Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009"

Transkript

1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny Sterk historie fra Odda Handicamp Rapport fra RYLA 6 Verdenstur for å pleie rotaryvennskap 9 Show med Terje 12 Oppfordring til klubbene i D2250: Planlegg Handicamp deltagelse allerede nå. Kandidatene finnes! Søstre og rotarianere på vaksinasjonstur til Nigeria Førjuls show med Terje Bøe! Jakob Skarstein og Terje Bøe har kjent hverandre i et par mannsaldre. Sist torsdag var Skarstein gjest hos Terje Bøe.

2 Kjære rotarianere og venner av Rotary! Som alltid synes høsten lang når du står i september. De lyse timene blir færre, og den mørke delen av døgnet lengre. Dette gjør at alt synes å gå langsommere. Masse regn og vind setter ikke humøret i høygir heller. Men i november synes aktivitetsnivået liksom å stige, travelheten tiltar, og plutselig er julen rett rundt hjørnet. Og så blir det nesten for hektisk. Jeg har hatt en travel høst. Besøkt over 40 av distriktets 50 klubber. Etter jul gjenstår det 5 klubber som vil få besøk. Jeg har fart fra Nordfjordeid i nord til Sokndal i syd. Noen klubber er store, andre små. Oppslutningen på medlemsmøtene jeg har deltatt i har også variert mye, fra over 50% til ned mot 35%. Men overalt har jeg møtt rotarianere som er glad i klubben sin og vennene i den. De setter pris på gode og interessante programmer. Det er det som binder dem sammen og får dem til å si at dette vil jeg fortsette med. Jeg har også lært å kjenne steder og samfunn i fylkene våre på en helt annen og inngående måte enn det man kan lese seg til eller få presentert i media. Men først og fremst, jeg har møtt interessante mennesker som har satt pris på å få besøk og som har lyttet til mitt budskap. Jeg håper at 2 Guvernøren har ordet jeg har gitt et bidrag til inspirasjon i klubbene. Desember måned i vår Rotary- kalender er viet familien. Det har sikkert også sin bakgrunn at julefeiringen i vår vesterlandske tradisjon knytter familien sammen på en egen måte. Jeg har hatt gleden av å delta på jubileer og middager der ledsagerne har vært tilstede. Da møter jeg også de som er med på å smøre systemet vårt. Uten oppbakking og interesse fra familien ville organisasjonen heller ikke vært levedyktig. Derfor vil jeg hermed rette en takk og hilsen til familien av alle rotarianere i distriktet. Dere er like viktige som medlemmene. Rotary motto er Service above self. Nå som vi står overfor julen synes jeg det også er riktig å takke dere alle for den innsatsen dere legger ned for mennesker/samfunn både lokalt og internasjonalt gjennom prosjekter/dugnadsinnsats/ pengegaver etc. Dette kan dere være stolte av. Med dette vil jeg ønske alle distriktets rotarianere m/famile og venner en RIGTIG GOD og FREDFYLLT JUL, og med et håp og ønske om at vi alle får et GODT OG FREMGANGSRIKT ÅR I Men husk at Rotarys framtid ligger i dine hender Hilsen Ove

3 3 RI president John Kenny har ordet Vår familie Min kone June og jeg har vært gift i over 40 år og jeg har vært rotarianer omtrent like lenge. Selv om kvinner ikke kunne bli medlem av rotary da jeg begynte, har June likevel vært en del av rotary familien helt siden jeg ble medlem av Grangemouth RC. Klubbene gjør klokt i å etterstreve et balansert forhold til så vel medlemmene som deres familier Tanken om rotaryfamilien er enkel og markeres hvert år i desember familiemåneden. Alle rotarianere tilhører rotaryfamilien, som imidlertid er mye større en bare våre 1,2 millioner medlemmer. Familien omfatter alle menn, kvinner og barn som deltar i vårt arbeid og dessuten alle deltagerne i våre Rotary Foundations programmer over hele verden. Vår yngste generasjon består av medlemmene i Rotaract og Interact, deltakerne i RYLAprogrammene, våre ambassadørstipendiater og mer enn 8000 årlige utvekslingsstudenter. Rotary engasjementet har krevd en del av oss begge i løpet av disse årene, men det hersker ingen tvil om at vi har høstet mer enn vi har sådd. For meg står det klart at klubbmedlemskapet skal berike familielivet og våre familietradisjoner. Det er bra å minne seg selv på at dagens unge yrkesutøvere, de potensielle rotary medlemmene, har en krevende balansegang mellom arbeid og fritid. Dersom rotary skal bli en del av deres liv må rotarybevegelsen bli et supplement og ikke en konkurrent i hverdagslivet. Klubbene gjør klokt i å etterstreve et balansert forhold til så vel medlemmene som deres familier. Kun gjennom samarbeid, i familien, kan vi forsikre oss om at rotary i dag kommer til å utvikle seg til et enda sterkere rotary i morgen. Som i alle familier utgjør ungdommen vårt største fremtidshåp. Det er mitt inderlige håp at mange av dem senere, når tiden er inne, skal bli rotarianere. Men rotary er nok en del av dem allerede og de er allerede og en del av rotary. John Kenny RI president

4 4 PrePETS Inspirerende PrePETS i Bergen DGN Ulf Torkelsen har klare planer for sitt år. Innkommende presidenter fra Bergen/Hardanger området Nylig ble det avholdt PrePETS i Bergen. Nærmere bestemt i Bergen Syd Rotary Klubb sine fornemme lokaler i Langegården - eller Fjøsanger Hovedgård som det og kalles. I alt 14 innkommende presidenter fra Bergensområdet var tilstede når innkommende guvernør Ulf Torkelsen la frem sin visjon og sine mål for For dem som er ukjent med terminologien, så er PrePets et forberedende kveldsseminar for dem som er innkommende presidenter. PETS står for President Elect Training Seminar og arrangeres vanligvis i mars måned før nytt rotaryår. Dette seminaret går over en hel helg og består av undervisning/foredrag og gruppearbeidsmåter for innkommende sekretærer og presidenter. PrePets arrangeres som en samling der noe av hensikten er å gi føringer for det planleggingsarbeidet som de innkommende presidentene må utføre i tiden frem til PETS i mars. I denne perioden skal neste års programkomite settes i arbeid, komiteenes oppgaver utformes og planlegges, og ulike oppgaver for klubbens medlemmer føres ned på papiret. Ikke minst med tanke på tiltak innen markedsføring og omdømmebygging som kan bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget, engasjementer som kan gi inntekter til videre arbeid lokalt og internasjonalt og for investeringer i ungdomsutveksling m.m. Et stikkord for innkommende guvernør Ulf Torkelsens planlegging er Back to basic i Paul Harris`ånd.

5 5 Familien - Handicamp 2010 Handicamp Norway Handicamp Norway er en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i alderen år. Normalt forutsettes at funksjonshemmet deltaker følges av ikke-funksjonshemmet deltaker. Leiren, som er gratis deltakerne, er åpen for utenlandsk og norsk ungdom. Det forutsettes at deltakerne behersker engelsk, som er språket som brukes å på leiren. Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter. Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse. Å lære deltakerne om Norge og norske forhold. I tillegg setter vi som mål at den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser, det vil si makte fysisk det han eller hun tidligere trodde var umulig. Dette målet gjenspeiler seg i aktivitete- HARALDVANGEN ne på leiren. Det blir ridning, vannskikjøring, seiling og andre aktiviteter knyttet til vann, og leker og spill knyttet til fysiske aktiviteter. Handicamp Norway arrangeres hvert annet år på Haraldvangen i Hurdal. Første leir ble arrangert i Leirene er en kjempedugnad av de frivillige mannskapene! Leirledelsen og aktivitetslederne, ca. tjue ungdommer nøye utplukket, bruker fjorten dager av sin ferie til ulønnet arbeid for Handicamp. Og dette er ingen 9-16 jobb. Det er nærmere døgnkontinuerlig drift, med krav om en betydelig planlegging og koordinering for å gi alle den samme muligheten til aktiviteter. Målsettingen med leiren er: Handicamp - leirene finansieres med ca. kr. 50 pr. medlem pr. rotaryår. Distriktenes guvernører har påtatt seg ansvaret for at dette beløpet blir innbetalt til Handicamp's konto innen 20. desember hvert år. Handicampaktivitetene er varierte og gir utfordringer til mestring For informasjon om

6 6 Familien kommende leir og tidligere leire viser vi til På denne siden er det lagt inn invitasjon til neste leir, opptaksprosedyre, tilgang til søknads- og reisedokumenter (inklusive visumsøknader), nyttige adresser og svar på de mest vanlige spørsmål. I tillegg vil det være tilgang til en del tidligere utgitte leiraviser og bilder fra tidligere leir D2250 og Handicamp Det er snart jul og lenge til sommeren, men tiden går fort og påmeldingsfristen er 1. februar... Allerede i begynnelsen av november gikk invitasjonen til neste års camp ut på mail. Foreløpig er det kommet liten respons tilbake. Nå, tett oppunder jul, er det på tide å inkorporere handicamp deltagelse i klubbenes planer for neste rotary år. Hvorfor ikke starte allerede nå med å spre budskapet om mulig deltagelse på denne fantastiske campen som har fått et slikt godt rennomme over hele verden. Kåret til outstanding i rotary sammenheng. Det er akkurat tid og vei, for påmeldingsfristen er allerede 1. februar. Denne brosjyren finner du på nettet Brosjyren er tilgjengelig her: Documents/Handicamp/A5_folder_Handicamp.pdf Det ville være fantastisk flott om noen av klubbene i Distrikt 2250 virkelig la seg i selen for å få deltagelse fra sitt klubbområde på denne campen. Plager som tidligere ble sett på som en naturlig del av livet, skal helst være fraværende i dagens samfunn. Det er nesten som om de eneste friske blant oss er dem som ikke er undersøkt godt nok. Anne Hafstad Aftenposten Månedens sitat

7 7 Familien Sterk historie fra Odda Rotarianere fra Odda har vært på vaksinasjonstur til Nigeria og forteller om sterke opplevelser. Nedenfor har vi sakset en artikkel fra Radio Folgefonn. Systrene Agnes Iren og Solveig Lothe har vore i Nigeria i samband med organisasjonen Rotary sitt omfattande vaksinasjonsprogram for å utrydda polio. Torsdag viser systrene bilete på storskjerm på Hardanger Hotel i Odda, og fortel om turen. Rotaryengasjement Agnes Iren fortel i samtale med Radio Folgefonn at Rotaryorganisasjonen har som mål å utrydda polioviruset. Organisasjonen har over år samla inn midlar og teke for seg land etter land. Det er Rotary sine eigne medlemer som reiser - på sjølkost, til dei landa det gjeld for å ta del i vaksinasjonen. Agnes Iren Lothe seier at dei kom tett innpå dagleglivet til nigerianarane på denne turen, og ho seier at dei er fantastiske menneske. - Det er mange som er fattige, men dei er likevel glade og utadvendte med omsorg for andre menneske. Noko av det som nordmenn kanskje reagerer sterkt på, er at jentene i Nigeria som regel får sitt første barn i 11 til 13- årsalderen, lenge før kroppen er utvikla til å føda. - Når fostera må skjerast ut av mors liv, og mødrene får dårlig pleie - slik at mange av dei døyr - vert det fleire foreldrelause born, seier Agnes Iren. Ho fortel og at på sjukehuset nærast dei, skar dei ut 1500 born DAGLEG... Fantastisk og fælt på samme tid Gode hjelparar - Ein har ikkje fritid i Nigeria, seier Agnes Iren. - Til dømes dei nigerianske Rotarymedlemene som var med oss, er fagutdanna innan helsepleie, og når dei går frå arbeid, held dei fram på fritida - for å hjelpa dei som treng det. Og ei kvinne me møtte, inspirerte oss veldig. Ho heiter Mrs Williams og disponerer tre små rom. Dei romma har ho fyllt med foreldrelause born, seier Agnes Iren. - Born som er funne på søppeldynga eller henta ut av sjukehus. Ho skrapar saman pengar til klede,mat og skulegang og får dei i kyrkja. - Ho er heilt fantastisk, seier Agnes Iren. Vil bygga barneheim Agnes iren Lothe fortel at ho har bestemt seg

8 for å bidra til at det vert bygd eit større hus enn det Mrs Williams disponerer. Gjennom Rotarysystemet vil ho bygga ein barneheim i byen Cano.- Først må me få ein tomt og få planane på plass, seier ho. - Det er Rotary i Odda sitt prosjekt no, og me må samarbeida tett med kollegaene våre i Nigeria for at ting skal verta realiserbare. - Men når tida er inne vonar me at Odda, Ullensvang og resten av Hardanger vil gje ein skjerv Full fart - Me var ni i gruppa vår, fortel Agnes Iren, - det var oss og ein danske som ikkje var frå Nigeria. Poliovaksine er dropar, derfor treng ein ikkje ha medisinsk utdanning for å ta del i arbeidet. - Eg veit ikkje kor mange vaksiner me delte ut, for det gjekk så fort, fortel ho. - Vaksinen har svært kort haldbarheit, så det måtte gå unna fort. Utslag av polio - Me såg svært mange menneske som var ramma av polioviruset, seier Agnes Iren. - Dei var overalt. Ho fortel at dei mellom anna vitja ein fabrikk som vart driven av ein mann som sjølv var ramma av polio, og som berre tilsette folk som hadde hatt polio sjølve. - Der laga dei syklar, seier Agnes Iren, men til forskjell frå våre syklar, vart desse sykla med armane, ikkje beina. Og dei såg ein overalt. PAIN Agnes Iren fortel at Rotary, som ho er medlem i, har som målsetting å få vaksinert alle born i verda mot viruset. - Og no er det berre fire land som står att, seier ho, - og første bokstaven i namna deira dannar ordet PAIN (smerte) som er svært dekkande for den skaden polioviruset gjer, seier ho. Landa er : Pakistan, Afghanistan, India og Nigeria. Klokka i natt og klokka tysdag morgon kan du høyra Agnes Iren Lothe på radio Folgefonn. Tone Marie Mansåker Radio Folgefonn 8 Familien Agnes Iren og Solveig og Rotary i Odda inviterte til ope møte på Hardanger Hotell, og Lothesystrene hadde publikum i si hule hand få første bilete. Ikkje berre på grunn av bileta - som viste ein svært framandarta kultur, men og på grunn av framføringa. Agnes Iren heldt foredrag med heile kroppen, ho gestikulerte og supplerte innhaldet i bileta med spenstige krumspring, etterapa somme av dei dei hadde møtt i Kano og song litt attåt. På sida med full kontroll over biletframsyninga, satt syster Solveig og sufflerte veloverveid og humørfyllt - og saman framførte dei ein alvorleg bodskap med humor og varme, med vekt på å få fram at sjølv om fattigdomen er stor i Kano, er livsgleda påtakeleg og nestekjærleiken stor. Etterspell Flotte tilbakemeldinger for søstrene Lothe I samarbeid med Rotary i Odda har Agnes Iren von å få til eit barneheimsprosjekt i Kano, ei utviding av eit eksisterande, privat prosjekt drive av Mrs Williams, som reddar born frå gata eller frå sjukehus. For å få det til, må det skje i samarbeid med Rotary lokalt i Kano. - Rotary nyt stor respekt i Nigeria, seier systrene Lothe, - og dei gjer mykje godt arbeid. Dersom dei går med oss i dette prosjektet, kan me få det til, men det går ikkje utan. Og dersom det går vegen, står Agnes Iren klar til å reisa attende til Kano i mai 2010 for å finna ut kva det er Mrs Williams treng for at arbeidstilhøva hennar skal bli betre og for at prosjektet hennar ikkje skal døy ut med ho.

9 RYLA Årets RYLA-seminar ble avholdt på Montana Vandrerhjem, Bergen, - denne gang utvidet til tre hele dager. Montana Vandrerhjem ligger vakkert til ved Ulriken 9 Familien - Ryla 2009 Torgalmenning Rotaryklubb (TRK) var nok en gang ansvarlig for gjennomføringen. Doktorstipendiat i ledelse/organisasjonspsykologi Jøri Gytre Horverak ved Universitetet i Bergen hadde som vanlig det faglige ansvaret. For øvrig deltok 5 foredragsholdere, 5 panelmedlemmer og 4 gruppeledere, alle med bred ledererfaring fra yrkeslivet. Brorparten av aktørene var rekruttert fra TRK s egne rekker, mens 6 ressurspersoner var hentet utenfra, - delvis fra lokale Rotaryklubber. Seminaret var lagt opp som en blanding av foredrag, forelesninger, gruppearbeid, paneldebatt og individuell refleksjon/rapportering. Tilbakemelding og evaluering fra de 17 deltakerne i aldersgruppe indikerer nok et vellykket RYLA-seminar. På bakgrunn av det betydelige arbeid som ligger bak et slikt arrangement er imidlertid et deltakerantall på 17 svært lite tilfredsstillende, når man i utgangspunktet sikter mot 30. Dette forhold må bedres, - og vil være et av hovedpunktene under den evaluering som nå vil bli foretatt med tanke på endringer/ forbedringer for RYLA Haktor Øvrevik Torgalmenning Rotaryklubb Jøri Gytre Horverak hadde det faglige ansvaret Fra åpningen Gruppearbeid Paneldebatt

10 10 Klipp fra klubber NAV reformen Referat fra møte i Askøy Rotaryklubb torsdag den 19. oktober 2009 referent Per Ove Askeland Det var NAV-reformen og NAV Askøy som sto på programposten for dette møtet, og annonsert foredragsholder var Helga Beate Torgersen Askøyværing, jurist og NAV-sjef. Helga Beate Torgersen gav klubbens medlemmer nye opplysninger og et nytt innblikk i NAV. En rekke faktaopplysninger forteller mye om vårt velferdssamfunn og vårt fabelaktige sikkerhetsnett når det kommer til helse og arbeid. Som de sier - NAV følger mennesket fra vugge til grav. Noen faktaopplysninger: Nav utbetaler ca 1.1 milliarder kroner pr. år bare på Askøy Den største potten går til pensjon NAV sin visjon er; vi gir mennesker muligheter (for arbeid, for meningsfull aktivitet for de med spesielle behov, for inntektssikring i.h.h.t. lovgivning etc) NAV har 44 forskjellige ytelser Nav sitt hovedmål er: - å få flere i arbeid færre på stønad - å få et velfungerende arbeidsmarked - å få rett tjeneste og stønad til rett tid - å yte god service tilpasset brukerne - å få til en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning nordmenn går ikke på jobb på en vanlig dag. Et viktig spørsmål for NAV er; hvor mange av disse kan mobiliseres tilbake til arbeidslivet? Av dem som står utenfor arbeidslivet er ca sykefravær på rehabilitering på attføring Etc NAV har utviklet strategier som de jobber målbevisst etter; sykefraværsstrategi oppfølgingsstrategi markedsstrategi arbeidsevnemetodikk Litt historikk hadde foredragsholderen og tatt med: - 1/ Trygd og aetat ble slått sammen til arbeids- og velferdsetaten (NAV) opprettelse av NAV kontorer i alle kommuner

11 11 Klipp fra klubber Hun snakket og om at ikke alt som skjer er en del av NAV reformen. Hun nevnte HELFO som er helseforsikring, hun nevnte pasientreiser, europeisk helsetrygdekort, fastlegeordningen og pensjonsreformen (kom samtidig med NAV reformen). Så til det litt mer lokale: NAV Askøy var et samordningsforsøk og ble etablert 26. oktober I dette opplegget finner vi følgende arbeidsområdet: - arbeid og trygd - sosialstønad - rus - gjeldsordning (m. gjeldsrådgivning) - flyktningekontoret Dersom du har hørt om, men ikke vet hva AAP er, så kunne Torgersen fortelle at det står for arbeidsavklaringspenger. Ca 900 mennesker på Askøy får denne typen ytelse en kort periode før de er i fast jobb igjen. Hun rundet av med følgende utsagn; Velferdsstaten er et instrument for å inkludere hele befolkningen i arbeid. Steinar Lund og Knut Hanselmann markerer åpningen på Askøy med å knyte sammen to silkebånd NAV sine oppgaver for befolkningen kan gjerne sammenlignes med sjøstjernen som ved storm og høye bølger blir kastet på land og blir liggende inn til noen kaster den ut igjen i sitt rette element. Tankevekkende! Et interessant og givende foredrag om NAV sine oppgaver og utfordringer. Nå tror vi faktisk at NAV er på rett vei. Dale Rotary Klubb med flott omdømmearbeid Som vanleg når det lir mot jul, kjem det milde gåver frå Rotary. Denne gongen er det besøkstenesta på Vaksdal og Dale og to skuleborn i Ghana som får pengar...og klubben får flott omtale avisa Hordaland og i VaksdalPosten

12 12 Klipp fra klubber På verdenstur for å pleie rotaryvennskap av Ingunn Olsen Mossefin I august hadde jeg besøk av min første vertsfamilie i Sør Australia i 1997 som GSE utsending til Distrikt Lyn & Wayne Jackson som bor i Adelaide. Wayne var i distriktskomiteen som tok seg av oss de to første dagene i Vi har holdt kontakten og de stilte opp med BBQ sist jeg var i Australia. Da trommet de sammen hele komiteen fra 97 og vi hadde en hyggelig dag sammen. De var nå på verdenstur og besøkte rotarianere eller foreldre til rotarystudenter som de har hatt boende hos seg. De startet i Japan, reiste videre til Canada og så var det bryllup i Finland før de kom til Odda og turen ble avsluttet i Skottland. På det ene bildet er det overrekkelse av vimpel og det andre bildet viser Lyn & Wayne med Odda RK sitt eldste medlem, Arne Tokheim, som inviterte oss på frokost. Vi ser og den flotte usikten fra fruktgården hans. Det siste bildet viser Låtefoss sett fra oppsiden. De var utrolig fasinert over alt vannet som rant overalt her hos oss, de sliter jo store deler av året med vannrestreksjoner. Vennskap er en gudegave og menneskets største gode. Benjamin Disraeli

13 13 Klipp fra klubber Forrykende Terjeshow i Askøy Rotary Klubb Terje Bøe fortalte om sitt liv og sine opplevelser med humor og engasjement. Mange vet ikke hva klikkerter er. Munnspillvituosen fikk alle med på Utsigt fra Fløyen Klubbens egen sogneprest m. frue storkoste seg. Jakob Skarstein takket for invitasjonen Den ekteste kjuagutten i Bergen bor på Askøy og heter Terje Bøe. Kjent og kjær fra utallige scener, inkludert speaker-matten på Brann stadion. Som en av chartermedlemmene i klubben har han vært rotarianer i 30 år. Nylig drysset han verbalekvilibristisk fra sitt rikholdige humorskattkammer over medlemmer og gjester i klubben, og akkompagnerte både seg selv og tilhørerne på munnspill og klikkerter. Initiativtaker til klubben - mangeårig nrk-programleder - Jakob Skarstein - var av dem han gledet denne kvelden. Klubbens egen sogneprest Thor Nielsen var en annen av gjestene i denne forrykende førjulskvelden. Takk for en storartet kveld, Terje! Rotary Vest ønsker alle en riktig God Jul og takker for året som snart ebber ut! Fortjente blomster fra presidenten P.O. Askeland red

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 Begrepsavklaring Rotary er: En yrkes- / profesjonsbasert organisasjon med motto: SERVICE ABOVE

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG i D2260, deler egne inntrykk

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG i D2260, deler egne inntrykk ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG 2017-2018 i D2260, deler egne inntrykk Convention startet med 3K Walk for Peace. 28. mai om morgenen. Viktige personer,

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

END POLIO NOW. Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310

END POLIO NOW. Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310 END POLIO NOW Rapport fra en feltarbeider Sverre Bjønnes 22. Mars 2015 / Distriktstrening D2310 Hva vet vi om polio? Forleden møtte jeg en kjekk ung mann. Velutdannet en ledertype. Det er ikke uvanlig

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009)

MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) MINE EGNE CD ER : 1. Minner (2012) 2. 12 BARNESANGER (2010) 3. Vera i lag (2009) Variert musikk, Varierte tekster. Guri er komponist, tekstforfatter og sangsolist på alle sangene på cd-ene : Minner, 12

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer