Prosjektdokument. Anlegg 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektdokument. Anlegg 2017"

Transkript

1 Prosjektdokument Anlegg 2017

2 Innhold 1 Mandat Mandat Økonomi Rapportering Framdrift - milepæler Målsetting Prosjektgruppe Årsmøtevedtak Bakgrunn, forutsetninger og føringer for arbeidet Bakgrunn Forutsetninger Føringer for arbeidet Anlegg og plassering Opprinnelig fokusområder Tverrbotn - Skihytta Austli Vargdalen/Løfald Austli - Aure Skistadion Tverrbotn Skaret Turløpenett rydding, tilrettelegging og merking Anlegg og plassering Justerte fokusområder Tverrbotn - Skihytta Tverrbotn Løypetraseer Tverrbotn - Skistadion Tverrbotn Skaret Turløpenett rydding, tilrettelegging og merking Tilkomst, infrastruktur og parkering i Tverrbotn Anleggsbeskrivelser Tverrbotn Skihytta Uteanlegg for besøkende og aktivitetstilrettelegging Toalett og utvidet veranda Tverrbotn Løypetraseer Snø produksjon Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 2

3 5.2.2 Rulleski Tverrbotn Skistadion Tverrbotn Skaret Turløypenett Tverbotn-Skaret-Rostolen-Pikfjellet Austlid-Ormsetdalen-Langdalen: Tilkomst, infrastruktur og parkering i Tverrbotn Delprosjekter og prosjektanslag Prosjektanslag og prioriteringsforslag Delprosjekter detaljert anslag Videre framdrift og beslutning Grunneiere Prosjektering Finansiering Driftskostnader Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 3

4 1 Mandat Gruppa fikk sitt mandat gjennom vedtak på Ordinært Årsmøtet i Aure Idrettslag Mandat Utarbeide anleggsløsninger med visjoner presentert på årsmøtet i Aure IL Gjøre avklaringer og inngå foreløpige avtaler med berørte grunneiere, Foreta undersøkelser og utarbeide finansieringsplaner for anlegget. Anleggsansvarlig deltar på møtene ved behov eller ønske fra begge parter. 1.2 Økonomi Prosjektgruppen kan disponere inntil ,- til dekning av ekskursjoner, møter og materiell. Alt forbruk skal være godkjent hos Anleggsansvarlig før bruk. 1.3 Rapportering Rapportering gjøres til hovedstyret via Anleggsansvarlig. 1.4 Framdrift - milepæler Ha sitt første møte hvor planer for arbeidet legges Presentere sitt arbeid med konklusjoner for Hovedstyret Hovedstyret i Aure IL innkaller til Ekstraordinært årsmøte for å presentere arbeidet med konklusjoner. 1.5 Målsetting Aure Idrettslag skal til Ordinært årsmøte i februar 2014 ha en komplett plan realisering hvor løsninger, fremdrift, økonomi og finansiering kan presenteres. I samme årsmøte skal Årsmøtet ha nok informasjon til å beslutte omfang av en eventuell utbygging 1.6 Prosjektgruppe Nina Skipnes Barn, familie, lek og aktivitet Kjell Petter Lien Tur og opplevelse, toppturer, snørekjøring Ove Stormyr Trim, grunnarbeid og prosjektering Børge Pettersen Konkurranse, trening og finansiering I tillegg har anleggsansvarlig Henning Torset både deltatt og støttet gruppen i arbeidet. 1.7 Årsmøtevedtak Årsmøtet ønsker Anleggsvisjon 2017 og at dette arbeidet startes slik som det er skissert i forhold til framdrift, økonomi, mandat og organisering. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 4

5 2 Bakgrunn, forutsetninger og føringer for arbeidet 2.1 Bakgrunn Gruppa startet sitt arbeid med utgangspunkt i de skissene som årsmøtet fikk presentert Utgangspunktet for skissene var Aure Idrettslag sin tidligere aktivitet i området og historisk bruk/behov. 2.2 Forutsetninger Det ble etter hvert klart at man ved å kontakte andre som har gjort tilsvarende utbygginger fikk se at det er relativt krevende å skulle gjennomføre alt som ligger i årsmøtevedtaket både som ett prosjekt og som eventuelle prosjekt i flere deler/faser. Snø produksjon spesielt er en krevende øvelse både teknisk, dugnadsmessig og økonomisk. Vi så også på meteorologiske forhold og beliggenhet med tanke på å kunne realisere en god plan for Aure IL som ikke medførte for stor risiko samtidig som vi kunne dekke alle de områdene som mandatet har lagt føringer for. Det har også vært fokus på at Aure Idrettslag bør tenke på alle brukerne i fremtidens ski- og aktivitetsanlegg, både trenings-, aktivites- og konkurranse-fasiliteter bør være sammensatt som en helhetlig planløsning. Gruppens utgangspunkt er at en gruppe ikke er viktigere enn andre, men at de minste i samfunnet må prioriteres først for å ha vilkår som sikrer interessen både for aktivitet, trening og konkurranse i fremtiden. 2.3 Føringer for arbeidet Beliggenheten på Austli er behandlet og skissert for et stadion og løypenett, men gruppen har valgt å lansere Tverrbotnmyrene og Tverrbotnlia som Aure Skisenters hjerte og utgangspunkt. Et unikt og kompakt anlegg for alle brukergrupper. Hovedargument for å fokusere på Tverrbotnmyrene og Tverrbotnlia er slik: Høyde over havet varierer fra 260 mho til 280 mho Anslått ca. 2 4 grader kjøligere gjennom hele vinteren Snøforholdene betydelig tidligere snøfall og at snøen ligger lenge Kompakt og gode forhold for mosjon, trening og konkurranse Nært skihytta og fjellene Anleggsteknisk vurdering med tanke på utbygging Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 5

6 3 Anlegg og plassering Opprinnelig fokusområder I oppstarten av arbeidet hadde gruppa følgende fokusområder med utgangspunkt i idè-skissene som var presentert på årsmøtet Tverrbotn - Skihytta Toalett og sanitærfasiliteter Uteanlegg for besøkende Aktivitetsstilrettelegging Videreutvikling av løypetraseer på Tverrmyrene, inkludert drenering. 3.2 Austli Vargdalen/Løfald Etablering av helårs trase for ski, sykkel, løping, tur, rekreasjon og rulleski Trase for både klassisk og skøyting Snøproduksjon på hele eller deler av løypenettet. Etablering av en helårs trase bør ligge i tilknytning til stadion/resterende løypenett for å ha så effektive anlegg som mulig. Tverrbotn blir dermed det alternativet gruppen arbeider med videre. 3.3 Austli - Aure Skistadion Etablering av Aure Skistadion med tanke på konkurranser og aktivitet. Som følge av at man både med tanke på etablering av skistadion og tilhørende løypenett samt utviklingsmuligheter/begrensninger i forhold til løypealternativer har man gått bort fra å anbefale skistadion ved Austli. Alternativet ligger ca. 170 mho. Tverrbotn 280 mho blir dermed det alternativet gruppen arbeider med videre. 3.4 Tverrbotn Skaret Etablering av trase for tråkkemaskin Tilkomst opp i Skaret for tråkkemaskin 3.5 Turløpenett rydding, tilrettelegging og merking «Gjenåpne gjengrodde traseer» for den store massen som bruker fjella i Aurdalen slik at området kan brukes til Toppturer, Skikjøring og gjerne få tråkket trase med scooter. Prioritet har nok Rostolen men også flere andre traseer må oppgraderes/fornyes for å gjøre områdene i vårt nedslagsfelt mer tilgjengelig. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 6

7 4 Anlegg og plassering Justerte fokusområder Etter innledende møter og besiktigelser besluttet gruppen å arbeide videre med følgende fokusområder. De justerte fokusområdene er de samme som for kapittel 3 men med endringer i forhold til Skistadion og trenings- / konkurranse-løyper som lå under avsnitt 3.2 og 3.3, i tillegg kommer det inn et punkt 4.6 som omhandler tilkomst, infrastruktur og parkering i Tverrbotn. 4.1 Tverrbotn - Skihytta Toalett og sanitærfasiliteter Uteanlegg for besøkende Aktivitetsstilrettelegging 4.2 Tverrbotn Løypetraseer Etablering av helårs trase for ski, sykkel, løping, tur, rekreasjon og rulleski Trase for både klassisk og skøyting Tenke arrangement og konkurranse samtidig som løypenettet skal være tilpasset alle brukergrupper som barn, mosjonister og trening. Snø produksjon på hele eller deler av løypenettet. Videreutvikling av løypetraseer på Tverrmyrene, inkludert drenering. 4.3 Tverrbotn - Skistadion Etablering av Aure Skistadion i Tverrbotn for å kunne arrangere gode konkurranser i løypenettet. 4.4 Tverrbotn Skaret Etablering av trase for tråkkemaskin Tilkomst opp i Skaret for tråkkemaskin Rydde og tilrettelegge for nedfart 4.5 Turløpenett rydding, tilrettelegging og merking «Gjenåpne gjengrodde traseer» for den store massen som bruker fjella i Aurdalen slik at området kan brukes til Toppturer, Skikjøring og gjerne få tråkket trase med scooter. Størst prioritet har nok Rostolen både med tanke på bruk og tilgjengelighet/helhet, men også flere andre traseer må oppgraderes/fornyes for å gjøre områdene i vårt nedslagsfelt mer tilgjengelig. 4.6 Tilkomst, infrastruktur og parkering i Tverrbotn Med gruppas føringer i forhold til plassering av skistadion og løypenett for framtiden er det en forutsetning at det etableres helårsvei opp til ny parkering nedre del av Tverrbotnmyrene. For å kunne produsere snø i Tverrbotn må det etableres tilførsel av strøm og vann, dette er også tatt med som et eget delprosjekt. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 7

8 5 Anleggsbeskrivelser Anleggsbeskrivelsene er overordnet for å gi et bilde på hva Aure Idrettslag kan få ved å velge de ulike delprosjektene og hvilket omfang disse har i forhold til muligheter, omfang og økonomi. Man har valgt å bruke 5.1 Tverrbotn Skihytta Et stadig større antall besøkende er et resultat av langsiktig arbeid, god service, beliggenhet og de mulighetene som ligger i og rundt skihytta. Trivelige historier med godt over 150 besøkende på gode dager til nærmere 50 besøkende på barmark bekrefter skihyttas viktige posisjon for alle brukerne av området. For å sikre og videreutvikle Skihytta sin posisjon som naturlig mål, mellomstasjon eller oppholdssted har gruppa sett nærmere på hvilke tiltak som vil være med på å løfte skihytta videre Uteanlegg for besøkende og aktivitetstilrettelegging Gruppa ønsker å gå i dialog med eier av «løa» som ligger øverst på setervollen i Tverrbotn, målet med dialogen er å få tatt ned løa og erstattet denne med en Gapahuk. Mange besøkende i Tverrbotn har behov for en tørr og grei plass å være på ute både når det er litt dårlig vær og når det er godt vær med mye besøk, tiltaket er nok mest tenkt mot familier men også andre vil nyte godt av en Gapahuk. Gapahuken vil gi en flott utsikt utover Tverrbotn, Steingeita og Ormsetfjellet, i gapahuken eller i direkte tilknytning til denne bør vi ha en grill eller et ildsted. Setervollen og bakkene ved Skihytta gjør at mange ønske å bruke dagen her, for å legge til rette for at dette blir en plass hvor både barn, unge og voksne kan trives i godt selskap foreslås det følgende: En større fast grillplass som står i nærheten av verandaen men også tilgjengelig for andre som sitter i nærheten. Bålpanne for å varme seg eller grille mindre ting Kompost og avfallshåndtering som er enkel og finne og har tilstrekkelig kapasitet. Utstyr til lek og moro for store og små o Akematter av litt størrelse hvor flere kan ake i lag o Rutsjebane o Slengdisse og husker o Rails som kan plasser i utkanten av setervollen Tilpasse bakken over hytta slik at også denne kan tas i bruk for de som ønsker å være aktive. Se hele setervollen som en helhet og sikre at man får naturlige skiller mellom der folk nyter mat og sol fra den delen hvor det er aktivitet. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 8

9 5.1.2 Toalett og utvidet veranda Årsmøtet i Aure IL gjorde i februar 2013 vedtak om at grunnen rundt skihytta skulle kjøpes av Aure Idrettslag, når vi nå eier grunnen rundt hytta vil det være riktig å oppgradere både hytta og områdene i umiddelbar nærhet. Skihytta har i dag et kombinert ved skott og utedo som et tilbygg på enden av skihytta. Det er rett og slett kummerlige forhold og vil medføre en betydelig nivå-hevning av hyttas standard med forslaget fra gruppa. Ved å bruke deler av gangen som i dag kun brukes til lager av benker kan man få til både ett herretoalett og ett dame-toalett. Her vil forbrenningstoalett være en god løsning med tanke på avfall og hygiene. For å få til en god helhet foran hytta foreslås det å bygge en ny veranda utenfor inngangen som «kobles» sammen med den eksisterende på «solsiden» for å skape en helhetlig løsning, dette vil også gi en mye renere og praktisk løsning for brukerne av hytta. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 9

10 5.2 Tverrbotn Løypetraseer Tverrbotn sin beliggenhet og naturlige utforming gjør at man med relativt små inngrep kan videreutvikle et meget effektivt og variert løypenett som dekker behovene som Aure Idrettslag bør legge til grunn når man skal se på et prosjekt som dette. Kartene som her presenterer er skisser på traseer som med enkle inngrep kan etableres samtidig som man tar i bruk og oppgraderer lysløypa sin øvre del til riktig bredde, standard og stigning. Løypemulighetene er mange og vi oppsummerer her de ulike lengdene som kan være en del av det kompakte anlegget: 5 km, 3 km, 2 km, 1 km og 500 m. Stigningene i Tverrbotn går fra 265 moh til 295 moh hvor man har variasjoner som gjør at både de som ønsker lette løyper får dette og de som skal ha litt mer «trøkk» får det litt ut i fra hvordan man velger å legge traseene. Skisse løypetraseer i Tverrbotn Snø produksjon Mangel på natur snø har opplever vi ofte i starten av sesongen hvor vi opplever at kuldegradene er kommet men at «østa-været» gir oss kulde og godt vær i lange perioder, med snø produksjon kan man benytte kulden til å produsere snø. Kunstsnø har en annen kvalitet enn natur snø og har en mye større motstandskraft i forhold til mildvær og regn, noe som gjør at når man først har fått lagt en såle med kunstsnø så vil denne ligge og kunne brukes i påvente av natur snø. Produksjon av kunstsnø har stor innvirkning på lengden på skisesongen, den vil sikre at arrangement som barn i løype, karusellrenn, kretsrenn og andre arrangementer kan kjøres på oppsatte datoer. Like viktig er det at skigleden kan ivaretas og videreutvikles selv om det ikke er snø ellers i vårt distrikt. Samtidig så krever et kunstsnøanlegg at man har rørgater med vanntilførsel som minimum eller vann- og lufttilførsel ved stasjonære anlegg. Hvilken type anlegg som bør velges kommer an på hvilken andel av løypenettet som skal snø legges og på hvilken måte anlegget skal driftes. Uansett Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 10

11 alternativ må man se både på aggregat/legge fram strøm og etablering av et vannbasseng på 1000m3. Ved å planlegge løypenettet i forhold til at dette i fremtiden kan snø legges vil man kunne få en meget kosteffektiv utbygging av et anlegg. Dette har andre erfart ved å legge løypene parallelt kan man benytte en og samme kum for uthenting av vann/luft for begge retninger av løypetraseen, kontra at man alternativt måtte hatt 2 punkt for å få dekt samme område Rulleski Rulleski er noe Aure er kjent for gjennom Toppidrettsveka. Rulleski er også et viktig verktøy for å kunne trene på skisport hele året, det samme for å konkurrere. Ved å planlegge anlegget til Aure IL på riktig måte så kan man som et senere prosjekt etablere asfalterte traseer på hele eller deler av anlegget, det som er viktig i en slik sammenheng er stigninger og lengden på disse samt hvor skarpe svinger man har lagt på traseene. Det kan godt være at det kommer begrensninger på muligheten til å benytte rulleski etter vanlig landevei i framtiden, spesielt kanskje for barn og unge. 5.3 Tverrbotn Skistadion Med et naturlig Skistadion like nedenfor Skihytta plassert på en flate på 275 moh ligger dette optimalt til med tanke på oversikt, størrelse og et naturlig hjerte i Tverrbotn. I tillegg er flatens størrelse 250 m langt * 100 meter bredt et godt utgangspunkt der det er svakt fall i begge ender av myra. Rett ved ligger et lite høydedrag hvor både tilskuere, speaker og service-funksjoner kan etableres midlertidig på vinteren eller som en helt fast eller delvis fast installasjon. Inngrepene i naturen er minimale som følge av den naturlige beskaffenheten. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 11

12 5.4 Tverrbotn Skaret Traseen fra Tverrbotn til kanten opp i skaret er bratt, smal og til dels snøfattig på grunn av vegetasjon og store trær. De fleste som bruker fjellene ønsker seg en tilrettelegging som gjør at også de som ikke «best i utfor» skal kunne ha lyst til/mulighet til å kunne bruke fjellet og området fra Skaret og opp. Barn og familier vil med en tilrettelegging av traseen få tilgang til et utrolig fint område som mange av den oppvoksende generasjon ikke kjenner. Mestring og glede over å komme til fjells er sentralt å ha med seg når man ser på investeringen som må til. For å tilrettelegge for dette må prepareres løyper opp og over kanten på Skaret. Her er det både snakk om noe omlegging, rydding av skog og en del sprengning av fjell. Dette vil senke terskelen for å kunne preparere en god trase selv med lite snø til den største brukergruppen til Aure IL turfolket. Sist men ikke minst må man gjøre et forsøk på å gjøre nedkjøringen over kanten i Skaret overkommelig, i dag fremstår dette som vanskelig for mange ofte argument for å ikke ta turen opp. Ved å pigge ut kanten og tilrettelegge denne kan løypemaskinen kunne legge en fin, sikker og brukervennlig trase ned fra Skaret. Når man først er kommet opp i Skaret kan man kanskje i fremtiden se for seg snørekjøring med løypemaskinen opp mot Rostolen, dette er bare tanker prosjektgruppa har gjort seg. Figur Trase fra Tverrbotn til Skaret Blå linje viser hele strekningen som må tilrettelegges for å gjøre Skaret tilgjengelig på en helt annen måte enn i dag. Rød linje viser den delen av strekningen som det må opparbeides med ny trase for å løse utfordringen i første bakke. GulOransje linje viser den delen av strekningen som må sprenges i forhold til grøfting og bredde Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 12

13 5.5 Turløypenett Aure Idrettslag har siden «tidenes morgen» kjørt opp og lagt til rette for at medlemmer, bygdefolk og innbyggere ellers kunne tatt turen ut på ski i Aure-fjella. Turløypenettet de seneste årene har kun dreid seg om at «Klakkrenn-traseen» har vært oppkjørt og preparert i forbindelse med Klakkrennet Tverbotn-Skaret-Rostolen-Pikfjellet Det er et stort ønske fra mange at det blir lagt mer til rette både for de med turski/langrennsski og de med bredere ski/utstyr som randonee også får et bredere tilbud. Det er mange muligheter i Aure-fjella men man må starte ett sted og prosjektgruppa har i denne omgang lagt fokuset på området opp mot Rostolen/Pikfjellet, dette er et tilgjengelig terreng som er brukt av mange. Området fra Skaret og videre opp til Rostolen preg av at det gror godt, det er til dels vanskelig å få en fin nedrenning uten å treffe på buskas/små trær dette er et av de beste områdene i Aure for løssnø-kjøring. Det bør derfor iverksettes dialog med grunneiere for å kunne etablere fine nedkjøringer fra Rostolen, ned til skaret og gjerne også ned fra Pikfjellsiden mot Tverrbotn. Når man først er kommet opp i Skaret kan man kanskje i fremtiden se for seg snørekjøring med løypemaskina opp mot Rostolen, dette er bare tanker prosjektgruppa har gjort seg. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 13

14 5.5.2 Austlid-Ormsetdalen-Langdalen: Aure Idrettslag gjorde for en del år siden betydelig investering i å etablere trase fra Aurdalselva og opp Ormsetlia. Traseen står nå foran en betydelig oppgradering, denne består i en rensking av grøfter og oppgradering av drenering gjennom traseen. I tillegg må selve traseen jevnes ut og «freshes» opp, noen plasser må nok traseen gjøres litt bredere samt at man må vurdere å få gjort noe med enkelte veldig bratte partier. I, ved og over traseen er det med årene blitt betydelig vegetasjon, dette gjør at en trase som i utgangspunktet varer lenge utover våren må ha betydelige mengder snø før den kan kjøres med løypemaskin. Ormsetlia er tilrettelagt for ut ferdsel til store fjellområder for den som vil på skikkelig fjelltur, her kan man nå helt inn til Hemne, Sjølia og Vinje-fjorden. Når Ormsetlia blir preparert så vil denne bidra til at man lettere får tilgang til fjellet og har en god nedkjøring på heimtur. 5.6 Tilkomst, infrastruktur og parkering i Tverrbotn For å kunne benytte seg av de skisserte løsningene som prosjektgruppa anbefaler så er det behov for en helårs vei opp til Tverrbotn med parkering for ca. 40 biler, dette betyr at veien må ha en stigning som ikke er brattere enn at «alle» kommer opp ved behov. Plass til 40 biler vil ikke være tilstrekkelig ved arrangement eller større utfart, men dekker behovet stort sett ellers ved stort behov for parkering benyttes Austli. Anlegget som er skissert vil ha behov for vanntilførsel ut i traseene ved snø produksjon. For å transportere vann må det etableres pumpekapasitet som trenger strøm. Det samme gjelder produksjon av høytrykksluft som skal benyttes for å kjøre prosessen med snø produksjon som også krever strøm. Enten må det legges frem tilstrekkelig med strøm-kapasitet fra fastnettet som NEAS leverer eller at det som andre steder kan etableres kraftig aggregat som leverer strøm når det skal være snø produksjon. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 14

15 6 Delprosjekter og prosjektanslag 6.1 Prosjektanslag og prioriteringsforslag Forslag pri. Beskrivelse Investering 1 Tverrbotn - Løypetraseer Skihytta - toalett og veranda Skihytta - uteanlegg Skistadion Tilkomst - Infrastruktur - Parkering Skaret - Rostolen - Pikfjellet Snøproduksjon Tverrbotn - Skaret Austli - Ormsetlia Rulleskiløype Diverse uforutsett Total i prosjektrapporten Mva Totalt i prosjektrapporten inkl. mva Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 15

16 6.2 Delprosjekter detaljert anslag Løypetraseer i Tverrbotn Post Tekst Sum 1. Skogrydding Opparbeidelse av nye traseer og tilpasninger Drenering Bruer Sum eks. mva Skihytta - Toalett og veranda Post Tekst Sum 1. Bygningsmessige arbeider - inne Forbrenningstoalett V anlegg, lampetter og lading Ny veranda ved inngangsparti Sum eks. mva Skihytta - Uteanlegg Post Tekst Sum 1. Gapahuk Bålpanne og utegrill Akeutstyr Rails Utebenker med bord Sum eks. mva Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 16

17 Skistadion i Tverrbotn Post Tekst Sum 1. Skogrydding Opparbeidelse av skistadion Drenering Bruer Diverse infrastruktur Sum eks. mva Kostnader veg Austli - Tverrbotn (1000 meter) Post Tekst Sum 1. Skogrydding Uttrauging vegitasjon (1000mx 6m bredde x 0,5 tykkelse) Sprenging av masser i trassen Opplasting sprengtstein Transport Planering Oppgrusing Sum eks. mva Ny parkering Tverrbotn (100m x 30m= 3000m2) Post Tekst Sum 1. Innkjøputlegging geonett Innkjøputlegging fiberduk Innkjøp utlegging pukk Innkjøp utlegging grus Sum eks. mva Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 17

18 Skaret - Rostolen Post Tekst Sum 1. Skogrydding Enkle bruer Sum eks. mva Snøproduksjon, 1250 meter Post Tekst Sum 1. Vannledninger Luftledninger Høytrykkspumpe Kompressor Aggregat Snøkanoner Pumpehus Demning Graving og tilrettelegging Kummer med tilkobleringer og montering Sum eks. mva Kostnader Tverrbotn - Skaret Post Tekst Sum 1. Skogrydding Opparbeidelse av ny trase 360m. (rød strek) Sprengnig av grøfter planering sprengtstein (oransje linje) Planering eeksisterende veg so ikke bli berørt Oppgrusing av veg Sum eks. mva Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 18

19 Rulleskiløype, 2,5 km - 4 meters bredde Post Tekst Sum 1 Innkjøp fiberduk + 10% Innkjøp geonett + 10% Innkjøp 0-64mm pukk Innkjøp 0-16mm grus Utlegging maskin Skraping veg høvel Asfaltering - 4 meters bredde Sum rulleskiløype - Asfaltert eks. mva Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 19

20 7 Videre framdrift og beslutning Videre framdrift i prosjektet har flere muligheter men styres mye av økonomi, finansiering, prioritering, grunneiere og Aure Idrettslag sitt ønske om å ta beslutninger. Det er flere forhold som vil påvirke den videre framdriften: Idrettslagets ønske om å fortsette med en langsiktig anleggsplan for et totalprosjekt Muligheten for å realisere prosjektet der prosjektgruppen foreslår å legge anlegget Mulighetene for at grunneierne vil akseptere en utbygging og i hvilket omfang Avsetning av midler til å gjøre en prosjektering 7.1 Grunneiere Prosjektgruppen har hatt møte med de grunneierne som vil bli mest berørt av forslaget fra prosjektgruppa, disse grunneierne fått presentert skisser over prosjektet. Grunneierne er innforståtte med at det de er forelagt er skisser og at Aure Idrettslag sitt årsmøte vil ta en beslutning om sitt ønske om videre framdrift mot realisering. Det er klart at grunneierne er opptatt av hva en eventuell utbygging vil gjøre området, trafikk, belastning, miljø og andre ting. Grunneierne har fått informasjon om at de etter at årsmøtet har gjort sitt vedtak vil bli nytt møte. Tema som må behandles er avståelse av grunn, erverv av grunn, bruk og andre forhold. Dette vil først kunne bli behandlet av grunneierne når en mer detaljert prosjektering er gjennomført. 7.2 Prosjektering Når årsmøtet har gjort sitt vedtak som prosjektgruppen håper skal være positivt i forhold til realisering vil neste steg på dette være å prosjektere anlegget mer i detalj. Her vil både Norges Skiforbund og Møre og Romsdal Skikrets være sentrale for å prosjektere et best mulig anlegg. Her må det nok settes av en pott med penger for å finansiere en slik prosjektering da man må påregne å bruke profesjonelle ressurser for å ta fram en slik rapport/analyse. 7.3 Finansiering Når det gjelder finansiering så er de anleggene man kjenner til finansiert ca. 50% av totalutgiftene dekket via tilskudd, tippe-midler, kommunale midler og andre offentlige midler. Resterende 50% må hentes via andre kanaler som dugnad, gaver, sponsorer, samarbeidspartnere og egenkapital. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 20

21 7.4 Driftskostnader Driftskostnadene til et slikt anlegg henger tett sammen med hvilket omfang utbyggingen vil få. Uansett så er det kostnader knyttet til et slikt anlegg, vi vet at løypemaskina til Aure Idrettslag i sesongen 2011/2012 kostet ,-. De første årene med et anlegg vil bli de tøffeste siden man må låne opp mye av prosjektet inntil støtte og tilskudd blir utbetalt i etterkant. Det er vanlig at man innfører parkeringsavgift i slike anlegg som en erstatning for at man i Norge ikke har anledning til å ta betalt for å bruke oppkjørte løyper. Eksempel fra Selbuskogen Skisenter kan gi oss en pekepinn. Her har vi både totalkostnaden og driftskostnadene: Utbyggingskostnader Selbuskogen Årsregnskap Selbuskogen Dette er ikke et sammenlignbart prosjekt men gir en pekepinn på hvordan et prosjekt kan realiseres. Prosjektdokument Anlegg 2017 Aure Idrettslag 21

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Innledning 2016-sesongen startet tidlig og det var gode forhold i enkelte løyper allerede i november. De løypene som er planert og drenert trenger lite snø og nok en gang

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Mandatet til turstigruppen Hvam IL har nedsatt en prosjektgruppe som har som mandat planlegge, finansiere og etablere en tursti i Hvamsåsen,mellom Neskollen

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Innkommede saker årsmøtet 2017

Innkommede saker årsmøtet 2017 Innkommede saker årsmøtet 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Trening på tvers av idrettene i EIF... 2 2. Bedret sosial profil på treningsavgifter... 3 3. Dalbakken... 4 4. Utvidelse klubbhus/driftsbygning...

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Prosjektpresentasjon. Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola. Henning Idrettslag

Prosjektpresentasjon. Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola. Henning Idrettslag Prosjektpresentasjon Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola Henning Idrettslag Henningvola, Skihytta og Stadion Henningvola ligger ca 13 km sørøst for Steinkjer sentrum i Steinkjer kommune.

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Søknad om bolystmidler

Søknad om bolystmidler Leksdal 16.04.13 Til Verdal Kommune Fra Leksdal Idrettslag Søknad om bolystmidler Generelt om Marka skianlegg Leksdal IL driver med omfattende anleggsdrift for vinteraktiviteter der det aller meste er

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL

SLUTTRAPPORT. Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL SLUTTRAPPORT Prosjekt: tilrettelegging for fysisk aktivitet for funksjonshemmede IL STIL Forord og sammendrag Om idrettsslaget IL STIL er stiftet 28. oktober 1945 og holder til i Igeldas i Porsanger kommune.

Detaljer

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10

Utbygging av Dombås skiarena. Status 13.12.10 Utbygging av Dombås skiarena Status 13.12.10 Vår visjon Vi ønsker en regional satsing på et begrenset antall større anlegg med internasjonal kapasitet innenfor ulike disipliner Vi ønsker at Dombås skiarena

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

Anleggsseminar 18. november 2014

Anleggsseminar 18. november 2014 Anleggsseminar 18. november 2014 Moderne anlegg på skihistorisk grunn Hoppbakke ble ryddet i Nordrenna i 1906 Gråkallrennet samlet rett etter krigen 30.000 mennesker Vintervannkleiva fikk heis og lys i

Detaljer

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER Mellom (grunneieren) som grunneier av eiendommen gnr. bnr. i kommune og (tilretteleggeren) (Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende

Detaljer

PLANLEGGING OG BYGGING AV RULLESKILØYPER

PLANLEGGING OG BYGGING AV RULLESKILØYPER PLANLEGGING OG BYGGING AV RULLESKILØYPER Norges Skiforbund 2008 Innhald 1. Generelt 2. Tekniske planar 2.1 Dimensjonering 2.2 Breidde på trase 2.2.1 Vegskulder 2.3 Rydding av skog 2.4 Generell utforming

Detaljer

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA

Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Årsberetning 2014 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2014. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2015.

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad

Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad Veiene er vist på arealbrukskartet (Vedlegg 2). V01 Steinsland Posisjon utgangspunkt N 6758642 E 335799 Ca. 0,6 km Fra til Vei tar av fra

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1729-3 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL LØYPEKOMITEEN 2015-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 90/15 Formannskapet 18.11.2015

Detaljer

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013

Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Anleggsplan Orkdal IL 2009-2013 Forord Knyken skisenter er et regionalt skianlegg med mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper. Orkdal IL ønsker å utvikle skisenteret, slik at det tilfredsstiller

Detaljer

Sponsorpakker. Middagsåsen sportsenter AS. facebook.com/middagsasen Web: middagsasen.no. Find us on Facebook Badge.

Sponsorpakker. Middagsåsen sportsenter AS. facebook.com/middagsasen Web: middagsasen.no. Find us on Facebook Badge. Sponsorpakker Middagsåsen sportsenter AS Find us on Facebook Badge CMYK /.eps 4-farger verdier: Cyan: 0% - Magenta: 100% - Yellow: 100% - Black: 0% Cyan: 0% - Magenta: 0% - Yellow: 0% - Black: 100% Cyan:

Detaljer

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015

Vest-Torpa UL lll Skigruppa. Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Vest-Torpa UL lll Skigruppa Kjøp av splitter ny løypemaskin i 2015 Om Vest-Torpa Ungdomslag Vest-Torpa UL (VTUL) holder til på Vest-Torpa som er ei lita bygd, 25 km nord for Dokka, i Nordre Land kommune.

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Bakgrunn. Ja, je e med!

Bakgrunn. Ja, je e med! Bakgrunn Spreke Tolga Hamran, Tolga hopp- og skileksenter Hamran, Varmestue Tolga kunstgrasbane inkl. oppgradering Sætershallen Trimrom på Tolga Kaldlager/garasje på Sætershallen Vedhogst og rydde traseer

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling...

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling... Oppdragsgiver: Trondheim kommune Utbyggingsenheten Oppdrag: 534815 Dato: 24.09.15 Skrevet av: Astrid Kjølen og Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid Sæther INNHOLD Bakgrunn... 1 Beskrivelse av

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON

STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON STEINKJER SKIDRIFT AS Rørgate og produksjonspkt. STEINKJER SKISTADION HØYTRYKKSRØR OG LUFTRØR MED UTTAK FOR SNØPRODUKSJON Steinkjer, 02. november 2006. Steinkjer Skidrift

Detaljer

Sponsorpakker sesongen 2013/2014

Sponsorpakker sesongen 2013/2014 Sponsorpakker sesongen 2013/2014 4-farger verdier: Cyan: 0% - Magenta: 100% - Yellow: 100% - Black: 0% Middagsåsen sportssenter AS Cyan: 0% - Magenta: 0% - Yellow: 0% - Black: 100% Cyan: 0% - Magenta:

Detaljer

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no TRYSIL vintertur 2014 Foto: Ola Matsson Foto: utefoto.no TRYSIL - vintertur 2014 Fysak er et av Trysils folkehelsetiltak, og går i korte trekk ut på at man skal gå så mange skiturer som mulig vinteren

Detaljer

1. Beskrivelse av prosjektet

1. Beskrivelse av prosjektet 1. Beskrivelse av prosjektet Tynset idrettsforening ønsker å bygge en sentrumsnær rulleskiløype i deler av dagens lysløype som ligger i Haverslia boligområde. Prosjektet har som mål å bygge løyper som

Detaljer

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Innledning 20. februar 2014 Hemsedal Skiforening (HSF) er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber for enda bedre

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER VEDLEGG 6 EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Gamlestølen 020417 Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2017 Styremedlemmer 2016-17 Bjørn Lofterød (leder), Hanne Werner, Knut Vatn, Endre Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke og Knut T Bostad. Valgkomite

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn

Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Søknad om tilskudd til allmennyttig og folkehelsefremmende tiltak i Skogn Skogn 28.02.2017 Renniælva grendalag i Skogn er et lokalt grendalag som ble dannet i 1996. På dugnad ble området ved Rennielva

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Til årsmøte Melladn Turløyper

Årsmelding og årsregnskap Til årsmøte Melladn Turløyper Årsmelding og årsregnskap 01.05.2013 30.04.2014 Til årsmøte Melladn Turløyper Mellad n Turløyper (MT) ble startet høsten 2003, og vi takker for alle økonomiske bidrag, positive tilbakemeldinger fra brukerne

Detaljer

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen.

Det er utferdiget ei prioritert liste med prosjekter som det vil bli startet med planlegging på så snart det er gitt bevilgninger i handlingsplanen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Molde Fræna Gjemnes Kristiansund kommune kommune kommune kommune 2010: Kart over GULLRUTA TURSTI gang og sykkelsti. GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Grøndalen / 10b00 m ny tursti Andre søknader i 2010:

Detaljer

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN

Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, barnehagen og nærmiljøet i bygda. Presentert av: Prosjektgruppa for AKTIVITETSPARKEN Styringsgruppa som har arbeidet med tiltaket Representanter fra: FAU- Hedalen

Detaljer

Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund

Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund Anleggskonferanse Skianlegg Skei i Jølster 09.06.16 Marit Gjerland Anleggsrådgiver Norges Skiforbund Skipolitisk Dokument 2016-2020 Hovedmål anlegg Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal legge til

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI

HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund kommune Kart over Otrøya med Holsvatnet i raud ring. HOLSVATNET RUNDT UNIVERSELL UTFORMA TURSTI Midsund Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med Friluftsrådet, NN, MM Org.nr. 984 681 828 Status

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

SLUTTRAPPORT TURLØYPE FOR HANDIKAPPEDE

SLUTTRAPPORT TURLØYPE FOR HANDIKAPPEDE SLUTTRAPPORT TURLØYPE FOR HANDIKAPPEDE SØKERORGANISASJON: NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ PROSJEKTANSVARLIG ORGANISASJON: STRAUMAN IDRETTSLAG VIRKSOMHETSOMRÅDE: REHABILITIERING

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H

Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H Ann Marit Vikan rådgiver i Grimstadhøgda 4H Under 30 minutter fra Krifast Regi: Direktoratet for naturforvaltning Tingvoll kommune kåret som vinner i kategorien beste helhetlige bidrag Del 1 Aluminiumsbåt

Detaljer

Tuddal, 6. april 2011

Tuddal, 6. april 2011 Tuddal, 6. april 2011 Agenda Presentasjon av styret Styrets beretning Gjest: Telemark Vaktselskap Årsregnskap Status Løypelaget/skiløyper Nytt fra Olav Flugon Kontingent og avgift løypelaget Innkomne forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/4267 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID.

BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID. KRAVSPESIFIKASJON 2010 - korrigert høst 2014 BESKRIVELSE AV DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LØYPENETT, BEITOSTØLEN. DRIFTSKONSEPT FRA OG MED VINTEREN 2010/2011 OG 5 ÅR FREM I TID. 1.0 VINTERLØYPER 1.1 UTRUSTNING

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nordslettveien velforening Tirsdag 6. juni 2017 klokka 19.00 Sted: Kunngjøres ved oppslag og på nordslettveien.no TIL MEDLEMMER I NORDSLETTVEIEN VELFORENING Etter

Detaljer

Tuddal, 10. april 2009

Tuddal, 10. april 2009 Tuddal, 10. april 2009 Presentasjon av styret Styrets beretning Årsregnskap Godkjenning av vedtekter Status Løypelaget/skiløyper Kontingent og avgift løypelaget Nytt fra Olav Flugon Innkomne forslag Valg

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend Forslag til nye interne skiløyper GEILO LØYPEOMRÅDE - BAKGRUNN Hol Kommune overtok fra 2007 ansvaret for drift og finansiering av Geilo Løypeområde. Kommunen dekker i utgangspunktet

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Årsberetning 2015 Vasetløypene SA

Årsberetning 2015 Vasetløypene SA Årsberetning 2015 Vasetløypene SA Innledning Denne årsberetningen og regnskapet dekker kalenderåret 2015. Årsberetningen er i tillegg oppdatert med aktuell informasjon fra skisesongen januar mars 2016.

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen Komite for kultur, idrett og byliv 09.02.2016 Bakgrunn Besøket på kommunens utfartssteder har hatt en tilbakegang vinterstid i 2014 og 2015. De 2 siste ski-sesongene

Detaljer

På siste side i rapporten er en oppsummering med blant annet kostnader for utbedring av de mest utsatte partiene.

På siste side i rapporten er en oppsummering med blant annet kostnader for utbedring av de mest utsatte partiene. Uthushagen Plan AS Kjerneby 24 2409 Elverum Elverum, 130916 Fjellvegen, Forollhogna Nasjonalpark. v/nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug Kartlegging/registrering av kjørespor med forslag til tiltak.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST SYNNDALEN ORIENTERING 4.JUNI 2014 AGENDA *LITT OM STATUS OG FREMDRIFT *KORT GJENNOMGANG AV UTREDNINGSARBEIDET * KOMMUNENS FORELØPIGE FORSLAG TIL REGULERINGSPLANOMRÅDER *KOMMUNENS

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Eidsvold Værks Skiklub

Eidsvold Værks Skiklub Eidsvold Værks Skiklub verdens eldste skiklubb verdiskaping, skiidrett, folkehelse bli med på laget! Stiftet 23. januar 1881 på Braathen gård på Eidsvoll Verk Skiklubben med sine over 600 medlemmer holder

Detaljer

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen:

Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Styrets sammensetning Etter årsmøtet 19. oktober 2013 har styret hatt denne sammensetningen: Leder Kasserer Sekretær Løypeansvarlig Grunneierkontakt Tore Heldrup Rasmussen, gjenvalg, for ett år Jarle Sundelin,

Detaljer

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran

Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran Søknadsnummer: 2014/FBM9262 Ordning: Forebygging (2014) Søknadstype: Forebygging MIGRERT Tolga / Hamran 8.2.2015 Forord: Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av svært vellykkede og effektive prosjekt

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1

Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1 Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1 Innhold Generelt side 2 Visjon side 2 Ansvar for styret side 3 o Leder side 3 o Nestleder side 3 o Sekretær side 3 o Kasserer side 4 o Sportslig leder side

Detaljer