AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER"

Transkript

1 AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 26. april 214, kl. 12. Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Husk varme klær da det fort kan bli kaldt! Arrangør: TYR i samarbeid med Nortura Felleskjøpet Auksjonarius: Halvor Nordli

2 Husk å oppgi produsentnummer! Vi bruker hvert år mye unødvendig tid i etterkant på å spore opp kjøpernes produsentnummer for å få meldt ut oksene fra vår besetning i Storfekjøttkontrollen/Husdyrregisteret. Vær derfor snill før på produsentnummeret på informasjonsarket du får tildelt når du har fått tilslaget. Opplysninger i årets katal Det er gentestet hornstatus for enkeltdyr i denne testomgangen. Dette er gjort på et utenlandsk laboratorium. Testmetoden har høy sikkerhet. Resultatene finnes under tekst på de enkelte oksene. Alle Charolais er testet for Q24X. Dette vil si at oksen ikke er bærer av gendefekten Q24X som gir muskulær hypertrofi («dobbelmuskulatur»). Alle Herefordoksene er testet for Hypotrichosis. Dette vil si at oksen ikke er bærer av gendefekten Hypotrichosis som gir hårløshet. Dette gjelder kun Hereford.

3 Auksjonssalær Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på 5 %. Betaling Faktura sendes etter at oksen er transportert ut til kjøper. TYR har pant i dyret fram til fakturabeløpet er betalt inn. Transport e er ulykkesforsikret med inntil 25 kroner til de forlater fjøsdøra på Staur. Egentransport skjer på eget ansvar e må være ute av stasjonen senest fredag 2. mai. Nortura organiserer uttransport for de som ikke har mulighet til å hente oksen selv. Denne transporten samordnes dersom mulig. Transportkostnadene belastes kjøper etter gjeldende Nortura satser. Forsikring e er ulykkesforsikret for inntil 25 kroner så lenge de står i GENOs varetekt. Det er opp til innsettere av avlereide okser om de ønsker å tilleggsforsikre sine okser dersom de går for en høyere pris. * Spesielt for seminokser Seminoksene antas å være ferdig i semintjeneste utpå seinhøsten. Dersom en eksportsatsing krever en større lagerbeholdning enn hva som kan produseres på ordinær tid, forbeholder TYR seg retten å holde igjen enkeltokser for å produsere ønsket antall sæddoser. Dersom en vellykket eksport er avhengig av gode bilder tatt av oksene når de er eldre, må kjøper stille oksen til rådighet for fotrafering. Kjøper vil i så fall bli kontaktet av TYR Diverse informasjon 1. Hornstatus: Alle okser er vurdert for hornstatus ved ett års alder. Det gjøres oppmerksom på at selv om oksen er kollet, kan den være bærer av hornetgenet dermed kunne gi hornete avkom. Hornanlegg for foreldre besteforeldre til dyret står oppgitt dersom dette er registrert i Storfekjøttkontrollen. I tillegg er alle dyr av Aberdeen Angus kollete. 2. : e er kåret ved cirka ett års alder. Den lineære kåringen er delt i tre hoveddeler; kropp (k), muskel (m) bein (b). Det er utregnet samlepoeng for de ulike kategoriene. Gjennomsnittet for hver egenskap er Bildene er tatt i løpet av to dager den samme uka, det vil si at oksene har ulik alder ved fotrafering. 4. Alle okser er klauvbeskjært ved cirka 13 måneders alder. Klauvvekst ble da målt. 5. e har fått registrert testikkelmål testikler er funnet normalt utviklet. Ut over dette er oksen ikke testet for fruktbarhet. Det anbefales på det sterkeste å drektighetsundersøke kyrne i besetningen etter en tid for å se at oksen faktisk er fruktbar. Seminoksenes fruktbarhet vil etter hvert bli testet. 6. Dersom TYR-eide okser viser seg å ikke være fruktbar, betaler TYR for mellomlegget mellom kjøpesummen slakteoppgjøret. Dersom avlereide okser viser seg å ikke være fruktbar, betaler oppdretter for mellomlegget mellom kjøpesummen slakteoppgjøret. Det anbefales å drektighetsundersøke kyrne for å sikre seg at oksen er fruktbar. Det utbetales ikke kompensasjon for utsatt kalvingstidspunkt. 7. Alle okser tatt inn til test er DNA-genotypet avstamningskontrollert mot mor far. 3

4 4

5 Katalnummer Ivan av Stang Innsetter: Dagfin Henriksen Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Artois (Hornet) Farfar: FRA TERNOIS (Hornet) Farfars far: FRA JUMPER Farmor: FRA PIN UP (Vet ikke) Farmors far: FRA JACQUART Mor: NOR Eleonore av Søndre Årø (Hornet) Morfar: NOR NICKODEMUS AV STANG () Morfars far: SWE FAROT AV HÖGTORP Mormor: NOR STORA BERGA ELEONORE () Mormors far: NOR 7339 IGOR AV GRINI Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 1* 99* 1** 19* 11* 19** Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,3 2,4 8,94 cm,85 %,21 cm kg 2 dager 337 kg 365 dager 659 kg Vitale mål, 14.jan 196 cm 13 cm 53 cm 125 cm 48 cm 54 cm 37 cm 68 cm 118 cm Q24X: Fri Ivan av Stang født Artois x Nikodemus. Ivan av Stang ble årets testvinner på Staur for Charolais-rasen i år oppnådde et rangtall på 121, han er gjennomgående god på alt i fenotypeteststen. Ivan hadde hele 224 gram i tilvekst per dag i testperioden, som bare er slått av Frikar av Langmo for Charolais på Staur. Faren Artois er en okse som er gjennomgående positiv på det meste, blant annet på tilvekst som gir døtre med en bra ramme. Artois er etter Ternois, som igjen er etter den franske matadoren Jumper. Jumper var en okse uten store svakheter, bortsett fra han ikke har Artois sine kvaliteter når det gjelder lettkalvinger direkte, der han har solide 111. Mora Eleonore av Søndre Årø stammer fra den solide Store Berga-besetningen i Sverige. Som far finner vi Nikodemus av Stang som er sønn etter Farot av Høgtorp, som har hatt stor innvirkning i Norsk Charolaisavl gjennom flere seminokser. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 7 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 87 Muskel: 84 Bein: 82 HELHET: 84 Charolais 5

6 Katalnummer Immerik av Lenna Innsetter: Anne Harald Graarud Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Utopique (Hornet) Farfar: FRA NECTARGERC (Vet ikke) Farfars far: FRA INVINCIBLE Farmor: FRA OCEANIE (Vet ikke) Farmors far: FRA EPSOM Mor: NOR 314 Fanny av Lenna (Hornet) Morfar: FRA ROUKY (Hornet) Morfars far: FRA LANNION Mormor: NOR 2475 Cleopatra av Lenna (Hornet) Mormors far: FRA PINAY Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* 18* 95* 115* 115* 11* 1 96 Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 4,- Oksedata, Staur 213/ ,6 2,4 8,33 cm 1,38 %,23 cm kg 2 dager 333 kg 365 dager 69 kg Vitale mål, 17.mars 187 cm 129 cm 53 cm 122 cm 47 cm 53 cm 38 cm 63 cm 119 cm Q24X: Fri Immerik av Lenna født Utopique x Rouky. Immerik er en okse som gjør et svært godt testresultat med 194 gram/dag får seminplass. Han er selv sterk på bein klauver på kåringen har 85 poeng på det.han er en kombinasjon mellom de franske oksene Utopique Rouky. Utopique er en okse fra Sersia som er bra på kalving, tilvekst maternale egenskaper. Han er sønn av Nectargerc har Epsom som morfar. Morfaren Rouky har det så vært testet etter på Staur, noe som resulterte i seminoksen Filbrikt av Bakke. Rouky er en lettkalver i Frankrike, men han er så jevnt god på mange andre egenskaper. Mora til Immerik, Fanny av Lenna, har fine avlsverdier.som hennes morfar finner vi Pinay, som mormorfar finner vi en annen fransk okse i Nelson. Så det er mange gode franske okser i avstamningen til Immerik. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 5 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 83 Muskel: 82 Bein: 85 HELHET: 83 Charolais 6

7 Katalnummer Ivar av Bakke Innsetter: Runar Bakke Født: Hornanlegg: Nyvler Far: CAN PMC Hicks Revolver 14R (Kollet) Farfar: CAN PMC BIRDOR MONTY 29M (Kollet) Farfars far: CAN PMC Hicks Kasino 11K Farmor: CAN PFC WESC EGLE S PRIDE 9N (Kollet) Farmors far: CAN PMC Hicks Hardcore Mor: NOR 2643 C Blomma BAKKE (Hornet) Morfar: FRA POPULAIR () Morfars far: FRA HABIT Mormor: NOR 1538 NAOMI (Hornet) Mormors far: SWE FAROT AV HÖGTORP Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97* 14* 14** 114* * Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,1 2,2 8,55 cm 1,91 %,29 cm kg 2 dager 329 kg 365 dager 657 kg Vitale mål, 14.jan 194 cm 133 cm 53 cm 127 cm 49 cm 53 cm 38 cm 66 cm 122 cm Q24X: Fri Ivar av Bakke født Hichs Revolver14R x Populair. Ivar av Bakke ble best av de fire sønnene etter Hicks Revolver som ble testa på Staur i år, ble dermed seminokse. En bra stor okse med sterke testresultater.ivar fikk 18 i rangtall har en jevnt god indeksrekke. Han er en mellomtype med god kropp muskelfylde.faren Hicks Revolver har vært svært populær i sitt hjemland, har sammen med sine sønner så dominert utstillingsringen. Likevel er det hans produktresultater som er mest imponerende, da han har en veldig komplett indeksrekke. Her er han da kombinert på den franske ringreven Populair, som i en årrekke har vært mye brukt i Frankrike. Populair er outstanding på maternale egenskaper har bl.a. 118 på melk i moderlandet. Han har over 1 i indeks på samtlige egenskaper bortsett fra kalving direkte, er nok en okse som vil stå igjen som en av de største i fransk charolaishistorie Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 84 Muskel: 84 Bein: 77 HELHET: 83 Charolais 7

8 Katalnummer Ingolf HP av Hovde Innsetter: Kristian Hovde Født: Hornanlegg: Kollet Far: NOR 757 Ceylon av Oppegård (Nyvler) Farfar: NOR 7 Sattahoochee av Veistad (Kollet) Farfars far: CAN PMC NOR CHATTAHOOCHEE 3C Farmor: NOR VINNI AV OPPEGÅRD ET (Kollet) Farmors far: USA M46645 WCR PRIME CUT 764 PLD Mor: /649 Hovde (Kollet) Morfar: FRA SAPRISTI () Morfars far: FRA LAUREL Mormor: NOR ELVIRA AV FLITTIE (Kollet) Mormors far: NOR 749 Balalaika av Veistad Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 15* 122** 93** 11** 16* 13** 17* 14** 95* 19* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,2 3 8,15 cm 1,29 %,19 cm kg 2 dager 379 kg 365 dager 649 kg Vitale mål, 17.feb 186 cm 13 cm 53 cm 121 cm 48 cm 51 cm 37 cm 63 cm 115 cm Charolais 8 Q24X: Fri Ingolf HP av Hovde født Ceylon x Sapristi. Ingolf er en homozygot kollet okse blir ny seminokse.han har bra tilvekstresultat på nesten 18-gram til tross for at han har mye lettkalver genetikk i seg. Han er en Ceylon-sønn som vi tror kan bli en fremtidig lettkalver.ceylon har 13 på egenskapen fødselsforløp er dermed best av de norske semiårsvekt på 73 kilo. Indeksmessig er han litt under middels i slaktevekt (97) men har 12 i indeks på slakteklasse. Han er god på moregenskaper har 111 i indeks på egenskapen.noksene på egenskapene. Ceylon hadde 2 gram for dagen på Staur en Han bør så ha forutsetninger for det siden vi den franske lettkalveren Sapristi som morfar. Sapristi har fått en rimelig god indeksrekke i Norge nå, er blant annet bra på fødselsforløp suveren på slakteklasse på avkom med 12 i indeks. Dette er så en av hans far Laurel sine sterke sider, med 143 i indeks. Vi finner 4 generasjoner med eliteokser bak Ingolf, siden Balalaika Orlando ligger videre bak her. INGOLF GIR BARE KOLLETE KALVER! Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 7 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 83 Muskel: 84 Bein: 79 HELHET: 83

9 Katalnummer Iglesias av Bjørnerud Innsetter: Pål Kirkeby Født: Hornanlegg: Kollet Far: SWE VB Django (Kollet) Farfar: SWE BRÅ AV OLINGE (Kollet) Farmor: SWE TAMISE (Vet ikke) Mor: NOR Gunda av Bjørnerud (Hornet) Morfar: FRA SAPRISTI () Farfars far: SWE Farmors far: SWE 5413 Morfars far: FRA LAUREL Mormor: /55 (Vet ikke) Mormors far: NOR Colombus av Lauvstad Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12* 18* 97* 99* 99 99* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,6 2,6 9,13 cm 1,53 %,33 cm kg 2 dager 335 kg 365 dager 671 kg Vitale mål, 17.feb Charolais cm 125 cm 51 cm 123 cm 46 cm 49 cm 4 cm 66 cm 119 cm Q24X: Fri Iglesias av Bjørnerud født Django x Sapristi. Iglesias er en okse som gjorde et godt testresultat ble seminokse. Han Han er bra på tilvekst forutnytting, er en typisk mellomtype som har bra indekser på fødselsforløp. Iglesias ble årets eneste sønn testet etter Django, av ymse grunner, tok vare på muligheten. Django er en okse som har gjort det greit på kalving, selv om han er enorm tilvekstmessig. Han har både halvbrødre sønner som har hatt gode resultater på testen i Sverige. Han står nå med 12 i samla avlsverdi i Sverige vil nok dominere i nabolandet i årene fremover, siden han så har en god maternal indeks på 18. Django er her brukt på førstekalvskua Gunda av Bjørnerud, etter franske Sapristi, som først fremst var tatt inn til Norge på grunn sin lette kalvinger. Sapristi er sønn av den franske lettkalveren Laurel, som så var svært god på slakteegenskaper mjølk. Gunda har den tidligere testoksen Columbus av Lauvstad som morfar, en Lorsini-sønn som har gitt gode resultat i Bjørnerudbesetningen. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 7 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 8 Muskel: 81 Bein: 81 HELHET: 81

10 Katalnummer JGC Indiana Innsetter: Per Øivin Sola Født: Hornanlegg: Kollet Far: FRA Artois (Hornet) Farfar: FRA TERNOIS (Hornet) Farfars far: FRA JUMPER Farmor: FRA PIN UP (Vet ikke) Farmors far: FRA JACQUART Mor: NOR JGC Gold 622 ET (Kollet) Morfar: CAN PMC SPARROWS MADRID 7M (Vet ikke) Morfars far: USA M ABC LATORO 263G Mormor: CAN PFC29368 NOR STRIKING GOLD 6J (Vet ikke) Mormors far: CAN PMC17431 S SILVERBIRCH STRIKE 76E Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 1* 98* 11** 19* Kategori: Reserve Tilgjengelig: Usikkert Minstepris: kr 5,- Oksedata, Staur 213/ ,5 3,1 7,89 cm 1,78 %,21 cm kg 2 dager 339 kg 365 dager 663 kg Vitale mål, 14.jan Charolais cm 133 cm 53 cm 13 cm 53 cm 53 cm 38 cm 68 cm 121 cm Q24X: Fri JGC Indiania født Artois x Sparrows Madrid. JGC Indiania ble nest best av Artios-sønnene, han er jevnt god på det meste en veldig fin mellomtype. Eksteriørmessig er det lite å trekke han fikk 8 i poeng på helhet. Han er som Isak av Stang en kollet Artois sønn. JGC Indiania er en spennende kombinasjon mellom ypperste genetikk fra Frankrike Canada. Artois er en komplett okse som er lett anvendelig avstamningsmessig sett. Artois er Charolais Optimal mest etterspurte okse om dagen blir så reimportert til Norge i år. Mora JGC Gold 622 ET er ei embryoku etter Sparrow Madrid, som igjen er etter ABC Latoro, en okse som har heltestatus hos Cam Sparrow. Sparrows Madrid har utstillingsmerritter ble 35th National Grand Champion Bull. Han er så morfar til en av de store oksene i Sparrows-besetningen, nemlig Big Bang. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 5 Krysslengde 9 7 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 4 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 7 7 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 81 Muskel: 81 Bein: 83 HELHET: 82

11 Katalnummer Iben av Lenna Innsetter: Espen Hestvik Johansen Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Urfé (Hornet) Farfar: FRA OURAL (Vet ikke) Farmor: FRA OLIVE (Vet ikke) Mor: NOR 2361 Vesla av Lenna (Hornet) Morfar: FRA HABIT (Vet ikke) Farfars far: FRA Farmors far: FRA Morfars far: FRA ABOUKIR Mormor: NOR 171 SELMA (Nyvler) Mormors far: NOR OLAI Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 99* 91* 15** 111* 111* 14* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,1 2 8,17 cm,68 %,17 cm kg 2 dager 345 kg 365 dager 613 kg Vitale mål, 17.feb Charolais cm 131 cm 55 cm 128 cm 5 cm 53 cm 36 cm 66 cm 116 cm Q24X: Fri Iben av Lenna født Urfe x Habit. Iben er en okse med et jevnt godt testresultat,men imponerer mest på eksteriør, er rasens beste her totalt sett,med 86 poeng på helhet.iben er en okse med helfransk avstamning. Faren Urfe er en allroundokse med spisskompetanse på mjølk. Han er så lettanvendelig avstamningsmessig, da faren Oural ikke er i andre linjer. Morfaren Hasting er Novotel sin far, men han er heller ikke veldig dominerende i norsk charolaisavel. Morfaren til Iben er Habit, en respektert okse i Frankrike på grunn av sine gode døtre, men selv om han har vært reimportert til Norge er det ikke altfor mange avkom etter han her. Mora Vesla av Lenna har imidlertid vist seg som solid ku er 9 år gammel. Habit er så far til den maternale bautaen Populair, er hans mest kjente sønn, men er som sagt så far til en drøssevis med gode kyr i Frankrike. Bak Iben finner vi så Olai som er far til seminoksen Tarzan av Lenna. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling 8 7 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 84 Muskel: 86 Bein: 85 HELHET: 86

12 Katalnummer Iver av Nyveihammeren Innsetter: Kristin Kilde Født: Hornanlegg: Nyvler Far: NOR 757 Ceylon av Oppegård (Nyvler) Farfar: NOR 7 Sattahoochee av Veistad (Kollet) Farfars far: CAN PMC NOR CHATTAHOOCHEE 3C Farmor: NOR VINNI AV OPPEGÅRD ET (Kollet) Farmors far: USA M46645 WCR PRIME CUT 764 PLD Mor: NOR Frida Brokasdtr Rathe (Hornet) Morfar: FRA SIDNEY () Morfars far: FRA IGLOO.MIC Mormor: NOR Broka Vingasdtr Rathe (Kollet) Mormors far: FRA LORSINI Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* 119** 95** 99** 94* 94** 11* 13** 88* 1* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,5 2,4 7,52 cm 1,82 %,29 cm kg 2 dager 317 kg 365 dager 657 kg Vitale mål, 17.mars 184 cm 133 cm 53 cm 122 cm 48 cm 5 cm 35 cm 66 cm 114 cm Q24X: Fri 3114 Iver av Nyveihammern født Ceylon x Sidney. Iver har et godt tilvekstresultat med nesten 19 gram per dag, han har gode klauver greie bein. Iver av Nyveihammer er så en sønn av den norske lettkalveren Ceylon. Mora til Iver er innkjøpt fra Rathe Charolais er ei eksteriørmessig meget pen ku. Som morfar til Iver finner vi franske Sidney, som er kjent som en okse med svært høyt tilvekstpotensial på sine avkom. Hans indekser i Norge er veldig høye, han har 123 indeks på tilvekst ved 2 dager, 114 i indeks på tilvekst 365 dager, 115 i indeks på slaktevekt 111 i indeks på slakteklasse. Han er imidlertid en litt tyngre type ved fødsel litt svak på mjølk, men Ceylon veier fint opp for hans svakheter her. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 5 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 6 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 6 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 4 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 83 Muskel: 8 Bein: 83 HELHET: 81 Charolais 12

13 Katalnummer Iceman av Flittie Innsetter: Tronn Kjersti Flittie Født: Hornanlegg: Kollet Far: CAN PMC Hicks Revolver 14R (Kollet) Farfar: CAN PMC BIRDOR MONTY 29M (Kollet) Farmor: CAN PFC WESC EGLE S PRIDE 9N (Kollet) Mor: NOR AMANDA AV FLITTIE (Kollet) Morfar: NOR 712 Tarzan av Lenna (Kollet) Farfars far: CAN PMC Farmors far: CAN PMC Morfars far: NOR OLAI Mormor: NOR TRULTE AV FLITTIE (Hornet) Mormors far: NOR 5531 Lukkas av Bjørkelund Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 15* 13* 99** 115** 11* 14** Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,7 2,1 7,68 cm 2,16 %,34 cm kg 2 dager 32 kg 365 dager 618 kg Vitale mål, 14.jan 19 cm 13 cm 53 cm 123 cm 46 cm 51 cm 37 cm 63 cm 114 cm Q24X: Fri Iceman HP av Flittie født Hicks Revolver14R x Tarzan. Iceman av Flittie er en okse som er etter kollet canadisk norsk genetikk. Dette har så ført til at Iceman er en homozygot kollet okse ifølge gentesting. Iceman gjorde et greit testresultat er jevnt god på eksteriør.den homozygote kollete faren Hicks Revolver er så en okse som kombinerer lette kalvinger med gode produksjonsegenskaper, spesielt god muskelfylde imponerer. Mora Amanda av Flittie er ei fruktbar godt produserende Tarzan-datter fra 25, som har hatt hele 11 avendte kalver på 7 kalvinger. Amanda har et godt lynne et svært bra eksteriør, som sin far. Tarzan var en nyvlet allroundokse som ble innstilt som eliteokse i 27, med sterke tall for produksjonsindeksene. Bakover på morsida finner vi den norske matadoren Lukkas av Bjørkelund, Amanda stammer ned fra den gode Kvitrugge-linjen. ICEMAN GIR BARE KOLLA KALVER! Overlinje 5 3 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 7 7 Forstilling 8 7 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 84 Muskel: 82 Bein: 83 HELHET: 83 Charolais 13

14 Katalnummer Isak av Austbø Innsetter: Espen Hestvik Johansen Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Artois (Hornet) Farfar: FRA TERNOIS (Hornet) Farfars far: FRA JUMPER Farmor: FRA PIN UP (Vet ikke) Farmors far: FRA JACQUART Mor: NOR c 513 av Hamremoen (Hornet) Morfar: FRA PINAY (Hornet) Morfars far: FRA IMPAIR Mormor: NOR 2587 (Kollet) Mormors far: NOR 73 Sylvester av Lenna Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 14* 14* 94** 15* 16 19* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,1 4,3 8,55 cm 1,54 %,29 cm kg 2 dager 357 kg 365 dager 61 kg Vitale mål, 17.mars Charolais cm 125 cm 54 cm 121 cm 46 cm 49 cm 38 cm 66 cm 113 cm Q24X: Fri Isak av Austbø født Artois x Pinay. Isak er en okse som gjør et bra testresultat har et bra kåringsresultat.han scorer godt på bein klauver. Isak er en kombinasjon mellom to franske kanoner. Artois er den nye mens Pinay er en gammel en. Pinay har flere sønner på tur opp nå, Charolais Optimal kan blant annet tilby Azelier Azan, som så er jevnt gode som sin far. Pinays mor, Mary, har vært produksjonsterk i en årekke har gitt en rekke embryo. Pinay er så far til seminoksen Clotho av Stang morfar til seminoksen Filbrikt av Bakke. Mora til Isak er innkjøpt fra Hamremoen, vi finner seminoksene Onasiss av Bakke Sylvester av Lenna i avstamningen. Indeksene til c 513 av Hamremoen er noe svake, så vi får håpe indeksene til Pinay Artois kommer seg opp på samme gode nivå i Norge som de er i Frankrike. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 5 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 83 Muskel: 84 Bein: 83 HELHET: 83

15 Katalnummer Isak av Stang Innsetter: Dagfin Henriksen Født: Hornanlegg: Kollet Far: FRA Artois (Hornet) Farfar: FRA TERNOIS (Hornet) Farfars far: FRA JUMPER Farmor: FRA PIN UP (Vet ikke) Farmors far: FRA JACQUART Mor: NOR Eleonore av Søndre Årø (Kollet) Morfar: NOR NICKODEMUS AV STANG () Morfars far: SWE FAROT AV HÖGTORP Mormor: NOR Eleonore av Grini (Kollet) Mormors far: NOR 5525 LEON AV FINSRUD Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 99* 98* 14** 11* 113* 113** 1 12 Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,1 3,5 7,84 cm 1,74 %,29 cm kg 2 dager 328 kg 365 dager 618 kg Vitale mål, 14.jan 194 cm 129 cm 51 cm 125 cm 48 cm 51 cm 35 cm 66 cm 118 cm Charolais 15 Q24X: Fri Isak av Stang født Artois x Nikodemus. Isak av Stang gjorde eit greit testresultat fikk 12 i rangtall. Isak har et bra eksteriør, har dessuten samme far morfar som årets testvinner. Isak er en av fire sønner etter den franske stjernen Artois på Staur i år, alle sønnene ble auksjonsgodkjente. Artios er den mest ettertakta charolaisoksen hos Charolais Optimal om dagen, er reimportert av Norsk charolais. Dette er mye på grunn av sine sterke allroundegenskaper. Her er han kombinert på ei ku etter den kjente Eleonore-linjen. Mora til Isak er søster til seminoksen V Franz av Søndre Årø Gideon av Stang. Så her er det mange meritter i linjene. Det er veldig mye produksjonskapasitet i avstamninger med Nikodemus av Stang i, noe som gjenspeiler seg i indeksene hans. Noe som er interessant,er at han er kollet, selv om det stort sett er hornet genetikk i avstamningen. Isak har en moderat fødselsvekt, selv om det er mye tilvekstblod i genene. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 6 Lårbredde 8 8 Innerlår 8 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 79 Muskel: 81 Bein: 85 HELHET: 82

16 Katalnummer Isusu av Dillerud Innsetter: Knut Otto Espeseth Født: Far: NOR 758 Champion Viking av Bolstad (Nyvler) Farfar: SWE VIKING AV SIMONTORP (Kollet) Farfars far: SWE MAR KATZ AV STRØMSNÅS Farmor: NOR 1859 (Hornet) Farmors far: NOR 7247 JOKER AV VEISTAD Hornanlegg: Nyvler Mor: NOR Denja av Dillerud (Kollet) Morfar: NOR Apollo EJSR. av Høyfjell () Morfars far: CAN PMC26698 JSR EQUITY 17M Mormor: NOR (Kollet) Mormors far: NOR 648 HIMEROS Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 98* 96** 11** 112** 16* 18** 98* 98** 13 92* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,3 2,7 8,53 cm 1,6 %,19 cm kg 2 dager 324 kg 365 dager 611 kg Vitale mål, 14.jan 188 cm 132 cm 53 cm 128 cm 49 cm 56 cm 37 cm 64 cm 117 cm Q24X: Fri Isusu av Dillerud født Champion Viking x Appollo EJSR. Isusu havner på et middels testresultat, med et greit kåringsresultat. Isusu er en kollet sønn av eliteoksen Champion Viking som ble rangert som nummer 3 i testen 27-8, men som ble nest dyreste okse på auksjon, da han gikk til Martin Bø for 87 kroner. Champion Viking har glitrende tilvekstindekser med over 11 i indeks på både dager. Morfar Appollo EJSR er embryosønn av den canadiske oksen JSR Equity, som dominerte først fremst i utstillingsringen i Canada først på 2-tallet. På morsiden til JSR Equity finner vi en av de mer kjente canadiske morlinjene med Target PLD Ginny. Mora Denja av Dillerud har så Sparrows kyr på sin morside. Så mye god canadisk i avstamning skal det være i Isusu. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 4 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 7 Forstilling 8 6 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 81 Muskel: 81 Bein: 81 HELHET: 81 Charolais 16

17 Katalnummer Igor av Høyfjell Innsetter: Rannveig Tore Solberg Født: Hornanlegg: Nyvler Far: NOR 757 Ceylon av Oppegård (Nyvler) Farfar: NOR 7 Sattahoochee av Veistad (Kollet) Farfars far: CAN PMC NOR CHATTAHOOCHEE 3C Farmor: NOR VINNI AV OPPEGÅRD ET (Kollet) Farmors far: USA M46645 WCR PRIME CUT 764 PLD Mor: NOR Gisela E av Høyfjell (Kollet) Morfar: NOR Embrino ET av Høyfjell (Kollet) Morfars far: CAN PMC3665 BAR J SILVERADO 14S Mormor: NOR Evita R av Høyfjell (Kollet) Mormors far: SWE 5247 ROSS AV GRØNEKULLA Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 116* 136** 8** 92** 94* 95** 1* 11** 92 13* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,3 3,1 7,54 cm 1,78 %,26 cm kg 2 dager 33 kg 365 dager 664 kg Vitale mål, 14.jan 19 cm 135 cm 5 cm 126 cm 5 cm 55 cm 34 cm 67 cm 122 cm Q24X: Fri 3112 Igor av Høyfjell født Ceylon x Embrino. Igor hadde et bra tilvekstresultat ble årets beste okse på bein klauver. har en klar kvigbedekkerprofil i avstamningen noe han sterke indekser på fødselsforløp indikerer. Igor er en okse med mye canadisk avstamning. Som far finner vi Ceylon, sønn etter den tidligere eliteoksen Sattahooche. Han var et embryoavkom etter canadiske Chattahooche. Mora Gisela er etter embryooksen Embrino ET av Høyfjell. Han er sønn etter BAR J Silverado, som har vært en veldig populær okse i Canada de senere år. Den franske matadoren Impair er farfar til Silverado. Silverado selv er blant annet far til Semex-oksen SVY Genesiss. Silverado er først fremst en produksjonsokse som så er bra på kalving. Gode muligheter skulle det være for en lettkalver etter denne Ceylon-sønnen. I stamtavla på morsiden finner vi lettkalver- moregenskaper-okser som Ross Lorsini. Overlinje 5 5 Størrelse 7 8 Krysshelning 6 5 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 5 Lend 8 5 Lårbredde 8 6 Innerlår 8 6 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 6 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 8 Muskel: 69 Bein: 87 HELHET: 75 Charolais 17

18 Katalnummer Impotent P av Hovde Innsetter: Kristian Hovde Født: Hornanlegg: Nyvler Far: FRA Unico SC () Farfar: FRA ROOSVELT (Vet ikke) Farfars far: FRA HARNOIS Farmor: FRA RONDELLE (Vet ikke) Farmors far: FRA HELSINKI Mor: NOR Dara av Vesle-Ihle (Hornet) Morfar: NOR Beefahoochee av Øvre Farset (Nyvler) Morfars far: NOR 7 Sattahoochee av Veistad Mormor: NOR Assi av Vesle-Ihle (Hornet) Mormors far: NOR 71 Tayler av Oppegård Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12* 111* 92** 95* 95* 15* * Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,5 3,3 7,98 cm 1,46 %,21 cm kg 2 dager 318 kg 365 dager 575 kg Vitale mål, 17.feb 187 cm 13 cm 55 cm 122 cm 51 cm 51 cm 36 cm 66 cm 115 cm Q24X: Fri Impotent P av Hovde født Unico x Beefahoochee. Impotent er en kollet greit kjøttsatt mellomtype. Impotent har indekser som skal tilsi lette kalvinger..han er sønn av den tidligere importen Unico SC som ble importert for noen år siden. Unico SC er kanskje den nest mest populære kolla oksen i Frankrike etter Virgil. Han er homozygot kollet er sterk på flere egenskaper. Han gir lette kalvinger, avkom som er finlemmet, har gode slakteegenskaper, i tilegg har døtrene funksjonelt eksteriør for å kalve. Unico er nå erstattet med sønnene Enrico Enzo i Frankrike. Impotent har Beefahoochee av Øvre Farset som morfar, en tidligere Staurokse som har bedekt det aller meste av Charolais på Hedemarken de senere år, det med godt hell. Han gir moderate størrelse på mordyr som mjølker godt, sønner med gode kjøttproduksjonsegenskaper Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 83 Muskel: 82 Bein: 77 HELHET: 81 Charolais 18

19 Katalnummer Istre Innsetter: Alexander Myhre Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Urfé (Hornet) Farfar: FRA OURAL (Vet ikke) Farmor: FRA OLIVE (Vet ikke) Mor: NOR 2435 (Hornet) Morfar: NOR 73 Sylvester av Lenna (Hornet) Farfars far: FRA Farmors far: FRA Morfars far: FRA INDIANA Mormor: NOR DOLLY AV JORKJENN () Mormors far: SWE FAROT AV HÖGTORP Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 91* 88* 14** 19* * Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,6 2,4 7,54 cm,82 %,17 cm kg 2 dager 327 kg 365 dager 572 kg Vitale mål, 17.feb 189 cm 127 cm 53 cm 126 cm 48 cm 52 cm 37 cm 64 cm 115 cm Q24X: Fri Istre født Urfe x Sylvester. En okse med moderat tilvekstresultat, men er grei eksteriørmessig spesielt på bein.istre er sønn av en okse som gir døtre med gode mjølkeegenskaper. Faren Urfe har 111 indeks på egenskapen, men gir så døtre som er gode på fruktbarhet. Urfe er så svært sterk på slakteegenskaper med 113. Mora til Istre er ei datter etter den gamle seminoksen Sylvester av Lenna. Mora nedstammer fra Jorkjenn-besetningen, har meget sterk indeksrekke. Hun er svært god på slaktegenskaper med over 12 i indeks på de to egenskapene, men har så 112 i indeks på moregenskaper. Sylvester av Lenna hadde sønnene V Franz av Søndre Årø, Veiga av Stang Vegas av Stang på test samme år, alle ble etter hvert seminokser. Istre har en fødselsindeks med 14 som er bra når han er etter Urfe. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 8 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 5 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 7 8 Forstilling 8 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 83 Muskel: 81 Bein: 85 HELHET: 82 Charolais 19

20 Katalnummer Ivari av Hægeland Innsetter: Ingmund Skårland Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Far: NOR 734 Bas av Hægeland (Hornet) Farfar: DNK Hedetoft United P (Kollet) Farfars far: AUT MAX Farmor: NOR SOLINE () Farmors far: DEU HAXZEUS Mor: NOR 3169 Olivia av Hægeland (Kollet) Morfar: DNK LYKKE ATLANTIS P (Kollet) Morfars far: IRL M4251 SLIEVENAGH FANTASTIC Mormor: NOR 2846 Natalia av Hægeland (Nyvler) Mormors far: GBR MO54547 STARLINE KLASSIK Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* 11* 15* 19* 14* 19** 14* * Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,8 4,2 8,15 cm 1,22 %,24 cm kg 2 dager 359 kg 365 dager 71 kg Vitale mål, 17.feb 23 cm 138 cm 57 cm 13 cm 48 cm 53 cm 41 cm 7 cm 127 cm Q24X: Fri Ivari av Hægeland, ny okse uttatt til semin fra Simmental. En lang stor okse som er greit kjøttsatt, greie bein klauver. Far er populære Bas av Hægeland som igjen er etter den danske verdensoksen Hedtoft United, morfar er den danske toppoksen Lykke Atlantis P, populær besjeler i flere europeiske land. Kan brukes på godt utviklede kviger på alle typer kuer. Overlinje 6 4 Størrelse 8 8 Krysshelning 5 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 84 Muskel: 81 Bein: 88 HELHET: 83 Simmental 2

21 Katalnummer Ivar av Gjermestad Innsetter: Sophie C. E. Gjermestad Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Nyvler Far: CAN P712 Champs Bravo (Kollet) Farfar: CAN CA CHAMPS ROMANO (Vet ikke) Farmor: CAN CAPT () Mor: NOR 325 Soi av Hægeland (Hornet) Morfar: NOR 7345 Cæsar av Telneset (Hornet) Farfars far: CAN CA Farmors far: Morfars far: NOR 73 Stål av Vollum ET Mormor: NOR SOFI (Hornet) Mormors far: AUT SOLIST Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 119* 128* 82* 92* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,6 4 7,59 cm 1,5 %,22 cm kg 2 dager 396 kg 365 dager 686 kg Vitale mål, 17.feb 197 cm 127 cm 56 cm 125 cm 48 cm 52 cm 4 cm 66 cm 113 cm Q24X: Fri Ivar av Gjermestad ny okse uttatt til semin fra Simmental. Lang men litt lavtstilt okse, mangler litt bredde men funksjonelle bein klauver. Far er Champs Bravo, canadisk okse som gir avkom med lave fødselsvekter døtrene melker godt som sine fremste egenskaper. Morfar Cæsar av Telneset en god bruksokse, morfars far Stål av Vollum, eliteokse var ener blant Simmentalokser gjennom flere år, særlig høye verdier for slakteklasse. Ivar av Gjermestad er en bra kombinasjon av canadisk norsk semin. Overlinje 6 5 Størrelse 8 7 Krysshelning 5 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 84 Muskel: 83 Bein: 91 HELHET: 85 Simmental 21

22 Katalnummer Ivan P av Fjstad Innsetter: Leif Harbo Født: Hornanlegg: Kollet Far: USA Prostock Hickory 753T (Kollet) Farfar: USA 27876/1 HERMANUS (Kollet) Farfars far: DEU HOLZBACH Farmor: USA DOUBLE BAR D FLASHY 172R (Kollet) Farmors far: USA DOUBLE BARD MAKE M PILLE Mor: NOR 3179 Toni av Hægeland (Nyvler) Morfar: NOR 734 Bas av Hægeland (Hornet) Morfars far: DNK Hedetoft United P Mormor: NOR 2852 Toe av Hægeland (Hornet) Mormors far: DNK ØSTERVANG THOR-P Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 17* 11* 97 13* Kategori: Reserve Tilgjengelig: Usikkert Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,4 5 6,51 cm 1,2 %,17 cm kg 2 dager 3 kg 365 dager 625 kg Vitale mål, 17.feb 189 cm 133 cm 5 cm 125 cm 44 cm 51 cm 41 cm 65 cm 116 cm Q24X: Fri Ivan P av Fjstad, reserveokse for seminoksene. En kompakt kjøttsatt okse, som er litt kort, har greie bein klauver. Far er den canadiske oksen Prostock Hickory som gir avkom med lave fødselsvekter god kjøttsetting. Morfar Bas av Hægeland, eliteokse med jevnt topp verdier for alle avlsegenskaper for øvrig far til Ivari av Hægeland. Overlinje 6 5 Størrelse 8 6 Krysshelning 5 6 Krysslengde 9 7 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 77 Muskel: 82 Bein: 85 HELHET: 81 Simmental 22

23 Katalnummer Ingmund av Hægeland Innsetter: Ingmund Skårland Født: Hornanlegg: Hornet Far: NOR 734 Bas av Hægeland (Hornet) Farfar: DNK Hedetoft United P (Kollet) Farfars far: AUT MAX Farmor: NOR SOLINE () Farmors far: DEU HAXZEUS Mor: NOR 3174 Noni av Hægeland (Kollet) Morfar: DNK LYKKE ATLANTIS P (Kollet) Morfars far: IRL M4251 SLIEVENAGH FANTASTIC Mormor: NOR 2854 Nona av Hægeland (Kollet) Mormors far: DNK LAMHØJ SUPERY P. Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 12* 111* 11* 125* 123* 122** 14* 15* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,9 3,5 8,19 cm 1,96 %,33 cm kg 2 dager 422 kg 365 dager 756 kg Vitale mål, 14.jan 29 cm 137 cm 55 cm 136 cm 5 cm 57 cm 44 cm 7 cm 124 cm Q24X: Fri Igmund av Hægeland er en stor grov okse, hele 75 kg i sluttvekt på test. Imponerende kjøttsetting, kraftig frampart, greie klauver bak men noe tåvid litt stygge klauver foran. Som far finner vi Bas av Hægeland,norsk eliteokse, meget populær i norsk Simmentalavl de sener år morfar den danske toppoksen Lykke Atlantis P.Igmund forventes å gi avkom med høy slakteklasse slaktevekt. Anbefales ikke brukt på kvige. Overlinje 6 5 Størrelse 8 9 Krysshelning 5 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 9 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 7 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 5 Kropp: 84 Muskel: 85 Bein: 79 HELHET: 84 Simmental 23

24 Katalnummer Ing av Hægeland Innsetter: Ingmund Skårland Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Hornet Far: CAN P712 Champs Bravo (Kollet) Farfar: CAN CA CHAMPS ROMANO (Vet ikke) Farmor: CAN CAPT () Mor: NOR 2855 Dudi av Hægeland (Nyvler) Morfar: NOR 7334 Amandus av Solnes (Hornet) Farfars far: CAN CA Farmors far: Morfars far: NOR 731 Snorre av Almanaunet ET Mormor: NOR DADI AV HÆGELAND (Nyvler) Mormors far: DNK Hedetoft United P Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 111* 116* 88* 93* 93* 11* 14 Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,6 4,8 8,5 cm 1,44 %,29 cm kg 2 dager 343 kg 365 dager 624 kg Vitale mål, 17.feb 195 cm 129 cm 55 cm 125 cm 48 cm 51 cm 39 cm 67 cm 118 cm Q24X: Fri Ing av Hægeland en litt liten kompakt okse med god bredde fin frampart rygg bra bein klauver men litt høye lårfester. Far til oksen er Camps Bravo morfar velkjente Amandus av Solnes med norgesrekord i tilvekst på test i sin tid (23g/d). Overlinje 6 5 Størrelse 8 6 Krysshelning 5 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 81 Muskel: 83 Bein: 92 HELHET: 84 Simmental 24

25 Katalnummer Ian av Hægeland Innsetter: Ingmund Skårland Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Far: CAN P712 Champs Bravo (Kollet) Farfar: CAN CA CHAMPS ROMANO (Vet ikke) Farmor: CAN CAPT () Mor: NOR Toi av Hægeland (Kollet) Morfar: DEU POLDAU (Kollet) Farfars far: CAN CA Farmors far: Morfars far: DEU POWER GOLD PP Mormor: NOR 2852 Toe av Hægeland (Hornet) Mormors far: DNK ØSTERVANG THOR-P Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 118* 122* 84* 99* 95* 98* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,1 4,9 8,1 cm,89 %,18 cm kg 2 dager 355 kg 365 dager 668 kg Vitale mål, 17.feb 194 cm 131 cm 55 cm 125 cm 47 cm 48 cm 39 cm 65 cm 117 cm Q24X: Fri Ian av Hægeland en litt kort kompakt okse med herlig kjøttsetting i alle deler gode bein klauver men litt liten som type. Camps Bravo typisk kvigebedekker som far. Morfar er Poldau, tysk velkjent okse med gode kjøttproduksjonsegenskaper avkom med lave fødselsvekter. Ian er en typisk kvigebedekker. Overlinje 6 6 Størrelse 8 6 Krysshelning 5 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 7 7 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 4 Kropp: 84 Muskel: 86 Bein: 88 HELHET: 86 Simmental 25

26 Katalnummer Igor P av Morken Innsetter: Anders Morken Født: Hornanlegg: Kollet Far: CAN P712 Champs Bravo (Kollet) Farfar: CAN CA CHAMPS ROMANO (Vet ikke) Farmor: CAN CAPT () Mor: NOR 3175 Line av Hægeland (Kollet) Morfar: DEU STEINADLER (Kollet) Farfars far: CAN CA Farmors far: Morfars far: DEU STACHUS Mormor: NOR 285 Tarline av Hægeland (Hornet) Mormors far: GBR MO54547 STARLINE KLASSIK Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 114* 115* 89* 1* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,4 5 7,71 cm,84 %,16 cm kg 2 dager 379 kg 365 dager 669 kg Vitale mål, 17.feb 194 cm 133 cm 53 cm 128 cm 48 cm 51 cm 36 cm 67 cm 12 cm Q24X: Fri Igor P av Morken er en greit stor jevnt over godt kjøttsatt okse, med god lengde greie bein klauver. Far, Champs Bravo en Canadisk okse som gir avkom med lave fødselsvekter døtrer som melker godt. Morfar er Steinadler tysk homozygot kollet okse som gir avkom med lave fødselsvekter som er meget kjøttsatte. Overlinje 6 5 Størrelse 8 7 Krysshelning 5 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 7 6 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 3 Kropp: 84 Muskel: 83 Bein: 84 HELHET: 84 Simmental 26

27 Katalnummer Intègre P av Hvam Innsetter: v/eli Cora Myrseth Hvam vgs Født: Hornanlegg: Nyvler Far: DEU Tigris () Farfar: DEU TITANES (Vet ikke) Farmor: DEU (Vet ikke) Mor: NOR 3344 Candy av Hvam (Kollet) Morfar: DEU () Farfars far: DEU Farmors far: DEU Morfars far: FRA IDEAL Mormor: NOR REGINA AV GRENI (Hornet) Mormors far: FRA DUVALIER Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 13* 16* 95* 98* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,5 2,7 8,63 cm 1,21 %,21 cm Vekter 46 kg 2 dager 357 kg 365 dager 655 kg Vitale mål, 17.mars 196 cm 135 cm 58 cm 129 cm 48 cm 53 cm 37 cm 67 cm 119 cm Q24X: Fri Integre P av Hvam er årets testvinner av Limousin. Dette er en meget lang okse, med riktig kjøttproporsjoner i alle deler. Meget gode bein klauver, totalt 86 i poeng på bein. Med 8,63 i ryggmuskel gram i daglig tilvekst. Testens høyeste totale sum på muskel med 89, en helhet på 9 et totalt rangtall på 117, er dette den flotteste Limousin oksen vi noen gang har hatt i Norge. Med den tyske kollete allrounderoksen Tigris til far, lettkalver Ido som morfar, har Integre en avstamning et testresultat som bør gjøre han attraktiv i hele Europa. Overlinje 5 5 Størrelse 7 8 Krysshelning 6 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 9 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 86 Muskel: 89 Bein: 86 HELHET: 88 Limousin 27

28 Katalnummer Ibiza P av Hovde Innsetter: Kristian Hovde Født: Hornanlegg: Kollet Far: SWE VB Dacke (Kollet) Farfar: SWE 8332 VIKTOR (Nyvler) Farfars far: CAN CFM12698 Farmor: SWE (Kollet) Farmors far: CAN CFM WAY POLLED KANA Mor: /647 Hovde (Hornet) Morfar: FRA URVILLE () Morfars far: FRA SCAPIN Mormor: NOR 2797 (Vet ikke) Mormors far: NOR 7222 Valter av Schjøll Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 96* 16* 93* 93* 1* 11* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,3 3,7 9,4 cm 1 %,19 cm Vekter 33 kg 2 dager 298 kg 365 dager 599 kg Vitale mål, 17.mars 188 cm 126 cm 56 cm 119 cm 46 cm 5 cm 38 cm 63 cm 113 cm Q24X: Fri Ibiza P av Hovde er den andre seminoksen av Limousin dette året. Ibiza er en litt liten type, med meget god bredde gjennom hele dyret. Far er den svenske kollete oksen Dacke av Margretholm. Dacke har i Sverige gitt kalvinger rundt snittet for Limousin. Døtre med mye melk, sønner med høy slakte klasse. Ibiza er her kombinert med den franske superoksen Urville, som gir døtre med mye melk, sønner med meget høy slakteklasse. Dette har gitt Ibiza testens desidert høyeste rygg muskel på 9,4. Med 1741 gram i daglig tilvekst, gode bein med en poengsum på 86, et rangtall på 111, bør så Ibiza være en okse med muligheter utenfor Norge. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 83 Muskel: 83 Bein: 86 HELHET: 85 Limousin 28

29 Katalnummer Isle ET av Øiestad Innsetter: Halvor Øiestad Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA ACHILE (Hornet) Farfar: FRA SAUVIGNON () Farfars far: FRA MEXICAIN Farmor: FRA LIQUEUR () Farmors far: FRA ESPOIR Mor: FRA UBELIX (Hornet) Morfar: FRA POMPIER (Vet ikke) Morfars far: FRA LAMPION Mormor: FRA REJOUIE (Hornet) Mormors far: FRA JOUEUR Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,4 4,9 8,77 cm 1,7 %,24 cm Vekter 41 kg 2 dager 324 kg 365 dager 659 kg Vitale mål, 17.mars 197 cm 13 cm 57 cm 126 cm 51 cm 53 cm 33 cm 65 cm 118 cm Q24X: Fri Isle Et av Øiestad er årets 3 seminokse. Isle ET er et FF embryo avkom, med meget sikre tall for lette kalvinger. Isle kommer ut med veldig gode tall fra Staur gram i daglig tilvekst, testens høyeste grovfor opptak, sterke 85 i kåring for bein, et totalt rangtall på 16. Isles far er franske Achille, han blir i Frankrike anbefalt som kvige bedekker, med 114 på fødsel, kombinert med sterke 116 for slakteklasse. Morfar er Pompier, dette er en okse med spesielt gode tall for kalving kjøtt. Pompier har hatt meget god innvirkning på det Franske avlsarbeidet ligger bak flere kjente okser, blant annet Louxor, Charmaur, Suc au may, Farman av Dovre. Her ligger alt til rette for lette kalvinger, gode kjøtt egenskaper. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 87 Muskel: 85 Bein: 85 HELHET: 86 Limousin 29

30 Katalnummer Indigo av Viersdalen Innsetter: Leif Hartveit Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Tastevin (Hornet) Farfar: FRA EPSON (Hornet) Farfars far: FRA VAGABOND Farmor: FRA PAILLETTE (Vet ikke) Farmors far: FRA HIGHLANDER Mor: NOR Fortuna av Viersdalen (Hornet) Morfar: FRA ULYS-MN () Morfars far: FRA ILLUSTRE Mormor: NOR Dina av Fredly (Hornet) Mormors far: NOR SAMSON AV FREDLY Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97* 97* 95* 14* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,9 3,8 8,53 cm 1,2 %,23 cm Vekter 38 kg 2 dager 353 kg 365 dager 622 kg Vitale mål, 14.jan 19 cm 13 cm 51 cm 125 cm 44 cm 52 cm 36 cm 65 cm 12 cm Q24X: Fri Indigo av Viersdalen er årets fjerde siste semin okse. Indigo er en FF okse proppet full av gode moregnskaper kombinert med meget gode test resultater sterke tall for kalving. Indigo kommer ut med testens høyeste kåring på kropp med sterke 91, 84 i poeng på bein. Både far Tastevin, morfar Ulys er meget interessante okser som kombinerer lette kalvinger med meget sterke moregenskaper. Når Indigo i tillegg til sterke moregenskaper, gjør det veldig bra på kåring for muskel bein, er dette en perfekt allround okse med et rangtall på 14. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 91 Muskel: 83 Bein: 84 HELHET: 86 Limousin 3

31 Katalnummer Imaldur av Dovre Innsetter: Ingebrigt Vigenstad Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Anecdote (Hornet) Farfar: FRA ON DIT (Vet ikke) Farfars far: FRA INDECIS Farmor: FRA JAGUAR 427 (Vet ikke) Mor: NOR 3184 Frøya av Dovre (Hornet) Morfar: FRA PLACIDE () Farmors far: FRA Morfars far: FRA IDEAL Mormor: NOR VIKKE (Hornet) Mormors far: FRA LIBERAL-MN Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 19* 116* 94* 11* Kategori: Reserve Tilgjengelig: Usikkert Minstepris: kr 37,- Oksedata, Staur 213/ ,1 8,75 cm 1,37 %,17 cm Vekter 43 kg 2 dager 356 kg 365 dager 577 kg Vitale mål, 17.feb 194 cm 122 cm 55 cm 12 cm 45 cm 48 cm 32 cm 65 cm 112 cm Q24X: Fri Imaldur av Dovre er årets reserve for seminoksene. Imaldur er en kompakt, særdeles godt kjøttsatt FF okse, med helt rå innerlår. Det er god bredde dybde i hele oksen. Imaldur gjennomfører en bra testomgang, med en god ryggmuskel på 8,75. En god kåring på alt, men mangler litt på tilvekst med 1483 gram om dagen, oppnår et rangtall på 14. Imaldur sin far er den franske lett kalver/moregenskap oksen Anecdote. Morfar Placide er så en lettkalverokse full av gode moregenskaper. Dette er en okse med meget sterke moregenskaper med kolossalt mye kjøtt. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 9 Innerlår 9 9 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 7 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 7 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 83 Muskel: 86 Bein: 82 HELHET: 84 Limousin 31

32 Katalnummer Important P av Steinvik Innsetter: Gustav Steinvik Født: Hornanlegg: Kollet Far: DEU Tigris (Vet ikke) Farfar: DEU TITANES (Vet ikke) Farmor: DEU (Vet ikke) Mor: NOR 2596 Andrea av Steinvik (Hornet) Morfar: NOR 5386 Shot Hot ET av Steinvik (Hornet) Farfars far: DEU Farmors far: DEU Morfars far: DNK SØLYST HOT SHOT Mormor: NOR 2915 Solsikke (Kollet) Mormors far: NOR OLAV ET ENGELBREKTSON Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 93* 1* 14* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,4 2,9 8,15 cm 1,5 %,18 cm Vekter 44 kg 2 dager 269 kg 365 dager 629 kg Vitale mål, 17.mars Limousin cm 139 cm 56 cm 135 cm 46 cm 51 cm 36 cm 68 cm 126 cm Q24X: Fri 3118 Important P av Steinvik er årets første salgs okse. Important er en kollet halvbror av årets testvinner. Dette er en bra stor okse med meget god lengde, men mangler litt bredde gjennom hele dyret. Important har testens høyeste tilvekst på 1936 gram i daglig tilvekst. En god kåring gir et høyt rangtall på 19. Faren Tigris er en av de beste kollet Limousinoksene verden har sett, har med sinne avkom tatt kollet avlen langt videre mot toppen. Morfar er Shot Hot ET av Steinvik. Dette er en dansk embryookse med genetikk fra hele verden. Important har en slutt vekt på 674 kg, så her ligger alt til rette for en meget effektiv kjøtt produksjon. Overlinje 5 5 Størrelse 7 8 Krysshelning 6 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 83 Muskel: 8 Bein: 82 HELHET: 81

33 Katalnummer Ibis av Flatmo Innsetter: Aud Martin Sandnes Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Hornet Far: FRA Anecdote (Hornet) Farfar: FRA ON DIT (Vet ikke) Farfars far: FRA INDECIS Farmor: FRA JAGUAR 427 (Vet ikke) Mor: NOR (Hornet) Morfar: NOR Milord av Eide (Hornet) Farmors far: FRA Morfars far: FRA REMIX Mormor: NOR 1967 Ultra av Velo (Hornet) Mormors far: NOR 9233 Pan av Weng Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 16* 15* 1* 112* 12* 114* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,2 2,7 9,11 cm 1,18 %,18 cm Vekter 43 kg 2 dager 393 kg 365 dager 727 kg Vitale mål, 17.mars 198 cm 136 cm 59 cm 128 cm 5 cm 52 cm 37 cm 66 cm 118 cm Q24X: Fri Ibis av Flatmo er en hornet okse med en meget godt gjennomført test. Flatmobesetningen debuterer på Staur denne sesongen med 3 okser som alle markerer seg med høye tilvekster, gode kåringer på muskel. Ibis er en bra stor okse med nesten optimal kroppsform kjøttsetting. Ibis kommer ut med sterke 1912 gram i daglig tilvekst, sterke 9,11 i ryggmuskel dybde, en av testens beste tall for fôrutnytting. Dette gir et meget sterkt rangtall på 117, men med noe rufsete klauver blir han en salgs okse. Ibis sin far er Anecdote, som er meget god på fødsel moregenskaper. Morfar Milord av Eide, er en Remix sønn med sterke moregenskaper, men har fødselsindekser litt under snittet for rasen. Dette er en okse med meget sterke kjøtt- moregenskaper. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 91 Muskel: 87 Bein: 72 HELHET: 83 Limousin 33

34 Katalnummer Idole av Flatmo Innsetter: Aud Martin Sandnes Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Hornet Far: FRA Tastevin (Hornet) Farfar: FRA EPSON (Hornet) Farfars far: FRA VAGABOND Farmor: FRA PAILLETTE (Vet ikke) Farmors far: FRA HIGHLANDER Mor: NOR 3332 (Hornet) Morfar: NOR Milord av Eide (Hornet) Morfars far: FRA REMIX Mormor: NOR Dolly av Flatmo (Hornet) Mormors far: NOR Bostic av Eide Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 92* 93* 98* 12* 16* 14* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,5 3,8 8,43 cm,99 %,18 cm Vekter 43 kg 2 dager 35 kg 365 dager 635 kg Vitale mål, 17.mars 19 cm 13 cm 57 cm 124 cm 45 cm 51 cm 35 cm 69 cm 116 cm Q24X: Fri Idole av Flatmo er nok en FF okse fra Flatmobesetningen. Idole er en litt lavstilt men bra lang okse. Kjempegod kjøttsetting bredde gjennom hele dyret, men litt lange klauver. Idole gjør en god test kommer ut med en tilvekst på 1673 gram om dagen. En meget høy kåring på muskel på 87, en god kåring på kropp med 86. Far er Tastevin, som har gjort det bra på kalving i både Norge Frankrike. I tillegg er Tastevin knallbra på melk moregenskaper. Morfar er Milord av Eide, en Remix sønn med sterke egenskaper, men har en fødselsindekser litt under snittet for rasen. Dette er en okse med meget sterke kjøtt- moregenskaper. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 9 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 86 Muskel: 87 Bein: 78 HELHET: 84 Limousin 34

35 Katalnummer Idar av Udlaland Innsetter: ROY ENGELSVOLL Født: Hornanlegg: Kollet Far: NOR Farmar av Udlaland (Kollet) Farfar: DNK RYDE URANOS (Kollet) Farfars far: DNK ÅBERG PAN P Farmor: NOR 3275 (Vet ikke) Farmors far: FRA NENUPHAR Mor: NOR 263 PATRICA AV UDLALAND (Vet ikke) Morfar: NOR 5242 Peik av Svalestad () Morfars far: FRA DAUPHIN Mormor: NOR 1932 Av Værne Kloster (Hornet) Mormors far: NOR 5336 MONS AV KULLEBUND Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 82 12* 13* 18* * 16* 14* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,8 2,6 8,4 cm 1,35 %,24 cm Vekter 44 kg 2 dager 335 kg 365 dager 547 kg Vitale mål, 17.mars 189 cm 129 cm 55 cm 124 cm 45 cm 5 cm 36 cm 66 cm 114 cm Q24X: Fri Idar av Udlaland er en kollet grei stor, lang okse som er middels kjøttsatt i alle deler. Fine bakbein, men litt tåvid foran. Idar gjør en god test med 1646 gram i daglig tilvekst, testens beste tall for fôrutnytting på 2,6 et meget lavt fôrforbruk på 2,8. En god kåring med 86 på kropp. Far er Farmar av Udlaland, dette er sønn av den danske kollete oksen Ryde Uranos. Morfar er Peik av Svalestad, som er sønn av legendariske Dauhpin. Idar er en okse med tall genetikk for en effektiv økonomisk kjøttproduksjon. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 7 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 86 Muskel: 82 Bein: 8 HELHET: 82 Limousin 35

36 Katalnummer Isostar av Hovde Innsetter: Kristian Hovde Født: Hornanlegg: Hornet Far: NOR 7257 Charmant av Dovre (Hornet) Farfar: NOR 9232 Pan av Gamkinn () Farfars far: NOR GAMKINN LEIK Farmor: NOR VIKKE (Hornet) Farmors far: FRA LIBERAL-MN Mor: NOR Cleopatra av Høiby () Morfar: FRA PALACE () Morfars far: FRA DOMINO Mormor: NOR 1797 RINDA AV GRENI () Mormors far: NOR 5158 NESTOR ET AV GRENI Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 16* 11** 9** 92* 89* 1** 113* 112* 17 1* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,9 3,7 8,4 cm 1,2 %,17 cm Vekter 36 kg 2 dager 274 kg 365 dager 521 kg Vitale mål, 14.jan 187 cm 125 cm 53 cm 119 cm 44 cm 46 cm 35 cm 64 cm 114 cm Q24X: Fri Isostar av Hovde er en forholdsvis lavstilt liten, men greit lang FF okse. Bra bredde, god kjøttsetting, noe 85 poeng på muskel dokumenterer. Bra bein med 82 poeng, men noe tåvid foran. God tilvekst i testen på 1829 gram/dag. Isostar er en lettkalver. Faren Charmant av Dovre er en kjempeokse som kombinerer lette kalvinger med tilvekst kjøttfylde. Morfar franske Palace har så norske avlsverdier som er sikre på fødsel. Palace sine franske avlsverdier er så gode på fødsel direkte, noe han kombinerer med muskel, fin beinbygning melk i døtrene. Så her ligger det til rette for en sikker lettkalver som vil produsere kalver med tilvekst kjøttfylde. Overlinje 5 5 Størrelse 7 5 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 6 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 8 Kropp: 82 Muskel: 85 Bein: 82 HELHET: 83 Limousin 36

37 Katalnummer Inter av Viersdalen Innsetter: Leif Hartveit Født: Far: IRL IE Elite Erasmus ET (Hornet) Farfar: IRL IE ELITE ABEL ET (Vet ikke) Farmor: FRA USABEL-BEN (Vet ikke) Farfars far: GBR Farmors far: FRA NEPTUNE Hornanlegg: Hornet Mor: NOR CARINA AV EIKELUND (Hornet) Morfar: NOR 7217 Uncas av Bliksrudhagen (Hornet) Morfars far: NOR Ronaldo av Gaustad Mormor: NOR TINA AV EIKELUND (Hornet) Mormors far: NOR OSCAR,VERNE KLOSTER Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 92* 85* 18* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,9 3,9 9,4 cm,94 %,17 cm Vekter 4 kg 2 dager 362 kg 365 dager 557 kg Vitale mål, 17.feb 19 cm 131 cm 53 cm 127 cm 45 cm 48 cm 35 cm 65 cm 12 cm Q24X: Fri 3117 Inter av Viersdalen er en lang stor FF okse med god kjøttsetting i alle deler, med god dybde i frempart. Ok bein med 8 poeng. God tilvekst i testen med 165 gram/dag. Faren Elite Erasmus ET er en irsk okse med kjempetall for tilvekst muskel. Elite Erasmus gir tunge fødsler som far til kalv. Morfaren Uncas av Bliksrudhagen, er en norsk semin okse som har kjempesterke tall på tilvekst kombinerer dette med fødsel på gjennomsnittet. Inter kom ut fra testen med ryggmuskel 9,4 kåringstall for muskel på 86. Dette dokumenterer at oksen har genetikk kropp for kjøttproduksjon. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 7 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 81 Muskel: 86 Bein: 8 HELHET: 83 Limousin 37

38 Katalnummer Ivar av Schjøll Innsetter: Carl Richard Schjøll Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Tastevin (Hornet) Farfar: FRA EPSON (Hornet) Farfars far: FRA VAGABOND Farmor: FRA PAILLETTE (Vet ikke) Farmors far: FRA HIGHLANDER Mor: NOR DIANA AV SCHJØLL (Hornet) Morfar: FRA TRIOMPHAMN () Morfars far: FRA ROMARIO Mormor: NOR VERA AV SCHJØLL (Hornet) Mormors far: FRA LIBERAL-MN Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 93* 9* 14* 12* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,6 3 8,2 cm 1,17 %,19 cm Vekter 47 kg 2 dager 317 kg 365 dager 587 kg Vitale mål, 17.feb 191 cm 135 cm 53 cm 126 cm 49 cm 53 cm 37 cm 67 cm 12 cm Q24X: Fri Ivar av Schjøll er en lang stor FF okse med god kjøttsetting i bakpart, mangler litt kjøttsetting i frempart rygg. Bra bein klauver med 83 poeng. Ok tilvekst i testen med 1571 gram/dag. Faren er franske Tastevin, en okse som gir lette kalvinger, godt med melk i døtrene, tilvekst muskel over gjennomsnitt. Tastevin er veldig populær i Frankrike har over 18. avkom etter seg. Morfaren Triomphamn er en fransk okse som har bra tall på muskel kombinerer dette med fødsel på gjennomsnittet mye melk i døtrene. Ivar kom ut fra testen med jevnt gode kåringstall. Genetikken dokumenterer at oksen vil være et godt valg for å styrke moregenskaper. Med en sluttvekt på 587 kg innehar den så egenskaper for kjøttproduksjon. Far morfarstall på fødsel er så gode. Overlinje 5 5 Størrelse 7 8 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 3 Kodevinkel 6 7 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 83 Muskel: 82 Bein: 83 HELHET: 82 Limousin 38

39 Katalnummer Illustre av Kittelsrud Innsetter: Kolbjørn Kittelsrud Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Tastevin (Hornet) Farfar: FRA EPSON (Hornet) Farfars far: FRA VAGABOND Farmor: FRA PAILLETTE (Vet ikke) Farmors far: FRA HIGHLANDER Mor: NOR 3257 Frøya av Kittelsrud (Vet ikke) Morfar: FRA ULYS-MN () Morfars far: FRA ILLUSTRE Mormor: NOR Tone (Hornet) Mormors far: FRA FERRY Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 97* 94* 91* 99* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,4 3 8,46 cm,97 %,15 cm Vekter 39 kg 2 dager 341 kg 365 dager 622 kg Vitale mål, 17.feb 193 cm 133 cm 52 cm 129 cm 48 cm 53 cm 4 cm 68 cm 122 cm Q24X: Fri Illustre av Kittelsrud er en bra stor FF okse med god dybde. Meget bra bein klauver med sterke 86 poeng. Ok tilvekst i testen med 1517 gram/dag. Faren er franske Tastevin, en okse som gir lette kalvinger, godt med melk i døtrene, tilvekst muskel over gjennomsnittet. Tastevin er veldig populær i Frankrike har over 18. avkom etter seg. Morfaren Ulys MN er en fransk okse som har kjempesterke tall i Frankrike på tilvekst muskel. Dette kombinerer han med lette fødsler mye melk i døtrene. Ulys Mn er derfor helt i toppen på samlet morsindeks i Frankrike med hele 126. Illustre kom ut fra testen med jevnt gode kåringstall. Genetikken dokumenterer at oksen vil være et godt valg for å styrke moregenskaper, med en sluttvekt på 592 kg innehar den så egenskaper for kjøttproduksjon. Far morfarstall på fødsel er så gode. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 3 5 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 81 Muskel: 78 Bein: 86 HELHET: 82 Limousin 39

40 Katalnummer Isildur av Hegge Innsetter: Snorre Hegge Født: Hornanlegg: Hornet Far: FRA Rockstar (Hornet) Farfar: FRA L 79 (Vet ikke) Farfars far: FRA FIGARO Farmor: FRA GLAMOUR (Vet ikke) Farmors far: FRA BILTO Mor: NOR Heggvin Europé (Hornet) Morfar: SWE Almar av Bon (Hornet) Morfars far: FRA DAUPHIN Mormor: SWE 9683 EUROPE (Hornet) Mormors far: SWE 8313 TZAR Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 95* 1* 94* 98* 97 98* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,6 7,47 cm,74 %,16 cm Vekter 4 kg 2 dager 317 kg 365 dager 556 kg Vitale mål, 17.mars 188 cm 127 cm 56 cm 12 cm 51 cm 51 cm 36 cm 66 cm 119 cm Q24X: Fri Isildur av Hegge er en forholdsvis liten, men veldig godt kjøttsatt FF okse, noe 86 poeng på muskel dokumenterer. Bein med 76 poeng, noe tåvid foran. Ok tilvekst i testen med 1524 gram/ dag. Faren Rockstar er en fransk okse av Boucheres typen (tidlig muskelsetting, godt egnet til Limousin kalv Unik produksjon). Rockstar kombinerer lette kalvinger med mye muskel fin beintykkelse på avkom. Morfar er gårdsoksen Almar av Bon. Som er en Dauphin sønn med gode norske avlsverdier på fødsel tilvekst. Så her ligger det til rette for en okse som bør gi greie kalvinger muskel på avkom. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 8 Lend 8 8 Lårbredde 8 8 Innerlår 9 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 6 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 83 Muskel: 86 Bein: 76 HELHET: 82 Limousin 4

41 Katalnummer Ikaros av Flatmo Innsetter: Aud Martin Sandnes Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Hornet Far: FRA Tastevin (Hornet) Farfar: FRA EPSON (Hornet) Farfars far: FRA VAGABOND Farmor: FRA PAILLETTE (Vet ikke) Farmors far: FRA HIGHLANDER Mor: NOR (Hornet) Morfar: FRA LOUXOR () Morfars far: FRA FURIOSO Mormor: NOR 1967 Ultra av Velo (Hornet) Mormors far: NOR 9233 Pan av Weng Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 96* 9* 16** 15* 12* 99* Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,2 3,8 8,17 cm 1,54 %,24 cm Vekter 46 kg 2 dager 342 kg 365 dager 61 kg Vitale mål, 17.mars 193 cm 131 cm 55 cm 126 cm 5 cm 51 cm 36 cm 67 cm 116 cm Q24X: Fri Ikaros av Flatmo er en greit stor okse FF med middels bredde kjøttsetting gjennom hele dyret. Bein med 78 poeng. Ok tilvekst i testen med 1544 gram/dag. Faren er Franske Tastevin, en okse som gir lette kalvinger, godt med melk i døtrene, tilvekst muskel over gjennomsnitt. Tastevin er veldig populær i Frankrike har over 18. avkom etter seg. Morfaren Louxor er en fransk okse som har kjempesterke tall i Frankrike på muskel. Dette kombinerer han med mye melk i døtrene. Louxor har over 11. avkom etter seg i Frankrike. Louxor er helt i toppen på samlet morsindeks i Frankrike med 123. Genetikken dokumenterer at oksen vil være ett godt valg for å styrke moregenskaper. Med en sluttvekt på 69 kg innehar den så egenskaper for kjøttproduksjon. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 6 6 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 8 7 Hasevinkel 4 5 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 5 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 8 Muskel: 8 Bein: 78 HELHET: 79 Limousin 41

42 Katalnummer Ingo av Schjøll Innsetter: Carl Richard Schjøll Født: Hornanlegg: Kollet Far: NOR Gutten av Schjøll (Kollet) Farfar: FRA Viking (Kollet) Farfars far: FRA 1219 Havana Farmor: NOR Danine av Schjøll (Hornet) Farmors far: NOR 569 Bertil av Schjøll Mor: NOR Dorte av Schjøll (Hornet) Morfar: FRA Patocle () Morfars far: FRA DAUPHIN Mormor: NOR 2614 Umone av Schjøll (Hornet) Mormors far: FRA Gwenole Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe * * 15 1 Minstepris: kr 31,- Oksedata, Staur 213/ ,5 3,6 8,38 cm 1,48 %,23 cm Vekter 34 kg 2 dager 372 kg 365 dager 55 kg Vitale mål, 17.mars 192 cm 131 cm 56 cm 122 cm 46 cm 47 cm 35 cm 67 cm 116 cm Q24X: Fri Ingo av Schjøll er årets siste auksjons okse. Ingo er en kollet bra stor pent sammensatt okse. Mangler litt bredde, men har en flott bakpart. Bra bein klauver. Ingo gjør en veldig god kåring med helle 91 i kåring på kropp, 84 på bein. En litt lav tilvekst gjør at det bare blir et rangtall på 91. Ingo sin far er Gutten av Schjøll en sønn av den franske kollet oksen Viking. Morfar er melkeoksen Patocle. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 6 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 8 7 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 8 7 Lend 8 7 Lårbredde 8 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 8 8 Hasevinkel 4 4 Kodevinkel 6 6 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 1 Kropp: 91 Muskel: 82 Bein: 84 HELHET: 85 Limousin 42

43 Katalnummer Ivar fra Li Innsetter: Steinar Schanke Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Far: USA Blue & Gray Jackson 9V (Kollet) Farfar: USA B/R NEW FRONTIER 95 (Kollet) Farfars far: USA B/R NEW DESIGN 36 Farmor: USA BON VIEW GAMMER 1838 (Kollet) Farmors far: USA Bon View Bando 598 Mor: NOR (Kollet) Morfar: NOR Kronborg Apollo (Kollet) Morfars far: USA DESIGN PLUS 97 Mormor: NOR FRØYA AV LIE (Kollet) Mormors far: NOR 738 INGO 1 AV AMLA Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 16* 14* 97* 99* 12* 99* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 33,- Oksedata, Staur 213/ ,9 5,1 7,4 cm 3,15 %,29 cm kg 2 dager 25 kg 365 dager 563 kg Vitale mål, 17.mars 192 cm 127 cm 53 cm 122 cm 48 cm 49 cm 37 cm 67 cm 112 cm Q24X: Fri 3118 Ivar fra Li. Årets beste Angusokse. Sønn av den nye amerikanske importen Blue & Gray Jackeson. Moren er barnebarn etter Design+ var ei middels stor ku med meget godt eksteriør. På morssiden var hun etter gamle norske linjer med holdbare gode bruksdyr. Desidert høyest rangtall blant årets Angus. Best på både grovforopptak tilvekst i år. er rå til å spise grovfor. Kåringsresultater med en sterk 8 i helhet. har jevnt gode avlsindekser er nok en allsidig okse uten svake egenskaper med grovforopptak tilvekst som styrke. Indeksene tyder på at denne oksen trykt kan brukes på både kviger kuer. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 9 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 93 Muskel: 88 Bein: 85 HELHET: 88 Aberdeen Angus 43

44 Katalnummer Irving fra Li Innsetter: Steinar Schanke Født: Hornanlegg: Kollet Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 33,- Far: GBR Blackhaugh Time F61 (Kollet) Farfar: USA LEACHMAN RIGHT TIME (Kollet) Farfars far: USA N Bar Emulation EXT Farmor: CAN MVF TIBBIE 919L (Kollet) Farmors far: USA TC STOCKMAN 365 Mor: NOR 3821 Embla fra Li (Kollet) Morfar: NOR 7417 Betong av Dagrød (Kollet) Morfars far: NOR Kincaid ET av Dagrød Mormor: NOR 2619 Helga fra Li (Kollet) Mormors far: NOR 9852 POPP AV MOLLAND Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 17* 11* 89* 98* 13* 16* Oksedata, Staur 213/ ,2 4,2 7,73 cm 3,5 %,44 cm kg 2 dager 261 kg 365 dager 547 kg Vitale mål, 17.feb 185 cm 121 cm 48 cm 116 cm 45 cm 51 cm 36 cm 63 cm 111 cm Q24X: Fri 3113 Irving fra Li. Beste sønnen etter Blackhaug Time. Blackhaug Time er en britisk okse med avstamning fra USA. Dette er linjer som ikke er mye brukt i Norge. Mora er etter Betong av Dagrød, med Popp av Mollan som morfar. Hun har meget godeindekser på fødselsforløp døtrene kalvings forløp. har et høyt rangtall har hatt godt grovforopptak god forutnytting. har godt eksteriør med 8 i helhet er best i årgangen på muskeldybde marmo. Indeksene til oksen tyder på at dette er en typisk kvigebedekker. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 5 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 83 Muskel: 87 Bein: 89 HELHET: 86 Aberdeen Angus 44

45 Katalnummer Ikaros av Bnes Innsetter: Per Ivar Laumann Født: Hornanlegg: Kollet Far: USA Blue & Gray Jackson 9V (Kollet) Farfar: USA B/R NEW FRONTIER 95 (Kollet) Farfars far: USA B/R NEW DESIGN 36 Farmor: USA BON VIEW GAMMER 1838 (Kollet) Farmors far: USA Bon View Bando 598 Mor: NOR Erna av Bnes (Kollet) Morfar: NOR 5547 Hovin Arrow (Kollet) Morfars far: GBR UK5638 WEDDERLIE NETMARK A281 Mormor: NOR Viola av Bnes (Kollet) Mormors far: NOR Kincaid ET av Dagrød Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 111* 111* 92* 1* 17* 111* Kategori: Reserve Tilgjengelig: Usikkert Minstepris: kr 4,- Oksedata, Staur 213/ ,4 3,7 6,9 cm 1,94 %,28 cm kg 2 dager 285 kg 365 dager 52 kg Vitale mål, 17.feb 179 cm 116 cm 52 cm 114 cm 46 cm 48 cm 34 cm 6 cm 111 cm Q24X: Fri 3116 Ikaros av Bnes. Ikaros er sønn av Blue & Gray Jackeson. Dette er en okse med jevne resultater uten spesielle svake sider. Moren er avkom etter Hovin Arrow er ei ku som melker svært godt. Indeks på moregnskaper 2 dagersvekt er på hele 113! har så meget gode avlsindekser på fødselsforløp, så dette er en god kvigebedekker. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 83 Muskel: 85 Bein: 85 HELHET: 84 Aberdeen Angus 45

46 Katalnummer Iver av Gjølstad Innsetter: Guri Erlend Røhnebæk Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Kollet Far: GBR Blackhaugh Time F61 (Kollet) Farfar: USA LEACHMAN RIGHT TIME (Kollet) Farfars far: USA N Bar Emulation EXT Farmor: CAN MVF TIBBIE 919L (Kollet) Farmors far: USA TC STOCKMAN 365 Mor: NOR 337 Reidun (Kollet) Morfar: NOR 742 Carl av Grani (Kollet) Morfars far: NOR 741 Victor av Selotten Mormor: NOR Eli (Kollet) Mormors far: NOR Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 111* 11* 96** 1* 95* 93* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,5 3,3 6,71 cm 2,14 %,26 cm kg 2 dager 243 kg 365 dager 493 kg Vitale mål, 17.feb 178 cm 119 cm 46 cm 118 cm 45 cm 47 cm 38 cm 64 cm 116 cm Q24X: Fri 3117 Iver av Gjølstad. Dette er en okse med høyt rangtall. Den har meget god tilvekst grovforutnytting. er stor lang med gode bein men mangler litt bredde. Jevnt gode indekser med lette kalvinger som den store styrken. er etter Blackhaugh Time, med Carl av Grani som morfar. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 7 6 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 3 3 Bredde av b Kam 9 6 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 8 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 87 Muskel: 75 Bein: 8 HELHET: 79 Aberdeen Angus 46

47 Katalnummer Ivo av Grani Innsetter: Trond Harald Dahl Født: Hornanlegg: Kollet Far: GBR Blackhaugh Time F61 (Kollet) Farfar: USA LEACHMAN RIGHT TIME (Kollet) Farfars far: USA N Bar Emulation EXT Farmor: CAN MVF TIBBIE 919L (Kollet) Farmors far: USA TC STOCKMAN 365 Mor: NOR 387 Flora av Grani (Kollet) Morfar: NOR 741 Victor av Selotten (Kollet) Morfars far: NOR 74 HOVIN SPADER Mormor: NOR () Mormors far: NOR 588 TRYM AV FLESJØ Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 14* 15* 13* 17* 13* 99* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,8 4,5 7,14 cm 2,2 %,28 cm kg 2 dager 26 kg 365 dager 524 kg Vitale mål, 14.jan 189 cm 121 cm 5 cm 119 cm 45 cm 49 cm 37 cm 66 cm 111 cm Q24X: Fri 3114 Ivo av Grani. Dette er en greit stor jevnt godt kjøttsatt okse. har et godt grovforopptak middels god tilvekst i testen. har stort sett gode resultater fra kåringen men med et lite minus for at den er litt tåvid med lange klauver på frambeina, men den har gode bakbein. På farssiden er det Blackhaug Time Victor av Selotten er morfar. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 7 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 83 Muskel: 82 Bein: 82 HELHET: 82 Aberdeen Angus 47

48 Katalnummer Ingo av Høystad Innsetter: Svein Eberhard Østmoe Født: Hornanlegg: Kollet Far: USA Blue & Gray Jackson 9V (Kollet) Farfar: USA B/R NEW FRONTIER 95 (Kollet) Farfars far: USA B/R NEW DESIGN 36 Farmor: USA BON VIEW GAMMER 1838 (Kollet) Farmors far: USA Bon View Bando 598 Mor: NOR Høystad (Kollet) Morfar: NOR 5277 HOVIN POWER (Kollet) Morfars far: CAN GEIS GAMBLER 21 9 Mormor: NOR 1562 HÏYSTAD () Mormors far: NOR BARON AV BYE Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 13* 96* 97* 94* 94* 95* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,6 3,5 7,54 cm 2,6 %,33 cm kg 2 dager 253 kg 365 dager 497 kg Vitale mål, 14.jan 178 cm 117 cm 47 cm 115 cm 46 cm 47 cm 38 cm 61 cm 18 cm Q24X: Fri 3111 Ingo av Høystad. Dette er en godt kjøttsatt okse med gode bein klauver, men litt liten som type. er etter Blue & Gray Jackeson Hovin Power er morfar. Blant årets test okser fikk den den nest beste muskeldybden den har grei marmo i kjøttet. har jevne indekser uten store svakheter er en god bruksokse for de fleste besetninger. Overlinje 5 4 Størrelse 7 6 Krysshelning 7 6 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 3 4 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 8 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 78 Muskel: 79 Bein: 87 HELHET: 81 Aberdeen Angus 48

49 Katalnummer International av Løsnes Innsetter: Kjell Kaurstad Født: Hornanlegg: Kollet Far: CAN C NBG 69T THE WONDERER 36R ET 3W (Kollet) Farfar: CAN C HARVIE TRAVELER 69T (Kollet) Farfars far: CAN C KAIRURU ABERDEEN 3 47 Farmor: CAN C BLAIR-ATHOL 2 GRETCHEN ET 36R (Kollet) Farmors far: CAN C REMITALL KEYNOTE 2X Mor: DNK MOESKÆR KEMA 1155 (Kollet) Morfar: CAN C HF 4L Beyond 36N (Kollet) Morfars far: CAN C FCC6G Maddux 4L Mormor: CAN C HAROLDSON`S KEMA 95K (Kollet) Mormors far: USA Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 98* 98* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 5,- Oksedata, Staur 213/ ,1 4,1 7,4 cm 1,65 %,28 cm kg 2 dager 281 kg 365 dager 66 kg Vitale mål, 17.mars 188 cm 128 cm 52 cm 121 cm 51 cm 53 cm 37 cm 65 cm 118 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri International av Løsnes er en ET okse med ny avstamning i Norge. Den har vist ekstremt god tilvekst med hele 234 gr/dag i testperioden. Også på grovforopptak har han bemerket seg med 8,1. Den er så bra på ryggmuskel. Homozygot kollet. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 79 Muskel: 83 Bein: 81 HELHET: 81 Hereford 49

50 Katalnummer Ingolf av Knirk Innsetter: Knut Erik Paulsen Født: Eies av: TYR Hornanlegg: Nyvler Far: NOR 7126 Benjamin av Skjatvet (Kollet) Farfar: NOR UNITED 1 av SKJATVET (Kollet) Farfars far: USA P WNH STOCKMASTER 9925 Farmor: NOR PANDORA 4 av SKJATVET (Kollet) Farmors far: NOR 9385 PUTIN AV REINA Mor: NOR 319 FRØYDIS av Kleivi (Kollet) Morfar: NOR 7133 KB Cassius 48 (Kollet) Morfars far: CAN PC K-COW NACHO MAN ET 36N Mormor: NOR 2667 DEBRA av Søndre Årø (Kollet) Mormors far: CAN PC DOUBLE-U 1721L REAL GOOD 333R Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 98* 16** 17* 17* 17* 111* 99* 13* * Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 33,- Oksedata, Staur 213/ ,3 2,5 7,59 cm 1,3 %,24 cm kg 2 dager 328 kg 365 dager 665 kg Vitale mål, 17.feb 197 cm 133 cm 53 cm 125 cm 5 cm 54 cm 38 cm 66 cm 117 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Ingolf av Knirk er en jevn stor okse uten svakheter. Han har kåringsresultater som bekrefter det, 88 både på kropp muskel. Han har beste ryggmuskel av årets Herefordårgang med 7,59. Han fikk så 8 i helhet. Her er det Norsk avstamning med eliteoksen Benjamin av Skjatvet som far KB Cassius som morfar. Han forventes å være god på moregenskaper. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 9 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 9 8 Lend 9 8 Lårbredde 9 9 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 8 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 88 Muskel: 88 Bein: 84 HELHET: 87 Hereford 5

51 Katalnummer Ivo av Hånde Innsetter: Idar Hånde Født: Far: CAN C Elm-Lodge Birds Way Cool 88W (Kollet) Farfar: USA KJ 243 RECRUIT 966R () Farfars far: AUS C ALLENDALE ROBIN HOOD Farmor: CAN C LIAN 5 REGINA 119R (Kollet) Farmors far: USA C NS KENO 5 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 2834 Elina av Hånde (Kollet) Morfar: NOR Cdice av Hånde (Kollet) Morfars far: CAN C JSF 271 DICE ET 1M Mormor: NOR Chiqutita av Hånde (Kollet) Mormors far: NOR 9385 PUTIN AV REINA Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 115* 117* 87* 83* 94* 98* Kategori: Semin Tilgjengelig: November* Minstepris: kr 33,- Oksedata, Staur 213/ ,2 4,1 7,52 cm 2,51 %,39 cm kg 2 dager 31 kg 365 dager 6 kg Vitale mål, 17.mars 187 cm 129 cm 51 cm 125 cm 49 cm 55 cm 38 cm 64 cm 117 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Ivo av Hånde har Elm-Lodge Birds Way Cool som far. Det vil si helt nye gener for Norge. Her er det gode avlsverdier på melk fra både far mor side. Ut i fra avlsverdiene forventes det lette kalvinger, kvigebedekker. God på ryggmuskel marmo. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 2 Kropp: 87 Muskel: 81 Bein: 84 HELHET: 83 Hereford 51

52 Katalnummer Ingmar av Skjatvet Innsetter: Skjatvet gård Født: Hornanlegg: Kollet Far: AUS D935 Redgate Redford D935 (Kollet) Farfar: AUS 219 KOANUI ROCKET (Kollet) Farmor: AUS B81 REDGATE ROYAL B81 (Kollet) Mor: NOR 2796 Melody av Skjatvet (Kollet) Morfar: NOR 7111 Bamse AV KLØKSTAD (Kollet) Farfars far: AUS 334 Farmors far: AUS W168 Morfars far: DNK SMH JERRY Mormor: NOR 2362 MELODY av Skjatvet (Kollet) Mormors far: NOR UNITED 1 av SKJATVET Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 19* 1* 99** 112** 18* 19* Kategori: Reserve Tilgjengelig: Usikkert Minstepris: kr 3,- Oksedata, Staur 213/ ,9 2,6 6,51 cm 1,85 %,31 cm kg 2 dager 316 kg 365 dager 586 kg Vitale mål, 14.jan 19 cm 129 cm 52 cm 127 cm 5 cm 53 cm 37 cm 66 cm 115 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Ingmar av Skjatvet har den Australske oksen Redgate Redford som far. Det er helt nytt blod for Norge. Morfar er den tidligere eliteoksen Bamse av Kløkstad. Ingmar har beste resultat på kropp av årets Herefordårgang på Staur med 9. Han har 8 i helhet. Homozygot kollet. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 8 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 9 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 8 Kropp: 9 Muskel: 81 Bein: 87 HELHET: 85 Hereford 52

53 Katalnummer Isak av Hånde Innsetter: Idar Hånde Født: Hornanlegg: Kollet Far: AUS D935 Redgate Redford D935 (Kollet) Farfar: AUS 219 KOANUI ROCKET (Kollet) Farmor: AUS B81 REDGATE ROYAL B81 (Kollet) Mor: NOR 3226 Gillja av Hånde (Kollet) Morfar: NOR 7138 KB Devil 462 (Kollet) Farfars far: AUS 334 Farmors far: AUS W168 Morfars far: CAN P STAR TOHON 25M ET Mormor: NOR Candy av Hånde (Kollet) Mormors far: CAN C JSF 271 DICE ET 1M Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 19* 17* 91* 16* 15* 17* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,7 4,4 6,71 cm 1,69 %,21 cm kg 2 dager 31 kg 365 dager 592 kg Vitale mål, 17.feb 186 cm 13 cm 5 cm 126 cm 47 cm 56 cm 38 cm 65 cm 112 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Isak av Hånde har den Australske oksen Redgate Redford som far. Helt nytt blod for Norge. Morfar er KB Devil som er eliteokse dette året. Det kan tyde på at her vil det bli bra med melk. Han har gode bein har fått 88 som er Herefordårgangens høyeste. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårdybde 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 6 Kropp: 83 Muskel: 8 Bein: 88 HELHET: 83 Hereford 53

54 Katalnummer Ibux P av Hovde Innsetter: Kristian Hovde Født: Hornanlegg: Kollet Far: AUS D935 Redgate Redford D935 (Kollet) Farfar: AUS 219 KOANUI ROCKET (Kollet) Farmor: AUS B81 REDGATE ROYAL B81 (Kollet) Mor: NOR (Vet ikke) Morfar: NOR Cesar av Lund (Kollet) Farfars far: AUS 334 Farmors far: AUS W168 Morfars far: NOR 7112 Ultimate Master av Rindal Mormor: NOR 2293 (Kollet) Mormors far: NOR 9383 Pål av Skjatvet Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 11* 1* 16* 129* 122* 12* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,3 3,6 6,29 cm 2 %,3 cm kg 2 dager 327 kg 365 dager 572 kg Vitale mål, 14.jan 195 cm 128 cm 51 cm 126 cm 5 cm 49 cm 4 cm 67 cm 11 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Ibux P av Hovde har den Australske oksen Redgate Redford som far, nytt blod. Morfar er Cæsar av Lund etter Ulitmatmaster av Rindal. Jevnt høye avlsverdier. Homozygot kollet. Overlinje 5 4 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 6 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 8 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 8 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 4 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg 6 6 Klauvform poeng er rasegjennomsnitt Binge: 8 Kropp: 83 Muskel: 82 Bein: 78 HELHET: 81 Hereford 54

55 Katalnummer Iceman av Rindal Innsetter: Thomas/Anne Rindal Født: Far: CAN C Elm-Lodge Birds Way Cool 88W (Kollet) Farfar: USA KJ 243 RECRUIT 966R () Farfars far: AUS C ALLENDALE ROBIN HOOD Farmor: CAN C LIAN 5 REGINA 119R (Kollet) Farmors far: USA C NS KENO 5 Hornanlegg: Kollet Mor: NOR 2263 Ulla av Rindal (Kollet) Morfar: NOR 9384 Ricki av Sande (Kollet) Morfars far: CAN P WTK 7 SAMSON 12D Mormor: NOR Simbia av Rindal (Hornet) Mormors far: CAN GH SIMBA ET 21E Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 132* 129* 76** 73** 88* 9* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,4 3,2 6,73 cm 1,43 %,24 cm kg 2 dager 277 kg 365 dager 532 kg Vitale mål, 17.feb 184 cm 128 cm 48 cm 125 cm 49 cm 53 cm 38 cm 67 cm 117 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Iceman av Rindal har Elm-Lodge Birds Way Cool som far, nytt blod. Morfar er Ricki av Sande. Iceman har gode avlsverdier som tilsier at han er en klar kvigebedekker. Overlinje 5 5 Størrelse 7 7 Krysshelning 5 5 Krysslengde 9 9 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 5 6 Bredde av b Kam 9 6 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 7 Lårdybde 9 6 Lårfylde 9 6 Hasevinkel 6 6 Kodevinkel 5 6 Hasestilling 9 9 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 82 Muskel: 76 Bein: 84 HELHET: 8 Hereford 55

56 Katalnummer Ivan av Viersdalen Innsetter: Leif Hartveit Født: Hornanlegg: Kollet Far: AUS D935 Redgate Redford D935 (Kollet) Farfar: AUS 219 KOANUI ROCKET (Kollet) Farmor: AUS B81 REDGATE ROYAL B81 (Kollet) Mor: NOR Gudrund av Viersdalen (Kollet) Morfar: CAN C Remitall Super Duty 42S (Kollet) Farfars far: AUS 334 Farmors far: AUS W168 Morfars far: CAN C Remitall Patriot ET 13P Mormor: NOR Barbara av Viersdalen (Kollet) Mormors far: NOR 6413 OMAR AV SØNDRE ÅRØ Avlsverdier, april 214 Kvige Ku Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 94* 16* 13* 115* Minstepris: kr 26,- Oksedata, Staur 213/ ,9 5,6 6,58 cm 1,34 %,24 cm kg 2 dager 282 kg 365 dager 532 kg Vitale mål, 17.feb 183 cm 123 cm 48 cm 121 cm 46 cm 52 cm 36 cm 65 cm 15 cm Q24X: Fri Hypotrichosis: Fri Ivan av Viersdalen har den Australske oksen Redgate Redford som far den kjente oksen Remitall Super Duty som morfar. Det skal tilsi at den er god på melk. Han har gode avlsverdier over det hele. Er nest best av Herefordårgangen på grovforopptak med 6,9. Homozygot kollet. Overlinje 5 5 Størrelse 7 6 Krysshelning 5 5 Kryssbredde 9 7 Knokkelbygning 5 5 Bredde av b Kam 9 7 Lend 9 7 Lårbredde 9 7 Innerlår 9 8 Lårfylde 9 7 Hasevinkel 6 5 Kodevinkel 5 5 Hasestilling 9 8 Forstilling 9 8 Klauvvegg poeng er rasegjennomsnitt Binge: 7 Kropp: 79 Muskel: 82 Bein: 81 HELHET: 81 Hereford 56

57 Skisse for linær kåring De tre nye egenskapene på klauver: - Klauvsymmetri: 1 = Større innerklauv, 9 = Større ytterklauv - Klauvvegg: 1 = Bratte klauvvegger, 9 = Sterkt utgående klauver - Klauvform: 1 = Sprikende klauver, 9 = Sakseklauver 57

58 Notater

59 Notater

60 Har du en mulig toppokse? Vi skal ta inn åtti nye okser til teststasjonen på Staur kommende høst. Har du en lovende oksekalv som er født mellom 22/ /3-214 er stambokførbar av en av de fem rasene vi tester på Staur? Her er noen frister: 6. mai Påmeldingsfrist Hårprøve med skjema for avstamningskontroll, samt P-bevis sendes inn sammen med påmeldingsskjema. Dersom det ikke er sendt inn hårprøve av mor tidligere, må dette gjøres. Se for mer informasjon. Takk til Nortura for å ha tatt på seg uttransport av okser! Det kan være lurt å holde ut! Underveis i auksjonen vil noen av våre samarbeidspartnere sponsorer komme med overraskelser som vil bli trukket ut blant de tilstedeværende. Hovedsamarbeidspartnere på Staur Bingesponsorer på Staur

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde

Aberdeen Angus. Testnr Navn Far Morfar Slutt- Dager Vekt Tilvekst GF FUP Muskel Fett- Bing vekt i test i dag -dybde dybde Aberdeen Angus 31100 Indiana av Nordstu Blue & Gray Jackson 90V Caspar av Grani 456 147 456 1075 4,2 3,9 6,18 0,31 8 31101 Ingo av Høystad Blue & Gray Jackson 90V HOVIN POWER 520 147 520 1197 4,6 3,5 7,54

Detaljer

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A

Kvige Ku Iver av Gjølstad Blackhaugh Time F610 Carl av Grani ,5 3,3 6,71 0,26 2, A Endelig rangering Aberdeen Angus Rangtall Fettdybde Marmorering Kropp Muskel Eksteriør Bein Helhet 31108 Ivar fra Li Blue & Gray Jackson 90 Kronborg Apollo 104 106 1687 8,9 5,1 7,40 0,29 3,15 93 88 85

Detaljer

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2

Avlsplan. Avlsplan for Norsk Limousin. Norsk Limousin Versjon 2 Avlsplan Norsk Limousin Versjon 2 Vedtatt 11. mars 2011. Sist revidert 11.02.2017 Godkjent av styret i TYR 20.0.2017 Endringer står i kursiv Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger

Detaljer

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D

Auksjonskatalog. Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle. Fredag 8. September 2017, kl Plass: Ridebanen, område D Auksjonskatalog Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, Hereford og Highland Cattle Fredag 8. September 2017, kl 13.00 Plass: Ridebanen, område D Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken Auksjonssalær Alle priser

Detaljer

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani

31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani Uttatte okser Testnr Ørenr Navn Født Oppdretter Far Morfar Aberdeen Angus 31100 1221 Indiana av Nordstu 15.01.2013 Westby Ståle 74036 Blue & Gray Jackson 90V NOR 55940 Caspar av Grani 31101 1314 Ingo av

Detaljer

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING

Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016. Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Seminokser fra kjøttsimmentaler, 03.01.2016 Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 3. JANUAR 2016 I denne katalogen kan ungokser, eliteokser og importokser fra kjøttsimmentaler

Detaljer

Avlsplan Norsk Limousin

Avlsplan Norsk Limousin Avlsplan Norsk Limousin Vedtatt 11. mars 2011 Her setter du inn beskjeden. Bruk høyst to eller tre setninger for å oppnå best mulig effekt. Hovedprinsipper Avlsarbeidet på Limousin i Norge baseres på følgende

Detaljer

Auksjon av fenotypetesta okser

Auksjon av fenotypetesta okser Auksjon av fenotypetesta okser Staur Gård 23. april 216, kl. 11.3 Fjøset vil være stengt hele dagen, men man kan besikte oksene fra tribunen på langsiden. Det vil være tilgjengelig folk fra avlsutvalgene

Detaljer

Importokser Simmental

Importokser Simmental Importokser Simmental Bengt Vestgøte NORSK SIMMENTALFORENING Excalibur Pp Født 04.04.2006. Hetrozygot kollet okse fra Tyskland. En okse som gir kalver med middels stor ramme, godt kjøttsatte med høy slakteklasse

Detaljer

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING

Importokser kjøttsimmentaler. Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING Importokser kjøttsimmentaler Bengt Vestgøte og Anders Morken AVLSUTVALGET I NORSK SIMMENTALFORENING IMPORTOKSER KJØTTSIMMENTALER 9. OKTOBER 2015 Dette er en presentasjon av importert kjøttsimmentaler semin.

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Lite fett. Seminnr. Avlsverdi 22 Rangering www.hereford.no Lette fødsler Avlsverdi, jølk Kvige Ku Avlsverdi ** ** Slakteklasse Lite fett Avlsverdi Avlsverdi * ** Krever to stjerners sikkerhet på egenskapen for å bli med på rangeringslista.

Detaljer

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER

AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER AUKSJON AV FENOTYPETESTA OKSER Staur Gård 21. april 2012, klokka 12.00 (åpent fjøs fra klokka 10.00 til 11.30) Ta med varme klær! Arrangør: TYR Felleskjøpet og Nortura Auksjonarius: Halvor Nordli Limousin

Detaljer

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17

REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 REGELVERK FOR FENOTYPETESTING AV KJØTTFE I NORGE Versjon 17 Testomgangen 2015-2016 TYR Hamar, juni 2015 Endringer i kursiv / gjennomgått i Avlsrådet sak 01-2015 (telefonmøte 21.04) med unntak av pkt 1.

Detaljer

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15

Stambokregister. Kriterie. Utskriftsdato: 27/05/15 Kriterie Med avlsverdier: Ja Fødselsår: Ikke valgt Nasjonalitet: Utenlandsk Seminokse: Ja Tilgjengelig semin: Nei Kjønn: Ikke valgt Stamboknr/Seminnr: Ikke valgt Navn: Rase: Charolais Innmeldt: Nei Avstamning

Detaljer

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 ***

Seminnr. Navn Avlsverdi 71020 VL Mysil 109 *** Rangering Seminnr. Navn Kjøttindeks 71022 Anton av Søndre Mo 111 71015 Victor av Skjatvet 104 71020 VL Mysil 102 Rangering av eliteoksene etter kjøttindeks i kryssing med NRF. Lette kalvinger Seminnr.

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 18280232/0379-70076 Opprinnelsesmerke: 18280232/0379 (2009) Fødseldato: 17/01/09 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0171 Kjønn: Okse Hornstatus: Hornet Stamboknr: 70076 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet: Norge

Detaljer

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

OKSEKATALOGEN. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser OKSEKATALOGEN for kjøttfe 2016 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016-2 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker Ved avlsverdiberegningen i oktober 2016 ble det for første gang publisert del- og totalindekser på norsk kjøttfe! Indeksene

Detaljer

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE

Okse KATALOGEN. Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE Okse KATALOGEN 2017 Norske eliteokser. Norske ungokser. Utenlandske okser. Bestillingsrutiner. Priser FOR KJØTTFE BIFF NATUR & BIFF MAXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede

Detaljer

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen

Kjøttfeavl i Norge. Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR. Gardermoen Kjøttfeavl i Norge Solvei Cottis Hoff Avlskonsulent i TYR Gardermoen 12.01.2017 Disposisjon TYRs roller Utvikling av ammekutallet i Norge Stambokføring Nasjonalt avlsarbeid Avlsverdier Fenotypetest Avkomsgransking

Detaljer

Avkommets fødselsforløp

Avkommets fødselsforløp Avkommets fødselsforløp Beskriver forventet fødselsforløp når oksen er brukt på ei kvige. Avlsverdi over 100 vil si forventet lettere forløp enn gjennomsnittet for rasen. Avkommets fødselsforløp Forventet

Detaljer

Storferasene representert på Storfe 2013

Storferasene representert på Storfe 2013 Storferasene representert på Storfe 2013 Ei ku er ikke bare ei ku! På Storfe 2013 er det representert mange ulike raser med ulike spesialiteter. Det vil stå alt fra kjøttferaser med nasjonalt avlsarbeid,

Detaljer

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser

Oksekatalogen. for kjøttfe. Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser. Bestillingsrutiner Priser Oksekatalogen for kjøttfe 2015 Norske eliteokser Norske ungokser Utenlandske okser Bestillingsrutiner Priser BIFF NATUR & BIFF AXX Anbefalte seminokser til krysningsbesetninger i selvrekrutterenede storfekjøttproduksjon

Detaljer

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura

Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura Veien til O+ Elisabeth Kluften, Nortura O+ 2 Kvalitetstilskudd storfe Avtaleåret 2015/2016 Klasse O og bedre + 4,- pr kg Avtaleåret 2016/2017 Klasse O +3,- pr kg Klasse O+ og bedre +7,- pr kg På et okseslakt

Detaljer

Endringer i Avlsverdiberegningene

Endringer i Avlsverdiberegningene Endringer i Avlsverdiberegningene 2016 Tekst: Katrine Haugaard, avlsforsker I november 2015 ble det oppdaget en mindre feil i avlsverdiberegningen for vekst- og slakteegenskaper. Individer som var tvilling

Detaljer

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009

Charolaisnytt. Endringer i avlsverdiberegningene. Tema: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2009 Tema: Endringer i avlsverdiberegningene FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring

Detaljer

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus

Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Oppstart Ammeku. Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag Oppstart Ammeku Tirsdag 01.12.15 Skaugdal Grendahus Agenda for kvelden. Valg av driftsopplegg/info om raser Dekningsbidrag/Driftsplan Bygge opp produksjon

Detaljer

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016

TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 TYR Medlemsinformasjon nr 1-2016 STYRELEDEREN HAR ORDET På neste styremøte vil jeg foreslå at det bevilges penger til ikke bare en, men to flaggstenger. En som vi skal bruke til TYR-vimpel og en som vi

Detaljer

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi

Avlsverdi, Fødselsforløp. Mjølk. Seminnr. Kvige Ku *** *** Seminnr. Avlsverdi 5 Rangering Lette fødsler Slakteklasse Avlsverdi, Kvige Avlsverdi Mjølk Fettgruppe www.norskangus.no Avlsverdi Avlsverdi Prioriterte fedre til testen 2013 2014 Norske eliteokser: Nye importokser: Førsteprioritet

Detaljer

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet

31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet Aberdeen Angus 31400 Kvikk Erie av Haukabø Horgen Erie Festus AV HAUKABØ Kollet 311 120 487 1469 3,5 2 31401 Lucifer av Nordstu Horgen Erie PARINGA IRON ORE E27 Kollet 285 120 457 1435 3,1 2 31402 Lukas

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009. Tema: Årsoppgjør SFK Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2009 Tema: Årsoppgjør SFK FORMEL Biff - veien til lønnsom kjøttproduksjon Gir høg slaktekvalitet Protein og mineralinnhold tilpasset oppfôring av okser Sikrer

Detaljer

Protokoll styremøte. 15.mars 2016

Protokoll styremøte. 15.mars 2016 Protokoll styremøte 15.mars 2016 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad, John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola (kom noe senere), Inger Johanne Bligaard (fra

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Krysningsavl - bruksdyrkrysning

Krysningsavl - bruksdyrkrysning Krysningsavl - bruksdyrkrysning Storfe 2016 10.-11. november 2016 Ole H. Okstad Fagrådgiver - Storfe Dyrematerialet Her til lands har vi fem kjøttferaser i det nasjonale avlsarbeidet Viktig med reinraseavl,

Detaljer

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser

Hvordan lykkes. Fôring av okser og slakteklasser Hvordan lykkes Fôring av okser og slakteklasser Disposisjon Markedssituasjonen for storfekjøtt Forklare klassifiserings systemet Slakteplanlegging Fôringsstrategi Eksempel på enkel fôrplan 2 Markedsbalanse

Detaljer

NORSK KJØTTFEAVLSLAG

NORSK KJØTTFEAVLSLAG NORSK KJØTTFEAVLSLAG Innhold Når skal vi inseminere?... 4 Forklaring på tabeller, forkortelser osv.... 5 Presentasjon av raser med nasjonalt avlsarbeid Aberdeen Angus... 7 Charolais... 11 Hereford... 19

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis Individ 05221048/0504-28843 Opprinnelsesmerke: 05221048/0504 (2005) Fødseldato: 09/01/05 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1042 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Hornet Stamboknr: 28843 Kategori: Avlsdyr Nasjonalitet:

Detaljer

Protokoll styremøte. 20.mars 2017

Protokoll styremøte. 20.mars 2017 Protokoll styremøte 20.mars 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola,, Merethe Skarland Mørk, Erling Gresseth, Inger Johanne Bligaard, Magnus Johsen

Detaljer

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan

Forord. Ås, 10.mai 2013 ------------------------------------------------- Stine Venseth Stokkan eksteriøregenskaper hos kjøttfe i norge resultater fra fenotypetest, egenskaper i kjøttproduksjon og teoretisk holdbarhet Exterior characteristics in beef cattle in Norway - Results from phenotypic testing,

Detaljer

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010

Charolaisnytt. Hunndyrene i fokus TEMA: Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 3 2010 TEMA: Hunndyrene i fokus Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i

I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i 1 I 2013 ble det solgt totalt 466 316 sæddoser i Norge; I forhold til 2012 er det en nedgang i salget på 0,7 %. I forhold til 2011 er det økning i salget på 1 %. 2 Omsetningen har økt med 13 millioner

Detaljer

GENO Avler for bedre liv

GENO Avler for bedre liv www.geno.no GENO Avler for bedre liv GENO SA Geno SA er et samvirkeforetak, eid av om lag 9000 norske storfebønder, stiftet i 1935. Vi har felles lokale produsentlag sammen med TINE SA. Hovedoppgavene

Detaljer

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge

Charolaisnytt. Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Norsk Charolais 40 år i Norge Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Per Øivin Sola 412 37 312 / sola@kjottfe.no Jahren gård, 3070 Sande Odd Grundt 918 05 850 / ogrundt@online.no Imsroa,

Detaljer

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA

Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser. Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring av okser Fagsjef Ann-Lisbeth Lieng Felleskjøpet Agri SA Agenda Utvikling i produksjonen Valg av strategi Fôringsrelaterte faktorer og økonomien 2 Svak økning i

Detaljer

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne

Charolais. * = slaktet etter okseuttaket pga. lynne Aberdeen Angus 1 30113 Kronborg Rambo Rambo x Gambler 19.mar 45 292 581 621 1857 2,8 1,9 89,2 81 83 92 85 117 SEMIN 2 30115 Uncas av Funnaune Power x Victor 19.mar 45 279 525 560 1558 3,3 2,8 87,8 82 86

Detaljer

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING

Referat fra. Referat fra. telefonmøte. i Norsk. Simmental, 13.01.2015. [Dokumentundertittel] Kristin Stølan NORSK SIMMENTALFORENING [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Referat fra Referat

Detaljer

Nytt. Limousin. Egen embryoskylling. ga 7 av 9 drektige kuer

Nytt. Limousin. Egen embryoskylling. ga 7 av 9 drektige kuer NORSK LIMOUSIN VELG EN VINNER Limousin Nr. 2-2016 Nytt Spesialist på Kalv Unik Side 4 LIMMO 16 Side 20 Dette ser bra ut, mener veterinær Tjerand Lunde etter å ha studerte de befrukta egga. Ingrid Skutle

Detaljer

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) Værkatalog 2006 Tilbud til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt) 31 Nor-X farrase Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Herefordforening

Medlemsblad for Norsk Herefordforening Herefordnytt Medlemsblad for Norsk Herefordforening 1 2013 71026 Benjamin av Skjatvet 71059 Gard av Kleivi norsk hereford SeMInoKSer 71022 Anton av Søndre Mo 71058 Gullars av Kleivi Innhold Sommertreff

Detaljer

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009

Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe. Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norske storfe fettstatus hos norske storfe Oslo, 17. mars 2009 Hvor feite er norsk storfe? I forhold til andre dyreslag er storfe totalt sett MAGRE Storfe Lam Gris 12,2 % fett (750 slakt)

Detaljer

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura)

Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) Værkatalog 2008 Tilbud til aktive medlemmer av Nortura (aktiv medlem = produsent som er medlem av og leverer slakt til Nortura) 27 Nor-X er en farrase ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk

Detaljer

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet

storfekjøttkontrollen gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gir deg bedre kontroll og økt lønnsomhet gode resultater krever god over Trenger du bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater? Vi har verktøyet som gir

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2014 5. årgang Innhold Leder... 3 Mjølke... 4 Mjølke okser... 6 Postkort fra Jan og Mary Øyan... 9 Nokre viktige faktorer i kjøttproduksjonen på... 10 Ansvarlig

Detaljer

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften

Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Hvordan få til et godt økonomisk resultat? Aktivt fjellandbruk Røros 2016 Elisabeth Kluften Innmarksbeite Økonomi Slakt Priser Interesse Utmarksbeite Livdyr Muligheter Kostnader Raser Rundballer Ressursgrunnlag

Detaljer

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL:

AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: AVLSPLAN Norsk Dexterforening 2011-2020 VÅRE MÅL: Opprettholde Dexterfeets effektive produksjonsegenskaper. Opprettholde rasens gode lynne. Utvikle funksjonelle dyr med god fruktbarhet, lette kalvinger

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet

GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET. Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON EN REVOLUSJON I AVLSARBEIDET Øyvind Nordbø og Håvard Tajet GENOMISK SELEKSJON Oversikt Grunnkurs i genetikk Hvordan utnytter vi genotypedata i avlsarbeidet? Genomisk seleksjon øker den

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo

ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2012: Tid: 03.11.12 til 04.11.12 Sted:Rica Victoria Hotel Oslo Rosenkrantz gt. 13 0121 Oslo Phone +47 24 14 70 00 Fax +47 24 14 70 01 rica.victoria.hotel.oslo@rica.no

Detaljer

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person

3-retters middag i hotellets restaurant kr. 370,- per person ÅRSMØTE I NORSK HEREFORDFORENING - 2013: Tid: 16-17.11.13. Sted: Rica Meyergården Hotell, Postboks 128 Fr. Nansensgt. 28, 8601 MO I RANA, telefon; 75 13 40 00 Program for årsmøtet 2013 Lørdag 16.11.13

Detaljer

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno

AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON. Hans Storlien, Marked Norge, Geno AVLSPLANLEGGING MED GENOMISK SELEKSJON Hans Storlien, Marked Norge, Geno STORFEGENOMET Genomisk seleksjon - ny teknikk - nye muligheter Består av 30 kromosompar Genotyping Leser av hvilke basepar som

Detaljer

Protokoll styremøte 21.november 2017

Protokoll styremøte 21.november 2017 Protokoll styremøte 21.november 2017 Til stede fra: Styre: Leif Helge Kongshaug, Torill Helgerud, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Erling Gresseth, Magnus Johnsen 1.varamedlem Per Ivar Lauman Adm: Oddbjørn

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN

EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN www.geno.no EN FREMTIDSRETTET BONDE BENYTTER SEMIN Tilslutningen til semin er i dag på 86 prosent, målet er 90 prosent! Bruken av semin er med å kvalitetssikre at besetningene til enhver tid er av den

Detaljer

Charolaisnytt. Beite. TeMa: Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2010

Charolaisnytt. Beite. TeMa: Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2010 TeMa: Beite Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 2 2010 Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Øystein Finsrud 951 02 421 / ofinsrud@bbnett.no

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen

Referat fra møte for vurdering av islandspælsauen Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra møte for vurdering

Detaljer

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015

Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Biffring Glåmdalen, en suksess! Grovforseminar-Fjellandbruket 28.januar 2015 Innhold i foredrag: Utvikling av de norske storfepopulasjonene de neste 15 år. Organisering Glåmdal Biffring Suksesskriterier

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0402106850 Individ 04021068/1056 Opprinnelsesmerke: 04021068/1056 (2012) Fødseldato: 15/02/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1056 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Henrietta av Breen Rase: CHA:

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015

STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 STYREPROTOKOLL 25. juni 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola, Torill Helgerud John Skogmo Oddbjørn

Detaljer

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker Årsmøtet Angus 9. 10.november 2013 Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker VELKOMMEN Leder Arne Petter M. Børresen ønsker velkommen. Innkallingen blir godkjent. Valg av: Møteleder: Arne Petter M Børresen Underskrive

Detaljer

Forklaring på slakteoppgjør for storfe

Forklaring på slakteoppgjør for storfe Forklaring på slakteoppgjør for storfe Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr. Under kan du se et eksempel på en storfe avregning fra Nortura. Priser

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF

Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF Genetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i NRF HEGE HOPEN AMUNDAL¹, MORTEN SVENDSEN² OG BJØRG HERINGSTAD¹, ² ¹IHA, UMB, ²GENO Innledning Drektighetslengde er perioden fra kua

Detaljer

Drifta i ammekubesetningen gjennom året Elisabeth Kluften

Drifta i ammekubesetningen gjennom året Elisabeth Kluften Drifta i ammekubesetningen gjennom året Elisabeth Kluften Mål i storfekjøttproduksjonen Optimalt driftsopplegg Optimal drift Optimal arbeidsdag Økonomisk resultat 3 Hva har egentlig mest å bety for å lykkes?

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 26.04.13 Staur Gård Desse møtte: Avlsutvalet, styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, Celina Lindeborg, Hallstein Flesland

Detaljer

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang

Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Oppstart med ammekuproduksjon Norvald Aas Solvang Grunnlag for oppstart Oppvokst med mjølk-ku Nummer 3 i søskenflokken Landbruksutdanning Jobbet 6 år som skogsarbeider og 6 år som utmarkskonsulent/oppsyn

Detaljer

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen.

Godt kvigeoppdrett. Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Godt kvigeoppdrett Hvordan en fôrer og steller kvigene under oppdrettet har stor betydning for mjølkeytelse og økonomien i mjølkeproduksjonen. Kostnadene knyttet til oppdrett av rekrutteringskviger er

Detaljer

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag.

Eksteriørdømming av gris. Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Eksteriørdømming av gris Heftet er revidert i samarbeid mellom Norsk Svineavslag og Norges Bygdeungdomslag. Tevlingsavvikling Som regel dømmer hver deltaker to dyr, helst av ulik alder. F.eks. ei ungpurke

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

UTVIDA AVLSPLAN

UTVIDA AVLSPLAN UTVIDA AVLSPLAN 11.11. 2013 DISPOSISJON Kartlegge hva brukeren vil ha Ulike ønsker i ulike systemer Egenskaper i avlsarbeidet på NRF avlsmål, arvegrader, sammenhenger Jur- og beinindeksen Oksebruk NRF-okseprodukter

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno

Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015. Nytt fra Geno Lysbilde 1 ÅRSSAMLING I PRODUSENTLAGET 2015 Nytt fra Geno Lysbilde 2 NASJONALT OG INTERNASJONALT SALG AV SÆD-DOSER 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 Nasjonalt Globalt Totalt 300

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017 Arbeidsåret 2017 (01.10.2016 30.09.2017) har bestått av flere arbeidsoppgaver og arrangementer. Planlegging og gjennomføring av blant annet Staur, tur til Sverige

Detaljer

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno

Mer og bedre biff. Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt. Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Mer og bedre biff Avlsarbeid og NIR målinger av mørhet på slaktelinja for å oppnå mer og bedre storfekjøtt Sverre Lang-Ree Avlssjef Geno Avlsmål, NRF 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Health Fertility Exterior,

Detaljer

Utvikling i dyretall

Utvikling i dyretall Utvikling i dyretall 1998 2007 Endring Melkekyr 314 000 253 000-61 000 Ammekyr 32 000 61 000 + 29 000 Endring kalver, ca. - 32 000 Drøv Gromkalv tilsatt naturproduktet P.E.P. vitaminer og mineraler tilpasset

Detaljer

Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen Storfekjøttkontrollen Årsmelding 2012 Innhold Om Animalia... 3 Forord... 4 Storfekjøtt kontrollens formål... 5 Organisering og finansiering...6 Medlemskap i Storfekjøttkontrollen... 7 Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin

Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin Hvorfor og hvordan ble Geno og Norsvin avlsselskaper i verdensklassen? Sverre Bjørnstad Adm.dir i Geno Eksportstatus i de to selskapene Norsvin SA Omsetning 260 mill, ca 30 mill pr år på FoU Eksport fra

Detaljer

Møtereferat. : Heia Gjestegård

Møtereferat. : Heia Gjestegård Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Grong Møtedato/tid : 28. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : : Heia Gjestegård : Mari Bjørke Sted Dato Grong 28.10.14 Antall innkalte

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis

P-Bevis. Produksjonsbevis nummer: 0612231258 Individ 06122312/1146-59903 Opprinnelsesmerke: 06122312/1146 (2012) Fødseldato: 18/12/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 1146 Kjønn: Okse Hornstatus: Kollet Stamboknr: 59903 Kategori: Ungdyr

Detaljer

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010

Charolaisnytt. Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Charolaisnytt Medlemsblad for Norsk Charolais 1 2010 Riktig fôring gir friske dyr Friske dyr gir bedre økonomi Charolaisnytt Medlemsblad for NCH Redaksjon: Øystein Finsrud 951 02 421 / ofinsrud@bbnett.no

Detaljer

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø?

Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? Hvordan påvirkes mørhet og marmorering av gener og miljø? -Og hvordan ivaretas kjøttkvalitet i dagens klassifiseringssystem? Laila Aass Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) UMB Bedre biff

Detaljer

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene.

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene. Lineær eksteriørvurdering - Tegninger (versjon 2-05.07.15) Kropp Krysshøyde Krysshøyden måles med målestav. Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter.

P-Bevis. Produksjonsbevis 17/09/2012. Individnr. 6001. Avstamning Far: Stbnr. 57147 Esekiel av Huser Farfar: Stbnr. 70038. Vekter. Individnr. 6001 Oppr.merke: 02261037 / 239 10/02/11 Kjøpt 15/10/11 Hornstatus: Vet ikke 75,0% Charolais 25,0% Hereford Mor: 06260497/ 0626 Morfar: Stbnr. 54308 100 96 97 101 100 103 105 94 101 95 29/04/12

Detaljer

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0439130840 Telefon: 97069844 Mobil: 97069844 hilde.odden.hso@gmail.com

P-Bevis. Produksjonsbevis. Produsentnummer: 0439130840 Telefon: 97069844 Mobil: 97069844 hilde.odden.hso@gmail.com Individ 04391308/0565 Opprinnelsesmerke: 04391308/0565 (2012) Fødseldato: 24/02/12 Tvilling: Nei Bruksmerke: 0565 Kjønn: Ku/Kvige Hornstatus: Kollet Navn: Hufsetufsa av Øygard Rase: HER: 18,75%, LIM: 75%,

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Jæren smak avtale Storfe Bonus og puljetillegg Kr pr kg Hastehenting 0,00 Direktehenting 0,55 1 stk 1,85 2 til 3 stk 2,65 4 til 5 stk 3,30 6 til 10 stk 3,85 11 til 13 stk

Detaljer

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste

Møtereferat. Velkomst, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste Møtereferat Arbeidsområde/prosjekt : Høstmøte Store Ree Møtedato/tid : 27. oktober kl. 09.30-16.00 Sted Deltagere : Referent Kopi : Antall innkalte tillitsvalgte Antall frammøtte tillitsvalgte Kjønnsfordeling

Detaljer