Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til"

Transkript

1 Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL STED: BLÅFLØYA SØRBORGEN SKOLE 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere 8. Godkjenning av årsmelding 9. Godkjenning av revidert regnskap 10. Saker fremmet av KSMK s styre og medlemmer 11. Budsjett Valg Frist for å komme med saker til årsmøtet settes til 12. jan Årsmøtesaker kan leveres til styremedlemmer eller sendes på epost: VELKOMMEN!!!!! Styret i KSMK Dokument / filnavn : Arsmoteinnkalling_2014 Klæbu Skolemusikkorps

2 Årsmelding 2013 KSMK Side 1 av 6 Årsmelding 2013 Klæbu Skolemusikkorps Styret og komiteer har siden årsmøtet i 2013 bestått av følgende: Verv Navn Periode 2014 valg Leder Monica B Haugan På valg Nestleder Berit Hjellien På valg *** Regnskapsfører Morten Kjøren Ikke på valg **Sekretær May Jorunn Rønningen Sluttet okt13 Sekretær Ronny Wigdahl Okt Konstituert, på valg for 1 år Styremedlem Åsmund Straum Ikke på valg leder arbeidskomite **Styremedlem Gina Strøm permittert okt 13 leder aspirantutvalg *Styremedlem leder aspirantutvalg Ida Ustad Okt Konstituert På valg * Styremedlem Ingunn Brønstad På valg leder uniformskomite * styremedlem leder Eva Marie Sandnes Ikke på valg materialforvaltning * styremedlem leder av Jo Uthus Ikke på valg markedsførings-komite * Styremedlem leder av Tøffe Stig Overvik På Valg Tørk * Alle ledere av komiteer har fungert som styremedlemmer i ** Styreverv som har sluttet i perioden *** Regnskapsfører har vært en del av Markedsføringskomite og ikke møtt fast til styremøter annet enn ved behov. Styret har også fast hatt med seg: Hoveddirigent og musikalsk leder Tillitsvalgt Tillitsvalgt Tillitsvalgt Svend Arne Sørum Ida J C Karlsen Maiken Skogstad Ingrid K Wesche Arbeidskomite: (valgte leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Verv Navn Periode 2014 valg Leder Åsmund Straum Ikke på valg Marianne Løland Sluttet aug 13 Dag Robin Hansen Sluttet jan 14 Anita Tellugen På valg Vebjørn Robertsen På valg Jan Morten Bonde Ikke på valg Jan Ole Tellugen Ikke på valg Uniformskomite: Verv Navn Periode 2014 valg Leder Ingunn Brønstad På valg Linda Andersen Overvik Ikke på valg

3 Årsmelding 2013 KSMK Side 2 av 6 Økonomi og markedsføringskomite Verv Navn Periode Valg 2014 Leder Jo Uthus Ikke på valg Regnskapsfører Morten Kjøren Ikke på valg Vanja Jensen Lie På valg Petter Tetli sluttet aug 13 Otto Sæterbø Aug På valg Materialforvaltere: Verv Navn Periode Valg 2014 Leder / Eva Marie Sandnes Ikke på valg instrumentforvalter Jan Morten Bonde Ikke på valg Noteforvalter Arne Svendsen Ikke på valg Aspirantutvalg: Verv Navn Periode Valg 2014 Leder Gina Strøm På valg perm okt 13 Marit Skogstad Perm okt 2013 Ida Ustad Okt På Valg Konstituert leder Grete Bjørkøy Okt Må velges nytt for 1 år Tøffe Tørk: Verv Navn Periode Valg 2014 Stig Overvik På valg Svein A. Halvorsen Ikke på valg Ronny Wigdahl Ikke på valg Per Magne Tronvoll Må velges nytt for 1 år Medl sluttet jan 14 (fakturering) Morten Kjøren På Valg Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad På valg Unn Kristin Moen Aune Ikke på valg Rita Tellugen På valg Revisorer: Leder Lars Gundersen Halsetmo På valg Marianne Løland Medl sluttet aug 13 Ikke på valg Kort om endringer i styre og stell gjennom årsmøteperioden. Styret har stort sett vært stabilt, men det har vært utskiftninger i komiteene gjennom året. Nye foreldre har steppet inn og gjort en flott innsats.

4 Årsmelding 2013 KSMK Side 3 av 6 Musikkutvalg: Dirigent Svend Arne Sørum, Julie Ervik Halvorsen og Ragna Elise Skjermo Iversen fra korpsmedlemmene. Ved oppstart h 2013 overtok Silje B Haugan og Hilde Halsethmo korpsmedlemmenes ansvar. Tillitsvalgte 2013: Maiken Skogstad og Ida Johanne Karlsen fortsatte sine tillitsverv frem til semesterslutt v2013. Det ble da valgt nye tillitsvalgte for den neste sesongen. Dette ble gjenvalg på Maiken Skogstad og Ingrid Wesche kom inn som ny. Styrets aktivitet : Etter årsmøtet i februar 2013, har styret hatt 10 styremøter, det er gjennomført 2 foreldremøter (vår og høst), 1 opplæringsmøte i styre og stell av styreweb, samt 1 informasjonsmøte for aspirantforeldrene. Alle innvalgt i verv og komiteer ble invitert til et opplæringsmøte i styreweb og styrevakter etter årsmøtet. De enkelte medlemmer i styret har i tillegg gjennomført møter i sine komiteer. Leder har deltatt på regionting i NMF og på Hellsymfosium. I tillegg har det vært samarbeidsmøter med KMK (voksenkorpset), dirigenter og rektor i kulturskolen, samarbeidsmøte med barneskolene og ungdomsskolen, styremøter i Magne Vik Minnefond og møte med UKM general Thor Eivik. Leder har vært også vært på sponsormøte med Klæbu Sparebank sammen med regnskapsfører. Nestleder har sittet i kulturrådet og deltatt på møter der. Korpset medlemstall: KSMK hadde pr medlemmer i alderen 8 21 år. 8 aspiranter 11 junior 1 (hvorav 4 trommiser rykket opp i HK i høst før Steinkjerspæll) 4 junior 2 (hvorav 1 tubaist rykket opp i HK i høst før Steinkjerspæll) 34 hovedkorpsmedlemmer (Opprykkene er ikke telt med her) På Stjerneaften i mars 2013 var det 10 korpsmedlemmer som mottok 5 års medaljen, 4 medlemmer som fikk 10 års medalje, og 4 korpsmedlemmer som mottok blokk, den største utnevnelsen nemlig å være aktiv medlem i korpset, det året man fyller 19 år. Det ble totalt delt ut 70 stjerner. Det var i høst 11 aspiranter som startet i korpset AKTIVITETER/SPILLEOPPDRAG Korpset har også i år holdt en ganske høy aktivitet. Hele KSMK har i hovedsak hatt øvelser på alle torsdager det ikke har vært skolefri. Svend Arne Sørum er dirigent for HK og JK. AK har hatt øvelse med Ruth Eriksen. JK har i perioder med langøvelser vært sammen med AK og Ruth og stilt som egen aspirant og junior gruppe. På bakgrunn av tidligere årsmøtevedtak om å redusere dirigentkostnader/ stillinger og reduksjon av juniortid fra august 2013, ble det sett på hvilke konsekvenser dette ville få i utarbeidelse av nye arbeidstidsavtaler med dirigentene. JK 1 ble overført ansvar til Svend Arne som tidligere hadde JK2 og HK. Ruth satt da igjen med AK. Å redusere hennes stilling til 10% viste seg å være umulig i fht korpsets aktivitet, og reduksjonen ville ramme aspiranter og rekrutteringen til korpset. En reduksjon ville medføre at Ruth var tilstede på vanlige torsdagsøvelser, men ikke deltagende på fellesøvelser, seminarer og konserter. Stilling ble ikke redusert, men juniorer tas fortløpende opp i HK ved behov og alle i JK2 implementeres senest i HK etter TM (februar). Det er verdt å minne på at prosesser tar lang tid og at dette er første forsøk som må evalueres etter hvert.

5 Årsmelding 2013 KSMK Side 4 av 6 I 2013 har tankene om begrepsbruk vært luftet men ikke vedtaksfestet. Dugnad er et begrep som skaper lite begeistring og lite rekruttering utenfor korpset. Korpset sliter med en holdning i bygda på at det er mye dugnad i korps, og vi må prøve å tenke nye tanker om dette. Kanskje er foreldremedvirkning et bedre begrep som vi konsekvent må ta i bruk? Dette må drøftes videre. I korpsmiljøet internt i KSMK er det mange engasjerte og sosiale foreldre som gjerne bidrar. Likevel ser vi utfordringer med at medlemsmassen er mindre og de samme aktiviteter gjennomføres. Viktige hovedinntektskilder for korpset har i 2013 vært: Salg av toalett og tørkepapir. Blomstersalg to ganger i året. Loppemarkedet. Det vises til regnskap for resultater på disse aktivitetene. SOMMERKURS På sommerkursene deltok 8 medlemmer på gult kurs Melhus, 1 medlem var på rødt kurs Melhus, og 4 stk på blått kurs i Grong. UNGDOMSKONFERANSE NMF En årlig happening på Hell i januar for de over 14 år. I januar 2013 deltok 5 medlemmer på dette. HELLSYMFOSIUM OG DIRIGENTSYMFOSIUM NMF Konferansene går samtidig med ungdomskonferansen og er for tillistvalgte i styrer og dirigenter. I 2013 deltok leder, Monica B Haugan, og dirigent Svend Arne Sørum AKTIVITET 2013 Måned Dato Hva Januar 3 Øvelse 10 Øvelse Seminar m instruktører 17 Langøvelse Hellsymfosium, dirigentsymfosium og ungdomskonferanse 24 Langøvelse 31 Øvelse m foreldrekaffe Februar 3 Trøndersk Mesterskap med påfølgende sosial samling for musikanter og foreldre på Egon i Søndre. 7 Øvelse Foreldremøte JK2 11 Tanemsrevy HK 14 Øvelse Årsmøte VINTERFERIE 28 Øvelse m foreldrekaffe Mars 2 Spilling 10 årsjubileum Devlegården 7 Langøvelse 14 Generalprøve Stjerneaften (langøvelse) 15 Skolekonsert+ Stjerneaften 21 Øvelse PÅSKEFERIE April 4 Øvelse m foreldrekaffe 11 Marsjøvelse 18 Marsjøvelse/ langøvelse 25 Marsjøvelse/langøvelse Mai 2 Øvelse

6 Årsmelding 2013 KSMK Side 5 av 6 Foreldremøte 9 KRISTI HIMMELFARTSDAG Trommer representert v Brynjar på skolenes 17.mai togøvelse Sørborgen/ Tanem 15 Generalprøve 17.mai konsert 16 INGEN ØVELSE 17 Spilling i bygda, barnetog og konsert i Klæbuhallen 23 Øvelse Medlemsmøte 30 Øvelse Juni 4 Åpent treff- mulighet for prøving av korpsinstrumenter, kulturskolen 6 Øvelse m foreldrekaffe 11 HK deltok på Sørborgens sommeravslutning 13 Øvelse 15 Blåtur til Steinkjer- sesongavslutning Juli/august Sommerkurs Melhus Gult Sommerkurs Melhus Rødt August Sommerkurs Grong Blått 19 Timefordelingsmøte instrumental kulturskolen 22 Sesongstart Øvelse Infomøte AK 29 Øvelse 31 Markedsdag i Klæbu med presentasjon av aspiranter September 5 Øvelse m foreldrekaffe 12 Øvelse 19 Øvelse 26 Øvelse Bli-kjent seminar m overnatting på Sørborgen Oktober 3 Øvelse m foreldrekaffe Foreldremøte TUR HØSTFERIE 17 Langøvelse Loppemarked i Klæbuhallen 24 Langøvelse 27 Steinkjerspæll 31 Halloweenøvelse November 7 Øvelse m foreldrekaffe 14 Øvelse 21 Øvelse 23 Ungdomsgruppespilling NM Taekwon-Do Ranheimshallen Ungdomskonsert i regi av kulturskolen/ Kirkeuka? 28 Øvelse Desember 5 Langøvelse m foreldrekaffe 12 Stormfull, mørk generalprøve til Lucia 13 Lucia konsert 19 HK øvelse i kirka Pizza-jule-avslutning AK, JK, HK på Milano 24 HK Tradisjonell spilling under julegudstjeneste

7 Årsmelding 2013 KSMK Side 6 av 6. Informasjonskanaler i Klæbu skolemusikkorps Månedlige utgaver av Tut & Blæs med aktivitestsplan er vår hovedinformasjonskanal. I tillegg benyttes epost og sms. All informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden som har godt besøk. Foreldrekaffen som er første torsdag i måneden er hyggelige samlinger for både store og små. Dette er en sosial samling for foreldre og musikanter der det går på rundgang å bidra med noe til kaffen. Informasjon fra styret blir gitt og det er en anledning for foreldre å treffe leder og resten av styret i korpset. Sponsorer Hovedsponsor for korpset er Klæbu Sparebank. Nåva.no brukes til produksjon av Ormusjakker og i 2013 har vi også fått til et samarbeid med smartprofil. Korpset er stadig på jakt etter ulike sponsorer som kan gjøre driften av korpset lettere. Korpset har også fått støtte fra flere lag og foreninger i Klæbu, i tillegg til enkeltpersoner. Mvh styret i Klæbu skolemusikkorps, Januar 2014.

8 A rsmelding arbeidskomite 2013 Medlemmer: Åsmund Straum, leder Marianne Løland (Sluttet Sommer 2013) Dag Robin Hansen (Sluttet etter loppemarked) Anita Tellugen Jan Ole Tellugen Jan Morten Bonde Vebjørn Robertsen Grete Bjørkøy (Inn fra høsten 2013) Arbeidskomitéen er arrangementskomité for den ikke- musikalske delen av korpsets arrangementer, og har i tillegg ansvar for å organisere loppemarked, samt blomstersalg før jul og 17. mai. Blomstersalg: Det ar gradvis blitt færre familier i korpset å fordele roder på. Dette er spesielt merkbart på blomstersalget. Arbeidskomiteen har forsøkt å kompensere dette ved å innlemme tidligere fritatte. I perioden med betydelig større korps var aspirantforeldre, styret og de som hadde andre tidkrevende verv i div. komiteer fritatt. Det har i år kun vært fritak for leder, og kasserer. Antall solgte planter var noe lavere i 2013 enn i Det reduserte salget er vurdert til å være hovedsakelig p.g.a. færre familier å fordele rodene på. Det har vært flere tilbakemeldinger fra Klæbus innbyggere om at de ikke har fått besøk de siste blomstersalgrundene. For å kompensere for manglende kapasitet til å dekke rodene har det derfor vært satt inn annonse i Klæbuposten. Arbeidskomiteen har levert ut blomster solgt via annonsen. Stjerneaften: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. 17. mai: Arbeidskomiteen organiserte frokost på rådhuset til korpsmedlemmer og støtteapparatet. Loppemarked oktober: Hovedregelen er at alle må levere loppene sine selv de to siste dagene før loppemarkedet. Når vi fikk tilbud om noen større oppdrag som dødsbo ol. hentet arbeidskomiteens medlemmer sammen med flere av de andre foreldrene i korpset dette. Loppene ble som tidligere lagret på låven til Lis og Egil Grendstad frem til loppemarkedet i oktober. (Takk til Lis og Egil). Loppemarkedet ble forberedt med rigging og mottak av lopper 17. og 18. oktober og

9 gjennomført 19. og 20. oktober. Rydding 20. oktober. Det var gledelig at så mange stilte opp også på oppryddingen slik at denne ble gjennomført på rekordtid!! Arbeidskomiteen hadde inntrykk av at loppemarkedet ble opplevd som sosialt og hyggelig for alle som deltok, og det ga en inntekt på ,- (NY REKORD!) Luciakonsert : Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. Oppsummering: På alle arrangementer har vi i arbeidskomiteen blitt møtt av velvilje, og så godt som alle foreldrene har stilt lojalt opp og gjort sin del av dugnadsinnsatsen. Frem til årsmøtet 2012 var det 9 medlemmer i arbeidskomiteen, det ble da redusert til 4-5 som viste seg å være klart for lite. Fra Årsmøtet 2013 ble komiteen igjen økt til 7 medlemmer. Komiteen har vært organisert med leder som også har sittet i styret for korpset og 2 hovedansvarlige for hver av ansvarsområdene, «Loppemarked», «Lucia/Stjerneaften og 17.mai» og «Blomstersalg». De hovedansvarlige har da organisert og hatt ansvar for hver sine arrangementer og delegert oppgaver til resten av komiteen og korpsets foreldregruppe for øvrig. Størrelsen på komiteen og organiseringen har nå fungert godt. Arbeidskomiteen vil til slutt takke alle korpsforeldrene for god innsats i 2013, og velkommen til dugnad i 2014 Med vennlig hilsen Arbeidskomiteen

10 Årsmelding uniformskomiteen,2014 v/ Ingunn Brønstad Uniformskomiteen har siden årsmøtet bestått av Linda Overvik og Ingunn Brønstad. Det har vært gjennomført uniformssjekk for korpsmedlemmer 4 ganger : før trøndersk, før 17.mai, i august/september og før Steinkjerspæll. Komiteen har hatt arbeidsoppgaver på følgende arrangement: stjerneaften (bestilling og utdeling av stjerner, medaljer ), Luciakonserten (ansvar for kapper og annet utstyr til luciatoget, samt medansvar ved påkledning, gjennomføring av luciatoget.) I høst fikk aspiranter og JK 1 nye korpsgensere sponset av smartprofil (30 gensere) Korpset har kjøpt inn 70 korpsgensere slik at korpsgenseren nå blir en del av uniformen til hele korpset. Videre ble det til blåturen i 2013 kjøpt inn T-skjorter i ulike farger. Det ble høst-13 etterbestilt flere t skjorter, slik at hele korpset, inklusive aspiranter og JK kan ha dette til bruk på f.eks turer, sommerens landsmønstring i Trondheim m.m. I november ble det tatt opp bestilling på Ormusjakka- fritidsjakke m/ korpsets logo som kan kjøpes til både korpsmedlemmer, foresatte m.m. Bestilling av Ormusjakker vil bli gjort fast hver høst, etter oppstart av nytt korpsår. Det vil bli foretatt en etterbestilling i løpet av denne vinteren, da det har kommet forespørsel på bestilling. Som i fjor har vi hatt opprydding på korpsloftet, kastet utslitte korpsgensere m.m. Denne oppryddingen vil fortsette i Etter stjerneaften vil vi starte med å gå igjennom alle uniformer som henger på loftet, kaste det som er utslitt og gå igjennom hva som ev må bestilles/kjøpes inn av nye uniformer.

11 ÅRSMELDING 2013 ASPIRANTKOMITEEN KLÆBU SKOLEMUSIKKORPS Aspiranttreffet i 2013 ble avlyst av arrangøren pga. for få påmeldte. 15. mars var det stjerneaften i Klæbuhallen, og aspirantene fikk sin første stjerne. Aspirantkorpset hadde sin egen avdeling på konserten og framførte noen nummer under ledelse av sin faste dirigent Ruth Eriksen. Det gikk veldig greit å få aspirantene til å være på rett sted til rett tid. Det ble mange marsøvelser i løpet av våren. Det er mye som skal innøves det første året. Aspirantene lærte seg kunsten å spille og marsjere samtidig. 17. mai marsjerte AK sammen med resten av korpset, og de var også tilstede under hele konserten i Klæbuhallen. Som avslutning på sesongen var det blåtur. Ingen visste hvor turen gikk, det ble avslørt da alle var om bord i bussen og turen hadde startet. Ferden gikk til Steinkjer, der vi møtte Steinkjer skolekorps. Det ble marsjering i gatene og konsert i Amfi kjøpesenter. Etter spillinga var det bading i Dampsaga og til slutt middag før turen gikk hjemover. Så var det tid for å tenke på neste sesongs aspiranter, og før skolen startet på igjen, ble alle nye aspiranter lagt inn i medlemskartoteket. Det var færre aspiranter enn i 2012, og fristen for innmelding ble forlenget. Før oppstart ble det laget en mappe med informasjon om korpset, stell av instrument, uniform mv. Mappene ble delt ut på oppstartmøtet 22. august. I løpet av høsten er det blitt laget en egen vaktliste for aspirantkorpset. En forelder har vært til stede på øvelsene, og det har fungert veldig bra. Markedsdagen lørdag 31 August ble årets nye aspiranter «dresset» opp i aspirantuniform og regnfrakker, og ble med på marsjering gjennom sentrum. Det ble holdt en mini konsert i sangerteltet, hvor leder presenterte de nye aspirantene. Bli kjent seminar med overnatting september. Oppkjøring til Steinkjerspæll. Aspirantene fikk faddere og alltid like populært med lek, kos og overnatting. Minikonsert søndag for å vise fram programmet i sin helhet. Steinkjerspæll 27 oktober. Spente barn på lystig busstur til Steinkjær. Første konkurranse som gikk strålende. Flotte tilbakemeldinger fra dommere og AK/JK fikk prisen for beste Aspirantkorps. Luciakonsert 12.desember i Klæbuhallen. Der spilte aspirantene sammen med HK repertoaret fra Steinkjerspæll. De gikk i luciatoget samt sang sammen med sangelever fra kulturskolen. Flott konsert. Avslutning før jul 20. desember med pizza på Milano. Aspirantkomiteen Ida Ustad og Grete Bjørkøy

12 Årsrapport - Marked og Økonomikomitè 2013 Nyoppstartet komité i 2013 med hovedansvar for markedsføring i tillegg til regnskap og budsjettering for leder. Komiteen er overbevist om at vi ved å sette en høy terskel på kvalitet, felles markedsprofil og profesjonelt uttrykk vil sette standarden for andre arbeidsgrupper, samt at vi kommuniserer et positivt og stolt uttrykk til korpsunger og voksne som bidrar. Komiteen har bestått av Morten Kjøren (også regnskap), Otto Sæterbø, Vanja Jensen-Lie, Petter Tettlie (sluttet ila året), Jo Uthus. De gjennomførte aktivitene gjennom året har inkludert søking om fondsmidler, utarbeidelse av brev/presentasjonsmal og regnskapsføring i tillegg til bistand til andre komiteer. Årshjulet viser også følgende aktiviteter: Mars Stjerneaften Plakatannonsering Annonse i KP Mai Intervju med Ruth Erikssen som kulturskolerektor i (KlæbuPosten) Intervju med Svend-Arne Sørum som hoveddirigent (KlæbuPosten) Rekrutteringsbrosjyre til bruk på barneskolen Rekrutteringsannonse / Innrykk (KlæbuPosten) Oktober Loppemarked Annonsering KP plakater Artikkel skrevet i KP fra Steinkjerspæl Desember Luciaheftet Salg av annonser til luciaheftet (21 000) Produksjon av luciaheftet i fulldistribusjon til hele Klæbu Produksjon av plakater før Luciakonsert Samannonsering med Voksenkorpset og Korene med tema Julehelg i Klæbu

13 Årsberetning Tøffe Tørk/papirsalg 2013 Vi har også i 2013 kjørt samme salgsmønster og samme prisfilosofi. Vi har holdt oss likt eller under vanlig butikkpris for papir med sammenlignbar kvalitet og i forhold til papirmengde pr. rull. Dette er tydeligvis populært og korpsete toalettpapir etterspørres fortsatt. Dette har fortsatt fungert bra, og god kvalitet og/eller at de får papiret tilkjørt, har bidratt til at vi har hatt en stabil kundemasse som har etterspurt papiret uten å ha måttet selge inn papiret på nytt. Det har vært merkbar og gledelig økt salgsinnsats blant mange av korpsfamiliene, og flere av de nye apirantforeldrene har stått på bra her. Flere har gått blomsterrodene og skaffet seg nye kunder på den måten. Alt dette vises på fjorårets resultat. Utsalgsprisen har vært uendret på 270,-/sekk i 2012 og 2013, så vi har derfor sammenlignbare tall mht. salgsvolum. Vi innførte en bonusordning i 2013 i fjor som bidro til økte utgifter pga. gratissekkene, men vi ser likevel betydelig økt salgsvolum og derfor likevel bedre resultat enn I tillegg har medlemstallet gått noe ned, så salgsvolum og resultat er jo ekstra gunstig sett i lys av dette. Regnskap 2011 Resultat Regnskap 2012 Dugnader Inntekt Utgift Resultat Inntekt Utgift Resultat Papirsalg , , , , , ,00 Regnskap 2013 Inntekt Utgift Resultat , , ,00 For Tøffe Tørk: Stig Overvik

14 Aktivitet Budsjett 2013 Regnskap 2013 Dugnader Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Blomstersalg , , , , , ,50 Papirsalg , , , , , ,40 Loppemarked , , , , , ,65 Basar 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Resultat dugnader , , , , , ,55 Konserter Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Lucia , , , , , ,50 Stjerneaften , ,00 0, , , ,50 Ungdomsgruppespillinger 3 000,00 0, , , ,00 0,00 Resultat Konserter , , , , , ,00 Eksterne tilskudd Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Sponsor ,00 0, , , ,00 0,00 Gaver 2 500,00 0, , , ,00 0,00 Grasrotandel ,00 0, , , ,75 0,00 Kulturfond banken 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Saniteten ,00 0, , , ,00 0,00 Kommunens kulturfond ,00 0, , , ,00 0,00 VO midler +frifond ,00 0, , , ,00 0,00 NMF instrumentfond ,00 0, , , ,00 0,00 MVA kompensasjon ,00 0, , , ,00 0,00 Resultat Tilskudd ,00 0, , , ,75 0,00 Medlem Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Kontigent ,00 0, , , ,00 0,00 Sommerkurs 0, , , ,00 0, ,00 Tur , , , ,49 0, ,49 Rekruttering 0, , , ,75 0, ,75 Kontigent NMF 0, , , ,00 0, ,00 Forsikring NMF 0, , , ,00 0, ,00 Seminar 0, , , ,70 0, ,70 Sosialt nærvær 0, , , ,44 0, ,44 Summert , , , , , ,38 Lønn honorar Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Dirigentlønn 1 0, , , ,00 0, ,00 Dirigentlønn 2 0, , , ,00 0, ,00 Ledsagere tur/instruksjon 0, , , ,00 0, ,00 Summert ,00 0, ,00 Drift Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Uniform Fane 0, , , , , ,05 Instrument kjøp 0, , , ,00 0, ,00 Instrument vedlikehold 0, , , ,00 0, ,00 Noter 0, , , ,00 0, ,00 Kurs og konferanseutgifter 0, , , ,00 0, ,00 Mobilt bredbånd/tlf 0, , , ,50 0, ,50 Porto postboks 0, , , ,00 0, ,00 Weblisenser 0, , , ,75 0, ,75 Bank og kortgebyr 0, , , ,74 247, ,00 Gaver Stjerner 0, , , ,00 0, ,00 Scenemoduler ,00 0, , , , ,00 Blekk/papir ++ 0, , ,00-109,00 0,00 109,00 Annonsering 0, , , ,75 0, ,75 Påmeldingsavgifter til rennebuspæll 0, , , ,01 0, ,01 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00-660,00 0,00 660,00 Summert , , , , , ,13 Inntekt Utgift Resultat saldo Inntekter Utgifter Totalresultat , , , , , ,06 Banksaldo ,61 Papir Blomster Leverandørgjeld ,50 = 65812, ,00 Kundefordringer ,00

15 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (2)- Leder Korpset har de siste 2-3 årene jobbet med å få organisasjonen best mulig på funksjonelle løsninger. Leder av korpset fungerer som en daglig leder for organisasjonen og har det overordnede ansvaret for at organisasjonen fungerer etter vedtak fra årsmøtet i tillegg til daglig drift. Svært mye av arbeidet er usynlig for medlemmer og familiene og dagens lederverv utgjør en % stilling (i snitt 10timer i uka). Det administrative arbeidet medfører mye telefonering, planlegging, møter på dagtid, søknader og rapportering. Styret ber årsmøtet om å vedta følgende kompensasjon. Forslag til vedtak 1. Leder fritas for dugnadsplikt og løpende styrevakter, men er i størst mulig grad tilgjengelig på korpsets øvelser og aktiviteter. 2. Leder fritas for medlemskontingent for sine aktive barn. 3. Leder får tilgang på fri telefon (eget tlfnr for leder av KSMK) og kan benytte korpsets laptop ved behov. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

16 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (1)- Regnskapsfører Korpset har de siste 2-3 årene jobbet med å få organisasjonen best mulig på funksjonelle løsninger. I årsmøtet 2013 ble kasserervervet gjort om til regnskapsfører, og vervet ble lagt inn i markedsføring og økonomi komite. Det siste årets erfaringer gjør at styret ber årsmøtet om en organisatorisk endring på dette vervet. Vi ser at regnskapsfører bør flyttes ut av markedsføringskomiteen og legges direkte under leder og rapportere til leder. Dette slik at økonomisk rapportering styres av leder i skolekorpset. Og at markedsføringskomite sine medlemmer kun driver med markedsføring. Det andre vi ønsker årsmøtevedtak på når det gjelder regnskapsfører er: Vervet som regnskapsfører/kasserer er såpas tidkrevende (i snitt 2-5 timer i uka) at det det bør fritas for blomstersalg, oppgaver på konserter og styrevakter. Under loppemarkedet er oppgaven med utdeling av vekslepenger, innsamling av penger undervegs, og opptelling i etterkant den eneste oppgaven som må tillegges vervet. Forslag til vedtak 1. Regnskapsførervervet blir et frittstående verv med rapportering rett til leder, slik at leder får ansvar for økonomisk rapportering til styret. 2. Regnskapsfører fritas for dugnadsplikt og løpende styrevakter. Under loppemarkedet har regnskapsfører kun ansvar for utdeling av vekslepenger, innsamling av penger undervegs, og opptelling i etterkant. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

17 Klæbu skolemusikkorps Vår dato Sak til årsmøtet 2014 (3)- permisjonsreglement Styret har høsten 2013 utarbeidet et permisjonsreglement som de jobber etter. Dette fordi at vedtak ikke skal gjøres etter hvem som sitter i styret i hver periode, men som er forutsigbart for medlemmer og foreldre med og uten verv. Styret behandler så søknadene etter forslaget nedenfor. Vi ber årsmøtet 1) vedta reglementet 2) føye det inn som eget punkt i vedtektene. Forslag til vedtak: Permisjoner innvilges kun ved sykdom eller annen skolegang. Dersom det gjøres konkrete og forpliktende avtaler mellom KSMK og medlemmet kan søknader i gråsonen likevel innvilges unntaksvis Et medlem som får avslag på sin søknad og velger å slutte, vil vedkommende få «godtgjort» det året han/ hun har vært borte dersom medlemmet starter på igjen innen august året etter. Det siste punktet vil også gjelde de som slutter, men som velger å komme tilbake innen ett år. Styret KSMK 23/ Klæbu skolemusikkorps retter en stor takk til vår hovedsponsor: Klæbu skolemusikkorps 1 (1) Besøksadresse: Sørborgen Skole Klæbu Postadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Tel.: e-post: Fakturaadresse: Klæbu skolemusikkorps Postboks Klæbu Foretaksnummer: NO Bankkonto:

18 Vedtekter for Klæbu Skolemusikkorps 1 ORGANISASJON Klæbu skolemusikkorps(ksmk),stiftet 04.oktober 1967 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Trøndelag Organisering av musikkorpset KSMK har følgende aldersbestemmelser: - En kan være musikant i skolekorpset til 31 juli det året en fyller 19 - Musikanter i KSMK kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. - Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset. a. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret. 2 FORMÅL KSMK skal: - Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i musikkorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisasjon for medlemmene - Fremme forståelse for musikkorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning. - Ivareta musikkorpsets interesser i det lokale musikk og kulturliv. 3 MEDLEMSSKAP 3.1 Opptak av medlemmer Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i KSMK av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i KSMK blir en automatisk medlem i NMF. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMF`s database. 3.2 Forutsetning for medlemskap a. Alle medlemmer plikter å følge KSMK`s NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til KSMK`s styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF`s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid på forhånd. Nødvendig forfall varsles på forhånd til dirigent eller leder. d. Medlemmer/foresatte plikter å delta på aktiviteter/dugnader i KSMK`s regi, gjelder også i evt. oppsigelsestid. e. Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte. f. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av KSMK`s eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret. g) Alle medlemmer i KSMK er forsikret når de er med på korpsets aktiviteter. h) Alle medlemmer skal være elever ved Klæbu kommunale Kulturskole eller annen kulturskole på instrumentundervisning frem til de er ferdige med ungdomsskolen. Etter endt ungdomsskole oppfordres medlemmene til å være elever ved kulturskolen.

19 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Regnskapsåret følger kalenderåret. b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingenten innen 1. oktober hvert år, og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider. Kontingenten gjelder fra 1. august til 31. juli påfølgende år. Betalt kontingent refunderes ikke. c. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering. d. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember 3.4 Utmeldinger Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til KSMK`s styre. Skriftlig melding innen 01.mai med fratredelse 31.juli. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. 3.5 Suspensjon og eksklusjon a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for KSMK`s aktivitet. b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. d. KSMK`s suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret. 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er KSMK`s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar KSMK`s medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

20 4.3 Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteledelse 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap. c. Saker fremmet av KSMK`s styre og medlemmer. d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett. e. Valg: 1. Leder for ett år 2. Styremedlemmer på valg for to år. Styret skal velges på liste funksjon revisorer for ett år medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt. f. De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. 5 STYRET 5.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder og fire styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. 5.2 Fullmakter a. Styret skal lede KSMK etter de vedtak årsmøtet har fattet. b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere KSMK`s ansvar og aktiviteter. d. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner KSMK. Styret kan melde prokura. 5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. b. KSMK`s tillitsvalgte møter som observatør med tale - og forslagsrett. c. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. d. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer. KSMK`s medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort. 5.4 Årsavslutning Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 5.5 Personalansvar Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer