Klæbu Skolemusikkorps

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu Skolemusikkorps"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL STED: Tanem Grendahus 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere 8. Godkjenning av årsmelding 9. Godkjenning av revidert regnskap 10. Saker fremmet av KSMK s styre og medlemmer 11. Budsjett Valg

2 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 2 av 15 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er KSMK`s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar KSMK`s medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

3 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 3 av 15 Årsmelding 2014 Klæbu Skolemusikkorps Styret og komiteer har siden årsmøtet i 2014 bestått av følgende: Verv Navn Periode 2015 valg Leder Monica B Haugan På valg Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Sekretær Marit Berntsen På valg Styremedlem Åsmund Straum På valg leder arbeidskomite *Styremedlem Ida Ustad På valg leder aspirantutvalg * Styremedlem Ingunn Brønstad Ikke på valg leder uniformskomite ** styremedlem leder Eva Marie Sandnes sluttet På valg materialforvaltning august 2014 Ingunn Brønstad tok over august 2014 * styremedlem leder av Jo Uthus På valg markedsførings-komite * Styremedlem leder av Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Alle ledere av komiteer har vært innkalt på utvalgte styremøter 2014 ** Styreverv som har sluttet i perioden Styret har også fast hatt med seg: Hoveddirigent og musikalsk leder Tillitsvalgt Tillitsvalgt Svend Arne Sørum Mari Grendstad Ingrid K Wesche Arbeidskomite: (valgte leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Leder Åsmund Straum På valg Lis Grenstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde På valg Jan Ole Tellugen Medl sluttet vår 2014 På valg Uniformskomite: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Linda Andersen Overvik på valg

4 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 4 av 15 Markedsføringskomite Leder Jo Uthus på valg Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Vanja Jensen Lie Medlem sluttet des 2014 Ikke på valg trenger Ny for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Materialforvaltere: Leder Eva Marie Sandnes på valg Sluttet aug 2014 Ingunn Brønstad tok over for høstperioden Noteforvalter Svein Amund På valg Halvorsen Instrument Arne Svendsen Medlem sluttet aug 2013 Ikke på valg Aspirantutvalg: Leder Ida Ustad På valg Torhild Nordtiller Ikke på valg Tøffe Tørk: Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen På valg Ronny Wigdahl På valg Astrid Berglund Ikke på valg (fakturering) Morten Kjøren På Valg Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad på valg Unn Kristin Moen på valg Aune Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars Gundersen På valg Halsetmo Bjørn Inge Ustad på valg

5 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 5 av 15 Kort om endringer i styre og stell gjennom årsmøteperioden. Styret har stort sett vært stabilt, men det har vært utskiftninger i komiteene gjennom året. Nye foreldre har steppet inn og gjort en flott innsats. Musikkutvalg: Dirigent Svend Arne Sørum, Silje B Haugan og Hilde Halsethmo. I august 2014 trådte Elise Overvik inn for Hilde Halsethmo. Tillitsvalgte 2014: Maiken Skogstad og Ingrid Wesche var tillitsvalgte i Ved oppstart 2014 kom Mari Grendstad inn i stedet for Maiken Skogstad. Det var også en tanke om å opprette en juniortillitsvalgt ved oppstart august Dette ble Tiril Helen Skogstad som da gikk i JK2. Hun kom inn i HK i månedsskiftet oktober/ november og representerer nå de yngste i HK. AK/ JK har dermed ingen tillitsvalgt ved utgangen av Styrets aktivitet : Etter årsmøtet i februar 2014, har styret 11 styremøter, det er gjennomført 2 foreldremøter (vår og høst), samt 1 informasjonsmøte for aspirantforeldrene. De enkelte medlemmer i styret har i tillegg gjennomført møter i sine komiteer. Leder deltok på Hellsymfosium i januar 2014 sammen med dirigent Svend Arne Sørum og komitemedlem Linda Overvik. I tillegg har det vært samarbeidsmøter med dirigenter og rektor i kulturskolen, samarbeidsmøte med barneskolene og ungdomsskolen, styremøter i Magne Vik Minnefond. Nestleder Grete Bjørkøy har deltatt på kulturrådets møter gjennom året. Korpset medlemstall: KSMK har pr medlemmer i alderen 8 20 år. 10 aspiranter 6 junior 1 38 hovedkorpsmedlemmer. På Stjerneaften i mars 2014 var det 4 korpsmedlemmer som mottok 5 års medaljen, 1 medlem som fikk 10 års medalje, og 2 korpsmedlemmer som mottok blokk, den største utnevnelsen nemlig å være aktiv medlem i korpset, det året man fyller 19 år. Det var i høst 11 aspiranter som startet i korpset, 2 av disse har sluttet i høst. AKTIVITETER/SPILLEOPPDRAG Korpset har også i år holdt en ganske høy aktivitet. Hele KSMK har i hovedsak hatt øvelser på alle torsdager det ikke har vært skolefri. Svend Arne Sørum er dirigent for HK og JK. AK har hatt øvelse med Ruth Eriksen. JK har i perioder med langøvelser vært sammen med AK og Ruth, og stilt som egen aspirant og junior gruppe. Dette har vært en ny erfaring som organisasjonsmessig må vurderes utbytte av sammen med dirigentene, før ny timeavtale settes opp med dirigenter for neste skoleår (innen 1. mars 2015).

6 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 6 av 15 Måned Dato Hva Januar 9 Øvelse Seminar m instruktører 16 Øvelse Hellsymfosium, dirigentsymfosium og ungdomskonferanse 23 Langøvelse 30 Langøvelse m foreldrekaffe 31 Ekstraøvelse/ Generalprøve Februar 1 UKM øvelse 2 Trøndersk Mesterskap med påfølgende sosial samling for musikanter og foreldre på Egon i Søndre. 4tir HK Øvelse AK/ JK treff 10 Tanemsrevy HK 13 Øvelse og årsmøte VINTERFERIE 27 Øvelse Mars 6 Øvelse m foreldrekaffe 13 Langøvelse 20 Generalprøve Stjerneaften (langøvelse) 21 Skolekonsert+ Stjerneaften 27 Øvelse April 3 Øvelse m foreldrekaffe 10 Øvelse PÅSKEFERIE 24 Marsjøvelse Mai 1.mai Spillefri 8 Marsjøvelse/ øvelse m KMK 15 Generalprøve 17.mai konsert 16 Trommer representert v Monica og Brynjar på skolenes 17.mai togøvelse Sørborgen/ Tanem 17 Spilling i bygda, barnetog og konsert i Klæbuhallen 22 Øvelse 29 FRI KRISTI HIMMELFART Juni 5 Øvelse m foreldrekaffe 10 HK deltok på Sørborgens sommeravslutning 12 Øvelse 19 Øvelse Landsfestival i Trondheim, 200 års grunnlovsjubileum Juli Sommerkurs Melhus Gult Sommerkurs Melhus Rødt

7 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 7 av 15 August Sommerkurs Grong Blått 18 Timefordelingsmøte instrumental kulturskolen 21 Sesongstart Øvelse Infomøte AK 28 Øvelse September 4 Øvelse m foreldrekaffe 6 Markedsdag i Klæbu med presentasjon av aspiranter 11 Øvelse 18 Øvelse 25 Øvelse Bli-kjent seminar m overnatting på Sørborgen Loppemarked i Klæbuhallen Oktober 2 Øvelse m foreldrekaffe Foreldremøte TUR HØSTFERIE 16 Langøvelse 17 Ekstraøvelse/ generalprøve 18. Rennebuspæll 23. Øvelse, JK2 inn i HK 30 Øvelse November 4 Ungdomsgruppa og enkeltmedlemmer deltok på kulturskolens ungdomskonsert 6 Øvelse m foreldrekaffe og kakefeiring Rennebuspæll 13 Øvelse 20 Langøvelse 27 Øvelse Desember 4 Langøvelse m foreldrekaffe, utdeling av Tøffe Tørk papir 6 Nissespilling i sentrum m salg av Luciabilletter, kaker og kaffe. Ungdomsgruppas initiativ og gjennomføring. 11 Generalprøve til Lucia 12 Lucia konsert 18 HK øvelse i kirka HK spilling kommunalsammenkomst i fb Rådmannens avgang Pizza-jule-avslutning HK på Milano AK/JK, juleavslutning på gården til Ruth 24 HK Tradisjonell spilling under julegudstjeneste JK2 ble implementert i HK etter Rennebuspæll i oktober I korpsmiljøet internt i KSMK er det mange engasjerte og sosiale foreldre som gjerne bidrar. Likevel ser vi utfordringer med at medlemsmassen er mindre og de samme aktiviteter gjennomføres. Viktige hovedinntektskilder for korpset har i 2014 vært: Salg av toalett og tørkepapir, 4 ganger i året. Blomstersalg to ganger i året. Loppemarkedet. Det vises til regnskap for resultater på disse aktivitetene.

8 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 8 av 15 SOMMERKURS På sommerkursene hadde vi i år ny deltagerrekord. 12 av våre medlemmer deltok på gult kurs Melhus, 2 på rødt kurs Melhus, 4 på blått kurs i Grong, 4 på svart kurs og 1 på dirigentkurs. I tillegg deltok 1 medlem på Hans Majestet Gardens sommerkurs. Med 23 medlemmer på kurs deltok nesten 50% på denne kompetansehevingen som igjen ga oss en pangstart på den nye sesongen. UNGDOMSKONFERANSE NMF En årlig happening på Hell i januar for de over 14 år. I januar 2014 deltok 10 medlemmer på dette. Informasjonskanaler i Klæbu skolemusikkorps Månedlige utgaver av Tut & Blæs med aktivitestsplan er vår hovedinformasjonskanal. I tillegg benyttes epost og sms. All informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden som har godt besøk. Det er også opprettet facebook-sider. Foreldrekaffen som er første torsdag i måneden er hyggelige samlinger for både store og små. Dette er en sosial samling for foreldre og musikanter der det går på rundgang å bidra med noe til kaffen. Informasjon fra styret blir gitt og det er en anledning for foreldre å treffe leder og resten av styret i korpset. Sponsorer Hovedsponsor for korpset er Klæbu Sparebank. Nåva.no brukes til produksjon av Ormusjakker og Smartprofil har trykk på våre t-skjorter. Stian Husby og Totallyd i Klæbu er en viktig samarbeidspartner for korpset sammen med Morten Kjøren og Trønderenergi Elektro. Korpset er stadig på jakt etter ulike sponsorer som kan gjøre driften av korpset lettere. Mvh styret i Klæbu Skolemusikkorps, Januar 2015.

9 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 9 av 15 Årsmelding arbeidskomite 2014 Medlemmer: Åsmund Straum, leder Jan Morten Bonde (Loppemarked) Veronika Eide (Loppemarked) Lis Gredstad (Blomstersalg) Marit Meland (Blomstersalg) Vebjørn Robertsen (Stjerneaften, 17.mai og Lucia) Arbeidskomitéen er arrangementskomité for den ikke- musikalske delen av korpsets arrangementer, og har i tillegg ansvar for å organisere loppemarked, samt blomstersalg før jul og 17. mai. Alle i komiteen har ansvar for å organisere hver sine arrangementer, og hjelpe til på de andre arrangementene. Blomstersalg: Det har over flere år, gradvis blitt færre familier i korpset å fordele roder på.. Arbeidskomiteen har de siste årene forsøkt å kompensere dette ved å innlemme tidligere fritatte. I perioden med betydelig større korps var aspirantforeldre, styret og de som hadde andre tidkrevende verv i div. komiteer fritatt. Det har i de 2 siste årene kun vært fritak for leder, og kasserer. Det har vært flere tilbakemeldinger fra Klæbus innbyggere om at de ikke har fått besøk de siste blomstersalgrundene. For å bedre dette har vi derfor vært satt inn annonse i Klæbuposten. Arbeidskomiteen har levert ut blomster solgt via annonsen. Vi har også fått hjelp av Otto Sæterbø og laget rodene på ny. Vi har nå fått jevnere størrelse på rodene, mere oppdatert m.t.p. antall boenheter. Det ble da lettere å styre hvilke roder som var viktigest å dekke med det antall selgere vi har. Fortjenesten fra blomstersalget har økt fra 2013 til 2014 med 18000,- til 88000,- (STOR TAKK til alle de flinke selgerne i korpset ) Stjerneaften: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. 17. mai: Arbeidskomiteen organiserte frokost på rådhuset til korpsmedlemmer og støtteapparatet. Loppemarked 25. til 28 September: Hovedregelen er at alle må levere loppene sine selv de to siste dagene før loppemarkedet. Når vi fikk tilbud om noen større oppdrag som dødsbo ol. hentet arbeidskomiteens medlemmer sammen med flere av de andre foreldrene i korpset dette. Loppene ble som tidligere lagret på låven til Lis og Egil Grendstad frem til loppemarkedet (Takk til Lis og Egil). Loppemarkedet ble forberedt med rigging og mottak av lopper 25. og 26. september og gjennomført 27. og 28. september. Det var gledelig at så mange stilte opp også på oppryddingen slik at denne gikk raskt unna. Arbeidskomiteen hadde inntrykk av at loppemarkedet ble opplevd som sosialt og hyggelig for alle som deltok, og det ga en netto inntekt på ,- (NY REKORD!) Luciakonsert: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Torsdag, sette ut stoler i salen, bord til kaker og billettsalg.

10 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 10 av 15 Luciakonsert består av to konserter. En morgenkonsert for barneskolene i Klæbu. Dette er en viktig rekruteringskonsert for å friste mulige korpsaspiranter til å søke korpset. Det har i de siste årene vært for lite publikum på Luciakonserten på kvelden. Markedsføringskomiteen jobbet godt med PR før konserten i Vi fikk «profesjonelle» plakater og enhetlig annonsering. I tillegg ble det forsøkt med forhåndssalg av billetter både av hver enkelt korpsfamilie og av salg på butikkene. Det har tidligere vært gratis kaffe og kake på billetten. I år hadde vi salg av kaffe og kaker, men ikke loddsalg. Vi forsøkte i år å ta bor loddsalget, dette ble erstattet av gevinst-trekking på billetten. Summen av alt dette ble et mye bedre publikumsoppmøte, men redusert nettoinntekt på konserten. Netto inntekt 2013 var 15300,- netto inntekt i 2014 var 8700,-. Stoler i salen, kakebord, billetter, Salg av kaker og kaffe og rydding. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. Oppsummering: På alle arrangementer har vi i arbeidskomiteen blitt møtt av velvilje, og så godt som alle foreldrene har stilt lojalt opp og gjort sin del av dugnadsinnsatsen.. Arbeidskomiteen har vært organisert med leder som også har sittet i styret for korpset og 2 hovedansvarlige for hver av ansvarsområdene, «Loppemarked», «Lucia/Stjerneaften/17.mai» og «Blomstersalg». De hovedansvarlige har da organisert og hatt ansvar for hver sine arrangementer og delegert oppgaver til resten av komiteen og korpsets foreldregruppe for øvrig. Størrelsen på komiteen og organiseringen har nå fungert godt. Arbeidskomiteen vil til slutt takke alle korpsforeldrene for god innsats i 2014, og velkommen til dugnad i 2015 Med vennlig hilsen Arbeidskomiteen Årsmelding komite for materialforvaltning 2014 v/ Ingunn Brønstad Komite for materialforvaltning ble opprettet høst-14, etter styrevedtak. Komiteen er en sammenslåing av komite for note og instrumentforvaltning og uniformskomite. Dette medfører at vi nå har samlet alle verv/funksjoner som omhandler forvaltning av korpsutstyr i en komite. Komiteen har en felles leder, inneværende periode har dette vært Ingunn Brønstad. Det vil fortsatt være 1 eller 2 personer som har et hovedansvar for henholdsvis noter,instrument,uniform. I inneværende periode har komiteen bestått av : Eva Marie Sandnes (instrument, gikk ut sommer-14), Arne Svendsen(instrument), Sven Amund Halvorsen (noter), Linda Overvik (uniform) og Ingunn Brønstad (uniform) Komiteens oppgaver i 2014 har bl.a. vært: utlevering og vedlikehold/ reparasjoner av instrumenter, uniformssjekk samt utdeling av uniform til nye korpsmedlemmer. Videre har komiteen hatt ulike oppgaver knyttet til korpsets konserter/arrangementer, som utlevering av stjerner på stjerneaften, kostymeansvar på rennebuspill, ansvar for luciakapper m.m. på Luciakonsert, ansvar ifht logistikk v /kjøring av utstyr som konsert notestativ, trommesett. Rydding på korpsloftet fortsatte også i I forbindelse med seminarhelga i jan 2015 ble det startet opp en rydding/sortering i noter. Dette arbeidet fortsetter i 2015.

11 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 11 av 15 Årsmelding aspirantkomite 2014 v/ Ida Ustad Våre yngste i KMSK har hatt et aktivt, gøy og begivenhetsrikt år i Vi startet 2014 med å delta i Trøndersk mesterskap. 2. Februar i Olavshallen med flotte tilbakemeldinger fra dommerne. 9. Februar dro vi på aspiranttreff på Åsen i Nord Trøndelag. Veldig inspirerende, der de først spilte gruppevis, for så å danne ett kjempe korps. Stjerneaften, 21. Mars, er bestandig noe vi ser fram til. Konsert i Klæbuhallen, hvor aspirantene viste fram repertoaret fra TM for resten av korpset og foreldrene under ledelse av sin dirigent Ruth Eriksen, og for ikke å glemme få sin første stjerne. Tradisjon tro er det en del marsjøvelser i mai. Flinke barn øver seg mot det store målet, 17.mai. I år som tidligere marsjerer AK og JK 1 foran HK og får være med å spille bl.a Gammel Jegermarsj. Landsfestivalen 2014, juni. Overnatting og base på Sørborgen skole med egen buss som transporterte oss rundt. En utrolig artig opplevelse som toppet seg med avslutningsshow med bl.a HMK Garden på Lerkendal. Markedsdagen i Klæbu sentrum, 6. September, og vi hadde med oss årets nye aspiranter. Vi marsjerte og hadde en mini konsert hvor vi presenterte AK, i teltet ved Rådhusplassen. Rennebuspill, 18. Oktober, aspirantene og JK 1 er aktivt med. En showkonkurranse hvor vi gjorde omtrent rent bord. Store og små kjempe fornøyd og mega flotte tilbakemeldinger nok en gang fra dommerne. 12. Desember og nok en tradisjon, Luciakonsert. AK og JK 1 deltok aktivt både på skolekonserten om morgenen, samt under konserten om kvelden. Foruten å gå i luciatoget, framførte korpset reoprtoaret fra Rennebu. Kjempesuksess. De minste har også vært med på seminarene. Både ved oppkjøring til TM samt Rennebu. Det er både sosialt og veldig spennende med overnatting. Tilbakemeldingene har vært at de eldste tar veldig godt vare på de minste. Stor stas å få faddere. Aspirantkomiteen sender herved en stor takk til resten av HK. Som en avslutning av 2014 året ble AK og JK 1 invitert hjem til dirigent Ruth. 18 desember, troppet vi opp. Vi spilte litt først, før vi grillet pølser og lekte oss ute. Det er blitt en fin og sammensveiset gjeng. Akkurat nå på starten av det nye året, har vi gjennomført nok et seminar. Dette i forbindelse med at vi nok en gang skal delta på Trøndersk Mesterskap. Det blir spennende og vi gleder oss. Aspirantkomiteen Ida Kristin Ustad og Torhild Nordtiller

12 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 12 av 15 Årsmelding Tøffe Tørk Vi har også i 2014 kjørt samme salgsmønster og samme prisfilosofi. Vi har holdt oss likt eller under vanlig butikkpris for papir med sammenlignbar kvalitet og i forhold til papirmengde pr. rull. Utsalgsprisen har vært uendret på 270,-/sekk i 2013 og 2014, så vi har derfor sammenlignbare tall mht. resultatet som for 2014 har gått litt ned i forhold til Bonusordningen fra 2013 ble endret til å gi 25,- pr. solgte sekk tilbake til selger i form av oppsparing til fratrekk i egenandeler ved korpstur og lignende. Dette kan muligens bidra noe til dette. Medlemstallet i korpset har vært tilnærmet uendret fra 2013 til Regnskap 2012 Resultat Regnskap 2013 Dugnader Inntekt Utgift Resultat Inntekt Utgift Resultat Papirsalg , , , , , ,00 Regnskap 2014 Inntekt Utgift Resultat , , ,50 For Tøffe Tørk: Stig Overvik Årsmelding Markedskomite 2014 Komiteen har bestått av Morten Kjøren (delvis fritatt pga regnskapsansvar), Otto Sæterbø, Vanja Jensen-Lie og Jo Uthus. De gjennomførte aktivitetene gjennom året har primært vært å støtte arbeidskomiteens arrangementer med profilering og annonsering. Dette har inkludert Stjerneaften i Mars, Intervjuer og profilering i Klæbuposten i Mai ifbm rekruttering samt loppemarked i September og Luciakonsert i Desember. Komiteen har også etablert KSMK med egen Facebook-profil og kjøpte for første gang reklame på Facebook i fbm Luciakonserten. Konserten hadde rekordstort oppmøte med 500 i salen. Produksjon og distribusjon av Luciaheftet er også sterkt redusert og anbefalingen videre er å revurdere all trykt annonsering med unntak av lokal plakatering, til fordel for elektronisk markedsføring, spesielt da på sosiale medier. Jo Uthus Januar 2015

13 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 13 av 15 Årsmøtesaker Sak : Endring av kontingent for medlemmer i KSMK. Styret fremmer forslag om at kontigenten endres til kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Forslag til vedtak: Årsmøtet i KSMK vedtar at medlemskontingent endres til følgende satser med virkning fra : kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Styret KSMK

14 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 14 av 15 Valgkomiteens innstilling 2015 Verv Navn Periode 2015 valg Leder NY Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører NY Sekretær NY Styremedlem leder arbeidskomite *velges etter konstituering NY *Leder aspirantutvalg Marit Berntsen NY *Leder materialforvaltning Ingunn Brønstad Ikke på valg *Leder markedsføringskomite *velges etter konstituering NY *Leder Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Ledere av komiteer innkalles på utvalgte styremøter Arbeidskomite: (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Lis Grendstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde NY Geir Arne Skogstad NY Tor Egil Johansen NY Materialforvaltning: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Uniform Uniform Linda Andersen Overvik NY Instrument Håvard Tømmermo NY Instrument Arne Svendsen Ikke på valg Noteforvalter Monica B Haugan NY Markedsføringskomite (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem): Morten Kjøren NY for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Robert Haugan NY Janne Buvarp NY

15 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 15 av 15 Aspirantutvalg: Leder Marit Berntsen NY Lena Smistad/ Jon Arild Gjærevoll NY Tøffe Tørk: Leder Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen NY Ronny Wigdahl NY Astrid Berglund Ikke på valg Trond Aune NY (fakturering) Morten Kjøren NY Kristin Sæterbø NY Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad NY Ronny Wigdahl NY Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars G. Halsetmo NY Tor Egil Johansen NY Klæbu Ida Ustad Unn Kristin Moen Anita Tellugen

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps. Dato: Lørdag 4. februar 2012

Norcem Pike og Guttekorps. Dato: Lørdag 4. februar 2012 Foreldremøte Norcem Pike og Guttekorps Sted: Skinnarbu Dato: Lørdag 4. februar 2012 Tid: Kl. 20:00 21:00 Agenda Årsmøte onsdag 15. februar Årshjul NPGK aktiviteter Hvordan kan foreldrene bidra? Fremtidskveld

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Tidspunkt Aktivitet Deltakere Merknader Ansvarlig Tirsdag 19.08 Første samspill etter Aulaen Tirsdag 26.08 Kl 1800 19.30 Første

Detaljer

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 Styret har bestått av: Sveinung Aune, leder. Elisabeth Hildrum, nestleder. Ann Helen Skistad, kasserer. Einar Moe, sekretær. Cathrine Løfsnes, materialforvalter.

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Ingen øvelse for HK, AK/JK øver kl. 17:00 18:30 Torsdag 23. januar Foreldremøte Torsdag 30. januar Alle foreldre 19:00 Gry Korpskveld med foreldre, fortsettelse Torsdag 30. januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

Aktivitetsplan 2015 / 2016

Aktivitetsplan 2015 / 2016 = Aktivitetsplan 20 / 206 Dato Aktivitet Merknader August Mandag-torsdag 3-6 Sommerkurs Gult kurs 9- år på Trøndertun. Gjelder Aurora, Pia Marie, Trym, Iver, Eivind, Odin Aleksander og Peder. Øvelse for

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012

Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012 Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012 Året har vært preget av jevn aktivitet med mange konserter og opptredener. Vårsesongens høydepunkter var vårkonsert sammen med Kulturskolens rockeverksted

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps Dato og tidspunkt: 13.3.2013 kl. 18:30 Sted: Olsvik skole Sak 1 Åpning og navneopprop Det var 9 stemmeberettigede møtte til årets årsmøte: Helge Hagenes;

Detaljer

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Velkommen til Norcem Pike- og Guttekorps www.npgk.no 17. mai 2010 Dirigenter 2012/2013

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps.

Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Nøtterøy skolekorps Postboks 82 3106 Nøtterøy Årsberetning 2015 Året 2015 har vært nok et flott og innholdsrikt år for Nøtterøy skolekorps. Den 8.januar hadde korpset sin første øvelse, og allerede den

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Innhold Materialkomiteen s. 3 Instruks for noteansvarlig s. 4 Uniforms-komiteen s. 5 Tur-og-skyss-komiteen s. 6 Arrangements-komiteen s. 7 Loppemarked-komiteen

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Terminliste for høsten 2013

Terminliste for høsten 2013 Terminliste for høsten 2013 Varighet: Disco Fredag 30. august Alle!!! 22:00 Ungdomsstyret : Oppstartseminar i Lørdag 31. søndag 1. september Alle musikanter! Lørdag 12:00, søndag 10:00-15:00 (liten hentekonsert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps

Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps Referat fra årsmøte 2009 Sjetne skolekorps Tid: Tirsdag 10. Mars 2009 kl 1800 Sted: Sjetne skole, ungdomskolepaviljongen Dagsorden 1. Konstituering 2. Godkjennig av dagsorden 3. Styrets årsberetning og

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover!

Korpsinfo mars 2009. Hva skjer i mars? Det skjer MYE! Hver gruppe har fått sin egen side i månedsplanen. Bla bakover! Korpsinfo mars 2009 Fødselsdager i mars Warid 9 år 3. mars Thea 10 år 11. mars Helene 9 år 12. mars Erlend13 år 13. mars Eva 11 år 18. mars Jenny 11 år 23. mars Trude 10 år 31. mars Fellesaktiviteter musikanter

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps

Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps Referat fra Årsmøte i Grefsen skolekorps 12.mars 2013, Personalrommet til Grefsen Skole Oppmøte 38 av 61 familier. Dagsorden: 1. Behandling av innkalling. 2. Behandling av dagsorden. 3. Valg av møteleder,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat styremøte i Haukerød Skolekorps onsdag 11. mars 2015

Referat styremøte i Haukerød Skolekorps onsdag 11. mars 2015 Referat styremøte i Haukerød Skolekorps onsdag 11. mars 2015 Tilstede: Lund, Ketil Klavenes, Martin Aasheim Olsen, Marianne Andersen, Beate E. Ringdal, Øivind Klingeberg, Per Einar Fon, Marion Bråten,

Detaljer

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31.

Korpsinfo mai 2009. Fødselsdager i mai. Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. Korpsinfo mai 2009 Fødselsdager i mai Hilda 16 år 3. mai Johanne 13 år 5. mai Olivia 10 år 11. mai Kevin 10 år 30. mai Ingri Grov 13 år 31. mai Fellesaktiviteter musikanter Mai 2009 M T O T F L S 1 2 3

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Side 1 av 6 KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Årsmelding 2010 Ås JoG

Årsmelding 2010 Ås JoG Årsmelding 2010 Ås JoG Styrets sammensetning og drift: Astrid Nilsson, leder 2010 ( ett år) Eirik Nordhagen, nestleder 2010 (ett år) Ikke på valg Gunnhild Meldal-Johnsen, kasserer 2010 (ett år) Hanne H

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Søndag 27. februar 2011 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Søndag 27. februar 2011 kl. 18.00 på Alsvåg skole. ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND Søndag 27. februar 2011 kl. 18.00 på Alsvåg skole. Sak 1: Konstituering Registrering av frammøtte m/stemmerett Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 Årgang nr 11 Side 1 av 5 November 2013 ALT FORFALL FRA ØVELSER KONSERTER OSV. SKAL MELDES SKRIFTLIG TIL KORPSLEDER ENTEN PÅ SMS 91758266 ELLER MAIL elisabeth.westengen@gmail.com November M Ti O To F L

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

Furuset Skoles Musikkorps. Årsmøte 2008

Furuset Skoles Musikkorps. Årsmøte 2008 Årsmøtet 2008 Til foreldre og foresatte samt musikanter som har fylt 15 år. INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2008 Ordinært årsmøte i Furuset Skoles Musikkorps avholdes tirsdag 28. oktober 2008 kl. 18.00 på Furuset

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

Spillende: T- skjortene til Halsen Skolekorps, disse blir utdelt på konserten. Ta på ei ok bukse.

Spillende: T- skjortene til Halsen Skolekorps, disse blir utdelt på konserten. Ta på ei ok bukse. April 2015 Dette infoskrivet tar for seg Rekrutteringskonserten 20. april Marsjtrening i april Marsjseminar 18. april Kimen Fanfare og Fyrverkeri Orkester! 1. mai Korpstur i juni Rekrutteringskonserten

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Vedtekter Hobøl Drillklubb

Vedtekter Hobøl Drillklubb Vedtekter Hobøl Drillklubb Hobøl Drill ble stiftet 24. april 2013. Vedtekter revidert av årsmøtet 26. februar 2015 1 Organisasjon Hobøl Drillklubb, stiftet Hobøl Drill 24. april 2013, er tilsluttet Norges

Detaljer

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016

Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Årsmelding for Namdalseid musikklag mars 2015-mars 2016 Korpset formål Namdalseid musikklag skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer, og skape

Detaljer

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954

VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 1 VEDTEKTER MED VEDLEGG STIFTET 1954 Revidert og godkjent av årsmøtet 31.01.2012 Endringshistorikk -vedtatt av årsmøtet 21.10.2010 4 årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av februar måned -vedtatt av

Detaljer

HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27

HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27 HALSEN SKOLEKORPS INFOSKRIV NR 03/2012 2012-02-27 Hei igjen! Tusen takk til dere som møtte på årsmøtet, vi var totalt 14 og fikk tatt viktige beslutninger om korps-sesongen 2012! Tusen takk til ordstyrer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

2012-03-28. Hei igjen!

2012-03-28. Hei igjen! 2012-03-28 Hei igjen! Da skriver vi snart april og det begynner å nærme seg at det straks blir både vår og korps i lufta. Vi er med andre ord straks inn i vår høysesong. Vi har mange ting på plakaten utover

Detaljer

Det blir ekstraøvelse fredag 11. desember på Fosslia Skole:

Det blir ekstraøvelse fredag 11. desember på Fosslia Skole: November 2015 Dette infoskrivet tar for seg Øving frem mot Lucia Øvingstider Luciakor Luciakonserten Timeplan lørdag 12. desember Vaktliste foresatte Julegrantenning Vaktlister og aktivitetskalender Kontaktinformasjon

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 5 AUGUST M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEPTEMBER M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012

ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 ÅRSBERETNING FOR MYSEN SKOLEKORPS DRIFTSÅRET 2012 Styret : Styret har i 2012 bestod av følgende medlemmer: Leder : Patrick M. Leiva Kasserer : Else Sørgård Varamedlem : Cristina Leiva Styret hadde alle

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015

Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 Styrets Årsberetning for 2014 / 2015 1. Tillitsvalgte for perioden Styrets sammensetning Navn Funksjon Kontakt informasjon Kristin Svanqvist Jan-Vidar Hansen Morten Søderblom Styreleder/Instruktøransvarlig

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 05.03.12 04.03.13

ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 05.03.12 04.03.13 ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 05.03.12 04.03.13 1. Årsmøtet (05.03.12) Møtet ble avholdt på Nordby skole den 5. mars 2012 med 15 personer til stede. Bård Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble

Detaljer

Aktivitetsplan Vår-2012

Aktivitetsplan Vår-2012 Januar: 1 Ti 3.1 Ingen øving denne uken De som øver gjennom kulturskolen må selv undersøke om de har øving uke 1. 2 3 4 Ti 10.1 Ti 10.1 To 12.1 Fre 13.1 Ti 17.1 To 19.1 Ti 24.1 To 26.1 Fre 27.1 Styremøte

Detaljer

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Skogn hornmusikklag Skogn, 29. januar 2014 Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Innhold Saksliste til årsmøtet 4.2.2014... 2 Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 1.1.2013.-31.12.2013

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. november 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer