Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer. Jarl Øvstedal, OSL"

Transkript

1 Overvåkning av vannkvaliteten i grunnvann, vassdrag og grytehullsjøer Jarl Øvstedal, OSL

2 Tilstanden for grunnvannet på flyplassområdet før 1998 Påvirkning fra: Forsvaret Luftfartsverket Bebyggelse Avfallsfyllinger Industri

3 Mulig påvirkning fra eksisterende flyplassdrift: Flyavising: tonn PG pr sesong Baneavising: Opptil 1400 tonn Formiat pr sesong

4 Bruk av umettet sone langs banesystemene som rensemedium avisingskjemikalier Glykol og kaliumformiat Rullebane Belastning: Opp til 2,8 kg KOF/m2 pr sesong og opptil mg/l KOF 2.5 m dyp Umettet sone Biologisk nedbrytning: Aerobe og anaerobe prosesser Parametre for viktige prosesser i grunnvannsonen: Grunnvann Nedbrytningsgrad i umettet sone: KOF/TOC: Aerobt/anaerobt: Oppløst oksygen Jern / mangan reduksjon:fe/mn Nitrat reduksjon: NO3/NH4 Sulfat reduksjon: SO4 Uorganisk påvirkning: Ca/Mg, K

5 Hvis tålegrensen i jord overskrides risikerer vi å: Over tid ødelegge nedbrytningssystemet for PG og F i grunnen Oppleve flere observasjoner av PG og F i grunnvannet (brudd på SFT-tillatelse) Endre grunnvannskjemien permanent (brudd på SFT- tillatelse) Oppleve metanproduksjon langs banesystemene Når er tålegrensen overskredet? Når er grunnvannet påvirket?

6 Mulig påvirkning fra eksisterende flyplassdrift: Håndtering av jetfuel Mulig generell påvirkning fra samlet aktivitet Kjøretøy/Parkering: Ledningsanlegg/bassenger: Lekkasje gjennom asfalt Bensinstasjoner/vaskeanlegg Utlekking miljøgifter fra bygningsmaterialer Termisk geovarme Større utslipp Anleggsaktivitet Gjødsling sidearealer Veisalt / miljøgifter fra vei Jernbanen

7 OVERVÅKNING Utslippstilatelse fra SFT av : Miljøovervåkning: innen skal det legges frem forslag til nødvendig oppdatering og tilpassing av miljøovervåkningen som skal sikre og dokumentere at de nye utslippsvilkårene overholdes. Herunder skal det redgjøres nærmere for hvordan overvåkning og rapportering knyttet til grunnvannets referansetilstand foreslås lagt opp Overvåkning bedriften skal gjennomføre kontrollmålinger av utslipp til omgivelsene og sørge for overvåkning av grunn, grunnvann og vassdrag. Videre må overvåkningen ta høyde for å oppfylle de krav til overvåkning og rapportering som følger av EU rammedirektiv om vann (2000/60/EC)

8 Dimensjonering av av KOP for grunnvannskvalitet Vurdering av kilder: Kildekartlegging Plassering av brønner: Så tett opp til kildene som mulig. Antall brønner: Må kunne fange opp eventuelle påvirkninger Har tilleggsbrønner som kan brukes Metode: Automatisk/manuell overvåkning: Manuell. Vurderer nå automatisk Prøvetakingsintervall Tilpasset de periodene hvor påvirkning kan skje Fleksibelt program Metodikk for måling av feltparametre og prøvetaking Egen prøvetakingsbil som er spesialbygget for prøvetaking og måling av feltparametre Innføring av rutiner for håndtering av tom embalasje og prøver Ren prøvetakingsbil Rammeavtale med Lab.

9 Grunnvannsbrønn M8 BN-B1 Br_M Br_S BR22 AN-A1 BR29 BR030-4 LB13-A1 LB4-B1 FG5-B1 AS-B1 FRG1 V1800V-A1 FRG2 V1200V-A1 MOV2-A02 BR30 MOV3-A01 FRG3 BRG-2 BRE MOE1-A01 MOE2-A02 MOE2-A01 BN-A2 AN-A4 RF01L-A2 JA1 BV-3 BV-2 BV-1 OLT-A2 OLT-A1 UK7960-A02 UK5890-A01 UK6100-A01 UK4630-A01 Mellom_C ANOE2 ANOE10 ANOE1 MOV2-A01 RF01L-A1 P220-A040 DEP3-3 BR NGI-A MOE1-A02 LB1-A1 P213-A341 LB12-A1 P590A012 P523A012 P260A110 P498A197 P466A-029 P320A-065 ANOE11 BR09 DEP5-1 P070A210 BR07 BR7_ AS-B5 BN-B5 Grunnvannsbrønn M8 BN-B1 Br_M Br_S BR22 AN-A1 BR29 BR030-4 LB13-A1 LB4-B1 FG5-B1 AS-B1 FRG1 V1800V-A1 FRG2 V1200V-A1 MOV2-A02 BR30 MOV3-A01 FRG3 BRG-2 BRE MOE1-A01 MOE2-A02 MOE2-A01 BN-A2 AN-A4 RF01L-A2 JA1 BV-3 BV-2 BV-1 OLT-A2 OLT-A1 UK7960-A02 UK5890-A01 UK6100-A01 UK4630-A01 Mellom_C ANOE2 ANOE10 ANOE1 MOV2-A01 RF01L-A1 P220-A040 DEP3-3 BR NGI-A MOE1-A02 LB1-A1 P213-A341 LB12-A1 P590A012 P523A012 P260A110 P498A197 P466A-029 P320A-065 ANOE11 BR09 DEP5-1 P070A210 BR07 BR7_ AS-B5 BN-B5 Brønner som inngår i KOP: Samtlige brønner:

10 Utvikling av system for automatisk overvåkning av umettetsone og grunnvann: Soilwatch Glykol Rulleban Formiat Umettet sonel 5-30 meter Monitoring (Soilwatch) Water; Cond, ph, O2, temp. Soil; Cond, TDR Gass: O2, CO2, VOC Grunnvann

11 Referanseverdi for grunnvannskvalitet (Basert på data fra ) Parameter Median (25% - 75%) Ca Mg 2,6 1,9 3,3 K 1,3 1,0 1,8 Fe 0,031 0,012 0,05 Mn 0,050 0,014 0,15 Na 3,2 2,5 4,4 Cl 3,2 2,1-4,4 NO3NO2N 0,59 0,18 1,64 SO4-S 5,8 3,9 9,3 TOC 0,83 0,52 1,95

12 70 CA mg/l Median Median Median Median Median Median Median Median MG K Na Cl NO3NO2-N SO4-S TOC mg/l Median Median Median Median Median Median Median Median Fe Mn mg/l Median Median Median Median Median Median Median Median

13 Ca (mg/l) okt. 96 mar. 97 aug. 97 jan. 98 jun. 98 nov. 98 mar. 99 aug. 99 jan. 00 jun. 00 nov. 00 apr. 01 sep. 01 feb. 02 jul. 02 des. 02 mai. 03 okt. 03 mar. 04 aug. 04 des. 04 mai. 05 okt. 05 mar. 06 aug. 06 jan. 07 jun. 07 nov. 07 apr. 08 sep Br_S Ca Br_M Ca MOE2-A02 Ca M8 Ca ALK (mmol/l) okt. 96 mar. 97 aug. 97 jan. 98 jun. 98 nov. 98 mar. 99 aug. 99 jan. 00 jun. 00 nov. 00 apr. 01 sep. 01 feb. 02 jul. 02 des. 02 mai. 03 okt. 03 mar. 04 aug. 04 des. 04 mai. 05 okt. 05 mar. 06 aug. 06 jan. 07 jun. 07 nov. 07 apr. 08 sep Br_S Alkalinitet Br_M Alkalinitet MOE2-A02 Alkalinitet M8 Alkalinitet K (mg/l) jan. 99 apr. 99 jul. 99 okt. 99 jan. 00 apr. 00 jul. 00 okt. 00 jan. 01 apr. 01 jul. 01 okt. 01 jan. 02 apr. 02 jul. 02 okt. 02 des. 02 mar. 03 jun. 03 sep. 03 des. 03 mar. 04 jun. 04 sep. 04 des. 04 mar. 05 jun. 05 sep. 05 des. 05 mar. 06 jun. 06 sep. 06 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 aug. 08 nov. 08 Ca Alkalinitet Kalium BR22 V1800V-A1 V1200V-A1 BR29 UK6100-A1

14 Jern og Mangan i området vest for vestre rullebane BR29 BR29-2 BR29-3 BR29-4 BR Mn (mg/l) okt. 07 nov. 07 des. 07 jan. 08 feb. 08 mar. 08 apr. 08 mai. 08 jun. 08 jul Mn (mg/l)

15 Vassdrag KOP: Kulverter, Sogna og Vikka Manuell prøvetaking 3 ganger pr år. Automatisk overvåkning av vannføring og vanntemperatur. Aurtje rn Danie lse te rtje rn N1 Vinterovervåkning: Kulverter og Sogna Vannprøvetakere i kulverter og Sogna. Prøvetaking 3 ganger pr døgn til en døgnblandprøve Analyse av alle prøver fra de dagene det er avrenning Automatisk overvåkning av vanntemp, Q, og Oksygen S1 M1 Sogna Vikka Grytehullsjøer: Prøvetaking og måling av feltparametre 6 ganger pr år i sommersesongen km Le ira

16 Grytehullsjø Danielsetertjern Grytehullsjø Danielsetertjern klassifisering ihht. SFTs veiledning 97:04. Tilstandsklasser: (Klasser for tungmetaller) DANIELSETERTJERN Ikke klassifsiert Meget god (Ubetydelig forurenset) God (Moderat forurenset) Mindre god (Markert forurenset) Dårlig (Sterkt forurenset) Meget dårlig (Meget sterkt forurenset) Virkninger av: Parameter Enhet Næringsstofer TOT_P ug/l i.a * TOT_N ug/l 768 i.a i.a i.a NO3 ug/l 1 i.a i.a i.a 3* 25* 29 11* i.a i.a. i.a. NO3_NO2 ug/l i.a 8 10 i.a 3* i.a 15 i.a i.a i.a. i.a. 5 PO4 ug/l 2 i.a i.a i.a i.a i.a. Salter NA mg/l 2,6 2,7 2,3 i.a 2,8 2,2 2,7 2,9 3,4 3,2 3,0 3,4 CA mg/l 32,0 30,5 34,3 i.a 34,0 32,0 39,0 40,4 44,7 41,9 43,3 45,4 K mg/l 0,9 0,7 0,6 i.a 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 0,9 1,3 MG mg/l 2,0 2,1 2,3 i.a 2,2 1,8 2,4 2,6 2,7 2,6 2,8 3,6 SO4 mg/l 17,0 16,7 18,0 i.a 13,0 10,7 6,3 13, ,1 20,3 CL mg/l 5,0 4,8 4,4 i.a 3,5 3,0 4,1 4,5 4,9 3,6 3,4 3,1 CONDUCT us/cm 185,0 175,2 194,0 i.m 190,0 182,3 226,9 380, ,3 195,3 231 Organiske stoffer TOC mg/l 4,7 4,3 2,9 i.a 4,8 4,0 5,7 1,8 3,6 3,1 2,8 2,9 KOF-Mn mg/l i.a i.a i.a i.a i.a i.a 2,7 3,5 4,9 2,2 2,7 OXYGEN mg/l i.m 9,0 8,2 i.m i.m i.m i.m 6,9 i.m 8,4 6,5 9,6 COLOR mgpt/l 10,5 11,3 10,8 i.a 12,0 14,0 13,0 10,0 3,9 i.m. 0,1 10 FE ug/l i.a 55 5* ,2 2,7 2,6 68,5 MN ug/l 4 i.a i.a i.a ,9 0,6 0,4 0,24 Forsurende stoffer ALK mmol/l 1,39 1,35 1,50 i.a 1,60 1,47 1,49 1,88 2,2 2,8 2,0 2,2 PH ph 7,9 7,9 7,8 i.m 7,6 7,5 7,1 8,0 7,0 7,0 6,8 7,55 Partikler TURB FNU i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,6 0,8 6,8 1,8 3 TURB FTU 0,9 0,9 0,6 i.a 3,4 1,0 1,2 i.a i.a i.a i.a. 0,42 SIKTEDYP m i.m 3,4 4,4 i.m i.m i.m 4,0 3,7 4,2 i.m 4,1 Metaller CU ug/l i.a i.a i.a i.a 1,0* 1,0 0,7 0,9 1,5 1,0 1,2 1,2 ZN ug/l i.a i.a i.a i.a i.a 10,5 1,9 6,2 7,6 6,0 3,3 3,7 CD ug/l i.a i.a i.a i.a 0,1* 0,1 0,03 0,7 0,1 0,2 0,1 0,013 PB ug/l i.a i.a i.a i.a 0,5* 0,2* 0,3 5,6 0,05 0,41 0,1 0,062 NI ug/l i.a i.a i.a i.a 1,0* 0,5* 0,1 0,1 0,4 0,6 0,3 CR ug/l i.a i.a i.a i.a 0,5* 5,0* 4,2 0,1 0,04 0,08 0,09 0,068 HG ug/l i.a i.a i.a i.a 0,0025* 0,0001* 0,0011* 0,0020 i.a <0,002* 0,002 0,004 *Alle prøver er under deteksjonsgrensen.

17 Grytehullsjø Aurtjern Grytehullsjø Aurtjern - klassifisering ihht. SFTs veiledning 97:04. Tilstandsklasser: (Klasser for tungmetaller) Ikke klassifisert Meget god (Ubetydelig forurenset) God (Moderat forurenset) Mindre god (Markert forurenset) Dårlig (Sterkt forurenset) Meget dårlig (Meget sterkt forurenset) AURTJERN Virkninger av: Parameter Enhet Næringsstoffer TOT_P ug/l i.a * ,5 Salter Organiske stoffer Forsurende stoffer Partikler Tungmetaller TOT_N ug/l 378 i.a i.a NO3 ug/l 1 i.a i.a i.a 3* 25* 5 19 i.a i.a i.a. NO3_NO2 ug/l i.a * i.a 3* i.a i.a i.a i.a. 75 PO4 ug/l 2 i.a i.a i.a 3* i.a i.a NA mg/l 1,2 1,4 1,1 1,4 1,6 1,0 1,1 1,1 1,7 1,5 1,5 1.1 CA mg/l 2,7 2,5 2,5 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 3,2 2,9 3,2 2.7 K mg/l 0,4 0,5 0,3 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2* 0,6 0,6 0,5 0,5 MG mg/l 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5* 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 SO4 mg/l 1,8 1,7 1,6 0,8 0,5* 1,0 0,3 1,5 3,9 1,9 CL mg/l 1,2 1,3 1,2 1,9 1,3 1,6 1,1 2,6 2,0 1,7 1,7 1,4 CONDUCT us/cm 24,0 24,3 25,1 32,0 29,0 24,7 27,2 40, ,7 27,3 20,0 TOC mg/l 3,2 4,4 4,5 3,4 4,1 3,8 3,9 2,7 4,4 3,7 3,6 3,4 KOF-Mn mg/l i.a i.a i.a i.a i.a i.a 3,2 2,9 3,2 1,7 2,2 OXYGEN mg/l i.m 8,4 9,0 i.m i.m i.m i.m 6,6 i.m 8,8 4,1 7,4 COLOR mgpt/l 5,6 4,8 6,8 7,0 8,0 7,0 7,3 10,0 8,6 i.a 0,1 7,5 FE ug/l * ,1 5,1 27,5 MN ug/l 8 i.a i.a i.a ,2 0,38 1,4 ALK mmol/l 0,18 0,18 0,18 0,23 0,26 0,18 0,13 0,13 0,23 0,56 0,24 0,17 PH ph 7,0 7,1 7,1 6,4 6,5 7,1 7,4 7,2 7,15 6,9 6,2 6,75 TURB FNU i.a i.a i.a i.a i.a i.a i.a 0,82 1,23 0,2 3,2 TURB FTU 0,3 2,3 3,0 3,6 1,9 1,9 1,6 i.a i.a i.a i.a. 0,93 SIKTEDYP m i.m 2,3 2,2 i.m i.m i.m 4,3 3,8 4 i.m 3,2 CU ug/l i.a i.a i.a i.a 1,0* 4,6 0,7 0,5 1,5 0,9 2,7 0,95 ZN ug/l i.a i.a i.a i.a i.a 10,0* 2,5 2,7 5,2 4,0 6,0 2,8 CD ug/l i.a i.a i.a i.a 0,10* 0,35 0,03 0,01 <0,1 0,1 0,1 PB ug/l i.a i.a i.a i.a 0,5* 0,9 0,1 1,8 <0,3 0,04 0,02 0,06 NI ug/l i.a i.a i.a i.a 1,0* 0,5* 0,2 0,2 0,7 0,5 0,5 CR ug/l i.a i.a i.a i.a 0,5* 5,0* 3,8 0,1 <0,01 0,07 0,08 HG ug/l i.a i.a i.a i.a 0,0025* 0,0004 0,0011* 0,0010* 0,003 <0,002* 0,002 0,02 *Alle prøver er under deteksjonsgrensen.

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark HiT notat nr /00 Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark Årsrapport 999 Harald Klempe Avdeling for allmenne fag Institutt for natur- helse- og miljøvernfag

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Bokn Plast Postboks 177 4291 KOPERVIK Norge 21. maj 2007 uhi Vedr.: Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Rørcentret har tidligere prøvet Bokn type OBK 20 l/s med henblik

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 92 2014 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2013 Roger Roseth, Øyvind Rise, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 68 2013 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2012 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Rammeavtale OSL Avrop Overvåking i vannforekomster ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Rammeavtale OSL Avrop Overvåking i vannforekomster ved Oslo Lufthavn Gardermoen RAPPORT Rammeavtale OSL Avrop 13-2016 Overvåking i vannforekomster ved Oslo Lufthavn Gardermoen RAPPORTERING AV VANNOVERVÅKING I 2016 DOK.NR. 20170248-01-R REV.NR. 0 / 2017-02-28 Ved elektronisk overføring

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Miljøtiltak- vann og samferdsel. Helen French og Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø

Miljøtiltak- vann og samferdsel. Helen French og Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø Miljøtiltak- vann og samferdsel Helen French og Roger Roseth Bioforsk Jord og miljø Samferdsel Rv7 Ramsrud++ Veg Flyplass Jernbane Overflatevann Grunnvann Gardermoen, OSL, Rv35 Anleggsfasen Driftsfasen

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316 Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1316 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Bergen

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Prøvetaking av ferskvann. Sigrid Haande, NIVA

Prøvetaking av ferskvann. Sigrid Haande, NIVA Prøvetaking av ferskvann Sigrid Haande, NIVA 3. desember 2009 1 3. desember 2009 2 3. desember 2009 3 Innhold Prøvetaking av ferskvann på NIVA Nasjonale overvåkingsprogrammer - før, nå og i fremtiden Vanndirektivet

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

NILUs feltstasjoner for korrosjon Miljø- og korrosjonsmålinger 2002-2003. Datarapport. Rapport 920/2004

NILUs feltstasjoner for korrosjon Miljø- og korrosjonsmålinger 2002-2003. Datarapport. Rapport 920/2004 NILUs feltstasjoner for korrosjon Miljø- og korrosjonsmålinger 2002-2003. Datarapport Rapport: TA-nummer: ISBN-nummer Oppdragsgiver: Utførende institusjon: Forfattere: NILU OR 80/2004 TA-2070/2004 82-425-1633-2

Detaljer

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kort innføring i fosforets jordkjemi Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Mikro Makro Næringsstoffer nødvendig for plantevekst Plantene tar opp viktige næringsstoffer hovedsakelig

Detaljer

Vegsalt i innsjøer. Torleif Bækken, NIVA

Vegsalt i innsjøer. Torleif Bækken, NIVA Vegsalt i innsjøer 1 Vegsalt renner av til resipienter. Hvordan påvirkes vegnære innsjøer, elver og bekker? Høyere saltkonsentrasjon? Over tid? Saltgradient mot bunnen av innsjøer? (med oksygensvinn?)

Detaljer

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg Tiltak for bedre vannmiljø ved veg v/ Hilde Sanden Nilsen Ser på: Vannforskriften i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Påvirkninger og effekter av vegdrift Miljøgifter i vegvann Vandringshinder for

Detaljer

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier?

Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Stein Petter Næss, Kemira Chemicals AS Kemira Water Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier? Grønne kjemikalier? Hvor miljøvennlig er fellingskjemikalier?

Detaljer

Miljøovervåking Trondheim lufthavn

Miljøovervåking Trondheim lufthavn Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 99 2012 Miljøovervåking Trondheim lufthavn Overvåking av overvann og grunnvann i 2011/12. Roger Roseth, Lasse Weiseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og Miljø og Bioforsk

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Formål og bakgrunn... 1 1.2.1 Tidligere miljøundersøkelser... 1 1.2.2 Miljøtilstand i Nordgulen... 2 1.2.3

Detaljer

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalteknikk KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 Lørenskog kommune har et spesielt ansvar for Sinoberbilla. Bildet er fra Tappenbergvannet i Losbyvassdraget. Juni 2013 F O R O R D Denne rapporten

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny! Fasit odatert 10/9-03 Se o for skrivefeil. Denne fasiten er ny! aittel 1 1 a, b 4, c 4, d 4, e 3, f 1, g 4, h 7 a 10,63, b 0,84, c,35. 10-3 aittel 1 Atomnummer gir antall rotoner, mens masse tall gir summen

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra?

Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Forvaltningens overvåking: Hva er behovene og kan ny metodikk bidra? Miljødirektoratets overvåkingsprogrammer Miljøgifter Forsuring og eutrofiering Klima og luft Hvorfor overvåke? T Miljøgifter M I M K

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014

MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 Oppdragsgiver Avinor AS Rapporttype Hovedrapport 2014-06-13 MILJØOVERVÅKING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES 2013/2014 3 (45) Oppdragsnr.: 6131649 Oppdragsnavn: Miljøovervåking Trondheim lufthavn Værnes 2013/2014

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014

Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Produksjon av laks i semi-lukket merd 2012-2014 Arve Nilsen Asbjørn Bergheim Kristoffer Vale Nielsen Sunndalsøra 23.10.14 Vannkvalitet i semi-lukket merd Resultater til nå Temperatur Oksygen ph og CO 2

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing

Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing Gunvald Johansen Bygg Vannforsyning til Sulitjelma fjellandsby Etablering av tre fjellbrønner Datarapport fra boring og testing november 2009 Rapportnr.: 5001663.hg_r1 Side: 3 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksrettet overvåking Tiltaksrettet overvåking Typiske overvåkingsprogram for ferskvann etter Vanndirektivet Dag Berge NIVA Målsetting Påse at vannforekomstene har tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde den ønskede økologiske

Detaljer

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN

SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD OM HÅNDTERING AV OVERVANN MED AVISINGSMIDLER VED ARENDAL LUFTHAVN 1 Oppdragsgiver: Arendal Lufthavn Gullknapp AS Oppdrag: 521583 Reguleringsplan Gullknapp Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Per Ingvald Kraft Kvalitetskontroll: Tore Terkelsen SUPPLERENDE GRUNNLAG TIL SØKNAD

Detaljer

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann

Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Grunnlag for krav til resirkulering i norsk settefiskvann Torstein Kristensen og Trond Rosten, NIVA Midt-Norge Åse Åtland, NIVA Chile Innledning Dagens situasjon i norsk smoltproduksjon Framtidas smoltbehov.

Detaljer

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Hva renner av vegene? Hvilke mengder? Er avrenningen et problem? Hvilke

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 80 2015 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn AS Resultater for kalenderåret 2015 Roger Roseth, Geir Tveiti og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog

Karakterisering av grunnvannsforekomster. Lier kommune i Buskerud. NVE / SFT mai 2007 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Karakterisering av grunnvannsforekomster Lier kommune i Buskerud NVE / SFT mai 7 Knut Robert Robertsen Miljøgeolog Baseres på følgende kilder: NGU (Grunnvann, berggrunn, løsmasser, utførte oppdrag) Lier

Detaljer

Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen

Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen Tore Krogstad Institutt for plante og miljøvitenskap, UMB PURA arbeidsseminar 5. nov 08 NFR-prosjekt for perioden 1. jan. 2006 31.

Detaljer

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger

Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Sesjon: Forurensning inkludert grunnvann Avrenning fra veger Nasjonal vannmiljøkonferanse 16-17 mars 2011 Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Kunnskap Verktøy - Tiltak Avrenning fra veger Kunnskap:

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU KLÆBU KOMMUNE APRIL 2011 MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU FORURENSNINGSTILSTAND Oppdragsnr.: 6110212 Oppdragsnavn: Miljøkvalitet i vassdragene i Klæbu Dokument nr.: K-RAP-001 Filnavn: K-RAP-001 - Rapport

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

E18 KNAPSTAD AKERSHUS GRENSE FORUNDERSØKELSER VASSDRAG

E18 KNAPSTAD AKERSHUS GRENSE FORUNDERSØKELSER VASSDRAG Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Øst VEDLEGG 9C Rapporttype Miljø 2011-08-29 E18 KNAPSTAD AKERSHUS GRENSE FORUNDERSØKELSER VASSDRAG VINTER 2011 FORORD Ny E18 på strekningen Knapstad Akershus grense

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark

Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark HiT notat nr /00 Overvåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark Årsrapport 998 Harald Klempe Avdeling for allmenne fag Institutt for natur- helse- og miljøvernfag

Detaljer

Næringssalter en ressurs eller et problem?

Næringssalter en ressurs eller et problem? 1 æringssalter en ressurs eller et problem? Yngvar Olsen orges teknisk-naturvitenskapelige universitet (TU) Trondheim yngvar.olsen@bio.ntnu.no rogram Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 2-3. mars 2010

Detaljer

NOTAT 12. november 2013

NOTAT 12. november 2013 Labilt Al, µg/l NOTAT 12. november 2013 Til: Fra: Kopi: Miljødirektoratet v/h. Hegseth NIVA v/a. Hindar Sak: Avsyring av Modalsvassdraget, Hordaland Bakgrunn NIVA lagde i 2012 en kalkingsplan for Modalselva.

Detaljer

KAPA. I:\02_Gjennomforer_provetaking\Prosedyrer\PR_020201_1_Prosedyre_for_handtering_av_proveflasker_ekstern_V_ 5_120719.docx

KAPA. I:\02_Gjennomforer_provetaking\Prosedyrer\PR_020201_1_Prosedyre_for_handtering_av_proveflasker_ekstern_V_ 5_120719.docx 1. Hensikt Sikrer at rene prøver blir riktig merket, registrert og lagret klare for bruk uten mulighet for forveksling, kontaminering eller bruk av feil konserveringsmiddel. 2. Beskrivelse Utføres av Nr.

Detaljer

Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås. Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010

Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås. Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010 Aske en ny ressurs? Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Fagdag biprodukter Oslo, 11. november 2010 Aske verdens eldste mineralgjødsel Aske var hovedgjødsla i det gamle svedjejordbruket

Detaljer

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk.

NGU Rapport 2009.065. Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. NGU Rapport.065 Vannkvalitet under testpumping av nye produksjonsbrønner ved Alvdal kommunale hovedvannverk. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. DOKUMENTASJON... 4 3. RESULTATER... 4 3.1 Kjemisk

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Espen Govasmark Bioforsk Jord og Miljø & Tommy Nesbakk GLØR Biologisk behandling biogass og kompostering Stavanger 21-22 september 2009 Resultater fra prosjektet

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen

Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen Drift- og vedlikehold av biovarmeanlegg Askekvalitet, avfallsklassifisering og muligheter for videre håndtering av aska Tore Methlie Hagen, Divsjon Samfunn og miljø, Miljø- og avfallsavdelingen 1 Brensel

Detaljer

33,6 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 56 % formiat. 21 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 35 % formiat

33,6 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 56 % formiat. 21 % CaO Kalsium uttrykt som vannløselig CaO 35 % formiat I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 1) I avsnitt D skal nytt nr. 2.1 og 2.2 lyde: «2.1 Kalsiumformiat Kjemisk framstilt produkt med kalsiumformiat som hovedbestanddel

Detaljer