Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch."

Transkript

1 Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Det er ikke gammelt med kvinnelige assistenter i boligtilsynet. Det var i februar og mars 1919 at 4 kvinner blev ansatt. Tilsynet blir fort dels i henhold til klager og dels systematisk av hele gårder fra kjeller til. Hensikten med det boligtilsyn som utføres ved hjelp av oss skal være dels å påvirke leieboernes renlighetssans og å veilede dem i en fornuftig bruk av leiligheten, å få gjennemført et bedre vedlikehold fra eierens side. Mindre mangler ved leilighetene og deres vedlikehold søkes rettet ved henvendelse fra vårt kontor til eieren. Finner min betydeligere mangler som krever mere bygningsteknisk innsikt, oversendes saken til deri mannlige avdeling av sundhetskomissjonens boligkontor til videre forføining. Ved de systematiske undersøkelser som omfatter leiligheter på optil 3 værelser og kjøkken, kan der skaffes en oversikt over beboelsesforholdene. I løpet av 1919 og 1920 blev ca leiligheter undersøkt og derav 2200 registrert. Byen har vi delt op i 4 distrikter - et for hver av oss. Det, blir en hel stor by å gennemsøke for hver især. Ja, vi begyndte våre vandringer glade i hu - bl. a. av den grunn at det var et stort fremskritt at der var kommet kvinner i boligtilsynet. Imidlertid - når et nytt arbeid settes igang, da hender det vist ofte at det blir ikke riktig sån som man hadde tenkt sig det. Livet selv, de virkelige forholdene man får se, viser sig helt annerledes enn tenkt. Vår innstruks: «å veilede beboerne i en fornuftig bruk av sin bolig», - den faller bort av sig selv mang en gang, fordi boligene er som de er. Hvordan skal man kunne tilrå husmoren å benytte bryggerhuset til storvasken istedenfor sitt eget kjøkken, når der er over 30 leiligheter om en bryggepanne og vedkommende husmor har én vask for familiens 8-10 personer. Å ophobe skiddentøi for så mange personer i en leilighet på ett værelse og kjøkken inntil hun kan få bryggepannen, går ikke an. Man kan heller ikke tilrå en mor å forlate sine 2-3 smårollinger alene oppe i 4de etasje for a bruke bryggerhuset et istedetfor kjøkkenet. Og ikke heller går det an å frarå kjøkkenet som soveværelse, når det eneste værelse er så lite at de ikke får plass der allesammen. En i sundhetsforskriftene berettiger til i innskrenking i beboernes antall i leiegårder. Man kan ikke si i en overbefolket bolig: «hør, disse 2 barna er det ikke plass til lier, de må dere anbringe et annet sted». Mange slike råd faller bort av sig selv. For min personlige følelse er da arbeidet igrunnen blitt til det, at som forholdene er kan vi bare dag for dag konstatere bolignøden - dette forfærdelige, at det ikke finns hjem nok for menneskene som lever og arbeider lier i byen. Og så å lå dette avdekket, så flest mulig, kan bli vidende om hvordan det virkelig er. For det er det underlige, at tross alle avisartikler, tross kongresser, treffer man daglig mange mennesker som sier: «er det virkelig så forfærdelig da?» «Er ikke det værte avhjulpet nu?» - Hvor de kan komme til, kryper menneskene inn. I en butikk på Grünerløkken bodde en familie - foreldre med 3 barn i selve butikrummet. En veninne av hustruen losjerte bak et forheng. Gulvet var halvveis belagt med stenfliser, tregulvet var så råttent langs veggen at sengebenene gikk igjennem. Så koldt og fuktig var det at moren om vinteren ikke turde la barna være på gulvet. De måtte være oppe i sengene også om dagen. I bakværelset - mørkt og rått, og også med hull i gulvet - der bodde en mor med sin lille pike. I en barberforretning bodde barbereren og hustruen med barnet i et hjørne bak et skjermbrett. Om dagen måtte barnet bringes til besteforeldrene på den motsatte kant av byen. Hustruen hadde tatt huspost for å ha tak over hodet. For i arbeidstiden kunde hverken hun eller barnet være hjemme i forretningen. Den værste butikk jeg har sett var en stor hjørnebutikk, så dårlig at det ikke var mulig å få den leiet ut som butikk! Her bodde foreldre med en voksen søn. Faren var modelsnekker ved «Nyland». I «kontoret» eller bakværelset bodde den gifte datter med mann og 2 småbarn, Hele familien hadde i mange år bodd i en pen leilighet i et godt hus. Men en dag (før husleienevndens tid) blev alle leieboere sagt op - gården var solgt til kontorer og lagerrum. - Hjørnebutikken var 4,5 m. under taket. De veldige vinduene målte over 14 kv. m. De var hele vinteren fullstendig tiliset, (det gikk ikke an å se ut av dem). I gaten gik da også butikken under navn av isberget. Ovnen derinne manglet sten og kunde ikke holde på varmen. Rummets innervegg var en enkel tynn panelvegg ut mot en åpen gang, hvor nordensnoen stod inn. Damper fra bryggerhuset, som lå like under «kontoret» steg op i gangen og fylte den, og i vintermånedene slog den sig ned som rim på innsiden av den tynne panelveggen. - Vintermorgenen kunde faren ikke klæ på sig selv, så tilstivnet var han av kulden. Skjegget var altid rimet. Konen måtte klæ barn. Hun er i det hele den som har klart sig best. Mannen fik bronkitt, asthma og rheumatisme - så han blev rent krøbling. Kontoret hvor datteren og svigersønnen bodde var ikke bedre. Det var saa fuktig at alting mugnet der. Datteren fikk bronkitt som hun aldrig, blir fri for. De to barn fikk kronisk blærekatar. Tre år - tre vintre - bodde de der. For et år siden kom begge familier inn i hver sin leilighet på 1 værelse og kjøkken på Vøienvolden. Det var i de dårlige - de slette leilighetene: en bitte liten stue som blir overfylt med de nødvendigste møbler, et stort kjøkken, men som ikke har veggplass for

2 dører, vindu og skaper og komfyr. Klosetrørene går ned gjennem kjøkkenene. - Vår familie måtte sove på kjøkkenet, der var ingen annet råd. Men lægen sa, at det måtte mannen ikke. Der var gass, der blev kokt og dampet. Mannen kunde ikke klare det. Endelig - i september er far, mor og den voksne sønnen kommet inn i en pen og hyggelig leilighet på Lille Tøien. Men - nu sitter mannen der i sengen som et vrak. Han er ferdig. I hele 1920 har han bare kunnet slite sig 5 uker gjennem arbeidet sitt. Og nu er bekymringene: hvordan de skal klare husleien, - alt det, var opspart er strøket med til doktor og medicin. Allikevel kan han smile imellem for det er så deilig å være i en hyggelig, ordentlig leilighet. - Rundt på lofter bor mangfoldige mennesker. Vi har truffet folk inne på loftsboder, hvor der ikke er ovn, hvor vinduet er en glugge i taket. Mange steder er loftene innrettet til leiligheter, om det kan kalles så. På et sånt loft budde foreldre - mannen var møbelsnekker - med en 2 ½ års gammel gutt og et par tvillinger på nogen måneder, da jeg kom dit i mai Hel loftet på det lille huset - egentlig bare passe til et litet tørkeloft og en bod. - var på midten delt med en vegg, så der blev to «værelser». Man kom op av en trapp utenpå huset. Glassruten i døren var eneste vindu i det første rummet. Høiden midt under takryggen var 1,85 m. (Høiden i et værelse skal efter loven ikke være lavere enn 2,.5 m.) Og så skrådde da taket videre ned til gulvet. I det indre rum, som blev litt større, fordi det var et arkvindu i taket der, var satt inn en komfyr, men ingen avtrekk for dampen fra den. I dette ru måtte sengene stå, da det ikke var plass i det yre for dem. Da bryggerhus ikke fantes, måtte foruten maten også vasken kokes inne. Eneste avtrekk for dampen var vinduet, eller gjennem det annet rum ut av døren. om vinteren frøs dampen til en isklump under hver spiker i taket. I mai da jeg kom inn der hadde de paraply over sengen til de små - da regnet det gjennem taket. Denne familie fikk hus ved nyttårstid Utpå våren møtte jeg henne på gaten - sortklædt. Ja, nu hadde hun nettop begravet begge tvillingene med en ukes mellemrum. De var født sunde og friske, men de hadde ikke tålt å leve sine første måneder på det loftet, hadde lægen sagt. De var kommet forsent i ordentlig hus. I et annet kvistrum uten kjøkken til, bodde en enkemann, rummet malte 17m 3.. Sundhetsforskriftene fordrer 15 m 3 som minste mål for en, høyt under taket var det, så jeg kunde ta op i det. Nu var den gifte sønnen (chauffør) ikke istand til å finne leilighet. Han har hustru og 4 barn. De måtte flytte inn til faren, og der blev 7 personer i rummet - dag og natt. De måtte koke og stelle der. Nylig var jeg oppe i en loftsleilighet på 1 værelse og kjøkken. liten var den, og efter målene var den passe for 2 personer. Skråtak var det og altfor lavt. Her bor foreldre med 5 voksne barn - 7 personer. Desuten måtte de ta den gifte datter med mann og 4 skolebarn hjem til sig. Altså blev der 13 personer, hvor der burde vært 2. - Svigersønnen hadde vært syk, var kommet i efterskudd med leien og var sagt op. - Den gamle moren satte sig ned overtrett og gråt: «Jeg klarer ikke dette. De må hjelpe å skaffe hus til datteren og hennes familie. Det er surr nok iforveien med alle oss!» Men jeg som ser det samme hver dag, jeg hadde ingen trøst at gi henne. Jeg vet, at den unge familien ikke får hus på lenge, lenge. Over 5000 familier søker hus ved det kom. leiegårdskontor, og denne vår familie står blandt de allersiste i rekken. Går man gjennem gatene på Grünerløkken, ser det ikke værst ut der. Nokså kjedelige bykaserner - men ikke værst allikevel fra gaten. Men går en så inn gjennem en av portene, faller der en tyngsel over en. For sa å si hvert eneste hus har bakgård og mangfoldige har også mellemgård. Disse mange, trange gårdsrummene med de høie murveggene omkring, som stenger for sol og lys, det er da noget av det tristeste som fins. Stakkars - alle barna som bor i 1ste etasjene der. 1 en mellemgård i en av disse gatene ser det sån ut i 1. etasje. En felles entre går midt gjennem, langs efter bygningen. Der er 3 leiligheter på 1 v. og kjk., dessuten et enkelt værelse innerst i gangen. Alle kjøkkenene ligger på den ene siden av gangen med vinduene ut mot den trange forreste gårdsplass og like mot 5 privetdører og forgårdens søplekasser. Vi har altid å se efter om der fins vindu eller, ventil i matskapene. Her fantes ingen av delene. Ona det er heldig eller uheldig er ikke godt å si, man kan tenke sig en lummer sommerdag: stank og fluer. - Stuene på den andre siden gangen vender mot det ennu trangere bakerste gårdsrum. Utsikten fra vinduene er søplekasser, 3 privetdører og en stall med binge inne i kroken. Stueveggen ligger rett mot syd. Bare midt på sommerdagen rekker solen innenfor karmen. Med de 3 familiene der har det sig slik: Den ene er foreldre med 5 barn. Mannen er jerndreier, han har epilepsi, må derfor ofte forsømme arbeidet, så selv om det var mulig å få en bedre leilighet til dem, så er de dømt til å bo der for leieprisens skyld. Barna har hatt spanskesyken, er svekket efter den, og utsikten til å komme sig her er ikke stor. Den neste familie er foreldre med 2 barn. Faren er skredder. Begge barna var på. Tøien sykehus i mange måneder for å hindre at tuberkulosen skulle få makt over dem. Da de kom ut

3 vilde skolelægen ennu ikke ha dem på skolen, de var ikke sterke nok. I sommer blev de sendt på landet for å styrkes. Men hvordan skal det gå dem? Bedre bolig har de ennu ikke fått, tross alle lægeattester. Barna er nødt til å komme hjem - sykehusplassene er for få. Den tredje familie: foreldre med 5 barn. Mannen er gasverksarbeider. De to næstminste barna 6 og 8 år kom på Tøien sykehus av samme grunn som de to i den andre familien. En tid får de være der, må så tilbake til det hjemmet, hvor stank og uhumskhet trenger inn fra alle kanter. Annen bolig får de ikke. Hvordan skal foreldrene verge barna.? Og der er gate efter gate med denslags gårder. Gråbeingårdene - disse meget omtalte og omskrevne gårdene, i to store klynger ligger de - 10 gårder på vestsiden og 7 på sydsiden av Tøienhaven. I og for sig er ikke de gårdene dårligere enn andre - tvertimot, de er solidere bygget enn så mangfoldige andre. Men de er så overfylte med mennesker. Går en op gjennem trappene der, er det som man vandret i nogen lagerrum - pakkasser for mennesker! Det har bare gjeldt å stable flest mulig individer oppå og ved siden av hverandre. I enkelte opganger bor over 100 personer. Tenk å holde sån en trapp ren! Alle de sølete barnebena som traver op og ned der dagen lang. I det hele bor der i de 17 gårdene mellem 3500 og 4000 mennesker. Og bygningene med gårdsrummene dekker bare 15 mål jord. En hel by på 15 mål. Til sammenligning: Dronningparken er 30 mål. Mange familier er ikke glad over å bo der, nettop fordi det er så pakkende fullt. Men de er kommet dit fordi de for husleienevnden tråtte ikraft blev sagt op hvor de bodde - fordi de hadde så mange barn. Og da var Gråbeingårdene det eneste sted, hvor det ikke blev gjort innvending mot barneflokken. De almindeligste opganger har 5 inngangsdører i hver etasje. Der er 4 etasjer. De fire dører går inn til et kjøkken, som har en stue innenfor. Den 5te går inn til et enkeltværelse, «midtkammerset» kallet. Dette er som oftest beboet som egen leilighet. Av og til hører det til en av de leiligheter det ligger ved siden av. Til ingen leilighet fins noget skap, annet enn et bitte lite matskap oppå kjøkkenbenken. Ja, i en av gårdene fins ikke det lille matskapet engang, bare den lille smale benken. De almindelige stuene har en gulvflate og et ruminnhold, som i høiden er passe for 3 personer. Midtkammersene er efter gulvflaten små for ett menneske. Man treffer folk boende på følgende måter: I midtkammerset (og husk her må maten kokes på apparat inne) foreldre med et eller etpar småbarn. Avstanden mellem vinduet og døren ut til den åpne gangen 3 m, mellem de to andre veggene 2,5 m. Hvordan skal moren beskytte de små mot forkjølelser, når det skal luftes i vinterkulden? I et annet kammer har jeg funnet en mor med 2 voksne ugifte døtre, desuten en gift datter med mann. 5 voksne personer. Sengen og den utslåtte sovesofa fyller gulvet fra vegg til vegg. Det var om sommeren jeg var der. «Ja, mannen min og jeg vi går op og setter oss i Tøienhaven, mens mor og søstrene legger sig,» sa den unge konen smilende «for det er jo ikke godt å få snudd sig her.» Hvor de anbragte klærne sine begriper ikke jeg. I en leilighet (1 v. og kik.) bodde en familie på 8 personer i stuen. I kjøkkenet 1osjerte en ung familie med 2 småbarn. Sengen, symaskinen og kommoden tok hele plassen i kjøkkenet - barnevognen var om dagen hengt op i taket. Begge familier kokte i kjøkkenet. I en leilighet hvor kammerset hørte til var dette leiet ut til en enkemann med 3 småbarn. I stuen sov om natten den gamle moren - hun som egentlig leiet leiligheten med sin voksne datter og 2 voksne sønner, (I og for sig var jo ikke hele leiligheten noget for stor for disse 4 personer). Men desforuten sov også 3 gifte døtre med sine barn i stuen. Svigersønnene måtte sove på loftet eller på sine verksteder. Det blev 7 voksne og - 8 barn under 7 år i samme rum. Den gamle moren var synkeferdig. Lægen påla oss å skaffe hus til de unge familiene, for hun kunde ikke klare det længer, Den ene har fått. Men der er fremdeles 6 voksne og 6 barn i samme stue og 4 personer i kammerset. I leiligheten ved siden av kan der så bo foreldre med 4 barn eller 6-7 barn. Tenk så på alle dem som har nattarbeid og som skal hvile om dagen i et slikt overfylt rum: Barna - store og små kan ikke altid og i allslags veir sendes ut på gaten. Vi har truffet mange nattarbeidere, folk som må la sine hjerner klare til å passe maskinene, til å styre bilene. Ja, vi har truffet en lokomotivfører i en slik overfyllt leilighet, hvor det aldrig var hvile å få. Sett nu, at det gikk galt med toget engang i nattens mulm og mørke. Hvem fikk skylden? På Rodeløkken ser det annerledes ut, ikke så mange svære kaserner. Mere småhus i haver, og idyllisk ser det ut om våren. Men ser en nærmere efter, er det gamle dårlige rønner det meste. I Verksgaten, som grenser Rodeløkken av mot sydvest ligger en stor sjokoladefabrikk. Skinnende nypusset, rødlig stiger den høit i veiret, imens de garnle beboelseshusene omkring segner om av elde og mangel på stell. Like om hjørnet, ligger en liten murgård, som forlengst er dømt som ubrukelig som menneskebolig. Den er bebodd til siste krok - menneskene der venter bare på at det skal bli noget sted de kan flytte hen. På den andre siden gaten i en elendig tregård

4 er det så fullt at etpar mennesker fra en av leilighetene isommer flyttet over i vedskuret. Fra samme hus er en mann - familiefar- gått til sjøs for da har da han opholdssted, og det blir en tanke rummeligere for familien. Inne i nabogården står der et vognskur, så forfallent at det ikke lenger brukes til vogner, men til å kaste alslags avfall inn. I den ene enden er et lite rum med en komfyr i. I dette rummet har en familie bodd i 6 år. Mannen er arbeider ved Thunes mek. verksted. De har 6 barn, de to minste er født het og vet ikke av noget annet hjem. Vinduet i den skjeve veggen kan aldrig lukkes helt igjen, rammene passer ikke i hverandre. Døren må altid løftes op i karmen. Sommeren 1920 var mannen sykemeldt i 11, sengeliggende i 8 uker for rheumatisme. - Vi pratet litt om hvordan det vilde være å komme over i en riktig leilighet. Mannen var engstlig for at det vilde vel bli så kostbart. Men jeg mente på at de vilde komme til å spare en mengde brensel - og medicin og sykebehandling. «ja kanskje,» svarte han, «men hender det ikke ofte det også, at når nogen er vant til noget riktig dårlig, så tåler en ikke å bli plantet over i det bedre?» - «Kunde nogen si noget tristere? - «Tenk så morsomt å henge op pene gardiner i ordentlig. vinduer,» sa jeg til konen. «Ja» sa hun, «jeg har nogen gardiner som har ligget nedpakket i 12 år - ja, for å ha noget pent her, det er det jo ikke no ved.» I alle gatene videre opover Rodeløkken er der kjellerboliger. Kjeller ved kjeller i hvert hus. Til en av dem ser grunnrisset sån ut. Grunnmuren skyter sig inn i rummene, så gulvflatene er meget små. De som sover i sengen og på skipskisten i den minste stuen kan ikke strekke sig rett ut. Vinduet i kjøkkenet kan de, ikke la stå åpent - karmen ligger nemlig i høide med jorden og rottene fra det svarte skuret, som ligger i 1 m's avstand bakenfor, spaserer like inn. Dette skuret tar også alt, dagslyset bort. Jeg var der en solskinsdag i juni, og vi måtte tende lyset for å kunne se å tegne og måte op derute. Litt lenger borte har vi en kjeller hvor gulvet ligger 2 m. under jordflaten, og taket i høide med gatelegemet. En bitte liten have ligger mellem gaten og huset. Der er det såp dype lyskasser foran vinduene at de har omtrent normal form. Men det er rart å stå dernede og se undersiden av vognene som kjører i gaten. Gulvet dernede fortæres så fort av fuktighet og sopp, at det må fornyes hvert annet år. Og her bor foreldre med 2 små gutter. Disse går bestandig med hals- og nesekatar. All behandling hjelper ikke, kan ikke hjelpe sålenge de bor her. - Faren er ansatt ved den kommunale fiskehandel, men der er foreløbig ingen utsikt til få husselv om han har arbeid for kommunen. Nogen hus derfra bor også foreldre med 2 barn i en kjeller. De har bodd der i 6 år. Moren er avvekslende nogen uker hjemme, nogen uker på sykehus. Lægen sier, familien må ha en ordentlig leilighet for å bli frisk. Leiegardkontoret sier, vi har ingen leilighet å gi dem ennu. Et hus hadde jeg ofte passert og tenkt: Gudskjelov her kan det da ikke bo nogen! Vinduene var nemlig bare etpar 40 cm. høie glugger like i jordkanten. En dag var det kommet pene små gardiner i gluggene Og naturligvis var det kommet mennesker derned, Det rum av «leiligheten» som vender mot gården er et ganske hyggelig nesten normalt rum, men de som vender mot gaten var gravet ned i jorden Gluggene var oppe under taket. De var fastspikret, så nogen direkte lufttilgang fantes ikke. Men når det regnet siver væten ned i rummet under rammen. Står man dernede, ser man føttene og anklene av de forbipasserende. I en kjeller var mannen død av tuberkulose. En tid efter flyttet et ny gift par derned. De kom begge fra et overbefolkede hjem. Da kjelleren stod ledig tenkte de at de skulde få et rummeligere og bedre hjem der sammen. De var friske begge to. Efter 3-4 år døde mannen og det ene av deres 2 barn med en måneds mellemrum av tuberkulose. Kjelleren blev nektet som bolig. Allikevel har nu et par eldre folk - uten barn - måttet få lov til å flytte inn der. De vilde heller det enn bo på politistasjonen. Hundreder av familier kommer med sine lægeattester for å bevise at de trenger hus. En av de hundredes lyder så : «T. J. med familie er scrofuløs-tuberkuløs og anbefales på det beste til å komme i betraktning ved besettelsen av leilighetene i Kri.a kom. boliger. Familien er for tiden stuet inn hos slektninger i forannevnte gård. Den har tidligere beboet en i høi grad usund bolig på en annen kant, og jeg anser det for å være særdeles avgjørende for familiens fremtidige trivsel og sundhet, at den får ordentlige boligforhold.» Dr. NN. På samme papir var tilføiet av en av Rikshospitalets læger: «Som følge av familiens dårlige bolig er alle 3 barn blitt syke og har fått ørebetendelse, så de har måttet innlegges på Rikshospitalets øreavdeling. Den eldste har måttet opereres. De 2 minste er snart helbredet og må da av plasshensyn utskrives straks. Det er da av avgjørende betydning at de kan komme i en sund bolig, de ikke risikerer et tilbakefall i sygdommen. Jeg tillater mig derfor på det varmeste å slutte mig til dr. N. N's omstående skrivelse.» Dr. X. X.

5 At denne familien ikke får hus straks - itide - vet vi med sikkerhet. Der er hundreder efter hundreder med lignende attester. Der fins ikke hus til dem, og så er det bare å vente på at tuberkulosen far sitt faste tak i dem. En annen uhumskhet ved de dårlige rønnene er rottene som huserer der. Hvad sier De om å komme inn og finne en mor med sitt 8 dags gamle barn i den ene armen og den større på 15 måneder i den andre. -- Var hun alene med de små i rummet, turde hun ikke la den største på gulvet for rottene. En annen mor fortalte om sin lille 2-3 års pike som satt på gulvet og, lekte: «Ja, hun sier «pus» til rottene hun - hun gjør ikke forskjell på katten og dem.» De kan si hvorfor dytter ikke leieboerne selv igjen for rottehullene? Det gjør de, men rottene gnager sig inn ved siden av. En, mor turde ikke legge sig til a sove -- natten før hadde hun drept en i sengen hos barna. Maten kan de ikke ha i kjøkkenene. Rottene eter den op som de eter såpestykkene og, gnager skotøiet istykker. Gulvene er gjerne beslått med plater, men rottene gnager sig inn ved siden av. Forleden dag var jeg et sted hvor taket som ikke var høiere oppe enn at jeg kunde stå og tegne oppe i det - hvor taket var beslått med plater. Her kom rottene hoppende inn den veien. Så har vi alle de familiene som lever adskilt - mannen på sin kant - hos foreldrene, på hotel, herberger, mens konen og barna har ophold annetsteds. Et eneste eksempel bare av alle de mange, mange: Mannen bor hos sine foreldre, leiligheten er 1 v. og kjk. De er 8 personer. En av sønnene har tuberkulose, derfor er det også av den grunn umulig for den gifte søn å ha hustruen og barnet boende derhjemme. De to bor hos hustruens søster i en så trang bolig at de hindrer at søsteren som er forlovet, kan gifte sig og få sin mann hjem til sig. - Han bor igjen i losji hos en annen familie, som er så stor at den i høieste grad selv trenger den plass han optar. Men. alt står fast. Der fins ikke hus å få for nogen av dem. Og så blir det da tilsist de absolutt husvilde familiene. «Er da ikke dette bare lazzaroner - mennesker, som ikke er verdige til å ha noget hjem», spør de fleste. Nei, det er det det ikke er. Det er arbeidere ved de store mekaniske verkstedene, ved andre industrielle bedrifter - kommunale arbeidere, jernbanefolk. - «Ja, men har de da ikke slektninger eller venner, de kan ty inn til?» --- Jo, flere har det. Men av det som nu er fortalt, forstår dere at hjemmene er sprengt. Hvor hjelpsomme de er mot hverandre - og det er de i en utrolig grad, - så sier plassen tilsist stop. De kan ikke godt sove opefter veggene. Og derfor blir det ofte politistasjonen de må søke. Hjemmene er sprengt, sykehusene er sprengt, herbergene er sprengt. Kanskje jeg har fortalt altfor meget. Og allikevel er dette bare enkelte billeder av alle de mange, mange vi daglig ser. - Ja, for sån ser det ut omkring oss her i Kristiania by - nu iaften, imorgen når dere vågner, og hver dag. Menneskene er vildsomme. Barna vokser op og vet ikke hvad et virkelig hjem er - ja, for der er jo ikke en krok til Menneskebarnas vugge engang! Hvor skal de hen? På alle kanter snakkes der om vanskelige tider og sparing. Der henges plakater op: Fra Fra Socialdepartementet Hver øre De bruker utover det allernødvendigste gjør landet fattigere og bringer oss i gjeld til utlandet Socialdepartementet 3 sukkerbiter spart hvert dag i hvert hjem er 5 millioner kg. årlig 10 millioner kr, Spar sukkerbiter De er vist svært udmerkede disse plakatene. Imidlertid virker de nærmest til gråt og til latter for den som daglig ser - alle de elendige boligene. Tenk hvad det er for en veldig, en kollosal ødselhet for landet med dem! Tenk på alle de ører, kroner, som daglig blåses ut gjennem alle sprekkene, og fyker op gjennem pipene fra de slette ovnene og komfyrene. Tenk på alle de ører, kroner, som slites op i børster, kluter, på alle de forferdelige gulvene og trappene, som ikke er vedlikeholdt gjennem årrekker. Tenk på alle de sukkerbitene, som rottene spiser! Tenk på alle de kronene til læger og medicin. Og tenk på det vigtige: alle husmødrenes dyrebare krefter, som sløses bort ved all elendigheten. Og alle de kreftene, som vilde bli en veldig opsamlet kapital, om barna fikk vokse sig sunde og sterke i gode hjem. Det snakkes daglig om kostbarheten ved å bygge hjem, og at det er så vanskelig å finne en ordning. Det er kostbarere ikke å bygge - hver dag stemples barna av tuberktulose, av alleslags betendelser og katarer, fordi de ikke har ordentlige hjem. I dette vi kaller samfundet har vi kvinner ikke megen rett. Men naturen har gitt oss det første, nærmeste, det største ansvar overfor livet selv. All direkte personlig omsorg for menneskene - fra de fødes til de dør. for de friske som de syke, har den lagt i våre hender.

6 Og vi vet vel at menneskenes egen helse, liv og lykke er det kostbareste av alt, og det som nu må tas vare på. Så lenge der er jord i landet å bygge på, sten i fjellet og tømmer i skogen å bygge med, så lenge går det ikke an å si, at det er for dyrt å bygge hjem til de menneskene som fødes til verden her, og som skal leve og arbeide her. Nanna Broch.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS Grøndahl og Dreyers Forlag AS Alle henvendelser om rettigheter stiles til: Grøndahl og Dreyers Forlag AS Akersgt. 41, Postboks 465 Sentrum, N-0105 Oslo Grafisk formgivning for serien Norske essayister:

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer