Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til"

Transkript

1 Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL STED: BLÅFLØYA SØRBORGEN SKOLE 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere 8. Godkjenning av årsmelding 9. Godkjenning av revidert regnskap 10. Saker fremmet av KSMK s styre og medlemmer 11. Budsjett Valg Frist for å komme med saker til årsmøtet settes til 12. jan Årsmøtesaker kan leveres til styremedlemmer eller sendes på epost: VELKOMMEN!!!!! Styret i KSMK Dokument / filnavn : Arsmoteinnkalling_2014 Klæbu Skolemusikkorps

2 Årsmelding 2013 KSMK Side 1 av 6 Årsmelding 2013 Klæbu Skolemusikkorps Styret og komiteer har siden årsmøtet i 2013 bestått av følgende: Verv Navn Periode 2014 valg Leder Monica B Haugan På valg Nestleder Berit Hjellien På valg *** Regnskapsfører Morten Kjøren Ikke på valg **Sekretær May Jorunn Rønningen Sluttet okt13 Sekretær Ronny Wigdahl Okt Konstituert, på valg for 1 år Styremedlem Åsmund Straum Ikke på valg leder arbeidskomite **Styremedlem Gina Strøm permittert okt 13 leder aspirantutvalg *Styremedlem leder aspirantutvalg Ida Ustad Okt Konstituert På valg * Styremedlem Ingunn Brønstad På valg leder uniformskomite * styremedlem leder Eva Marie Sandnes Ikke på valg materialforvaltning * styremedlem leder av Jo Uthus Ikke på valg markedsførings-komite * Styremedlem leder av Tøffe Stig Overvik På Valg Tørk * Alle ledere av komiteer har fungert som styremedlemmer i ** Styreverv som har sluttet i perioden *** Regnskapsfører har vært en del av Markedsføringskomite og ikke møtt fast til styremøter annet enn ved behov. Styret har også fast hatt med seg: Hoveddirigent og musikalsk leder Tillitsvalgt Tillitsvalgt Tillitsvalgt Svend Arne Sørum Ida J C Karlsen Maiken Skogstad Ingrid K Wesche Arbeidskomite: (valgte leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Verv Navn Periode 2014 valg Leder Åsmund Straum Ikke på valg Marianne Løland Sluttet aug 13 Dag Robin Hansen Sluttet jan 14 Anita Tellugen På valg Vebjørn Robertsen På valg Jan Morten Bonde Ikke på valg Jan Ole Tellugen Ikke på valg Uniformskomite: Verv Navn Periode 2014 valg Leder Ingunn Brønstad På valg Linda Andersen Overvik Ikke på valg

3 Årsmelding 2013 KSMK Side 2 av 6 Økonomi og markedsføringskomite Verv Navn Periode Valg 2014 Leder Jo Uthus Ikke på valg Regnskapsfører Morten Kjøren Ikke på valg Vanja Jensen Lie På valg Petter Tetli sluttet aug 13 Otto Sæterbø Aug På valg Materialforvaltere: Verv Navn Periode Valg 2014 Leder / Eva Marie Sandnes Ikke på valg instrumentforvalter Jan Morten Bonde Ikke på valg Noteforvalter Arne Svendsen Ikke på valg Aspirantutvalg: Verv Navn Periode Valg 2014 Leder Gina Strøm På valg perm okt 13 Marit Skogstad Perm okt 2013 Ida Ustad Okt På Valg Konstituert leder Grete Bjørkøy Okt Må velges nytt for 1 år Tøffe Tørk: Verv Navn Periode Valg 2014 Stig Overvik På valg Svein A. Halvorsen Ikke på valg Ronny Wigdahl Ikke på valg Per Magne Tronvoll Må velges nytt for 1 år Medl sluttet jan 14 (fakturering) Morten Kjøren På Valg Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad På valg Unn Kristin Moen Aune Ikke på valg Rita Tellugen På valg Revisorer: Leder Lars Gundersen Halsetmo På valg Marianne Løland Medl sluttet aug 13 Ikke på valg Kort om endringer i styre og stell gjennom årsmøteperioden. Styret har stort sett vært stabilt, men det har vært utskiftninger i komiteene gjennom året. Nye foreldre har steppet inn og gjort en flott innsats.

4 Årsmelding 2013 KSMK Side 3 av 6 Musikkutvalg: Dirigent Svend Arne Sørum, Julie Ervik Halvorsen og Ragna Elise Skjermo Iversen fra korpsmedlemmene. Ved oppstart h 2013 overtok Silje B Haugan og Hilde Halsethmo korpsmedlemmenes ansvar. Tillitsvalgte 2013: Maiken Skogstad og Ida Johanne Karlsen fortsatte sine tillitsverv frem til semesterslutt v2013. Det ble da valgt nye tillitsvalgte for den neste sesongen. Dette ble gjenvalg på Maiken Skogstad og Ingrid Wesche kom inn som ny. Styrets aktivitet : Etter årsmøtet i februar 2013, har styret hatt 10 styremøter, det er gjennomført 2 foreldremøter (vår og høst), 1 opplæringsmøte i styre og stell av styreweb, samt 1 informasjonsmøte for aspirantforeldrene. Alle innvalgt i verv og komiteer ble invitert til et opplæringsmøte i styreweb og styrevakter etter årsmøtet. De enkelte medlemmer i styret har i tillegg gjennomført møter i sine komiteer. Leder har deltatt på regionting i NMF og på Hellsymfosium. I tillegg har det vært samarbeidsmøter med KMK (voksenkorpset), dirigenter og rektor i kulturskolen, samarbeidsmøte med barneskolene og ungdomsskolen, styremøter i Magne Vik Minnefond og møte med UKM general Thor Eivik. Leder har vært også vært på sponsormøte med Klæbu Sparebank sammen med regnskapsfører. Nestleder har sittet i kulturrådet og deltatt på møter der. Korpset medlemstall: KSMK hadde pr medlemmer i alderen 8 21 år. 8 aspiranter 11 junior 1 (hvorav 4 trommiser rykket opp i HK i høst før Steinkjerspæll) 4 junior 2 (hvorav 1 tubaist rykket opp i HK i høst før Steinkjerspæll) 34 hovedkorpsmedlemmer (Opprykkene er ikke telt med her) På Stjerneaften i mars 2013 var det 10 korpsmedlemmer som mottok 5 års medaljen, 4 medlemmer som fikk 10 års medalje, og 4 korpsmedlemmer som mottok blokk, den største utnevnelsen nemlig å være aktiv medlem i korpset, det året man fyller 19 år. Det ble totalt delt ut 70 stjerner. Det var i høst 11 aspiranter som startet i korpset AKTIVITETER/SPILLEOPPDRAG Korpset har også i år holdt en ganske høy aktivitet. Hele KSMK har i hovedsak hatt øvelser på alle torsdager det ikke har vært skolefri. Svend Arne Sørum er dirigent for HK og JK. AK har hatt øvelse med Ruth Eriksen. JK har i perioder med langøvelser vært sammen med AK og Ruth og stilt som egen aspirant og junior gruppe. På bakgrunn av tidligere årsmøtevedtak om å redusere dirigentkostnader/ stillinger og reduksjon av juniortid fra august 2013, ble det sett på hvilke konsekvenser dette ville få i utarbeidelse av nye arbeidstidsavtaler med dirigentene. JK 1 ble overført ansvar til Svend Arne som tidligere hadde JK2 og HK. Ruth satt da igjen med AK. Å redusere hennes stilling til 10% viste seg å være umulig i fht korpsets aktivitet, og reduksjonen ville ramme aspiranter og rekrutteringen til korpset. En reduksjon ville medføre at Ruth var tilstede på vanlige torsdagsøvelser, men ikke deltagende på fellesøvelser, seminarer og konserter. Stilling ble ikke redusert, men juniorer tas fortløpende opp i HK ved behov og alle i JK2 implementeres senest i HK etter TM (februar). Det er verdt å minne på at prosesser tar lang tid og at dette er første forsøk som må evalueres etter hvert.

5 Årsmelding 2013 KSMK Side 4 av 6 I 2013 har tankene om begrepsbruk vært luftet men ikke vedtaksfestet. Dugnad er et begrep som skaper lite begeistring og lite rekruttering utenfor korpset. Korpset sliter med en holdning i bygda på at det er mye dugnad i korps, og vi må prøve å tenke nye tanker om dette. Kanskje er foreldremedvirkning et bedre begrep som vi konsekvent må ta i bruk? Dette må drøftes videre. I korpsmiljøet internt i KSMK er det mange engasjerte og sosiale foreldre som gjerne bidrar. Likevel ser vi utfordringer med at medlemsmassen er mindre og de samme aktiviteter gjennomføres. Viktige hovedinntektskilder for korpset har i 2013 vært: Salg av toalett og tørkepapir. Blomstersalg to ganger i året. Loppemarkedet. Det vises til regnskap for resultater på disse aktivitetene. SOMMERKURS På sommerkursene deltok 8 medlemmer på gult kurs Melhus, 1 medlem var på rødt kurs Melhus, og 4 stk på blått kurs i Grong. UNGDOMSKONFERANSE NMF En årlig happening på Hell i januar for de over 14 år. I januar 2013 deltok 5 medlemmer på dette. HELLSYMFOSIUM OG DIRIGENTSYMFOSIUM NMF Konferansene går samtidig med ungdomskonferansen og er for tillistvalgte i styrer og dirigenter. I 2013 deltok leder, Monica B Haugan, og dirigent Svend Arne Sørum AKTIVITET 2013 Måned Dato Hva Januar 3 Øvelse 10 Øvelse Seminar m instruktører 17 Langøvelse Hellsymfosium, dirigentsymfosium og ungdomskonferanse 24 Langøvelse 31 Øvelse m foreldrekaffe Februar 3 Trøndersk Mesterskap med påfølgende sosial samling for musikanter og foreldre på Egon i Søndre. 7 Øvelse Foreldremøte JK2 11 Tanemsrevy HK 14 Øvelse Årsmøte VINTERFERIE 28 Øvelse m foreldrekaffe Mars 2 Spilling 10 årsjubileum Devlegården 7 Langøvelse 14 Generalprøve Stjerneaften (langøvelse) 15 Skolekonsert+ Stjerneaften 21 Øvelse PÅSKEFERIE April 4 Øvelse m foreldrekaffe 11 Marsjøvelse 18 Marsjøvelse/ langøvelse 25 Marsjøvelse/langøvelse Mai 2 Øvelse

6 Årsmelding 2013 KSMK Side 5 av 6 Foreldremøte 9 KRISTI HIMMELFARTSDAG Trommer representert v Brynjar på skolenes 17.mai togøvelse Sørborgen/ Tanem 15 Generalprøve 17.mai konsert 16 INGEN ØVELSE 17 Spilling i bygda, barnetog og konsert i Klæbuhallen 23 Øvelse Medlemsmøte 30 Øvelse Juni 4 Åpent treff- mulighet for prøving av korpsinstrumenter, kulturskolen 6 Øvelse m foreldrekaffe 11 HK deltok på Sørborgens sommeravslutning 13 Øvelse 15 Blåtur til Steinkjer- sesongavslutning Juli/august Sommerkurs Melhus Gult Sommerkurs Melhus Rødt August Sommerkurs Grong Blått 19 Timefordelingsmøte instrumental kulturskolen 22 Sesongstart Øvelse Infomøte AK 29 Øvelse 31 Markedsdag i Klæbu med presentasjon av aspiranter September 5 Øvelse m foreldrekaffe 12 Øvelse 19 Øvelse 26 Øvelse Bli-kjent seminar m overnatting på Sørborgen Oktober 3 Øvelse m foreldrekaffe Foreldremøte TUR HØSTFERIE 17 Langøvelse Loppemarked i Klæbuhallen 24 Langøvelse 27 Steinkjerspæll 31 Halloweenøvelse November 7 Øvelse m foreldrekaffe 14 Øvelse 21 Øvelse 23 Ungdomsgruppespilling NM Taekwon-Do Ranheimshallen Ungdomskonsert i regi av kulturskolen/ Kirkeuka? 28 Øvelse Desember 5 Langøvelse m foreldrekaffe 12 Stormfull, mørk generalprøve til Lucia 13 Lucia konsert 19 HK øvelse i kirka Pizza-jule-avslutning AK, JK, HK på Milano 24 HK Tradisjonell spilling under julegudstjeneste

7 Årsmelding 2013 KSMK Side 6 av 6. Informasjonskanaler i Klæbu skolemusikkorps Månedlige utgaver av Tut & Blæs med aktivitestsplan er vår hovedinformasjonskanal. I tillegg benyttes epost og sms. All informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden som har godt besøk. Foreldrekaffen som er første torsdag i måneden er hyggelige samlinger for både store og små. Dette er en sosial samling for foreldre og musikanter der det går på rundgang å bidra med noe til kaffen. Informasjon fra styret blir gitt og det er en anledning for foreldre å treffe leder og resten av styret i korpset. Sponsorer Hovedsponsor for korpset er Klæbu Sparebank. Nåva.no brukes til produksjon av Ormusjakker og i 2013 har vi også fått til et samarbeid med smartprofil. Korpset er stadig på jakt etter ulike sponsorer som kan gjøre driften av korpset lettere. Korpset har også fått støtte fra flere lag og foreninger i Klæbu, i tillegg til enkeltpersoner. Mvh styret i Klæbu skolemusikkorps, Januar 2014.

8 A rsmelding arbeidskomite 2013 Medlemmer: Åsmund Straum, leder Marianne Løland (Sluttet Sommer 2013) Dag Robin Hansen (Sluttet etter loppemarked) Anita Tellugen Jan Ole Tellugen Jan Morten Bonde Vebjørn Robertsen Grete Bjørkøy (Inn fra høsten 2013) Arbeidskomitéen er arrangementskomité for den ikke- musikalske delen av korpsets arrangementer, og har i tillegg ansvar for å organisere loppemarked, samt blomstersalg før jul og 17. mai. Blomstersalg: Det ar gradvis blitt færre familier i korpset å fordele roder på. Dette er spesielt merkbart på blomstersalget. Arbeidskomiteen har forsøkt å kompensere dette ved å innlemme tidligere fritatte. I perioden med betydelig større korps var aspirantforeldre, styret og de som hadde andre tidkrevende verv i div. komiteer fritatt. Det har i år kun vært fritak for leder, og kasserer. Antall solgte planter var noe lavere i 2013 enn i Det reduserte salget er vurdert til å være hovedsakelig p.g.a. færre familier å fordele rodene på. Det har vært flere tilbakemeldinger fra Klæbus innbyggere om at de ikke har fått besøk de siste blomstersalgrundene. For å kompensere for manglende kapasitet til å dekke rodene har det derfor vært satt inn annonse i Klæbuposten. Arbeidskomiteen har levert ut blomster solgt via annonsen. Stjerneaften: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. 17. mai: Arbeidskomiteen organiserte frokost på rådhuset til korpsmedlemmer og støtteapparatet. Loppemarked oktober: Hovedregelen er at alle må levere loppene sine selv de to siste dagene før loppemarkedet. Når vi fikk tilbud om noen større oppdrag som dødsbo ol. hentet arbeidskomiteens medlemmer sammen med flere av de andre foreldrene i korpset dette. Loppene ble som tidligere lagret på låven til Lis og Egil Grendstad frem til loppemarkedet i oktober. (Takk til Lis og Egil). Loppemarkedet ble forberedt med rigging og mottak av lopper 17. og 18. oktober og

9 gjennomført 19. og 20. oktober. Rydding 20. oktober. Det var gledelig at så mange stilte opp også på oppryddingen slik at denne ble gjennomført på rekordtid!! Arbeidskomiteen hadde inntrykk av at loppemarkedet ble opplevd som sosialt og hyggelig for alle som deltok, og det ga en inntekt på ,- (NY REKORD!) Luciakonsert : Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. Oppsummering: På alle arrangementer har vi i arbeidskomiteen blitt møtt av velvilje, og så godt som alle foreldrene har stilt lojalt opp og gjort sin del av dugnadsinnsatsen. Frem til årsmøtet 2012 var det 9 medlemmer i arbeidskomiteen, det ble da redusert til 4-5 som viste seg å være klart for lite. Fra Årsmøtet 2013 ble komiteen igjen økt til 7 medlemmer. Komiteen har vært organisert med leder som også har sittet i styret for korpset og 2 hovedansvarlige for hver av ansvarsområdene, «Loppemarked», «Lucia/Stjerneaften og 17.mai» og «Blomstersalg». De hovedansvarlige har da organisert og hatt ansvar for hver sine arrangementer og delegert oppgaver til resten av komiteen og korpsets foreldregruppe for øvrig. Størrelsen på komiteen og organiseringen har nå fungert godt. Arbeidskomiteen vil til slutt takke alle korpsforeldrene for god innsats i 2013, og velkommen til dugnad i 2014 Med vennlig hilsen Arbeidskomiteen

10 Årsmelding uniformskomiteen,2014 v/ Ingunn Brønstad Uniformskomiteen har siden årsmøtet bestått av Linda Overvik og Ingunn Brønstad. Det har vært gjennomført uniformssjekk for korpsmedlemmer 4 ganger : før trøndersk, før 17.mai, i august/september og før Steinkjerspæll. Komiteen har hatt arbeidsoppgaver på følgende arrangement: stjerneaften (bestilling og utdeling av stjerner, medaljer ), Luciakonserten (ansvar for kapper og annet utstyr til luciatoget, samt medansvar ved påkledning, gjennomføring av luciatoget.) I høst fikk aspiranter og JK 1 nye korpsgensere sponset av smartprofil (30 gensere) Korpset har kjøpt inn 70 korpsgensere slik at korpsgenseren nå blir en del av uniformen til hele korpset. Videre ble det til blåturen i 2013 kjøpt inn T-skjorter i ulike farger. Det ble høst-13 etterbestilt flere t skjorter, slik at hele korpset, inklusive aspiranter og JK kan ha dette til bruk på f.eks turer, sommerens landsmønstring i Trondheim m.m. I november ble det tatt opp bestilling på Ormusjakka- fritidsjakke m/ korpsets logo som kan kjøpes til både korpsmedlemmer, foresatte m.m. Bestilling av Ormusjakker vil bli gjort fast hver høst, etter oppstart av nytt korpsår. Det vil bli foretatt en etterbestilling i løpet av denne vinteren, da det har kommet forespørsel på bestilling. Som i fjor har vi hatt opprydding på korpsloftet, kastet utslitte korpsgensere m.m. Denne oppryddingen vil fortsette i Etter stjerneaften vil vi starte med å gå igjennom alle uniformer som henger på loftet, kaste det som er utslitt og gå igjennom hva som ev må bestilles/kjøpes inn av nye uniformer.

11 ÅRSMELDING 2013 ASPIRANTKOMITEEN KLÆBU SKOLEMUSIKKORPS Aspiranttreffet i 2013 ble avlyst av arrangøren pga. for få påmeldte. 15. mars var det stjerneaften i Klæbuhallen, og aspirantene fikk sin første stjerne. Aspirantkorpset hadde sin egen avdeling på konserten og framførte noen nummer under ledelse av sin faste dirigent Ruth Eriksen. Det gikk veldig greit å få aspirantene til å være på rett sted til rett tid. Det ble mange marsøvelser i løpet av våren. Det er mye som skal innøves det første året. Aspirantene lærte seg kunsten å spille og marsjere samtidig. 17. mai marsjerte AK sammen med resten av korpset, og de var også tilstede under hele konserten i Klæbuhallen. Som avslutning på sesongen var det blåtur. Ingen visste hvor turen gikk, det ble avslørt da alle var om bord i bussen og turen hadde startet. Ferden gikk til Steinkjer, der vi møtte Steinkjer skolekorps. Det ble marsjering i gatene og konsert i Amfi kjøpesenter. Etter spillinga var det bading i Dampsaga og til slutt middag før turen gikk hjemover. Så var det tid for å tenke på neste sesongs aspiranter, og før skolen startet på igjen, ble alle nye aspiranter lagt inn i medlemskartoteket. Det var færre aspiranter enn i 2012, og fristen for innmelding ble forlenget. Før oppstart ble det laget en mappe med informasjon om korpset, stell av instrument, uniform mv. Mappene ble delt ut på oppstartmøtet 22. august. I løpet av høsten er det blitt laget en egen vaktliste for aspirantkorpset. En forelder har vært til stede på øvelsene, og det har fungert veldig bra. Markedsdagen lørdag 31 August ble årets nye aspiranter «dresset» opp i aspirantuniform og regnfrakker, og ble med på marsjering gjennom sentrum. Det ble holdt en mini konsert i sangerteltet, hvor leder presenterte de nye aspirantene. Bli kjent seminar med overnatting september. Oppkjøring til Steinkjerspæll. Aspirantene fikk faddere og alltid like populært med lek, kos og overnatting. Minikonsert søndag for å vise fram programmet i sin helhet. Steinkjerspæll 27 oktober. Spente barn på lystig busstur til Steinkjær. Første konkurranse som gikk strålende. Flotte tilbakemeldinger fra dommere og AK/JK fikk prisen for beste Aspirantkorps. Luciakonsert 12.desember i Klæbuhallen. Der spilte aspirantene sammen med HK repertoaret fra Steinkjerspæll. De gikk i luciatoget samt sang sammen med sangelever fra kulturskolen. Flott konsert. Avslutning før jul 20. desember med pizza på Milano. Aspirantkomiteen Ida Ustad og Grete Bjørkøy

12 Årsrapport - Marked og Økonomikomitè 2013 Nyoppstartet komité i 2013 med hovedansvar for markedsføring i tillegg til regnskap og budsjettering for leder. Komiteen er overbevist om at vi ved å sette en høy terskel på kvalitet, felles markedsprofil og profesjonelt uttrykk vil sette standarden for andre arbeidsgrupper, samt at vi kommuniserer et positivt og stolt uttrykk til korpsunger og voksne som bidrar. Komiteen har bestått av Morten Kjøren (også regnskap), Otto Sæterbø, Vanja Jensen-Lie, Petter Tettlie (sluttet ila året), Jo Uthus. De gjennomførte aktivitene gjennom året har inkludert søking om fondsmidler, utarbeidelse av brev/presentasjonsmal og regnskapsføring i tillegg til bistand til andre komiteer. Årshjulet viser også følgende aktiviteter: Mars Stjerneaften Plakatannonsering Annonse i KP Mai Intervju med Ruth Erikssen som kulturskolerektor i (KlæbuPosten) Intervju med Svend-Arne Sørum som hoveddirigent (KlæbuPosten) Rekrutteringsbrosjyre til bruk på barneskolen Rekrutteringsannonse / Innrykk (KlæbuPosten) Oktober Loppemarked Annonsering KP plakater Artikkel skrevet i KP fra Steinkjerspæl Desember Luciaheftet Salg av annonser til luciaheftet (21 000) Produksjon av luciaheftet i fulldistribusjon til hele Klæbu Produksjon av plakater før Luciakonsert Samannonsering med Voksenkorpset og Korene med tema Julehelg i Klæbu

13 Årsberetning Tøffe Tørk/papirsalg 2013 Vi har også i 2013 kjørt samme salgsmønster og samme prisfilosofi. Vi har holdt oss likt eller under vanlig butikkpris for papir med sammenlignbar kvalitet og i forhold til papirmengde pr. rull. Dette er tydeligvis populært og korpsete toalettpapir etterspørres fortsatt. Dette har fortsatt fungert bra, og god kvalitet og/eller at de får papiret tilkjørt, har bidratt til at vi har hatt en stabil kundemasse som har etterspurt papiret uten å ha måttet selge inn papiret på nytt. Det har vært merkbar og gledelig økt salgsinnsats blant mange av korpsfamiliene, og flere av de nye apirantforeldrene har stått på bra her. Flere har gått blomsterrodene og skaffet seg nye kunder på den måten. Alt dette vises på fjorårets resultat. Utsalgsprisen har vært uendret på 270,-/sekk i 2012 og 2013, så vi har derfor sammenlignbare tall mht. salgsvolum. Vi innførte en bonusordning i 2013 i fjor som bidro til økte utgifter pga. gratissekkene, men vi ser likevel betydelig økt salgsvolum og derfor likevel bedre resultat enn I tillegg har medlemstallet gått noe ned, så salgsvolum og resultat er jo ekstra gunstig sett i lys av dette. Regnskap 2011 Resultat Regnskap 2012 Dugnader Inntekt Utgift Resultat Inntekt Utgift Resultat Papirsalg , , , , , ,00 Regnskap 2013 Inntekt Utgift Resultat , , ,00 For Tøffe Tørk: Stig Overvik

14 Aktivitet Budsjett 2013 Regnskap 2013 Dugnader Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Blomstersalg , , , , , ,50 Papirsalg , , , , , ,40 Loppemarked , , , , , ,65 Basar 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Resultat dugnader , , , , , ,55 Konserter Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Lucia , , , , , ,50 Stjerneaften , ,00 0, , , ,50 Ungdomsgruppespillinger 3 000,00 0, , , ,00 0,00 Resultat Konserter , , , , , ,00 Eksterne tilskudd Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Sponsor ,00 0, , , ,00 0,00 Gaver 2 500,00 0, , , ,00 0,00 Grasrotandel ,00 0, , , ,75 0,00 Kulturfond banken 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Saniteten ,00 0, , , ,00 0,00 Kommunens kulturfond ,00 0, , , ,00 0,00 VO midler +frifond ,00 0, , , ,00 0,00 NMF instrumentfond ,00 0, , , ,00 0,00 MVA kompensasjon ,00 0, , , ,00 0,00 Resultat Tilskudd ,00 0, , , ,75 0,00 Medlem Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Kontigent ,00 0, , , ,00 0,00 Sommerkurs 0, , , ,00 0, ,00 Tur , , , ,49 0, ,49 Rekruttering 0, , , ,75 0, ,75 Kontigent NMF 0, , , ,00 0, ,00 Forsikring NMF 0, , , ,00 0, ,00 Seminar 0, , , ,70 0, ,70 Sosialt nærvær 0, , , ,44 0, ,44 Summert , , , , , ,38 Lønn honorar Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Dirigentlønn 1 0, , , ,00 0, ,00 Dirigentlønn 2 0, , , ,00 0, ,00 Ledsagere tur/instruksjon 0, , , ,00 0, ,00 Summert ,00 0, ,00 Drift Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Uniform Fane 0, , , , , ,05 Instrument kjøp 0, , , ,00 0, ,00 Instrument vedlikehold 0, , , ,00 0, ,00 Noter 0, , , ,00 0, ,00 Kurs og konferanseutgifter 0, , , ,00 0, ,00 Mobilt bredbånd/tlf 0, , , ,50 0, ,50 Porto postboks 0, , , ,00 0, ,00 Weblisenser 0, , , ,75 0, ,75 Bank og kortgebyr 0, , , ,74 247, ,00 Gaver Stjerner 0, , , ,00 0, ,00 Scenemoduler ,00 0, , , , ,00 Blekk/papir ++ 0, , ,00-109,00 0,00 109,00 Annonsering 0, , , ,75 0, ,75 Påmeldingsavgifter til rennebuspæll 0, , , ,01 0, ,01 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00-660,00 0,00 660,00 Summert , , , , , ,13 Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Totalresultat , , , , , ,06 Banksaldo ,61 Papir Blomster Leverandørgjeld ,50 = 65812, ,00 Kundefordringer ,00

15 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (2)- Leder Korpset har de siste 2-3 årene jobbet med å få organisasjonen best mulig på funksjonelle løsninger. Leder av korpset fungerer som en daglig leder for organisasjonen og har det overordnede ansvaret for at organisasjonen fungerer etter vedtak fra årsmøtet i tillegg til daglig drift. Svært mye av arbeidet er usynlig for medlemmer og familiene og dagens lederverv utgjør en % stilling (i snitt 10timer i uka). Det administrative arbeidet medfører mye telefonering, planlegging, møter på dagtid, søknader og rapportering. Styret ber årsmøtet om å vedta følgende kompensasjon. Forslag til vedtak 1. Leder fritas for dugnadsplikt og løpende styrevakter, men er i størst mulig grad tilgjengelig på korpsets øvelser og aktiviteter. 2. Leder fritas for medlemskontingent for sine aktive barn. 3. Leder får tilgang på fri telefon (eget tlfnr for leder av KSMK) og kan benytte korpsets laptop ved behov. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

16 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (1)- Regnskapsfører Korpset har de siste 2-3 årene jobbet med å få organisasjonen best mulig på funksjonelle løsninger. I årsmøtet 2013 ble kasserervervet gjort om til regnskapsfører, og vervet ble lagt inn i markedsføring og økonomi komite. Det siste årets erfaringer gjør at styret ber årsmøtet om en organisatorisk endring på dette vervet. Vi ser at regnskapsfører bør flyttes ut av markedsføringskomiteen og legges direkte under leder og rapportere til leder. Dette slik at økonomisk rapportering styres av leder i skolekorpset. Og at markedsføringskomite sine medlemmer kun driver med markedsføring. Det andre vi ønsker årsmøtevedtak på når det gjelder regnskapsfører er: Vervet som regnskapsfører/kasserer er såpas tidkrevende (i snitt 2-5 timer i uka) at det det bør fritas for blomstersalg, oppgaver på konserter og styrevakter. Under loppemarkedet er oppgaven med utdeling av vekslepenger, innsamling av penger undervegs, og opptelling i etterkant den eneste oppgaven som må tillegges vervet. Forslag til vedtak 1. Regnskapsførervervet blir et frittstående verv med rapportering rett til leder, slik at leder får ansvar for økonomisk rapportering til styret. 2. Regnskapsfører fritas for dugnadsplikt og løpende styrevakter. Under loppemarkedet har regnskapsfører kun ansvar for utdeling av vekslepenger, innsamling av penger undervegs, og opptelling i etterkant. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

17 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (3)- permisjonsreglement Styret har høsten 2013 utarbeidet et permisjonsreglement som de jobber etter. Dette fordi at vedtak ikke skal gjøres etter hvem som sitter i styret i hver periode, men som er forutsigbart for medlemmer og foreldre med og uten verv. Styret behandler så søknadene etter forslaget nedenfor. Vi ber årsmøtet 1) vedta reglementet 2) føye det inn som eget punkt i vedtektene. Forslag til vedtak: Permisjoner innvilges kun ved sykdom eller annen skolegang. Dersom det gjøres konkrete og forpliktende avtaler mellom KSMK og medlemmet kan søknader i gråsonen likevel innvilges unntaksvis Et medlem som får avslag på sin søknad og velger å slutte, vil vedkommende få «godtgjort» det året han/ hun har vært borte dersom medlemmet starter på igjen innen august året etter. Det siste punktet vil også gjelde de som slutter, men som velger å komme tilbake innen ett år. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

18 Vedtekter for Klæbu Skolemusikkorps 1 ORGANISASJON Klæbu skolemusikkorps(ksmk),stiftet 04.oktober 1967 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag Organisering av musikkorpset KSMK har følgende aldersbestemmelser: - En kan være musikant i skolekorpset til 31 juli det året en fyller 19 - Musikanter i KSMK kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. - Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. a. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret. 2 FORMÅL KSMK skal: - Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisasjon for medlemmene - Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. - Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk og kulturliv. 3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i KSMK av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i KSMK blir en automatisk medlem i NMF. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMF`s database. 3.2 Forutsetning for medlemskap a. Alle medlemmer plikter å følge KSMK`s NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til KSMK`s styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF`s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid på forhånd. Nødvendig forfall varsles på forhånd til dirigent eller leder. d. Medlemmer/foresatte plikter å delta på aktiviteter/dugnader i KSMK`s regi, gjelder også i evt. oppsigelsestid. e. Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. f. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av KSMK`s eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. g) Alle medlemmer i KSMK er forsikret når de er med på korpsets aktiviteter. h) Alle medlemmer skal være elever ved Klæbu kommunale Kulturskole eller annen kulturskole på instrumentundervisning frem til de er ferdige med ungdomsskolen. Etter endt ungdomsskole oppfordres medlemmene til å være elever ved kulturskolen.

19 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Regnskapsåret følger kalenderåret. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten innen 1. oktober hvert år, og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider. Kontingenten gjelder fra 1. august til 31. juli påfølgende år. Betalt kontingent refunderes ikke. c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til KSMK`s styre. Skriftlig melding innen 01.mai med fratredelse 31.juli. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for KSMK`s aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. KSMK`s suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er KSMK`s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar KSMK`s medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

20 4.3 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteledelse 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av KSMK`s styre og medlemmer. d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett. e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Styremedlemmer på valg for to år. Styret skal velges på liste funksjon revisorer for ett år medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt. f. De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 5 STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og fire styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede KSMK etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere KSMK`s ansvar og aktiviteter. d. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner KSMK. Styret kan melde prokura. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. KSMK`s tillitsvalgte møter som observatør med tale - og forslagsrett. c. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer. KSMK`s medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Klæbu Skolemusikkorps

Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL. 19.00 STED: Tanem Grendahus

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRE 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER/UTVALG 8 UENIGHET/TVISTER 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 10 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Styrets forslag til endringer i vedtektene presentert for vedtak på årsmøtet 24. april 2015 er angitt med kursiv tekst og GUL-markering i dette dokument Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer

NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON 1.1 Organisering av regionene 1.2 Organisering av korpsene 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 3.1 Opptak av medlemmer NMFs vedtekter 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp som medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps

Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps Vedtekter for Kjøkkelvik Skoles Musikkorps 1 ORGANISASJON... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAP... 2 4 ÅRSMØTET... 3 5. STYRET... 4 6. MEDLEMSMØTER... 5 7. KOMITEER... 5 8. UENIGHETER / TVISTER... 5 9.OPPLØSNING

Detaljer

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag.

Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. 1 ORGANISASJON Musikklaget Kornetten, stiftet i 1886, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Trøndelag. Organisering av Musikkorpset: Musikklaget Kornetten har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2013 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 14. FEBRUAR 2013, KL. 19.00

Detaljer

Vedtekter Vedtatt

Vedtekter Vedtatt Vedtekter Vedtatt 11.01.2010 1 ORGANISASJON Musikkorpset Eikeblaas ble stiftet i 1997. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Akershus. Musikkorpset er virksomt hovedskalig

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BEKKELAGET SKOLES MUSIKKORPS 1. ORGANISASJON Bekkelaget Skoles Musikkorps stiftet 09.02.1931 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet NMF Oslo Krets. 2. FORMÅL BSM har som

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS Med endringer vedtatt senest på årsmøte 28. januar 2016 1. Organisasjon Hobøl Skolekorps, stiftet i 1951, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF

Detaljer

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps

Vedtekter. for. Kongsberg Guttemusikkorps Vedtekter for Kongsberg Guttemusikkorps med statutter for: Hederstegn, Frammøtemerke, Aktivitetsmerke, Innsatspremie, Avgangsdiplom, Æresmedlemskap Vedtatt på konstituerende årsmøte 13. desember 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps

Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtekter for Vinderen Skoles Musikkorps Vedtatt på Årsmøtet 2012 Sist revidert i 2009 1 Organisasjon 1.1 Vinderen Skoles Musikkorps, nedenfor kalt Korpset, er stiftet 15. februar 1930. Skolens rektor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4

1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1 Innhold 1 ORGANISASJON... 4 2 FORMÅL... 4 1. Musikk... 4 2. Sosial aktivitet... 4 3. Informasjon... 4 4. Musikkpolitikk... 4 5. Arrangement... 4 6. Utviklingsarbeid... 4 3 MEDLEMSKAP... 4 1. Ens medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 1 VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 Revidert og godkjent av årsmøtet 31.01.2012 Endringshistorikk -vedtatt av årsmøtet 21.10.2010 4 årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av februar måned -vedtatt av

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Solevåg skulekorps

Vedtekter for Solevåg skulekorps MØNSTERVEDTEKTER FOR SKULEKORPS Vedtekter for Solevåg skulekorps KVASNES / VEIBUST / SOLEVÅGSEIDE / LEIRVÅGEN / SUNDE / SOLAVÅGEN / BJØRKAVÅGEN / FURNESVIKANE INNHALD: 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Årsmøtet finner sted på idrettsbygget tirsdag 25. April kl. 18:00 Sakliste: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960

Vedtekter. for Bygstad Brass. Skipa 1960 Vedtekter for Bygstad Brass Skipa 1960 Innhald 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøte 5 Styre 6 Medlemsmøte 7 Komitèar 8 Usemje og tvistar 9 Oppløysing og utmelding 10 Vedtekter og vedtektsendringar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas

Vedtekter. for. Universitetskoret Mimas Vedtekter for Universitetskoret Mimas Sist endret etter årsmøtevedtak 20.3.2013 1 ORGANISASJON 1.1 Universitetskoret Mimas, stiftet den 17.9.2000, er et blandet kor. 1.2 Koret er tilknyttet Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer