Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara"

Transkript

1 Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringlivs etableringer i Afrika, sør for Sahara Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringslivets konferanse for Internasjonalisering og Utvikling, Oslo,

2

3

4 Nord-Afrika er fortsatt preget av høy risiko Kart over risiko 2012 Kilder:

5 Derfor fokuserer vi på Afrika sør for Sahara Areal på størrelse med USA, Kina og India til sammen Vest Afrika Sentral- Afrika Øst- Afrika 875 millioner mennesker Forventet å vokse til 1,5 milliarder innen % av befolkningen er under 15 år Sørlige- Afrika 6 av de 10 raskest voksende økonomiene i verden Kilder: World Bank, CIA factbook

6 BNP US$ bn Sterk økonomisk vekst: En forutsetning for utenlandske direkteinvesteringer 1400 Forbedret forretningsm iljø Økte råvarepriser Økt aktivitet blant små og mellomstore selskaper Investering Increased investments Økonomisk vekst Kilder: World Bank MENON publication no.14/2010

7 Men økonomiene har vokst fra et lite utgangspunkt, med store variasjoner OECD-LAND USA Eurosonen Kina Midtøsten og Nord-Afrika Afrika sør for Sahara Vekst 5,89% 3,89% 7,50% 18,64% 12,60% 14,59% BNP 2011 milliarder USD BNP 2001 milliarder USD Angola Ghana Zambia Nigeria Sudan Rwanda Ethiopia Etiopia Gabon Namibia Kapp Cape Verde Malawi Mozambique Mosambik Benin Swaziland Uganda Burundi Komorene Comoros Cameroon Kamerun Mauritius Tanzania Madagascar Zimbabwe 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Kilde: World Bank

8 Gjennomsnittlig Average annual årlig GDP BNP (US$ milliarder bn) USD Betydelige olje- og gassreserver er en viktig driver for økonomisk vekst 300 Sør-Afrika Nigeria Sudan Angola 0 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Average Gjennomsnittlig annual årlig GDP BNP growth vekst (%) Kilde: World Bank

9 Gjennomsnittlig Average annual årlig BNP GDP milliarder (US$ bn) USD i tillegg til produktiv jordbruksvirksomhet 25 Kenya Ghana 20 Etiopia 15 Zambia Ekvatorial Guinea 10 5 Guinea CAR 0 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Gjennomsnittlig Average annual årlig GDP BNP growth vekst (%) Kilde: World Bank

10 Energi og grønne ressurser er ledende når det gjelder å tiltrekke seg direkte utenlandsinvesteringer Nigeria Sør-Afrika Mauritius Sudan Ghana Tanzania Mosambik Zambia Uganda Namibia Kongo, Rep. Botswana Elfenbenskysten Liberia Kamerun Etiopia Mali Guinea Senegal Kenya Sierra Leone Niger Kapp Verde Benin Angola FDI , netto (US$ mln) Kilde: World Bank

11 Malawi Zimbabwe Somalia Mauritania Den sentralafrikanske Republikken Komorene Burundi Lesotho Kapp Verde Mauritius en demokratiske Republikken Kongo Tsjad Guinea-Bissau Niger Rwanda Swaziland Burkina Faso Sierra Leone Mali Madagascar Togo Senegal Sudan Benin Liberia Botswana Zambia Ekvatorial Guinea Guinea Kamerun Gabon Etiopia Elfenbenskysten Kongo, Rep. Mosambik Namibia Uganda Nigeria Angola Tanzania Ghana Kenya Sør-Africa Antall norske selskaper US$ mln Norske selskaper har i stor grad fulgt den globale investeringstrenden Økning in antall norske selskaper Netto direkte utenlandsinvesteringer

12 Stor utvikling i norske etableringer i Afrika sør for Sahara 0

13 Størst vekst innenfor offshore olje og gass, grønne ressurser, fornybar energi/miljø og maritim Number Antall norske of Norwegian selskaper Companies i Number Antall norske of Norwegian selskaper Companies i

14 Næringene med størst vekst i regionene Vest-Afrika Sentral-Afrika

15 Næringene med størst vekst i regionene 35 Øst-Afrika

16 Næringene med størst vekst i regionene 25 Sør-Afrika

17 Smaragdmodellen Kunnskapsdynamikk Kunnskapsallmenningen

18 Norske etableringer i Afrika er signifikant korrelert med næringsklyngene i Norge

19 Offshore olje- og gassindustri er nummer 1 Afrika, sør for Sahara 130 selskaper

20 Maritim næring er blant topp 5 i hele regionen og nummer 1 i Sør Afrika 47 selskaper

21 Fornybar energi er på topp 5 50 selskaper

22 Helse og bioteknologi er på sisteplass 3 selskaper

23 Oljeoperatører har vært en viktig drivkraft for etableringer innenfor leverandørindustriene til offshore olje og gass Antall norske selskaper, 2012 Antall norske selskaper, 2001

24 Geologi, oljepris og langsiktig risiko har vært viktige for Statoils etablering Ghana Nigeria Angola Mosambik Kilder:

25 Statoil har skapt markeder for leverandørindustri i Afrika Ghana Nigeria 0 4 Ghana 14 Nigeria 19 Tanzania Angola 5 Mosambik 2 Olje-og gass selskaper i 2000 Olje-og gass selskaper i 2012 Angola 18? Mosambik 4

26 Norske leverandører etablerte seg i Afrika før produsentene innenfor fornybar energi Antall norske selskaper, 2001 Antall norske selskaper,

27 SunErgy AS: Samspill mellom den norske kompetansen og det lokale markedet Kamerun: NOK 9 milliarders marked Norge: Kunnskap og teknologi (REC, Scatec Solar), hovedleverandører

28 Antallet selskaper innenfor grønne ressurser har økt betraktelig Antall norske selskaper, 2001 Antall norske selskaper,

29 Norpalm AS utvikler naturressurser i Ghana Kjøpte et statseide selskap i Ghana med 65 ansatte Nå: plantasjedrift med 260 ansatte

30 Kvaliteten på forretningsmiljøet i Afrika har også vært en viktig faktor for etablering GCI score Efficiency enhancers score Higher education and training Goods market efficiency Financial market development Technological readiness Market size Innovation and sophistication factors score Number of Norwegian companies 0,39 0,68 0,40 0,45 0,59 0,51 0,73 0,43 Basic requirements score Institutions Infrastructure Macroeconomic environment Health and primary education Number of Norwegian companies 0,14 0,10 0,32 0,14-0,04 Kilde: Global Competitivness Report 2012

31 Tilgang til afrikanske markeder har vært viktigere enn tilgang til naturressurser Økonomiske insentiver Få tilgang til kompetanse eller kompetent arbeidskraft Få tilgang til teknologi Diversifisere forretningsmessig risiko Differensiere linjen av produkter Possisjonere seg tidlig i et marked med potensiale Et attraktivt lokalmarked Følge kunder Redusere driftskostnader Naturresurser

32 Utenlandske kunder, leverandører og konkurrenter har også hatt betydning for etablering Internasjonale produsenter av komplementære Afrikanske produsenter av komplementære produkter/tjenester Norske produsenter av komplementære produkter/tjenester Internasjonale produsenter av substitutter Afrikanske produsenter av substitutter Norske produsenter av substitutter Internasjonale konkurrenter Afrikanske konkurrenter Norske konkurrenter Internasjonale tjenesteleverandører Afrikanske Tjenesteleverandører Norske Tjenesteleverandører Internasjonale leverandører Afrikanske leverandører Norske leverandører Internasjonale kunder Afrikanske Kunder Norske kunder

33 Partnere, bistandsorganisasjoner og finanssektoren har spilt en viktig rolle Internasjonale bistandsorganisasjoner Afrikanske bistandsorganisasjoner Norske bistandsorganisasjoner Internasjonale samarbeidsinsinstitusjoner Afrikanske samarbeidsinstitusjoner Norske samarbeidsintstitusjoner Internasjonalt forskningsmiljø Afrikansk forskningsmiljø Norsk forskningsmiljø Internasjonal finans Afrikansk finans Norsk finans Internasjonale agenter/mellommmen Afrikanske agenter/mellommenn Norske agenter/mellommenn

34 Formelle nettverk har sørget for tilgang til informasjon om markeder og rammebetingelser Informasjon om rammebetingelser Markedskunnskap, finansiering, rådgivning, nettverksbygging Fasiliterer etablering innenfor olje og gass Fasiliterer etablering innenfor fornybar energi Nettverksbygging

35 Selskaper som etablerer seg i områder hvor det ikke er etablert formelle nettverk er avhengig av uformelle nettverk

36 Tilgang til finansiering forblir en viktig hindring for små og mellomstore selskaper Kilder: Global Competitiveness Report MENON publication no.14/2010

37 Investeringsfond som virkemiddel for å finansiere mellomstore bedrifter Egenkapital Lån Garantier Årlig investeringskapasitet på omlag 1,5 millarder NOK Number Antall prosjekter of projects Portfolio Porteføljes value verdi (mil. (mil ) ) ,5 329,6 309,2 172, ,7 491, Swedfund Finnfund IFU Norfund Kilde: EDFI

38 Norfund mobiliserer norske selskaper som partnere på prosjekter Investeringer fordelt på sektor 100% 80% 60% 40% 20% 0% Swedfund Finnfund IFU Norfund Industry/Manufacturing Industi/produksjon Infrastructure Infrastruktur Financial Finansiell sector sektor Agribusiness Jordbruk Other Annet Kilde: EDFI

39 Norfund tilbyr finansiering for å være en katalysator for prosjekter Investerer i prosjekter som vanlig finans ikke retter seg mot Investerer i sektorer med lite tilgjengelig kapital Mobiliserer andre investorer Sources: Norfund Annual report 2011

40 NORAD: Bistand, etableringsstøtte, programmer for match-making Etableringsstøtte Forstudier Opplæring Infrastruktur Miljø Porteføljesammensetting Fornybar energi Jordbruk Marin Maritim

41 Vektingen i porteføljen av norsk bistand har skiftet mot Afrika, sør for Sahara Landbruk 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00-322,57 127,48 163,22 147, Sub Bistand Saharan til Afrika Africa sør aid for Sahara Rest Bistand of the til resten World av aidverden Økonomisk utvikling og handel 4 000, , , ,00-514, , , , Sub Bistand Saharan til Afrika Africa sør aid for Sahara Rest Bistand of the til World resten aid av verden Energiproduksjon og - distribusjon 2 000, , ,00 500,00-252,42 167, ,67 441, Rest Bistand of the til Afrika World sør aidfor Sahara Sub Bistand Saharan til resten Africa av aid verden Sources:

42 Bistand og støtte er viktig for finansieringen av etableringene Andel selskaper som har brukt følgende finansieringskilder Bistand og støtte (2% - 50%) 36% Private Equity (35% - 90%) Banklån (8 % - 60%) Egen kontantbeholdning (5% - 100%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

43 Konklusjoner Norske etableringer i Afrika sør for Sahara har vokst fra under 100 i 2000 til nærmere 500 i 2012 Det er de sterke norske næringsklyngene som har flest etableringer i Afrika i perioden Fem næringer er fremtredende: Offshore olje og gass, grønne ressurser, kunnskapsbaserte tjenester, fornybar energi og maritim Tilgang til raskt voksende afrikanske markeder og kvalitet på forretningsmiljøer har vært viktigere enn naturressurser når norske selskaper etablerer seg i Afrika Finansiering og nettverk (formelle og uformelle) er nødvendig for å etablere virksomhet i Afrika

44 Spørsmål?

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Næringsliv skaper utvikling. Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland

Næringsliv skaper utvikling. Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland Næringsliv skaper utvikling Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland Vår ambisjon Det er Regjeringens mål å bidra til at flest mulig mennesker i verden løftes ut

Detaljer

det grunnlag for reformer? En elementær innføring

det grunnlag for reformer? En elementær innføring ---------.-- -~---- Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring Arve Ofstad D 1992: 9 - Arbeidsnotat DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Afrika muligheter også for norske bedrifter

Afrika muligheter også for norske bedrifter Afrika muligheter også for norske bedrifter Kjell Roland, adm.direktør, Norfund Næringslivets Bistandskonferanse 2012 Det er fortsatt mange grunner til ikke å investere i Afrika, men de er ikke like gode

Detaljer

virksomhetsrapport 2012

virksomhetsrapport 2012 STATENS INVESTERINGSFOND FOR NæRINGSVIRKSOMhET I UTVIKLINGSLAND virksomhetsrapport skaper verdier bekjemper fattigdom INNHOLD Dette er Norfund Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i

Detaljer

skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m

skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfunds portefølje i tall og figurer 2009 skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m denne publikasjonen beskriver vår portefølje

Detaljer

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010

Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistiske analyser 114 Frode Brunvoll og Tone Smith (red.) På rett vei? Indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

I skyggen av Europa. Slett U-landsgjelda nr.1, 20131

I skyggen av Europa. Slett U-landsgjelda nr.1, 20131 I skyggen av Europa s.3 s.9 s.10 s.13 s.17 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4: Nye gjeldskriser på vei? 5 6: Nye utlån, gamle farer 7 9: Gjeldsproblemer utenfor Europa 10 11: tre på Stortinget 12 13: 600mrd.

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

investering i utlandet

investering i utlandet investering i utlandet Globalisering: Vi vinner på gode velferdsordninger Les mer side 6 Internasjonal etablering: Slå røtter i næringshager Les mer side 14 2. utgave - august 2007 Kjøp eiendom der varehandelen

Detaljer

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ

Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Hvordan øke norske private investeringer i fornybar energi i utviklingsland? Norfunds erfaringer og initiativ Av Kjell Roland Daglig leder, Norfund Norsk Bistandsforum 07. februar 2011 Agenda Fornybar

Detaljer

Dokument 3-serien. Riksrevisjonens undersøkelse. av bistand til ren energi. Dokument 3:12 (2013 2014)

Dokument 3-serien. Riksrevisjonens undersøkelse. av bistand til ren energi. Dokument 3:12 (2013 2014) Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Dokument 3:12 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9

Innhold. Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Årsrapport 2011 Innhold Kort fortalt 2 Nøkkeltall 2 Intervju med konsernsjefen 4 Høydepunkter 2011 7 Vår visjon 8 Våre verdier 9 Om Storebrand Selskapene i konsernet 12 Større ansvar for egen pensjon 16

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer