Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest. Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009"

Transkript

1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 desember 2009 DG Ove Sembsmoen Dette nr inneholder bl.a. Månedens tema for RI Familiemåned God Jul! Guvernøren har ordet Familien - hilsen fra John Kenny Sterk historie fra Odda Handicamp Rapport fra RYLA 6 Verdenstur for å pleie rotaryvennskap 9 Show med Terje 12 Oppfordring til klubbene i D2250: Planlegg Handicamp deltagelse allerede nå. Kandidatene finnes! Søstre og rotarianere på vaksinasjonstur til Nigeria Førjuls show med Terje Bøe! Jakob Skarstein og Terje Bøe har kjent hverandre i et par mannsaldre. Sist torsdag var Skarstein gjest hos Terje Bøe.

2 Kjære rotarianere og venner av Rotary! Som alltid synes høsten lang når du står i september. De lyse timene blir færre, og den mørke delen av døgnet lengre. Dette gjør at alt synes å gå langsommere. Masse regn og vind setter ikke humøret i høygir heller. Men i november synes aktivitetsnivået liksom å stige, travelheten tiltar, og plutselig er julen rett rundt hjørnet. Og så blir det nesten for hektisk. Jeg har hatt en travel høst. Besøkt over 40 av distriktets 50 klubber. Etter jul gjenstår det 5 klubber som vil få besøk. Jeg har fart fra Nordfjordeid i nord til Sokndal i syd. Noen klubber er store, andre små. Oppslutningen på medlemsmøtene jeg har deltatt i har også variert mye, fra over 50% til ned mot 35%. Men overalt har jeg møtt rotarianere som er glad i klubben sin og vennene i den. De setter pris på gode og interessante programmer. Det er det som binder dem sammen og får dem til å si at dette vil jeg fortsette med. Jeg har også lært å kjenne steder og samfunn i fylkene våre på en helt annen og inngående måte enn det man kan lese seg til eller få presentert i media. Men først og fremst, jeg har møtt interessante mennesker som har satt pris på å få besøk og som har lyttet til mitt budskap. Jeg håper at 2 Guvernøren har ordet jeg har gitt et bidrag til inspirasjon i klubbene. Desember måned i vår Rotary- kalender er viet familien. Det har sikkert også sin bakgrunn at julefeiringen i vår vesterlandske tradisjon knytter familien sammen på en egen måte. Jeg har hatt gleden av å delta på jubileer og middager der ledsagerne har vært tilstede. Da møter jeg også de som er med på å smøre systemet vårt. Uten oppbakking og interesse fra familien ville organisasjonen heller ikke vært levedyktig. Derfor vil jeg hermed rette en takk og hilsen til familien av alle rotarianere i distriktet. Dere er like viktige som medlemmene. Rotary motto er Service above self. Nå som vi står overfor julen synes jeg det også er riktig å takke dere alle for den innsatsen dere legger ned for mennesker/samfunn både lokalt og internasjonalt gjennom prosjekter/dugnadsinnsats/ pengegaver etc. Dette kan dere være stolte av. Med dette vil jeg ønske alle distriktets rotarianere m/famile og venner en RIGTIG GOD og FREDFYLLT JUL, og med et håp og ønske om at vi alle får et GODT OG FREMGANGSRIKT ÅR I Men husk at Rotarys framtid ligger i dine hender Hilsen Ove

3 3 RI president John Kenny har ordet Vår familie Min kone June og jeg har vært gift i over 40 år og jeg har vært rotarianer omtrent like lenge. Selv om kvinner ikke kunne bli medlem av rotary da jeg begynte, har June likevel vært en del av rotary familien helt siden jeg ble medlem av Grangemouth RC. Klubbene gjør klokt i å etterstreve et balansert forhold til så vel medlemmene som deres familier Tanken om rotaryfamilien er enkel og markeres hvert år i desember familiemåneden. Alle rotarianere tilhører rotaryfamilien, som imidlertid er mye større en bare våre 1,2 millioner medlemmer. Familien omfatter alle menn, kvinner og barn som deltar i vårt arbeid og dessuten alle deltagerne i våre Rotary Foundations programmer over hele verden. Vår yngste generasjon består av medlemmene i Rotaract og Interact, deltakerne i RYLAprogrammene, våre ambassadørstipendiater og mer enn 8000 årlige utvekslingsstudenter. Rotary engasjementet har krevd en del av oss begge i løpet av disse årene, men det hersker ingen tvil om at vi har høstet mer enn vi har sådd. For meg står det klart at klubbmedlemskapet skal berike familielivet og våre familietradisjoner. Det er bra å minne seg selv på at dagens unge yrkesutøvere, de potensielle rotary medlemmene, har en krevende balansegang mellom arbeid og fritid. Dersom rotary skal bli en del av deres liv må rotarybevegelsen bli et supplement og ikke en konkurrent i hverdagslivet. Klubbene gjør klokt i å etterstreve et balansert forhold til så vel medlemmene som deres familier. Kun gjennom samarbeid, i familien, kan vi forsikre oss om at rotary i dag kommer til å utvikle seg til et enda sterkere rotary i morgen. Som i alle familier utgjør ungdommen vårt største fremtidshåp. Det er mitt inderlige håp at mange av dem senere, når tiden er inne, skal bli rotarianere. Men rotary er nok en del av dem allerede og de er allerede og en del av rotary. John Kenny RI president

4 4 PrePETS Inspirerende PrePETS i Bergen DGN Ulf Torkelsen har klare planer for sitt år. Innkommende presidenter fra Bergen/Hardanger området Nylig ble det avholdt PrePETS i Bergen. Nærmere bestemt i Bergen Syd Rotary Klubb sine fornemme lokaler i Langegården - eller Fjøsanger Hovedgård som det og kalles. I alt 14 innkommende presidenter fra Bergensområdet var tilstede når innkommende guvernør Ulf Torkelsen la frem sin visjon og sine mål for For dem som er ukjent med terminologien, så er PrePets et forberedende kveldsseminar for dem som er innkommende presidenter. PETS står for President Elect Training Seminar og arrangeres vanligvis i mars måned før nytt rotaryår. Dette seminaret går over en hel helg og består av undervisning/foredrag og gruppearbeidsmåter for innkommende sekretærer og presidenter. PrePets arrangeres som en samling der noe av hensikten er å gi føringer for det planleggingsarbeidet som de innkommende presidentene må utføre i tiden frem til PETS i mars. I denne perioden skal neste års programkomite settes i arbeid, komiteenes oppgaver utformes og planlegges, og ulike oppgaver for klubbens medlemmer føres ned på papiret. Ikke minst med tanke på tiltak innen markedsføring og omdømmebygging som kan bidra til å styrke rekrutteringsgrunnlaget, engasjementer som kan gi inntekter til videre arbeid lokalt og internasjonalt og for investeringer i ungdomsutveksling m.m. Et stikkord for innkommende guvernør Ulf Torkelsens planlegging er Back to basic i Paul Harris`ånd.

5 5 Familien - Handicamp 2010 Handicamp Norway Handicamp Norway er en sommerleir for fysisk funksjonshemmet og ikke-funksjonshemmet ungdom i alderen år. Normalt forutsettes at funksjonshemmet deltaker følges av ikke-funksjonshemmet deltaker. Leiren, som er gratis deltakerne, er åpen for utenlandsk og norsk ungdom. Det forutsettes at deltakerne behersker engelsk, som er språket som brukes å på leiren. Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom gjennom sport og andre fritidsaktiviteter. Å bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse. Å lære deltakerne om Norge og norske forhold. I tillegg setter vi som mål at den enkelte deltaker skal erfare at det går an å tøye grenser, det vil si makte fysisk det han eller hun tidligere trodde var umulig. Dette målet gjenspeiler seg i aktivitete- HARALDVANGEN ne på leiren. Det blir ridning, vannskikjøring, seiling og andre aktiviteter knyttet til vann, og leker og spill knyttet til fysiske aktiviteter. Handicamp Norway arrangeres hvert annet år på Haraldvangen i Hurdal. Første leir ble arrangert i Leirene er en kjempedugnad av de frivillige mannskapene! Leirledelsen og aktivitetslederne, ca. tjue ungdommer nøye utplukket, bruker fjorten dager av sin ferie til ulønnet arbeid for Handicamp. Og dette er ingen 9-16 jobb. Det er nærmere døgnkontinuerlig drift, med krav om en betydelig planlegging og koordinering for å gi alle den samme muligheten til aktiviteter. Målsettingen med leiren er: Handicamp - leirene finansieres med ca. kr. 50 pr. medlem pr. rotaryår. Distriktenes guvernører har påtatt seg ansvaret for at dette beløpet blir innbetalt til Handicamp's konto innen 20. desember hvert år. Handicampaktivitetene er varierte og gir utfordringer til mestring For informasjon om

6 6 Familien kommende leir og tidligere leire viser vi til På denne siden er det lagt inn invitasjon til neste leir, opptaksprosedyre, tilgang til søknads- og reisedokumenter (inklusive visumsøknader), nyttige adresser og svar på de mest vanlige spørsmål. I tillegg vil det være tilgang til en del tidligere utgitte leiraviser og bilder fra tidligere leir D2250 og Handicamp Det er snart jul og lenge til sommeren, men tiden går fort og påmeldingsfristen er 1. februar... Allerede i begynnelsen av november gikk invitasjonen til neste års camp ut på mail. Foreløpig er det kommet liten respons tilbake. Nå, tett oppunder jul, er det på tide å inkorporere handicamp deltagelse i klubbenes planer for neste rotary år. Hvorfor ikke starte allerede nå med å spre budskapet om mulig deltagelse på denne fantastiske campen som har fått et slikt godt rennomme over hele verden. Kåret til outstanding i rotary sammenheng. Det er akkurat tid og vei, for påmeldingsfristen er allerede 1. februar. Denne brosjyren finner du på nettet Brosjyren er tilgjengelig her: Documents/Handicamp/A5_folder_Handicamp.pdf Det ville være fantastisk flott om noen av klubbene i Distrikt 2250 virkelig la seg i selen for å få deltagelse fra sitt klubbområde på denne campen. Plager som tidligere ble sett på som en naturlig del av livet, skal helst være fraværende i dagens samfunn. Det er nesten som om de eneste friske blant oss er dem som ikke er undersøkt godt nok. Anne Hafstad Aftenposten Månedens sitat

7 7 Familien Sterk historie fra Odda Rotarianere fra Odda har vært på vaksinasjonstur til Nigeria og forteller om sterke opplevelser. Nedenfor har vi sakset en artikkel fra Radio Folgefonn. Systrene Agnes Iren og Solveig Lothe har vore i Nigeria i samband med organisasjonen Rotary sitt omfattande vaksinasjonsprogram for å utrydda polio. Torsdag viser systrene bilete på storskjerm på Hardanger Hotel i Odda, og fortel om turen. Rotaryengasjement Agnes Iren fortel i samtale med Radio Folgefonn at Rotaryorganisasjonen har som mål å utrydda polioviruset. Organisasjonen har over år samla inn midlar og teke for seg land etter land. Det er Rotary sine eigne medlemer som reiser - på sjølkost, til dei landa det gjeld for å ta del i vaksinasjonen. Agnes Iren Lothe seier at dei kom tett innpå dagleglivet til nigerianarane på denne turen, og ho seier at dei er fantastiske menneske. - Det er mange som er fattige, men dei er likevel glade og utadvendte med omsorg for andre menneske. Noko av det som nordmenn kanskje reagerer sterkt på, er at jentene i Nigeria som regel får sitt første barn i 11 til 13- årsalderen, lenge før kroppen er utvikla til å føda. - Når fostera må skjerast ut av mors liv, og mødrene får dårlig pleie - slik at mange av dei døyr - vert det fleire foreldrelause born, seier Agnes Iren. Ho fortel og at på sjukehuset nærast dei, skar dei ut 1500 born DAGLEG... Fantastisk og fælt på samme tid Gode hjelparar - Ein har ikkje fritid i Nigeria, seier Agnes Iren. - Til dømes dei nigerianske Rotarymedlemene som var med oss, er fagutdanna innan helsepleie, og når dei går frå arbeid, held dei fram på fritida - for å hjelpa dei som treng det. Og ei kvinne me møtte, inspirerte oss veldig. Ho heiter Mrs Williams og disponerer tre små rom. Dei romma har ho fyllt med foreldrelause born, seier Agnes Iren. - Born som er funne på søppeldynga eller henta ut av sjukehus. Ho skrapar saman pengar til klede,mat og skulegang og får dei i kyrkja. - Ho er heilt fantastisk, seier Agnes Iren. Vil bygga barneheim Agnes iren Lothe fortel at ho har bestemt seg

8 for å bidra til at det vert bygd eit større hus enn det Mrs Williams disponerer. Gjennom Rotarysystemet vil ho bygga ein barneheim i byen Cano.- Først må me få ein tomt og få planane på plass, seier ho. - Det er Rotary i Odda sitt prosjekt no, og me må samarbeida tett med kollegaene våre i Nigeria for at ting skal verta realiserbare. - Men når tida er inne vonar me at Odda, Ullensvang og resten av Hardanger vil gje ein skjerv Full fart - Me var ni i gruppa vår, fortel Agnes Iren, - det var oss og ein danske som ikkje var frå Nigeria. Poliovaksine er dropar, derfor treng ein ikkje ha medisinsk utdanning for å ta del i arbeidet. - Eg veit ikkje kor mange vaksiner me delte ut, for det gjekk så fort, fortel ho. - Vaksinen har svært kort haldbarheit, så det måtte gå unna fort. Utslag av polio - Me såg svært mange menneske som var ramma av polioviruset, seier Agnes Iren. - Dei var overalt. Ho fortel at dei mellom anna vitja ein fabrikk som vart driven av ein mann som sjølv var ramma av polio, og som berre tilsette folk som hadde hatt polio sjølve. - Der laga dei syklar, seier Agnes Iren, men til forskjell frå våre syklar, vart desse sykla med armane, ikkje beina. Og dei såg ein overalt. PAIN Agnes Iren fortel at Rotary, som ho er medlem i, har som målsetting å få vaksinert alle born i verda mot viruset. - Og no er det berre fire land som står att, seier ho, - og første bokstaven i namna deira dannar ordet PAIN (smerte) som er svært dekkande for den skaden polioviruset gjer, seier ho. Landa er : Pakistan, Afghanistan, India og Nigeria. Klokka i natt og klokka tysdag morgon kan du høyra Agnes Iren Lothe på radio Folgefonn. Tone Marie Mansåker Radio Folgefonn 8 Familien Agnes Iren og Solveig og Rotary i Odda inviterte til ope møte på Hardanger Hotell, og Lothesystrene hadde publikum i si hule hand få første bilete. Ikkje berre på grunn av bileta - som viste ein svært framandarta kultur, men og på grunn av framføringa. Agnes Iren heldt foredrag med heile kroppen, ho gestikulerte og supplerte innhaldet i bileta med spenstige krumspring, etterapa somme av dei dei hadde møtt i Kano og song litt attåt. På sida med full kontroll over biletframsyninga, satt syster Solveig og sufflerte veloverveid og humørfyllt - og saman framførte dei ein alvorleg bodskap med humor og varme, med vekt på å få fram at sjølv om fattigdomen er stor i Kano, er livsgleda påtakeleg og nestekjærleiken stor. Etterspell Flotte tilbakemeldinger for søstrene Lothe I samarbeid med Rotary i Odda har Agnes Iren von å få til eit barneheimsprosjekt i Kano, ei utviding av eit eksisterande, privat prosjekt drive av Mrs Williams, som reddar born frå gata eller frå sjukehus. For å få det til, må det skje i samarbeid med Rotary lokalt i Kano. - Rotary nyt stor respekt i Nigeria, seier systrene Lothe, - og dei gjer mykje godt arbeid. Dersom dei går med oss i dette prosjektet, kan me få det til, men det går ikkje utan. Og dersom det går vegen, står Agnes Iren klar til å reisa attende til Kano i mai 2010 for å finna ut kva det er Mrs Williams treng for at arbeidstilhøva hennar skal bli betre og for at prosjektet hennar ikkje skal døy ut med ho.

9 RYLA Årets RYLA-seminar ble avholdt på Montana Vandrerhjem, Bergen, - denne gang utvidet til tre hele dager. Montana Vandrerhjem ligger vakkert til ved Ulriken 9 Familien - Ryla 2009 Torgalmenning Rotaryklubb (TRK) var nok en gang ansvarlig for gjennomføringen. Doktorstipendiat i ledelse/organisasjonspsykologi Jøri Gytre Horverak ved Universitetet i Bergen hadde som vanlig det faglige ansvaret. For øvrig deltok 5 foredragsholdere, 5 panelmedlemmer og 4 gruppeledere, alle med bred ledererfaring fra yrkeslivet. Brorparten av aktørene var rekruttert fra TRK s egne rekker, mens 6 ressurspersoner var hentet utenfra, - delvis fra lokale Rotaryklubber. Seminaret var lagt opp som en blanding av foredrag, forelesninger, gruppearbeid, paneldebatt og individuell refleksjon/rapportering. Tilbakemelding og evaluering fra de 17 deltakerne i aldersgruppe indikerer nok et vellykket RYLA-seminar. På bakgrunn av det betydelige arbeid som ligger bak et slikt arrangement er imidlertid et deltakerantall på 17 svært lite tilfredsstillende, når man i utgangspunktet sikter mot 30. Dette forhold må bedres, - og vil være et av hovedpunktene under den evaluering som nå vil bli foretatt med tanke på endringer/ forbedringer for RYLA Haktor Øvrevik Torgalmenning Rotaryklubb Jøri Gytre Horverak hadde det faglige ansvaret Fra åpningen Gruppearbeid Paneldebatt

10 10 Klipp fra klubber NAV reformen Referat fra møte i Askøy Rotaryklubb torsdag den 19. oktober 2009 referent Per Ove Askeland Det var NAV-reformen og NAV Askøy som sto på programposten for dette møtet, og annonsert foredragsholder var Helga Beate Torgersen Askøyværing, jurist og NAV-sjef. Helga Beate Torgersen gav klubbens medlemmer nye opplysninger og et nytt innblikk i NAV. En rekke faktaopplysninger forteller mye om vårt velferdssamfunn og vårt fabelaktige sikkerhetsnett når det kommer til helse og arbeid. Som de sier - NAV følger mennesket fra vugge til grav. Noen faktaopplysninger: Nav utbetaler ca 1.1 milliarder kroner pr. år bare på Askøy Den største potten går til pensjon NAV sin visjon er; vi gir mennesker muligheter (for arbeid, for meningsfull aktivitet for de med spesielle behov, for inntektssikring i.h.h.t. lovgivning etc) NAV har 44 forskjellige ytelser Nav sitt hovedmål er: - å få flere i arbeid færre på stønad - å få et velfungerende arbeidsmarked - å få rett tjeneste og stønad til rett tid - å yte god service tilpasset brukerne - å få til en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning nordmenn går ikke på jobb på en vanlig dag. Et viktig spørsmål for NAV er; hvor mange av disse kan mobiliseres tilbake til arbeidslivet? Av dem som står utenfor arbeidslivet er ca sykefravær på rehabilitering på attføring Etc NAV har utviklet strategier som de jobber målbevisst etter; sykefraværsstrategi oppfølgingsstrategi markedsstrategi arbeidsevnemetodikk Litt historikk hadde foredragsholderen og tatt med: - 1/ Trygd og aetat ble slått sammen til arbeids- og velferdsetaten (NAV) opprettelse av NAV kontorer i alle kommuner

11 11 Klipp fra klubber Hun snakket og om at ikke alt som skjer er en del av NAV reformen. Hun nevnte HELFO som er helseforsikring, hun nevnte pasientreiser, europeisk helsetrygdekort, fastlegeordningen og pensjonsreformen (kom samtidig med NAV reformen). Så til det litt mer lokale: NAV Askøy var et samordningsforsøk og ble etablert 26. oktober I dette opplegget finner vi følgende arbeidsområdet: - arbeid og trygd - sosialstønad - rus - gjeldsordning (m. gjeldsrådgivning) - flyktningekontoret Dersom du har hørt om, men ikke vet hva AAP er, så kunne Torgersen fortelle at det står for arbeidsavklaringspenger. Ca 900 mennesker på Askøy får denne typen ytelse en kort periode før de er i fast jobb igjen. Hun rundet av med følgende utsagn; Velferdsstaten er et instrument for å inkludere hele befolkningen i arbeid. Steinar Lund og Knut Hanselmann markerer åpningen på Askøy med å knyte sammen to silkebånd NAV sine oppgaver for befolkningen kan gjerne sammenlignes med sjøstjernen som ved storm og høye bølger blir kastet på land og blir liggende inn til noen kaster den ut igjen i sitt rette element. Tankevekkende! Et interessant og givende foredrag om NAV sine oppgaver og utfordringer. Nå tror vi faktisk at NAV er på rett vei. Dale Rotary Klubb med flott omdømmearbeid Som vanleg når det lir mot jul, kjem det milde gåver frå Rotary. Denne gongen er det besøkstenesta på Vaksdal og Dale og to skuleborn i Ghana som får pengar...og klubben får flott omtale avisa Hordaland og i VaksdalPosten

12 12 Klipp fra klubber På verdenstur for å pleie rotaryvennskap av Ingunn Olsen Mossefin I august hadde jeg besøk av min første vertsfamilie i Sør Australia i 1997 som GSE utsending til Distrikt Lyn & Wayne Jackson som bor i Adelaide. Wayne var i distriktskomiteen som tok seg av oss de to første dagene i Vi har holdt kontakten og de stilte opp med BBQ sist jeg var i Australia. Da trommet de sammen hele komiteen fra 97 og vi hadde en hyggelig dag sammen. De var nå på verdenstur og besøkte rotarianere eller foreldre til rotarystudenter som de har hatt boende hos seg. De startet i Japan, reiste videre til Canada og så var det bryllup i Finland før de kom til Odda og turen ble avsluttet i Skottland. På det ene bildet er det overrekkelse av vimpel og det andre bildet viser Lyn & Wayne med Odda RK sitt eldste medlem, Arne Tokheim, som inviterte oss på frokost. Vi ser og den flotte usikten fra fruktgården hans. Det siste bildet viser Låtefoss sett fra oppsiden. De var utrolig fasinert over alt vannet som rant overalt her hos oss, de sliter jo store deler av året med vannrestreksjoner. Vennskap er en gudegave og menneskets største gode. Benjamin Disraeli

13 13 Klipp fra klubber Forrykende Terjeshow i Askøy Rotary Klubb Terje Bøe fortalte om sitt liv og sine opplevelser med humor og engasjement. Mange vet ikke hva klikkerter er. Munnspillvituosen fikk alle med på Utsigt fra Fløyen Klubbens egen sogneprest m. frue storkoste seg. Jakob Skarstein takket for invitasjonen Den ekteste kjuagutten i Bergen bor på Askøy og heter Terje Bøe. Kjent og kjær fra utallige scener, inkludert speaker-matten på Brann stadion. Som en av chartermedlemmene i klubben har han vært rotarianer i 30 år. Nylig drysset han verbalekvilibristisk fra sitt rikholdige humorskattkammer over medlemmer og gjester i klubben, og akkompagnerte både seg selv og tilhørerne på munnspill og klikkerter. Initiativtaker til klubben - mangeårig nrk-programleder - Jakob Skarstein - var av dem han gledet denne kvelden. Klubbens egen sogneprest Thor Nielsen var en annen av gjestene i denne forrykende førjulskvelden. Takk for en storartet kveld, Terje! Rotary Vest ønsker alle en riktig God Jul og takker for året som snart ebber ut! Fortjente blomster fra presidenten P.O. Askeland red

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle!

Rotary Vest. Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania. Flotte 17. mai Sløyfer gir inntekter til Skole for alle! Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2010 DG Ove Sembsmoen 2009-10 Dette nr inneholder bl.a. Guvernøren har ordet 2 Bergen Sydvesten og skole for alle i Tanzania Les mer s. 3 Skole for alle i

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5 Narkotikahunden Tara og hundefører Hege Fra redaktør Liv Elin Broberg Lewin Kjære Inner Wheel venninner Tenk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer