Formalisering av Rettigheter til Land i Afrika: En Beskyttelse eller Trussel mot de Fattiges Rettigheter?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formalisering av Rettigheter til Land i Afrika: En Beskyttelse eller Trussel mot de Fattiges Rettigheter?"

Transkript

1 Formalisering av Rettigheter til Land i Afrika: En Beskyttelse eller Trussel mot de Fattiges Rettigheter? Stein Holden Hjemmeside: UMB Centre for Land Tenure Studies: /clts 1

2 Introduksjon/Oversikt over presentasjonen Hva er formalisering av landrettigheter? Ulike former/varianter av formalisering Noen historiske perspektiver Kolonitiden Maktstruktur og formalisering Tradisjonelle rettigheter og formalisering Formalisering som virkemiddel for å skape økonomisk utvikling Formalisering for å styrke de fattiges og svake gruppers rettigheter: Eksempler Ny etterspørsel etter land i Afrika ( Land Grab ): Nytt behov for formalisering? 3 Hva er formalisering av landrettigheter? En offisiell offentlig(statlig) anerkjennelse av rettigheter til land Normalt knyttet til en skriftlig dokumentasjon av slik anerkjennelse (nedfelt i lover, forskrifter) Rettigheter kan knyttes til individer, grupper av individer eller selskaper En varierende vektor av rettigheter, plikter og restriksjoner Bruksrett, rett til å investere, leie, arve, selge, eie Boplikt, bruksplikt, vedlikeholdsplikt, skatteplikt Bruksbegrensninger, miljørestriksjoner, salgsrestriksjoner, leierestriksjoner, oppdelingsrestriksjoner 4 2

3 Ulike former av formalisering: Eksempler Klassisk landtitulering (land titling) Gir individuell privat eiendomsrett hvor eier får et skjøte på eiendommen og hvor private eiendommer er registrert i et eiendomsregister med kart, koordinater mm Få begrensninger, for eksempel kan selge eiendommen Registrerte felleseiendommer (common property) En gruppe eier sammen et area, for eksempel en landsbyskog Gruppa kan ha et felles skjøte på eiendommen Begrensede bruksrettigheter hvor staten er eier(leie og bruksavtaler) Brukssertifikater Leiekontrakter 5 Noen historiske perspektiver i Afrika Kolonitiden Kolonimakten = staten som ofte stjal landet til lokalbefolkninga og formaliserte rettigheter til land som så ble gitt til hvite farmere, plantasjeeiere, gruveselskaper, etc. Lokalbefolkningas tradisjonelle landrettigheter ble i liten grad anerkjent og respektert De var nyttig som billig arbeidskraft Formalisering av landrettigheter i Afrika blir lett knyttet opp mot dette perspektivet som innebærer en marginalisering av fattige og svake grupper Ettervirkninger fra kolonitiden? Har makthavere overtatt samme system med undertrykking? 6 3

4 Maktstruktur og formalisering: Afrika etter kolonitida Først: Afrika er svært heterogent! Noen kjennetegn som gjelder mange land: Ledere som prøver å holde på makta/lite demokratiske regimer Korrupsjon vanlig (svake institusjoner) Fordeling av land basert på historiske forhold og offentlige eiendomsregistre er manglende eller ikke oppdaterte Gir rom for rent-seeking Tradisjonelle rettigheter til land er ofte ikke offentlig anerkjent (formalisert) Nyere forsøk på landtitulering Ikke skapt økonomisk utvikling ( elite capture ) Marginalisering av fattige ofte en konsekvens 7 Formalisering av tradisjonelle rettigheter ( customary tenure rights ) Nye forsøk på formalisering inkluderer anerkjennelse og registrering av customary tenure rigths Kan styrke tradisjonelle eiendomsretter Beskytte mot land grabs (?) Sentrale myndigheter, offentlige organer, og lokale maktstrukturer er av stor betydning 8 4

5 Formalisering som virkemiddel for å skape økonomisk utvikling 1. Gjøre død kapital levende (Hernando de Soto) Formalisering gjør det mulig å bruke eiendommen som pant i forbindelse med lån til investeringer 2. Formaliserte eiendomsretter gir større sikkerhet (tenure security): Stimulerer investeringslysten 3. Formalisering stimulerer eiendomsmarkedene Overfører land til de som bruker landet mer effektivt Den første av disse er det enda ikke mye spor av i Afrika Norske myndigheter støttet et de Soto -prosjekt i Tanzania, men trakk seg senere fra det 9 Finansikrisa og eiendomsmarkedet: Levende kapital 10 5

6 Eksempel på ny formalisering som styrker fattiges rettigheter til land: Landsertifisering i Etiopia Historisk bakgrunn: Etiopia var aldri kolonialisert Føydalt regime fram til 1974 Radikal landreform i 1975 Staten eier all jord Bruksrett til jord for alle innbyggere Jordfordeling i lokalsamfunn etter behov Omfordeling når behovene endret seg Forbud mot salg og leie av jord Skapte utrygg rett til jorda (tenure insecurity) Nytt regimeskifte i reformen innebar en sterk grad av landfragmentering 6

7 Oksepløying dominerer fortsatt Etiopisk jordbruk 13 Etiopia: Ny landreform fra 1998 Ny jordlov i 1997 Lavkostnadsreform Land registrering og sertifisering Enkel teknologi (lokale målemetoder, ikke kart og data teknologi) Sterk lokal deltagelse Lokale registreringsbøker Papirsertifikat til hvert hushold Sertifikatet gir bruksrett i all framtid, rett til å leie ut, barn kan arve, bo- og driveplikt, kan ikke selge, kan ikke pantsettes Skalert opp i de fire mest folkerike regionene i landet 14 7

8 Landsertifikater i Tigray Ensides sertifikat Navn på husholdsoverhode (mannen i husholdet som regel) Navn, størrelse, jordkvalitet, lokalitet og navn på tilgrensende naboer for hvert jordstykke Virkninger av Etiopia s landsertifiseringsreform Studier viser at dette har vært en vellykket reform Økte investeringer Høyere arealproduktivitet Færre eiendomskonflikter Større aktivitet i leiemarkedet for jord Positive velferdseffekter også for fattige kvinnestyrte hushold Kostnaden med denne reformen er en liten brøkdel av kostnaden med tradisjonell landtitulering Se publikasjoner: 16 8

9 Density Avlingsfordeling på jord med og uten landsertifikat Kernel density estimate logtotvalha Certificate kernel = epanechnikov, bandwidth = No certificate Positive virkninger av sertifisering på kvinnestyrte hushold 9

10 Hvorfor har Ethiopia s landsertifisering vært så vellykket? Reformen ble ikke motarbeidet eller kapret av en elite i landet Reformen innebar bred folkelig deltagelse og ble gjennomført i løpet av kort tid i hvert lokalsamfunn Reformen avhang ikke av kostbart utstyr og ekspertise utenfra eller omfattende opplæring pga bruk av enkel teknologi 19 Hva kan andre afrikanske land lære av Etiopia og kan lignende reformer gjennomføres der? Lavkostnadstilnærmingen gir viktig lærdom Lett å skalere opp Ny teknologi (GPS, satelittbilder, og data-teknologi) kan også bidra til å redusere kostnadene med land registrering og sertifisering betydelig Rwanda er nå et land som kombinerer disse mulighetene i noe som ser ut til å bli en vellykket reform Etiopia prøver også å oppgradere sin landreform ved bruk av mer moderne teknologi Politiske forhold og maktstrukturer er de viktigste hindre for å få til eiendomsrettsreformer som bedre tar vare på de fattige og svake gruppers rettigheter 20 10

11 Satelitt-bilder og kart som basis for lokal deltagelse i planlegging av arealutnyttelse 21 Kvinners landrettigheter og formalisering Kvinners landrettigheter står tradisjonelt svakt i de fleste afrikanske samfunn Unntak: Matrilineære systemer i noen områder I områder med formaliserte landrettigheter er det få kvinner i forhold til menn som har slike formelle dokumenter Nye reformer i noen land vektlegger likestilling og felles eiendomsrett for gifte kvinner og menn Sørlige Etiopia: Felles landsertifikat med begges navn (og bilde) i sertifikatet Jeg har et nytt forskningsprosjekt som skal studere virkningene av dette (se info: /clts ) 11

12 Diskusjon med kvinnegruppe i Sør-Etiopia om deres landrettigheter 23 Ny etterspørsel etter land i Afrika ( Land Grab ) 20x økning i etterspørselen de siste 5 år Etterspørselen har kommet plutselig i tynt befolkede områder hvor landrettigheter ofte ikke er formalisert Lokalbefolkninga blir lett skjøvet ut til fordel for store investorer Svake og mangelfulle institusjonelle rammeverk Afrikanske ledere ser dette som en utviklingsmulighet men mangler kunnskaper om sårbarheten til økosystemene i disse områdene Usikkert/tvilsomt om investorene har den nødvendige fagkompetansen til å drive bærekraftig jordbruk Stort behov for kunnskapsgenerering og bedre regulering av denne aktiviteten 24 12

13 Lite utnyttet produktivt areal pr land World total 445 Mn ha (<25/km 2 ) 306 Mn ha (<10/km 2 ) 198 Mn ha (<5/km 2 ) Key characteristics Highly concentrated > 90% in 32 countries Half of these in Africa Source: The World Bank High potential, non-cult., -forested, -protected land < 25/km ha Relative 1000 ha Relative Sudan 46, Tanzania 8, Brazil 45, Bolivia 8, Russian Fed. 38, Cent. Afr. Rep. 7, Argentina 29, Paraguay 7, Australia 26, Colombia 4, D.R. Congo 22, Ethiopia 4, Mozambique 16, Cameroon 4, Madagascar 16, Kenya 4, Chad 14, Mexico 4, Zambia 13, Mali 3, Indonesia 10, Papua N.G. 3, Angola 9, Burkina Faso 3, Uruguay 9, Belarus 3, Venezuela 8, South Africa 3, United States 8, Congo 3, Canada 8, Ukraine 3, Karmjeet Sekhon, project manager for Indian food company Karuturi Global, Gambella Region Photograph: John Vidal, The Guardian It s very good land. It is very cheap. We have no land like this in India. In three years time we will have 300,000 hectares cultivated and maybe 60,000 workers. We could feed a nation here. 13

14 Hvordan skape gode institusjoner for arealforvaltning? Nasjonale regjeringer: Vilje til reformer Kunnskaper om mangler i eksisterende systemer og konsekvenser av disse manglene Forskning og kunnskapsformidling viktig Lokal kompetansebygging Monitoring og evaluering av virkninger Identifisere behov for institusjonelle reformer Design av institusjonelle reformer + implementering Internasjonale organisasjoner kan gi råd, veiledning og støtte til gode tiltak ( good goverance ) 27 14

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

det grunnlag for reformer? En elementær innføring

det grunnlag for reformer? En elementær innføring ---------.-- -~---- Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring Arve Ofstad D 1992: 9 - Arbeidsnotat DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati.

Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Hva ga demokratiet? En casestudie av malawiske kvinners syn på forholdet mellom fattigdom og demokrati. Lill Marie Ulvær Hovedoppgave ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Våren 2003 Innhold

Detaljer

lokalsamfunnet, i tillegg at man igjen ser økonomisk vekst som hovedmålsetting for utvikling og fattigdomsreduksjon.

lokalsamfunnet, i tillegg at man igjen ser økonomisk vekst som hovedmålsetting for utvikling og fattigdomsreduksjon. Abstrakt Mikrokreditt har lenge blitt ansett som en viktig metode for å redusere fattigdom. Etter hvert har man innsett at fattige trenger flere finansielle tjenester enn lån, og man har derfor utvidet

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsmelding 2013 Handelshøyskolen Innhold Instituttleders beretning 4 Virkninger av atferdsmessige faktorer på energibruk til 10 oppvarming i norske husholdninger

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Tekst: Eivind Breidlid, Anniken Storbakk og Øyvind Nystad Handberg Foto: Julie Lillesæter/ Sør i fokus Design og layout: Katrine Fredriksen 2013 Sammendrag...4 Introduksjon...5 Jordrettigheter og lovverk

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter 2003 Utbredelse av kjønnslemlestelse Niger Mali Mauritania Senegal Gambia Guinea-Bisseau Guinea Sierra Leone Burkina Faso Liberia

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: og politiske linjeskift

Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: og politiske linjeskift Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift Espen Villanger WP 2003: 3 Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift Espen Villanger

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER

FLYKTNING- REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER FLYKTNING- 2015 REGNSKAPET ALT OM MENNESKER PÅ FLUKT VERDEN OVER 59,5 MILLIONER PÅ FLUKT SIDE 4 Krigen i Syria fortsetter på fjerde året med ekstreme humanitære konsekvenser. Foto: Hosam Katan / Reuters

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer