters kjøretur nord for Oslo. Gården er på omkring 750 daa, hvorav 672 er dyrket. I dag drives det hovedsakelig kjøttproduksjon på

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A Endelig rangering Aberdeen Angus Rangtall Fettdybde Marmorering Kropp Muskel Eksteriør Bein Helhet 31108 Ivar fra Li Blue & Gray Jackson 90 Kronborg Apollo 104 106 1687 8,9 5,1 7,40 0,29 3,15 93 88 85

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Herefordforening

Medlemsblad for Norsk Herefordforening Herefordnytt Medlemsblad for Norsk Herefordforening 1 2013 71026 Benjamin av Skjatvet 71059 Gard av Kleivi norsk hereford SeMInoKSer 71022 Anton av Søndre Mo 71058 Gullars av Kleivi Innhold Sommertreff

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0402106850 Individ 04021068/1056 Opprinnelsesmerke: 04021068/1056 (2012) Fødseldato: 15/02/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1056 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Henrietta av Breen Rase: CHA:

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0439130840 Telefon: 97069844 Mobil: 97069844 hilde.odden.hso@gmail.com

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0439130840 Telefon: 97069844 Mobil: 97069844 hilde.odden.hso@gmail.com Individ 04391308/0565 Opprinnelsesmerke: 04391308/0565 (2012) Fødseldato: 24/02/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0565 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Hufsetufsa av Øygard Rase: HER: 18,75%, LIM: 75%,

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012

PROTOKOLL STYREMØTE. 15 juni 2012 PROTOKOLL STYREMØTE 15 juni 2012 Til stede fra : Styre : Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Karl Roger Hegseth, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Leif Helge Kongshaug, John Skogmo, Chatrine Tveita Oddbjørn Flataker,og

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 05221048/0504-28843 Opprinnelsesmerke: 05221048/0504 (2005) Fødseldato: 09/01/05 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1042 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Hornet Stamboknr: 28843 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet:

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009 Tema: Årsoppgjør SFK FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring av okser Sikrer

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo Phone +47 24 14 70 00 Fax +47 24 14 70 01 rica.victoria.hotel.oslo@rica.no

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0214000259 Individ 02140002/0303 Opprinnelsesmerke: 02140002/0303 (2010) Fødseldato: 24/03/10 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0303 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Vet ikke Navn: Rase: TIR: 75%, HER: 18,75%,

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG NORSK KJØTTFEAVLSLAG Innhold Når skal vi inseminere?... 4 Forklaring på tabeller, forkortelser osv.... 5 Presentasjon av raser med nasjonalt avlsarbeid Aberdeen Angus... 7 Charolais... 11 Hereford... 19

Detaljer

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø?

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? -Og hvordan ivaretas kjøttkvalitet i dagens klassifiseringssystem? Laila Aass Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) UMB Bedre biff

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag.

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Eksteriørdømming av gris Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Tevlingsavvikling Som regel dømmer hver deltaker to dyr, helst av ulik alder. F.eks. ei ungpurke

Detaljer

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka?

Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Hva gjør Norsvin for å forbedre egenskapene til purka? Ina Andersen-Ranberg 1 og Dan Olsen 1 Norsvin Hybridpurka Mesteparten av svineproduksjonen er i bruksbesetningene og i disse besetningene er vanligvis

Detaljer

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Tema: Endringer i avlsverdiberegningene FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017 Arbeidsåret 2017 (01.10.2016 30.09.2017) har bestått av flere arbeidsoppgaver og arrangementer. Planlegging og gjennomføring av blant annet Staur, tur til Sverige

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne Aberdeen Angus 1 30113 Kronborg Rambo Rambo x Gambler 19.mar 45 292 581 621 1857 2,8 1,9 89,2 81 83 92 85 117 SEMIN 2 30115 Uncas av Funnaune Power x Victor 19.mar 45 279 525 560 1558 3,3 2,8 87,8 82 86

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Drammen Møtedato/tid : 26. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Clarion hotell Tollboden : Eva Husaas Antall innkalte tillitsvalgte 15

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet Aberdeen Angus 31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet 311 120 487 1469 3,5 2 31401 Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet 285 120 457 1435 3,1 2 31402 Lukas

Detaljer

Referat fra Nor-X Fagsamling

Referat fra Nor-X Fagsamling Referat fra Nor-X Fagsamling Møte: Nor-X Fagsamling 2008 Dato: 20-21.10.2008 Referent: Turi Kvame Lorentzen 28.10.2008 1. GJENNOMGANG AV ÅRETS SESONG Resultater Ring 9 fra 2006 til 2008: - Gj.sn Slaktevekt

Detaljer

Beiteressurser på innmark og i utmark

Beiteressurser på innmark og i utmark Beiteressurser på innmark og i utmark Hvordan få til en optimal beitebruk på innmark og i utmark v/jørgen Todnem Bioforsk Øst Fôropptak beite Fôropptak påvirkes av: Dyret (art, rase, kjønn o.l) Beitet

Detaljer

Protokoll styremøte 21.november 2017

Protokoll styremøte 21.november 2017 Protokoll styremøte 21.november 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe

Storfehelsenytt. Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe http://storfehelse.tine.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 2 Dårlige klauver gjør det vanskeligere å få kalv i kua Av Nina Svendsby, Helsetjenesten for storfe Vonde klauver

Detaljer

Bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på dyrevelferdsloven

Bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på dyrevelferdsloven Bruk av overtredelsesgebyr ved brudd på dyrevelferdsloven Seminar om transport av levende dyr, Stjørdal 16. april 2016 Steinar Johnsen, Mattilsynet, Avdeling Trondheim og omland Telefon 908 32599 / stjoh@mattilsynet.no

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang Innhold Leder... 3 Mjølke... 4 Mjølke okser... 6 Postkort fra Jan og Mary Øyan... 9 Nokre viktige faktorer i kjøttproduksjonen på... 10 Ansvarlig

Detaljer

Status for rasen i 2009:

Status for rasen i 2009: Avl og oppdrett Status for rasen i 2009 (presentert på oppdretterseminar i NAMK den 13.06.2009) Fødselstall for rasen er hentet fra DogWeb i perioden 1. januar 2008 til 10. juni 2009. (NB! Statistikkene

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene.

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene. Lineær eksteriørvurdering - Tegninger (versjon 2-05.07.15) Kropp Krysshøyde Krysshøyden måles med målestav. Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset

Detaljer

Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013. Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR

Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013. Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013 Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR Hva er det? Spydspiss og pådriver Formidling av kunnskap og erfaringer En av satsingene i regjeringas

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani Uttatte okser Testnr Ørenr Navn Født Oppdretter Far Morfar Aberdeen Angus 31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani 31101 1314 Ingo av

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0227015559 Individ 02270155/0902 Opprinnelsesmerke: 02270155/0902 (2009) Fødseldato: 31/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0902 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Stamboknr: Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet:

Detaljer

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent

Møtereferat. Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 : Tine Heimdal Deltagere : Referent Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Heimdal Møtedato/tid : 29. oktober kl. 09.30-16.00 Sted : Tine Heimdal Deltagere : Referent : Mari Bjørke Kopi : Sted Dato Heimdal 29.10.14 Antall innkalte

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage

Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Informasjonsbrosjyre Røyneberg barnehage Hvert barn ser og opplever sin egen storhet. GENERELL INFORMASJON: Fakta om barnehagen: Røyneberg barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, der skogen er en del

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter.

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter. Individnr. 6001 Oppr.merke: 02261037 / 239 10/02/11 Kjøpt 15/10/11 Hornstatus: Vet ikke 75,0% Charolais 25,0% Hereford Mor: 06260497/ 0626 Morfar: Stbnr. 54308 100 96 97 101 100 103 105 94 101 95 29/04/12

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer