Klæbu Skolemusikkorps

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu Skolemusikkorps"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL STED: Tanem Grendahus 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere 8. Godkjenning av årsmelding 9. Godkjenning av revidert regnskap 10. Saker fremmet av KSMK s styre og medlemmer 11. Budsjett Valg

2 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 2 av 15 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er KSMK`s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar KSMK`s medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

3 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 3 av 15 Årsmelding 2014 Klæbu Skolemusikkorps Styret og komiteer har siden årsmøtet i 2014 bestått av følgende: Verv Navn Periode 2015 valg Leder Monica B Haugan På valg Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Sekretær Marit Berntsen På valg Styremedlem Åsmund Straum På valg leder arbeidskomite *Styremedlem Ida Ustad På valg leder aspirantutvalg * Styremedlem Ingunn Brønstad Ikke på valg leder uniformskomite ** styremedlem leder Eva Marie Sandnes sluttet På valg materialforvaltning august 2014 Ingunn Brønstad tok over august 2014 * styremedlem leder av Jo Uthus På valg markedsførings-komite * Styremedlem leder av Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Alle ledere av komiteer har vært innkalt på utvalgte styremøter 2014 ** Styreverv som har sluttet i perioden Styret har også fast hatt med seg: Hoveddirigent og musikalsk leder Tillitsvalgt Tillitsvalgt Svend Arne Sørum Mari Grendstad Ingrid K Wesche Arbeidskomite: (valgte leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Leder Åsmund Straum På valg Lis Grenstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde På valg Jan Ole Tellugen Medl sluttet vår 2014 På valg Uniformskomite: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Linda Andersen Overvik på valg

4 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 4 av 15 Markedsføringskomite Leder Jo Uthus på valg Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Vanja Jensen Lie Medlem sluttet des 2014 Ikke på valg trenger Ny for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Materialforvaltere: Leder Eva Marie Sandnes på valg Sluttet aug 2014 Ingunn Brønstad tok over for høstperioden Noteforvalter Svein Amund På valg Halvorsen Instrument Arne Svendsen Medlem sluttet aug 2013 Ikke på valg Aspirantutvalg: Leder Ida Ustad På valg Torhild Nordtiller Ikke på valg Tøffe Tørk: Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen På valg Ronny Wigdahl På valg Astrid Berglund Ikke på valg (fakturering) Morten Kjøren På Valg Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad på valg Unn Kristin Moen på valg Aune Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars Gundersen På valg Halsetmo Bjørn Inge Ustad på valg

5 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 5 av 15 Kort om endringer i styre og stell gjennom årsmøteperioden. Styret har stort sett vært stabilt, men det har vært utskiftninger i komiteene gjennom året. Nye foreldre har steppet inn og gjort en flott innsats. Musikkutvalg: Dirigent Svend Arne Sørum, Silje B Haugan og Hilde Halsethmo. I august 2014 trådte Elise Overvik inn for Hilde Halsethmo. Tillitsvalgte 2014: Maiken Skogstad og Ingrid Wesche var tillitsvalgte i Ved oppstart 2014 kom Mari Grendstad inn i stedet for Maiken Skogstad. Det var også en tanke om å opprette en juniortillitsvalgt ved oppstart august Dette ble Tiril Helen Skogstad som da gikk i JK2. Hun kom inn i HK i månedsskiftet oktober/ november og representerer nå de yngste i HK. AK/ JK har dermed ingen tillitsvalgt ved utgangen av Styrets aktivitet : Etter årsmøtet i februar 2014, har styret 11 styremøter, det er gjennomført 2 foreldremøter (vår og høst), samt 1 informasjonsmøte for aspirantforeldrene. De enkelte medlemmer i styret har i tillegg gjennomført møter i sine komiteer. Leder deltok på Hellsymfosium i januar 2014 sammen med dirigent Svend Arne Sørum og komitemedlem Linda Overvik. I tillegg har det vært samarbeidsmøter med dirigenter og rektor i kulturskolen, samarbeidsmøte med barneskolene og ungdomsskolen, styremøter i Magne Vik Minnefond. Nestleder Grete Bjørkøy har deltatt på kulturrådets møter gjennom året. Korpset medlemstall: KSMK har pr medlemmer i alderen 8 20 år. 10 aspiranter 6 junior 1 38 hovedkorpsmedlemmer. På Stjerneaften i mars 2014 var det 4 korpsmedlemmer som mottok 5 års medaljen, 1 medlem som fikk 10 års medalje, og 2 korpsmedlemmer som mottok blokk, den største utnevnelsen nemlig å være aktiv medlem i korpset, det året man fyller 19 år. Det var i høst 11 aspiranter som startet i korpset, 2 av disse har sluttet i høst. AKTIVITETER/SPILLEOPPDRAG Korpset har også i år holdt en ganske høy aktivitet. Hele KSMK har i hovedsak hatt øvelser på alle torsdager det ikke har vært skolefri. Svend Arne Sørum er dirigent for HK og JK. AK har hatt øvelse med Ruth Eriksen. JK har i perioder med langøvelser vært sammen med AK og Ruth, og stilt som egen aspirant og junior gruppe. Dette har vært en ny erfaring som organisasjonsmessig må vurderes utbytte av sammen med dirigentene, før ny timeavtale settes opp med dirigenter for neste skoleår (innen 1. mars 2015).

6 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 6 av 15 Måned Dato Hva Januar 9 Øvelse Seminar m instruktører 16 Øvelse Hellsymfosium, dirigentsymfosium og ungdomskonferanse 23 Langøvelse 30 Langøvelse m foreldrekaffe 31 Ekstraøvelse/ Generalprøve Februar 1 UKM øvelse 2 Trøndersk Mesterskap med påfølgende sosial samling for musikanter og foreldre på Egon i Søndre. 4tir HK Øvelse AK/ JK treff 10 Tanemsrevy HK 13 Øvelse og årsmøte VINTERFERIE 27 Øvelse Mars 6 Øvelse m foreldrekaffe 13 Langøvelse 20 Generalprøve Stjerneaften (langøvelse) 21 Skolekonsert+ Stjerneaften 27 Øvelse April 3 Øvelse m foreldrekaffe 10 Øvelse PÅSKEFERIE 24 Marsjøvelse Mai 1.mai Spillefri 8 Marsjøvelse/ øvelse m KMK 15 Generalprøve 17.mai konsert 16 Trommer representert v Monica og Brynjar på skolenes 17.mai togøvelse Sørborgen/ Tanem 17 Spilling i bygda, barnetog og konsert i Klæbuhallen 22 Øvelse 29 FRI KRISTI HIMMELFART Juni 5 Øvelse m foreldrekaffe 10 HK deltok på Sørborgens sommeravslutning 12 Øvelse 19 Øvelse Landsfestival i Trondheim, 200 års grunnlovsjubileum Juli Sommerkurs Melhus Gult Sommerkurs Melhus Rødt

7 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 7 av 15 August Sommerkurs Grong Blått 18 Timefordelingsmøte instrumental kulturskolen 21 Sesongstart Øvelse Infomøte AK 28 Øvelse September 4 Øvelse m foreldrekaffe 6 Markedsdag i Klæbu med presentasjon av aspiranter 11 Øvelse 18 Øvelse 25 Øvelse Bli-kjent seminar m overnatting på Sørborgen Loppemarked i Klæbuhallen Oktober 2 Øvelse m foreldrekaffe Foreldremøte TUR HØSTFERIE 16 Langøvelse 17 Ekstraøvelse/ generalprøve 18. Rennebuspæll 23. Øvelse, JK2 inn i HK 30 Øvelse November 4 Ungdomsgruppa og enkeltmedlemmer deltok på kulturskolens ungdomskonsert 6 Øvelse m foreldrekaffe og kakefeiring Rennebuspæll 13 Øvelse 20 Langøvelse 27 Øvelse Desember 4 Langøvelse m foreldrekaffe, utdeling av Tøffe Tørk papir 6 Nissespilling i sentrum m salg av Luciabilletter, kaker og kaffe. Ungdomsgruppas initiativ og gjennomføring. 11 Generalprøve til Lucia 12 Lucia konsert 18 HK øvelse i kirka HK spilling kommunalsammenkomst i fb Rådmannens avgang Pizza-jule-avslutning HK på Milano AK/JK, juleavslutning på gården til Ruth 24 HK Tradisjonell spilling under julegudstjeneste JK2 ble implementert i HK etter Rennebuspæll i oktober I korpsmiljøet internt i KSMK er det mange engasjerte og sosiale foreldre som gjerne bidrar. Likevel ser vi utfordringer med at medlemsmassen er mindre og de samme aktiviteter gjennomføres. Viktige hovedinntektskilder for korpset har i 2014 vært: Salg av toalett og tørkepapir, 4 ganger i året. Blomstersalg to ganger i året. Loppemarkedet. Det vises til regnskap for resultater på disse aktivitetene.

8 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 8 av 15 SOMMERKURS På sommerkursene hadde vi i år ny deltagerrekord. 12 av våre medlemmer deltok på gult kurs Melhus, 2 på rødt kurs Melhus, 4 på blått kurs i Grong, 4 på svart kurs og 1 på dirigentkurs. I tillegg deltok 1 medlem på Hans Majestet Gardens sommerkurs. Med 23 medlemmer på kurs deltok nesten 50% på denne kompetansehevingen som igjen ga oss en pangstart på den nye sesongen. UNGDOMSKONFERANSE NMF En årlig happening på Hell i januar for de over 14 år. I januar 2014 deltok 10 medlemmer på dette. Informasjonskanaler i Klæbu skolemusikkorps Månedlige utgaver av Tut & Blæs med aktivitestsplan er vår hovedinformasjonskanal. I tillegg benyttes epost og sms. All informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden som har godt besøk. Det er også opprettet facebook-sider. Foreldrekaffen som er første torsdag i måneden er hyggelige samlinger for både store og små. Dette er en sosial samling for foreldre og musikanter der det går på rundgang å bidra med noe til kaffen. Informasjon fra styret blir gitt og det er en anledning for foreldre å treffe leder og resten av styret i korpset. Sponsorer Hovedsponsor for korpset er Klæbu Sparebank. Nåva.no brukes til produksjon av Ormusjakker og Smartprofil har trykk på våre t-skjorter. Stian Husby og Totallyd i Klæbu er en viktig samarbeidspartner for korpset sammen med Morten Kjøren og Trønderenergi Elektro. Korpset er stadig på jakt etter ulike sponsorer som kan gjøre driften av korpset lettere. Mvh styret i Klæbu Skolemusikkorps, Januar 2015.

9 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 9 av 15 Årsmelding arbeidskomite 2014 Medlemmer: Åsmund Straum, leder Jan Morten Bonde (Loppemarked) Veronika Eide (Loppemarked) Lis Gredstad (Blomstersalg) Marit Meland (Blomstersalg) Vebjørn Robertsen (Stjerneaften, 17.mai og Lucia) Arbeidskomitéen er arrangementskomité for den ikke- musikalske delen av korpsets arrangementer, og har i tillegg ansvar for å organisere loppemarked, samt blomstersalg før jul og 17. mai. Alle i komiteen har ansvar for å organisere hver sine arrangementer, og hjelpe til på de andre arrangementene. Blomstersalg: Det har over flere år, gradvis blitt færre familier i korpset å fordele roder på.. Arbeidskomiteen har de siste årene forsøkt å kompensere dette ved å innlemme tidligere fritatte. I perioden med betydelig større korps var aspirantforeldre, styret og de som hadde andre tidkrevende verv i div. komiteer fritatt. Det har i de 2 siste årene kun vært fritak for leder, og kasserer. Det har vært flere tilbakemeldinger fra Klæbus innbyggere om at de ikke har fått besøk de siste blomstersalgrundene. For å bedre dette har vi derfor vært satt inn annonse i Klæbuposten. Arbeidskomiteen har levert ut blomster solgt via annonsen. Vi har også fått hjelp av Otto Sæterbø og laget rodene på ny. Vi har nå fått jevnere størrelse på rodene, mere oppdatert m.t.p. antall boenheter. Det ble da lettere å styre hvilke roder som var viktigest å dekke med det antall selgere vi har. Fortjenesten fra blomstersalget har økt fra 2013 til 2014 med 18000,- til 88000,- (STOR TAKK til alle de flinke selgerne i korpset ) Stjerneaften: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. 17. mai: Arbeidskomiteen organiserte frokost på rådhuset til korpsmedlemmer og støtteapparatet. Loppemarked 25. til 28 September: Hovedregelen er at alle må levere loppene sine selv de to siste dagene før loppemarkedet. Når vi fikk tilbud om noen større oppdrag som dødsbo ol. hentet arbeidskomiteens medlemmer sammen med flere av de andre foreldrene i korpset dette. Loppene ble som tidligere lagret på låven til Lis og Egil Grendstad frem til loppemarkedet (Takk til Lis og Egil). Loppemarkedet ble forberedt med rigging og mottak av lopper 25. og 26. september og gjennomført 27. og 28. september. Det var gledelig at så mange stilte opp også på oppryddingen slik at denne gikk raskt unna. Arbeidskomiteen hadde inntrykk av at loppemarkedet ble opplevd som sosialt og hyggelig for alle som deltok, og det ga en netto inntekt på ,- (NY REKORD!) Luciakonsert: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Torsdag, sette ut stoler i salen, bord til kaker og billettsalg.

10 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 10 av 15 Luciakonsert består av to konserter. En morgenkonsert for barneskolene i Klæbu. Dette er en viktig rekruteringskonsert for å friste mulige korpsaspiranter til å søke korpset. Det har i de siste årene vært for lite publikum på Luciakonserten på kvelden. Markedsføringskomiteen jobbet godt med PR før konserten i Vi fikk «profesjonelle» plakater og enhetlig annonsering. I tillegg ble det forsøkt med forhåndssalg av billetter både av hver enkelt korpsfamilie og av salg på butikkene. Det har tidligere vært gratis kaffe og kake på billetten. I år hadde vi salg av kaffe og kaker, men ikke loddsalg. Vi forsøkte i år å ta bor loddsalget, dette ble erstattet av gevinst-trekking på billetten. Summen av alt dette ble et mye bedre publikumsoppmøte, men redusert nettoinntekt på konserten. Netto inntekt 2013 var 15300,- netto inntekt i 2014 var 8700,-. Stoler i salen, kakebord, billetter, Salg av kaker og kaffe og rydding. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. Oppsummering: På alle arrangementer har vi i arbeidskomiteen blitt møtt av velvilje, og så godt som alle foreldrene har stilt lojalt opp og gjort sin del av dugnadsinnsatsen.. Arbeidskomiteen har vært organisert med leder som også har sittet i styret for korpset og 2 hovedansvarlige for hver av ansvarsområdene, «Loppemarked», «Lucia/Stjerneaften/17.mai» og «Blomstersalg». De hovedansvarlige har da organisert og hatt ansvar for hver sine arrangementer og delegert oppgaver til resten av komiteen og korpsets foreldregruppe for øvrig. Størrelsen på komiteen og organiseringen har nå fungert godt. Arbeidskomiteen vil til slutt takke alle korpsforeldrene for god innsats i 2014, og velkommen til dugnad i 2015 Med vennlig hilsen Arbeidskomiteen Årsmelding komite for materialforvaltning 2014 v/ Ingunn Brønstad Komite for materialforvaltning ble opprettet høst-14, etter styrevedtak. Komiteen er en sammenslåing av komite for note og instrumentforvaltning og uniformskomite. Dette medfører at vi nå har samlet alle verv/funksjoner som omhandler forvaltning av korpsutstyr i en komite. Komiteen har en felles leder, inneværende periode har dette vært Ingunn Brønstad. Det vil fortsatt være 1 eller 2 personer som har et hovedansvar for henholdsvis noter,instrument,uniform. I inneværende periode har komiteen bestått av : Eva Marie Sandnes (instrument, gikk ut sommer-14), Arne Svendsen(instrument), Sven Amund Halvorsen (noter), Linda Overvik (uniform) og Ingunn Brønstad (uniform) Komiteens oppgaver i 2014 har bl.a. vært: utlevering og vedlikehold/ reparasjoner av instrumenter, uniformssjekk samt utdeling av uniform til nye korpsmedlemmer. Videre har komiteen hatt ulike oppgaver knyttet til korpsets konserter/arrangementer, som utlevering av stjerner på stjerneaften, kostymeansvar på rennebuspill, ansvar for luciakapper m.m. på Luciakonsert, ansvar ifht logistikk v /kjøring av utstyr som konsert notestativ, trommesett. Rydding på korpsloftet fortsatte også i I forbindelse med seminarhelga i jan 2015 ble det startet opp en rydding/sortering i noter. Dette arbeidet fortsetter i 2015.

11 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 11 av 15 Årsmelding aspirantkomite 2014 v/ Ida Ustad Våre yngste i KMSK har hatt et aktivt, gøy og begivenhetsrikt år i Vi startet 2014 med å delta i Trøndersk mesterskap. 2. Februar i Olavshallen med flotte tilbakemeldinger fra dommerne. 9. Februar dro vi på aspiranttreff på Åsen i Nord Trøndelag. Veldig inspirerende, der de først spilte gruppevis, for så å danne ett kjempe korps. Stjerneaften, 21. Mars, er bestandig noe vi ser fram til. Konsert i Klæbuhallen, hvor aspirantene viste fram repertoaret fra TM for resten av korpset og foreldrene under ledelse av sin dirigent Ruth Eriksen, og for ikke å glemme få sin første stjerne. Tradisjon tro er det en del marsjøvelser i mai. Flinke barn øver seg mot det store målet, 17.mai. I år som tidligere marsjerer AK og JK 1 foran HK og får være med å spille bl.a Gammel Jegermarsj. Landsfestivalen 2014, juni. Overnatting og base på Sørborgen skole med egen buss som transporterte oss rundt. En utrolig artig opplevelse som toppet seg med avslutningsshow med bl.a HMK Garden på Lerkendal. Markedsdagen i Klæbu sentrum, 6. September, og vi hadde med oss årets nye aspiranter. Vi marsjerte og hadde en mini konsert hvor vi presenterte AK, i teltet ved Rådhusplassen. Rennebuspill, 18. Oktober, aspirantene og JK 1 er aktivt med. En showkonkurranse hvor vi gjorde omtrent rent bord. Store og små kjempe fornøyd og mega flotte tilbakemeldinger nok en gang fra dommerne. 12. Desember og nok en tradisjon, Luciakonsert. AK og JK 1 deltok aktivt både på skolekonserten om morgenen, samt under konserten om kvelden. Foruten å gå i luciatoget, framførte korpset reoprtoaret fra Rennebu. Kjempesuksess. De minste har også vært med på seminarene. Både ved oppkjøring til TM samt Rennebu. Det er både sosialt og veldig spennende med overnatting. Tilbakemeldingene har vært at de eldste tar veldig godt vare på de minste. Stor stas å få faddere. Aspirantkomiteen sender herved en stor takk til resten av HK. Som en avslutning av 2014 året ble AK og JK 1 invitert hjem til dirigent Ruth. 18 desember, troppet vi opp. Vi spilte litt først, før vi grillet pølser og lekte oss ute. Det er blitt en fin og sammensveiset gjeng. Akkurat nå på starten av det nye året, har vi gjennomført nok et seminar. Dette i forbindelse med at vi nok en gang skal delta på Trøndersk Mesterskap. Det blir spennende og vi gleder oss. Aspirantkomiteen Ida Kristin Ustad og Torhild Nordtiller

12 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 12 av 15 Årsmelding Tøffe Tørk Vi har også i 2014 kjørt samme salgsmønster og samme prisfilosofi. Vi har holdt oss likt eller under vanlig butikkpris for papir med sammenlignbar kvalitet og i forhold til papirmengde pr. rull. Utsalgsprisen har vært uendret på 270,-/sekk i 2013 og 2014, så vi har derfor sammenlignbare tall mht. resultatet som for 2014 har gått litt ned i forhold til Bonusordningen fra 2013 ble endret til å gi 25,- pr. solgte sekk tilbake til selger i form av oppsparing til fratrekk i egenandeler ved korpstur og lignende. Dette kan muligens bidra noe til dette. Medlemstallet i korpset har vært tilnærmet uendret fra 2013 til Regnskap 2012 Resultat Regnskap 2013 Dugnader Inntekt Utgift Resultat Inntekt Utgift Resultat Papirsalg , , , , , ,00 Regnskap 2014 Inntekt Utgift Resultat , , ,50 For Tøffe Tørk: Stig Overvik Årsmelding Markedskomite 2014 Komiteen har bestått av Morten Kjøren (delvis fritatt pga regnskapsansvar), Otto Sæterbø, Vanja Jensen-Lie og Jo Uthus. De gjennomførte aktivitetene gjennom året har primært vært å støtte arbeidskomiteens arrangementer med profilering og annonsering. Dette har inkludert Stjerneaften i Mars, Intervjuer og profilering i Klæbuposten i Mai ifbm rekruttering samt loppemarked i September og Luciakonsert i Desember. Komiteen har også etablert KSMK med egen Facebook-profil og kjøpte for første gang reklame på Facebook i fbm Luciakonserten. Konserten hadde rekordstort oppmøte med 500 i salen. Produksjon og distribusjon av Luciaheftet er også sterkt redusert og anbefalingen videre er å revurdere all trykt annonsering med unntak av lokal plakatering, til fordel for elektronisk markedsføring, spesielt da på sosiale medier. Jo Uthus Januar 2015

13 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 13 av 15 Årsmøtesaker Sak : Endring av kontingent for medlemmer i KSMK. Styret fremmer forslag om at kontigenten endres til kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Forslag til vedtak: Årsmøtet i KSMK vedtar at medlemskontingent endres til følgende satser med virkning fra : kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Styret KSMK

14 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 14 av 15 Valgkomiteens innstilling 2015 Verv Navn Periode 2015 valg Leder NY Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører NY Sekretær NY Styremedlem leder arbeidskomite *velges etter konstituering NY *Leder aspirantutvalg Marit Berntsen NY *Leder materialforvaltning Ingunn Brønstad Ikke på valg *Leder markedsføringskomite *velges etter konstituering NY *Leder Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Ledere av komiteer innkalles på utvalgte styremøter Arbeidskomite: (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Lis Grendstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde NY Geir Arne Skogstad NY Tor Egil Johansen NY Materialforvaltning: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Uniform Uniform Linda Andersen Overvik NY Instrument Håvard Tømmermo NY Instrument Arne Svendsen Ikke på valg Noteforvalter Monica B Haugan NY Markedsføringskomite (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem): Morten Kjøren NY for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Robert Haugan NY Janne Buvarp NY

15 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 15 av 15 Aspirantutvalg: Leder Marit Berntsen NY Lena Smistad/ Jon Arild Gjærevoll NY Tøffe Tørk: Leder Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen NY Ronny Wigdahl NY Astrid Berglund Ikke på valg Trond Aune NY (fakturering) Morten Kjøren NY Kristin Sæterbø NY Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad NY Ronny Wigdahl NY Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars G. Halsetmo NY Tor Egil Johansen NY Klæbu Ida Ustad Unn Kristin Moen Anita Tellugen