Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch."

Transkript

1 Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Det er ikke gammelt med kvinnelige assistenter i boligtilsynet. Det var i februar og mars 1919 at 4 kvinner blev ansatt. Tilsynet blir fort dels i henhold til klager og dels systematisk av hele gårder fra kjeller til. Hensikten med det boligtilsyn som utføres ved hjelp av oss skal være dels å påvirke leieboernes renlighetssans og å veilede dem i en fornuftig bruk av leiligheten, å få gjennemført et bedre vedlikehold fra eierens side. Mindre mangler ved leilighetene og deres vedlikehold søkes rettet ved henvendelse fra vårt kontor til eieren. Finner min betydeligere mangler som krever mere bygningsteknisk innsikt, oversendes saken til deri mannlige avdeling av sundhetskomissjonens boligkontor til videre forføining. Ved de systematiske undersøkelser som omfatter leiligheter på optil 3 værelser og kjøkken, kan der skaffes en oversikt over beboelsesforholdene. I løpet av 1919 og 1920 blev ca leiligheter undersøkt og derav 2200 registrert. Byen har vi delt op i 4 distrikter - et for hver av oss. Det, blir en hel stor by å gennemsøke for hver især. Ja, vi begyndte våre vandringer glade i hu - bl. a. av den grunn at det var et stort fremskritt at der var kommet kvinner i boligtilsynet. Imidlertid - når et nytt arbeid settes igang, da hender det vist ofte at det blir ikke riktig sån som man hadde tenkt sig det. Livet selv, de virkelige forholdene man får se, viser sig helt annerledes enn tenkt. Vår innstruks: «å veilede beboerne i en fornuftig bruk av sin bolig», - den faller bort av sig selv mang en gang, fordi boligene er som de er. Hvordan skal man kunne tilrå husmoren å benytte bryggerhuset til storvasken istedenfor sitt eget kjøkken, når der er over 30 leiligheter om en bryggepanne og vedkommende husmor har én vask for familiens 8-10 personer. Å ophobe skiddentøi for så mange personer i en leilighet på ett værelse og kjøkken inntil hun kan få bryggepannen, går ikke an. Man kan heller ikke tilrå en mor å forlate sine 2-3 smårollinger alene oppe i 4de etasje for a bruke bryggerhuset et istedetfor kjøkkenet. Og ikke heller går det an å frarå kjøkkenet som soveværelse, når det eneste værelse er så lite at de ikke får plass der allesammen. En i sundhetsforskriftene berettiger til i innskrenking i beboernes antall i leiegårder. Man kan ikke si i en overbefolket bolig: «hør, disse 2 barna er det ikke plass til lier, de må dere anbringe et annet sted». Mange slike råd faller bort av sig selv. For min personlige følelse er da arbeidet igrunnen blitt til det, at som forholdene er kan vi bare dag for dag konstatere bolignøden - dette forfærdelige, at det ikke finns hjem nok for menneskene som lever og arbeider lier i byen. Og så å lå dette avdekket, så flest mulig, kan bli vidende om hvordan det virkelig er. For det er det underlige, at tross alle avisartikler, tross kongresser, treffer man daglig mange mennesker som sier: «er det virkelig så forfærdelig da?» «Er ikke det værte avhjulpet nu?» - Hvor de kan komme til, kryper menneskene inn. I en butikk på Grünerløkken bodde en familie - foreldre med 3 barn i selve butikrummet. En veninne av hustruen losjerte bak et forheng. Gulvet var halvveis belagt med stenfliser, tregulvet var så råttent langs veggen at sengebenene gikk igjennem. Så koldt og fuktig var det at moren om vinteren ikke turde la barna være på gulvet. De måtte være oppe i sengene også om dagen. I bakværelset - mørkt og rått, og også med hull i gulvet - der bodde en mor med sin lille pike. I en barberforretning bodde barbereren og hustruen med barnet i et hjørne bak et skjermbrett. Om dagen måtte barnet bringes til besteforeldrene på den motsatte kant av byen. Hustruen hadde tatt huspost for å ha tak over hodet. For i arbeidstiden kunde hverken hun eller barnet være hjemme i forretningen. Den værste butikk jeg har sett var en stor hjørnebutikk, så dårlig at det ikke var mulig å få den leiet ut som butikk! Her bodde foreldre med en voksen søn. Faren var modelsnekker ved «Nyland». I «kontoret» eller bakværelset bodde den gifte datter med mann og 2 småbarn, Hele familien hadde i mange år bodd i en pen leilighet i et godt hus. Men en dag (før husleienevndens tid) blev alle leieboere sagt op - gården var solgt til kontorer og lagerrum. - Hjørnebutikken var 4,5 m. under taket. De veldige vinduene målte over 14 kv. m. De var hele vinteren fullstendig tiliset, (det gikk ikke an å se ut av dem). I gaten gik da også butikken under navn av isberget. Ovnen derinne manglet sten og kunde ikke holde på varmen. Rummets innervegg var en enkel tynn panelvegg ut mot en åpen gang, hvor nordensnoen stod inn. Damper fra bryggerhuset, som lå like under «kontoret» steg op i gangen og fylte den, og i vintermånedene slog den sig ned som rim på innsiden av den tynne panelveggen. - Vintermorgenen kunde faren ikke klæ på sig selv, så tilstivnet var han av kulden. Skjegget var altid rimet. Konen måtte klæ barn. Hun er i det hele den som har klart sig best. Mannen fik bronkitt, asthma og rheumatisme - så han blev rent krøbling. Kontoret hvor datteren og svigersønnen bodde var ikke bedre. Det var saa fuktig at alting mugnet der. Datteren fikk bronkitt som hun aldrig, blir fri for. De to barn fikk kronisk blærekatar. Tre år - tre vintre - bodde de der. For et år siden kom begge familier inn i hver sin leilighet på 1 værelse og kjøkken på Vøienvolden. Det var i de dårlige - de slette leilighetene: en bitte liten stue som blir overfylt med de nødvendigste møbler, et stort kjøkken, men som ikke har veggplass for

2 dører, vindu og skaper og komfyr. Klosetrørene går ned gjennem kjøkkenene. - Vår familie måtte sove på kjøkkenet, der var ingen annet råd. Men lægen sa, at det måtte mannen ikke. Der var gass, der blev kokt og dampet. Mannen kunde ikke klare det. Endelig - i september er far, mor og den voksne sønnen kommet inn i en pen og hyggelig leilighet på Lille Tøien. Men - nu sitter mannen der i sengen som et vrak. Han er ferdig. I hele 1920 har han bare kunnet slite sig 5 uker gjennem arbeidet sitt. Og nu er bekymringene: hvordan de skal klare husleien, - alt det, var opspart er strøket med til doktor og medicin. Allikevel kan han smile imellem for det er så deilig å være i en hyggelig, ordentlig leilighet. - Rundt på lofter bor mangfoldige mennesker. Vi har truffet folk inne på loftsboder, hvor der ikke er ovn, hvor vinduet er en glugge i taket. Mange steder er loftene innrettet til leiligheter, om det kan kalles så. På et sånt loft budde foreldre - mannen var møbelsnekker - med en 2 ½ års gammel gutt og et par tvillinger på nogen måneder, da jeg kom dit i mai Hel loftet på det lille huset - egentlig bare passe til et litet tørkeloft og en bod. - var på midten delt med en vegg, så der blev to «værelser». Man kom op av en trapp utenpå huset. Glassruten i døren var eneste vindu i det første rummet. Høiden midt under takryggen var 1,85 m. (Høiden i et værelse skal efter loven ikke være lavere enn 2,.5 m.) Og så skrådde da taket videre ned til gulvet. I det indre rum, som blev litt større, fordi det var et arkvindu i taket der, var satt inn en komfyr, men ingen avtrekk for dampen fra den. I dette ru måtte sengene stå, da det ikke var plass i det yre for dem. Da bryggerhus ikke fantes, måtte foruten maten også vasken kokes inne. Eneste avtrekk for dampen var vinduet, eller gjennem det annet rum ut av døren. om vinteren frøs dampen til en isklump under hver spiker i taket. I mai da jeg kom inn der hadde de paraply over sengen til de små - da regnet det gjennem taket. Denne familie fikk hus ved nyttårstid Utpå våren møtte jeg henne på gaten - sortklædt. Ja, nu hadde hun nettop begravet begge tvillingene med en ukes mellemrum. De var født sunde og friske, men de hadde ikke tålt å leve sine første måneder på det loftet, hadde lægen sagt. De var kommet forsent i ordentlig hus. I et annet kvistrum uten kjøkken til, bodde en enkemann, rummet malte 17m 3.. Sundhetsforskriftene fordrer 15 m 3 som minste mål for en, høyt under taket var det, så jeg kunde ta op i det. Nu var den gifte sønnen (chauffør) ikke istand til å finne leilighet. Han har hustru og 4 barn. De måtte flytte inn til faren, og der blev 7 personer i rummet - dag og natt. De måtte koke og stelle der. Nylig var jeg oppe i en loftsleilighet på 1 værelse og kjøkken. liten var den, og efter målene var den passe for 2 personer. Skråtak var det og altfor lavt. Her bor foreldre med 5 voksne barn - 7 personer. Desuten måtte de ta den gifte datter med mann og 4 skolebarn hjem til sig. Altså blev der 13 personer, hvor der burde vært 2. - Svigersønnen hadde vært syk, var kommet i efterskudd med leien og var sagt op. - Den gamle moren satte sig ned overtrett og gråt: «Jeg klarer ikke dette. De må hjelpe å skaffe hus til datteren og hennes familie. Det er surr nok iforveien med alle oss!» Men jeg som ser det samme hver dag, jeg hadde ingen trøst at gi henne. Jeg vet, at den unge familien ikke får hus på lenge, lenge. Over 5000 familier søker hus ved det kom. leiegårdskontor, og denne vår familie står blandt de allersiste i rekken. Går man gjennem gatene på Grünerløkken, ser det ikke værst ut der. Nokså kjedelige bykaserner - men ikke værst allikevel fra gaten. Men går en så inn gjennem en av portene, faller der en tyngsel over en. For sa å si hvert eneste hus har bakgård og mangfoldige har også mellemgård. Disse mange, trange gårdsrummene med de høie murveggene omkring, som stenger for sol og lys, det er da noget av det tristeste som fins. Stakkars - alle barna som bor i 1ste etasjene der. 1 en mellemgård i en av disse gatene ser det sån ut i 1. etasje. En felles entre går midt gjennem, langs efter bygningen. Der er 3 leiligheter på 1 v. og kjk., dessuten et enkelt værelse innerst i gangen. Alle kjøkkenene ligger på den ene siden av gangen med vinduene ut mot den trange forreste gårdsplass og like mot 5 privetdører og forgårdens søplekasser. Vi har altid å se efter om der fins vindu eller, ventil i matskapene. Her fantes ingen av delene. Ona det er heldig eller uheldig er ikke godt å si, man kan tenke sig en lummer sommerdag: stank og fluer. - Stuene på den andre siden gangen vender mot det ennu trangere bakerste gårdsrum. Utsikten fra vinduene er søplekasser, 3 privetdører og en stall med binge inne i kroken. Stueveggen ligger rett mot syd. Bare midt på sommerdagen rekker solen innenfor karmen. Med de 3 familiene der har det sig slik: Den ene er foreldre med 5 barn. Mannen er jerndreier, han har epilepsi, må derfor ofte forsømme arbeidet, så selv om det var mulig å få en bedre leilighet til dem, så er de dømt til å bo der for leieprisens skyld. Barna har hatt spanskesyken, er svekket efter den, og utsikten til å komme sig her er ikke stor. Den neste familie er foreldre med 2 barn. Faren er skredder. Begge barna var på. Tøien sykehus i mange måneder for å hindre at tuberkulosen skulle få makt over dem. Da de kom ut

3 vilde skolelægen ennu ikke ha dem på skolen, de var ikke sterke nok. I sommer blev de sendt på landet for å styrkes. Men hvordan skal det gå dem? Bedre bolig har de ennu ikke fått, tross alle lægeattester. Barna er nødt til å komme hjem - sykehusplassene er for få. Den tredje familie: foreldre med 5 barn. Mannen er gasverksarbeider. De to næstminste barna 6 og 8 år kom på Tøien sykehus av samme grunn som de to i den andre familien. En tid får de være der, må så tilbake til det hjemmet, hvor stank og uhumskhet trenger inn fra alle kanter. Annen bolig får de ikke. Hvordan skal foreldrene verge barna.? Og der er gate efter gate med denslags gårder. Gråbeingårdene - disse meget omtalte og omskrevne gårdene, i to store klynger ligger de - 10 gårder på vestsiden og 7 på sydsiden av Tøienhaven. I og for sig er ikke de gårdene dårligere enn andre - tvertimot, de er solidere bygget enn så mangfoldige andre. Men de er så overfylte med mennesker. Går en op gjennem trappene der, er det som man vandret i nogen lagerrum - pakkasser for mennesker! Det har bare gjeldt å stable flest mulig individer oppå og ved siden av hverandre. I enkelte opganger bor over 100 personer. Tenk å holde sån en trapp ren! Alle de sølete barnebena som traver op og ned der dagen lang. I det hele bor der i de 17 gårdene mellem 3500 og 4000 mennesker. Og bygningene med gårdsrummene dekker bare 15 mål jord. En hel by på 15 mål. Til sammenligning: Dronningparken er 30 mål. Mange familier er ikke glad over å bo der, nettop fordi det er så pakkende fullt. Men de er kommet dit fordi de for husleienevnden tråtte ikraft blev sagt op hvor de bodde - fordi de hadde så mange barn. Og da var Gråbeingårdene det eneste sted, hvor det ikke blev gjort innvending mot barneflokken. De almindeligste opganger har 5 inngangsdører i hver etasje. Der er 4 etasjer. De fire dører går inn til et kjøkken, som har en stue innenfor. Den 5te går inn til et enkeltværelse, «midtkammerset» kallet. Dette er som oftest beboet som egen leilighet. Av og til hører det til en av de leiligheter det ligger ved siden av. Til ingen leilighet fins noget skap, annet enn et bitte lite matskap oppå kjøkkenbenken. Ja, i en av gårdene fins ikke det lille matskapet engang, bare den lille smale benken. De almindelige stuene har en gulvflate og et ruminnhold, som i høiden er passe for 3 personer. Midtkammersene er efter gulvflaten små for ett menneske. Man treffer folk boende på følgende måter: I midtkammerset (og husk her må maten kokes på apparat inne) foreldre med et eller etpar småbarn. Avstanden mellem vinduet og døren ut til den åpne gangen 3 m, mellem de to andre veggene 2,5 m. Hvordan skal moren beskytte de små mot forkjølelser, når det skal luftes i vinterkulden? I et annet kammer har jeg funnet en mor med 2 voksne ugifte døtre, desuten en gift datter med mann. 5 voksne personer. Sengen og den utslåtte sovesofa fyller gulvet fra vegg til vegg. Det var om sommeren jeg var der. «Ja, mannen min og jeg vi går op og setter oss i Tøienhaven, mens mor og søstrene legger sig,» sa den unge konen smilende «for det er jo ikke godt å få snudd sig her.» Hvor de anbragte klærne sine begriper ikke jeg. I en leilighet (1 v. og kik.) bodde en familie på 8 personer i stuen. I kjøkkenet 1osjerte en ung familie med 2 småbarn. Sengen, symaskinen og kommoden tok hele plassen i kjøkkenet - barnevognen var om dagen hengt op i taket. Begge familier kokte i kjøkkenet. I en leilighet hvor kammerset hørte til var dette leiet ut til en enkemann med 3 småbarn. I stuen sov om natten den gamle moren - hun som egentlig leiet leiligheten med sin voksne datter og 2 voksne sønner, (I og for sig var jo ikke hele leiligheten noget for stor for disse 4 personer). Men desforuten sov også 3 gifte døtre med sine barn i stuen. Svigersønnene måtte sove på loftet eller på sine verksteder. Det blev 7 voksne og - 8 barn under 7 år i samme rum. Den gamle moren var synkeferdig. Lægen påla oss å skaffe hus til de unge familiene, for hun kunde ikke klare det længer, Den ene har fått. Men der er fremdeles 6 voksne og 6 barn i samme stue og 4 personer i kammerset. I leiligheten ved siden av kan der så bo foreldre med 4 barn eller 6-7 barn. Tenk så på alle dem som har nattarbeid og som skal hvile om dagen i et slikt overfylt rum: Barna - store og små kan ikke altid og i allslags veir sendes ut på gaten. Vi har truffet mange nattarbeidere, folk som må la sine hjerner klare til å passe maskinene, til å styre bilene. Ja, vi har truffet en lokomotivfører i en slik overfyllt leilighet, hvor det aldrig var hvile å få. Sett nu, at det gikk galt med toget engang i nattens mulm og mørke. Hvem fikk skylden? På Rodeløkken ser det annerledes ut, ikke så mange svære kaserner. Mere småhus i haver, og idyllisk ser det ut om våren. Men ser en nærmere efter, er det gamle dårlige rønner det meste. I Verksgaten, som grenser Rodeløkken av mot sydvest ligger en stor sjokoladefabrikk. Skinnende nypusset, rødlig stiger den høit i veiret, imens de garnle beboelseshusene omkring segner om av elde og mangel på stell. Like om hjørnet, ligger en liten murgård, som forlengst er dømt som ubrukelig som menneskebolig. Den er bebodd til siste krok - menneskene der venter bare på at det skal bli noget sted de kan flytte hen. På den andre siden gaten i en elendig tregård

4 er det så fullt at etpar mennesker fra en av leilighetene isommer flyttet over i vedskuret. Fra samme hus er en mann - familiefar- gått til sjøs for da har da han opholdssted, og det blir en tanke rummeligere for familien. Inne i nabogården står der et vognskur, så forfallent at det ikke lenger brukes til vogner, men til å kaste alslags avfall inn. I den ene enden er et lite rum med en komfyr i. I dette rummet har en familie bodd i 6 år. Mannen er arbeider ved Thunes mek. verksted. De har 6 barn, de to minste er født het og vet ikke av noget annet hjem. Vinduet i den skjeve veggen kan aldrig lukkes helt igjen, rammene passer ikke i hverandre. Døren må altid løftes op i karmen. Sommeren 1920 var mannen sykemeldt i 11, sengeliggende i 8 uker for rheumatisme. - Vi pratet litt om hvordan det vilde være å komme over i en riktig leilighet. Mannen var engstlig for at det vilde vel bli så kostbart. Men jeg mente på at de vilde komme til å spare en mengde brensel - og medicin og sykebehandling. «ja kanskje,» svarte han, «men hender det ikke ofte det også, at når nogen er vant til noget riktig dårlig, så tåler en ikke å bli plantet over i det bedre?» - «Kunde nogen si noget tristere? - «Tenk så morsomt å henge op pene gardiner i ordentlig. vinduer,» sa jeg til konen. «Ja» sa hun, «jeg har nogen gardiner som har ligget nedpakket i 12 år - ja, for å ha noget pent her, det er det jo ikke no ved.» I alle gatene videre opover Rodeløkken er der kjellerboliger. Kjeller ved kjeller i hvert hus. Til en av dem ser grunnrisset sån ut. Grunnmuren skyter sig inn i rummene, så gulvflatene er meget små. De som sover i sengen og på skipskisten i den minste stuen kan ikke strekke sig rett ut. Vinduet i kjøkkenet kan de, ikke la stå åpent - karmen ligger nemlig i høide med jorden og rottene fra det svarte skuret, som ligger i 1 m's avstand bakenfor, spaserer like inn. Dette skuret tar også alt, dagslyset bort. Jeg var der en solskinsdag i juni, og vi måtte tende lyset for å kunne se å tegne og måte op derute. Litt lenger borte har vi en kjeller hvor gulvet ligger 2 m. under jordflaten, og taket i høide med gatelegemet. En bitte liten have ligger mellem gaten og huset. Der er det såp dype lyskasser foran vinduene at de har omtrent normal form. Men det er rart å stå dernede og se undersiden av vognene som kjører i gaten. Gulvet dernede fortæres så fort av fuktighet og sopp, at det må fornyes hvert annet år. Og her bor foreldre med 2 små gutter. Disse går bestandig med hals- og nesekatar. All behandling hjelper ikke, kan ikke hjelpe sålenge de bor her. - Faren er ansatt ved den kommunale fiskehandel, men der er foreløbig ingen utsikt til få husselv om han har arbeid for kommunen. Nogen hus derfra bor også foreldre med 2 barn i en kjeller. De har bodd der i 6 år. Moren er avvekslende nogen uker hjemme, nogen uker på sykehus. Lægen sier, familien må ha en ordentlig leilighet for å bli frisk. Leiegardkontoret sier, vi har ingen leilighet å gi dem ennu. Et hus hadde jeg ofte passert og tenkt: Gudskjelov her kan det da ikke bo nogen! Vinduene var nemlig bare etpar 40 cm. høie glugger like i jordkanten. En dag var det kommet pene små gardiner i gluggene Og naturligvis var det kommet mennesker derned, Det rum av «leiligheten» som vender mot gården er et ganske hyggelig nesten normalt rum, men de som vender mot gaten var gravet ned i jorden Gluggene var oppe under taket. De var fastspikret, så nogen direkte lufttilgang fantes ikke. Men når det regnet siver væten ned i rummet under rammen. Står man dernede, ser man føttene og anklene av de forbipasserende. I en kjeller var mannen død av tuberkulose. En tid efter flyttet et ny gift par derned. De kom begge fra et overbefolkede hjem. Da kjelleren stod ledig tenkte de at de skulde få et rummeligere og bedre hjem der sammen. De var friske begge to. Efter 3-4 år døde mannen og det ene av deres 2 barn med en måneds mellemrum av tuberkulose. Kjelleren blev nektet som bolig. Allikevel har nu et par eldre folk - uten barn - måttet få lov til å flytte inn der. De vilde heller det enn bo på politistasjonen. Hundreder av familier kommer med sine lægeattester for å bevise at de trenger hus. En av de hundredes lyder så : «T. J. med familie er scrofuløs-tuberkuløs og anbefales på det beste til å komme i betraktning ved besettelsen av leilighetene i Kri.a kom. boliger. Familien er for tiden stuet inn hos slektninger i forannevnte gård. Den har tidligere beboet en i høi grad usund bolig på en annen kant, og jeg anser det for å være særdeles avgjørende for familiens fremtidige trivsel og sundhet, at den får ordentlige boligforhold.» Dr. NN. På samme papir var tilføiet av en av Rikshospitalets læger: «Som følge av familiens dårlige bolig er alle 3 barn blitt syke og har fått ørebetendelse, så de har måttet innlegges på Rikshospitalets øreavdeling. Den eldste har måttet opereres. De 2 minste er snart helbredet og må da av plasshensyn utskrives straks. Det er da av avgjørende betydning at de kan komme i en sund bolig, de ikke risikerer et tilbakefall i sygdommen. Jeg tillater mig derfor på det varmeste å slutte mig til dr. N. N's omstående skrivelse.» Dr. X. X.

5 At denne familien ikke får hus straks - itide - vet vi med sikkerhet. Der er hundreder efter hundreder med lignende attester. Der fins ikke hus til dem, og så er det bare å vente på at tuberkulosen far sitt faste tak i dem. En annen uhumskhet ved de dårlige rønnene er rottene som huserer der. Hvad sier De om å komme inn og finne en mor med sitt 8 dags gamle barn i den ene armen og den større på 15 måneder i den andre. -- Var hun alene med de små i rummet, turde hun ikke la den største på gulvet for rottene. En annen mor fortalte om sin lille 2-3 års pike som satt på gulvet og, lekte: «Ja, hun sier «pus» til rottene hun - hun gjør ikke forskjell på katten og dem.» De kan si hvorfor dytter ikke leieboerne selv igjen for rottehullene? Det gjør de, men rottene gnager sig inn ved siden av. En, mor turde ikke legge sig til a sove -- natten før hadde hun drept en i sengen hos barna. Maten kan de ikke ha i kjøkkenene. Rottene eter den op som de eter såpestykkene og, gnager skotøiet istykker. Gulvene er gjerne beslått med plater, men rottene gnager sig inn ved siden av. Forleden dag var jeg et sted hvor taket som ikke var høiere oppe enn at jeg kunde stå og tegne oppe i det - hvor taket var beslått med plater. Her kom rottene hoppende inn den veien. Så har vi alle de familiene som lever adskilt - mannen på sin kant - hos foreldrene, på hotel, herberger, mens konen og barna har ophold annetsteds. Et eneste eksempel bare av alle de mange, mange: Mannen bor hos sine foreldre, leiligheten er 1 v. og kjk. De er 8 personer. En av sønnene har tuberkulose, derfor er det også av den grunn umulig for den gifte søn å ha hustruen og barnet boende derhjemme. De to bor hos hustruens søster i en så trang bolig at de hindrer at søsteren som er forlovet, kan gifte sig og få sin mann hjem til sig. - Han bor igjen i losji hos en annen familie, som er så stor at den i høieste grad selv trenger den plass han optar. Men. alt står fast. Der fins ikke hus å få for nogen av dem. Og så blir det da tilsist de absolutt husvilde familiene. «Er da ikke dette bare lazzaroner - mennesker, som ikke er verdige til å ha noget hjem», spør de fleste. Nei, det er det det ikke er. Det er arbeidere ved de store mekaniske verkstedene, ved andre industrielle bedrifter - kommunale arbeidere, jernbanefolk. - «Ja, men har de da ikke slektninger eller venner, de kan ty inn til?» --- Jo, flere har det. Men av det som nu er fortalt, forstår dere at hjemmene er sprengt. Hvor hjelpsomme de er mot hverandre - og det er de i en utrolig grad, - så sier plassen tilsist stop. De kan ikke godt sove opefter veggene. Og derfor blir det ofte politistasjonen de må søke. Hjemmene er sprengt, sykehusene er sprengt, herbergene er sprengt. Kanskje jeg har fortalt altfor meget. Og allikevel er dette bare enkelte billeder av alle de mange, mange vi daglig ser. - Ja, for sån ser det ut omkring oss her i Kristiania by - nu iaften, imorgen når dere vågner, og hver dag. Menneskene er vildsomme. Barna vokser op og vet ikke hvad et virkelig hjem er - ja, for der er jo ikke en krok til Menneskebarnas vugge engang! Hvor skal de hen? På alle kanter snakkes der om vanskelige tider og sparing. Der henges plakater op: Fra Fra Socialdepartementet Hver øre De bruker utover det allernødvendigste gjør landet fattigere og bringer oss i gjeld til utlandet Socialdepartementet 3 sukkerbiter spart hvert dag i hvert hjem er 5 millioner kg. årlig 10 millioner kr, Spar sukkerbiter De er vist svært udmerkede disse plakatene. Imidlertid virker de nærmest til gråt og til latter for den som daglig ser - alle de elendige boligene. Tenk hvad det er for en veldig, en kollosal ødselhet for landet med dem! Tenk på alle de ører, kroner, som daglig blåses ut gjennem alle sprekkene, og fyker op gjennem pipene fra de slette ovnene og komfyrene. Tenk på alle de ører, kroner, som slites op i børster, kluter, på alle de forferdelige gulvene og trappene, som ikke er vedlikeholdt gjennem årrekker. Tenk på alle de sukkerbitene, som rottene spiser! Tenk på alle de kronene til læger og medicin. Og tenk på det vigtige: alle husmødrenes dyrebare krefter, som sløses bort ved all elendigheten. Og alle de kreftene, som vilde bli en veldig opsamlet kapital, om barna fikk vokse sig sunde og sterke i gode hjem. Det snakkes daglig om kostbarheten ved å bygge hjem, og at det er så vanskelig å finne en ordning. Det er kostbarere ikke å bygge - hver dag stemples barna av tuberktulose, av alleslags betendelser og katarer, fordi de ikke har ordentlige hjem. I dette vi kaller samfundet har vi kvinner ikke megen rett. Men naturen har gitt oss det første, nærmeste, det største ansvar overfor livet selv. All direkte personlig omsorg for menneskene - fra de fødes til de dør. for de friske som de syke, har den lagt i våre hender.

6 Og vi vet vel at menneskenes egen helse, liv og lykke er det kostbareste av alt, og det som nu må tas vare på. Så lenge der er jord i landet å bygge på, sten i fjellet og tømmer i skogen å bygge med, så lenge går det ikke an å si, at det er for dyrt å bygge hjem til de menneskene som fødes til verden her, og som skal leve og arbeide her. Nanna Broch.

When infectious. diseases ruled.

When infectious. diseases ruled. DIVERSE SYMPTOMS BILLIONS OF PEOPLE SORROW AND DESPAIR NO FRIENDS NO HOPE? Millennia When infectious NO FUTURE? diseases ruled. 1 in 5 died No cure EXCRUCINATING PAIN ENDLESS BATTLES Ulf R. Dahle Fagdirektør,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Tegnet av Thore Hansen

Tegnet av Thore Hansen Bjørn F. Rørv IK Tegnet av Thore Hansen DenLillePensel_160x185_materieNY.indd 7 16.02.11 12.11 Det var en gang en liten malerpensel som aldri ble brukt. Han sto i et skap sammen med store koster og fine

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN

Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN Fortelling 6 VI GREIER DET SAMMEN I nærheten av Tig og Leelas hjem lå det et gammelt hus med en stor hage. Det bodde ingen i huset, og noen av vinduene var knust. Hagen var gjemt bak en høy steinmur, men

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Gullhår og de tre bjørnene

Gullhår og de tre bjørnene Gullhår og de tre bjørnene Alternativ 1: bildesekvenser og animasjoner Når du bruker programmet Gullhår og de tre bjørnene - Fortell eventyret klikker du på den svarte pilen for å gå frem og tilbake i

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy

Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy 1 Kalle, Mattis og Søndagsskole-Villy Det er ikke så lett å forklare hvordan Kalle og Mattis så ut. Du må bare ikke tro det er lett! For ingen av dem stod stille særlig lenge av gangen. Og da er det jo

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav.

IGGY Ha det da, Tony. Jeg ringer. TONY Ja vel. Topp. Fint. Blomstene var fine. TONY Rosene du satt på Pauls grav. OUT IN THE OPEN Av Joanathan Harvey Tony og Iggy har hatt natten sammen etter at de møtte hverandre på byen kvelden i forveien. Dagen etter i det Iggy skal dra, innleder Tony en vanskelig samtale om hans

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned.

Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned. 1.episode - v1 - & RYDER - H N - side 2 Stella får øye på noen kuer ute på et jorde. Hun trykker på alle knappene på bildøra, vinduet går ned. Stella bøyer seg ut slik at vinden får blomsten i håret hennes

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur

Torbjørn Ekelund. En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur Torbjørn Ekelund GUTTEN OG FJELLET En oppdagelsesreise i norsk natur See the child. Cormac McCarthy: Blood Meridian Forsvundet barn.

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her?

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Vi gikk inn i en butikk Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Nei, dessverre. Nei, dessverre for.. Dette er en liten "vrikk på rumpa"-butikk. "Vrikk på

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016

NILS-ØIVIND HAAGENSEN. Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 NILS-ØIVIND HAAGENSEN Er hun din? Roman FORLAGET OKTOBER 2016 til Elvira 1 DEN VOKSNE MANNEN har hatt mye å tenke på i det siste. Så mye å tenke på at han ikke har orket å stå opp. Bare ligget i senga.

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer