Noen ord omkring healing og helbredelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen ord omkring healing og helbredelse"

Transkript

1 Noen ord omkring healing og helbredelse Av Trine Bjørgan Høiberg Hva er healing? Healing er helbredelse og helbredelse vil si å gjøre hel. Healing er alkymi der det skjer en forvandling av lavere vibrerende stoff til høyere vibrerende stoff. Healing skjer når kjærlighet, ydmykhet, gjensidig respekt og medfølelse utveksles mellom to livsformer. Da skjer en form for utveksling av energi som løfter. Det er utallige måter healing kan inntreffe på. Noe skjer spontant, andre ganger over tid. En healing av noe eller noen behøver derfor ikke være innenfor rammen healer / klient. Det kan bl.a. oppstå mellom menneske og dyr eller mellom menneske og natur og også spontant mellom to mennesker uten at de er direkte bevisst hva som skjer. Healing vil inntreffe når ubetinget kjærlighet er en naturlig tilstand i energiutvekslingen mellom to livsformer. Variasjonene av healere og indre forbindelser Healere healer med mange variasjoner av lys. De mange ikke - fysiske universer består av uendelig mange vibrasjoner. Det lys som en healer kan formidle avhenger av hvilke vibrasjoner healeren selv har fått innebygget i sitt vesen. Noen healere er kun i stand til å representere noen ganske få av de indre

2 verdeners vibrasjonstyper, mens andre healere har innebygget i seg så rike variasjoner av lys at de kan reflektere og formidle mange forskjellige lysstrømmer fra mange forskjellige lysuniverser. Noen healere er kun i stand til å reflektere grovere vibrasjoner, mens andre healere er spesialiserte i å kunne reflektere lys, kjærlighet og kraft fra høyere vibrerende univers. De enkelte healere er spesialisert i akkurat de vibrasjonstyper han eller hun har fått innebygget i sine legemer. En healingsutdannelse eller en innvielse kan hjelpe til med å åpne opp for de muligheter for lysgjennomstrømning som allerede ligger latent i mennesket, men de kan ikke tilføres healingsstrømmer som ikke finner gjenklang i healerens indre vesen. Det kan også skje at spesielle healingskanaler som har vært benyttet i tidligere inkarnasjoner gjenåpnes selv om denne healingskanal skiller seg vesentlig fra den healingstrøm og teknikk en i denne inkarnasjon er utdannet i. Noen betraktninger Det skal ikke legges fokus på hvor hen det åpnes opp innad men mer på renhet i sine legemer, gjennomsiktighet og rett intensjon om å være et instrument for nettopp den strøm klient er i behov av. Når en har arbeidet med healing over tid vil en ofte få nye muligheter og et bredere indre samarbeide gjennom ulike kanaler. Som healingsterapeut har jeg mange opplevelser av dette. Det er en grunnleggende backinggroup fra engleriket som alltid følger meg i arbeidet men så kan det plutselig være andre strømmer som kommer igjennom og også vesener som kommer tilstede. Dette er fullt og helt avhengig av hvilken sjel som ligger fremfor meg i det healende rom som er dannet omkring klient. Av denne grunn kan en healingsterapi ikke bare være en ren hjertehealing men en kombinasjon av flere av de påfølgende healingsmetoder selv om hjertehealingen er det essensielle i sessionen.

3 Alle mennesker har potensiale til å heale et annet menneske, dyr, eller annet organisk materiale. En kan dypest sett heale alt som er laget av materialer som ikke er syntetisk eller kunstig fremstilt. Det viktigste element i en healing er å være i en tilstand av kjær likhet og stille seg selv til rådighet for universelle strømninger som er løftende. Å tappes for vitalitet og kraft Mange opplever at de tappes for energi i samvær med enkelte mennesker eller i enkelte miljøer. Dette handler stort sett om at en selv er lav på energi eller flyter for mye ut i periferien av bevissthetens kjerne. Dette gjør at en lett tar inn over seg andres energimessige tilstand være seg både fysisk/ eterisk, astralt eller mentalt. Det kan i enkelte skjende tilfeller også handle om at en utsettes for sort magi i ulik grad. Det finnes her en grad som faktisk er ganske alminnelig og dette er å utsettes for kritikk av andre. Når et menneske kritiserer deg vil energien som rettes mot deg forsterke det i deg som kritiseres. Det samme gjelder til en viss grad ved misunnelse. I boken Hjertets healende lys taler Asger om prinsippet gruppevampyrisme. Dette er når en leder, vanligvis innen en spirituell tradisjon eller sørlig gruppe nærer seg selv på gruppemedlemmenes kraft og vitalitet. Dette var alminnelig praksis innen mange magiske krefter i tidligere tider på jorden. Leder /guru som utfører slik sort magi har selv ingen særlig ren forbindelse innad mot høyere vibrerende univers og kjærlighetens kilde og er derfor avhengig av gruppemedlemmenes indre forbindelser for å fremstå som «overordnet» Dette skjer faktisk også i dag selv om de aller fleste som utfører denne form for sort magi ikke er bevisste derom. Ved å teste dette kan en se at i slike grupper vil ikke tilhengerne løftes av lederen. Det er snarer omvendt. En sann leder skal kunne inneholde ennå sterkere strømmer av ren kjærlighet enn de som kommer for å søke hjelp. Det er også en av forutsetningene for at en healing skal være helbredende. Den som healer skal inneholde høyere strømmer av lys enn den som heales ellers kan ikke et løfte skje.

4 Et kort oversikt over de ulike typer healing Eterisk Healing Det er den mest kjente type Alltid håndspåleggelse Formidling av vibrasjonen fra healerens sacralsenter, eget eteriske legeme og eteriske utstråling og også tilknyttninger inn til healingssystemer som tilfører eterisk livsenergi f.eks Reiki healing. Formidling av vital livskraft prana Healeren hjelper kroppen til raskere å regenerere, komme i balanse og fylles med vital eterisk energi. Naturleger f.eks, kinesologer, akupunktører og soneterapeuter, aromaterapi og enkelte massører arbeider ofte ubevsisst som eteriske healere Typiske ubalanser en eterisk healer kan heale inn på : lindre eller heale helt opp midlertidige fysiske smerter ulike steder i kroppen, dyp avspenning stresslindring, styrke vitalitet og immunsystem spesielt godt egnet før et eventuelt kirurgisk inngrep og få sår til å heales raskere. Den som gir eterisk healing er ikke alltid dette bevisst Faremomenter ved denne form for healing: svekkelse i sin egen vitalitet, ta på seg klientens smerter, sykdom og karma. Spesialisert form : psykisk kirurgi healeren kan bryte igjennom det eterisk/fysiske legeme og hente ut sykdommen f. eks. kreftsvulst. Teknikker for egen beskyttelse før og renselse etterpå er å anbefale i denne terapiform da et for sterkt ønske om å skulle helbrede klient kan medføre at klients

5 smerte, sykdom eller også faktisk karma kan overføres idet energiarbeidet ligger så tett på det fysiske. De healende mirakler en har hørt om er oftest utført av meget dyktige og avanserte eteriske healere. Eksempler benbrudd heales på få minutter, grå stær forsvinner helt etter en healingsession, kreft som forsvinner på få dager, migrene som slipper taket, folk som reiser seg fra rullestoler osv. Den ser dette er fysiske ubalanser som spontant helbredes. Astral Healing Healeren er i stand til å formidle og arbeide med, vibrasjoner på det astrale plan. Følelsesplanet, emosjonell. Healingen foregår og solar plexus og de ytre bladene i hjertesenteret. Ofte styrt av healerens egokraft. Healingen virker best ved en kombinasjon av healing gjennom S.P. Hjertet og hendene. Kan foregå uten berøring fysisk Healeren bruker klarfølelse for hvor healingen trengs i klienten. Sensitiv for indre veiledning Healer inn i følelseslegemet og løsner blokkeringer Kan skje en forskytning inn i det fysiske slik at også psykosymatisk lidelse kan heales opp Enkelte astrale healere er clairvoyante. Balansering og harmonisering i det astrale legeme.

6 Meget store variasjoner av muligheter og dyktighet Mange astrale healere er også hjertehealere da de har utviklet tilstrekkelig mange hjerteblader/kvaliteter - innebygget/renset. Mental / esoterisk healing Healer benytter strupe- og pannesenter og kan suppleres med healing fra andre sentre og gjennom hendene Meget spesialisert form for healing Formidler også, og healer inn på, blokkeringer i det lavere mentale legemet Den esoteriske healer har lang erfaring med healing gjennom mange inkarnasjoner og har en dyp indre ekspertise. Krever en meget dyp forståelse av de indre legemer og organer samt fysikk og psykologi. Den esoteriske healer søker å få en dagsbevisst forståelse av alle elementer av healingen på de indre plan, slik at hun / han selv kan overta spesialistrollen. Det heales via dannelsen av et mangfold av triangler Hjertehealing Healeren healer fra hjerte til klientens hjerte. Hendene benyttes som en forlengelse av hjertesenteret. Healeren formidler innstrømningen av universell kjærlighet i samarbeide med englene. En hjertehealer har alltid et indre «englespesiale» Hjertehealerens oppgave er å formidle den guddommelige kjærlighet så rent og dypt som mulig.

7 Ingen håndspåleggelse men hendene kan føres tett på et chakra for å rense og aktivere, 2 20 cm. Healerens hovedoppgave er å hjelpe klienten til å komme i tettere kontakt med sin sjel, den universelle kjærlighet og egne indre forbindelseslinjer. Healeren anser seg selv som en kanal for og forlengelse av Den Guddommelige Kjærlighet og overgir det hele opp til englene Hjertehealing bløtgjør, forvandler og løfter vibrasjonene i klients legemer Hjertehealing er grunnformen i enhver healingsterapi. Hjertehealere arbeider ofte i det stille og også i en del tilfeller ubevisst med å løfte grupper av mennesker, og landområder Forutsetninger for hjertehealing 1. At motivet er å hjelpe de indre verdenen med å løfte, heale og elske menneskene og alt liv på Jorden 2. Å ha 7 åpne og rensede hjerteblader. Dette vil si å selv ha gjennomgått den 1. innvielse. 3. Å være så gjennomsiktig og ydmyk at en evner å glemme alle sine egne ønsker, motiv og mål med healingen. 4. Å hvile så dypt i hjertet at en selv kan føle guddommens og englenes kjærlighet til det menneske som mottar healing 5. Å være bevisst om sin oppgave og ta ansvar som siste ledd i healingstrømmen. En del av denne bevissthet er at man kun er en kanal og en nedtransformator av universell guddommelig kraft og kjærlighet.

8 6. Å ha et hjertesenter som har innebygget i seg de vibrasjoner og evner som muliggjør at englene kan komme igjennom med de vibrasjoner som vil være mest gavnelig for den som heales. Hva som fremmer healingsprosessene ved Hjertehealing Hos healeren: Evnen til gjennomsiktighet (tilstand av stille nærvær der en setter sitt eget tanke- og følelsesliv på utsiden) Hjerteåpning og sjelskontakt En god jordforbindelse Et rent motiv ( La guds vilje skje og ikke min) Er uthvilt og godt inntunet Renhet og skjønnhet ( i seg selv og i healingsrommet Glede Hos klienten: god karma tiden er inne til at smerten kan forløses Minst forventninger til utfallet av healingen Evne til dyp avslapning og å slippe mental fokusering Ønske om og vilje til å ville slippe ut fra et upersonlig motiv Hvorfor benyttes hjertet som healende organ?

9 Dette er sjelens kontaktpunkt i mennesket, og porten til den høyere bevissthet. Hjertet er englenes kontaktsfære i det fysiske Hjertet forener det underbevisste med det overbevisste igjennom de nedre og øvre psykiske sentre (chakraene) Dets kvaliteter er ubetinget kjærlighet, medfølelse, godhet ovenfor andre og glede men også sorg Et åpent hjerte er forutsetningen for at intuisjonen skal kunne virke Hjertet er naturlig forbundet med hendene som er givende og mottakende. Våre sjelelige sår og kvaliteter kan kontaktes og frigjøres i hjertet. All vår lidelse og alle våre traumer ligger som lag om hjertesenteret. Og det er i hjertet de kan kontaktes og forløses. Hjertestrømmens forskjellige kvaliteter De ulike typer av guddommelig kjærlighet som strømmer gjennom i en hjertehealing via ulike lysunivers og englehierarkier: Kjærlighet fred: oppleves som indre fred, som fyller ut, lindrer, og som beroliger. Når mye av denne vibrasjon er tilstede kan man føle seg fyllt av en omfattende balanse, væren og fred. Kjærlighet omsorg : føles nærende, omsorgsfull og trøstende. Den gir en indre trygghet og en følelse av at gud eller englene holder av en. Kjærlighet lys : føles som oppløftelse, som indre lys og som frigjørende kjærlighet Kjærlighet medfølelse : dyp kristusaktig kjærlighet som oppleves forløsende og medlidende. Den inneholder den dypeste evne til å føle med, å lide med, å forløse og smelte motstand og hardhet i et menneske

10 Kjærlighet frodighet : en kjærlighetsvibrasjon som virker belivende, oppløftende og nærende. Den gir indre vitalitet og den hjelper et menneske til å folde seg ut innenfra. Kjærlighet fylde : fyller ut i et menneske. En feminin vibrasjon som oppleves nesten som vann som fyller ut der det er tomrom og som kan få indre knuter og fastlåsthet til å løsne uten noen form for makt. Kjærlighet glede : naturlig vibrasjon i engleriket. Hjelper mennesket til å løftes, ekspandere i det indre, oppløse martyrmekanismer og til å erkjenne at liv, spiritualitet, indre trivsel og glede er uadskillilige kvaliteter Hva er så spesielt med healingsterapi som behandlingsform Når sjelen banker på indre misteprosesser og identitetskriser Den er en terapeutisk mulighet for de som står ovenfor det som kan kalles for indre spirituelle kriser. Dette er ytre og indre misteprosesser som er igangsatt av sjelen selv. Når disse kriser inntreffer så er det tegn en åndelig oppvåkning, et gjennombrudd der mennesket står overfor en større form for bevissthetsutvidelse. Det er ofte tale om prosessene som inntreffer omkring den 1. innvielse. Bevisstheten løftes gradvis opp i hjertet og kontrollen i solar plexus mister sitt grep. Er det et menneske med en sterk vilje i personligheten kan denne fase være lang og veldig smertefull. Om fasen er lang eller kort er den alltid en smertefull fase fordi traumelagene om hjertesenteret aktiveres av den økte sjelsinnstrømning. Mennesket trekkes innad, kan få en opplevelse av en identitetskrise, kanskje opplever det ytre misteprosesser der det mister materiell sikkerhet, kanskje rakner et lengre ekteskap, eller man opplever noen nære dø. Noen større ting skjer som medfører at mennesket må inn i noen dypere

11 forløsningsprosesser og given slipp. Livet vil ikke lenger som en selv vil og egoet er ikke lenger en garantist for et trygt og sikkert liv. Mange har hele livet kjent seg annerledes, alene, vært utsatt for mye utrygghet i oppveksten og utført en kamp i mange år for å skulle passe inn i samfunnet, for å aksepteres og være lik alle andre. Til sist blir følelseslagene eller kroppen så sliten at den må gi opp, må søke hjelp. Det magiske ved dette er at da tropper den indre backingroup opp og hjelper mennesket til å søke hjelp hos rett instans. Min opplevelse er at en har det aller mest vondt når englene er tettest på. De viser vei og i en slik fase vises de vei til en form for terapeutisk hjelp som kan gi det gjennombruddet sjelen ønsker. Når en så kommer i healingsterapi og terapeut bløtgjør det beskyttende skjold foran hjertet så kan de indre smerter gis over og slippes. Det er for mange veldig skremmende å skulle tillate seg selv å slippe kontrollen og miste beskyttelsen fordi de gamle smerter ofte inneholder gamle minner fra tidligere inkarnasjoner. Tankeformer og mekanismer som: «jeg kan bli staffet hvis jeg viser hvem jeg er», «jeg må beskytte meg for jeg vet ikke hva mennesker kan finne på for å straffe meg eller skade meg», «jeg er ikke god nok infor Gud og må stenge av», «jeg er ikke verdig Guds kjærlighet fordi jeg er skyldig» Utallige slike mekanismer kan ligge til grunn for at det hele kan virke skremmende. Men når de så endelig våger slippe kontrollen og gir opp den indre kamp så kan prosessene gå relativt hurtig. Traumelagene Asger Lorentsen fant ut igjennom sin forskning at det er noen bestemte lag i en bestemt rekkefølge som sees gjentatte ganger hos klientene. De sklir over i hverandre og henger tett sammen. Traumelagene er inndelt i tre: 1. Det ytterste laget kan kalles det grå lag. Dette er sterkt beskyttende. I dette laget finnes Håpløshet, apati, oppgitthet, likegyldighet og stolthet

12 2. Det neste lag innenfor det ytre kalles reaksjonslag. I dette lag finner en sinne, angst, skyld, og ufølsomhet. Når en er i kontakt med dette lag begynner en å reagere med følelser som skjuler andre dypere smerter. Disse følelser forsøker holde den indre smerte bak lokkede dører. 3. Her finnes de opprinnelige smerter. De smerter som gir dybde i sjelen. De er ofte knyttet til meget gamle minner fra tidligere inkarnasjoner og har alltid å gjøre med forholdet til det guddommelige. De er sorg, lengsel og ensomhet. Den dypeste smerte over å være adskilt fra Gud og de indre verdener. Hvorfor oppleve dem om igjen og om igjen? Jo, fordi det er dypest sett de som til sist hjelper en «hjem igjen» Mennesket repeterer tidligere inkarnasjoner i den første delen av sitt liv. Derfor er det ofte slig at en får gjenaktivert noen smerter som henger sammen med tidligere opplevelser som i denne inkarnasjon har en mulighet for å få healet opp. Et healinsgetrapiforløp starter derfor meget ofte med en healing inn på det indre barnet i denne inkarnasjon. Ved å heale opp et følelseslag i barndomstraume kan en samtidig også heale et følelseslag fra tidligere inkarnasjoner. Ved noen tilfeller trekke det helt opp ved roten. Men som regel skal en ikke det fordi følelseslaget skal bli som en dybde i mennesket. Disse dybder kan beskrives som den gylne vibrasjon eller hjertets gull. De aller fleste som tiltrekkes til å skulle arbeide med hjertehealing og healingsterapi har ikke hatt lette liv! Grunnen til dette ligger nettopp i denne dybde som er helt nødvendig for en healingsterapeut å inneholde! Hjertets skatter Når mennesket endelig våger å åpne smertelagene, gi slipp og gi over kontrollen til sjelen og de indre verdener så åpnes Hjertets Tempel og det vil oppleve Hjertets Skatter Selvsentrerthet og selvmedlidenhet opphører gradvis

13 Mister fokus på materiell lykke og evner å bryte ut av massenes slør Større tillit til seg selv, de indre verdener og andre Aksept av hva livet bringer Større rommelighet og toleranse ovenfor andre mennesker samt opphør fri av behovet for å kritisere Indre fred og økt evne til ubetinget kjærlighet Dyp indre takknemmelighet selv for smerten og en dyp evne til å tilgi seg selv og andre Livet sees som Sjelens skapende arena der den høster erfaringer og utfører ulike oppgaver Forståelse for livsoppgave Større og større ønske om å hjelpe og utfører det i praktisk handling Begynnende forståelse av alle tings sammenheng Tenker i VI baner mer en jeg Hjertet og hender åpnes mer og mer for den healende strøm av ubetinget kjærlighet En stadig aktivering av den indre sensitivitet og åpning av de tre øvre senterne

14

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Rådslagning i de åndelige råd

Rådslagning i de åndelige råd Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 4 Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAG OSLO 1986 Til norsk etter en artikkel i Canadian Bahá í News, november 1984. Bahá í Forlag 1986

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på.

Sinne er en helt normal reaksjon når vi Det er dem vi er mest glad i vi også kan bli mest sinte på. Tillegg A: Noen viktige følelser Følelser er en helt normal del av livet. Alle mennesker føler glede, sorg (tristhet), aggresjon, frykt (angst), sårethet, skyld og skam. Følelsene påvirker både tanker

Detaljer

Finnes det frihet i forhold til penger?

Finnes det frihet i forhold til penger? Finnes det frihet i forhold til penger? Christine Arentz Schjetlein jobber med psykoterapi individuelt og holder treningsgrupper innen den transpersonlige tradisjonen. Bevissthet i forhold til personlig

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer