Klæbu Skolemusikkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu Skolemusikkorps"

Transkript

1 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL STED: Tanem Grendahus 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder 6. Valg av møtesekretær 7. Valg av protokollunderskrivere 8. Godkjenning av årsmelding 9. Godkjenning av revidert regnskap 10. Saker fremmet av KSMK s styre og medlemmer 11. Budsjett Valg

2 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 2 av 15 4 ÅRSMØTET 4.1 Status Årsmøtet er KSMK`s høyeste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar. b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. c. Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet avholdes. e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet. 4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer a. På årsmøtet deltar KSMK`s medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret. b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: - Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett. - Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. c. Følgende har tale - og forslagsrett: - Medlemmer som ikke er fylt 12 år. d. Følgende har talerett: - Representanter fra NMF - Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske. e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

3 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 3 av 15 Årsmelding 2014 Klæbu Skolemusikkorps Styret og komiteer har siden årsmøtet i 2014 bestått av følgende: Verv Navn Periode 2015 valg Leder Monica B Haugan På valg Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Sekretær Marit Berntsen På valg Styremedlem Åsmund Straum På valg leder arbeidskomite *Styremedlem Ida Ustad På valg leder aspirantutvalg * Styremedlem Ingunn Brønstad Ikke på valg leder uniformskomite ** styremedlem leder Eva Marie Sandnes sluttet På valg materialforvaltning august 2014 Ingunn Brønstad tok over august 2014 * styremedlem leder av Jo Uthus På valg markedsførings-komite * Styremedlem leder av Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Alle ledere av komiteer har vært innkalt på utvalgte styremøter 2014 ** Styreverv som har sluttet i perioden Styret har også fast hatt med seg: Hoveddirigent og musikalsk leder Tillitsvalgt Tillitsvalgt Svend Arne Sørum Mari Grendstad Ingrid K Wesche Arbeidskomite: (valgte leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Leder Åsmund Straum På valg Lis Grenstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde På valg Jan Ole Tellugen Medl sluttet vår 2014 På valg Uniformskomite: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Linda Andersen Overvik på valg

4 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 4 av 15 Markedsføringskomite Leder Jo Uthus på valg Regnskapsfører Morten Kjøren På valg Vanja Jensen Lie Medlem sluttet des 2014 Ikke på valg trenger Ny for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Materialforvaltere: Leder Eva Marie Sandnes på valg Sluttet aug 2014 Ingunn Brønstad tok over for høstperioden Noteforvalter Svein Amund På valg Halvorsen Instrument Arne Svendsen Medlem sluttet aug 2013 Ikke på valg Aspirantutvalg: Leder Ida Ustad På valg Torhild Nordtiller Ikke på valg Tøffe Tørk: Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen På valg Ronny Wigdahl På valg Astrid Berglund Ikke på valg (fakturering) Morten Kjøren På Valg Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad på valg Unn Kristin Moen på valg Aune Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars Gundersen På valg Halsetmo Bjørn Inge Ustad på valg

5 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 5 av 15 Kort om endringer i styre og stell gjennom årsmøteperioden. Styret har stort sett vært stabilt, men det har vært utskiftninger i komiteene gjennom året. Nye foreldre har steppet inn og gjort en flott innsats. Musikkutvalg: Dirigent Svend Arne Sørum, Silje B Haugan og Hilde Halsethmo. I august 2014 trådte Elise Overvik inn for Hilde Halsethmo. Tillitsvalgte 2014: Maiken Skogstad og Ingrid Wesche var tillitsvalgte i Ved oppstart 2014 kom Mari Grendstad inn i stedet for Maiken Skogstad. Det var også en tanke om å opprette en juniortillitsvalgt ved oppstart august Dette ble Tiril Helen Skogstad som da gikk i JK2. Hun kom inn i HK i månedsskiftet oktober/ november og representerer nå de yngste i HK. AK/ JK har dermed ingen tillitsvalgt ved utgangen av Styrets aktivitet : Etter årsmøtet i februar 2014, har styret 11 styremøter, det er gjennomført 2 foreldremøter (vår og høst), samt 1 informasjonsmøte for aspirantforeldrene. De enkelte medlemmer i styret har i tillegg gjennomført møter i sine komiteer. Leder deltok på Hellsymfosium i januar 2014 sammen med dirigent Svend Arne Sørum og komitemedlem Linda Overvik. I tillegg har det vært samarbeidsmøter med dirigenter og rektor i kulturskolen, samarbeidsmøte med barneskolene og ungdomsskolen, styremøter i Magne Vik Minnefond. Nestleder Grete Bjørkøy har deltatt på kulturrådets møter gjennom året. Korpset medlemstall: KSMK har pr medlemmer i alderen 8 20 år. 10 aspiranter 6 junior 1 38 hovedkorpsmedlemmer. På Stjerneaften i mars 2014 var det 4 korpsmedlemmer som mottok 5 års medaljen, 1 medlem som fikk 10 års medalje, og 2 korpsmedlemmer som mottok blokk, den største utnevnelsen nemlig å være aktiv medlem i korpset, det året man fyller 19 år. Det var i høst 11 aspiranter som startet i korpset, 2 av disse har sluttet i høst. AKTIVITETER/SPILLEOPPDRAG Korpset har også i år holdt en ganske høy aktivitet. Hele KSMK har i hovedsak hatt øvelser på alle torsdager det ikke har vært skolefri. Svend Arne Sørum er dirigent for HK og JK. AK har hatt øvelse med Ruth Eriksen. JK har i perioder med langøvelser vært sammen med AK og Ruth, og stilt som egen aspirant og junior gruppe. Dette har vært en ny erfaring som organisasjonsmessig må vurderes utbytte av sammen med dirigentene, før ny timeavtale settes opp med dirigenter for neste skoleår (innen 1. mars 2015).

6 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 6 av 15 Måned Dato Hva Januar 9 Øvelse Seminar m instruktører 16 Øvelse Hellsymfosium, dirigentsymfosium og ungdomskonferanse 23 Langøvelse 30 Langøvelse m foreldrekaffe 31 Ekstraøvelse/ Generalprøve Februar 1 UKM øvelse 2 Trøndersk Mesterskap med påfølgende sosial samling for musikanter og foreldre på Egon i Søndre. 4tir HK Øvelse AK/ JK treff 10 Tanemsrevy HK 13 Øvelse og årsmøte VINTERFERIE 27 Øvelse Mars 6 Øvelse m foreldrekaffe 13 Langøvelse 20 Generalprøve Stjerneaften (langøvelse) 21 Skolekonsert+ Stjerneaften 27 Øvelse April 3 Øvelse m foreldrekaffe 10 Øvelse PÅSKEFERIE 24 Marsjøvelse Mai 1.mai Spillefri 8 Marsjøvelse/ øvelse m KMK 15 Generalprøve 17.mai konsert 16 Trommer representert v Monica og Brynjar på skolenes 17.mai togøvelse Sørborgen/ Tanem 17 Spilling i bygda, barnetog og konsert i Klæbuhallen 22 Øvelse 29 FRI KRISTI HIMMELFART Juni 5 Øvelse m foreldrekaffe 10 HK deltok på Sørborgens sommeravslutning 12 Øvelse 19 Øvelse Landsfestival i Trondheim, 200 års grunnlovsjubileum Juli Sommerkurs Melhus Gult Sommerkurs Melhus Rødt

7 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 7 av 15 August Sommerkurs Grong Blått 18 Timefordelingsmøte instrumental kulturskolen 21 Sesongstart Øvelse Infomøte AK 28 Øvelse September 4 Øvelse m foreldrekaffe 6 Markedsdag i Klæbu med presentasjon av aspiranter 11 Øvelse 18 Øvelse 25 Øvelse Bli-kjent seminar m overnatting på Sørborgen Loppemarked i Klæbuhallen Oktober 2 Øvelse m foreldrekaffe Foreldremøte TUR HØSTFERIE 16 Langøvelse 17 Ekstraøvelse/ generalprøve 18. Rennebuspæll 23. Øvelse, JK2 inn i HK 30 Øvelse November 4 Ungdomsgruppa og enkeltmedlemmer deltok på kulturskolens ungdomskonsert 6 Øvelse m foreldrekaffe og kakefeiring Rennebuspæll 13 Øvelse 20 Langøvelse 27 Øvelse Desember 4 Langøvelse m foreldrekaffe, utdeling av Tøffe Tørk papir 6 Nissespilling i sentrum m salg av Luciabilletter, kaker og kaffe. Ungdomsgruppas initiativ og gjennomføring. 11 Generalprøve til Lucia 12 Lucia konsert 18 HK øvelse i kirka HK spilling kommunalsammenkomst i fb Rådmannens avgang Pizza-jule-avslutning HK på Milano AK/JK, juleavslutning på gården til Ruth 24 HK Tradisjonell spilling under julegudstjeneste JK2 ble implementert i HK etter Rennebuspæll i oktober I korpsmiljøet internt i KSMK er det mange engasjerte og sosiale foreldre som gjerne bidrar. Likevel ser vi utfordringer med at medlemsmassen er mindre og de samme aktiviteter gjennomføres. Viktige hovedinntektskilder for korpset har i 2014 vært: Salg av toalett og tørkepapir, 4 ganger i året. Blomstersalg to ganger i året. Loppemarkedet. Det vises til regnskap for resultater på disse aktivitetene.

8 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 8 av 15 SOMMERKURS På sommerkursene hadde vi i år ny deltagerrekord. 12 av våre medlemmer deltok på gult kurs Melhus, 2 på rødt kurs Melhus, 4 på blått kurs i Grong, 4 på svart kurs og 1 på dirigentkurs. I tillegg deltok 1 medlem på Hans Majestet Gardens sommerkurs. Med 23 medlemmer på kurs deltok nesten 50% på denne kompetansehevingen som igjen ga oss en pangstart på den nye sesongen. UNGDOMSKONFERANSE NMF En årlig happening på Hell i januar for de over 14 år. I januar 2014 deltok 10 medlemmer på dette. Informasjonskanaler i Klæbu skolemusikkorps Månedlige utgaver av Tut & Blæs med aktivitestsplan er vår hovedinformasjonskanal. I tillegg benyttes epost og sms. All informasjon blir også lagt ut på hjemmesiden som har godt besøk. Det er også opprettet facebook-sider. Foreldrekaffen som er første torsdag i måneden er hyggelige samlinger for både store og små. Dette er en sosial samling for foreldre og musikanter der det går på rundgang å bidra med noe til kaffen. Informasjon fra styret blir gitt og det er en anledning for foreldre å treffe leder og resten av styret i korpset. Sponsorer Hovedsponsor for korpset er Klæbu Sparebank. Nåva.no brukes til produksjon av Ormusjakker og Smartprofil har trykk på våre t-skjorter. Stian Husby og Totallyd i Klæbu er en viktig samarbeidspartner for korpset sammen med Morten Kjøren og Trønderenergi Elektro. Korpset er stadig på jakt etter ulike sponsorer som kan gjøre driften av korpset lettere. Mvh styret i Klæbu Skolemusikkorps, Januar 2015.

9 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 9 av 15 Årsmelding arbeidskomite 2014 Medlemmer: Åsmund Straum, leder Jan Morten Bonde (Loppemarked) Veronika Eide (Loppemarked) Lis Gredstad (Blomstersalg) Marit Meland (Blomstersalg) Vebjørn Robertsen (Stjerneaften, 17.mai og Lucia) Arbeidskomitéen er arrangementskomité for den ikke- musikalske delen av korpsets arrangementer, og har i tillegg ansvar for å organisere loppemarked, samt blomstersalg før jul og 17. mai. Alle i komiteen har ansvar for å organisere hver sine arrangementer, og hjelpe til på de andre arrangementene. Blomstersalg: Det har over flere år, gradvis blitt færre familier i korpset å fordele roder på.. Arbeidskomiteen har de siste årene forsøkt å kompensere dette ved å innlemme tidligere fritatte. I perioden med betydelig større korps var aspirantforeldre, styret og de som hadde andre tidkrevende verv i div. komiteer fritatt. Det har i de 2 siste årene kun vært fritak for leder, og kasserer. Det har vært flere tilbakemeldinger fra Klæbus innbyggere om at de ikke har fått besøk de siste blomstersalgrundene. For å bedre dette har vi derfor vært satt inn annonse i Klæbuposten. Arbeidskomiteen har levert ut blomster solgt via annonsen. Vi har også fått hjelp av Otto Sæterbø og laget rodene på ny. Vi har nå fått jevnere størrelse på rodene, mere oppdatert m.t.p. antall boenheter. Det ble da lettere å styre hvilke roder som var viktigest å dekke med det antall selgere vi har. Fortjenesten fra blomstersalget har økt fra 2013 til 2014 med 18000,- til 88000,- (STOR TAKK til alle de flinke selgerne i korpset ) Stjerneaften: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Stoler i salen, kakebord, billetter, rydding, loddsalg osv. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. 17. mai: Arbeidskomiteen organiserte frokost på rådhuset til korpsmedlemmer og støtteapparatet. Loppemarked 25. til 28 September: Hovedregelen er at alle må levere loppene sine selv de to siste dagene før loppemarkedet. Når vi fikk tilbud om noen større oppdrag som dødsbo ol. hentet arbeidskomiteens medlemmer sammen med flere av de andre foreldrene i korpset dette. Loppene ble som tidligere lagret på låven til Lis og Egil Grendstad frem til loppemarkedet (Takk til Lis og Egil). Loppemarkedet ble forberedt med rigging og mottak av lopper 25. og 26. september og gjennomført 27. og 28. september. Det var gledelig at så mange stilte opp også på oppryddingen slik at denne gikk raskt unna. Arbeidskomiteen hadde inntrykk av at loppemarkedet ble opplevd som sosialt og hyggelig for alle som deltok, og det ga en netto inntekt på ,- (NY REKORD!) Luciakonsert: Arbeidskomiteen hadde ansvar for arbeidslister til de forskjellige oppgavene, og oppfølging av at oppgavene ble utført. Torsdag, sette ut stoler i salen, bord til kaker og billettsalg.

10 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 10 av 15 Luciakonsert består av to konserter. En morgenkonsert for barneskolene i Klæbu. Dette er en viktig rekruteringskonsert for å friste mulige korpsaspiranter til å søke korpset. Det har i de siste årene vært for lite publikum på Luciakonserten på kvelden. Markedsføringskomiteen jobbet godt med PR før konserten i Vi fikk «profesjonelle» plakater og enhetlig annonsering. I tillegg ble det forsøkt med forhåndssalg av billetter både av hver enkelt korpsfamilie og av salg på butikkene. Det har tidligere vært gratis kaffe og kake på billetten. I år hadde vi salg av kaffe og kaker, men ikke loddsalg. Vi forsøkte i år å ta bor loddsalget, dette ble erstattet av gevinst-trekking på billetten. Summen av alt dette ble et mye bedre publikumsoppmøte, men redusert nettoinntekt på konserten. Netto inntekt 2013 var 15300,- netto inntekt i 2014 var 8700,-. Stoler i salen, kakebord, billetter, Salg av kaker og kaffe og rydding. Lyd, lys og sene ble ordnet av egen «Lyd/Lys-gruppe» ledet av Morten Kjøren. I samarbeid med Midtnorsk lyd. Oppsummering: På alle arrangementer har vi i arbeidskomiteen blitt møtt av velvilje, og så godt som alle foreldrene har stilt lojalt opp og gjort sin del av dugnadsinnsatsen.. Arbeidskomiteen har vært organisert med leder som også har sittet i styret for korpset og 2 hovedansvarlige for hver av ansvarsområdene, «Loppemarked», «Lucia/Stjerneaften/17.mai» og «Blomstersalg». De hovedansvarlige har da organisert og hatt ansvar for hver sine arrangementer og delegert oppgaver til resten av komiteen og korpsets foreldregruppe for øvrig. Størrelsen på komiteen og organiseringen har nå fungert godt. Arbeidskomiteen vil til slutt takke alle korpsforeldrene for god innsats i 2014, og velkommen til dugnad i 2015 Med vennlig hilsen Arbeidskomiteen Årsmelding komite for materialforvaltning 2014 v/ Ingunn Brønstad Komite for materialforvaltning ble opprettet høst-14, etter styrevedtak. Komiteen er en sammenslåing av komite for note og instrumentforvaltning og uniformskomite. Dette medfører at vi nå har samlet alle verv/funksjoner som omhandler forvaltning av korpsutstyr i en komite. Komiteen har en felles leder, inneværende periode har dette vært Ingunn Brønstad. Det vil fortsatt være 1 eller 2 personer som har et hovedansvar for henholdsvis noter,instrument,uniform. I inneværende periode har komiteen bestått av : Eva Marie Sandnes (instrument, gikk ut sommer-14), Arne Svendsen(instrument), Sven Amund Halvorsen (noter), Linda Overvik (uniform) og Ingunn Brønstad (uniform) Komiteens oppgaver i 2014 har bl.a. vært: utlevering og vedlikehold/ reparasjoner av instrumenter, uniformssjekk samt utdeling av uniform til nye korpsmedlemmer. Videre har komiteen hatt ulike oppgaver knyttet til korpsets konserter/arrangementer, som utlevering av stjerner på stjerneaften, kostymeansvar på rennebuspill, ansvar for luciakapper m.m. på Luciakonsert, ansvar ifht logistikk v /kjøring av utstyr som konsert notestativ, trommesett. Rydding på korpsloftet fortsatte også i I forbindelse med seminarhelga i jan 2015 ble det startet opp en rydding/sortering i noter. Dette arbeidet fortsetter i 2015.

11 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 11 av 15 Årsmelding aspirantkomite 2014 v/ Ida Ustad Våre yngste i KMSK har hatt et aktivt, gøy og begivenhetsrikt år i Vi startet 2014 med å delta i Trøndersk mesterskap. 2. Februar i Olavshallen med flotte tilbakemeldinger fra dommerne. 9. Februar dro vi på aspiranttreff på Åsen i Nord Trøndelag. Veldig inspirerende, der de først spilte gruppevis, for så å danne ett kjempe korps. Stjerneaften, 21. Mars, er bestandig noe vi ser fram til. Konsert i Klæbuhallen, hvor aspirantene viste fram repertoaret fra TM for resten av korpset og foreldrene under ledelse av sin dirigent Ruth Eriksen, og for ikke å glemme få sin første stjerne. Tradisjon tro er det en del marsjøvelser i mai. Flinke barn øver seg mot det store målet, 17.mai. I år som tidligere marsjerer AK og JK 1 foran HK og får være med å spille bl.a Gammel Jegermarsj. Landsfestivalen 2014, juni. Overnatting og base på Sørborgen skole med egen buss som transporterte oss rundt. En utrolig artig opplevelse som toppet seg med avslutningsshow med bl.a HMK Garden på Lerkendal. Markedsdagen i Klæbu sentrum, 6. September, og vi hadde med oss årets nye aspiranter. Vi marsjerte og hadde en mini konsert hvor vi presenterte AK, i teltet ved Rådhusplassen. Rennebuspill, 18. Oktober, aspirantene og JK 1 er aktivt med. En showkonkurranse hvor vi gjorde omtrent rent bord. Store og små kjempe fornøyd og mega flotte tilbakemeldinger nok en gang fra dommerne. 12. Desember og nok en tradisjon, Luciakonsert. AK og JK 1 deltok aktivt både på skolekonserten om morgenen, samt under konserten om kvelden. Foruten å gå i luciatoget, framførte korpset reoprtoaret fra Rennebu. Kjempesuksess. De minste har også vært med på seminarene. Både ved oppkjøring til TM samt Rennebu. Det er både sosialt og veldig spennende med overnatting. Tilbakemeldingene har vært at de eldste tar veldig godt vare på de minste. Stor stas å få faddere. Aspirantkomiteen sender herved en stor takk til resten av HK. Som en avslutning av 2014 året ble AK og JK 1 invitert hjem til dirigent Ruth. 18 desember, troppet vi opp. Vi spilte litt først, før vi grillet pølser og lekte oss ute. Det er blitt en fin og sammensveiset gjeng. Akkurat nå på starten av det nye året, har vi gjennomført nok et seminar. Dette i forbindelse med at vi nok en gang skal delta på Trøndersk Mesterskap. Det blir spennende og vi gleder oss. Aspirantkomiteen Ida Kristin Ustad og Torhild Nordtiller

12 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 12 av 15 Årsmelding Tøffe Tørk Vi har også i 2014 kjørt samme salgsmønster og samme prisfilosofi. Vi har holdt oss likt eller under vanlig butikkpris for papir med sammenlignbar kvalitet og i forhold til papirmengde pr. rull. Utsalgsprisen har vært uendret på 270,-/sekk i 2013 og 2014, så vi har derfor sammenlignbare tall mht. resultatet som for 2014 har gått litt ned i forhold til Bonusordningen fra 2013 ble endret til å gi 25,- pr. solgte sekk tilbake til selger i form av oppsparing til fratrekk i egenandeler ved korpstur og lignende. Dette kan muligens bidra noe til dette. Medlemstallet i korpset har vært tilnærmet uendret fra 2013 til Regnskap 2012 Resultat Regnskap 2013 Dugnader Inntekt Utgift Resultat Inntekt Utgift Resultat Papirsalg , , , , , ,00 Regnskap 2014 Inntekt Utgift Resultat , , ,50 For Tøffe Tørk: Stig Overvik Årsmelding Markedskomite 2014 Komiteen har bestått av Morten Kjøren (delvis fritatt pga regnskapsansvar), Otto Sæterbø, Vanja Jensen-Lie og Jo Uthus. De gjennomførte aktivitetene gjennom året har primært vært å støtte arbeidskomiteens arrangementer med profilering og annonsering. Dette har inkludert Stjerneaften i Mars, Intervjuer og profilering i Klæbuposten i Mai ifbm rekruttering samt loppemarked i September og Luciakonsert i Desember. Komiteen har også etablert KSMK med egen Facebook-profil og kjøpte for første gang reklame på Facebook i fbm Luciakonserten. Konserten hadde rekordstort oppmøte med 500 i salen. Produksjon og distribusjon av Luciaheftet er også sterkt redusert og anbefalingen videre er å revurdere all trykt annonsering med unntak av lokal plakatering, til fordel for elektronisk markedsføring, spesielt da på sosiale medier. Jo Uthus Januar 2015

13 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 13 av 15 Årsmøtesaker Sak : Endring av kontingent for medlemmer i KSMK. Styret fremmer forslag om at kontigenten endres til kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Forslag til vedtak: Årsmøtet i KSMK vedtar at medlemskontingent endres til følgende satser med virkning fra : kr.1000,- AK (1.år) kr. 1200,- JK1 (2.år) kr.1400,- HK (3.år-) Styret KSMK

14 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 14 av 15 Valgkomiteens innstilling 2015 Verv Navn Periode 2015 valg Leder NY Nestleder Grete Bjørkøy Ikke på valg Kasserer/ Regnskapsfører NY Sekretær NY Styremedlem leder arbeidskomite *velges etter konstituering NY *Leder aspirantutvalg Marit Berntsen NY *Leder materialforvaltning Ingunn Brønstad Ikke på valg *Leder markedsføringskomite *velges etter konstituering NY *Leder Tøffe Tørk Stig Overvik Ikke på valg * Ledere av komiteer innkalles på utvalgte styremøter Arbeidskomite: (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem) Lis Grendstad Ikke på valg Veronica Eide Ikke på valg Marit Meland Ikke på valg Vebjørn Robertsen Ikke på valg Jan Morten Bonde NY Geir Arne Skogstad NY Tor Egil Johansen NY Materialforvaltning: Leder Ingunn Brønstad Ikke på valg Uniform Uniform Linda Andersen Overvik NY Instrument Håvard Tømmermo NY Instrument Arne Svendsen Ikke på valg Noteforvalter Monica B Haugan NY Markedsføringskomite (velger leder og nestleder selv på første møte- leder er styremedlem): Morten Kjøren NY for ett år Otto Sæterbø Ikke på valg Robert Haugan NY Janne Buvarp NY

15 Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 15 av 15 Aspirantutvalg: Leder Marit Berntsen NY Lena Smistad/ Jon Arild Gjærevoll NY Tøffe Tørk: Leder Stig Overvik Ikke på valg Svein A. Halvorsen NY Ronny Wigdahl NY Astrid Berglund Ikke på valg Trond Aune NY (fakturering) Morten Kjøren NY Kristin Sæterbø NY Valgkomite: Verv Navn Periode Valgt for Leder Ida Ustad NY Ronny Wigdahl NY Anita Tellugen Ikke på valg Revisorer: Leder Lars G. Halsetmo NY Tor Egil Johansen NY Klæbu Ida Ustad Unn Kristin Moen Anita Tellugen

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 2 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2013 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 14. FEBRUAR 2013, KL. 19.00

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015

Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Terminliste for aktiviteter i Berg og Singsaker skolekorps skoleåret 2014-2015 Tidspunkt Aktivitet Deltakere Merknader Ansvarlig Tirsdag 19.08 Første samspill etter Aulaen Tirsdag 26.08 Kl 1800 19.30 Første

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps. Dato: Lørdag 4. februar 2012

Norcem Pike og Guttekorps. Dato: Lørdag 4. februar 2012 Foreldremøte Norcem Pike og Guttekorps Sted: Skinnarbu Dato: Lørdag 4. februar 2012 Tid: Kl. 20:00 21:00 Agenda Årsmøte onsdag 15. februar Årshjul NPGK aktiviteter Hvordan kan foreldrene bidra? Fremtidskveld

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015

Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Årsberetning fra Styret i Lørenskog Skolekorps for driftsåret 2015 Styrets sammensetning Leder: Gunnar Steen Nestleder A: Bente Johansen Nestleder B: Leif Tore Isaksen Sekretær: Ann Kristin Aannerud Kasserer:

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011

ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 ÅRSBERETNING SKAGE SKOLEKORPS 2010/2011 Styret har bestått av: Sveinung Aune, leder. Elisabeth Hildrum, nestleder. Ann Helen Skistad, kasserer. Einar Moe, sekretær. Cathrine Løfsnes, materialforvalter.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM

STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM VEDTEKTER FOR STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS VEDTATT AV ÅRSMØTET I SSM 31.01..2012 1 1. ORGANISASJON STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS Korpsets navn er STRINDHEIM SKOLES MUSIKKORPS. Stiftelsesdato er 1.november

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre

Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Roller og ansvarsfordeling i Nordstrandskolenes Musikkorps styre Her følger beskrivelse av de ulike styre- og tillitsverv i Nordstrandskolenes Musikkorps, deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav.

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Ingen øvelse for HK, AK/JK øver kl. 17:00 18:30 Torsdag 23. januar Foreldremøte Torsdag 30. januar Alle foreldre 19:00 Gry Korpskveld med foreldre, fortsettelse Torsdag 30. januar

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Agenda Velkommen Hvordan ser vårens korpsår ut? Status Atle Pettersen konsert Informasjonskanaler Sommerkurs NMF Sommertur Sosialt Medaljer JR 2 Frivillig liste Tilbakemeldinger/spørsmål

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 16.mars 2011 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Åpning og navneopprop Fem stemmeberettigede møtte til årets årsmøte fire styremedlemmer

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte for AK. 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte for AK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

Vedtekter Vedtatt

Vedtekter Vedtatt Vedtekter Vedtatt 11.01.2010 1 ORGANISASJON Musikkorpset Eikeblaas ble stiftet i 1997. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Akershus. Musikkorpset er virksomt hovedskalig

Detaljer

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008

Halden Skolemusikkorps. Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Halden Skolemusikkorps Informasjonsmøte Nye aspiranter 2008 Agenda Mini konsert med aspirantene Organisering og drift av korpset Marjolein Musikalsk organisering av korpset Christer Instrumentene Simone

Detaljer

Aspirant i Lommedalen skolekorps

Aspirant i Lommedalen skolekorps Aspirant i Lommedalen skolekorps Velkommen som ny aspirant i Lommedalen skolekorps. Det er mye nytt å lære for aspiranten det neste året, og ofte mye nytt for foreldrene også spesielt for dem uten korpsbakgrunn.

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 7 Oktober M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Høstferie: 5. oktober November M Ti O To F L S 1

Detaljer

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ

ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ ODDERNES SKOLEMUSIKKORPS MUSIKALSKE FERDIGHETER OG GODT MILJØ PRESENTASJON/INNLEDNING Hvem er vi? Bykorps Ulike områder Hvorfor er vi her? UTGANGSPUNKTET SOMMER-12 Ingen tok ansvar Lite rekruttering over

Detaljer

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016

Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Velkommen til foreldremøte RK og JK 23. august 2016 Agenda 1. Om Lørenskog skolekorps 2. Øvelsen og musikkskolen 3. Aktivitetsplan 4. Hvor kan dere finne informasjon 5. Korpsledere 6. Informasjon fra dirigent

Detaljer

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 01.01.16.-31.12.16 1.Styret Leder: Kirsti Børseth Nestleder: Anne Haugberg Kasserer: Ingjar Eggen Sekretær: Marit Skaufel Styremedlem: Karianne Berg Varamedlem: Jannicke

Detaljer

Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE

Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE Årsmøte i Hasselvika Skolekorps 7. mars 2016 Sted: Hasselvika Samfunnshus SAKLISTE 1. Konstituering a. Åpning b. Godkjenning av innkalling c. Godkjenning av sakliste d. Valg av møteleder e. Valg av møtesekretær

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps Dato og tidspunkt: 13.3.2013 kl. 18:30 Sted: Olsvik skole Sak 1 Åpning og navneopprop Det var 9 stemmeberettigede møtte til årets årsmøte: Helge Hagenes;

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Aktivitetsplan 2015 / 2016

Aktivitetsplan 2015 / 2016 = Aktivitetsplan 20 / 206 Dato Aktivitet Merknader August Mandag-torsdag 3-6 Sommerkurs Gult kurs 9- år på Trøndertun. Gjelder Aurora, Pia Marie, Trym, Iver, Eivind, Odin Aleksander og Peder. Øvelse for

Detaljer

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps

Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Komitéinstrukser for Åsheim skolemusikkorps Innhold Materialkomiteen s. 3 Instruks for noteansvarlig s. 4 Uniforms-komiteen s. 5 Tur-og-skyss-komiteen s. 6 Arrangements-komiteen s. 7 Loppemarked-komiteen

Detaljer

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18

Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps. Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Foreldremøte Aspirantkorps Norcem Pike- og Guttekorps Sted: Brevik Dato: Torsdag 20. september 2012 Tid: Kl. 17 18 Velkommen til Norcem Pike- og Guttekorps www.npgk.no 17. mai 2010 Dirigenter 2012/2013

Detaljer

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps

Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Saksliste Årsmøte 2016 Bratsberg Skolekorps Årsmøtet finner sted på idrettsbygget tirsdag 25. April kl. 18:00 Sakliste: a. Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av møteinnkalling 4. Godkjenning

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift)

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift) Aktivitetsplan for ØBU høsten 2016 - NB! det kan bli endringer, oppdatert 14. nov 2016 (siste endring - blå skrift) DATO TIDSPKT HVA HVOR Musikanter - hvem deltar/målgruppe Drill - hvem deltar/målgruppe

Detaljer

Terminliste for våren 2014

Terminliste for våren 2014 Terminliste for våren 2014 Øvelse flyttes til Torsdag 27. februar og 6. mars AK, JK, HK J Ekstraordinært Årsmøte Torsdag 6. mars Gry (90879203) Innkalling er sendt til alle foreldre Seminar Fredag 7. søndag

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Styrets forslag til endringer i vedtektene presentert for vedtak på årsmøtet 24. april 2015 er angitt med kursiv tekst og GUL-markering i dette dokument Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3

Detaljer

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 06. sept 2016 (siste endring - blå skrift)

Aktivitetsplan for ØBU høsten NB! det kan bli endringer, oppdatert 06. sept 2016 (siste endring - blå skrift) Aktivitetsplan for ØBU høsten 2016 - NB! det kan bli endringer, oppdatert 06. sept 2016 (siste endring - blå skrift) Musikanter - hvem deltar/målgruppe Drill - hvem deltar/målgruppe DATO TIDSPKT HVA HVOR

Detaljer

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave

IKKE TIL STEDE Gunnar Gundersen, Samuel Skotnes Hilbig, Brigt Larsen, Kristin Lærum, Reidar Mortensen, Annette Rødberg, Trond Stave R E F E R A T ÅRSMØTE TIL STEDE Liv Marit Baardsen, Anne Berge, Hanne Vika Damsgård, Siw Marthe Frøyland, Borghild Grønnestad, Svein Handeland, Benthe Wilhelmsen Hanssen, Tarjei Hemstad, Monica Skotnes

Detaljer

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger

VAULEN SKOLEKORPS Postboks 3009 Hillevåg, 4095 Stavanger Velkommen til Vaulen Skolekorps! Vaulen Skolekorps er en flott gjeng med jenter og gutter i alderen 8 til 19 år som spiller og har det gøy sammen. Vi er et janitsjarkorps og har både treblåsere (klarinetter,

Detaljer

Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012

Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012 Årsmelding for perioden 01.01.2012 til 31.12.2012 Året har vært preget av jevn aktivitet med mange konserter og opptredener. Vårsesongens høydepunkter var vårkonsert sammen med Kulturskolens rockeverksted

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Vedtekter for Rykkinn og Gullhaug skolekorps Side 1 av 9 Innhold: 1 ORGANISASJONEN 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRE 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER/UTVALG 8 UENIGHET/TVISTER 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND 10 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre.

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. VEDTEKTER 1 ORGANISASJON OG FORMÅL 1.1. Gi medlemmene en unik musikalsk spilleglede og opplæring på et janitsjarinstrument. 1.2. Korpsets navn er Nidarvoll Skolemusikkorps. Korpset står tilsluttet Norges

Detaljer